Keresés

Részletes keresés

barka Creative Commons License 2009.02.26 0 0 332

Ja, a táblákat azonnal leszedették, mert ez így "természetes" a demokratikus és a kisebbségi kérdést - Basescu után szabadon - állítólag megoldott Romániában... :(

 

Előzmény: barka (331)
barka Creative Commons License 2009.02.26 0 0 331

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem két tanára, Hantz Péter és Kovács Lehel, 2007 nyarán az egyetem folyosóin lévű román nyelvű táblák alá magyar nyelvű táblákat helyezett. Lett is erre nagy ribillió román részről. A két magyar tanárt azonnali hatállyal kirúgták, az akkori rektorhelyettes, Salat Levente pedig a botrány miatt lemondott.

 

Hihetetlen és felfoghatatlan, hogy egy állítólag kétnyelvű egyetemen – ami korábban a magyaroké volt - a magyar nyelvű táblák kihelyezése ilyen elementáris ellenállásba és elutasításba ütközik még mindig.

Igaz, hogy ez egy régebbi történet, de ez az eset is méltán szemlélteti a román sovinizmus és idegengyűlölet általános elterjedtségét a román köztudatban...

 

barka Creative Commons License 2009.02.26 0 0 330

"És a kidolgozója szintén három erdélyi román (az erdélyi triász), egyikük Samuil Micu- Klein, ez elöbbi unokája, a másik kettő Gh.Sincai és Petru Maior."

 

Pontosan, és ez is azt bizonyítja, hogy nem kellett félnie az erdélyi román értelmiségnek, minden további nélkül terjeszthették irredenta nézeteiket, amelyek elsősorban a magyarság ellen irányultak...

 

Előzmény: alias78 (328)
alias78 Creative Commons License 2009.02.25 0 0 328
"A dáko-román elmélet előfutára is egy erdélyi román, nevezetesen Inochentie Miku-Klein volt"

És a kidolgozója szintén három erdélyi román (az erdélyi triász), egyikük Samuil Micu- Klein, ez elöbbi unokája, a másik kettő Gh.Sincai és Petru Maior. Nemcsak, hogy erdélyiek voltak, hanem sokáig Budán éltek mindhárman, és ott jelentették meg a műveik jó részét az Egyetemi Nyomda jóvoltából.
Előzmény: barka (327)
barka Creative Commons License 2009.02.25 0 0 327

"...a valahoknak meg a moldvánoknak soha se jutott volna eszükbe,
hogy magukat románoknak, országukat pedig Romániának nevezék, ha a magyarok nem kezdték volna ezt a geniális ötletet az Erdélyi  görögkatolikus papoknak kiképzet valah fiataloknak a fejébe tölteni..."

 

Természetesen az erdélyi románoknak sokkal nagyobb lehetőségük volt tanulni, művelődni, mint a havasalföldi és moldvai testvéreiknek. Ez is azt bizonyítja, hogy a románok sohasem voltak elnyomva a történelmi Magyarországon, mint ahogy azt máig is hazudják a magyarellenes propagandáikban. 

A dáko-román elmélet előfutára is egy erdélyi román, nevezetesen Inochentie Miku-Klein volt, aki Kolozsváron és Nagyszombatban tanult. Ő fogalmazta meg először - a mai tudásunk szerint természetesen tudománytalan elméletet-, miszerint a románok Erdély legrégebbi lakói... 

 

Előzmény: manaszu (325)
barka Creative Commons License 2009.02.25 0 0 326

"Èn azt irtam, hogy a magyarokon és a Románokon kivül "SZINTE SENKI" se irja Romániát Romániának."

 

Ezek szerint az olaszok is és az angolok is Romaniát írnak... :)

 

Olvasd vissza legalább a hsz-eidet.

Én csak kettőt ellenőríztem (203, 233), ahol azt állítod, hogy Románi régi neve Ruminia volt, továbbá, hogy minden nyugati nyelven vagy Ruminiának, vagy Rumäniának hívják Romániát... :)

 

Előzmény: manaszu (325)
manaszu Creative Commons License 2009.02.25 0 0 325

"Egyébként meg te kötötted az ebet a karóhoz, hogy Romániát minden európai nyelven Ruminia néven imerik.  Tehát az angol Rumania sem egyezik az állításoddal,"

Megint csú sztatsz. Èn azt irtam, hogy a magyarokon és a Románokon kivül "SZINTE SENKI" se irja Romániát Romániának. Ha megnézed, még a francia nagytestvér se irja Romania-nak és az olaszok is csak azután kezdték használni, hogy elterjedt a többségi népcsoportnak a "roma" név használta az egykori "rumi" hejet. Máskülönben a valahoknak meg a moldvánoknak soha se jutott volna eszükbe,
hogy magukat románoknak, országukat pedig Romániának nevezék, ha a magyarok nem kezdték volna ezt a geniális ötletet az Erdélyi  görögkatolikus papoknak kiképzet valah fiataloknak a fejébe tölteni, na persze és föleg a magyaroknak, bizonygatni, hogy mijen úri szolgákkal cserélik ki a magyar jobbágyságot.

Előzmény: barka (323)
barka Creative Commons License 2009.02.25 0 0 324

Itt van a román politikai sovinizmus egy újabb bizonyítéka:

 

"Megtámadta a Kovászna megyei prefektusi hivatal a bíróságon a sepsiszentgyörgyi tanács határozatát az autonómia-referendum kiírásáról. A tanácsi határozat értelmében március 15-én szerveznék meg a népszavazást Székelyföld autonómiája érdekében. Codrin Munteanu-nak, Kovászna megye prefektusának nem tetszett a dolog, és úgy döntött , megtámadja a bíróságon a tanácsi határozatot - tájékoztat a Mediafax hírügynökség. A sepsiszentgyörgyi helyi tanács január végén elfogadta a határozatot. Antal Árpád polgármester akkor kijelentette, a magyar közösség képviselői addig fognak az autonómiáról beszélni, amíg az meg nem valósul. A prefektusi hivatal eddig kilenc tanácsi határozatot óvott meg a bíróságon."

 

Forrás: http://www.hirek.ro/

 

barka Creative Commons License 2009.02.24 0 0 323

"szoj má bé a Budapesti Akademiai kiadónak, hogy ök hüjeségeket nyomtattak ki az 1991-ben kiadott ANGOL-MAGYAR MAGYAR-ANGOL szótárban, mert ök úgy irták: RUMANIA;"

Van olyan, hogy elírnak valamit, de ebben az esetben ez nem egy akkora hiba, hpogy ezen kéne rugóznunk oldalakon kersztül.

 

Egyébként meg te kötötted az ebet a karóhoz, hogy Romániát minden európai nyelven Ruminia néven imerik. Tehát az angol Rumania sem egyezik az állításoddal, ha tényleg úgy van. Mért nem ismered be, ha tévedsz? Nehéz?...

 

Előzmény: manaszu (312)
barka Creative Commons License 2009.02.24 0 0 322

"manaszu volt, nem te. mea culpa."

 

Rendben, semmi gond.

Emberek vagyunk, tévedhetünk. :)

 

 

Előzmény: matej nyikolajevics (303)
barka Creative Commons License 2009.02.24 0 0 321

"HUNYADI pedig román származású volt ez se jó se rosz csak tőrténelmi tény .
Fogadd el..."

 

Nézd, én elfogadnám, ha így lenne, de hát ez közel sincs így...

 

Hunyadi eredetéről csak annyi kézzelfoghatót tudunk, hogy az apja, aki egy havasalföldi kenéz volt, Havasalföldről költözött (ahol a társadalmi viszonyok eléggé zavarosak voltak) a középkori Magyarországra. Hogy hívtásra jött-e vagy menekült, még az sem biztos. Az apját Vajknak hívták, ami semmi esetre sem román, hanem egy őstörök eredetű név. Első királyunknak is pl. ez volt a keresztség előtti neve (ez a név egyébként a keleti lovasnomád népeknél volt ismert, így természetesen őseinknél is).

 

Aztán annyit tudunk még, hogy a havasalföldi és moldvai románságot, amit korábban Kunországnak hívtak, idegen etnikumú népek, besenyők, kunok, úzok és tatárok szervezték kenézségekbe, tehát a korai románság, azaz a vlachok vezető rétege - ezekből a népekből került ki.

Mivel Hunyadi apja is egy havasalföldi kenéz volt és a Vajk névre hallgatott, nagy a valószínűsége, hogy nemzetiségileg e népek valamelyikéhez tartozhatott...

 

A továbbiakban, amit 100%-osan tudonk Hunyadiról, hogy ő már biztosan magyar volt... :)

   

Előzmény: tol (298)
barka Creative Commons License 2009.02.24 0 0 320

"A román - magyar visszony jó sokkal jobb mint bármikor.
Romániában rengeteg magyar iskolát teljesen felujitottak sportpályák épültek kis magyar falukban, kőzépiskolákat újitottak fel és bentlakásokat épitettek.
Magyar rádió és újságok vannak ."

 

Korábban már elmagyaráztam neked, hogy a román-magyar viszonyt ma egy - és legyünk jóindulatúak - jóindulatú kegyszinten lehet értékelni, ahol Románia a kegy-gyakorló. Ez azt jelenti, hogy ez a kegy bármikor megvonható a román állam részéről. Következésképpen a román-magyar viszony akkor lesz jó, ha a román állam törvényekben garantálja a magyar kisebbség jogait. Ha ez megvalósul, akkor valószínűleg nem fognak az erdélyi magyarok pl. az alábbiakért tüntetni:

 

"Sógor Csaba és Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselői tegnap, eleget téve a székelyföldiek felkérésének, a Brüsszelben tartott miniplenáris ülésen felszólalásukban ismertették a sepsiszentgyörgyi nagygyűlésen elfogadott petíció szövegét. A két RMDSZ-es képviselő a petíció szövegét egy kísérőlevéllel kiegészítve Hans-Gert Pötteringnek, az Európai Parlament elnökének is eljuttatta.

Sógor Csaba felszólalásában a petícióban szereplő pontokat ismertette, emlékeztetve, hogy a Székelyföld autonómiája több évszázados múlttal rendelkezik.

"Figyelembe véve az Európai Unió országaiban biztosított autonómia-formákat, 2009. február 8-án Sepsiszentgyörgyön többezres tömeg követelte, hogy az államelnök vonja vissza az erdélyi magyarokat sértő kijelentéseit, biztosítsák az etnikai arányos képviseletet az állami intézményekben, állítsák le az irányított betelepítéseket, állítsák meg a székelyföldi gazdaság szándékos elsorvasztását, gyorsítottan szolgáltassák vissza az elkobzott egyházi- és közösségi vagyont, állítsák le a militarizált egységek bővítését, hozzák létre az állami támogatású önálló magyar egyetemet, ismerjék el a magyar nyelvet regionális hivatalos nyelvként, ismerjék el a kollektív jogokat és a Székelyföld területi autonómiáját" - sorolta Sógor Csaba.

Winkler Gyula felszólalásában vázolta a jelenlegi romániai helyzetet a kisebbségek szemszögéből, emlékeztetve, hogy a nagykoalíció első lépése az volt, hogy politikai algoritmus alapján szétosztotta a közintézmények és a teljes állami közigazgatás vezetői tisztségeit, semmibe véve s köztisztviselők jogállásáról szóló, európai szellemiségű törvényt, mely garantálja az EU gyakorlatához hasonló, szakmai és nem politikai képességeken alapuló köztisztviselői státust.

"Elfogadhatatlan helyzet alakul ki, hiszen azokban a megyékben, ahol a magyarok többségben élnek, ezeknek az intézkedéseknek kisebbségellenes következményeik vannak: magyar nemzetiségű köztisztviselőket cserélnek le, helyükbe román nemzetiségű személyeket nevezve ki. Február 8-án, Sepsiszentgyörgyön több mint 3000 állampolgár vonult utcára, hogy tiltakozzon a román pártok politikai
játszmái ellen, és hogy kiálljon a magyar közösség jogainak tiszteletben tartása mellett"
- mondta felszólalásában Winkler Gyula."

 

Előzmény: tol (298)
Törölt nick Creative Commons License 2009.02.24 0 0 319

A római Corvinus nemzetségre vezette vissza ő is a családfáját?

 

Hunyadi vlah származásából következik valami Szent István származására nézve? Vagy ez is olyan brazilok és a rómaiak cucc?

Előzmény: manaszu (316)
alias78 Creative Commons License 2009.02.24 0 0 318
Mondd meg igaz szívedre! Még nem unod???
Előzmény: manaszu (312)
Törölt nick Creative Commons License 2009.02.24 0 0 317

ez a kollégiumnál nem tűnt fel? :-)

Én nyelvhasználatról beszélek, nem arról, hogy melyik szó milyen eredető.

Előzmény: matej nyikolajevics (315)
manaszu Creative Commons License 2009.02.24 0 0 316

irod: "HUNYADI pedig román származású volt ez se jó se rosz csak tőrténelmi tény"

Ez pontosan igy van és ne felejsd ki Voicut (magyarul Vajknak irják) akit eröszakkal áttkereszteltek magyarnak és most Szent István néven emlegetik,

Előzmény: tol (298)
matej nyikolajevics Creative Commons License 2009.02.24 0 0 315
a gimnázium pont annyira nem magyar mint a líceum. mindkettő latin eredetű.
Előzmény: Törölt nick (311)
Törölt nick Creative Commons License 2009.02.24 0 0 314
Előzmény: manaszu (312)
alias78 Creative Commons License 2009.02.24 0 0 313
Itt a gimnázium az öt-nyolc osztály. Igaz, csak mostanában hívják így.
Előzmény: Törölt nick (311)
manaszu Creative Commons License 2009.02.24 0 0 312

"Bakkerkám, te most tényleg játszod a hülyét, vagy születési adottság ez nálad?

Nézzed már meg mit írtam? Románi természetesn magyarul Románia, angolul pedig úgy írják, hogy Romania. "

 

Tatuci neked egészen biztos igazad van! Èn már régtöl sejtettem, hogy a magyar akadémia székein tökhülyék ülnek, hiszen nekik sohase volt egy ojan jeles elnökük mint a tökmagárus egyetem egykori dekánja madam Ceusescu. Szóval légy szivi szoj má bé a Budapesti Akademiai kiadónak, hogy ök hüjeségeket nyomtattak ki az 1991-ben kiadott ANGOL-MAGYAR MAGYAR-ANGOL szótárban, mert ök úgy irták: RUMANIA;

Előzmény: barka (274)
Törölt nick Creative Commons License 2009.02.24 0 0 311
Magyarul gimnázium, gimi.
Előzmény: tol (310)
tol Creative Commons License 2009.02.24 0 0 310
oda jártam én is LICEU ROMÁNUL.
Előzmény: Törölt nick (309)
Törölt nick Creative Commons License 2009.02.24 0 0 309
A líceum se semmi.
Előzmény: tol (305)
alias78 Creative Commons License 2009.02.24 0 0 308
"Nem arról van szó, hogy nem értem, hanem arról, hogy így nem használjuk."

De nálunk igen!
A kollégium az egész iskolát jelenti. Olyan iskolát, igaz, amelyiknek bentlakása is van, de a két kifejezés nem fedi egymást. Például a János Zsigmond Kollégium Kolozsváron. Vagy a Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyeden.
Részlet az első honlapjáról:
A kollégium bentlakása az iskolaépület tetőterében található.
Előzmény: Törölt nick (304)
tol Creative Commons License 2009.02.24 0 0 307
Nem használod, de használd egésséggel mert mindenki érti aki magyar, és kicsit agyal.
Előzmény: Törölt nick (304)
matej nyikolajevics Creative Commons License 2009.02.24 0 0 306
kurzus és szeminárium:-))
Előzmény: tol (305)
tol Creative Commons License 2009.02.24 0 0 305
Internátus
Előzmény: Törölt nick (304)
Törölt nick Creative Commons License 2009.02.24 0 0 304

jaj de öntudatosnak tetszik lenni! :-)

Mi kollégiumnak, kolesznak mondjuk.

Ezen a "bentlakás"-on mindig elmosolyodok.

Nem arról van szó, hogy nem értem, hanem arról, hogy így nem használjuk.

Előzmény: tol (302)
matej nyikolajevics Creative Commons License 2009.02.24 0 0 303
manaszu volt, nem te. mea culpa.
Előzmény: barka (297)
tol Creative Commons License 2009.02.24 0 0 302
A bentlakás az magyarul van aki nem érti az nem magyarországi hanem nehéz fejű.
Előzmény: Törölt nick (300)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!