Keresés

Részletes keresés

barka Creative Commons License 2009.03.11 0 0 385
Nyomul és nyomul feltartóztathatatlanul, a demokratikus köntösbe bújtatott román diktatúra és sovinizmus... hogy szakadna meg bennük az ütő... :(

 

"Célegyenesben az igazgatók leváltása tása
2009-3-10 19:39

Bár nagyon sok procedurális hibával került napirendre, a Szenátus plénuma hétfő este elfogadta azt a törvénymódosítási javaslatot, amelynek nyomán egyes intézményvezetők könnyebben leválthatók, a politikai akarat függvényében.
A módosítás értelmében az intézmények vezetői ezentúl nem köztisztviselők lesznek, hanem politikai alapon nevezik ki, és ugyanígy le is válthatják őket, miközben ugyanazon intézmények igazgatóhelyettesei továbbra is köztisztviselők maradnak. A törvény vitáján Cseke Attila frakciótitkár az eljárási hiányosságokra, a szabályzat többszörös megszegésére is felhívta a felsőház tagjainak figyelmét. – A nem politikai tisztséget betöltő prefektus által koordinált intézmények vezetői politikusok lesznek, helyetteseik nem politikusok, mint ahogyan azok az igazgatók sem, akik a minisztériumokból majd irányítják az intézményeket. Ez pedig csak zűrzavarhoz vezethet – mondta a szenátor, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy épp azoknak az intézményeknek az élén lesznek politikusok, amelyeket a decentralizáció szellemében át kellett volna sorolni a helyi vagy megyei tanács igazgatása alá. A jogszabály-módosítást várhatóan hasonló gyorsasággal tűzik a Képviselőház napirendjére is."

Forrás: Paprika Rádió, M.É./RMDSZ-tájékoztató

 

barka Creative Commons License 2009.03.10 0 0 384
"A iaşi katolikus püspökség a diktatúra intézménye

 

Harcra lázítanak a soviniszta moldvai papok

 

Megdöbbentően a legnagyobb magyarellenességre lázító elem az egyház. A  szélsőségesen soviniszta szélsőjobboldali Nagy Románia Pártot és a „magyarölő” Vatra Românească-t is megszégyenítő módon küzd az alapvető állampolgári jogok megtiprásáért a iaşi római katolikus egyházvezetés. A jászvásári (iaşi) püspök nem riad vissza a diktatúra legsötétebb módszereitől sem. Egyik múltkori kirohanásában az „ördög nyelvének” nevezte a magyart. Érdemes lenne elgondolkodnia a püspök úrnak a kereszténységen, s ez alapján átgondolnia azt, hogy vajon nem tévesztett-e pályát.

 

Az teljesen világos, s kétség nem fér hozzá, hogy a moldvai római katolikus egyház nem szent, hanem leginkább egy bűnbanda, akik az alapvető emberi jogokat tapossák sárba, népeket és kultúrákat próbálnak a diktatúra XXI. századi alkalmazásával kiirtani. Mégis mit szólnak ehhez a felekezet hazai vezetői? Itt, Magyarországon akár a „vétkesek között cinkos, aki néma” elv érvényesülhetne. A Magyar Püspöki Konferencia, vagy bármely egyházvezetőség egy árva szót nem ejtett ki az ügyben. Egyszóval asszisztál ahhoz, amit Moldvában megmondanak?"

 

A teljes cikk ITT olvasható

 

A Magyar Katolikus Egyház mély hallgatása egyszerűen minősíthetetlen és felháborító!

 

barka Creative Commons License 2009.03.10 0 0 383
Egyre felháborítóbban viselkedik az új székelyföldi román prefektus, Codrin Munteanu. Teljesen önkényesen, még az előírt törvényeket is sajátosan értelmezve, lépten-nyomon kimutatja magyargyűlöletét, soviniszta hajlamait...

 

"A málnási községházába is belekötött a háromszéki prefektus

(2009. március 10.)

 

Szóra sem méltatta Codrin Munteanu prefektus új magyar helyettese kinevezését tegnapi sajtóértekezletén, ehelyett részletesen és pontosan, törvénycikkelyeket idézve tájékoztatott arról, milyen táblák, milyen nyelvű feliratok kerülhetnek a polgármesteri hivatalokra.

— „Szükséges a közintézmények kétnyelvű feliratozása, de csakis a törvény szerint" — fejtette ki Codrin Munteanu. A sepsiszentgyörgyi polgármester múlt heti felvetésére reagált a kormánymegbízott, amikor is Antal Árpád arról nyilatkozott, hogy felkéri a közintézmények vezetőit, magyar feliratot is helyezzenek el épületeiken. Kiemelte, nemcsak az önkormányzatoknak alárendelt, de a központi, úgymond decentralizált hivatalokhoz is eljuttatja felhívását. A prefektus szerint azonban a törvény csak a polgármesteri hivatalokra és a nekik alárendelt egységekre vonatkozik, ezek esetében pedig kötelező a kétnyelvűség. A 215. számú, közigazgatási törvény alkalmazási előírásai szerint minden ilyen épületen azonos méretben, betűtípussal kell megjelennie az elnevezésnek, felül a román, alatta pedig a magyar nyelvű feliratnak kell helyet kapnia. Felhívta a figyelmet, hogy Sepsiszentgyörgyön a városházán, helytelen módon, felül a magyar és alul a román elnevezés szerepel, Nagyborosnyón, illetve Málnáson pedig a polgármesteri hivatalok újrafestése után törvénytelenül jelent meg az épület homlokzatán a Községháza felirat. Tegnap körlevélben szólította fel az érintetteket, minél gyorsabban legalizálják helyzetüket. Sepsiszentgyörgyön egyszerű táblacserével megoldható, de a kormánybiztos elképzelése szerint a két községben újra kellene festeni a homlokzatokat. Codrin Munteanu harmincnapos haladékot adott, ezután büntethet — nyilatkozta.

A prefektus értelmezése szerint, amit nem szabályoz a törvény, az tilos, így tulajdonképpen kihágásnak minősíthetőek a minisztériumok helyi kirendeltségein, a kormánybiztosi hivatalon található kétnyelvű táblák. Ezek eltávolítását azonban nem kéri — mondotta — beiktatásakor ott voltak, nem kívánja leszedetni őket.

Farkas Réka
Háromszék"

 

 Forrás: http://erdely.ma/

 

barka Creative Commons License 2009.03.10 0 0 382
"Tűzzük ki a székely zászlót is! – A Csíkszéki Székely Tanács felhívása

(2009. március 10.)

 

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc közelgő évfor­du­­lója alkalmából a Csíkszék Székely Tanácsa felkéri a települési önkormányza­tok vezetőit, az iskolák igazgatóit, a közbirtokosságokat, a különböző intézmények vezetőit és székely véreinket, hogy a székely önrendelkezési törek­vé­sek jelképeként, a magyar lobogó mellé tűzzék ki a székely zászlót is.

Egyébként, úgy magyar nemzeti lobogó, mint székely zászló rendelhető a Csíkszéki Székely Tanácsnál a 0266–315710, 0266-31866 vagy a 0743–663590-es telefonszámokon.

Csíkszék Székely Tanácsa"

 

 Forrás: http://erdely.ma/

 

Csak üdvözölni lehet felhívást!

Hajrá székelyek, hajrá erdélyi magyarok!

 

barka Creative Commons License 2009.03.10 0 0 381
Az egyik román kereskedelmi tv-ben egy, a romániai prostitúcióval kapcsolatos kérdésre a román kormányfő Emil Boc azt válaszolta, hogy ezzel kapcsoltaban komoly tárgyalásokat kellene folytatni a román ortodox Egyházzal.

 

Ezzel a kizárolagossággal a román kormányfő ismét csak azt bizonyította, hogy a román nagypolitika és értelmiség berkeiben mennyire mélyen gyökereznek az idegengyűlölő, rasszista eszmék. Ezek szerint a többi romániai Egyház (katolikus, református, unitárius, görögkeleti) nem fontos – talán nem is létezik Boc úr szerint -, egyedül és kizárólagosan csak a román ortodox Egyház van, annak véleménye a mérvadó.

 

Ne feledkezzünk el róla, hogy az amerikai Emberjogi Bizottság bírálta Romániát a vallási törtvények kizárólagossága miatt, azaz az ortodox Egyház előnyben részesítését a többi romániai Egyházzal szemben!!

 

manaszu Creative Commons License 2009.03.09 0 0 380
"ki gondolta volna, hogy a jobb oldal kormánykoalícióra lép a bal oldallal?"
A magyar angyal agyak fantáziáján kivül az ég világon sehol sincs jobb oldal vagy baloldal, az csak mese 90% elaltatására. Van viszont muzulmán, ortodox meg katolikus, meg mitudomenmi . A globalizáció elöfutáraként törtetö katolokizmus még mindig a legmenöbb üzlet amit valaha egy zsidó alapitott de ez is egyre vészesebben csuszik a csöd felé amiota egy volt hitlerjugend fejére került a hármaskorona. A magyarok pedig hiába ajánlották fel a Gyurcsánt álltal micisapkának becézett szentkoronát az EUnak mert rajtuk már egy Gyurcsmány-Ormány egyezség se segithet, talán Tökés-Marko valamicskét valahol kikaparhat ha barka ur nyomdokaiba lépnek.
Előzmény: alias78 (377)
barka Creative Commons License 2009.03.08 0 0 379
 

"Hátrányban

 

Háttérbe szorulhat a magyar nyelv oktatása

(2009. március 08., 01:03)

 

"...mikor Andronescut Sepsiszentgyörgyön arról kérdezték, lehetséges-e a román nyelv idegen nyelvként történő oktatása a magyar gyermekek számára, Andronescu kitérő választ adott: a román nyelvet "egész egyszerűen" meg kell tanulni."

 

A román-magyar együttélés egyik fontos eszköze kéne legyen a másik nyelv iránti érzett tisztelet. A történelmi reflexek miatt kölcsönös utálat és lenézés van a másik nyelve iránt. Ezen változtatni kell. A kultúrák között párbeszéd évében a másik nyelvét népszerűsítő kampányra lett volna szükség Romániában. Sajnos ilyenről nem hallottunk. Továbbá hasznos lenne, ha a magyar közösségnek saját románnyelv-oktatási politikája lenne, hogy a magyarság hosszú távon ne váljon másod-harmadrendű állampolgára Romániában.

De persze az éremnek két oldal van! Nem csak a magyar közösségnek akadna tennivalója a békésebb „nyelvi-együttélés” érdekében, hanem a románnak is. Meg kell oldani a román nyelv tanításának kérdését, ez vitathatatlan, de hasonló
nyitottság és befogadó készség kéne legyen a román félben is a magyar nyelv megtanulása iránt.

Azok a tények, hogy sok román szégyelli, ha ért magyarul, vagy hogy a román iskolákban nem tanácsolják a magyar nyelv, mint idegen nyelv tanulását, vagy hogy a román anyanyelvűek magyar nyelvtudását nem mindenhol ismerik el, mint egy második idegen nyelv ismerete, arra engednek következtetni, hogy a román fél sem elég toleráns, vagy éppen befogadó. Kölcsönösen, politikai akarattól függetlenül kéne tenni az két nyelv kölcsönös tisztelete érdekében."

 

Forrás: http://erdely.ma/hatranyban.php?id=49068

 

 

 

barka Creative Commons License 2009.03.08 0 0 378
Nekem az a véleményem, hogy mióta Erdély román uralom alá került, a román államnak és politikánal, legyen az bármilyen rendszerű és szinezetű, az a célja, hogy az erdélyi magyarságot felszámolja. Könyvtárnyi anyag gyűlne össze, ha a különböző román rendszerek magyarellenes tevékenységét felsorolnánk.

Erre a szívós és kitartó magyarellenes román politikára kellene már végre az erdélyi magyarság politizáló részének valamilyen ellenszert találnia, mert különben – legalábbis én így látom, bár ne legyen igazam – az erdélyi magyarság szépen lassan felmorzsolódik és elfogy.

Ki kellene dolgoznai egy stratégiát – a románokéhoz hasonlóan -, amelyben a követeléseket lefekteti (pl. autonómia, anyanyelvhasználathoz való jog, anyanyelvi oktatáshoz való jog az alapoktól az egyetemig, stb.) és ebben teljesen egységesen, határozottan kellene fellépnie és addig nem nyugodni, amíg a román állam nem teljesíti az erdélyi magyarság követeléseit, a kisebbségi jogok maradéktalan biztosítását.

Az anyaországnak pedig kutya kötelessége lenne végre a határon túli magyarság mellé állni, legalább annyira, mint annak idején Ausztria tette a déltiroli kisebbség, kisebbségi jogaiért vívott küzdelmében...

 

Előzmény: alias78 (377)
alias78 Creative Commons License 2009.03.08 0 0 377
Ez így megy mióta az RMDSZ kibukott a kormányzásból. És ez nem a magyarság hibája volt, ki gondolta volna, hogy a jobb oldal kormánykoalícióra lép a bal oldallal?
Basescu készül a választásra, és tisztában van vele, hogy a magyarság nem fog rá szavazni. Így hát megpróbálja a székelyföldi románok szavazatait biztosítani.
De, tudod, kormányok jönnek és mennek, a magyarság meg marad, kibírja ezt is, mint ahogy ennél nehezebb helyzeteket is átvészelt már.
Előzmény: barka (376)
barka Creative Commons License 2009.03.07 0 0 376

A demokráci köntösébe bújt soviniszta román állam magyarok elleni irtóhadjárata már Markónak sem tetszik. Talán felébredenek...

 

"Tiltakozás a magyar vezetők leváltása ellen

2009.03.07. szombat 18:18

 

Bukarestnek át kell engednie a helyi döntéshozatalt az önkormányzatoknak, vagy törvénnyel kell garantálnia a magyarság arányos jelenlétét az állami intézményekben. Ezt Markó Béla RMDSZ-elnök mondta, azzal kapcsolatban, hogy a román kormány a héten újabb magyar vezetőket távolított el a prefektúrák és más kormányzati hivatalok éléről.

 

Hiába vonultak utcára a sepsiszentgyörgyiek a magyar intézményvezetők leváltása elleni tiltakozásul, hiába gyújtottak lármafákat Hargita megye településein az RMDSZ elöljárói, Romániában folytatódik a magyar tisztségviselők eltávolítása a kormányhivatalok éléről. Nemcsak az 5 miniszteri és 12 államtitkári rangú RMDSZ-politikust váltotta le az új kormánykoalíció, a megyei hivatalokból is menesztik a magyar intézményvezetőket: 60 magyar szakember közül több mint 40-et már leváltottak. Az RMDSZ lakosságarányos részesedést követel a hivatalok vezetéséből.

 

„Az alternatíva világos: vagy olyan erőteljesen decentralizálni, hogy a közösség által választott emberek döntsék el, hogy hol ki tölt be egy ilyen intézményvezető tisztséget és akkor elő fog állni a helyes arány, vagy pedig törvénnyel garantálni – úgy ahogy például Dél-Tirolban van, meg más helyeken is van ilyen megoldás, – azt hogy a lakosságarány szerint oszlik meg a vezető tisztségek aránya is” – fogalmazott Markó Béla

Az RMDSZ elnöke szerint olyasmi még a kilencvenes évek elején sem fordult elő, hogy ne legyen legalább egy-egy magyar alprefektus a székelyföldi prefektúrák élén."

 

http://www.dunatv.hu/magyarsag/tiltakozasamagyarvezetokeltavolitasaellen.html

 

 

 

barka Creative Commons License 2009.03.07 0 0 375

Már ne is haragudj, de a hsz-eid annyira abszurd marhaságok, hogy lehetetlen rájuk értelmesen válaszolni... :(

Előzmény: manaszu (374)
manaszu Creative Commons License 2009.03.07 0 0 374

A moldvai egyházi vezető Tőkés László református püspök február közepén neki címzett levelére reagált:"A moldvai katolikus püspök szerint nincsenek csángómagyarok"

 

Na tessék itt is láccik cik, hogy mekkora szarkavarö ez a Tökös.  Mi köze egy református püspöknek ahoz, hogy a katolikusok mijen nyelven beszélgetnek.
A katolikus püspök világosan megmondta, hogy a csangok katolikusok és nem magyarok,vagy reformátusok. A pápa is megmondta, hogy a katolikusok minden országban azon a nyelven kell imádkozanak ami az ország nyelve. Nem egy Kálvinista püspök fogja megmondani a katyolikusoknak, hogy az Isten mijen nyelven halgatja öket meg, hanem a roma-i pápa.

Előzmény: barka (362)
seabeast Creative Commons License 2009.03.06 0 0 373
Jó, hát ez van.

Egyszerűen frusztrálja őket, hogy a középkori magyar középhatalom az egy 600 éves realitás volt, míg a hasonló szlovák vagy román történet egyszerűen sci-fi kategória.
Előzmény: barka (335)
seabeast Creative Commons License 2009.03.06 0 0 372
Viszont az tény, hogy kisebb (az ún. másod- és harmadrangú) folyóknál egyértelműen brutális magyar túlsúly van. Nyilván azoknak is volt egykor más neve, de sokkal könnyebben kikopott a használatból az évszázadok alatt. Ergo mire a magyarok Erdélybe értek már csak a nagyobb folyók ősi neve élt tovább az itt talált minimális nagyságú szláv népesség ajkán. Ezért mutat szláv közvetítést a nevük.

Előzmény: barka (224)
alias78 Creative Commons License 2009.03.06 0 0 371
"Ott van pl. Mohácsi Vé, védi elvtelenül az ővéit, tök mindegy, hogy mi történt cigányellenességet kiállt. "

Ahogy látom, simán felvállalja a romániai romák érdekvédelmét is. (lásd. Tatrang). Ezért nincs nekünk szükségünk romaügyi államtitkárra.?))) Fizeti a magyar állam!
Előzmény: Törölt nick (361)
ganesa13 Creative Commons License 2009.03.06 0 0 370

"Most miért kell még itt a feszültséget szítani? Legalább szegény Cozma halála miatti gyász végéig nem lehetne várni? "

 

Tessék?

Cozma egy remek gyerek volt, egy elsőrangú sportoló, akit, mint láttuk, Magyarország épp annyira meggyászolt, mint Románia, de mi köze neki a topic témájához?

 

Előzmény: asmo (363)
ganesa13 Creative Commons License 2009.03.06 0 0 369
Elnézést, mi az összefüggés Mohácsi Viktória meghökkentő, felháborító inszinuációja és az erdélyi magyarság között?
Előzmény: Törölt nick (361)
barka Creative Commons License 2009.03.06 0 0 368

Igaz, ez egy régebbi "barátságos" román gesztus a magyarok felé, de ez is megér egy misét...

 

"Tudor kész fegyvert ragadni

 

"... Markó Béla az RMDSZ heti sajtóértekezletén elfogadhatatlannak minõsítette Corneliu Vadim Tudor nyilatkozatait, melyek értelmében a Nagy-Románia Párt elnöke kész fegyvert ragadni, ha a magyarországi politikusok nem hagynak alább hivatalos és magánjellegû látogatásaikkal. Az RMDSZ szövetségi elnöke érthetetlennek nevezte, hogy a romániai politikusok és az igazságszolgáltatás eddig tolerálta Tudor szélsõséges magatartását."

 

barka Creative Commons License 2009.03.06 0 0 367

"A vehemencia hasonló és ez sokak számára visszatetsző."

 

Aha!

Szóval, ha az ember szóváteszi a nyilvánvaló és egyértelmű kisebbségellenes román intézkedéseket, az "visszatetsző". Viszont az teljesen rendjén van, ha a román államhatalom tovább folytatja magyarellenes intézkedéseit...

 

Előzmény: Törölt nick (365)
barka Creative Commons License 2009.03.06 0 0 366

"Most miért kell még itt a feszültséget szítani?"

 

Mi köze a magyar képviselők önkényes elmozdításának, az ellenséges falfirkáknak (halál a magyarokra), amelyeket mellesleg napok óta "nem vesznek észre", vagy a román ortodox Egyház kisebbségellenes megnyilvánulásainak Cozma meggyilkolásához?

Ezek mind a Cozma gyilkosság utáni magyarellenes intézkedések. Ők mért nem várnak, mért nem tesznek egyszer már egy nemes gesztust az erdélyi magyarok felé?...

 

Előzmény: asmo (363)
Törölt nick Creative Commons License 2009.03.06 0 0 365
A vehemencia hasonló és ez sokak számára visszatetsző.
Előzmény: barka (364)
barka Creative Commons License 2009.03.06 0 0 364

"Ott van pl. Mohácsi Vé, védi elvtelenül az ővéit, tök mindegy, hogy mi történt cigányellenességet kiállt. Teszi a dolgát, amiért tartják."

 

Arra bizonyítékok vannak, hogy Mohácsi elvtelenül és kellő demagógiával védi a cigány érdekeket.

Itt viszont minden dokumentálva van. Mi ebben az elvtelenség, megmondanád?

 

Előzmény: Törölt nick (361)
asmo Creative Commons License 2009.03.06 0 0 363
Most miért kell még itt a feszültséget szítani? Legalább szegény Cozma halála miatti gyász végéig nem lehetne várni?
barka Creative Commons License 2009.03.06 0 0 362

A román ortodox Egyház egy újabb "gyöngyszeme"...

És a magyar állam csak hallgat, pedig a kisebbségi kérdés nem belügy!

 

"A moldvai katolikus püspök szerint nincsenek csángómagyarok

 

Helyteleníti a jászvásári római katolikus püspök, hogy "idegenek" a magyar nyelvoktatás és misézés fontosságának hangsúlyozásával "viszályt szítanak" a moldvai csángók körében, akiknek többsége szerinte román nemzetiségű - írja a kolozsvári Krónika című napilap.

 

A moldvai egyházi vezető Tőkés László református püspök február közepén neki címzett levelére reagált, amelyben az európai parlamenti képviselő szóvá tette, hogy a Bákó megyei Szitás falu plébánosa ellenséges hadjáratot indított a magyar nyelv iskolán kívüli oktatása ellen. Az EP-képviselő arra emlékeztette Petru Gherghelt, hogy Románia maga is ratifikálta a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Chartáját, melynek értelmében a csángómagyarok nyelvét mind kisebbségi, mind regionális minőségében teljes védelem illeti meg."

 

Forrás: http://www.dunatv.hu/magyarsag/moldvai_katolikus_puspok_csangokrol.html

 

Törölt nick Creative Commons License 2009.03.06 0 0 361

Ott van pl. Mohácsi Vé, védi elvtelenül az ővéit, tök mindegy, hogy mi történt cigányellenességet kiállt. Teszi a dolgát, amiért tartják.

 

Ti is ilyenek akartok lenni?

 

Vastagbőr kell hozzá és kurva nagy elfogultság, rasszizmus/soviniszmus előny.

 

Én inkább próbálnék korrekt ember maradni.

barka Creative Commons License 2009.03.06 0 0 360

Tényleg nehéz eldönteni, hogy az ember sírjon-e, vagy nevessen a hülyeségeiden. Inkább ez utóbbit választom... :))

 

Előzmény: manaszu (358)
manaszu Creative Commons License 2009.03.06 0 0 359

hiszen rajtad kivul itt senki se tiltakozik.
Itt nem is ér semmit.

Miert  a roman parlamenteben er valamit , vagy talan a magyar parlamentben, esetleg az ENSZ nel vagy az EU nagy gyulesen. Meglehet probalni ugy setrugjak annak a politikusnak a segget aki a roman sovinizmus ellen tiltakozik mint a ceusescuet, pedig o csak egyszer tiltakozott.

Előzmény: T.Howard (351)
manaszu Creative Commons License 2009.03.06 0 0 358

'Több székelyföldi római katolikus templomot, például a Csíksomlyóit is, ortodoxként tüntettek fel egy romániai internetes honlapon"

 

Te egy jol tajekozodott embernek nezel ki. Nem ertem ezen mit csodalkozol.

Azok az Erdelyi magyarnyelvu katolikus templo,ok ahol 25 eve meg magyaraul szolt a pap mostmar 50§ procent csak a roman szot viselik el es azt is megtudhatod, hogy eredetilek mind gorogkatolikus vagy ortodox templomok voltak amiket eroszakkal vettek el a magyraok. Biztos vagyok, hogy a csiksomlyoi templom is rovidesen ortodox lessz. A romanok tudjak, hogy mit akarnak es nem fognak a Tiszanal megalni, mert titkos dokumentumokkal bizonyitani lehet hogy az orszaghaza is roman volt. legalabbis akkor amikor bocskor volt a kupula toronyeke.

Előzmény: barka (354)
barka Creative Commons License 2009.03.05 0 0 357

 

Ja, és ajánlanám mindezt Kinga Gönczescu, állítólag magyar külügyminiszter figyelmébe, aki szerint Romániában nincs magyarellenesség...

 

Előzmény: barka (356)
barka Creative Commons License 2009.03.05 0 0 356

Már halállal is fenyegetik a magyarokat...

 

"Elérte Kolozsvárt is az idegengyűlölet-hullám

2009.03.03. kedd 19:55

 

Az Európaszerte igencsak elburjánzó idegengyűlölet-hullám Kolozsvárt sem hagyta ki. Az elmúlt napokban a belvárosban különböző helyeken bukkant fel két nagyon is hasonló "halálos jókívánság". Az egyik a roma kisebbségnek, a másik a magyaroknak szól.

 

Moarte ungurilor, azaz halál a magyaroknak. Ez a felirat olvasható egy belvárosi ház falán, közel Mátyás király szülőházához. Annak ellenére, hogy a felirat már több napja itt van, senki nem festette azt le."

 

Forrás: http://www.dunatv.hu/magyarsag/kolozsvar_idegengyulolet_hullam.html

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!