Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 2012.11.05 0 0 93

„Ó, drága Atyánk, Legmagasságosabb Isten, mi, a Te szegény gyermekeid Mennyei Trónod elé vetjük magunkat.
Könyörgünk Hozzád, szabadítsd meg a világot a gonosztól.
Irgalmasságodért esedezünk azon lelkek számára, akik rettenetes nehézségeket okoznak gyermekeidnek a Földön.
Kérünk Téged, bocsáss meg nekik.
Kérünk Téged, távolítsd el az Antikrisztust, amint ismertté tette magát.
Kérünk Téged drága Urunk, enyhítsd büntetésed Kezét.
Kérünk Téged, helyette fogadd el imáinkat és szenvedéseinket, hogy könnyítse gyermekeid szenvedéseit ebben az időben.
Bízzunk benned.
Tisztelünk Téged.
Köszönjük azt a nagy áldozatot Neked, amelyet akkor hoztál, amikor elküldted egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson minket a gonosztól.
Ismét köszöntjük Fiadat, mint az Emberiség Üdvözítőjét.
Kérünk Téged, védj meg minket. Tarts távol minket a bajtól. Segítsd családunkat. Légy Irgalmas hozzánk. Ámen.”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.30 0 0 92

Azt szeretném, leányom, hogy 2012. november 9. – én, az első felhívásom második évfordulója alkalmából imádkozzátok ezt a Keresztes Imahadjárat imáját, Maradék Egyházam győzelméért.

 

A Keresztes Imahadjárat 82. imája: A Maradék egyházam győzelméért


„Jézus, a világ Királya és Üdvözítője, felajánljuk neked tiszteletünket, hűségünket és cselekedeteinket, hogy Dicsőségedet minden embernek hirdethessük.

Segíts nekünk, hogy elnyerjük az erőt és bizalmat ahhoz, hogy felálljunk és mindenkor hirdessük az Igazságot.

Ne engedd, hogy meginogjunk vagy tétovázzunk menetelésünkben a győzelem felé, és azon tervünkben, hogy lelkeket mentsünk.

Felajánljuk önmagunkat, szívünket és minden vagyonunkat, hogy mentesek legyünk minden akadálytól, amint folytatjuk a tövissel teli utunkat az Új Paradicsom kapui felé.

Szeretünk Téged drága Jézus, szeretett Üdvözítőnk és Megváltónk.

Egyesítjük magunkat Szent Szíveddel, testben és lélekben.

Áraszd reánk Védelmed Kegyelmeit.

Boríts be minket Drága Véreddel, hogy elteljünk bátorsággal és szeretettel, hogy felálljunk és hirdessük Új Királyságod Igazságát. Ámen.” 

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.26 0 0 91
Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.24 0 0 90

„Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a számára szükséges táplálékkal.

Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével.

Add meg nekem a kegyelmeket, hogy teljesítsem Isten Szent Akaratát.

Tölts el Engem békével és nyugalommal, melyek a Te Szent Jelenlétedből származnak.

Soha ne engedd, hogy kételkedjek Jelenlétedben.

Segíts nekem, hogy elfogadjalak Téged, Testben és Lélekben, és hogy a Szent Eukarisztia által a nekem ajándékozott kegyelmek segítsenek hirdetni a Mi Urunk, Jézus Krisztus Dicsőségét.

Tisztítsd meg a szívemet.

Nyisd meg a lelkemet és szentelj meg engem, amikor a Szent Eukarisztia nagy Ajándékát magamhoz veszem.

Add meg nekem a kegyelmeket és részesíts engem azokban a kegyekben, melyekkel Isten minden gyermeke meg van ajándékozva, és mentesíts engem a Purgatórium tűzétől.

Ámen.”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.21 0 0 89

"Ó Istenünk, Mindenható Atyánk,
Szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és kereszthaláláról való megemlékezés alkalmából kérlek, hogy szabadíts meg minket bűneinktől.
Könyörgöm Hozzád, mentsd meg azokat a lelkeket, akik nem tudják saját magukat megmenteni, és akik lehet, hogy halálos bűnben halnak meg a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Szeretett Fiad engesztelő szenvedése által bocsáss meg azoknak, akik képtelenek megváltásukat keresni, mert nem fognak elég sokáig élni ahhoz, hogy Jézus, a te Fiad Irgalmát kérhessék, hogy a bűntől szabadítsa meg őket.

Ámen." 

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.18 0 0 88

„Ó, drága Jézus,
Irgalomért könyörgök azok számára, akik gyilkosságot követtek el.
Sürgősen kegyelmet kérek azoknak, akik halálos bűnben vannak.
Felajánlom Neked szenvedéseimet és nehézségeimet, hogy megnyithasd Szívedet és megbocsásd bűneiket.
Kérlek Téged, borítsd be Drága Véreddel mindazokat, kiknek lelkében gonosz szándék van, hogy gonoszságaiktól tisztára lehessen mosni őket. Ámen.”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.16 0 0 87

„Ó, Jézus, védj meg minket a hazugságoktól, melyek megbántják Istent.

Védj meg minket a Sátántól és hadseregétől.

Segíts nekünk, hogy jobban szeressünk Téged.

Tarts fenn a küzdelmünkben minket.

Védj meg minket a hitünkben.

Vezess minket menedéked biztonságába.

Segíts nekünk, hogy felálljunk és megvédjük Szent Akaratodat.

Erősítsd azon elhatározásunkat, hogy igaz Tanítványaid legyünk.

Adj nekünk bátorságot.

Adj nekünk bizalmat.

Az Igazság útján vezess minket.

Védj meg minket ellenségeinktől.

Áraszd ránk Védelmed Kegyelmeit.

Segíts nekünk, hogy elkerüljük a kísértéseket.

Vigyél közelebb minket Szentséges Szívedhez.

Segíts nekünk, hogy mindenkor hűségesek maradjunk Hozzád.

Ámen.”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.08 0 0 86

Amit gondolok, abban már ott egy kapcsolat, akire gondolok, abban ott a kapcsolat, az áldó gondolatom áld, az átkozódó gondolatom átkoz

Az átkot feloldhatja a megtörése, az törheti meg, aki Benned képes az áldásra

Az áldás áldást hoz

Aki áld, az lesz legjobban megáldva, aki átkot szór, arra száll legjobban az átok

Ha valaki meghal, akivel szemben haragban voltam, annak a túlvilágban jogot adtam, hogy visszatükrözze a haragom

A túlvilágból rám visszacsapódó átkot egyedül az imámba foglalt áldás, és megbánásom, megbocsátásom képes feloldani

Annak kell bocsánatot kérni, aki megbánt, azt más nem teheti helyette

A gonosz legtöbbször nem a gonoszsága miatt marad gonosz, hanem azért, mert nem tudok neki megbocsátani

Aki gonosz, az nem gonosznak született

Aki gonoszságában hal meg, azt saját maga akarta

A szellemi világ hat rám, ha akarom, ha nem, akkor is hat

Magam is hatok szellemileg a környezetemre

Ha nem hiszek, és nem tudom kimondani az Úr nevét, akkor az biztos jele annak, hogy a Sátán és a szolgái uralmuk alatt tartanak

Ha ez így van, akkor dühöt érzek, ha ezzel az igazsággal szembekerülök

Sem Isten nem kényszerít, sem az angyalok nem kényszerítenek

A Sátán sem kényszeríthet, és a szolgái sem kényszeríthetnek, mert akkor kilépnének a Rendjükből, és az ítéletbe vonná őket

Ha rádöbbenek, bár nem tetszik a gondolat, hogy a Sátán és a szolgái hatnak rám, akkor ellent mondhatok nekik, hiszen szabadságom van a döntésre

A helyzetem a Földön a szabadság megmérettetésében a saját választásom eldöntése

A Sátánra úgy is igent mondhatok, ha elfordulok az Istentől, Istenre csak Istenben mondhatok igent

Ha nem tudom kimondani Isten nevét, az nekem egy teljes jel, hogy már megértve az akaratomban vagy a Sátánnak mondjak igent, vagy Istennek

Ha felismerem a gondolatot, és megértem, akkor nem mondhatom, hogy nem kaptam figyelmeztetést

Aki a Sátánnal szövetkezik, az a halálba jut, de az nem azt jelenti, hogy megsemmisül, hanem lelke szellemi halálában gyötrődik majd örökre pokol tüzében

A pokol a halottak kiszáradt kertje, ahol szenvedtetem a többi halottat, és ők is szenvedtetnek engemet

És nemcsak ez szenvedés vár, hanem az is, hogy Isten ott nem érzékelhető

A Földön jelen van az Isten, az áldása kiárad az egész emberiségre, és abban szabadságot ad, és a szabadságon belül is azt a szabadságot, hogy csak arra hat úgy, hogy érzékelhető legyen, aki azt megengedi

A szabadságban az a megengedés úgy kezdődik, hogy igent mondok Jézusra

Aki nem mond igent, az nem tapasztalhat

Aki úgy gondolkozik, nem tiltottam meg, ezért ha van Isten, akkor keressen meg, az rosszul gondolkozik

Isten azon tetteit várja, amit felismer Isten cselekedeteinek, hiába vár

Mert ugyan Isten felkeres, de nem úgy, hogy az befolyásolja a szabadságomat

Ezért amikor adja magát, akkor a szabadságnak adja, és a szándéknak, és majd azok eldöntik, hogy létrejöhet a tapasztalás vagy sem

A Szavát adja, és aki ezt megérti, és megcselekszi, és kimondja ahhoz a szükséges igent, az előtt nyílik meg a tapasztalás közvetlen, azaz direkt lehetősége

Ha Istent látszólag keresem, de magam akarom a saját gondolataimba öltöztetni, azaz gőgös vagyok, akkor nem jön, mert nem fogadtam

A Sátánnak és a szolgáinak meg van engedve, hogy hassanak

Jó okkal lett megengedve, az egy idő, amíg megértem

Az egy nagyon ritka állapot, hogy bukott szellem beköltözik az emberbe, és átveszi az akaratának az irányítását

Az viszont egy természetes mindennapos eset, hogy a Sátán, vagy a szolgái gondolatot adnak

A Sátán és szolgáinak átcsúsztatott gondolatai a gőg és a fennhéjázás, a kérkedés és dicsekvés, a kíváncsiság, harag és gyűlölködés, a hűtlenség, a külsőségek, és a hasonlók

Ha nem tiszta gondolatot érzek, akkor vagy már jól elsüllyedtem a tisztátalanság mocsarába, vagy éppen hatnak rám a gonosz szellemek

Ha meg akarom mondani, hogy a másik mit gondoljon, az nem egy tiszta gondolat

Az embernek saját magának kell kiharcolni, hogy megtisztítsa a gondolatait

Ha áldást mondok, akkor az áldást hoz

Ha nem tudod kimondani az Úr nevét, azzal ne szenvedj tovább, hanem kezd el keresni a tisztaságot a tisztaságért, és abban lehetetlenné teszed, hogy hassanak rád a gonosz erők, és akkor majd előjön a szádból az Úr neve, és megtudod, hogy a neve hatalom, mert a neve előtt meghajlik minden térd

Majd megtudod, hogyan menekülnek el a tisztátalan gondolatok, igaz nem a gondolat menekül abban, hanem a sugdolódzó 

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.04 0 0 85

A lustát a nélkülözéssel fel lehet ébreszteni, ne engedd, hogy a nyakadba üljön

A halottat sokkal nehezebb behívni az életbe

A különböző betegségek a jó szolgák, akik segítenek a terelésben

Van, akit felébresztenek, és meggyógyulnak, és ők megragadják az igazságot, van, akinek a betegségek küzdelmei nem elegek

Vastag kérek a szív önző burka, csak úgy egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy ne legyél

A hörcsög előbb kiengedi azt, amit megfogott, mint szív levesse az önző burkát

Kemény szív azt keresi, hogy milyen gyógyszer az, amit beszed, és meggyógyul, az alázatos szív rádöbben, a betegség alapja a lelkének a betegsége

Az rendben van, hogy gyógyítom a testemet, ha beteg, a lelkem betegségére mi döbbent rá?

A Föld a beteg lelkek kórháza, magam sem lehetek egészséges, ha testbe születtem

Te vagy a jó Orvos, aki oda helyezel, ahol a lelkem meggyógyulhat

Gyógyulásom útja a hit igaz cselekedetei, és az önuralmam, ami a számnak féket parancsol

És ugyan meggyógyultam, ha már tenni tudok, de hallgatni és szelíden beszélni még nem?

Nyelvem végén hétágú ostor, azon szöges kampók ontják ki az ártatlan vért

A másikat elviszem az alázatba a vérével, de az mégsem egy jócselekedetem

Magam halálán megél a másik, igaz a könnyei viszik

Lehet mondani, neki a betegsége én vagyok

Szám vért ont, és csodálkozok, ha a kiontott vér visszaszáll rám, és testemet megfertőzi a betegség

A tiszta úgy hal meg a testében, hogy fájdalom nélkül elalszik

Mások azt mondják, szerencséje volt, hát amit az életével kiküzdött, az nem szerencse

Jó barátom a betegségem, hálás lehetek, ha még a betegségem gyógyítani képes

Van, aki a gyermekét is megfertőzi, és nem akarja tudomásul venni, hogy az erkölcstelen élete a métely

Ha megláthatnám a betegségeim okait, csodálkoznék, hogy milyen nagy szerepe van az erkölcstelenségeimnek az okok között

Test azt gondolja teheti, a lélek azonban szenved, mikor eltéved a test

Véletlen nincs, egyetlen betegségem sem véletlen

Egészséges lélek szolgáló szellemei mindent megtesznek, hogy a test egészséges legyen

És az egészséges lélek is mindent megtesz, hogy az őt szolgáló test egészséges legyen, és egészséges maradjon 

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.03 0 0 84

Az imádkozás az hatalmas lehetőség, köszönöm 

A köszönöm pedig egy rádöbbenés 

Valamit jól megcsinálni, vagy rosszul, az szinte ugyanannyi idő

Jól imádkozni, vagy rosszul, az ugyanannyi idő

Ha kijön a gondolat, hogy köszönöm, akkor az imádkozásom több volt, mint rossz

Ha cselekszel a kérésemben, akkor természetes, hogy eltölt a hála 

A könnyeim szebbek, mint a szavaim 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.02 0 0 83

„Ó, drága Jézus, könyörgöm Hozzád, hogy áraszd ki Irgalmasságodat az elveszett lelkekre.
Bocsásd meg nekik, ha elutasítanak Téged, és használd fel imámat és szenvedésemet, hogy Kegyelmeidet kiáraszthasd rájuk Irgalmasságod által, melyre szükségük van a lelkük megszentelődéséhez.
Kérem Tőled az irgalom ajándékát lelkük számára.
Kérlek, nyisd meg a szívüket, hogy Hozzád menjenek és kérjék Tőled, hogy a Szentlélekkel töltsd el a lelküket, hogy ez által el tudják fogadni szereteted Igazságát, és hogy Veled együtt és Isten Családjával örökké éljenek.

Ámen.”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.01 0 0 82

„Szabadíts meg a gonosztól

Ó, Jézus, védj meg Engem a Sátán hatalmától.
Helyezz engem a Szívedbe, miközben én megszabadulok minden iránta való hűségemtől és az ő gonosz útjaitól.
Átadom neked akaratomat, és térden állva, alázatos és töredelmes szívvel jövök színed elé.
Életemet a Te Szent Karjaidra bízom,
Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg és vigyél el engem védelmed biztos kikötőjébe, most és mindörökké.

Ámen.”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.10.01 0 0 81

Imádkozni akkor kezdek, amikor felmerül bennem egy kérés 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.09.30 0 0 80

Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.09.28 0 0 79

Ima, melyet Jézus 2000. május 27-én adott Jean-Marcnak, egy francia kiválasztottjának, a következő magyarázattal:

Jean-Marc kérdezi az Úrtól:
Gyermeked Jeanine - miután ő a rákból meggyógyult - szeretne azokon segíteni, akik ebben a betegségben szenvednek. Mit tegyen? - Köszönöm, Szeretet és Irgalom Istene.

 


„Béke veled kedves lányom!
Helyesen teszed, hogy együtt érzel testvéreiddel, kik ebben a betegségben szenvednek, amely a testet szétmarja és kegyetlen szenvedést okoz.
Gyermekem, fontos, hogy mindenki, aki ebben a betegségben szenved, az Én hatalmas oltalmamat kérje azáltal, hogy szentelményeket mint keresztet, érmet, skapulárét hord.
Naponta szentelt vízzel vessen keresztet, hitét naponta gyakorolja, Szentségekhez járuljon, melyeket az Anyaszentegyházam által adok és Szent Édesanyámhoz gyógyulásért imádkozzék. Szükséges a kiegyensúlyozott életmód és egészséges tiszta levegő. A városi élet épp úgy terjeszti ezt a betegséget, mint a hajszolt élet, ami túlságosan az anyagiakra irányul. Sok nyugalomra, csendre és imára van szükség.
Gyermekem meg kell értetned velük a megoldást, az Istenhez való térést és a keresztény hitből való élést, mert lelkük nagyobb veszélyben van mint a testük, ha nem térnek meg. A lelkek pont a megpróbáltatás és a betegség idejében döbbennek rá, hogy nem a lényegért éltek - az Istennel való életet, hanem a múlandókért - világi életért.
Itt az ima, melyet ajándékozok neked, hogy naponta nagy bizalommal elmélkedj felette és osszad meg azokkal, akiket a rák megtámadott.
Mindenki teljes hittel mondja ezt az imát és mint igazi keresztény éljen. Így megígérem, hogy e megpróbáltatásban mindegyiküknek megadom a gyógyulást, az enyhülés és az erő kegyelmét.
Ez a te feladatod leányom.

Jézus, az Üdvözítőd."„Urunk Jézus Krisztus, Dicsőség Királya!

Te vagy lelkem és testem élete.
Könyörülj rajtam! Gyenge vagyok és bűnös.
Gyógyítsd meg bennem ezt a rákos daganatot,
amely el akar pusztítani, és halálomat akarja okozni!

Helyezd belém isteni életedet, a Te örök életedet!
Helyezd gyógyító kezedet erre a bajra,
s meggyógyulok és megerősödöm!

Ó Jézusom, Szeretet Királya,
siess segítségemre! Amen."


Magánkinyilatkoztatás, forrása ismeretlen

Elizeus szolgáló csoport

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.09.26 0 0 78

Minden nap egy újabb kezdet, és folytatás

Sedíts nekünk jól elkezdeni 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.09.25 0 0 77

Köszönöm

Törölt nick Creative Commons License 2012.09.23 0 0 76

Nahát erre még befizetek! Angliában  összes protestánsból katolikus lesz. Bevonulnak a római pápa fenhatósága alá.

Nem semmi ígéret.

Ha ez megtörténik elhiszem, hogy igazak az üzenetek.

 

Előzmény: Szeretetláng (74)
Szeretetláng Creative Commons License 2012.09.23 0 0 75

Az nem úgy van, hogy nem kérhetek

És a figyelmet sem bitorolhatja el senki

És a válasz elé senki sem léphet 

És a gyűlölet nem állíthatja meg az igazat

És ha van mit szétosztanom, azt kapom

Ha gyűlölet gyűlölettel erősíti magát, akkor maga ellen fordul, és abban megsemmisül

A gyűlöletét a gyűlölködő is felismerheti

Isten a pillanatban végez, jó társa az idő

Egy folyamat része a pillanat, ha egy elment, jön a következő

Az Isten nem fárad el

Abban a pillanatban szólít, amelyikben vagy 

Abban a pillanatban kérdez, amelyik éppen elmúlik, és adja neked a pillanatot, hogy válaszolj

Az ima oda emel, hogy megértsd 

Ha az Istenre gondolok, az már egy válasz, arra lehet felelni 

A választ nem úgy adod, hogy ne értsek

Olyan egyszerű a válaszod, hogy le kell szálljak a lóról, hogy el tudjam fogadni

Ha elfogadom a válaszod, az egy hatalmas előre lépés 

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.09.22 0 0 74

„Ó, Mennyei Atya, az ember Teremtő Istene, kérlek, hallgasd meg imámat.
Könyörgöm Hozzád, mentsd meg Britanniát a gonosz karmaitól és a diktatúrától.
Kérlek, hogy mindnyájunkat egy családdá egyesíts a Te Szemedben, minden vallásút, minden hitűt és bőrszínűt.
Adj nekünk erőt egyesülni, ellenszegülve minden olyan törvénynek, melyet Tanításaid megtiltására vezetnek be.
Adj nekünk erőt és bátorságot, hogy soha ne hagyjunk el téged, és hogy imáink által segítsünk megmenteni minden gyermekedet.
Vezesd egységre testvéreinket, hogy tisztelettel adózzunk Ígéretednek, mely az örök életet és az Új Paradicsomba való belépést hozza el nekünk. Ámen.”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.09.21 0 0 73

Kérlek add meg, hogy felismerjük, hogyan illeszkednek egymáshoz az ajándékaid 

Szeretetláng Creative Commons License 2012.09.20 0 0 72

Hálából

Előzmény: babaji (71)
babaji Creative Commons License 2012.09.19 0 0 71

Elég jó válasz !

Előzmény: Krisztuskövet (70)
Krisztuskövet Creative Commons License 2012.09.19 0 0 70

 

A "mindenért, amit átélhetek" - ben a szenvedés is benne van.

Volt, van és lesz benne részem.

Tapasztalatom, hasznos "nevelőeszköz" lehet, ha felismerem ezt.

 

Előzmény: babaji (69)
babaji Creative Commons License 2012.09.19 0 0 69

....na és a szenvedés ?

Azt meg rálőcsölöd a Sátánra ? :))) a sátánt is isten teremtette és engedi rajcsurozni,nincsen kettő teremtő :)))

Előzmény: Krisztuskövet (68)
Krisztuskövet Creative Commons License 2012.09.19 0 0 68

 

Köszönöm Istenem a lehetőséget, hogy hálámnak ilyen formában is hangot adhatok.

 

Hálás vagyok:

- a létért,

- a békességért 

- a küzdelmekért, 

- a friss házitejért,

- a finom kenyérért,

- ezért a honlapért,

- az itt jelenlévőkért,

- mindenért, amit átélhetek.

 

 

babaji Creative Commons License 2012.09.19 0 0 67

A test elengedhetetlen a lény számára, lásd tartalom és forma egysége,nem jelent rabszolgaságot és ugyan miért kéne megstabadulni tőle :))) az öngyilkos-gyilkos "szekták" is radikálisan megszabadulnak a testüktöl,csakhogy az bün lásd NE ÖLJ. Gyorsan tilos ölni és lassan  talán szabad  sanyargatással ?

Az angyaloknak is van teste /finomanyagu,számunkra általában láthatatlan /

A klinikai halálból ujraélesztett emberek szerint  VOLT TESTÜK a köd pára  fény szavakkal jellemezték.

A test NEM ELLENSÉG !

Előzmény: Szeretetláng (66)
Szeretetláng Creative Commons License 2012.09.19 0 0 66

Szentlélek litánia 10 ígérettel!

+ Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.

Minden kérés után mondjuk: Légy magasztalva és dicsőítve.

1. Szentlélek Úr Isten, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk Veled kezdődjék.
2. Szentlélek Úr Isten, szállj le fenséged trónjáról és készíts helyet a Te szolgád szívében.
3. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és a Fiú tisztel, segíts állandóan az Isten jelenlétében élnem.
4. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és Fiú tisztel, taníts meg az Atya Isten akarata szerint élnem.
5. Szentlélek Úr Isten, aki az Isten Fia szívében székelsz, taníts meg megismerni és szeretni Téged.
6. Szentlélek Úr Isten, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg Isten bizalmában odaadóan élnem.
7. Szentlélek Úr Isten, a tűznyelvek jele, gyújtsd szívemben a szeretet lángját.
8. Szentlélek Úr Isten, titkos fehér galamb, taníts meg szeretni a Szentírást.
9. Szentlélek Úr Isten, akinek se arca, se neve nincsen, taníts meg helyesen imádkozni.
10. Szentlélek Úr Isten, aki a próféták ajkával szólsz, taníts meg nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni.
11. Szentlélek Úr Isten, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg okosan és türelmesen élni.
12. Szentlélek Úr Isten, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg szerényen és alázatosan élni.
13. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei mérhetetlenek, taníts meg megérteni a szenvedés értékét.
14. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei megbecsülhetetlenek, taníts meg helyesen kihasználni a drága időt.
15. Szentlélek Úr Isten, meg nem szűnő szeretet, oltalmazz a gőgtől és a szeretetlenségtől.
16. Szentlélek Úr Isten, taníts meg ellenállni a haszontalan gondolatoknak és a felesleges képzelődéseknek.
17. Szentlélek Úr Isten, a kegyelmek osztogatója, taníts meg mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet.
18. Szentlélek Úr Isten, akinek teljességéből mindannyian merítettünk, taníts meg hallgatni és a kellő időben szólni.
19. Szentlélek Úr Isten, örök szeretet, taníts meg jó példát mutatni másoknak.
20. Szentlélek Úr Isten, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
21. Szentlélek Úr Isten, édes tanító, taníts meg helyesen bánni az emberekkel.
22. Szentlélek Úr Isten, lelkek kedves tanítója, taníts meg, hogy ne ítélkezzem senki felett, és a sérelmeket ne emlegessem.
23. Szentlélek Úr Isten, fény mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jócselekedeteket nem elhanyagolni.
24. Szentlélek Úr Isten, nyomorultak atyja, add megismernem saját hibáimat.
25. Szentlélek Úr Isten, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess éberséggel a tökéletességre.
26. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.
27. Szentlélek Úr Isten, aki előtt nincs titok, segíts elmenekülnöm a sátán ármányai elől.
28. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri az én jövőmet, a Te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
29. Szentlélek Úr Isten, taníts Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga, jó halállal haljak meg.
30. Szentlélek Úr Isten, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre. Segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, nevedben dolgozzak és Veled imádkozzak. Amen.

Jézus Krisztus! Jöjjön el a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa! Amen

Reggeli imádság

Örök Atya, felajánlom Neked az emberiség minden szenvedését, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt ami az egész napomat betölti. Egybekapcsolom a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével a Szeplőtelen Szűz Mária által az Isten dicsőségére, hogy Téged az emberek keressenek, megtaláljanak, szeressenek és a lelkek üdvösségére kitartóan imádkozzanak. Amen.

 

 

 


 

A Szentlélek 10 ígérete

E litániát a Szentlélek szándékára ajánljuk fel és kérjük segítségét, magunk és családunk, vagy valami más szándékra.

Az Atya ígéretei azoknak, akik legalább háromszor egy héten fogják imádkozni ezt az imát:

1. Kiszabadítalak az ellenséged kezéből látható módon.
2. Eltávolítom az akadályokat, amelyek tökéletességed útjában állnak.
3. Még egy angyalt adok melléd, hogy sugallat által megóvjon a bűn kelepcéjétől.
4. Kitartasz az erények útján.
5. Jól megismered fogyatékosságaidat.
6. Erőt kapsz, hogy megszabadulj a bűnös szokásaidtól.
7. Megerősítem benned a hitet, reményt és szeretetet.
8. Megszabadítlak anyagi gondjaidtól.
9. Megadom, hogy családod kölcsönös szeretetben és egyetértésben éljen.
10. Aki segíteni akar családjának, felebarátjának, ismerősének rossz szokásainak elhagyásában, fél évig minden nap imádkozza el ezt a litániát.

 

babaji Creative Commons License 2012.09.18 0 0 65

Adassék a bölcsesség karizma ! Ámen !

http://youtu.be/vSfYmBCzIOo

Krisztuskövet Creative Commons License 2012.09.18 0 0 64

 

Az alábbi link mai "üzenete" is útmutatásul, bátorításul

adatott azoknak, akik élnek a felkínált lehetőséggel.

 

http://www.ahitatok.hu/lindacanino.html 

 

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!