Keresés

Részletes keresés

ErkölcsTan Creative Commons License 2 napja 0 0 1238

dr. Mérő László írása: Ateista vallás?

publikálva 2008/41. (10. 09.)

 

 

Richard Dawkins híres könyvét, az Isteni téveszmét sokan úgy tekintették, mint egy ateista, pusztán a tudományra épülő egyház zászlóbontását. Dawkins prófétai hevülettel áll ki az ateizmus eszméje mellett, és abból indul ki, hogy a tudomány teljes mértékben képes helyettesíteni a vallást.

 

Richard Dawkins híres könyvét, az Isteni téveszmét sokan úgy tekintették, mint egy ateista, pusztán a tudományra épülő egyház zászlóbontását. Dawkins prófétai hevülettel áll ki az ateizmus eszméje mellett, és abból indul ki, hogy a tudomány teljes mértékben képes helyettesíteni a vallást.

 

Csakhogy a tudomány nagy részét mélyen istenhívő emberek alkották meg. A felvilágosodás korának egyik legnagyobb vívmánya éppen az volt, hogy teljes mértékben különválasztották a tudományt a istenhittől. A modern tudomány csakis olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyekben az istenhit nem játszik szerepet. Egy mai tudósnak is kötelessége a hitét különválasztani a tudománytól - akkor is, ha az ő hite történetesen ateista hit. A tudománynak ezekről a kérdésekről "hivatalból" nincsen mondanivalója.

 

Ez a hozzáállás tette a tudományt sikeressé a technika megalapozásában. És ezért bizonyult a tudomány, ellentétben az egyéb okos megismerési módokkal, például a misztikával, a művészettel vagy a teológiával, kiemelkedően sikeresnek a technika vívmányainak megalapozásában. Egy autó vagy egy számítógép ugyanúgy működik egy istenhívő, mint egy ateista számára. Jól is néznénk ki, ha minden vallás számára különböző autót (vagy mondjuk elektromos hálózatot) kellene építeni, amely csak az adott hitű emberek számára működik, másoknak nem.

 

Kétségtelen, hogy a tudomány eredményeinek elfogadása sokszor nehezen megy az egyházaknak, például Galilei egyházi rehabilitálása csak halála után három és fél évszázaddal történt meg. A fejlődést mutatja azonban, hogy Darwin elméletét a katolikus egyház már szűk másfél évszázaddal A fajok eredete megjelenése után összeegyeztethetőnek találta a vallás dogmáival. Manapság a kreacionista tanok legkeményebb kritikusai éppen a Vatikáni Tudományos Akadémia tudósai - és ez az ő szájukból sokkal hitelesebben hangzik, mint Dawkinséból, aki az érvelésbe állandóan belekeveri ateista hitét is.

 

Dawkins kreacionizmus elleni tudományos érveit lépten-nyomon az istenhit elleni érvekké fordítja át, ami logikailag is téves. Ha a kreacionisták ebben a tudományos kérdésben tévednek, az nem jelenti, hogy vallási hátterük eleve tévedés. Azt sem jelenti, hogy nem az: a két kérdés egymástól független.

 

Ha az istenhit, illetve az ateizmus egyaránt valamiféle hit, akkor egyfajta szimmetriának kellene lennie közöttük. Az ateizmusra elvileg ugyanúgy lehetne valamiféle vallást alapítani, mint az istenhitre, függetlenül attól, hogy a tudomány éppen hol tart a világ megismerésében. Csakhogy az istenhitre évezredek alatt kifejlődött, kifinomult filozófia és teológia épült, miközben az ateizmus inkább csak tagadásként volt jelen, és máig sem látszik, hogy valamit felépíteni is képes lehet. Ahogy Noah Wunsch, a német festő mondta: "Nem igazán látom, hogyan működhetne egy ateista egyház. Leülünk, és a semmiről beszélgetünk?"

 

Nem feltétlenül. Joseph Heller A 22-es csapdája című regényében Yossarian alaposan összevész a szeretőjével azon, hogy ki milyen istenben nem hisz. A nő így fakad ki: "De az az isten, akiben én nem hiszek, az az isten jóságos, az az isten igazságos, az az isten kegyelmes. Az az isten nem az az aljas és buta isten, akinek te itt beállítod őt." Yossarian végül így békíti meg: "Egymás közt élvezzünk kissé nagyobb vallásszabadságot. Te abban az istenben nem hiszel, akiben akarsz, és én is abban az istenben nem hiszek, akiben én akarok. Áll az alku?"

Noah Wunsch úgy érzi, "a vallás hitre alapul, míg az ateizmus inkább csak egy érzés". De a hitet is mindig érzések, érzetek alapozzák meg; miért ne fogadnánk el Dawkins inkább Yossarianéra hasonlító hitét is valódi hitnek? Nem vitásan az, csak kérdés, lehet-e erre vallást alapozni? Tudja-e egy ateista hitre alapuló vallás ugyanazt a megnyugvást, lelki segítséget, közösségi élményt nyújtani híveinek, mint amit a meglévő vallások kétségtelenül tudnak?

 

Elvileg létezhetnének ateista vallások is. Azoknak azonban nem pusztán Isten létezésének tagadására kell épülniük, hanem arra, hogy mitől tud szép, jó és harmonikus lenni egy olyan világ, amelyben nemcsak Yossarian buta és gonosz istene nem létezik, hanem szeretője jóságos, igazságos és kegyelmes istene sem.

 

A kommunista eszme hátterében valami ilyesmi húzódik meg. Csakhogy Marx - hívő ateistaként - nem egy új vallás, hanem egy új társadalmi rendszer prófétája volt, és az a társadalmi rendszer egyértelműen nem vált be, nem bizonyult működőképesnek. "Vallásként" pedig még híveinek sem tudta megadni azt a lelki segítséget és megnyugvást, amit az istenhitre alapuló vallások megadnak. A kommunizmus volt eddig az egyetlen olyan nagy hatású próbálkozás, amely egyfajta ateista vallásnak is tekinthető: csakhogy sokkal több akart lenni, mint egyszerűen vallás, s így vallásként is hiteltelenné vált még az ateista hitű emberek túlnyomó többsége számára is.

 

A létező világvallások közül sem mindegyik alapul istenhitre. A buddhisták például egyáltalán nem tekintik Buddhát a mi értelmünkben istennek. Nekik is van ugyan a mienkéhez hasonló istenfogalmuk, de ezt nem vették be a vallás alapdogmái közé. A buddhizmus alapja a tudat: talán az sem túlzás, ha a buddhizmust "tudatvallásnak" nevezzük. Egy buddhista hívő szabadon eldöntheti, hisz-e Istenben vagy sem, és a válaszától függetlenül megmaradhat az egyházban; ehhez még dogmaként sem kell elfogadnia Isten létezését vagy nemlétezését. Ezzel együtt a buddhizmus is képes hasonló megnyugvást, vigaszt és segítséget nyújtani a híveinek, amit a többi vallások.

 

A tudományban való hit is alkalmas lehet arra, hogy segítséget nyújtson nehéz helyzetekben. Ezt azonban nem maga a tudomány nyújtja, és nem is a tudósok, mert mások a módszereik és mások a céljaik. Ehhez olyan "papok" kellenek, akiknek a hite a tudományra alapul, de eszközeik, módszereik, rítusaik nem feltétlenül következnek a tudomány pillanatnyi állásából; igaz, ellent sem mondhatnak neki. Egy "tudományvallás", ha netán valamikor lesz is, nem ateista vallás lesz, hanem, akárcsak a buddhizmus, olyan, amely számára Isten létezése vagy nemlétezése mellékes kérdés. Dawkins számára egyáltalán nem az. Ezért nem gondolom, hogy Dawkins egy új, a tudományra alapuló vallás prófétája lehet.

MemetikaTan Creative Commons License 2019.11.14 0 0 1237

Fura hogy az ateistáknak és néhány tudósnak nem gyanús, hogy be lettek etetve?

 

Hinni kell benne és ezt több pápa is meghirdette.

Így hisz benne.

 

"XII. Piusz pápa 1951. november 22-én egy beszédében, amit a Pápai Tudományos Akadémián tartott, kiállt a Nagy Bumm, mint a teremtést igazoló lehetséges érv mellett."

 

 

II. János Pál pápa 1996-ban visszatért a kérdéshez, és a Vatikáni Tudományos Akadémiához intézett beszédében a következőt mondta:

"... úgy tűnik, hogy a modern tudománynak ... sikerült megtalálnia az elsődleges fiat lux [legyen világosság] pillanatát, amikor a semmiből az anyag mellett fény és sugárzás tengere tört elő, az elemek meghasadtak és kavarogtak és galaxisok millióivá váltak. ... Így tehát a fizikai bizonyításra jellemző konkrétsággal [a tudomány] megerősítette a Világegyetem esetlegességét és annak a kornak a megalapozott levezetését, amikor a Világ előjött a Teremtő kezéből. Így megtörtént a teremtés. Kijelentjük: tehát létezik Teremtő. Tehát Isten létezik!"

 

 

Előzmény: Lakkmusz:) (1236)
Lakkmusz:) Creative Commons License 2019.11.14 0 0 1236

Mindenesetre, én abban a kegyelemben részesültem, hogy megérthettem"

A legnagyobb tudósok sem merik kijelenteni, hogy értik.

Csórikám igen bátor..

Előzmény: ErkölcsTan (1235)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.11.11 0 0 1235

Most leletem és komolyan írta, aki írta:

ŐsrobbanásIsten kettő az egyben:

 

"...Mindenesetre, én abban a kegyelemben részesültem, hogy megérthettem három fontos üzenetét Istennek: 1. szerinte - ő hozta létre - egy pontból kirobbantva, fejlesztéssel, folyamatosan változóvá az Univerzumot, benne a Földet és az életet...."

No-ateism Creative Commons License 2019.11.11 0 0 1234

Butaság bugyraiba való elmerülés,

tehát negatív példa miatt,

ajánlani tudom mint áltudományos írást:

 

Miért vagyok ateista?
Brendel Mátyás, 2016

 

No-ateism Creative Commons License 2019.11.07 0 0 1233
Előzmény: pk1 (1232)
pk1 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 1232

Bővítsük már az alkalmazások körét!:

 

A Mikulás és a Húsvéti nyuszi tagadása nem logikus és semmi köze sincs a tudományhoz.

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.11.07 0 0 1231

Legalább is Te.

Mert ugyebár Te vagy a Világ! :-)

Szedd be a gyógyszereidet ....

jótanács

Előzmény: Darwin&isten (1230)
Darwin&isten Creative Commons License 2019.11.07 0 0 1230

Tehát feltárásra került Isten tudományos meghatározása. Innét már felesleges benne hinni és tagadni is, hiszen létezése tudományos tény.

____________

 

Emiatt skizofrén őrültnek tart a világ.

Előzmény: No-ateism (1229)
No-ateism Creative Commons License 2019.11.07 0 0 1229

Cavington!!!!

Igen az a gyógyszer aminek a neve nem jut eszedbe.

Azt kell bevenni és talán erre is emlékezni foszt, ami csak több tucatszor volt leírva eddig neked.

 

Nem Isten létezésével volt a gond eddig sem, hanem a tudományos meghatározásával. Hiszen azt sem tudták mi van, vagy mi nincs. Továbbá nem az a fő probléma, hogy nincs Isten, hanem az ellenkezője, hogy túl sok van. Túl sok Istent teremtettek eddig az emberek.

 

Nagyon sok hibás és cáfolható logikai istenérv után létrejött egy olyan amit eddig nem tudtak cáfolni, mert bizonyított, igazolt és igazolható is. IGe logikai istenérve;

 

Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet

 

Tehát feltárásra került Isten tudományos meghatározása. Innét már felesleges benne hinni és tagadni is, hiszen létezése tudományos tény.

Előzmény: Darwin&isten (1228)
Darwin&isten Creative Commons License 2019.11.06 -1 1 1228

Kérdezett valaki, kíváncsi rád valaki ??

 

Igaz ha már egyszer felfedezted : a nagybetűs isten létezése tudományos tény..... hahahaha :-))

Előzmény: ErkölcsTan (1227)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1227

Darwin&isten Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1226

Jogos.

 

Viszont azért írtam az alkoholos példát, mert hasonlóan a valláson is vannak hasonló fogások.

 

Minek igaznak elfogadni olyat, / istenek léte /aminek semmi jele a világban ?

 

Minek elfogadni igaznak olyan entitás létét, amiről a hívei se tudnak semmit ?

 

Minek elfogadni igaznak olyat, ami igazoltan ostoba / valótlan állítás : lásd az özönvíz, teremtés ?

 

És még nem is beszéltem a morális indokról, azaz ha létezne és özönvizet csinált az micsoda ????

 

 

Előzmény: Siphersh (1222)
Darwin&isten Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1225

 Isten a gondokozásuk középpontjában van.

_____________-

 

Orbitális tendenciózus hazugság !

 

Aki utálja a focit, annak nem a foci jár az eszébe, hanem az amit szeret, pld. a színház.... egyebek.

 

Persze aki csak magából indul ki.......

Előzmény: No-ateism (1221)
No-ateism Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1224

Mint mindenkinek neked is jogod van butának lenni és maradni is.

Tehát senkinek sem kötelező elfogadni a tudást ebben a kérdéskörben.

Önkéntes lapú az, aki tudni akar.

 

Mert valóban a semleges állapot nem lehet ateizmus, ahhoz egyértelmű tagadás és ellenszegülés szükségeltetik.

 

Előzmény: Siphersh (1223)
Siphersh Creative Commons License 2019.11.06 -1 0 1223

"Az ateisták meg nagyon is Isteneznek. Isten a gondokozásuk középpontjában van."

 

Körkörös érvelés. Azt, hogy aki nem foglalkozik istenekkel, az nem ateista, azzal igazolod, hogy azokat nem nevezed ateistának.

 

"Az is egy ateista dogma, hogy az ateizmus csak valaminek a nem művelése lenne. Mert akkor ugyebár azonos logikai elven Zeusz nem-tagadása egyenlő lehetne a teizmussal."

 

Ez is teljesen illogikus. Az, hogy az ateizmus a teizmus komplementere, az nem logikai elv, hanem szemantikai kérdés.

Előzmény: No-ateism (1221)
Siphersh Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1222

"Viszont aki nem hallott az alkoholról, az hogy lehet antialkoholista?"

 

Az anti- azt jelenti, hogy valami elleni.

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%BD%CF%84%CE%B9-#Ancient_Greek

 

 

Az a- képző pedig azt jelenti, hogy valami nélküli.

 

https://en.wiktionary.org/wiki/a-#Translingual

Előzmény: Darwin&isten (1219)
No-ateism Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1221

"Az ateizmus olyan mint a nem-bélyeggyűjtés. Tehát ezért nem lehetnek dogmái":

 

Az is egy ateista dogma hogy az ateizmus, csak valaminek a nem művelése lenne. Mert akkor ugyebár azonos logikai elven, Zeusz nem-tagadása egyenlő lehetne a teizmussal. Továbbá a nem-bélyeggyűjtés behelyettesítve ugyebár nem-Istenezést jelent. Az ateisták meg nagyon is Isteneznek. Isten a gondokozásuk középpontjában van.

Előzmény: Darwin&isten (1219)
MemetikaTan Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1220

Darwin&isten Creative Commons License 2019.11.06 -1 0 1219

Jó kérdés.

 

Viszont aki nem hallott az alkoholról, az hogy lehet antialkoholista ?

 

Természetesen ha csak üdítőt gyártanak a világban akkor nincs részeg és májzsugoros igazam van?

Előzmény: Siphersh (1218)
Siphersh Creative Commons License 2019.11.06 0 1 1218

"Az ateizmus az emberi értelem, a józan ész, a racionalitás megnyilvánulása az istenhitek területén."

 

Tényleg?

 

Szóval, aki soha nem is hallott istenekről, az nem ateista?

 

És aki nem józan ész alapján, hanem érzelmi, kulturális vagy akár vallási alapon nem hisz istenekben, az akkor nem ateista?

Előzmény: Darwin&isten (1215)
Darwin&isten Creative Commons License 2019.11.06 -1 0 1217

Nem az elnevezés a lényeg.

 

A vallások által létezőnek, élőnek hirdetett istenek csak elképzelt entitások, és ezt a dolgot tagadjuk.

 

Nagyon helyesen.

Előzmény: No-ateism (1216)
No-ateism Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1216

"Az ateizmus az emberi értelem, a józan ész, a racionalitás megnyilvánulása..."

 

Ezzel már ő is tisztában van, hogy nem stimmel és egy hamis memetikai mondóka csak.

Már ő is keresi az ateizmus helyetti más elnevezést ....

 

Javasold neki stílúsosan, hogy legyan az új név IGe-izmus :-)

Előzmény: Darwin&isten (1215)
Darwin&isten Creative Commons License 2019.11.06 -1 0 1215

Az összes nickeden tudjátok mi az ateizmus ?

 

Tanuld meg, igaza van Boldogkőinek :

 

Az ateizmus az emberi értelem, a józan ész, a racionalitás megnyilvánulása az istenhitek területén.

 

Ugyanis a vallások istenei a valóságban nem léteznek, csak kitalált elképzelt entitások.

Előzmény: No-ateism (1214)
No-ateism Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1214

Azaz akkor is tagadásvallásos ateista maradsz,

ha sem tudományosan, sem logikailag,

sem empirikusan nem igazolható, hogy van bármi értelme is?

 

Jól teszed, hiszen egyre többen tudjuk, hogy az ateizmus is csak egy hitre alapuló vallás.

Egyre több rá a bizonyíték és egyre többen tudják.

 

 

Előzmény: Darwin&isten (1212)
pk1 Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1213

... éppen ezért van az első tisztnek kapitányleütési kötelessége  - aztán az eszméletlen kapitány már nem tiltakozik kimentése ellen.

Előzmény: Darwin&isten (1212)
Darwin&isten Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1212

A kapitánynak a süllyedő hajón kell maradnia egyedül is.....

Előzmény: ErkölcsTan (1211)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1211

Boldogkői elkövet egy olyan hibát, (most tudtam meg) amitől óvtam, és emiatt már sajnos a "zombi" létben marad, hiszen magát is annak vallja. A vita ettől elképzelhető, hogy fog a részéről értelmes dolgokat is tartalmazni, sőt talán olyanokat is, ami tőlem való, de már nem érdekel. Leírtam. Neki is fontosabb a tagadásvallása az ellenkezés. Mint a tudomány ilyen téren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darwin&isten Creative Commons License 2019.11.06 -1 0 1210

Igaza van Boldogkőinek :

 

Az ateizmus az emberi értelem, a józan ész megnyilvánulása az istenhitek területén.

 

Te ezt köpködöd mint SZARion hittársad. / azaz Boldogkői véleményét is /

Előzmény: No-ateism (1207)
No-ateism Creative Commons License 2019.11.06 0 0 1209

Ateizmus is Marhaság

 

Kitalálok valami nyilvánvaló Marha-ságot az Isten-ségekhez hasonlóan. Nagy "M"-mel, mert ebből csak egy van. Ezt a Marhaságot sokat tagadják. Mi értelme van nyilvánvaló Marhaságot tagadni? Tudományos és logikus szempontból semmi értelme.

 

Legyen ez a Marha-ság Karakutty.


Karakutty: A Mindenek Előtt Lévő Határtalan Karakutty teremtette Istent jókedvében az igazsággal együtt, hogy ez az állítás, biztosan igaz lehessen. Amúgy meg egy általam kitalált mesterséges szó, amit a "para", "Karakum" sivatag, "potty, putty" hangutánzó szavakból raktam össze. Azt kívántam vele bizonyítani játékosan, hogy definiálatlan dolgok létét, vagy nem létét lehetetlen eldönteni, továbbá egy logikai hurkot képeztem vele a világegyetem, Isten és Karakutty teremtéselméletében.

Utólag, kb. 2 év elteltével a használata után derült ki számomra, hogy Indiában létezik egy ilyen nevű vasútállomás és helység. Egyesek állítása szerint hindi nyelven a kara = jó , kutty = levél üzenet, hír, tehát összerakva ; karakutty = jó hír, jelentésekkel bír. Hogy ez igaz, vagy sem még nem jártam utána, de mindenesetre az ilyen formán, két részre bontott szó, külön külön igen gyakori indiai név.

Tehát Karakutty, mint Isten teremtője nyilvánvaló marhaság, akárcsak a bibliai Isten, mint a világ teremtője. Talán csak néhány évezred különbözteti meg őket, mert az egyiket több ezer évvel ezelőtt, az utóbbit meg csak néhány éve találták ki.

Nos vizsgáljuk csak meg, hogy mi értelme is van egy ilyen nyilvánvaló hülyeséget tagadni? Az Isten tagadóakat ateistáknak nevezik, ezért a Karakutty tagadókat nevezhetjük antikarakuttyistáknak. Tehát ha ma valaki antikarakuttyista világnézetet hozna létre és terjesztene, mennyire is vennék komolyan? Azt hiszen nem kell részleteznem. Akkor viszont az ateizmus sem különb ennél egy cseppel sem. Annyi a különbség talán, hogy az egyik 10-12 éves, a másik meg egy több ezer éves Marhaság lereagálása.

Sőt az ateisták és az istenhívők nagyon egységesek egy dologban. Mindkét világnézet/vallás antikarakuttyista. Mindkét világnézet szigorúan tagadja a Mindenek Előtt Lévő Határtalan Karakutty Létezését, aki Istent teremtette.

 

 

Tehát miről is van szó egyszerűbb embereknek egyszerbben? Képzeljük el, hogy szülők milliói verődnek csoportba a télapó létezése ellen. Szervezetbe tömörülve adnának előadásokat a kis gyerekeknek, mondván:

- A télapó létezésére semmi bizonyíték nincs, logikátlanság, baromság!!!

Hiába kétségtelen hogy a télapó létezése egy vicc, ennek a komolykodó tagadása épp úgy lealacsonyítja a tagadókat, mint a télapóban hívőket. Ki venné komolyan ezeket a tagadókat, akik komoly előadásokat, pénzt és időt nem kímélve bizonygatnák a télapó nem létezését? Különösen akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy pontos meghatározást, leírást egyik sem tud adni arról, hogy pontosan milyen tulajdonsággal rendelkező télapót is tagadnak. Hiszen több kultúra által kitalált télapó meghatározás is van. Az is fontos, hogy a télapó - mint jelenség az ténylegesen létezik az emberek képzeletében.

Az egy másik kérdés, ha eme télapó hitnek lennének komoly negatív, illetve káros következményei az emberekre nézve, akkor valamiféleképpen kezelni kellene a problémát ez tény. Ennek a helyes módja viszont nem a télapó tagadása, amolyan egyenrangú vitapartnerként kiállva... - Hanem az, ha szemléltetjük hogy az egész télapó kérdés egy vicc, baromság, játék - és ekképp is kell kezelnünk.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!