Keresés

Részletes keresés

HAME Creative Commons License 2002.08.01 0 0 43
Nem lenne egyszerűbb, ha a bölcsészlogika szemléltetése helyett kölcsönkérnél egy ált. iskolai nyelvtankönyvet és felelevenítenéd az elfelejtetteket (utánaolvasnál a kimaradottaknak)?
Előzmény: Törölt nick (42)
Törölt nick Creative Commons License 2002.08.01 0 0 42
Jól van HAME !
Akkor összegezzük.
BaSand nyit egy topickot arról, hogy Grespik utódja szabad-a-vásárt csinál külföldieknek ingatlanügyben.

eddig jó ? mert akkor folytatom.

Kiderül, hogy a vásár nem szabad, ugyanazok a korlátozások érvényesülnek mint eddig,
csakhogy

Mivel Grespik határozataiból cca. 220 per született és ezekből - ahol ítélet van - 80 %-ban Grespik elbukott, az új hivatalvezető visszaállítja revideálja ezt a gyakorlatot és kikéri az illetékes grémium véleményét

eddig jó ? mert akkor folytatom

Erre jössz, Te aki kollektíva leidiótázza az I. fokú bírói kart, aztán egy rakás ha-ra, kósza híresztelésre, meg határozatok és nyilatkozatok nem ismerésére (!) alapozva kiállsz Grespik igaza mellett (persze csak "ha") számon kérve a száraz tények korrekt és szabatos magyarázatát, magyar nyelvtant és mégkitudjamicsodát- miközben az előbbiekből te mutatóba sem tudsz egyet felhozni.

Azt hiszem erre már joggal mondhatjuk, hogy ehhez pofa kell.

végül, hogy feltedd a teljesítményedre a koronát, többedszer kijelented, hogy Grespik (most már csak) egyes döntései megtámadhatatlanok és már a perelőkészítés stádiumában el kell őket utasítani.

Ne zavarjon benne egyetlen apró - igen száraz - tény:
Az a cca . 100 per arra utal, hogy azokat nem utasították el.
nem-u-ta-sí-tot-ták-el.

capisci ?

:-)

Előzmény: HAME (39)
HAME Creative Commons License 2002.08.01 0 0 40
Így van ez. Akinek Isten hatalmat ad, jogérzéket is ad. :-D
Előzmény: Törölt nick (38)
HAME Creative Commons License 2002.08.01 0 0 39
32. 35.
Előzmény: Törölt nick (37)
Törölt nick Creative Commons License 2002.08.01 0 0 37
Ha kérhetném valami tényt (szabatosan) ami Grespik javára szól...
Előzmény: HAME (36)
HAME Creative Commons License 2002.07.31 0 0 36
Ha öreganyámnak töke lett volna, akkor ő lett volna az öregapám, ám ha áramszedője lett volna, akkor a hatos villamos lett volna.
Viszont nem "ha" az, hogy általános iskolai nyelvtani hiányosságaid (különös tekintetel a feltételes módra) továbbra is személyeskedéssel próbálod leplezni. Nem lenne egyszerűbb azt mondani: nézd nem ismerem a feltételes módot, amikor azt vettük éppen beteg voltam?
(Persze tudom, egy belvárosi kávéházi entellektüel inkább a kezét hagyná levágatni, minthogy beismerje funkcionális analfabetizmusát :-DDDD)
Előzmény: Törölt nick (31)
HAME Creative Commons License 2002.07.31 0 0 35
Ha így van, akkor világos az ábra.
Izraeli állampolgár vásárolhat (ezért lehettek az idióta közérdekre való hivatkozások). Osztrák, szlovák, cseh és román állampolgárok esetében azonban az illetékes hivatalnok minden egyébb magyarázkodás nélkül elutasíthatja, ha akarja. Tórvényesen, megtámadhatatlanul...
Előzmény: Törölt nick (32)
Törölt nick Creative Commons License 2002.07.31 0 0 31
Kedves HAME !
Nem is kell mondano, milyen csekélyek az ismereteid, elég hozzá olvasni Téged.. :-)
De ha elörébb akarsz jutni, ám legyen.
Pucoljuk le az érvelésedröl azt a rengeteg ha-t, meg ismeretlen nyilatkozatot, meg "terjengö állításokat", akkor mi marad (szabatosan, ahogy szereted) ami Grespik javára szól a száraz tények-böl ?

Már úgy értem a témában mutatott a határtalan önbizalmadon kívül.. :-)

Előzmény: HAME (30)
HAME Creative Commons License 2002.07.31 0 0 30
látom problémáid vannak a "ha" szócska és a feltételes mód értelmezésével.
Így nehéz lesz tovább jutni.
(pláne, ha a problémáid némi grespikfanozással, pirikézéssel próbálod kompenzálni)

Továbbá az sem ismeretes, hogy ez a csekélyértelmű Grespik Szíriusz és a végkielégítéses kiegyező mégcsekélyebbértelműbb jogásza mit hozott fel indoklásnak. Mert olvastam már mindenféle közérdekekről, meg hasonlókról, miközben az idézett kormányrendelet világosan fogalmaz. Csekély jogi ismereteim szerint megfelelő indoklásnál (egyszerű hivatkozás a kormányrendeletre) a "külügyminisztériumi nyilatkozat" léte (pro vagy kontra), vagy nem léte egyértelműen eldönti a határozat törvényességét/törvénytelenségét már a perelőkészítési stádiumában.
Persze - fenntartva az elsőfokú bíróságokról alkotott lesújtó véleményemet - láttam én már jogászkarón jogászvarnyút.

Előzmény: Törölt nick (29)
Törölt nick Creative Commons License 2002.07.31 0 0 29
Sajátos egy összegzés, nem mondom, elég hosszú, az ismert tények azonban alig fértek bele... :-/

Csak, hogy valami kézzelfoghatód is legyen:

1. A kormányrendelet hatályban van
2. Nem ismerem, Te sem ismered
3. Nem ismerem, Te sem ismered
4. HAME: akkor Grespiknek teljesen igaza van, és a bíróságnak nincs mit felülbírálnia.

A helyzet az (és a száraz tény), kedves HAME, hogy a bíróság máris felülbírálta Grespiket. I. fokon.
Erröl a momentumról valahogy mindig megfeledkezel.

Talán mert nem értesítetted a bíróságot a lesúlytó véleményedröl... :-)))))

Előzmény: HAME (28)
HAME Creative Commons License 2002.07.30 0 0 28
OFF
Ám legyen. Felteszek 1.000.000 (szóban egymillió)forintot 1 (szóban egy) forintod ellenébe, hogy aközül a cca. 20-30 emberből, aki a haverom egyetlen egyet sem ismersz. Gondolom ez egy forint veszteség még nem dönti romokba a családi gazdálkodásod, valamint engem sem fog túlságosan bosszantani, ha renoméfelfogásod mentén megpróbálnád elmismásolni a megadását:-DDD.
Tehát jöhetnek a nevek.
ON

De akkor összegezzük mire jutottunk a három ponttal kapcsolatban:

1./
HAME: Ha még érvényben van a lentebb becopyzott kormányrendelet
Pethor: újfenn bekopyzza a kormányrendeletet, ám a hatályosságáról nem beszél

2./
HAME:Ha igazak az Indexen keringő állítások, hogy Izraelben külföldi nem vásárolhat ingatlant
Pethor Donneck: nincs tudomása

3./
HAME: HA nincs olyan külügyminiusztériumi nyilatkozat ami a 2. ellenkezőjét, vagy van olyan amelyik a 2. pont tartalmát bizonyítja
Pethor Donneck: fogalma sincs van-e bármilyen is.

HAME: akkor Grespiknek teljesen igaza van, és a bíróságnak nincs mit felülbírálnia.
Pethor Donneck: "haverjaid közül", "tépjél sorszámot és állj be valahova Pirike mögé a sorba", "Grespik és idejétmúlt funjai", stb. -a teljesség igénye nélkül.

Tiszta élvezet egy ilyen tájékozott, a véleményét csakis a száraz tényekre alapozó, valamint azt korrekten és szabatosan megmagyarázni tudó olvtárssal beszélgetni :O))))))

Előzmény: Törölt nick (27)
Törölt nick Creative Commons License 2002.07.30 0 0 27
Kedves HAME !
Csak nyugodtan ajánlj fogadást, az a te renomédat nem fenyegeti... :-)))

De mivel érveidet - velem ellentétben - szilkaszilárd tényekre alapozod ("az elsőfokú bíróságokon kontraszelektált, ügyvédi munkára és továbblépésre teljesen alkalmatlan idióták tobzódnak)" lássuk hát a vonatkozó joxabályi rendelkezést:

--------
7/1996 sz. Korm rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséröl

(2) Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, és
a) a külföldi bevándorlási engedélyt kapott, vagy
b) a külföldi ingatlanának tulajdonjogát a kisajátításról szóló, többször módosított - 1976. évi 24. törvényerej? rendelet alapján szerezték meg, vagy
c) a külföldi a tulajdonában lévö belföldi ingatlant másik belföldi ingatlanra cseréli, vagy
d) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése, vagy
e) a külföldinek a (7) bekezdés szerint ajándékoznak belföldi ingatlant, vagy
f) a külföldi munkavégzés céljából igazoltan legalább öt éve életvitelszer?en Magyarországon tartózkodik.
(3) A hivatal vezetöje abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket, az ingatlan fekvése szerint illetékes települési (fövárosi kerületi) önkormányzat polgármesterének (a továbbiakban: polgármester) nyilatkozatát kéri, s annak figyelembevételével megtagadhatja az engedélyt.
(4) Az engedély megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerzödés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, illetöleg a magyar jogi személyeknek a belföldiekkel azonos elbírálást. A nemzetközi szerzödés vagy a viszonosság fennállásáról a Külügyminisztérium nyilatkozata az irányadó.
-------------------

Ismereteim szerint Grespik közérdek címén elöbb azzal tagadta meg az engedélyt, hogy a külföldiek felhajtják az árakat, majd amikor ez nem ment át a szürön, új gombot keresett a kabáthoz, megtalálva a viszonosság elvét, ami alapján nem kell, de megtagadhatja az engedély kiadását. (Az országonkénti kvóta állítása, valamint közérdeksérelem ügyében a bizonyítási teher megfordítása nyilvánvalóan ellentétes a joxabállyal).

Izrael (bár miépesként Grespiket ez biztosan kiemelten érdekelte) és a KüM nyilatkozatról nincsen tudomásom, így ennek hiányában két tény van amelyre alapíthatjuk a véleményünket.

1. Az egyik az a több tucat per amelyben elmarasztalták/megmásították Grespik határozatait.

2. A másik HAME premisszája, miszerint az elsőfokú bíróságokon kontraszelektált, ügyvédi munkára és továbblépésre teljesen alkalmatlan idióták tobzódnak.

Ki-ki válogasson hát a kedvének teccö tények között...
:-DDD

Előzmény: HAME (26)
HAME Creative Commons License 2002.07.30 0 0 26
Igen nagy összegű fogadást is ajánlhatnék arra, hogy egyetlen haveromat sem ismered, de úriember biztosra nem fogad. :DD
Ami pedig az önbizalmat illeti, légyszives írd már meg az első hozzászólásom első (számozott) három pontjából mi számodra az ismeretes. Aztán visszatérhetünk a továbbiakra.
Mert addig ez csak ujjgyakorlat két korsó sörre és némi szájtépésre.
Előzmény: Törölt nick (25)
Törölt nick Creative Commons License 2002.07.30 0 0 25
Kedves HAME !
Kesernyés iróniád mit sem változtat azon, hogy a Grespik féle gyakorlat elbukott perek tucatjait produkálta a bíróságokon. Amíg nem születnek meg valamennyiben (~cca 200 per) a jogerös ítéletek addig szabadon idiótázhatod a bírói kart, ahogy csak kedved tartja (utána is).

Utána meg legfeljebb kerülöd a topicot. Megértem én, hogy lelkileg fel kell ezt dolgozni, de ekkora önbizalommal manapság ez nem lehet probléma. :-D

Azt meg, hogy én miröl mit gondolok, már a haverjaid közül számosan elmagyarázzák nekem, úgyhogy tépjél sorszámot és állj be valahova Pirike mögé a sorba.

tsók

;-)

Előzmény: HAME (23)
bormester Creative Commons License 2002.07.29 0 0 24
Minek tennék közzé, mikor te úgy is tudod, hogy a zsidók. Megmondta Orka is. Légihíd.
Előzmény: Szabadelvue (5)
HAME Creative Commons License 2002.07.29 0 0 23
Ez nem önbizalom, hanem tapasztalat kérdése. Attól, hogy Grespik egy barom, a Hivatal jogászai idióták és/vagy korruptak, még nem változik meg az elsőfokú bírókról alkotott lesújtó véleményem. De Te azért csak drukkolj, ha a törvénytől független, viszont neked tetsző ítéletet hoznak, és a jogállamot sirasd, ha néhanapján, véletlenszerûen, egyszer-egyszer törvényes, ám neked nem tetszõ ítélet keletkezne.
Jó neked, mert a tényektől függetlenül, azok ismerete nélkül is szilárd véleményt tudsz alkotni... :DDD
Előzmény: Törölt nick (22)
Törölt nick Creative Commons License 2002.07.29 0 0 22
Kedves HAME !
Nem kérem, hogy bizalmad legyen a magyar igazsáxolgáltatásban, látom elég az önbizalmad, hogy véleményt alkoss róluk.

A tény amibe még neked is bele kell nyugodnod az, hogy azokban az esetekben ahol bíróság (I. és/vagy II. fokú) ítéletet hozott, ott túlnyomó többségben elmarasztalta Grespiket

Egyelöre ennyi a tény, a többi csak remény. :-)

Persze Grespik és idejétmúlt funjai reménykedhetnek valami huszáros hajrában, (minden alperes hozzon magával még egy vevöt) de azt hiszem a Közig. Hivatal jogi ügyeinek ilyen szánalmas egyenlegével abszolút logikus az új vezetö részéröl, hogy az alább felsorolt grémiumok véleményének kikérésével visszakormányozná a dolgok folyását valami normális mederbe, ahol a Hivatal fö tevékenysége nem a pereskedésben merülne ki....

Előzmény: HAME (20)
Thelonius Creative Commons License 2002.07.29 0 0 21
'lakásvásárlási aránytalöanaságokat'
ez nálad jelez vmit?
Előzmény: Szabadelvue (5)
HAME Creative Commons License 2002.07.29 0 0 20
Már bocsánat, hogy belepofázok a partvonalról se:
1./ Ha még érvényben van a lentebb becopyzott kormányrendelet,
2./ Ha igazak az Indexen keringő állítások, hogy Izraelben külföldi nem vásárolhat ingatlant*,
3./ Nics olyan külügyminiusztériumi nyilatkozat ami a 2. ellenkezőjét, vagy van olyan amelyik a 2. pont tartalmát bizonyítja
akkor Grespiknek teljesen igaza van, és a bíróságnak nincs mit felülbírálnia. Már a perelőkészítés alatt el kell utasítania a keresetet.

Hogy elsőfokon mit döntött az FB (már ha első fok volt) az teljesen irreveláns:
1./ Előre is elnézést kérve a szórványosan előforduló kivételektől, az elsőfokú bíróságokon kontraszelektált, ügyvédi munkára és továbblépésre teljesen alkalmatlan idióták tobzódnak,
2./ Ennél jobban kontraszelektált és csekélyértelműbb, ráadásul korruptgyanús barmok csak a FKH-ban ülnek. Lásd Grespik 10 millás nyereményeit.

*úgy emléxem, a nagy port elsősorban az izraeli polgárok ingatlannemvásárlásai verték. Persze jó volna látni a külügyminisztérium "állásfoglalását" is Izraellel kapcsolatban.

Előzmény: Törölt nick (19)
Törölt nick Creative Commons License 2002.07.29 0 0 19
2002-06-24 - NÉPSZABADSÁG
Várhatóan szük három hét alatt felülbírálja hivatali elödje gyakorlatát, és rugalmasabbá teszi a külföldiek budapesti ingatlan-, illetve lakásvásárlási lehetöségeit Felkai László, a f?városi közigazgatási hivatal új vezet?je -értesült a Népszabadság.

Úgy tudjuk, a fövárosi közigazgatási hivatal új vezetöjének, Felkai Lászlónak feltett szándéka, hogy július 10-i hatálylyal új szempontrendszert dolgoz ki a külföldiek ingatlanvásárlási kérelmeinek egyértelmü, s vélhetöen enyhébb elbírálására. Ehhez e hét elején megbeszélésre hívta a szakmai grémiumok, így a Fövárosi Bíróság (FB), a Budapesti Ügyvédi Kamara, az ombudsmani hivatalok, a Belügyminisztérium illetékeseit, valamint a kerületi polgármestereket is.

Ismeretes, hogy a hivatal korábbi elnöke, Grespik László a kérelmeket többnyire elutasító gyakorlatával vihart kavart. A hivatal az elmúlt két évben több mint száz külföldit sújtott a korlátozással. Az elutasító határozatok sorát tavaly nyáron az FB megsemmisítette, ám Grespik újabb és újabb jogi csavarral meggátolta a lakásvásárlásokat. Kezdetben a hivatal föként azzal indokolta a kérelmek megtagadását, hogy a külföldiek felhajtják az ingatlanpiaci árakat, a kés?bbiekben föleg a viszonosság hiányára hivatkozott. (Azaz, hogy az adott országban sem tudnak korlátozás nélkül ingatlant vásárolni magyarok.)

Felkai László lapunknak megerösítette a szempontrendszer alapos átalakításának szándékát. Az FB ítéleteire utalva leszögezte: a bíróság döntése a hivatalvezetö állásfoglalásának alapvetö irányt szabhat.

A kialakítandó szempontrendszer alapján, de a jogszabályoknak megfelelöen a régi és a leendö ingatlanvásárlási kérelmeket továbbra is egyedileg bírálják el. A fennálló mintegy 220 hátralék java részét öszre feldolgozzák. Az újak elbírálásához pedig már egyértelmüek lesznek az útmutatások. Ezek enyhítö voltára utalhat az FB levelének tartalma, amelyröl Sándor Zsuzsanna, az FB szóvivöje elmondta: arról tájékoztatták a közigazgatási hivatal vezetöjét, hogy a bírói fórum kialakított álláspontját az ügyben eddig meghozott csaknem száz bírói ítélet tartalmazza.

-------

eddig a cikk.
A müemlékkel kapcsolatos kérdésedet nem értem.
Grespik elött, alatt és után is korlátozó tényezö ha müemlék ingatlan átruházásáról van szó, úgyhogy ebben a vonatkozásban Grespiknek semmilyen érdemei nincsenek, hacsak az nem, hogy tevékenységének ezt a részét a joxabályokkal összhangban sikerült gyakorolnia... :-/

Előzmény: Zézé (18)
Zézé Creative Commons License 2002.07.29 0 0 18
Mar hogy lenne onhatalmu ha a korm. rendeltben ez all (kozben megtalaltam):
(4) Az engedély megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, illetőleg a magyar jogi személyeknek a belföldiekkel azonos elbírálást. A nemzetközi szerződés vagy a viszonosság fennállásáról a Külügyminisztérium nyilatkozata az irányadó.

Na meg szep, hogy muemlekeket nem lehet csak ugy kiarusitani, ez szerinted meg emlitesre melto?!?

Előzmény: Törölt nick (17)
Törölt nick Creative Commons License 2002.07.29 0 0 17
Ez nem igaz.
Grespik önhatalmú korlátozásokat vezetett be a külföldiek ingatlanszerzése körében (ilyen például az országonkénti ingatlankvóta, a viszonosság stb).
A külföldiek ingatlanszerzése egyébként jelenleg is korlátozás alá esik, mivel azt az arra illetékes szerv (pl. Müemléki Hiv. v. Önkorm.) közérdek sérülése esetén megakadályozhatja (tehát nem szabad a vásár).

csakhogy a bizonyítás terhe Grespik elött és után a hivatalé és nem a vevöé !

Nota bene azt itt mintha kicsit tendenciózusan elfelejtenék, hogy a bíróság elött megtámadott Grespik határozatoknak mintegy 80 %-ában a felperesnek adtak igazat (és nem Grespiknek).

ezazért jó ok arra, hogy az új vezetö az eddigi gyakorlatot visszaállítsa a normális kerékvágásba....

Előzmény: Zézé (16)
Zézé Creative Commons License 2002.07.29 0 0 16
1. A kulfoldiek ingatlanszerzeset szabalyzo torveny, vagy kormany rendelet - mar nem tudom- a Horn kormany idejen szuletett '96-97 ben, ezt Grespik csak betartotta.

2. Ebben szerepelt az is - ha jol tudom (de ra lehet keresni)- , hogy kolcsonossegi alapon megtagadhato az ingatlanszerzes, olyan kulfoldi eseten, amelynek orszagaban a magyar allampolgaroknak az ingatlanszerzes nem engedelyezett.

3. Ausztriaban is az engedelyhez kotott az ingatlanszerzes es sok mas orszagban.

Törölt nick Creative Commons License 2002.07.29 0 0 15
Különben főispán volt. Az alispánt választották, a főispánt kinevezték.
Legyen. Ilyen nüansznyi eltéréseken nem érdemes vitatkozni :-)

Zs.

Előzmény: egyenlítő (13)
Törölt nick Creative Commons License 2002.07.29 0 0 14
felháborító ez az orrba szája mindent eladni hozzáállás, miközben ezek a pimasz külföldiek még néha nem is fizetnek közös költsélget ahogy láttam a tv-ben
egyenlítő Creative Commons License 2002.07.28 0 0 13
Az 5. pont helyesen: vissza a 2. pontra. Grespik még büszke is volt erre. 100-ból 80-95 vesztése volt.

Eb ura fakó! Ugocsa non coronat!

Különben főispán volt. Az alispánt választották, a főispánt kinevezték.

Előzmény: Törölt nick (11)
egyenlítő Creative Commons License 2002.07.28 0 0 12
Egy érdekes szempont az árfelhajtó hatáshoz. A tulajdonosoknak kedvező, hiszen többet ér a földjük-házuk. Azt hiszem, ők vannak sokkal többen.

A Lajtától nyugatra nem jellemző az, hogy pl. a fiatal házasok házat vesznek. Bérelnek. Majd 15-20 év múlva gondolhatnak lakás vásárlásra. Ennek bizony megvan az az előnye is, hogy a megélhetési költségekbe be kell számítani a lakásbérletet is, tehát sokkal magasabb a minimálbér. Nálunk viszont még a lakásfoglalók nagy részének is saját háza van, csak nem Budapesten.

Előzmény: rOver (7)
Törölt nick Creative Commons License 2002.07.28 0 0 11
Hogy is volt ez a "külföldiek lakásvásárlása" című thread a Grespik-érában?
1. Külföldi megveszi/megvenné a kéglit.
2. Odafordulnak a Főmélthóssághú Sumérbarát Hivatalvezetőhöz (továbbiakban: Alispán) engedélyért.
3. Alispán beint.
4. Külföldi pörre viszi a dolgot.
5. Külföldi megnyeri a pört. Megveheti a kéglit, az Alispán munkáltatója (Közig. Hivatal) meg fizeti a pör költségeit.

Mennyi pör is volt? Mennyit nyert meg az Alispán? Mibe is került mindez, csupán Alispán "egyedülálló jogértelmezése" miatt?...

Zs.

Szabadelvue Creative Commons License 2002.07.27 0 0 10
Még Grespik vita idején tett közzé adatokat a Hivatal, ez akkor már tisztázódott. Most nem fogom visszakeresni. Ha van rá időd/kedved, tedd meg Te.
Előzmény: kis pimasz (9)
kis pimasz Creative Commons License 2002.07.27 0 0 9
Forrás?
Szabadelvue?
Előzmény: Szabadelvue (8)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!