Keresés

Részletes keresés

Társasház kezelő Creative Commons License 10 órája 0 0 19330

 

 

A módosítás jogszabály helye - kihirdetve a 2019/191. számú Magyar Közlönyben  (XI.28.)

 

 

Joganyag: 2019. évi LXXXII. törvény az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról

Módosította: –

Megjelent: MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos: 2019. 12. 06., 2020. 01. 01., 2020. 01. 02., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.,

Megjegyzés: 9 törvény módosítását tartalmazó javaslat

 

 

 

MajorDomus Creative Commons License 12 órája 0 1 19329
Természetesen 2020,de meghosszabbitották a határidőt 2021.májusig.
Jelzem,a mai napig nincs végrehajtási utasitás a rendelethez. Akkor jártok jól,ha a 2 ünnep között beadjátok. Én január 10-én adtam be az egész köteget,néztek rám mint a marslakóra !
Ő most ezzel mit csináljon?
Osztályvezető megvakarta a fejebúbját és közölte:
rakjátok be a hrsz szerinti dossziéba a társasház anyagához,majd eldöntik mi legyen vele.
Előzmény: forgoszel (19326)
Társasház kezelő Creative Commons License 15 órája -1 0 19328

Köszönjük a pozitív hozzászólásokat.

 

 

" A munka (...) nem engedi, hogy könnyelmű gondolatok verjenek gyökeret lelkünkben, (...) nem hagy időt a rosszra. "

                                                                                                                                                           Beniczkyné Bajza Lenke   

 

       

Bármilyen szakmában találunk olyanokat, akik folyamatosan képezik magukat, s náluk valóban egyre nő a hozzáértés. A többség azonban megelégszik azzal, hogy végzi a munkáját, nem is várnak el tőle többet, s ilyen értelemben a szakmai gyakorlat nem vezet komolyabb fejlődéshez. 

                                                                                 Szendi Gábor

                                                                       

 

 

Szép napot !peliatan Creative Commons License 19 órája 0 0 19327

Helyetekben nem "dicsekednék" a 10 milliós felelősségbiztosítással!

Én csak a mi néhány lakásos házunk képviselője vagyok, 3 milliós f.biztosítással.

Előzmény: Társasház kezelő (19324)
forgoszel Creative Commons License 29 órája 0 1 19326
2021?????
Előzmény: Társasház kezelő (19324)
MajorDomus Creative Commons License 30 órája 0 1 19325

Hát nem lesztek népszerűek a szakmában!

 

Ilyen mentalitssal a házakban sem!

Társasház kezelő Creative Commons License 1 napja 0 0 19324

 

" Meg kell őrizni azokat az apróságokat, amitől jó, amitől szép az élet: az egymásra való figyelést. Anélkül, hogy megismernénk egymást, sose alkossunk véleményt." - Halász Judit

 

 " Minden ember egyforma, s annyit ér, amennyit a közösség érdekében dolgozik. "  -   Wass Albert

                                                                                                                       

                                                                                                                 

 Üdvözöljük !

 

 

Vállalkozásunk fő profilja a társas-házkezelői, közös képviseleti tevékenység, Lakásszövetkezetek képviselete , épületkezelése, könyvelés , gazdasági ellenőrzés , tanácsadás ,melyet több éves gyakorlattal, eleinte egyéni vállalkozás keretében végeztünk, majd megalapítottuk a Bakos & Papp Consulting Bt-t. Családi vállalkozás keretében működünk , kissebb munkálatokra műszaki hátérrel rendelkezünk  

 

Regisztrált társas-házkezelői tevékenységünket a társasházakról szóló többször módosított 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján, a Lakásszövetkezetek épületkezelését a Lakásszövetkezeti törvény 2004.évi CXV. rendelkezései alapján, megfelelő szakképesítéssel, teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel végezzük. Megbízásainkat általában már meglévő ügyfeleink ajánlásával kapjuk - amit ezúton is köszönünk.

 

Cégünk  teljes körű, 10.000.000 Ft értékű szakmai felelősségbiztosítással  rendelkezik.Társaságunk székhelye a XI kerületben van, megbízóink részére versenyképes díjakkal, teljes körű szolgáltatást tud nyújtani. 

 

Üzletpolitikánk az ügyfeleink maximális kiszolgálása, társasházkezelés tulajdonosi szemlélettel, a felmerülő igényekhez alkalmazkodó rugalmas hozzáállással. Elsődleges célunk az, hogy az általunk kezelt társasház megfelelően, gazdaságosan és átláthatóan legyen üzemeltetve. 

Az általunk kezelt ingatlanok tulajdonosai számára igény esetén díjmentes hozzáférést biztosítunk az általunk alkalmazott online rendszerhez, melynek révén egyenlegüket folyamatosan nyomon tudják követni. 

A könyvelési, ügyviteli feladatokat a társasházak nyilvántartásához és könyvvezetéséhez kialakított programmal végezzük. Könyvelésünk naprakész, nyilvántartott adataink hitelesek. 

A közös költség hátralékokat hatékonyan kezeljük ,szükség esetén a jogi eszközöket is igénybe vesszük. Fmh., Vh.)

 

Kérünk minden olyan lakóközösséget, akik közös képviselőt keresnek, esetleg közös képviselő váltáson gondolkodnak, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot, tájékozódjanak szolgáltatásainkról, referenciáinkról és díjainkról. Irodánk: 1119 Budapest, Bártfai u. 1-3. alatt található.

 

Elérhetőségek:

 

Bakos Gábor            Telefon: + 36 30 9070119 

Bakos Gáborné        Telefon: + 36 30 9871882, 

                       

E-mail: info.consultingbt@gmail.com  

 

 

 

Változás 2021. Január 1-től !

 

Társasházi törvény IV/A. Fejezet 

 

 A TÁRSASHÁZI TISZTSÉGVISELŐK NYILVÁNTARTÁSA

 

55/A. § 

 

(1) A társasházi tisztségviselők nyilvántartásának célja, hogy a közösség ügyintézését ellátó tisztségviselők e törvényben meghatározott adatainak országosan nyilvános közzétételével megvalósuljon a társasházak működésének transzparenciája, a jegyző társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeletének hatékonysága biztosított legyen, továbbá a társasházak és a közösség jogait és kötelezettségeit érintő hatósági eljárások során a megfelelő kapcsolattartást elősegítse.

 

(2) A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet csak akkor láthat el, ha a tisztség keletkezésének tényét az ingatlanügyi hatóság - az erre irányuló kérelme alapján - az ingatlan-nyilvántartásba - a társasház törzslapra - feljegyezte.

 

55/B. §

 

(1) A tisztség keletkezésének ténye tartalmazza

a) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselőnek vagy intézőbizottság elnökének

aa) természetes személy esetén családi és utónevét, lakcímét,

ab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,

ac) tisztségét, a tisztség keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a tisztségviselő a közösség ügyeinek intézését ügyvivőként látja el, ennek tényét és határidejét, valamint

ad) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén - valamint ha a természetes személy tisztségviselő bejelenti - az elektronikus levélcímét, telefonos elérhetőségét,

b) a társasházközösség nevét.

 

(2) A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámolót benyújtja az ingatlanügyi hatósághoz. A beszámoló benyújtásának tényét az ingatlanügyi hatóság a társasház törzslapra feljegyzi.

 

55/C. § 

 

A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az általa üzemeltetett honlapon - bárki számára korlátozásmentes hozzáférést biztosítva - közzéteszi a társasházi tisztségviselők e fejezetben meghatározott adatait, a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolóit, valamint a társasház közösségének nevét, címét, helyrajzi számát.

 

55/D. § A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke látja el a nyilvántartásba vétellel és az adatváltozás bejelentésével kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatait.

 

64/A. § 

 

A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2021. május 1. napjáig - nyilvántartásba vételtől függetlenül - elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolja.

 

65. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

1. az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságot rendeletben kijelölje, * 

2. a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete eljárási szabályait rendeletben állapítsa meg, * 

3.  a társasházi tisztségviselők nyilvántartásával kapcsolatosan a nyilvántartásba vétel, az adatváltozás bejelentés és a beszámoló benyújtásának rendjét, feltételeit, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére és az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnökének tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg.

 

66. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény szerinti üzletszerűen végzett társasházkezelői, valamint üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a tevékenység bejelentésének és a tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásnak a személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, továbbá a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat rendeletben szabályozza.

 

67. §  Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján - az építésügyi, illetve a kereskedelmi jogszabályokkal összhangban - rendeletben határozhassa meg a nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek megváltoztatásának módját, feltételeit.

 

68. §  Felhatalmazást kap az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter, hogy a társasház alapítással, valamint az alapító okirat módosításával összefüggésben az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz benyújtandó dokumentumokat rendeletben szabályozza.

 

 

 

Gyakran keresnek meg  ajánlatkérők azzal, hogy miként kell leváltani a közös képviselőjüket, társasházkezelőjüket.

 

A közös képviselő leváltása érzékeny és olykor konfliktusoktól sem mentes helyzet. Ha jó a közös képviselő, a lakók szívesen és jókedvűen járnak haza, ha viszont nem, akkor rosszul,kellemetlenül érzik magukat saját otthonukban is. Segítünk tájékozódni milyen lehetőségei vannak a lakóknak a nem megfelelő munkát végző közös képviselő leváltására.

 

Elfogadhatatlannak tartjuk , hogy a közös képviselők nagyobb hányada megválasztásukkor a megnyerő külsővel , a betanult szöveggel tévesztik meg a tulajdonosokat, színvonaltalan szolgáltatást nyújtanak.

 

Az emberek többségének a legfontosabb értéke, vagyontárgya az ingatlana. A felelősen gondolkodó tulajdonos, nem szívesen kockáztatja, hogy az épület állaga romoljon, amiben a lakása van, a társasház megtakarításai esetleg „eltűnjenek” felesleges, átgondolatlan felújításokban.

 

Az évek során több esetben is, felkerestek tulajdonosok, és segítségünket, tanácsainkat kérték milyen jogaik, lehetőségeik vannak, hogy a közös képviselőt leválthassák, s milyen szempontokat vegyenek figyelembe az új kiválasztásánál. 

 

 

A közös képviselő leváltása és új képviselő választása a társasházi törvényben (2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról) meghatározott módon és határidők betartásával kell, hogy történjen. 

(Társasházi törvény 35. § (2) bekezdés)

 

1.lépés 

A társasház összes tulajdoni hányad 1/10-vel rendelkező tulajdonostársnak írásban kell kérnie a jelenlegi közös képviselőt a rendkívüli közgyűlés összehívására. Az indítványt bármely tulajdonostárs kezdeményezheti.

Az írásbeli kérésnek tartalmaznia kell a napirendi pontokat (köztük a közös képviselő leváltását) továbbá a határozati javaslatokat.  A törvény előírásainak megfelelően kötelező tartalmi elem a közgyűlés összehívásának oka is. 

 

Minta (nincs kötelező formai megkötés): 

 

Tisztelt közös képviselet!

 

Mint a  ........ Társasház (1999  Budapest, ...... u. 9/9) lakóközössége (1. számú melléklet aláírói ív), ingatlanok tulajdonosai a Társasházi törvény 35. § (2) bekezdése alapján kérjük, hogy levelünk kézhezvételét követő 30 napon belüli dátummal hívjon össze közgyűlést az alábbi napirendi pontokkal:

 

1. napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek, azaz a közgyűlés levezető elnökének, a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztása – Határozathozatal

2. napirendi pont: A közgyűlés napirendi pontjainak, illetve sorrendjének elfogadása – Határozathozatal.

3. napirendi pont: A jelenlegi közös képviselet leváltása – Határozathozatal

4. napirendi pont: Új közös képviselő megválasztása – Határozathozatal

5. napirendi pont: Bankszámla feletti rendelkezési jog meghatározása- Határozathozatal

 

2. lépés

Az aláírt közgyűlés összehívását kezdeményező kérvényt személyesen (átvételt igazolva) vagy tértivevényes postai úton kell eljuttatni a jelenlegi közös képviselőnek. 

A jelenlegi közös képviselő mérlegelés nélkül köteles a kérvény alapján a közgyűlést a levél átvételétől számított 30 napon belüli időpontra összehívni. Tehát a közgyűlési meghívókat legkésőbb az átvételt követő 22. napon a postaládákba kell dobnia, vagy a tulajdonosoknak a szervezeti-működési szabályzatban foglaltak szerint eljuttatnia. 

 

3. lépés

A közgyűlés megtartása, ahol a közgyűlésen jelen lévő tulajdonosok a régi közös képviselőt felmentik és az újat megválasztják. 

 

Gyakori kérdések? 

 

Mit lehet tenni, ha nem hívja össze a közös képviselő a tulajdonosok minimum 1/10-e által kért közgyűlést?

Ebben az esetben a társasház számvizsgáló bizottságának kell a kérvény átvételének időpontját követő 30. nap után, 15 napon belüli időpontra összehívni a közgyűlést. Amennyiben ezt a számvizsgáló bizottság nem teszi meg, akkor bármely tulajdonos összehívhatja a lakóközösséget. 

 

Mi történik, ha nem adja át a közös képviselő a társasház iratanyagát, mikortól van mandátuma az új közös képviselőnek?

A közgyűlés dönt, hogy mely időponttól választja meg az új közös képviselőt. A régi képviselőnek a leváltó közgyűléstől számítva 30 napja van a társasház iratanyagainak átadására. 

Vigyázat! Ez nem felmondási idő! 

Az új közös képviselő a közgyűlés határozata szerinti időpontban kezdi meg a munkát. A régi képviselőnek kötelessége a kulcsok és egyéb eszközök azonnali átadása. A régi képviselőnek az iratanyag átadására 30 napos határidőt ír elő a törvény. 

Amennyiben nem adja át az iratanyagot a régi közös képviselő, úgy iratkiadási pert kell indítani ellene. Ehhez már jogi képviselő segítségét kell kérnie a társasháznak, ugyanis ezt polgári peres eljárásnak megfelelően kell bonyolítani.

 

Milyen iratokat kell átadnia a régi közös képviselőnek?

A társasház összes iratát, beleértve a levelezéseket, a szerződéseket, az aktuális lakói folyószámlákat, egyenlegeket, a részletes naplófőkönyvet, naplófőkönyv kivonatot.  

Sajnos gyakran tapasztaljuk, hogy a pénzügyi anyagok átadása nem zökkenőmentes, az anyagok hiányosak. Ezekben az esetekben ne hagyjuk, hogy az előző képviselet ne számoljon el a Társasház vagyoni helyzetével, ne adjon ki teljes körűen minden pénzügyi anyagot, hisz ezek utólagos megszerzése rengeteg energiát, időt emészthet fel. 

 

Az elmúlt évek során rengeteg akadállyal, buktatóval találkoztunk, amikor más képviselettől vettünk át társasház kezelését. Mivel minden eset más és más, minden ház egyedi paraméterekkel rendelkezik, ezért a képviselőváltás módszerét a társasház sajátosságainak figyelembe vételével szükséges megválasztani. 

 

Amennyiben a közös képviselő váltással kapcsolatos további információra lenne szüksége, kérem keressen minket az elérhetőségek bármelyikén.

 

Bakos Gábor:     + 36 309070119

Bakos Gáborné: + 36 309871882

 

E-mail: info.consultingbt@gmail.com

 

SullaFelix75 Creative Commons License 3 napja 0 0 19323

Köszönöm én i hasonlóra gondoltam de ezek alapján beteszem az SZMSZ be.

Előzmény: MajorDomus (19314)
szlányi Creative Commons License 4 napja 0 0 19322

Köszönöm szépen a választ és véleményt.

Előzmény: fagyalf (19318)
MajorDomus Creative Commons License 5 napja 0 1 19321
Dijazás?
.
.
Google a barátod!
oregbela Creative Commons License 5 napja 0 0 19320

Sziasztok leendő (?) kollégák!

 

OKJ vizsgára készülök.

Szeretnék olvasmányos anyagokat, linkeket kérni, ha ismertek ilyet.

 

MajorDomus Creative Commons License 6 napja 0 1 19319
Azért annyiba nem kerül,mintha valaki kitöri a nyakát a csúszós járdán.
fagyalf Creative Commons License 6 napja 0 1 19318

A só megeszi a betont is! Ezért sem érdemes sózni, ráadásul képes hosszú ideig károsítani a beton szerkezetét!

 

Joghely: 346/2008 (XII.30.) számú kormányrendelet 

 

Ajánlott olvasmányok:

 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hirek/1250/024778/20121210_nem_kell_besozni_1.htm

 

http://levego.hu/hirek/2010/12/sohalal

Előzmény: szlányi (19317)
szlányi Creative Commons License 6 napja -1 0 19317

Tisztelt fórumozók!

 

kérdésem, lehet-e 34 %-os ammónium-nitrát műtrágyát a közterüti járda csúszásmentesítésére használni?   A közös képviselő erre akar rá venni bennünket, ami drága is mivel 10 kg 2400 Ft.

A jogszabály megjelölését amely tiltja vagy megengedi külön köszönöm.

MajorDomus Creative Commons License 2019.12.06 0 0 19316
Ha bele kell rúgni a szomszédba,abban nagy az egyetértés!
Gyurco78 Creative Commons License 2019.12.06 0 0 19315

Csak valószínűleg feledékeny, ezért mégsem tudja.

Tehát fel kell hívni rá a figyelmét, hogy ahogy mondod, a vízmű ki fogja zárni a mérőjét, és aztán majd az egész különbözetet fizetheti(k) ő(k). Persze, emellé kell a többség akarata. A legtöbb ilyen szarik minden szabályra, kivéve, ha felmerül, hogy pénzébe fog kerülni.

Előzmény: MajorDomus (19314)
MajorDomus Creative Commons License 2019.12.05 0 1 19314
Nem ez volt a kérdés!
Azt a tulaj is tudja,hogy mit vállalt,más kérdés,hogy ezt nem tartja be.
Két megoldás van:
- egy: a kőltségvetésben vizdijat kell ezekre a lakásokra tervezni, és közgyűlési határozattal elfogadtatni,hogy ahol nem állapitható meg a vizfogyasztás,annak a lakásnak emelt közös költsíget kell fizetnie. Legyen annyi eszed,jogy az emelt összeg fedezze a különbözetet..
Kettő:
Módositani az szmsz-t,hogy az összes különbözet azt a tulajdoni hányadot terheli,ahol a tényleges vizfogyasztás nem állapitható meg.
.
Egyébként azért nem értem a kérdést,mert a Vízmű a második eset után kizárja a mellékmérőt a számlázásból,igy a fogyasztást a főmérőre terhelik ki.
Gyurco78 Creative Commons License 2019.12.05 0 0 19313

Ő ilyenkor szerződést szeg (a mellékmérős díjmegosztási szerződést szegi meg).

 

2. A Vízmûvek díj ellenében vállalja, hogy a mellékvízmérôk általjelzett vízdíjfogyasztást leolvassa. Az elfogyasztott víz díjárólmellékvízmérôs számlát készít elkülönített vízhasználó részére.Vállalja továbbá, hogy a fenti mellékvízmérôs számla összegét ab e k ö t é s i v í z m é r ô a l a p j á n k é s z í t e t t s z á m l á b ó l l e v o n ja .

3. A Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés III. és IV. pontjábanmeghatározott Fogyasztó hozzájárulását adja a Vízmûvek2. pontban foglalt tevékenysége elvégzéséhez

 

Tehát ő hozzájárult ahhoz, hogy leolvassák a vízóráját.

Előzmény: SullaFelix75 (19312)
SullaFelix75 Creative Commons License 2019.12.05 0 0 19312

Tisztelt Kollégák.

 

Tanácsot szeretnék kérni víz különbözet elosztásról.

Mit csináljak azokkal a tulajdonosokkal akik nem engedik be a vízmű embereit leolvasásra és utólag sem pótolják a vízmű felé leolvasási kötelezettségüket?

Van szerződésük van fogasztásuk de az éves leolvasáskor nem adnak tájékoztatást az aktuális óra álláskor a Társasháznak persze van különbözete.

Tanácsot vagy konkrét esetet kérnék megosztani nem kioktatást .

Előre is köszönöm.

Bala_az Creative Commons License 2019.12.04 0 0 19311

https://oprend.hu/infusions/downloads/downloads.php?rowstart=120     no ezt nem ide szántam . de el fér itt 

Bala_az Creative Commons License 2019.11.19 0 0 19310

Ez a szakma olyan, mint a politikusi …….

 

Alapból onnan indul, hogy csal , lop , hazudik stb.    no ebből a sztereotípiából kell-kellene kiküzdenie magát az embernek.

 

Persze a lop és visszaosztanak bélyeget akkor is megkapjuk itt és a közgyűléseken is, ha tisztességesen, sőt a piacinál kedvezőbb árajánlatod , felújítást végzünk is.

 

Ilyenek az emberek, nehéz elfogadni, de hát ilyen az élet, ezzel a szakmával ez együtt jár.

 

Most ne engedje senki a templomba a gyermekei,mert a papok kikezdenek velük ?!  vannak rá bizonyítékok  Ho-ho

 

HA a magyarban duplázva a nevetés hangutánzó szava (vagy mi)  ha-ha  

Előzmény: hadovaja (19308)
társasháztakarítás Creative Commons License 2019.11.18 0 0 19309

Tisztelt Hölgyem / Uram!

 

Egyéni takarító vállalkozóként, több éves referenciával vállaljuk irodák, irodaházak, lépcsőházak, társasházak napi/heti/havi rendszerességű- és nagytakarítását Budapesten.

 

Üdvözlettel,

 

Staller László  -  06/70/5791784

hadovaja Creative Commons License 2019.11.14 0 0 19308

Most is értelmezési probléma áll fent. 

Szerintem ez nyilvánvaló, hogy sok esetben visszaosztanak a megbízott vállalkozók, sőt a biztosítási alkuszok, mert pénzt kérnek a közösképviselők. Ne legyünk álszentek!

Ezzel nem azt írtam, hogy mindenki ezt csinálja!

Tessék figyelmesebben olvasni. 

Előzmény: fagyalf (19307)
fagyalf Creative Commons License 2019.11.13 0 0 19307

Szimpla vádaskodás amit írsz! Azt szeretnéd megtudni feljelentheted-e a közös képviselőt. Fel! Bármikor! Ezt szerintem eddig is tudtad magadtól is. Ha nem áll meg a bizonyítása, akkor meg bajban leszel!

De először tisztázzuk nálatok ki van közös képviselő vagy társasház kezelő. A kk és a th kezelő nem csodatévő varázsló és nem pnzcsináló befektető mogul. Ha jóhiszeműen jár el, akkor  megfoghatatlan. Nem is kell szakértőnek lennie, honnan is lehetne. Mitől kellene értenie mindenhez? Azt kell végrehajtania amit a nagyérdemű megszavaz, még ha hülyeség is a felelősség a közgyűlésé!

Előzmény: hadovaja (19306)
hadovaja Creative Commons License 2019.11.13 0 0 19306

Nna, erre voltam kíváncsi.

Azt tudom, hogy kivitelező esetében jól működött az igazságügyi szakértői vélemény mert durván a fél összeg került visszafizetésére. Közképviselő esetében nyilván nehezebb a szitu. 

De azért ne tagadjuk, hogy létezik az a bizonyos 10-20%  visszaosztás. Vagy még több. Tisztelet a kivételnek, ezzel nem általánisitok, de ez évtizedek óta megy. És nem bizonyítható, pedig ez is lopás. 

Előzmény: forgoszel (19304)
Wattocsak Creative Commons License 2019.11.12 0 1 19305

Tudsz bármit is bizonyítani? Van a kezedben bizonyíték amivel ki tudsz állni a bíróságon.

Amúgy ha van valami a kezedben, bármikor beperelheted.

Előzmény: hadovaja (19302)
forgoszel Creative Commons License 2019.11.12 0 0 19304

Persze hogy van igazságügyi szakértő, de odáig el sem jut a dolog. Onnan tudom, hogy egyik kollégámat is feljelentették minden fórumon ahol csak lehetett, mert sokallták a tetőfelújítás költségét. Minden honnan visszadobták a labdát.

 

Nem kell ahhoz közgyűlési határozat hogy feljelentsd a közös képviselőt ha úgy látod hogy törvénytelenséget csinál. Jellemzően akkor szokták ha  sikítás gyanúja áll fenn. Más esetről még nem hallottam.

Előzmény: hadovaja (19303)
hadovaja Creative Commons License 2019.11.12 0 0 19303

Konkrétan tudom, hogy van igazságügyi szakértő a bíróságon. Egyébként sem rólam van szó, a kérdésem az volt, hogy van olyan, mikor nem társasházi közgyűlés határozata alapján oerelnek be közösképviselőt, hanem pl. egy vagy két tulaj.

Kár, hogy egyeseknek nehezen megy egyszerű mondatok értelmezés, és ezt most nem rád értettem. 

Sajnos jellemző bizonyos fokú kultúrálatlanság, mikor olvasási problémák állnak fent, pl. érzelmeket kevernek konkrét tényekbe. 

Előzmény: forgoszel (19299)
hadovaja Creative Commons License 2019.11.12 0 0 19302

Nem emlékszem, hogy a kérdésemre érdemi válasz érkezett volna tőled. 

A részletek ismerete nélkül kinyilatkoztatsz. Ez így nagyon erősen záptojásszagú. 

Előzmény: Wattocsak (19300)
Wattocsak Creative Commons License 2019.11.12 -1 1 19301

Ha már okostojás. 

Kazánház felújítás volt a nyáron. A ház "esze" radiátort cserélt. Tegnap jött a következővel (nem lepett meg) :-) Nála rossz a fűtés hidegek a radiátorok és a melegvíz is hidegebb. 

Mivel igen komoly automatika van a rendszeren minden naplózva van. Mikor milyen volt a fűtési víz hőmérséklete akár strangonként is. Mondtam mutassa meg mikor volt hideg a radiátora, mert az adatok nem ezt mutatják. Az alatta és felette lévő lakó nem panaszkodik. Lehet, hogy a radiátor csere nem volt sikeres. Azt meg nem a ház kompetenciája. Megkérdezte, hogy kié, mert nem az ővé.

Melegvízzel az a gondja, hogy eddig hidegvizet kellett keverni a melegvízhez, most nem kevveri és így is langyos a fürdéshez A melegvíz hőmérséklete 43-44C. Megnézném amikor ebben fürdik. :-)

 

Mindig van egy okostojás a házban. Ő mindent jobban tud, mindenhez ért is. Mindenhez is! :-)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!