Keresés

Részletes keresés

Pathmaster Creative Commons License 2018.05.10 0 0 1983

A Máté 19,3-12 versek a saját fordításomban:

3. És farizeusok jöttek oda hozzá kísértvén őt és mondván: Szabad-e elbocsájtani az asszonyt bármilyen okból? 4. Az pedig felelvén mondta: Nem olvastátok, hogy kezdettől férfivé és nővé formált a Teremtő. 5. És mondta: ezért hagyja el az ember az atyját és az anyját, és ragaszkodik az asszonyához, és ketten egy hústestté lesznek. 6. Ezért már nem ketten vannak, hanem egy hústest, amit az Isten összekötött, ember nem képes szétválasztani. 7. Mondják neki: akkor Mózes miért adta parancsba a váló-levél adást az elbocsájtáskor? 8. Mondja nekik, hogy Mózes a keményszívűségetekre (tekintettel) engedte meg nektek elbocsátani a feleségeteket, kezdettől nem így történt. 9. Mondom pedig nektek, hogy aki nem paráznaság miatt bocsájtja el az asszonyát és mással házasodik meg, házasságot tör. 10. A tanítványok mondják Neki: ha az embernek ilyen a helyzete a feleségével, nem érdemes megházasodni. 11. Ő pedig mondta nekik: nem mindnyájan fogadják be (ezt) az Igét, csak akiknek megadatott. 12. Mert vannak az anyjuk méhéből származó eunuchok, és vannak az emberek által tétetett eunuchok, és vannak, akik az mennyek országáért önmagukat tették eunuchhá. Aki képes ezt befogadni, az fogadja be.

 

Értelmezésem:

A farizeusok tisztába voltak a válás és a házasságtörés körüli teológiai vitákkal, és azzal a céllal tettek fel Jézusnak egy ehhez a témához kapcsolódó kérdést, hogy beleköthessenek Jézus válaszába. Jézus a válaszában arra utal, hogy kezdettől adamot (vagyis embert) és a madamot (vagyis az ember részét) formált a Teremtő; és ezért az ember elhagyja az apját és az anyját, és ahhoz ragaszkodik, akit a részének tekint, akivel mindketten megélik, hogy kiegészítik egymást. A hivatkozott 1Móz 2,21-24 versekből az is kiderül, hogy adam oldalbordájából (vagyis a szívéhez közelállóból: szerelméből, barátjából) formáltatott madam. Ezért van az, hogy az adam és a madam közötti köteléket az ember nem képes szétválasztani; és itt fontos kiemelni azt, hogy ez egy kijelentő mondat, és nem egy tiltó mondat.

 

Ekkor felmerül a kérdés, hogy akkor Mózes miért adta parancsba a váló-levél adást az elbocsájtáskor. Jézus erre a kérdésre azt válaszolja, hogy Mózes a keményszívűségetekre tekintettel engedte meg nektek elbocsátani a feleségeteket. Milyen keményszívűségre utalt Jézus? Azt azonnal kizárhatjuk, hogy Mózes a keményszívűek nyomásának hatására adta volna ezt az engedményt; mert Mózes nem olyan ember volt, aki engedett volna a keményszívűek nyomásának. Sokkal valószínűbb az, hogy Mózes látta a házasságban megnyomorított emberek sokaságát, és érezte, hogy ezzel a helyzettel kezdeni kell valamit. Felmerül a kérdés, hogy miért nyomorított meg olyan sok embert a házasság. A válasz pedig az, hogy azért mert a feleségválasztás anyagi és taktikai szempontok alapján történt, és az emberek nem a szívükhöz közelállók közül választottak feleséget; aminek következtében ezek a házasságok rosszul működtek, vagy teljesen működésképtelenek voltak. A zavart tovább fokozta az a ma már furcsának tűnő hagyomány is, amely szerint sokakat már az első szexuális kapcsolatuk után házasoknak tekintettek. Mindennek következtében a házassággal, válással és házasságtöréssel kapcsolatban teljes volt a zűrzavar, amit csak tovább fokozott az, hogy a jelentősebb vagyonnal vagy hatalommal bírók feleségeinek a házasságtörése konkrét életveszéllyel járt. Ez az egész zűrzavar az ember keményszívűségének (perfekcionizmusának) a következtében jött létre; de a kezdetekben ez nem így volt.

 

Külön érdekesség a Máté 19,9 vers, mert azt akár úgy is lehet értelmezni, hogy aki nem azzal házasodik össze, akit Isten a társának teremtett, az házasságot tör. Ez az értelmezés azért is lehetséges, mert az eredeti szövegből nem derül ki egyértelműen az, hogy kinek a paráznasága jelent kivételt a házasságtörés alól. Persze tisztában vagyok azzal, hogy ezt a verset úgy szokták értelmezni, hogy az asszony paráznasága esetén a válás és újraházasodás nem házasságtörés; de az eredeti szövegből nem következik egyértelműen ez az értelmezés.

 

Ezt követően ismerik fel a tanítványok azt, hogy teljesen értelmetlen a koruk házasodási gyakorlata; és lássuk be, hogy a helyzet azóta sem változott sokat. (Péld 19,14) Ezt Jézus is elismeri, majd hozzáteszi, hogy a mennyek országának eléréséhez a jellemzően rossz házasságnál még az eunuch állapot is jobb.

Előzmény: Eklatáns Béla (1982)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1982

Elég nekem a te fordításod is: az szerint sem berzenkedik az Édenből eredő, fölbonthatatlan házasság ellen Jézus...

Előzmény: Pathmaster (1980)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1981

Javaslom, ne hazudozzál össze-vissza, csakhogy kívánságod szerint magyarázd az Igét. Jézus a fölbonthatatlan házasság intézményét a kezdetektől, az Édenből eredezteti, s azt nem valami perfekcionista törekvésből származó emberi találmánynak titulálja...

Előzmény: Pathmaster (1980)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1980

Az #1965. hozzászólás óta aktuális az a javaslatom, hogy másold ide a Szentírásodból a Máté 19,10-11 verseket. Mi az akadálya annak, hogy ezt megtedd? Az #1976. hozzászólásban írt értelmezésedből nem derül ki egyértelműen az, hogy mi az a szöveg, amit értelmeztél.

Előzmény: Eklatáns Béla (1979)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1979

Senki nem mondta, hogy úgy kell lefordítani. Jól van az lefordítva, legfennebb te hazudsz mindenfélét Jézus szavaiba, mert nem tiszta a szándokod. Jézus  a válást helyteleníti, az élethosszigtartó házasságot pedig a kezdetektől, az Édenből eredezteti. Te pedig azt hazudod, hogy Jézus eme édeni eredetű intézmény ellen berzenkedik...

Előzmény: Pathmaster (1978)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1978

Tehát szerinted a Máté 19,10-12 verseket így kellett volna fordítani: A tanítványok mondják Neki: ha a keményszívű embernek ilyen a helyzete a feleségével, akkor a keményszívű embernek nem érdemes megházasodni. Ő pedig mondta nekik: nem mindenki fogja fel ezt az Igét, csak akiknek megadatott. Van aki keményszívűnek született, van akit az emberek tettek keményszívűvé, és van aki önként vált keményszívűvé az Isten országáért.

 

El kell ismernem, hogy az általad javasolt fordítás konzisztens; de több szempontból is lényegesen eltér az eredeti görög szövegtől (például az eunuch szó inkább jelent puhapcst, mint keményszívűt).

Előzmény: Eklatáns Béla (1976)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1977

jav.:  Épelméjű és/vagy tisztaszándokú ember csakis így értheti...

Előzmény: Eklatáns Béla (1976)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1976

A farajazausok a válásról faggatják Jézust: elbocsáthatja-é a feleségit az ember? Jézus rámutat az Írásra, miszerint Isten egy férfit és egy nőt teremtett házasságban egybeszerkesztvén őket, ígyhát a válásról a véleménye: amit az Isten egybeszerkesztett, ember szét ne válassza. Akkor mimódon rendelkezhetett Mózes a válásról, ha így van? Jézus rámutat, hogy az ember szívének keménysége miatt engedte meg a válást Mózes (közvetítésével Isten), de kezdetben nem így volt: kezdetben nem volt válás. (Tehát valami közbegyött - nyilván a bűneset következtiben -, ami megengedhetővé tette a válást: az ember szívének keménysége). Mivel azonban a házasság egy életre szól, ezért aki elválik, házasságtörést követ el, és aki elválttal házasodik, az is. A tanítványok - akik szintén keményszívűek voltak és a divatos vallásmagyarázatba szocializálódván lehetséges menekedési útnak gondolták a válást -, megrettentek: nagy iga ilyen kondíciók mellett a házasság. Jézus rámutat, hogy bizony, nem könnyű elviselnie a keményszívű embernek. Megjegyzi még, hogy vannak olyanok, akik egyébkénteg - a bűneset káros következményeiként - nem is alkalmasak házasságra, vagy születésüktől fogva, vagy mert az emberek alkalmatlanná tették őket arra. Vannak olyanok is, kik önként mondanak le a házaséletről, hogy ne vonja el semmi energiájukat, idejöket Isten országának előmozdításáért tett fáradozásukban. Épelméjű ember csakis így értheti...

Előzmény: Pathmaster (1975)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1975

Ebben az esetben valaminek a tagadása még nem jelenti valami másnak az állítását. Ezért állító mondatban fogalmazd meg azt, hogy a Máté 19,10-11 versekben szerinted mit állít Jézus.

Előzmény: Eklatáns Béla (1974)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1974

Nem azt, mit te próbálsz szavaiba magyarázni...

Előzmény: Pathmaster (1973)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1973

Az #1965. hozzászólás óta aktuális az a javaslatom, hogy másold ide a Szentírásodból a Máté 19,10-11 verseket.

 

Ezt követően érdemes megnézni, hogy az általad idemásolt versekben mit állít Jézus.

Előzmény: Eklatáns Béla (1972)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1972

"Ha a Máté 19,11 verset nagyobb szövegkörnyezet alapján értelmezzük, akkor is egyértelmű, hogy Jézus szerint sem érdemes megházasodni"

Jézus ilyet sem a szűkebb, sem a tágabb szövegkörnyezetben nem állít. Még a Máté 19:10-11 teféle fordításod szerint sem...

Előzmény: Pathmaster (1971)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1971

Ha a Máté 19,11 verset nagyobb szövegkörnyezet alapján értelmezzük, akkor is egyértelmű, hogy Jézus szerint sem érdemes megházasodni; mert a házasságot (a Máté 19,12 vers szerint) még az eunuch állapotnál is rosszabbnak tartja. Teljesen nyilvánvaló, hogy Jézusnak nem az embernek a Teremtő által meghatározott ivaros szaporodásával volt gondja, hiszen a Teremtő minden alkotása jó. Ezért az is jó, hogy az ember ivarosan szaporodik. Ezért Jézusnak csakis kizárólag az emberi perfekcionizmusból fakadó házasság intézményével volt gondja; ami teljes összhangban van a házassággal megnyomorított emberek nagy számával.

Előzmény: Eklatáns Béla (1970)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1970

Szerinted Jézus ama megállapítása, miszerint nem mindenki fogadja be az édenben Isten által alapított házasság felbonthatatlanságát - kivéve paráznaság okán -, miképpen igazolja az általad hazudott berzenkedését a házasság ellen...?

Előzmény: Pathmaster (1969)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1969

Szerinted az idézett versben Jézus melyik Igéről állította azt, hogy nem mindnyájan fogadják be?

Előzmény: Eklatáns Béla (1968)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.09 0 0 1968

Namostakkoritt - túl azon, hogy te képes vagy bármibe bármit belemagyarázni - még a te "fordításodban" sem olvashatni, hogy Jézus berzenkedne a házasság ellen...

Előzmény: Pathmaster (1967)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.08 0 0 1967

A Máté 19,10-11 versek a saját fordításomban: A tanítványok mondják Neki: ha az embernek ilyen a helyzete a feleségével, nem érdemes megházasodni. Ő pedig mondta nekik: nem mindnyájan fogadják be (ezt) az Igét, csak akiknek megadatott.

Előzmény: Eklatáns Béla (1966)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.08 0 0 1966

Ezek szerint a Szentírásodban a Máté 19:10-11 versekben Jézus a házasság ellen szól. Megtennéd, hogy idemásolod a Szentírásodból ezeket a verseket...?

Előzmény: Pathmaster (1965)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.07 0 0 1965

Ezek szerint a Szentírásodban a Máté 19,10-11 versekben Jézus nem szól a házasság ellen. Megtennéd, hogy idemásolod a Szentírásodból ezeket a verseket.

Előzmény: Eklatáns Béla (1963)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.07 0 0 1964

Nem nagyon értegetem, hogy mit beszélgetsz. Mindenesetre sáskaasszonyság szerint a törvény el van törölve - meg különbenis csak a zsidóknak adatott...

Előzmény: Törölt nick (1961)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.07 0 0 1963

"Az Örökkévaló minden alkotása jó."

 

 

Így a házasság intézménye is.

 

 

"A Máté 19,10-11 versekben viszont Jézus is elismeri, hogy nem érdemes megházasodni, vagyis a házasság rossz"

 

 

Miért hazudsz? Nem Jézus berzenkedik a házasság ellen az általad inkriminált igeszakaszban...

 

 

Előzmény: Pathmaster (1962)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.07 0 0 1962

Az Örökkévaló minden alkotása jó. A Máté 19,10-11 versekben viszont Jézus is elismeri, hogy nem érdemes megházasodni, vagyis a házasság rossz, ami azt igazolja, hogy a házasság intézményét nem az Örökkévaló alkotta. Az Éden leírásában az önkéntes egymáshoz ragaszkodás volt szó, és fel sem merültek a házasság lényegét alkotó kényszerek.

 

A gonosz örömét leli a házassággal megnyomorított embertömegekben; és ezért azzal nyugtatja meg a házasság-válás business-ben közvetlenül vagy közvetve érdekelteket, hogy ennek az egésznek a felelősségét az Örökkévalóra hárítja.

Előzmény: Eklatáns Béla (1960)
Törölt nick Creative Commons License 2018.05.04 0 0 1961

Valamely asszonynak és annak leányának szemérmét fel ne fedd, na ez lenne az Bélám. Hogy itt a Bethsabé és társulatánál felfedett szemérmek vannak.

nem tartja a törvényt, mit annyira szeret, mármint csak úgy tesz. képmutatás

miért, régen ugye bűnös megkapta a büntetését.

olyan sok a bűne, hogy nem tudom milyen büntetés kell, de jobban utána olvasok.

 

mire kérded azt hogy bizonyíték?

mondta az a 100ezer ember hogy miután felfedték szemérmét, kiderült, hogy nemi beteg volt

és most sem csomagolja a gumióvszert magánál, tehát, újra közel a nemi betegségének újabb ideje(lehet)

rossz mint egy bacilus a szervezetben.

Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.04 0 0 1960

Tehát a házasság édeni intézmény...

Előzmény: Pathmaster (1959)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.04 0 0 1959

Nem kérdés: az Éden leírásában az önkéntes egymáshoz ragaszkodásról volt szó, és nem a kikényszerített szexuális hűségről.

Előzmény: Eklatáns Béla (1958)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.03 0 0 1958

?

Előzmény: Pathmaster (1955)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.03 0 0 1957

Bizonyíték...?

Előzmény: Törölt nick (1956)
Törölt nick Creative Commons License 2018.05.03 0 0 1956

az élete kezdetétől parázna és rábeszélte erre testvérét is, az meg utána rábeszélte őt, hogy ki ne szálljon belőle. Mindekettőröl 100-100ezer ember, mind külöldön, mind Magyarországon állítja,hogy parázna. Mert őket közelről ismerik.És megmutattak felvételekt és írásokat tőlük amiben ők paráznák, ezek az emberek jól ismerik és folyyamatos kapcsolatban vannak velük, úgy hogy ellenőrzik őket, mikor hagyják ezt abba. Tehát a paráznaságukról 2x100ezer ember tud a világ minden tájáról. És felhábprító hogy itt ők hazudnak és tagadnak. De akkor miért lesz nemibeteg?tudod a bethsabé

bizonyára nem tudott uralkodni magán hogy nemi betegként odafekszik egy férfi mellé-

 

Nem úgy írják a bibliában, hogy a nemibeteget kövezd meg?

Kő!

Előzmény: Eklatáns Béla (1946)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.03 0 0 1955

Van akit meglep, hogy van különbség az önkéntes egymáshoz ragaszkodás, és a kikényszerített szexuális hűség között.

Előzmény: Eklatáns Béla (1954)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.03 0 0 1954

A házasság intézménye az Édenből ered...

Előzmény: Pathmaster (1953)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!