Keresés

Részletes keresés

thoughts Creative Commons License 2018.05.30 0 0 2018

egyszer a történelem-filozófia tanárom behozott egy hatalmas Bibliát, és felolvasta belőle azt a részt ami iránymutatást ad a kecskével való szeretkezéshez.

 

...szép!

Pathmaster Creative Commons License 2018.05.29 0 0 2017

A #2013. hozzászólásban látható levezetés alapján a szerető Isten önmagával kerülne ellentétbe akkor, ha a kölcsönös szeretetet nélkülöző házasság fennmaradására irányuló jogi garanciát várna az embertől.

Előzmény: magyarpityu (2016)
magyarpityu Creative Commons License 2018.05.29 0 0 2016

Az Atya nem kiveszi a világból az övéit, hanem megőrzi a gonosztól. Ennek része szerintem, hogy nem párkapcsolatban élünk, hanem házasságban. Azért, mert ez az Úr akarata, ez van a felőlünk elrendelt tervében, ezt adta ajándékba nekünk, hogy így dicsőítsük őt. A házasság polgári jogi oldala kötelezettség egymás felé, és a társadalom felé, amiben élünk, aminek részei vagyunk. A hívőknek az a többlet, hogy mindezt úgy élhetik meg, azzal a felelősséggel és lehetőséggel, hogy házasságuk Krisztus és az Ő Egyháza szeretetkapcsolatát ábrázolja ki (nem ilyen-olyan felekezeti csoportosulást értek Krisztus Egyháza alatt, hanem a Krisztusban hívők, akik az Atya akaratát keresik, és aszerint igyekeznek élni - tudom, hogy ezt tudod, de mégis fontos ezt újra és újra hangsúlyozni). A házasságban élés lehetősége ajándék, amit az Úr készített, ezért Tőle van, hát éljünk vele egymás áldására és az Atya dicsőségére!

Előzmény: Pathmaster (2015)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.29 0 0 2015

Teljesen egyetértek azzal, hogy ahogyan Krisztus szereti az övéit, úgy kellene, hogy szeressék egymást a párkapcsolatban élők. Valóban Krisztus szeretete a mérce, és valóban elég magasan van a léc. Ezt a mércét viszont jobban megközelítik azok, aki önként ragaszkodnak egymáshoz, mint azok, akiket a jogi garanciák láncolnak össze; hiszen Krisztus hűségének sincsenek jogi garanciái. Az igaz, hogy a házasság nem csupán a jogi garanciákban tér el az önkéntes egymáshoz ragaszkodástól; hiszen a jogi garanciáknak több következménye is van, melyek közül a legjelentősebb a kölcsönös szeretet hiánya.

Előzmény: magyarpityu (2014)
magyarpityu Creative Commons License 2018.05.28 0 0 2014

Annyi kiegészítést engedjetek meg, hogy a házasság lényege nem a jogi garancia (még ha ez valóban fontos is, végtére is, ha ilyen módon nem akar az egymást szerető férfi és nő elköteleződni egymás iránt, akkor baj van, mert valaki nem őszinte a társához), hanem a házasság, amit Isten szerzett (nem tudok jobb szót, az olyan házasságot értem ez alatt, ahol Isten akaratát keresik, és egymást az Úrnak köszönik meg) az egy férfi és egy nő olyan elköteleződése egymás és együtt az Úr iránt, amiben Krisztus és az övéi közötti szeretet ábrázolódik ki. Márpedig Krisztus örök szeretettel szeret (nem csak ideig-óráig, vagy amíg ilyen-olyan feltétel fennáll), és ha a házasságban nem azzal a teljes önátadással tekintenek egymásra, ahogyan Krisztus adta önmagát (úgy értem, a végsőkig elmenve, bármire készen a másik érdekében), akkor az nem Krisztus és az övéi közötti szeretetet tükrözi. Magasan van a léc :)) de a házasságban ott van Krisztus is Szentlélek által, aki velünk van és marad mindvégig, megtart minket, hiszen megígérte.

Előzmény: Pathmaster (2013)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.28 0 0 2013

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. (Lásd: Lukács 10,25-28; Márk 12,28-34; Máté 22,34-40)

az Isten szeretet. (1János 4,8b)

 

Az Örökkévaló alapvetően társas lénynek teremtette az embert (1Móz 2,18); ezért az emberek önként ragaszkodnak ahhoz, akivel megélik a kiteljesedésüket (1Móz 2,24), akivel kölcsönösen kielégítik egymás szükségleteit, akivel kölcsönösen szeretik egymást. Ezért az egymáshoz önként ragaszkodókat a kölcsönös szeretet tartja össze.

 

Mindezt érdemes összevetni azzal, hogy a házasság alapvetően egy olyan megállapodás, amelyben az érintettek az egymás melletti ragaszkodásukhoz jogi garanciát adnak. A jogi garanciának annyira meghatározó szerepe van a házasságban, hogy jogi garancia nélkül nincs érvényes házasság. A jogi garancia lehet például az, hogy aki elválik, az jelentős mértékű anyagi kártérítést fizet annak, akitől elválik; vagy az, hogy az elváltak nem köthetnek újabb érvényes házasságot; vagy az, hogy az elváltak (mint esküszegők) a társadalom kivetettjeivé válnak; stb.. Ezért a házassági megállapodás alapvetően arra irányul, hogy a párkapcsolat a kölcsönös szeretet hiányában is fennmaradjon.

 

Nehezen indokolható a jogi garancia szükségessége akkor, ha az egymáshoz ragaszkodók között megvan a kölcsönös szeretet. Az egyik lehetséges indok az, hogy a tartós párkapcsolatban élők házassága egy olyan társadalmi elvárás, amely elvárásnak a teljesítése emeli a megbecsültséget, ami lelki szükséglet. A másik lehetséges indok az a vallásos nézet, amely szerint Isten várja el a tartós párkapcsolatban élők házasságát, amely elvárásnak a teljesítése kifejezi az Isten melletti elkötelezettséget, és erősíti az Istennek tetsző élet tudatát. A házasság mellett szóló indokok egyike sem erősíti a párkapcsolatban élők közötti szeretetet.

 

Elvileg lehet akkora szeretet két ember között, hogy az elbírja viselni a házassággal kapcsolatos többlet terheket a társadalmi megbecsültségért, vagy az Istennek tetsző élet tudatáért; ezért a házasság nem feltétlenül kerülendő. A gyakorlatban viszont az látszik, hogy a házasságok a házastárs használatának a szándékával jönnek létre, ezért a házasságok jellemzően a kölcsönös szeretet hiányával jönnek létre. (Például a patriarchális társadalom házasodási szokásait jobban megőrző muszlim világban a házasulandók között fel sem merül az, hogy egymás szükségleteinek több mint felét megpróbálják kielégíteni. A keresztény kultúrában valamivel jobb a helyzet, de még ott is messze van attól, amivel meg lehetne elégedni.)

 

Mindebből belátható, hogy a kölcsönös szeretet hiányában létrejövő házasság fennmaradására irányuló jogi garanciák elfogadottak, de semmiképpen sem elvártak a szerető Isten részéről. Miért szól akkor többször is a Szentírás a házasságtörés kerüléséről? A Szentírásról érdemes tudni, hogy az egy olyan sugalmazott írás, amelyet egyrészt az Örökkévaló sugalmazott, másrészt a kapott sugalmazást az ember a saját kultúrájának megfelelően megfogalmazott és lejegyzett. Ezért a Szentírás magán viseli a keletkezésekor általánosan elterjedt patriarchális gondolkodást. A patriarchális gondolkodás viszont az óta már visszaszorulóban van, és az Örökkévaló nem várja el az embertől azt, hogy egy túlhaladott társadalomszemléletnek legyen a rabja. Ezért prófétálja Pál apostol is azt, hogy (jogi értelemben) Krisztusban nincs férfi és nő (Gal 3,28); vagyis nem lehet úgy kezelni a nőket, mint az értékes jószágokat.

Előzmény: Eklatáns Béla (2008)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.23 0 0 2012

Itt továbbra is a Bibliáról van szó...

Előzmény: takacs.ferenc.bp (2011)
takacs.ferenc.bp Creative Commons License 2018.05.23 0 0 2011

Nehéz követni, miről is van szó, mert csak ping pongoztok jó ideje. Talán inkább a házasságról volt szó, és nem a válásról. Vagy a Bibliáról? Az a házasságról szól? Vagy csak említi? Mindenesetre a házasság jogi intézmény volt, esetleg társadalmi aktus, amikor még nem volt jog. De mikor volt a Biblia jogi könyv? Amikor VIII. Henrik válni akart, csinált magának egy új vallást. Pedig ők is a Bibliát használják.

Előzmény: Eklatáns Béla (2010)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.23 0 0 2010

Most akkor mit is akartál mondani? Mert itt nem ilyen-olyan egyháznak a jogáról, de mégcsak nem is polgári jogról van szó, hanem a Bibliáról...

Előzmény: takacs.ferenc.bp (2009)
takacs.ferenc.bp Creative Commons License 2018.05.22 -2 0 2009

Sokat elvitatkoztok a válásról. A dologhoz Jézusnak, vagy a Bibliának kevés köze van. A házasságot a pap köti, és pápai engedély kell a váláshoz a katolikusoknál. A polgári házasságot az anyakönyv vezető köti, és váláshoz bírósági ítélet. A házastárs halála automatikusan válást (illetve megözvegyülést) is jelent. Máshol nem tudom.

Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.22 0 0 2008

Úgy tűnik, figyelmen kívül kívánod hagyni, mi írva van...

Előzmény: Pathmaster (2007)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.22 0 0 2007

Úgy tűnik, hogy tudatlanságból vagy gyávaságból képtelen vagy válaszolni a neked feltett kérdésre.

Előzmény: Eklatáns Béla (2006)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.22 0 0 2006

Jézus hogy mondja: mint van megírva...?

Előzmény: Pathmaster (2005)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.22 0 0 2005

5 napja várom tőled a választ az #1983. hozzászólásban ismertetett esetben a következő kérdésekre:

  • Érvénytelennek lehet-e tekinteni valamelyik házasságot; és ha valamelyik házasságot érvénytelennek lehet tekinteni, akkor melyik az érvényes és melyik az érvénytelen?
  • Melyik férfinak lehet megengedni azt, hogy új házasságot kössön?
  • Vagy ha mind a két házasság érvényes, akkor nem válik-e ettől a nő bigámistává?

Ezekben a kérdésekben szerinted mi az Istennek tetsző válasz? Jó lenne, ha 5 napig tartó gondolkozás után végre válaszolnál ezekre a kérdésekre.

Előzmény: Eklatáns Béla (2004)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.22 0 0 2004

A kérdés az, hogy szerinted az Édenben Isten által alapított házasság fölbontható-e? Hát Jézus szerint házasságtörés a válás...?

Előzmény: Pathmaster (2003)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.22 0 0 2003

A kérdés az volt, hogy az #1993. hozzászólásban ismertetett esetben mi az Istennek tetsző döntés.

Előzmény: Eklatáns Béla (2002)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.22 0 0 2002

Nem mondhatok mást, csak mi meg van írva: Jézus szerint a házasság Isten által alapított édeni intézménye felbonthatatlan, a válás ígyhát házasságtörés...

Előzmény: Pathmaster (2001)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.18 0 0 2001

Kedves Béla (vagy Bella)!

 

Jó lenne, ha nem veszélyeztetnéd a saját hitelességedet azzal, hogy folyamatosan kitérsz a neked feltett kérdés megválaszolása elől.

 

P.

Előzmény: Eklatáns Béla (1996)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.18 0 0 2000

Jézus szerint onnan belőlről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: mind ezek a gonoszságok belőlről jőnek ki. Ezek (pl. házasságtörés) az ember szívének kemény állapotából származnak, ám az ember szíve nem mindig volt kemény: kezdetben nem volt az. Az ember azonban pl. házasságot tör. Jézus szerint a válás is házasságtörés, hiszen a házasság felbonthatatlan, noha ennek ellenére az ember elválik, azaz házasságot tör, mert keményszívű. Ez a szabály. Ez Jézus szabálya...

Előzmény: Pathmaster (1999)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.18 0 0 1999

Erről is volt már szó. Jó lenne, ha most már nem térnél ki az #1993. hozzászólásban feltett kérdés megválaszolása elől.

Előzmény: Eklatáns Béla (1998)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.18 0 0 1998

Jézus azt mondja, hogy amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Vagyis a házasság felbonthatatlan. Ha mégis felbontják, az Jézus szerint házasságtörés...

Előzmény: Pathmaster (1997)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.18 0 0 1997

A témánál maradás céljával javasoltam azt, hogy amíg nem válaszolsz a kérdésemre, addig ne tegyél fel újabb kérdést. Te most gyerekesen visszavágsz azzal, hogy amíg én nem válaszolok a te kérdésedre, addig te sem válaszolsz az egyébként korábban feltett kérdésemre. Pedig a te kérdésedre már az #1983. hozzászólásban ott található a válasz.

 

Máté 19,6 Ezért már nem ketten vannak, hanem egy hústest, amit az Isten összekötött, ember nem képes szétválasztani.

 

Ennek a versnek a magyarázata: Az adam és a madam között az Isten által létrehozott köteléket az ember nem képes szétválasztani; ezért ami felbomlik, azt nem Isten kötötte össze.

Előzmény: Eklatáns Béla (1996)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.18 0 0 1996

Amíg nem válaszolsz a kérdésemre, én sem válaszolok a te kötekedésedre: Jézus szerint nem felbonthatatlan a házasság édeni intézménye és nem házasságtörés a válás ill. az elválttal való házasodás...? 

Előzmény: Pathmaster (1995)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.17 -1 0 1995

Az #1993. hozzászólásban egy konkrét élethelyzettel kapcsolatban feltettem neked egy konkrét kérdést. Amíg arra nem válaszolsz, addig ne tegyél fel újabb kérdést.

Előzmény: Eklatáns Béla (1994)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.17 0 0 1994

Jézus szerint felbontható a házasság? Jézus szerint nem házasságtörés a válás ill. az elválttal való házasodás...?

Előzmény: Pathmaster (1993)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.17 0 0 1993

Tehát szerinted a Máté 19,3-12 versek arról szólnak, hogy Jézus szerint felbonthatatlan a házasság, és nem arról szólnak, hogy a házasság intézményében perfekcionista módon megvalósuló egymáshoz ragaszkodásnak milyen képtelen következményei vannak.

 

Ezért az alábbi történet alapján szeretném a véleményedet kérni.

 

A második világháborúban történt, hogy egy egyszerű falusi fiatalembert néhány hónappal az esküvője után besoroztak katonának, ahol a legalacsonyabb rendfokozatban szolgált egészen addig, amíg az alakulata hadifogságba nem került. Ezt követően a hadifogolytáborban tífuszjárvány tört ki, amiben ő is megbetegedett, és már az orvosok is lemondtak róla, és már a ravatalozásra előkészítettek közé helyezték, amikor valaki észrevette, hogy még él. Visszavitték a betegek közé, ahol hosszas lábadozás után végül is teljesen felépült, és visszakerült azok a hadifoglyok közé, aki eredetileg az alakulatához tartoztak. Egy idő után a hadifogolytábor őrei közül valakinek feltűnt, hogy valami nem stimmel a személyi igazolójegyével (katonai szlengben: dögcédulájával). Elindult egy nyomozás, és kiderült, hogy amíg ő öntudatlan állapotban feküdt a ravatalozásra várók között, egy számára idegen katona lecserélte a dögcéduláját a sajátjával; aztán ez az idegen katona is elkapta a tífuszt, és ő viszont bele is halt a tífuszba; majd ezt a katonát el is temették, de a haláláról és a temetéséről végig tévesen a nála lévő a személyi igazolójegy alapján írták az adatait. A tífuszból fölépülő katona viszont amúgy sem szívesen olvasott, és ezért nem tűnt fel neki, hogy egy számára idegen katonának a dögcédulája van nála. A lényeg az, hogy a dögcédula elcserélődése viszonylag sok idő múlva (kevéssel a katona hazaérkezése előtt) derült ki.

 

Mindennek az lett a következménye, hogy a hadifogolytábor közben tévesen értesítette a katona hazájának hadügyminisztériumát a katona haláláról, akik hivatalosan továbbították a hírt a katona családjának: a szüleinek, és az akkor még gyermektelen feleségének. Ezt követően, amikor kiderül a tévedés, akkor a hivatalos hatóság ismét értesítette a családot arról, hogy a korábbi értesítés téves volt, és a családtagjuk hamarosan hazatér. A hazaérkező katonát a vasútállomáson várták a szülei, de az egykori felesége nem volt a várakozók között, mert időközben újra férjhez ment, és az új házasságából már gyermeke is született. A legény falujában mindenki római katolikus vallású volt; így az egykori feleség is, és mind a két férje is római katolikus volt. Mind a két házasságot a falu római katolikus templomában tartották. A két férfi ismerte is egymást. A régi férj teljesen megértette az egykori feleségét, aki a hivatalosan közölt halálhíre után teljesen jóhiszeműen tekintette magát özvegynek, és azt is elfogadhatónak tartotta, hogy az egykori felesége azzal a férfival éljen, akivel közös gyermeke van. Valójában a hazatérő katona is, az egykori felesége is, és annak az új férje is teljesen egyetértettek abban, hogy mindhármuknak az lenne a legjobb, ha az előző házasságot érvénytelennek minősítenék az egyházi és a polgári hivatalokban; amivel lehetővé tennék azt, hogy a hazatérő katona újra megházasodhasson.

 

Szerinted ebben a helyzetben mi az Istennek tetsző döntés?

Előzmény: Eklatáns Béla (1992)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.16 0 0 1992

Rámutattam már, hogy a te fordításod szerint (is) felbonthatatlannak tartja Jézus a házasság édeni intézményét, és házaságtörésnek tartja az elválást ill. az elválttal való házasodást...

Előzmény: Pathmaster (1991)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.11 0 0 1991

 

Úgy tűnik, mintha a házasság-válás business-ben érdekelt vallási közösségek a saját érdekeiknek megfelelően fordítását és magyarázatát terjesztenék a Szentírásnak. Mindez egyrészt érthető, hiszen a Szentírás lefordítása, kiadása és terjesztése költségekkel jár; és ezt a költséget valahogyan ki kell termelniük. Másrészt elgondolkodtató, hogy sokkal több embernek van anyagi érdekeltsége a házasság-válás business-ben, mint ahány embernek jó a házassága.

Előzmény: Eklatáns Béla (1990)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.05.11 0 0 1990

Jézus egyértelműleg házasságtörésnek nevezi a válást - paráznaság okát kivéve -, és az elváltakkal való házasodást. Épelméjű és/vagy tisztaszándokú ember ezt miként értelmezheti...?

Előzmény: Pathmaster (1989)
Pathmaster Creative Commons License 2018.05.11 0 0 1989

Más-más lehetséges módon értelmezzük Jézus szavait. Minek alapján gondolod azt, hogy épelméjű és/vagy tiszta-szándékú ember csakis hozzád hasonlóan értelmezheti Jézus szavait?

Előzmény: Eklatáns Béla (1988)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!