Keresés

Részletes keresés

Kannus Creative Commons License 2008.09.11 0 0 732

ORBÁN OTTÓ
A New York-i Világkereskedelmi Központ két lerombolt tornyára


Fut az idő, mint a Duna, partjai közt tova,
Nem tudod, honnan, nem tudod, hova.


Kilőtt nyilak az égen, három fekete gép,
Viszik a korszak kérdésére a téboly feleletét.
Fekete füst dől a betonból, a kerozin sárgán lángol.
Romhalmaz lesz Bábelből és Babilóniából.

Fut az idő, mint a Duna, partjai közt tova,
Nem tudod, honnan, nem tudod, hova.

Ez a nap a gyilkolásé, a tömeges halálhíré.
A föld lakóit rettentő hang szólítja, a Dies Irae,
Ez a nap a halottaké, ez a harag napja,
Amikor a gyászoló is a fogát csikorgatja.

Fut az idő, mint a Duna, partjai közt tova,
Nem tudod, honnan, nem tudod, hova.

Fölrobban az üvegablak, az acéloszlop megdől.
Öngyilkosok ugranak ki az emeletekről.
A képzelet sem bírja erővel, nem tudja, hogy hol van.
Alsó-Manhattanben, az izzó pokolban.

Fut az idő, mint a Duna, partjai közt tova,
Nem tudod, honnan, nem tudod, hova.

Ha a pokolban is, menti a menthetőt.
Vízsugárral hűti a lángoló tetőt.
Bárkájában tigrist: parazsat őrzött Noé.
Emlékmű a város, egy halott tűzoltóé.

Fut az idő, mint a Duna, partjai közt tova,
Nem tudod, honnan, nem tudod, hova.

 

(Forrás: DIA)ilang_ Creative Commons License 2008.09.03 0 0 731
-
Csak az eszményt látom. De még soha eszmény nem volt igazán sikeres e földön.

(Isadora Duncan - és Tandori Dezső)

/Hart Crane Mindenek neve - Európa Könyvkiadó, 1999/

*

Csodák nincsenek. Ezt tudom, és ez mentalitásom s világlátásom alapköve most és mindörökké. Mégis van valami, ami a csodához hasonló - az emberben élő megsemmisíthetetlen és megmagyarázhatatlan csodaigény.

(Ivo Andrić - és Sády Erzsébet)

/www.inaplo.hu/nv/200101/14_IVO_ANDRIC_.html/
Előzmény: Barhan (730)
Barhan Creative Commons License 2008.09.03 0 0 730

Bráda Tibor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsey Ferenc

 

 

VANITATUM VANITAS

 

 

     Itt az írás, forgassátok
Érett ésszel, józanon,
S benne feltalálhatjátok
Mit tanít bölcs Salamon:
Miképp széles e világon
Minden épűl hitványságon,
Nyár és harmat, tél és hó
Mind csak hiábavaló!

 

 

     Földünk egy kis hangyafészek,
Egy perchozta tűnemény;
A villám és dörgő vészek
Csak méhdongás, s bolygó fény;
A történet röpülése
Csak egy sóhajtás lengése;
Pára minden pompa s ék:
Egy ezred egy buborék.

 

 

     Sándor csillogó pályája,
Nyúlvadászat, őzfutás;
Etele dúló csordája
Patkánycsoport, foltdarázs;
Mátyás dicső csatázási,
Napoleon hódítási,
S waterlooi diadal:
Mind csak kakasviadal.

 

 

     A virtus nagy tűneményi
Gőz, mit hagymáz lehele;
A kebel lángérzeményi
Vértolúlás kínjele;
A vég, melyet Sokrat ére,
Catonak kihulló vére,
S Zrínyi Miklós szent pora
Egy bohóság láncsora.

 

 

     És ti bölcsek, mit hozátok
Ami volna szép s jeles?
Mámor bírta koponyátok,
Plato s Aristoteles.
Bölcselkedő oktalanság,
Rendbe fűzött tudatlanság,
Kártyavár s légállítvány
Mindenféle tudomány.

 

 

     Demosthén dörgő nyelvével
Szitkozódó halkufár;
Xenofon mézbeszédével
Rokka közt mesére vár;
Pindár égi szárnyalása
Forró hideg dadogása;
S Phidias amit farag,
Berovátkolt kődarab.

 

 

     Mi az élet tűzfolyása?
Hulló szikra melege.
A szenvedelmek zúgása?
Lepkeszárny fergetege.
Kezdet és vég egymást éri,
És az élet hű vezéri,
Hit s remény a szűk pályán,
Tarka párák s szivárvány.

 

 

     Holdvilág csak boldogságunk;
Füst a balsors, mely elszáll;
Gyertyaláng egész világunk;
Egy fúvallat a halál.
Vársz hírt s halhatatlanságot?
Illat az, mely tölt virágot,
És a rózsát, ha elhúll,
Még egy perccel éli túl.

 

 

     Hát ne gondolj e világgal,
Bölcs az, mindent ki megvet,
Sorssal, virtussal, nagysággal
Tudományt, hírt s életet.
Légy, mint szikla rendületlen,
Tompa, nyúgodt, érezetlen,
S kedv emel vagy bú temet,
Szépnek s rútnak húnyj szemet.

 

 

     Mert mozogjon avagy álljon
E parányi föld veled,
Lengjen fényben, vagy homályon
Hold és nap fejünk felett,
Bárminő színben jelentse
Jöttét a vándor szerencse,
Sem nem rossz az, sem nem jó:
Mind csak hiábavaló!

Előzmény: ilang_ (725)
Kannus Creative Commons License 2008.09.02 0 0 729

Nagyon jó, örülök neki!:-)

Előzmény: ilang_ (728)
ilang_ Creative Commons License 2008.09.02 0 0 728
Pár napig nyomulok:-) Remélem, Vukkancs nézi! Megígértem neki.
Előzmény: dolna (727)
dolna Creative Commons License 2008.09.02 0 0 727
Szuper!:-)
Láttam a képeket is, mesés helyeken jártatok.


Előzmény: ilang_ (724)
ilang_ Creative Commons License 2008.09.02 0 0 726
A cím után van 3 pont.
Előzmény: ilang_ (725)
ilang_ Creative Commons License 2008.09.02 0 0 725

-
Sławomir Mrożek: EGYES ÉRZÉSEK

Krakkó, 1997. július 7.

Egyes érzések szépek, általános elismerésnek örvendenek, vagy legalább annak jólesnek, aki érzi őket. A félelem - soha. A félelem mindig csúnya, gyakran undorító.
   Sajnos, a félelem szüntelenül kísér bennünket, állandóan félünk ettől vagy amattól, de valamitől folyton. Még akkor is, ha a nagy félelem egy percre lemegy a színpadról, ott maradnak a kis félelmek mint statiszták tömege. Végtelen számú, végtelenül sokféle gondunk, félelmünk és aggodalmunk van, mert az aktuális félelmekhez csatlakoznak a múltbeli félelmek, vagyis a sérelmek. Aki valaha éhezett, megverték, megalázták, az visszamenőleg fél, akinek pedig nincs mitől visszamenőleg félnie, az fél a jövőtől. A jövőtől mindannyian félünk, mert a többi állattól eltérően megvan bennünk az előrelátás képessége. Az elképzelt félelem gyötrőbb, mint a pillanatnyi veszély, mert több időnk van rá, hogy jól megjegyezzük.
   Ebből következik, hogy szüntelenül csúfságban élünk, mindenütt jelenlévő és mindent átható csúfságban, a magunkéban és másokéban. Aki azt ígéri nekünk, hogy kiszabadít belőle, és mi el is hisszük - urunk lesz. És ettől kell a legjobban félni.
-
fordította: Murányi Beatrix

/Sławomir Mrożek Hazatérésem naplója - Európa Könyvkiadó, 2004/

ilang_ Creative Commons License 2008.09.01 0 0 724

Duracell-nyuszi:-)

Előzmény: dolna (723)
dolna Creative Commons License 2008.09.01 0 0 723
Üdvözöllek újra itthon:-)).
Kipihenten, feltöltődve?
Előzmény: ilang_ (721)
ilang_ Creative Commons License 2008.09.01 0 0 722
-
Ivo Andrić: HÍD A DRINÁN

(...)
  A nép gyorsan kitalálja a meséket, gyorsan el is terjeszti őket, s a valóság furcsán és elválaszthatatlanul egybeszövődik a mesékkel. A parasztok, akik éjszakánként a guszlást hallgatták, azt mesélték, hogy a tündér, aki lerontja az építkezést, megüzente Abid agának, mindaddig nem hagyja abba a rombolást, amíg csak két gyermeket, egy ikerpárt - név szerint Stoját és Ostoját - be nem falaznak a híd alapzatába. Sokan fogadkoztak, hogy látták is a sejmeneket, amint a falvakban ilyen ikerpárt kerestek. (A sejmenek valóban körüljárták a falvakat, de nem gyerekeket kerestek, hanem Abid aga parancsára hallgatóztak s kérdezősködtek a nép körében, hátha ilyen módon megtudják, kik azok, akik a hidat rombolják.)
(...)
  Abid aga dühöngött. Valósággal égette a tudat, hogy akad olyan valaki, aki közmondásos szigorúságával szembeszállva (ez a szigor táplálta büszkeségét) arra merészkedett, hogy műve és szándéka ellen cselekedjék. Utálta ezt a népet, a muzulmánokat éppúgy, mint a keresztényeket, mert a munkában lassú és ügyetlen, de gyors a gúnyban és tiszteletlenségben, s oly hamar talál csúfondáros és romboló szavakat mindarra, amit nem tud fölfogni vagy nem tud megcsinálni. Őröket állíttatott a folyó mindkét partjára. A földmunkálatokon a károk akkor megszűntek, de a vízen tovább folytatódtak a rombolások. Csak holdas éjszakákon nem esett kár. Ez Abid agát, aki nem hitt a tündérekben, megerősítette abban a meggyőződésében, hogy ezek a tündérek nem láthatatlanok, s nem a magasságokból jönnek. Nem akart hinni és nem is hihetett sokáig azoknak, akik azt mondották neki, hogy ez paraszti ravaszság, de most mindinkább meggyőződött arról, hogy mégis így van. S ez még jobban fölbőszítette. Ugyanakkor azonban jól tudta, hogy nyugodtnak kell lennie, s el kell rejtenie haragját, ha el akarja fogni a károkozót, s mennél gyorsabban és tökéletesebben szét akarja oszlatni a tündérekről és a hídépítés abbahagyásáról szóló meséket, amelyek már veszélyessé válhatnak. Magához hívatta a sejmenek parancsnokát, egy plevljelei embert, aki Sztambulban nőtt föl, és sápadt, beteges férfiú volt.
  Ez a két ember ösztönösen idegenkedett egymástól, ugyanakkor szüntelenül vonzódott is, és összeütközésekre került sor közöttük. Mert kettejük közt szüntelenül szövődtek és hullámzottak a gyűlölet, megvetés, félelem és bizonytalanság érthetetlen érzései, Abid aga, aki senkihez sem volt puha és kedves, ez iránt a sápadt, eltörökösödött ember iránt leplezetlen megvetést mutatott. Akármit tett vagy beszélt ez az ember, Abid agát fölbőszítette, s arra ösztökélte, hogy leszidja és megalázza. S minél inkább megalázkodott, minél kedvesebbnek, szorgalmasabbnak mutatkozott a plevljei, annál inkább nőtt Abid aga megvetése.
(...)
  - (...) Ha három nap alatt nem szűnik meg minden rombolás és kártevés az építkezésen, ha nem fogod el azt, aki ezeket csinálja, ha el nem hallgattatod mindazokat a bolond híreket, amiket itt tündérekről és a munka abbahagyásáról terjesztenek, élve húzatlak karóba a legmagasabb állványon, hadd lásson a világ, hadd félemlítsed meg ezeket a gazembereket, és hadd térítsd észre őket. Életemre és hitemre esküszöm neked, amire pedig nem könnyen esküsznek.
(...)
  Mikor Radisavnak megparancsolták, hogy feküdjék le, egy kicsit habozott, aztán egyetlen pillantást sem vetve a cigányokra és a sejmenekre, mintha nem is léteznének, a plevljeihez lépett, s csöndesen, rekedt hangon így szólt hozzá:
  - Hallod-e, úgy segítsen az Isten ezen is, meg a túlvilágon is, tegyél jót velem, szúrj keresztül, hogy ne kelljen kínlódnom, mint a kutyának.
  A plevljei összerezzent, s rákiáltott az emberre, mintha védekezni akarna a túlságosan bizalmas beszéd ellen:
  - Takarodj, te gyaur! Hát ilyen hős vagy te, hogy lerombolod a szultánét, emitt meg rimánkodsz, mint egy asszony! Úgy lesz, ahogy megparancsolták, s ahogy megérdemled.
  Radisav még mélyebben hajtotta a fejét, a cigányok pedig hozzáléptek, lehúzták róla a ruhát meg az inget. A mellén előtűntek a lánc okozta vörös égési sebek. A paraszt többé egy szót sem szólt, hanem úgy, ahogy megparancsolták, arccal a földnek, lefeküdt. A cigányok hozzáléptek, s először hátrakötözték a kezét, majd mindkét lábára a bokájánák kötelet kötöttek. A két cigány kétfelé húzni kezdte a kötelet, s szétfeszítették a paraszt lábát. Azután Merdžan a karót két kerek fadorongra fektette, úgyhogy a csúcsa a paraszt lába közé ért. Övéből széles, rövid kést vont elő, letérdelt az elítélt mellé, fölébe hajolt, hogy a lába között szétvágja a bő nadrág posztóját, s kiszélesítse a nyílást, amelyen át a karónak a testbe kell hatolnia. A hóhér munkájának ez a legborzalmasabb része, szerencsére, a nézők előtt láthatatlan maradt. Csak azt lehetett látni, amint az összekötözött test a rövid és észrevétlen késszúrástól megrándul, derékig fölemelkedik, mintha föl akarna kelni, de nyomban utána visszazuhan, és tompán a deszkára ütődik. Mihelyt a cigány ezt elvégezte, fölugrott, fölkapta a földről a fabunkót, és lassú, kimért ütésekkel verni kezdte a karó alsó, tompa részét. Két ütés között egy kissé megállott, először a testet szemlélte, amelybe a karó behatolt, aztán a két cigányt, figyelmeztetve őket, hogy lassan és egyenletesen húzzák a kötelet. A paraszt szétfeszített teste görcsösen rángatózott, a fabunkó minden ütésénél meggörbült és vonaglott a gerinc, de a kötelek kifeszítették és kiegyenesítették. Mindkét parton olyan nagy volt a csönd, hogy minden ütést, aztán a meredek partról annak minden visszhangját is pontosan ki lehetett venni. A legközelebb állók még azt is hallhatták, hogy az ember homloka minden ütés után a deszkához verődik, s emellett még egy más, különös hangot is; de ez sem jajgatás, sem fohászkodás vagy hörgés nem volt, hanem a szétfeszített és megkínzott testből csikorgásféle tört elő, mint mikor valaki a sövényt gázolja vagy fát tör. Minden második ütés után a cigány a kifeszített testhez lépett, föléje hajolt, s megvizsgálta, vajon a karó helyes irányban halad-e, s mikor meggyőződött arról, hogy az élethez szükséges egyetlen fontosabb belső részt sem érintett, visszatért a helyére, és folytatta munkáját.
  Mindezt a partról alig lehetett hallani, még kevésbé látni, de mindenkinek reszketett a a lába, elsápadt az arca, és kezén kihűltek az ujjak.
  Aztán egyszerre csak megszűntek az ütések. Merdžan észrevette, hogy a jobb váll felső részén megfeszülnek az izmok, és a bőr emelkedni kezd. Gyorsan odalépett, és ezt a kidudorodott részt keresztben átvágta. Sápadt vérsugár tört elő, először csak gyöngén, aztán erősebben. Még két-három könnyű és óvatos ütés, aztán az átvágott helyen kibukkant a karó megvasalt csúcsa. Még kettőt-hármat ütött a karóra, míg csúcsa el nem érte a jobb fül magasságát. Az ember karóba volt húzva, mint parázs fölött a birka, csak éppen a karó csúcsa nem a száján jött ki, hanem a hátán, s a belsejében nem sértett meg erősebben semmit, sem a szívet, sem a tüdőt. Akkor Merdžan eldobta a fabunkót, és az áldozathoz lépett. Végigszemlélte a mozdulatlan testet, megkerülve a vért, amely előszivárgott onnan, ahol a karó behatolt és előbukkant, s kis tócsákba gyűlt a deszkán. A két cigány hátára fordította a megmerevült testet, s a lábakat a karó aljához kötözte. Ezalatt Merdžan azt figyelte, él-e még az ember, s figyelmesen szemlélte az arcát, amely megduzzadt, s szélesebbnek, nagyobbnak látszott. A szeme tágra nyílt s nyugtalan volt, de a szempillái nem mozdultak, a szája tátottan állt, az ajka görcsbe merevedett, előfehérlettek összeszorított fogai. Az ember már nem tudta mozdítani arcizmait, s ezért az arca inkább lárvának látszott. A szíve azonban tompán vert, s a tüdeje rövid és meggyorsult lélegzettel dolgozott. A két cigány, mint nyársra húzott birkát, fölemelte. Merdžan rájuk kiáltott, vigyázzanak, ne rázzák a testet, s maga is segített nekik. A karó alsó, vastagabb részét beleállították a gerendák közé, nagy szögekkel odaerősítették, aztán hátulról egy rövid léccel alátámasztották, azt is hozzászögezték a karóhoz és az állvány gerendáihoz.
  Mikor ezzel is elkészültek, a cigányok hátrább húzódtak, és a sejmenekhez csatlakoztak, az üres térségen pedig, két egész rőfre kiemelkedve, kinyúlva és kidülledve, derékig meztelenül, egyedül maradt a karóba húzott ember. Messziről csak sejteni lehetett, hogy testén áthalad a karó, amelyhez lábát és kezét kötözték. Ezért a népnek úgy rémlett, mintha szobor volna, amely magasan a folyó fölött, közvetlenül az állványok peremén lebeg a magasban.
(...)
  A plevljei ott állt határozatlanul a síkon, amely gyorsan megüresedett. Legénye a lovát tartotta, a sejmenek parancsára vártak. Úgy érezte, kellene valamit mondania, de nem tudott szóhoz jutni a nagy fölindulástól, amely csak most kezdett igazán növekedni benne, mintha szét akarná feszíteni. Csak most jutott tudatába mindaz, amire, az ítélet végrehajtásával elfoglalva, eddig nem gondolt. Csak most emlékezett Abid aga fenyegetésére, hogy élve karóba húzatja, ha el nem fogja a bűnösöket. Megmenekült hát ettől a borzalomtól, de alig egy hajszálnyira, az utolsó pillanatban. Az ottan fönn, az állványokon, éjszakánként alattomosan minden erejét megfeszítve azon dolgozott, hogy ő erre a sorsra jusson. De íme, fordítva történt. Ha csak egy pillantást is vetett arra az emberre, aki a folyó fölött karóba húzva lebeg, rémülettel és fájdalmas örömmel töltötte el a tudat, hogy a sors nem őt sújtotta, hogy az ő teste sértetlen, szabad, a tagjait mozgatni tudja. S ettől a gondolattól legyűrhetetlen, tüzes tüskék támadtak a mellében, s áradtak széjjel egész testébe, behatoltak a lábába, kezébe, s arra ösztökélték, hogy mozogjon, nevessen, beszéljen, mintha csak önmagát is meg kellene győznie arról, hogy egészséges, hogy szabadon mozoghat, beszélhet, hangosan nevethet, s ha akar, énekelhet, s nem kell a karóról erőtlen átkokat hörögnie, a halált várva, mint egyetlen szerencsét, ami még érheti. Magától mozdult meg a keze, perdült táncra a lába, magától nyílt ki a szája, tört ki belőle a görcsös nevetés, s ömlöttek elő bőségesen a szavak.
  - Hahaha! Radisav, te hegyi tündér, miért merevedtél meg ennyire? Miért nem ásod alá a hidat? Mit röhögsz, mit csukladozol? Gyújts nótára, tündér! Perdülj táncra, tündér!
  A sejmenek meglepetten és zavartan nézték, hogyan táncol a gazdájuk szélesre tárt karral s énekelve, hogyan fulladozik a nevetéstől, a furcsa szavaktól és a szája szélén egyre erősebben előtörő habtól. Még barna lova is ferde és rémült pillantásokat vetett rá.
-
fordította: Csuka Zoltán

/Ivo Andrić Híd a Drinán - Magyar Könyvklub, 1999/
ilang_ Creative Commons License 2008.09.01 0 0 721
Cavtat. A mauzóleum Ivan Meštrović munkája.
dolna Creative Commons License 2008.08.30 0 0 720
1890. augusztus 30-án született Reményik Sándor.

Ez a verse nem szerepel a neten található "összes"-ben.
Magam pötyögtem be valamikor régen a saját kötetemből, és tettem fel a fórumra.
Most ide is elhoztam.

Reményik Sándor: Öröktűz

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven.

Egy lángot adok, - én is kaptam azt
Messziről, mint egy mennyei vigaszt,
Egy lángot, mely forraszt s összefűz,
Én jártam Vesta ledőlt templomában,
Az örök-égő lángot ott találtam,
S a lelkem lett a fehér Veszta-szűz.

Földindulás volt, megindult a hegy,
És eltemette a kis templomot,
De a lángot nem bírta eltemetni,
Én égve leltem ott;

És hozzá imádkoztam s benne hittem
S mint a lovag a Szent Sírról a gyertyát,
Én égve hazavittem.
Azóta szívem mélyén ég, ragyog
A viharfújta, széllengette láng,
És el nem oltják semmi viharok.

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven...

Forrás: Reményik Sándor összes versei
Auktor Könyvkiadó, 2000
Barhan Creative Commons License 2008.08.30 0 0 719

Disznó-kő

 

 

 

Kányádi Sándor

 

Valaki jár a fák hegyén

 

 

Valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott

én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon

valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot

vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon

valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem.

 

 

 

 

 

 

 

Nyugodalom-völgy
MILU Creative Commons License 2008.08.21 0 0 718
Nem jó jel, de remélem hamar meggyógyulsz!
Képeket kérünk az útról!
Előzmény: ilang_ (712)
ilang_ Creative Commons License 2008.08.21 0 0 717
:-)
Előzmény: dolna (716)
dolna Creative Commons License 2008.08.21 0 0 716
Mielőbbi gyógyulást, és csodaszép élményekkel teli nyaralást kívánok!
ilang_ Creative Commons License 2008.08.21 0 0 715

:-)

Előzmény: Kannus (714)
Kannus Creative Commons License 2008.08.21 0 0 714
Mielőbbi megegészségesedést, vigyázz magadra és a fiúidra nagyon!:-)
Előzmény: ilang_ (712)
ilang_ Creative Commons License 2008.08.21 0 0 713

-

Hálás köszönetem mindenkinek, aki cédulkázó társamul szegődött ez alatt az egy év alatt, és/vagy figyelemmel kísérte a topikot.

Legyen szép nyárutótok!:-)

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Kép: Bornemisza Rozi Latin közmondások    2005

ilang_ Creative Commons License 2008.08.21 0 0 712

Köszönöm, kedves!:-)

/Igyekszem. Az előjelek jók: kapar a torkom, köhögök, tüsszögök. Nem vagyok allergiás! Mindkét térdem terepszínben pompázik, mivel elegánsan hasra estem a HÉV-vonalon besurranó MÁV-szerelvényen. Természetesen akkor még volt annyi hely, természetesen mentettem a balomban a fényképezőt. Kedves francia segélt föl, pedig nem is sírtam:-) Már csak egy kis fogfájás hiányzik, és minden tökéletes lesz:-)/

Előzmény: MILU (711)
MILU Creative Commons License 2008.08.21 0 0 711
Jó utat Ilangom, kellemes nyaralást!
ilang_ Creative Commons License 2008.08.18 0 0 710
-
Lawrence Ferlinghetti: GOYA LEGNAGYSZERŰBB KÉPEIN

[IN GOYA'S GREATEST SCENES]

Goya legnagyszerűbb képein
                                              a világ népeivel
mintha épp akkor találkoznánk
              amikor először nyerik el
                                 e címet: "szenvedő emberiség"
A csapások alatt
                           valósággal vonaglanak
                                              őrjöngve egy papírlapon
Nagy halom
                   bajonett és bőgő bébi
                                                       fölöttük cementes ég
letarolt fák elvont vidékén
hol görbült szobrok csőrök denevérek
              sikos bitók
   hullák húsevő hímszárnyasok
és a "katasztrófa rémképeinek"
        tömérdek
                       ricsajos végső szörnye bozsog
olyan rohadtul valóságosak
                       mintha valóban léteznének ma is még

És léteznek is

                      A tájék más csak

Még mindig ott sorjáznak az utak mentén
  legionáriusok
      álszélmalmok és őrült kakasok gyötrik őket
Ez ugyanaz a nép
                            csak messzebbre vetődtek
  hazulról
          ötven sávos sztrádán
                                             betonkontinensen
  a boldogság hülye illúzióit szemléltető plakátok sora közt
A képen kevesebb a kordé
                           de több a rokkant
                                      mázolt kocsikban
       különös rendszámtáblájuk van
és motorjuk
                   felfalja Amerikát
-
fordította: Eörsi István

/Amerikai költők antológiája - Európa Könyvkiadó, 1990/
ilang_ Creative Commons License 2008.08.18 0 0 709
-
"Dosztojevszkij saját felfogása utolsó elbeszélésében, az Egy nevetséges ember álmá-ban bontakozik ki a legplasztikusabban (ez az írása Az író naplója című sajátos, önvallomásokkal tarkított krónikájában jelent meg először, 1877-ben). E művének hőse szintén odúlakó-figura. Nem segít egy kislányon, aki haldokló anyjához hívja, majd utána agyon akarja lőni magát... Neki azonban megadatik, hogy egy másik bolygón ismét lássa az emberiség csodálatos aranykorát, amikor az emberek harmonikus boldogságban éltek, beszélgettek a fákkal, állatokkal, csillagokkal, és ösztönösen érezték a kapcsolatot önmaguk élete és a világmindenség között. Ez a szépséges látomás azonban (ezt látja az Ördögök szörnyetege, Sztavrogin, és A kamasz vajúdó nemesura, Verszilov is!) szétfoszlik, mert éppen az odakerülő idegen, a nevetséges ember rontja meg az idegen bolygó lakóit. Ám ő hivatott arra is, hogy megtisztulva prófétaként hirdesse az "aranykor" újabb eljövetelét, mert ha az emberek akarják, "egyetlenegy óra alatt, egy csapásra rendbe jön minden!". - Ez a szépséges utópia volt tehát Dosztojevszkij utolsó üzenete. És noha kevés alkotó van a világirodalomban, aki műveiben annyi tragikus emberi sorsot vetítene elénk, mint éppen ő, művészetének és gondolatvilágának humanizmusa, sőt végső optimizmusa mégsem vitatható."

(Bakcsi György)
-
/ Dosztojevszkij Egy nevetséges ember álma - Európa Könyvkiadó, 1980/

**

A szelíd teremtés-ről (szintén "fantasztikus történet"), ill. Dosztojevszkij nőalakjairól talán majd a beígért két "ág" egyikében.:-)
ilang_ Creative Commons License 2008.08.14 0 0 708
-
József Attila: THOMAS MANN ÜDVÖZLÉSE

Mint gyermek, aki már pihenni vágyik
és el is jutott a nyugalmas ágyig
még megkérlel, hogy: "Ne menj el, mesélj" -
(igy nem szökik rá hirtelen az éj)
s mig kis szive nagyon szorongva dobban,
tán ő se tudja, mit is kiván jobban,
a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél:
igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj.
Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük,
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mindannyian,
kinek emberhez méltó gondja van.
Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén,
hadd lássunk át magunkon itt ez estén.
Párnás szavadon át nem üt a zaj -
mesélj arról, mi a szép, mi a baj,
emelvén szivünk a gyásztól a vágyig.
Most temettük el szegény Kosztolányit
s az emberségen, mint rajta a rák,
nem egy szörny-állam iszonyata rág
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
fő-e uj méreg, mely közénk hatol -
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?...
Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk
és nők a nők - szabadok, kedvesek
- s mind ember, mert az egyre kevesebb...
Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.
-
1937. jan. eleje

/József Attila minden verse és versfordítása - Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980/
ilang_ Creative Commons License 2008.08.14 0 0 707
A címadó verset a topikodba szántam:-)
Előzmény: Kannus (705)
Kannus Creative Commons License 2008.08.14 0 0 706
Lackfi János

EGY MONDAT


Hol irodalom van, ott irodalom van
a pókháló közelében a légy a falonban
mint ólompára a forgalomban,
mint adalékanyag az italomban,
mely belém épül észrevétlen,
én szólok még, de már az ő nevében.

Hol irodalom van, ott irodalom van
feketén bólingató eperfalombban,
családmeleg alomban,
hol a kedves teste
ruhájából kivetkeztetve,
hideg ellen ív papírba burkolva –
s a rétegek közt mélyebbre hatolva
mindig újabb írott kötegekre
akad kezed, mely vágyna sejtmelegre.

Hol irodalom van, ott irodalom van
kávéház szegletén, születésnapomban.
Ringat a kézikönyvek anyaméhe,
s az anyakönyvek steril tintakéke,
pörögsz vissza oda, ahol a kezdet
minden anyát és minden fiat nemzett.

Hol irodalom van, ott irodalom van
a szállj dalomban és a szólj dalomban,
papíremberek papírszívébe bökve
papírhandzsár, s mi jajgatunk örökre.

Hol irodalom van, ott irodalom van
ütve általútnál csekély halomban,
megírja szerepét a hősnek,
ki minden betűtől erősebb,
szeretteinknél is ismerősebb,
ólom-vért izzad, ha merő seb.

Hol irodalom van, ott irodalom van
harmadik, negyedik birodalomban,
emlékezésben, mely vesztett csatákat
újra gondoltat, győzelemmel áltat,
s ha a szabadság lefejezve,
fogjunk egy újabb fejezetbe,
papírra nyomják semmi bérünket,
hős, aki tüntet, hős lesz, aki büntet.

Hol irodalom van, ott irodalom van
kiderült s elmismásolt titokban,
abban, ahogy a történelem aktáját
folyóba, folyóiratba darálják,
interneten a nép elébe tárják,
adattengerbe süllyednek a gályák,
fájukat holnap papírrá darálják,
hozzákavarva holtak tunikája,
ráróva tengeri csata krónikája.

Hol irodalom van, ott irodalom van
a rohanásban, forradalomban,
katonák fején papírcsákó,
kezükben a fegyvernek látszó
összegöngyölt újság vagy óság,
mulandóság, maradandóság,
ó, irodalmi mindenhatóság!

Hol irodalom van, ott irodalom van
az öt emelet magas könyvtoronyban,
hol könyv a fal, hol köbméter a mérték,
hol vérszegény lapon sápad a vérkép,
térképek alján bakarasz a lépték,
feledve, hogy azt élő lábak lépték.

Hol irodalom van, ott irodalom van
költözködési könyvdobozhalomban,
aluljáróbeli antikváriomban,
hol könyvlapokon vízjelként derengnek
az évtizedes olvasói nedvek,
börtönkönyvtárban, megyei könyvtárban,
hervadt könyvtárosnénik illatában,
kik könyvport szívnak és könyvport lehelnek,
könyvből olvassák, könyveket könyvelnek.

S ha hinnéd, hogy van menekülni odvad,
tudd, hogy magad is csak irodalom vagy,
ott van a félrecsúszott nyakkendőben,
s az ős-okban, az elfelejtett nőben,
kinek már csak rímeire emlékszel,
kit már leírtál több, mint elégszer:
nyakán bárányganéj betűgyöngy
vakít, akár az ékszer.

Mert hol irodalom van, ott irodalom van,
előszivárog DNS-ből vagy honnan.
A tükörből mögüled előbújnak
a múltak s a régit adják el veled újnak,
Szindbádok a te szájaddal beszélnek,
vámpír-hősök veszik bérbe a véred,
helyettük szólsz, és ha saját szavad van,
más mosta már meg lábát a szavadban.

Hol irodalom van, ott irodalom van,
ott kedvesed szemében téma lobban,
szemed villan, mikor valaki szenved,
a ceruzát máris hegyezni kezded,
és beledöföd, épp a fájó pontba,
itt bárki szól, minden mikrofonpróba.

Ha gyerek nyaggat, adnál neki kekszet,
a gyermekszájat papírlapra jegyzed,
figyeled léptét botló öregeknek,
hátha elesnek,
mind érdekes kísérlet,
hisz író soha nem kap sérvet,
ha terheket hőseivel emeltet.

Ebédkor tányérod mellé letéve
a nyitott könyv, és nincsen soha vége,
betűt eszel, iszol, az esti fénykéve
alatt a könyvek löknek álomba végre,
és álmodban tovább olvasod-írod
a sorokat, a polcon már vár a sírod,
egy üres könyvhely, feketén világít,
míg becsúsztatják léted keménytábláit,
koporsódat, a hely kitüntet és eltüntet,
az ábécé magába nyel mindünket,
s a polcon vágyjuk szívdobogva egyre,
hátha egy olvasókéz közeledne.

Hol irodalom van, ott irodalom van
a túlvilági jutalomban,
hogy majd halálod után felfedeznek,
és Bibliaként bújják könyved ezrek,
sebaj, ha már nem éred ezt meg:
feltámadásoddal revolvereznek.


Forrás: HOLMI 2008. 01.sz.
Kannus Creative Commons License 2008.08.14 0 0 705
Nagyon tetszett, köszi!:-)
Előzmény: ilang_ (704)
ilang_ Creative Commons License 2008.08.13 0 0 704

-
Kemenczky Judit: HÖLGY EGYSZARVÚVAL

  az egész úgy kezdődött hogy ő Tibetről
  akart velem társalogni
  én pedig arról a lemezről
  amit képzelt szobám
  egyetlen tárgyaként őriztem
  mint pőre és magányos díszt
  egy lengő papirfalu japán ház
  finomraszőtt gyékényszőnyegén
                                                       a kert
  szikláin pedig az öt szent jel lesz bevésve
  föld   viz     tüz    szél    üres tér
  és séta közben apró gereblyékkel tüntetjük el
  a kavicsösvényről
  lábnyomainkat
                             de már ahogy
  kivette táskájából a pedáns dossziét
  éreztem
  baj van
  a pincér egy gyanus ronggyal
  nedvesre törölte előttünk az asztalt
  én pedig az unalomig ismert étlap
  hátlapját szemlélve
  száraz fonnyadt kis süteményekre
  gondoltam
  kettő ötventől
                           kilenc forintig
  a másik oldalon minden kihuzva
                                                  végül
  hosszas huzavona után teát rendeltünk
  jéggel tojással

  Zen versek a "Vasfurulya" c. iratból
  ez állt a dosszién
  és persze borzasztóan tetszett mind a tíz vers;
                                                                   Ébredj
      fújd el az álmot/ Régi szent öregek/
      Sírnak fájó szivvel utánad
                                               Yüeh Shan/
      Fényteli Hold/ Arccal a földre világít/ vagy
      Éjjeli gong   Szerzetesek hiv    Mesterünk
      mosolyára tanit

ilyen és ehhez hasonló sorokkal
velünk szemben a nagy ovális tükör
jobb sarkában egy lány csikóbőr tarisznyájából
vékony finomrasodort szivart vesz elő
kettétöri
                a fiú homlokát keskeny bőrpánt fogja körül 

hevesen magyaráz miközben ujjaival a súlyos tükör
aranyozott gipszangyalkáit kapargatja aztán
végigsimít a lány combközépig érő szoknyáján
rágyújtanak   valaki kétforintost dob a lemezgépbe
  "EZEK..."
                szólal meg barátom
  és szemén megvető keskenyre zárul a rés

  az utcai telefonfülkére vörös fény vetül
  ajtaja a tarkóján magasranyírt férfi után
  mint átlátszó koporsófödél
  döngve becsapódik
  sár fröccsen az üvegre

  a regényekben is
                             gondolom hidegen
  az alattomosan bonyolódó szituációkban
  m i n d i g megered az eső
                                         Seymour P. lord
      töprengve szemléli a perzsaszőnyeg
                                                               nemesen
      kopott mintáit. Mit tegyek? Régi barátja - ez
      ma kétségtelenül bebizonyosult -
                                                           Hamiskártyás.

KOKÓSAN RONDÁBB VOLT MINT SAJÁT ÖREGANYJA
szólalok meg a hosszúra nyúlt csend után
és a hat szó egy pillanatra megáll a levegőben
mint a feldobott húszfilléres
                                             fej vagy irás
aztán elgurul...
  ne haragudj   mondom    és makacsul dörgölök
  egy zsírfoltot a farmeromon   tovább nem érek rá
  de ezekről   mutatok a dossziéra
  máskor még beszélhetünk
                                           holott
  nyilvánvaló hogy többet egyáltalán
  semmiről sem beszélünk

  barátom után
  a pincér elviszi az üres csészét
  egy üveg sört rendelek
  és megkönnyebbülten az asztalra
  magam elé teszem a
                                      LEMEZT

  Kokósan rondább volt mint saját öreganyja
  vallották hivei
  oldalán a két srác
     a huszas évek stílusában
     kidüllesztett bicepsszel
     röhögött az őrjöngő visitó
     közönség felé
"ÉN EGYSZERRE KETTŐVEL IS TUDOK"
     kezdte kihivóan
     és nevetve megrázta villamos fejét
     ez a lángvörös hajzat
     felsrófolt versenyautók kerekei alatt
     robbant millió darabra
     ezek a hajszálak vörösrézhuzalok voltak
     melyeket szálanként olvasztott magába a 
     rock izzó kemencéje amit
     a sivatag legénysége táplált
     az éhinség napjaiban
     azokban a napokban
     amikor elektromos hangon üvöltözték
     a deszkákból gyümölcsösládákból
     autóroncsokból ácsolt szinpad felé: GYERÜNK JOPLIN
     ezek a narancssárga vörösrézhuzalok
     hajszálak voltak hogy a sivatag
     szegecseltbőrnadrágos legénysége
     ezek a lobogószőrű elszánt hiénák
     vagy a közösség extázisától
     megittasult próféták
     szálanként tekerjék
     a majd széttépett és megcsonkitott
     Apolló vad és kérlelhetetlen lantjára
     a szomjuság napjaiban
     azokban a napokban
     amikor a romlott ételmaradékok
     üres konzervdobozok büdös viz
     és kihányt alkohol a hosszu
     együttlét hulladékaitól és a
     szomjúság látomásaitól megittasult
     sereg káprázó szemei előtt
                                                   kecses patáit
     szeliden emelgetve megjelent és
     elsétált a fehér zsiráf
     bársonyosan pettyezett finom szőrén
     a szél gyengéd simogatásával
                                                        és követte őt
     rögtön a szent egyszarvu
     a szüzesség és ugyanakkor a kicsapongás
     titokzatos isteni állata
     komoly és áttetsző szemében a
     csönd és odaadó figyelem sugárzásával
     egy olyan történés eseményei előtt
     melyben a többszörös halál
     a féktelen odaadás és kihivó áldozat
     megerősithette a megújulás
     esélyeit
     a törvénytermekben
     ahol hamis ítéletek és tanuvallomások
     szövegeit kopogják az automataagy nehéz
     billentyüi
     a templomokban
     ahol fekete misét celebrálnak a mágusok
     a zálogházakban
     ahol Malamud szegény zsidócskái
     toporognak hosszu szakállal
     kopott kaftánban
     érthetetlen sötét szavakat mormolva
     ősi vallásuk nyelvén
     miközben képzeletük Jeruzsálembe
     a nap heve alatt olajosan csillogó
     imaházakba
     zarándokolt
......................................................................
                                   láthatatlan jelre:
    "Nan-Csüan mesterünk
     Régi nagy csomókat old"
     mormolják
     a rideg hegyi kolostorban
     monoton és végtelen imáik egyikét
     a szerzetesek
    "Nincs távol se közel
     Út oda nem vezet
"
     a Pokol Angyalai
     felbőgetik a motort
     az éles szirénahang
     s merev fémhajuk pengéje ízzó
     acélcsikot metsz az éjszakába
     a börtönök és elmegyógyintézetek
     nyers téglafalain
     belakatolják a cellaajtót
     kiégnek a lámpák
                                     s ebben az

     időtlenné zsugorodott
     pillanatban
                         a deszkákból gyümölcsösládákból
     roncsautókból ácsolt szinpadon
     Ócska ruhái
     Talmi ékszerei
     Hiányos fogsora
     Beteges képzelete
     Széthulló személyisége
     Pucér jelmezében
JANIS JOPLIN
         A megidézett állatokkal
         Jobbján a Fehér Zsiráf
         Selymesen villogó nyakának
         Támasztva ujjait
                                      Balján az
         Egyszarvúval
         A hirtelen felismerés
         Túlméretezett
                                 tehát
         Halálos áramütésével
         Szívében

         Énekelni kezdett
-
/Kemenczky Judit A vesztő - Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979/

***

Ball and Chain  - Azért ez, mert itt még ('67) szívből nevet, vidáman szökdécsel. Jó látni/nézni!

Előzmény: Kannus (703)
Kannus Creative Commons License 2008.08.13 0 0 703
Gergely Ágnes

A NYUGAT CENTENÁRIUMÁRA


Seregnyi lampion a vízen
a fényt a kő borzolja meg
csorgó malomkerékre fordul
a mozdulatlan víztömeg

pára szorong a tavirózsán
a kelyhek árnya megvakít
elnyugtatja a szél az ölyvet
és Szent Ferenc madarait

az utak lassan tekerednek
egy jósda őrzi lényüket
a hegyen szétválnak a bokrok
elindul fönn a révület

görög zsidó keresztény bánat
mindigre széttart s közrefog
a szabad szomszédság igénye
egyszer messziről felzokog

de addig bombán és szirénán
nem szól át csak az éjszaka
meg a hajnalok részegsége
egy halott inga s egy kutya

egy nagyálmú fiatalember
az Isten ujján átszakad
száz éve itt élnek közöttünk
ők mozgatják a tárgyakat


Forrás: HOLMI 2008. 01.szHa kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!