Keresés

Részletes keresés

Pathmaster Creative Commons License 2024.02.15 0 0 2433

Megértem, hogy az eddigi hozzászólásaid után nehéz a Szentíráshoz viszonyulásodon változtatnod. Talán megkönnyítené a viszonyulásod megváltoztatását, ha nem Esztelen SZellem, hanem egy új becenévvel fórumoznál. 

Előzmény: Zellem Estelen (2432)
Zellem Estelen Creative Commons License 2024.02.14 0 0 2432

Nekem nem "szent" az írás, simán irodalmi mű, mitológia. Ahol persze aa főhős, olyan képességekkel és lehetségekkel bír, ahogy az írrók fantáziája engedi.

És mint mitológiai főhős, képtelenségek és lehetetlen dolgok birtokában teszi amire az írók sarkalták.

Vagyis a főhőst, legyen az a lefurfangosabb és leghatalmasabb "ISTEN", csak a szerzők eszköze.

Előzmény: Pathmaster (2431)
Pathmaster Creative Commons License 2024.02.14 0 0 2431

Még jó, hogy a Szentírás főhőse nem a sakktáblát felborítva akar nyerni. 

Előzmény: Zellem Estelen (2430)
Zellem Estelen Creative Commons License 2024.02.13 0 0 2430

Egy mitológiai mű főhőse, még hattyú alakban is szeretkezhet, vagy megcsiribázza a kérdéses hölgyeket, és hetes ikreket szülnek.

Még a rőzshordó nagyanyó is;-)

 

Előzmény: Pathmaster (2429)
Pathmaster Creative Commons License 2024.02.13 0 0 2429

Ha olyan képtelenségek alapján agyal valaki, mint a "a Szent Szellem reproduktív egészségügyi szakértőként segített rajtuk." akkor bármi, és akár az ellenkezője is leírható:-)
 
A Tórát betartva csak reproduktív egészségügyi szakértőként lehet segíteni egy meddő páron. A Szent Szellem segítségének minden másfajta értelmezése a Szentírástól idegen szűzkultusz hatására jött létre; amivel kapcsolatban már írtam, hogy a szűzkultusz hirdetése jól felfogott anyagi érdekből történik.

Előzmény: Zellem Estelen (2428)
Zellem Estelen Creative Commons License 2024.02.13 0 0 2428

Ha olyan képtelenségek alapján agyal valaki, mint a " a Szent Szellem reproduktív egészségügyi szakértőként segített rajtuk." akkor bármi, és akár az ellenkezője is leírható:-)

Aki hiszi az ókori mitológiát, vagy a rátelepített Joshua mítoszt, az a tényeket elfeledve bárminemű logikai huncutságokra ragadtathatja magát!

Egy fantázi alkotta mitológiai mű, nem köti gúzsba a fantáziáját annak aki valósnak véli.

A képtelenségek és lehetetlenségek halmaza, a mesés lények, gazdag terepe az agyalásnak, és lám még a rájuk települt biznisz, a hatalomra is jutó egyház is szerteszét vált az értelmezések okán.

Lejárt idők, ismerethiányos embereinek az elképzeléseit boncolgatni, mikor a korunk ismeretei meghaladták azokat, csak azok számára kihívás akik elhiszik.

Engem neveltek rá, de már 12 évesen láttam az ollót az ismereteim és a mese, mitológia között.

"Szabadon értelmezhető" mivel a hívők is egyház, felekezet, gyülekezet és szekta szerint értelmezik.

Leg szabadabb az értelmezése azoknak, akik nincsenek a hatása alatt.

Előzmény: Robika xxxl (2422)
Pathmaster Creative Commons License 2024.02.13 0 0 2427

Vagyis a hamis értékrend okozza a működési zavarokat; és ezért küzdünk a hamis értékrend ellen, amit a helyes értékrend hirdetésével valósítunk meg.

 

A helyes értékrend (az #2323 alapján) csak Isten vezetését követve és az Isten kegyelmével megelégedve érhető el.

Előzmény: Pathmaster (2426)
Pathmaster Creative Commons License 2024.02.11 0 0 2426

A mérgező vallási tanításokat a hamis értékrend jellemzi, ami ugyanúgy megnyilvánulhat a hamis bűntudatban mint a hamis önelégültségben.
 
Ef 6,11-12: Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok az ördög módszereinek. Mert nem a vér és a test ellen harcolunk, hanem e sötét világot kormányzó fejedelemségek és hatalmasságok ellen, az egek gonosz szellemi hatalmai ellen.
 
Ennek alapján az ördög a hamis értékrenddel okoz működési zavarokat az áldozata lelkében. Vagyis a hamis értékrend okozza a működési zavarokat; és ezért küzdünk a hamis értékrend ellen, amit a helyes értékrend hirdetésével valósítunk meg.

Előzmény: Pathmaster (2425)
Pathmaster Creative Commons License 2024.02.10 0 0 2425

Sajnos gyakran találkozni olyan megtévesztő vallási tanítással, amely a hamis bűntudatra építve okoz szorongást, és az így okozott szorongásra kínál szorongáscsökkentő vallási gyakorlatokat.

 

A mérgező vallási tanításokat a hamis értékrend jellemzi, ami ugyanúgy megnyilvánulhat a hamis bűntudatban mint a hamis önelégültségben. Az is előfordul, hogy a valaki a hamis bűntudatát színlelt önelégültséggel akarja leplezni.

Előzmény: Pathmaster (2415)
Pathmaster Creative Commons License 2024.02.08 0 0 2424

Az ember szellemének a nem determinisztikus folyamatokban van domináns szerepe.
 
Az érzelmeknek determinisztikus jellemzője az önfixáló, önerősítő hatás; amiből következően az érzelmi önkontroll egy olyan nem determinisztikus folyamat, amiben jelentős szerepe van az ember szellemének. Ezzel összhangban az ember szelleme határozza meg érzelmi önkontroll célját, ami akár a következők valamelyike is lehet:
• Az érzelmek önkontroll nélküli csapongásának engedése.
• A semleges érzelmi állapot, és az érzelem mentes póker arc elérése.
• A negatív érzelmek enyhítése (elfojtása), és a lehető legpozitívabb érzelmi állapot elérése.

• Az érzelmek tudatosítása és kontrollált megélése.
Számomra nyitott kérdés, hogy lehet-e folytatni ezt a felsorolás.

Előzmény: Pathmaster (2418)
Pathmaster Creative Commons License 2024.01.30 0 0 2423

Ki írt a Tórát felülíró hagyományokról vagy szokásokról?
Ki írt Mária és József Istentelen kapcsolatokba keveredéséről?
Honnan veszed azt, hogy csak a házasság után derülhet ki a meddőség?

Előzmény: Robika xxxl (2422)
Robika xxxl Creative Commons License 2024.01.30 0 1 2422

A hagyományok, szokások nem írják felül a Tórát. A parancsolatok szerint szűzen kellett menni a házasságba. Csak utána derülhetett ki, hogy valamely hölgy meddő. József és Mária még nem házasodtak össze, mikor Jézus fogant, tehát nem derülhetett ki előtte, hogy Mária meddő vagy sem. Mária alázatos, esetleg megalázott volta sokkal inkább az alacsonyabb társadalmi helyzetét jelenti, nem származott vezető családból, csak egy közönséges, tiszta életű zsidó lány volt.  Stb. Ezek szerintem csak spekulációk,  amiket Mária meddő voltáról írtál, de Józsefről is kevés adat van ilyen vaskos megállapításokhoz, amiket tettél. 

Mind a ketten Istenre figyelő és Istent szerető emberek voltak, nem keveredtek istentelen kapcsolatokba.

Előzmény: Pathmaster (2421)
Pathmaster Creative Commons License 2024.01.29 0 0 2421

Ebben a témában már részletesen ki lettek fejtve Máriának és Józsefnek azok a testi jellemzői, amelyek alapján távolról is látható volt, hogy képtelenek arra, hogy gyermekük legyen, de a Szent Szellem reproduktív egészségügyi szakértőként segített rajtuk. Arról is volt már szó, hogy a gyermekek csak a testüket kapják a szüleiktől; mert mindenki Istentől kapja a szellemét. Továbbá (a Fil 2,6-7 versek alapján) arról is volt szó, hogy Jézus szelleme megegyezik a Fiú Istennel (a második Isteni személlyel). Arról is volt már szó, hogy a meddő nők elvetettsége és megalázottsága (a Lukács 1,48 verssel összhangban) történelmi tény.

Előzmény: híg ember (2420)
híg ember Creative Commons License 2024.01.29 -1 0 2420

ebben mind a ketten teljesen biztosak voltak

 

Honnat...?

 

Mária ugyanis csak az elvetettsége miatt maradt szűz

 

Kik s miért vetették el? Honnat tudták, hogy el "kell" vetniök őt...?

Előzmény: Pathmaster (2412)
Pathmaster Creative Commons License 2024.01.29 0 0 2419

Az ember szellemének a nem determinisztikus folyamatokban van domináns szerepe.
 
Az ember lelkében egy nem determinisztikus folyamat a hivatástudat kialakulása is. A Szentírásban minden hivatás egyben küldetés is. (A Szentíráson kívül létezik a hivatásnak egy küldetéstől mentes tágabb értelmezése is, de a biblikus nyelvezet azt csak szakmának vagy tisztségnek tartja.) A küldetés egyrészt együtt jár a hozzá tartozó képviseleti jogokkal (hatalommal), másrészt együtt jár a kiválasztottság tudatával. Ezért a küldetés akkora megtiszteltetés, hogy annak sikeréért akár komoly áldozatot is érdemes hozni. (Lásd: Márk 10,28Máté 19,12.)

Előzmény: Pathmaster (2418)
Pathmaster Creative Commons License 2024.01.28 0 0 2418

Salamon templomának a szerkezetéből tudható, hogy az ember szelleme teszi az akaratát szabaddá (függetlenné a körülményektől, tapasztalatoktól, ösztönöktől, érdekektől). Akkor jó az ember szelleme, ha nem okoz disfunkciókat.

 

Az ember szellemének a nem determinisztikus folyamatokban (például az önkontrollban, a lényeglátásban és az értékrend kialakításában) van domináns szerepe.

 

Róm 12,1-2: Kérlek tehát titeket testvérek, az Isten irgalmasságáért az Istennek tetsző okos Istentiszteletként adjátok oda testeteket élő és szent áldozatul. És ne alakuljatok ehhez a korszakhoz, hanem változzatok át az elmétek megújításával, megvizsgálva mi az Isten akarata, a jó és tetszetős és tökéletes (beteljesedett).

 

Ennek alapján úgy kell élnünk, hogy amikor az életünkre visszagondolunk, akkor azt Isten akaratát beteljesítőnek, tökéletesen jónak, és tetszetősnek lássuk.

Előzmény: Pathmaster (2417)
Pathmaster Creative Commons License 2024.01.27 0 0 2417

János 10,10: A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; de én azért jöttem, hogy legyen életük, bőséges életük.

 
A tolvaj nyereségvágyból okoz működési zavarokat (disfunkciókat) az áldozata lelkében, de Jézus azért jött, hogy a lelki életet helyreállítsa. Továbbá az is belátható, hogy disfunkcióktól mentes élet a bőséges élet.

 
Az 1Mózes 1,26-27 versekből tudható, hogy az Úristen a saját akaratának szabadságához hasonlóan az ember akaratát is szabadnak teremtette. Ezt támasztja alá az is, amikor a 1Mózes 2,16 versben az Úristen azt tanácsolja az embernek, hogy ne egyen a jó és rossz tudás fájáról, ami arra utal, hogy az ember szabadon dönthetett arról, hogy megtartja-e az Úristen tanácsát.

 
Salamon templomának a szerkezetéből tudható, hogy az ember szelleme teszi az akaratát szabaddá (függetlenné a körülményektől, tapasztalatoktól, ösztönöktől, érdekektől). Akkor jó az ember szelleme, ha nem okoz disfunkciókat.

 
Az ember alapvető ösztöneit (önfenntartási ösztön, fajfenntartási ösztön) nem változtatja meg az akarat szabadsága. Vannak olyan élethelyzetek, amelyben egyrészt választani kell a két alapvető ösztön késztetései között, másrészt nemcsak a saját gének továbbadásával, hanem például az árvák felnevelésével is eleget lehet tenni a fajfenntartási ösztön késztetéseinek. Mindebből levezethető, hogy vannak olyan élethelyzetek, amelyben választani kell a saját érdekek, és az össztársadalmi érdekek között; és amikor az ilyen élethelyzetben valaki az össztársadalmi érdeket a saját érdekei elé helyezi, akkor ezzel áldozatot hoz. Az össztársadalmi érdek magasabb szintű értéknek is tekinthető; és belátható, hogy minden áldozathozatal valamilyen magasabb szintű értékre irányul. Az egészségesen gondolkodó ember kerüli a "majdcsak jó lesz valamire" irányuló áldozatot.

Előzmény: Pathmaster (2389)
Pathmaster Creative Commons License 2024.01.14 0 0 2416

Máté 25,6: Éjfélkor azonban kiáltás hallatszott: 'Itt a vőlegény (az Örökkévaló), menjetek elébe!'

 

Az Örökkévaló érkezését a maradandó alkotása jelzi; ugyanis a múlandó természetű emberből nem fakadhat semmi maradandó. Ezzel összhangban az ember érzi, hogy a maradandó alkotása felülmúlja a képességeit; és aki akár csak egyszer is megtapasztalta az életében azt, hogy a saját képességeit felülmúlót alkotott, az ismeri azt az érzést, amely szerint a képességeit felülmúló alkotás, egy ajándékba kapott dicsőség, és tiszteltet kell mutatnia (elébe kell mennie) annak a személynek, akitől ajándékba kapta a dicsőségét.

Előzmény: Pathmaster (2358)
Pathmaster Creative Commons License 2024.01.04 0 0 2415

Máté 25,1-13: Akkor a mennyek országa hasonló lesz a tíz szűzhöz, akik lámpásaikat fogva mentek a vőlegény fogadására. Volt köztük öt buta, és öt okos. Mert a buták a lámpásaikat tartalék olaj nélkül vitték, az okosok pedig a lámpásaikkal együtt tartalék olajat is vittek edényeikben. A vőlegény késett, és mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azonban kiáltás hallatszott: 'Itt a vőlegény, menjetek elébe!' Akkor a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásaikat. A buták pedig mondták az okosoknak: 'Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialszanak!' Az okosak ezt válaszolták: 'Nehogy ne legyen elég nekünk és nektek, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!' Amíg ők vásároltak, megjött a vőlegény, és a készen lévők bementek vele a menyegzőre, és a kapu bezárult. Később a többi szűz is megjött, és mondta: 'Uram, uram, nyiss ki nekünk!' Ő azonban így válaszolt: 'Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.' Figyeljetek hát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!

 

A figyelemnek, a szellemi irányultságnak a jelképe az olaj. Csak a megfelelő szellemi irányultsággal lehet bensőséges kapcsolatba kerülni Istennel. A megfelelő szellemi irányultság alapjait mindenki ugyanazoktól a kereskedőktől vallási (szellemi) vezetőktől szerezheti be; és Jézus példázata elfogadhatónak tartja ezt a tevékenységet, mert a tökéletlensége ellenére is szolgálja Istent. Isten tökéletes szolgái (a Máté 10,8 verssel összhangban) ingyen adják a megfelelő szellemi irányultságot. Az okosok szellemi tartalékot képeznek, a balgák pedig minden élethelyzetben a szellemi vezetőik segítségét várják.

 

Mindezt tovább gondolva belátható, hogy a vallásgyakorlás korlátozásának a tilalma olyan, mint a kereskedelem korlátozásának a tilalma. Továbbá a vallásgyakorlást is olyan szabályokkal kellene szabályozni, mint az etikus kereskedelmet. Vagyis minden vallási vezető hirdetheti az általa képviselt vallás jó tulajdonságait, de nem hirdethet megtévesztő tanításokat, és nem rágalmazhatja meg a konkurens vallásokat.

 

Sajnos gyakran találkozni olyan megtévesztő vallási tanítással, amely a hamis bűntudatra építve okoz szorongást, és az így okozott szorongásra kínál szorongáscsökkentő vallási gyakorlatokat. A hamis bűntudatot keltő vallási tanításoknak gyakori jellemzője a szűzkultusz.

Előzmény: Pathmaster (2412)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.29 0 0 2414

Én is Boldog Új Életet Kívánok neked, és minden fórumtársnak. 

Előzmény: Zellem Estelen (2413)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.29 -1 0 2413

Látom képes vagy a mítoszt habosítani, tovább "gondolni".

:-)

Én profánul fogalmazva leszarom, mert semminemű jelentősége nincs rám nézve,engem meg nem is érdekel "mire gondolt a költő", szerinted.

B.U.É.K!

Szia!

 

Előzmény: Pathmaster (2412)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.29 0 0 2412

Az újra meg újra Mária szüzességénén rágódó tanítások miatt indokolt megismételni, hogy Jézus születése alapvetően azért volt különleges, mert Mária és József (más-más okból) képtelenek voltak arra, hogy gyermekük legyen; és ebben mind a ketten teljesen biztosak voltak. József egyedül abban nem volt biztos, hogy Máriában a vallási szempontok szerinti tisztaság megőrzésével történt a gyermek foganása. Az Izraelita vallásban általánosan elterjedt nézet, hogy csak a vallási szempontok szerinti tisztaság megőrzésével lehet Istennek tetszően élni. Ezért ha József úgy találta volna, hogy valamilyen tisztátalan módon történt Máriában a gyermek foganása, akkor nem merte volna magához fogadni Máriát, nehogy Mária tisztátlansága miatt ő maga és a korábbi kapcsolatából származó gyermekei is tisztátalanná váljanak. Józsefnek erre az aggodalmára adott kellő választ az Úr angyala akkor, amikor elmagyarázta Józsefnek, hogy a Máriában fogant gyermek a vallási szempontok szerinti tisztaságot megőrző Szellemtől van. Az "asszony" szó abban a korban csupán a férfihoz tartozó nőt jelentette; ezért az angyal szava akár így is fordítható: József, Dávid fia, ne félj elfogadni a hozzád tartozó nőt Máriát, a benne fogant ugyanis a Szent Szellemtől van. (Máté 1,20)

 
A hajadon Mária olyan környezetben élt, amelyben csak a fogamzóképes nőknek volt társadalmi megbecsültsége, és ezzel összhangban a férfiak is csak a fogamzóképes nőkre fordították a nemzőképességüket. Mária azért érezhette magát megalázottnak a meddősége miatt (Lukács 1,48), mert az időszámításunk kezdetén a Közel-Keleten gyakorlatilag ismeretlen volt a szűzkultusz. Mária ugyanis csak az elvetettsége miatt maradt szűz, és nem azért mert szüzességi fogadalmat tett. Ha ismert lett volna szűzkultusz, vagy ha Mária szüzességi fogadalmat tett volna, akkor nem érezte volna magát megalázottnak.

 

Az időszámításunk kezdetén az Alexandriai Philón munkáiban is megtalálható szűzkultusz ugyanúgy nem vált elfogadottá az izraelita vallásban, mint Jézus tanítása. Vagyis abban az időben Philón tanítása és Jézus tanítása az izraelita vallás más-más (helyileg is elkülönülő) szektájának számított. Aztán száz évvel később Alexandriai Kelemennél és Alexandriai Órigenésznél már egyértelművé válik Philón hatása a kereszt(y)én(y) gondolkodásra.

Előzmény: Pathmaster (2263)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.27 0 0 2411

Jól látod, hogy mémek között is van dominancia harc, amit jól szemléltet a Mithrász kultusz eltűnése. Mindebből az uralkodók gyakorlatilag semmit sem fogtak fel. A legtöbb uralkodónak azért volt pecsétgyűrűje, mert képtelen volt arra, hogy az aláírásával hitelesítse az iratait. Ezért ezek az uralkodók csak annyit értett meg, hogy célszerű az elérhető papok vallási arányához igazítaniuk a hivatali pozíciókba felvett papokat. A propagandának és a fegyverként használt ideológiának pedig alig száz éves a múltja.

 

Valóban nehezen képzelhető el a kanonizációt végző szakértők függetlensége; de a kanonizáció egy nagyon hosszú folyamat volt, amelynek során sokszor változtak a szakértők függőségei. Ezért a végeredmény szempontjából minden rövid ideig tartó függőség a jelentőségét vesztette; és ezért vált a kanonizáció egyik hitelesítőjévé az, hogy hosszú ideig elhúzódott.

Előzmény: Zellem Estelen (2410)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.27 0 0 2410

Rohadtul nem "független szakértők", hanem befolyásolt ideológusok voltak.

Az uralkodó tette azt bizonyítja, hogy képtelenségek és lehetetlen dolgok mögé is képesek tömegek felsorakozni. (ez ma is jól látható, sok kreténség hatalmas táborral bír)

Még a Mithrász kultusz reformjával is elérhető lett volna a hatás, (volt amikor népszerűbb volt a kereszténységnél) csak felismerte mennyivel alkalmasabb néphülyítésre a Biblia.

A Biblia nem a tanításával hatott, hanem mint ideológia fegyver!

Rá támaszkodva irthatták a "másképp gondolkozókat", "eretnekeket", akár egy lovagrendet is, és akár király is "járhatott kanosszát" v. fenyegethették kiközösítéssel.

 

 

Előzmény: Pathmaster (2409)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.27 0 0 2409

Tehát a Biblia (vagy Szentírás) az elvileg független szakértők által meghatározott kanonizált iratoknak a gyűjteménye. Aztán eltelik néhány száz év, és születik egy olyan uralkodó, aki megmutatja, hogy milyen hatása van annak, ha egy uralkodó komolyan veszi a Biblia tanítását.

Előzmény: Zellem Estelen (2408)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.26 0 0 2408

Nem is akarok belegondolni.

Előzmény: Pathmaster (2407)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.26 0 0 2407

Ezek szerint már nem gondolod úgy, hogy a kanonizált iratok listáját a III. karthágói zsinat az aktuális politikai érdek szerint állította össze (60 évvel I. Constantinus római császár halála után, és 345 évvel I. Károly frank császár születése előtt).

Előzmény: Zellem Estelen (2406)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.26 0 0 2406

Más az államháztartás, a racionális és financiális döntések sora, és az állam-ideológia.

Amúgy lehet hezitálni a frankok és az egyház között kialakult kapcsolat miértjeiről, ahogy a Szép Fülöp a Templomosok kiirtásában egyház v.s. király (tán V. Vincent?) hatalmi harc alakulásáról.

Ez történelem.

A Biblia "értelmezése" az másik felület:-)

Amit meg x szinten, ha nem jött át eddig számodra, értelmetlen "úri hóbortnak" tartok:-)

Vagy holmi feleslges hívői attitűdnek, ha úgy jobban tetszik.

Előzmény: Pathmaster (2405)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.26 0 0 2405

I. Károly frank császár elkötelezett híve volt a nyugati kereszt(y)én(y)ségnek, és ezzel összhangban (saját műveletlensége ellenére) értékelte a műveltséget, és szívesen fogadott a szolgálatába tanult embereket. Ennek eredményeként a birodalmában olyan jogrend jött létre, amely túlélte a birodalma szétesését. Továbbá az ő uralma alatt szilárdult meg a pénzrendszer, vált egységessé az írásrendszer, iskolák jöttek létre, és egy olyan kulturális felemelkedés indult el, aminek későbbi eredményeként  (559 év kihagyás után) ismét lett egyetem Európában. Ezért sokakkal együtt én is úgy látom I. Károly frank császárnak nagyobb szerepe volt a kereszt(y)én(y) kultúra domináns helyzetbe kerülésében, mint a kereszt(y)én(y)séget csak érdekből legalizáló Konstantinnak.

Előzmény: Zellem Estelen (2404)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.26 0 0 2404

Ahogy a görögöket nem a hitviláguk rakta domináns helyzetbe, úgy a nyugatot sem a kereszténység.

A kapzsiság, a gazdaság, a katonai és hajózási fejlődés... Az igen!

A teológiai képzésre csak vallási alapokon van igény, mert gyakorlatilag haszontalan.

A Korán, a Védák is roppant ismertek, de attól az igazság tartalmuk csekély.

Jó példa a Japánok esete, mert kristály tisztán mutatja, Biblia mentesen is ragyogó kultúra és erkölcs létezhet.

Érdekes, hogy állandóan "Szentírást" írsz, noha az is, hogy mi "szent" v. mi lett és lesz egyáltalán azzá, roppant esetleges.

Annak sincs ma már jelentősége, mennyien fogadják el.

Csak némely alacsonyabb szintű gondolkozásúnál lehet valami értelme, hogy elhiszi a képtelenségek tárházat, vagy lehetetlenségeket....

Előzmény: Pathmaster (2403)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!