Keresés

Részletes keresés

landdie Creative Commons License 2023.06.03 0 0 2343

"Tehát úgy érted, álljak neki, és kezdjem el összevissza értelmezgetni ama cuccot... Az pedig ugyebár azt jelenti kb, h ha pl az van ott leírva, h múltkor ellopták a biciklipumpámat, amit nagyon szerettem, ez azt jelenti, h tiszta korom a kéményed, ki kéne már kotortassad... Ennyit IS ér az én szememben az értelmezés... "

.

Könyörögni kell az Úrhoz, hogy megértesse-transzponálja az emberek leírt Ígéjét.

Kenetet tegyen a fülekbe az Úr a hallásért!

Mustármagnyi hittel, koszorúmagnyi szürkeállománnyal és hatalmas alázattal kell közelítenünk.

Például, ha azt olvassuk:

Sámuel I. könyve:15:3Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki,

hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat.

Ez azt jelenti= NE ÖLJ!

.

Ha azt olvassuk: Mózes V. könyve:20:14De az asszonyokat, a kis gyermekeket, a barmokat és mind azt, ami lesz a városban,

az egész zsákmányolni valót magadnak prédáljad; és fogyaszd el a te ellenségeidtől való zsákmányt, akiket kezedbe ad néked az Úr, a te Istened.

Ez azt jelenti = Ne paráználkodj!

.

Ha azt olvassuk: Mózes II. könyve:3:22Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és háza lakó asszonyától

ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat; és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, s így fosszátok ki Égyiptomot.

Ez azt jelenti = Ne lopj!

.

Lukács Evangéliuma:14:26Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit,

fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.

Ez azt jelenti = Tiszteld anyádat, apádat!

.

Figyelembe kell venni a bibliai teljes hasonulást. A feljebb található példák is ilyenek.

Ám a teljes meghasonulásnak következményei is vannak... (megfelelő alázattal természetesen kiküszöbölhető a probléma, a lejjebb írt sorok jelentése is nyilván teljesen más, ha nem akkor

az veszélyes az "isten" országára nézve! :) 

 

Márk Evangéliuma:3:24És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország.

Márk Evangéliuma:3:25És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház.

Márk Evangéliuma:3:26És ha a Sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van.

 

 

Előzmény: eroberter (2341)
Pathmaster Creative Commons License 2023.06.03 0 1 2342

A kedvedért megismétlem a 2291-es hozzászólást.

Ehhez a kagylóhéjhoz hasonlóan a Szentírás is másként néz ki belülről és kívülről. Ezért azt javaslom, hogy először az irgalmasság cselekedeteit gyakorold, és ne kezd el összevissza értelmezgetni.

Előzmény: eroberter (2341)
eroberter Creative Commons License 2023.06.03 0 1 2341

Tehát úgy érted, álljak neki, és kezdjem el összevissza értelmezgetni ama cuccot... Az pedig ugyebár azt jelenti kb, h ha pl az van ott leírva, h múltkor ellopták a biciklipumpámat, amit nagyon szerettem, ez azt jelenti, h tiszta korom a kéményed, ki kéne már kotortassad... Ennyit IS ér az én szememben az értelmezés... 

Előzmény: Pathmaster (2340)
Pathmaster Creative Commons License 2023.06.03 0 0 2340

Érti ezt valaki?

 

A kérdésedre a 2291-es sorszámú hozzászólásban találod meg a választ.

Előzmény: eroberter (2339)
eroberter Creative Commons License 2023.06.03 0 1 2339

Ez meg kiegészítés:

 

A teremtő, miután látta, h teremtménye finoman fogalmazva is nem felel meg a feléje támasztott követelményeknek, hisz a kísértéseknek nem tud ellenállni, nem azonnal projektleállítás, újratervezés, hanem csakazértis meghagyván úgy, kivágta a nagy büdös valóságba, hogy ott tevékenykedjen hibásnak bizonyult alaptermészete, késztetései szerint, majd miután eme hibák fokozódtak, (testvérgyilkosság pl.) továbbra sem kijavítás-ellenőrzés egészen addig, míg ama teremtmény önmagának és teremtett környezetének hasznára, teremtőjének örömére és elégedettségére válnék, nem! Csakazértis meghagyta úgy! Egyszer vízözön, aztán inkább fia értelmetlen kereszthalála és feltámadása útján bocsátott meg(?) Érti ezt valaki?

Előzmény: eroberter (2338)
eroberter Creative Commons License 2023.06.03 0 1 2338

Nahát, engedtessék már meg, h ide is betegyem! Bocsi, tényleg nem floodolás v mi...

 

Ha a biblia igaz, akkor:
- a teremtés kétféle változatban történt meg kb i.e. 4000 évvel
- a Föld 4 nappal idősebb a Napnál, a Holdnál, és a csillagoknál
- a Nap nem is ad világosságot, csak nappal uralkodik, és minden nap a jézus atyja kelti fel jókra is és gonoszakra is egyaránt
- a Föld nem is gömb alakú, hanem lapos, négy széle van, fölötte sátorlapként egy bizonyos firmamentummal, ami elválasztja a lenti és a fenti vizeket
- a csillagok apró, fénylő pontocskák az égbolton, melyek úgy esnek le a Földre, mint mikor a fügefa hullajtja érett gyümijeit, mikor nagy szél rázza
- olyan i.e. 3000 tájékán egy vízözön az egész szárazföldi életet elmosta úgy, h minden állatból csak 1-1 pár maradt meg, az emberekből is csak egy 600 éves öregember és annak 3 fia, ill azok feleségei, ezek népesítették be újból a Földet
- i.e. 1300-1400 körül egy szép napon két kéz felnyúlt a Napért, és úgy fogva tartotta, hogy az egy teljes napig nem mozdult, nem is nyugodott le => vmiért azonban eme egész földgolyón észlelhető esemény sehol nem került lejegyzésre, sehol nem vették észre...
- jézus kereszten függésekor három óra hosszat sötétség borította az egész Földet, halálakor pedig a templom függönye kettéhasadt (lukácsnál még a halála ELŐTT, márk szerint meg csak ez az egy eset esett meg a halálakor), máté szerint pluszban még bazi erős földrengés is volt, sziklák repedtek meg, sírok nyíltak fel, és sok elhunyt szentnek föltámadt a teste, de azok csak a jézus feltámadása UTÁN jöttek elő a sírokból, hogy a szent városban többeknek megjelenjenek, addig csak ott kuksoltak és vártak... János meg az égvilágon semmiféle csodamicsoda megtörténtéről nem tudósít...
- a világvégének még a pá, lapos toll életidejében kellett volna megtörténnie, elvégre akkor volt itt az utolsó óra antikrisztussal, sőt antikrisztusokkal, mindennel... És ugye, jézus is azt mondta, h még annak a nemzedéknek az életében lett volna esedékes mindez...
HA tényleg igaz a biblia...

 

Mivel lehetne ezt még kiegészíteni, itt is megkérdezem (igen, csak nem bírok magammal, hihi)

Pathmaster Creative Commons License 2023.06.03 0 0 2337

Az embereknek azért kell hallaniuk a kegyelem igéit, mert nem csak az alapvető szükségletek kielégítetlensége veszélyes a társadalomra (ezt mutatja az egérparadicsom kísérlet).

Előzmény: Pathmaster (2336)
Pathmaster Creative Commons License 2023.06.02 0 0 2336

Lukács 4,22-24: Mindnyájan igazat adtak neki, és csodálkoztak a szájából kijövő kegyelem igéin, és mondták: "Ugye ez József fia." Ezt mondta nekik: "Bizonyára azt a példázatot mondjátok majd nekem: 'Orvos gyógyítsad magadat! Amiket hallomásunk szerint Kafarnaumban tettél, tedd meg idehaza is!'" Majd így folytatta: "Bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sincs elfogadva a hazájában."

Jézus tudatosan hirdette a kegyelem igéit, mert úgy gondolta, hogy az embereknek a kegyelem igéit kell hallaniuk.

Előzmény: Pathmaster (2331)
Pathmaster Creative Commons License 2023.05.27 0 0 2335

A bibliai nyelvezet szerint az Örökkévaló igazsága (köztük a példád szerinti 1+1=2 is) az objektív igazság. Az emberek "igazságai" sokszor eltérnek az objektív igazságtól, de az Örökkévaló igazsága sohasem tér el az objektív igazságtól. Ezért tartja a Szentírás igaznak Istent, és tévelygőnek az embert.

Előzmény: polária (2332)
Pathmaster Creative Commons License 2023.05.27 0 0 2334

Valamely alapvető szükségletnek a kielégítésére irányuló ingyenes ajándék az irgalom. Valamely alapvető szükségleten túli szükségletnek (például a szabadság vágyának) a kielégítésére irányuló ingyenes ajándék a kegyelem.

Előzmény: polária (2333)
polária Creative Commons License 2023.05.27 0 0 2333

A kegyelem MIT JELENT ?

Előzmény: Pathmaster (2331)
polária Creative Commons License 2023.05.27 0 0 2332

Az IGAZ és az IGAZSÁG külön fogalmak.

A valóság helyes leképezése az igaz : egy meg egy az kettő.

Az életünk isten általi ITÉLETE igazságos objektiv megérdemelt ki mint vet ugy arat.

Előzmény: Pathmaster (2331)
Pathmaster Creative Commons License 2023.05.27 0 0 2331

János 1,14: Az Ige testté lett, és köztünk élt. Láttuk dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, tele az Igazság kegyelmével.

 
A "kegyelemmel és igazsággal" kifejezés hendiadüionnak tekintve "Igazság kegyelme" kifejezésnek fordítandó. A János 8,32 vers is ír az Igazság kegyelméről. János 8,32: és megismeritek az Igazságot, és az Igazság (kegyelme) szabaddá tesz titeket.


Mert kegyelemből van szabadságunk.
https://www.youtube.com/watch?v=LlhquWiIkFc
Ez az Igazság kegyelme.

Előzmény: Pathmaster (2323)
Pathmaster Creative Commons License 2023.05.18 0 0 2330

Zsolt 111,7: Tettei igazságosság, törvényei megbízhatóság.

 

A jó törvénynek, a jó szabályoknak, a jó rendnek, és a jó szokásoknak a célja a megbízhatóság. Ezért a megbízható emberek olyan rendre törekednek, amely megbízhatóbbakká teszi őket, és amelyben lehetőleg mindenki olyasmit tesz, amit megbízhatóan tud tenni. A rend legnagyobb ellensége a másként elképzelt rend; ezért az a rend, amely nem tesz megbízhatóbbá, az megbízhatatlanná tesz.

Előzmény: rhénai (2329)
rhénai Creative Commons License 2023.05.18 0 0 2329

A létezésnek rendje van a különböző vallásokban, kulturákban használt szavak erre   :

Dharma, Tóra,Logosz,Order,Törvény.

Pathmaster Creative Commons License 2023.05.18 0 0 2328

1Kor 3,2a: Tejjel tápláltalak titeket, mert a szilárd ételt még nem bírtátok el.


Tejjel táplál az apostoli szolgálat és az evangelizáló szolgálat.

Szilárd étellel táplál a pásztor-tanító szolgálat és a prófétai szolgálat.

Előzmény: Pathmaster (2327)
Pathmaster Creative Commons License 2023.05.08 0 0 2327

Ef 4,11-12: Ő adta az apostolokat, a prófétákat, az evangélistákat, a pásztorokat és a tanítókat, hogy felkészítsék a szenteket szolgálatuk végzésére, Krisztus testének építésére.

 

Az Ef 4,11-12 versben említett szolgálatok céjai:
• Az apostoli szolgálat arra irányul, hogy az emberek megbékéljenek a tisztességes élet érzékelhető gyümölcseivel.
• Az evangelizáló szolgálat arra irányul, hogy az emberek érzelmileg elköteleződjenek Krisztus mellett.
• A tanító és a pásztor szolgálat arra irányul, hogy az emberek értelmesen éljék meg a hitüket.
• A prófétai szolgálat arra irányul, hogy az emberek megtapasztalják az intuitív vezetés.

Előzmény: Pathmaster (2319)
Pathmaster Creative Commons License 2023.03.24 0 0 2326

Máté 5,48: Úgy legyetek tökéletesek, amint a mennyei Atyátok tökéletes.

 
A Szent Szellem sugallatait követve a szabályrendszer (törvény) teljesítésétől függetlenül lehetünk tökéletesek (beteljesedettek), a mennyei Atyához hasonlóan.

Előzmény: Pathmaster (2325)
Pathmaster Creative Commons License 2023.03.17 0 0 2325

Gal 3,13-14Krisztus azzal váltott ki minket a törvénynek az átkából, hogy értünk átokká lett, mert meg van írva "Átkozott mindenki, aki fán függ", hogy Jézus Krisztusban a népekre áradjon Ábrahám áldása, hogy a hit által elnyerjük a Szellem ígéretét.

 

Ez a fordítás arra utal, hogy a hívőket nem köti a törvény; és ezért nem készül az Újszövetségből törvény.

Előzmény: Pathmaster (2324)
Pathmaster Creative Commons License 2023.03.05 0 0 2324

Gal 3,13-14: Krisztus azzal váltott ki minket az átoknak a törvényéből, hogy értünk átokká lett, mert meg van írva "Átkozott mindenki, aki fán függ", hogy Jézus Krisztusban a népekre áradjon Ábrahám áldása, hogy a hit által elnyerjük a Szellem ígéretét.

 
A Gal 3,13-14 versek alapján Jézus nem változtatta meg az embernek a hatalmi rendbe (hierarchiába) illeszkedő természetét, hanem csak leváltotta a hatalmi rend csúcsán lévő átkot; és ennek következtében Jézus Krisztus határozza meg az új rendet, aminek a belé vetett hit az alapja. A görög ἐξαγοράζω szó jelentése: megváltott, megvásárolt, kiváltott.

Előzmény: Pathmaster (2323)
Pathmaster Creative Commons License 2023.03.04 0 0 2323

2Kor 12, 9-10: Ezt mondta nekem: "Elég neked a kegyelmem, mert az erőtlenségedben nyilvánul meg teljesen az erőm." Ezért legszívesebben az erőtlenségemmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakjon bennem. Azért lelem kedvem a Krisztusért való erőtlenségekben, bántalmazásokban, szükségben, üldöztetésekben és nyomorúságban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

 
2Kor 4,15 és a Péld 11,17 versek alapján belátható, hogy a kegyelem megsokasodásához mindenképpen szükség van a hiperkegyelemre. Továbbá a 2Kor 9,8 vers alapján az is belátható, hogy megkapjuk a jótetteinkhez szükséges kegyelmet. Néha mégis úgy tűnhet, hogy több (hiper)kegyelemben részesülve több jót cselekedhetnénk; és ilyenkor jó felidézni magunkban a 2Kor 12, 9-10 verseket ahhoz, hogy a cselekedeteink jóságának megítélését Istenre bízzuk. Ebből az is következik, hogy akkor részesül valaki hiperkegyelemben (személyes megváltottságban), amikor ezt a különleges küldetése indokolja.

Előzmény: Pathmaster (2322)
Pathmaster Creative Commons License 2023.02.27 0 0 2322

Lukács 1,46-50: Ekkor Mária így szólt: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong a lelkem a megváltó (megmentő) Istenemben; mert rátekintett szolgálólányának megalázottságára. Mert íme mostantól boldognak fog mondani engem minden nemzedék; mert nagy dolgokat tett nekem a Hatalmas; és szent az ő neve és irgalma az őt félőknek nemzedékről nemzedékre.

 
A görög σωτῆρί szó jelentése: megmentő, megváltó. A megváltó szó használatával összhangban található a Lukács 1,68 versben a görög λυτρόω szó ragozott alakja. A görög ταπείνωσιν szó jelentése megalázottság, amit vélhetően a nyilvánvaló meddősége miatt szenvedett el Mária. Mária azért tartotta személyes megváltójának Istent, mert megszabadította attól, ami miatt korábban megaláztatásban részesült. Tehát Máriát Isten attól szabadította meg, ami miatt korábban megaláztatásban részesült, és nem a valós vagy vélt vétkeinek a következményeitől, és nem az áteredő bűntől vagy a generációs átkoktól.

Előzmény: Pathmaster (2321)
Pathmaster Creative Commons License 2023.02.26 0 0 2321

2Kor 4,15: Mert minden értetek van, hogy a kegyelem megsokasodása által a többségnek bőségessé tegye a hálaadását az Isten dicsőségére.

 
Péld 11,17 szerinti kegyelemi adok-kapok egy Zéró-összegű játék, ami önmagában nem eredményezheti a kegyelem megsokasodását. Ezért a kegyelem megsokasodásához mindenképpen szükség van az Istentől közvetlenül származó kegyelemre; vagyis a kegyelem megsokasodásához mindenképpen szükség van a hiperkegyelemre.

Előzmény: Pathmaster (2317)
Pathmaster Creative Commons License 2023.02.25 0 0 2320

2Kor 9,8: Az Istennek pedig van hatalma minden kegyelmet bőséggel árasztani rátok, hogy mindenben mindenkor bőségesen meglegyen mindenetek minden jócselekedetre.

 
Vagyis az alapvető szükségleteken túlmutató (több mint elég) kegyelmet a jócselekedetre kapjuk.

Előzmény: Pathmaster (2319)
Pathmaster Creative Commons License 2023.02.21 -1 0 2319

Az apostoli szolgálat az alábbi tevékenységekből áll:
• Az emberek megbékéltetése az irgalmasság/kegyelem cselekedeteivel.
• A gonoszság uralma alóli szabadulás lehetőségének (az evangéliumnak) a hirdetése.
Az Isten megvédi a gonoszságtól azokat, akik megelégszenek a kegyelemmel, és megbékélnek az élettel és Istennel.
 
A héber "חסד" szó egyaránt jelenti az alapvető szükségletek kielégítésére irányuló irgalmasságot, és az alapvető szükségleteken túli (sokszor titkolt) vágyak kielégítésére irányuló kegyelmet. Mindezeket érdemes összevetni az alábbi versekkel:
Péld 11,25: Áldást kap a másokat áldó.

Péld 11,17: Irgalmat kap a másoknak irgalmazó, és irgalmatlanságot kap a másokkal irgalmatlan.

Péld 11,17: Kegyelmet kap a másoknak kegyelmező, és kegyetlenséget kap a másokkal kegyetlen.

Ezért kapnak újabb és újabb kegyelemet és vezetést az apostolok.

Előzmény: Pathmaster (2281)
Pathmaster Creative Commons License 2023.02.18 0 0 2318

2Kor 4,15: Mert minden értetek van, hogy a kegyelem megsokasodása által a többségnek bőségessé tegye a hálaadását az Isten dicsőségére.

 

Ef 1,5-6: Akarata és jótetszése szerint arra rendelt minket, hogy Jézus Krisztus által fiaivá legyünk, az Ő kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel szeretetében megajándékozott minket.

 
Ebből az is következik, hogy a kegyelem mindig dicsőséges.

Előzmény: Pathmaster (2317)
Pathmaster Creative Commons License 2023.02.14 0 0 2317

Aztán akik elindultak az apostoli szolgálat útján, azok újabb és újabb kegyelemben és vezetésben részesülnek; és a János 1,16 verssel összhangban megtapasztalják azt, hogy kegyelmet kapnak kegyelemre.

 

2Kor 4,15: Mert minden értetek van, hogy a kegyelem megsokasodása által bőségessé tegye a többségnek a hálaadását az Isten dicsőségére.

Előzmény: Pathmaster (2281)
Pathmaster Creative Commons License 2023.02.10 0 0 2316

5Móz 21,21: És városának egész népe halálra kövezi őt, és kiégeti maga közül a gonoszt, és egész Izrael hallja és látja.

 
A korábbi fordításom utolsó szavát javítottam, mert a "ראו" szó egyértelműen a látásról szól, és nem a félelemről. (Úgy tűnik, hogy még mindig túl nagy hatással vannak rám a hivatalos fordítások.) Ettől a javítástól az 5Móz 21,21 vers lényegesen elfogadhatóbb lett, mert így a gonoszságmentesítés nyilvánvalóvá tételéről szól, és nem a félelem elterjesztéséről. Az egérparadicsom kísérlet kitűnően szemlélteti a gonoszságmentesítés jelentőségét, mert az egérparadicsom csak annyiban különbözött az egértenyészetektől, hogy az egérparadicsomban nem voltak kiszelektálva a deviáns egerek. Aztán a deviáns egerek hatására a többi egér magába zárkózott, kerülte a társas kapcsolatokat és a párkapcsolatokat, aminek következtében az utódvállalás is leállt. A deviáns személyektől a kivégzésükkel lehet a legolcsóbban megszabadulni, de a mai fejlettebb társadalmak már megengedhetik maguknak azt, hogy a deviáns személyeket költséges börtönökbe zárva különítsék el a társadalom többi tagjától. A börtönök megépítése és fenntartása ugyan költséges, de sok előnye van (például a büntetés arányossá tehető a deviancia súlyával, illetve a téves ítéletek miatt szenvedőket utólag kárpótolni lehet, stb.). A lényeg az, hogy amikor nyilvánvalóvá válik a gonoszságmentesítés, akkor az a társadalom tagjaiban megnyugvást kelt, és nem félelmet

Előzmény: Pathmaster (2271)
Pathmaster Creative Commons License 2023.02.05 0 0 2315

Érdemes felidézni: Azok védettek a gonoszság uralmával szemben, akik az Örökkévaló országában élnek. Aztán akik elindultak az apostoli szolgálat útján, azok újabb és újabb kegyelemben és vezetésben részesülnek; és a János 1,16 verssel összhangban megtapasztalják azt, hogy kegyelmet kapnak kegyelemre.

 
Akik az Örökkévaló országában élnek, azok beépülnek az Örökkévaló hierarchiájába (hatalmi rendjébe); és akik nem épülnek be az Örökkévaló hierarchiájába, azok ki vannak szolgáltatva a gonoszság uralmának. A gonoszság uralmának való kiszolgáltatottság által okozott lelki sérüléseket a tisztességtelen emberek pszichés zavarai szemléltetik; amik többek között abban is megnyilvánulnak, hogy oda piszkítanak, ahonnan enni kapnak.

Előzmény: Pathmaster (2281)
MemetikaTan Creative Commons License 2023.02.04 0 0 2314

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!