Keresés

Részletes keresés

polária Creative Commons License 3 napja -2 0 201
ErkölcsTan Creative Commons License 3 napja -1 0 200

Atheism and beliefs in God are nothing more than psychological states. They are illogical and irrational. Pointing with a meme: I don't believe in atheism and atheisms.

 

Az ateizmus és az istenhit nem más, mint pszichológiai állapot. Logikátlanok és irracionálisak. Mémmel mutatva:
Nem hiszek az ateizmusban és az ateizmusokban.

 

MemetikaTan Creative Commons License 6 napja -1 0 199

Azért vicces a trollozás, mert az lényegében egyfajta skandináv kerti-törpék tipusa:

 

 

 

Előzmény: Nick & Nick (198)
Nick & Nick Creative Commons License 6 napja 0 0 198

Akkor jobb lett a világ, mert a leparasztozás

szerintem megalázóbb. 

 

A trollozás olyan vicces, annak örülnék. :)

 

 

Előzmény: MemetikaTan (197)
MemetikaTan Creative Commons License 2024.04.07 -1 0 197

 

 

42 023 március közepe táján (P-Dox Semmiben Sem Hívők vallás időszámítása szerint +40 ezer év a mostani még hivatalos Eu-hoz ) igen nagy intenzitással megkutattam a laposföldes fura és elsőre mazohista feltűnési mániának tűnő jelenséget és az azt cikizőket, tehát a szatíra ('szadista') csoportot, hogy van-e jelentős különbség köztük, vagy memetikailag és pszichovirulógiailag azonos esetek. A lényeg, nincs túl nagy különbség az üldözési és az üldözhetnéki mániások közt. Vicces, de ez sajnos a valóság: Nos a laposföldeseket cikizők úgy néz ki csoportszinten lapos Nap és Föld-pályások. Támadják és lényegében tagadják is azt, hogy ez a valóságban egy sokkal összetettebb mozgás. Erősen ragaszkodnak a lapos ellipszis pályához. Így ők valójában nem mások mint "Két Dimenziós a Világ, az Ellipszis Alakú Pályában Hívő szekta" tagjai. Rájuk sem érdemes sem figyelmet, sem időt pazarolni senkinek sem.

 

Különben is a lelaposföldezés ma már csak egy ahhoz hasonló általános szitokszó, ami egykoron a lepogányozás, leeretnekezés, vagy a leparasztozás volt. Legújabb "divat", a le-trollozás és le-nárciszozás. ...

 

LaposFöld-díj, kontra Szkeptikusok Társasága

2023. április 23. - IGe • 

Cleaning Cloths Creative Commons License 2024.04.06 -2 0 196

Az ateizmusnak valóban nincs semmi értelme sem. Tudományfilozófiailag és logikailag is "Babig" tagadás. Vagy aBabigizmus. (Eng: Atheism really doesn't make any sense. "Babig" denial both philosophically and logically. Or aBabigism.)

 

Az ateisták még mindig azt HISZIK, hogy az az "Isten", amit egy "Biblia" nevezetű mesekönyvben leírnak. (!) (?)  Persze, hogy vallás így az ateizmus. 

 

Azokkal az ateistákkal van a legfőbb mentális gond, kik még a sok-sok Isten, emberek általi teremtését is tagadják. Erre már a kevésbé fanatikus ateisták is rájöttek és éppen ezért ők már poli-ateistáknak nevezik magukat.

 

Legújabb humánetológiai  tagadásvallásos mono-ateista emberi megfigyelésem eredménye, párbeszédesen tálalva. Hozzáértők szakmai segítségét szeretném kéni a következőiekben feltárt viselkedésforma pszichológiai feltárásához. Mi játszódik le egy ideológiailag elfogult ember pszichéjében és milyen pszichés betegségtípushoz lehetne sorolni azt, amikor az ideológiai elfogultsága miatt a nyilvánvaló valóságot is letagadja? Kognitív disszonancia, mitománia, monománia, téveszme, vagy kényszerképzetes viselkedészavar lenne ez?

 

"Az orvostudomány használja a kényszerképzet, doxazma (téveszme, téves eszme, tévképzet) fogalmát a gondolkodásban felismerhető, sajátos tartalmi csoport köré szerveződő, irreálisnak ható olyan gondolatképződmény leírására használjuk, amelynek igazságához az egyén makacsul ragaszkodik."

 

A  sok-sok "Isten" tényét sem lehet Hamis Dilemma érvelési hibával leszűkíteni. Hogy "Isten létezik" és "Isten nem létezik" lehetőségek közül lehet csak választani.

 

...

 

LaposFöldes ateisták

Előzmény: Cleaning Cloths (193)
Elminster Aumar Creative Commons License 2024.04.06 -1 1 195

"Azt bizonyítottam, hogy az ateizmus és a teizmus is értelmetlen."

 

Ezzel csak azt bizonyítottad, hogy TE MAGAD vagy értelmetlen.

És ezt közszemlére tetted ország-világ nevetsége tárgyaként. Ami mulatságos, hiszen ennyire magába belefeledkezett narcisztikus személyiségzavarost ritkán találni, aki önként és dalolva csinál hülyét magából nagy nyilvánosság előtt.

Előzmény: Cleaning Cloths (193)
rhénai Creative Commons License 2024.04.06 -1 2 194

Mélto vagy a Zombi Iván Gáborka dijra !

Előzmény: Cleaning Cloths (193)
Cleaning Cloths Creative Commons License 2024.04.06 -1 0 193

 

 

 

Micimackó és Havas Jon is létezik. Mint irodalmi és filmes kitalált alakok. Vagy az athonizmus vallás istene, a Nap is létezik. Tehát az a kijelentés, hogy Isten és az istenek nem léteznek, badarság.

Kevered a "létezés" és a "valóságos" fogalmakat. Az hogy az Istent és az Isteneket az emberek találják ki és ilyen formán léteznek, kb 10 -15 tudományág bizonyítja és egybecsengően. Egymást megerősítve. Tehát ez tény. Empirikusan és tesztelésekkel megerősített tudományos tény.

 

Azt bizonyítottam, hogy az ateizmus és a teizmus is értelmetlen. Irracionális, logikátlan. Mindkettő, csak egy emberi pszichikai állapot.

 

 

 

 


Winnie the Pooh and Jon Snow also exist. Like literary and cinematic fictional characters. Or the god of the Athonism religion, the Sun, also exists. So the statement that God and gods do not exist is nonsense.

You are confusing the concepts of "existence" and "real". The fact that God and Gods are invented by humans and exist in this form is proven by about 10-15 scientific disciplines and in unison. Reinforcing each other. So it's a fact. A scientific fact confirmed empirically and through testing.

 

I proved that both atheism and theism are meaningless. Irrational, illogical. Both, just a human psychic state.

 

forrás: Scientific (cognitive) God - Isten Teszt 

elterito Creative Commons License 2024.02.09 -1 1 192

Barom állatság.

Előzmény: MemetikaTan (191)
MemetikaTan Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 191

Elkezdtem összeírni, hogy melyek azok a filozófiai, ideológiai eszmék, amellyel az ateizmus kiváltható és az így lényegében eldobható: Brights mozgalom, naturalizmus, racionalizmus, empirizmus, objektivizmus, scientizmus, szkepticizmus, materalizmus, anti-teizmus, poliateizmus, önálló gondolkozás ...

Elminster Aumar Creative Commons License 2024.02.09 -1 1 190

"sem lehet Hamis Dilemma érvelési hibával leszűkíteni;  hogy "Isten létezik" és "Isten nem létezik" lehetőségek közül lehet csak választani."

 

Hát pedig: DE.

Csak ebből a kettőből lehet ez esetben választani, és emiatt ez NEM "hamis dilemma".

 

Vagy van az asztalon egy alma, vagy nincsen az asztalon egy alma. Más lehetőség nincsen mivelhogy a "van" és a "nem-van" (azaz nincs) egymás negáltjai. Emiatt pedig a kettő állapot az összes lehetséges állapotot lefedi. Nincsen további állapot, azaz nem számít a dolog "hamis dilemmának" a logikusan gondolkodni képes embereknek. Persze, ha valaki nem képes logikusan gondolkodni....

Előzmény: MemetikaTan (187)
elterito Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 189

Még az a jó, hogy aki hülye, annak a vitafórumon még mindig adott az a lehetőség, hogy saját magával beszélgessen.

Előzmény: MemetikaTan (187)
MemetikaTan Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 188

** Azaz a nem igazi skót érvelési hiba. "Azzal, hogy kizártál bizonyos alanyokat abból a halmazból, amelyre kijelentéseid igaznak tartod, valójában nem megvédted az eredeti állítást, hanem elismerted annak téves mivoltát, és helyette egy új, szűkebb érvényességű, tehát eltérő tartalmú állítást fogalmaztál meg." - forrás

Előzmény: MemetikaTan (187)
MemetikaTan Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 187

 

 

Ha egy elv (levezetés, bizonyítási kísérlet stb) csak a teológiában, vagy a metafizikai filozófiában (ebbe beleértve az ateizmust is) , és annak belső szabályaik szerint helyesek és máshol és általánosan nem, akkor az bizony áltudományos elv.  Egy olyan megállapítás és levezetés a teológiában, hogy csak a saját "Isten"-ük, amely neve Jahve Isten az valóságos és logikus, de a többi Aton, Hórusz, Mithrász, Dionüszosz, Attis, Krisna, Visnu, Baál, Thor, Wotan, Borvo,  Marduk, Allah, Ré, Zeusz, Siva, Dyḗus, Ahura Mazdá, Nagy Manitu ... nem az, dettó áltudomány.

 

Sem a logika sem annak egy eleme nem kisajátítható és csak "egy van belőle és az övék az igazi"**- vá sem tehető.

 

Sőt  az Isteneket (lásd Isten összeszámlálás), tehát a sok-sok Isten tényét sem lehet Hamis Dilemma érvelési hibával leszűkíteni;  hogy "Isten létezik" és "Isten nem létezik" lehetőségek közül lehet csak választani.

 

 

Előzmény: MemetikaTan (183)
elterito Creative Commons License 2024.02.09 -1 1 186

Jó, hogy leírtad, ám úgy érzem, ez a nárcisznak nem felfogható, hisz a rögeszméje szerint van olyan, aki se nem teista se nem ateista, a többi embernek, aki nem a nárcisz pedig evidencia. Ahogy írtad, ez óvodás szint.

Előzmény: Elminster Aumar (185)
Elminster Aumar Creative Commons License 2024.02.09 -1 1 185

Csak a miheztartás végett, a logikailag nem a legfényesebb állócsillagok felvilágosítására:

 

A teista hiszi, hogy léteznek istenek vagy egy Isten.

Az ateista nem hiszi, hogy bármennyi isten létezne.

Ez a kettő egy komplementer halmaz pár. Minden ember vagy az egyik csoportba, vagy a másik csoportba tartozik, ugyanis a csoportok lehatárolása olyan, hogy aki az egyik csoportba nem tartozik arra vonatkozik a másik csoport definíciója.

 

Úgyhogy röviden: nincsen harmadik csoport. Minden ember egyértelműen eldönthetően vagy teista, vagy ateista. Ez olyan elemi logikai szükségszerűség, hogy aki ezt nem ismeri fel, az még az óvodás szintet sem éri el: "minden játék vagy gömb alakú vagy nem gömb alakú".

Előzmény: MemetikaTan (183)
elterito Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 184

Egyre többen vagyunk Önálló Egyéniségek, akik a teista és ateista metafizikai zagyvaságoktól elzárkózunk és nem tartjuk egyiket sem értelmesnek.

 

 

Egyedül te, csak te, csak te vagy olyan Egyedi Önálló Egyéniség,

amiről te beszélsz,  mert ez egy ritka,  speciális mentális állapot.

 

Előzmény: MemetikaTan (183)
MemetikaTan Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 183

 

Egyre többen vagyunk Önálló Egyéniségek, akik a teista és ateista metafizikai zagyvaságoktól elzárkózunk és nem tartjuk egyiket sem értelmesnek.

 

 

 

 

elterito Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 182

"Imádkozzunk emberek

a Föld Terra Gaia épsé-

géért és egészségéért !

Ámen !"

 

Imádkozzunk testvérek.

Ám ne tegyünk semmit.

Előzmény: polária (180)
elterito Creative Commons License 2024.02.09 -1 1 181

"Figyelek az anyag a Föld a föld a test és az élet dalára."

 

Figyelek az anyag  az Anyag  a Föld a föld  a test

a Test az Élet az élet a Mars a mars innen dalára.

Előzmény: polária (180)
polária Creative Commons License 2024.02.09 -2 0 180

Figyelek az anyag a Föld a föld a test és az élet dalára.
emlékezem a hallott dallamot.
összhang leckéjét belőle tanulom.

Ámen !

 

Kritikus küszöbérték fölé emelkedett a Föld hőmérséklete

Imádkozzunk emberek a Föld Terra Gaia épségéért és egészségéért ! Ámen !

elterito Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 179

logikailag szar.

 

Mivel a pénzgyüli szót a hitgyüli szinonimájaként használod, nem lehet felsorolásban különbség bemutatására használni.

 

Példa:

 

1. A kutyák szelid kedves állatok

2. Másfelől viszont az ebek pedig ugatnak

 

Ócsak sza, önmagadnak ellentmondó következetlen baromság az, amit itt produkálsz.

Előzmény: Cleaning Cloths (178)
Cleaning Cloths Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 178

Hosszas humánetológiai megfigyelés. Ez is része lehet egy Templeton díj odaítélésének. 

 

1. Pénzgyülisek nagyon zombik. Vitázni értelmetlenség velük.

 

2. A volt hitgyülisek meg tele vannak poszttraumás stresszel. Sokan közülük harcos ateisták lettek. Sokan meg a dühüket ártatlan kívülállókra próbálják kivetíteni.  Velük meg pláne nincs értelme még kontaktusba sem kerülni. Szakember és zárt pszichológiai, pszichiátriai intézet ami nekik való. 

 

Összegzés itt van leírva, ebben az itteni topikban  részletesebben:  Ne téríts, ne légy beteg!

Előzmény: polária (173)
elterito Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 177

 "A liliom nem aggódik a holnapi nap miatt."

 

A nárcisz sem aggódik a holnapi nap miatt?

Előzmény: polária (173)
elterito Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 176

Ideges a nárciszvirág.

Előzmény: MemetikaTan (172)
elterito Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 175

"Hogy esetleg én is megkapom"

 

Semmiképp ne aggódj amiatt,

hogy megkapod, mi lesz majd,

ha megkapod. Nem kapod meg.

Jé,  te nem tudtad magadtól azt,

hogy biztosan nem kapod  meg?

Fogadj fel tanácsadót, ill. gyámot.

Előzmény: Cleaning Cloths (174)
Cleaning Cloths Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 174

Ne aggódj  a Templeton-díj miatt! :-)

 

(Hogy esetleg én is megkapom)

Előzmény: polária (173)
polária Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 173

A liliom nem aggódik a holnapi nap miatt.

MemetikaTan Creative Commons License 2024.02.09 -1 0 172

 

 

Harcos ateisták nagyon zombik. Pszichovirus fertőzöttek.  Vitázni értelmetlenség velük.

 

Ez hosszas humánetológiai megfigyelés összegzése.

 

Immunizálhatóak, tehát gyógyíthatóak a marhaságaik és a viselkedésük. 


Ez megér egy Templeton-díjat.  

 

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!