Keresés

Részletes keresés

Dr.Bubó_tevespecialista Creative Commons License 2022.09.15 0 0 30

Magyarország a szilárd pont az eu képlékeny halmazában. Muhaha.

Spy der Man Creative Commons License 2022.09.12 0 0 29

Magyarország szerepe a végidőkben :

 

az orosz segg fényesen tartása az Egész EU ellen...

km1955 Creative Commons License 2022.08.12 0 0 28

Ma, Áv hónap 15-én (2022.08.11/12-én) világszerte ünnepségeket tartanak az érdekeltek. Az ünnepségsorozat tegnap este kezdődött és ma délután folytatódik 16:00-kor.

Különösen figyelemre méltóak az 1999.08.11-ét követően 23 év elteltével rendezett ünnepi események a még romos állapotban lévő Kővágóőrsön található zsinagógában, ugyanis 1999.08.11-én közel azon a területen "landolt" a "mennyei Jeruzsálem".

Előzmény: Istenkeres (20)
km1955 Creative Commons License 2022.07.21 0 0 27
km1955 Creative Commons License 2022.06.25 0 0 26
km1955 Creative Commons License 2022.06.25 0 0 25

Több rabbinak is az a véleménye, hogy Benjamin Netanjahu fogja majd a Messiásuknak, Immánuelnek a kormánypálcát átnyújtani.


Ez természetesen csak akkor valósulhatna meg, ha Netanjahu ismét Izrael miniszterelnöke lenne.


Izrael megint új választások előtt áll (forrás: 1, 2), ami nagy valószínűséggel ismét Netanjahu miniszterelnökségét fogja eredményezni, így zavartalanul realizálódhat majd a több rabbi által történt előrejelzés.

 

 

Istenkeres Creative Commons License 2022.05.11 0 0 24

Hurwitz Sholom rabbi írása

Bámidbár (4Mózes 1:1–4:20.)
A fejlődést megelőző megsemmisülés


A fejlődéshez szükséges átmeneti pusztulás
Mint az bölcseink számára jól ismert, mindenféle átalakuláshoz egy felkészülési periódus szükségeltetik, egy afféle szürkületi pillanat múlt és jövő között, hogy felkészítsük és hozzászoktassuk magunkat egy új valósághoz. A Tóra megváltozott valóságát a rabszolgaság időszaka előzte meg, amely bölcseink szerint ennek az új és megváltozott valóságnak az előkészületi időszaka volt. A Vörös-tenger kettéválása egy olyan közvetítő esemény volt, amely lehetővé tette az átmenetet a rabszolgaságból a szabadságba, különösen pedig a Tóra által felkínált szabadságba.
Egy másik összetevő, amely a radikális átalakulás közbülső stádiumának eléréséhez elengedhetetlenül fontos, az a semmisség, az érvénytelenség stádiuma, amely nem egyenlő a korábbi érzékenységek lassú, fokozatos fejlődésével, hanem a múlt drámai megsemmisítését jelenti, lehetővé téve ezáltal egy jövendő valóság fokozatos kialakulását. A chászid bölcsek ezt az átalakulási időszakot a növényi mag elrothadásához hasonlították, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a magból új növény hajtson ki.


A messiás előtti apokalipszis
Ezért is van az, hogy a judaizmusban a Messiással kapcsolatos elképzelés egy a messiási kort megelőző világkatasztrófáról — háborúkról valamint a jelenlegi társadalmi és erkölcsi rend általános felbomlásáról — szóló döbbenetes jövendöléssel társul. Ezeket a kataklizmákat nem úgy kell elképzelni, mint afféle sors vagy isteni rendelés által előidézett, előre nem látott eseményeket, amelyek a világtörténelem azon adott időpontjában egyszer csak bekövetkeznek majd. A Talmud bölcsei úgy utalnak erre az időszakra s különösen az ezen időszakon belüli destruktív elemekre, mint a messiási kor szülési fájdalmaira. A metafora egyértelmű; amiképpen az emberi szülés is szükségszerűen fájdalommal és kellemetlenségekkel jár, a messiási korszak sem születhet meg e nélkül a fájdalmas átmeneti korszak nélkül. Ezért van az, hogy a megsemmisülő és közben jövővé átlényegülő múlt témája olyan állhatatosan jelen van az élet oly sok területén.

Előzmény: Istenkeres (23)
Istenkeres Creative Commons License 2022.05.08 0 0 23

Néhány idézet az Ószövetségből az előttünk álló feltételezhető időszak jobb megértése érdekében:

 

 

 

Jeremiás:

Azon a napon - mondja a Seregek Ura -, összetöröm az igát nyakukon és szétzúzom bilincseiket. Nem lesznek többé idegenek szolgái, hanem az Úrnak, Istenüknek fognak szolgálni, és Dávid királynak, akit támasztok nekik. Ne félj hát, szolgám, Jákob, - mondja az Úr -, Izrael, ne rettegj. Nézd, kiszabadítalak a távoli országokból, és utódaidat fogságuk földjéről. Jákob újra nyugalmat élvez, és jólétben él, senki sem háborgatja. Mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak, igen, megsemmisítem mind a nemzeteket, amelyek közé szétszórtalak. De téged nem semmisítlek meg, csak megfenyítelek, ahogy igazságosságom kívánja, mert nem engedhetem, hogy teljesen büntetlen maradj. (30,8-11)


De mind felfalják majd azokat, akik téged faltak, és fogságba jut minden ellenséged. Kifosztják, akik téged fosztogattak, és aki zsákmányt szed tőled, zsákmánnyá teszem. (30,16)


De megindul az Úr haragjának fergetege is, és pusztító vihar zúdul a gonoszok fejére. Az Úr fölgerjedt haragja nem csillapul le, míg csak végbe nem viszi és meg nem valósítja szívének szándékait; az idők végén értitek ezt meg. (30,23-24)


Igen, visszahozom őket észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld határairól: még a vakokat és a sántákat is; a várandósokat és a szülő anyákat is. Nagy sereg lesz, amely ide visszatér. (31,8)


Ne félj hát, szolgám, Jákob - mondja az Úr -, mert veled vagyok. Azoknak a népeknek mind véget vetek, amelyek közé szétszórtalak; de neked nem vetek véget, csak megfenyítelek igazság szerint, mert nem hagyhatlak teljesen büntetlenül. (46,28)

 

 

Mikeás:
A napok végén az Úr templomának hegye a hegyek orma fölé emelkedik, magasabb lesz minden halomnál. A népek odasereglenek, sok nemzet tódul oda. "Gyertek - mondják -, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének templomába, hogy tanítson meg minket útjaira, és az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról származik a törvény, Jeruzsálemből az Úr szava."
Nagy nemzeteken uralkodik majd, hatalmas népek fölött ítélkezik. A kardjukból ekevasat kovácsolnak, a lándzsájukból meg sarlót. Nem ragad többé kardot nemzet nemzet ellen, nem tanulják többé a hadviselést. (4,1-3)


Akkor Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint az oroszlán az erdő vadjai között, mint az oroszlánkölyök a juhnyájban: amerre jár, gázol és zsákmányol, és senki nem ragadja el tőle a zsákmányt. Emeld kezedet ellenfeledre, s elpusztul minden ellenséged. (5,7-8)

 

 

Zsoltárok:
A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az igazak közösségében.
Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz.
Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket?
A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen:
"Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat!"
Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr.
De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk:
"Én szenteltem fel Királyomat a Sionon, szent hegyemen."
Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozzám: "A Fiam vagy, ma adtam neked életet.
Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait.
Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt, összetörheted." (1,5-2,9)

 


Ézsiás:
Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól: "Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása."
Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést. (2,2-4)


Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből.
Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri az erőszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt.
Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség csípőjén a kötő.
Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kis gyerek is elterelgetheti őket.
Barátságban él a tehén a medvével, a kicsinyeik is együtt pihennek; és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör.
A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja a kezét az anyatejtől elválasztott kisgyerek.
Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.
Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz a nyugvóhelye.
Azon a napon az Úr újra kinyújtja kezét, hogy birtokba vegye népe maradékát, amely megmaradt Asszíriából és Egyiptomból, Patroszból, Kusból és Elámból, Sineárból, Hamátból és a tenger szigeteiről.
Fölemeli zászlaját a nemzetek előtt, és összegyűjti Izrael menekültjeit, a föld négy széléről összeszedi, akik Júdából szétszóródtak. (11,1-12)


Ezt mondja Isten, az Úr: Nézd, csak jelt adok kezemmel a népeknek és intek zászlómmal a nemzeteknek. Erre ölükben hozzák vissza fiaidat, lányaidat meg a vállukon hozzák.
Királyok táplálnak majd, és királynék lesznek a dajkáid. Földre borulva hódolnak előtted, s a lábad porát nyalják. Akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr, és hogy akik bennem bíznak, nem vallanak szégyent.
El lehet-e venni a zsákmányt az erőstől, és megszabadulhat-e a fogoly a vitéz harcostól?
Igen! Mert az Úr mondja: Az erőstől megszabadulnak a foglyok, és a vitéz harcostól elveszik a zsákmányt. Magam szállok harcba azokkal, akik ellened harcolnak, és én mentem meg a gyermekeidet.
Ellenségeidet megetetem a saját húsukkal; úgy megittasodnak a saját vérüktől, mint az új bortól. Akkor mindenki megtudja majd, hogy én, az Úr vagyok a te Szabadítód, és a te Megváltód, Jákob erőse. (49,22-26)


De Sion számára Megváltóként jön el, azok számára, akik Jákobból megtérnek gonoszságukból. Az Úr mondta ezt így!
Én pedig ilyen szövetséget kötök velük - mondja az Úr. A lelkem, amely rajtad nyugszik, és a szavaim, amelyeket ajkadra adtam, nem hagyják el ajkadat, sem gyermekeid ajkát, sem gyermekeid gyermekeinek ajkát, mostantól mindörökre - mondja az Úr.
Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted!
Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad.
Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned támadt fényességhez.
Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s a lányaidat ölükben hozzák.
Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul. Mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse.
Tevék áradata borít majd el, Midián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak és az Úr dicsőségét zengik.
Nálad sereglik egybe Kedár összes nyája, s Nebajót kosai is neked szolgálnak. Mint nekem tetsző áldozatok, odajönnek oltáromhoz, hogy díszére legyenek dicsőséges templomomnak.
Kik azok, akik repülnek, mint a felhő, vagy mint a galambok dúcaikhoz?
A hajók gyülekeznek szolgálatomra, az élükön Tarsis hajóival, hogy hazahozzák fiaidat a távolból, s ezüstjüket meg aranyukat is velük, az Úrnak, a te Istenednek nevéért, Izrael Szentjéért, aki dicsőségre emel.
Idegenek építik fel falaidat, és a királyok szolgálni fognak. Mert megvertelek ugyan haragomban, de irgalmamban megkönyörültem rajtad.
Kapuid mindig tárva lesznek, sem nappal, sem éjjel nem zárják be őket, hogy behordhassák a népek gazdagságát, és királyaikat is idevezessék, hozzád.
Mert elvész az a nemzet s az az ország, amely nem akar szolgálni neked; az ilyen nemzetek mindenestül elpusztulnak. (59,20-60,12)


Idegenek állnak elő és legeltetik nyájaidat, szántóvetőid és vincellérjeid is más nemzetből valók lesznek.
Benneteket meg az Úr papjainak hívnak, és így neveznek: Istenünk szolgái. A nemzetek gazdagságát élvezitek majd, és kincseikkel ékesíthetitek magatokat. (61,5-6)


Ki az, aki Edomból jön, Boszrából, vörös ruhában; aki oly ékesen van öltözve s úgy lépdel, ereje teljében? Én vagyok az, aki igazságot beszélek, és hatalmam van a szabadításra.
Miért vörös hát rajtad a ruha, s öltözeted miért olyan, mint a szőlőtaposóké?
Magam tapostam a sajtót, népemből senki sem volt velem. Indulatomban összetapostam, haragomban összetiportam őket. Vérük így ruhámra fröccsent, egész öltözetem vérfoltos lett.
Mert a bosszú napja volt a szívemben, s elérkezett megtorlásom esztendeje.
Körülnéztem, de nem akadt senki, aki segítsen; csodálkoztam, de nem találtam támaszt. Akkor a saját karom jött segítségemre, és haragom lett a gyámolom.
Összetiportam a népeket indulatomban, széttapostam őket haragomban, és kiontottam vérüket a földre. (63,1-6)
Örülj, Jeruzsálem, s ujjongjatok ti is mind, akik szeretitek! Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta!
Hogy tejével táplálkozzatok és jóllakjatok vigasztalása ölén, és elteljetek gyönyörrel dicsőségének emlőjén.
Mert ezt mondja az Úr: Íme, kiárasztom rá a békét, mint folyamot; és mint kiáradt patakot a nemzetek dicsőségét. Ölükben hordozzák csecsemőiket, és a térdükön becézik őket.
Mert a fiút, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket; [Jeruzsálemben leltek vigasztalást.]
Ennek láttán örülni fog szívetek; csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak. Szolgáinak az Úr megmutatja kezét, ám ellenségeire haragja vár.
Mert lám, tűzben érkezik az Úr, harci szekere akár a forgószél. Szabadjára engedi izzó haragját, fenyegetését a lobogó lángokban.
Mert az Úr tűz által fog ítéletet tartani, és a kardja által az emberek fölött, s bizony sokan lesznek, akiket az Úr megöl. (66,10-16)

 

 

Az "Úr kardja" (Ézsaiás 66,16) a Schemhamphoras egyik kozmikus forrása, mellyel kapcolatosan az 1999.08.11-én létrejött, teljes napfogyatkozással hatásfokozott szabályos kozmikus kereszt illetve a 2022.08.11/12-én kialakuló T-kereszt jöhet leginkább számításba. Mint ismeretes, a korábbi dátum alkalmával nem valósultak meg a fenti elképzelések.

Előzmény: Istenkeres (22)
Istenkeres Creative Commons License 2022.05.04 0 0 22

Az ószövetségi messianisztikus elképzelések szerint a Messiásuk, Immánuel csak azután léphet színre, miután a világon a bűn már elhatalmasodott. A Babiloni Talmud így ír ezekről az időkről:

 

 

"Ezt tanítják: Jehuda rabbi mondta: Abban a korban, amikor Dávid fia eljön, a gyülekezetek [a tudósok] kurvák házává lesznek, Galilea meg lesz semmisítve és Gabla (*Egyébként ismeretlen helységnév; néhány szövegben ez a mondat hiányzik) el fog (*bűnös nincs jó jelentése; egy párhuzamos hely (**Sot. Fol. 49b)) pusztulni; a határon lakók városról városra fognak vándorolni anélkül, hogy megszánnák őket; a tudósok bölcsessége el fog korcsosulni; a gonosztól irtózókat meg fogják vetni, a kor arculata egy kutyáéhoz (*ez azt jelenti, hogy a szemtelenség és a pimaszság fog uralkodni.) lesz hasonlóvá és az igazság el fog tünni, ez azt jelenti (*Ézsaiás 59,15) és ez így történt, hogy az igazság hiányzott, és aki elkerüli a gonoszt az őrült. - Mit jelent az, hogy ez így történt, hogy az igazság hiányzott? Rabh iskolájában azt mondták: Csordákra (*344) oszlanak és kivándorolnak. Mit jelent az: aki a gonosztól irtózik, az őrült? Šilas rabbi iskolájában magyarázzák: Aki a gonosztól irtózni fog, az az emberek számára őrültnek fog számítani." (saját fordítás)(Lazarus Goldschmidt: Der Babylonische Talmud, Neunter Band, Frankfurt am Main, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 1996 - Synhedrin, 97a, S. 64)[46]

 

Egy másik elképzelés szerint a Messiás fellépése előtt a világgazdaság összeomlik:

 

 

"A MESSIÁS JÖVETELE ELŐTT A VILÁGGAZDASÁG ÖSSZEOMLIK" (forrás: Naftali Kraus - ZSIDÓ VILÁGHIRADÓ SZEPT. 8)

 

 

Egy harmadik koncepció alapján addig nem lép fel a Messiás, amíg mindenki koldusszegénnyé nem válik:

 


"Ugyanis a Talmud azt állítja, hogy „Dávid fia (a Messiás) mindaddig nem jön, míg a garas ki nem fogy a zsebből”, azaz mindenki koldusszegény nem lesz." (forrás: Naftali Kraus: Nicávim - A megváltás üteme és módozatai)

Istenkeres Creative Commons License 2022.05.04 0 0 21
Istenkeres Creative Commons License 2022.04.22 0 0 20

Amint már a 8. bejegyzésben utaltam rá, az US egydolláros bankjegy hátoldalán díszelegő  "illuminátus piramis" az Ezsdrás által életre hívott és megalkotott ószövetségi misztérium 14 kozmikus keresztjére utal. Az utolsó ilyen kereszt 1999.08.11-én jött létre, ami a Nap-Hold szoros együttállásából adódóan teljes napfogyatkozással párosult, amikor a betervezett Messiás, Immánuel a világra jött.

 

Az alábbi videón Menáchem Mendel Schneerson rabbi arra hívta fel az egydollárossal megajándékozott figyelmét, hogy áv hónap 15. napján az Ószövetségben hívőnek örvendeznie, táncolnia kell:

 

a lubavicsi rebbe: Örvendezni áv hó 15-én

 

Egyes források szerint az ószövetségi megváltás (geula) áv hónap 15-én történhet majd meg:

 

 

"Nem is lehet más ez a nap, mint rejtély, hiszen ez a nap Av tragikus hónapjának "teliholdja", s mégis ez a Majdani Megváltás ünnepe." (forrás)

 

The 15th of Av - The secrets of the coming of Mashiach - Rabbi Alon Anava

 

"Biráa Úla mondta Eleázars rabbi nevében: A Szent, legyen dicsőített, egyszer az Édenkertben egy körtáncot szervez a jámboroknak (*istenfélőknek), ő fog azonban középen ülni, és mindegyik ujjal fog rámutatni, ez azt jelenti (Jes. 25,9): azon a napon az ember mondani fogja: Ott van a mi Istenünk, akitől reméltük, hogy segíteni fog nekünk; ez az Úr, akit reméltünk! Örüljünk és legyünk vidámak a segítsége miatt." (saját fordítás) (Lazarus Goldschmid: Der Babylonische Talmud - Dritter Band - (Frankfurt am Main, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 1996) (Taánith 31a) (S. 747))

 

 

2022-ben ez az ünnep augusztus 11/12-re esik és ekkor egy kozmikus T-kereszt lesz látható a zodiákusban, ami a Schemhamphoras egyik kozmikus forrása. Erre az ünnepre más években az elkövetkező évtizedekben nem esik ilyen jellegű konstelláció.

 

1999.08.11-e és 2022.08.11/12-e között pont 23 év telik el. Érdekesség kedvéért érdemes itt említést tenni az illuminátusok misztikus számáról, a 23-ról...

 

Előzmény: Istenkeres (18)
Istenkeres Creative Commons License 2022.04.22 0 0 19

Helyesbítés:

 

Menáchem Mendel Schneerson rabbi ezzel a szimbólikus aktussal a látogatói figyelmét a közelgő messianisztikus világkorszakra, a Novus Ordo Seclorum-ra, azaz az Új Világrendszerre akarhatta felhívni, aminek jelképe az 1 dolláros hátoldalán díszeleg:

Előzmény: Istenkeres (18)
Istenkeres Creative Commons License 2022.04.22 0 0 18

George H. W. Bush (1924 - 2018) néhai amerikai elnök, a "Koponya és csontok" ("Skull and Bones") illuminátus titkos társaság volt tagja 1990.09.11-én jelentette be gyakorlatilag az "Új Világrend" ("New World Order" - "Novus ordo seclorum") megvalósításának elhatározását:

 

 

"We stand today at a unique and extraordinary moment. The crisis in the Persian Gulf, as grave as it is, also offers a rare opportunity to move toward an historic period of cooperation. Out of these troubled times, our fifth objective -- a new world order -- can emerge: a new era -- freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. A hundred generations have searched for this elusive path to peace, while a thousand wars raged across the span of human endeavor. Today that new world is struggling to be born, a world quite different from the one we've known. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak. This is the vision that I shared with President Gorbachev in Helsinki. He and other leaders from Europe, the Gulf, and around the world understand that how we manage this crisis today could shape the future for generations to come.

At this very moment, they serve together with Arabs, Europeans, Asians, and Africans in defense of principle and the dream of a new world order."

 

 

1986-tól a Brooklyn-ban székelő Chábád Lubavics haszid mozgalom rebbéje, Menáchem Mendel Schneerson (1897* - 1994) rabbi vasárnaponként rengeteg látogatót fogadott a Chábád Lubavics főhadiszállásán, Brooklyn-ban (Eastern Parkway 770), ahol minden vendégét egy-egy ropogós 1 dollárossal ("Sunday Dollars") ajándékozott meg. Köztük volt többek között

Ariel Sharon (1928 - 2014):

 

Ariel Sharon and The Rebbe

Benjamin Netanjahu (1949 -):

 

The Rebbe and Bibi Netanyahu: Politicians For Redemption

The Rebbe and Bibi Netanyahu: Don't Be Intimidated

 

New York volt főpolgármestere, Rudy Giuliani (1944 -):

 

NYC Mayor Rudy Giuliani visits the Rebbe - God is on Your Side

 

etc..

 

Menáchem Mendel Schneerson rabbi ezzel a szimbólikus atkussal a látogatói fgyelmét a közelgő messianisztukus világkorszakra, a Novus Ordo Seclorum-ra, azaz az Új Világrendszerre akarhatta felhívni, aminek jelképe az 1 dolláros hátoldalán díszeleg:

 

 

 

Előzmény: Istenkeres (17)
Istenkeres Creative Commons License 2022.04.18 0 0 17

Joe Biden elnök 2022.03.21-én Washington-ban azt hangoztatta, hogy egy Új Világrend kell megvalósuljon, amit az USA-nak kell majd vezetnie:

 

 

“Now is a time when things are shifting. We’re going to — there’s going to be a new world order out there, and we’ve got to lead it. And we’ve got to unite the rest of the free world in doing it.”

 

 

Természetesen ez az Új Világrend nem az ő találmánya, hiszen erről a tervről a korábbiakban többek között Richard Nixon, Ronald Reagan és legfőképpen George H. W. Bush is tett már több alkalommal említést:

 

 

Richard Nixon - Toasts of the President and Premier Chou En-lai of China at a Banquet Honoring the Premier in Peking. (1972.02.25.)

 

Ronald Reagan - Toasts of President Reagan and President Soeharto of Indonesia at the State Dinner (1982.10.12.)

 

George H. W. Bush - The President's News Conference on the Persian Gulf Crisis (1990.08.30.)

 

George H. W. Bush - Address Before a Joint Session of the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit (1990.09.11.)

 

George H. W. Bush - Remarks at a Fundraising Dinner for Gubernatorial Candidate Pete Wilson in Los Angeles, California (1990.09.18.)

 

George H. W. Bush - Remarks at a Fundraising Luncheon for Gubernatorial Candidate Pete Wilson in San Francisco, California (1990.09.19.)

 

George H. W. Bush - Remarks and a Question-and-Answer Session at a White House Briefing for Representatives of the Arab-American Community (1990. 09.24.)

 

George H. W. Bush - Remarks at a Fundraising Luncheon for Gubernatorial Candidate George Voinovich in Akron, Ohio (1990.09.26.)

 

George H. W. Bush - Remarks at the Opening Ceremony of the United Nations World Summit for Children in New York City (1990.09.30.)

 

George H. W. Bush - Address Before the 45th Session of the United Nations General Assembly in New York (1990.10.01.)

 

George H. W. Bush - Remarks to the Federal Assembly in Prague, Czechoslovakia (1990.11.17.)

 

George H. W. Bush - Remarks and an Exchange With Reporters Following Discussions With Prime Minister Margaret Thatcher of the United Kingdom in Paris (1990.11.19.)

 

George H. W. Bush - Exchange With Reporters Prior to a Meeting With President Mikhail Gorbachev of the Soviet Union in Paris (1990.11.19.)

 

George H. W. Bush - Remarks to United States Army Troops Near Dhahran, Saudi Arabia (1990.11.22.)

 

George H. W. Bush - Remarks and a Question-and-Answer Session With Reporters Following Discussions With President Mohammed Hosni Mubarak in Cairo, Egypt (1990.11.23.)

 

George H. W. Bush - Remarks to a Joint Session of the Congress in Brasilia, Brazil (1990.12.03.)

 

George H. W. Bush - Remarks and a Question-and-Answer Session With Reporters Following Discussions With Allies on the Persian Gulf Crisis (1990.12.17.)

 

George H. W. Bush - Open Letter to College Students on the Persian Gulf Crisis (1991.01.09.)

 

George H. W. Bush - The President's News Conference on the Persian Gulf Crisis (1991.01.09.)

 

George H. W. Bush - Address to the Nation Announcing Allied Military Action in the Persian Gulf (1991.01.16.)

 

George H. W. Bush - The President's News Conference on the Persian Gulf Conflict (1991.01.18.)

 

George H. W. Bush - Remarks to the Reserve Officers Association (1991.01.23.)

 

George H. W. Bush - Remarks at the Annual Convention of the National Religious Broadcasters (1991.01.28.)

 

George H. W. Bush - Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union (1991.01.29.)

 

George H. W. Bush - Remarks at the 50th Anniversary Observance of Franklin D. Roosevelt's Four Freedoms Speech (1991.01.30.)

 

George H. W. Bush - Remarks to Community Members at Cherry Point Marine Corps Air Station in North Carolina (1991.02.01.)

 

George H. W. Bush - Remarks to Community Members at Seymour Johnson Air Force Base in Goldsboro, North Carolina (1991.02.01.)

 

George H. W. Bush - Remarks to Community Members at Fort Stewart, Georgia (1991.02.01.)

 

George H. W. Bush - Remarks and a Question-and-Answer Session at a Meeting of the Economic Club in New York (1991.02.06.)

 

George H. W. Bush - Remarks on the Observance of National Afro-American (Black) History Month (1991.02.25.)

 

George H. W. Bush - Remarks at a Meeting of the American Society of Association Executives (1991.02.27.)

 

George H. W. Bush - The President's News Conference on the Persian Gulf Conflict (1991.03.01.)

 

George H. W. Bush - Radio Address to United States Armed Forces Stationed in the Persian Gulf Region (1991.03.02.)

 

George H. W. Bush - Address Before a Joint Session of the Congress on the Cessation of the Persian Gulf Conflict (1991.03.06.)

 

George H. W. Bush - Remarks at the Presentation Ceremony for the Elie Wiesel Foundation Humanitarian Award and an Exchange With Reporters (1991.03.18.)

Előzmény: Istenkeres (16)
Istenkeres Creative Commons License 2022.04.17 0 0 16

Amnon Itzchak izraeli szefárd ortodox rabbi biztosan nem volt tisztában ... többek között a Wikipédia által is sugallt véleményekkel az "Új Világrend" fogalmával kapcsolatosan :

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung_(Verschwörungstheorie)
Neue Weltordnung (Verschwörungstheorie)
Als Neue Weltordnung (englisch New World Order) wird in verschiedenen Verschwörungstheorien das angebliche Ziel von Eliten und Geheimgesellschaften bezeichnet, eine autoritäre, supranationale Weltregierung zu errichten.

https://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)
New World Order (conspiracy theory)
The New World Order (NWO) is a conspiracy theory which hypothesizes a secretly emerging totalitarian world government.[3][4][5][6][7]
The common theme in conspiracy theories about a New World Order is that a secretive power elite with a globalist agenda is conspiring to eventually rule the world through an authoritarian one-world government—which will replace sovereign nation-states—and an all-encompassing propaganda whose ideology hails the establishment of the New World Order as the culmination of history's progress.


https://hu.wikipedia.org/wiki/Új_Világrend
Új Világrend
Az Új Világrend-elmélet egy összeesküvés-elmélet, melyet a totalitárius világkormány esetleges megvalósulására figyelmeztetők alkottak meg. Az Új Világrendről szóló elméletek azon alapulnak, hogy az árnyékkormányok[1] a politikai elit segítségével, egy globális összeesküvés révén egy nemzetek helyébe lépő világkormányt teremtenek, mint az emberiség történelmének végkifejletét.
Az összeesküvés-elméletek szerint titkos hatalmi csoportok (Illuminátus rend, szabadkőművesek, Bilderberg-csoport, stb.) összefogtak egy autoriter világkormány létrehozása érdekében, korlátozva vagy megszüntetve az országok szuverenitását.
A világkormány vagy világállam mindenkori eszméjétől függetlenül is léteztek elképzelések, miszerint az emberiségnek azonos ideológia jegyében, egyetlen gazdasági és társadalmi rendszer mentén kell egyesülnie.

 

https://www.adl.org/resources/glossary-terms/new-world-order

New World Order

A term used to refer to a right-wing conspiracy theory that became popular among anti-government extremists from the 1990s onwards. “New World Order” conspiracists believe that a tyrannical, socialist “one-world” conspiracy has already taken over most of the planet and schemes to eliminate the last bastion of freedom, the United States, with the help of collaborators within the government. Through repressive measures, as well as manufactured crises such as terrorist attacks and pandemics, the globalist conspirators seek to eliminate dissent and to disarm Americans so that the “New World Order” can move in and enslave them. “New World Order” conspiracists also commonly believe that hundreds of concentration camps have been built in the U.S., ready to house dissenters; that the government will declare martial law, possibly on a pretext such as responding to a terrorist attack; and that the government will engage in mass gun confiscations.

Előzmény: Istenkeres (15)
Istenkeres Creative Commons License 2022.04.17 0 0 15

Amnon Itzchak (1953 -) izraeli szefárd ortodox rabbi egy 2020. október 13-án megjelent cikkben az Új Világrenddel (New Word Order) kapcsolatos ENSZ dokumentumról számolt be. Az általa felolvasott okirat szerint ennek az Új Világrendnek 2021 és 2030 között kell megvalósulnia.

 

Állítása szerint az elkövetkező években az alábbi tervek kell valóra váljanak:

- egy világkormány

- egy készpénz nélküli globális fizetőeszköz

- egy központi világbank

- egy globális hadsereg

- a nemzeti függetlenség vége

- a magántulajdon vége

- a családi egység vége

- népességcsökkentés

- az ellenőrzés alatt tartott népességnövekedés és népsűrűség

- többszöri védőoltások

- egyetemes alapkereset

- mikrochip beültetés - ami fizetőeszközként és a személy teljes ellenőrzésére szolgál

- egy globális "sozial credit system" - ami már Kínában működik

- a készülékek 5G rendszerhez kapcsolása

- a gyermeknevelést a világkormány veszi át

- iskolák és egyetemek világállami tulajdonba kerülnek

- megszünnek a magán közlekedési eszközök

- minden vállalat világállami tulajdonba megy át

- a légiközlekedés minimalizálva lesz

- az emberek lakótelepeken kell lakjanak

- öntözőkészülékek felszámolása

- a magángazdaságok megszüntetése

- a családi házak felszámolása

- az emberek számára történő földhasználat korlátozása

- a nem szintetikus gyógszerek betiltása

- a természetgyógyászat betiltása

- fosszilis tüzelőanyagok betiltása.

A mondókáját azzal fejezi be, hogy "az egyiptomi fáraók is irgalmasabbak voltak"...

A videó ITT direkt elérhető.

Előzmény: Istenkeres (14)
Istenkeres Creative Commons License 2022.04.17 0 0 14

Az emberiség egy olyan válaszút elé érkezett, ahonnan látszólagosan csak kétféle irányban haladhat tovább, nevezetesen a tradicionális, konzervatív értékeket megőrző és ápoló hagyományok (hazaszeretet, család, vallásosság, etc.) útján, illetve a balliberális elképzelések (internacionalizmus, gender, ateizmus, etc.) irányába, melyek merőben ellentétesek az elmúlt korszakok etikai, vallási elvárásaival.

 

Fel kell merüljön minden gondolkodó emberben, hogy melyik irányzat képviselheti az emberiség túlnyomó többsége által olyan régen áhított szebb, boldogabb, igazságosabb, szabadabb közös jövőt?

 

A véleményem szerint semelyik nem alkalmas az említett kritériumok megvalósítására, legfőképpen a balliberális irány nem, hanem egy harmadik út a helyes irány, ami az eddig jól bevált és hagyományos értékeket (hazaszeretet, család etc.) szem előtt tartva, a más nemzetek iránti esetleges ellentétek, hatalmi törekvések kiküszöbölése által egy sokszínű, de igazságos, egymást támogató, soha nem létezett isteni kiválasztottságoktól mentes világot lenne hivatott felépíteni.

 

Akik esetleg kételkednének ebben, azok maguk is meggyőződhetnek majd nem is olyan sokára arról, ha megérik... hogy csak és kizárólagosan az említett harmadik út lett volna alkalmas a túlnyomó többség által olyan régóta áhított szebb, boldogabb, igazságosabb, szabadabb közös jövő megvalósítására.

Előzmény: Istenkeres (13)
Istenkeres Creative Commons License 2022.04.01 0 0 13

A mai Izraelben található Jeruzsálemnek direkt nem sok köze van a vallási misztériumok által emlegetett "mennyei Jeruzsálemhez", ugyanis az "új mennyei Jeruzsálem" nem Izrael területén "szállt alá" a Földre 1999.08.11-én, hanem egy jól meghatározható helyen, nevezetesen a Déli-Bakonyban, Úrkút környékén.

 

 

"Azon a napon - így szól az én Uram, az Úr - naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal." (Ámósz 8,9)

 

 

Jézus a jeruzsálemi Templomban az alábbit mondta Máté szerint az írástudóknak és a nép véneinek:

 

 

"Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét." (Máté evangéliuma 21,43)

 

 

Gondolom, hogy ezzel tisztában lehetett a Pánerópai Unió korábbi elnöke, Habsburg Ottó is, aki ezt a tisztséget Richard Coudenhove-Kalergi halála (1972) után 1973 - 2011 között töltötte be. Nem véletlenül rendezték meg Habsburg Ottó védnöksége alatt éppen a magyar-osztrák határnál, Sopron mellett 1989. augusztus 19-én a Páneurópai pikniket, ami 53 napra követte Alois Mock oszták és Horn Gyula magyar külügyminiszterek által végrehajtott "vasfüggönybontást".

 

Egy olasz szerzetes, Pio atya (1887 - 1968) nevéhez fűződnek az alábbi sorok:

 

 

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gunkra" (forrás)

Előzmény: Istenkeres (11)
Istenkeres Creative Commons License 2022.04.01 0 0 12

1997 évvel ezelőtt április elsején feszíttették keresztre a Szanhedrin követelésére a 33. életévében járó názáreti Jézust páskabárány gyanánt (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) véres áldozat céljából a Peszách ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15), ugyanis "törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat" (A zsidókhoz írt levél 9,22).

 

Részletesebben: Jézus születése és kereszthalála

Istenkeres Creative Commons License 2022.03.29 0 0 11

Az ó- és újszövetségi eszkatológia által hangoztatott és természetes a halandó szeme által nem látható "mennyei Jeruzsálem" 12 alapköve illetve 12 kapuja nem más, mint a korábbiakban emlegetett 12 szabályos kozmikus kereszt, melyek által úgymond "Isten városába", a "mennyei Jeruzsálembe" lehet bejutni. Ugyanezekre utal az Ezsdrás által megalkotott Tóra II. könyvében, az Exodusban (28,16-29) felsorolt 12 féldrágakő is, amik a kohanita főpapi melldíszen (chósen hámispát) díszelegtek. Ezen féldrágakövek neveivel nem érdemes bajlódniuk a kutatni szándékozóknak, ugyanis ahány fordítás, annyiféle variációval szolgálnak...

 

Ez a "mennyei Jeruzsálem" szállt le úgymond a Földre 1999.08.11-én a bibliai vallások szerint:

 

 

"Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony." (Jelenések könyve 21,2)

 

 

A Magyar Katolikus Lexikon eképpen ír Jeruzsálemről:

 

 

 

"Vsz. az emiatti csalódás szolgált kiindulásul a nem emberkéz által épített, hanem Istentől létesített Jeruzsálem kereséséhez (Iz 65,18; vö. 62,5.7; Zsolt 147,2: „Az Úr újjáépíti Jeruzsálemet”). Ez a gondolat az apokrif apokaliptikus irod-ban vált általánossá, ahol az elérkező új Jeruzsálem már létezik is az égben, s az új →eón kezdetekor majd alászáll a földre, hogy a választottak lakóhelye legyen (Hénoch [etióp] 53,6; 90,28-32)."

 

 

És ennél a pontnál érkeztünk el a topic címében felvetett gondolathoz.

Előzmény: Istenkeres (10)
Istenkeres Creative Commons License 2022.03.29 0 0 10

Coudenhove-Kalergi által emlegetett "napkereszt" az ószövetségi JHVH-nak (egyiptomi Ámunnak, babiloni Marduknak, görög Zeusznak, római Jupiternek, germán Odin/Wodannak, etc.) a legkarakterisztikusabb meglelenési formája. Számos ókori pénzérmén ábrázolják a görög illetve a római teremtő Istent, Zeuszt és Jupitert a pentagramma társaságában.

 

Az eredetileg papnak tanult Eliphas Levi (1810-1875; tényleges neve Alphonse Louis Constant) keresztény kabbalista és okkultista a felszentelése előtt szakított a papi pályával.  Azt állította például, hogy a keresztény hitnek valódi titkait tulajdonképpen maguk a pápák sem ismerik...  A Londonban 1896-ban kiadott "Transcendental magic, its doctrine and ritual" című könyvében eképpen nyilatkozik a pentagrammával kapcsolatosan:

 


"Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a pentagramma használata azok számára a legveszélyesebb, akik nem rendelkeznek annak teljes és tökéletes megértésével." (66. old.)


"Az ősi mágusok papok és királyok voltak, és számukra a Megváltó eljövetelét csillag hirdette. Ez a csillag volt a mágikus pentagramma, amelynek minden csúcsában szent betű állt." (188. old.)


"A pentagramma, amelyet a gnosztikus iskolákban lángoló csillagnak neveznek, az intellektuális mindenhatóság és az autokrácia jele. Ez a mágusok csillaga; ez a testté vált ige jele; és csúcsainak iránya szerint ez az abszolút mágikus szimbólum a rendet vagy a zűrzavart reprezentálja, Ormuz és Szt. János isteni földjét vagy Mendes elátkozott kecskéjét. Ez beavatás vagy meggyalázás; Vesper (*Hesperus) vagy Lucifer (*Phosphoros), az esthajnal- vagy a hajnalcsillag. Mária vagy Lilith, győzelem vagy a halál, nappal vagy éjjel. A két csúcsával fölfelé álló pentagramma a Sátánt, mint a szombat kecskét reprezentálja; amikor egy csúcsa áll fölfelé, az a Megváltó jele." (224-225. old.)


"A mágia szimbolikus csillaga nem más, mint a rejtélyes pentagramma; és ez a lángoló csillag vezetette a három királyt, Zoroaster fiait a mikrokozmikus Isten bölcsőjéhez, ami önmagában elég ahhoz, hogy demonstrálja a keresztény tanítás teljesen kabbalisztikus és valóban varázslatos kezdetét.
Szent János az Apokalipszisben azt látja, hogy ugyanez a csillag hullik a mennyből a földre." (227. old.)


"Amint látni fogjuk, a mágia minden rejtélye, a gnózis minden szimbóluma, az okkultizmus minden figurája, minden jövendölés kabbalisztikus kulcsa összegződik a pentagramma jelében, amit Paracelsus a legnagyobb és leghatalmasabb jelnek nyilvánít." (228. old.) (saját fordítás)

 

A pentagrammát a szabadkőművesség "lángoló csillagként" (németül: "Flammende Stern"; franciául: "Étoile flamboyante", angolul: "Blazing Star") tartja nyilván és gyakran egy G betűvel a közepén ábrázolják. A G betűre vonatkozóan eltérő magyarázatok láttak már napvilágot, így például a német nyelvű források Gnosis, Generatio, Große Architekt, Gott, Geometrie, Gold, Gerechtigkeit szavakat emlegetnek. A G egyértelműen a "Große Architekt"-re, pontosabban a "Großer Baumeister aller Welten"-re, a "Világegyetem Nagy Építőmesterére" (angolul: "Great Architect of the Universe"), tehát "Gott"-ra (angolul: God), azaz az ószövetségi Istenre, JHVH-ra utal. Nem ritka, hogy a pentagramma közepén a héber jod (י) díszeleg, ami a JHVH (יהוה) név első betűje és egyben annak rövidített változata.

 

Az Eliphas Levi által említett mondatban ("Ez a csillag volt a mágikus pentagramma, amelynek minden csúcsában szent betű állt.") szereplő pentagrammát, aminek csúcsaiban úgymond szent betűk álltak, Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486 - 1535) okkult német alkimista a "De occulta philosophia Libri tres" című könyvének 163. oldalán helytelenül a Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz bolygók jeleivel látta el...

 

A helyesen ábrázolt pentagramma.

 

Az itt feltüntetett 5 égitest (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz) a fent említett JHVH 72-féle megjelenési formájának (Isten 72 szellemének, a Schemhamphoras-nak) "építőkövei", ugyanis ez az 5 égitest Nap-Hold konjunkció (együttállás) illetve oppozíció (szembenállás) figyelembevétele mellett 72-féle konstellációt képesek alkotni a zodiákusban.

A 72 konstelláció közül csak 12-féle szabályos kozmikus kereszt (+) adódik, amire az EU zászlón látható 12 pentagramma is utal. Ezen 12-féle szabályos kozmikus kereszt közül Ezsdrás az általa megalkotott Tóra alapmisztériumaként a Nap-Hold konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció által alkotott keresztet választotta, melynek végkifejlettje 1999.08.11-én realizálódott a zodiákusban.

 

Ennek a teljes napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus keresztnek a szellemi hatása volt úgymond Lucifer, a "fényhozó", Immánuel pedig ennek a "fényhozónak" az inkarnációja.

 

A Pál-féle kereszténység ugyanerre a kozmikus eseményre készítette fel hosszú évszázadokon keresztül az tömegeket "Jézus második eljövetele" gyanánt, amihez termésetesen semmi köze nem volt az i.e. 8.02.10-én született és i.sz.  25.04.01-én keresztre feszíttetett názáreti Jézusnak. Jézus és Immánuel születési konstellációiban csak az a közös, hogy mind a ketten a Schemhamphoras égisze alatt jöttek a világra. Jézus születésekor a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek együttálltak a zodiákusban, azaz a Nap mögött a negatív szellemi hatásúnak tartott Mars, Szaturnusz és Uránusz bolygók a Földre nézve elvesztették hatásukat, Immánuel esetében viszont egy kozmikus keresztet képeztek a Föld körül, ami az ősi asztrológia értelmében kifejezetten negatív hatást fejtett ki a Földre nézve, ezt pedig még a Nap-Hold szoros együttállásából adódó teljes napfogyatkozás is fokozta.

 

Az eddig leírtak a vallási misztériumok alapjait képezik, tehát nem lehet, azaz balgaság lenne a mai tudományos szemlélettel elbírálni.

Előzmény: Istenkeres (8)
Istenkeres Creative Commons License 2022.03.28 0 0 9

Korunk egyik kimagasló tehetségű és fantáziájú karikatúra képregény készítőjét, Woodpeckert is megihlették kutatási eredményeim és egy 61 oldalas, 366 képből álló karikatúra képregényt készített "Atlantisztól napjainkig" címmel.

 

Az ő olvasatában az alábbi módon játszódhatott le példának okáért az Ábrahám-féle emberáldozat kísérlet:

 

Kép

 

 

Előzmény: Istenkeres (8)
Istenkeres Creative Commons License 2022.03.27 0 0 8

Az eddigiek jobb megérthetősége érdekében néhány mondat erejéig kitérnék az ószövetségi misztérium keresztjének mibenlétére.

 

A monoteista JHVH-kultusz életre hívása Ezsdrásnak köszönhető, aki a babiloni tartózkodása alatt megismert történelmi, hermetikus és kabbalisztikus titkos ismeretek birtokában, az i.e. 451.05.18-án, egy szombati napon létrejött kozmikus kereszttől fellelkesedve nekikezdett egy közel 1400 évre visszamenőleges vallástörténetet alkotni népe számára, a már említett, Babilonban elsajátított ismeretekre bazírozva. Az általa akkor megismert keresztfajta korábbi kialakulásaira építette fel az utólagos vallási legendákat. Az i.e. II. évezredben első alkalommal i.e. 1811.02.23-án volt látható ez a keresztfajta a zodiákusban, amihez az Ábrahám-féle emberáldozat kísérletet utalta, majd a körülbelül 475 év elteltével, az i.e. 1336.10.16-án létrejött kereszthez pedig a sínai szövetségkötés legendáját. I.e. 1336 és i.e. 451 között még két alkalommal (i.e. 962.07.10-én és i.e. 724.02.06-án) ugyan realizálódott ez a fajta kozmikus kereszt, de ezekre az általa megelevenített Mózes nevével fémjelzett Tórában nem térhetett ki értelemszerűen... Mózes halálának elmesélésével fejezte be a Tórát.

 

Ezsdrás a Tórát i.e. 445-re készítette el, amit ennek az évnek őszén ismertetett meg népével, megtiltva számukra az idegenekkel kötött házasságot és az addig praktizált gyermekáldozatot is, bevezetve számukra a "szövetségkötés jelének" praktizálását, a körülmetélést annak érdekében, hogy "Isten által kiválasztott" teokratikus szent hitközösséggé formálódhassanak, amit természetesen a Tórában lefektetett 613 micvot, azaz vallási parancsolat (248 cselekvésre kötelező törvény /365 tiltás) betartatása is hivatott volt elősegíteni.

 

Az i.e. 445. évet megelőző időszakból nem véletlenül nem találtak az izraeli régészek intenzív kutatásaik folyamán egyetlen írásos, vagy tárgyi bizonyítékot sem arra nézve a Tel-Aviv-i Egyetem Régészeti Intézetének volt igazgatója, Israel Finkelstein (1949 -) professzor állítása szerint (lásd: Keine Posaunen vor Jericho - Die archäologische Wahrheit über die Bibel - 1, 2), ami igazolhatná a korábbi monoteista JHVH-kultuszt.

 

Az i.e. 1811.02.23-án kialakult kozmikus keresztet is figyelembe véve napjainkig összesen 14 alkalommal volt látható ez a fajta kozmikus kereszt a zodiákusban. Az US egydolláros bankjegy hátoldalán díszelegő  "illuminátus piramis"erre a 14 kozmikus keresztre utal.

 

Utolsó alkalommal 1999.08.11-én, ami a Nap-Hold szoros együttállásából adódóan teljes napfogyatkozással párosult. Ezen a napon jött a világra az ószövetségi messianisztikus elképzelések betervezett Messiása, Immánuel. Erre a dátumra az asztrológiában, kabbalah-ban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is jártas, zsidó származású Nostradamus (1503 - 1566) már a XVI. században felhívta az utókor figyelmét:

 

 

"L` an mil neuf cens nonante neuf sept mois, Du ciel viendra un grand Roy d` effrayeur," (Centurie X., LXXII.) (Les Propheties de M. Michel Nostradamus, Dont il y en a trois cens qui n`ont encore jamais été imprimées; A Lyon, 1566; S. 164)
"Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában az égből megérkezik a rettegés nagy királya." (Centuriák X. 72.)

 

Előzmény: Istenkeres (7)
Istenkeres Creative Commons License 2022.03.27 0 0 7

Coudenhove-Kalergi (1894 - 1972) által 1922-ben életre hívott Páneurópa Unió zászlaján helyet foglaló piros keresztet, amit ő "napkeresztként" említ, már a XII. században, pontosabban i.sz. 1114-ben (a hivatalosan megadott 1118. év téves) megalakult Templomos Rend is jelképeként alkalmazott (forrás: Christian Friedrich Schwan: Abbildungen derjenigen Ritter-Orden welche eine eigene Ordenskleidung haben - Mannheim, 1791 - S. 8). A XIV. században feloszlatott, de Skóciában titokban tovább működött Templomos Rendből jött létre aztán a szabadkőműves titkos társaság.

Coudenhove-Kalergi négy helyen utal könyveiben az itt tárgyalt napkeresztre: "Kampf um Paneuropa, aus dem 1. Jahrgang von Paneuropa" (S. 20-21; S. 35; S. 134) és "Pan-Europa" (S. 167-168).

 

Ez a kereszt nem más, mint az Ezsdrás által létrehozott Tórával megalapozott ószövetségi misztérium keresztje, ami az Ábrahám-féle emberáldozat kísérletének legendájától kezdve a 23 évvel ezelőtt ténylegesen világra jött Messiásuknak, Immánuelnek a születését is fémjelezte. 

 

 

 

Előzmény: Istenkeres (4)
Istenkeres Creative Commons License 2022.03.26 0 0 6

Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi az 1925-ben megjelent könyvében (Praktischer Idealismus) részletesen kitér arra, hogy miért tartja szükségszerűnek Európa számára egy új lakosság létrejöttét. 90 évvel később unokahúgának, Barbara Coudenhove-Kalergi-nek jelent meg egy írása ("Europa bekommt ein neues Gesicht, ob es den Alteingesessenen passt oder nicht") Ausztriában ennek az átalakulásnak a szükségességéről.

Előzmény: Istenkeres (4)
Törölt nick Creative Commons License 2022.03.26 0 0 5

Stockholmi Szent Gréta proféciája szerint az Apokalipszis az Ur 2028 évének február havának 23 napján jövend el. Vizsgáljuk meg testvéreim lelkiismeretünket és bánjuk meg büneinket, mert a Végitélet napja hamar eljö. 

 

 

Irja ezt néktek Augustinus atyátok, az andocsi konvent perjele, az Urnak 2022. esztendejében. 

 

 

("Oh, mea kula, mea kula, mea maxima kula!") 

 

 

Előzmény: Istenkeres (-)
Istenkeres Creative Commons License 2022.03.26 0 0 4

A Páneuropai Unió megalapítója, Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi a nemzetállamok végét és az ezeket felváltó jövendőbeli Europai Egyesült Államok létrejöttét vizionálta (Pan-Europa: S. 33S. 70; S. 115; S. 119; S. 153; S. 161; S. 167-168; Kampf um Paneuropa, aus dem 1. Jahrgang von Paneuropa: S. 18; S. 20; S. 50; S, 59), amelyet elképzelése szerint majd a fehér őslakosság és más kontinensekről bevándorolt sötétbőrű emberek keveredéséből létrejött új lakosság kellene alkosson, akik az óegyiptomiakhoz lennének hasonlatosak elképzelése értelmében:

 

 

"Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlich-keiten ersetzen." (Praktischer Idealismus, Wien/Leipzig, 1925 - S. 21/22)

 

Az 1923-ban kiadott "Pan-Europa" című könyvében a Páneurópa mozgalom "szeretetet" és a "szellemet" jelképező zászlaján látható keresztet napkeresztnek titulálja, aminek égisze alatt kell majd Portugáliától Lengyelországig létrejöjjön a "béke" és "szabadság" világbirodalma (S. 168).

 

Előzmény: Istenkeres (1)
Istenkeres Creative Commons License 2022.03.20 -2 0 3

A bibliai végidők nem világvégére utalnak, hanem egy kozmikus misztériumra bazírozó, de valójában beavatott emberek és titkos társasaságok által megvalósítandó gyökeres változásra, átalakulásra, ami járványok és háborúk által hivatott realizálódni.

 

Az Ószövetségben hívők számára az Ezsdrás által életre hívott egyiptomi kivonulás (exodus) mintájára festik le ezeket az időket globális szinten, ami megváltásukat (geula) kellene eredményezze:

 


"Hogyan következik be a megváltás?
A végső megváltás hasonló módon fog bekövetkezni, mint az egyiptomi szolgaságból való megváltás és a kivonulás. Miképpen elküldte az Örökkévaló Mózest, hogy élére álljon az Egyiptomból való szabadulásnak, ugyanúgy fogja a Messiás az egész világot a végső megváltásba vezetni."
(forrás)


"A Messiás a középkori zsidó filozófia fényében
(10) Az Egyiptomból történt Kivonulás a messiási kor végső Megváltásának modellje és biztosítéka. A Midrás gyakorta használja az egyiptomi Kivonulás és Izrael jövendő Megváltása közötti párhuzamot."
(forrás)

 


Mint tudjuk, az exodus-hoz az egyiptomi tíz csapás legendáját utalta Ezsdrás:

- Nílus vize vérré változott (Mózes II. 7,20)
- békák lepték el Egyiptomot (Mózes II. 8,2)
- szúnyog invázió (Mózes II. 8,13)
- bögöly invázió (Mózes II. 8,20)
- dögvész (Mózes II. 9,6)
- hólyagos fekély (Mózes II. 9,10)
- jégeső (Mózes II. 9,23)
- sáskajárás (Mózes II. 10,13)
- háromnapos sötétség (Mózes II. 10,22)
- Egyiptom elsőszülött fiainak megölése. (Mózes II. 12,29)

A Pál-féle kereszténység számára ezt az időszakot a Jelenések könyve igyekszik szemléletessé tenni, az emberiség többségének pusztulását előrevetítve. II. János Pálnak az "Átlépni a remény küszöbén" című könyve egy ószövetségi idézettel (Zsoltárok 111,10) és a Sion titkos szervezet oszlopos tagjának, André Malraux-nak egy mondatával fejeződik be:

 


"André Malraux-nak bizonnyára igaza volt, amikor azt állította, hogy a XXI. század vagy a vallás százada lesz, vagy egyáltalán nem létezik." (256. old.)Az iszlám szintén ekkorra teszi a legendabeli Imam Mahdi visszatérését, amit az emberiség kétharmadának pusztulása kellene kísérjen... Ennek a tömeghalálnak a felét egy világháború kellene okozza, a másik felét pedig egy világjárvány...

Előzmény: seymour_ (2)
seymour_ Creative Commons License 2022.03.20 0 0 2

Cshaxólok hogy alattunk is volt egy háború 91-95 között nem kevés áldozattal, akkor senki nem jövendölt világvégét, csak az UFÓk jöttek el. Ja, meg közvetlenül a rendszerváltás után szinte SEMMILYEN hír nem jutott el hozzánk a jugó háborúkról néhány képkockát kivéve ahol katonák cigarettáznak. Akkor még nem volt olyan profi az infóáramlás illetve gondolom az akkori kormányok sem akartak pánikot kelteni, hogy emberek pár kilométerre a magyar határtól egymás fejét vagdossák lefele.

Előzmény: Istenkeres (-)
Istenkeres Creative Commons License 2022.03.20 -3 0 1

A végidők eljövetelét legszemléletesebben az Európa Tanács kulturális osztálya vezetőjének, a II. világháború után katolikus hitre áttért Paul Michel Gabriel Lévi-nek (1910 - 2002) ötlete prezentálta, ami alapján 1955.12.08-án, "szeplőtelen fogantatás" ünnepén, a Londonban 1949.05.05-én alapított Európa Tanács szimbóluma lett a Jelenések könyve 12,1-ben taglalt apokaliptikus jelkép, nevezetesen a kék alapon elhelyezkedő 12 sárga színű pentagramma, ami a leírás szerint úgymond a "Napbaöltözött Asszony" koronája:

 

 

Ez a 10 eurón látható

 

 

"Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona."

 

 

Az Európai Unió zászlaja

 


A "Napbaöltözött Asszony" (Apokaliptikus Asszony, Holdsarlós Madonna, Magyarok Nagyasszonya, a Mennyek Királynője, Fekete Madonna, etc.) nem más mint a Földanya, azaz a Földünk, akit az antik vallások (görög, római) "Magna Mater"-ként, azaz Nagy Istenanyaként részesítettek vallásos tiszteletben. A "Napbaöltözött Asszonyt" a képzőművészeti alkotások 12 csillagból alkotott koronával a fején ábrázolják:

 

Kaysersberg (Elzász)

 

A szabadkőműves Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi (1894 - 1972) által 1922-ben életre hívott Páneuropai Unió zászlaján kezdetben kék alapon, sárga kör alakú mezőben a végítélet vörös keresztje helyezkedett el, majd ezt Habsburg Károly (1961 -) javaslatára kiegészítették 12 sárga pentagrammával. A 12 pentagramma szinte biztosra vehető, hogy a Schemhamphoras kozmikus forrásai által felépíthető 12 szabályos kozmikus keresztre utal, amit a németországi Wewelsburg-ban látható "Schwarze Sonne" ("Fekete Nap") is jelképez.

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!