Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2012.04.14 0 0 24

Molte grazie. :) Ha tudnék legalább annyira olaszul, mint spanyolul, akkor tudnék írni arról is; de sajnos olaszul soha nem tanultam, csak a spanyolhoz való hasonlósága miatt ragadt rám alapszinten. Ez kb. annyit jelent, hogy sokat megértek belőle és valamennyire írni is tudom, de beszélni nem mernék.  :O

Törölt nick Creative Commons License 2012.03.18 0 0 22

Mint érdekes olvasmányt, ajánlanám a figyelmetekbe a témához:

 

http://elmexicano2010.blogspot.com/2012/02/tegezes-es-magazas-spanyolban-tu-vos.html 

scasc Creative Commons License 2012.03.18 0 0 21

Az általános tényállások kifejezésére az E2 használata eléggé általános. Kedvenc világnyelvünkben is ez az egyik módja ezt kifejezni.

 

Azonban egy tegező-magázó nyelvben, az általad leírt szituáció valóban lehet éredekes.

Előzmény: fautas (19)
fautas Creative Commons License 2012.03.18 0 0 20

... olyannal ..., akit ...

A számbeli egyeztetés hiánya miatt már a fejemre borítottam a hamutartót.

Előzmény: fautas (19)
fautas Creative Commons License 2012.03.18 0 0 19

Az erdélyi magyarban az egyes számú tegező formát gyakran használják az általános alany kifejezésére, olyanokkal szemben is, akit egyébként nem tegeznek (nem is ismernek).

Pl. nem tudsz neki írni, ha nem tudod a címét.

A beszélő ezzel valami olyat akart mondani, hogy nem tud írni az ember annak, aki nem adta meg a címét.

Jobb példát hirtelen nem találtam. Nekem furcsa volt ezt hallani, amikor egy 30 körüli kolozsvári férfi mondta a számára idegen, 70 fölötti szomszéd nénimnek, de később olyan gyakran használta ezt a beszédfordulatot, hogy úgy gondolom, azon a tájon teljesen normális.

jó hír Creative Commons License 2012.03.15 0 0 18

érdekes ez a tegeződés(megfigyelése kandi kamerával)...  a (látszatra) mindenkit tegező is néha magáz....  nocsak, talán valami függő viszony?  a nagy tegező az őt megállító fiatal(abb) rendőrt valamiért nem tegezi... csak tudnám miért?  sőt, a körzeti orvosát sem..  sőt..   na mindegy...

s-ombre-ro Creative Commons License 2010.01.12 0 0 17
" Nagyon kérem államtitkár uramat,..."
Attól félek, ez nagyon modoros! Sőt, bizalmas! Inkább: "...az államtitkár urat,..."
Ez viszont teljesen normális és szabályos is.

A Mari! Ez még tisztább dolog!
Mert pontosan azt jelzi, hogy az elbeszélő és a hallgató /olvasó/ is pontosan ugyanarra a személyre gondol!
A Mari az, aki pontosan az, aki. Én például rengeteg Marit ismertem, de ha a családban, vagy a szűk baráti körben beszélgettünk, 100%-ra tudtuk, hogy Ő róla beszélünk. Egyetlen egy, drága személyről, aki ma már, sajnos nincs velünk.
Előzmény: cecilke (11)
Törölt nick Creative Commons License 2009.12.10 0 0 16
Na ezt (dühömben) elszúrtam, helyesen: neminem excludimus, nisi excludendos.
Előzmény: Törölt nick (15)
Törölt nick Creative Commons License 2009.12.10 0 0 15
Gyk.: NP = noun phrase; DetP = determiner phrase. (Non excludimus neminem nisi excludendos.)
Előzmény: rumci (13)
rumci Creative Commons License 2009.12.10 0 0 14
Az említéses példáid mögött meg az az attitűd lehet, hogy a Nagy testvér mindent hall.
Előzmény: Kis Ádám (12)
rumci Creative Commons License 2009.12.10 0 0 13
Szerintem ugyanaz áll mindkét jelenség mögött: megszólításnak NP, megnevezésnek DetP, függetlenül az illető kifejezés belső szerkezetétől. Korábban a szerkezetet tükrözte a névelőzés.
Előzmény: Kis Ádám (12)
Kis Ádám Creative Commons License 2009.12.10 0 0 12

A közigazgatási zsargonban megfigyelhető, hogy a magasabb rangú vezetők esetében, amikor rangjukkal nevezik meg, elhagyják a névelőt, még akkor is, ha harmadik személyben emlegetik az illetőt. Pl.

 

Mondtam Elnök úrnak... Tegnap Miniszter úr úgy nyilatkozott.

 

Szándékosan használtam nagybetűt vitatható helyen, érzékeltetendő a hanglejtést. Ez kifejezetten beszélt neylvi forma, és számomra szervilis megnyilvánulásnak tűnik.

 

Ez szerintem nincs azonos kategóriában a személynév elő tett névelővel (mondtam a Marinak), amelynek használatára nézve a mostanában szó nem igaz, ez egyáltalánnem újkeletű jelenség, az 1964-ben megjelent Nyelvművelő levelek (szerk. Lőrincze Lajos vezetésével) ezt írja:

 

"A Pista, a Laci mai köz- és irodalmi nyelvünkben csakugyan népiesség (de nem idegenszerűség).

 

Az érdeeks, hogy ez a klasszikus nyelvművelő gyűjtemény is a névelő elhagyását tartja a nagyobb problémának, mint az indokolatlan használatát.

Előzmény: cecilke (11)
cecilke Creative Commons License 2009.12.09 0 0 11
"Nagyon kérem az államtitkár urat, hogy szíveskedjék ...

Nekem szokatlan lenne névelő nélkül, nem tudom élőbeszédben vagy írottan hangzott-e el?
Persze lehet pestiesen nem kell elé névelő.
De nem pont ellentétes a tendencia, miszerint még nevek elé is kiteszik mostanában? (Találkoztam a Marival.) Úgy tudnám elképzelni, hogy: nagyon kérem államtitkár uramat,...
Előzmény: Törölt nick (10)
Törölt nick Creative Commons License 2009.12.06 0 0 10

A plenárisban idéztem egy monda, amelyet gróf Csáky István

külügyminiszter intézett 1940-ben Zsindely Ferenc államtitkárhoz (aki aggodalmát fejezte ki atekintetben, hogy Magyarország nem elég erős ahhoz, hogy területi igényeinek katonai erővel szerezzen érvényt): "Nagyon kérem az államtitkár urat, hogy szíveskedjék a katonai kérdések megítélését az arra egyedül illetékes katonai tényezőinkre bízni." (Ld. Hory András: Bukaresttől Varsóig, Bp. 1987.)

 

Ami ebben a topikban az idézett mondatból érdekes, az a határozott névelő használata az államtitkár szó előtt. Az a benyomásom, hogy a magázódási formula 1940 óta továbbfejlődött, amennyiben a beszélő ma jobban a másik személy felé fordul. Ennek jeleként értékelem, hogy ma egy ilyen mondatban valszeg elmaradna a határozott névelő, és ekként direkt megszólítássá válik az illető megjelölése: Kérem Államtitkár Urat (=Önt). Vagyis manapság ilyen helyzetekben "ő" helyett — a névelőt elhagyva — "Ön"-höz beszélünk.

 

Nem tudom ezt a változást szabatosan leírni, de olyan a helyzet, mintha a 3. személy kicsit átcsúszna a 2.-ba, bár az igealak ezt nem mutatja, mert nem mutathatja. Hasonlatot keresve az a nem reális, de potenciális eset jut eszembe, hogy az olaszok francia hatásra generálisan áttérhetnének a Lei/Ella típusú magázásról a Voi típusú magázásra (az olaszban mindkettő létezik). Az olaszban viszont a Voi mellett természetesen tb. 2. személyt kell használni, a hasonlat tehát ennyiben klaudikál.

Törölt nick Creative Commons License 2009.11.22 0 0 8
Ja, ha nem csak írnék, hanem olvasnék is, akkor magam is észrevehettem volna ezt az anomáliát... Bevallom, csak átfutottam az előzményeket, s miután megállapítottam, hogy az én kis komparatív megfigyeléseimhez nincs bennük adalék, elkezdtem írni...
Előzmény: Kis Ádám (7)
Kis Ádám Creative Commons License 2009.11.22 0 0 7
Az én hozzászólásom kapta a 0-s számot, holott az nyilvánvalóan válasz valamire.
Törölt nick Creative Commons License 2009.11.22 0 0 6
Eltűntek volna a 3. utáni hsz.-ok?
Előzmény: Kis Ádám (5)
Kis Ádám Creative Commons License 2009.11.22 0 0 5
Hova lett ennek a topicnak az eleje?
Törölt nick Creative Commons License 2009.11.22 0 0 4

Most látom, hogy van itt egy szaktopik is a tegeződésre, sőt kettő is, mert a Tötzsasztalban is nyílt egy, de 7 hsz. után még 2001-ben behalt. Ezt itt viszont megpróbálom reszuszcitálni, habár tisztában vagyok vee, hogy az én személyem, pontosabban nickem kontraproduktív tényezőként hathat közre.

Utalok itt is a tanulságos angol wikipedia szócikkre (http://en.wikipedia.org/wiki/T-V_distinction), amelyet a Klasszikus latin kiejtés c. topikban az előbb röviden idéztem és kommentáltam. Tanulságos a német verzió is, amelyből kiderül, hogy a németek a középkorban nem a Siezen , hanem az Ihrzen formulát használták a magázódásra (fejedelmek irányában), ekkor tehát a német megoldás még összhangban volt a Vos/Vous típusú latin/francia magázódási formával.

 

Érdekesen alakult a helyzet e tekintetben az olaszban, amelyben létezik a "franciás" Voi és a Lei típusú magázódás is, de a Voi típusú kevésbé szokásos, míg kimondottan választékosnak éppenséggel az Ella névmással realizált magázódás számít. Mussolini és környezete (pl. Starace) a "Lei" és az "Ella" típusú magázódást femininnek tartotta és a "Voi"-t propagálta, ebből adódott az az antifasiszta vicc, hogy Galilei helyett is Galivoit lenne helyesebb mondani. Ld. Klaus Bochmann/Jenny Brumme/Louis Guespin: Sprachpolitik in der Romania : zur Geschichte sprachpolitischen Denkens und Handelns von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart, De Gruyter, 1993, 378. old.

 

Olaszul egyébként — eltérően a némettől — külön létezik egyes- és többesszámú magázódási forma: a Lei/Ella ugyanis singularis, pluralisban Loro-t mondanak, alaktanilag valójában ez utóbbi feleltethető meg a német Sie-nek.

rumci Creative Commons License 2004.03.04 0 0 3
Hihetünk nyugodtan a cikknek. A megszólaltatott pszichológus eléggé iskolaközeli: a férje gimnáziumi vezetőtanár, aki a gimnáziumi osztályfőnököm és magyartanárom volt. Elég sok iskolára, elég sok tanárra van rálátásuk.
Előzmény: FFeri (1)
Kis Ádám Creative Commons License 2004.03.04 0 0 2
Kedves FFeri!

A második idézet nem az iskoláról szól. Gondolom, olyat hallottál, hogy a nagyszülők és az unokák tegeződnek. Ez bevett szokás MAgyarországon (gondolom, úgy 50-100 éve, területtől függően).

A sok az azért nem általános, mert egyértelműen kifejezi, hogy nem mind. Az általános viszon a mind-hez van közelebb.

Ez a fokozati megkülönböztetés talán érzékelhető ebből a két kifejezésből:

sok elemző véleménye szerint igen, de sok másik szerint nem
minden elemző véleménye szerint...

Kis Ádám

Előzmény: FFeri (1)
FFeri Creative Commons License 2004.03.04 0 0 1
De benne van. Ott a másik idézet: "bevett szokás". Egyébként nem értem, hogy a sok miért jelenti azt, hogy nem általános. A sok az sok, én pedig még sehol nem hallottam eddig, hogy a diákok tegezik a tanárokat.
Előzmény: Kis Ádám (0)
Kis Ádám Creative Commons License 2004.03.01 0 0 0
A dolog lényegétől eltekintve szerintem rosszul értelmezted a szöveget. Az idézeteidben nincs szó arról, hogy az iskolában szokás lenne a tegezés, hiszen, mint írod: "Sok iskolában a diákok tegezhetik és sziázhatják a tanárokat is..." . A sok ebben az esetben, mint tudjuk, éppen azt jelenti, hogy ez a dolog még nem általános.

Ami a dolog lényegét illeti, az interneten általános a tegeződés, és senkinek nem okoz különösebb gondot. Ugyanakkor tapasztalataim szerint a tegeződésnek nem is annyira a tanárok állnak az útjában, hanem a gyerekek. Persze, ebben a vonatkozásban a gyerekek a homogénabb kategória (mondjuk 6-23 évig), a tanárok korhatára viszont 20-70 között lehet.

A fiatal tanárok esetében a magázódás szinte erőszakoltabbnak tűnik, mint a tegeződés, viszont az idősebb tanárok esetében a gyerekeknek kellemetlen - inkább elfogadják az egyoldalú tegezést a tanárok részéről.

Magam egyetemen tanítok, és időnként nehezemre esik a hallgatókat magázni. Tapasztalom viszont, hogy ha olyan ismerős fiatal kerül a csoportomban, akit máshonnan ismerek, és esetleg tegeződtünk, a csoport előtt nem tegez vissza.

Kis Ádám

FFeri Creative Commons License 2004.03.01 0 0 topiknyitó
Én vagyok lemaradva, vagy a Népszabadság újságírónője van félreinformálva:

http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=161618&DocID=138538#138538

"Sok iskolában a diákok tegezhetik és sziázhatják a tanárokat is..."
"Amíg a fokozott tiszteletet feltételező kapcsolatokban – szülő-nagyszülő-tanár és a gyermek – a tegezés bevett szokás"

Tényleg az iskolák többségében (a bevett szokás számomra ezt jelzi) a diákok tegezik a tanárokat? Hol???


A hozzászólás támogatója a Tesztelo.hu - Hardver, mobiltelefon, autó, étterem és sok minden más...

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!