Keresés

Részletes keresés

Akitlosz Creative Commons License 2011.01.12 0 0 148

Amikor a fogós jövő idő bejött, akkor ment ki a divatból az egyszerű jövő idő, az összetett szorította ki, kétféle nem kellett, mert ugyanazt jelentik lényegében.

Előzmény: NevemTeve (38)
Akitlosz Creative Commons License 2011.01.12 0 0 147

"Ez a jövő idő valóban használatos volt, de eredetét tekintve ez a többesszámjel ugynaz, mint a mai is élő -mod(ik) igeképzőbokor, mely kezőigét képez, pl. fut -> futamodik 'futni kezd'. Ez a kezdőige értelmeződött át jövő idejűvé, mint ahogy az igekötős elfut is magában hordozza a jövő idejű aspektust (jelen idejkű használata csak most stb. időhatározókkal lehetséges). Sőt a mai futni fog konstrukció eredeti jelentése is 'nekifog futni, nekifog a futáshoz'.

Emiatt aztán egyáltanán nem biztos, hogy az -andó/endő igenév a jövő idejű használatból fejlődött ki, lehet, hogy párhuzamosan alakult ki (pl. futamodó > futandó), sőt még az is lehet, hogy ez volt előbb, és a jövő idejű használatott úgy vonták el belőle. A nem teljes ekvivalenciára utal, hogy az -andó/endő nem [csak] jövő idejű idegén. Pl. az "azt vagyok mondandó" kifejezésben modális ('azt szeretném/akarom mondani') értelmű. A várandós anya sem olyan anya, aki 'várni fog', hanem olyan, aki habituálisan (= sokáig, rendszeresen) vár. A forgandó szerencse sem a jövőre utal, hanem arra, hogy a szerencsének az a szokása, hogy megfordul."

 

Nem értek egyet, nagyon is a jöv idővel van összefüggésben -andó/ -endő képző.

A forgandó szerencse bizony azt jelenti, hogy a jövőben a szerencse forgand, mivel ugye az a "szokása", hogy megfordul. Tehát ha eddig szerencsések valánk, akkor ez a jövőben várhatóan forgand, erre számítsunk!

 

De sok egyéb példa is van.

Itt van mindjárt a jövendő szó, ami teljesen egyértelműen a jövőre utal, arra ami jövend.

 

Az elvégzendő munka szintén eztután, a jövőben végzendő el, akkor végzendik el.

 

A várandós anya valóban most vár, a jelenben, folyamatosan, viszont egy jövőbeli eseményre vár, a szülésre, a gyermek megszületésére. Azaz nem csak most vár a jelenben, hanem a következő hónapokban is bizony várand, azaz vár most és várni is fog a jövőben is.

 

Múlandó az, ami a jövőben múland. Például a fiatalság.

 

Romlandó, amost még jó, de a jövőben megromland, számítsunk rá, ne tároljuk túl sokáig használat előtt!

 

Példa még rengeteg van, - pl. házasulandó - de szerintem ennyiből is egyértelmű az -andó/-endő és a jövő idő kapcsolata.

 

---

 

Sőt a jövő (is) lehet feltételes is.

 

Ha holnap esendene a hó, akkor építendenénk hóembert.

Előzmény: LvT (29)
LvT Creative Commons License 2009.04.09 0 0 146
Kedves mozomaza!

> Na de mi van az archaikus egyszerű, elbeszélő múlttal? Az miért szűne meg?

Ha körülnézünk a környéken, akkor megfigyelhető, hogy – különösen a beszélt nyelvben – a szlávoktól a franciákig háttérbe szorul (vagy egyenesen kiveszik) a régi egyszerű múlt idő a nominális (= igenevet tartalmazó) „befejezett” igeidőkkel szemben. Ezt tehát akár az európai nyelvi térség egyik jellegzetességének is tekinthetjük.

A fenti erősítheti az is, hogy a –t/tt jeles múlt idő zártabb rendszert alkot: pl. az –á/é jeles elbeszélő (=egyszerű) múltnak sosem volt feltételes módja, ez csak a –t/tt jeles múlthoz fejlődött ki. Továbbá, bár az összetett múlt idők nem tapadtak meg a beszélt nyelven, de az írásbeli nyelv mintáiként hathattak: és az összetett múltak mind a –t/tt jeles alakokon alapultak. Azaz az –á/é jeles múlt mintegy elszigetelődött, zárvánnyá lett.
Előzmény: Törölt nick (145)
LvT Creative Commons License 2009.04.08 0 0 144
Az alábbi opciókkal egészíteném ki e_lacát:

– Kikerült a magyarság a török nyelvi környezetből, így megszűnt az az areális nyomás, amely az igerendszert a török minták felé közelítette. (És ide kapcsolható e_laca véleménye: egyben bekerült a nyelv a szláv-germán térségbe, ahol a területi hatás az igekötőrendszer kiteljesedésének „kedvez”)

– A népesség gerincét tekintve sosem volt használatban: az elit (illetve némely szorosabban érintkező dialektus) éltethette a török, majd latin tükörszerkezetként. Ebben az esetben az elit kulturális nyomása nem volt elég erős ahhoz, hogy a szélesebb köznyelv ezt befogadja.
Előzmény: e_laca (143)
e_laca Creative Commons License 2009.04.08 0 0 143
Az enyém meg, hogy elburjánzott az igekötők használata. Onnantól aspektust inkább ezekkel fejeztünk ki.
Előzmény: Törölt nick (142)
miskec4096 Creative Commons License 2009.04.03 0 0 140
Igen, épp ez. Benne van az "idő = irányult tér" metafóra. Ebből jönnek olyan kifejezések, mint "nagy jövő áll előtte", vagy "ezt mögöttünk kell hagyni".
Különben, a "jövő" is ebből jön, csak itt nem mi vagyunk azok, akik mozognak, hanem az idő felénk mozog.
Onogur Creative Commons License 2009.04.03 0 0 139
Írod:
Mindig szívesen gondolok vissza régi iskolámra. Ebben pl. hol a 'fordítva'?
---

Itt szerintem áttételesen időbeli fordulás van. Az idő mindig előre halad és a régebben megtörtént eseményekre tekintve, amit csak ugye gondolatban, rá gondolva tehetünk meg, időben visszafordulunk. A gondolatunk időbeli iránya, irányultsága fordul meg ilyenkor, s ez fejeződik ki a vissza igekötőben, határozószóban.
Előzmény: Kis Ádám (138)
Kis Ádám Creative Commons License 2009.04.03 0 0 138

Azon gondolkodom, hogyan van benne a vissza igekötőkénti használatában minden esetben a 'fordítva' jelentés.

 

Otthagytam valamit, visszamentem érte.  Ez a mondat involválja, hogy valahonnan egy irányba elmozdultam, majd ezt a mozgást fordított irányba is megtettem.

 

Mindig szívesen gondolok vissza régi iskolámra. Ebben pl. hol a 'fordítva'?

 

Úgy kell ezt érteni, hogy a vissza igekötő mindig involválja az ellentétes irányt? De ez csak abban az esetben értelmes, ha az alapige egyáltalán kifejezhet irányt.

 

Amúgy én is úgy érzem, hogy a vissza igekötő nem hoz létre feltétlenül befejezettséget.

Előzmény: miskec4096 (137)
miskec4096 Creative Commons License 2009.04.02 0 0 137
Na, értelek, csak azt akartam hangsúlyozni, hogy majdnem MINDEN szláv igekötőnek legalább egy igénél csak perfektiválás a funkciója. Za-, po-, na-, pred-, pre-, raz-, iz-, uz-...minden legalább egy igét csupán perfektivál. Ez a különbség a magyarral szemben, mert a magyarban pl. "vissza" soha nem csak perfektiváló, mindig van benne ez a "fordítva" jelentés is. A magyarban csak a meg, el, fel, le, be, ki igekötők jelenthetnek tiszta perfektivitást, persze ezek se mindig.
Előzmény: LvT (136)
LvT Creative Commons License 2009.04.02 0 0 136
kedves miskec4096!

Tegyük be a csak szót az eredeti mondatomba, és így értelmezzük: "A za- a szláv nyelvekben hasonlóan *csak* perfektivizáló igekötő is.

tehát nem azt modtam, hogy "csak perfektivizáló", hanem azt, hogy "csak perfektivizáló is", azaz van,. amikor csak perfektivizáló. Erre adtam szlovák példát.
Előzmény: miskec4096 (135)
miskec4096 Creative Commons License 2009.04.02 0 0 135
Pedig "za-" nem CSAK perfektiváló...inkább inhoátiv.
De ez is igétől igéig függ. Pl. szlovákul "zaby" = horvátul "ubiti".
Előzmény: LvT (134)
LvT Creative Commons License 2009.04.02 0 0 134
Kedves miskec4096!

> Hát, a szláv nyelvekben MINDEN igekötő perfektiváló (ha az ige egyszerű).

Értettem ott azt, hogy *csak* perfektiváló: irányjelentés, ill. más aspektusadás (inchoatív, terminatív stb.) nélkül.
Előzmény: miskec4096 (133)
miskec4096 Creative Commons License 2009.04.02 0 0 133
Hát, a szláv nyelvekben MINDEN igekötő perfektiváló (ha az ige egyszerű).
Azt mondják, hogy a po- igekötő "legüresebb", mert ez leginkább tiszta perfektivizálásnak szolgál, mások még valamilyen akcióminőséggel kapcsolatosak.
LvT Creative Commons License 2009.04.01 0 0 132
Kedves mozomaza!

> A meg- igekötőnek van valami köze a mögé(m,d...)-hez?

Igen, ugyanaz a kettő, vö. Halotti beszéd és könyörgés: „Eſ oz gimilſnek vvl keſeruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola.” /Ës az gyimilcsnek úl keseröü vala-vizë, hugy turkolat migé szakasztja valá./ ’És az[on] gyümölcsnek oly keserű vala [v]ize, hogy torkát megszakasztja vala.’


> De talán pont a már mögöttem van, vagy lesz, mögém kerül, én elhagyom, túljutok rajta lezártságra, nyomatékosságra, határozottságra, befejezettségre, biztosságra utal a jelentéssugalmazása. (?)

Körülbelül. Ez talán az egyetlen igekötő, amely teljesen elvesztette az irányjelentését: és pusztán igei prefixum lett. — Más esetekben még tetten érhető az irányjelentés: pl. el-: elolvas (már csak aspektus), de elmegy (még irány).

A fenti jelentéskiterjedésen túlmenően itt gondolhatunk areális hatásra is. Nem véletlenül írtam miskec4096-nek a #129-ben ezt a horvát analógiát: „megvesz ’kupiti < uzeti za nešto’”. Ugyanis a szláv za elöljárszó egyaránt bír ’-ért’ és ’mögé, mögött’ jelentéssel: uzeti za nešto ’vesz valami [ellenérték]ért’ → ’érte vesz’ = ’*mögé vesz’ → *’értvesz’ = ’megvesz’.

A za- a szláv nyelvekben hasonlóan perfektivizáló igekötő is (szlovákra váltok): zabiť ’megüt’ ~ főnévi előtagként továbbra is helyhatározó: Zadunajsko ’Dunántúl’.
Előzmény: Törölt nick (131)
miskec4096 Creative Commons License 2009.03.15 0 0 130
Köszönöm a részletes választ. A legtöbbet már tudtam a könyvekből, csak az kellett nekem, hogy valaki megerősítse.
Igen, éppen az a legbonyolultabb, hogy a rendszer még mindig folyamatban van, ráadásul, amit a nyelvtanok és szótárak nem tekintenek helyesnek, az élő nyelvben teljesen normális, külön beszélőknek külön nyelvérzésük van...nagy slamasztikába kerültem ezzel a témával. :)
LvT Creative Commons License 2009.03.15 0 0 129
Kedves miskec4096!

A vesz ige nem a legjobb példa, hiszen ez egy igen tág (az egyik legtágabb) jelentésspektrumú magyar ige: az eredeti jelentése leginkább a hv. uzeti igéhez hasonló. A ’vásárol’ jelentése másodlagos, jelentéstapadással keletkezett abból, hogy a vásárlás egyik mozzanata a megvásárolt árú magunkhoz vétele.

Számomra nem szemléleti pár a vesz és a vásárol. Inkább csak annyi, hogy a vásárol ige állhat argumentum (tárgy, ill. tárgyas/határozott ragozás) nélkül. Vagyis nem érzek különbséget ezekben:

1. (a) Vettem egy autót.
(b) Vásároltam egy autót.

2. (a) Venni fogok egy autót. = Veszek (holnap) egy autót.
(b) Vásárolni fogok egy autót. = Vásárolok (holnap) egy autót.

A különbség ebben áll:

3. (a) *A boltban veszek.
(b) A boltban vásárolok.

A 3. eset csak látszólag szemléleti, valójában azért helytelen, mert a vesz ige ’vásárol’ értelemben mellett mindig tárgy.

4. (a) *A boltban veszek egy autót.
(b) A boltban vásárolok egy autót.

------------------

A meg- igekötő szerepét sem abban látnám, hogy konkretizáló, hanem az, hogy egyik funkciója szerint megváltoztatja az alapige argumentumszerkezetét. Vö.

5. (a) Írok.
(b) *Megírok.

6. (a) Látok.
(b) *Meglátok.

de:

7. (a) Írok egy levelet
(b) Megírok egy levelet.

8. (a) Látok egy autót.
(b) Meglátok egy autót.


A vesz, igaz (ma már) ritkán lehet tárgyatlan, de a megvesz nem. Vö. „Ha majd a bőség kosarából / Mindenki egyaránt vehet” (Petőfi Sándor: A XIX. század költői).

Az igekötők eredetileg latívuszos (hová? kérdésre felelő) határozók, s mint ilyen, szűkítették az alapige jelentését. Így minden igekötős változat természetszerűleg „kontrétabb”, mivel az alapigénél szűkebb szemantikai térrel rendelkezik, vö. veszbevesz ’uzeti [liek], osvojiti [grad] < uzeti unutra’, felvesz ’obući obuti; snimiti < uzeti gore, na nešto’, megvesz ’kupiti < uzeti za nešto [iza nečega]’ stb.

Az igekötős úzus (argumentumszerkezet) a vesz esetén visszahatott, ahol a vesz igekötős párjával azonos használata megmaradt, ott a vesz-t is ugyanúgy kell használni: kabátot vesz (fel).

------------------

Mivel az igekötők sokszor tárgyassá tesznek, és jelzik a cselekvés irányát, így tény, hogy eleve van némi telikus, ill. rezultatív többletük. Ez azonban másodlagos, és a rezultativitás esetén a latin, a telikusság esetén a szláv modellhez való közeledésre adtak alapot. Azonban ez a közeledés máig nem teljes: nem lehet egy az egyben megfeleltetni a magyar rendszert azokban.

------------------

Van egy eset, amikor a vesz ige ’vásárol’ jelentésben is állhat tárgy nélkül. De ez csak formálisan van így. Ez az eset az igenlő válasznak az a fajtája, amikor az állítmány (hangsúlyos) része kerül megismétlésre: „Veszel nekem autót? – (Igen,) veszek.
Előzmény: miskec4096 (128)
miskec4096 Creative Commons License 2009.03.11 0 0 128
A "meg" igekötőről...úgy tűnik nekem, hogy annak a fő szerepe nem pont szemléleti, hanem inkább konkretizáló. Íme a példa:

Mikor vetted a kocsit?
Mikor vetted meg a kocsit?

A "vesz" ige pillanatosságot jelent, így már magában befejezett. Miért akkor a "meg" igekötő? Ha jól értettem, a "meg" itt azt jelenti, hogy a kérdező már tudta hogy a kérdezett egy kocsit tervez venni. Az első mondatban pedig egyáltalán nem volt fogalma, hogy a másiknak új kocsija van. Tehát:

(Hú, ez nagyon érdekes, új kocsid van!) Mikor vetted?
(Na, végre vetted a kocsidat!) Mikor vetted meg?

A szemléleti oppozició itt pedig inkább szupletív lenne: vesz - vásárol.
scasc Creative Commons License 2009.03.11 0 0 127
v.ö.

Éppen bementem volna a szobába, amikor...
Éppen mentem volna be a szobába, amikor...
= Éppen mentem volna befelé a szobába, amikor...Éppen megadtam a pénzed, amikor...
Éppen adtam meg a pénzed, amikor...
? Éppen adtam megfelé, amikor...

A sztenderdben ?megfelé nem létezik. Szabolcsban már hallottam (arrafelé határozottan szeretik felézni az igekötőket, ha folyamatot vagy irányítottságot fejez ki)


Összegezve, én is úgy érzem, hogy a fenti konstrukcióban az egybeírt alak egy előzőleg folyó folyamat befejeztét fejezi ki, míg az elválasztott a folyamat fennállását.
Előzmény: Törölt nick (122)
fraki Creative Commons License 2009.03.11 0 0 126
A tagadás kicsit más tészta, a tagadómondatok mindig fókuszosak, ezért az igekötő azokban mindig az ige mögött áll (kivéve, ha az igekötő van fókuszban: nem kimentem, hanem bementem).

A határozószóról már kifejtettem, hogy a meg félig alkalmatlansága igazolja, hogy az a pozíció határozói, és erős az az értelmezés, hogy a magyarban a progresszív aspektus nem tűri meg az igekötőt (csak a határozói szerepre alkalmasakat, határozói szerepben).

Egyébként megkérdeztem három embert, ebből két laikusnak nem tetszett az "éppen adtam meg a számomat" verzió, egy lektornak pedig tetszett. Ennyit arról, kinek mi létezik. De a létezésvizsgálat is megér egy külön misét, mert szerintem mi naponta rengeteg agrammatikus mondatot mondunk ki. Az a kérdés, hogy van-e olyan erős a progresszív aspektus, hogy a meg-et képes legyen beletuszakolni abba a pozícióba.

Úgy tűnik, nem nagyon, ritkán használt forma, ellenben fókuszt nagyon sokszor használunk látszólag indokolatlanul, szembeállítás nélkül (vö. újságcímek).
Előzmény: Törölt nick (122)
Kis Ádám Creative Commons License 2009.03.10 0 0 125
No az lehet. De semmiképp nem ige, mint ahogy az előzményekből következnék.
Előzmény: rumci (124)
rumci Creative Commons License 2009.03.10 0 0 124
Hát szerintem akkor lenne igenév, ha el tudna válni: még meg nem történt, ha nem válik el, az épp a melléknévségének a bizonyítéka.
Előzmény: Kis Ádám (123)
Kis Ádám Creative Commons License 2009.03.10 0 0 123

Még nem megtörtént...

 

Itt a megtörtént melléknévi igenév.

 

A meg határozói funkcióját nem igazoltad.

Előzmény: Törölt nick (122)
e_laca Creative Commons License 2009.03.10 0 0 121
Én úgy érzem, az "Épp megadtam" egy kicsit később van, mint az "Épp adtam meg".
Mert az utóbbi egy folyamatról szól, aminek a közepénél jött a rendőr.
Az előbbinél meg a végénél, a befejezéssel egyidőben. Vagy nincs is folyamat, egy időpillanatig tartott a megadás, és egyidejűleg jött a rendőr.
Előzmény: Kis Ádám (120)
Kis Ádám Creative Commons License 2009.03.10 0 0 120

Valóban nem, azonban erőltetettnek érzem a mondatot, szerintem: "Épp megadtam..." . A meg itt sem határoyói funkciójú.

 

 

fraki Creative Commons License 2009.03.09 0 0 119
És ez hogy tetszik?

- Épp adtam meg a számomat Bélának, mikor jött a rendőr.

Itt nem lehet elhagyni az igekötőt.

Előzmény: Kis Ádám (118)
Kis Ádám Creative Commons License 2009.03.09 0 0 118

Nem sok közöttünk a különbség. Mondjuk annyi, hogy én nem tudm elképzelni, hogy ilyet mondanék : Éppen írtam meg a levelet, mikor... Pláne nem írnék. Sőt, még azt sem tudom elképzelni, hogy veled ez előfordulna. Ilyet spontán nem teszünk.

 

Most sietek, ezét atöbbivel inkább egyetértek. (Nem nagyon nehéz...)

Előzmény: fraki (116)
LvT Creative Commons License 2009.03.09 0 0 117
Kedves miskec4096!

> > [LvT] (Amúgy nekem azt sem akaródzik mondani, hogy „5 órakor elkészült”. Itt is jobbnak érzem az „5 órára elkészült”. Ez most csak a naív nyelvhasználó véleménye: a –kor mintha folyamatos cselekvés egy időpontját fejezné ki.)

> Pedig ha 8-kor (el)indul a vonat? Vagy az előadás 2-kor befejeződik? Ezek pontszerű események.

A „naív nyelvhasználó” megfogalmazással arra utaltam, hogy szándékosan olyat fogok állítani, amit nem gondoltam rendesen végig.

Az elindul inchoatív, meglehet e tekintetben csak azzal kellene bővíteni a definíciót, hogy a kezdőigéket is felvesszük.

Ugyanakkor a –kor az én nyelvérzékem szerint egyértelműen másként „működik” a befejez ige mellett (ahol „jól hangzik”), és az elkészült mellett (ahol „rosszul hangzik).

Azt vetném fel – megint nem gondolom teljesen végig! –, hogy azon cselekvéseknél, amelyek a –kor határozóraggal kifejezett időpont előtt is tartottak, azoknak azután az időpont után is tartaniuk kell. — Itt azt használnám ki, hogy az befejez számomra pontszerű eseményt fejez ki, míg az elkészül (elkészít) esetén lényeges annak az a folyamat, amely a kész állapothoz vezetett.

Ha V jelöli a –kor-ral jelölt időpontot, # a cselekvést, akkor ilyenek lehetnek talán az idődiagramok:

I. Lehet:

1. folyamatos cselekvés egy köztes időpontja ---##################V##############---

2. pontszerű cselekvés időpontja ---------------------------------#V#-----------------------------

3. cselekvés kezdő időpontja: ----------V####################################---

II. Nem lehet

1. huzamos cselekvés végpontja: -------################################V-------
Előzmény: miskec4096 (112)
fraki Creative Commons License 2009.03.09 0 0 116
A "mondható-e" és a "létezik-e" nem egyenértékű kérdések. Mindkét kérdés nagyon nehezen verifikálható, de más okból. Az előbbi azért, mert szubjektív, maga a kérdés is, az utóbbi pedig objektívnak próbál látszani, de szintaktikai szerkezetek létezését nem olyan egyszerű vizsgálni, erre nem lehet csakúgy ráguglizni sem.

Tehát itt számít a nüansz. Azért tettem hozzá, hogy nem bántja-e túlságosan a fület, azaz hétköznapi beszédben szájra tud-e jönni anélkül, hogy észrevennénk a hibáját. A rákoncentrált szerkesztői magatartás nem ér.

Szerintem ha én ki akarom fejezni, hogy éppen írtam egy levelet, és bele akarom kódolni, hogy szándékomban állt a közeli jövőben be is fejezni azt, akkor különösebb probléma nélkül ki fogom bökni, hogy "éppen írtam meg a levelet"

A határozói szerepre pedig alátámasztást jelent az, hogy abban a pozícióban a "meg" kevésbé működik, mint az irányjelölő igekötők.

?Éppen írtam meg a levelet, mikor...
Éppen toltam be a kocsit, mikor...

Ha itt mindkét elemet ("meg", "be") egyaránt igekötőként elemeznénk, nem magyaráznánk meg, miért van a grammatikusságukban különbség. A határozószói viselkedés megmagyarázza, mert a "be" irányt jelöl, a "meg" nem.

Az is alátámasztás, hogy hajlamosak vagyunk még az "be"-t is valódi határozószóra ("befelé") lecserélni, ahogy írtad.

Az elképzelésem nem mond ellent annak, hogy a határozószók szoktak igekötővé válni, nem fordítva, mert itt nem határozószóvá válásról van szó, hanem arról, hogy az igemódosító egyébként is ingadozó mondattani értelmezését a pozíciója befolyásolja.
Előzmény: Kis Ádám (113)
cecilke Creative Commons License 2009.03.09 0 0 115
Az igekötők és a befejezettséghez egy kis adalék:
http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/98.html
bár alapvetően nem ez a téma, de jó kis példái vannak részedre
Előzmény: miskec4096 (105)
Kis Ádám Creative Commons License 2009.03.09 0 0 114

Kedves miskec4096!

 

PÉldáidhoz azt szeretném megjegyezni, hogy az elindul és a befejeződik termináló igék, nem is nagyon lehetnek folyamatosak.

Előzmény: miskec4096 (112)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!