Keresés

Részletes keresés

milyennincs Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1756

Kedves LvT !

 

Arra kívántam célozni, hogy hasonnevű kollégám azt mesélte nekem néhány éve, hogy az édesapja családja mintha Tiszaroffról származna, s hogy van ott a környéken egy településrész, amit úgy is hívnak, hogy Vallyon-telep v. Vallyon~. Vmi ilyesmi. A gondom az, hogy 1910-es térképeken sem itt http://lazarus.elte.hu/hun/tantort/2003/palyazat/38-47_szolnok.jpg , sem itt http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/38-47.jpg nem találom. Meg kell kérdeznem a srácot. Néhány nap türelmet kérek.

 

Mindezt, csak azért ebbe a topikba írom, mert az ő állítása szerint betelepített vallyon (vallon) telepesek leszármazottja, innen ered e településrész elnevezése is. Szóval, hogy a név eredete szerinte(m) nem a vajon szóból származik, hanem népnév.

 

Ha megtekinted a Matáv oldalán akár a tudakozót, akár a telefonkönyvet, az ott jelzett Vallyonok (63 ill. 39) túlnyomó többsége a Közép-Tiszavidéken él, az egy nagycsaládhoz való tartozás valószínűsíthető. (mint a hadikfalvi Csikiek) Kérdés, honnan ered a név? Tényleg vallyonok-e? Ez azért problémás nekem, mert adatolni kellene, ill. a hódoltság után inkább német vidékről telepítgettek, ha pedig korábbról, a hódoltsági időket hogyan vészelte át a családnevük? Ráadásul akkortájt Roff (ha Roff) inkább református volt - de ez már a másik topikba való.

 

Köszi a megértésedet.

milyennincs

Előzmény: LvT (1748)
Mezőbándi Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1755
A Bosskó szláv etimológiájában nem képzelhető el a "hordó", vagy esetleg a "kobak" (pl. башка) jelentés? Csak vaktában lövöldözöm, de ez jutott még eszembe.
Előzmény: LvT (1742)
Mezőbándi Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1754
köszönöm a bosskót
Előzmény: LvT (1742)
DAttis Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1753

Sziasztok!

 

Az Asbóth név az milyen származású?

Valamint a Paulik, Szporni nevek. A Paulik névnek van köze a Pál személynévhez? 

iater Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1752
Egyébként hallottam valami olyat hogy igazából a VALLON magyarosított alakja.
Előzmény: iater (1751)
iater Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1751

Kedves milyennincs!

 

Sajnos kipackáztak velem :-(

Még mindig várnom kell :-(( dec. 13-a körül jönnek... nocomment.

Már hónapok!!!

 

A Vajjon vonal nekem nem tartozik a Berényihez, illetve nagymamám a Berényi felesége Vajjon lány volt. Tiszabőről származik Vajjon István dédnagypapám.

Milyen érdekeset mutatsz?! :-)

 

Előzmény: milyennincs (1749)
LvT Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1750
Kedves milyennincs!

> S akkor Vallyon lesz.

Ez az etimológia szempontjából mindegy, ui. a vajon szavunk etimológiai előzménye a valyon, minthogy a létige val tövéből származik, mint a volt és volna igealakok.

Itt tehát csak arról a kérdésről van szó, hogy az adott nyelvjárás megőrizte-e az archaikus /ly/ ejtést a név kialakulásának idejéig.
Előzmény: milyennincs (1749)
milyennincs Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1749
Bocs nem Tiszakürtöt akartam írni, hanem Tiszaroffot. Ill. szembe vele Tiszasüly. Nos? Ha igen, mutatok odaát valami érdekeset (S akkor Vallyon lesz.)
Előzmény: milyennincs (1747)
LvT Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1748
Kedves iater!

Vajjon: A Vajon név alakváltozata (a hangzóközi j-t ugyanaz a hangtani folyamat nyújtotta meg, ami a /szallag/, /kissebb/ stb. ejtéseket is eredményezi). A Vajont pedig Kálmán Béla szavajárási névnek említi, azaz a névadó ősre annyira jellemző volt a vajon határozószó használata, hogy ezt kapta ragadványnévül (vö. Dobzse László).
Előzmény: iater (1746)
milyennincs Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1747

Szia iater !

 

Csak nem Tiszakürt? Látom tekergetsz.:)))

Előzmény: iater (1746)
iater Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1746

Köszönöm LvT!

 

Még egyet szeretnék, ez már saját családomból van:

 

VAJJON.

 

Erről tudsz valamit?

Előzmény: LvT (1739)
LvT Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1745
Kedves zsokam!

Nem jól olvastalak: kérlek töröld az alábbi megjegyzésemet:

> Morvaország nem a Felvidéken van...

Elnézést.
Előzmény: LvT (1744)
LvT Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1744
Kedves zsokam!

> eddig a családi legendáriumban nem mertült fel, bár a család felvidéki származású.

Morvaország nem a Felvidéken van...


> További kérdésem lenne még, hogy a név, vagy szó jelent-e bárit?

Így első ránézésre a Čejč helynév a lengyel ciec 'folyik' igével látszik összefüggeni.
Előzmény: zsokam (1743)
zsokam Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1743
Köszönöm, ez eddig a családi legendáriumban nem mertült fel, bár a család felvidéki származású. További kérdésem lenne még, hogy a név, vagy szó jelent-e bárit?
LvT Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1742
Kedves Mezőbándi!

> Egy ismerősömnek Bosskó nevű ősei vannak. Több generáción keresztül így van anyakönyvezve (nem Boskó).

A fraktúrán (=gót betűn) alapuló régi cseh helyesírásban -- melyet a szlovákok is használtak -- a kettős hosszú s (ſſ) az /s/ hang jele volt a hácsekes rövi š mellett. Így a Bosskó nevet Boško alakban rekonstruálhatjuk. A név forrásterületét tovább szűkíti az, hogy a -ko képző szláv területen elsősorban szlovák és ukrán területen gyakori. Ez plusz a helyesírás együtt szlovák (esetleg latinizálódott nyugatukrán) eredetet valószínűsít. (N.B. A jelenlegi szlovák telefonkönyvben 186 Boško, ill. ebből továbbképzett tétel van.)

Nem vethető el azonban a délszláv eredet sem: itt tipikus a kiejtés szerinti írásmód (még a jelenlegi helyesírásban is), előfordul a -ko képző vezetéknévi használata, sőt esetünkben a Boško és származékai vezetéknévként 719 tételt adnak a mai horvát telefonkönyvben (a további 1000 keresztnévi előfordulás mellett).

Az etimológiához: a Boško név minden valószínűség szerint a Božko név kijetés szerint lejegyzése. Ez utóbbiban a nyugati szláv Boh ~ egyéb szláv Bog 'Isten' szó rejtezik, melyhez járult a névképző funkciójú -ko kicsinyítőképző. hasonló szlovák névhez vö. Bozsik < Božík < Boh + -ík. Ez tehát az Istenes jellegű magyar vezetéknevek értelmi megfelelője.

A fentiekhez még annyit, hogy a Boš- előtag nem biztos, hogy közvetlenül a Boh szóra megy vissza, hanem a Boh-/Bog- ~ Boš- előtagot tartalmazó egyéb személynevek (pl. Bošidar, Boguslav/Bohuslav) rövidülésére. Ez utóbbi magyarázza a sok jelenkori keresztnévi előfordulást a horvát telefonkönyvben.)
Előzmény: Mezőbándi (1736)
LvT Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1741
Kedves dando!

Katócs: Anyanév: a Katalin személynév Kató becézőjének továbbképzése -s/cs kicsinyítő képzővel. (Vö. hadonló: Agócs ~ Agód < Ágoston, Andócs < Andó < András, Gerőcs < Gerő < Gergely stb.)
Előzmény: dando (1709)
LvT Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1740
Kedves dando!

> plusz lenne egy kérdésem, egy (lehet, hogy téves) megfigyelés, miszerint, hogy a Bárány név sokszor a szláv(szlováklakta) településeken gyakori, mint például Erdőhorváti, a "huták" Zemplénben, illetve arról is tudok, hogy néhány magát örménynek valló ember is viselte ezt a nevet

Maga a Bárány vezetéknév magyar. Az viszont lehetséges, hogy az illetők -- akár önkéntelenül is -- elmagyarosították a nevüket a -- gyakori -- szlovák Baran névról (melynek jelentése 'kos').

Az örmények kitárgyalásra kerültek: a 1672-es hozzászólásban és visszafelé. Ami lényeg: az apaneveket leszámítva (ahol megőrződhettek a jellegzetes örmény keresztnevek) mindig a környezetük névadási szokásaihoz alkalmazkodtak, a többségi népesség neveiből választottak.
Előzmény: dando (1709)
LvT Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1739
Kedves iater!

Lazanyec: Cseh-szlovák lakosnév. Az alapja minden valószínűség szerint egy, a gyakori Lazy stb. 'hegyi tanya, irtásföld', ill. Lázně 'fürdő(hely)' tagot tartalmazó helynév.

Zahorec: Detto, csak a helynévi alap Záhorie 'hegymöge'. Ez utóbbi pl. szlovák területen igen gyakori toponim.

Gelegonya: A Pallas nagylexikona ezt a szóalakot felsorolja a galagonya növénynév népi elnevezései között. Minden valószínűség szerint a vezetéknév is erre a növénynévre megy vissza. A névadás minden valószínűség szerint magyar, hiszen ez a hangalak a délszláv gloginja 'galagonyabogyó' szó magyarosodásának egy furcsa mellékvonala, s mint ilyen magyar unikum. Esetleg történeti-nyelvjárási kutatással -- melyet én nem tudok itt megtenni -- a szülő nyelvjárás révén a forráskörzet szűkíthető lenne (_tippem_ elsősorban Dél(nyugat)-Magyarország, mert az átadó nyelvhez közelebbi területeken nagyobb a hangrendileg nem teljesen illeszkedett alakok előfordulási valószínűsége).
Előzmény: iater (1733)
LvT Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1738
Ad Mata: A név elterjedtségét vizsgálva magyar eredete valószínű. A Máté ~ Mátyás newveknek volt a középkorban rövidült, Mat alakja, amelynek Kálmán Béla felsorolja a Mató, Matfi származékait. A Mata értelmezhető ennek -a kicsinyítő képzős származékaként.
Előzmény: Pivovar (1731)
LvT Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1737
Kedves jullantyu!

> Rainodl

Egyetértek Pivovarral, szerintem is a n. Reinhold (< germán ragin+wald 'tanács+uralkodó') személynév változata.

> Vatay Pelbárt, mint vezetéknév. Pelbárttal találkoztam magában is

A Pelbárt (< l. Privartus) jelenleg is anyakönyvezhető, régebben elterjedtebb személynév, mely előkerült már a 373. hozzászólásban (vö. <itt>). Ehhez a személynévből lett vezetéknévhez tapadt aztán egy helynévi előtag, amely a család eredetére, vagy birtokosságára utal. Vata nevű községet kettőt ismerek 8az 1913 évi helynévjegyzék alapján): egymás melletta Csallóközben Bélvata (ma Nový Život része) és Vajasvata (ma Nagymagyar ~ Zlaté Kasy része). Mivel a fenti helynevei is előfordultak Vatta alakban is, ide vonhatjuk a Mezőkövesdhez közeli Vatta községet is.
Előzmény: jullantyu (1728)
Mezőbándi Creative Commons License 2004.11.29 0 0 1736
Egy ismerősömnek Bosskó nevű ősei vannak. Több generáción keresztül így van anyakönyvezve (nem Boskó). Talán Észak-Magyarországhoz kötődik a név. Mi lehet az eredete, jelentése?
Kis Ádám Creative Commons License 2004.11.28 0 0 1735

A Cseicsner név egy cseh város után keletkezhetett, melynek német neve Tscheitsch, cseh neve pedig  Čejč. Brnotól van dél-keletre, mintegy 40 km-re, a 380-as út mentén.

 

Kis Ádám

 

 

Előzmény: zsokam (1734)
zsokam Creative Commons License 2004.11.28 0 0 1734

Sziasztok!

Egy kollégám ajánlására kerestem fel a fórumot. A név pedig melynek a származása érdekelne a Cseicsner. Köszönet!

iater Creative Commons License 2004.11.28 0 0 1733

Kedves Fórumosok!

 

Három név eredete érdekelne:

Gelegonya

Zahorecz

Lazanyecz.

 

Köszönettel előre is:

iater.

Pivovar Creative Commons License 2004.11.26 0 0 1732
Előzmény: Pivovar (1731)
Pivovar Creative Commons License 2004.11.26 0 0 1731

Szokásosan felelőtlen tippjeim szláv eredetre utalnak:

http://www.radixindex.com/cgi-bin/ipvm.pl?surname=Mata

 

Talán a cseh máta = 'menta' szóból?

 

(esetleg a Mátyás (Matej) becézése?)

Előzmény: digger (1730)
digger Creative Commons License 2004.11.26 0 0 1730

Üdv Névmágusok :)

 

Kérdésem: mi lehet a MATA név eredete?

 

köszönettel

digger

Pivovar Creative Commons License 2004.11.26 0 0 1729
Rainodl - biztosan nem Rainold? Akkor milyen jól passzolna a Reynold-Reinhold-Rinaldo-Reginald stb. vonalba...
Előzmény: jullantyu (1728)
jullantyu Creative Commons License 2004.11.26 0 0 1728

Meg tudjátok nekem mondani, hogy milyen név az, hogy Rainodl? Illetve, van még egy újabb név, ami felbukkant a kutatásom során, Vatay Pelbárt, mint vezetéknév. Pelbárttal találkoztam magában is. Nagyon köszi a segítséget, előre is!!!

Mezőbándi Creative Commons License 2004.11.25 0 0 1727

>>AKinek van kedve szöszmötölni<<

 

Jo, de atmegyek a "Családfakutatás" topikba, ok?

Előzmény: jullantyu (1726)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!