Vad_ász Creative Commons License 2005.06.18 0 0 193
P o z s o n y i  &   T a m á s i

Ü g y v é d i   I r o d a ____________________________________________

 

S A J T Ó K Ö Z L E M É NY

 

Tárgy: Precedens értékű ítélet az egyik budapesti parkolási céggel szemben

 

A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. a Pesti Központi Kerületi Bíróság Gazdasági Csoportja előtt bírósági eljárást kezdeményezett ügyfelemmel szemben és 108.680.- Ft parkolási díj és pótdíj megfizetésére kérte kötelezni.

 

A bíróság jogi érvelésemet elfogadva felperes keresetét elutasította és perköltségben marasztalta.

 

A bíróság kellően megalapozottnak és kereset elutasítási oknak tekintette azon alperesi hivatkozást, miszerint a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft-nek nincs kereshetőségi joga jelen perben, azaz perben félként nem járhat el, félként saját nevében nem jogosult a parkolási díjakat perelni az alábbiak miatt.

 

A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. kereshetőségi jogát a fővárosi közgyűlési rendeletre alapította, amely szerint a díjat és díjkülönbözetet, valamint pótdíjat, mint a Fővárosi Önkormányzat meghatalmazásával rendelkező szerv szedi be.

 

A hivatkozott rendelet felperest ugyan meghatalmazza azzal, hogy az Önkormányzat által megállapított díjakat beszedje, de a meghatalmazás jellegéből adódóan a perben félként nem járhat el, hiszen csupán meghatalmazással rendelkezik a parkolási díjak beszedésére, azaz kizárólag az igény érvényesítésére jogosult Önkormányzat meghatalmazottjaként léphetne fel. Ezzel szemben a Budapesten működő valamennyi parkolási társaság úgy indít pert, mintha saját maga lenne jogosult a parkolási díjakra és pótdíjakra, ami az elsőfokú ítélet szerint jogszabálysértő.

 

Amennyiben a másodfokú bíróság helybenhagyja az elsőfokú bíróság ítéletét, ez azt eredményezheti, hogy a parkolási társaságok egyike sem jogosult saját nevében perben igényt érvényesíteni a parkolási pótdíjak behajtása iránt. A magyar jogrendszer jellegéből adódóan a bíróságokat más perben hozott jogerős ítélet az adott perben nem köti, azonban ez mindenképp mértékadóul szolgálhat a jelenleg folyamatban lévő és későbbiekben indult bírósági eljárásokban.

 

Jelen ítélet további jelentősége a parkolási díjak és pótdíjak iránti követelések elévülésével függ össze. A követelések öt év alatt évülnek el, kivéve ha a jogosult az elévülési időn belül fizetési felszólítást küld a kötelezettnek, vagy bírósági úton követelését érvényesíti. Ezekben az esetekben az öt éves elévülési idő írásbeli felszólítással vagy bírósági eljárás megindulásával megszakad, azaz az öt éves elévülési idő újra kezdődik. A parkolási társaságok által saját nevükben küldött fizetési felszólítások és indított perek az 5 éves elévülést nem szakítják meg, mert azok nem a jogosulttól származnak, így az 5 évnél korábban esedékessé vált parkolási pótdíjak iránti igények véglegesen elévülnek.

 

 Amennyiben további kérdésük van, szívesen állok rendelkezésükre. 

 

 Budapest, 2005. május 2.                                     Tisztelettel: 

                                                                    dr. Tamási Bertold ügyvéd    

                                                                                                          mobil: 06-30-251-93-12

Melléklet: Ítélet fénymásolata (kérésre)