Keresés

Részletes keresés

Rozálka3 Creative Commons License 2 órája -1 0 26088

Jézusnak mindig ugyanannyit érsz!

 

Emberek jönnek,emberek mennek az életünkben.Van,aki csak használati eszköznek tekint,van,aki barátnak vallja magát,aztán holnapra már nincs is az életedben,amint jobban megy a dolga! De Jézus minden egyes nap ugyanúgy viszonyul hozzád!


Amikor másnak már semmit sem érsz, Jézus mindig ugyanannyit ad érted.


„Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén."
(1Pt 1,18-19)


Ezért ne mások szeretetétől akarj függeni,hanem egyedül Jézustól! Az Ő barátsága örök! Nem változik!

 

Jézusnak mindig ugyanannyit érsz, mert Ő a te lelkedért jött és a lelkedet akarja üdvözíteni.

 

Rozálka3 Creative Commons License 2 órája -1 0 26087

Bízd Istenre! 

 

Mindig lesznek az életedben olyan emberek, akik nem értenek meg, és olyanok, akik nem szeretnek téged. Mindig lesznek, akik kritizálnak, elítélnek, támadnak, és rossz híredet terjesztik.

 

Mikor félreértenek, hajlamos vagy, hogy „beszállj” és megvédd magad. Mikor megtámadnak, hajlamos vagy, hogy visszatámadj – mint ahogy mindannyian tesszük ezt. Mikor az emberek kritizálnak, te is kritizálni akarod őket. Mikor megsértenek, te is meg akarod őket sérteni.

 

Ne tedd! Engedd, hogy Isten legyen a védelmeződ. Minden alkalommal, amikor támadnak, kritizálnak, megaláznak vagy nem értenek meg, két választásod van. Megvédheted magad, vagy engedheted, hogy Isten védjen meg. Melyiket választod? Mit gondolsz, ki tud jobban téged megvédeni? Isten!

 

„Egyedül Istenben bízom, belé vetem a reményem. Egyedül Ő véd meg és Ő ment meg, Ő az én oltalmam, soha nem győznek le. Istennél van az üdvösségem és dicsőségem, Ő az én erős védelmezőm, Ő a menedékem.”

 

(TEV fordítás)
/Zsoltárok 67:6-8/

Rozálka3 Creative Commons License 2 órája -1 0 26086

Vidd Isten elé saját gyengeségeidet!

 

Tisztában kell lenned a gyenge pontjaiddal, és Isten kezébe kell tenned őket, mielőtt a Sátán felhozná őket, és azt mondaná:
„Töltsd be magadnak a szükségeidet! Vedd a kezedbe az ügyet! Hagyd ki Istent a képből!”
Ne hallgass rá!


Ha a keresztény életet meg lehetne élni Isten nélkül, akkor nem lenne rá szükségünk! A teljesen Istenre hagyatkozó élet mindig legyőzi a Sátán taktikáit.

Rozálka3 Creative Commons License 2 órája -1 0 26085

Jézust akard megismerni!

 

„…hogy megismerjem Őt” (Fil. 3:10) - mondja Pál apostol.

 

Sokkal jobb magát Jézust megismerni, mint csupán ismerni a Vele kapcsolatos igazságokat, mivelhogy Isten mély dolgait igazán csak akkor ismerhetjük meg, ha azokat a Szentlélek kijelenti számunkra.

Pál apostol szívének a hő vágya ez volt: „hogy megismerjem Őt”, és nem pusztán csak az, hogy ismereteket szerezzen Róla, vagy hogy a csodálatos világ titkait, illetve Isten mélyebb és magasabb tanításait megismerje.

 

Tedd fel magadnak a kérdést: Ismered Jézust? Személyesen? Vagy csak tanult hited van?

 

 

Rozálka3 Creative Commons License 3 órája -1 0 26084

Terhelt és túlterhelt életünk súlya alatt összerogyunk. Jézus a mi terheink alatt roskadt földre. Fölkelt és folytatta, de közben másokat nem sújtott földre saját keresztjével! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 26 órája -1 0 26083

A Golgota keresztje nem más, mint az isteni szeretet oltára – a szeretet legfenségesebb, legmeghatóbb és leginkább lenyűgöző megnyilatkozása.

 

Rozálka3 Creative Commons License 27 órája -1 0 26082

Mindig Ő legyen az első! :)

 

Isten akar első lenni fontossági sorrendedben, napi teendőid listájában. Ezért mielőtt bekapcsolnád a tévét, megnéznéd a telefonodat vagy az e-mailjeidet, vagy elvágtatnál otthonról, tanulj meg csendben lenni, és engedd, hogy Isten megmutassa és megértesse veled, mi fontos a napodban és az életedben. El fogsz ámulni azon, milyen megoldásokat, kreatív ötleteket és világos útmutatást ad.

 

Rozálka3 Creative Commons License 1 napja -1 0 26081

Amikor feltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. (Mt 17,8)


Minket gyakran kísért, hogy segíteni akarunk Istennek a megváltás munkájában. Ki akarjuk érdemelni valamivel az üdvösséget, vagy meg akarjuk osztani másokkal is azt, amit csak egyedül Jézus Krisztus tudott megvalósítani. Ez az ige a szívünkbe vési most a valóságot: csak Jézus egyedül.
/Cseri Kálmán/

 

Rozálka3 Creative Commons License 1 napja -1 0 26080

A te keresztutadon is vannak vigasztalók, akiket a Vigasztaló küld utadba. Szeretetük kendőjébe törlik arcodat, te pedig szívedben őrzöd arcukat. Erőt adnak a folytatáshoz! /Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja -1 0 26079

"Adj Urunk nagy gondolatokat nekünk ! Segíts kitekinteni minket mindennapjaink szűk horizontján túlra ! Tedd nagylelkűvé szívünket ! / Wilma Kammermeier / .


Az Úr Jézus mindig óvott a hétköznapi valóságba való belesüppedéstől !


Nyugodjál , egyél , igyál , élvezd az életet ! Isten azonban így szólt hozzá : esztelen ! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet / Lk 12.19-20 / .


Összeszedte mindenét , elment egy távoli országba , és ott léha élettel eltékozolta vagyonát / LK 15.13 / .


Maga a feltámadt Jézus jelenléte sarkall , hogy az ember túltekintsen a csak földi horizonton .


Jézus tudta , hogy az Istentől jött el és az Istenhez megy /Jn 13.3 / .


A hitből fakadó nagylelkűség és a nagyvonalúan tágas szív ezért kötelező !


Például , nem is olyan régen megjelent egy könyv , kiváló keresztények életét bemutatva , ezzel a címmel : valamit nagyot Krisztusért !


A nagyböjti memento mori / emlékezés a halálra / sem világmegvető pesszimizmus , hanem éppen annak tudatosítása , hogy a véges földi idő alatt kell a végtelen Istenhez eljutnunk !


Bárhol tartasz az életedben , Jézus továbbhív , még nagyobb szeretetre !

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja -1 0 26078

Kortárs szentek, akik mások keresztjét készek vinni. Hozzád is küldi őket az, akinek a Cirenei segített. Ha nem süppedsz bele az önsajnálat fájdalmába és el tudod fogadni, te is segítettél! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 3 napja -1 0 26077

Intést kaptam, hogy térjek magamba, azért vezetéseddel bensőm mélységébe léptem. Megtehettem, mert te lettél segítőm (vö. Zsolt 29, 11). Beléptem. Lelkem szeme bármilyen gyönge volt, de lelkem e szeme fölött, értelmem fölött, változhatatlan világosságot láttam. Nem a testi szemmel is látható mindennapi világosságot. Nem is ezzel a világossággal valami egyneműt, ennél talán nagyobbat, vakítóbban világítót és özönével mindent betöltőt. Nem ebből származott, hanem másmilyen volt, minden egyébtől ugyancsak eltérő. Nem úgy terült értelmem fölé, mint például a vízre az olaj, vagy földünkre az ég. Magasabban volt, mert ő alkotott engem, és én alatta voltam, hiszen tőle kaptam létezésemet. Ha valaki az igazságot ismeri, ismeri ezt a fényt is.

 

Ó, örök igazság! Ó, igaz szeretet! Ó, szeretetreméltó örökkévalóság! Te vagy ez, Istenem. Éjjel-nappal hozzád sóhajtozom. Midőn első ízben észrevettelek, magadhoz emeltél engem, hogy rádöbbenjek: valóban létezik, amit ismernem kellene, de ismeretére még nem vagyok alkalmas. Nagy erősen reám sugaraztál, és visszalökted gyönge pillantásomat. Szeretet és borzongás remegett végig rajtam. Ráeszméltem, hogy messze bolyongok tőled, és nem hasonlítok hozzád ezen a vidéken. Mintha a magasságból szavadat hallottam volna: „Én az erősek eledele vagyok. Növekedj, és eszel majd belőlem. Nem te változtatsz azonban engem magadba, mint tested eledelét, hanem te változol majd belém.”


/Szent Ágoston püspök Vallomásainak könyvéből/

 

Rozálka3 Creative Commons License 3 napja -1 0 26076

Az ember Istenre hasonlító képmás volta jelzi, hogy Isten élő kapcsolatra akart lépni vele.
Az ember hivatása, hogy Isten képmása legyen, s végül visszatérjen az eredetéhez.
Gondoljunk csak arra a jelenetre, amikor Jézust megkérdezik, szabad-e adót fizetni a
császárnak. Erre az Úr Jézus az adópénzre mutatva visszakérdez: „Kinek a képe és felirata
ez?” S a válaszra, hogy a császáré, így szól: „Adjátok meg tehát a császárnak azt, ami a
császáré, és Istennek, ami az Istené”. S ezzel nem elsősorban az aktuális politikai rendszer
elfogadására szólít fel, hanem azt mondja, hogy a képmást hordozó mindkét esetben azt illeti,
akiről a képmás készült, vissza kell tehát adni az eredetinek. Vagyis éppenséggel azt akarja
tudatosítani, hogy a császár nem Isten – pénzünket ugyan megkaphatja, magunkkal,
személyes létünkkel viszont egyedül annak tartozunk, akinek képét magunkon viseljük: az
élő Istennek.
/Barsi Balázs/

Rozálka3 Creative Commons License 3 napja -1 0 26075

Röviden a szeretetről:

 

"Az élet, legyen az világi, vagy isteni, profán, vagy szent, a szeretet körül forog. A szeretet mozgatja az univerzumot, - Dante még a pokol bejárata előtt is ezen meditál...

Mindannyian tudjuk, hogy szeretni sokféleképpen lehet. Az áttekinthetőség miatt itt most csak két kategóriát említek.

A szeretet egyik fajtáját nevezhetnénk centripetálisnak, a másikat centrifugálisnak.

Az előbbinek az a sajátja, hogy mindenekelőtt magával törődik. Mottója így hangzik: "Szeretném, ha szeretnének, és lennék valakié" (Ady E.). Várok, keresek valakit aki rám pazarolja életének, személyiségének kincseit. "Ezért van minden önkínzás, ének. Szeretném, ha szeretnének..." Ennek a szeretetnek önzés a rugója. Ezzel szemben a centrifugális szeretet kilép önmagából, és a másik, sőt mások felé fordul. Tud önfeledten, sőt önfeláldozóan, önmagát odaadva, önzetlenül szeretni. Ennek Monteverdi canzonettája lehetne a mottója, mely így kezdődik: Szeretnék szeretni... Szeretni mindig jobban, mindig tisztábban."


/Barlay Ödön Szabolcs - TALÁLKOZÁSOK JÉZUSSAL - részlet/

 

Rozálka3 Creative Commons License 3 napja -1 0 26074
Rozálka3 Creative Commons License 3 napja -1 0 26073

"Az ember halála nem egyszerű befejezés . Az ember elveszti az életét , de nem a létét . Léte kezdetén az örökkévalóságra lett beállítva , az örökkévaló Isten választására lett megteremtve" / Heinrich Spaemann / .


Sokan vannak , akik azt állítják , az ember semmiféle végcélhoz nincs rendelve . Egyszerűen csak biológiailag él , belekerül idegen akaratból a világba , mások döntöttek a létezéséről .


A kérdés persze az , hogy az ember miért tekint túl minden határon , miért tudja határnak észlelni a halált , ha pusztán csak anyagi és biológiai érdekek mozgatják ?


A válasz az , hogy az emberi szellem már a végtelen Szentháromságra nyitottan él : a kezdete egyben a célja is . A végtelen Szeretet már megszólította , teremtményeként magánál tartja , s végső célhoz , önmagához vezeti .


Az Úr Jézus emberként ezt élte elénk .


Nem tudtátok , hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem ? / Lk 2.49 / .


Befejeztem a művet Atyám , melyet rám bíztál / Jn 17.4 / .


Szent Perpetua vértanú asszony a kis csecsemőjénél is fontosabbnak tartotta , hogy Jézushoz , élete végső céljához ragaszkodjon !

 

Rozálka3 Creative Commons License 3 napja -1 0 26072

Tudj elégedett lenni!

 

Megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is… (Fil 4:11-12)

 

Meg lehet tanulni az elégedettséget. Lehet előbbre jutni ennek tanulásában. Pál apostol megtanulta.
Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is… – írja az apostol önmagáról.
Persze bővölködni jobban szeretünk ez igaz, de tudunk-e szűkölködni is, ha úgy hozza a helyzet, ha abban van részünk? Zúgolódás nélkül tudunk-e élni örömben és nehézségben? Ez lelki beállítottság kérdése. Vagy ha egyszerűbb akarok lenni, akkor azt mondhatom, hogy hit kérdése.
Tanuljunk ma közösen a megelédedettség útját járni!

Rozálka3 Creative Commons License 3 napja -1 0 26071

Akik végigmentek rajta, azok tudják, hogy a keresztút járható és az Életre visz. Ott van Mária, Jézus édesanyja is, és átölel mindenkit, aki a Fia útját járja! Engedjük meg neki, hiszen szükségünk van gyengéd szeretetére! /Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 4 napja -2 0 26070

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldonak 2018. március 18-án

 

"Drága gyermekek! Földi életem egyszerű volt. Szerettem és örültem a kicsi dolgoknak. Szerettem az életet, Isten ajándékát, bár fájdalom és szenvedés járta át a szívemet.

Gyermekeim, a hit erejével és Isten szeretetébe vetett határtalan bizalomban éltem. Mindazok, akik a hit erejével rendelkeznek erősebbek. A hitből fakad az, hogy a jóért élsz és akkor Isten szeretetének fénye mindig a kellő pillanatban érkezik. Ez olyan erő, amely megtart a fájdalomban és a szenvedésben. Gyermekeim, imádkozzatok a hit erejéért és bízzatok a Mennyei Atyában, ne féljetek.

Tudnotok kell, hogy Isten egyetlen teremtménye sem fog elveszni, hanem örökké fog élni. Minden fájdalom véget ér és akkor kezdődik a szabadságban való élet ott, ahová minden gyermekem megérkezik, ahová mindenki visszatér.

Gyermekeim, a ti harcotok nehéz. Még nehezebb lesz, de kövessétek a példámat. Imádkozzatok a hit erejéért, bízzatok a Mennyei Atya szeretetében. Veletek vagyok, megnyilvánulok számotokra, bátorítalak benneteket. Mérhetetlen édesanyai szeretetemmel simogatom lelketeket. Köszönöm nektek."

Rozálka3 Creative Commons License 4 napja -1 0 26069

Benne vagyunk nyakig! Még a keresztények is! Sok keresztény lett számítóvá,templomba jár,de a szíve nem változik,csak keményedik! Az evangéliumot kiforgatja,torz fogalmai vannak a szeretetről,sőt - ott rúg bele a másikba,hol csak tud.... Ha a keresztény szíve kemény - akkor még nem találkozott Isten szeretetével!

 

Akkor az emberek magukat fogják szeretni, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak gyűlölői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent.

Rozálka3 Creative Commons License 4 napja -1 0 26068

Sok kereszténynek megvan az imádkozás látszata az életében, de annak az erejét nem ismeri. Ők azok, akik sokkal inkább egy intézményhez kapcsolódnak, és nem ahhoz az élő személyhez, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Tiszteletreméltó hagyományokat ápolnak, de nincs közösségük az élő Istennel. Vallásosságuk az életük külsején meglátszik bizonyos dolgokban, de az életük tartalmát teljesen érintetlenül hagyja. Pontosan úgy, ahogy Jézus beszélt erről a képmutatóknak, hogy megtisztítjátok a tál külsejét - csillog, villog -, belül azonban tele van utálatosságokkal és szennyel.


Testvérek, ez az újjászületés nélküli vallásosság életveszélyes dolog. Örök élet veszélyes dolog. Mert ezek az emberek végzetesen megtévesztik magukat. Azt gondolják, hogy ezzel, hogy a kegyesség látszata megvan az életükben, minden rendben van. Azt gondolják: üdvösségük is van. Márpedig, ha így lenne, akkor Nikodémus miért ment volna Jézushoz? Miért érezte, hogy valami lényeges hiányzik az életéből és pontosan az üdvösségében nem bizonyos? Nem tudja, hogy teljesített-e már mindent, amit ahhoz teljesíteni kell. És akkor egy ilyen kiváló, vallásos embernek, Izráel tanítójának miért mondta volna Jézus: szükséges újjászületned?


De akiknél a kegyességnek csak a látszata van meg, azok megtévesztenek másokat is. És ez megint nagyon nagy felelősség. Mert az őszintén Istent kereső, nem hívő ember találkozik egy ilyennel, és csak botránkozik. Csalódik. És útját állja az ilyen vallásoskodó ember az Istent kereső nem hívőnek.

Rozálka3 Creative Commons License 4 napja -1 0 26067

Légy jó szántóföld!

 

Maga Isten az, aki jelentős szántási munkálatokat végez bennünk. Az Úr ekéje egyrészt az Ő Igéje, ami belehasít az életekbe, megtöri a kemény szívet, felfedi bűnös voltunkat, és megtérésre ösztönöz. Rávilágít arra, hogy menthetetlenül bűnösök vagyunk – és ezáltal szívbeli megtörtségre és bűnbánatra vezet, hogy Isten irgalmáért könyörögjünk.
A megpróbáltatások ekéje metsző, hegyes élével utat szaggat magának a szívünkön keresztül – és mi azt hisszük, belepusztulunk! Panaszkodunk a szenvedéseink miatt, de valójában nem engedhetjük meg, hogy Isten ezt elvegye tőlünk.
Ne állj ellen Isten ekéjének! Engedd,hogy formáljon a Mester!

 

Rozálka3 Creative Commons License 4 napja -1 0 26066

A múlt terheitől, a jelen gondjaitól, a jövő terveitől gyakran megroskadunk. Csak a mai nap keresztjét vedd fel! Vidd tovább szeretetből és bírni fogod, ahogy Jézus is folytatta a keresztúton! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 5 napja -1 0 26065
Rozálka3 Creative Commons License 5 napja -1 0 26064

Amikor ítélkezünk Pilátusok Pilátusai leszünk. Egyedül a Bárány nem ítél el, hallgat! Majd magára veszi Pilátus bűneit, és elindul érte is a keresztúton. Követed? Ebben is? /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 6 napja -1 0 26063

Amikor az egyház megteríti az "irgalom asztalát" és találkozásra hív minden embert, akkor az intézményen átragyog a kegyelem és hitelesen hirdeti Isten országának örömhírét! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 2018.03.17 -1 0 26062

Botrányok az egyházon belül s kívül. "Megfosztják ruháitól", elveszíti hírnevét, becsületét, hatalmát! Én hiszek Isten egyháza iránti hűségében, ezért nem tiltakozom, nem kesergek, nem lázadok. Hiszem, hogy feltámad! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 2018.03.16 -1 0 26061

Rozálka3 Creative Commons License 2018.03.16 -1 0 26060

Mikor körülnézek, azt látom, hogy sok olyan dolog hiányzik belőlünk, melyeket pedig Jézus szeret.

 

Hiányolom a mi Mesterünk szelídségét és kedvességét – közülünk sokan nyersek, durva természetűek és nyíltan kritikusak vagyunk másokkal szemben, s közben azzal áltatjuk magunkat, milyen hűségesek vagyunk.

 

Hiányolom az igazi bátorságot abban, ahogyan Krisztusról vallást teszünk mások előtt – gyakran többre tartjuk a hallgatás idejét, mint a szólásét.

 

Hiányolom az igazi alázatot – közülünk nem sokan szeretjük a legalacsonyabb helyet elfoglalni, és mindenkit nagyobbra értékelni saját magunknál, illetve elfogadni, hogy az erőnk gyengeségben lesz teljes.

 

Hiányolom az igazi, törődő szeretet – közülünk csak alig páran bírnak azon önzetlen lelkülettel, amely nem a magáét keresi; kevesen vannak, akiket mások boldogsága jobban érdekel, mint saját érzelmeik és boldogságuk.

 

Hiányolom az igazi, háládatos lelkületet – panaszkodunk, morgolódunk és idegeskedünk; azon morfondírozunk, mely dolgokkal nem rendelkezünk még; és megfelejtkezünk azokról, melyekkel viszont már bírunk. Ritkán vagyunk elégedettek.

 

Hiányolom a világtól való, határozott különválást – a határvonal gyakran elmosódik. Sokunk olyan, mint a kaméleon: mindig felöltjük az éppen aktuális társaságunk színeit, és annyira hasonulunk az istentelenekhez, hogy az embernek igencsak erőltetnie kell a szemét, hogy bármi különbséget észrevegyen.

 

Olvasó, ezeknek nem így kellene lenniük. Ha még több reménységet szeretnénk, akkor legyünk még buzgóságosabbak a jónak cselekvésében!

 

Rozálka3 Creative Commons License 2018.03.16 -1 0 26059

Ha igent mondtál a Szeretetre, többé ne sirasd a múltat, ne panaszkodj a jelenre, hanem szítsd fel magadban a Szentlélek tüzét és lendülj neki a Tőle kapott jövőképnek! /Laci atya/

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!