Keresés

Részletes keresés

T0to Creative Commons License 30 perce 0 0 25891

Hello, pontosan erről beszélek.

Mi a fórum címe?

Embertársaidban hajolok le hozzád

 

Tehát: Isten mindenkiben ott van - EGY VELÜNK. 

Előzmény: Rozálka3 (25890)
Rozálka3 Creative Commons License 17 órája 0 0 25890

Szia!

 

Nekünk nincs Isteni részünk, csak Isten lakik bennünk.

A lelkünkben.

Előzmény: T0to (25886)
Rozálka3 Creative Commons License 17 órája 0 0 25889

Arra hívlak benneteket, hogy ma is fedezzük fel a hitünkből fakadó örömöt, a reményünk erejét, és a szeretet mindenhatóságát! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 17 órája 0 0 25888
Rozálka3 Creative Commons License 17 órája 0 0 25887

"Az imának és az Istennek való lelki odaadásnak mindig ugyanaz a célja : cselekedni , tettekkel gazdagítani életünket" / Avilai szent Teréz / .


Nem lehet , és nem is szabad a a hitet és a tevőleges szeretetet szétválasztani .
Látjátok , hogy a tettek által igazul meg az ember , és nem egyedül a hit által / Jak 2.24 / .
Mert mindenki , aki hallgatja e szavaimat , és tettekre váltja azokat , hasonló az okos emberhez , aki a házát sziklára építette / Mt 7.24 / .


A kinyilatkoztatás , az Isten szava elér minket , de ez még csak a kezdeti fokozat , mert teljes e világi valósággá csak akkor lesz , ha a hívő befogadó a szavakat , a tanítást közvetíti a világhoz , hogy odajutva fejtse ki üdvözítő hatását .


Ahogy Emmanuel Kant fogalmazott , száz tallér a gondolatban nem ugyanaz , mint száz tallér a zsebben...


A keresztény élet tehát egy körkörös folyamatban zajlik : az Isten szava eléri a hívőket , s a gondolati tudás akarattá változva világi cselekvéshez vezet . S fordítva : a szeretet megélt öröme erősíti a hitet és a tudást .


Szerzetes-klerikusok például hajléktalanokat gondoztak .


Világi hívők - szabadidejük arányában - felügyeleti szolgálatot vállaltak egy Máltai melegedőben .

T0to Creative Commons License 28 órája 0 0 25886

Kedves Rozálka3!

 

Jobban hiszel Laci atyának, mint nekem? :))))

És jobban hiszel bárkinek, aki azt mondja, hogy Te és Isten különállók vagytok?

 

Elmondok egy titkot: mindenki, aki imádkozik, az önmagához imádkozik.

Te is, én is és mindenki önmagunk isteni részét szólítjuk meg imáinkban.

És ez így van jól.

Szép estét! 

 

 

Előzmény: Rozálka3 (25885)
Rozálka3 Creative Commons License 1 napja 0 0 25885

"Az ember legfőbb tökéletessége , hogy Istenre szorul" / Sören Kierkegaard / .


Az ember mindig is kereste élete alapját , mert tudja , hogy önmagában nem áll meg . Az egész filozófiatörténet az arche , az elv , a princípium , a hordozó alap ésszerű keresésének a tanúja !
Mi a végső hordozó alap? A szabadság ? A világ ? Az anyag ? Az idea ? Vagy valami más ? Kinek-kinek a saját egyéni elképzelése ?


Tény , hogy az ember tökéletlen , de tökéletességet keres !


Mozart például kidobta a műveket , amikkel nem volt elégedett / az más kérdés , hogy a titkára nem teljesítette a parancsot , s inkább jó pénzért eladta őket... / .


Sokan nem ismerik be/el a saját gyengéiket , töredékességüket , de éppen ez a tagadás jelzi , hogy mégis tudnak róla , csak kellemetlennek tartják , s inkább elhallgatják .


Valaki például a környezete elől titkolnia akarta , hogy elhagyta a párja , mert annyira zavarta a kudarca .
Pedig , semmit nem kell letagadni , mert az ember egyszerre tökéletes és tökéletlen : a tökéletlenségeink közepette is mindig Istenhez fordulhatunk , s a vele való közösségünk már kezdeti tökéletességet jelent .


Senki sem jó , csak egyedül az Isten / Lk 18.19 / !

Rozálka3 Creative Commons License 1 napja 0 0 25884
Rozálka3 Creative Commons License 1 napja 0 0 25883
Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25882

"Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt."

(Pilinszky János)

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25881

A kegyelem lassan dolgozza meg az embert, de pontos munkát végez.

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25880

Zakariás és Erzsébet idejében, már négyszáz éve. Isten VAN, de: hallgat. Csöndben dolgozik. Figyel. Szeret. Tervez.


Nem szólt hozzád Isten egy ideje? Megtörténhet. Megteheti. Közben azonban téged is figyel, szeret, alakít. Dolgozik. Tervezi azt, amit rajtad keresztül nyújt a világnak. Kivitelezésre késszé formál téged. Nem hiába toldja meg napjaidat még annyival, amennyi idő alatt teljessé válik az, amiért, amire életet adott – neked. Önmagad és mások üdvösségének érdekében. Saját, tökéletesen véghezvitt céljainak érdekében. Hosszú ideig tűri, elnézi; ismerve téged, meg is érti, miért nem azt csinálod, ami igazzá és feddhetetlenné tesz őelőtte. Aztán beleszól az életedbe, felborítja gondosan felépített jövőképedet, és… meglep! Úgy, mint az előrehaladott korú Zakariást és Erzsébetet.

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25879

A lelkes keresztény sokszor buzdít más hívőket így:
„Merülj bele az Igébe!”
Teljes szívemmel egyetértek. Hozzátehetném azonban, hogy: „Engednünk kell, hogy az Ige is belénk hatoljon”.
Azt gondoljuk, hogy odamegyünk az Igéhez és majd megvizsgálgatjuk, de hamarosan arra jövünk rá, hogy az vizsgálja a mi szívünket és indítékainkat.

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25878

Akit megvetsz, annak nem tudod átadni Isten szeretetét. Pedig benne is ott a szomjúság a szeretet után, különösen ha sokan megvetik. Ami ennél is rosszabb, nem leszel képes elfogadni a szeretetet, amelyet Isten általa szánt neked, így szegényebb leszel.  /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25877

A szentségimádás csendjében, a titok sugárzásában, a lelki éberség közegében fölfogjuk Isten Szentlelkének ihletét. Indításokat, ösztönzést kapunk Krisztustól Szentlelke révén.
Fölhangzik egy-egy mondat, fény gyullad, fölismerésre jutunk.
Nem logikai úton, nem a gondolkodás következtetései útján, hanem villámcsapás szerűen.
Nem magunk jutunk eredményre, hanem kapjuk odafentről. Már nem mi magunk vagyunk a kiindulópont, hanem valóban Isten szól hozzánk.

 

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25876

Az ellenség egyik legördögibb fogása a zajszennyezés. Ha a Szentlélek hívogatja az elveszett lelkeket és ha a keresztények Isten hangját akarják hallani, ez azt jelenti, hogy heves
harc dúl a fülükért. A szellemi világban háború tombol. Az ördög a figyelmedért küzd.
Pont úgy, ahogy az üdítő vagy hot dog árusok versengnek a pénzedért, az ellenség ugyanúgy
„verseng” Istennel a figyelmedért. Csata folyik.

 

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25875
Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25874

"Hiszem , hogy Isten minden ínségünkben meg akarja adni a szükséges ellenálló erőt" / Dietrich Boenhoffer /

 

A Szentháromság mindig , egészen szeret , hiszen örök , időfeletti jelenben él . Azonban ezt a szeretetet helyzetről-helyzetre kell átvennie az embernek , mert végessége miatt a végtelen Istent csak egymásutániságban fogadhatja be .


Az Atya mindig egészen az emberré lett Jézus mellé állt , de úgy , ahogy a konkrét követelmény ezt megkívánta .


Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában , s így szólt : kelj fel , vedd magad mellé a gyermeket és anyját , és menekülj Egyiptomba ! Maradj ott , amíg nem szólok neked / Mt 2.13 / .


Ekkor megjelent neki egy angyal az égből , és megerősítette / Lk 22.43 / .


Jézus mindig felfokozza az erőinket , és nem nem elnyomja , hiszen a végtelenül szabad Isten szabadságában részesülve egyre szabadabbak lehetünk . Ezért nem lehet szembeállítani a kegyelmet és az emberi önállóságot , ahogy ezt a valláskritika mindmáig előszeretettel hangoztatja .


Szép példája ennek maga Boenhoffer , a fenti kiinduló-szöveg szerzője , aki vértanúságot szenvedett !

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25873

Rengeteg a munkám, mégis ráérek "semmit tenni", szemlélődni, imádkozni, mert csak ekkor láthatom, hogy az én Atyám hogyan és miben munkálkodik, és ez ma is örömmel tölt el. /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 3 napja 0 0 25872

"Isten szeretete a tabernákulumot adta nekünk azokra az órákra , amelyekben fáradtan olyan helyet keresünk , ahol megnyugszunk , ahol meghallgatnak és megértenek minket" / Günther Schiwy / .


Az Úr Jézusnál abszolút megértést találunk , mert ő végtelen Logosz , bölcsesség , és egyben végtelen szeretet .


Kezdetben volt az Ige , és az Ige Istennél volt , és Isten volt az Ige / Jn 1.1 / .


Jézus azt mondta a bénának : kelj föl , vedd ágyadat , és járj .Az ember azonnal meggyógyult , fogta az ágyát , és járni kezdett / Jn 5.8-9 / .


Krisztus követésében minden hívő is "tabernákulum" lehet , hiszen a szentáldozás erejében Jézus általa is folytatni akarja a megértést , a fáradtak segítését .


A pszichológia is beszél empátiáról , beleélő-képességről , de a teremtéshit és a Szentháromság léte olyan összekötőkapocs , amely ezt az azonosulási erőt és készséget még jobban megalapozza .


József Attila írja egy versében , ha megszerettelek , kopogtatás nélkül is benyithatsz hozzám...


Egy hívő alázattal ismerte be , hogy bár sok gondot okozott az egyháznak a viselkedésével , de mindig talált ott embert , aki az átlagosnál nagyobb megértést mutatott iránta !

Rozálka3 Creative Commons License 3 napja 0 0 25871
Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25870

Amikor vitába keveredsz bárkivel, Jézust nem nagyon izgatja, hogy melyikőtöknek van igaza.

(Ő az Igazság), ám az igen, hogy keresztényként, hogyan gondolkodsz, beszélsz a másikról és hogyan viselkedsz vele.  /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25869
Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25868

"Az én napomat mindig az imádságnak kell hordoznia . Az ima legyen az én lélegzetem" / szent XXIII. János pápa / .


Mennyit kell imádkozni egy nap ?


Nincs kötelező mennyiség ! Annyit , amennyi elegendő a teljes nap Isten jelenlétébe helyezésére .
Ha valakit például egyetlen Miatyánk elimádkozása , vagy egyetlen fohász segít abban , hogy a napi cselekedetei tudatos hittel Isten szeretetéről szóljanak , akkor neki annyit kellett imádkoznia...


Az Úr Jézus a szüntelen imára buzdít .


Arról is mondott nekik egy példabeszédet , hogy szüntelenül kell imádkozni , és nem szabad belefáradni / Lk 18.1 / .


Szent Pál is ezt tette : szüntelenül hálát adok Istenemnek értetek Isten kegyelméért , amely megadatott nektek Krisztus Jézusban / 1Kor 1.4 / .


A szüntelen ima tehát azt jelenti , hogy mindig az Istenre utaltság tudatában éljünk . Imádkozva cselekedjünk , és cselekedve imádkozzunk .


Így például , a házasságban .

Ne tartózkodjatok egymástól , legfeljebb közös akaratból egy időre , hogy az imádságnak éljetek ; azután legyetek ismét együtt , hogy a sátán meg ne kísértsen titeket amiatt , hogy nem tudjátok magatokat megtartóztatni / 1Kor 7.5 / .

 

Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25867

"Jézusom , az imádságban a nyitott kérdés mindig nálam van . Add , hogy szívem megnyíljon előtted , hogy akarjalak megérteni , hogy választ adhassak neked" / Peter Gebhardt / .


Sok hívőnek okoz nehézséget , hogy úgy érzi , egyoldalú az ima , mert az Isten válaszát nem lehet hallani .
Az Úr Jézus megadja e fontos problémára a választ !


Ha ti , bár gonoszak vagytok , tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek , mennyivel inkább adja a Szentlelket Mennyei Atyátok azoknak , akik kérik tőle / Lk 11.13 / .


Vagyis , a keresztségben megkapott Szentlélek közvetít , közbenjár a megértésért .


A Szentlélek gyümölcseit ismerjük / Gal 5.22-23 / , s ezeket önmagunkban megfigyelve , rájöhetünk arra , hogy jó úton járunk . Amíg ugyanis a Lélek által kínált erényekben élünk , azokat törekszünk a konkrét élethelyzeteinkre alkalmazni , addig nagyot biztosan nem hibázunk , s remélhetjük , hogy Isten akaratát jól közelítjük meg .


Hasonlattal : a nyelvtan szabályait ismerjük , a szókincs is adott , de ezeket önálló kreativitással kell valósítani , nem robotok módjára beszélünk , néha hirtelen nem tudjuk , mi lenne a helyes fogalmazás , keresni kell a megfelelő megoldást...

Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25866

Létezik mérgező kereszténység is, amely elit tudatával, képmutató magatartásával és biztos erkölcsi ítéleteivel beszennyezi a kapcsolatokat és a keresőket messzire taszítja tőlünk.

/Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25865

Egy angol lelkipásztor így szólt egy este a sekrestyéséhez.

 

- Észrevette már azt a rongyos öregembert, aki minden délben bemegy a templomba, de rögtön ki is jön? A parókia ablakából szoktam figyelni. Őszintén szólva, kicsit nyugtalanít a dolog, hiszen a templomban értékes tárgyak is vannak. Próbálja meg kikérdezni, kicsoda, micsoda.

 

Másnap a sekrestyés megvárja a látogatót, és megkérdi tőle:

 

- Mondja, barátom, miért jár ide nap mint nap délben?

 

- Imádkozni jövök - feleli nyugodtan az öreg ember.

 

- Ugyan! Hiszen nem is tölt el annyi időt a templomban, amennyi alatt el lehetne mondani akár egy Miatyánk-ot! Éppen csak elmegy az oltárig és már ki is jön. Megfigyeltem.

- Igen - válaszolja a szegény öreg -, de én nem tudok hosszan imádkozni. Ezért minden délben eljövök, és csak annyit mondok Neki: Jézus, én vagyok itt, Simon! Tudom, rövid ez az imádság, de úgy érzem, Ő meghallgat engem.

 

Nem sokkal ezután az öreg Simont elgázolta egy autó, és kórházba került.

 

- Hogy lehet az, hogy maga mindig ilyen boldog, miközben súlyos sérülései vannak- faggatja egy ápolónő.

 

- Hm, tudja, a látogatóm miatt - feleli az öreg.

 

- Látogatója?! - lepődik meg a nővér - Még nem láttam magánál látogatót soha! Mikor szokott jönni?

 

- Minden délben - felelte az öreg. - Megáll ott az ágyam végében, és azt mondja: Simon, én vagyok itt, Jézus.

 

Ha majd tudunk a lelkünk mélyéig megrendülni a Simonok naiv tiszta hitén, s nem azt firtatjuk, hogy Simon megtért-e, áldott életet él-e, hogy csak külsőségekben gyakorolja-e a vallást vagy vallásgyakorlata élő hitből fakad-e, hanem meglátjuk benne a szenvedő embert, s a szenvedő emberben Krisztust. - Ha majd le tudunk guggolni a porba a bűnös asszony mellé. - Ha nem felejtjük el, hogy Jézus Krisztus az utolsó éjszakán nem a tanítványok fejét, hanem lábát mosta meg, s tudunk mi is lábmosók lenni,

 

Akkor - de csak akkor! - majd méltók leszünk - minden méltatlanságunk ellenére-, hogy Jézustól megkapjuk a gyógyító szó, a vigasztaló lelkigondozás ajándékát.

 

S akkor majd eszközei, gyógyító, vigasztaló eszközei leszünk Jézus Krisztusnak ebben a nagyon is beteg és vigaszra váró világban.

 

(Debrecenyi Károly István

 

http://www.refdunakeszi.hu/tanitasok/tanitasok/11-diakonia.html

 

T0to Creative Commons License 5 napja 0 0 25864

""Isten jelenlétébe bekapcsolódhatsz , bárhol legyél is ."

 

Nem lehet Isten jelenlétébe bekapcsolódni, mert Isten bennünk van, sőt, úgy vagyunk "általa", hogy mi teljes valóságunkban, "testileg és lelkileg" a Nagy Rend részei vagyunk.

Minden olyan vallás, amelyik azt mondja, hogy Te és Isten nem egy vagytok, az hazudik és pusztulásra van ítélve.         

Előzmény: Rozálka3 (25862)
Rozálka3 Creative Commons License 5 napja 0 0 25863
Rozálka3 Creative Commons License 5 napja 0 0 25862

"Isten jelenlétébe bekapcsolódhatsz , bárhol legyél is . Bármilyen történés , munka közben szakíts egy percet imára" / Maria Kupferle / .


Felgyorsult élettempójú világban élünk , s nem mindig tudunk kiszakadni a diktátumából .


Valakit gyorshajtásért megbüntetett a rendőrség , mert fotó igazolta , hogy túllépte a sebességhatárt . Azonban visszavonták a bírságot , mert igazolni tudta , hogy nagysebességű konvojból önhibáján kívül nem tudott kilépni...


Ezért napjainkban felértékelődik a röpima jelentősége .


Andre Malraux francia író szép gondolata szerint egyetlen ima-sóhajtásunkban akkora szeretet lehet , mint amekkora a szenteké volt .


A röpima végrehajtásának létalapja az , hogy a Szentháromság mindenütt jelen van , nem lehet tőle elvonatkoztatni , mert minden eleve rávonatkoztatva létezik / ő a Teremtő / .


Atyád , aki lát a rejtekben , megfizet majd neked / Mt 6.3 / .


Továbbá , az Úr Jézus kinyilatkoztatta , hogy a látszólag csekély értékű tetteinknek is lényeges jelentősége van .


Aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az én nevemben , azért, mert a Krisztuséi vagytok , bizony mondom nektek , nem veszíti el jutalmát / Mk 9.41 / .

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!