Keresés

Részletes keresés

Rozálka3 Creative Commons License 1 napja 0 0 25358
Rozálka3 Creative Commons License 1 napja 0 0 25357

"Ez a világ elenyész , és szépsége is vele : a Földön minden csak jelkép" / Alfons Erhard / .


Első olvasásra ez a gondolat pesszimistának , világmegvetőnek tűnhet , pedig nem az , csak realista .
Azt fejezi ki , hogy a keresztények azért örülnek a teremtett világnak , mert az egyben áttetsző is a nálánál nagyobbra , magára a Teremtőre !
A világ ajándék : mindenért adjatok hálát , mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban / 1Tesz 5.18 /.


Ezért például a szent Ferenc legenda a farkas megszelídítéséről nem ostoba és naiv bugyutaság , hanem arról szól , hogy a világban nagy és szokatlanul új lehetőségek vannak , ha Krisztusban viszonyulunk hozzá .


Az Úr Jézus életével , létközlésével helyreállította a teremtett világ bűnbeesés előtti rendjét , mert ismét töretlen kapcsolatba hozta azt az Atyával .
Például , a csodái ezt a tökéletesen ép világot ábrázolják : gyógyulás , irgalom , egészség .


S ezek a csodák ma is folytatódnak : az oltáriszentség , szentgyónás , s az összes szentség ezt a helyreállítást végzi az idők végéig .


Bizony , hamarosan eljövök . Ámen . Jöjj el Uram , Jézus / Jel 22.20 / .

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25356

Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.

(Szent Ágoston)

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25355
Rozálka3 Creative Commons License 2 napja 0 0 25354

"A keresztút mély életértéke a világ szenvedésében , és a létünk alapját érintő izgalmas kérdésekben lesz világos" / Mariann Laros / .


A nagy kérdés az , hogy van-e a szenvedésnek vég-érvényes megoldása ?
Albert Camus francia író-filozófus a Sziszifusz mítoszra hivatkozva - a hegycsúcs felé görgetett kő a végén mindig visszagurul - fejtette ki , hogy az élet küzdelme végső soron hiábavaló .
Megint más ateisták arra hivatkoznak , hogy elég a sok rész-siker , mert a szegénység , a betegségek , a társadalmi igazságtalanságok felszámolása vonalán valamennyit lehet előrelépni , s ennél többet az ember nem remélhet .


Az Úr Jézus keresztje és feltámadása viszont annak tanúja , hogy Krisztussal közösségben van vég-érvényes életmegoldás !


A világban megpróbáltatások érnek titeket , de bízzatok , én legyőztem a világot / Jn 16.33 / .
A hívők Krisztus-követése a kereszt hordozásában tehát nem öncélú , hanem a szeretet végső győzelmének munkálása .
Ki más győzi le a világot , mint aki hiszi , hogy Jézus az Isten Fia ? / 1Jn 5.5 / .
Egy német hívő például Afrikában kutak létrehozásával akart szolgálni .

polária Creative Commons License 3 napja 0 1 25353

Tanu vallomása /nem én  voltam/ :

 

Elozni kezdtem és biztos voltam benne, hogy megcsinálom. Mikor a  teherautó mellé értem, észrevettem, hogy a szembejövo személykocsi túl gyorsan közeledik . A francba - gondoltam és padlóig nyomtam a gázpedált.  Villogni kezdett a szembejövo, de már nem volt visszaút. Rémülten ezt kiáltottam:  Isten most segíts! Jézus segíts rajtam!  Halálfélelmem volt, balra kaptam a kormányt, arra számítva, hogy kisiklok a szántóföldre . Pechemre a szembejövo is ugyanezt gondolhatta és a két autó frontálisan ütközött . Óriási csattanás és rápördültem az útra.  Idom sem volt felfogni, mi történik , már  szálltam, úgy öt méterre a roncs felett. Mikor átvillant az agyamon, mi is történik , azt gondoltam:  Úristen, most meghaltam? Hogy van ez? Az elobb még vezettem a kocsimat, most meg  öt méter magasságban nézem a  halálomat. Aztán észrevettem, hogy oda szállok, ahová csak akarok. Közben megálltak az autók és  odaszaladtak a roncshoz, mivel az én kocsim sokkal rosszabbul járt, mint a szembejövo autó. De ez csak a látszat volt, mert a másik autó vezetoje kikerült a szélvédon, és haldoklott az úttest szélén.  Ami ez után következett, az nagyon meglepett. Láttam, hogy az a másik férfi  kiszáll a testébol, és odaszáll hozzám.
Azt mondta:  Látod mit csináltál?" Én nagyon zavarba jöttem :  Látom, de kérem, ne haragudjon rám. Erre Ő:  Nem haragszom rád, mert ennek így kellett lennie, most megyek, de te még visszamehetsz, mert érted imádkoznak ott lent."  Valóban" - gondoltam, mert lent egy nénike imádkozni kezdett a roncs felett, hogy ne haljak meg ilyen szörnyu módon, hiszen olyan fiatal vagyok még. Nem hallottam a hangját, csak  éreztem a gondolatait, melyek őszinték voltak, éreztem, hogy valami húz  engem és mintha lezuhantam volna, egyenesen a roncsba. A pillanatnyi emlékem a fájdalom. Amikor elmondták nekem, hogy a másik autó soforje meghalt, akkor én már ezt rég tudtam.

friss szél Creative Commons License 3 napja 0 0 25352

:D

 

Előzmény: Rozálka3 (25346)
Rozálka3 Creative Commons License 3 napja 0 0 25351

"Tanuljuk meg a béke gondolatait gondolni . Rá kell szorítanunk magunkat a békére . Meglehet , csak ezen az úton lesz megint jog a Földön" / Reinhold Schneider / .


Jézus állandóan buzdít minket a gondolkodásunk megszentelésére , megújítására , vagyis az Atyára irányítására , hogy ebben is kövessük őt .


Így Jézus egyben önálló gondolkodásra , aktivitásra serkent .


Mit gondolsz Simon , a föld királyai kiktől szednek vámot , vagy adót ? / Mt 17.25 / .


Miért gondoltok gonosz dolgokat szívetekben ? / Mt 9.4 / .


Ti is legyetek készen , mert amelyik órában nem is gondoljátok , eljön az Emberfia / Lk 12.40 / .


Ha a világ gyűlöl benneteket , gondoljatok arra , hogy engem előbb gyűlölt nálatok / Jn 15.18 / .


Minden tett a gondolkodással kezdődik !


Ha például , valakit megajándékozunk , előbb szeretettek kell rá gondolnunk .
A békét kell gondolni , mert csak abból lesz megegyezés , külső egyetértés , az álláspontok közelítésének készsége .


Például , az ökumenikus gondolat mozdítja elő a tényleges párbeszédet a protestáns testvérekkel .


A házastársak is akkor folytatják a kapcsolatot , ha nem a válásra gondolnak , hanem a béke újbóli megteremtésére .

Rozálka3 Creative Commons License 3 napja 0 0 25350
Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25349

Avilai Szent Teréz imája

 

Igazán szomorú dolog, hogy olyan nagyra vagyunk egyes dolgokkal, amiket, Uram, teérted teszünk. Holott jobb volna oda sem figyelni rájuk, ha mégoly nagy számmal volnának is!

Boldogok azok, akik nagy tetteket vihetnek végbe a Te dicsőségedre! Ó, Uram!

Tégy engem képessé valami jóra, ha már annyira szeretsz!

Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25348

Lelkiismeret

 

Gyónás közben egy súlyos vétek bevallása után a pap megkérdezi:
- Amikor ezt a bűnt elkövette, nem szólalt meg a lelkiismerete?
- Megszólalt az, de én nagyot hallok.... :)

Előzmény: Rozálka3 (25347)
Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25347

Egy öreg néni letérdel Szent Antal szobra elé, és kéri Istent: "Küldj nekem száz lejt, olyan nagy szükségem van rá!"

Meghallja ezt egy elvtárs, és azt mondja neki: "Ejnye, mama, nem gondolja, hogy a XXI.században szégyen egy szobor előtt imádkozni, segítséget kérni? Inkább adok a pártom nevében ennyi pénzt!" Zsebébe nyúl, de csak 98 lej van nála, és azt oda is adja.

A néni megszámolja, és a szobor felé fordula így ad hálát: "Köszönöm Uram, hogy küldtél pénzt, de legközelebb ne az elvtárson keresztül tedd, mert lám lám, két lejt ellopott belőle!"

 

Előzmény: Rozálka3 (25346)
Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25346

Keresztény humor

 

No, Kati néni, hogy vagyunk? - szólítja meg a plébános a bíró feleségét.
- Nagyon lassan, tisztelendő úr.
- Mi a baj?
- Hát a sok dolog; az embernek alig van nyugodalma. Ha az a kis templomi alvásom nem volna, nem is tudom, hová lennék.

 

polária Creative Commons License 4 napja 0 0 25345

Van intellektuális hit. Az inkvizició azt hitte hogy a Föld lapos emiatt dorgálta a csillagászt mert ő meg gömbnek vélte.

 

Van karizma hit. Isten hite benned.automatice.

 

Ez kettő nagyon nem ugyanaz.

Előzmény: Rozálka3 (25344)
Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25344
Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25343
Rozálka3 Creative Commons License 4 napja 0 0 25342

"A kor igényét Isten akarataként kell felfogni . Mindenki tehát saját korából olvassa ki Isten neki szóló hívását!" / Faulhaber bíboros / .


Ez azért van így , mert az ember véges szellem : Istennel van kapcsolatban / szellem , vagyis a teljes valóságra nyitott / , de a testével , az érzékeivel az anyagi világ része , ahhoz van kötve .
Ha például egy még beszélni nem tudó kisgyerek felfelé mutogat a vázára , akkor a szellemi akaratát-kívánságát - le akarja hozatni magának a vázát - a látható-testi jelből értheti meg a környezete .


Ez az összefüggés érvényes a végtelen szellem , a Szentháromság akaratának e világi felfogására , megértésére is .


Jézus például az e világon élő , elcsatangolt bárány képével-hasonlatával magyarázta el , milyen irgalmas a mennyei Atya végtelen-jóságos akarata , szeretete / Mt 18.14 / .


A Siloéban emberekre dőlő torony e világi , érzékelhető példájából , történéséből tárta fel a bűnbánat szükségességét / Lk 13.5 / .


A Miatyánkban imájának egyik kérésével - legyen meg a te akaratod / Mt 6.10 / - , utalt arra , hogy elvileg mindenben meg tudjuk érteni , mi az Atya szándéka , még akkor is , ha ez nem mindig könnyű !

Rozálka3 Creative Commons License 5 napja 0 0 25341

Jézus arra hívott, hogy Vele légy. Ne a világgal, ne önmagadba zárkózva, hanem Vele.
Ez nem azt jelenti, hogy valami életidegen elzárkózást kíván tőled, hanem azt jelenti, hogy egy magasabb életszintet akar neked ajándékozni. Azt, hogy Vele együtt élj a világban, az Ő szemével nézd saját életed alakulását és gondjait, Vele együtt alakítsd ki kapcsolataidat barátaiddal, rokonaiddal, ismerőseiddel.
Ez a Vele együtt jelenti azt, hogy magadba fogadod az Ő érzéseit, szándékait, jóságát... Jelenti azt a hitet, hogy mindezt Belőle és Általa tudod megvalósítani.
Jézus a Szentlélek által benned lakik. Engedd meg Neki, hogy megszólaljon a szívedben.

Rozálka3 Creative Commons License 5 napja 0 0 25340

Jézus ott él az ember szívében, és vágyakozik arra, hogy az ember megszólítsa Őt, felajánlja Neki tevékenységét, békét, erőt, áldást kérjen Tőle, és hogy kifejezze iránta való szeretetét.

polária Creative Commons License 5 napja 0 0 25339

Kérlek Istenem optimalizálj engemet !

Ámen !

Rozálka3 Creative Commons License 6 napja 0 0 25338

"Szeretni annyi, mint sebezhetővé válni. Bárkit szeretsz, a szíved bizonyára elszorul, és esetleg meg is szakad. Ha biztos akarsz lenni abban, hogy sértetlenül megőrzöd, nem szabad odaadnod senkinek. Gondosan csomagold be hobbikba és apró élvezetekbe; kerülj minden bonyodalmat, biztonságosan zárd be önzőséged ládikájába vagy koporsójába. És abban a ládikában a szíved elkezd változni. Kemény, törhetetlen és visszalágyíthatatlan lesz."

C. S. Lewis

nemkelltabu Creative Commons License 6 napja 0 0 25337

Bagoly mondja verébnek... (:-D)

Előzmény: forgione1 (25334)
Rozálka3 Creative Commons License 2017.09.15 0 0 25336

Elmondhatjuk, hogy Isten népének nem tesz jót az anyagi jólét. Sokkal virágzóbb az élete a súlyos körülmények között. Búcsúénekében Mózes megjövendölte, hogy a nagy jólét szellemileg tönkre fogja tenni Izráelt. ,,Meghízott Jesurun, kirúgott a hámból - meghíztál, kövér, hájas lettél! - és elvetette Istent, alkotóját, elhagyta szabadító kőszikláját" (II. Törv. 32,15).

 

A prófécia Jeremiás idejében teljesedett be, amikor az Úr így panaszkodott: Jól tartottam őket, mégis házasságtörők, és parázna nő házában tolonganak" (Jer 5,7).

 

Hajlamosak vagyunk arra, hogy a jólétet tévedhetetlen jelnek tekintsük arra vonatkozóan, hogy az Úr elégedett velünk és azzal, amit teszünk. Ha növekszik üzleti hasznunk, azt mondjuk: ,,Valóban gazdagon megáldott minket az Úr." Pedig valószínűleg helyesebb lenne, ha a nyereséget kísértésnek és próbatételnek tekintenénk. Az Úr vár, látni akarja, hogy mit kezdünk vele. A magunk hasznára és javára fordítjuk-e a pénzt? Vagy pedig hűséges sáfár módjára arra használjuk fel, hogy a jó hírt a föld végső határáig elvinni segítsen? Gyűjtögetjük a pénzt, hogy minél nagyobb vagyont halmozzunk fel, vagy pedig kiadjuk Krisztusért és az Ő ügyéért?

Rozálka3 Creative Commons License 2017.09.15 0 0 25335

"Azok az embertestvérek, akik nem járnak templomba, nem az Oltáriszentségben fognak találkozni Krisztussal, hanem mibennünk, éspedig abban a mértékben, amennyire mi krisztusiak vagyunk"
(H. Perrin).

forgione1 Creative Commons License 2017.09.15 0 0 25334

Keressétek Isten országát és annak IGAZSÁGAIT - szólít fel Jézus az Igében.

 

Te csupán  a vallást keresed amiben jól érzed magad, mindez csak hamisság amit sátán nyújt számodra, mint kényelmes és biztonságos ketrecet a csapdába esett állatnak.

Gondolkoznod sem kell, nemhogy keresni az Igazságot, hiszen felekezeted mindenről megmondja a tutit, hogy melyik Igét miként kell értelmezned, miről mit kell gondolnod.

 

Pont erről beszéltem lentebb, hogy sátán a kishitű vallásos embereknek vallási irányzatot ad. Ha erre van igényük, hát megadja nekik. neki mindegy mi az, csak ne Istenhez vezessen. Ezen belül a házasságtörőknek ad olyan vallást ahol ez megengedett, hogy nyugodtan vétkezhessen. Ha alkoholista és már nem akar/tud többet inni, akkor olyan felekezetet kínál, ahol tiltott a szeszes ital. Ha vega akkor olyat ami tiltja a hús evést. Minden emberi igényre van sátánnak megoldása :-) neki teljesen mindegy melyikben vagy, lényeg, hogy az övé legyél. Ha mindeközben jézusnak, atyádnak szólítod és imádod őt az külön öröm számra, hiszen roppant féltékeny Istenre.

 

Előzmény: Calamayca (25332)
forgione1 Creative Commons License 2017.09.15 0 0 25333

Most hallottam egy prédikációban, hogy mindenki üdvözül

 

Jézus nem ezt mondta, ahogyan az egyházunk sem ezt hirdeti dogmájában.

 

De tőlem mindenki azt hisz amit csak akar, nem érdekel.

 

 

Előzmény: Rozálka3 (25331)
Calamayca Creative Commons License 2017.09.15 0 0 25332

Azért szeretem a vallásomat, mert önmagában szerethető és nincs szüksége másik vallásokkal való összehasonlításra. Nincs szüksége, hogy másik vallású hívőt a Sátán rabjának nevezzen, mert önmaga a vallás, a hit szent és igaz!

 

 

Rozálka3 Creative Commons License 2017.09.15 0 0 25331

Szerintem nem ezt jelenti a kishitűség.  Valami mást, csak még én sem tudom.  Meg különben is Jézushoz képest mindenki kishitű.  Úgyhogy joggal nevezte az apostolait is kishitűnek.

 

Most hallottam egy prédikációban, hogy mindenki üdvözül.  Csak nem mindegy, hogy hallottam Jézusról vagy ismerem őt.

Nekünk nem az üdvösség a cél hanem Isten megismerése.  Hogy az elsősorban  dicsőítsük Őt.  Nem valahol hátul kullogva.  :)  Vagy kivetítőn lássuk. :))

 

 

De nem hinném, hogy Jézus azért a kevésért hallt volna meg.  :)

Előzmény: forgione1 (25328)
Rozálka3 Creative Commons License 2017.09.15 0 0 25330
Rozálka3 Creative Commons License 2017.09.15 0 0 25329

"Szeretettel és türelemmel viseld el felebarátod gyöngéit és hibáit , miközben szemmel tartod saját esendőségedet , ami miatt te szorulsz mások türelmére és megértésére" / XIII. Leó pápa /.

 

Miért látod meg a szálkát testvéred szemében , a saját szemedben meg nem veszed észre a gerendát ? / Mt 7.3 / .


Mikor pedig ellenfeleddel az elöljáróhoz mész , útközben igyekezz megegyezni vele / Lk 12.58 / .


Jézus ingyenesen , a mi érdemünk nélkül szeret minket , s ezért szent Pál vallomása örök érvényű : adósa vagyok görögnek , és barbárnak , bölcsnek és tudatlannak / Róm 1.14 / .


S az Úr buzdít is , segít is , hogy élni tudjunk ezzel a látásmóddal : ezért mondom nektek , ne aggódjatok az életetekért / Mt 6.25 / .


A bosszú , a revansvágy mindig zsákutca , mert beszűkíti az elvileg végtelen-szellemi látókört és szeretet-képességet , s adok-kapok harcra zsugorítja az életet .
A megértés , az elnézés , a nem naivan gyakorolt irgalom pedig tágas és új összefüggésekre nyit rá !


Például , egy filmrendező eleinte ellenszenvesnek talált egy színészt , de aztán mégis meghívta főszereplőnek a készülő filmjébe . Jóbarátok lettek...

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!