Keresés

Részletes keresés

bethsabé Creative Commons License 1 napja 0 0 21187

10. parancsolat megerősítve: Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. I.Pt 4,2

------------------------------------------------------------------------

 

-Érdeklődöm, mert eddig csak a Törvényekről írtál, amit jól is látsz, de ehhez kellettek mások segítségei is amit fel is használsz. A tanulmány viszont amit olvastál és említetted is az írásod elején, az viszont nagyon jó, ahogyan a Törvényeket egymással párhuzamban megvizsgálja. (Mózes Törvénye és Krisztus Törvénye) (Pro és kontra)

-Avagy miért hiszi még mindig sok felekezet, hogy érvényben van a Mózesi Törvény? Különösen a Tízparancsolat.

 

-Az ige első része úgy látom, hogy világos a számodra, hisz ezért vastagítottad ki. És az összetett mondat második felét hogyan értelmezed?

 

-Fel tennék egy két kérdést.

 

-Konkrétan, Pál kiknek mondta ezeket a szavakat? Minden akkor élő embernek, vagy csak a kiválasztottaknak és a hivatalosaknak, avagy Jézus Krisztus leendő társörököseinek? A szellemi, vagy a testi Izraelnek? Szerinted mit jelent, a "testben hátralevő idő"? Ez lenne itt a fontos kérdés, amiről beszélniük kellene a Mózesi Törvényt védőknek, és a mai napig " csak szóban megtartóknak", hogy kiknek mondta Pál, hogy a testben hátralevő időt Istennek kell szentelniük és miért? Szerinted a mai kereszténység a testben hátralevő idejét Istennek szenteli? Megtagadja-e saját magát? Mert ha értenék, vagy megértették volna ezt itt a többiek, akkor nem igen erősködnének itt az elavult Mózesi Törvényekkel.

 

 

-Szerinted minden ember szent lenne? Azok is, akik itt erősködnek a tízparancsolattal? Ők valóban a mennyekbe juthatnak, akik csak mondják, hogy "betartják" azt ami már nincs érvényben és soha nem is volt a pogányoknak, csak a zsidóknak? Valóban a mennybe jutás feltétele lenne a tízparancsolat, ami veszendő volt és megavult? Minden jó ember a mennyekbe jut, vagy csak a szellemtől vezéreltek és a kiválasztottak? (144000) Kiknek kell konkrétan a testben hátralevő időt Isten akarata szerint élni? Mi az Isten valódi akarata? Kik prédikálják az Isten országát? Minden vallás?

És a halál után mi lesz? Hová lesz a testünk? Vagy van a testtől külön álló lelke az embereknek, ami majd a feltámadáskor egyesül a testtel?

Ezek fontos dolgok, még mielőtt csak a parancsolatokat néznénk. Vagyis Krisztus Törvényével foglalkoznánk.

A kérdések nem Neked szólnak konkrétan, de szeretném, ha  ezekről is beszélnél egy két mondatot, hogyan érted és hiszed ezeket.

 

-Szeretném, ha megértenéd, hogy mire gondolok és célzok és mit akarok megtudni Tőled, tehát, hogyan válaszolnál ezekre a kérdésekre, mégpedig  a bibliával összhangban, úgy hogy nem mondj ellent a bibliának.

 

-A többiekét már kitéve és betéve is ismerem.

 

-Azt írtad, érdekel a vallás. Érdemben válaszolnál?

 

-Köszönöm előre is.

 

 

Előzmény: mikie1984 (20905)
propur Creative Commons License 1 napja 0 0 21186

Azért mert azt a Krisztus törvénye nem erősíti meg,

 

Ki és mikor "gyengítette meg"?

 

Miért ünnepeltek szombatot a tanítványok?

 

Nagy Konstantin milyen nap helyett rendelte el a vasárnap ünneplést?

 

Hogy kell érteni Dán.7:25 verset?

Előzmény: mikie1984 (21180)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2 napja 0 0 21185

Késik a válasz. Persze, jó munkához idő kell...

;-)

Előzmény: llang-ilang (21160)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2 napja 0 0 21184

Meg az Édenben - a bűneset előtt - ugyan minek is volt az árnyoka a hetednap...?

:-)

Előzmény: propur (21181)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21183

Csak manipulatív kifejezésként használja a "Krisztus törvényét. De hol van a Krisztus törvényének egzakt, objektív, részrehajlásmentes meghatározása...?

:-)

Előzmény: propur (21181)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21182

Nem nevezi árnyéknak. A kőtáblán szerepel azon parancsolatok társaságában, amiket te is örökérvényűnek vagy kénytelen-kelletlen elismerni...

;-)

Előzmény: mikie1984 (21180)
propur Creative Commons License 3 napja 0 0 21181

beleértve a hetenkénti szombatot is.

 

Ezt hol olvasod?  Az apostolok azért ünnepeltek szombatot, mert nagyon sütött a nap

és árnyékban akartak lenni?

Előzmény: mikie1984 (21180)
mikie1984 Creative Commons License 3 napja 0 0 21180

"A 4. miért nem?"

 

Azért mert azt a Krisztus törvénye nem erősíti meg, az Újszövetség árnyéknak nevezi.

20905

És igen az összes szombatokat, beleértve a hetenkénti szombatot is.

Előzmény: propur (21176)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21179

Hacsak úgy nem! Végülis gondolj bele: mekkora meló lehet csak és kizárólag a zsidók kedvéért hat napon át teremteni...

:-)

Előzmény: propur (21178)
propur Creative Commons License 3 napja 0 0 21178

 Isten az elején csak magának szentelte meg a hetedik napot

 

Csak egy magyarázata lehet: elfáradt.

Előzmény: Eklatáns Béla (21177)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21177

Mert az csak a zsidóknak adatott. Isten az elején csak magának szentelte meg a hetedik napot, és az Édenben csak ő tartotta meg mikie szerint...

:-)

Előzmény: propur (21176)
propur Creative Commons License 3 napja 0 0 21176

 Az 1-2. parancsolat hatályos az Újszövetségben is, át lett emelve a Tórából a Krisztus törvényébe is.

 

A 4. miért nem?

Előzmény: mikie1984 (21156)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21175

Mikie, én épp fordítva látom: te hozol föl unos-untalan olyan érveket, amelyeket szana meg szétcáfoltunk...

Előzmény: mikie1984 (21174)
mikie1984 Creative Commons License 3 napja 0 0 21174

Béla, mindig elfelejted, ha egy-egy kifogásodra már megfogalmaztam az érveket: mindig visszatérsz olyan pontokhoz, amelyeket már tisztáztunk. Így nem tudunk érdemben beszélgetni. Ne haragudj.

Előzmény: Eklatáns Béla (21173)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21173

Nem idézted Én idéztem:

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=144268048&t=9193158 .

 

"De mind a kettő esetben Izráelhez közti."

 

Persze, a ne ölj-t is Izraelhez köti...

:-)

Előzmény: mikie1984 (21172)
mikie1984 Creative Commons License 3 napja 0 0 21172

De idéztem azt is, ahol a teremtésre hivatkozik és nemcsak azt amikor a szabadulást az Egyiptomi szolgaságból nevezi meg oknak: a 21145-ben

 

De mind a kettő esetben Izráelhez közti.

Előzmény: Eklatáns Béla (21171)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21171

"Az hogy parancsolta az kevés a szöveg egészét tekintve, a nyelvi analízis szempontjából ez nem elégséges"

 

 

Keleti nyelvezet. Ne a saját kultúrádból indulj ki. Az "azért" itt nem indoklás. Nem azért kell szombatot innepelni, mert emlékeztető az egyiptomi szolgaságból való szabadulásra. A hét napos heti ciklusnak semmi köze hozzá, a teremtéshöz van köze. Azt persze mán nem idézted...

Előzmény: mikie1984 (21170)
mikie1984 Creative Commons License 3 napja 0 0 21170

Abból az okból emeltem ki az „azért” szót, mert szerettem volna érzékeltetni a szándékot, amiért a szombat megtartását parancsba adta Isten Izráel népének. Hogy mi volt az oka annak, amiért az Izráelitáknak meg kellett tartaniuk ezt a törvényt.

 

Az hogy parancsolta az kevés a szöveg egészét tekintve, a nyelvi analízis szempontjából ez nem elégséges (szükséges, de nem elégséges): azt is tisztázni kell egy exegézis elvégzése közben, hogy ki(nek lett címezve) és miért (magyarul nem elég csak a mondat állítmányát megragadnod).

 

A szándék egy nagyon fontos tényező, hogy mi van a szívünkben, amikor valamit megteszünk ez az Úr Jézus Krisztus előtt egyáltalán nem mellékes, sőt ez a más emberekkel való kapcsolatunkban is központi kérdés.

Előzmény: Eklatáns Béla (21166)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21169

"Nem olvasunk arról hogy Ádám vagy bárki Mózes előtt megtartotta volna a szombatot."

 

 

 

 

 

Fogalmazzunk inkább úgy, hogy nem rágja külön a szádba, de ha gondolkodol, logikusan kikövetkeztethető:

 

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=144267914&t=9193158 ...

;-)

Előzmény: mikie1984 (21140)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21168

Én már megválaszoltam...

;-)

Előzmény: mikie1984 (21146)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21167

jav.: A hétnapos heti ciklusnak semmi köze nincsen az egyiptomi szolgaságból való szabaduláshoz. Annál inkább a teremtéshöz, amit manipulatív módon nem idéztél a Tízparancsból...

Előzmény: Eklatáns Béla (21166)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21166

"Azért is, mivel az Úr kiszabadította őket Egyiptom földjéről."

Nem azért. Manipulatív módon helyezed a hangsúlyt az "azért"-re. A hétnapos heti ciklusnak semmi köze nincsen az egyiptomi szolgaságból való szabadulásnak. Annál inkább a teremtésnek, amit manipulatív módon nem idéztél a Tízparancsból...

;-)

"És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Égyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad5Móz 5,15"

A teljes szöveg ekkénteg hangzik:

 

 Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se ökröd, se szamarad, és semminémű barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van, hogy megnyugodjék a te szolgád és szolgálóleányod, mint te magad; És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Égyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad.

 

Az "azért" hangsúlytalan és a "parancsolta" hangsúlyos. Ugye, hogy teljesen más az értelme?  A magyarázatja penig ez: ne nyomorgasd a kiszolgáltatottat (jószágodat, jövevényt, idegent, szolgálót), hanem nekik is biztosítsd a pihenést, mert tudod, milyen rossz, amikor nincs pihenőnap, hiszen szolga voltál te is Egyiptomban. De miért is kell megemlékezni a szombatról? Lássuk csak:

 

Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt...

;-)

Előzmény: mikie1984 (21145)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21165

"Látható tehát, hogy a szombatot, a zsidók kapták:"

 

 

Eszerint Ádám zsidó volt? Merthogy az emberért lőn...

;-)

Előzmény: mikie1984 (21145)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21164

"Ádáméknak minden napjuk szombat volt"

 

 

Nem éppen, mert mívelték a kertet: az nem szombati tevékenység.

;-)

 

" minden napunk szombat lehet"

 

És akkor hogy tartod el a családodat...?

:-)

Előzmény: friss szél (21142)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21163

"amíg minden egyes élő ember az

újé lesz. Nem csak a lehetősége lesz meg, hanem élni is fognak vele."

 

 

Tehát m inden egyes ember meg fog térni, senki sem fog a pokolra kerülni...?!

:O

Előzmény: friss szél (21141)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21162

"Nem olvasunk arról hogy Ádám vagy bárki Mózes előtt megtartotta volna a szombatot."

Azt sem, hogy bárki is dolgozott volna szombaton, tehát 1:1 az állás. Azt viszontag olvashatni, hogy a szombat az emberért lőn, mégpedig a bűneset előtt. Tehát nem magának áldotta és szentelte meg Isten, hanem az emberért. Innentől kezdve egészen bizonyos, hogy ismerték a hetednap szentségét Ádámtól fogva...

:-)

Előzmény: mikie1984 (21140)
Eklatáns Béla Creative Commons License 3 napja 0 0 21161

"Az Újszövetségben teljesedett ki, hogy bárki aki Istenhez megy és hisz, annak az Úr új szívet ad."

Ez az ÓSZ-ben is ekkénteg vala, semmi új nincs benne. Te az olyan manipulatív kifejezésekkel, mint "kiteljesedett", "kiterjesztett" stb. próbálod szembeállítani a Tízparancsot a "Krisztus törvényével", de ez csak átlátszó marketingfogás...

;-)

Előzmény: mikie1984 (21149)
llang-ilang Creative Commons License 4 napja 0 0 21160

Ezekre a kérdésekre válaszoltál valahol? 

 

Teljesen értelmetlen lenne, hogy Isten megáldja és megszenteli a hetedik napot, és aztán eltitkolná az ember (ÁDÁM) elől, noha Jézus szerint "őérte lőn" a szombat.

 

Értelmetlen a hatnapos teremtés hetednapi nyugodalom nélkül. Hiszen akkor miért teremtett volna hat napon keresztül Isten? Ő egy pillanat alatt is tud teremteni.

 

Csak a zsidóknak szánta volna a szombatot?

 

Akkor csak a zsidók kedvéért teremtett hat napon át, s nem egy pillanat alatt?

 

 

 

 Ha nem lett volna bűneset, akkor zsidók sem lettek volna, mert a nemzetek, nyelvek, rasszok különválása a bűneset következménye. tehát logikus, hogy az emberért lőna szombat, ÁDÁM ismerte, csupán Mózes szerkesztési elve alapján ez nincs részletezve, de logikusan kikövetkeztethető ...

Előzmény: mikie1984 (21145)
llang-ilang Creative Commons License 4 napja 0 0 21159

Én itt most csak egyedül vagyok, de igen. Magamra nézve nem tartom kötelező érvényűnek ezt a törvényt. 

Előzmény: mikie1984 (21157)
llang-ilang Creative Commons License 4 napja 0 0 21158

"Majd legközelebb a szombattal a 2. Mózes 16. részében találkozhatunk, ahol Isten megparancsolja nekik, hogy szombaton ne szedjenek mannát:

 

Ő pedig monda nékik: Ez az, a mit az Úr mondott: A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat;..." 

 

 

Na de hát még a törvényadás előtt vagyunk, honnan tudják ezek hogy a szombat meg van szentelve? 

 

Sőtmégegy érdekesség. Ez egy próba volt izrael népe számára:

 

És monda az Úr Mózesnek: Ímé én esőképen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem?4 vers

 

Érdekes hogyéppen a szombat volt a próbája hogy hajlandók e a törvény megtatására. A válasz nem lett, elbuktak a próbán. 

 

Nem ugy Ábrahám aki 

 

1Móz 26,5Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.

Előzmény: mikie1984 (21145)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!