Keresés

Részletes keresés

Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.09.14 0 0 21234

Miért gondozták volna halálba őket...?

Előzmény: Leslie07 (21233)
Leslie07 Creative Commons License 2017.09.13 0 0 21233

Mindek ez a képmutatás Elkatáns Béla az egészséges életre való torekvésrol.

 

a Békés Megyei Kormányhivatal elrendelte az otthon azonnali bezárását, valamint 250 ezer forint bírsággal sújtotta a Hetednapi Adventista Egyházat  épp azért , mert halálba gondozták az idos embereket.

 

https://mno.hu/belfold/meltatlan-elet-es-halal-az-idosotthonokban-2411045

 

 

A tizedbol, amit beszedtek Lévi torzsét meglopva nem futotta az idosek méltányosabb életére?

Előzmény: Eklatáns Béla (21232)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.08.17 0 0 21232

"Persze ha valaki egészségesen akar étkezni, az tegye nyugodtan. Csak azt ne mondja, hogy isteni parancs, mert nem az. Hacsak nem izraelita az illető."

 

 

Tehát Isten csak az izraelitáknak kíván egészséget? Az apostolok kifejezetten a pogányoknak írják ezt: "Legyetek egészségben"...!

Előzmény: Báthory Ödönke (20137)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.08.16 0 0 21231

:-)

Előzmény: Leslie07 (21230)
Leslie07 Creative Commons License 2017.08.13 0 0 21230

Ellen White mindig eltitkolta vagy megtagadta a tévedéseit, vagy a legrosszabb esetekben, burkoltan Istent hibáztatta értük. Lásd lent a vi). részt a „zárt ajtó” tanítással kapcsolatban.

          Miller 1843-as dátumát eredetileg elfogadta, még a nagy csalódás után is (1844. okt. 22). Állítása szerint, Istentől volt: „Az 1840-44-es advent mozgalom Isten erejének a dicsőséges manifesztációja volt.” The Great Controversy, 4. k., 429.

Az első dátum egy kicsit problémás volt, amíg rá nem jött, hogy Isten volt a felelős érte! „Láttam, hogy az 1843-as táblázatot Isten keze irányította, és ezt nem szabad megváltoztatni. A számok úgy vannak, ahogy az ÚR akarta, csak a keze néhány számbeli hibát takart, mert rajta feküdt.” Early Writings, 64. o.

Sajnos, Ellen White (nem Isten) hibatakargatása miatt, nem értik még mindig az adventisták, hogy az egész millerita mozgalom a biblikus prófécia rossz magyarázatán alapult.

Ha nem tudott magyarázatot kreálni, akkor elkerülte az ügyet, pl. a magyarázat arról, hogy miért változtatták meg a szombat kezdőpontját (vi. rész).

1904 körül, néhányan a battle creek-i szanatórium munkatársai közül Mrs. White írásaiban bizonyos ellentétekre és következetlenségekre bukkantak. Ezt a bizonyságot írta nekik: „Nemrég, éjjeli látomásokban, nagy embertömegben álltam… Az ÚR arra vezetett, hogy kérjem meg őket, másokkal együtt, akiknek a gondolataiban zavarodottság és bántó dolgok vannak az éntőlem hozott bizonyságok iránt, hogy részletezzék kifogásaikat és a kritikáikat. Az Úr majd segít nekem megválaszolni ezekre a kifogásokra, és világossá teszi azt, ami bonyolultnak tűnik… Hadd írjanak ki mindent, és adják oda azoknak, akik a zavarodottságot eltávolítani kívánják… Bizonyára, ezt kell tenniük, ha hűségesek az Istentől kapott utasításoknak.” 1905. március 30.

Dr. Charles E. Stewart azért, az írásaiban talált nagymennyiségű „zavarodottságot” írta ki, és odaküldte neki. Mire még egy látomást kapott: „Látomásom volt, amiben nagy társaság előtt beszéltem, ahol sok kérdést tettek fel a munkámmal és írásaimmal kapcsolatban. Egy mennyből jövő hírnök arra vezetett,hogy ne vegyem fel ezt a terhet, hogy választ adjak mind azokra a véleményekre és kétségekre, amelyek sokak gondolataiban megjelennek.” 1906. június 6.

Azért, elsőször azt mondta neki az Úr, hogy az Ő segítségével magyarázza meg a tévedéseit, és utána azt, hogy ne foglalkozzon velük. Bizonyára, túl nehéznek bizonyult a feladat!

Canright ezt mondja róla: „Közel harminc évig ismertem, de soha nem hallottam bűnt vallani egész idő alatt – egyetlen egyet sem.”

Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.07.25 0 0 21229

"Elég régi könyv"

 

 

A Bibliánál nem régibb...

;-)

Előzmény: llang-ilang (21228)
llang-ilang Creative Commons License 2017.07.25 0 0 21228

Elég régi könyv...

 

Nem lehet hogy ami akkor igazság volt ma már nem az mert az égi szekér tulhaladt?

Előzmény: Eklatáns Béla (21223)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.07.24 0 0 21227

Nade Mózesig nem olvashatni, hogy ettek volna az áldozatból, csak azt, hogy (teljesen) elégették...

Előzmény: Báthory Ödönke (20226)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.07.24 0 0 21226

Már amennyiben Noé Izrael fia...

;-)

Előzmény: Báthory Ödönke (20229)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.07.24 0 0 21225

De csupán három fajta állatot áldoztak Mózes előtt: szarvasmarhát, juhot, kecskét. Akkor minek kellett fölosztani Noé idejében az EGÉSZ állatvilágot tisztára és tisztátalanra? Emiatt a három állatfajta miatt?! És miért nem hetet-hetet kellett vinni a bárkára a tisztátalanokból is, ha szerinted Noé megehette őket...?

Előzmény: Báthory Ödönke (20226)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.07.17 0 0 21224

Ha ráklattyintasz, akkor tudod lapozni...

Előzmény: Eklatáns Béla (21223)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.07.17 0 0 21223
llang-ilang Creative Commons License 2017.06.30 0 0 21222

Persze hogy nem. Vagy lehet hohy válaszolt csak én nem értettem... 

Előzmény: Eklatáns Béla (21221)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.06.30 0 0 21221

"elfelejtettél válaszolni a kérdésre."

 

 

Á, ő nem olyan...

;-)

Előzmény: llang-ilang (21219)
propur Creative Commons License 2017.06.29 0 0 21220

Jehova tanúinál kétféle keresztelkedés van.

 

Úgy hallottam, hogy vannak"földi reménységűek" és "égi reménységűek" meg van a 144000 és csak azok emlékezhetnek Krisztus halálára az Úrvacsorában. Azt is hallottam, hogy Nabukodonozor Őrültségének évéhez hozzá kell adni 2520 évet és akkor 1914-ben megalakult (létrejött) Krisztus királysága.

 

Ezek hitelvek?

Előzmény: bethsabé (21218)
llang-ilang Creative Commons License 2017.06.29 0 0 21219

Igen-igen, igy ahogy mondod....De közben elfelejtettél válaszolni a kérdésre.

 

Azt mondod Jézus betöltötte a törvényt, igy azt nekünk már nem kell....

Jézus igyanigy meg is keresztelkedett...betöltve azt az előbbihez hasonloan. A kérdés tehát az miért keresztelnek mégis jehovatanui, hiszen azt Jézus a törvényhez hasonloan betöltötte. Ami az egyik esetben érvényes a másikban miért is nem?

 

 

 

 

 

ui: Felhalmozott tudásodat szerintem vétek lenne elásni és ott korhadni hagyni rossz szolga módjára, ezért bátoritanálak az itt feltett kérdések megválaszolására, mindannyiunk okulásáért

Előzmény: bethsabé (21218)
bethsabé Creative Commons License 2017.06.29 0 0 21218

Olyan ez mint a keresztség...ahogy magad is irod Jézus betöltötte...

Szolgálata elején megkeresztelkedett  "betöltve" minden igazságotMt 3,15. 

Jehovatanuinál miért van keresztég hiszen Nézus betöltötte. Azt mondod elmult, nincstovább.. Miért keresztelnek akkor?

--------------------------------------------------------------------------------------------

-Jézus betöltötte a Törvényt. A Törvényt, a törvényt, a törvényt a törvényt....................majd el is tette az útból a törvényt, a törvényt a törvényt.  A Törvény vége Krisztus.

 

 

-A Mózesi Törvény alatt nem kereszteltek meg senkit és senki nem volt akkor keresztény.

A Törvény szerint az újszülöttet a zsidók között körül kellett metélni és nem megkeresztelni.

 

-Először János keresztelt, aki Isten akaratából megtérésre buzdította a zsidó népet.

Jehova tanúinál kétféle keresztelkedés van. Vízzel való keresztelkedés az egyén akaratából és szent szellem által való bemerítés Isten akaratából. Az első az emberektől függ, de a második, az Istentől függ.

 

János:3:8

A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.

 

 

Legalább tíz évvel Jézus halála után a követői úgy váltak ismertté, mint akik az „úthoz” tartoznak (Cselekedetek 9:2; 19:9, 23; 22:4). Miért? Mert az életútjuk a Jézus Krisztusba vetett hit köré összpontosult, aki „az út, az igazság és az élet” (János 14:6). Majd valamivel i. sz. 44 után a szíriai Antiókhiában Jézus tanítványait „isteni gondviselés által keresztényeknek hívták” (Cselekedetek 11:26NW). Ez a név gyorsan elterjedt, még a hivatalos körökben is (Cselekedetek 26:28). Az új név nem befolyásolta a keresztény életformát, amely továbbra is a krisztusi mintát követte (1Péter 2:21).

 

.........és miután megtalálta, elvitte Antiókiába. Így történt, hogy egy egész évig egybegyűltek velük a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak, és először Antiókiában volt, hogy a tanítványokat isteni gondviselés által keresztényeknek hívták.+

 

Csel 11,26 És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.

 

Előzmény: llang-ilang (21216)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.06.29 0 0 21217
Előzmény: llang-ilang (21216)
llang-ilang Creative Commons License 2017.06.27 0 0 21216

Olyan ez mint a keresztség...ahogy magad is irod Jézus betöltötte...

Szolgálata elején megkeresztelkedett  "betöltve" minden igazságotMt 3,15. 

 

Jehovatanuinál miért van keresztég hiszen Nézus betöltötte. Azt mondod elmult, nincstovább.. Miért keresztelnek akkor? 

 

 

 

Rm 2,13 (Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatjákhanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik.

 

Előzmény: bethsabé (21215)
bethsabé Creative Commons License 2017.06.27 0 0 21215

-Ez nem örökség, hogy jogfolytonos legyen a zsidó Törvényszövetség. Elmúlt. Nincs tovább. Jézus betöltötte. A Törvény vége Krisztus.

 

-Jézus Krisztus egy teljesen új vallást alapított, melyben az Ő törvényei a mérvadók. 

Előzmény: propur (21214)
propur Creative Commons License 2017.06.27 0 0 21214

 szívnek lélekben,---------Való szövetség jogfolytonos.

Előzmény: bethsabé (21213)
bethsabé Creative Commons License 2017.06.27 0 0 21213

és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés;

 

 ------------------------------------------

 

 

-Hiába írod ide, amikor Te még mindig a betűnél tartasz.

 

 

 

Előzmény: propur (21212)
propur Creative Commons License 2017.06.27 0 0 21212

Mellesleg ezt a szovetséget Izrael fiaival kototte

 

Galátzia levél:3:7Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.

 

Pál Apostolnak Rómabeliekhez írt levele » 2. fejezet29Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; amelynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van.

Előzmény: Leslie07 (21209)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.06.27 0 0 21211

jav.: lőn...

Előzmény: Eklatáns Béla (21210)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.06.27 0 0 21210

Az emberért kőn a szombat. Mikor is? A bűneset előtt. Jákob fiai hol voltak akkoriban...?

:-)

Előzmény: Leslie07 (21209)
Leslie07 Creative Commons License 2017.06.27 0 0 21209

"Mivel a testi Izrael nem örök"

 

Nem is a magyar oroknek megfelelo kifejezés van az eredeti szovegben, hanem az, hogy nemzedékrol nemzedékre, azaz korokon keresztul. A magyar fordítás az aionokat azaz a korszakokat helytelenul

fordítja az orok kifejezéssel. De mindez mellékes, hisz maga Izrael Istene magyarázza el, hogy hogyan gondolja, amikor kijelenti:

 

2. Mózes 31:13Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.

 

Mellesleg ezt a szovetséget Izrael fiaival kototte, nem mással. Ez itt a lényeg. Senki másra nem vonatkozik.

 

Senkit nem lehet aki nem Jákób magvából ered kárhoztatni a szombat miatt.

 

A H. N. Adventista Egyház is csak azért ragaszkodik, hozzá, hogy ne legyen kínos, hogy a Szombattartáson kivul csak a tizedszedés jogát bitorolta el Jákób fiaitól.

Előzmény: propur (21204)
Leslie07 Creative Commons License 2017.06.27 0 0 21208

Kicsoda Izrael?

 

 

Ezt igazán tudhatnád.

 

 

1.Mózes 35:9Az Isten pedig ismét megjelenék Jákóbnak, mikor ez jöve Mésopotámiából, és megáldá őt.10És monda néki az Isten: A te neved Jákób; de ne neveztessék többé a te neved Jákóbnak, hanem Izráel légyen neved. És nevezé nevét Izráelnek.11És monda néki az Isten: Én vagyok a mindenható Isten, nevekedjél és sokasodjál, nép és népek sokasága légyen te tőled; és királyok származzanak a te ágyékodból.12És a földet, melyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, néked adom azt, utánad pedig a te magodnak adom a földet.13És felméne ő tőle az Isten azon a helyen, ahol vele szólott vala.

Előzmény: propur (21195)
friss szél Creative Commons License 2017.06.26 0 0 21207

Pusztán hagyatott 70-ben, nem?

De arról is szó van, hogy összegyűjtetnek.... és a hét felén lesz vége az áldozatnak

ahogy idézted Dánielt. Vagy szerinted ez már megtörtént?

Vége a hétéves nyomorúságnak?

És mikor volt, hogy meglátták Krisztust, akit átszegeztek, leborultak sírva...? és a többi? 

Előzmény: propur (21206)
propur Creative Commons License 2017.06.26 0 0 21206

A testi Izrael is örök, vagyis lesznek zsidók az idők végezetéig, és amíg

meg nem térnek, ez a szövetség érvényes rájuk.

 

Krisztus áldozatával, mint népnek nincs küldetése.

 

Előre meg lett jövendölve:

 

Dán.9.

 

Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szente.25Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.26A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.27És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, 

 

Jézus mondta:

 

Mt.23:Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.38Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.

Előzmény: friss szél (21205)
friss szél Creative Commons License 2017.06.26 0 0 21205

2Móz 32

A szövegkörnyezetből az derül ki, hogy a testi Izraellel köttetett a szövetség.

A Sinain, a 2 kőtábla, a Szent Sátor építés és a ceremóniák... szóval ez

mind erre utal, nem?

A testi Izrael is örök, vagyis lesznek zsidók az idők végezetéig, és amíg

meg nem térnek, ez a szövetség érvényes rájuk.

Izraellel kapcsolatban az a legfőbb ígéret, hogy mint nemzet fognak megtérni,

a maradék.

Persze, vannak egyénileg megtértek is, meg lesznek is, de nem ez a legfőbb,

a Biblia szerint.

 

 

Előzmény: propur (21204)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!