Keresés

Részletes keresés

malaka Creative Commons License 2009.06.14 0 0 1344
Sziasztok!
Újra itt!

Ugye ez az ezoterika és a vallások topicja.

Annyi minden történt velem 2008. májusa óta.
A volt férjem kidobott mint a szemetet a kukába, elvált tőlem. Nővérszállóra költöztem, azt elintézte nekem.
És akkor ott egyedül a szobámban kezdtem el gondolkodni, meditálni, és mindig rájöttem mi miért történt.
Az utolsó pillanatokban mindig segitett az Úr és az Anygalok!
Megismertem mostani férjemet, aki szakműtős, egy fantasztikus ember, segitőkész, kedves, házias, tud szeretni, és mellettem áll jóban-rosszban. Kimondja naponta többször is azt, hogy "szeretlek", és érzem, amit nagyon rég nem éreztem.

Sok gondunk van, de valahogy mindig kilábalunk belőle, és imádkozom minden este és reggel az Úrhoz és angyali segitséget kérek.
Az, hogy mindig sikerül valahogy átvészelni egy hónapot, azt az utolsó pillanatban érkező segitségnek köszönhetjük.

Remélem még olvassa valaki!
k.peti_ Creative Commons License 2008.04.28 0 0 1342
KI.
Előzmény: malaka (1338)
malaka Creative Commons License 2008.04.19 0 0 1341
Nazuma és Koqitano,


Amennyiben goldoljátok irok én fejből is a saját szavaimmal, de ti mondtátok, hogy úgy sem olvassa senki.
Látom ez a téma nagyon abbamaradt, az idétlen viták miatt, ahelyett, hogy olvasná mindenki azt amit a másik leirt és hozzáfűzne dolgokat, hiszen vitázni szerintem máshol is lehet.
Valószinű a vélemények nem egyeznek, ez teljesen természetes. De megbeszélni mindent meg lehet.

Kogitano Creative Commons License 2008.04.09 0 0 1340

Nem a beírások, hanem a szellemiségük dermesztő :).

 

Pedig ekkora  mennyiség (másból is ) önmagában is lehengerlő :)

Előzmény: malaka (1338)
nazuna Creative Commons License 2008.04.09 0 0 1339
Nincs mit vitázni azon, hogy miként gondolod - az ilyesmi bemondásra simán elhihető.
Előzmény: malaka (1338)
malaka Creative Commons License 2008.04.09 0 0 1338
Kinyirtam mindenkit a beirásaimmal?
Már egy hete senki nem vitázik semmiről? Mi van veletek skacok?
malaka Creative Commons License 2008.04.04 0 0 1337
Az Iszlám Érvénytelenítői.

Testvérem! Ha már megismerted az Iszlám őt pillérét, akkor ideje tudni az Iszlám pillérek érvénytelenítőit. Vigyázz, hogy ne essél ezekbe az Iszlám elleni dolgokba. Inkább ragaszkodj Allah Könyvéhez a Próféta útján. És ne találj ki új dolgokat hiszen a siker ennek követésével történik.

A leggyakrabban előforduló fontos és veszélyes érvénytelenítőkről fogunk beszélni. Ezeknek száma tíz.

* A társítás Allah szolgálatával
* Aki Közvetítőt állít ő és Allah között
* aki elhisz a társítóknak
* Aki nem hisz az Iszlám teljességében
* Aki utálja egy kis részét az Iszlámnak
* Gúnyol valamennyit Allah vallásából
* Minden féle varázslat gyakorlása
* A társítók támogatása és segítése
* Aki hisz abban, hogy ki kell hagyni Allah törvényét.
* Az elfordulás Allah vallásától

Első: A társítás Allah szolgálatával.
Az egyik legfontosabb Iszlám érvénytelenítő. Ezért Allah figyelmeztetett róla a Koránban több mint 160 helyen és megemlítette, hogy milyen megalázó kínzásban fognak részesülni a társítók. Azt mondta Allah a Koránban: (4/48): „Allah nem bocsátja meg, hogy más isteneket társítanak mellé. Ami vétek ez alatt van, azt megbocsátja annak, akinek akarja. Aki más istent társít mellé, az hatalmas bűnt eszel ki.” (5/72): „Hitetlenek azok, akik azt mondják: „Allah: a Messiás, Mária fia.” A Messiás maga azt mondta: „Izrael fiai! Szolgáljátok Allahot, az én Uramat és a ti Uratokat!” Aki Allah mellé más isteneket társít annak Allah megtiltotta a Paradicsomot. Annak lakhelye majdan a Pokol tüze lesz. A kegyetleneknek nincsenek segítőik!”
A társítás az, amikor társat vallanak a teremtő Allahhal, akár az Urasságban vagy az Istenségben. De az Istenségben szoktak általában társítani a teremtővel.
A társítás két részre oszlik:
1- A nagy társítás: Kivezeti a tulajdonosát az Iszlámból. Ha így találkozik Allahhal vagyis ha így hal meg, akkor nagy kínzásban fog részesülni. A nagy társításnak két fajtája van.
a- Olyan társítás, amely Allahhal Magával kapcsolódik: Két részre oszlik:
i- A ködösítők társítása, mint Fáraó társítása, és a hitetlenek társítása.
j- Társat állítani Allah mellé. Nem tagadják meg a neveit, a tulajdonságait és az Urasságát. Mint a keresztények, akik a szent háromságban hisznek. Tehát társat állítottak Allah mellé, mint Jézus és Mária.

b- Olyan társítás, amely Allah szolgálatával kapcsolódik: Ez négy részre oszlik:

i- Allahon kívüli istenhez fohászkodik.

ii- A szándék, az akarat olyan valakiért, aki nem Allah. Ha munkálkodunk valaki másért mint Allah, akkor hiábavaló a munkálkodásunk.

iii- Ha engedelmeskedünk egy teremtménynek olyasvalamiben, ami ellenkezik Allah parancsával.

iv- Ha ugyanúgy szeretünk valakit, ahogy Allahot.

2- A kis társítás: Nem vezeti ki a tulajdonosát az Iszlámból. Nem tagadja meg az egyistenhitet, hanem megtagadja tökéletességét. És ha ezzel a kis társítással találkozik Allahhal, akkor az ügy Allahé! Vagy megbűnhődik érte vagy megbocsátja neki. A kis társítás eszköz a nagy társítás felé. Ha bele esünk, akkor nagy bűn. Két részre oszlik, Látszódó és rejtett.
1- Látszódó: Három fajtája van szóbeli, gyakorlati és belső.

a- Szóbeli: A kiejtéssel történik, mint az esküvés valakiben, aki nem Allah, és mint Allah Prófétáit magasztalni az Isteni szintre.

b- Gyakorlati: Mint a pesszimistaság. Amikor babonás valamire, amit látott vagy hallott és ezért valamit tesz ellene. Valamelyik állatokra vagy valamelyik madárra babonás. A különböző jósok hallgatása és helyesítése.

c- Belső: A munkálkodás az e világért. Azt mondja, hogy Allahért teszi de magában nem őszinte Allahnak.

2- A rejtett: Történik velünk a szóban és a tényben de mi nem tudunk róla, hogy társítunk. Pl. Ha azt mondjuk, hogy Ha Allah is ezt akarja és te is. Ez társítás. Azt kell mondani: „Ha Allah ezt akarja aztán te.” Más pl. Ha azt mondjuk, hogy Hagyatkozom Allahra és rád akkor társítok. Azt kell mondani Hagyatkozom Allahra aztán rád.

Tudd meg, hogy a kis társítás minden fajtája átfordulhat nagy társítássá, ha kíséri egy belső hit. És ez Allahon kívüli lénynek magasztalása.Második: Aki Közvetítőt állít ő és Allah között.
Mennek a közvetítőkhöz és hagyatkoznak rájuk és kérik őket, hogy pl. kérjenek nekik Allahtól bocsánatot vagy valami mást. Szóval állítanak közvetítőt a teremtő és a teremtmény között, ami szigorúan tilos kivéve a Teremtő törvényeinek továbbítása az emberek közé, ami a Próféták (Béke legyen rájuk) munkája. De a Prófétákat sem szabad közvetítőnek állítani. Ha megnézzük a verseket, amelyek a Koránban szerepelnek, meglátjuk, hogy a próféta idejében, amikor kérdezték a prófétát valamiről, akkor eljött a sugalló angyal az égből a Prófétához és besúgta neki a választ és utána a Próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) válaszolt az Allah szerinti válasszal. Koránból: (8/1): „Óvakodjatok Allahtól és törekedjetek békességre egymás között! Engedelmeskedjetek Allahnak és a küldöttének, ha hívők vagytok!” (2/219): „Kérdeznek téged a borról és a szerencsejátékról. Mondd: „Súlyos vétek van bennük, és néha valamelyes hasznára is vannak az embereknek. A belőlük fakadó vétek azonban nagyobb a hasznuknál.” És kérdeznek téged: Mit kell adakozniuk? Mondd: „A fölösleget.„ Így magyarázza meg nektek Allah a verseket. Talán elgondolkodtok.” (2/222): „Kérdeznek téged a havibajról. Mondd: „Kórság az” Ezért Tartsátok távol magatokat az asszonyoktól a havibaj idején, s ne közeledjetek hozzájuk, amíg meg nem tisztulnak!” (2/220): „Kérdeznek téged az árvákról. Mondd: „Javítani a helyzetükön már önmagában jó.” És így tovább sok ilyen korán vers van, ami rámutat arra, hogy a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) közvetítette Allah törvényét. Azt mondta Allah a Koránban: (2/186): „Ha az én szolgáim kérdezni fognak Téged felőlem, úgy én közel vagyok hozzájuk és felelek annak a fohászára, aki hozzám fohászkodik. hallgassanak hát ők is az én hívásomra és higgyenek nekem! Talán az igaz úton fognak haladni.” Tehát ezek a Korán versek bebizonyították, hogy a fohászhoz nincs szükség közvetítőre, hanem egyenes kapcsolat van Allah és a szolgája között, hiszen Allah közel van meghallgatja a szolgája fohászát.

Harmadik: Aki nem tartja hitetlennek a társítókat, vagy aki elhisz a társítóknak.
Aki nem tartja hitetlennek a társítókat, vagy nem is sejti a hitetlenségüket, vagy helyessé nyilvánítja a vallásukat, az ő maga hitetlen és nem ismeri az Iszlámot.

A Magasztos Allah megparancsolta nekünk, hogy tartsunk távol magunkat a hitetlenségtől, tagadjuk meg. úgy ahogy Ábrahám (Allah dicsérte, és üdvözítette) nyilvánította. Azt mondta Allah a Koránban (43/26..28): „És emlékezz arra, amikor Ábrahám azt mondta apjának és népének: „Nekem nincs közöm , ahhoz amit ti szolgáltok, kivéve azt aki teremtett engem. Ő fog engem az igaz útra vezérelni. És maradandó szóvá tette ezt az utódai közt. Talán megtérnek.” (60/4): „Szép példaképetek volt pedig Ábrahámban és azokban, akik vele voltak. Emlékezz arra, amikor azt mondták a népüknek:” Mi ártatlanok vagyunk a ti bűnötökben és abban, amit Allah helyett szolgáltok. Megtagadunk benneteket.”

Negyedik: Aki nem hisz az Iszlám teljességében, vagy aki elfogad az Iszlám helyett más rendszert.

Aki azt hiszi, hogy a Próféta útmutatása nélkül más tökéletesebb útmutatás létezik, vagy más rendszer van, amely jobb a rendszerénél, az elé helyezi a sátánok rendszerét Allah rendszere elé, és elé helyezi, azokat a vallás elleni rendszereket Allah törvénye elé. Vagy, aki azt hiszi, hogy az Iszlám rendszert nem lehet valósítani a huszonegyedik században vagy, hogy az Iszlám egy kapcsolat az ember és az Ura között és nincs semmi köze az egyéb dogokhoz, ezeknek azt mondta Allah a Koránban: (5/44): „Akik nem aszerint ítélkeznek, amit Allah kinyilatkoztatás gyanánt leküldött, azok a hitetlenek.” (4/65): „De nem, az uradra! Mindaddig nem lesznek hívők, ameddig nem tesznek téged döntőbírának abban, ami vita tárgyát alkotja közöttük, nem éreznek feszélyezettséget a lelkükben amiatt, amit döntöttél, s teljes alázattal alá nem vetik magukat annak.”

Aki Allah törvényén kívül más törvényt elfogad, az hitetlen, akkor is ha azt mondja, hogy Allah törvénye a legjobb.

Ötödik: Aki utálja egy kis részét annak, amit hozott a Próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) az hitetlen akkor is ha eszerint cselekszik.

A hittani képmutatás, amely viszi a gazdáját a pokol fenekére, ahogy mondta Allah a Koránban: (47/9): „Ez azért történik, mert nem volt ínyükre, amit Allah leküldött. Ezért Allah meghiúsította tetteiket.”
A hittani képmutatásnak hét fajtája van: A Próféta hazudtatása, hazudtolja egy kis részét annak, amit hozott a Próféta, utálja a Prófétát, utálja egy kis részét annak, amit hozott a Próféta, örül annak ha lealacsonyodott a Próféta vallása, utálja ha győz a Próféta vallása.Hatodik: Gúnyol valamennyit Allah vallásából.

Aki gúnyolódik egy részén annak, amit hozott a Próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) őt és a háza népét- akár tiltott akár megengedett dolog legyen, az hitetlen akkor is ha tréfálkozik és nem akar gúnyolódni.

A vallásban való gúnyolódás az amikor merészel olyan beszédet mondani, amiben gyűlölet és vallás lealacsonyítás van. Lehetséges, hogy azért gúnyolódik, mert beteg vagy ideges vagy egyéb. Ugyanúgy gúnyolódnak néhány Korán idézeten vagy néhány Prófétái hagyományon. Gúnyolódik a határon, amit Allah szabott, hogy mindenki megkapja a jogát. Gúnyolódnak azon, hogy le kell vágni a kezét annak, aki lop. Azt mondja Allah a Koránban: (9/65-66): „És ha megkérded őket, akkor bizony azt mondják: „Mi csak a nyelvünket köszörültük és játszottunk.„ Mondd: „Vajon Allahból, az Ő jeleiből és a küldöttéből űztetek gúnyt? Ne mentegetőzzetek! Hitetlenek lettetek, miután már hittetek. Ha megbocsátunk is egy csoportnak köztetek, egy másikat megbüntetünk, mivelhogy bűnösök voltak.”

Azt mondta az Iszlám Seikje Ibin Timijah –Allah legyen kegyes vele- hogy Allah káromlása és a Próféta káromlása hitetlenség akár tudja a káromló, hogy ez nem szabad, vagy nem tudja. A hit, a szóban és a tettben van.Hetedik: Minden féle varázslat gyakorlása.

Aki gyakorolja a varázslatokat vagy, aki hisz a varázslásban az hitetlen.

A varázslásból: Ne szeresse a férfi a felességét. Bátorítja az embert sátáni módszerekkel azokra a dolgokra, amit nem szeret. Aki megteszi vagy, aki megelégedett vele az hitetlen. Azt mondta Allah a Koránban: (2/102): „Ők ketten csak úgy tanítottak valakit, hogy előbb azt mondták: „Mi csak kísértés vagyunk. Ne hitetlenkedj!” És a démonok megtanulták a két angyaltól azt, amivel viszályt lehet szítani a férfi és a felessége között. Ám a démonok nem okoznak ezzel kárt senkink, Csak ha Allah megengedi.”Nyolcadik: A társítók támogatása és segítése a muszlimok ellen.
Aki ezt teszi, az hitetlen.

Ez csak úgy teljesül, hogy kinyílik az ember szíve Allah társítóihoz és kezdi szeretni Allah ellenségeit és a muszlimok ellenségeit. Azt mondta Allah a Koránban: (16/106-107): „Akik nem hisznek Allahban, miután már hívők voltak-kivéve, aki kényszerből cselekszik, és nyugodt az ő szíve a hitben-, ám akik önként kitárják keblüket a hitetlenségnek: azokon Allah haragvása lesz és szörnyű büntetés lesz az osztályrészük. Ez azért lesz, mert ők jobban szertik az evilági életet a túlvilágnál és mert Allah nem vezeti a hitetlen népet.”

Aki megteszi ezt, az érvénytelenítette az egyistenhitét. Allah figyelmeztette a Prófétáját (Allah dicsérte, és üdvözítette) attól, hogy a hitetlenekkel és a társítókkal szövetséget kössön, győzelmet biztosítson nekik és segítsen nekik a bajban. Azt mondta Allah a Koránban: (28/86): „És te nem remélted, hogy az írás le fog küldetni hozzád, ha csak nem Urad irgalma gyanánt. Ne légy hát segítője a hitetleneknek.”, és azt mondta (11/113): „És ne keressetek támaszt azoknak, akik vétkeznek! Különben a Pokol tüzének estek martalékául. Allahon kívül nincsenek gyámolítóitok. És majdan nem segít rajtuk senki.”Kilencedik: Aki hisz abban, hogy ki kell hagyni Allah törvényét.

Aki azt hiszi, hogy néhány embernek, akinek jó rangja van Allahnál, kitudja hagyni Allah törvényét, az hitetlen. Azt mondta Allah a Koránban: (3/85): „Aki nem az Iszlám, hanem más vallás után vágyakozik, attól az nem fog elfogadtatni, és a túlvilágon a kárvallottak közé fog tartozni.”

Ennek ellenére ezt a rossz hitet követték néhányan, akik tartoznak az Iszlámhoz, mint a Szufik. Ők azt hiszik, hogy tudnak utat vetni Allahhoz, anélkül, hogy kövessék a Prófétáját (Allah dicsérte, és üdvözítette) őt és a háza népét-.Tízedik: Az elfordulás Allah vallásától.

Vagyis teljesen elfordul Allah vallásától vagy elfordul attól, amin alapul az Iszlám. Nem tanulja és nem cselekszik utasításaival. Azt mondta Allah a Koránban: (32/22): „És ki vétkesebb annál, aki Ura jeleivel figyelmeztetést kapott, Ám ő utána elfordult azoktól?! Bizony bosszút állunk a bűnösökön.” (20/124): „Aki azonban elfordul az intésemtől, annak a megélhetése szűkös lesz és a feltámadás után vakon fogjuk őt feltámasztani.” (10/7-8): „Akik nem félnek attól, hogy találkoznak majdan velünk, elégedettek az evilági élettel, megnyugszanak abban és akik ügyet sem vetnek a mi jeleinkre, azoknak a pokol tüze lesz a lakhelyük fizetségül azért, amit szereztek.” (11/15-16): „Akik az evilági életet és annak pompáját áhítozzák, azoknak már itt odaadjuk tetteikért járó teljes fizetséget s nem fognak itt sem megrövidülni. Ők azok, akiket a túlvilágon csak a pokol tüze várja. Hiábavaló az, amit cselekedtek itt és hamisak az ő tetteik.”

Allah Bölcsességéhez tartozik az, hogy ha az ember elfordítja a hátát Allahnak, így talál a sátán utat, ami vezeti hozzá, hogy végig kísérje mint a saját árnyéka és állandóan hívja a rossz dolgok cselekvéséhez díszítve azt. És végig kíséri, a Pokolba ahova ő is fog kerülni. Azt mondta Allah a Koránban: (43/36): „Aki vakságban elfordul Allahtól, a mellé egy sátánt rendelünk, és az lesz az ő társa.” A sátánok dolga, hogy keressék azokat, akik elfordultak Allahtól, hogy még jobban eltávolítsák őket a Magasztos útjától. Ezzel eltévelyegnek és a sátán segítségével teszik a legmocskosabb tetteiket és közben azt hiszik, hogy ők jó tetteket cselekednek. Azt mondta Allah a Koránban: (43/36): „A sátánok bizony távol tartják őket az igaz úttól és közben azt hiszik, hogy az igaz úton vezettetnek.”

Aki titokban hisz Allahban és szereti Allahot, de az emberek előtt kiejt rossz szavakat Allah ellen, mert veszélyben van, mert ha kiderül a hite, akkor megkínozzák, vagy megverik vagy megölik. Ebben az esetben nem mondhatjuk róla, hogy hitetlen. Azt mondta Allah a Koránban: (16/106-107): „Akik nem hisznek Allahban, miután már hívők voltak-kivéve, aki kényszerből cselekszik, és nyugodt az ő szíve a hitben-,ám akik önként kitárják keblüket a hitetlenségnek: azokon Allah haragvása lesz és szörnyű büntetés lesz az osztályrészük. Ez azért lesz, mert ők jobban szertik az evilági életet a túlvilágnál és mert Allah nem vezeti a hitetlen népet.” Allah azért küldte a prófétáit, hogy az egyetlen egy istenhez hívják a népüket, és hogy őszintén szolgálják. A Koránból: (1/5): „Téged szolgálunk és hozzád fordulunk segítségért” azt jelenti, hogy ne szolgáljanak mást mint Őt, és ne kérjünk oltalmat senkitől rajta kívül. Azt mondta Allah a Koránban: (98/5): „Nem kaptak pedig más parancsot, csak azt, hogy hanifok gyanánt őszinte hittel szolgálják Allahot, végezzék el az imádságot és adják meg a zakátot. Ez az igaz vallás”
Ha már tudod mindezt, akkor tudd meg azt is, hogy ennek megvalósításához, szükség van, hogy kiszabadítsd a vallást a társítás és az új találmányok szálkái közül. Mert az Ima, a Zakát, a Böjtölés, a Zarándoklás visszautasítandó a társítással, és csak úgy fogadható a munkálkodásod ha egy istenben hiszel. A társító munkálkodása hiábavaló. Koránból: (39/65): „És már kinyilatkoztatott neked és azoknak, akik előtted éltek, hogy ha Allah mellé más isteneket társítasz, akkor bizony a te munkálkodásod hiábavaló lesz, és kárvallott leszel a kárvallottak között.” (6/88): „Ez Allah útmutatása. Igaz útra vezérli vele a szolgái közül azt, aki akar. Ha azonban más isteneket társítottak volna Allah mellé, akkor meddő lett volna amit cselekedtek.” (4/48): „Allah nem bocsátja meg, hogy más isteneket társítanak mellé. Ami vétek ez alatt van, azt megbocsátja annak, akinek akarja. Aki más istent társít mellé, az hatalmas bűnt eszel ki.” (5/72): „Hitetlenek azok, akik azt mondják: „Allah: a Messiás, Mária fia.” A Messiás maga azt mondta: „Izráel fiai! Szolgáljátok Allahot, az én Uramat és a ti Uratokat!” Aki Allah mellé más isteneket társít-annak Allah megtiltotta a Paradicsomot. Annak lakhelye majdan a Pokol tüze lesz. A kegyetleneknek nincsenek segítőik!”

malaka Creative Commons License 2008.04.04 0 0 1336
A végzetben, és Az elrendelésben való hit.Magasztos Allah megbecsülte (pontosan) az emberek cselekedeteit. Ő hamarabb rendelkezett ennek tudásával.A hit az elrendelésben négy részre oszlik:

* Allahnak tudomása van mindenről
* Allah megírta az őrzött táblán
* Az élőlények munkálkodása Allahtól függ
* Allah teremtette az élőlények tulajdonságaitEgy: Hinnünk kell abban, hogy Allahnak tudomása volt részletesen az összes dologról, ami történt, történik, és fog történni velünk.

Kettő: Hinnünk kell abban, hogy Allah megírta a szolgái elrendelését az Őrzött táblán (Allauhu lmahfuz). Erről a két ügyről szól Allah a Koránban (22/70): „Vajon nem tudod, hogy Allah mindazt tudja, ami az égben és a földön van? Írásban található mindez. Könnyű ez Allahnak”. Azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „Allah megírta a teremtményeinek az elrendelésüket már ötvenezer évvel azelőtt, hogy megteremtette az egeket és a földet”

Három: Hinnünk kell abban, hogy minden élőlény munkálkodása nem történhet csak Allah akaratával. Akár amit Allah tesz velünk, vagy amit mi teszünk.

Amit Allah tesz velünk: Koránból (28/68): „A te Urad teremt, amit akar, és választ” és a (14/27) Ája végén: „Allah azt cselekszik, amit akar” és a Koránban (3/6): „Ő az aki, megformáz benneteket az anyaméhben, ahogy akarja”Amit mi teszünk: Koránból (4/90) Ája közepén: „Ha Allah akarta volna, hatalmat adott volna nekik fölöttetek, s akkor sikerrel harcoltak volna ellenetek” és a (6/137) Ája közepén: „Ha Allah úgy akarná, nem tennék ezt. Hagyd őket a hazugsággal együtt, amit koholnak”Négy: Hinnünk kell abban, hogy minden élőlény magát, tulajdonságát és mozgását Allah teremtette. Azt mondta Allah a Koránban (39/26): „Allah minden dolog teremtője. Mindeneknek ő az istápolója” és a (25/2) Ája végén: „és megteremtett minden dolgot és akarata szerint határozott róluk” és a (37/96): noha Allah teremtett titeket, s azt, amit csináltok”

De a hit az Allah által előre elrendelt eseményekben nem azt jelenti, hogy az ember nem tud saját maga akarata szerint cselekedni. Mert az Iszlám vallás előírásai és a valóság két bizonyíték erre.

Első: Az Iszlám vallás előírásai: Azt mondta Allah a Koránban a saját akaratról (78/39): „Aki akarja , az Urához tér meg” és a (2/223) Ájában: „Menjetek a szántóföldetekre, ahogyan csak akartok” és a (64/16) Ájában: „Féljétek hát Allahot, ahogyan csak tőletek telik, figyeljetek, engedelmeskedjetek és adakozzatok a magatok javára!” és a (2/286) Ájában: „Allah nem terhel meg senkit sem súlyosabb teherrel, mint aminek elviselésére képes. Mindenkinek az lesz majdan az őt megillető része, amit szerzett, és az lesz a számláján, amit szerzett”

Második: A valóság: Minden ember tudja magáról, hogy van saját akarata a választásban, hogy mit tegyen és mit hagyjon ki. És a saját akarata szerint tud tenni különbséget. A járás saját akarata szerint történik de a szívdobogás nem. A szolga akarata függ Allah akaratától. Azt mondta Allah a Koránban (81/27..29): „Intés ez csupán a teremtményeknek! annak, aki egyenes úton akar járni. Ám csak akkor akarják, ha úgy akarja Allah, a teremtmények Ura.” Mivel a világmindenség a Magasztos Allahé, nem létezhet semmi az Ő tudásán és akaratán kívül. Vagyis nem létezik semmi a világon, amiről tudomása ne lenne. Akár anyag akár gondolat akár fogalom, a Magasztosnak mindenről tudomása van. Ha egyenes úton akarok járni (az Iszlám szerint cselekedni), csak és kizárólag csak a Magasztos engedélyével lehet.

Ha a szolga hisz az Allah által előre elrendelt eseményekben, ne mentegetőzzön vele, ha valami bűnt követett vagy valami kötelességet kihagyott. Ha ezzel mentegetőzik, akkor a mentegetőzése visszautasítandó mert:

Első: Azt mondta Allah a Koránban (6/148): „Akik Allah mellé más isteneket állítanak, azt fogják mondani: „Ha Allah úgy akarta volna, nem társítottunk volna Allah mellé más isteneket, sem mi, sem atyáink és nem is tiltottunk volna meg semmit.” Így vádolták hazugsággal Allah küldötteit már azok is, akik őelőttük voltak, amíg meg nem ízlelték a mi szigorunkat. Mondd van valami tudásotok, amit elénk tárhatnátok? Vélekedéseket követtek csupán, s nem tesztek mást, csak találgattok.” És ha lenne mit mentegetőzniük az elrendeléssel, akkor Allah nem ízleltette volna velük a szigorát.

Második: Azt mondta Allah a Koránban (4/165): „Küldöttekről, akik örömhír-hozók és intők gyanánt jöttek el, hogy a küldöttek fellépése után az embereknek ne lehessen érvük Allah ellen mondván, hogy semmiről nem tudnak. Allah hatalmas és bölcs.”

Harmadik: Azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „Nincs köztetek valaki, akinek ne lenne eldöntve a helye a mennyországban vagy a pokolban.” Erre azt mondta valaki: „Tehát hagyatkozzunk az elrendelésnek és ne tevékenykedjünk?” Erre azt mondta a próféta „De tevékenykedjetek” és elolvasta a Koránból a (92/5..10): „Aki ad és istenfélő, és hisz a legjobban, annak könnyűvé tesszük az utat a legkönnyebb sorsra. Aki azonban fösvény és önelégült, és hazugságnak tartja a legjobbat, annak könnyűvé tesszük az utat a legnehezebb sorsra”. Tehát a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) megparancsolta, hogy tevékenykedjünk és ne hagyatkozzunk az elrendelésre

Negyedik: A Magasztos Allah Szabott megengedett és tiltott dolgokat a szolgának. És csak annyit kér a szolgától, aminek elviselésére képes. Azt mondta Allah (64/16): „Féljétek hát Allahot, ahogyan csak tőletek telik” (2/286): „Allah nem terhel meg senkit sem súlyosabb teherrel, mint aminek elviselésére képes”. Ha a szolga köteles lenne mindenre, akkor lenne valami amit nem bírna végig vinni. És ez lehetetlen, ezért ha feledésből vagy kényszerből tettél tilos dolgot, Allah megbocsátja.

Ötödik: Az Allah áltál előre elrendelt események (elrendelések) titkosan vannak őrizve és csak akkor tudjuk ha megtettük saját akaratunkkal. Tehát amit tettünk, saját akaratunkkal történt és hamarabb nem tudtunk róla de Allah hamarabb megbecsülte. Ezért felelősek vagyunk a tetteinkért és nem lehet az előre elrendelt eseményekre (elrendelésre) hivatkozni.

Hatodik: Azt látjuk, hogy az ember azt követi, ami neki megfelel, amíg nem derül ki, hogy tulajdonképpen azt követte, ami nem felel meg. És ezt a rossz eredményt rákeni az elrendelésre. Akkor miért hagyta abba, ami neki megfelel és utána rákente a rossz eredményt az elrendelésre?

Mondok egy példát, ami felvilágosítja ezt: Két ország közül választani kell, hogy melyik országba utazol. Az egyik országban uralkodik a rendetlenség, a gyilkolás, a lopás, az erőszak, a félelem és az éhezés. A másik országban pedig uralkodik a rend, a biztonság, a szép élet, az embertisztelet és a vagyonbiztonság. A két ország közül melyik országba utazol? Nyilvánvaló, hogy az utóbbiba utazol, ahol uralkodik a rend és a biztonság. És nincs olyan ésszel rendelkező ember, aki válassza azt az országot, ahol ölnek és erőszakolnak, és utána rá keni a kínlódását az elrendelésre! Ugyanúgy miért válassza a poklot és elfordul a mennyországtól és rákeni rosszullétét az elrendelésre?

Más példa: Azt látjuk, hogy a betegnek adnak orvosságot, amit nem kíván és megtiltják tőle azt a kaját, ami szeret és ő megtiltja magától. Mindezt azért teszi mert meg akar gyógyulni. És úgy nem gyógyul meg ha nem kapja be a gyógyszert és ha eszik, amit akar és rákeni gyógyulatlanságát az elrendelésre. Tehát miért hagyja abba az ember, amit parancsolt Allah és a prófétája és bekerül a pokolba és rákeni a rossz sorsát az elrendelésre?

Hetedik: Ha valaki bántalmaz téged! elrabolta a pénzedet és utána azt mondja neked, hogy ne bánts mert ezt a dolgot Allah hamarabb megbecsülte (elrendelte). Elfogadod-e ezt az indokot? Nyilvánvaló, hogy nem fogadod el. De miért nem fogadod el az elrendelés indokát, amikor te ugyanezzel az indokkal ellenkezel a Magasztos Allahhal.

Az elrendelésben való hit gyümölcsei:

Első: Allahra való hagyatkozás munkálkodás közben, mert Allah a tudója mindannak, ami történik.

Másik: Ne legyen büszke magára ha valami jól sikerült, mert ami történt Allahtól előre megbecsült volt. És Ő méltó arra, hogy megköszönjük neki. A büszkeség elfelejteti a gazdájával az Allahnak való hálálkodást.

Harmadik: Ami történik velünk a Magasztos irányítása alatt van, akié a föld, az egek és, ami közöttük van. Ez adja az emberben a vigaszt és a belső nyugalmat. Azt mondja Allah a Koránban (57/22): „Egyetlen sorscsapás sem esik a földön, hogy bennetek, hogy –mielőtt azt megteremtettük volna- az Írásban ne állna –könnyű ez Allahnak- hogy ne bánkódjatok azért ami kicsúszott a kezetek közül és ne örvendezzetek annak, ami néktek adatott. Allah nem szeret senkit, aki beképzelt és dicsekvő.” Azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „A hivő ügye mindig jó, és az csak a hivőké, hogy ha jó dolog történik vele megköszöni a Magasztosnak és jóvá válik az ügye, és ha rossz dolog történik vele, akkor türelmesen átvészeli és jóvá válik az ügye.”

Akik eltévedtek az elrendelésben két csoportra oszthatók:

Az egyik: (a kényszer) Akik azt mondják, hogy az embernek nincs választási lehetősége.

A másik: (a választhatóság) Akik azt mondják, hogy az ember önálló a cselekvésben és maga döntheti el, hogy mit tegyen, és ehhez a Magasztosnak semmi köze nincsen.

A válasz az első csoportra (a kényszer) két szempontból. A vallási szempont és a valóságos szempont:

1- A vallási szempont: A Magasztos Allah bebizonyította a szolgának, hogy választhat a jó és a rossz közül. És úgy cselekedhet, ahogy gondolja. Azt mondta Allah a Koránban (3/152) Ája közepén: „Van köztetek, aki az evilágot áhítozza, és akad olyan, aki a túlvilágot.” (18/29): „És mondd: „Ez az igazság, amely az uradtól jön, aki akar, az hígyen, és aki akar, az ne hígyen! A vétkeseknek a túlvilágon tüzet készítettünk elő, amelynek a füst sátra körülveszi őket.” (41/46): „Aki jóra valóan cselekszik, az a maga hasznára teszi, és aki rosszat tesz, az a maga kárára cselekszik. A te urad nem igazságtalan a szolgáival szemben”

2- A valóságos Szempont: Az ember tudja a különbséget a általa kiválasztott tettek (mint az evés, ivás, eladás és a vásárlás) és az akaratán kívül történtek között (mint az esés a tetőről).

A válasz a másik csoportra (A választhatóság) két szempontból. A vallási szempont és a valóságos szempont:

,1- A vallási szempont: Allah Ő a teremtője mindennek és minden az Ő Akaratán áll. És Ő felvilágosította a könyvében, hogy a szolgák tetteik, Allah akarata hatályán belül történnek. Azt mondta Allah a könyvében (2/253) Ája közepén: „Ha Allah úgy akarta volna, akkor nem hadakoztak volna egymással az utánuk jött nemzedékek, miután nyilvánvaló bizonyítékokra tettek szert. Ám egyenetlenség támadt közöttük. Voltak közöttük olyanok, akik hívők, mások istentagadók voltak. Ha Allah úgy akarta volna nem hadakoztak volna egymással. Ám Allah azt teszi, amit akar.” (32/13): „Ha akartuk volna, minden léleknek megadtuk volna az útmutatást. Ám betejesedett az általam kimondott szó: „Bizony, megtöltöm dzsinnekkel és emberekkel a gyehennát színültig!””2- A valóságos szempont: A világegyetem mindenségében tulajdona a Magasztos Allahnak. Az ember a világegyetemből való, tehát az ember is tulajdona a Magasztos Allahnak. Tehát az ember nem cselekedhet a Tulajdonos dolgaival csak a Tulaj engedélyével és hozzájárulásával.

malaka Creative Commons License 2008.04.04 0 0 1335
Az utolsó napban való hit.Fog következni egy nap, amikor vége lesz a világnak. Ennek a napnak az időpontjával Csak Allah rendelkezik és ezt a titkot nem mondta senkinek. Ettől a naptól kezdve meghal minden ember. Ezen a napon Allah fel fog támasztani mindannyiunkat. Ezen a napon felelni fogunk Allah előtt a tetteinkért. Ezen a napon Pihennek a hívők a mennyországban –Kérjük Allahtól, hogy minket is juttasson a mennyországba- és kínlódnak a hitetlenek a pokolban –Allah védjen minket a pokol tüzétől-.Az utolsó napba való hit három részre oszlik:

* A feltámadásban való hit
* Az elszámolásben, és a büntetésben való hit
* A Paradicsomban és a Pokolban való hit

1- Hinni kell a feltámadásban, amikor másodszor fújják a kürtöt. Ennek hatására mezitláb, meztelenül és körülmetéletlenül felkel minden ember a világ Ura felé. Azt mondta Allah a Koránban (21/104):„Ahogy véghez vittük az első teremtést, megismételjük azt. Ígéret ez, amely minket terhel. Így cselekszünk”

A feltámadás nyilvánvaló igazság, amelyre rámutatott az Írás és a Szunna és a muszlimok Közössége. Azt mondta Allah a Koránban (23/15-16): „Aztán, mindezek után, meg fogtok halni. Aztán a feltámadás napján fel fogtok támadni”

És azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) „A feltámadási napon az emberek meziutláb és meztelenül gyülekeznek”. A muszlimok mindannyian támogatják ezt. Ez a dolog a legigazságosabb egyenlőség, hiszen a bűnös nem úszta meg a büntetését a halállal, hanem az elszámolási napon minden bűnös megbűnhődik a bűnéért Allah színe előtt. Azt mondta Allah a Koránban (23/115) „Azt gondoltátok vajon, hogy játékból teremtettünk benneteket, és hogy nem lesz visszatérésetek hozzám” És azt mondta Allah a prófétájának, hogy (28/85)„Aki elrendelte neked a Korán hirdetését, az bizonyosan visszahoz téged a visszatérés helyére”

2- Hinni kell az elszámolásban és a büntetsben: A szolga elszámol a tetteiért és ezek szerint bűnhődik vagy boldogul. Ezt bebizonyította a Korán és a Szunna és a muszlimok közössége.

Azt mondta Allah a Koránban (88/25-26): „Hozzánk lesz az ők visszatérésük, és a mi dolgunk lesz, hogy elszámoljunk velük „ és azt is mondta (6/160) „aki majdan valami jótettel jön elő, annak tízszer annyi lesz a jutalma. Aki pedig valami rossz cselekedettel jön, annak a fizetsége ugyanannyi lesz csupán. Nem fognak jogtalanságot szenvedni” azt is mondta (21/47): „És igazságos mérleget állítunk föl a feltámadás napján. És egyetlen lélek sem fog igazságtalanságot elszenvedni semmiben. Ha az egy mustármag súlya lenne is –előhozzuk! Elégséges számon kérők vagyunk”

Azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) : „Az elszámolási napon Allah elszigeteli a hívő embert a többiektől és rá borít egy kendőt és megkérdezi, hogy emlékszel-e arra a bűnre, amit követtél. Erre válaszol a hívő, hogy igen Uram. Utána Allah előhozza neki a másikat, amit megint beismer a hívő. És addig hozza elő neki a bűnöket, amíg azt nem látja a hívő, hogy már a pokol lesz a szálláshelye. És eztán azt mondja Allah neki, hogy mindezeket a bűnöket titokban tartottam neked az életben és nem tudott róla senki. Én ma megbocsátom neked. És ezután megkapja a jótettes könyvét.

De a hitetleneket és a képmutatókat előhívja mindenki szeme láttára és azt mondja: „Ezek azok akik, nem mondtak igazat Allahnak, ugye Allah átka a kegyetlenekre”

Azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „Aki szemügyre vesz egy jótéteményt és meg is teszi, Allah megírja magánál, mintha tíz jótéteményt tett volna és hétszázszorosára meg is többszőrösíti és még többre is. De aki szemügyre vesz egy rossz téteményt és megteszi, Allah csak egy rossztéteményt ír neki magánál”

A muszlimok mindannyian hisznek az elszámolásban és a büntetésben. Ez a dolog az abszolút egyenlőség, hiszen Allah –Magasztaltassék - leküldte a könyveket és a prófétákat, és kötelezővé tette a szolgáiknak, hogy fogadják el, amit hoztak tőle, és eszerint is cselekedjenek. Ha nem lenne elszámolási nap és nem lenne büntetés és nem lenne jutalom, akkor ez ellenkezne az Igazságos Allah egyik tulajdonságával. Azt mondta a Magasztos Allah a Koránban: „Bizony kérdőre vonjuk azokat, akikhez elküldetett az üzenet és kérdőre vonjuk a küldötteket is. És bizony –valóságos tudás alapján- elbeszéljük nekik az eseményeket, hiszen nem voltunk mi távol azoktól”

3- Hinni kell a Mennyországban és a Pokolban: Két dolog, ami örökkön örökké kíséri az embert.

A Mennyország az a szálláshely, ahol kényelmesen élnek az emberek. Allah teremtette azoknak az embereknek, akik hívők voltak a földi életben és válogattak a tettekkel, akik hittek abban, amit Allah szabott nekik, és engedelmeskedtek Allahnak és a prófétájának, akik őszinték voltak Allahnak és követői voltak a prófétájának. A Mennyországban van olyan, amit szem sem látott még, és fül sem hallott még, és eszébe sem jutott még senkinek. Azt mondta a Magasztos a Koránban (98/7-8): „Akik azonban hisznek és jótetteket cselekszenek, azok a teremtmények között a legjobbak. Fizetségük az ő Uruknál Éden kertjei lesznek, amelyek alatt patakok folynak, s örökké ott időznek. Tetszését leli bennük Allah, és ők is tetszésüket lelik benne. Ez azt illeti meg, aki féli Urát” Koránból (32/17): „Egy lélek sem tudja, hogy milyen öröm rejtőzik fizetségképpen az emberek számára azért, amit cselekedtek”.

A pokol a kínzás szállás helye, amelyet Allah előkészített a Kegyetlen hitetleneknek, akik megtagadták Allahot és ellenkeztek a prófétáival. Ott sok fajta kínzás van, ami nem is jut az eszedbe. Azt mondta Allah a Koránban (3/131): „És féljétek a pokol tüzét, amely készen áll a hitetlenek számára” (18/29): „És mondd: „Ez az igazság, amely az Uradtól jön. Aki akar, az higgyen, és aki akar, az ne higgyen! A kegyetleneknek a túlvilágon tüzet készítettünk elő, amelynek a füstsátra körülveszi őket. És ha segítségért könyörögnek, akkor vizet kapnak segítségül, amely olyan, mint az olvasztott érc, és sütni fogja az orcájukat. Szörnyű ital és szörnyű pihenőhely!” (33/64..66): „Allah átka van a hitetleneken és a Pokol tüzét készítette elő nekik. Örökké benne fognak időzni és nem találnak sem gyámolítót, sem segítőt. Azon a napon, amikor orcájuk nyárson sül a tűzben, azt mondják: „Bárcsak engedelmeskedtünk volna Allahnak és a küldöttnek!"

Az utolsó napban való hithez tartozik a halál utáni eseményekben való hit mint:a- A sír megpróbáltatása: A halott megkérdezése a temetés után az Istenéről és a vallásáról és a prófétájáról. Itt Allah kiegyensúlyozottságot ad a hívőnek. Így válaszol a hívő: „Allah az Istenem, az Iszlám a vallásom és Mohamed (Allah dicsérte, és üdvözítette) a prófétám”. A hitetleneket pedig Allah félrevezeti. Így válaszol a hitetlen: „Hahha nem tudom”. A képmutatók és akik sejtettek a vallásban azt mondják: „Nem tudom de hallottam, hogy az emberek mondtak valamit erről és utána én is mondtam”.

b- A sír kínzása és jólléte: A sír kínzása a kegyetleneké, a képmutatóké és a hitetleneké. Azt mondta a Magasztos a Koránban (6/93): „Bárcsak látnád, amikor a vétkesek a halál kínjában vergődnek az angyalok kinyújtják feléjük a kezüket, mondván ”Adjátok ki a lelketeket! Ma a megaláztatás büntetését kapjátok viszonzásul azért, hogy Allahhal szemben valótlanságot mondogattatok és fennhéjázva elvetettétek az Ő jeleit.””

Azt mondta Allah Fáraó népéről: (40/46) „A tűz, amelyhez elővezettetnek reggel és este. És azon a napon, amikor beáll az óra, ilyen szó hallatszik: „Részeltessétek a legsúlyosabb büntetésben Fáraó népét!””

Azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „Ha nem temetkeznétek, akkor fohászkodtam volna Allahnak, hogy ti is halljatok a sír kínzásból, ahogy én is hallok belőle. Utána felénk fordította az arcát és mondta: „Oltalmat kérjetek Allahtól a tűz kínzása ellen”. Mondták: ”Oltalmat kérünk Allahtól a tűz kínzása ellen” Mondta: „Oltalmat kérjetek Allahtól a sír kínzása ellen” Mondták: „Oltalmat kérünk Allahtól a sír kínzása ellen” Mondta: „Oltalmat kérjetek Allahtól a próbák ellen, amelyeket élünk és, amelyeket nem élünk” Mondták: „Oltalmat kérünk Allahtól a próbák ellen, amelyeket élünk és, amelyeket nem élünk” Mondta: „Oltalmat kérjetek Allahtól az Antikrisztus próbája ellen” Mondták: „ Oltalmat kérünk Allahtól az Antikrisztus próbája ellen””.

A sír jólléte pedig az igazmondó hívőké. Azt mondta Allah a Koránban: (41/30) „Akik azt mondják: „A mi Urunk Allah”, aztán egyenes úton járnak. Ezekhez lejönnek az angyalok mondván: „Ne féljetek és ne legyetek szomorúak! Örvendezzetek a paradicsomnak, amelyre ígéretet kaptatok!”

(56/83..89) „Ha a haldokló lelke a torkához érkezik, ti pedig körülnéztek akkor –miközben mi közelebb vagyunk hozzá, mint ti, de nem látjátok- vajon ha nem vár benneteket majdan ítélet, miért nem térítitek vissza azt a testbe ha igazat mondjátok? Ha ő azok közé tartozik, akik közel állnak Allahhoz, akkor nyugalom, fűszeres illatú növények és a gyönyörűség kertjei várják őt.”

Azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) a hívőről, miután válaszolt a két angyalnak a sírjában: „Szól az égből egy hang, hogy igazat mondott a szolgám, tehát hozzatok neki cuccot a Paradicsomból, öltöztessétek a Paradicsomból és nyissatok neki egy kaput a Paradicsom felé. Ezzel megérkezik hozzá a Paradicsom szép illataiból és finomságaiból. És a sírja olyan széles, hogy kényelmesen érezze magát”Az utolsó napban való hit gyümölcse:Első: A hívő szereti letenni az Allahnak való engedelmességet és vigyáz rá, hogy az utolsó napon boldoguljon.

Kettő: A hívő messze tartja magát az Allahhal való ellenkezéstől és tetszik neki, mert fél attól, hogy az utolsó napon megbüntetik.

Három: A hívő nem sajnálja, hogy nem vett részt sok evilági dologban, mert tudja, hogy a túlvilágon úgyis sokkal jobb élvezetekkel részesül.

A hitetlenek megtagadták a feltámadást a halál után állítva, hogy nem lehetséges. És ez az állítás érvénytelen. Érvénytelenségét bebizonyította a vallás, a valós történetek és a Logika.

A vallás szerinti bizonyíték: Azt mondta Allah a Koránban: (64/7) „A hitetlenek azt állítják, hogy nem támaszttatnak föl halottaikból. Mondd: „De igen, az Uramra, bizony föl lesztek támasztva! Aztán értesültök arról, hogy mit tettetek, Könnyű ez Allahnak””. És szentkönyvek mindegyik beismeri ezt.

A valós történetek szerinti bizonyíték: Allah közölte a szolgáival a Koránban, hogy feltámasztotta a holtakat az evilági életben. És a bakara Szúrában öt példa szerepel erről:

Első példa: Mózes népe mondta Mózesnek (Allah dicsérte, és üdvözítette): Csak akkor hiszünk neked, amikor szabad szemmel látjuk Allahot. Azt mondta Allah Izrael fiainak: Koránból (2/55-56): „Emlékezzetek , amikor azt mondtátok Mózesnek: „Nem hiszünk neked addig, amíg nem látjuk Allahot kézen fogható módon.” És akkor lecsapott rátok a mennydörgés a szemetek láttára. Azután feltámasztottunk benneteket a halálotok után remélve, hogy hálásak lesztek””.Második példa: A meggyilkolt ember története, aki miatt különböztek Izrael fiai. Ezért parancsolta nekik Allah, hogy vágjanak egy tehenet és a tehén egy darabjával üssenek a halottra. Így! feltámad a halott és megmondja nekik, hogy ki a gyilkos. Emiatt a történet miatt mondta Allah a Koránban (2/72-73): „Emlékezz arra, amikor megöltetek valakit és viszály támadt közöttetek (a gyilkos illetően)! Allah azonban napfényre hozza azt, amit elrejtettetek. Mi azt mondtuk: „ Üssetek a halottra a tehén egy darabjával! Így támasztja föl Allah a halottakat s mutatja meg nektek a jeleit. Talán így megjön az eszetek.””A harmadik példa: Azoknak a története, akik elmentek otthonukról félve a haláltól. Számuk néhány ezer. Ezért Allah halottakká tette őket és utána felébresztette. E történet érdekében Allah azt mondta a Koránban (2/243): „Vajon nem láttad-e azokat, akik halálfélelemben ezrével hagyták el lakhelyeiket? Allah így szólt hozzájuk ”Haljatok meg!” Aztán föltámasztotta őket. Bizony Allah kegyes az emberekhez. A legtöbben azonban nem hálásak.”A negyedik példa: Annak az embernek a története, aki átmenőben volt egy falún amelyen nem volt se növény se zöld ág, és azt mondta, hogy ébreszthetné fel ezt Allah, miután kihalt? Ezért Allah halált bocsátott rá száz évig és aztán feltámasztotta. Ezt a történetet mesélte Allah a Koránban (2/259): „vagy az, aki elhaladt egy város mellett, amely romokban hevert, és azt mondta: „Hogy elébreszthetné ezt föl Allah, miután kihalt?” Allah pedig halált bocsátott reá száz esztendőre. Azután föltámasztotta őt és azt mondta: „Mennyi ideig időztél halálos álmodban?” „Egy napot, vagy még annyit sem időztem (így)” mondta az. Allah pedig azt mondta: „Nem! Száz esztendeig időztél (így). Nézz ételedre és italodra! A száz esztendő ellenére nem romlottak meg. És nézz a szamaradra! S hogy intő jellé tegyünk téged az emberek számára, nézz a szamár csontjaira, hogyan keltjük életre azokat, s aztán fölruházzuk hússal!” Miután mindez megvilágosodott előtte, azt mondta: ”Tudom, hogy Allah mindennek fölött hatalmas”.Ötödik példa: Ábrahám története, amikor megkérte Allahot, hogy mutassa meg neki, hogy hogy támassza föl a halottakat? . Ezért megparancsolta neki Allah, hogy vágjon le négy madarat aztán vágja szét őket és a roncsait a körülötte lévő hegyekre ossza szét, és aztán hívja őket magához, és meglátja hogy mindegyik madár darabjai összeegyesülnek és tökéletes élő madarakká vissza alakulnának. És így repülve jönnek Ábrahámhoz. Azt mondja Allah a Koránban (2/260): „És emlékezzetek arra, amikor Ábrahám azt mondta: „Mutassd meg nekem, hogyan támasztod föl a holtakat! ”Allah pedig mondta: „Talán nem hiszed el?” „De igen” –mondta-, „ám hadd nyugodjon meg a lelkem!” „Végy hát négy madarat, fordítsd magad felé és vágd le azokat! Aztán helyezz belőlük minden hegyre egy darabot! Majd hívd azokat, s szaporán jönnek hozzád! Tudnod kell, hogy Allah hatalmas és bölcs!”Ezek olyan példák, amelyek rámutatnak, hogy Allah feltámassza a holtakat. Jézus Mária fia is Allah tudásával és parancsával feltámasztotta a holtakat és kimentek a sírokból.A Logika szerinti bizonyíték két részre oszlik:Az egyik: Allah a teremtője az egeknek és a földnek és, ami közöttük van. És Ő képes még egyszer újra teremteni őket. Koránból (30/27): „És Ő az aki, véghez viszi a teremtést kezdetben, aztán megismétli azt. Ez könnyebb neki. Ő példázza a legmagasztosabbat az egekben és a Földön. Ő a Hatalmas és a Bölcs.”

(21/104): „Azon a napon úgy hajtjuk össze az eget, ahogyan az írnok göngyölíti össze az irattekercseket. Ahogy véghezvittük az első teremtést, megismételjük azt. Ígéret ez, amely minket terhel. Így cselekszünk.” És így válaszol Allah arra, aki megtagadja a csontok visszaállítását miután széthullik. Koránból (36/78-79): „ Azt mondja: „Ki kelti életre a csontokat, miután már elporladtak?” Mondd: „Az kelti életre , aki először alkotta , és akinek minden teremtésről tudomása van”.

A másik: Amikor a föld kihagyott, halott és nincs rajta zöld ág, Allah küld egy esőt, amiért ez a halott föld megremeg és életre kel és minden fajta fák nővények nőnek rajta. Aki életre kelti a földet, miután meghalt, az képes a halottakat életre kelteni. Azt mondta Allah a Koránban (41/39): „És az Ő jelei közé tartozik az, hogy [a szárazság miatt] alázatosnak látod a földet. Amikor azonban vizet bocsátunk le rá, mozgásba lendül és zsendülni kezd. Az, aki életre kelti azt, bizony életre kelti a halottakat. Mindenek fölött hatalmas!” (50/9..11): „És áldott vizet bocsátottunk le az égből, s kerteket sarjasztottunk általa és learatnivaló gabonát, és magasba nyúló pálmafák, amelyeken fürt fürt hátán terem szolgáink ellátására. És vele keltettük életre a holt vidéket. Eképpen lesz a halottak előjövetele.

A vallás ködösítői megtagadták a sír kínzást vagy a sír jóllétét koholva, hogy ez nem lehetséges, mert ahogy mondják hogy ez ellenkezik a valósággal, mert ha kinyitjuk valakinek a sírját nem látunk semmi különöset azonkívül, hogy elporladt. Ez a beszéd visszautasítandó a vallás, az érzelem és a logika szerint.

A vallás szerint: Volt szó róla az „utolsó napban való hit” című fejezetben.

Az érzelem szerint: Az alvó ember, amikor álmodik és látja magát szűk helyen vagy széles szobában vagy esik a magas épületről, pedig ő az ágyán alszik. Az alvás olyan mint a halál. Nem hiába nevezi Allah az alvó embert halottnak. Azt mondta Allah a Koránban (39/42): „Allah szólítja magához a lelkeket, amikor meghalnak és amelyik még nem halt meg, azt álmában [szólítja magához]. Visszatartja azt, akinek eldöntötte a halálát és elbocsátja a másikat egy megszabott határideig. Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik elgondolkodnak.”

A logika szerint: Az ember nagyon messzin álmodik attól, hogy ő alszik a szobájában az ágyán. Tehát ha ez történik velünk a földi életben, akkor miért ne történjen a túlvilági életben is.

A hét ég, a föld és akik laknak rajtuk mind Magasztalja Allahot, de mi még sem haljuk.

(17/44): „Őt Magasztalja a hét ég, és a föld, s ezek lakói. Nincs semmi, ami ne az Ő dicsőségét zengené. Ti azonban nem értitek az ő magasztalását. Bizony, Ő kíméletes és megbocsátó.” A sátánok és a dzsinniek is járnak a földön és az egekben, még a próféták idejében ők is hallgatták az isteni szavakat és mentek hirdetni Allah hírét a népüknek. Van közülük, aki hívő és van, aki hitetlen (sátánok). Ezért Allah figyelmeztetett bennünket a sátán vétkeitől a Koránban (7/27): „Ti Ádám fiai! Ne kísértsen meg benneteket a sátán, amiképpen a ti [ős]szüleiteket [kísértése által] kiűzette a Paradicsomból, levéve róluk a ruhájukat, hogy megmutassa nekik szemérmüket. Bizony, ő lát benneteket, ő és az ő serege, ott, ahol ti nem látjátok őket. A sátánokat azok gyámolítójául rendeltük, akik nem hisznek.”

Sok minden létezik a világon, amit nem látunk nem halluk, akkor miért tagadjuk a túlvilági dolgokat, azzal az indokkal, hogy nem látjuk és nem haljuk.

malaka Creative Commons License 2008.04.04 0 0 1334
Allah Prófétáiban való hit.A harmadik hitpillérnél megemlítettük Allah könyveit. Allah úgy juttatta ezeket a könyveket hozzánk, hogy küldte a sugalló angyalt (Gábrielt) a prófétához (mint. Mohamedhez, Jézushoz, Ábrahámhoz, Dávidhoz, és Noéhoz) és a próféta isteni szavakként mondta az embereknek. És így kerültek ezek a könyvek az égből a földre. Időszakonként Allah Küldött egy egy prófétát, aki felújította az előző prófétával közölteket. Sorolom az öt legfontosabb próféta neveit: Mohamed, Jézus, Ábrahám, Mózes és Noé (Allah dicsérte, és üdvözítette őket) Allah prófétái között nem teszünk különbséget. Tehát nincs különbség Allah prófétái között. Koránból (2/285-286) “Allah Küldötte hisz abban, ami kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzá az Úrtól és vele együtt hisznek a hívők. Mindannyian hisznek Allahban, angyalaiban, könyveiben és küldötteiben. Nem teszünk különbséget az ő küldöttei között. A hívők azt mondták hallunk és engedelmeskedünk. Könyörgünk a bocsánatodért, ó Urunk hozzád jut el minden. Allah nem terhel meg senkit sem súlyosabb teherrel, mint aminek elviselésére képes. Mindenkinek az lesz majdan az őt megillető része, amit szerzett, és az lesz a számláján, amit magának szerzett, Urunk! ne sújts minket, ha feledékenyek voltunk, vagy hibáztunk! Urunk! Ne tégy reánk olyan súlyos terhet, mint amelyet azokra tettél, akik mielőttünk éltek! Urunk! ne terhelj meg minket olyasvalamivel, amire elégtelen a mi erőnk! Légy velünk elnéző, bocsáss meg és irgalmazz nekünk! Te vagy a mi gyámolítónk, segíts minket a hitetlenek népe ellen!”

Azt mondta Allah a Koránban (4/163): „Kinyilatkoztattuk neked, ahogyan korábban kinyilatkoztattunk. Noénak és az utána jövő prófétáknak: kinyilatkoztattunk Ábrahámnak, Ismáelnek, Izsáknak, Jákobnak, Izrael törzseinek, Jézusnak, Jóbnak, Jónásnak, Áronnak, Salamonnak, és adtunk Dávidnak egy Zsoltárt.”

Azt mondta Allah a Koránban (33/40): „Mohamed egyetlen férfinak sem apja közületek, hanem Allah küldötte és a próféták pecsétje! Allah minden dolog tudója.”

Nem volt egy nép sem, akihez nem érkezett próféta, hogy Allah ne adott neki meghatározott zsinórmértéket vagy meghatározott utat. Allah olyan prófétát küldött, aki közülük való, aki hívta a népét arra, hogy az egyetlen egy Istent szolgálják, és kerüljék el a (Tágútot) sátán útját.

Azt mondta Allah a Koránban (35/24): „Elküldtünk téged az Igazsággal, mint örömhír-hozót és intőt. Nem volt olyan közösség, amelyben ne lett volna korábban intő.”

.

Azt mondta Allah a Koránban (5/43-44): „Ám hogyan tehetnek téged döntőbírónak, amikor náluk van a Tóra, Amelyben benne van Allah ítélete, és mégis a hátukat fordítják azután hogy nyilvánvaló bizonyítékot kaptak? Ezek az emberek nem hívők.

Leküldtük hajdan a Tórát Izrael fiainak - útmutatással és fényességgel benne -, hogy a próféták – akik alávetették magukat Allahnak- aszerint ítélkezzenek azok között, akik zsidók, és hogy rabbik és az írástudók (Ahbár) Allah írása szerint ítélkezzenek, melynek megőrzése rájuk bízatott – és erre ők tanúk voltak. Ne féljetek hát az emberektől, hanem féljetek engem! És ne Kótyavetyéljétek el a jeleimet potom áron! Akik nem aszerint ítélkeznek, amit Allah kinyilatkoztatás gyanánt leküldött, azok a hitetlenek.”

A próféták mindannyian emberek voltak és nincs semmi közük az isteni tulajdonságokhoz. Azt mondta Allah Mohamed prófétáról, hogy ő a próféták ura. Koránból (7/188): „Mondd: „Nem áll hatalmamban, hogy hasznljak vagy ártsak magamnak, kivéve, ha Allah úgy akarja. Ha ismerném azt, ami rejtve van, akkor számos jóra tennék szert és nem érne engem semmi rossz. Ám én csupán intő vagyok és jó hír-hozó olyan embereknek, akik hisznek.””

Koránból (72/22): „Mondd: ”Senki sem fog megvédelmezni engem Allahhal szemben és nem találok majd rajta kívül menedéket.””

A prófétákkal emberi dolgok történnek, mint a betegség, a halál, az éhezés és a szomjazás… A Koránból (26/75..91) „Ábrahám azt mondta: „ Mit gondoltok, minek szolgálatára adtátok magatokat ti és réges-régi őseitek? Bizony, ők mind ellenségem nekem-kivéve a teremtmények Urát, aki megteremtett engem és Ő vezérel engem, és aki enni és inni ad nekem, és ha megbetegszem, akkor Ő gyógyít meg, és aki halálba küld, aztán életre kelt engem , és akihez az a kívánságom, hogy bocsássa meg a vétkemet az ítélet napján. Uram ruházz föl bölcsességgel engem, és add, hogy csatlakozhassam az igazakhoz, és juttass nékünk igaz dicséretet a későbbi nemzedékek között, és helyezz engem a gyönyörűség kertjének örökösei közé! És bocsáss meg az én atyámnak! Bizony, tévelygő ő a tévelygők között! És ne boríts szégyenben engem azon a napon, amikor föltámadásuk lesz, azon a napon, amikor nem használ sem vagyon, sem fiú gyermekek – csak annak, aki egészséges szívvel jön Allahhoz.” És a paradicsom közel hozatik az istenfélőkhöz, és a pokol látván látszik a tévelygőknek.”

Azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) „Én ugyan olyan ember vagyok, mint ti, ha valamit elfelejtek emlékeztessetek rá”

Allah olyan magas szintű tulajdonságokat mondott a prófétáiról, hogy az Ő szolgálatára készen állnak, és sorban dicsérte őket. Allah azt mondta Noéról, Koránból (17/3): „Hálás szolga volt”. És Mohamedről Koránból (25/1): „Áldott az, aki Al-Furqant küldött a szolgájának, hogy intés legyen az egész világnak”. És Ábrahámról, Izsákról és Jákobról (Allah dicsérte, és üdvözítette őket) Koránból (38/45-46): „És emlékezz szolgánkra, az erőskezű és látnok Ábrahámra, Izsákra és Jákobra! És különösképpen őket választottuk ki a túlvilági lakhelyre való intéssel.” És Jézus Mária fiáról (Allah dicsérte, és üdvözítette) Koránból (43/59): „Semmi más ő, csak szolga, aki iránt kegyet gyakoroltunk és akit példának állítottunk Izrael fiai elé.”A prófétákban való hit négy témát foglal magában:

1- Hinni kell abban, hogy a vallás, amit hoznak, a Magasztos Allahtól ered. Aki az egyik prófétának a levelét megtagadja, mintha megtagadta volna a többi próféta levelét is, mert Allah küldte őket az igazsággal és, hogy az egyik levél az előzőt támogatja és tökéletesíti. És ezek mind Istentől jött levelek és egyetlen egy vallást hirdetnek. Ezért nem szabad megtagadni az egyiküket sem. Azt mondta Allah a Koránban (26/105): „Noé népe hazugsággal vádolta a küldötteket.” Ezzel Allah úgy tekintett rájuk, mintha az összes prófétának a levelét megtagadták volna. Pedig csak Noét hazudtatták. És küldte rájuk az özön vizet. A keresztények, akik megtagadták Mohamedet (Allah dicsérte, és üdvözítette) és nem követték. Ők ahogy látjuk hazudtolják Jézus Mária fiát is (Allah dicsérte, és üdvözítette) és nem követik őt. Annak ellenére, hogy Jézus közölte a népével, hogy jön utána Mohamed próféta. És parancsolta nekik, hogy kövessék, mert ahogy mondta Jézus Mohamedről, hogy nem kénye kedve szerint beszél , hanem sugalmazott sugallat. Tehát ha a keresztények követnék Mohamed próféta levelét, ezzel engedelmeskednének Jézusnak is. Ahelyett, hogy engedelmeskedtek volna Jézusnak és követték volna Isten prófétáját Mohamedet és vezéreltette volna őket Isten útjára az egyenes útra és kivette volna őket a hitetlenség sötétségéből, erre megtagadták és követték a papokat, akik azt teszik velük, amit akarnak.

2- Hinni kell a próféták neveiben is, mint Mohamed, Jézus, Ábrahám, Mózes és Noé (Allah dicsérte, és üdvözítette). Allah Ezt az őt prófétát a többi küldött közül szilárdsággal rendelkező prófétáknak nevezte. Őket két helyen említette Allah a Koránban (33/7): „És emlékezz arra, amikor egyességet kötöttünk a prófétákkal és veled és Noéval, Ábrahámmal, Mózessel és Jézus Mária fiával és szilárd egyezséget kötöttünk velük.”, és a másik Ájában (42/13): „Azt a törvényt szabta nektek a vallásban, amit Noénak parancsolt meg, s amit néked sugalltunk, és amit Ábrahámnak, Mózesnek, és Jézusnak parancsoltunk meg, mondván: „Tartsátok be a vallás előírásait és ne szakadjatok szét szakadár felekezetekre!” keserves dolog a pogányok számára, az amire szólítasz. Ám Allah kiválasztja arra, akit akar odavezeti azt, aki megbánással fordul hozzá.”

És akinek nem ismerjük a nevét általában hiszünk benne is: azt mondta Allah a Koránban (40/78): „Már teelőtted küldtünk küldötteket az emberekhez. Egyesekről közülük már beszéltünk neked, másokról még nem beszéltünk neked. És egy küldött sem hozhatott jelet, csak Allah engedelmével. És ha eljön az, amit Allah elrendelt, akkor a döntés az igazság szerint történik. És kárvallottak lesznek akkor azok, akik szófia beszédnek tartják a hirdetésedet.”

3- Helyesíteni és igaznak nyilvánítani a próféták hírét.

4- Cselekedni kell a próféták pecsétje Mohamed törvénye szerint. Őt küldte a Magasztos az összes embernek a világon. Azt mondta Allah a koránban: (4/65): „De nem, az uradra! Mindaddig nem lesznek hívők, ameddig nem tesznek téged döntőbírának abban, ami vita tárgyát alkotja közöttük, nem éreznek feszélyezettséget a lelkükben amiatt, amit döntöttél, és teljes alázattal alá nem vetik magukat annak.”Allah prófétáiban való hit gyümölcse:1- Tudjuk a Magasztos Allah kegyelmét és a szolgáiról való gondoskodását, mivel küldött nekünk küldötteket, akik vezetnek minket a Magasztos Allahhoz. És közlik velünk, hogy hogy szolgáljuk Allahot! mert az emberi agy magától nem jönne rá.

2- Köszönjük a Magasztosnak ezt a kegyet.

3- Szeressük a prófétákat (Allah dicsérte, és üdvözítette) és dicsérjük, és tiszteljük őket olyan tisztelettel, ami illik a prófétákhoz, mert ők Allahtól való próféták és szolgálták Őt, és terjesztették a vallását, és tanácsokat adtak az embereknek, hogy csak a Magasságos Allahot szolgálják.

Akik ellenkeztek a prófétájukkal, és hazudtolták őket, mert azt hiszik, hogy Allah prófétái nem lehetnek emberek. Allah említette őket a Koránban (17/94..95): „És amikor eljött hozzájuk az útmutatás, csupán az akadályozta az embereket abban, hogy hígyenek, hogy azt mondták: „Vajon Allah embert küldött el küldött gyanánt?” Mond: „Ha angyalok lennének a földön, s háborítatlanul járhatnának, akkor bízvást angyalt küldtünk volna le hozzájuk az égből küldöttként.”” Ezzel Allah visszautasította ezt a féle gondolkodást. És biztosította, hogy a próféta csak ember lehet, mert a küldöttét a föld lakóinak küldte. És a föld lakói emberek. És azt mondta, hogy ha a föld lakói angyalok lettek volna, akkor angyal prófétát küldött volna nekik, hogy ugyanolyan legyen mint ők. És Allah említette a Koránban a próféták hazudtolóit(14/10): „A küldöttek azt mondták: „Illetheti-e kétség Allahot, az egek és a föld teremtőjét? Azért hív benneteket, hogy megbocsássa a ti bűneiteket és haladékot adjon nektek megszabott határidőig.” „Ti csak hozzánk hasonló emberek vagytok” –Mondták azok-:”El akartok fordítani bennünket attól, amit anyáink szolgáltak. Álljatok hát elénk valami nyilvánvaló hatalommal! Mi csak hozzátok hasonló emberek vagyunk”- mondták nekik a küldötteik. „Ám Allah a kegyében részelteti a szolgái közül azt, akit akar. Nem a mi feladatunk az, hogy valami nyilvánvaló hatalommal álljunk elő- ha csak nem Allah engedelmével. Allahra kell a hívőknek hagyatkozniuk.”

malaka Creative Commons License 2008.04.04 0 0 1333
Allah Könyveibe való hitMiután már tudjuk, hogy Allah úgy teremtette az embert, hogy választhat a jó és a rossz között. Küldött útmutatókat az embereknek, hogy mutassa nekik a jó utat és bátorítsa, hogy kövessék, mert ez az út a mennyországgal végződik, és mutassa a rossz utat és figyelmeztessen, hogy ne kövessék, mert ez az út a pokolba vezet.

A könyvekben való hit négy részre oszlik:

* Ezek a Könyvek Allahtól erednek
* A Könyvek neveiben való hit
* A könyvek hitelességének beismerése
* Cselekedni kell a Könyvek utasításaival1- Hinni kell abba, hogy ezek a könyvek Allahtól erednek.2- Hinni kell Allah könyvei neveiben is. A Magasztos Allah küldte a Koránt Mohamed prófétához, a Bibliát Jézus prófétához, a Tórát Mózes prófétához, a Zsoltárok könyvét pedig Dávid prófétához (Allah dicsérte, és üdvözítette őket).


3- Igazzá nyilvánítani, amit Allah közöl velünk benne, és nem szabad meghazudtolni Allah szavait. Kivéve azokat a könyveket, amelyekben bűnös kezek belenyúltak és megváltoztatták úgy, hogy rátettek vagy kivettek belőle. A túlvilágon a pokol lesz az osztályrészük, ahol örökkön örökké fognak időzni büntetésül, amiért a Magasztos szavait megváltoztatták a Bibliában, a Tórában és a Zsoltárok könyvében… Kivéve a Koránba nem nyúlt bele senki, Allah is mondta a Koránban, hogy a Magasztos leküldte az írást és fog rá vigyázni a feltámadás napjáig. Korónból (15/9): „Bizony Mi leküldtük az írást. És bizony, Mi őrzői vagyunk annak.” Ezért érdemes a Korán utasításait követni.

4- Cselekedni kell az utasításaival, és elfogadni és alávetni magunkat akár megértettük ezeket a parancsokat akár nem. A Koránban található mindaz, ami az előző könyvekben szerepelt. A Koránból (5/48): „Leküldtük hozzád az írást az igazsággal, hogy bizonyítsa azt, ami az írásból előtte volt és hitelességét tanúsítsa. Ítélkezz hát közöttük aszerint, amit Allah leküldött. Ne kövesd az ő kényüket, eltérve attól, ami az igazságból eljött hozzád! Mindenki számára kijelöltük a cselekvés meghatározott zsinórmértékét és egy meghatározott utat. Ha Allah úgy akarta volna, akkor egyetlen közösségé tett volna benneteket, de különböző közösségre osztott szét, hogy ekképpen tegyen próbára titeket, abban, amit a kinyilatkoztatásból adott nektek. Versengjetek hát a jócselekedetekben! Mindannyian Allahhoz fogtok majdan visszatérni. És akkor majd Ő közölni fogja veletek, hogy min különböztetek össze az evilágon.” Ezért nem szabad ítélkezni semmiféleképpen az előző könyvek szerint, hanem csak és csakis a Korán szerint ítélkezzünk. A Magasztos úgyis bele tett minden fontos dolgot, amit már közölt az előzőekben.Allah könyveiben való hit gyümölcse:a- Allah gondoskodik a szolgáiról hiszen minden népnek küldött könyvet, amivel vezéreli őket a jó útra

b- Tudni kell, hogy Allah bölcsessége van minden dologban, amit szabott a szolgáinak. Olyan bölcsség, ami alkalmas a szolgái körülményeihez. A Koránból (5/48): „Mindenki számára kijelöltük a cselekvés meghatározott zsinórmértékét és egy meghatározott utat.”

c- Köszönni kell Allah kegyét, hogy foglalkozik velünk.malaka Creative Commons License 2008.04.04 0 0 1332
Allah angyalaiban való hit.

Az Angyalok: A rejtett világhoz tartoznak. Ők teremtmények, akik szolgálák Allahot, és nem rendelkeznek az isteni tulajdonságokból semmivel. Allah fényből teremtette őket, és a tejes Allahoz való alávetettséggel rendelkeznek.

Azt mondta Allah a Koránban (21/19,20): „Őt illeti meg mindaz, ami az egekben és a földön van. És akik nála vannak, nem tartják méltóságukon alulinak az Ő szolgálatát, és nem lankadnak el. Éjjel-nappal fáradhatatlanul magasztalják Őt”

Az angyalok rengetegen vannak, és csak Allah tudja őket megszámlálni. Az angyaloknak fel van emelve egy ház az égben, ahova bemennek imádkozni. Ezt a házat úgy hívják, hogy (Elbejt almamur) a tele zsúfolt ház. Naponta hetvenezer angyal meglátogatja ezt a házat, és imádkozik benne, úgy hogy ha kimennek, akkor ugyanazok nem térnek vissza.Az angyalokban való hit négy részre oszlik:

* A hit az angyalok létezésében.
* Vannak, akiknek nem ismerjük a nevüket
* A hit az angyalok tulajdonságaiban
* A hit az angyalok tevékenységeiben

1-A hit a létezésükben.2- Hinni kell azokban az angyalokban, akiknek ismerjük a nevüket, és azokban is, akiknek nem ismerjük a nevüket.3- Hinni kell az angyalok tulajdonságaiban, mint ahogy mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette), hogy látta Gábriel angyalt igazi alakjával úgy, hogy hatszáz szárnya volt, ami megtelítette az égboltot. Az angyalok Allah parancsával átváltoztathatják az alakjukat, mint ahogy történt Gábriellel, amikor a Magasztos Allah leküldte Máriához, és férfi alakot vett fel. Koránból (19/16..23): „És emlékezz meg az Írásban Máriáról, mikor visszavonult a hozzátartozóitól egy keleti helyre! És elfüggönyözte magát tőlük. És elküldtük hozzá a Lelkünket (Gábrielt). És az tökéletes ember képében mutatkozott meg előtte. Mária azt mondta: „Menedékért fohászkodom az Irgalmashoz tetőled! Ha istenfélő vagy nem közeledsz hozzám!” „Én csakugyan a te Urad küldötte vagyok”- mondta az - „és az a küldetésem, hogy tiszta fiú gyermeket ajándékozzak neked.” Mária azt mondta: „Honnan lenne nekem fiam, holott nem illetett engem ember, és nem vagyok céda?”. ”Ékképpen lesz” - mondta az angyal-„ A te Urad azt mondta: Kőnyű ez nekem. És neked ajándékozzuk, hogy csodás jellé tegyük őt az embereknek és irgalmunkat tanúsítsuk szolgáinknak. Eldöntött dolog ez”. Akkor várandós lette vele. És visszavonult terhével egy távoli helyre.” és amikor a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) ült a kortársaival, és közben jött hozzájuk egy angyal, aki férfi alakot vett fel, hófehér ruhában, túl fekete volt a haja, nem lehetett látni rajta, hogy messziről utazott, és nem ismerte közülük senki. Neki támasztotta a két térdét a próféta két térdének. És rátette a két kezét a próféta két combjára. Megkérdezte a prófétától az Iszlámról, a hitről, a jótéteményről, és az elszámolási napról. A próféta válaszolt a kérdésekre, és a kortársai hallották. Aztán fogta magát és elment. A próféta kortársai végig azt hitték, hogy ez férfi volt, amíg a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette), meg nem mondta nekik hogy ez Gábriel angyal volt. Azért jött, hogy tanítsa nektek a vallást. Ugyanúgy azok az angyalok, akiket Allah régebben küldött Ábrahámhoz (Allah dicsérte, és üdvözítette), és Lót népére mind férfi alakban volt.

4- Hinni kell az angyalok tevékenységeiben, hogy megteszik, amit Allah parancsol nekik, és magasztalják Allahot éjjel nappal, anélkül hogy megunnák vagy elfáradnának. Némelyikre rá van bízva bizonyos feladatok elvégzése. pl. Allah a megbízható Gábriel sugalló angyalt küldte a prófétáihoz, és a küldötteihez, hogy az isteni szavakat továbbítsa nekik.Mikáel angyalra rá van bízva az eső és a növények. Ő irányítja a felhőket, és parancsokat kap Allahtól, hogy hol legyen eső, és hol ne.

Iszráfil angyalra rá van bízva a trombita fújása majd amikor Allah eldönti a világ végét, és parancsot ad rá.

A halál angyala, aki elveszi az ember lelkét, amikor parancsot kap Allahtól.

A pokol garázdái mind angyalok.

Az anya hasában, amikor a csecsemő négy hónapos Allah küld hozzá egy angyalt, aki megírja a megélhetését, a halál időpontját, a tetteit, és hogy a pokolba fog kerülni vagy a mennyországba.

Minden embernek két angyala van a jobb, és a bal oldalán egy egy angyal, aki leírja a könyvében a jó, és a rossz tetteit. Ezt a könyvet megkapja az elszámolási napon. Ha a jobb kezébe nyomják, akkor a mennyország lesz a szálláshelye, ha a bal kezébe nyomják, akkor a pokolba fog kerülni, és ha a háta mögött kapja, akkor jaj neki, mert a pokol lesz a szálláshelye örökkön örökké.

A halál után a sírban két angyal megy a halotthoz megkérdezi a halottól, hogy ki az Istene, mi a vallása, ki a prófétája.

Allah angyalaiban való hit gyümölcse:

1- A Magasztos Allah mindennek fölött hatalmas, erős, uralkodó. És a teremtmények nagysága és gyönyörűsége Allah nagyságának és gyönyörűségének köszönhető.2- Köszönni kell a Magasztos Allahnak, hogy így vigyáz Ádám fiaira, hiszen az angyalait dolgoztatja értünk.3- Szeressük az angyalokat, amiért szolgálják a Magasságos Allahot.

A vallás ködösítői megtagadták, hogy az angyalok külön teremtmények lennének, és úgy magyarázták a dolgot, hogy az angyal egy fogalom, és jó indulatú erő rejlik bennünk. Ezzel hazudtatják a Koránt, a prófétát, és a muszlimok mindenségét.

Azt mondta Allah a koránban (35/1): „Dicsőség Allahnak, az egek és a föld teremtőjének, aki az angyalokat szárnyas küldöttekké tette kettesével, hármasával, négyesével. Hozzátesz a teremtéshez, amit akar. Allah mindennek fölött hatalmas.”

(8/50): „És ha látnád, amikor az angyalok majdan magukhoz viszik, azokat akik hitetlenek, s közben orcájukat és hátukat ütlegelik mondván: ”ízleljétek meg a pokol tüzének kínját.”

(6/93): „És ki vétkesebb mint az, aki hazugságot kohol Allah ellen, vagy azt mondja „ Kinyilatkoztatásban részesültem”- holott nem kapott semmi féle kinyilatkoztatást. És aki azt mondja le fogok küldeni valami ahhoz hasonlót, amit Allah küldött le. „Bárcsak látnád, amikor a vétkesek a halál kínjában vergődnek az angyalok kinyújtják feléjük a kezüket, mondván ”Adjátok ki a lelketeket! Ma a megaláztatás büntetését kapjátok viszonzásul azért, hogy Allahhal szemben valótlanságot mondogattatok és fennhéjázva elvetettétek az Ő jeleit.”

(34/23): „És nem használ majd nála közbenjárás, csak akinek engedélyt ad. Mikor végül elcsitul a szívükben a félelem, azt mondják: „ Mit mondott az uratok?” „Az igazságot” - mondják ők-. Ő a Magasztos és a Nagy.”

A mennyország lakóiról pedig azt mondta Allah a Koránban (13/23-24): „Éden kertjei. Belépnek oda ők és azok, akik atyáik, feleségeik és leszármazottaik között igazak voltak. És az angyalok minden kapun át bemennek hozzájuk, mondván: „Békesség veletek! Ez a jutalmatok azért, mert állhatatosak voltatok.” Milyen pompás végső lakhely!”

Azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „Ha a Magasztos Allah megszeret valakit, akkor hívja Gábrielt és megmondja neki, hogy Ő szereti ezt a valakit. Aztán Gábriel is megszereti. Gábriel felkiáltja az ég lakóinak, hogy Allah szereti azt a valakit hát szeressétek ti is. Aztán megszereti az ég összes lakói. Aztán Allah megírja neki az elfogadtatást a földön.”

Azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „Ha eljön a pénteki nap, a mecsetnek minden kapuján áll egy angyal, akik lejegyzik azokat, akik bemennek, és, hogy ki volt a legelső és a legutolsó. És amikor eljön az Imám, aki mondja a intő tanácsokat, akkor összehajtják a jegyzeteket, és hallgatják ők is az intő tanácsokat.”

malaka Creative Commons License 2008.04.04 0 0 1331
A hit Allahban

Az Allahban való hit négy részre oszlik:

* A hit Allah létezésében.
* A hit Allah Uraságában.
* A hit Allah Istenségében.
* A hit Allah neveiben és tulajdonságaiban.

1- A hit Allah létezésében:

A létezésére rámutatott az Al-Fitra, a logika, a vallás és az érzelem.
a- Alfitrah:

Amikor megszületik valaki, születnek vele olyan dolgok, amelyeket nem kell neki betanítani, hanem tudja magától. Ezeket a dolgokat Allah betanította neki, mert szüksége van rá. Ezt a dolgot az Iszlámban Al-Fitrának hívjuk. Allah az ember teremtésében semmit sem hagyott ki, még a vallást is adta neki, úgy hogy, amikor megszületik hisz a teremtőjében minden előre gondolkodás vagy betanítás nélkül. Ezt a veleszületett dolgot nem felejti el, amíg nem jön közbe valami, ami megváltoztatja hitét a teremtőjében. Azt mondta a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „Miden ember az Al-Fitrán születik, születése után a szülei vagy zsidót vagy keresztényt, vagy pogányt csinálnak belőle”


b- Logikailag:

Allah megteremtette a világmindenséget, mivel nincsen olyan dolog, ami megalkotja saját magát és olyan dolog sincs, ami véletlenül megalkotódott. Tehát kell, hogy legyen teremtő, aki megteremtett mindannyiunkat és a világmindenséget.

1.

Nincsen olyan dolog, ami megalkotja saját magát, mert mielőtt létezett sehol nem volt. Akkor hogy alkotja saját magát olyan, ami nincs?
2.

Nincsen olyan dolog, ami véletlenül létezik, mert minden eseménynek van okozója. A létezés egy olyan tökéletes rendszerben, ahol együttműködnek és szorosan egymáshoz kapcsolódnak a dolgok az okozójukkal és az élőlények egymással. Ez nem lehet véletlen, mert ami véletlenül létezett nem lehet szabályos és, ami a kezdetben nem volt szabályos, nem szabályoztathatja magát olyan szabályos rendszerré, mint amiben élünk!

Mivel bebizonyosodott, hogy a rendszer alkotása nem lehet véletlen, tehát van neki teremtője és ez Allah a mindenség Ura.

Allah megemlítette ezt a logikai bizonyítékot a Quránban.(52/35): „Vagy a semmiből teremttettek? Vagy talán ők a teremtők?” Azt jelenti, hogy nem létezhettek teremtő nélkül. Vagyis ők nem teremthették saját magukat, hanem Allah a teremtőjük. Egyszer a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) olvasta a Quránból azt a részt (52/35..37) „Vagy a semmiből teremtettek? Vagy talán ők a teremtők? Vagy ők teremtették az eget és a földet? De nem! Nincs szilárd bizonyosságuk. Vagy náluk lennének az Urad tárházai? Vagy ők azok, akik az uralmat gyakorolják?” és ott volt Jubajjér az egyik társító, aki hallgatta ezeket a szövegeket azt mondta: „A szívem el akart repülni a helyéről és akkor erősödött a szívemben a hit, amikor hallgattam ezeket a szavakat.”

Mondok egy példát: Ha valaki azt meséli neked , hogy van egy hatalmas nagy kastély, melyet körülvesznek gyönyörű szép kertek. A kertekben folyók folynak. A kastély a legdrágább bútorral van bútorozva. Azt mondja neked, hogy ez a kastély véletlenül lett, vagy saját magát felépítette. Elhiszed-e neki? Természetesen nem. Meg fogod tagadni ezt az állítást, és meg fogod hazudtolni ezt a butaságot. Ezután mered-e állítani, hogy ez a világmindenség a föld, az egek, a naprendszerek, és ez a nagy szabályos világegyetem mind egészében megteremtette saját magát vagy véletlenül lett?
c- Vallásilag:

Az égi könyvek mindegyike (Zsoltár, Tóra, Biblia és a Qurán) az egyetlen egy Istent hirdeti. És ami található benne mind jóra és igazságra hívja az embereket, hogy az emberek Allah ítélete szerint békében együtt éljenek a teremtő engedelmességével. Mindez azt bizonyítja, hogy Jó, Igazságos és Bölcs Úr teremtette, és irányítja a világmindenséget.


d- Érzelmileg:

Két részre oszlik:

*

i- Látjuk, hogy aki kinyitja a kezét és felemeli az ég fele, és fohászkodik Allahnak őszinte szívvel. Allah elfogadja fohászát, és megadja amit kért. Ha megbánja a bűneit, Allah megbocsátja neki. A Quránból (21/76): „És Noé! Emlékezz arra, amikor annak előtte Hozzánk kiáltott! És mi meghallgattuk és megmentettük őt és a háza népét a nagy szorongattatástól.” (8/9): „És Emlékezzetek arra, amikor segítségért fohászkodtatok az Uratokhoz! És Ő meghallgatott benneteket” a próféta idejében egy ember bement a pénteki imára, miközben a próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) mondta a pénteki tanácsokat. És mesélte a prófétának: „elfogyott a pénzünk és éhesek a gyerekek, fohászkodj értünk Allahnak.” A próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette) felemelte a két kezét az ég fele és fohászkodott, eztán megmozdultak a felhők az égen és szakadt az eső és úgy fejezte be, hogy az eső pergett a szakállán. A mai napig Allah meghallgatja a fohászkodókat és ha Ő tőle kérnek, akkor megadja.
*

j- A próféták jelei, vagy a természet feletti erők, amelyek Allah segítségével történtek. Most hallunk róluk de abban az időben látták. Mindaz bebizonyítja azt, hogy ezeknek a prófétáknak van Uruk, aki küldte őket. Ő Allah a mindenség Ura. Ezek az emberfeletti erők bebizonyítják, hogy ezeknek a prófétáknak van Uruk, aki támogatja őket és győzelmet szerez nekik.

Pl. Mózes (Allah dicsérte, és üdvözítette) amikor Allah megparancsolta neki, hogy verjen a botjával a tengerre, és amikor odavert 12 részre széthasadt a tenger, úgy hogy a tenger hegyek között a föld száraz volt, hogy Mózes (Allah dicsérte, és üdvözítette)

kényelmesen tudjon átmenni rajta. Azt mondta Allah a Quránban (26/63): „És Mi azt sugalltuk Mózesnek: „Üss a botoddal a tengerre!” És széthasadt az, és mindegyik rész olyan lett, mint egy hatalmas hegy.”

Más példa Jézus (Allah dicsérte, és üdvözítette) feltámasztotta a halottakat és Allah segítségével kiengedte őket a sírjukból. Azt mondta Allah a Quránban, hogy Jézus azt mondta (3/49): „Allah engedelmével feltámasztom a halottakat” Azt mondta a Magasztos Allah Jézusnak (5/110): „Emlékezz arra, amikor Én engedelmemmel föltámasztottad a halottakat.”

Harmadik példa Mohamednek (Allah dicsérte, és üdvözítette), amikor Qurajs törzs kért tőle bizonyítékot a prófétaságáról! akkor rámutatott a Holdra és a Hold kettéhasadt és világosan látták az emberek ezt. Azt mondta Allah a Quránban (54/1-2): „Közel van immár az Óra és kettéhasadt a Hold. Ha azonban csodás jelet látnak, elfordulnak és azt mondják: „Hatalmas varázslat!” „

Mindezek természetfeletti dolgok, amelyeket adott Allah a prófétáinak támogatásképpen és megerősítette őket és győzelmet adott nekik. Mindez Allah létezésére mutat.

2- A hit Allah Uraságában:Azt jelenti, hogy Ő egyedül az Úr. Nincs neki se társa se segítője. Ez teszi Őt hatalmassá, és ezekkel a tulajdonságokkal Magasztaljuk Őt.

Az Úr az Akié a teremtés, az uralkodás és a végső parancs. Nincs teremtő Allahon kívül, nincs uralkodó Allahon kívül és a végső szó Allahé. Quránból (7/54): „A te Urad, aki hat nap alatt megteremtette az egeket és a földet, aztán fölült a trónra. Betakarja a nappalt az éjszakával, amely sietve követi azt. És megteremtette a Napot, a Holdat és a csillagokat, amelyek az Ő parancsa szerint kényszerülnek munkálkodni. Vajon nem Őt illeti-e a teremtés és a parancs? Áldassék Allah a teremtmények Ura” (35/13): „Íme ez Allah, a ti Uratok. Övé az országlás. Akihez Őhelyette fohászkodtok, azoknak annyi sincs a hatalmunkban, mint datolyamagon a hártya.”

Nincs olyan ember a földön, aki megtagadja Isten Uraságát, hacsak nem felfuvalkodásból teszi. Mint ahogy történt Fáraóval, amikor mondta a népének Quránból (79/24): „Én vagyok a ti magasztos uratok” azt is mondta (28/38): „Ti előkelők! Nem ismerek nektek más istent rajtam kívül” de valójában Fáraó nem bizonyosságból mondta, hanem felfuvalkodásból. Azt mondta Allah a Quránban (27/13-14): „Miután a mi jeleink eljöttek hozzájuk, világosan látható módon, azt mondták: „Ez bizony nyilvánvaló varázslat” És - noha lelkük mélyén meg voltak győződve róla- vétkes és fennhéjázó módon megtagadták azt. Ám nézd meg, milyen végre jutnak azok, akik romlást okoznak.” Azt mondta Mózes (Allah dicsérte, és üdvözítette) Quránból (17/102): „”Tudhatod pedig „ –modotta ő-, „hogy e jeleket senki más, csakis az egek és a föld Ura küldte le látható bizonyságok gyanánt. Fáraó! Úgy vélem, hogy elvesztél.”

Ezért ismerték be a társítók Allah Uraságát, de közben társat vallottak mellé az Uraságban. Azt mondta Allah a Quránban (23/84..89): „Mondd: Kié a föld, s az, aki rajta van –ha tudjátok?” Azt fogják mondani: „Allahé.” Mondd: „Hát nem hallgattok az intő szóra?” Mondd „Ki a hét ég Ura és a hatalmas trónus Ura?” Azt fogják mondani: „minden Allahé. „Mondd: „Hát nem akartok istenfélők lenni?” Mondd: „Kinek a kezében van az uralom mindenek fölött, úgy, hogy ő ad védelmet, ám őellene nincsen védelem - ha tudjátok?” Azt fogják mondani: „Minden Allahé. „Mondd: „Miféle varázslat tart hát igézetében benneteket?” (43/9): „És ha megkérdezed őket, hogy ki teremtette az egeket és a földet, bizonyosan azt mondják: „A hatalmas és a minden tudó teremtette azokat.” (43,87): „Ha megkérdezed őket, hogy ki teremtette őket, bizonyosan azt mondják: „Allah!” Hogy fordulhatnak el ennyire tőle?”

Az Úr (Magasztaltassék) ügye magában foglalja a világegyetemet és annak az alkotmányát. Ő a világegyetem Irányítója és bírója. Azt teszi, amit akar kizárólag az Ő bölcsességétől függően. Tehát Ő bírálja fel, hogy hogy szolgáljuk Őt, és hogy viselkedjünk egymással. Kizárólag az Ő bölcsességétől függően. Tehát, aki Allah mellé más rendszeralkotót állít, akit őszintén szolgál, az társított! És ezzel nem áll fenn a hite.3- A hit Allah Istenségében:

Ő egyedül az igaz Isten és nincs neki társa, abban az értelemben, hogy Őt Istenesíteni vagy szolgálni csak szerelemből és magasztalásból lehet. Azt mondta Allah a Quránban (2/163): „A ti Istenetek egyedüli Isten. Nincs Isten csak Ő, a Könyörületes, az Irgalmas.” (3/18): „Allah tanúsítja, hogy nincs más isten rajta kívül. Az angyalok és a kinyilatkoztatásra vonatkozó tudás letéteményesei is tanúsítják ezt. Ő gondoskodik a méltányosságról. Nincs más isten Rajta kívül. Ő a Hatalmas, a Bölcs. Minden, amit Allahhal együtt állítanak és helyette szolgálnak, annak az istenesítése hamis. Azt mondta Allah a Quránban (31/30): „Ez azért van így, mivel Allah az Igazság, és mivel az, amihez Őhelyette fohászkodnak, az hamisság, és mivel Allah a Magasztos és a Nagy.” Azt, hogy istennek nevezik, nem adja neki a méltóságot az Istenesítésre. Quránból (53/23): „Ezek nevek csupán, amellyel ti és atyáitok neveztétek el őket, amire nézvést nem küldött le Allah semmiféle bizonyítékot. Vélekedéseket követnek csupán és lelkük kényét, holott eljött hozzájuk Uruktól az útmutatás.” Allah azt mondta a Quránban, hogy (Juszofról) József (Béke reá) mondta a börtöntársainak (12/39-40): „Fogolytársaim! Vajon az egymás között megosztott urak-e a jobbak, avagy az Egyedül való és a Mindenható Allah. Őhelyette puszta neveket szolgáltok, amelyekkel ti és atyáitok hamis isteneiteket elneveztétek, amire nézvést Allah semmiféle bizonyítékot nem küldött le. A döntés egyedül Allah kezében van. Megparancsolta, hogy csupán Őt szolgáljátok. Ez az igaz vallás. A legtöbb ember azonban nem tudja.” Ezért a próféták, és a küldöttek (Béke rájuk) mind azt hirdették a népüknek: „Szolgáljátok Allahot. Nincs nektek Rajta kívül más isten.” De a társítók ennek ellenére állítottak Allahon kívül más isteneket, akiket Magasztos Allahhal együtt szolgáltak és győzelmet kívántak értük és az ők segítségüket kérték.

Allah érvénytelenítette a társítókkal való más istenek állítását két logikai bizonyítékkal:

*

a- Ezekben az istenekben, amelyeket állítottak nincs semmi isteni tulajdonság. Ezek mind teremtmények nem tudnak teremteni, nem tudnak hasznot szerezni, nem tudnak ártani és nem tudnak életet adni a szolgáiknak. És nincs a tulajdonukban semmi a világmindenségből vagy az egek egy részéből, nem is részesülnek az Allah birodalmából semmiben. Quránból (25/3): „Ők azonban más isteneket választottak helyette, akik nem teremtenek semmit, hanem ők maguk teremtmények, akik még saját maguknak sem képesek ártani, vagy használni, és nincs hatalmuk sem halálon, sem életen, sem feltámadáson.” Quránból (34/22-23): „Mondd: „Fohászkodjatok csak azokhoz, akiket Allahon kívül istenségeknek véltek!” Nincs hatalmukban egy porszemnyi súly sem, az egekben és a földön. És nincs nekik semmi részük égen és földön. És nincs senki közöttük, aki az ő segítője lenne. És nem használ majd nála a közbenjárás, csak akinek engedélyt ad.” Quránból (7/191-192): „Vajon olyasmiket akarnak társítani mellé, amik nem teremtenek semmit, hanem ők maguk teremtmények, és amelyek nem képesek sem őket, sem saját magukat megsegíteni?”. Mivel ezek az istenek ilyen tulajdonságokkal rendelkeznek, nem érdemes velük foglalkozni. Őket állítani isteneknek butaság lenne.
*

b- A társítók bevallják, hogy Allah Ő az egyetlen egy Úr, akinek kezében van a birodalom és, hogy Ő irányít minket miközben mi nem irányíthatjuk Őt, de állítanak mellé más isteneket. Mivel bevallották az Ő egyedüli Uraságát, vallják hát be az Ő egyedüli Istenségét is. Azt mondta Allah a Quránban (2/21-22): ”Ti emberek! Szolgáljátok Uratokat, aki teremtett benneteket és azokat, akik előttetek éltek. Talán istenfélők lesztek. Szolgáljátok Őt, aki a földet fekhelyetekké, az égboltot építménnyé tette, és aki az égből vizet küldött le, s azzal mindenféle gyümölcsöt termesztett táplálékul nektek. Ezért ne helyezzetek Allah mellé hozzá hasonló isteneket, holott ti tudjátok azt.” Quránból (43/87): „Ha megkérdezed őket, hogy ki teremtette őket, bizonyosan azt mondják: „Allah!” Hogy fordulhatnak el ennyire Tőle?” Quránból (10/31-32): „Mondd: „Ki lát el benneteket az égből és a földből, vagy kinek van hatalma a hallás és a látás fölött? És ki hozza a világra az élőt a halottból és a halottat az élőből:? És ki irányítja az igét?” Azt mondják majd: „Allah.” Mondd: „Nem akartok hát istenfélők lenni?”. Íme ez Allah, a ti igazi Uratok. Mi egyéb lenne az igazságon túl, mint a tévelygés? Hogy fordulhattok el így Allahtól?”4- A hit Allah neveiben és tulajdonságaiban:

Allah Magasztosságához illően hamisítás, változtatás és hasonlítás nélkül működőképesen kell megvalósítani a neveit és a tulajdonságait, amit Allah bebizonyított Magáról a könyvében a prófétáján (Allah dicsérte, és üdvözítette) keresztül. Azt mondta Allah a Quránban (7/180): „Allahot illetik meg a jóságos nevek. Fohászkodjatok hozzá ezekkel és hagyjátok azokat, akik istenkáromlást követnek el az Ő neveivel! Megkapják a túlvilágon a fizetségüket azért, amit tettek.” Azt is mondta (30/27): „És Ő az, aki véghez viszi a teremtést kezdetben, aztán megismétli azt. Ez könnyebb neki. Ő példázza a legmagasztosabbat az egekben és a földön. Ő a Hatalmas és a Bölcs.” (42/11): „Ő az egek és a föld teremtője Saját magatokból teremtett nektek párokat és a jószágokból is párokat támasztott és ezáltal sokasít meg benneteket. Nincs semmi, ami hozzá hasonló lenne. Ő az, aki mindent hall és lát.”Akik eltévedtek ebben az ügyben két csoportra oszthatók:1- A működőképtelenek csoportja, akik a Magasztos neveit és tulajdonságait megtagadták koholva, hogy azonosítani kell a Magasságost a teremtményeivel. Ez az állítás érvénytelen több okból:

*

a- Ellenkezik azzal, amit Magasztos Allah bebizonyított magáról. Allah bebizonyította, hogy vannak neki külön nevei és tulajdonságai, amelyekkel különbözik a teremtményeitől és nincs hozzáfogható sehol sem.
*

b- Ha két dolog neve megegyezik nem azt jelenti, hogy azonosak is. Mint látjuk a teremtmények között is. A teremtményeknek van kezük, lábuk, szemük, fülük, orruk... de még sem hasonlítanak egymáshoz. Ha ebben egyet értünk, akkor a hasonlítás a teremtő és a teremtményei között még pláne sem azonos.2- Az azonosítók csoportja, akik nem tagadták meg a Magasztos neveit és tulajdonságait de azonosították a teremtőt a teremtményeivel koholva, hogy ez a Magasztos szavai szerint bebizonyított, mivel a Magasztos úgy beszélt a szolgáival, ahogy értik. Ez visszautasítandó több okból:

*

a- Allah azonosítása a teremtményeivel logikailag és vallásilag hamis.
*

b- Allah beszélt az emberekkel az égi könyveken keresztül olyan kifejezésekkel, amit értenek a jelentés szempontjából. A Magasztos Allah közölte velünk Magáról, hogy pl. felült a trónra. A felülést a szó jelentése szempontjából ismerjük. De az igazi és valóságos felülés a trónra az, amilyen van valójában, amit mi nem tudunk. Pl. Az ülés egy székre nem olyan mint az ülés a ló hátán. Ha ez az összehasonlítás világos volt, akkor az is világos, hogy Allah trónjára való ülés teljesen más mint mi ülünk a székre.

Allah különlegességében való hit gyümölcse.*

1- Allah egyedülvalósága megvalósítása független a teremtményeitől. És rajta kívül nem szolgálunk senki mást.
*

2- Magasztos Allah tökéletesítése és hatalmasítása a jó nevei és bölcs tulajdonságai értelmében.
*

3- A Magasztos szolgálata megvalósítása. Megengedjük magunknak, amit parancsolt és megtiltjuk magunktól, amit megtiltott.Kezdőlap Az Iszlám vallás A hit Allah Nevei Témakör Korán Prófétai beszéd Imarend Letöltések Istenszolgálatok arab nyelv Sírlét Private chat Emailmalaka Creative Commons License 2008.04.04 0 0 1330
*

Az iszlám vallás támogatja Magasztos Allah Egyedülvalóságát és ellenzi a Vele való társítást.
*

Támogatja az igazmondást és ellenzi a hazugságot.
*

Támogatja az igazságot és ellenzi az igazságtalanságot.
*

Támogatja a megbízhatóságot és ellenzi a megbízhatatlanságot.
*

Támogatja a ígéretek betartását és ellenzi a becsapást.
*

Támogatja a szülőkkel való törődést és ellenzi a szülőkkel való tiszteletlenséget.
*

Támogatja a rokonsághoz való kapcsolat betartását és ellenzi a velük való rossz kapcsolatot.
*

Támogatja a szomszédokkal való jól létet és ellenzi a velük való veszekedést.
*

Az Iszlámban a szándék az alapja a munkálkodásnak.
*

Az Allahnak való engedelmesség Allahnál való elfogadása, a Magasztos Allahhoz való őszinteségen múlik.
*

Ha az evilági és a mindennapi dolgok uralkodnak a munkálkodáson, elvesztik a túlvilági munkafizetséget.
*

A földi dicsőség akarása az emberek közt érvényteleníti a jó munkálkodás Allahnál való fizetségét, és rossz munkálkodássá teszi.
*

Az ember a magas szintű tettekre vágyjon a házasság szándékában.
*

A muszlim határozott szándékkal kezdjen munkálkodni és határozott szándékkal legyen munkálkodás közben.

*

Az erős hívő kizárólagosan hisz a végzetben és az elrendelésben és alá is veti magát ennek.
*

A muszlim külsőleg és belsőleg közeledjen Allahhoz.
*

A rejtett dolgok tudását nem tudja senki Allahon kívül. A jósok és a varázslók nem rendelkeznek az rejtett dolgok tudásából semmivel.
*

A munkálkodásod jó, ha érzed, hogy Allah lát téged.
*

Ha átfordulnak a dolgok a társadalomban és már a lány uralkodik az anyán, ez a társadalmak tönkremenésének, és szétomlásának a jele.
*

A népek tönkremenésének okai közé tartozik, ha olyanok vezetik, akik nem tartoznak hozzá.
*

A megbeszélés a legjobb módszere a tanulásnak és a tanításnak.
*

Az igazi tudós a tudománya alapján dönt és nem beszél olyan téren, amiről nincs tudása.

*

Nincsen semmi köze az Iszlámhoz annak, aki megtagadja valamelyik pillért az Iszlám őt pilléréből, vagy nyilvánvalóvá teszi az elhagyását, mert nem hisz benne.
*

Aki lustaságból és ok nélkül kihagy egyetlenegy pillért az Iszlám őt pilléréből annak az Iszlámja összedőlésben van.
*

A muszlim gazdaságilag ,testileg és lelkileg szolgálja Allahot, hogy az összes erejével közeledjen Allahhoz.
*

A tanító tanítás közben hozzon közelítő, és hasonlító példákat a megérttetés érdekében, mint ahogy a próféta hasonlította az Iszlámot egy építményre.
*

Az Iszlámszolgálatok összefüggnek egymással.
*

Maga az Iszlám Hatalmasabb mint az öt pillér, amin alapszik.
*

Az Iszlámban nincsen túlterhelés, mert Allah csak annyit kér tőlünk, amennyit bírunk.

*

Az újítás a munkálkodásban haszontalan és rossz, akkor is ha azt hiszik, hogy hasznos.
*

Az újítás az, amiről nem szól az Iszlám vagy a Szunna, és nincs semmi köze ahhoz, ami szerepel az Iszlámban vagy a Szunnaban.
*

Az Iszlám nem hagyott se nagy dolgot, se kicsit, úgy, hogy ne számlálta volna meg, ezért nincs szükség rajta kívül más vallásra.
*

Az újítások terjedése nagy veszélyt jelent az Iszlám igazi megértésének szempontjából.
*

Van különbség az újítás a munkavégzésben, és a munkavégzés tökéletesítése között.
*

A muszlimnak abba kell hagynia a gyanús dolgokat attól félve, hogy ez beleviszi a tilos dolgok cselekvésébe.
*

Az igazak hajlamosak arra, hogy megtiltják maguktól a megengedett dolgok egy részét attól félve, hogy emiatt cselekednek egy rossz cselekedetet.
*

A muszlim vigyáz a jó hírére.
*

A emberi test jósága a szív jóságán múlik.
*

A megengedett és a tilos dolgok nyilvánvalóak a Quránban, és a Szunnában.
*

A tilos dolgok cselekvése az egyik oka a Magasztos Allah haragvásának.
*

Ha valamilyen ügyről nem tudod, hogy az Iszlám szerint megengedett-e vagy sem, először kérdezd az iszlám tudománnyal rendelkező embereket, és csak akkor tedd, ha kiderült, hogy megengedett. De ha tilos, akkor minél messzebb tartsd magad tőle


malaka Creative Commons License 2008.04.04 0 0 1329

1- A szándék, és a szolgálat őszintesége egyedül Allahért. Mivel a teremtő egy és nincsen neki társa, ezért kell Őt egyedül őszinte szándékkal szolgálni.

2- Az ész és a gondolkodás felszabadítása a rendetlen véletlenszerű cselekvésektől, ami az egyén szívéből hiányzó Iszlámvallásból ered. Akinek szívében nincs ez a vallás, az vagy üres szívű, kézzel fogható, szemmel látható anyag imádó, vagy a szemfényvesztés tévelygéseiben vergődik.

3- A pszichológiai és a gondolkodási nyugalom: Nincs belső nyugtalanság és gondolkodási zavar, mert ez a vallás kapcsolatot létesít az ember és a teremtője között. Ezzel kedvezel a rólad gondoskodó Úrnak (Allahnak) és megelégszel saját magaddal, és kinyílik a szíved az Iszlámhoz és a végén nem kell neked az Iszlám helyett semmilyen más vallás.

4- A szándék és a munkálkodás tisztasága a Magasztos Allah szolgálatában és a többiekkel való viselkedésben: Ez a prófétákban való hiten alapul, olyan szempontból, hogy követjük a példájukat és a módszerüket, amely tiszta szándékkal és munkálkodással rendelkezik.

5- A komoly munkálkodás véghezvitele: Nem ad lehetőséget arra, hogy a jó cselekedet elmenjen a keze közül, hogy Allahtól jutalmat kapjon. És nem ad lehetőséget,hogy a rossz cselekedet érvényesüljön, attól félve, hogy Allah megbünteti. Ez, a feltámadásban, és a cselekedetek szerinti elszámolásban való hiten alapszik. A Quránból (6/132): „Mindegyiküknek meglesz a túlvilágon a maga fokozata aszerint, ahogy az evilágon cselekedett. A te Urad tudván tudja azt, amit cselekszenek.” Azt mondta a próféta (Allah dicsérte és üdvözítette): „Allah jobban szereti az erőshitű embert, mint a gyengehitűt. Minden jó cselekedetedben vigyázz arra, ami hasznos neked és Allah segítségét kérjed és ne légy hátrányban. Ha rosszul sikerül, ne mondd, hogy ha másképpen cselekedtem volna, akkor másképen lenne, vagy, ha amazt tettem volna, akkor más lenne..., hanem mondd azt, hogy Allah megbecsülte, és végrehajtatta, mert a kételkedés kinyitja a sátán kapuit”

6- Erős népet építeni, amely megtesz mindent, hogy érvényesüljön a vallása. Azt mondta Allah a Quránban(49/15): „Az igazi hívők azok, akik hisznek Allahban és a küldöttében, aztán nem kételkednek és harcba szállnak javaikkal és személyükkel Allah útján. Ők azok, akik az igazat mondják.”

7- Az evilági és a túlvilági boldogság elérése az egyén és a közösség javításával. Ezzel sok fizetséget kapunk Allahtól. Azt mondta Allah a Quránban (16/97): „Aki jótettet cselekszik, lett légyen ő férfi, avagy nő, és amellett még hívő, azt bízvást jó életre fogjuk majd életre kelteni! És fizetségüket a legjobb tetteik szerint fogjuk viszonozni"


malaka Creative Commons License 2008.04.04 0 0 1328
Gratulálok!

Na és mire jutottál?
Előzmény: kris12 (1326)
malaka Creative Commons License 2008.04.04 0 0 1327
Kit érdekel? A saját baja, aztán megint lehet vitatkozni, mindenféle butaságról.
Előzmény: tanide (1325)
kris12 Creative Commons License 2008.04.03 0 0 1326
Elolvastam.
Előzmény: tanide (1325)
tanide Creative Commons License 2008.04.02 0 0 1325
Remélem tudod, hogy ezt amit ide nagy gonddal másolgattál senki sem fogja elolvasni?!
Előzmény: malaka (1324)
malaka Creative Commons License 2008.04.02 0 0 1324
A Pránanadi® Reinkarnációról

"Az elme mindennek a lényege,
Az elme, ha tiszta, minden tiszta.
Az elme, ha világos, minden világos.
Az elme, ha jól van, minden jól van.
Az elmém mindennek a lényege."

Hogyan kapcsolódik a Pránanadi® Reinkarnációs technika (elterjedtebb nevén: utazás, vagy utaztatás) a Pránanadi® gyógyító technikához?

Amikor Nadival kezelünk egy pácienst, akkor a betegségét okozó blokkokat oldjuk fel a rajtunk keresztül áramló, vagy távban küldéssel célba juttatott energia segítségével. A blokkok tartalmazzák a betegség, vagy lelki probléma kiváltó okainak történetét (az események képeit). Ezek a blokkok többnyire a kezelés során feloldódnak. A súlyosabb betegségeknél, lelki problémáknál azonban előfordul, hogy a Nadis kezelés során a páciens állapota először szépen javul, de aztán a javulás megáll és stagnál a beteg állapota. Ilyenkor a páciens tudatosságát emelni kell, rá kell néznie a betegség okára, azért, hogy tudatával tovább tudja segíteni az öngyógyulás folyamatát. Ilyenkor mondják a Mesterek, hogy "Ezt meg kellene utaznod".

Az utazás vagy utaztatás két főszereplője az utazó, aki meg akarja találni problémáinak okait, és az utaztató, aki a módszert alkalmazva segíti az utazót visszatérni az okokhoz. A betegségek, lelki gyötrelmek okai jelen életünk korábbi szakaszaiban egészen a születés és a fogantatás pillanatáig vezethetők vissza, illetve előző életeinkben találhatók.

Az utazás során a páciens egy energetikailag támogatott, megváltozott tudatállapotban van. Mindenre képes emlékezni, amit az utazás során átélt. Csak olyan életet, eseményt tud megutazni, amit lelkileg fel is tud dolgozni.

Az utaztató feladata, hogy vezesse és segítse az utazót az utazás közben és elérje, hogy az utazó belemenjen jelen életének, vagy előző életeinek feldolgozatlan, fájdalmas eseményeibe is, ezzel feloldva a fájdalmakat és szenvedéseket. Ugyanis, ha egy fájdalmas eseményre pont úgy nézünk rá, ahogyan történt, akkor az többé nem lesz hatással felettünk, hiszen mindent tudunk már róla. A blokkok oldódását utazás közben sírás, vagy nevetés is kísérheti.

Az utazó megtapasztalja a születés és halál körforgását, azt, hogy halála után teljes tudatossággal tovább él és a tudatához tartozik egy finom energiatest, melyben megtalálható minden korábbi élet emléke, így a lelki traumák is. Az utazó ránézhet azokra a döntéseire is, amiket több száz, vagy ezer éve hozott és mivel nem vizsgálta felül, illetve nem vonta vissza őket befolyásolják jelenlegi életét is.

Az utazás során az utazó be tudja azonosítani az előző életek és a jelenlegi élete azonos szereplőit, így megértheti kivel milyen karmikus feladat köti össze.

Nagyon fontos a megbocsátás gyakorlása is az utazás végén, akár másokról, akár magunkról van szó, ugyanis a bosszúvágy és a bűntudat is a karmikus láncolatban tart bennünket.

Az utazás lényege tehát nem a múltba révedés, hanem az, hogy a fent lévő előző életeinket feldolgozva minél inkább a jelenbe jöjjünk.

A nyugati kultúra halálról alkotott elképzelésével szemben a tibeti kultúrában megértették, hogy a tudatosan megélt (illetve az utazás során újból átélt) halál a lélek gyógyulását és további útját is jelentősen segíti. Lásd Szögjal rinpocse: Tibeti könyv életről és halálról című könyvét.

A tibeti buddhista kolostorokban látható festményeken illetve thangkákon (selyemkeretbe illesztett buddhista tekercskép) a halál és az újjászületés körforgását a Lét Kerekével ábrázolják.

A Lét Kereke (a szamszára).

A Lét Kerekét a Halál ura tartja kezében, illetve a fogai között.

Belül a kerékagyban az újjászületés okainak három jelképe:
madár (vágy, ragaszkodás)
disznó (butaság, ostobaság)
kígyó (gyűlölet).

A következő kör a negatív és a pozitív cselekedetek köre:
A jobb oldali fekete mezőben egy sötét alak kötélen rángatja lefelé az embereket.
A bal oldali fehér mezőben az emberek először civil ruhában, majd szerzetesi ruhában tartanak felfelé, majd találkoznak a buddhával, vagyis képesek megvilágosodni.

A következő kör az újjászületés hat birodalmát ábrázolja a szamszárában:
A három szerencsés birodalom:
emberek
félistenek (aszurák)
istenek (dévák))
A három szerencsétlen birodalom:
állatok
pokollények
éhes szellemek (préták)
Azonban minden létforma felett található egy buddha megtestesülés, aki arra tanítja az ott élőket, hogy hogyan jutnak közelebb a megvilágosodáshoz.

A kerék peremén az összefüggő oksági láncolat 12 kapcsa látható:
1. kapocs a nem-tudás. Egy vak emberrel ábrázolják.
2. kapocs a késztetés arra, hogy valamit tegyünk. Egy fazekas jelképezi.
3. kapocs a tudatosság. Egy majom jelképezi.
4. kapocs a tudat és a forma. Két ember egy csónakban jelképezi.
5. kapocs a hat érzék (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, szellemi tudatosság). Egy ház jelképezi.
6. kapocs a kontaktus. Egy szeretkező párral ábrázolják.
7. kapocs az érzékelés (örömé, bánaté). Egy embert látunk a képen, akit a szeméből kiálló nyílvesszők tesznek elvakulttá.
8. kapocs a ragaszkodás és a vágy. Alkoholért nyúló emberrel ábrázolják.
9. kapocs a megragadás. Fáról gyümölcsöt szedő ember jelképezi.
10. kapocs a létesülés. Várandós asszony jelképezi.
11. kapocs a születés. Vajúdó asszony jelképezi.
12. kapocs öregség és halál. Holttestet cipelő ember jelképezi.

A reinkarnációs utazáson és a tanfolyamon való részvétel feltételei:

Utazni Pránanadis fokozat elvégzése nélkül is lehet.
A Reinkarnációs 1-es tanfolyamhoz Pránanadi® 2-es fokozat elvégzése szükséges
A többi Reinkarnációs fokozat elvégzéséhez a lentebb felsorolt Pránanadis fokozatok csak ajánlások, nem feltételek.
A fokozatok közti gyakorlási idő eltelte.
Tiszta tudatállapot (alkohol, kábítószer és tudatbefolyásoló gyógyszer fogyasztásának mellőzése legalább 1 héttel a tanfolyam, vagy az utazás előtt).
Betöltött 18 éves életkor (ha a tanítvány spirituális érettsége alapján Mestere engedélyezi, akkor betöltött 16 éves életkor).
Kipihent állapot (szokásos alvásmennyiség).

Kizáró okok:
Korhatár alatti személy.
Alkoholos, kábítószeres, gyógyszeres befolyásoltság.
Kialvatlanság.
Súlyos szívbetegség (az átélhető traumák miatt).
Terhesség (ha a tanítvány Mestere engedélyezi maximum a terhesség 16. hetéig).

A Pránanadi® Reinkarnáció fokozatai:

1. fokozat: (csak Nadi 2-es fokozat után) A tanítvány elsajátítja a Pránanadi® azon módszerét, amelynek segítségével képes jelen életének korábbi eseményeibe, vagy előző életeibe elvezetni a páciensét. Nagyon fontos tulajdonsága a módszernek, hogy szimbólum segíti és védi az utazót és az utaztatót az utazás alatt.
2. fokozat: (Nadi 3-as fokozat körül) Egyszerűsödik az utaztatás módszere és a páciens olyan eseményekbe is képes lesz belemenni, amivel az 1-es fokozattal nem tudott szembenézni.
3. fokozat: (Nadi 5-ös fokozat körül) A párhuzamos Nadis fokozatokat (zárójelben) elvégezve, az avatások, önkezelések, meditációk, utazások során elért energiaszint és a blokkok sokaságától történő megtisztulás lehetővé teszi, hogy a tanítvány önmagát tudja visszavinni előző életeibe. Ezenkívül nagyon sok lehetőséget kap arra, hogy a páciensek problémáin segítsen.

Időigény:

Egy-egy utazás időigénye kb. 2-3 óra.
Mindhárom reinkarnációs tanfolyam két napos időtartamú.
malaka Creative Commons License 2008.04.02 0 0 1323
A Tibeti Buddhizmusról
3.

I. Általában a Szamszára szenvedéseiről

Ahogy már rámutattam, most talán olyan az életünk, amelyben adva vannak bizonyos szabadságok és előnyök, amelyeket olyan nehéz megtalálni, de ez nem tart sokáig. Hamarosan a múlandóság és a halál hatalmába kerülünk. Ha azután csak eltűnnénk, mint a tűz, amikor kiég, vagy a víz, amikor elpárolog, mindennek vége lenne. De a halál után mi nem tűnünk el a semmiben. Arra vagyunk kényszerítve, hogy újra megszülessünk - ami azt jelenti, hogy még mindig a szamszárán vagyunk, sehol máshol.
A kifejezés "szamszára", a létezés köre, vagy kereke, itt azt jelenti, hogy folyton körbe megyünk, egyik helyről a másikra egy körforgás szerint, mint a fazekas korongja, vagy a vízimalom kereke. Ha egy légy beleesik egy lezárt befőttesüvegbe, nem számít, hol repül, nem tud kijutni. Ugyanígy, akár magasabb, vagy alacsonyabb birodalmakba születünk, mégsem vagyunk soha a szamszárán kívül.
A befőttesüveg felső része olyan, mint az istenek és emberek magasabb birodalma, és az alsó rész olyan, mint a három szerencsétlen birodalom. Azt mondják, hogy a szamszára egy kör, mert körbe és körbe forgunk, a hat birodalom egymásutánjaiban saját cselekedeteink eredményeképpen születünk újra, és ezek a cselekedeteket, legyenek akár pozitívak, vagy negatívak, beszennyezi a ragaszkodás.
Időtlen idők óta vándorolunk ezekben a szamszára-világokban, amelyben minden létező, kivétel nélkül, a szeretet, ellenségesség és közömbösség viszonyát élte meg minden más létezővel. Mindenki volt mindenki apja és anyja. A szútrákban írva van, hogy ha családodban meg akarod számlálni az anyák generációit, mondván: " ő volt az anyám anyja; az ő anyja volt ez és ez�" és így tovább, és ahhoz, hogy megszámold őket, olyan kicsi földgalacsinokat használnál, mint egy borókabogyó, az egész földet fel kellene használnod, mielőtt mindet megszámoltad volna. Ahogy Lord Nagarjuna mondja:

Kifogynánk a földből, ha megpróbálnánk anyáinkat megszámolni
Olyan kicsi agyaggolyókkal, mint egy borókabogyó.

Nincs egyetlen olyan formája sem az életnek, amelyet nem vettünk fel a kezdetek nélküli szamszára folyamán, egészen mostanáig. A vágyaink számtalanszor vezettek arra, hogy levágassuk fejünket és végtagjainkat. Ha megpróbálnánk egy helyre felhalmozni minden végtagot, amit elvesztettünk, amikor hangyák, vagy kis rovarok voltunk, a halom magasabb lenne, mint a Meru Hegy. A könnyek, amelyeket a hideg, éhség és szomjúság miatt ejtettünk, amikor élelem és ruházat nélkül voltunk, ha nem száradtak volna fel, olyan nagy óceánt alkotnának, amely a világot körbevevő összes óceánnál nagyobb. Még az olvadt réz, amit a poklokban lenyeltünk, hatalmasabb lenne, mint a négy nagy óceán. Mégis, minden lény a vágyai és ragaszkodásai által a szamszára birodalmaihoz van kötve, egy pillanatnyi bűntudat nélkül, és ebben a végtelen körben még több szenvedésen kell átesnünk.
Még hogyha valamely erényes cselekedet szerencsés eredményeképpen képesek lennénk elnyerni Indra vagy Brahma hosszú életét, tökéletes testét, gazdagságát, vagy dicsőségét, végül mégsem lennénk képesek arra, hogy a halált elhalasszuk; és a halál után újra meg kellene tapasztalnunk az alacsonyabb birodalmak szenvedéseit. Ebben a jelen életben, ha élvezzük is egy kis előnyét a hatalomnak, gazdagságnak, jó egészségnek és más dolgoknak, az esetleg csak egy pár évig, hónapokig, vagy napokig tud becsapni. De ha ez a hatás, bármilyen jó cselekedetek okozták is ezt a boldog állapotot, elmúlik, akár akarjuk, akár nem, át kell esnünk szegénységen és nyomorúságon, vagy az alacsonyabb birodalmak elviselhetetlen szenvedésein.
Mit jelent az effajta boldogság? Ez olyan, mint az álom, amely pont a közepén megszakad, amint felébredsz. Azok, akik némi pozitív cselekedet eredményeképpen pillanatnyilag boldognak és elégedettnek tűnnek, nem lesznek képesek ezt az állapotot egy pillanattal sem meghosszabbítani, ha egyszer annak a cselekedetnek a hatása elmúlik. Az istenek királyai, isteni selyemmel bevont drágakő trónusaikon magasan ülve az öt érzék minden gyönyörűségét élvezik. De ha egyszer az életük véget ér, egy szemvillanás alatt beleesnek a szenvedésbe és fejjel lefelé a pokol perzselő fém padlójára esnek. Még a nap és a hold istenei (48), akik megvilágítják a négy földrészt, megszülethetnek valahol éppen azok között a földrészek között, olyan mély sötétségben, hogy azt sem látják, hogy saját végtagjaikat kinyújtják vagy behajlítják.
Tehát ne higgy a szamszára nyilvánvaló örömeinek. Határozd el, hogy éppen ebben az életben felszabadítod magadat a szamszára szenvedéseinek hatalmas óceánja alól és eléred a tökéletes Buddhaság igazi és állandó boldogságát. Tedd át ezt a gondolatot a gyakorlatba, a kezdeteknél, a fő résznél és a befejezésnél pedig használd a megfelelő módszereket.

4.

Tettek:* az ok és okozat törvénye
* a szanszkrit szó karma (Tib. Las), ma már gyakran használatos az angolban hogy kifejezze a múltbeli cselekedetek eredményét, valójában egyszerűen azt jelenti "tett". Bár a tibetiek is használják a kifejezést "las" a mindennapi szóhasználatban, hogy kifejezzék az egész folyamatot, vagy törvényt, ami a karmikus ok és okozat, rgyu 'bras, amely ennek a fejezetnek a témája.

Lemondasz a rosszról és a jót választod, mint ahogy az ok és okozat tanításában van.
A tetted a Szekér 69 haladását követi.
Hibátlan látásodnak köszönhetően minden ragaszkodástól mentes vagy.
Páratlan tanítóm, meghajlok előtted.

Ezt a fejezetet ugyanazzal a hozzáállással kell magyarázni és tanulmányozni, mint a többit. A tárgyát három fejezetcím alatt magyarázza: negatív cselekedetek, amelyeket kerülni kell; pozitív cselekedetek, amelyeket alkalmazni kell; és a cselekedetek mindent-meghatározó minősége.

I. Az elkerülendő negatív cselekedetek

Amik a szamszára alacsonyabb vagy magasabb birodalmaiban való újraszületésünket okozzák azok a jó és rossz cselekedetek, amelyeket saját magunk gyűjtöttünk össze. A szamszárát magát is a cselekedetek hozzák létre és teljes egészében a cselekedetek hatásaiból áll - nincs semmi más, ami minket a magasabb vagy alacsonyabb birodalmakba küld. És ez nem is csak véletlen. Ezért mindig meg kell vizsgálni a pozitív és negatív tettek hatásait, és meg kell próbálni elkerülni azokat, amelyek rosszak és azokat választani, amelyek helyesek.

1. A tíz elkerülendő negatív cselekedet

A tízből három fizikai tett: életet kioltani, elvenni, amit nem adnak, és szexuális eltévelyedés; négy szóbeli tett: hazugság, viszály szítása, durva szavak, és értéktelen fecsegés; és három szellemi tett: sóvárgás, másoknak bajt kívánni és helytelen nézetek.

1.1 Életet kioltani

Az élet kioltása azt jelenti, hogy szándékosan teszünk valami olyasmit, amivel egy másik lány életének véget vetünk, legyen az ember, állat, vagy bármilyen más élő teremtmény.
Egy harcos, amikor egy csatában ellenséget öl a példája a gyűlöletből való ölésnek. Megölni egy vadállatot, hogy megegyük a húsát vagy hordjuk a szőrméjét nem más, mint vágyból ölni. Ölni anélkül, hogy tudnánk a jó és rossz következményeit - vagy, mint bizonyos tirthikák, abban a hitben, hogy az egy erkölcsös dolog megtenni - tudatlanságból való ölés.
Van az ölésnek három esete, amelyeket úgy hívunk, hogy tettek azonnali büntetéssel, mert ezek a Végső Gyötrelem Poklában való azonnali újraszületést eredményezik, anélkül, hogy átmennénk a köztes állapoton: megölni valakinek az apját, megölni valakinek az anyját és megölni egy Arhatot. 70
Közülünk néhányan, akik csak arra a bizonyos esetre gondolnak, mikor a saját kezünkkel ölünk, azt képzelhetik, hogy mi ártatlanok vagyunk abban, hogy valaha is életet oltottunk volna ki. De elöljáróban elmondom, hogy senki nincs, nemes vagy alacsonyrendű, hatalmas vagy erőtlen, aki nem bűnös abban, hogy számtalan picurka bogarat taposott már agyon, mialatt járkált.
Még pontosabban, amikor lámák és szerzetesek meglátogatják jótevőik házát és megkínálják őket a számukra levágott és megfőzött állatok vérével és húsával, és ez az ő előszeretetük a hús íze iránt, hogy anélkül, hogy a legcsekélyebb sajnálatot vagy együttérzést érezve a leölt állattal, nagy élvezettel bezabálják. Ilyen esetekben, a levágás negatív karmikus hatása a jótevőre is és a vendégre is megkülönböztetés nélkül rászáll.
Amikor fontos emberek és kormányhivatalnokok utaznak, akárhová mennek, megszámlálhatatlanul sok állatot ölnek meg a tea partik és fogadások számára. A gazdagok rendszerint számos állatot ölnek meg. Lábasjószágaik közül egynek sem teszik lehetővé, hogy természetes halállal haljon meg - kivéve talán néha egy furcsa állatot, - hanem ahogy nőnek, egyenként levágják őket. Sőt mi több, nyáron éppen ez a tehéncsorda és birkanyáj, ahogy legel, megszámlálhatatlanul sok bogarat, legyet, hangyát, sőt még kis halat és békát is megöl, amelyeket a fűvel együtt lenyel, vagy összezúznak a patájukkal, vagy belevesznek a trágyájukba. Mindezeknek a cselekedeteknek a negatív karmikus eredménye mind a tulajdonosra, mind az állatra vonatkozik. A lovakkal összehasonlítva, a tehéncsorda és más aprójószág, birkanyáj különösen termékeny forrása az ártalmaknak. Ahogy legelnek, mindenféle kis állatot megesznek - békákat, kígyókat, pici madarakat, és így tovább. Nyáron, a nyírás idején, rovarok százezrei, amelyek a minden egyes birka a gyapjújában hordoz, elpusztulnak. Télen, az ellés idején, a bárányoknak nem több, mint a felét tartják meg; a többit megölik születéskor. Az anyajuhokat azért tartják, hogy tejeljenek és bárányokat szüljenek, de ha már túl öregek lesznek és kimerülnek, akkor mindet levágják a bőrükért és a húsukért. És egyetlen kos sem, akár kasztrált, akár nem, tudja az érett kort elérni anélkül, hogy le ne vágnák azonnal. Ha esetleg a birkának tetvei vannak, minden birkán egyszerre milliókat ölnek meg. Bárki, akinek száz egyedes vagy annál nagyobb birkanyája van, biztos lehet benne, hogy legalább egyszer a pokolban fog újraszületni.
Minden házasság esetén számtalan birkát ölnek le, amikor elküldik a hozományt, amikor elkísérik a menyasszonyt, és amikor őt fogadják a férj rokonai. Azután, ahányszor csak a fiatal menyasszony visszamegy, hogy meglátogassa a saját családját, egészen biztos, hogy egy másik állatot is levágnak. Ha esetleg a barátai és rokonai meghívják őt, és mással kínálják, mint hús, ő ijesztő étvágyvesztést színlel és tettetett megvetéssel eszik, mintha elfelejtette volna, hogy kell rágni. 71 De ölj le egy kövér birkát és helyezz elé egy nagy halom melle húsát és pacalt, és ez a piros arcú kis szörnyeteg komolyan leül, előhúzza a kiskését, és az egészet bezabálja sűrű cuppantások közepette. Másnap elindul megterhelve ezzel a véres tetemmel, mint a vadász, aki hazatér - és ami a legrosszabb, ahányszor csak elmegy, biztos, hogy nem jön vissza üres kézzel.
A gyerekek is számtalan állat halálát okozzák, mialatt játszanak, akár tudomásuk van róla, akár nincs. Nyáron például, sok rovart ölnek meg, h csak a földet ütögetik egy fűzfa pálcával vagy bőrszíjjal, amint mennek.
Tehát mi emberek mindannyian minden időnket azzal töltjük, hogy életeket veszünk el, mint az emberevő óriások. Igazából - ha arra gondolunk, hogy leöljük a nyájunkat, hogy élvezzük az állatok húsát és vérét, amikor azok az egész életüket azzal töltik, hogy bennünket szolgálnak és a tejükkel táplálnak minket, mintha az anyáink lennének - rosszabbak vagyunk, mint bármelyik emberevő óriás.
Az élet elvételének cselekedete akkor befejezett, ha egy negatív cselekedet mind a négy elemét tartalmazza. Vegyük a vadász példáját, aki megöl egy vadállatot. Mindenekelőtt, ő látja a tényleges szarvast, vagy pézsmatulkot, vagy bármi is legyen, és kétségtelenül azonosítja az állatot: annak ismerete, hogy ez egy élő teremtmény, adja az alapját a tettnek.
A következő, hogy felmerül a kívánság, hogy megölje: az ölés gondolata a szándék, hogy véghez vigye a tettet. Azután egy létfontosságú részen meglövi az állatot puskával, nyíllal, vagy más egyéb fegyverrel: az ölés fizikai cselekedete a tett megvalósítása. Ezek után az állat életfunkciói megszűnnek és teste és tudata elválnak egymástól: ez az élet elvételének végső befejező tette.

Egy másik példa: a tulajdonos által egy húsáért tartott birka levágása. Először, a ház ura megmondja a szolgának, vagy a mészárosnak, hogy vágjon le egy birkát. Az alap az, hogy tudja, van egy érző teremtmény, amelyik ebben érintett - a birka. A szándék, annak megölésének gondolata jelen van, ahogy eldönti, hogy ez vagy az a birka legyen levágva. A tényleges ölés cselekedetének kivitelezése megtörténik, amikor a mészáros megragadja a hurkot és hirtelen elkapja a birkát, amit meg fog ölni, a hátára dobja, bőrszíjakkal összeköti a lábait, és kötelet hurkol a pofája köré, amíg meg nem fullad. Ebben az erőszakos haláltusában, az állat megszűnik lélegezni, bámuló szemei kékes színűvé válnak és elhomályosulnak, miközben könnyek ömlenek belőlük. A testét bevonszolják a házba és a végső szakasz, életének bevégzése befejeződik. Az állatot azonnal megnyúzzák egy késsel, a húsa még mindig remeg, mert a "mindent átható energiának" még nem volt ideje elhagyni a testet; ez olyan, mintha az állat még mindig élne. Utána azonnal tűzön megsütik, vagy a tűzhelyen megfőzik, majd megeszik. Ha belegondolsz, ezeket az állatokat gyakorlatilag élve eszik meg, és mi emberek nem különbözünk a ragadozóktól.
Tegyük fel, hogy ma szándékodban áll megölni egy állatot, vagy azt mondtad, hogy meg fogod tenni, de valójában nem teszed. Akkor már ott lenne az alap, a tudás, hogy van egy érző lény, és a szándék, annak megölésének gondolata. A negatív cselekedet 2 alkotóeleme akkor már teljesült, és bár a kár sokkal kevésbé lenne súlyos, mintha valójában be is fejezted volna az ölés tettét, a negatív tett foltja, mint ahogy egy tükröződés megjelenik a tükörben, mégis megmaradna.
Néhányan úgy képzelik, hogy csak az a személy hoz létre negatív karmikus hatást, aki fizikailag véghezviszi az ölést, és hogy az az ember, aki kiadta a parancsot, az nem - vagy ha mégis, akkor csak kicsit. De tudnod kell, hogy ugyanaz a karmikus eredmény vonatkozik mindenkire, aki benne van, még arra is, aki éppen csak örömét lelte benne - tehát nem lehet megkérdőjelezni a személyt aki valójában megparancsolta, hogy az ölést végrehajtsák. Minden személy megkapja egy állat megölésének teljes karmikus eredményét. Ez nem úgy van, hogy egy ölés tettét meg lehetne osztani sok ember között.

1.2 Elvenni, amit nem adtak

Háromféleképpen lehet elvenni, amit nem adtak: elvenni erővel, elvenni lopással és elvenni megtévesztéssel.
Erővel elvenni. Úgy is mondhatjuk, túlerő által elvenni, ez a tulajdon vagy vagyon erőszakos elkobzását jelenti egy hatalommal rendelkező egyén által, mint például egy király, akinek nincs joga hozzájuk. Ez magában foglalja a számbeli fölény általi kifosztást is, mint például egy hadsereg által.
Lopással elvenni. Ez azt jelenti, hogy a dolgokat titokban szerezzük meg, mint egy betörő, úgy, hogy a tulajdonos nem látta.
Csalással elvenni. Ez azt jelenti, hogy elveszem mások javait, például egy üzletkötéskor, azáltal, hogy a másik félnek hazudok, hamis súlyokat és mértékeket használok, vagy egyéb ilyen módszereket.
Mostanában az üzletben vagy másféle összefüggésben fel sem merül bennünk az a gondolat, hogy bármi baj lenne a csalással, vagy megtévesztéssel azért, hogy másoktól valamit elvegyünk. Legalábbis amíg nem nyíltan lopunk. De tulajdonképpen bármi haszon, amire azáltal teszünk szert, hogy más embereket megtévesztünk, semmiben sem különbözik a leplezetlen lopástól.
Különösképpen manapság a lámák és szerzetesek semmi károsat vagy rosszat nem látnak az üzletelésben; sőt egész életüket annak szentelik, és eléggé büszkék a bátorságukra. Valójában, semmi sem gyengíti egy láma vagy szerzetes elméjét jobban, mint az üzlet. Üzleti tranzakciókban elmélyedve, kevés hajlandóságot érez, hogy tanulmányait folytassa vagy dolgozzon a homályok tisztításán - és különben is, nincs idő ilyen dolgokra. Ébrenlétének minden idejét egészen addig, míg elmegy este lefeküdni, azzal tölti, hogy a számláira összpontosítja figyelmét. Az odaadás, visszavonulás vagy részvét gondolata is ki van törölve és elborítja az állandó káprázat.
Jetsun Milarepa egy éjjel egy kolostorhoz érkezett, és egy cella ajtaja előtt lefeküdt aludni. A szerzetes, aki a cellában lakott, az ágyban feküdt és azon gondolkodott, hogyan fogja eladni annak a tehénnek a tetemét, amelyet másnap akart levágatni: " a fejért annyit fogok kapni�a lapockacsont annyit ér, és a lapocka maga annyit�annyi a csülökért és a lábszárért�" Így folytatta, kiszámolva az értékét a tehén minden egyes részének, kívül és belül. Hajnalra, bár egy szemhúnyást sem aludt, de mindent kiszámolt, kivéve az árat, amit a farokért fog majd kérni. Rögtön felkelt, elvégezte az imáit és torma-áldozatot csinált.
Ahogy kilépett, találkozott a Jetsunnal, aki még mindig aludt, és megvetően hevesen kirohant ellene: "Azt mondod, te a Tant gyakorolod, és ebben az órában még mindig alszol! Egyáltalán nem is csinálsz semmi gyakorlatot vagy előadást?"
"Nem mindig alszom így," - válaszolta Jetsun Mila. Azért volt, mert az egész éjjelt azzal töltöttem, hogy gondolkoztam rajta, hogyan adjam el a tehenemet, amit majd levágnak. És csak kis idővel ezelőtt mentem aludni..." És így, felfedve a szerzetes rejtett hibáit, elment.
Mint a szerzetes ebben a történetben, azok, akiknek az élete ebben a pillanatban az üzletnek van szentelve, azok éjt és nappalt a számításaikban tökéletesen elmerülve töltenek. őket annyira lefoglalja a káprázat, hogy még ha jön a halál, úgy halnak meg, káprázatban, mint mindig. Mi több, a kereskedelem mindenféle negatív tettet is magában foglal. Az emberek, akiknek van eladni való árujuk, a valóságban bármilyen vacak, magasztalják a minőségét minden módon, amit csak ki tudnak találni. Leplezetlen hazugságokat mondanak, mint például ez vagy az a lehetséges vevő már ennyit ajánlott fel érte, amit ők visszautasítottak; vagy hogy ők eredetileg ilyen vagy olyan nagy összegért vették. Ha olyasmit próbálnak venni, ami már két másik ember közötti tárgyalás tárgyát képezi, ők rágalmazáshoz folyamodnak, hogy vitát provokáljanak a két fél között. Durva szavakat használnak, hogy a másik áruját ócsárolják, adósságot és hasonlókat erőszakoljanak ki. Értéktelen szócséplésbe merülnek azzal, hogy nevetséges árat kérnek, vagy olyan dolgokra alkudoznak, amiket nincs szándékukban megvenni. Irigylik és kívánják más emberek tulajdonát, s mindent megtesznek, hogy odaadják nekik. Kárt kívánnak a konkurrenciájuknak, mindig azt akarva, hogy fölébük kerekedhessenek. Ha baromfival kereskednek, részt vesznek az ölésben. Tehát az üzlet magában foglalja mind a tíz negatív tettet, kivéve talán a téves nézeteket és a szexuális eltévelyedést. Azután, ha rosszul megy az üzlet, mindkét fél elvesztegeti a javait, mindenki szenved, és a kereskedők esetleg éhezéssel végzik, bajt hozva mind magukra, mind üzlettársaikra. De ha esetleg valami sikerül, bármennyi hasznuk van, az sosem elég. Még azok, akik olyan gazdagok lesznek, mint Vaisravana, még mindig örömüket lelik gyalázatos üzletkötéseikben. És amint a halál végül eléri őket, rémülten verik a mellüket, mivel az egész emberi életüket ilyenrögeszmében töltötték, s ezek most azok a mérföldkövek, amelyek lerántják őket az alacsonyabb birodalmakba.
Semmi sem lehet hatásosabb, mint a kereskedelem, hogy végtelenül sok káros cselekedetet felhalmozzon és teljesen megvesztegethetővé tegyen. Azon kapod magad, hogy folyamatosan találsz ki módokat, hogy embereket becsapj, mintha kések, árak és tűk gyűjteményét vizsgálnád, hogy megtaláld a legélesebb szerszámot. Káros gondolatokon vég nélkül tűnődve hátat fordítasz a bodhicitta eszményének, hogy másokon segíts, és az ártalmas tettek a végtelenségig sokszorozódnak.
Az elvétele annak, amit nem adnak, szintén kell, hogy tartalmazza a már megmagyarázott négy alkotórészt ahhoz, hogy befejezett legyen. Ámbár, bármilyen részvétel, egészen addig, hogy pusztán ételt adunk vadászoknak vagy tolvajoknak a vállalkozásukért, elég ahhoz, hogy azonos részt kapjunk az ölésük vagy lopásuk negatív tettének hatásából.

1.3 Szexuális eltévelyedés

Az itt következő szabályok a laikusoknak szólnak. Tibetben, a Tan Királyának, Songtsen Gamponak uralkodása alatt a tíz pozitív cselekedeten alapuló törvényeket hoztak, amelyek egyaránt tartalmaztak szabályokat a laikusok és a vallási közösség számára. Itt csak azokra a viselkedésbeli megkötésekre utalunk, amelyeket a laikusok számára írtak elő, akiknek, mint családfenntartóknak, egy megfelelő erkölcsöt tanácsos követniük. A szerzetesektől és szerzetesnőktől elvárják, hogy teljesen kerüljék el a szexuális cselekedeteket.
A legsúlyosabb szexuális eltévelyedés az, ami arra vezet, hogy az emberek megszegjék fogadalmukat. A szexuális eltévelyedés azokat a cselekedeteket is tartalmazza, amelyek bizonyos személyekkel, helyekkel és körülményekkel vannak kapcsolatban: önkielégítés; szexuális kapcsolat házasságban élő személlyel, vagy valaki másról ezt mondani; vagy szabad emberrel, de fényes nappal, egy egynapos fogadalom betartása közben, betegség, ínség, terhesség, gyász, menstruáció vagy gyermekágy idején; olyan helyen, ahol a Három Drágakő fizikai ábrázolása jelen van; valaki szüleivel, más tiltott családtaggal, vagy egy serdülőkor előtti korú gyerekkel; szájjal vagy análisan, és így tovább.

1.4 Hazugság

Három féle hazudság van: hétköznapi hazugság, fő hazugság és a hamis láma hazugság.
Hétköznapi hazugságok. Ezek bármilyen nem igaz állítások, amelyeket azzal a szándékkal tesznek, hogy másokat megtévesszenek.
Fő hazugságok. Ezek olyan állítások, hogy például a pozitív cselekedeteknek nincs haszna, és a negatív tettek nem károsak, hogy nincs boldogság a Buddhamezőn, és nincs szenvedés az alacsonyabb birodalmakban, vagy a Buddháknak nincsenek jó jellemvonásaik. Ezeket azért hívják fő hazugságoknak, mert semmilyen más hazugságnak nincs rombolóbban félrevezető következménye.

A hamis láma hazugságai. Ezek mind hazug állítások arról, hogy például olyan tulajdonságokat és képességeket birtokol, mint az, aki elérte a Bodhiszattva szintet, vagy arról, hogy tisztánlátó hatalma van. Manapság a csalóknak sokkal nagyobb sikereik vannak, mint az igazi mestereknek, és mindenki gondolatait és cselekedeteit könnyű befolyásolni. Így néhányan mesternek vagy sziddhának kiáltják ki magukat, azzal a szándékkal, hogy másokat megtévesszenek. Ezek azt állítják, hogy látomásuk volt egy bizonyos istenségről és hálaadó áldozatot mutattak be neki, vagy azt, hogy láttak egy szellemet és megzabolázták. Legnagyobbrészt ezek csak hamis láma hazugságok, tehát légy óvatos és ne higgy vakon ezeknek a csalásoknak és sarlatánoknak. Úgy, ahogy ez nemcsak ezt, de a következő életet is befolyásolja, fontos, hogy bizalmadat a Tan gyakorlójába helyezd, akit jól ismersz, aki őszinte és akinek a benső természete és külső viselkedése összhangban van egymással.
Általában szólva, vannak hétköznapi emberek, akiknek van valamennyi fogalomhoz kötött tisztánlátásuk, de az váltakozó, és csak néha érvényes. Igazi tisztánlátással csak azok rendelkeznek, akik elérték a magasztos szintet, és ezért rendkívül nehéz elérni. 72

1.5 Viszályt szítani

Viszályt szítani lehet nyíltan és titokban.
Nyíltan szított viszály. Ez egy stratégia, amit gyakran használnak emberek, akiknek valamiféle hatalmuk van. Ez abból áll, hogy mindkét jelenlévő ember között békétlenséget hoz létre azzal, hogy nyíltan megmondja az egyiknek, hogy a másik valami rosszat mondott róla a háta mögött, és azzal folytatja, hogy leírja, amit az első ember mondott vagy tett, hogy megsértse a másikat - és aztán talán mindkettőjüket megkérdi, hogy miért viselkednek még mindig úgy, mintha ilyen dolog nem is történt volna kettejük között.
Titokban szított viszály. Ez két egymással jó viszonyban lévő ember szétválasztását jelenti azon módon, hogy elmegyünk az egyiket meglátogatni a másik háta mögött, hogy elmondjuk neki, hogy a másik, aki neki olya sokat jelent, valószínűleg milyen borzalmas dolgokat mondott róla.
A veszély szításának legrosszabb esete az, amikor ellentétet okozunk a Sangha tagjai között. Különösképpen komoly dolog törést okozni a Titkos Mantraíana tanítója és a tanítványai között, vagy a szellemi testvérek körében.

1.6 Durva beszéd

Durva beszéd az, amikor például durva megjegyzést teszünk más emberek csúnya fizikai hibájáról, és nyíltan egyszeműnek, süketnek, vaknak és így tovább. Beletartozik az, hogy felfedjük mások rejtett hiányosságait, a támadó beszéd minden fajtája, és bármilyen szó, ami másokat boldogtalanná vagy feszélyezetté tesz, még ha durva mód helyett kedvesen mondják is.
Különösképpen komoly hiba támadólag beszélni valaki tanítója előtt, vagy egy szellemi barát vagy szent lény előtt.

1.7 Értéktelen fecsegés

Az értéktelen fecsegés azt jelenti, hogy sokat beszélünk anélkül, hogy annak célja lenne: például előadni, amit valaki képzel a Tan mibenlétéről, de az nem az - mint például a brahminok rituáléi; 73 vagy céltalanul beszélni bármilyen témáról ami ragaszkodást és gyűlöletet kavar fel, mint például prostituáltakról történetet mesélni, buja énekeket énekelni, vagy rablásról és háborúról beszélni. Különösképpen káros megzavarni más emberek imáját vagy előadását azzal, hogy elvonjuk a figyelmüket haszontalan szavak áradatával, mert megakadályozza őket abban, hogy érdemeket gyűjtsenek.
A pletykák, amelyek úgy tűnik, meglehetősen spontánul és természetesen jelennek meg, nagyrészt, ha közelebbről megnézed, úgy kerülnek elő, hogy vágy vagy gyűlölet motiválja őket, és a hiba súlya arányos lesz a ragaszkodás vagy gyűlölet mennyiségével, amit a saját vagy mások elméjében létrehoztak.
Mialatt imádkozol vagy mantrákat mondasz, ha oda nem tartozó beszéddel kevered, nem fognak gyümölcsözni, és mindegy, hogy mennyit mondasz. Ez különösképpen érvényes arra a sokféle pletykára, ami az összegyűlt Sangha soraiban jár körbe. Egyetlenegy pletykázó tönkre teheti egy egész gyülekezet érdemeit és elvesztegeti a jótevők és támogatók érdemdús tetteit. India nemes földjén rendszerint csak azoknak volt joguk a Sanghának fölajánlott támogatást fölhasználni, akik a legmagasabb szintet elérték és mentesek voltak minden káros tulajdonságtól, és a Buddha senki másnak nem engedte ezt meg. De manapság az emberek megtanulnak egy-két tantrikus szertartást és amint tudják, használják is, kapjanak bármiféle veszélyes áldozatot. 74
Anélkül, hogy felhatalmazást kaptak volna, anélkül, hogy megtartották volna az összes samayát, anélkül, hogy mesteri szinten tudnák a felkeltő és tökéletesítő szakaszokat, és anélkül, hogy megfeletek volna a mantra mondás követelményeinek, tantrikus szertartásokat végezni azért, hogy áldozatot mutassanak be - csak felületesen kántálni a titkos mantrákat, mint a bönpo varázslók - ez komoly bűn. Ezeknek a veszélyes adományoknak a használata hasonlatos ahhoz, amikor izzó vastablettákat esznek: ha átlagemberek teszik anélkül, hogy meglenne nekik a létrehozó és tökéletesség fázisai egységének öntöttvas állkapcsa, elégetik magukat és tönkremennek. Ahogy mondják:

A veszélyes áldozatok halálosan éles borotvák:
Fogyaszd azokat, és el fogják vágni a megszabadulás élet-artériáját.

Messze a meditáció két fázisának mesteri tudásától, az ilyen emberek, akik legalább tudják a szertartás szavait, nem zavartatják magukat, hogy helyesen mondják őket. Még annál is rosszabb, hogy abban a pillanatban, ahogy a mantra mondásához érnek - ami a legfontosabb rész, - elkezdenek csevegni, és nem odaillő pletykák végtelen áradatát engedik szabadjára az egész rendelkezésre álló idő alatt. Ez katasztrofális önmaguknak és a többiek számára. A legfontosabb, hogy a szerzetesek és a lámák abbahagyják az ilyenfajta beszédet és beszéd nélkül a mantrák mondására összpontosítsanak.

1.8 Mohóság

A mohóság minden vágyódó és kapzsi gondolatot magában foglal, még a leghalványabbakat is, amelyeket más emberek javaival kapcsolatban gondolunk. Azon elmélkedni, hogy milyen kellemes lenne, ha az ő csodálatos tulajdonuk a miénk lenne, újra és újra elképzeljük, hogy birtokoljuk őket, és kitalálunk olyan módszereket, hogy tehetnénk szert rájuk, és így tovább.

1.9 Másoknak rosszat kívánni

Ez mindazokra a rosszindulatú gondolatokra vonatkozik, amelyeket másokkal kapcsolatban gondolunk. Például, gyűlölettel vagy haraggal azon tűnődni, hogy hogyan teszünk nekik rosszat; csalódottságot érezni, amikor ők gyarapodnak és sikeresek; azt kívánni, hogy legyenek kevésbé kényelemben, kevésbé boldogok, vagy kevésbé tehetségesek; vagy örülni, ha kellemetlen dolgok történnek velük.

1.10 Téves nézetek

A téves nézetekhez tartozik az a nézet, hogy a tetteknek nincs karmikus hatása, és az eternalista és nihilista nézetek. Aszerint a nézet szerint, hogy a tetteknek nincs karmikus hatása, a pozitív tetteknek nincs haszna és a negatív tettek nem károsak. Az eternalista és nihilista nézetek a tirthikák összes különböző nézeteit tartalmazzák, amelyek, bár feloszthatók 360 hamis és 62 helytelen nézetre, az eternalizmus és nihilizmus két kategóriájában foglalhatók össze.
Az eternalisták hisznek az állandó énben, és az univerzum öröktől fogva létező alkotójában, mint Isvara vagy Visnu. A nihilisták hiszik, hogy minden dolog csak önmagától keletkezik és nincsenek múlt és jövöbeli életek, nincs karma, nincs megszabadulás, nincs szabadság. 75 Ahogy a Fekete Isvara tantétele mondja:

A nap felkelése, a víz lefelé zúdulása,
A borsó kereksége, a tüskék szúróssága és élessége,
A pávák farkán a szivárványszínű szemek szépsége;
Senki sem alkotta őket, csak természetesen létrejöttek.

Azzal érvelnek, hogy amikor a nap keleten felkel, senki sincs ott, hogy felemelje. Amikor a folyó lefelé folyik, senki sem irányítja lefelé. A pávák farkán lévő csodálatos sokszínű szemeket sem festette senki. Mindezek a dolgok saját természetüktől ilyenek, és ez mindennel így van ezen a világon legyen az kellemes vagy kellemetlen, jó vagy rossz - minden jelenség spontánul keletkezik. Nincs múlt karma, nincsenek előző életek és nincsenek jövendő életek sem. 76
Az ilyen tantételek igaznak elfogadása és követése, vagy akár enélkül annak véleménye, hogy a Buddha szavai, a tanítód útmutatásai vagy a tanult magyarázók szövegei hibásak és ebben kételkedni és kritizálni - mindezek benne vannak abban, amit mi úgy hívunk, hogy téves nézetek.
A tíz negatív tett közül a legrosszabb az élet kioltása és a helytelen nézetek. Ahogy mondják:

Nincs rosszabb cselekedet, mint kioltani másnak életét;
A tíz nem erényes tettből a téves nézetek a legsúlyosabb.

Kivéve azokat, akik a pokolban vannak, nincs lény, aki nem riadna vissza a haláltól vagy ne értékelné a saját életét mindenek fölött. Tehát egy életet tönkretenni különösképpen negatív tett. A Tiszta Emlékezet Magasztos Tanának Szútrájában benne van, hogy bármely élet kioltásáért ötszáz saját élettel fizetünk, és egyetlen lény megöléséért egy köztes kalpát töltünk a pokolban.
Még rosszabb véghezvinni valami érdemdús munkát, amelyben esetleg részt veszel, például a Három Ékkő ábrázolását felépíteni, csak mint mentséget az alól, hogy káros tetteket követtél el, mint például az ölés. Padampa Sangye mondja:

A Három Ékkőnek támogatást építeni, miközben kárt és szenvedést okozol
Annyit tesz, mint a következő életedet szélnek ereszteni.

Éppúgy helytelen, hibás gondolkozás valami érdemeset tenni, levágni állatokat és húsukat és vérüket a házadba meghívott lámáknak vagy szerzetesek gyülekezetének felajánlani. Az ölés negatív karmikus hatása az adóra és az elfogadóra is vonatkozik. Az adományozó, bár táplálékot nyújt, tisztátalan áldozatot csinál; azok, akik kapják, nem megfelelő ellátást fogadnak el. A negatív hatás súlyosabb, mint a pozitív. Valóban, hacsak nincs hatalmad a helyszínen életre kelteni az áldozataidat, nincs olyan helyzet, amelyben az ölés tette mint negatív cselekedet ne mocskolna be. Szintén biztos lehetsz benne, hogy az rosszat tesz a tanítók életének és tevékenységeinek is. 78 Ha nem vagy képes átvinni a lények tudatát a nagy áldás állapotába, minden erőfeszítést meg kell tenned, hogy ne vedd el az életüket.
Ha rosszak a nézeteid, még ha csak egy pillanatra is, megszeged minden fogadalmadat és elvágod magad a buddhista közösségtől. Ez azt a szabadságot is tagadja, hogy ebben az emberi létezésben tanulmányozni lehessen a Tant. Attól a pillanattól, hogy az elmédet helytelen nézetek mocskolták be, még az a jó, amit teszel, sem vezet többé már megszabaduláshoz, és a káros, amit teszel, többé már nem vallható be. 79

2. A tíz negatív tett hatásai

Minden negatív cselekedet négyféle karmikus hatást hoz létre: a teljesen érett hatást, az okhoz hasonló hatást, a feltételes hatást és a szaporodó hatást.

2.1 A teljesen érett hatás 80

Elkövetni bármelyiket is a tíz negatív tettből mialatt a gyűlölet ösztönöz, a poklokban való újraszületést hozza magával. Egyiküket vágyból elkövetni pretaként való újraszületéshez vezet, és tudatlanságból pedig állatként való születéshez. Ha egyszer már azokban az alacsonyabb birodalmakban születtünk újra, ár kell mennünk az azoknak megfelelő szenvedéseken.
Ugyanúgy, egy nagyon erős ösztönzés - rendkívül hatalmas vágy, harag, vagy tudatlanság - amely hosszú és folyamatos tettek gyűjtését ösztönözte, szintén a poklokban való újraszületést okoz. Ha az ösztönzés kevésbé erős, és kevesebb a tett, pretaként való születést okoz; és ha még kevésbé erős és még kevesebb, akkor állatként.

2.2 Az okhoz hasonló hatás

Még ha végül kikerülünk is az alacsonyabb birodalomból, ahova a teljesen érett hatás okán születtünk, és emberi formát nyerünk el, tovább tapasztaljuk az okhoz hasonló hatást. Sőt, az alacsonyabb birodalmakban is sokféle szenvedés van, ami hasonlatos bizonyos okokhoz. Ezek a hatások, amik az okhoz hasonlóak, kétfélék lehetnek: az okhoz hasonló tettek és az okhoz hasonló tapasztalatok.

2.2.1 Az okhoz hasonló tettek

Ez a hatás egy hajlandóság ugyanolyan fajtájú tettekre, mint az eredeti ok. Ha előtte öltünk, továbbra is szeretünk ölni; ha loptunk, akkor élvezzük elvenni azt, amit nem adtak; és így tovább. Ez megmagyarázza, hogy például bizonyos emberek kora gyerekkoruktól kezdve miért ölnek meg minden rovart és legyet, amit meglátnak. Ez az ölés iránti vonzódás megfelel a hasonló cselekedeteknek a múltbeli életeikben. A bölcsőtől kezdve, mindegyikünk eléggé máshogy cselekszik, különböző karmikus ösztönzésektől vezettetve. Néhányan szívesen ölnek, mások a lopást élvezik, míg mások nem éreznek vonzódást efféle tettekhez és ehelyett a jó tetteket élvezik.
Mindezek a folyamatok a régebbi tettek eredményei, vagy más szóval, az okhoz hasonló hatások. Ezért mondják:

Hogy lásd, mit tettél előzőleg, nézd meg, mi vagy most.
Hogy lásd, hová fogsz kerülni legközelebb, nézd meg, mit csinálsz most.

Ugyanez igaz az állatokra is. Az állatok ösztöne, mint például a sólymoké és farkasoké, hogy öljenek, vagy az egereké, hogy lopjanak, minden esetben egy hatás hasonló, és okozott az ő előző tetteik által.

5.

Egyszer Kasmírban élt egy szerzetes, akit Ravatinak hívtak, akinek sok tanítványa volt. Tisztánlátó volt és varázsereje volt. Egy napon a szerzeteseinek a ruháit festette sáfránnyal egy ritkás erdőben. Ugyanabban az időben egy közelben lakó világi ember az elkóborolt bojúját kereste. Látta, hogy füst száll föl a ritkás erdőből, és elindult megnézni, mi történik.
Amikor meglátta a szerzetest, amint a tüzet táplálta, azt kérdezte: "Mit csinálsz?"
"Festem a ruháimat," válaszolta a szerzetes.
A világi ember leemelte a festékfőző edény fedelét és belenézett.
"Ez hús!" kiáltotta, és valóban, amikor a szerzetes belenézett az edénybe, ő is húsnak látta, ami benne volt.
A világi ember elvezette a szerzetest és átadta a királynak, mondván: "Uram, ez a szerzetes ellopta a borjúmat. Kérlek, büntesd meg." A király egy verembe vettette Ravatit.
Jó néhány nappal később történt, hogy a világi ember tehene saját maga megtalálta a hiányzó borjút. Az ember visszament a királyhoz és azt mondta: "Uram, a szerzetes mégsem lopta el a borjúmat; kérlek, engedd szabadon." De a királyt megzavarták és elfelejtette Ravatit szabadon engedni. Hat hónapig nem is foglalkozott vele. Azután egy napon a szerzetes tanítványai, akik maguk is varázserőt birtokoltak, a levegőben repülve érkeztek és a király előtt leszálltak.
"Ravati egy tiszta és ártatlan szerzetes." Mondták a királynak. "Kérlek, engedd szabadon."
A király elment, hogy szabadon engedje a szerzetest, és amikor látta Ravati legyengült állapotát, nagy sajnálat töltötte el.
"Korábban akartam jönni, de olyan későre maradtam," kiáltott fel."Borzasztó bűnt követtem el!"
"Semmi rossz nem történt," mondta a szerzetes. "Ez mind az én saját tetteim gyümölcse volt."
"Milyen tetteké?" kérdezte a király.
"Egyik múltbeli életemben tolvaj voltam, és egyszer elloptam egy borjút. Amikor a tulajdonos utánam eredt, elszaladtam, az állatot pedig egy pratyekabuddha mellett hagytam, aki éppen akkor egy bozótosban meditált. A tulajdonos elvitte a pretykabuddhát és hat napra egy verembe dobta. A saját tettem teljesen érett hatásaként már számtalan életnyi szenvedésen vagyok túl, amiket az alsóbb birodalmakban töltöttem. A szenvedések, amiket most ebben az életben tapasztaltam, az utolsó volt azok közül."
Egy másik példa egy indiai király, Surabhibhabra 85 fiának története. Egy napon a herceg anyja adott neki egy varrás nélküli selyem öltözéket. ő nem akarta azonnal felvenni, mondván: "Azon a napon veszem föl, amikor megörökölöm a királyságot."
"sohasem fogod megörökölni a királyságot," mondta az anyja. "Az csak akkor történhetne meg, ha apád, a király, meghalna. De az apádnak és a tanító Nagarjunának ugyanolyan életereje van 86, ezért nincs rá esély, hogy meghaljon, amíg Nagarjuna életben van. És mivel Nagarjunának hatalmában van a saját élethossza, az apád soha nem fog meghalni. Ezért volt, hogy sok idősebb bátyád már meghalt anélkül, hogy a királyságot megörökölték volna."
"Tehát mit tehetek?" kérdezte a fia.
"Menj és látogasd meg Nagarjuna tanítót és kérd meg, hogy adja neked a fejét. Bele fog egyezni, mert Bodhisattva. Nem tudok más megoldást."
A fiú elment Nagarjunához és kérte a fejét. "Vágd le és vedd el," mondta a Mester. A fiú fogott egy kardot és Nagarjuna nyakára sújtott. De semmi sem történt. Olyan volt, mintha a pengéje a levegőn vágott volna keresztül.
"A fegyverek nem tudnak kárt tenni bennem," magyarázta a Mester, "mert ötszáz életnyi idővel ezelőtt tökéletesen megtisztítottam magam a fegyverek használatának teljesen érett hatásától. Bár egyik nap megöltem egy bogarat, mialatt kusa füvet vágtam. Annak a tettnek a teljesen érett hatása még nem mutatkozott meg, tehát ha a kusa fű pengéjét használod, le fogod tudni vágni a fejemet."
Ennek megfelelően a fiú letépett egy szál kusa füvet és levágta Nagarjuna fejét, ami a földre esett. Nagarjuna belépett a nirvánába, mondván,

Most elmegyek az Áldott Földre;
Később ugyanebbe a testbe fogok visszatérni. 87

Ha még különleges egyének mint ezek meg kell hogy tapasztalják a saját múltbeli tetteik hatását, mi, - akiknek negatív tettei időtlen időkön keresztül gyűlnek a szamszára birodalmain keresztüli vándorlásban, - hogy is remélhetnénk valaha is hogy megszabadulunk a szamszárától, amíg mindig felhalmozzuk azokat? Még az is nehéz lenne, hogy megmeneküljünk az alacsonyabb birodalmakból. Tehát mindenáron kerüljük el a legcsekélyebb gaztettet is, bármilyen pici is, és adjuk magunkat arra, hogy jót tegyünk, bármilyen jelentéktelennek tűnjön is. Amíg nem tesszük meg ezt az erőfeszítést, a negatív tett minden pillanata az alacsonyabb világokban való sok kalpányi életbe vezet minket. Sohase becsüld le a legcsekélyebb helytelen tettet sem, azt gondolva, hogy nem árthat sokat. Ahogy Bodhisattva Santideva mondja:

Ha a gonosz tetteknek csak egyetlen pillanata is
A legmélyebb pokolban eltöltött kalpához vezet,
A rosszak, amiket a kezdetek nélküli időtől tettem -
Nem is kell mondani, hogy visszatartanak engem a magasabb birodalmaktól!

És a Bölcs és a Bolond Szútrájában ezt találjuk:

Ne vedd a kis gaztetteket könnyedén,
Azt gondolván, hogy nem tudnak ártani:
A tűznek még egy kicsi szikrája is
Lángra tud lobbantani egy hegynyi szénát.

Megvizsgálni a tanítót

A hozzánk hasonló átlag embereket, nagyrészt az emberek és a körülöttünk lévő körülmények könnyen befolyásolják. Ezért kell nekünk mindig követni egy tanárt, egy szellemi barátot.
Ha egy átlagos fa bekerül a Malaja hegység szantálfa erdejébe, annak a fája fokozatosan átitatódik a szantál édes illatával. Néhány év után a közönséges fa olyan édesen kezd illatozni, mint a szantálfák körülötte. Pontosan így, ha együtt élsz és tanulsz egy jó tulajdonságokkal bíró tökéletes tanítóval, azoknak a jó tulajdonságoknak az illata át fog hatni, és mindenben, amit teszel, rá fogsz hasonlítani.

Éppúgy, mint egy közönséges fa törzse
Amely a Malaya hegység erdeiben fekszik
Elnyeli a szantál illatát a nedves levelekből és ágakból,
Így fogsz arra emlékeztetni, akit te követsz. 93

Mivel az idők elkorcsosultak, manapság igen nehéz olyan tanítót találni, akinek meg van minden egyes tulajdonsága, amiket az értékes mantrákban leírtak. Bár az nélkülözhetetlen, hogy a tanító, akit követünk, legalább a következő tulajdonságoknak legyen birtokában.
Tisztának kell lennie, olyannak, aki sohasem szegte meg a háromféle fogadalommal kapcsolatos kötelezettségeket vagy tilalmakat - a Pratimoksa külső fogadalmait, Bodhisattva belső fogadalmait és a Titkos Mantrajana titkos fogadalmait. Tanultnak kell lennie, nem lehet a tantrák, szútrák és sastrák tudásának híjával. A szívét olyan együttérzés kell, hogy eltöltse a lények hatalmas sokasága iránt, mintha mindegyik az egyetlen gyermeke lenne. Nagyon jártasnak kell lennie a szertartások gyakorlatában - külsőleg a Tripitakában, és belsőleg a tantrák négy részében. Azáltal, hogy a tanításokat áttette a gyakorlatba, időszerűvé kellett tennie magában a megszabadulás és a megvalósítás rendkívüli eredményeit. Nagylelkűnek kell lennie, a nyelvezetének finomnak, minden egyént az egyéni szükségletei szerint kell tanítania és összhangban kell cselekednie azzal, amit tanít; a lények vonzásának ez a négy módja képessé teszi arra, hogy szerencsés tanítványokat gyűjtsön maga köré.

A legtisztább Tan szerinti minden teljes tulajdonságot
Nehéz megtalálni ezekben a hanyatló időkben.
De bízz a tanítóban, aki a három fogadalom hű követésével
Elmélyült a tanulásban és a nagy odaadásban,
Jártas a végtelen pitakák és tantrák rituáléiban,
És gazdag a gyümölcsben, a makulátlan bölcsességben, ami a
Megszabaduláson és megvalósításon keresztül jön.
Azáltal, hogy a négy vonzó tulajdonságának ragyogó virága idehozza őket
A szerencsés tanítványok, mint méhecskék gyűlnek köréje, hogy kövessék.

Még részletesebben, a Mantra Vajrayana alap tanításainak legalaposabb lényegének tanítására az a fajta mester, akiben meg lehet bízni, a következő. Ahogy az előző tantrákban már kifejtettük, már érettnek kell lennie beavatások érlelő áradata által, amelyek egy folyamatos, töretlen vonalon keresztül jutnak le hozzá. Nem volt szabad megszegnie a samayákat és a fogadalmakat, amiket maga tett az avatás időpontjában. Mivel nincs sok zavaró negatív érzelme és gondolata, fegyelmezettnek és nyugodtnak kell lennie. Tökéletesen kell tudnia a Titkos Mantra Vajrayana alap, út és eredmény tantráinak teljes jelentését. Meg kellett szereznie a siker minden jelét a gyakorlat megközelítő és tökéletesítő fázisaiban, mint például a yidam látomásokat látni. Miután a valóság természetét maga is megtapasztalta, már megszabadultnak kell lennie. Mások jóléte kell hogy a számára az egyetlen fontos dolog legyen, szíve pedig tele együttérzéssel. Kevés előfeltétele legyen, mivel már feladta ennek az életnek a dolgaihoz való kötődéseit. Mivel a jövendő életekre összpontosít, az egyetlen határozott gondolata a Tanról szól. A szamszárát mint szenvedést látva nagy szomorúságot érez, és másban is bátorítania kell ezt az érzést. Képzett kell legyen, hogy gondot viseljen a tanítványaira és mindegyikük számára a megfelelő módszert kell használnia. Betartva összes tanítójának utasításait, a tanítási vonal áldásait is megkapta.

A rendkívüli tanító, aki a lényegi tanításokat adja
Beavatásokat kapott, betartotta a samayákat és békés;
Tökéletesen megtanulta az alap, út és eredmény tantrák jelentését;
Az elérés és tökéletesítés minden jelét hordozza, és a megvalósítás által
Megszabadult.
Csak mások iránt van határtalan együttérzése és gondja;
Kevés a tennivalója és határozottan csak a Tanra gondol;
Elege van ebből a világból és másokkal is megérezteti ezt;
A módszerekben szakértő és megkapta a tanítási vonal áldásait.
Ilyen tanítót kövess, és a tökéletesség gyorsan jön.

Másrészről, vannak bizonyos tanítók, akiket el kell kerülni. A jellemzőik a következők.
A fából készült malomkőhöz hasonlatos tanítók. Ezeknél a tanítóknál nyomát sem találjuk azoknak a tulajdonságoknak, amelyek a tanulás, elmélkedés és meditáció eredményeképpen jönnek létre. Mivel azt gondolják, hogy mint a magasztos fia vagy unokaöccse ennek és ennek a lámának, ők és a leszármazottaik bárki másnál felsőbbrendűek, és védik társadalmi helyzetüket, mint a brahminok. Még ha tanultak, elmélkedtek és meditáltak is egy keveset, nem a jövendő életekért való munka tiszta szándékával, hanem sokkal inkább világi okból - mintha papi hűbérbirtokot védelmeznének, amelynek ők a haszonélvezői, attól, hogy ne menjen tönkre. Ami a tanítványok képzését illeti, legalább annyira alkalmasak arra, hogy a megfelelő szerepüket betöltsék, mint egy fából készült malomkő.
Tanítók, akik olyanok, mint a béka, amelyik egy kútban élt. Az efféle tanítók híján vannak mindenféle különleges tulajdonságnak, ami megkülönböztetné őket a mindennapi emberektől. De más emberek vakhitükben piedesztálra helyezik őket anélkül, hogy egyáltalán megvizsgálnák őket. Hasznot és megbecsülést kapnak, ami csak felfújja a büszkeségüket, míg ők maguk nincsenek tudatában a nagy tanítók igazi tulajdonságainak. Olyanok, mint a béka, amelyik a kútban élt.
Egy napon egy öreg békát, amelyik mindig a kútban élt, meglátogatta egy másik béka, amelyik a nagy óceán partján élt.
"Honnan jöttél?" - kérdezte a kútban lakó béka.
"A nagy óceánból jöttem." - válaszolt a látogató.
"Milyen nagy a te óceánod?" - kérdezte a kútban lakó béka.
"Hatalmas." - válaszolta a másik.
"Az én kutamnak a negyede?" - kérdezte.
"Ó! Nagyobb!" kiáltotta a béka az óceánból.
"Akkor a fele?"
"Nem, nagyobb annál.!"
"Tehát - olyan nagy, mint a kút?"
"Nem, nem! Sokkal, sokkal nagyobb!"
"Az lehetetlen!" - mondta a kútban lakó béka. "Ezt a saját szememmel kell látnom."
A két béka együtt elindult, és a történet úgy folytatódik, hogy amikor a kútban lakó béka meglátta az óceánt, elájult, a feje széthasadt és meghalt.

őrült vezetők. Ezek tanítók, akiknek nagyon kevés a tudásuk, mivel soha nem vették a fáradságot hogy egy tanult mestert kövessen és képzettséget szerezzen a szútrákban és a tantrákban. Erős negatív érzéseik együtt az ő gyenge figyelmességükkel és éberségükkel, a fogadalmukban és a samayákban hanyaggá teszi őket. Mivel alacsonyabb a mentalitásuk, mint az átlagos embereknek, csak majmolják a siddhákat és úgy viselkednek, mintha a tetteik az égnél is magasabbak volnának. 94 Mivel túlcsordulnak a méregtől és a féltékenységtől, a szeretet és könyörület életvonalát megszakítják. Ezeket a szellemi barátokat őrült vezetőknek hívják, és ők mindenkit, aki követi őket, rossz ösvényen vezetnek.
Vak vezetők. Különösképpen egy tanító, akinek a képességei semmilyen módon sem magasabb rendűek, mint a tieid, és akiből hiányzik a bodhicitta szeretete és könyörületessége, soha nem lesz képes, hogy rányissa a szemedet arra, hogy mit kell és mit nem kellene tenned. Ezeket a tanítókat vak vezetőknek nevezik.

Mint a brahminok, néhányan védik a kasztjukat,
Vagy félelemtócsákban a birtokuk túléléséért
Magukat hamis tanulmányokban és elmélkedésben fürdetik;
Az ilyen vezetők olyanok, mint a fából készült malomkő.

Néhányat, bár nem különböznek a mindennapi embertől,
Az emberek idióta hite gondolkozás nélkül fenntartja.
A haszontól, áldozatoktól és megbecsüléstől felfuvalkodottan,
Az ilyen barátok olyanok, mint a kútban lakó béka.

Néhánynak kevés a tudása és elhanyagolják a samayákat és fogadalmakat,
Felfogásmódjuk szegényes, a viselkedésük magasan a föld felett van,
Megszakították a szeretet és könyörületesség életvonalát -
Az ilyen őrült vezetők csal még több gonoszt terjeszthetnek.

Különösen olyat követni, aki nem jobb nálad,
Akinek nincs bodhicitta, csak a hírnév vonzza,
Nagy hiba lenne; és az ilyen csalásokkal
Mint a te vak vezetőd, mélyebbre vándorolsz a sötétségbe.

Oddiyana Nagy Mestere figyelmeztet:

A tanítót nem megvizsgálni
Olyan, mint mérget inni;
Nem megvizsgálni a tanítványt
Olyan, mint szakadékból leugrani.

A bizalmadat az összes jövendő életedre a szellemi tanítódba helyezed. ő az, aki megtanítja neked, mit tegyél, és mit ne tegyél. Ha hamis szellemi baráttal találkozol anélkül, hogy alaposan megvizsgálnád, eldobod a lehetőségét annak, hogy mint hittel élő ember, érdemeket gyűjtsél az egész életre, és az emberi lét szabadságait és előnyeit, amit már elnyertél, mind elvesztegeted. Olyan, mintha egy mérges kígyó tekeredne egy fa alatt, amihez közelítesz, és megölne, mert azt gondolod, hogy amit látsz, az csak a fa hűs árnyéka.

Ha nem vizsgálja meg a tanítót nagy gondossággal,
A hithű elvesztegeti a már összegyűjtött érdemet.
Mint egy gonosz kígyót összetéveszteni a fa árnyékával,
Elámítva, elveszítik a szabadságot, amit már megtaláltak.

Attól a pillanattól kezdve, hogy alaposan megvizsgáltad és helyes ítéletet hoztál, azt fogod tapasztalni, hogy a tanítót, akinek megvannak mindazok a pozitív tulajdonságai, amit említettünk, mindig a Buddha személyes megjelenésének fogod tartani. 95. Ez a tanító akinek minden jellemzője megvalósult, a megtestesítője a tíz irány minden Buddhája könyörületes bölcsességének, aki egyszerű ember formájában jelent meg, egyszerűen azért, hogy hasznára legyen a lényeknek.

A tanító végtelen megvalósult tulajdonságokkal
Minden Buddha bölcsessége és könyörületessége
A lények kedvéért emberi formában megjelenve
ő a megvalósulás páratlan forrása.

Tehát az a valódi tanító ügyesen irányíthatja az átlagembert, akinek a segítségére van szüksége, mindennapi viselkedését az egyszerű emberekhez igazítja. De a valóságban bölcs elméje olyan, mint a Buddháé, tehát tökéletesen különbözik mindenki mástól. Minden tette egyszerűen csak egy megvalósult lény tevékenysége, aki rá van hangolva azoknak a természetére, akiknek hasznára kell lennie. Ezért ő rendkívül nemes. Jártas abban, hogyan vágjon át habozáson és kétségen, türelmesen tűri tanítványainak hálátlanságát és elbátortalanítását, mint anya az egyetlen gyermekével.

1 Egy tanító mindezekkel a tulajdonságokkal olyan, mint egy nagy hajó, amelyik átszeli a szamszára hatalmas óceánját. Mint egy navigátor, csalhatatlanul megtalálja az utat a térképen a megszabaduláshoz és a mindentudáshoz. Mint nektárzuhatag, kioltja a negatív tettek és érzelmek lángját. Mint a nap és a hold, a Tan fényét sugározza és elűzi a tudatlanság sűrű sötétségét. Mint a föld, türelmesen elvisel minden hálátlanságot és elkedvetlenítést, és a szemlélete és tettei hatalmas képességekkel bírnak. Mint egy kívánság-teljesítő fa, Ebben az életben ő minden segítség forrása és minden boldogságé a következőben. Mint a tökéletes váza, ő a kincstára a járművek és tantételek elképzelhetetlen változatosságának, amire valakinek csak szüksége lehet. Ahogy a kívánság-teljesítő drágakő, megmutatja a négy tevékenység végtelen szempontjait a lények szükséglete szerint. Mint anya vagy apa, egyenlőként szereti a megszámlálhatatlanul sok élőlény minden egyes tagját, de anélkül. Hogy ragaszkodna a hozzá közelállókhoz és gyűlölné a többieket. Mint egy hatalmas folyó, a könyörületessége olyan hatalmas, hogy belefér minden lény, akik száma oly végtelen, mint az űr, és olyan sebes, hogy mindenkin segíteni tud, aki szenved és támogatóra van szüksége. Mint a hegyek királya, mások boldogságának olyan állhatatosan örül, hogy azt nem ronthatja el a féltékenység, vagy nem rengetheti meg a hit szele a megjelenések valóságában. Mint a felhőből hulló eső, * pártatlanságát soha nem zavarja meg ragaszkodás vagy idegenkedés.

* Az eső megkülönböztetés nélkül esik mindenre a felhőből, bármi legyen is alatta.

2 Az ilyen tanító könyörületességében és áldásaiban minden Buddhával egyenlő. Azok, akik pozitív kapcsolatot alakítanak ki vele, egyetlen élet alatt elérik a Buddhaságot. Még azok is, akik negatív kapcsolatot alakítanak ki vele, végül kikerülnek a szamszárából.
Bár a magasztos tanító bölcs elméje nem választható el minden Buddháétól, azért, hogy vezessen bennünket, tanítványait, amennyire tisztátalanok vagyunk, átlagos emberi formában jelent meg. Ezért mialatt ő itt van velünk személyesen, mindent meg kell próbálnunk, hogy mindent megtegyünk, amit ő mond, és egyesíteni elménket az övével a háromféle szolgálaton keresztül.
Vannak emberek, akik ahelyett, hogy szolgálnák, tisztelnék és engedelmességet mutatnának a tanítójuknak, amíg életben volt, kijelentik, hogy azért távozott el, hogy meditáljanak egy képen, amit valaki más készített róla. Vannak mások, akik azt állítják, hogy elmerülnek a természetes állapoton való elmélkedésben és valahol máshol keresnek mindenféle mélységet, ahelyett, hogy odaadással imádkoznának, hogy magukban is megkapják a szabadság tulajdonságait és tanítójuk bölcs elméjének megvalósulását. Ezt úgy ismerik mint "gyakorolni hadilábon állva a gyakorlattal".
A köztes létben találkozni és tanítónk által vezetve lenni csak azért tud megtörténni, mert már létrehoztunk egy kapcsolatot saját határtalan odaadásunk és a tanító könyörülete és imái erejének segítségével. Ez nem azt jelenti, hogy a tanító fizikailag van jelen. Tehát ha hiányzik belőled az odaadás, a tanító bármilyen tökéletes legyen is, nem lesz ott, hogy vezessen a köztes létben.

19 Elsősorban gondosan ellenőrizni kell a tanítót. Ez azt jelenti, hogy mielőtt beavatások és tanítások révén elkötelezed magad neki, nagy gondossággal meg kell őt vizsgálnod. Ha azt találod, hogy egy tanító minden tulajdonsága megvan benne, akkor kövesd. Ha néhány hiányzik, ne kövesd. De attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdted követni, tanuld meg, hogy hited legyen benne és tiszta érzékeléssel lásd őt, csak az erényeire gondolva és pozitívnak tekinteni mindent, amit tesz. A hibák keresése benne csak elképzelhetetlenül sok betegséget hoz neked.
Általános értelemben a tanító megvizsgálása azt jelenti, hogy ellenőrzöd, hogy megvan-e minden tulajdonsága, amit a szutrákban és a tantrákban leírtak. Különösképpen, ami abszolút szükségszerű, hogy bodhicittának kell lennie, megvilágosodott elmének. Tehát a tanító megvizsgálását egyetlen kérdésre lehet sűríteni: bodhicitta vagy nemű Ha az, akkor mindent meg fog tenni, és az jó lesz a tanítványnak ebben az életben és az eljövendő életekben, és követni őt nem is lehet más, mint hasznos. A Tan, amelyet ilyen tanító tanít, összeköt a Nagy Szekérrel és csak a valódi úton vezethet végig. Másrészt, a tanító, aki nem bodhicitta, még mindig vannak önző vágyai, tehát nem tudja megfelelően átalakítani a tanítványok hozzáállását. A Tan, amit tanít, tűnjön mégoly alaposnak és csodálatosnak is, végül csak a mindennapi élet vonatkozásaiban lesz hasznos. Ezért ez az egy kérdés az összes pontot összefoglalja, amit egy tanítónál ellenőrizni kell. Ha a tanító szíve telve van a bodhicittával, kövesd, legyen bármilyen külsőséges is. Ha hiányzik belőle, ne kövesd, bármilyen nagyszerűnek látszódjék is első látásra a világból való kiábrándultsága, a szabadság iránti elhatározása, kitartó gyakorlatai és viselkedése.
A magunkfajta átlagemberek számára semennyi gondos vizsgálat nem fedi fel azoknak a magasztos lényeknek a rendkívüli tulajdonságait, akik elrejtik igazi természetüket. Eközben bővelkedünk sarlatánokban, akik szenteknek akarnak látszani és jól képzettek a megtévesztés művészetében. Minden tanító között a legnagyobb az, akivel előző életeink óta összeköttetésben vagyunk. Vele kapcsolatban a vizsgálódás fölösleges. Egyszerűen a vele való találkozás, hogy a hangját meghalljuk - vagy csak a nevét - egy pillanat alatt mindent meg tud változtatni és olyan hitet kelt fel hogy testünkön minden szőrszál égnek mered.
Pongtön Lhaga azt mondta Jetsun Milarepának: "Az elmúlt életeid lámája a legjobb minden lény között, a magyarázók királya, Marpa. Remeteségben él délen Trowolungban. Menj és látogasd meg.!" Marpa nevét hallva már az elég volt, hogy Milarepa lényének legmélyéből rendkívüli hitet ébresszen fel. Azt gondolta: "Találkoznom kell ezzel a lámával és a tanítványának kell lennem, még ha az életembe kerül is." Elmondja nekünk, hogy azon a napon, amikor találkoztak, Marpa kijött az útra hogy megkeresse, de látszólag csak a földet szántotta. Amikor Mila meglátta, nem ismerte fel benne a tanítóját. Mégis egy pillanatra nyugtalan közönséges gondolatai megszűntek, és kővé dermedten állt.
Általában mondva, hogy milyen tanítóval találkozunk, azt az érzékelésünk tisztasága vagy tisztátalansága, és a múltbeli tetteink határozzák meg. Tehát bármilyen ember is, sohase szűnj meg valódi Buddhának tartani a tanítót, akinek kedvessége által megkaptad a Tant és személyes irányítást. A múltbeli tettek által létrehozott megfelelő körülmények nélkül sohasem lettél volna olyan szerencsés, hogy egy kitűnő tanítóval találkozz. Sőt, ha az érzékelésed nem lenne tiszta, még személyesen a Buddhával is találkozhatnál, mégsem lennél képes meglátni a tulajdonságait. A tanító, akivel múltbeli tetteid ereje által találkoztál és akinek kedvességét megkaptad, mindenek fölött a legfontosabb.
A középső szakaszban, ténylegesen kövesd a tanítót, engedelmeskedj neki mindenben, tekintet nélkül a nehézségekre, hőségre, hidegre, éhségre és szomjúságra és így tovább. Hittel és odaadással imádkozz hozzá. Bármit mond neked, tökéletesen megbízva benne tedd azt át a gyakorlatba. A befejező szakasz, a tanító felismeréseinek és tetteinek a túlszárnyalásán való igyekezet, abból áll, hogy gondosan megfigyeljük a módot, ahogy viselkedik és pontosan úgy teszünk, ahogy ő. Ahogy a szólás tartja: "Minden tett egy utánzás; az, aki a legjobban utánoz, a legjobban is cselekszik." Mondhatjuk, hogy az a Tan gyakorlata, hogy utánozzuk a múlt Buddháit és Bodhisattváit. Ahogy a tanítvány megtanulja, hogy olyan legyen, mint a tanítója, az szükséges, hogy igazán befogadja a tanító felismeréseit és viselkedésmódját. A tanítványnak olyannak kell lennie, mint a tsa-tsának a tanító öntőformájából. Éppen ahogy a tsa-tsa hűségesen ábrázolja az öntőformára vésett összes mintát, ugyanúgy a tanítványnak is arra kell törekednie, hogy azonossá legyen, vagy legalábbis nagyon közel, mindazokkal a tulajdonságokkal, amikkel a tanító rendelkezik.
Bárki, aki először gondosan megvizsgál egy tanítót, azután ügyesen követi, végül felismeréseit és tetteit igyekszik ügyesen túlszárnyalni, mindig a helyes úton lesz, történjen bármi is.

Menedéket venni, minden út alapköve

A külső menedék Három Drágakövével megkoronázva
Igazán megvalósítottad a Három Gyökeret, a belső menedéket;
Általad megnyilatkozott a három kaya, a végső menedék.
Páratlan tanítóm, meghajlok előtted.

A menedékvétel 106, minden út alapkövének107 magyarázata három fejezetcím alatt történik: bevezetés a menedékvételhez, hogyan vegyünk menedéket, és a menedékvétel szabályai és haszna.

BEVEZETÉS A MENEDÉKVÉTELHEZ

1. Hit

Éppen úgy, ahogy a menedékvétel kaput nyit minden tanításhoz és gyakorlathoz, a hit az, ami kaput nyit a menedékvételhez. Mint a menedékvétel első lépése, azért fontos, hogy tartós és szilárd hitet fejlesszünk ki. Önmagában a hit háromféle lehet: élénk hit, buzgó hit és magabiztos hit.

1.1 ÉLÉNK HIT.

Az élénk hit az a hit, amelyet azáltal keltünk fel magunkban, hogy a Buddhák és a nagy tanítók hatalmas könyörületére gondolunk. Megtapasztalhatjuk ezt a hitet, ha elmegyünk egy templomba, ahol a Buddhák testének, beszédének és elméjének sok ábrázolása található, vagy egy nagy tanítóval való találkozás után, vagy amikor épp most személyesen találkoztunk egy szellemi baráttal, vagy akinek tulajdonságait vagy élettörténetét éppen most mondták el nekünk. 108

1.2 BUZGÓ HIT

A buzgó hit a mi buzgóságunk, hogy megszabaduljunk az alsó birodalmak szenvedéseitől, amikor leírják azokat nekünk; a buzgóságunk, hogy élvezzük a felsőbb birodalmak boldogságát, és a megszabadulást, amikor halljuk, hogy azok milyenek; a buzgóságunk, hogy pozitív tettekre kötelezzük el magunkat, amikor halljuk, hogy milyen hasznuk lesz; és a buzgóságunk, hogy elkerüljük a negatív cselekedeteket, amikor megértjük, hogy milyen károkat okoznak.

1.3 MAGABIZTOS HIT

Magabiztos hit a Három Drágakőben való hit, amely szívünk mélyéből emelkedik föl, ha egyszer már megértettük azok rendkívüli tulajdonságait és az áldásai hatalmát. Ez egyedül a Három Drágakőben való teljes bizalom, amely abból a tudásból táplálkozik, hogy azok jelentik az egyetlen csalhatatlan menedéket, mindig és minden körülmények között, legyünk akár boldogok, szomorúak, fájdalomtól gyötörtek, betegek, élők vagy holtak. *

* Ez azt jelenti, hogy a hitünk a menedékben képessé tesz bennünket, hogy a halál utáni köztes lét, (bar do) tapasztalataival foglalkozzunk.

Oddiyana Drága Ura mondja:

A tökéletes bizalom teljes hite lehetővé teszi az áldásoknak, hogy hassanak rád.
Amikor az elmének nincs kétsége, bármi, amit kívánsz, elérhető.

Tehát a hit olyan, mint a mag, amelyből minden pozitív kinőhet. Ha a hit hiányzik, az olyan, mintha a magot elégetnéd. A szútrák azt mondják:

Azokban, akikből a hit hiányzik,
Semmi pozitív nem fog nőni.
Éppen úgy, mint az elégetett magból
Sohasem fog zöld hajtás kibújni.
A hét nemes gazdagságból a hit a legfontosabb. Azt mondják:

A hit drága kereke
Az erény útján gördül éjjel és nappal.

Minden erőforrásunk közül a hit a legértékesebb. Ez adja az erények kiapadhatatlan utánpótlását, mint egy kincs. Mint a lábak, végigvisz minket az úton a megszabaduláshoz, és mint a karjaink, minden pozitívat összegyűjt a számunkra.

A hit a legnagyobb gazdagság és kincs, a legjobb a lábak között;
Ez az alapja annak, hogy minden erényt összegyűjthessünk, mint a karok.

A Három Drágakő könyörületessége és áldásai elképzelhetetlenül nagyok, de hogy képesek legyenek bennünket elérni, kizárólag a hitünktől és odaadásunktól függ. Ha hatalmas hited és odaadásod van, ugyanolyan hatalmas lesz a könyörület és az áldás, amit a tanítódtól és a Három Drágakőtől kapsz. Ha a hited és odaadásod csak közepes, szintén közepes lesz a könyörület és az áldás, ami téged elérhet. Ha csak egy kicsi hited és odaadásod van, csak egy kicsi könyörület és áldás fog elérni téged. Ha egyáltalán nincsen hited, és odaadásod, semmit sem fogsz kapni. Hit nélkül még ha magával a Buddhával találkoznál, és ő tanítványául fogadna, az is haszontalan lenne, ahogy ez Sunaksatra szerzetes esetében történt, akinek a történetét az előző fejezetben mondtuk el, és a Buddha unokatestvére, Devadatta esetében.

Még ma is, valahányszor a Buddhát őszinte hittel és odaadással segítségül hívják, ő ott van, és áldást oszt. A Buddha könyörületessége számára nincs közel, vagy távol.

Azok számára, akik hittel gondolnak rá,
A Buddha ott van előttük
És beavatásokat és áldásokat fog adni.

Ahogy Oddiyana Nagy Mester mondja:

Minden férfi és nő számára, akik hisznek bennem, én, Padmasambhava,
Sosem megyek el - az ajtajuk mellett alszom. 110
Számomra nincs olyan dolog, hogy halál;
Minden ember előtt, akinek hite van, van egy Padmasambhava.

Amikor valakinek magabiztos hite van, a Buddha könyörülete bármiben benne lehet. Ezt illusztrálja a hűséges öregasszony története, akit egy kutya foga segített a Buddhává válás felé.
Volt egyszer egy idős asszony, akinek a fia kereskedő volt. Gyakran ment üzleti útra Indiába. Az idős asszony egy napon azt mondta neki: "Bodh Gaya Indiában van, és az az a hely, ahonnan a tökéletesen megvilágosodott Buddha származik. Hozz nekem valami különleges ereklyét Indiából, hogy leborulhassak előtte. Sokszor elismételte a kérését, de a fia folyton elfelejtette, és soha nem hozta el neki, amit kért. Egy napon, amikor ismét Indiába útra készülődött, édesanyja azt mondta neki: "Ha megint nem hozol nekem valamit az imáimhoz, előtted fogom magam megölni."
A fiú elutazott Indiába, megkötötte a tervezett üzletet, és hazaindult, de ismét elfelejtkezett édesanyja kéréséről. Csak akkor jutottak ismét eszébe a szavai, amikor már a házához közeledett. "Na most mit fogok tenni?" - gondolta magában. "semmit nem hoztam idős édesanyám imáihoz. Ha üres kézzel érkezem haza, meg fogja ölni magát." Körbenézett, és egy kutya koponyát látott feküdni a földön a közelben. Kihúzta az egyik fogat, és selyembe csomagolta. Hazaérkezett, és odaadta az édesanyjának, mondván:
"Itt van a Buddha egyik szemfoga. Használhatod, mint imáid egyik támogatóját. " Az idős asszony hitt neki. Nagyon hitt a fogban, mintha valóban a Buddha foga lett volna. Állandóan imádkozott, és áldozatokat mutatott be, és abból a kutyafogból sok csodagyöngy jelent meg. *

* ring bsrel: kerek tárgyak, mint apró, pici gyöngyök, amelyek megvalósult gyakorlók ereklyéiben keletkeznek.

Amikor az idős asszony meghalt, körülötte szivárványszínű fénymennyezet fénylett és a megvalósultság más jelei. Nos, egy kutyafogban nincs áldás. De az idős asszonynak annyira erős volt a hite, hogy biztos volt benne, hogy ez valóban a Buddha foga volt. Hite által a fogat eltöltötte a Buddha áldása, míg végül a kutya foga semmiben sem különbözött az igazi Buddha fogától.

Egyszer Kongpo tartományban élt egy együgyű fickó, akit később Jowo Benként ismertek. Elutazott Közép-Tibetbe, hogy Jowow Rinpocsével ** találkozzon.

** A Lhasa-ban lévő híres Buddha szobor.
Amikor először megérkezett a szobor elé, sem gondno, sem senki más nem volt a környéken.. Látva az ételáldozatokat, és a vajlámpásokat a szobor előtt, elképzelte, hogy Jowow Rinpocse bizonyára a felajánlott sütemények darabjait belemártja a lámpákban megolvadt vajba, és megeszi. Azt gondolta, hogy a kanócok azért égnek a lámpákban, hogy a vajat folyékonyan tartsák.
"Azt hiszem, jobb, ha én is eszem, mint ahogy Jowo Rinpocse." - gondolta magában, és a torma áldozatból bemártott a vajba egy darab tésztát és megette. Fölnézett Jowow mosolygó arcára. "Milyen kedves láma vagy." - mondta. "Még amikor kutyák jönnek és ellopják a neked áldozott ételt, akkor is mosolyogsz; amikor a huzat miatt serceg a lámpád, még akkor is mosolyogsz. Nos, itt hagyom neked a csizmámat. Kérlek, vigyázz rájuk, amíg én körbe járlak."
+ Megenni az ételáldozatot és a lábbeliket a szobor elé helyezni botrányos szentségtörésnek tartott dolog .

Levette a csizmáit és a szobor elé tette. Amíg körbe járt a középső ösvényen, ami a templomot körbe vette, a gondnok meglátta a csizmákat. Már éppen ki akarta őket dobni, amikor a szobor megszólalt:
"Ne dobd el azokat a csizmákat. Kongpo Ben rá, bízta őket." Ben végül visszajött és felvette a csizmáit.
"Te valóban az vagy, amit ők jó lámának mondanak." - mondta a szobornak. "Miért nem jössz és látogatsz meg minket jövőre? Levágok egy öreg disznót és megfőzöm neked, és finom árpasört főzök. "
"Eljövök." - mondta a Jowo

Ben hazament, és azt mondta a feleségének:
"Meghívtam Jowo Rinpocsét. Nem vagyok benne biztos, hogy pontosan mikor jön, tehát ne felejtsd el figyelni. "
Elmúlt egy év. Egy napon, ahogy vizet húzott a folyóból, Ben felesége tisztán látta a Jowo Rinpocse tükröződését a vízben. Azonnal hazarohant, és mondta a férjének: "Van valami ott lenn a folyóban�nem tudom, hogy vajon nem az a személy-e, akit meghívtál."
Ben lerohant a folyóhoz, és látta Jowo Rinpocsét a vízben fényleni. Azt gondolva, hogy bizonyára beleesett a folyóba, Ben utána ugrott. Ahogy megfogta a tükörképet, azt találta, hogy valóban meg tudja fogni és magával vinni. Ahogy haladtak Ben háza felé, egy hatalmas szikla elé értek, ami az út szélén állt. A Jowo nem akart tovább menni. "Nem lépek be világiak házába." - mondta és eltűnt a sziklában. Ez a hely, ahová magát a Jowo-t látták jönni, azóta Jowo Dolé névre hallgat, és a folyó, amelyben a tükörkép megjelent, a Jowo folyó nevet viseli. Még manapság is azt mondják, hogy ez a hely megfelel ugyanannak az áldásnak, mint a lhászai Jowo, és mindenki imádkozik és áldozatokat mutat be ott. Annak a szilárd hitnek az ereje által történt, hogy Ben megtapasztalhatta a Buddha könyörületességét. Bár a lámpásból vajat evett és ételt az áldozatból, és föltette a csizmáit a Jowo elé, olyan cselekedetek, amik egyébként csak rosszak lehettek volna, hitének ereje ezeket mind pozitívvá változtatta.
Sőt, mi több, az is csak egyedül a hit, amin az abszolút igazság tulajdonképpeni megvalósulása, a természetes állapot függ.
Egy szútrában azt mondják:

Ó, Sariputra, az abszolút igazság csak a hit által valósulhat meg.

Ahogy hitedet a mindennapos dolgok fölé fejleszted, annak erejével a tanítód és a Három Drágakő áldása belép az életedbe. Azután valódi megvalósulás jön létre, és látni fogod a természetes állapotot, amilyen az valójában. Amikor ez megtörténik, akkor egy még rendkívülibb és visszafordíthatatlan hitet és magabiztosságot fogsz érezni a tanítódban és a Három Drágakőben. Ezen a módon a hit és a természetes állapot megvalósulása támogatják egymást.

Mielőtt elhagyta Jetsun Milát, Dagpo Rinpocse megkérdezte őt, hogy mikor kezdjem tanítani. "Egy napon," - válaszolta a Jetsun, "lesz egy felismerésed, amely tudatod természetének rendkívül tiszta látomását hozza. Meglehetősen különbözőt attól, amely most van. Akkor szilárd hit keletkezik benned, és érzékelni fogsz engem, öreg apádat, mint egy valódi Buddhát. Az az, amikor el kell kezdened tanítani."
A lehetőségünk, hogy a tanító és a Három drágakő könyörületét és áldásait megkapjuk, ezért teljesen az odaadáson és a hiten múlik.
Egyszer egy tanítvány odakiáltotta Jowo Atisa mesternek: "Jowo, add rám áldásodat!"
"Fegyelmezetlen tanítvány," - válaszolta Atisa "add nekem az odaadásodat�"

Tehát nélkülözhetetlen a tökéletes, rendületlen bizalom, amely a rendkívüli hitből és az odaadásból származik. Ez nyitja ki az ajtót a menedékvételhez.

I. Hogyan vegyünk menedéket

Az Alap Szekér szerint menedéket lehet venni a Buddhában, mint tanítóban, a Tanban, mint a útban, és a Sanghában, mint az úton való társban. A Rendkívüli Titkos Mantra Szekér általános módszere, a menedékvétel azáltal, hogy felajánljuk testünket, beszédünket és elménket a tanítónak, és a yidámokat támogatónknak tartjuk, és a dakiniket társainknak. A Vajra lényegének különleges, magasztos módszere az, hogy menedéket venni a rövid útban, miközben használja a csatornákat mint a nirmánakaya, irányítja a csatornákat mint a samboghkaya, és tisztítja a lényeget, ahogy a dharmakaya.
A végső és csalhatatlan menedék a lerombolhatatlan természetes állapotban azon az elsőrendű bölcsességen alapul, ami a menedékben benne rejlik. Annak a bölcsességnek a lényegi természete az üresség; annak a természetes kifejeződése a tisztaság; és annak a nönyörületessége mindent átható. 111 Menedéket venni itt azt jelenti, hogy saját gondolatáramunkban teljes magabiztossággal felismerjük a legfőbb bölcsesség eme három szempontjának szétválaszthatatlanságát.
Miután már világosan megértettük az összes utat, ahogyan menedéket vehetünk, most folytassuk a menedékvétel tényleges gyakorlatával. Először, képzeld el az érdem területet, 112 amelynek a jelenlétében menedéket veszel.
Gondold el, hogy a hely, ahol vagy, egy Buddha terület, gyönyörű és kellemes, mindenféle értékes anyagból készült. A föld olyan sima, mint a tükör, nincsenek hegyek, völgyek, egyenlőtlenségek. Középen, veled szemben egy kívánság-fa nő, a törzséből öt nagy ág ágazik el. Tökéletes levelei, virágai és gyümölcsei messze kinyúlnak kelet, dél, nyugat és észak felé úgy, hogy az egész eget betöltik, és minden ágon és ágacskán elbűvölő drágakövek és mindenféle harangok sokasága csüng.
A középső ágon van egy ékköves trón, amelyet nyolc nagy oroszlán tart. A trónon ülve, olyan ülésen, amely sokszínű lótuszt, a napot és a holdat ábrázolja, foglal helyet a saját dicsőséges eredeti (gyökér) tanítód, a könyörület páratlan forrása, a múlt, jelen és jövendő Buddháinak megtestesülése, aki a nagy Oddiyana Vajradhara formájában van jelen. Teste rózsás fehér színű. Egy arca, két karja és két lába van 114 és a királyi pózban ül. *

* gyal po'i rol stabs: a királyi kényelem póza, a jobb láb félig kinyújtva, és a bal behajlítva.

Jobb kezében ötágú arany vajrát tart fenyegető mozdulattal. Bal kezében, amely meditációs pózban pihen, egy koponya csészét tart, benne egy váza, amely a halál nélküli bölcsesség nektárjával van tele. Brokát köntöst visel, szerzetesi köpenyt és egy hosszú ujjú kék tunkát, és a fején lótusz-kalapot. Vele együtt a kísérője, a fehér dakini Yeshe Tsogyal, aki görbe kést és koponyacsészét tart.
Így képzeld őt az előtted lévő térbe úgy, hogy veled szemben legyen. A feje fölött a felmenő tanítási vonal összes lámája egymás fölött ülve, mindegyik egy kicsit hozzá ér az alatta lévőhöz. Az általános tantra átadás tanítói számtalan sokan vannak, de itt mi főkent a Csodálatos Tökéletesség Szívközpont vonalának fő alakjait képzeljük el: Samanthabadra, a dharmakaya; Vajrasattva, a sambhogakaya; Garab Dorje, a nirmanakaya; manjusrimitra mester,; Guru Sri Simha; a tanult Jnanasutra; a nagy pndita, Vimalamitra,; Oddiyana Padmasambhava és a három legközelebbi tanítványa, a Király, az Alattvaló és a Kísérő- a Tan királya Trisongdetsen, a nagy magyarázó Vairotsana és a dakini Yeshe Tsogyal; a mindentudó Longchen Rabjampa; és rigdzin Jigme Lingpa. Mindegyiket a saját jellegzetes díszeivel és attribútumaival kell vizualizálni. Mindegyiküket a tantra négy részének yidam istenségei mérhetetlen sokasága veszi körül, és dakák és dakinik.
Az előtérben lévő ágon van a Buddha, a Hódító Sakyamuni, ameylet ennek a jó kalpának ezerkettő tökéletes Buddhája és a múlt, jelen és jövendő és a tíz irány összes Buddhája vesz körül. Mindegyikük a magasztos nirmanakaya alakban van, szerzetes ruhába öltözötten és a Buddhaság mind a harminckét fő jegyét magukon viselik: a korona csakra kidudorodását, a kerekeket, amelyek a talpakon vannak, és így tovább, és a nyolcvan kisebb jelet. ők a vajra testtartásban ülnek. Néhányan fehérek, néhányan sárgák, néhányan vörösek, néhányan zöldek és néhányan kékek. A testükből elképzelhetetlen fénysugarak törnek elő. A jobb oldali ágon képzeld el a nyolc nagy közeli fiút,115 a három család, Manjusri, Vajrapani és Avalokitesvara - Bodhisattva Védelmezőinek vezetésével, és a Bodhisattvák teljes nemes Sanghájától körbevéve. ők fehérek, sárgák, pirosak, zöldek és kékek.
ők a Samboghakaya tizenhárom díszét viselik, 116 és mindkét lábuk egymás mellett van.
A baloldali ágon képzeld el a két fő sravakát, sariputrát és Maudgalyayanát, körülöttük a pratyekabuddhák és sravakák nemes sanghája. Mindannyiuknak fehér a színe, és a három szerzetesi köntösbe vannak öltözve. ők is állnak, és kezükben a botjaikat és a koldulócsészéjüket tartják.
A hátsó ágon képzeld el a Tan Ékkövét, könyvhalmok formájában. A legtetején, fényrácsba zárva van a Nagy Tökéletesség hatmillió négyszázezer tantrája, és mindegyik kötetnek a címkéje feléd néz. *

* Ezek hosszú tibeti kivehető lapokból álló kötetek, amelyeket vászonba kötnek és van egy vászon címkéjük, a bal oldali végén behajtva.

Minden könyv tisztán és jól kivehetően jelenik meg, és együtthangzanak a magánhangzók és mássalhangzók spontán melódiájára. Az ágak között állnak a dicsőséges Tan-védelmezők, a bölcsesség védelmezői is és azok a védelmezők is, akik a múltbeli tetteik által lettek kényszerítve. 118 A férfi védelmezők mind kifelé néznek, az ő tevékenységük az, hogy megakadályozzák, hogy a külső akadályok bejöjjenek, és megvédelmezzenek minket a hátrányoktól és a nem kedvező körülményektől, hogy a Tant gyakorolhassuk és elérjük a megvilágosodást. A női védelmezők mind befelé néznek, az ő tevékenységük az, hogy a belső megvalósultság kiszivárgását megakadályozzák.
Gondolj a menedék ezen alakjaira, az ő mérhetetlen tudásukkal, szeretetükkel és hatalmukkal úgy, mint a te egyetlen nagy vezetődre, akik irányítanak.
Képzeld el, hogy az ebben az életben lévő édesapád veled van a jobb oldalon, és az édesanyád a jobb oldalon. Előtted hatalmas tömegben összegyűlve, az egész föld felszínét beborítva a lét hat birodalmának és a három világnak az összes lénye, az első sorban az ellenségek, akik utálnak téged, és mindazon akadályozók, akik bántanak. Ezek a lények mind veled állnak, és a kezüket a tenyerüknél összefogják. Hogy a testeddel kifejezd a tiszteletedet, borulj le. Hogy a beszédeddel kifejezd a tiszteletedet, mondd a menedék imát. Hogy a tiszteletedet az elméddel kifejezd, gondold a következőket:
"Ó, tanító, és Három Drágakő, bármi is történik velem, kedvező vagy kedvezőtlen, kellemes vagy fájdalmas, jó, vagy rossz, bármiféle betegség vagy szenvedés ér, nincs más menedékem, sem védelmem, mint te. Te vagy az én egyetlen védelmezőm, az egyetlen vezetőm, az egyetlen menedékem és az egyetlen reményem. Mostantól egészen addig, amíg elérem a megvilágosodás legbelső lényegét, 119 minden bizalmamat és hitemet beléd vetem. Sem az édesapám beleegyezésére, sem az édesanyám tanácsára, sem a saját döntésemre nem hagyatkozom. Ez te vagy, tanítóm, és a Három Drágakő, akiket támogatómul veszek. Te vagy az, akinek az áldozataimat felajánlom. Egyedül neked kötelezem el magam. Nincs más menedékem, nincs más reményem, mint te!"

HAMAROSAN A TANÍTÁSOK FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK.
malaka Creative Commons License 2008.04.02 0 0 1322
A Tibeti Buddhizmusról2.1.2 A Hat Folt
A Jól Megmagyarázott Megokolásban azt mondja:

A büszkeség, a hit hiánya és az erőfeszítés hiánya
A külső zavarás, a belső feszültség és elbátortalanodás;
Ezek jelentik a hat foltot.

Kerüld el ezt a hatot: büszkén azt hinni, hogy a tanítónál, aki a Tant magyarázza, felsőbb rendű vagy, nem bízni a mesterben és a tanításaiban, elmulasztani, hogy a Tant magadra alkalmazd, engedni, hogy a külső események megzavarjanak, túlságosan feszülten figyelni befelé az öt érzékszervvel, és elbátortalanodni, ha például a tanítás túl hosszú.
Az összes negatív érzelem közül a büszkeséget és a féltékenységet a legnehezebb felismerni. Ezért, minden percben vizsgáld meg tudatodat. Bármilyen érzés, ami azt mutatja, hogy saját tulajdonságaid a legkisebb mértékben is különlegesek, akár szóbeli, vagy szellemi téren, vakká tesz a saját hibáid iránt és mások jó tulajdonságai iránt. Tehát add fel a büszkeséget, és mindig legyél szerény.

Ha nincs hited, a Tan kapuja be van előtted zárva. A négyféle hit (11) közül az a visszafordíthatatlan, amikor maga a hit a célod.
Annak, hogy mit fogsz majd elérni, a Tan iránti érdeklődésed az alapja. (12) Tehát, hogy kiváló, közepes, vagy gyenge gyakorló leszel-e, attól függ, hogy érdeklődésed foka kitűnő, közepes, vagy gyenge. És ha a Tan egyáltalán nem érdekel, egyáltalán nem lesz semmi eredmény. Mint ahogy a közmondás tartja:
A Tan senkinek sem a tulajdona. Azé, aki a legnagyobb erőfeszítést teszi.

Maga Buddha megpróbáltatások százai árán nyerte el a tanításokat. Hogy egy egyszerű négysoros verset meg tudjon írni, saját húsába vájt lyukakat, hogy áldozati lámpások legyenek, megtöltötte őket olajjal, és égő kanócok ezreit állította beléjük. Égő gödrökbe ugrott, és testébe vasszögek ezreit ütötte. (13)

Még ha lángoló pokollal, vagy borotvaéles pengékkel kell is szembenézned,
Keresd a Tant, amíg meg nem halsz.

Ezért nagy igyekezettel figyelj a tanításokra, és ne törődj a forrósággal, hideggel, és más megpróbáltatásokkal.
A tudatnak az a hajlama, hogy lekösse magát a hat érzékszerv tárgyaihoz, alkotja a szamszára érzékcsalódásainak gyökerét és minden szenvedés forrását. Az éjjeli lepke is így hal meg a lámpa lángjában, mert a vizuális tudatát vonzza a forma; a szarvast így öli meg a vadász, mert a hallása a hangok felé vonzza; a méheket így nyelik el a húsevő növények, lenyugtatva őket illatukkal; a halakat így fogják ki a csalétekkel, aminek az ízével becsapják íz-érzéküket; az elefántokat így lehet a mocsárba vezetni, mert szeretik a sár fizikai érzetét.
Ugyanígy, ahányszor csak a Tanra figyelsz, a tanításokra, vagy meditálsz, vagy gyakorolsz, fontos, hogy ne kövesd a múltból jövő hajlamokat, ne foglalkozz a jövővel kapcsolatos érzelmekkel és ne engedd, hogy a jelen gondolatait bármi is elvonja tőled.

Ahogy Gyalse Rinpoche mondja:

A múlt örömei és szomorúságai olyanok, mint rajzok a vízen:
Nem marad nyomuk. Ne szaladjatok utánuk!
De ha eszetekbe jutnak, figyeljétek, hogy jön és megy kudarc és siker.
Van-e valami a Tanon kívül, amiben bízhatnátok, mani-mondók?

1.1 Az öt egyéni előny
Nagarjuna a következő módon sorolja fel őket:
Embernek születni, központi helyre, minden képesség birtokában,
Ellentmondásos életstílus nélkül, és a Tanba vetett hittel.
Az emberi élet nélkül még az sem lenne lehetséges, hogy a Tannal találkozzunk. Tehát az emberi test adja a Támogatás előnyét.
Ha valaki egy eldugott helyen születne, ahol a Tanról még nem hallottak, sohasem találkozna vele. De az a terület, ahol te születtél, központi elhelyezkedésű, már ami a Tant illeti, tehát neked adott a Hely előnye.
Ha minden érzékszerved nem működne hibátlanul, az hátrányt jelentene a Tan gyakorlásában. Ha ilyen korlátokkal nem kell megküzdened, akkor neked megvan az Érzékszervi Képességek Birtoklásának az előnye.
Ha ellentmondásos lenne az életstílusod, állandóan negatív cselekedetekbe lennél merülve, és ellentmondásban a Tannal. Mivel most megvan a vágyad, hogy pozitív cselekedeteket vigyél végbe, ez a Szándék előnye.
Ha nem hiszel Buddha tanításaiban, akkor nincs késztetésed a Tan tanulmányozására. Az a képesség, hogy tudatodat a Tan felé fordítsd, ahogyan most is teszed, alkotja a Hit előnyét.
Mivel ez az öt előny mindenki lelki alkatára való tekintettel lehet csak teljes, azért ezeket az Öt Egyéni Előnynek nevezik.
Hogy a valódi, eredeti Tant gyakoroljuk, abszolút szükséges, hogy emberi lények legyünk. Nos, tételezd fel, hogy nem kaptad meg az emberi létforma támogatását, de az alacsonyabb létszintek valamelyikében a legmagasabb szintű életet kaptad, például egy állatét - akár a leggyönyörűbb, az ember által legtöbbre értékelt állatét. Ha valaki azt mondaná neked, " "Mondd egyszer azt, hogy Om mani padme hum és Buddhává válsz," képtelen lennél megérteni a szavait, vagy felfogni azok jelentését, és még csak egy szót sem tudnál kiejteni.
Sőt, még hogyha meghalnál is a hidegtől, képtelen volnál mást tenni, mint egy vacokban feküdni - míg egy ember, akármilyen gyenge is, tudná, hogy keressen menedéket egy barlangban, vagy egy fa alatt, és fát gyűjtene és tüzet gyújtana, hogy az arcát és a kezét melegítse. Ha az állatok még erre az egyszerű dologra is képtelenek, hogy is tudnák felfogni, mi a Tan gyakorlata?
Az istenek és más ilyesfajta létezők, bármilyen felsőbbrendűek is fizikai formájukban, nem felelnek meg a feltételeknek, ami a pratimoksa fogadalom letételéhez kell, és ezért nem tudják befogadni a Tant a maga teljességében. Ami azt illeti, hogy mit is értünk a "központi terület" fogalma alatt, meg kell különböztetnünk a földrajzi értelemben vett központi területet, és azt a helyet, ami a Tan fogalmai szerint központi.
Földrajzi értelemben, az Indiában, Bodh Gaya-nál lévő vajra Seat-et szokták a központi területnek nevezni, a Jambudvipa, a Dáli Országrész központjánál. A Jó Kalpa ezernyi Buddhája mind itt nyerte el a megvilágosodást. Még a kalpa vége felé történt egyetemes rombolásban sem tudta a négy elem lerombolni, és az ott van, mintha az űrben függene. A közepében nő a Megvilágosodás Fája. Ezért azt a helyet, körülötte India összes városával, földrajzi értelemben a központi területnek tartják.
A Tan értelme szerint központi helynek az számít, ahol a Tan - Buddha tanításai - létezik. Minden más terület külsőnek számít.
A távoli múltban, mióta Buddha eljött erre a világra és mióta a tanai léteznek Indiában, az ország mind földrajzi, mind a Tan szempontjából központinak számított. Bár, most, hogy a tirthikák kezébe került és a Hódító tanai eltűntek arról a területről, a Tant illetőleg még a Bodh Gaya is külső terület lett.
Buddha idejében Tibetet, a Hó Országát úgy hívták: Tibet, a határon fekvő ország", mert ritkán lakott ország volt, ahol a tanok még nem terjedtek el. Később a népesség lassan-lassan növekedett, és sok olyan király uralkodott, akik a Buddhák kisugárzásai voltak. Tibetben a Tan legelőször Lha-Thothori Nyentsen uralkodása alatt jelent meg, amikor a Száz Könyörgés és Meghajlás Szútrája, a tsa-tsa forma és más tárgyak a palota tetejére estek.
Öt nemzedékkel később, összhangban a jövendölésekkel, hogy meg fogja érteni a szútra jelentését, megjelent Songtsen Gampo, a Tan Királya, a Magasztosan Könyörületes*. (*Avalokitesvara, a Könyörületesség bodhisattvája.) Songtsen Gampo uralkodása alatt a fordítót, Thönmi Sambhotát elküldték Indiába, hogy tanulmányozza nyelvüket és írásaikat. Visszatérésekor Tibetben első ízben vezette be az ABC-t. Tibetire lefordította a Hatalmas Titkot, Avalokitesvara huszonegy szútráját és tantráját, és más szövegeket. A király maga többféle alakban jelent meg, és Galongtsen miniszterével együtt csodás eszközöket használt fel, hogy megvédje az országot. Két hercegnőt vett feleségül, egy kínait, és egy nepálit, akik Buddha testének, beszédének és tudatának számtalan ábrázolását hozták magukkal, a szobrokkal együtt, amiket Jowo Mikyö Dorje-nek és Jowo Sakyamuni-nak neveztek, amely Buddha mostani ábrázolása.
A király a Thadul és Jangdul -ként ismert templomok sorát építtette fel, amelyek közül a a Rasa Trulnang volt a legfontosabb.
Így ő Tibetben megalapította a buddhizmust.

2
1.2 Az öt közvetett előny

Buddha megjelent és tanította a Tant,
A tanításai még mindig léteznek és lehet azokat követni,
Vannak olyanok, akik kedvesek a többiekhez.

Azok, akik nem a fényes kalpában születtek, olyanban, amiben Buddha megjelent, még csak nem is hallottak a Tanról. De mi most olyan kalpában vagyunk, ahol Buddha eljött, tehát miénk egy rendkívüli tanító jelenlétének az előnye.
Bár Buddha eljött, ha nem tanítana, senkinek nem lenne ez előnyös. Mivel Buddha megforgatta a Tan kerekét a három szintnek megfelelően, tehát a miénk a Tan tanításának előnye. Bár ő tanított, ha a tanítása kihalt volna, többé nem lenne itt, hogy segítsen nekünk. De az időszak, amíg a Tan létező marad, még nem fejeződött be, tehát nekünk megvan az idő előnye. Bár a tanítások még mindig léteznek, nem lehetnek hasznunkra, ha nem követjük őket. De mivel elfogadtuk a Tant, ezért megvan nekünk saját jó szerencsénknek az előnye.
Bár mi elfogadtuk a Tant, anélkül a szerencsés körülmény nélkül, hogy egy szellemi tanító is elfogadott bennünket, sohasem tudnánk meg, mi is a Tan valójában. De mivel egy szellemi tanító elfogadott bennünket, nekünk megvan az ő rendkívüli könyörületének az előnye. Mivel ez az öt tényezőt a körülmények határozzák meg, és nem mi magunk, azért ezekez az öt közvetett előnynek hívják.
Azt az időt, ami az univerzumnak szükséges, hogy kialakuljon, hogy létező állapotban maradjon, hogy lerombolják, és hogy üres állapotban maradjon, kalpának hívják. Azt a kort, amikor egy tökéletes Buddha megjelenik a világban, "fényes kalpának" hívják, amíg az, amikor egy Buddha nem jelenik meg, "sötét kalpának". Sok idővel ezelőtt, a nagy Megnyilvánult Öröm Kalpája alatt, harmincháromezer Buddha jelent meg. Száz sötét kalpa következett. Utána, a Tökéletes kalpa alatt, nyolcszáz-millió Buddha jelent meg, és ezt ismét száz, Tan nélküli kalpa követte. Azután nyolcszáznegyven-millió Buddha jelent meg a Kiváló Kalpa idején, ami után ötszáz sötét kalpa következett. A Pompás Látni Kalpa alatt nyolcszáz-millió Buddha jelent meg, majd hétszáz kalpányi sötétség következett. Hatvanezer Buddha jelent meg az Örömteli Kalpa alatt. Azután jött a mi kalpánk, a Jó kalpa. Mielőtt a mi kalpánk eljött volna, a mindenség milliárdnyi világegyeteme egy hatalmas óceánt alkotott, amelynek felszínén megjelent ezer ezerszirmú lótusz. A Brahma-világ istenei, akik elcsodálkoztak azon, hogy is lehet ez, tisztánlátásuk segítségével felismerték, hogy ez annak a jelzése, hogy ez alatt a kalpa alatt ezer Buddha fog megjelenni. "Ez jó kalpa lesz," mondták, és a Jó lett a kor neve.
Attól az időtől kezdve, amikor a létezők élettartama nyolcvanezer év volt, és Buddha, a Szamszára Lerombolója megjelent, addig az időig, amíg a létezők megszámolhatatlanul hosszú évekig fognak élni és Buddha Végtelen törekvése megvalósul, ezer Buddha foglalja el majd helyét a világon a Vajra Központban , Jambudvipa földjének központjában. Mindegyik el fogja ott érni a teljes megvilágosodást és megforgatja a Tan kerekét. Ezért a mostani kalpa egy fényes kalpa.
Ezt majd hatvan külső, rossz kalpa fogja követni, és azután, a Hatalmas Számok Kalpájában, tízezer Buddha fog megjelenni. Majd másik tízezer rossz kalpa fog következni. Ebben a fényes és rossz kalpák váltakozásában ha esetleg egy sötét kalpa idején születnénk, meg, sohasem hallanánk arról, hogy van olyan dolog, mint a Három Drágakő.
Sőt, mi több, ahogy Oddiyana Nagy Egyetlenje, rámutat, még a Vajrayana Titkos Mantráját is csak igen ritkán tanítják.
Hosszú idővel ezelőtt, a legelső kalpa idején, ami a Tökéletes Rend Kalpája volt, Buddha, akit az Eljövendő Királyként ismertek,a Titkos Mantrayana tanításait hirdette és nagy ismertségre tett szert. Azok a tanítások, amelyeket most mi kapunk, a jelenlegi buddha Sakramuny tanításait, szintén tartalmazzák a Titkos Mantrayanát. Tíz millió kalpa eltelte után, a Virágok Rendjének Kalpája idején, Buddha Manjusrí fog eljönni, ahogy én jöttem most, hogy nagy terjedelmében felfedjem a Titkos Mantra tanításait. Ez azért van, mert ennek a három kalpának a létezői alkalmas befogadói a Titkos Mantrának, és az ok, amiért a Mantrayana tanítások más időkben nem jelennek meg, az, hogy azoknak az időknek a létezői nem képesek használni. 28
Ebben a jó kalpában, ebben az időben, amikor az emberi élettartam száz év, a tökéletes Buddha Sakyamuni eljött a világra, ezért ez egy fényes kalpa.
Tegyük fel, hogy egy Buddha eljött, de még mindig meditációban maradt, és még nem tanította a Tan. Amíg a Tan fénye meg nem jelent, az ő eljövetele semmi különbséget nem jelentene számunkra. Olyan lenne, mintha soha el sem jött volna.

Miután a Vajra Központban tökéletes és megvalósult Buddhaságot ért el, a mi Tanítónk így magyarázta:

A Tant olyannak találtam, mint az ambrózia,
Mély, békés, egyszerű, érthető, sugárzó.
Ha elmagyarázom, senki sem fogja érteni,
Ezért csöndben maradok itt az erdőben.

Ennek megfelelően, 7 héten keresztül nem tanított, amíg Brahma és Indra nem könyörögtek neki, hogy forgassa meg a Tan kerekét.
Továbbá, hogyha azok, akik részesültek a hiteles tanításokban, és nem magyarázzák meg azokat, nehéz a Tan számára, hogy a létezőknek bármiféle hasznára legyen. Egy példa erre a nagy Smrtijnana Indiában, aki Tibetbe jött, mert anyja itt született újjá a múló poklok egyikében. A tolmácsa útközben meghalt, és Smrtijnana, aki Kham tartományban vándorolt, nem tudván egy szót sem a nyelvből, pásztor lett, és meghalt anélkül, hogy bárkinek is sok hasznára lett volna. Amikor később Jowo Atisa Tibetbe érkezett és megtudta, mi történt, felkiáltott: "Milyen szomorú! Tibetiek, kevés a ti érdemetek. Sehol Indiában, sem keleten, sem nyugaton nem volt jobb pandita Smrtijanánál," és kezeit összetéve, sírt.
Számunkra, Buddha Sakyamuni megforgatta a Tan kerekét három szinten, megnyilvánítva ezzel a formák elképzelhetetlenül nagy számát, azok szükségletének és képességeinek megfelelően, akiknek segítségre van szükségük, és a tanítványokat tanításának kilenc ösvényén az érettség és megszabadulás felé vezeti.
Még egy olyan kalpa idején is, amikor egy Buddha megjelent és tanított, egyszer azoknak a tanításoknak, amelyek a kitartásról szólnak, vége volt, és az eredeti Tan, amit tanított, eltűnik; és ez ugyanúgy van, mint egy sötét kalpa idején. Azt az időszakot, ami egy Buddha tanításainak eltűnése és a következő Buddha tanításai között eltelik, "Tan nélküli"-nek nevezzük. Szerencsés helyeken, ahol a létezőknek megfelelő érdemeik vannak, pratyekabuddhák jelennek meg, de a tantételeket nem tanítják, se nem gyakorolják.
Ezekben a napokban nekünk megvan még Buddha Sakyamuni tanítása. Ezek túlélési foka tízszeres sorozatot követ. Először, van három periódus, mindegyik ötszáz részből áll. 29 Ezalatt az idő alatt, a "Samantabhadra szívének tanítása"jelenik meg, "ami a gyümölcs". 30
Azután jön az "eredmény" három periódusa, mindegyik ötszáz részből áll. 31 Ezeket az "átadás" ötszáz részének három periódusa követi. Végül, egy ötszáz részből álló periódus következik, amikor "csak a szimbólumok őrződnek meg". Mindösszesen, ez tíz periódust jelent, amelyek mindegyike ötszáz részből áll. Jelenleg mi a hetedik, vagy a nyolcadik periódust értük el. Mi most az öt elfajulás növekedésének idejét éljük - élettartam, hitek, érzelmek, idő és létezők. Ámbár az átadás és megvalósítás tantétele még mindig létezik. Mivel az még nem halt ki, nekünk még mindig megvan annak az előnye, hogy "birtokoljuk a Tant a maga egészében".
Ámbár az, hogy a Tan még mindig itt van, nem lényeges, hacsak nem válik a hasznodra. - éppúgy, mint a felkelő nap, ámbár az bevilágítja az egész világot, egy vak ember számára nem jelent a legcsekélyebb különbséget sem. És, éppen úgy, mint ahogyan egy nagy tó nem csillapítja a partjára érkező utazó szomjúságát, hacsak ténylegesen nem iszik belőle, az átadás és megvalósítás Tana önmagában nem hatja át az elmédet.

A Tan követését csak azért, hogy megvédd magad a betegségtől és negatív befolyásoktól, vagy mert félsz a három alacsonyabb világ szenvedéseitől a jövendő életeidben, úgy hívják, hogy "a Tan mint védelem a félelmek ellen," és ez nem a helyes módja, hogy az úton elindulj.

A Tan követését csak azért, hogy legyen ételed, ruhád, és így tovább ebben az életben, vagy hogy elnyerd az isteni vagy emberi újjászületés jutalmát a következőben, úgy hívják, hogy "a Tan, mint a kiválóság keresése."
A Tan követését azért, mert megértetted, hogy a szamszára egészének nincs értelme, és arra törekszel, hogy megtaláld az utat, ami az ettől való megszabaduláshoz vezet, úgy hívják, hogy "elkezdeni a tanulást azáltal, hogy az ösvény kezdőpontjához érkeztél."

Még ha el is kezded gyakorolni a Tant, ha nem fogad el egy szellemi vezető, nem lesz semmi haszna. A Legnagyobb Bölcsesség Összefoglalása azt mondja:
A Buddha és a tanítások a szellemi vezetőn múlnak.
Így mondta a Hódító, minden jó tulajdonság legfelsőbb megtestesítője.
A Buddha tanítása hatalmas, számos átadása van, és ez kimeríthetetlenül sokféle témák sorát érinti. Anélkül, hogy egy szellemi vezető tömör utasításaiban bíznánk, soha sem tudnánk, hogyan sűrítsük a tanítások lányeges pontjait és hogyan vigyük át a gyakorlatba.
Egyszer, amikor Jowo Atisa Tibetben volt, Khu, Ngok és Drom -* (Atisa három fő tanítványa) azt kérdezték tőle: "Annak, aki elérte a megszabadulást és a tökéletes mindentudást, mi a fontosabb - a szent iratok és azok magyarázatai, vagy egy tanító szóbeli utasításai?"
"A tanító utasításai," - válaszolta Atisa.
"Miért?"
"Mert amikor a gyakorlatra kerül a sor, - még ha meg is tudod magyarázni az egész Tripitakát emlékezetből és nagyon jártas vagy a metafizikában - a tanító gyakorlati irányítása nélkül te és a Tan elváltok egymástól."
"Tehát," folytatták, "a tanító utasításainak a lényege, hogy megtartsuk a három fogadalmat és törekedjünk jóra testben, beszédben és gondolkodásban?"
"Ennek a legcsekélyebb haszna sincs," válaszolta Atisa.
"Hogy lehet ez?" - kiáltották.
"Talán meg tudod tartani a három fogadalmat tökéletesen, de hacsak nem határozod el magad, hogy megszabadulsz a szamszára három világától, ez csak a szamszára további okozatát hozza létre. Törekedhetsz nappal és éjjel arra, hogy jót tegyél testben, beszédben és gondolatban, de anélkül, hogy tudnád, hogyan áldozd az érdemet a tökéletes megvilágosodásnak, elég két-három rossz gondolat, hogy teljesen lerombolja. Lehettek tanárok és meditálók, tele szánalommal és tanulással, de hacsak tudatotok el nem fordul a nyolc közönséges szemponttól, mindaz, amit tesztek, csak eree az életre fog vonatkozni, és nem találkoztok azzal az ösvénnyel, ami a jövőbeli életeket segíti."

Ez megmutatja, milyen fontos, hogy egy tanító gondjaiba vegyen bennünket, egy szellemi vezető.
Ellenőrizve a saját életedet és körülményeidet a nyolc szabadság és tíz előny mindegyikének szempontjából, s azt találod, hogy mindezek a kedvező körülmények jelen vannak, birtokodban van az, amit úgy ismernek, hogy "az emberi élet a tizennyolc szabadság és előny adottságaival."
Ámbár, a Mindentudó Dharma Király Lomgchenpa, az ő Kívánságteljesítő Kincstárában, meghatároz tizenhat további feltételt, ami meggátol bármilyen esélyt a tan tanulmányozására nyolc tolakodó körülményt (32) és nyolc összeférhetetlen hajlandóságot (33), amelyek uralma alatt fontos, hogy el ne bukjunk. Az ő szavaival:

Zűrzavar az öt érzelemtől, ostobaság, ördögi befolyás uralma alatt levés,
Lustaság, a múlt gonosz cselekedeteinek hatása által elárasztva,
Mások rabszolgáinak lenni, a veszélyek elől védelmet keresni, és a képmutató magatartás:
Ezek a nyolc tolakodó körülmények, amelyek nem engednek szabadnak lenni.

Kapcsolataink által lekötelezettnek lenni, égbekiáltó gonoszság,
A szamszárával való elégedetlenség hiánya, a hit teljes távolléte,
Öröm a rosszcselekedetekben, a Tan iránti érdektelenség,
A fogadalmak és a samayák meggondolatlansága:
Ez a nyolc összeférhetetlen hajlandóság, amelyek nem engednek szabadnak lenni.

I. A külső világegyetem múlandósága, ahol a lények élnek
A mi világunk, ez a külső környezet, amelyet az együttes jó karma alakít, határozott és szilárd szerkezetével körülfogja a négy földrészt, a Meru Hegyet és a mennyei világokat, egy teljes kalpán keresztül tart. Ez azért még múlandó, és nem fogja elkerülni a végső pusztulást, amit majd a tűz hét és a víz egy szakasza okoz.
Ahogy ez a kalpa közelebb ér a pusztulás idejéhez, a lének, akik az első meditatív állapot jó világa alatti világok mindegyikében élnek, világról világra haladva fokozatosan eltűnnek, amíg egy sem marad.
Azután, egyik a másik után, hét nap fog felkelni az égen. Az első nap el fogja égetni az összes gyümölcstermő fát és erdőt. A második elpárologtatja a patakokat, vízereket és tavakat; a harmadik az összes folyót kiszárítja; és a negyedik az összes nagy tavat, még Manasarovart is. Ahogy az ötödik nap megjelenik, a nagy óceánok is kezdenek fokozatosan elpárologni, először 500 km mélységben, azután 1000, 3500, 5000, és végül 400 000 km mélységben. A maradék tengervíz 500 km-ről hallótávolságnyira fog összezsugorodni, amíg még annyi sem marad, hogy egy lábnyomot megtöltsön. Mire a hat nap együtt lángol, az egész föld és a hófödte hegyek mind lángokban állnak. És amikor megjelenik a hetedik, maga a Meru Hegy is égni fog, együtt a négy földrésszel, a nyolc szubkontinenssel, a hét arany heggyel, és a világ peremén lévő kör alakú hegyfallal. Minden egy hatalmas tűzmasszává fog összeolvadni. Ahogy lefelé ég, az összes pokoli világot beolvasztja. Ahogy felfelé ég, elnyeli a Brahma akkor már régóta elhagyott mennyei palotáját. Fönt, a Tiszta Fény birodalmának fiatalabb istenei sírnak félelmükben: "Micsoda hatalmas tűzvész!" De az idősebb istenek megnyugtatják őket, mondván: "Ne féljetek! Ha ez a tűz egyszer eléri Brahma világát, vissza fog vonulni. Már ez megtörtént ezelőtt is." *

A pusztításnak ezen állomásai egy kalpán belül történnek, de még ezek a hosszú életű istenek is megöregedhetnek a tűz első és hetedik pusztítása között, ami után a birodalmukat - a másodi összpontosításnak a részét - a víz fogja elpusztítani.

Hét ilyen tűz általi rombolás után esőfelhők alakulnak ki a második összpontosítás isteneinek birodalmában, és járomnyi mélységű zuhogó eső keletkezik, amelyet egy ekényi mélység követ majd. Ahogy a só felolvad a vízben, minden, a Tiszta Fény isteneinek birodalmát is beleértve, szét fog esni. Ha már a hetedik, víz általi pusztításnak is vége, az univerzum alján lévő szél dühös vajrája feltámad. Mint a szél által szétszórt por, mindent, beleértve a harmadik meditatív összpontosítás isteneinek birodalmát is, teljesen el fog sodorni a szél.
Gondold végig mélyen és őszintén - ha a milliárd világegyetem mindegyike, amelyek a mindenséget alkotják, mindegyik a saját Meru Hegyével, négy földrésszel és mennyekkel, ezen módon egyszerre elpusztul, csak űrt hagyva maguk után, hogyan is tudna a mi emberi testünk, amely olyan, mint a légy ősszel, bármiféle állandósággal vagy stabilitással rendelkezni?

II. Az univerzumban élő lények múlandósága
A legmagasabb mennyek csúcsától a pokol legmélyéig nincs egyetlen lény sem, aki meg tudna menekülni a haláltól. Ahogy a Vigasztaló Levél mondja:

Földön vagy a mennyekben láttál-e valaha
Születni olyan lényt, aki nem fog meghalni?
Vagy hallottál arról, hogy ilyesmi történt?
Vagy gyanítottad-e, hogy esetleg megtörtént?
Minden, ami megszületik, biztosan meghal. Soha senki nem látott bárkit, vagy hallott bárkiről is bármelyik birodalomban - még az istenek világában sem, - aki megszületett, de soha nem halt meg. Sőt, még csak nem is jut soha eszünkbe elgondolkodni azon, hogy egy személy meg fog-e halni, vagy nem. Ez bizonyosság. Különösképpen nekünk, akik egy korszak végén születtünk. * egy olyan világban, ahol az élet hossza megjósolhatatlan, s hamarosan jön a halál.
* Egy korszak vége a hanyatlásnak egy szakasza, amelyben az élet sokkal törékenyebb.

Egyre közelebb jön attól a pillanattól kezdve, hogy megszületünk. Az élet csak rövidül, soha nem hosszabbodik. A Halál kérlelhetetlenül közelít, egy pillanatra sem tart szünetet, mint a hegy árnyéka naplementekor.

Tudod-e biztosan, hogy mikor vagy hol fogsz meghalni? Lehet, hogy holnap, vagy akár ma este? Biztos lehetsz-e benne, hogy nem fogsz-e most rögtön meghalni, a mostani és a következő lélegzetvétel között? Ahogy a Szabad Mondások Gyűjteményében áll:

Ki biztos abban, hogy élni fog holnapig?
Ma van itt az ideje, hogy készen állj,
Mert a Halál hadai
Nem a mi oldalunkon állnak

És Nagarjuna is azt mondja:

Az élet az ezer szerencsétlenség zűrzavarában lebeg,
Sokkal törékenyebb, mint egy buborék egy patakban.
Alváskor mindegyik lélegzetvétel eltávozik, azután ismét beszívjuk
Milyen csodálatos, hogy úgy ébredünk, hogy még mindig élünk!

Lágyan lélegezve, az emberek élvezik a szendergést. De az egyik lélegzetvétel és a következő között nincs arra garancia, hogy a halál nem lép közbe. Jó egészségben felébredni olyan esemény, amely igazán megérdemli, hogy csodálatosnak tartsuk, mégis teljességgel magától értetődőnek vesszük.
Bár tudjuk, hogy egy napon meg fogunk halni, valójában mégsem engedjük, hogy az élethez való viszonyunkat befolyásolja a halál állandóan jelenlévő lehetősége. Mégis minden időnket azzal töltjük, hogy reménykedünk és aggódunk jövőbeni megélhetésünkért, mintha örökké fognánk élni. Teljesen belemerülünk a jólétért, boldogságért és pozícióért vívott küzdelembe - míg csak szembe nem kerülünk a Halállal, amint fogja a fekete hurkot, vadul vicsorog és kimutatja foga fehérét.
Akkor már senki sem tud segíteni nekünk. Sem a katonák serege, sem az uralkodó rendeletei, sem a gazdag ember vagyona, sem a tudósok okossága, sem a szépség varázslata, sem a sportoló fürgesége - egyiknek sincs semmi haszna. Bezárhatjuk magunkat egy áthatolhatatlan, felfegyverzett fémládába, amit éles lándzsákkal és nyilakkal felszerelt erős emberek százezrei védelmeznek, de még ez sem ad egy hajszálnyi védelmet, vagy rejtekhelyet sem. Ha egyszer a Halál Ura nyakunkra teszi a fekete hurkot, az arcunk elsápad, a szemünk könnyben úszik, a fejünk és a végtagjaink elernyednek, és ha akarjuk, ha nem, végig vonszolnak a következő életbe vezető úton.
A halált semmilyen harcos nem tudja legyőzni, bármilyen hatalmasság parancsolja is, vagy bármilyen gazdag ember fizesse is meg. A Halál elől sehová sem szaladhatunk, sehol sem rejtőzhetünk el, nincs menedék, nincs védő, vagy vezető. A halál ellenáll, bármilyen módszerhez vagy könyörgéshez folyamodjunk is. Ha egyszer az életünk véget ért, még ha személyesen a Gyógyító Buddha jelenne is meg, ő sem lenne képes késleltetni a halálunkat.
Tehát, gondold végig őszintén és elmélkedj el azon, milyen fontos, hogy ettől a pillanattól kezdve sohase légy lusta és ne késlekedj, hanem gyakorold a valódi Tant, az egyetlen dolgot, amiben biztos lehetsz, hogy a halál pillanatában segíteni fog.

III. A szent lények múlandósága

A jelenlegi Jó Kalpában, Vipasyin, Sikhin és öt másik Buddha már megjelent, mindegyik saját számtalan Sravakájának és Arhatjainak körével. Mindegyik azon dolgozott, hogy a Három Szekér (Út?) tanításain keresztül hasznára legyen számtalan lénynek. Mégis, manapság mindenünk, amink van, nem más, mint ami Buddha Sakyamuni tanításaiból fennmaradt. Egyébként, azoknak a Buddháknak mindegyike a nirvánába távozott, s a tiszta Tan tanításai, amiket adtak, fokozatosan eltűntek.
Egyik a másik után, a jelenlegi szétosztás számtalan nagy Sarvakája is, mindegyik ötszáz Arhatjának kíséretében, a szenvedés fölé emelkedett abba az állapotba, ahol semmi sem maradt az összesből.
Indiában egyszer élt az ötszáz Arhat, akik beteljesítették a Buddha szavait. Volt a hat Ékesség és Két Legfelsőbb, a Nyolcvan Siddha, és sok más, akik uralták az utak és ösvények összes tulajdonságait és határtalan tisztánlátást és csodálatos hatalmat birtokoltak. De mára már csak azok a történetek maradtak meg belőlük, amik elmesélik, hogyan éltek.
Itt Tibetben is, a Hó Országában, amikor Oddiyana Második Buddhája * megforgatta a Tan kerekét, hogy éretté tegye és felszabadítsa az élőket, éltek az ő követői, mint a huszonöt tanítvány, akiket úgy ismertek, mint a Királyt és Alattvalóit és Yerpa Nyolcvan Siddháját.
* Padmasambhavára gyakran utalnak, mint korunk második Buddhájára, kiterjesztve Sakyamuni munkáját.

Később a So, Zur and Nub törzsek ősi Hagyomány mesterei jöttek, Marpa, Milarepa és Dagpo az Új Hagyományé, és számtalan más tanult és megvalósult lény. Legtöbbjük a megvalósulás nagyon magas szintjét érte el és uralkodtak a négy elem fölött. Mindenféle csodálatos átváltozást véghez tudtak vinni. Létre tudtak hozni kézzel fogható tárgyakat, amik a semmiből kerültek elő, és a semmibe tűntek el. Nem égtek el a tűzben, nem sodorta el őket a víz, nem zúzta össze őket a föld vagy hulltak a szakadékból az űrbe - egyszerűen csak minden olyan sérüléstől mentesek voltak, amit a négy elem okozni tudott.
Egyszer, Jetsun Milarepa például csendben meditált Nepálban, a Nyeshangkatya barlangban, amikor vadászok csapata ment el arra. Látván őt ott ülni, azt kérdezték tőle, hogy vajon ő ember, vagy kísértet. Milarepa mozdulatlan maradt, a pillantását maga elé szegezte, és nem válaszolt. A vadászok egy sorozat mérgezett nyilat lőttek ki rá, de egyik nyiluk sem tudta átfúrni a bőrét. Bedobták a vízbe, azután át egy szikla peremén, de minden alkalommal újra ott volt, visszaült arra a helyre, ahol előtte volt. Végül, tűzifát halmoztak köréje és meggyújtották, de a tűz nem égette meg. Sok olyan lény volt, amelyik ilyen hatalmat nyert. De végül mind úgy döntöttek, hogy bemutatják, hogy minden múlandó, * és ma pusztán a történeteik azok, amik megmaradtak belőlük.
* Ezek a lények, úgy tartják, a születés és halál fölött állnak. De mint Buddha Sakyamuni, azt választották, hogy meghalnak, hogy emlékeztessék az élőket a múlandóságra.
Ami minket illet, a mi negatív cselekedeteink, amelyeket a negatív körülmények szele visz a negatív hajlamok fennálló irányába, ezek vezettek minket ebbe a négy anyagi elemből álló mocskos szerkezetbe. Ennek csapdájában vagyunk, és amelytől érzékeny létünk függ - és mivel mi sohasem lehetünk biztosak benne, mikor vagy hol fog ennek a csalóka testnek a madárijesztője szétmállani, fontos, hogy ettől a szent pillanattól kezdve ösztönözzük magunkat olyan gondolatok, szavak és tettek felé, amik mindig pozitívak. Ezt észben tartva, elmélkedj a múlandóságon.

IV. A hatalmi pozícióban lévők múlandósága

Vannak fenséges és nagyszerű istenek és risik, akik egy korszakon keresztül is képesek élni. . De még ők sem menekülhetnek el a halál elől. Azok, akik emberi lényeken uralkodnak, mint Brahma, Indra, Visnu, Isvara és más nagy istenek, akik egy korszakon keresztül élnek, olyan alakkal, amit kilométerekben vagy hangtávolságban mérhető, és olyan hatalommal és ragyogással, ami elhomályosítja a napot és a holdat, de mindenesetre ez nem esik kívül a halál hatókörén. Ahogy Az Értékek Kincsestára mondja:

Még Brahma, Indra, Mahesvarra és az egyetemes uralkodók
Sem térhet ki a Halál Démona elől.

Végül, még az isteni vagy emberi risik, akik rendelkeznek az ötféle tisztánlátással és a hatalommal, hogy átrepüljenek az égen, képesek arra, hogy elmeneküljenek a halál elől.
A Vigasztaló Levél azt mondja:

A nagy risik ötszörös hatalmukkal
Az égen széltében-hosszában repülhetnek,
Mégsem érnek soha olyan földre,
Ahol a halhatatlanság uralkodik.

Itt a mi emberi világunkban voltak egyetemes uralkodók, akik a hatalom és anyagi gazdagság legfelső csúcsát elérték. India szent földjén, Mahasammatától kezdve számtalan császár uralta a teljes földrészt. Később a három Pala, a harminchét Candra és sok más gazdag és hatalmas király uralkodott mind Kelet-, mind Nyugat-Indiában.
Tibetben, a Hó Országában, az első király, Nyatri Tsenpo volt isteni származású, Bodhisattva Niváranaviskambhin kisugárzása. Majd a Tri-nek nevezett hét mennyei király uralkodott, a hat földi király, Lek, a nyolc középső király, De, az öt összekapcsoló király, Tsen, a Szerencsés Dinasztia tizenkét és fél (38) királya, beleértve a Rendkívül Szerencsés Dinasztia öt királyát, és emellett mások is. Songtsen Gampo, a Tan Királyának uralkodása alatt, egy varázslatos hadsereg leigázta az összes országot Nepáltól Kínáig. Trisong Detsen Király Jambudvipa* kétharmadát uralma alá vonta, és Ralpachen uralkodása alatt, egy vasoszlopot emeltek a Gangesz partjain, hogy kijelöljék a határt India és Tibet között.
* Itt ez a kifejezés, úgy tűnik, Dél-Ázsiára utal, Mongóliára és Kínára.
Tibet hatalmat gyakorolt India, Kína, Gesar, Tadzsikisztán és más országok sok területe fölött. Az újévi fesztivál idején azoknak az országoknak a nagykövetei egy napot Lhasában kellett, hogy töltsenek. Ilyen volt Tibet hatalma a múltban. De ez nem tartott sokáig, és manapság, eltekintve a történelmi feljegyzésektől, semmi sem maradt.
Tűnődj el a múlt azon dicsőségén. Azokhoz képest a saját otthonaink, tulajdonaink, szolgálóink, társadalmi helyzetünk, és bármi, amit csak értékelünk, semmivel sem tűnik jelentőségteljesebbnek, mint egy méhkaptár. Elmélkedj mélyen, és kérdezd meg magadtól, hogyan is gondolhattad, hogy azok a dolgok örökké tartanak, és sohasem változnak.

FOLYT.
malaka Creative Commons License 2008.04.02 0 0 1321
A Tibeti Buddhizmusról
Részletek tanításokból.

1. A szabadságok és előnyök megtalálásának nehézségei

A fejezet fő témáját, az arról szóló tanítást, hogy milyen nehéz is megtalálni a szabadságokat és előnyöket, megelőzi a magyarázat arról, hogy mi a megfelelő módja annak, hogy bármilyen szellemi tanításra figyeljünk.

I. A megfelelő mód, ahogyan a szellemi tanításra figyeljünk
A szellemi tanításra való megfelelő figyelésnek két szempontja van: a helyes magatartás és a helyes viselkedés

1. Magatartás
A helyes magatartás ötvözi a bodhicitta nagy odaadását, a tudat megvilágosodottságát, és a nagy jártasságot a Titkos Mantrayana eszközeiben

1.1 A bodhicitta teljes odaadása

A szamszárában, ebben a belső szenvedés-óceánban nincs egyetlen létező sem, aki a kezdetek nélküli idő folyamán ne lett volna anyánk, vagy apánk. Amikor ők a szüleink voltak, e létezők egyetlen gondolata az volt, hogy a lehető legnagyobb kedvességgel felneveljenek, nagy szeretettel óvjanak minket és saját ételük és ruházatuk legjavát adják nekünk.
E létezők mindegyike, akik olyan kedvesek voltak hozzánk, boldogok akarnak lenni, és még sincs elképzelésük arról, mi hozza létre a boldogságot, a tíz pozitív cselekedetet. Egyikük sem akar szenvedni, de nem tudják, hogyan hagyják abba a tíz negatív cselekedetet, ami minden szenvedés gyökere. Az, amit leghőbben óhajtanak, és amit valójában tesznek, így ellentmond egymásnak.
Szegény létezők, elveszve és megzavarodva, mint egy vak ember elhagyatva egy üres síkság közepén!
Mondd magadnak: " Az ő jólétükért teszem, hogy figyelni fogok a mélységes Tanra és gyakorlattá teszem. Vezetni fogom ezeket a létezőket, a szüleimet, meggyötörve a létezés hat birodalmának nyomorúságától, a mindentudó Buddhaság állapotáig, megszabadítva őket minden karmikus jelenségtől, viselkedésmintától és a hat birodalom szenvedéseitől." Fontos, hogy ezt a hozzáállást tanúsítsd minden alkalommal, amikor tanításokra figyelsz, vagy gyakorolod őket.
Akárhányszor valami pozitívat teszel, akár kicsi, vagy nagy jelentőségűt, nélkülözhetetlen, hogy erősítsd a három felsőbbrendű módszerrel. Mielőtt elkezded, keltsd fel a bodhicittát mint hasznos eszközt arra, hogy a cselekedet egy jövendőbeli jó forrása legyen. Míg a cselekedetet véghezviszed, kerülj el minden fogalomalkotási ( 1) törekvést, hogy az érdemet ne rombolják le a körülmények (2) Végül, pecsételd meg a cselekedetet az érdem felajánlásával, ami biztosítani fogja, hogy az folyamatosan mind nagyobbra nőjön. (3)
A mód, ahogyan a Tanra figyelsz, nagyon fontos. De még annál is fontosabb a szándék, amellyel figyelsz.

Mi tesz egy cselekedetet jóvá vagy rosszá?
Sem az, ahogyan az kinéz, sem az, hogy nagy, vagy kicsi,
Hanem a jó vagy gonosz szándék mögötte.

Nem számít, mennyi tanítást hallottál, ha mindennapi megfontolások motiválnak -mint például vágy a nagyságra, hírnévre, vagy bármi ilyesmire, - ez nem vezet az igazi Tanhoz. Tehát, legelőször is, a legfontosabb befelé fordulni, és megváltoztatni a motivációdat. Ha ki tudod javítani a hozzáállásodat, nagyon hatékony eszközök fogják átjárni a pozitív cselekedeteidet, és ezzel el fogsz indulni a nagyszerű létezők ösvényén. Ha nem, azt fogod gondolni, hogy tanulmányozod és gyakorolod a Tant, de az nem lesz más, mint a valódi dolog mása csupán. Ezért, ahányszor csak hallgatod a tanításokat és ahányszor gyakorolod azokat, meditálj egy istenségen, borulj le és végezz körbejárást, vagy mantrázz - akár egy egyszerű mani-t, - mindig alapvető, hogy a bodhicittát felkeltsd magadban.

1.2 Nagy jártasság az eszközökben: a Titkos Mantrajana hozzáállása

A Három Módszer Fáklyája beszél a Titkos Mantrayanáról:

Ugyanaz a célja, de minden zavartól (4) mentes,
Gazdag módszerekben és nincs benne nehézség. (5)
Azoknak való, akik jó képességűek (6)
A Mantra Útja magasztos.

A Mantrayanát sokféle módon meg lehet közelíteni. Sok módszert tartalmaz, hogy érdemeket és bölcsességet gyűjtsünk, és mélyreható alkalmas eszközöket, hogy a bennünk lévő lehetőségek megnyilvánuljanak (7), anélkül azonban, hogy nagy nehézségeken kelljen keresztülmennünk. Ezeknek a módszereknek az alapja az, ahogyan a törekvéseinket irányítjuk.

Minden esetleges
És teljesen a törekvéseinktől függ.

Ne úgy képzeld el a helyet, ahol a Tant tanítják, a tanítót, a tanításokat, és a többit, mint közönségest és tisztátalant. Ahogy figyelsz, jól tartsd észben az Öt Tökéletességet:

A tökéletes hely a véges lét bástyája, amit Akanisthának, Felülmúlhatatlannak neveznek. A tökéletes tanító Samantabhadra, a dharmakaya. A tökéletes közösség férfi és női Bodhisattvákból és a Hódítók tudati örökségének istenségeiből (8), valamint a Vidyadhara szimbólum örökségéből áll.
Vagy gondolhatod, hogy a hely, ahol a Tant tanítják, a Dicső Rézszínű Hegy Lótuszfény Palotája, a tanító, aki tanítja, Oddiyana Padmasambhava, és mi, a hallgatóság, vagyunk a Nyolc Vidyadhara, a Huszonöt Tanítvány, és a dakák és dakinik.
Vagy képzeld el, hogy a tökéletes hely a Keleti buddhamező, a Megvalósult Öröm, ahol a tökéletes tanító Vajrasattva, a tökéletes sambhogakaya, tanítja a Vajra család istenségeit, és férfi és női Bodhisattvákat.
Éppen úgy, a tökéletes hely, ahol a Tant tanítják, lehet a Nyugati Buddhamező is, az Áldott, a tökéletes tanító Buddha Amitabha, és a közösség a férfi és női Bodhisattvák és a Lótusz családjának istenségei.

Bármi is az eset, a tanítás a Nagy Út, és az idő pedig az örökkévalóság folyton forgó kereke.
Ezek a vizualizációk (9) abban segítenek, hogy megértsük, hogyan vannak a dolgok a valóságban. Nem arról van szó, hogy időlegesen létrehozunk valamit, ami valójában nem is létezik.
A tanító megtestesíti az összes Buddha lényegét mindhárom időn keresztül. ő a Három Drágakő egysége: a teste a Sangha, a beszéde a Dharma, és a tudata a Buddha. ő az egysége a Három Gyökérnek: a teste a tanító, a beszéde a yidam, a tudata a dakini. ő az egysége a három kaya-nak: a teste a nirmanakaya, a beszéde a sambhogakaya, a tudata a dharmakaya. ő a megtestesítője a múlt összes Buddhájának, forrása a jövő összes Buddhájának, és képviselője a jelen összes Buddhájának. Mivel ő a hozzánk hasonló korcs létezőket tekinti a tanítványainak, akiknek a Jó Kalpa (10) ezer Buddhája sem tudna segíteni, ezért az ő odaadása és nagylelkűsége minden Buddháét felülmúlja.

A Tanító a Buddha, a tanító a Dharma,
A tanító a Sangha is.
A tanító az, aki mindent véghezvisz.
A tanító a Dicső Vajradhara.

Mi, ahogyan a közösség összegyűlt, hogy a tanításokat hallgassa, a saját Buddha-természetünk alapját használjuk, értékes emberi életünk támaszát, a körülményt, hogy van szellemi tanítónk és a módszert, ahogy a tanácsát követjük, azért, hogy a jövő Buddháivá váljunk. Ahogy a Hevajra Tantra mondja:

Minden létező Buddha,
De ezt esetleges foltok rejtik el.
Amikor ezeket a foltokat letisztítjuk, a Buddhaságuk előtűnik.

2. Viselkedés
A helyes viselkedés, mialatt a tanításokat hallgatjuk, vagyis mit kerüljünk el és mit tegyünk.

2.1 Mit kerüljünk el
Az elkerülés viselkedése tartalmazza az edény három hiányosságát, a hat foltot és az emlékezés öt rossz módját.

2.1.1 Az edény három hiányossága
Ha nem figyelünk, az olyan, mintha az edényt fejjel lefelé fordítanánk. Ha nem tudjuk megtartani, amit hallottunk, az olyan, mint a lyukas edény. Ha azt, amit hallasz, negatív érzelmekkel kevered, az olyan, mintha az edényben méreg lenne.

A lefelé fordított edény
Amikor a tanításokra figyelsz, figyelj arra, amit mondanak, és ne engedd, hogy bármi más elvonjon attól. Különben olyan leszel, mint egy fejjel lefelé fordított edény, amelyből kifolyik a folyadék. Bár fizikailag jelen vagy, a tanításnak egy szavát sem hallod.

A lyukas edény
Ha csak figyelsz, anélkül, hogy emlékeznél is arra, amit hallottál, vagy megértettél, egy lyukas edényhez leszel hasonló: bármennyi folyadékot öntenek is bele, semmi sem marad benne. Nem számít, milyen sok tanítást hallasz, soha nem olvasztod magadba, vagy ülteted át a gyakorlatba.

Az edény, ami mérget tartalmaz
Ha a tanításokra rossz hozzáállással figyelsz, például azzal a vággyal, hogy nagyszerű vagy híres légy, vagy olyan tudattal, ami telve van az öt méreggel, a Tan nemcsak hogy nem lesz a tudatod segítségére, hanem át is fog változni valamivé, ami egyáltalán nem Tan, mintha nektárt öntenél egy mérget tartalmazó edénybe.

Ezért mondta az indiai bölcs, Padampa Sangye:

Úgy figyelj a tanításra, ahogy az őz figyel a zenére
Szemléld, mint egy északi nomád nyíró birkanyájat;*
(*Tehát, aprólékosan, teljes egészükben, a figyelem elkalandozása nélkül.)
Meditálj rajta, mint egy néma, aki ételt fűszerez;**
(**A néma ember tud ízlelni, de nem tudja leírni az ízeket, amiket megízlel. Ugyanúgy, az igazi meditáció íze túl van minden leíráson, vagy fogalmon.)
Gyakorold azokat, mint egy legelő éhes yak;
És érd el az eredményt, mint a nap, amikor előbukkan a felhők mögül.

Amikor a tanításokra figyelsz, olyannak kell lenned, mint egy őz, akit annyira elbűvölt a vina hangja, hogy nem hallotta a rejtőzködő vadászt, amint a mérgezett nyilat kilőtte. Kezedet a tenyereknél tedd össze és figyelj, hogy tested minden pórusa bizseregjen, és szemeid könnyektől legyenek nedvesek, és egy gondolatot se engedj az útba állni.
Nincs értelme úgy figyelni, hogy csak a tested van fizikailag jelen, míg a tudatod elvándorol a gondolataid után, és a beszéded szabadon enged egy csomó pletykát, azt mondva, amit csak akar és mindenfelé nézelődik. Amikor a tanításokra figyelsz, még az imádkozást is abba kell hagynod, még a mantrázást is, vagy bármiféle érdemdús cselekedetet folytatsz éppen.
Miután ilyen módon megfelelően figyeltél a tanításokra, az is fontos, hogy megőrizd a jelentését mindannak, ami elhangzott, anélkül, hogy valaha elfelejtenéd, és folyamatosan át kell ültetni a gyakorlatba. Mert, ahogyan azt a Nagy Bölcs maga is mondja:

Megmutattam neked a módszereket
Ami a szabadsághoz vezet.
De neked kell tudnod
Hogy a szabadság tőled függ.

A tanító utasításokat ad a tanítványnak, hogyan figyeljen a Tanra és hogyan alkalmazza, hogyan hagyja abba a negatív cselekedeteket, hogyan tegyen pozitívakat, és hogyan gyakoroljon. A tanítványtól függ, hogy emlékezzen az utasításokra és semmit se felejtsen el; aztán tegye azokat gyakorlattá; és aztán valósítsa meg őket.

Talán a Tanra való figyelés önmagában is hasznos valamennyire. De ha nem emlékszel arra amit hallottál, akkor nem fogod tudni sem a szavakat, sem a tanítás értelmét - ami semmiben sem különbözik attól, mintha egyáltalán nem is hallottad volna.

Ha emlékszel ugyan a tanításokra, de negatív érzéseiddel kevered őket össze, azok sohasem lesznek tisztán a Tan. Ahogy a páratlan Dagpo Rinpoche mondja:

Ha a Tant nem a Tan szerint gyakorolod,
Maga a Tan lesz az okozója a rossz újraszületéseknek.

Szabadítsd meg magadat minden rossz gondolattól, ami a tanítóra vagy a Tan ra vonatkozik, ne kritizáld és sértegesd szellemi testvéreidet és társaidat, ne légy büszke és megvető, hagyj el minden rossz gondolatot. Mert ezek kevesebb újraszületést okoznak.

FOLYT.
malaka Creative Commons License 2008.04.02 0 0 1320
A Tibeti Buddhizmusról


Bevezetés
A buddhizmus elsősorban nem hitrendszer - amelyben valamit igazságnak képzelünk el, és aztán örülünk annak, hogy mi tudjuk az igazságot -, hanem gyakorlatrendszer. Mi abban hiszünk, hogy magunk is el tudjuk érni ezt a megvilágosodott tudatot, vagyis olyanná tudunk válni, mint maga az istenség - a megvilágosodott tudat. Azon keresztül, hogy mi magunk is igyekszünk azzá válni, önmagunkat ennek az istenségnek egy arculatává képezzük. Az egyéni képességektől és szükségletektől függően mindenkinek más-más istenség-arculat az, amelyre könnyebben rá tud mintázódni, amihez megvannak a belső hajlamai. Ezért jó, ha mindenkinek van egy fő meditációs istensége, még akkor is, ha emellett különböző helyzetekben, akár napszaktól függően is speciális szükségleteinknek megfelelően egyéb istenségeken is meditálunk.

Rövid történeti bevezetés a tibeti buddhizmusba
Gautama, a Buddha Észak-Indiában született az i.e. 5. században, egy király fiaként, aki trónörököseként nevelte fel őt. Figyelemreméltó volt születése és ifjúkora, és a kezdetektől fogva világos volt, hogy a fiatal Sziddhárta herceg különleges lénynek rendeltetett. Gyermekkorát a palota fényűző környezetében töltötte, nem sokat aggódott vagy törődött bármivel is, és korának kihívásaiban jeleskedett, mind tudományban és testi megmérettetésben.
De hamarosan kételkedni kezdett földi életének érvényességében. Elszökött apja palotájából, hogy egy értelmesebb életet keressen, és filozófiát és meditációt tanult sok nagyra becsült mestertől. Olyan nagy volt kutatásának őszintesége, hogy igen gyorsan elérte a legmagasabb meditációs fokozatokat, amelyeket mesterei taníthattak neki, de még ezzel sem volt elégedett. Évek kitartó aszkézis gyakorlatai ellenére úgy találta, hogy eme rendszerek egyike sem tudja őt a feltételekhez kötött létezés határai fölé emelni. Elhatározta, hogy egyedül folytatja a keresést, és saját erőfeszítésein keresztül végül elérte a megvilágosodást a mai Bodh Gaya-nál. Amit felfedezett, olyan mélyreható és hatalmas volt, hogy először nem is akarta senki másnak felfedni, attól félve, hogy senki sem fogja megérteni. De azért később elkezdett tanítani, s igen hamar nagy számú tanítványa lett, akik közül sokan a meditációt tökéletességig fejlesztették.
A különböző féle emberek, akik Buddhához mentek, hogy tőle tanítást kapjanak és kövessék az ösvényen, szükségessé tették, hogy tanításait ennek megfelelően különböző féle módon adja, és a különböző egyének és csoportok különféle útmutatásokat kaptak, amelyek megfeleltek saját vérmérsékletüknek és intellektuális képességeiknek. Ennek megfelelően a Buddha által életében adott tanításokat nagyjából három kategóriába lehet sorolni - azok, amelyeket alkalmanként a Pali törvénykönyvben gyűjtöttek össze és a most ismert Theravada iskola alapját képezik, és ezek főleg erkölcsi szabályokat és az etikát tanítják. A Mahayana, vagy a Nagy Út , mely az odaadást és a másokkal való törődést hangsúlyozza, és végül a Vajrajana, vagy Titkos Mantrayana tantrikus tanítása, amely ügyes technikák hatalmas választékát használja, hogy viszonylag rövid idő alatt elmélyült megvalósítást lehessen elérni. Ez utóbbit maga Buddha is csak korlátozottan alkalmazta, de megmondta előre, hogy el fog terjedni ezen a világon, más megvilágosodott létezők által, akik majd később jelennek meg. Ezért van az, hogy a Vajrayana semmivel sem kevésbé buddhista tanítás, mint a másik két iskola, bár ez nem volt olyan széles körben tanított Buddha életében.

Halála után az általa adott különböző tanítások különbségei sokkal szigorúbban láthatóvá váltak, ahogy a különböző iskolák és hagyományok kialakultak. A jelenlegi Theravada hagyomány például Buddha tanítványainak egy csoportjával kezdődött, melyek később 18 iskolára oszlottak. A Mahayana hasonlóképpen bomlott szét számos hagyományra, amely mindegyikében volt valami finom egyéni filozófiai különbség. Ugyanez igaz a Vajrayanára, amelyben a gyakorlatok valamiféle belső változatossága található, amelyek közül sokat eredetileg csak egy egyénnek tanítottak.

A következő századokon keresztül ezek a különböző hagyományok fokozatosan elterjedtek egész Indiában és tovább, míg a buddhizmus Közép-, Kelet-és Dél-Ázsia nagy részére kiterjesztette befolyását, sőt, egész Indonéziáig is. Néhány hagyomány teljesen elveszett, mások a buddhizmus újabb formáiba olvadtak bele. Az i. sz. tizenharmadik századra az iszlám megérkezésével és az indiai társadalomban lezajlott politikai változások hatására a Buddhadharmát származási helyéről elvitték, és a tanításokat más országokban őrizték meg: a Theravadát Sri Lankán, Burmán, Thaiföldön és Kambodzsában, a Mahayanát Kínában, Japánban, Koreában és Indokínában, és a Vajrayanát főleg Tibetben. Tibet kétségtelenül szerencsés volt. Nemcsak azon kevés ország egyike volt, ahol a Vajrayana gyakorlatát folytatták, hanem az egyetlen, ahol a tanítások teljes skáláját, az összes hagyományból, átmentették és megőrizték.
Századokon keresztül Buddha tanításainak e sok szála tanítóról tanítványra szállt azon a számos ágon, amely a ma ismert négy fő tibeti buddhista iskolát alkotja. Ezeknek az iskoláknak a tagjai nemcsak egyszerűen képzett tudósok voltak, akik a kapott tanításokat tanulmányozták, hanem teljesen megvalósított egyének, akik az átadott tudást gyakorolták és mesteri szintre fejlesztették, ezért tökéletesen alkalmasak voltak arra, hogy a tanításokat átadják a tanítványaiknak.

E közül a négy közül a Nyingma iskola (amelynek a neve egy tibeti szóból származik, mely azt jelenti:"régi") követi azokat a hagyományokat, amelyeket eredetileg a nyolcadik században vezettek be olyan indiai mesterek, mint Santaraksita, Vimalamitra és Padmasambhava, akit a tibetiek Guru Rinpoche-nek, az "Értékes Mester"-nek hívnak, és olyan teljesen megvalósult tibeti mesterek adták át, mint Longchenpa, Jigme Lingpa és Jamyang Khyentse Wangpo.

Azok a hagyományok, amelyeket a másik három iskolának adtak át (a Kagyupa, Sakyapa és Gelugpa), a tizedik század után vezették be Tibetben azt követően, hogy egy anti-buddhista király megkísérelte lerombolni a Dharmát Tibetben.

Ahogy a buddhizmus különböző formáit átvették Ázsia más részein, és úgy fejlesztették, hogy kielégítse különböző emberek és kultúrák szükségleteit, e négy iskola mindegyikének eredete és fejlődése nagyon különböző körülmények között ment végbe - történelmileg, földrajzilag, sőt, politikailag is - , amely, mint egy prizma, Buddha tanításainak fényét iskolák és hagyományvonalak sokszínű fénycsóvájává osztotta. (Szomorú, hogy néhány buddhista hajlamos elfeledkezni arról, hogy ennek a fénycsóvának egy a forrása, és mint ahogyan a világ más nagy vallásainak esetében, a szektás megosztottság néha elfed a buddhizmus igazi üzenetét.)

A tibeti buddhizmus átadási vonalaiban megőrzött tanításokat az iskolák hatalmas mennyiségű szent irodalma tartalmazza. A Kangyur, amely több, mint száz kötetből áll, a Buddha idejéből származó szent írásokat tartalmazza. Három részre osztható: a Vinayana a szabályokkal és az etikával foglalkozik, a Szútrák a meditációra koncentrálnak, míg az Abhidharma a buddhista filozófia kérdéseit taglalja. A Tngyur több mint kétszáz kötete tartalmazza az ezekhez és a később írott más buddhista művekhez fűzött számos magyarázatot. A Kangyur is és a Tangyur is főleg szanszkritből lett lefordítva tibeti nyelvre és ezek alkotják a Tibeti Buddhista Szabálygyűjteményt. Ezeken kívül még igen nagy számú más mű létezik: tanítások, amelyeket a nyolcadik századtól kezdődően vezettek be Indiából Tibetbe (amely tartalmazza a Vajrayana tanítások nagy részét is), és számtalan magyarázatot mindhárom útról (Sravakayana, Mahayana és Vajrayana), amelyet tibeti mesterek írtak.

Mindamellett a tibeti buddhizmusban található hatalmas mennyiségű tanítás a Négy Nemes Igazságban foglalható össze, amelyet Buddha röviddel megvilágosodása után fejtett ki. A legelső ezek közül rámutat, hogy feltételekhez kötött létezésünk sohasem szabad a szenvedés állapotától, sohasem tökéletesen kielégítő. Minden boldogságunk csak ideiglenes és megfelelő alkalommal teret enged a szenvedésnek. Ennek az oka. A második igazság magyarázata szerint, hogy minden cselekvés, szó, vagy gondolat, amit az egyén elkövet, következményt von maga után, amelyet vagy élete későbbi részében fog megtapasztalni, vagy a következő életében. Valójában az újjászületés az egyén cselekedeteinek eredménye, és a körülmények, amelyekbe egy életre beleszületik, közvetlenül függenek azoktól a tettektől, amelyet előző életeiben tett, különösképpen pedig az ezekben lévő hozzáállástól és motívációktól. Ez az ok és okozat törvénye, miért marad például néhány ember egész életében szegény, annak ellenére, hogy erőfeszítéseket tesznek a gazdagság elérésére, míg mások mindent megkapnak, amit csak akarnak, bár semmit nem tesznek, hogy elérjék. A második igazság azzal folytatja, hogy megmutatja, hogy cselekedeteink hajtóereje az olyan negatív érzelem, mint gyűlölet, ragaszkodás, büszkeség, féltékenység, és különösképpen a tudatlanság, amely az összesnek a gyökere. Ez a tudatlanság nem csak a bölcsesség hiányát jelenti abban, ahogy cselekszünk, hanem egy alapvető tudatlanságot amögött, ahogy mi általában az egész létezést érzékeljük és ezért állandóan fogva tart a saját egónk eszméje és a külső világ, amit szilárdnak és tartósnak vélünk. És mivel a cselekedeteinknek soha sincs vége, ezért feltételekhez kötött létezésünk körforgásában folyamatos újjászületéseinknek sem lehet vége. Csak ha megszűnünk cselekedni a tudatlanságon keresztül, akkor lehet azt a körforgást megszakítani, ahogy azt a harmadik igazság mutatja, amelyik kifejti a szenvedés megszüntetését és megszabadulást a feltételekhez kötött létezésből.

A negyedik igazság megmagyarázza az utat, amelyen keresztül ez elérhető. Ez lényegében egyrészt a pozitív cselekedetek felhalmozását jelenti, például a Buddha, Dharma (a tanításai) és Sangha (a követők közössége) iránti hódolatot és az adományokat, a jótékonyság gyakorlatát, és így tovább. Másrészről a meditáció gyakorlását, amely közvetlenül meg tudja szüntetni az alapvető tudatlanságot, amely a szenvedés oka. A követő, aki ezt az utat követi és csak a saját megszabadulását tartja szem előtt, elérhet egy nagyfokú megvalósultságot és Arhat-tá válhat (olyan valaki, aki legyőzte a negatív érzelmeket). De ez nem a teljes megvilágosodás. Csak azok, akiket az összes más létező java és végső megvilágosodása motívál, az tudja elérni a végső buddhaságot. Az ilyen követők, akik a Nagy Utat járják, amely az odaadáson alapul, mint Bodhisattvák ismertek. Egy Bodhisattva, aki még a Vajrayana mélyreható és célszerű tanításait is gyakorolja, képes igen rövid idő alatt teljesen megvilágosodottá válni.

Élete során Buddha szerzetesek és szerzetesnők közösségét hozta létre, akik a tanítások megtartásának és folytatásának a központjává vált. Ez nem zárja ki az ösvény komoly világi, férfi és női követőit. Ez tükröződött Tibetben is, ahol a nyolcadik századtól kezdve a követők közössége két, egymást kiegészítő gyülekezetből állt: egyrészt volt egy nagyon nagy szerzetesi közösség, és másrészről a követők erős közössége világi szervezettel. Ezek lehettek jógik, vagy családapák is, sok közülük látszólag teljesen mindennapi életet élt, miközben egy belső szellemi ösvényt követve végül elérte a teljes megvalósulást.

*A "vörös ruhás nőtlenek közössége" (rab byung ngur smrigs sde) és " a hosszú copfos, fehér öltözékűek közössége" (gos dkar lcang lo can kyi sde).

A Nyingmapa iskolán belül a pappá szentelést a gyakorlat nagyon hasznos kiegészítőjének tartják, de ez egyáltalán nem az egyetlen út a meditációban való előrehaladásban. Ez igen bátorító azoknak, akik komolyan kívánják a tanításokat átültetni a gyakorlatba, de nem képesek a papi életre.

Albert Einstein egyszer rámutatott, hogy a buddhizmus az a hagyomány, ami megfelel azoknak az ismérveknek, amelyet ő egy, a huszadik század számára átalakított szellemi út számára szükségesnek tart. Ma a modern fizikusok olyan következtetéseket vonnak le, amelyek megközelítik azokat a tantételeket, amelyeket Buddha kétezer-ötszáz évvel ezelőtt kifejtett. Míg a materializmus vonzereje egész Ázsiában kedvezőtlen hatást gyakorolt a hagyományos szellemi életre, addig nyugaton egyre többen mutatnak érdeklődést olyan lehetőségek iránt, amik a buddhizmus tanulmányozását és gyakorlását nyújtják.
Amikor az 1950-es években, a Tibetben bekövetkező politikai változások a buddhista tanítási vonalak folyamatosságát veszélyeztették, számos tanult láma, akik nemcsak a megfelelő tanítási átadást kapták meg a tanítóiktól, hanem tanulmányozás és meditáció útján a tanítások teljes megértését és megvalósítását is elérték, meg akarták őrizni azáltal, hogy elvitték Indiába. Ugyanakkor, néhány Indiába látogató nyugati érdeklődni kezdett ezek iránt a lámák, és az ő szellemi örökségük iránt. Mivel Guru Rinpoche azt mondta, hogy Buddha tanításai közül a Vajrayana különösen erősnek és hatékonynak bizonyulhat az egyének számára, akik olyan időben élnek, amikor az érzelmek erősebbek, mint valaha, és sok tanító gondolja, hogy helyes lenne ezeket a tanításokat a nyugattal megismertetni. A Vajrayana különösképpen rugalmas és alkalmazható olyan helyzetekre, amelyekben a modern emberek találják magukat, és anélkül, hogy elveszítenék hagyományos formáikat, ma már igen sok embernek tanítják világszerte.

FOLYT.
malaka Creative Commons License 2008.04.02 0 0 1319
Ajándék a világ tetejéről

Tibet. Ha európai ember ennek a Himalája ölelésében fekvő országnak a nevét hallja, képzeletében egy csodavilág képe jelenik meg. Tibet sokak szemében a misztika, az érzékfeletti dolgok bölcsője. Talán földrajzi megközelithetetlenségének köszönhetően maradt a világ ősi tudásának őrzője. Ide nehezen jut el a civilizáció, s annak minden árnyoldala.Az emberek harmóniában élnek a természettel és önmagukkal. Ez a csodavilág egy ajándékkal örvendeztette meg a modern világ stresszel, rohanással teli életet élő emberét. Az ajándék neve. Pránanadi® Masszázs. Mit is tudhatunk erről a veszélytelen, kellemes hatású kezelési módról? Keleten már ie.:27OO-ból származó irásos emlékek számolnak be a módszer áldásos hatásáról. Az ősi masszázstechnikát kolostorokban őrizték, s napjainkban is ezekben a felszentelt épületekben sajátitható el a tradicionális módszer. Aki a masszázs oktatására vállalkozik, szigorú követelményeknek kell megfelelnie mielőtt engedélyt kapna a tanitásra. Az ipari társadalmakban működő orvostudomány meg tud védeni szervi bajok és fertőzések burjánzásától, élettartamunkat évtizedekkel hosszabbitja meg, de nem tud ellenszert nyújtani testünk rugalmatlanságára, izmaink elernyedésére. Örök igazság,hogy éveink előrehaladtával bölcsebbé válunk. Joggal tehetjük fel a kérdést: Mit ér a bölcsesség,ha szárnyaló gondolatainkat testünk fájdalma visszarántja a valóságba, élettapasztalatunkat nem tudjuk a gyakorlatba átültetni, mert kinzó fájdalmat okoz minden mozdulat. A masszázs segítségünkre szolgál, hogy testünk ne visszahúzó nehezék legyen szellemi, lelki fejlődésünk során. Rohanó világunkban az emberek elfelejtettek önmagukra és egymásra figyelni. Eltűnt a kommunikáció egyik legalapvetőbb eleme: az érintés. Aki úgy dönt, hogy a betegségmegelőzésnek, gyógyulásnak ezt a formáját választja, meglepődve tapasztalja milyen pozitív tényezők jelentkeznek a terápia során. Hatalmas élmény, hogy a gyógyulást egy másik ember érintése indítja el. Mint tudjuk, szervi problémáink zömét tudatunk kelti életre. A módszer hidat alkot a test és a tudat kommunikációjában. Mentális szinten is hatást gyakorol, melynek következménye az, hogy a tudatunk által produkált betegségek gyógyulási folyamata elkezdődik. Valószínű kevesen vannak, akik nem ismerik a stressz szó jelentéstartalmát. Ez a tudatállapot életünk egyik mozgatórugója. Nélküle nem éreznénk késztetést személyes céljaink elérésére. Ugyanakkor ha ez a feszült lelkiállapot lételemmé válik, megnehezíti sokunk életét. Álmatlanságot, személyiségzavarokat és szervi problémákat okozhat. A masszázzsal rendkívüli módon oldható ez a hosszú távon megterhelő állapot. Korunk egyik jellemzője a mozgáshiányos életmód, ami nem kis nehézséget vetít az izmokra és a csontozatra. Rendszeres masszázs mellett izmaink megőrzik optimális rugalmasságukat, kondíciójukat. Csontozatunk erős, ellenálló marad. Sajnos civilizált életünk hátrányaihoz sorolható, hogy szervezetünk egyre több méreganyagot halmoz fel az étkezéssel bevitt adalékanyagokkal, állományjavítókkal. A masszázs ezeket az anyagokat is eltávolítja szervezetünkből. Beindítja a nyirokkeringést és normalizálja a vérkeringést. Ezek a kedvező változások úgy indulnak el a páciens szervezetében, hogy gyógyulása nincs szigorú tilalmakhoz, megkötésekhez rögzítve. A kellemes, nyugtató légkörben eltöltött óra után energetikailag feltöltődve, frissen indulhat tovább, mintha napokat töltött volna regenerálódással. A módszer előnyei közé sorolhatjuk, hogy jól összeilleszthető más keleti gyógyító technikákkal (pl.: akupunktúra, akupresszúra, stb). Hangsúlyoznunk kell, hogy az időben elkezdett masszázs komoly egészségbeli problémáktól, betegségektől óv minket. Saját kezünkben van egészségünk alakulása, felelősek vagyunk életünk teljességéért. A masszázs ezen ágazata megtanulható képzett masszőröktöl, hogy át tudjuk adni másoknak az érintésünkön keresztül a gyógyítás és törődés csodálatos álldását Vegyük igénybe Tibet ősi ajándékát a masszázst, hogy életünk ne csak hosszabb, hanem egészségesebb és tartalmasabb is legyen, mint őseinké!

Bevezetés

Mindenkinek szüksége van arra, hogy lazítson, hogy kiszabaduljon az idő zsarnokságából. A zenehallgatás, Az égen vonuló felhők figyelése, a kavicsok és kagylóhéjak gyűjtése a tengerparton mind-mind agyunk megnyugtatását szolgálják, azt a célt, hogy a pillanat ártatlanságában visszaszerezzük teljességünk érzetét. Gyerekkorunkban fára mászunk és mezítláb szaladgálunk. Otthon érezzük magunkat a bőrünkben, és szoros a kapcsolatunk alaptermészetünkkel. De ahogy növekszünk, egyre több időt töltünk gondolatainkkal.
Elérkezett az ideje, hogy helyrebillentsük az egyensúlyt, s visszatérjünk testünkhöz azáltal, hogy újra felfedezzük az érintés szelíd művészetét. Közérthető nyelv ez, amellyel gyógyíthatunk, megnyugtathatunk, megszüntethetjük a fájdalmat vagy enyhíthetjük a feszültséget - s főként kifejezésre juttathatjuk azt, hogy törődünk. A masszázs, akár a tisztás az erdő sűrűjében, lélegzethez juttat, s ezenközben ellazíthatunk és átformálhatjuk magunkat. A masszázs segítségével ellensúlyozhatjuk a munkánkkal és háztartási teendőinkkel járó könyörtelen feszültséget. A kelleténél jóval több ember él úgy, hogy hozzászokik a merev testtartáshoz és a fájdalomhoz, s gyakran csak akkor döbben rá, mennyire feszültek az izmai, s hogy ez a feszültség mennyi energiát vesz ki belőle, amikor valakit masszíroz, vagy amikor őt masszírozzák. A masszázs lehet önismereti utazás, amely megmutatja, milyen érzés ellazítani, harmóniában lenni önmagunkkal, megtapasztalni a szabadon légző, álló és mozgó test örömét.

A masszázs hajdan és ma

A masszázs ilyen-olyan formáját vagy a kézrátételt évezredeken át alkalmazták gyógyításra vagy a betegek fájdalmának enyhítésére. Az antik görög és római orvosok számára a masszázs a gyógyítás és a fájdalomcsillapítás egyik fő eszköze volt. A Kr. e. V század elején Hippokratész, "az orvostudomány atyja" a következőket írta: "Az orvosnak sok mindenben járatosnak kell lennie, de elsősorban a dörzsölésben. Mert a dörzsölés helyére ránthat egy kilazult ízületet, vagy kilazíthat egy éppenséggel merev ízületet:' Plinius, az ismert római természetgyógyász állandó masszázsban részesült, hogy megszabaduljon az asztmájától, Julius Caesart pedig, aki epilepsziás volt, naponta tetőtől talpig végigcsipkedték, hogy könnyítsenek neuralgiáján és kínzó fejfájásain. Róma bukása után, a Kr. u. V században Európában keveset fejlődött az orvostudomány, a klasszikusok tanainak tanulinányozása és továbbfejlesztése az arabokra maradt. Avicenna, a XI. századi arab filozófus és orvos Kánon című művében megjegyezte: a masszázsnak az a célja, hogy "eloszlassa az izmokban levő fáradt s testedzés híján benn rekedt anyagokat". A középkori Európában megvetették a test örömeit, ezért keveset törődtek a masszázzsal. A XVI. században azonban, elsősorban Ambroise Paré francia orvos munkásságának köszönhetően, felelevenítették a masszázs gyakorlatát. Később, a XIX. század elején a svéd Per Henrik Ling kifejlesztette azt a technikát, amit ma svéd masszázsként ismerünk, s ami nem más, mint a kínai, az egyiptomi, a görög és a római testedzési és élettani gyakorlatok ötvözete. 1813-ban először vette fel tananyagába a masszázst egy stockholmi főiskola, s ettől fogva intézmények és gyógyfürdők alkalmazták szerte a kontinensen. Manapság a masszázs terápiás hatása ismét kivívta az őt megillető elismerést, s mind a műkedvelők, mind a szakemberek körében egyre népszerűbb a nyugati világban is. Keleten a masszázstechnika gyógyászati alkalmazását mindig többre értékelték, mint Nyugaton, s ősidők óta töretlenül foglalkoznak vele. Keletnek és Nyugatnak a masszázshoz való eltérő hozzáállása talán a tudományos forradalomra vezethető vissza, amely mintegy 250 évvel ezelőtt következett be Nyugaton. Az új tudomány következtében tudománytalannak minősítették a régebbi felfogásokat, amelyek összefüggést láttak a test, az elme és a lélek között, s idővel az emberi testet bonyolultan kifinomult gépnek kezdték tekinteni, amelynek szervizelését és kezelését csakis magasan képzett szakemberek, más szóval orvosok végezhetik. Keleten csupán a közelmúltban alakult ki efféle "tudományos" hozzáállás, ám a szegény vidéki lakosságban továbbra is él az ösztönös vágy, hogy az ősrégi hagyomány kifinomult módszereivel "egészségesebbre dörzsölje magát", bízva a "mezítlábas doktor" nagy tudásában a keleti orvoslás, ficamhelyrerakás és a kézi technikák terén. A Japánban elterjedt siacunak ez a hagyományos masszázstechnika az alapja, s miközben egyre inkább tért hódított, ki is bővült a klasszikus akupunktúraelmélettel, valamint a Japánban újabban elterjedt nyugati, csontbántalmat enyhítő és csontkovács-technikákkal. A reffexológia kezdetei nem ismeretesek - könnyen lehet, hogy a test bizonyos pontjaira gyakorolt nyomással végzett keleti kezelés ősi művészetére vezethető vissza. De bárhonnan eredeztetjük is, az biztos, hogy az ősi Egyiptomban már ismeretes volt, amiként azt egy orvos síremlékének a falfestménye is bizonyítja.

Az érintés nyelve

Érzékeink közül az érintés fejlődik ki először. Csecsemőkorunkban elsődlegesen fontos, hogy a tapintáson keresztül felfedezzük és érzékeljük a világot, s a növekedésünkhöz is szükség van szüleink szerető érintésére. Amíg érintésigényünk a megérintésünkkel kielégül, egészségesen növekszünk, ám ha ebben akadályoztatva vagyunk, a fejlődésünkben károsodás következhet be. Az ölelés és a simogatás, amelyben csecsemőként részesülünk, segítségünkre van abban, hogy egészséges képet alakítsunk ki önmagunkról, táplálja azt az érzést, hogy mivel megérintenek, elfogadnak és szeretnek bennünket. Több mint húsz esztendővel ezelőtt S. M. Jourard amerikai pszichológus kimutatta: annak érzékelése, hogy milyen gyakran érintenek meg bennünket mások, egyértelmű összefüggésben áll önbecsülésünkkel.
Újszülött főemlősökön végzett kísérletek azt bizonyították, hogy mennyire fontos a meleg, törődő anyával való testi érintkezés, s megfordítva, mennyire káros lehet testileg és érzelmileg az érintéstől való megfosztottság. Ha társadalmunkban megfosztanak valakit az embertársaival való érintkezéstől, az büntetés - a lehető legrosszabb a magánzárka. Ha megakadályozzák, hogy megérintsünk másokat, vagy azt, hogy mások megérintsenek minket, rendkívül magányosnak, szorongónak érezzük magunkat. Egy nemrégiben napvilágot látott amerikai orvosi tanulmányból kiderül, hogy azok a betegek, akiknek nem volt módjuk a bőrükkel való érintkezésre, elszigeteltségtől szenvedtek, mert megfosztódtak az emberi érintés melegétől. Az érintés az a nyelv, amivel ösztönösen kimutatjuk érzéseinket, hogy másokkal éreztessük: szeretjük őket, szükségünk van rájuk, s méltányoljuk a társaságukat. �Megmasszírozom, hogy ne fájjon", mondjuk a gyereknek, aki megütötte vagy megkarcolta magát; kezünkkel érintjük meg a lázas gyerek homlokát, fájó hasát, fejét. A lelki fájdalom is azonnali választ vált ki belőlünk. Az öleléssel, simogatással együttérzésünkről és megértésünkről biztosítjuk és megnyugtatjuk a szenvedőt. Ha egyedül vagyunk és fáj valamink, összekucorodunk és átfogjuk magunkat, fáradt fejünket a kezünkbe temetjük, fájó tagjainkat öntudatlanul is masszírozzuk. De attól eltekintve, hogy a barátság, az öröm vagy a boldogság kifejezésére megöleljük egymást, vajon nem fojtjuk-e el magunkban azt az ösztönt, nevezetesen az érintés nyelvét, amely a fájdalomkiáltásra, a bánatra vagy a szex területére vonatkozik, pusztán azért, mert félünk attól, hogy az érintés által kifejezésre juttatjuk érzéseinket, holott az nyugtatólag hat és gyógyulást segít elő?

A kezdet

Törődés és érzékenység, egy kis idő és energia s alkalmas kéz - mindössze erre van szükség a masszázs gyakorlásához. De ha a három közül bármelyik terápia megtanulása mellett döntünk is, vannak bizonyos fontos szempontok, amelyek mindháromra vonatkoznak. Bármely érintésterápia sikerének központi kérdése a lelkiállapot és a partnerrel kapcsolatos viselkedés. Tekintsen minden egyes kezelést új tapasztalatszerzésnek, s minden alkalommal nyilvánuljon meg őszinte törődése, figyelmessége és a másik iránti tisztelete. A kezelés megkezdése előtt beszélje meg a pácienssel, hogy mit szándékozik csinálni, s azt is kérdezze meg tőle, van-e valami különös problémája: Buzdítsa arra, hogy szakítsa félbe a kezelést, ha kényelmetlenül érzi magát, ha a nyomás túl gyenge vagy túl erős. A beszélgetést-azonban ne bátorítsa --ez csak eltereli a figyelmet, s az érintési kommunikációt a mindennapos fecsegés váltja fel. Sose kezeljen olyankor, amikor izgatott; dühös vagy rossz a közérzete, ilyenkor nemcsak csökkent az energiája, hanem a hangulata is befolyásolja a partnerét.

Adni és kapni

A masszázs az érintés és az arra adott válasz kétirányú folyamata, vagyis kölcsönös energiaátadás. A kéz, amely ad és kap, valamint a bőr a kommunikáció eszközei. A kéz által érzékelhető és fedezhető fel a megérintett személy egyedisége; az illető pedig a bőrén keresztül fogadja be az érintés ajándékát, a gondoskodó kapcsolatot és mozdulatokat.

Az "adni" és ,;kapni" szó valójában megtévesztő, mert az érintésterápia bármely formájának a kölcsönös részesedés az alapja. Ahhoz ugyanis, hogy az érintés gyógyító hatása érvényesüljön, mindkét partnernek tisztában kell lennie A tudat összpontosítása a kapcsolatbeli szerepével, mindkettőnek adnia kell és ugyanakkor nyitottnak lennie a befogadásra - annak, aki kap, bizalommal kell viseltetnie az iránt, aki ad; míg annak, aki ad, nyitottnak és érzékenynek kell lennie partnere igényeivel szemben. Legmagasabb fokon a masszázs azután a meditáció egyik formája, mindkét résztvevő osztozik a pillanatban, mindkettő a közöttük levő kontaktusra összpontosít. Az alábbi gyakorlat hozzásegít ahhoz hogy a tudatunk összpontosításával és ne mechanikus úton végezzük érintéses munkánkat. Hogy a masszírozásból a lehető legtöbb haszna származzon; tevékeny szerepet kell játszania a gyógyítási folyamatban azáltal, hogy odafigyel a partnere érintésére, nem hagyja elkalandozni a gondolatait. Mihelyt leül vagy lefekszik, igyekezzen belesimulni a munkafelületbe. Hunyja le a szemét, figyeljen a légzésére és azokra a testrészeire, amelyek a be- és kilégzés közben mozognak. Igyekezzen megszabadulni aggodalmaitól, problémáitól. Amint magán érzi a masszírozó kezét, engedje át magát a befogadás érzésének, csakis az érintésre összpontosítson. Hagyja, hogy a masszírozó könnyedén emelgesse és mozgassa a végtagjait, s ne igyekezzen segítőleg közreműködni ebben. Közölje, ha egy-egy simítás vagy mozdulat különösen jóleső érzéssel tölti el, vagy azt, ha túl erősnek érzi a nyomást, de egyébként ne társalogjon.

Masszázsról pár szóban.

A masszázs az érintés kölcsönhatása - a kéz kapcsolata a testtel, a fejjel, a kézzel vagy a lábbal. Ugyanakkor a masszázs nemcsak a bőrfelületet érinti, hanem az izmoknál és a csontoknál is mélyebbre hatol, hiszen a gondos, alapos masszázs az ember egész lényét áthatja. Azt a fajta masszázst, amelyet itt bemutatunk, gyakran holisztikus vagy intuitív masszázsnak nevezik, hogy egyébb masszázstól megkülönböztessék. A holisztikus masszázs az egyént teljes egészként kezeli, nemcsak a fizikai állapotára fordít figyelmet, s a mozdulatai általában lassúbbak, meditatívabbak. Holisztikus masszázs esetén a masszőr és a páciens hozzáállása, a kettejük közötti kommunikáció rendkívül fontos a kezelés hatása szempontjából. A páciens dolga az, hogy lazítson, de a figyelme ne kalandozzon el, hanem a masszőr érintésére összpontosítson, miközben a masszőrnek is összpontosítania kell, s őszinte figyelemmel kell kísérnie a masszázs folyamatát.
A partnernek a folytonosságot kell éreznie, amelynek során a simogató mozdulatok ritmikusan áramolnak egyik testből a másikba. A kezdőt ne riassza el a sok elsajátítanivaló - gyakoroljon csak apránként, s hamarosan rá fog ébredni, hogy mihelyt a keze lazán dolgozik, a mozdulatok maguktól, természetesen jönnek. Kellő tapasztalat birtokában új mozdulatok vezethetők be, saját technika fejleszthető ki, ha a kéz alatt fekvő test ezt sugallja. A folyamatosságot tekintse ábécének, amelyből a partner szükségleteinek megfelelően alkotja meg a saját �nyelvét". Masszírozás közben kérdezze meg, hogy melyik mozdulat esik jól a páciensnek, de egyébként ne csevegjen, mert a beszélgetés eltereli kézmozdulatairól a figyelmet. Minél lassúbbak és ritmikusabbak a mozdulatai, annál lazább és biztonságosabb a partner közérzete. Miközben tanulja a masszázst, magát is masszíroztassa meg, hogy megtapasztalhassa a mozdulatok eltérő sebességét és nyomáserősségét. A jól kivitelezett masszázs minden téren befolyásolja az embert. Testi szempontból az ellazulásból és az izmok tonizálásából származik haszon, de elősegíti a vénás vér áramlását, növeli a hemoglobinszintet, pezsdíti a nyirokáramlást, s nyújtja az ízületek kötőszöveti elemeit. A holisztikus masszázs az "egész test" energiaközpontjaira, a csakrákra is hat Lelki vonatkozásban a masszázs nemcsak a feszültséget és a szorongást szünteti meg, hanem abban is segít, hogy jobban tudatosuljon bennünk a testünk egésze, azok a részei is, amelyeket érintünk, s azok is, amelyektől "elvágva" érezzük magunkat. Mihelyt rájövünk, hogy hol gátlódik az energiánk, hozzáláthatunk testünk integrálásához, pozitívabb önképünk megteremtéséhez, s kezünkbe vehetjük boldogságunk és egészségünk irányítását. A szakszerű masszázs jó közérzetet, bizalmat és örömérzést teremt. Ugyanakkor rengeteg energiát szabadíthat fel, amelyet addig feszültség kötött le, átalakíthatja a rossz beidegződéseket, megváltoztathatja a testtartást és az arckifejezést. A masszázsnak rendkívül fontos az érzelmi töltete. A masszázsból származó szellemi haszon nehezen megfogható, mert ez olyasmi, aminek a lényege nem meghatározható - a lényegre, az "életerőre", az egészre vonatkozik, amely több a részek összegénél. Egy biztos: a holisztikus masszázzsal mind a masszőr, mind a partner magas fokú tudati szintre, a "percben való jelenlét" állapotába jut, ami a meditációs tapasztaláshoz hasonló. A fentebb említett masszázs egy komplex kezelésnek felel meg, tartalmaz energetikai, meridián, nyirok, zsírtalanító, méregtelenítő, frissítő elemet. Egy teljes testet érintő masszázsban ez mind bene van.

Megpróbáltam az általam tanult masszázstechnikát röviden bemutatni és beszélni a masszázsról általában.

Jó egészséget kívánok mindenkinek, ki olvassa és annak is aki nem.
malaka Creative Commons License 2008.04.02 0 0 1318
Kivonat A MAGYAR PRÁNANADI®TM ÖNFEJLESZTŐ ÉS GYÓGYÍTÓ RENDSZER ETIKAI KÓDEXÉ-ből (PEK)

Az Etikai kódex célja


* Meghatározni az Pránanadi® gyógymóddal történő energetikai harmonizálás (a továbbiakban: gyógyítás), tanácsadás szabályait
* Rögzíteni a Pránanadi® gyakorlásának erkölcsi normáit
* Őrködni a módszer tisztasága felett, megőrizni erkölcsi színvonalát
* Védelmezni a tanításoknak megfelelő magatartást tanúsító kezelőket, mestereket
* Erősíteni a Pránanadi® mesterek összetartozását
* Rögzíteni a betegekkel, más Pránanadis gyógyítókkal, orvosokkal, valamint egyéb természetgyógyászati módszereket használókkal való kapcsolat, és együttműködés etikai szabályait
* Összefoglalni a Pránanadi® gyógyító szándékait, cselekedeteit és magatartását érintő normákatA Pránanadi® gyógymód alkalmazásának alapelvei

* A módszer, a mestertől kapott tanítások, utasítások teljes körű elsajátítása, tiszta, pontos alkalmazása
* A hagyomány és a mesterek tisztelete
* A módszer tisztaságának megőrzése
* A hagyomány változtatásmentes átadása
* Az élet és az emberi méltóság tisztelete
* Mindig jót tenni és nem ártani
* Az igazságosság
* A betegek védelme
* A karma és a reinkarnáció törvényének elfogadásaA Pránanadi® gyógyító életvitelére vonatkozó univerzális alapelvek

A Pránanadi® gyógyító jó cselekedetekre törekszik és tartózkodik a negatív cselekedetektől, különösen az alábbiaktól:

* A test három negatív tevékenységétől: az élet kioltásától, lopástól, szexuális félresiklástól.
* A beszéddel elkövethető négy negatív cselekedettől: hazugságtól, káromló szavaktól, mások átkozásától, pletykálkodástól.
* A tudat három negatív cselekedetétől: irigységtől, rosszindulattól, helytelen nézetektől.A Pránanadi® gyógyítás általános etikai követelményei

* A mesterek által a tanfolyamokon, és azokon kívül ismertetett szabályok, és az ott vállalt kötelezettségek maradéktalan betartása,
* A gyógyítói szabályok összefonódnak az Pránanadi® gyógyítók viselkedésére vonatkozó illemszabályokkal, a Pránanadi®, gyógyítói működéssel kapcsolatos szokásokkal, és a jogszabályokba foglalt normákkal.
* A Pránanadi® gyógyító-beteg kapcsolat bizalmon alapul, amelyben a tevékenység kockázatát és felelősségét együttesen viselik. A Pránanadi® gyógyítót ez a sajátos helyzet, fokozott etikai követelmények elé állítja.
* Az alapvető etikai normák maradandó, általános emberi, erkölcsi értékeken, évezredes hagyományokon alapulnak, nem függhetnek aktuális politikai, gazdasági irányzatoktól, az egyén pillanatnyi érdekeitől. Kívánatos, hogy a Pránanadi® gyógyító megfeleljen az általános etikai normáknak, és ezt képes legyen egész életében gyakorolni.
* Szükséges, hogy a Pránanadi® gyógyító a beteggel és Pránanadit végzett társaival együttműködve, betartsa azokat az íratlan szabályokat is, amelyek az emberi kapcsolatokban fontosak. Kerülnie kell a másokat lekezelő, sértő magatartást. Az udvariasság, a kultúrált megjelenés és viselkedés, a környezetére előnyösen ható határozott és megnyugtató fellépés, az empátia, partnerkapcsolatokban az egyenjogúság, a kollegialitás és munkatársi szolidaritás alapvető követelmény.
* A Pránanadi® gyógyító a magánéletében is tartsa be a társadalom törvényeit és a közerkölcs szabályait. Lehetőleg kerülje a törvénysértés vagy szabálysértés látszatát is.
* A Pránanadi® gyógyító ne legyen alkohol vagy drogfüggő, kerülje a káros szokásokat, egészséges életmódjával mutasson példát betegeinek.
* Semmilyen körülmények között nem élhet vissza tudásával.
* A Pránanadi® gyógyító ne tegyen különbséget a betegei és munkatársai között, fajra, nemre, bőrszínre vagy vallásra, politikai hovatartozásra, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származásra, vagyoni, születési vagy egyéb helyzetre tekintettel.
* A Pránanadi® gyógyító nem élhet vissza betege kiszolgáltatott helyzetével, nem sértheti emberi méltóságát, figyelembe kell vennie szemérem és szégyenérzetét. Ezt a testkezelések során különös mértékben szem előtt kell tartani.
* A Pránanadi® gyógyító a beteget egyenrangú partnernek, önálló szuverén személyiségnek kell, hogy tekintse, kerülje a vele való függőség kialakítását, törekedjék a beteg önállóságának megőrzésére.
* Még kilátástalannak tűnő esetben is vigaszt kell nyújtania, erőt adva betegének.
* Hiba a beteg félrevezetése, az igazság eltorzítása, etikailag azonban nem kifogásolható, ha a Pránanadi® gyógyító mérlegeli, hogy az adott időpontban és körülmények között a beteget hogyan, és milyen mértékben tájékoztatja.
* A Pránanadi® gyógyítónak nem csak szavait kell meggondolnia, ügyelnie kell arra is, hogy testbeszéde révén se ártson a betegnek.
* A Pránanadi® gyógyítói pálya alapkövetelménye az általános egészségügyi műveltség és a szakmai ismeretek állandó korszerűsítése és bővítése. A Pránanadi® gyógyítónak mindent meg kell tennie, hogy tudását gyarapítsa, és ezt megossza társaival. A Pránanadi® gyógyító tiszteli tanítóit, becsüli tanítványait, büszke az alkalmazott módszerre, őrzi és gyarapítja a Pránanadi® hírnevét.
* Kerülnie kell a szélsőséges megnyilvánulásokat, a személyeskedést, konfliktusok gerjesztését, megoldásukra abban a közösségben kell törekednie, ahol dolgozik.
* Teljesítenie kell mestere törvénybe, szakmai szabályokba vagy erkölcsbe nem ütköző utasításait, legjobb képessége és tudása szerint.
* Mesterének, mestereinek és magasabb fokozatú társainak adja meg a kellő tiszteletet.
* Érdekeinek érvényesítése céljából ne csatlakozzék illetéktelen befolyásolásra szövetkező csoporthoz, egyéni céljait ne tüntesse fel a közösség érdekeként.
* A Pránanadi® gyógyító tartsa meg a rábízott titkot, őrizze meg a beteggel kapcsolatos információkat. A beteg titkainak nyilvánosságra kerülése nem csak személyiségi jogait sérti, megrendíti a Pránanadi® gyógyítóba és a módszerbe vetett bizalmat is.
* A mester az átlagosnál nagyobb befolyást gyakorol környezetére, ezért fontos a személyes példamutatása. Alakítson ki demokratikus és alkotó légkört, ne lépje túl hatáskörét, tartsa tiszteletben tanítványai és az irányítása alatt kezelők jogait. Ne használjon lekezelő hangvételt. Ne kérjen beosztottjaitól szervilis (szolgai) magatartást, kritikátlan egyetértést, utasításai nem okozhatnak szakmai vagy etikai szempontból súlyos konfliktusokat.
* A Pránanadi® gyógyító társait nem járathatja le a beteg előtt, kritikai megjegyzéseket kollégáira mások előtt nem tehet, köteles megőrizni nem csak egyes kollégája, hanem az összes Pránanadi® gyógyító hitelét, méltóságát.
* Etikailag nem kifogásolható, ha a Pránanadi® gyógyító belső szakmai tanácskozásokon Pránanadis társa szakmai munkájára, kritikai észrevételt tesz.
* Az etikai szabályok betartása különösen fontos, ha a Pránanadi® gyógyító avatómesterként is dolgozik, vagy ha szakmai rangja, közéleti szereplése miatt jól ismert, mert etikai vétsége általánosítható, és a közhangulat a Pránanadi® gyógyító közösség egészére vonhat le negatív következtetést.
* Az írott és elektronikus sajtóban adott nyilatkozatok, közlemények, tájékoztatók során a Pránanadi® gyógyítónak úgy kell nyilatkoznia, hogy ne sértse a Pránanadi® be nem avatottaktól védett ismereteit, a személyiségi jogokat, szakmai szabályokat, Pránanadi® gyógyítói titkokat.
* A Pránanadi® gyógyító nem fedezhet szakmai vagy etikai hibákat, nem vállalhat szolidaritást hibás diagnózisokkal, beavatkozásokkal, anyagi vagy erkölcsi visszaélésekkel. Etikai követelmény, hogy a Pránanadi® gyógyító megfelelő formában jelezze társának, indokolt esetben mesterének, az illetékes szervezetnek, ha egy szakmai tevékenységet vagy emberi magatartást hibásnak, veszélyeztetőnek, etikátlannak ítél.
* A Pránanadi® gyógyító nem segédkezhet öngyilkosságban.
* Etikátlan a haldokló beteg életének heroikus beavatkozások végzésével, céltalan meghosszabbítása, ugyanakkor köteles a Pránanadi® gyógyító a beteg fájdalmát, félelemérzését csökkenteni, biztosítani fizikai igényeinek kielégítését.
* Az Pránanadi® gyógyítói pálya mesterségbeli tudásra és hivatástudatra épül, műveléséhez az etikai normák ismerete és betartása szükséges. Minden szabály nem írható le, ezért az íratlan szabályokat, az általános erkölcsi követelményeket is be kell tartani.A Pránanadi® gyógyító és az orvos együttműködése

* A Pránanadi® gyógyító a PEK-ben részletezett etikai elvek szerint tiszteletben tartja a beteg döntési jogát a hagyományos orvosi kezelés fenntartására, igénybevételére.
* A Pránanadi® gyógyító nem bírálja sem a hagyományos gyógyítási módszereket, sem más természetgyógyászati módszereket és ezek alkalmazóit, de a beteg kérésére tájékoztatja a Pránanadi® módszer előnyeiről.A Pránanadi® gyógyító elsősegély-nyújtási kötelessége

* Sürgős szükség, veszélyeztető állapot esetén a Pránanadi® gyógyító lehetőségeihez képest mindent megtesz a beteg állapotának javítása érdekében.
* Pránanadi® gyógyítótól - szakmai képzettségétől függetlenül - elvárható, hogy önképzése, továbbképzése során az elsősegélynyújtáshoz szükséges ismereteit szinten tartsa.Pránanadi® gyógyítói és általános titoktartás

* A Pránanadi® gyógyító köteles a mesterek által meghatározottak szerint védeni a kapott tanításokat, információkat; a kapott titkokat megőrizni.
* A Pránanadi® gyógyító titoktartásával tiszteletet is tanúsít azon mesterek előtt, akik életüket adták a módszerért, annak tisztaságáért.
* A Pránanadi® gyógyító felelős azért, hogy módszert változtatás nélkül, a kapott módon adja tovább, ha az átadásra jogosult.
* A Pránanadi® gyógyító köteles a beteg titkait, Pránanadi® gyógyítói ténykedése során vele kapcsolatos információit, időbeli korlátozás nélkül megőrizni.
* Nem jelenti a titoktartás megsértését a betegre vonatkozó Pránanadi® gyógyítói információk átadása, ha erre másik Pránanadi® gyógyítónak további kezelés miatt szüksége van.
* A beteg halála esetén közeli hozzátartozóját a gyógykezelésről, a halál okáról, avval összefüggésbe hozható körülményekről tájékoztatni kell.
* A Pránanadi® gyógyító mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha a beteg ez alól felmenti vagy mások életének, testi épségének, egészségének védelme szükségessé teszi.A betegek veszélyeztetésének tilalma

* A Pránanadi® gyógyító, aki olyan betegségben szenved, mely betegeire nézve veszélyt rejt magában, tartsa erkölcsi kötelességének, hogy pácienseinek nem nyújt kezelést vagy olyan kezelési módszert választ, amely nem idéz elő mások számára egészségkárosodást.A Pránanadi® gyógyító választás és a beteg elutasításának lehetősége

* A beteg a lehetőségeken belül szabadon megválaszthatja kezelő Pránanadi® gyógyítóját.
* A beteg választását a felkért Pránanadi® gyógyító csak nyomós ok miatt utasíthatja el.
* A Pránanadi® gyógyító nem tagadhatja meg a gyógykezelést, ha a beteg sértő magatartását, betegsége okozta.
* Az ellátás visszautasításának joga nem vonatkozik az akut, sürgősségi ellátásra, amelyről a jogszabályok és a kódex részletesen rendelkeznek.A betegek tájékoztatása

* A magyar törvények szerint csak orvos diagnosztizálhat, ezért a Pránanadi® gyógyító elsősorban az orvos diagnózisára, a beteg által közölt információkra, másodsorban saját meglátására, véleményére és tudására támaszkodva adhat tájékoztatást a betegnek.
* A Pránanadi® gyógyító köteles tájékoztatni betegét, hogy a Pránanadi® gyógymód nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, kezelést, hanem kiegészíti, támogatja azt, felerősítve a szervezet gyógyító erőit, meggyorsítva a gyógyulást.
* A Pránanadi® gyógyítónak csak a gyógyulás segítéséhez szükséges mértékben és mélységig kell tájékoztatnia a beteget betegségéről, állapotával kapcsolatos véleményéről. A tájékoztatás mindig a beteg érdekében történjék.
* A tájékoztatás legyen a valóságnak megfelelő, tárgyilagos és őszinte. A Pránanadi® gyógyító törekedjék arra, hogy a tájékoztatás a betegben ne váltson ki káros hatást, és ne rendítse meg, a kezelésbe vetett bizalmát.
* A tájékoztatás során a Pránanadi® gyógyító a valóságnál súlyosabbnak nem tüntetheti fel a betegséget, és nem ígérhet olyan eredményt sem, amelyre a beteg nem számíthat.
* Etikátlan, ha a Pránanadi® gyógyító a betegben a kezelés javaslatával hamis illúziót kelt.
* A tájékoztatásnál a Pránanadi® gyógyító legyen figyelemmel a beteg személyiségére, tűrőképességére, egyéb körülményeire.
* A súlyos, vagy gyógyíthatatlan betegségek gyanúja esetén kívánatos, hogy a Pránanadi® gyógyító felhívja páciense figyelmét az orvosi vizsgálat szükségességére.
* A beteg nem mondhat le a tájékoztatásról, ha betegsége mások egészségét veszélyezteti.
* Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen beteg esetében a Pránanadi® gyógyítónak a beteg hozzátartozóját vagy törvényes képviselőjét kell tájékoztatnia. A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteget is tájékoztatni kell, korának és pszichés állapotának megfelelően.
* Ha a Pránanadi® gyógyító megítélése szerint a teljes körű tájékoztatás a beteget súlyosan veszélyeztetné, a tájékoztatást fokozatosan kell megadni.
* A beteg arról rendelkezhet, hogy betegségéről vagy állapotáról kinek adható, vagy kinek nem adható felvilágosítás.
* A hozzátartozók tájékoztatásánál a Pránanadi® gyógyító legyen különös figyelemmel arra, hogy a beteg érdekei, személyiségi jogai ne sérüljenek.
* Telefonon tájékoztatás csak abban az esetben adható, ha a tájékoztatást kérő személy egyértelműen azonosítható és felvilágosításra jogosult.
* A beteg halála esetén a kezelő Pránanadi® gyógyító legyen tekintettel a kegyeleti jogokra, adjon meg minden tájékoztatást a közeli hozzátartozóknak az elhunyt betegségéről, a halál körülményeiről, okairól.A Pránanadi® gyógyítói beavatkozás előtti, tájékoztatáson alapuló beleegyezés

* A Pránanadi® gyógyítói beavatkozás előtt a beteg beleegyezése a beteg tájékoztatásának speciális formája. A Pránanadi® gyógyító tájékoztatást ad a beavatkozás szükségességéről, a várható eredményekről, a kockázatról, a szövődményekről és a beavatkozás elmaradásának következményeiről.
* Beleegyezésnek tekinthető a beteg ráutaló magatartása: ha a beavatkozás ellen nem tiltakozik
* A Pránanadi® gyógyító köteles minden beavatkozás előtt, a megfelelő szóbeli tájékoztatás után, az arra jogosulttól beleegyező nyilatkozatot kérni, kivéve a közvetlen életveszélyt, vagy ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetné.A beteg felajánlása

* A felajánlás az a juttatás, amit a beteg vagy hozzátartozója az ellátást követően, utólag, kérés nélkül a Pránanadi® gyógyítónak ad.
* A hála kifejezése csak kényszer nélküli, szabad elhatározáson alapulhat.
* A Pránanadi® gyógyítónak olyan magatartást kell tanúsítania, amely mind a beteget, mind a hozzátartozóját arról győzi meg, hogy a Pránanadi® gyógyítás minősége független minden juttatástól.A Pránanadi® gyógyítók egymás közötti és más természetgyógyászokkal való kapcsolata

* A gyógyítás alapját, több évezredes tapasztalat képezi. Az orvostudomány és természetgyógyászat számos irányba szakosodott, a betegek érdeke, hogy a Pránanadi® gyógyítók felhasználják elődeik és kollégáik szakértelmét és tiszteljék egymás munkáját.
* Minden Pránanadi® gyógyító feladata, hogy legjobb szakmai tudásával hozzájáruljon a szakmák közötti jó és kollegiális szellem kialakításához. Az orvostudományról és más természetgyógyászati ágról ne nyilatkozzon negatív tartalommal, helyette hangsúlyozza a Pránanadi® előnyeit a beteg gyógyulása szempontjából. Amennyiben az orvostudomány vagy más természetgyógyászati ág képviselőjével személyesen is együtt kell működnie, akkor törekedjen a különböző gyógymódok közötti összhang megteremtésére.
* A vezető vagy avató Pránanadi® gyógyító köteles figyelemmel kísérni a Pránanadi® gyógyítói etika és a kollegiális viselkedés szabályainak betartását és megtenni a szükséges intézkedést, ha helytelen magatartást észlel.
* Ha egy Pránanadi® gyógyító betegség, dependencia vagy bármi okból betegét veszélyezteti, nem a Pránanadi® szabályai szerint jár el, esetleg nem megalapozott módszereket alkalmaz, kollégájának kötelessége beavatkozni. Először ajánlja fel segítségét, figyelmeztesse, ha ez eredménytelen, köteles jelenteni mesterének, vagy szükség esetén a Vezetőségnek.
* Meggyőző adatok hiányában etikátlan feltételezésekkel vádolni a kollégákat.
* A Vezetőség köteles megvédeni a megtorlástól, izolációtól, rossz bánásmódtól azt a Pránanadi® gyógyítót, aki a kollegiális viselkedés érdekében lépett fel.
* Minden Pránanadi® gyógyító erkölcsi kötelessége, hogy pályakezdő kollégáit a beilleszkedésben és munkájuk során szakmailag - emberileg támogassa. Személyes példamutatásával erősítse hivatástudatát, kollegiális magatartásával összetartozás érzését, a testületi etika szabályainak megfelelően segítse egzisztenciájának megteremtését, önmegvalósítását.
* A Pránanadi® gyógyítói hivatás egész életre szól.Véleménynyilvánítás más Pránanadi® gyógyító tevékenységéről

* A Pránanadi® gyógyítónak minden megnyilvánulásával biztosítania kell Pránanadi® gyógyító társai megbecsülését és Pránanadi® gyógyítói tevékenysége iránti bizalmát.
* Más Pránanadi® gyógyító képzettségét, Pránanadi® gyógyítói tevékenységét (vizsgálati módszereit, a kórismére vonatkozó megállapításait, gyógyító eljárását, stb.) vagy magatartását ne bírálja a beteg, vagy hozzátartozó előtt, ne tegyen kifogásoló, lekicsinylő, elmarasztaló vagy hitelrontó kijelentéseket.
* Tartózkodjék az olyan magatartástól vagy nyilatkozat adástól, amely a beteg kezelésének megszerzését célozza.
* Ha a beteg vizsgálatával vagy gyógykezelésével kapcsolatosan eltérő a véleménye, ennek megvitatása ne a beteg vagy hozzátartozói jelenlétében történjék.
* Helyettesítés esetén a Pránanadi® gyógyító az eredeti Pránanadi® gyógyító szempontjai szerint járjon el. Legfeljebb a betegség miatt aktuális változtatásokat alkalmazza. Ezekről a betegnek vagy hozzátartozójának tárgyszerű felvilágosítást adjon.
* Ha a Pránanadi® gyógyító bármely más Pránanadi® gyógyító tevékenységében nyilvánvaló hibát észlel, köteles erre az érintett Pránanadi® gyógyító figyelmét felhívni.
* Ha a hiba, tévedés vagy mulasztás a beteg életét veszélyeztetheti, állapotát súlyosbíthatja, és a figyelmeztetés eredménye nem megnyugtató, észrevételeit mesterének, vagy a Vezetőségnek köteles haladéktalanul bejelenteni.
* Ha egy ügyben felmerül az etikai vétség gyanúja, vagy vizsgálat folyik, és a média más Pránanadi® gyógyító magatartásáról, tevékenységéről, hibáiról, stb. nyilatkozatot kér, nem mondhat véleményt a feltételezett szakmai hibáról vagy etikai vétségről a vizsgálat lezárása előtt.
* Etikailag elmarasztalható, ha a Pránanadi® gyógyító más Pránanadi® gyógyító személyét, tevékenységét írásban vagy szóban túlzó módon dicséri, reklámozza.A Pránanadi® gyógyítói címek használata

* A Pránanadi® gyógyító életrajzában, megbízatás elnyerésére, az erre illetékes fórumok számára csak olyan fokozatot (mester), címet (avatómester) egyéb elismerést tüntethet fel, amelyet elért, illetve jogszerűen használhat és engedélyt kapott rá.
* A médiában, sajtóban, névjegyen, levélpapíron stb. csak a fokozat és az aktuális cím (pl. gyógyító mester) használható, ha engedélyt kapott rá.
* Etikátlan, ha bárki olyan megszólítást kíván, amelyre fokozata, címe nem jogosítja fel.
* Etikátlan, ha a Pránanadi® gyógyító olyan címet használ, vagy azt mástól elfogadja, amely a beteget félrevezeti.A nyilatkozat és véleménynyilvánítás

* A Pránanadi® gyógyító is élvezi a szólásszabadság és szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogát, de nyilatkozataiért, a titoktartási szabályok betartásáért is felelős.
* A véleményadás, nyilatkozat célja közérdekű tájékoztatás, ismeretterjesztés, szakmai érdekképviselet lehet, vagy reagálás megszólíttatás esetén.
* Az adott kérdésben nyilvánosság előtt csak megfelelően felkészült, tájékozott Pránanadi® gyógyító nyilatkozhat, adhat véleményt. A nyilatkozat megtételéhez, a Vezetőség engedélye szükséges.
* A Pránanadi® gyógyítónak mérlegelnie kell, hogy az adott fórum és formai keretek megfelelnek-e a nyilatkozat tartalmának és céljainak.
* A nyilatkozat, vélemény tartalmának valósnak, tárgyilagosnak, egyértelműnek, közérthetőnek, és tömörnek kell lennie.
* Testületeket és intézményeket érintő kérdésekben a nyilvánosság előtt csak a kérdésben felkészült, tájékozott és illetékes Pránanadi® gyógyító nyilatkozhat. Meg kell jelölnie, hogy milyen minőségében mond véleményt.
* Etikai vétség, ha a Pránanadi® gyógyító személyes véleményét egy testület állásfoglalásaként adja elő, vagy kisajátítja - a forrás megjelölése nélkül - mások véleményét.
* Hivatalos nyilatkozat/vélemény tartalmát és körülményeit célszerű írásban, vagy más módon rögzíteni. Írásos nyilatkozat/véleményadás esetében még a megjelenés előtt és a megjelenés után át kell nézni az anyagot az esetleges hibák kijavítása céljából.
* Szakmai ügyekben (Pránanadi® gyógyító - Pránanadi® gyógyító, Pránanadi® gyógyító-beteg, Pránanadi® gyógyító, mint szakértő stb.) történő nyilatkozat esetében, a személyiségi jogokat is figyelembe véve jogszabályok, az adott szabályok és a PEK vonatkozó pontjai szerint kell eljárni.
* A nyilatkozatot tevő, véleményt adó Pránanadi® gyógyítónak mérlegelnie kell nyilatkozata, véleménye várható társadalmi hatásait, egyéb következményeit.
* Telefonon csak kivételesen, kellő körültekintéssel és lehetőleg hangfelvétel biztosítása esetén adható vélemény, nyilatkozat.
* A Pránanadi® gyógyító etikai vétséget követ el:

o ha a titoktartási szabályok ellen vét
o illetéktelenül nyilatkozik,
o ha megbízatásától eltérő módon és céllal nyilatkozik,
o ha a nyilatkozatot, vagy az adott fórumot reklám - és/vagy üzleti célok szolgálatába állítja,
o ha kellő körültekintés és felkészülés nélkül tesz nyilatkozatot, ad véleményt,
o ha a nyilatkozat jogszabályokat, szakmai szabályokat, személyiségi jogokat vagy etikai normákat sért.
o ha nyilatkozata célja szenzációkeltés, vagy eredménye nem kívánt társadalmi hatás kiváltása
malaka Creative Commons License 2008.04.02 0 0 1317
Ne aggódj nemsokára olyan fog irni ide, akinek OKJ-s vizsgája van az ezoterikából. Remélem, jót fogtok vele vitázni. Nagyon okosok.
Előzmény: tanide (1293)
Amida Creative Commons License 2008.03.30 0 0 1316

"Két szerzetes az udvaron állva azon vitatkozott, hogy mi mozog: a kolostor tornyára kitűzött zászló, vagy inkább a szél. Akárhogy csűrték-csavarták a szót, egyikük sem tudta meggyőzni a másikat.
Arra járt a mester, aki megkérdezte tőlük, miről is beszélgetnek?
- Én azt mondom, a szél mozog, ő azt állítja a zászló. De nem jutunk dűlőre...- felelte az egyik szerzetes - Neked mi a véleményed, mester?
- Se nem a szél, se nem a zászló. - szólt a mester - A tiszteletreméltó elmétek az, ami itt mozog.
A szerzetesek erre riadtan elhallgattak."

 

Háááát igen, az emberi agy(tudat) nem arra alakult ki, hogy a valóságot közvetlenül tapasztalni tudja...

 

"Megszűnik minden gondolat,
Megszűnnek a szavak - csend van.
Buddha sehol, senkinek,
Semmilyen tant nem hirdetett."

Előzmény: morte (1314)
tanide Creative Commons License 2008.03.29 0 0 1315
ott a pont! :)
Előzmény: morte (1314)
morte Creative Commons License 2008.03.29 0 0 1314
Természetesen egyetértek, mégis el kell fogadni, hogy a tapasztalás nem lehet objektív. Persze ez még mindig a legjobb viszonyítási alapunk, de ugyanakkor a legfélrevezetőbb is (lehet).
Az érzékszervek (amik által tapasztalsz) és a tudat becsaphatóságáról, manipulálhatóságáról, korlátairól gondolom nem kell beszélnünk, főleg, hogy az eleve ilyen kétes, többesélyes körülmények közt megszerzett tapasztalat nem egyenlő a későbbi tudással, mert amit mi tudásnak nevezünk az már a tapasztalatokból levont ösztönösen és tudatosan végbemenő egyéni következtetés, értelmezés.
És a következtetés, értelmezés nem más, mint az addigi felhalmozott tudás, intelligencia, öröklött képességek, környezeti, nevelési hatások, egyéni hitek, világképek, belső tudatalatti érzelmi korlátok, fixációk, stb. eredménye.
Azaz adott egy tökéletlen eszköz (ezek az érzékszervek), amik a "valóságot" eleve lekorlátozott ingerekként közvetítik, majd ezek befutnak egy egy tökéletlen értelmező rendszerbe - ami az addig beletáplált sok-sok egyéni, rossz-jó és általában hibás "szoftverek" szerint alakít ki egy egyéni értelmezési rendszet - amely a belső szoftvernek megfelelőre torzítja, alakítja az amúgy is torz infót, ingereket (ez a tudat).
Ez sajnos így működik, és ennek ismertében könnyen belátható, hogy nincs semmi, amit biztosra(egyetemesen objektívnak, végső következtetési alapnak vehetnénk.

ezzel csak arra utalok, hogy a "minden elképzelés lehet korlát" szöveg, nem konzervduma, hanem tény, amivel számolni kell.
Ezt az általad lehúzott hit védelmében mondom, mert a hit - ha elég erős, megújuló és fejlődőképes - egy idő után belső meggyőződésé érhet.
És sajnos a fentiek tükrében világos, hogy nem létezik az a tudás, mely valamilyen szinten ne a hitre alapulna, még akkor is, ha a tapasztalatot szerző ezzel nincs tisztában.
Előzmény: Amida (1313)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!