Keresés

Részletes keresés

Sándor Takács Creative Commons License 2015.01.17 0 0 241

 

 

 

 

2015.01.17.

                              Plágium teremtés témában.

 

Ez esetben Bibliai és természet földtörténeti  kormeghatározásra van szükség. Ennek megfelelően 3milliárd év a földtörténeti kor amikor a növényi ill. egyéb élőlények kezdtek beindulni.

Bibliai kortörténet nemzedéksorok figyelembe vételével csak 6700- 6800év ez esetben csak innen kezdődött volna az élet.

Ebből a rövid időből még nem lehetett volna kövület azaz megkövesedett növényi vagy állati maradvány, kőszén, kőolaj, de még tőzeg sem.

Csak a hosszú 3milliárdéves földtörténeti korból indulhattak ki a magas lánchegységek növekedése, és sok százmillió év alatt alakulhattak ki a nagy szén és olajmezők, de még a tőzeg telepekhez is évmilliók kellettek.

Ezek a természeti tények önmagukban megbuktatták a tervezett teremtés elméletet a történeti kór összehasonlítás alapján is beleértve.

Egy kis ízelítő a bizonyításban. A 200-300méter mélyben a  kőszén melletti  márgában találhatók széncsíkok ezek mentén széthasítás után tökéletes erezettel szélein csipkézet falevél szén található ami a növény eredetet igazolja.

Ezekhez is több száz millió év kellett nagy nyomással. Ilyen szénrétegek 2000méter mélységben is találhatók. Az ezekre halmozódott meg kövesedett hatalmas réteg felgyülemléséhez is hét nyolcszázszoros Bibliai kor kellett. Ezekről az egyházi tanítások nem beszélnek.

 Vannak vallások akik elismerik, hogy a hegyek alakulása a perkambriumi kortól kezdődtek. Ez  földtörténeti kor szerint 3000millió év, /3milliárd év/  Himalája hegység-ben talált fossziliák amik jelenleg is vannak.  Tehát a szá-mitás alapján, a természet kezdet kora 3000000000:~7000év Bibliai kor kerekítve= több mint 40ezerszeres a természet javára, a  Biblia időhöz képest .

 Így a természet maq is önálló létezésben átalakulásokban fejlődésben messze korábbi és igazoltabb,  mint ami egy héten belül történt a Bibliai leírás szerint és mindennap erősítve ismételve, hogy „ Lőn este és lőn reggel „ majd említve a  másnap, harmad és hetedik napig,  már minden élőlény meg lett  teremtve. Ilyen alapon van a tízparancsolatban a hetedik nap szentelése meghatározva. Tehát egyértelmű. Ha ezt Bibliai idézettel cáfolni akarják az Bibliai ellentmondást igazol, így az „Isten” szava van megkérdőjelezve.

Ám ha ebbe a teremtési időszakba tudott volna fosszília képződni bizonyára közel egymás mellett találhatók lettek volna emberek, mamutok, madarak, csigák, halak stb. De ilyen még véletlenül sem akadt. Hanem fejlődési fokozatokban szétszórtan találhatók.

Mit bizonyítanak ezek, 1./ 40ezerszer régebben működött a természet mint az úgymond  Bibliai teremtés ahogy indítva lett. Így jóval korábban kezdődött és volt sok-sok idő a változó körülményekhez alkalmazkodni.

   Ilyen alakulás a súlyemelők, birkózók, kajakosok megváltozott testalkata a testépítéssel.

Az új élet kialakulása pedig mind máig ismétlődnek megfigyelhetők , a tengerekben a vulkáni „füstölők”-nél és Pl. Kamcsatkán a vulkáni gejzírek tavaiban minden megter-

vezett teremtő munka nélkül.

.2./Ezek alapján a vallástudomány a természet eredményét letagadva és kisajátítva Isteni alkotásnak mondja ki, ami más területen elítélendő plágiumnak van nevezve.

3./ Nézzük a tervezést alkotást; az hogy bárki kimond egy szót, hogy legyen az   

   kevés ahhoz hogy kialakuljon valami. Mózes I. 1.r. 26.v. „És monda Isten:

    teremtsünk embert…”  Ez kevés. Ez nem tervezés és nem kivitelezett alkotás. Azontúl ez a személyi többes már nem egyedüli Isten tevékenységre utal.

 De mintha nem történt volna meg egyből a teremtés. Mert a I.k. 2.r. 7.v.-ben ismétlés van másképp.

    „És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából…” ez még mindig messze van az ember sok száz milliárdnyi sejtjeinek kiépítéséhez. Az asszony esete is hasonló a Mózes I. 1.r. 27-28 vershez képest ahol még elhangzik a „Szaporodjatok …és uralkodjatok…” Ennek ellenére később a Mózes I. 2.r. 18-22 vers- ben  „…Nem jó az embernek egyedűl lenni; szerzek néki segítő társat… 22.v. …az aludt ember bordáját … alkotá asszonynyá…”

. Ilyenre szokták bevetni a Jolly-Jokert, hogy Isten előtt minden lehetséges és ezzel igazolva van minden.

Végezetül lehetett-e a ma is mérhető mínusz 180-200Cºdermesztő hidegben jégvilágban, növény teremtés második napon.  Pl. Mózes I. 1. rész 11.v. „Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet… gyümölcsfát…” de nap megteremtés csak másnapra esett. „ A lőn este és lőn reggel harmadik napon.

A közel mínusz 200Cº borzalmas hideg azonban meg volt a világűrben a föld léte előtt és mindmáig változatlan. A Biblia szerint a nap és a sok hőt adó csillag csak melegíthette a világűrt azóta.

Másik érdekesség, hogy Isten néhány versszakkal előbb a 4.versben, rangra lett emelve ember által,  ekkor lett Úr Isten, ez előtt csak Isten megszólítás volt.

Ez megint nem egy körültekintő elszólás, véletlen kifecsegés mert, így magát az Istent is az ember hozhatta létre.

Ez az Isten teremtés megismétlődött az „Üdvözlégy Máriában” is…

„Üdvözlégy Mária Istennek szent anyja” terjesztésben.

Így Jézus a második Isten, holott még szentnek sem nevezik pedig Gábriel Angyal megjövendölte.

 Azt a gyilkos keresztet amely konkrét eszköze volt a gyilkolásoknak az szenté van avatva és a világon a legnagyobb reklámmal van mutogatva. Templomok tornyain a temetői sírokon nyakba akasztva, helységekben stb. Valójában egyetlen önkényuralmi jelkép sem volt amely ennyire tevőlegesen tömeg kínzások és tömeg mészárlások végrehajtója lett volna. Ezzel véletlenül sem indokolt kisebbíteni a többi önkényuralmi indokoltan tiltott bűnös hátterű jelképek minősítése.

 

Végezetül maradva a természet önmagát alakító témánál lezárható, hogy maga a természet, kövületeivel és a főldtörténetkori  40 ezerszeres idősebb voltával és összes tényalapú bizonyítékaival buktatta meg a Bibliai tervezett teremtés elméletet.

 

Enyhén szólva is nagyon tükröződik a Bibliaírók tapasztalatlansága, akarva akaratlan hazugság árán tömegek félre vezetése történik, ami bűn is lehet.

 

A bűnökről meg annyit, hogy a hazugság az egyik  legnagyobb bűn. Valós Isten 2X40 napig Mózessal a Hóreb hegyén   nem hagyta volna ki a kőtábláról a” A  ne hazudj „ parancsolatot. Tudta volna, hogy nemzetek háborúja lesz a hazugságokból.

 A tömegek ámítása becsapása hosszú időn át már halmozott hazugság.

 Ide tartozik még az az Isteni intelem, Mózes V. 18. rész 20. vers

    „…Aki olyat mer szólani az én nevemben amit én nem parancsoltam néki szólani… haljon meg …az…”. Márpedig minden hittérítő így közli a saját gondolatait.

 

Sajnálatos, hogy diplomás emberek is mint az egyszerű félrevezethető emberek szinte becsukott szemmel kritika nélkül befogadják mindazt amit ellenkezik képesítésük alapján az egzakt tudományok és a realista fogalmak szerint hivatásuk lenne, hogy csak a tények alapján fogadjanak minden olyat ami kétes eredetű. Pedig elég volna a Biblia első 7 lapját alapos elemzéssel ellenőrizni, és több tucat dilemma található ezen a kis részen amire épül az egész hitélet. Ezért csírájában kellene kivesézni, hogy mi fogadható el mi téves és mik azok amik érvényüket vesztik a további Bibliai témákban. Azonkívül mi az emberi érték és mi az amit ma felhasználnak a téveszmék hitelesítésére.

 

Ezek a szólásszabadságba beleférnek és az igazság is helyet kapott,  bízom a gondolkodó emberek megértésében. A tények nem hazudnak jeligével.

 

Tisztelettel Takács Sándor email: dor.takacs@freemail.hu

Helyet a tényigazságnak. Creative Commons License 2014.12.07 0 0 240

Sokat foglalkoznak olyan történetek felhajtásával amik eltőrpülnek az alapok mellett amik valójában csak következmények közzé mtartoznak. 

2014.12.07.

2014.12.07.          

                        Jézus jelenség és tényalapú valóság.

 

Mindenek előtt, köztudomású, hogy egy Istenfiától elvárható a makulátlan moralista hitelképesség szent élettel.

 Igazság szerint egyetlen félre érthető személyiség problémának sem szabadna előfordulni. Az hogy a Bibliában mégis előfordulnak Krisztusi anomáliák avagy a biblia írók tették olyanná a Bibliát mert vannak ilyenek az alábbiakban ellenőrizhetők az idézetekben, hogy hól és milyen súlyúak.

 

Lássuk az Újtestamentum születését, amit isz. 3-4századában készítettek.

 Tehát Jézus halála után vagyis már azok sem éltek akik tanítványai voltak.

Amíg a Biblia szerint Isten írásba adta a tízparancsolatot kőtáblán, Jézus semmilyen írásos hagyatékot nem készített. Pedig gyakran hivatkozott a „Megvagyon írva”törvényekre.

Erre alapozódtak a Jézusi tanítások is következésképp tudhatta milyen ereje van az írásnak.

Még Júdásnak is találtak írásos tekercseit. Jézus amikor a tanítványainak meghagyta, hogy

„Tegyetek tanítványokká minden népet” tudhatta volna hogy a leghatékonyabb az írás.

 

 Szinte szájhagyomány alapján készült az Új Testamentom, különösen a Jézusról szóló események. Ezek így csak részben fogadhatók el tényalap nélküliek.

Lássuk a Jézusi kezdeteket vagyis  csírájában az eseményeket Lukács 1. 26.vers. „A hatodik hónapban pedig elkülde-ték  Gábriel angyal Istentől…egy szüzhöz…” 31.vers „És ímé fogansz a te méhedben és szülsz fiat és nevezd… JÉZUSNAK.” 35.vers „ …Szent Lélek száll te reád… a mi születik is szentnek hivatik, Isten fiának.”  Tehát nem Istennek hivatik, mint az üdvözlégyben „Üdvözlégy Mária Istennek Szent anyja”

A tizenkettedik hónapban karácsony ünnepén koraszülött lett volna, amit egy fertőzött jászol után inkubátor nélkül nem élt volna túl. Itt is csúsztatás van.

De vérségi kapcsolat nincs Isten és Jézus között, még anyi sem mint Ádám és Isten közt, ahol Isten Ádám orrába lehelt. Mária esetében egy küldött szentlélek került Máriába ami a Biblia szerint megtermékenyítette Máriát. De egy Lélek még ha Szent is, nem ivarsejt csak  gondolat amit kilehet mondani le lehet írni és nem képes önálló cselekedetre vagy női petesejtel egyesülni és szaporodni. De még ha ezt a valótlanságot el is fogadtatják egy

 /Jólly- jokerrel, hogy Isten előtt nincs lehetetlen/, ez akkor sem Isteni vérkapcsolat.

 Sőt Jézus nem is találkozott első általa mondott Atyjával Istennel aki inkább keresztapa.    A valódi mostoha apja második mostoha apja József nevelte fel, mint adoptált gyermeket.

Az is furcsa erkölcsről tanúskodik, hogy József tudta nélkül szállja meg Szetlélek Máriát.

Mint említve volt szentléleknek pedig nem lehetett Isteni ivarsejtje.  Még Jézusi kijelentés szerint is Lukács Ev. 24. 39.v „…a léleknek nincs húsa és csontja…”. Tehát szervetlen a lélek de még anyagnak sem mondható. Még klónozott a szentlélek sem lehetett.

Ezek tagadhatatlan Biblia alapú tények igen zavaros tényalap nélküliek.

 

Rátérve a Jézusi cselekedetekre elfogadható hogy értelmes jó kifejező képességgel rendelkezett és a jóakaratra nevelés volt élet célja.

Mindez mellett olyan dilemmákról van Bibliai leirás ami nem vall egy Isteni sarj kifogástalan elméjére. Pl Máté ev. 12.r. 47-48.versben „…Imé a te anyád és testvéreid…szólni akarnak veled 48. Ő pedig- monda Kicsoda az én anyám és kik az én testvéreim! 49.v. És kinyújtván kezét az ő tanítványaira: Imé az én anyám és az én testvéreim!”  Mintha Jézus nem találkozott volna az Isteni tízparancsolatban a Mózes II. 20.r. 12v. „Tiszteld atyádat és anyádat,”

Vagy soha nem tett semmit vagy egyetlen szóval nem szabadkozott a szolgaság, rabszolgaság ellen pedig tudta hogy „ ez létezik példabeszédében Máté ev. 13.r. 27.v. „Egy gazda szolgái pedig előállván, mondának neki…erre példabeszéd 33.versig.”

Másik Jézusi példabeszéd Máté ev. 12.r. 40.vers „Mert a miképen Jónás három éjjel és három napvolt a czethal gyomrában”  Jézus a Biblia Jónás pr.1.r.15.v és 2.r. 11v. ből vette a valótlan idézetet. Jézusnak volna még néhány abszurd kijelentése de nem cél a kicsinyeskedés mert Jézus is valótlan Bibliai idézetek áldozata.

Nézzük a Biblia első lapját, hogy mínusz 180Cºnál hidegebb világűrben 1 hét alatt világteremtés lehetette. Vagy az özönvíznél ha 200nn/óra csapadék mellett is csak 200méter tengerszint növekedés lehetett 40 nap alatt, mégis az 5100méter magas Ararát lánchegyre fel akadhatott a Nóé bárkája.

Jézus az ilyen tévhiteket továbbította mert képzettsége lehetősége nem volt ezeket ellenőrizni.  Egy valós Isten a valós fiát kioktatta volna a tévhitekben.

 

Azok szintén tényalap nélküli állítások, hogy Jézus vizen járt, Sátánnal találkozott,/A  Sátán is csak fantom lény. /Ma már elismerik, hogy nincs pokol a Sátán birodalma./

/ Majd Jézus negyven napig nem evett a pusztában /Ugyan ez van Mózes eseténél a Hóreb hegyen Mózes V. 9.r.  9.vers

„…negyven nap és negyven éjjel; kenyeret nem ettem sem vizet nem ittam vala.” mindez kéngázos vulkánon. Hihetők ezek bizony nem!

A Jézusi csodatevések is tények nélküli állitások mert a Bibliai leírás nem tényeket bizonyít hanem csak azt, hogy valakik leírtak valamit szájhagyományok alapján ée mint a regényekben a fantázia határtalan.

De lássuk a megváltás valódiságát.

A Jézusi tanításokkal ellentétes a haragra gerjedés és korbáccsal kiűzni a kufárokat a templomból. A mai törvények alapján nem-e hasonló súlyos büntetést kapna egy ember ha Rómában a székesegyházban minden szobrot keresztet „Úgy mint Mózes”  összetőrte az aranyborjút. Valójában ez volt Jézus bűne is.

. Ez volt a keresztre feszítés oka. Egy Isten fia nem megy a templomba az emberi bűnök megváltásáért korbáccsal rendet tenni. Az akkori egyházfők botrányként kezelték a templomban korbáccsal a bent lévő pénzváltók kiűzését. Az egyházak műve, hogy egy templomi vétség helyett BŰNMEGVÁLTÁST fabrikált a vétségből és ártatlan mártírt csinált Jézusból.

Volt már látható filmben példa /ami hatékonyabb mint egy könyv/, hogy egy csalóból

sztárt csinált a sajtó és az igazi egy repülőből embereket kimentő hőst majdnem börtönbe zártak. Hasonlóan a hitéletben is Jézusból / az akkori főpapok szerint templomi zavart okozó/ egyénből a későbbi egyházfők sztárt csináltak azzal, hogy átminősítették emberi bűnök megváltójának. Tény, hogy bűnnel /korbácsolással/ nem lehet mások bűneit eltöröltetni. Az is kérdés lehet, hogy Jézus a templomban kötélből font korbácsot?

Kétséges, hogy a templomban árusoknál lett volna kötél, de ha úgy is volt fonás közben lett volna idő lehiggadni, Igy már súlyosabb a téma.

 Apróság de rázós téma.

 

 

A mai törvények alapján nem-e hasonló súlyos büntetést kapna egy ember ha Rómában vagy egy  székesegyházban minden szobrot keresztet összetőrne. Hivatkozva az Isteni tízparancsolat első parancsának megszegésére. „Úgy mint Mózes”  összetörte az aranyborjút. Ilyen volt Jézus bűne is.

Ez volt a keresztre feszítés oka. Nem az emberi bűnök megváltásáért ment a templomba rendet tenni. Az egyházak műve, hogy egy templomi vétség helyett BŰNMEGVÁLTÁST fabrikált. és ártatlan mártírt csinált Jézusból.

Jézusból / az akkori főpapok szerint templomi zavart okozó/ egyénből a későbbi egyházfők sztárt csináltak azzal, hogy átminősítették emberi bűnök megváltójának. Tény, hogy bűnnel /korbácsolással/ nem lehet mások bűneit eltöröltetni.

Feltehető a kérdés ha valóban bűn megváltás lett volna célja Jézusnak, miért egy úgymond garázdaságnak mondható tettel váltotta ki Jézus a saját kivégzésének okát.

Egy Isten fiának akitől tanulhat a világ nem-e egy szolidabb ártatlanabb megoldás lett volna célszerűbb és nem 33évesen hanem még egyszer annyi ideig végezhette volna térítő munkáit. Vagyis sokkal később egy valóban ártatlan módot lehetett volna kitalálni, hisz tudása lehetett volna hozzá a Biblia szerint.

 

Ide tartozónak mondható, hogy az egyház azt az eszközt mely Jézus kínhalát okozta a keresztet szenté avanzsálta, ugyanakkor Jézus 2ezer évnél régebb óta sem lett szent. Pedig Gabriel Arkangyal is meg jövendölte Máriának, hogy ami születik. Lukács Ev. 1. 35.vers szerint. A keresztről még annyit, hogy egyik önkényúralmi jelkép sem volt olyan közvetlen gyilkos eszköz mint a kereszt. És az akkori népességhez képes nagyobb volt tömeg vérengzés a kereszt Égisze alatti háborúkban hasonló tömegvérengzések vóltak mint a többi önkény uralmi jelkép alatt de a többi jelkép nem volt közvetlen gyilok eszköz. ami azért nem mentesíti a többit sem a stigma alól.

Fontos közismert tény, hogy az „Üdvözlégy Mária „ –ban,  Istennek szent anyja van beépítve. Ez szerint Jézus  Istenné van előléptetve vagyis új második

Isten teremtés történt emberek által. Az első volt  Mózes I.k. 2.r. 4.versben van először Istennek rangra emelése „Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté.” Ez edlőtt csak Isten megnevezések voltak de ez után mindig Úr Isten megszólítás van folytatásban.

Nos ha ember rangra emelhet egy mindenhatót ez azt a következtetést vonja maga után, hogy mindig magasabb rangúak végzik a tisztségre emelést így Mózes a tevőleges vaki magát az Isten lényét is megalkotta. Ezért van az, hogy a Biblia első n6 lapján egymást érik a nagy tévedések dilemmák és öncáfolatok és/ erre épült a hit élet./ amit valós Isten nem adott volna hagyatékba.

Másik tény, hogy sem az Ó Testamentum -bani világteremtésnél sem a Kain és Ábel áldozati problémáinál  nem voltak sem  ott a Bibliaírók mint szemtanúk. Csak szájhagyományok és látomások / amik lehettek ibokafa termés kábító fogyasztás/és álmok a Biblia alapjai tények helyett. Mindjárt a kezdetekben a teremtés históriájából látszik, hogy Ó kori emberek írták,

mert  valós Isten tudta volna, hogy a világűr hidege mínusz 180ºC foknál hidegebb a föld megléte előtt is a jelenlegi mérhető tények szerint is. Ez az első nap lefagyasztott volna vizet növényeket minden élőlényt. A Bibliaírók akkor még ezt nem tudhatták mégis erre épül a valláshit teljes terjedelmében.

 Így a nem hiteles Biblia miatt Jézus is félrevezetések áldozata volt. És, hogy „Az Istent soha senki nem látta…”  ezt a János ev. 1.r. megerősíti.

                                                                                                                                            

Az egyházaknak mindig meg volt az eszköze mind máig, hogy magasztaljon valótlanságot elhitessen az egyházi tized dézsmáért. Ilyen a gyilkos kereszt szentnek minősítése is.

És mint Pl. „Isten hozott” valótlanság állítás mert Isten nem fuvaros. Vagy viszont jótét helyett Isten fizesse meg nesze semmi fogd meg jól.

Sajnálatos, hogy diplomás emberek is hasonlóan mint az egyszerű félrevezethető emberek szinte becsukott szemmel kritika nélkül befogadják mindazt amit ellenkezik képesítésük alapján az egzakt tudományok és a realista fogalmak szerint hivatásuk lenne. Pedig elég volna csak a Biblia első 7 lapját alapos elemzéssel ellenőrizni, és csírájában kivesézni hogy mi fogadható el  mi téves mik a dilemmák és mi az emberi érték amit ma felhasználnak a téveszmék hitelesítésére.

 Remélem ezekkel még nem lett túl lépve a szólásszabadság, és a közérdeknek javára való szolgálat történt

Mind ez mellett tisztelet és elismerés közlök az igazi emberség a jó erkölcsre nevelés és igaz történelmi tényekért. De a tényeket is el kell ismerni a tények nem hazudnak

Nem megbántás volt a célom csak realista módon az igazságokat tényekkel igazolni, a szabad szólás jegyében, mert a tények nem hazudnak.

Takács Sándor email:kontroll1933@t-online. Tel:06/30 897-7416.~~~~

Helyet a tényigazságnak. Creative Commons License 2014.04.20 0 0 239

20/04/2014

        Kirekesztett igazság 2.

   Az ima és dicsőítő énekek meddig és hova juthatnak.

      Ezúttal először elemezzük fizikai és logikai értelemmel:

Köztudott, hogy a hangterjedés csak levegőben rezgés útján működik 332m/sec sebességgel.

 Földgolyónkat pedig kb. 30km vastag légréteg veszi körbe, azontúl pedig ahol nincs levegő a hang sem tud tovább jutni. Azonkívül  különböző /több mint száz nemzetségü/ süketnémák  jelbeszédes imái a földgömb minden pontján.     Kérdés  mikén találnak egy Isteni reagálására az imák az Istenhez szóló halotti beszédek a sok nemzedéken szóló szent énekek. Azon túl a a süketnémák jelbeszédei,  hogy cserélődnek Istennel ők kirekesztettek lennének? Tehetnek arról, hogy úgy születtek nem tudnak énekelni és nem hallanak semmit ?  

Másik fizikai lehetetlenség; már köztudott pl. a Hubble-űrszondával 15milliárd fényév távolságba és minden irányba el lehet látni de mennyországra nem találtak. Itt még megjegyzendő, hogy a fény sebesség és hangsebesség össze- hasonlítása indokolt lenne.                                         

Egy másodperc alatt a fénysebesség 300ezer kmt tesz meg. Érzékelés képpen    /a földet 7.5szer kerülheti meg 1másodperc alatt/. A hangterjedési sebessége pedig csak 330méter/másodperc ez km-ben 0.33km/ mp, így több mint 900ezerszer tovább tenné meg a 15milliárd fényévet a hang, ha a 15milliárd fényév határán lenne az Isten országa. A visszajelzéssel kétszeres idő kellene. Ez egy Istennel való beszélgetésre is érvényes lenne.

Ilyen alapon ha Jézus fénysebességgel tudna a menny felé haladni még az első milliárd fényév megtételétől is messze lenne a csak kerekített kétezer éve történt indulás óta.

       Az emberi beszéd normál körülmények között legfeljebb 80-100 méter távolságra   .       jut el. Különleges esetekben a minaretekből kiáltással 1.5 – 2km távolságig érhet.

Van egy közmondás „Kutya ugatás nem hallik az égig.” Az emberi hang sokkal gyengébb következésképp az emberi hang még kevésbé hallik az égig.       Bibliai nyelven „Pusztába kiáltott szó” minden hangos imádság. Minden halotti beszédre a temetőkben, de a címben említett Istent dicsőítő énekekre is vonatkozik.

Ide tartozónak mondható a Mózes I. könyvében 1.rész 26.vers „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; …” Egyértelmű  ezek szerint, hogy Isten a hasonlóság alapján ugyan úgy hall meg hangokat ahogyan a teremtményei.

Másik a célzott hely ami  a mennyországot illeti. Az, hogy a menny hol van milyen irányban, másik dilemma legtöbben erre azt válaszolnák, hogy fönt, de egy földgömb minden pontján lehet-e ilyet állítani. Hiszen a déli vagy északi irány ellentétes akkor merre melyik lenne az igaz. Vagy 12óra múltán a föld forgása miatt a korábban fenti irány is ellentétes lent lesz. Így a keletnek tartott irány is már hat óra múlva 90º eltéréssel déli irány lesz. Netán gömb alakú lenne a mennyország és az univerzumok összessége is benne volna. Ugye hihetetlen.                                         

Tehát erről a dilemmáról a bibliaírók nem tudhattak de még Jézus sem tudta ezeket, amikor az imádságot írásba fektették hagyatékul. Jézus is csak az írásra hivatkozott mindig csak onnan tudhatta amit tudott. Ő is meg akik Őt tanították még nem hibáztathatók.

. A mai kór hittérítőinek viszont nem szabadna kirekesztő módon mindezek felett szemethunyni  eltitkolni és továbbra is tévhitbe vinni és tartani az ember tömegeket.

Nézzük a megdöbbentő gyarkorlatban tapasztalt ima hatásokat. Példaképp,  a második világháború esetén milliók imádkoztak, hogy „Édes Istenem  segíts, hogy ne legyen háború”.  Semmi hatás, folytak a katonai behívók ki küldései. További ima tömegek millióktól, hogy csak apukát ne hívják be katonának, de a harcolni nem akarók millióit is bele kényszerítették a mások megölésére nyomorékká sebesítésére. Vagy csak miránk nedobjanak bombát. További imák csak élve egészségesen segitsd haza Istenem fiamat férjemet, de aháború csak éveken át folytak és a fokozódott egyre modernebb egyre gyilkosabb fegyverekkel súlyosbodtak. Közben egyre több koncentrációs kivégző táborok is épültek velük együtt az ember kínzások. A további milliós imák is hiába hangzottak az isteni segítség csak nem változtatott ment tovább minden háborús áldozat legyen az kisgyermek beteg idős azáldozatok évről évre nőtt. Pedig csak induláskor elég lett volna néhány tucat emberre átkos betegség, szívhalál vagy egyébb rejtett kór a  mindent előre látó Isten beavatkozásával. De hiába a sokmillió gyermeki és istenfélők de papok gyülekezetek imái is, hat éven át folytatodott a gyilkos háború. Több mint 5.6 millió Isten választott kiválasztott népéből és több mint 60millió más vegyes ártatlan halálos áldozat. Ezeknek rokonai mind mind imádkoztak hatás nélkül. De még ezek után is folytatódott a hadifokságokkal népelnyomó terror hatalmak sújtásaival.

De csak a soksok ember áldozatos és háborús összefogásával lett vége a gyilkos éveknek.

Valójában csak a szenvedő alanyok tudják igazán mi az ha soksok hiába való imádságok után nem történt meghallgatás.

De ugyanígy a rabszolga társadalom megszüntetéshez is és gyilkos pestishez is csak a sok emberi küzdelmes türekmes munka tudott véget vetni.  Hasonló a gyermekágyi láz esete is. Stb.

Mind erre mondhatják, hogy Isten műve a megszüntetés, ám ez csak annyira igaz mint az, hogy Istenhozott pedig Isten nem fuvaros. És mindenki leginkább saját lábain jön megy mint az egyébb élőlények is akiknél nincs az Istenhozott megszólítás.

Ez hasonlóan emberekre gyakorolt hatás, mint a „Napkelet” meghatározás ami a Biblia első lapján Mózes I. 2.rész  8. „ …Édenben napkelrt felől…” ezt sulykolták az emberekbe, pedig a nap nem kél sem nem nyugszik  földünkhöz képest álló csillag.

 Mégis mind máig az égtájak is ez szerint vannak elnevezve és a korunk emberei is úgy mondják keletre fordulva imádkoznak a minaretekben és imaszőnyegeken.

Tehát tagadhatatlan, hogy a gyermek kórtol végzett nevelés félrevezetett módon működik mind máig.

Tehát egy elmondott ima tényszerüen csak önmegnyugtatás mert így lettek az agyakba beprogramozva.  Ez hasonló a fehér paripán érkező királyfi utáni epekedés és mert a mesék után így hatott a leányra és még az anyja is úgy biztatta, hogy te vagy a legszebb biztos rád talál. Nos ilyen hitbe nevelni embereket nem tisztességes ezt bekellene látni a mi korunkban.

 Én úgy érzem nics semmi kivetni való ebben a megközelítésben és köszönöm a türelmes áttekintést. Az igazság megérdemelné, hogy ez is közkincsé váljon, a kirekesztés helyett.

A fentiek csak igen kis részei „A Biblia leleplezése” című kis könyvben össze gyüjtött dilemmákhoz képest. Ám a könyváruházakban az eladók is csak a konkrét rákérdezés után számítógépes kereséssel találnak a kis könyvre más könyvek mögött. Mintha számüzve lenne a tudományos alapokra épített kis könyv.    Reagáló cím megadás és kérés alapján 1-2kiskönyvet eltudok juttatni mert még van kb. 1200példány a közérdek kielégítésére.

Tisztelettel Takács Sándor email:kontroll1933@t-online-hu,

 

Árpi136000 Creative Commons License 2010.09.04 0 0 238
Szaleán Szövetseg

szaleanszovetseg.g-portal.hu

Ezotéria,Fantazy kategoriába
szantokati Creative Commons License 2009.12.06 0 0 237
De kár, hogy süllyed az a topik! Itt nincs senki aki látókkal, jóslással foglalkozik? Az online jóslást próbálta vki?
duále Creative Commons License 2008.02.02 0 0 236
duále Creative Commons License 2008.01.27 0 0 235
kris12 Creative Commons License 2007.11.21 0 0 234
Az egóról:

"A lebegés: egy teljesen új életforma. Te hozzászoktál a küzdelemhez; hozzászoktál ahhoz, hogy az árral szemben úszol. Az ego tápláléka a küzdelem. Ha küzdhetsz valami ellen, akkor az ego remekül érzi magát. De ha nincs küzdelem - az ego egyszerűen elpárolog. Küzdelem nélkül az ego egyszerűen életképtelen. Az indok nem számít, akár világi ügyekért, akár spirituális célokért, de harcolnia kell. Akár másokkal, akár saját magaddal küzdesz, de küzdesz. Akiket világi embereknek nevezel - másokkal viaskodnak. Akiket spirituális embereknek nevezel - önmagukkal harcolnak. De a küzdelem mindkét esetben ugyanaz: az ego tápláléka. A valóság akkor tárul fel előtted, ha abbahagyod a küzdelmet. Akkor Te is eltűnsz, mert küzdelem nélkül az ego rögtön életképtelenné válik. Az egónak állandó pedálozásra van szüksége. Ez pont olyan, mint a biciklizés. Ha nem pedálozol tovább, akkor előbb- utóbb eldőlsz. Egy darabig még gurulsz a korábbi lendülettől, de aztán hamarosan megállsz, és vége. Az egónak szüksége van az együttműködésedre - te tartod életben az örökös küzdelemmel, ellenállással."

Osho.
iszugyi Creative Commons License 2007.11.03 0 0 233
Addig ki voltam tíltva mindenhonna!
Előzmény: kris12 (232)
kris12 Creative Commons License 2007.11.03 0 0 232
Azért mem eszik olyan forrón a kását, mégsem tiltottak ki, hiszen látom, délután írtál a Fotonok nem léteznekbe.
Előzmény: iszugyi (231)
iszugyi Creative Commons License 2007.11.03 0 0 231
Mielött a Gépház innen is engemet kizárva teljesíti az akadémikus fizika cenzuráját, fel szeretném hivni a figyelmetek a tudományos testamentumomnak nevezhetö könyvemre: "Physics of Elementary Processes", Bp. (2005) ISBN: 963 219 791 7. Ez egy teljesen új természetleírást tartalmaz, új matematikai formalizmussal. Ez nem egy ezoterikus könyv, ez egy fizika könyv. Az akadémikus fizikusok teljesnek mondható cenzurája ellenére, sikerült 'belopnom' a könyvemet világszerte a fizikai könyvtárokba. A fizikai természettudományban szabad kutatás, szabad vélemény kinyilványítás nem létezik. Ezt mindenkinek tudni kell!
Előzmény: iszugyi (230)
iszugyi Creative Commons License 2007.11.03 0 0 230
Már azt hittem a Gépház engemet az egész Fórumból kizárt! Hála Istennek nem. Ezért megkérdezem a 'Tudomány' modijától hová tüntették el a "Hogyan müködnek a mikroszkópikus rezonanciák?" topikom? Én nem tartozom az ezoterikusok klubjába, és kutató részecskefizikus vagyok, akit az akadémikus fizika indexre helyezett az új elméleteim miatt! A Gépház is csatlakozott a cenzúrához.
Előzmény: iszugyi (229)
iszugyi Creative Commons License 2007.11.03 0 0 229
Nem egyoldalúan, hanem helytállóan!
Előzmény: kris12 (228)
kris12 Creative Commons License 2007.11.02 0 0 228
Eddig három karakteres nickkel találkoztam a fórumon:

- Iván Gábor: megszállottan hirdeti az igét, hogy nincs Isten, azaz, hogy van Isten, de ez az általa definiált Általános Isten.
- iszugyi: Új fizikai elméletét hirdeti a neten (megjegyzem, elég egyoldalúan).
- Klaus Matefi: A vallások az asztrológiára épülnek – állítja.

Nekem tetszik.
kris12 Creative Commons License 2007.10.31 0 0 227
Az anyagias gondolkozású ember: Értékrendjében első helyen állnak az anyagi javak, mindaz, amit pénzért lehet megszerezni (a testnek). Azt se tudja, hogy létezik emberi szeretet (a léleknek), vagy intellektuális élmény (a szellemnek).
Ez az ember lehet materialista, ateista, de lehet hogy istenhívő, de nem a szó igazi jelentésében.

A nem anyagias gondolkozású ember: Az előző ellentéte. Tudja, hogy az anyagi javakon kívül létezik más érték is a földön.
Előzmény: Törölt nick (225)
kris12 Creative Commons License 2007.10.31 0 0 226
Jezus Kristus = Julius Caesar ?

Érdekes hírt olvastam.

Egy Jan van Friesland nevű holland újságíró egy dokumentumfilmet készített The Passion of Caesar címmel, amelyben teljes hasonlóságot mutat be Jézus Krisztus és Julius Ceasar élete között, Francesco Carotta tanulmányára is támaszkodva:
- Mindkettőjüket elárulta egy barát (Júdás – Brutus)
- Mindkettőjüket azzal vádolják, hogy király akar lenni. (zsidó – római)
- Szerető (Mária Magdolna – Kleopátra)

Lásd még pl.:
http://www.scribd.com/doc/445099/The-Passion-of-Caesar-press-release
http://babakfakhamzadeh.com/index.asp?cat=12&item=957 http://www.carotta.de/subseite/echo/tumult-e.html
kris12 Creative Commons License 2007.10.30 0 0 223
Ui.: És nem buddhista!
Előzmény: kris12 (222)
kris12 Creative Commons License 2007.10.30 0 0 222
Ui.: Mert ez az Ezoterikusok klubja.
Előzmény: kris12 (221)
kris12 Creative Commons License 2007.10.30 0 0 221
Hát én. De gondolom, sokan vagyunk.
Előzmény: Amida (220)
Amida Creative Commons License 2007.10.30 0 0 220

szia kris12

 

Bocs. Én csak arra voltam kíváncsi, hogy: Ki van itt ezoterikus?

 

Amida

Előzmény: kris12 (219)
kris12 Creative Commons License 2007.10.30 0 0 219
Kedves Amida!

Az igazság az, hogy ez a. szellemi vagy intellektuális, tehát nem anyagi vonatkozású hatalom kérdése egy mellékes motívum volt a folyó vitában, de akkor már vesézzük ki!

Én csak azt jelentettem ki sematikussan, hogy a pénz és hatalom kölcsönösen egymásba konvertálható, de erre avi1 fölhívta a figyelmemet, hogy létezik olyan hatalom, illetve hatalomvágy, aminek célja nem anyagi jellegű, és ez szerintem is így van.

Tudsz rá mondani példákat? Én gondolkozom rajta.

Ui.: Szerintem a NASA biztosan, a Vatikán részben pénzzel működik.
Előzmény: Amida (217)
kris12 Creative Commons License 2007.10.30 0 0 218
Akkor most gondolkozzunk szigorúan logikusan és tudományosan!

- Az anyag és a pénz között én nem látok összefüggést.
A pénz társadalmi termék, ezért a társadalmat és magát az embert nem lehet kihagyni a kérdéskörből. Az ember pénzt ad az anyagi javakért (balta, juh). (Sőt a nem anyagi szolgáltatásokért is). Persze az anyagi javak értéke mögött a belefektetett munka van. Tehát mégegyszer hangsúlyozom: az ember szemszögéből figyelem a dolgokat. A materialista gondolkozású ember csak az anyagi javakat és a pénzt látja - mást nem lát - és minél többet akar ezekből szerezni, akár a sírba is elviszi. Ugyan ez áll nagyjából az egész társadalomra is. A politika és reklámok is ezt sugallják.
Ez az anyag és pénz közötti összefüggés.

- A maffiavezérek túlnyomó többsége hívő még manapság is…
Ezek csak misére járnak, aranykeresztet viselnek a nyakukban, és imát mormolnak. De belül mérhetetlen pénz és hatalomvágy égeti őket. Ezek nem szeretik Istent, csak saját önző személyüket. Nem félnek Istentől, csak a többi maffiózótól.
Egyszóval az a nem materialista gondolkozású ember, aki úgy gondolja, hogy létezik más is a világon, mint anyagi javak. Tehát az a kérdés, hogy mi az ember értékrendje, mit helyez első helyre, stb.

Előzmény: Törölt nick (215)
Amida Creative Commons License 2007.10.30 0 0 217

kris12

 

"létezik szellemi, intellektuális hatalom is, ami nem anyagi vágy."

Ezért aztán Vatikán és a NASA pénz nélkül mükődik ... hahahahaha ... ;)

A "hatalom" szó önmagában a vágy és a ragaszkodás tárgya.

Ki van itt ezoterikus?

 

Amida

 

 

Előzmény: kris12 (216)
kris12 Creative Commons License 2007.10.30 0 0 216
Tulajdonképen igazad van, „a pénz és hatalom kölcsönösen egymásba konvertálható” nem egy általános érvényű igazság, csak a hatalom egy részhalmazára igaz. Ha van pénzed, hatalmat tudsz szerezni. Ha van hatalmad, pénzt tudsz szerezni. De valóban - mint ahogy írtad - létezik szellemi, intellektuális hatalom is, ami nem anyagi vágy.
Előzmény: avi01 (214)
avi01 Creative Commons License 2007.10.29 0 0 214

Az un. „földhözragadt materialisták” mindent kizárólag az anyagiakon keresztül, azaza a pénzen keresztül ítélnek meg. Mondhatná valaki, hogy ott van a hatalom is. Igen, de a pénz és hatalom konvertálható egymásba kölcsönösen, mint az anyag és energia (E=m*c**2).
Itt már egy fejlődési szakaszt ölelsz át, melynek legalján van a nyers anyagiasság, és anyagias birtoklásvágy. A hatalomvágy már egy fejlettebb, ha úgy tetszik szellemiesebb vágy, melynek eszköze lehet az anyag, de önmagában a hatalomvágy nem anyagi vágy.

 

Amikor annak idején bevonultam, és alacsony intelligenciájú, és végzettségű vidéki fiú, aki előttem fél évvel vonult be, az elöljáróm lett, kiélte hatalmi hajlamait, mert addig csak kivülről tapasztalta meg.

 

De hatalmi effektus van a  nők csábításában, sőt van aki az alázatát használja fel rejtett hatalomgyakorlásra, alárendelem magam neked, ezzel kötlek magamhoz, ezzel nyerek hatalmat feletted. Tehát ez az egyenlet nem fog meg, főleg, hogy sosem vonzódtam a matekhoz.

 

Ha már itt tartunk, kifejteném saját véleményemet: 33% anyagi, 33% lelki és 33% szellemi juttatásra, táplálékra van az embernek szüksége.
Tökéletes!  Hisz az ember test, lélek, szellem.

 

A hatalom furmány dolog, hisz az ember az állat és növényvilág felett kapott hatalmat Istentől, embernek ember felett nem kéne hatalmaskodnia. Felettem az hatalmaskodhat, akinek én adok hatalmat önmagam felett, akinek én adom, attól bármikor vissza is vehetem, így szabad vagyok akkor is, ha valakinek hatalma van felettem. Meg is szoktak lepődni, amikor visszaveszem, de ők ejtették tévedésbe magukat, hogy hatalmat hittek a kezükben.

 

A legnagyobb erő és hatalom az önmagunk feletti hatalom, csak így lehet megérteni, hogy a Mester kijelenti, minden hatalom neki adatott égen és földön, majd ellenállás nélkül hagyja magát megfeszíteni.

Előzmény: kris12 (204)
kris12 Creative Commons License 2007.10.29 0 0 213
Az igazi földhözragadt materialista pénzimádó.

A materialista tudatában csak az van, hogy nincs másik világ, csak ez az anyagi világ, aminek megnyilvánulásait primitív érzékszerveivel látni, hallani tudja.

Filozófiája szerint létezik tudat is, de ez csupán az anyag terméke, másodrendű dolog. Minden lényeges dolog anyagi, a többi csak a kémia és biokémia játéka. Egyszer majd ezt is leírjuk pontosan, megmagyarázzuk logikusan. Ez a materialista gondolkodás. Nincs más, csak az anyag.

Az anyagot pedig csak pénzért adják.

Mondhatom primitív gondolkozás.
Előzmény: Törölt nick (211)
kris12 Creative Commons License 2007.10.29 0 0 210
Nem, de tényleg, ahogy írtam, a materialisták mindent kizárólag az anyagiakon keresztül, azaza a pénzen keresztül ítélnek meg. Tele vagyok kollégákkal és ismerősökkel, akik mindent csak az anyagiakra (anyagra) vezetnek vissza. Ez a hozzáállás mindig egoista, telhetetlenség, önzés, gyakran összeesküvés-elmélethez vezet, mindig a rossz, a gonosz győzedelmeskedését jelenti.

Pedig az embernek szüksége van másra is, pl.: lélek: szeretet (még a háziállatnak is kell!), szellem: intellektuális szórakozás.
Előzmény: Törölt nick (209)
kris12 Creative Commons License 2007.10.29 0 0 208
Teljesen egyetértek veled :-)
Előzmény: Mirdad (206)
kris12 Creative Commons License 2007.10.29 0 0 207
Gondolhatod, hogy csak szimbolikusan írtam a 33%-ot. Sokkal csúnyább lett volna, mondjuk: 3,33%. Mondhattam volna, hogy 1/3 rész. (Jó vagyok matból, a szektákat meg nem kedvelem.)
Előzmény: Törölt nick (205)
Mirdad Creative Commons License 2007.10.29 0 0 206

 

 "több ezer éves keleti hagyományok..."

 

  Nyugaton is minden megvan, nem keleten fedezték fel a spanyolviaszt.

Szerencsére :) Csak a nyugati őseredeti tanításokat nehezebb fellelni

(apokrifok, stb.), mert jobban rárakódott a felszínes, erőtlen állam-vallás

dogmatikája, stb. Persze keleten sem állt meg az idő, nehogy azt higgyük:

ki tudja, hogy a mai formában lévő mai divatos keleti tanok azok-e, amik

a több 1000 évvel ezelöttiek.

 

 Nagyon bölcsen írta Jung, (aki lélektanászként alapvető összehasonlító-vallástörténeti, mitológia munkát végzett), hogy a nyugati embernek nem kellene eröltetnie egy gazellabőrön verejtékezve a meditálást, mint tették ezt ezer évek óta

a keletiek, az ui. egy teljesen más kultúrához idomuló MÓDSZER.

A Tan persze egyetemes, de ami Buddha idejében működött Indiában, az nem biztos, hogy működik Rhode Islanden, a 124. utcában!  A gyarmatárú boltok,

megvilágosodást áruló guruk persze nagyon népszerűek, felszíni kezelésnek

jók is, megpihenhet a napi pörgésben kifáradt üzletember.

 

  A keleti és nyugati tanok lényegi azonosságát, hasonlóságát éppen azok "fedezték fel" akik megismertették a nyugatot kelettel: teozófusok (Blavatsky asszony), teozófusok, antropozófusok (Dr. Rudolf Steiner), stb. Ők láttak univerzálisan, és egyből megtalálták az analóg nyugati misztériumokat (pl. a tibeti beavatásokkal kapcsolatban). Arról nem is szólva, hogy a kifejezetten

"nyugatinak" tűnő alkímia (belső alkímia=szellemi megVALÓSítás) analógiái meg keleten vannak meg: az indiai, kínai alkímiai ábrák teljesen hasonlóak a nyugatiakhoz (még az anyagi aranycsinálás eszközei is: lombikok, stb.).

 

  Szóval: közel-nyugaton is megvan minden, csak fel kell fedezni :) 

 

 

Előzmény: kris12 (202)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!