Keresés

Részletes keresés

dzsaffar3 Creative Commons License 2017.09.24 0 0 188

Kösz az infot, a tanulmányba bele fogok nézni.

 

Annyi pontosítás Safi hozzászólásához, hogy a református templom nem a földvárban van, hanem annak a tövében, akárcsak a tájház. Az egykori vár sáncain belül az egykori vártemplom alaprajzát kővel rakták ki. A helyszínt ismerem :)

--------------

 

Köszönöm.

Nekem csak a Borsod Vármegye története van meg könyvben.

 

Nem jártam ott.

 

Safi

Előzmény: showtimes (187)
showtimes Creative Commons License 2017.09.24 0 0 187

Kösz az infot, a tanulmányba bele fogok nézni.

 

Annyi pontosítás Safi hozzászólásához, hogy a református templom nem a földvárban van, hanem annak a tövében, akárcsak a tájház. Az egykori vár sáncain belül az egykori vártemplom alaprajzát kővel rakták ki. A helyszínt ismerem :)

dzsaffar3 Creative Commons License 2017.09.24 0 0 186

Wolf 2008-as dokrorijában bővebben is olvaashatsz róla: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1206/1/wolf.pdf

Előzmény: showtimes (182)

----------

 

Köszönöm.

Azért nekem elgondolkodtató az "égésnyomok" említése.

 

Sáfár István

Előzmény: turosz (185)
turosz Creative Commons License 2017.09.24 0 0 185

Nincs semmi írásos nyoma a pusztulásnak, és a régészek sem találtak pusztulásra utaló jeleket, így vsz. megúszta a tatárjárást. Erre utal az is, hogy 1245-ben először bukkan fel az espresség említése kapcsán - a templom a várban volt - és a várjobbágyai rendszeresen említésre kerülnek az 1260-1270-es évek harcaiban.

Wolf 2008-as dokrorijában bővebben is olvaashatsz róla: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1206/1/wolf.pdf

Előzmény: showtimes (182)
dzsaffar3 Creative Commons License 2017.09.24 0 0 184

Tudomásom szerint a borsodi vár helyén épült a református templom.

 

 

"Ezt megerősíti Anonymus elbeszélése is, ki Borsod vár szerepének fontosságát a következő szavakkal írja le: "Midőn pedig meggyökereztek vala, akkor köztanácsból és minden

lakosok javaslatára Borsut, Bunger fiát erős haddal kiküldték a lengyelek földje felé, hogy az ország széleit tekintse meg és gátakkal erősítse meg a Turtur (Tátra) hegységig és alkalmas helyen építsen várat az ország őrizete végett. Borsu pedig búcsút véve, szerencsésen megindula és sok parasztságot összegyűjtvén, a Buldva vize mellett várat építe, melyet azon nép Borsodnak neveze. mivelhogy kicsiny vala. Borsu pedig a lakosok fiait túszokul vévén
s
határokat hányván a Turtur hegyeinél, visszatért Árpád vezérhez; és Borsu visszatértén lőn nagy öröm a vezér udvarában. A vezér pedig ijó tetteért
Borsut azon várban ispánná tevé és azon rész minden gondját reá bízá."
1
Hogy a borsodi várispán hatósága mekkora területre terjedt ki, erre nézve a későbbi oklevelekben csak töredékes nyomokra akadunk. 1194-ben Pel (a későbbi Pély falu, most puszta) földet veszi ki a király Borsod vár joghatósága alul.
2
1219-ben a várispán népei laknak Vámos faluban.
3 Ugyanez évben Berente (Beleta), Láncz, Mucsony, Radistyán (Zudesthan) és Császta (Shazka) falu várjobbágyai tagadják, hogy ő nekik kötelességük volna a várbörtönnek őrzése, mert ők hadakozó várjobbágyok.
4 A ma már ismeretlen Oym faluban is várjobbágvok laknak.
5 1220-ban
Tard
faluban királyi tárnokokkal találkozunk.
0 1221-ben a váradi káptalan előtt volt perük a Csokva, Omány és Mocsolyás faluban lakó jobbágyoknak.
7
Az ugyanez évben említett Tilos (talán a későbbi Tullos), Abrány és Lövő falvak is alighanem várbirtokok.
8 1229-ben Endre király veszi ki Zymhud (Szuhogy) földet a vár hatósága alul.
9 1230-ban a Borsod vármegyébe kiküldött királyi birák ítélnek Ornolthy (Arnót) föld tulajdonjoga dolgában.
10
1240-ben Borsod várának Dédes faluban lakó várjobbágyai igényt tartanak Tardona faluban levő birtokokra.
1
1 1245-ben Palkonya a tatárjárásban elpusztult borsodi várföld.
1
2 1248-ban Nagy-Győr, a későbbi Diós-Győr Borsod királyi vár tartozéka.
13
1260 körül Montaj föld fele része Márton várjobbágy kezén van.
1
4 Midőn 1263-ban az egri káptalan előtt Balajt föld eladásra kerül, a borsodi vár jobbágyai mint szomszédok vannak jelen, tehát nekik is lehetett ott birtokuk.
1
5 1266-ban Bába falut veszi ki István ifjabb király a vár tartozandósága alul.
1
6 1275-ben Kondó táluban lakó várjobbágyok nyernek nemességet.
1
7 IV. László király 1279-ben Érmes (Ormos puszta) várföld erdeit adományozza el.
1
8 1282-ben a király Peresznye faluban (Parasznva) lakó várjobbágyokat nemesít meg.
1
9 1290 körül Sáp falu
1 Anonymus 18. -
3 Dl. 33. Árpádk. új okm. XI. 56. -
3 Váradi
Regestrum 41. - * Uo. 18. -
6 Uo. 89. -
6 Uo. 24. -
7 Uo. 367. -
8 Uo. 47.
9 Árpádk. új okmt. I. 263. -
1
0 Dl. 158. Hazai okmt. VII. 18. és
Szendrei,
Miskolcz Története
III.
9. -
1
1 Árpádk. új okmt VII. 101. -
1
2 Századok
1874. 511. -
1
3 Fejér IV, 2, 17. -
1
4 Dl. 9712. -
1
5 Dl. 7820. -
1
6 Dl. 613.
Proc.
Tab.
231. Arp. új. okmt. VIII. 147. -
1
7 Sztáray-oklevéltár I. 18. Fejér
VII. 4, 151. -
1
8 Zichy-okmánytár
III.
3-4. -
1
9 Árpádk. új okmt. IX. 380.
sincs már Borsod vár tartozékában, noha mielőtt a király eladományozta, a váré volt.
1
Mindössze ennyi várbirtokot tudunk kimutatni okleveles alapon a hajdan nagy kiterjedésű várispánság uradalmából.
Egyébiránt sem valami sokat tudunk Borsod vára történetéből. mely mint megyei középpont is kénytelen volt a későbbi századokban Kaza, Sajó-Szent-Péter, Miskolcz, Aszaló, Ónod és Szendrő városoknak és váraknak átengedni az elsőséget. Midőn pedig
a
XII. és XIII. században királyaink a várbirtokokat nagv bőkezűséggel osztogatni kezdték, a vár uradalma lassanként teljesen elhanyatlott. Más uradalmak keletkeztek a vármegyében "

 


s  Borsod vár jelentősége nagyon alászállott. A tatárjárásig még megvolt valahogy; de 1241-ben a tatár hadak teljesen elpusztították, s ma már romjaiból is alig van fenn valami."

 

Forrás, dr. Borovszky, Borsod vármegye története, 1909, I. kötet, A névadó vár, 14. old.

 

Safi

  •  
Előzmény: showtimes (182)
Autocrator Autenthicus Creative Commons License 2017.09.24 0 0 183

Direkt közlést hirtelen nem találtam erre a várra, de az ilyen típusú várak mind elpusztultak. Az el nem foglalt várak között sem találtam a nevét.

 

 

 

 

Borsod várának elképzelt rekonstrukciója

Előzmény: showtimes (182)
showtimes Creative Commons License 2017.09.24 0 0 182

Van egy kérdésem, amire nem találtam eddig választ, hogy a borsodi földvár magyar kézen maradt a tatárjárás alatt vagy bevették?

Amit olvastam a vár történetéről a tatárjárástól nem szólnak konkrétan, viszont égésnyomos régészeti leleteket említettek esemény nélkül.

showtimes Creative Commons License 2017.08.28 0 0 181
showtimes Creative Commons License 2017.08.24 0 0 180

Folyamatban van a diósgyőri vár rekonstrukció második ütemének az előkészítése, amely megvalósítására 5 milliárd forintot szánnak.

 

 

 

Bővebben:  https://www.facebook.com/919849161427253/photos/a.919881798090656.1073741828.919849161427253/1495851893826974/?type=3&theater

 

baltás_napóleonka Creative Commons License 2017.01.03 0 0 179

Tisztelt Urak!

2017 nyarán tartandó teljesítménytúrára keresek társakat ötletekkel és élőerős felajánlással (azaz részvétellel:). Nagyon közeli dátumok esszenciája ez az év, melyben egyesül az 1566-os szigetvári hőstett, az 1666-os I. Rákóczi Ferenc - Zrínyi Ilona házasság (tehát a protestentizmus magyarországi egységének "megkoronázása"), és természetesen a reformáció 1517-es 500. évfordulója. A török elleni harcok emlékei is érdekesek.

Azokat a helyszíneket kellene felkeresni, lóval vagy gyalogosan, amerre Zrínyi Ilona járt. Ez a jelenlegi országhatáron belül, mondjuk a Barcs-Csurgó-Berzence területről tart Sárospatakig, a Rákóczi-várig. Az úton található református emlékek megtekintendők.

De tudja valaki, merre ment Zrínyi Ilona?

 

Nagy tisztelettel várom az ötleteket.

Vaftrúdnir Creative Commons License 2016.12.27 0 0 178

Jüling Krisztián és Tóth Géza készítette a fotókat, Pusztay Sándor a rövid szöveges ismertetőket.

Előzmény: showtimes (177)
showtimes Creative Commons License 2016.12.27 0 0 177

civertan kolléga képei vagy valaki más?

Előzmény: Vaftrúdnir (175)
Vaftrúdnir Creative Commons License 2016.12.27 0 0 176

Érsekújváron rövid ideig (1664-1687?) volt oszmán vilájet, ez volt az Oszmán Birodalom legészakibb tartományi központja.

Előzmény: dzsaffar3 (174)
Vaftrúdnir Creative Commons License 2016.12.27 0 0 175

Sziasztok!

 

A Zrínyi kiadó gondozásában megjelent a Várak a magasból c. kiadvány.

 

A legszebb váraink gyönyörű légi fotókon, rövid szöveges ismertetővel.

Néhány kevésbé ismert vár is helyet kapott a kiadványban.

 

4.990 Ft a bolti ára, szerintem megéri.

 

dzsaffar3 Creative Commons License 2016.12.06 0 0 174

 török portyázók eljutottak nyitráig is. vilájet nem tudom volt e újváron

 

az első ilyen komolyabb vár az volt amit a Hunyadiak többször visszafoglaltak

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szendr%C5%91_(Szerbia)#/media/File:Smederevo_fortress_(Smederevska_tvr%C4%91ava)_-_by_Pudelek_01.JPG

 ----------

 

Van egy ilyen 400 oldalas könyvem Dr. Blaskovics József jegyzésével: Az újvári elájet török adó összeírásai.

 

Pozsony, 1993

 

Sáfár István

Előzmény: gyáriul (173)
gyáriul Creative Commons License 2016.12.06 0 0 173

a török portyázók eljutottak nyitráig is. vilájet nem tudom volt e újváron

 

az első ilyen komolyabb vár az volt amit a Hunyadiak többször visszafoglaltak

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szendr%C5%91_(Szerbia)#/media/File:Smederevo_fortress_(Smederevska_tvr%C4%91ava)_-_by_Pudelek_01.JPG

Előzmény: showtimes (159)
showtimes Creative Commons License 2016.12.03 0 1 172

A vajai Vay várkastély nagyon jó állapotban van és érdekes, a család mellett a kuruc korra fókuszáló kiállítás látható benne (falai közt megfordult II. Rákóczi Ferenc is).

 

Ecskend-321 Creative Commons License 2016.10.03 0 0 171

Egy jó kis kirándulás célpontja lehet Drégely vára a Börzsöny északkeleti végein.

 

Történelmének egyik legismertebb fejezete:

 

Drégely ostroma és egy magyar hős halála [76.]

464 évvel ezelőtt, 1552 július 6 és 9 között Drégely váránál 146 magyar vitéz áldozta életét a hazáért, a török elleni harcban, Szondi György vezetésével. Arany János balladát, Tinódi Lantos Sebestyén históriás éneket, Marton László pedig szobrot készített a hős[...] Bővebben! Tovább »

forrás: Blog.hu

showtimes Creative Commons License 2015.05.08 0 0 170

A térdig érő várakat én se szeretem, de a fantasy alkotásokat sem, illetve akár modern építészeti kiegészítéseket is lehetne alkalamazni, lásd, acél, plexi, színes világítással... 

Előzmény: Theorista (169)
Theorista Creative Commons License 2015.05.05 0 0 169

http://inforadio.hu/hir/kultura/hir-723569

 

 

"A 16. századi állapotok visszaidézését célzó program kezdődhet az egri várban; a hatmilliárd forintos fejlesztés része a kormány és az egri önkormányzat által a Modern városok program keretében közelmúltban megkötött, öt pontot tartalmazó megállapodásnak."

 

 

"Berecz Mátyás úgy fogalmazott, hogy lejárt a "térdig érő várak" ideje. Egyfelől a közönség nem tudja értelmezni ezeket a rommaradványokat, attrakciós vonzerejük - ekképp bevételtermelő képességük - igen gyenge. Másfelől az időjárás viszontagságainak jobban kitett falmaradványok megóvása is aránytalanul drágább, és sok problémát vet fel - mondta."

showtimes Creative Commons License 2014.10.09 0 0 168

Egyébként van egy utiképes honlapom, benne sok várról és kastélyról készült fotóval. Több tucat magyar vár, kastély a Kárpát-medencéből, de azért kitekintő is akad Dubrovniktól Monasztírig.

 

A cím: http://kazika.bplaced.net/joomla/

 

 

showtimes Creative Commons License 2014.10.01 0 0 167

Már egy  hónapja, hogy átadták a majdnem újjá, vagy újszerűre épített diósgyőri várat.

civertan14 Creative Commons License 2014.10.01 0 0 166

 

Sziasztok, elkészült a Regéci vár új logója, és weboldala: www.regecivar.hu

 

valamint a Facebookon is szeretettel várunk régi és új képeket a Vár a regéci vár nyílt csoportba: https://www.facebook.com/groups/1463698780534687/?fref=ts

 

assessmentcenter Creative Commons License 2014.02.19 0 0 165
showtimes Creative Commons License 2014.02.12 0 0 164

Fraknó, az Esterházy család ősi erőssége. Nálam benne van a 10 legszebb magyar várban.

 

assessmentcenter Creative Commons License 2013.10.21 0 0 163
showtimes Creative Commons License 2013.10.19 0 0 162

Építjük a múltat, jövőre jöhet Nagy Lajos :D

 

ha a románok ezt meglátják belesápadnak :)

 

assessmentcenter Creative Commons License 2013.07.12 0 0 161
showtimes Creative Commons License 2012.11.25 0 0 160

Révkomáromból jött a határon inneni magyarokhoz a segítségékérés.

 

Hat felvidéki műemlékre szavazhatnak online, a legtöbb szavazatot kapó kapuját felújíttatja egy szlovák bank. A listán van a ma is többségében magyarok lakta települések közül a híres komáromi erőd Lipót kapuja, valamint a sajószentkirályi kastély kapuja is. Csak két kattintás egy voks!

 

A részletek, magyarul:

 

http://www.kulcsmagazin.hu/cikk.php?id=3808

showtimes Creative Commons License 2012.08.19 0 0 159

idáig nem értek el a törökök, legfeljebb fogolyként, vagy portyázók

Előzmény: Autocrator Autenthicus (158)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!