Keresés

Részletes keresés

szelíd galamb Creative Commons License 2007.01.13 0 0 227

 

Nagy marhaság amit mondasz.

 

A negyedik keresztes hadjárat el se jutott a Szentföldig, helyette lerombolták Konstantinápolyt, és legyilkolták a keresztényeket, evvel utat nyitva az iszlám terjeszkedésnek.

 

 

Előzmény: Törölt nick (222)
egy cuki ausztrál állat Creative Commons License 2007.01.05 0 0 226
már megint jössz a hüje tényeiddel, ejnye ;-)
Előzmény: ikaljan (225)
ikaljan Creative Commons License 2007.01.05 0 0 225

Ha nem lettek volna keresztes hadjáratok, akkor Európa ma moszlim földrész lenne.

Hm... hát ez mondjuk elégé sántít. A helyzet ugyanis az, hogy az un. kereszteshadjáratok még véletlenül sem valamely terjeszkedő muszlim nagyhatalom megállítására indultak. (illetve amelyek igen, azok szegények egy kivételével gyászos véget értek)

 

A szent földi kereszteshadjáratok esetén szó sem volt valamilyen támadás megálításáról. A Fatimidák (akiktől a keresztesek elvették Jeruzsálemet) jószerivel addig nem is nagyon hallottak a nyugatról, amíg a franjok meg nem jelentek a kapuk alatt.

A szeldzsukok apró részemírségekre bomlott fejedelmségek voltak...

 

Hm... egyébként pont a keresztes hadjáratok hatására alakultak ki az Közel-keleten olyan stabil politikai képződmények, amelyek aztán huzamosabban is fentmaradtak, így hódításra is képesek voltak. (mamlukok, aztán az oszmánok).

 

A hispániai keresztes hadjáratok olyan időszakban kezdődtek, amikor az Almohadok már jó ideje folyamatosan szorultak vissza a félszigetről. (a hispániai előrenyomulás már jó 300 évvel korábban véget ért)

A dél-francia, vagy a baltikumi kereszteshadjáratoknál, vagy a husziták elleni hadjáratoknál ugye eleve fel sem merül az iszlámos téma. (és szegény Bizáncról se feledkezzünk meg... mondjuk Bizánc végleges meggyengítése éppenhogy elősegítette később az oszmánok felemelkedését.)

 

Kifejezetten a un. iszlám előrenyomulást megállítandó keresztes hadjáratból négy volt, mind a négy az oszmánok ellen, és mind a négy magyar vonatkozású. Az elsőt Zsigmond vezette és Nikápolynál ért gyászos véget. A második várnai csatvesztéssel végződött...

A harmadikat Kapisztrán János és Hunyadi Nándorfehérvárnál 70 évre valóban megállította a török előrenyomulását.

Az utolsó próbálkozás pedig 1514-ben volt.... hm... a mindenki által ismert eredménnyel.

 

Előzmény: Törölt nick (222)
templi2 Creative Commons License 2007.01.05 0 0 224
Látom, nem találsz olyan részt az írásban, amit vitatható lenne, mert mellébeszélsz. Senki nem mondta, hogy Galileinek imsernie kellett volna Einsteint.
Előzmény: Törölt nick (221)
templi2 Creative Commons License 2007.01.05 0 0 223
Igen, elvakultnak tartalak.
Előzmény: Törölt nick (222)
templi2 Creative Commons License 2007.01.04 0 0 220
Fanatikusokkal erről inkább nem vitatkozok.
Előzmény: Törölt nick (216)
templi2 Creative Commons License 2007.01.04 0 0 219
Ugy erted, hogy el kene fogadnom a vadlot sajat allaspontjat perdontonek, mondjuk a kereszteshaboruk ideologiajarol?

Nem azt mondtam, hogy fogadd el feltétel nélkül a katolikus álláspontot, csa annyit, hogy mérlegelj és ne higgy el mindent, ami az Egyház ellenségei mondanak.

Ha nem lettek volna keresztes hadjáratok, akkor Európa ma moszlim földrész lenne.

Akkor is amikor azt halllom az egyik kozeleti szereplotol, hogy eszebe ne jusson az ellenfelenek onmerenyletet szervezni, mert o szolt es ettol a ponttol minden feleloseg mar az ove.)))

Ennek mi köze az Egyházhoz?

Előzmény: Törölt nick (215)
Törölt nick Creative Commons License 2007.01.04 0 0 218
   www.inkvizicio.hu
Z757 Creative Commons License 2007.01.04 0 0 217
Szent hússütés.

Megmagyarázzák, hogy, miért jó...
Szánalmas.
Előzmény: Törölt nick (210)
templi2 Creative Commons License 2007.01.03 0 0 214
Ha már ennyire kritikus ember vagy, akkor miért hittél el minden rosszat a katolikus egyházról fenntartás nélkül?
Előzmény: Törölt nick (213)
chlodvig Creative Commons License 2007.01.03 0 0 212

    "Szent"  Invizicio...

 

   volt humoruk, annyi szent... csak sajnos fekete humor...

templi2 Creative Commons License 2007.01.03 0 0 211
Nem tudom mire akartok célozni.
Törölt nick Creative Commons License 2007.01.03 0 0 210

 < "Látom, a történelemkönyvek is a lángok martalékai lettek..."

 

 :D

  De ami nagyobb baj, hogy az iroikkal együtt...! Es az mar nem olyan vicces!

Előzmény: Z757 (209)
Z757 Creative Commons License 2007.01.02 0 0 209
Ámen.

Látom, a történelemkönyvek is a lángok martalékai lettek...
Előzmény: templi2 (208)
templi2 Creative Commons License 2007.01.01 0 0 208
Nem a "vak szerencsének", hanem Krisztus pártfogásának köszönheti.
Előzmény: szelíd galamb (207)
szelíd galamb Creative Commons License 2007.01.01 0 0 207

 

Maga a kereszténység is egy eretnek mozgalomként indult és csak a vak szerencsének köszönheti, hogy túl élte a kezdeti harcokat a többiekkel.

 

Az üldözöttből üldöző lett.

Törölt nick Creative Commons License 2007.01.01 0 0 206

 

  Szegeny Giordano Brunon, meg az elpusztitott többezer emberen

(elegetett "boszorkanyok", "eretnekek"=maskent gondolkodok)

  ez mar nem segit. De azert kedves gesztus....

templi2 Creative Commons License 2007.01.01 0 0 205
Éljen a Szent Inkvizíció!

Nem kell elhinni a modernista-liberális propagandistáknak mindent.
Bemásolok Galilei ügyről egy cikket, amely reményeim szerint, ad néhány szempontot ahhoz, hogy átértékeld az inkvizícióról kialakított álláspontodat.

Galileo Galilei

A hit és értelem közötti viszony egyházi értelmezése jóval II. János Pál pápa legújabb enciklikája előtt, már 1870-ben, az I. Vatikáni Zsinaton megfogalmazást nyert. E szerint:
„Hit és értelem nemcsak, hogy soha nem mondhatnak ellent egymásnak, de még kölcsönösen segítik is egymást, hiszen a valódi értelem bebizonyítja a hit alapjait, és a hit fényétől megvilágítva kidolgozza az isteni dolgokról szóló tudományt, míg a hit felszabadítja és védi az értelmet a tévedésektől, azonkívül sokfajta felismeréssel ruházza fel.
Ezért messzemenőkig hamis azt állítani, hogy az Egyház az emberi művészetekkel és tudományokkal szemben ellenállást fejt ki; sokkal inkább a legkülönbözőbb módokon pártolja és támogatja őket. Hiszen se félre nem ismeri, se meg nem veti azokat az előnyöket, melyek belőlük az emberek életére származnak; sokkal inkább azt állítja, hogy miként ők Istentől, a tudományok Urától erednek, oly módon vezetnek, ha helyesen alkalmazzák őket, Isten kegyelmének segítségével Istenhez.
Azt se tiltja meg, hogy ezek a tudományok saját területükön belül saját elveiket és saját módszerüket alkalmazzák; azonban ezen indokolt szabadság elismerése mellett is buzgón ügyel arra, hogy ezek az isteni tanításokkal ne ellenkezzenek, és ezáltal tévtanokat ne tartalmazzanak, vagy saját határaikat áthágva ne sajátítsák ki és ne keverjék össze azt, ami a hité.” (DH 3019)
Ez a magatartás világos és egyértelmű, és az Egyház mindenkor eszerint viselkedett. A legjobb példa erre Galileo Galilei esete, melyet mindig felhoznak, mikor az Egyháznak a tudományokkal szembeni szűklátókörűségét akarják bizonyítani, ami természetesen az említett SPIEGEL cikket is áthatja.
Hogy „Galilei, a tudomány mártírja” mítoszt „mítosztalanítsuk”, elegendő ehelyütt a Münchenben 1998-ban megjelent „A legismertebb tévedések lexikonját” idézni:
„Ellentétben a szerencsétlen, csak néhány évtizeddel előbb máglyán elégetett Giordano Brunoval, Galilei egész életében jó viszonyban volt az állami és egyházi hatalmakkal. Galilei legnagyobb ellenségei világi kollégái, az egyetemi katedrán oktató professzorok voltak, nem pedig az egyházi szószéken prédikáló szerzetesek. Elsősorban a többi fizikaprofesszor gúnyolódásától és nem az Egyháztól való félelme miatt mert csak ötvenen felül nyíltan kiállni Kopernikus tanai mellett; és amikor a Jupiter holdjait felfedezte, fizikus kollégái megtagadták, hogy belenézzenek Galilei teleszkópjába. Ezzel szemben az Egyház feltűnő toleranciával bánt a különcködő toszkánai fizikaprofesszorral; a pápa kihallgatáson fogadta, a jezsuiták még ki is tüntették tudományos munkásságáért, és ellentétben a világi tudósokkal a jezsuiták hagyták magukat a tények (azaz a Jupiter bolygói) alapján meggyőzni, hogy a ptolemaioszi világkép tudományosan nem tartható tovább.
Csak amikor Galilei a ptolemaioszi világképet nemcsak hamisnak, hanem ezen túlmenően sajátját az egyedüli igaznak kiáltotta ki, (ami nem igaz, miként ezt legkésőbb Einstein óta tudjuk), lett az Egyháznak ez a toleranciája komolyan próbára téve. Hiszen Galilei elveit munkahipotézisként minden további nélkül elfogadták volna, de végső igazságként nem. Ehelyütt az Egyház saját kompetenciáját látta sérülni; így amikor Galilei Kopernikus rendszeréről a figyelmeztetések ellenére egyre határozottabban mint ‘bizonyított igazságról’ nyilatkozott, holott erre bizonyítékokat felhozni nem tudott, reagált az Egyház a maga részéről is elég túlzóan egy dekrétummal, mely a föld forgásáról szóló tant ‘hamisnak és a szent tanítás minden pontjának ellentmondónak’ jelentette ki.
Galileit magát azonban nem fogták perbe. Se könyveit be nem tiltották, se a hatalmasokhoz való viszonyát nem gátolták komolyan. Ha ezekután elveiről mint teóriákról és nem mint végső igazságokról beszélt volna, nyilván soha nem került volna sor a római inkvizíció elé való nevezetes megidézésére.
Ezt az idézést egy újabb könyv megjelenése váltotta ki, melyben Galilei továbbra is, minden figyelmeztetés ellenére, abszolút igazságokról írt. Az idézést 1632 októberében kézbesítették, de Galilei betegsége miatt csak 1633 februárjában utazott Rómába, ahol először a firenzei követ vendégeként a Villa Mediciben lakott, majd később, a tényleges eljárás alatt, 1633. április 12-től június 22-ig, a Vatikán egyik háromszobás lakosztályában, szolgával és kertre néző ablakokkal. Se nem börtönözték be, se nem kínozták meg.
Mint minden zseniális embernek, Galileinek is mindig nehezére esett, hogy kevésbé tehetséges kortársait komolyan vegye. Valószínűleg inkvizíciós eljárásakor is abból indult ki, hogy néhány vitás részlet tisztázása után, melyet a buta bíborosok nem érthetnek meg, hazaküldik őt. Csak minekutána az egyáltalán nem is olyan buta inkvizítorokat semmilyen tudományos érvvel nem lehetett eltéríteni attól, hogy Galilei tiltott módon és hamisan abszolút igazságokról írt, került Galilei pánikba; talán eszébe jutott Giordano Bruno, vagy csak nyugalmat akart – bárhogy is történt: felszólítás és külső nyomás nélkül egyszerűen teljes egészében visszavonta tanait.
Az ítélet engedetlenségre szólt. A büntetés a hét bűnbánó zsoltár 3 éven át történő heti elimádkozása és börtön volt, amit azonban Galileinek soha nem kellett letöltenie. Az eljárás után a toszkánai nagyherceg vendégeként, majd a sziénai érseknél, végezetül mint állami nyugdíjas egy kis faluban, Arcetriben élt, ahol háborítatlanul tovább végezte kutatásait 1642-ben bekövetkezett haláláig.” (Lexikon der populären Irrtümer, 131.oldal)
Az Egyház szerepe tehát semmi esetre sem volt olyan dicstelen és „tudományellenes”, mint ahogy azt mindig ábrázolják. Sokkal inkább arra törekedett, hogy a hit és a tudomány közötti harmóniát bizonyítatlan hipotézisekkel ne tegyék könnyelműen kockára, valamint, hogy a tudományt esetleges tévtanoktól, melyek az elsietett következtetésekből eredhetnek, megóvja. Ha Galileit a figyelmeztetések mérsékletre vezették volna, soha nem került volna sor az Egyház és a természettudomány közötti „szakadásra”. Nem az Egyház felelős ezért az évszázados disszonanciáért, hanem Galilei és még inkább azok, akik őt – mondjuk ki nyugodtan – saját egyházellenes céljaikra használták fel.

Előzmény: l.livia (204)
l.livia Creative Commons License 2006.12.31 0 0 204

Haha! Ezen jót nevettem:)) 10 éve járok rendszeresen hittanra,minden vasárnap ott vagyok a templomban és egyházi iskolába járok,és mint hívő ember mondom neked,hgy ennél nagyobb baromságot,még akkor sem mondhattál volna,ha szépen kérlek rá. Képzeld csak el: mire mennénk ma ha nem lettek volna anno az olyan tudósok,mint pl Kopernikusz,Galilei,Giordano Bruno? Mondd már meg nekem légyszives! Valósznűleg lett volna újab,persze,de tudatom veled,hogy 1834-ben az inkvizíció még működő intézmény volt és ha azt nézzük nem biztos,hogy minden ilyen elmének maradtak hírnökei,és ki tudja,hogy hány zseniális tudóst itéltek máglyahalálra...lehet,hogyha nincs inkvizíció,akkor már 1500-ban alkalmaztak volna villamos áramot...ki tudja? Mindenesetre, azt tudnod kell, hogy ez nem a belső rend megszilárdítása,hanem az állam és az egyházi szervezetek feltétlen, abszolút uralmának megszilárdítása volt a cél,az általuk dilettáns, rendszerbomlasztó eretnekeknek nevezett emberek eltüntetésével. Az, hogy a nép tehetett feljentést,csak egy jól megrendezett álca volt,amit a kor korlátolt elméje nem tudott felfogni. Kicsit változtass szerintem a nézeteiden...

 

 

UI.:kérlek úgy olvasd, hogy 15 éves vagyok.......

Tafkó Birgut Creative Commons License 2006.11.17 0 0 203
fekete szentember Creative Commons License 2006.11.14 0 0 202
Jól vagy? Vagy csak őrjöngsz unalmadban? Kik bomlasztották a társadalmat? Azok a 2,3,5 éves gyerekek, akiket megégettek az anyjukkal együtt, mint az ördög fattyait?
Előzmény: picarcain (-)
horst_fuchs Creative Commons License 2006.09.23 0 0 201
ez a szar topik is megy még?
oskeresztyen Creative Commons License 2006.09.22 0 0 200

Kedves Testvereim!


2004-ben lettem keresztyen. Azt, hogy mit jelent az a kifejezés, miszerint 'Vilagitani', nem tudtam. Nem hallottam ugyanis arrol, hogy vannak un. 'profetalelkek', akik Megkapjak Atyanktol, hogy a Teremto idonkent targyakat vagy szovegreszeket Rak Bele az emberek lelkébe, es a Szent Lelek Altal az ember ezeket Vilagitani latja a tobbihez kepest, mikozben Megkapja azt is, hogy az Uzenet Istentol, Jezustol vagy a Szent Lelektol Szol-e. Azt is kiemelkedoen fontosnak tartom elmondani, hogy ugyan sosem hallottam arrol, hogy letezik ilyesfajta profetai Adomany, ugyanakkor én is rogton pontosan ugy hivtam, ahogyan a magyarok es az olaszok nevezik, azaz azt mondtam: 'Vilagit'. Azaz a kifejezes Istentol valo, nem embertol.


'Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem' test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.' /Mate 16,7/


Eletemben eloszor az Esaias konyve 43.reszenek 1.versébol valo szovegreszt Lattam Vilagitani, es Lattam, Tudtam azt is, hogy Isten Szol hozzam. Ezt kovetoen még sokaig nem tudtam, hogy élnek a Foldon jo nehanyan, akik ilyen modon Reszesulnek Isteni Kinyilatkoztatasban Mennyei Atyanktol, mind a katolikus egyhazban es mind a protestans felekezetekben. Ha jol emlekszem, eletemben eloszor itt, Romaban hallottam arrol, hogy ezt ugy nevezik a Jezus Krisztus profetalelkei, hogy 'Vilagitas'. Eloben eloszor ezt a szot egy magyar katolikus paptol hallottam, akivel eppen vitat folytattam a hitelvekrol.


Vagy a masodik vagy a harmadik ilyen 'Vilagitasos', Felulrol Kapott Kinyilatkoztatas Aggeus profeta konyve 2.reszenek utolso, 23.verse volt, amely egeszeben igy Szol:


2,23 Azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, felveszlek téged Zorobábel, Sealtiélnek fia, én szolgám, azt mondja az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyuru, mert téged választottalak el, azt mondja a Seregeknek Ura.


Nekem az egesz szoveg nem Vilagitott - az olasz ugy mondja ezt a profetai Adomanyt: 'Illumina' ('Vilagit') -, hanem a kovetkezo Szavakat Kaptam meg:


'felveszlek téged (...) én szolgám, azt mondja az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyuru, mert téged választottalak el'.


Ha jol emlekszem, ezen kivul mas nem Vilagitott. Azonnal Tudtam - tehat nem véltem, gondoltam, nem is mélyen ereztem vagy nagy hatast gyakorolt ram, hanem Tudtam -, hogy Isten Szol hozzam. Nagyon megdobbentett, hogy a Hatalmas ujra ilyen evidensen Szolitott meg. Ezt nem lehet elmondani. Ilyenkor az ember szinte ugrandozna oromeben, ugyanakkor tobbek kozott azert, mert a Leghatalmasabb Fenseg Elott all, megis inkabb igyekszik teljesen, es mind jobban osszehuznia magat, alazatot eroltet magara, mikozben dagad a buszkesegtol, hogy Isten ilyen hatalmasan Cselekedett vele.


A Vilagitas Tapasztalast megint nem lehet elmondani; csak az ertheti, aki már Megkapta. Szemmel latja az ember, mégsem szemmel. Ha pl. egy konyvkupacrol van szo, az ember Latja, mely konyvek azok, amelyek Vilagitanak, es melyek, amelyek nem, noha egymas hegyén-hátán vannak oszlopba rakva. A szovegek eseteben ugyanez a helyzet. Isten - szamomra legalabb is - leginkabb a Biblia soraibol Mutatott Vilagito Szovegreszeket - osszessegeben nem sokat, de amiket Mutatott, mind lehengerloek mind tartalmukat, mind a belem Rakott, Hozzajuk Kapcsolodo Elmenyt, az Isten Kommunikaciojat, Isten Elo Szavat illetoen.


Hogy mikre gondoltam e Kinyilatkoztatast kovetoen, el sem merem mondani.


Masutt leirtam: hamarosan vilagkatasztrofak, rendszervalsagok es talan teljes osszeomlasok kovetkeznek, majd pedig a mi, igen, a mi eletunkben el fog jonni a Jezus Krisztus, es Fel Fogja Venni azokat, akik az Ovei, es kitartottak az uldozesben es a kollektiv hitehagyasban.


Udvozol Mindenkit Molnar Ferenc.
Roma, Italia.
Legyen velunk a Jezus Krisztus mindorokkon orokke. Amen.

oskeresztyen Creative Commons License 2006.09.22 0 0 199

Kedves Keresztyenek,

 

talan nem ez a legmegfelelobb hely, én megis ide szeretném tenni nehany Istentol Kapott Bizonysagtetelemet. Ugy gondolom, egy inkvizicios topic megis elgseges lehet.

---

 

Azt Mondta az Ur Isten
Alom a Besotetedesrol


Mint irtam, a Magyar Koztarsasag teruleten lettem vallasos 2004 januarjanak masodik feleben - egyedul, egy sotet, ejjeli szobaban, a szamitogep elott ulve es irva filozofiai- es termeszettudomanyos fejtegeteseimet.


Soha nem hallottam arrol, mit jelent az, hogy 'Vilagitani'. Soha. Azt kovetoen sem tudtam rola sokaig, hogy ez altalanosan Megkapott Csoda azon a keresztyenek kozott, akik a profetasag Lelkevel Szenteltettek meg Atyank Kegyelmebol a Krisztusban.


Mar Megleltem Atyam Akaratat es a Jezus Krisztust, amikor a Biblia Oszovetsegeben Esaias konyvenel ehhez a reszhez jutottam odahaza, sajat lakasom szobajaban ulve:


43,1 És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtod, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!


Ha jol emlekszem, ez volt az elso vagy a masodik olyan Mennyei Kinyilatkoztatas, ahol irasos szovegreszt Vilagitani lattam, es Ismeretet, azaz Mennyei Bizonysagtetelt Kaptam afelol, hogy ezek a Szavak minden Ketseget kizaroan Magatol Istentol Szarmaztak.


A teljes Szovegresz nem Vilagitott. Azok a Reszletek, miszerint


- 'És most, oh Jákób,',
- 'és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak,'


nem Vilagitottak. Ugyanolyanok voltak, mint a Biblia ket oldalanak tobbi Szovege, Texturaja.


A kovetkezo Szovegreszt Kaptam meg Kinyilatkoztataskent:


'Igy szól az Úr, a te Teremtod, (...) neveden hívtalak téged, enyém vagy!'


Megalltam. Lattam, Tudtam, hogy Isten Szol, Erzekeltem, hogy a Vilagossagbol Beszel hozzam, es Tapasztaltam a lelkemben, mert belem Rakta, hogy Orul nekem. A Vilagitas - aki nem olvasott es nem hallott errol soha - olyan, amit nem lehet szavakkal leirni, mivel - legalabb ebbol az okbol, mert - nem sokan elnek a Foldon, akik Megkaptak, igy nem alakult ki ra egy uj Kifejezes. De azt tapasztaltam, hogy mindannyian egy Osi Tudasbol, igen, Istenbol ekeppen hivjuk ezt a Jelenest: 'Vilagitani'. Szemmel Lathato, es megsem szemmel. Nem tudnam kozelebbrol meghatarozni. A Latas melle Tudast Kaptam. Azt - mint mondottam -, hogy az Uzenet Istentol Jott.


Hetek vagy honapok teltek el. Isten nem Mondta el, hogy orok eletem lenne, csupan ennnyit Kozolt:


'Igy szól az Úr, a te Teremtod, (...) neveden hívtalak téged, enyém vagy!'


Mivel szinte kezdo voltam - noha rohamleptekben haladtam a keresztyenseg megismereseben es az engedelmessegi kriteriumok megtartasaban -, kulon is nagyon lenyugozott Atyam Kijelentese, amelynek kapcsan arrol - hangsulyozom meg egyszer -, hogy ilyesfajta Dolog, Kinyilatkoiztatasi mod nemhogy Letezik, de elterjedt, sosem hallottam. Nem is mertem elmondani nyiltan senkinek. Ha jol emlekszem, egyetlen Szemellyel osztottam meg nyiltan azt, amit Kaptam.


Ez ido tajt Kaptam meg egy masik szovegreszt is, azt is a Karoly-forditasu Bibliabol, mint az elozot. Nem merem elmondani, honnan valo az idezet. Most csak annyit merek errol kozolni, ott sem Mondta el Atyam, hogy orok eletem van, legalabbis - ahogyan a fenti Idezetben - csupan sejtheto lehetett belole, de biztosat allitani sosem szabad. Mert az ember csak annyit mondhat el, csakis annyit es semmikeppen sem tobbet adhat at, amennyit Isten Mondott. Ahhoz, amit a Teremto Kinyilatkoztat, sem hozzatenni, sem elvenni nem szabad soha. Soha! Ennek Alapaszabalynak, Alaptorvenynek kell(ene) lennie a profetalelkeknel. A Szovegresz ez esetben is Vilagitott, ugyanolyan Percepcioval, azaz nem e vilagi, nem emberi Erzekelesi moddal, mint korabban es a kesobbiek soran, es ugyanugy Isten volt Az, Aki Kijelentette Magat az Uzenet Meghirdetojekent.


Jezus Mondja a Janos Evangeliumaban:
3,11 Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot'.


'Lattam' a Szovegreszt, 'Lattam' Vilagitani, es 'Tudtam' a profetalelkek Istene altal, hogy Maga a Teremto Szol hozzam. Amit Tudok, azt mondom, es amit Latok, arrol teszek Bizonysagot. Nagybetuvel, mert nem az en Bizonysagtetelem Az, Amirol Tanuskodom Jezus Tanujakent, hanem Istene. Mert Van Isten, Aki Szol es Tanuskodik Errol, es a Jezus Krisztus, az O Fia, Aki Bizonysagot tesz. Harman vagyunk tehat Tanuk a Jezus Krisztus altal Megfogalmazott Evangeliumi Tanitas szerint, Akik Bizonysagot Teszunk az Igazsagrol es az Elet Igejerol, Aki Megjelent, hogy Megvilagositson minden embert. Mert aki Isten Utjan, azaz a Jezus Krisztusban jar, nem tevedhet el, de Ove lesz az Elet Vilagossaga. Azert a Gyumolcseikrol ismerhetjuk meg oket, hogy Istentol vagy a sotetsegbol vannak-e.


Tehat talan honapok teltek el a fenti, Esaias konyveben Adatott Kinyilatkoztatas ota, amikor ujra Megszolalt Isten, ugyaneme 43.resz ugyaneme Verse altal:


43,1 És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtod, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!


Amire pontosan emlekszem, az az, hogy Isten, a Teremto, Mennynek es Foldnek orok Ura Kijelentette: Orok eletem van.


Az a Szovegresz, miszerint 'És most, oh Jákób', nem Vilagitott, de szinte a teljes Vers Vilagitott (Illumina), es egyertelmuve Tétetett szamomra, hogy orok eletem van. Isten Kijelentette ezt:


'Igy szól az Úr, a te Teremtod (...): Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!'

 

Alom a Besotetedesrol


Hajdanan, 18-20 eves korom korul almot lattam, amelynek hossza es osszefuggo tortenete kitoltotte az egesz ejszakat. Az un. 'civilizacio' alkonyarol szolt, a Nagy Talalkozasok Idejerol. Lattam legalabb egy kigyot egy medenceben. Mondom: szintisztan ateista voltam. Nem gondoltam olyasmire, hogy a kigyo jelentheti a Satant, akiben termeszetesen nem hittem. Almomban a viz elfolyt a Fold ala. Elfolytak a vizek a fold ala, es a civilizacio haldoklott.


A viz a nepeket jelenti a Bibliaban, a fold pedig a halalt. Mindezeket termeszetesen egyaltalan nem tudtam. Tartottam kapcsolatot egy idoben Jehova Tanuival, mint ateista, de ezekrol a jelkepekrol nem tudtam semmit, es a Bibliat sem olvastam el soha.


A vizek a fold ala folytak el, es lattam egy kigyot, aki a Paradicsomi Tortenetben es az Apokalipszisben a Satan jelkepe. Az alom az egesz ejszakat kitoltotte, es folyamatos, osszefuggo tortenetet deklaralt.


Az egesz bolygora leszallt az ejszaka, es a Nap nem jott fel tobbe.


Esaias profeta altal Iratja le Isten, a Mindenhato:
60,1 Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsosége rajtad feltámadt.
60,2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsosége rajtad megláttatik.
60,3 És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.


A Fold nepei ket reszre oszlottak: gazdagokra es szegenyekre. A gazdagok elszigetelodtek a szegenyektol, es szamkivetettek lettek. A pompabol mi, a szegenyek kimaradtunk. A kirakatok mogott, diszkivilagitasban lako gazdag sokasag elete kulon valt a mi eletunktol.


A sotetsegben, meg egyszer mondom: szamkivetettekkent ketten szalltunk be egy liftbe. Ketten voltunk. Egy no es egy ferfi. A lift megindult felfelé. Ekkor hatalmas, szinte fulsuketito orgonaszo hangzott fel, amely mindenhonnan hallatszott. Mindenhonnan Szolt. Rendkivuli Hangereje volt, megsem sertette a fulemet:


ELETEM LEGSZEBB, LEGCSODALATOSABB ZENEJE ES OSSZHANGZASA VOLT.


Soha eletemben sem elotte, sem ezt kovetoen nem hallottam szebb zenét, mint akkor es ott, azon a helyen, pedig sosem szerettem - sem ezt megelozoen, sem ezt kovetoen az orgona hangjat, hiaba ertettem a klasszikus zenehez. Minden hangszert megszerettem az idok folyaman, az orgonat kiveve. De ez Ott es Akkor semmit nem szamitott. Istent Ereztem akkor azon a Helyen, ateistakent. Istent, Aki Felemelt es Visz a Mennyorszagba. Isten Orgonaszojat, A Mindenhato Dicsosegenek Hangjat hallottam, es Tudtam, hogy O Az.


Az alom itt ert veget. Amikor felebredtem, ha jol emlekszem, mar reggel volt. Az alom - amely egesz ejjel at tartott, es vegig osszefuggo volt es maradt, mintha egy filmet vetitettek volna, amelyben elo szereplo lettem - rendkivul mely benyomast tett ram, es - mint lathato - olyan nagy hatassal lett, hogy sosem felejtettem el tobbe.


Annyit megjegyeznék mindenkeppen: nem tudni, hogy az alom honnan szarmazott; azaz lehet igaz, lehet reszben igaz es lehet hamis. Annyi bizonyos, hogy azt kovetoen, hogy a liftben osszetalalkoztam azzal a lannyal, es megszolalt az orgona, ama Dicsoseges, igen, Istentol Valo Zene, Maga a Mindenhato Szolalt meg.


Az Udvozules, a Mennybe vétel Pillanatai mindannyiunk szamara orok idokon at Feledhetetlenek es Orokke Mennyeiek lesznek.


Testveri szeretettel
Molnar Ferenc.
Roma.

Bember Creative Commons License 2006.09.17 0 0 198
Az Egyház az emberek szívében épül.

Mikor Konstantin a kereszt jelét tűzte seregére, meggyalázta a Keresztet, nem tett semmi nagyot, semmi fontosat, csak a sárba tiporta a Keresztet, ahogy annyian tették már, de ez nem fog a ragyogásán...
Mikor a lovagok magukra öltötték a keresztet, meggyalázták azt, nem tettek semmi nagyot, semmi fontosat, csak a sárba tiporták a Keresztet, de ez nem fog a ragyogásán...
Akik a szent inkvizíció nevét öltötték fel, és a kereszt nevében ítélkeztek, meggyalázták azt, nem tettek semmi jelentőset, semmi fontosat, csak megtiporták a Keresztet, de ez nem fog a ragyogásán...
Mi is mindennap ezt tesszük, a sárba tiporjuk; megvetjük és megöljük ellenségeinket, ahogy ők tették, hazug szavakat terjesztünk a kereszténység nevében, de hiú módon tesszük, mert ez nem fog a Kereszt igazi ragyogásán, ami az emberek szívében fénylik egyre...

Él itt a környéken egy pap, foglalkozik a szabadlábra helyezett bűnözőkkel, gyakran magához veszi őket, ha kell, segít nekik mindenben és ettől nem térítheti el semmi.

Sok ember bálványokat épít, amit sokféleképpen neveznek, gyakran egyházaknak, de tévednek, az ilyen egyház ócskaság, olyan csak, amin a pokol kapui erőt vesznek.

Az igaz Egyház az emberek szívében épül,
és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.
oskeresztyen Creative Commons License 2006.09.17 0 0 197

Kedves Horst Fuchs,

 

nem tudom, mire gondolsz, amikor azt irod, jol tudok mellebeszelni, de a Jezus Krisztus Neveben - ha Megkaphatnam Tole - szivesen beismerném, ha kimutatnad es az Obenne Adatott Kegyelem szerint meg is latnam, hol vétettem, azon kivul, hogy nyilvanvaloan mindig es sok helyen, minthogy tokeletesek nem vagyunk. De az epito kritika mindig erdekel.

 

Keresztyeni udvozlettel Molnar Ferenc Romabol.

Előzmény: horst_fuchs (196)
horst_fuchs Creative Commons License 2006.09.10 0 0 196
milyen jól tudsz mellébeszélni...
Előzmény: oskeresztyen (185)
labrys Creative Commons License 2006.09.09 0 0 195
Kérem, az aktuálpolitikai témákat mellőzétek! Köszönöm.
horst_fuchs Creative Commons License 2006.09.09 0 0 194

együttműködés egy egybeolvasztás nem ugyanaz...

 

amúgy miért lenne létjogosultsága ennek. ebben az országban kábé 8%-a jár ennek a katolikus szektának a miséire, annak a fele is álszent(vasárnap templom, hétfő már lopás ,csalás stb...)

Előzmény: templi2 (190)
Bodvar Creative Commons License 2006.09.05 0 0 187

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!