Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 8 órája 0 0 7763

„Kedvesem, nem titokban szóltam. Megerősítem Szavamat, és ők ismerik Szavamat.  Te nem láttál engem színről színre, de közeledben vagyok. Lehet, hogy testben távol vagyok, de lélekben mindig veled vagyok! Veletek vagyok, hogy a szeretetben kösselek össze benneteket. Fel akarom rázni elméteket, hogy értelmetek teljesen kibontakozzék, míg minden titkomat meg nem ismeritek. "Benne rejlik a tudomány és a bölcsesség minden kincse"

Áldott gyermekem, azt akarom, hogy istenségem látható képmása légy, azaz forrón szeress engem, és lelkiismeretesen engedelmeskedj törvényemnek! Akkor majd apránként figyelmeztetem azokat, akik megbántanak engem és üldöznek téged. Emlékezetükbe idézem, mennyire elhagyták hitüket. Alkalmat adok nekik arra, hogy bűnbánatot tartsanak. Bátorság! Mondom neked leányom, hallják meg, akik hallani akarják, akik pedig nem akarják, ne hallják...” 

Szeretetláng Creative Commons License 1 napja 0 0 7762

„….. , az Én békémet és áldásomat adom neked. Ne hagyd el az ösvényt, melyet kitapostam nektek.

 

Nem, csak azt akarom mondani neked, hogy pillants bele a szívembe, és teljél el az Én szívem gazdagságával. Ne fárasszátok ki magatokat! Az Én jóságom gazdagsága és irgalom van a szívemben, mint lila királyi és szuverén ruhák, úgy mint az Én kincseim. Tehát ne kételkedj, az ösvényen, melyet kitapostam nektek, árnyéka sincs a bűnnek. Érted? Nézd, milyen dicsők a műveim! Add az erődet azoknak, akiknek szükségük van rá, bátorítsd és vigasztald meg Enyéimet. Légy állhatatos ebben a küldetésben, amit adtam neked, hogy megdicsőítsd szent nevemet, és folyton emlékeztesd Enyéimet arra, hogy amint az esthajnalcsillag feltűnik a felhők között, akkor megengedem, hogy mindenki megvizsgálja magát, mielőtt elérkezik az ítélet!

 

És az Én látogatásom napján néhányakat felmentek, mások szenvedni fognak attól, hogy elhanyagoltak Engem. Megint mások érezni fogják a nyílhegy szúrását. Ismét mások, akik próbára tesznek Engem, akik szándékosan lázadnak ellenem, és parancsaimat semmibe veszik, haláluk után szenvedni fognak.

 

Ah, ….. ! Ne aggódj azok miatt, akik erőszakosan próbálják kisebbíteni, vagy elpusztítani a szavamat és az Üzeneteket… Mondd ezt!

 

Teljesen igaz. Légy békében, áldd meg az Enyéimet, ne is figyelj az ellenségem hangját … a Csalóra.  IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2 napja 0 0 7761

„Én vagyok. Jöjj, és vigasztalj meg, jöjj és adj enyhületet, pihentess meg!
 Arra teremtettelek, hogy én legyek az Egy és az Egyetlen a szívedben.
 Arra teremtettelek, hogy eltávolítsd a Testembe hatoló töviseket.
 Arra teremtettelek, hogy Szívem áldozata légy.
Szenvedélyesen szeretlek! Fogadd el szeretetemet, fogadd el tudásomat, fogadd türelemmel, és ne vesd meg a megpróbáltatásokat! Keresztemet nagy szeretettel és engedelmességgel fogadtam. Szeretetből ittam ki kelyhemet az utolsó cseppig, és azért, hogy engedelmeskedjek a mennyei Atyának.  Mértékkel fegyelmeztelek leányom. Ha rám figyelsz, tanulni fogsz.
Szemem szüntelen figyel rád, őriz téged és áld téged. Én szeretlek téged a legjobban, ezért ne félj leányom! ….. , ne félj fegyelmemtől, amely felém irányít téged, és megmutatja neked műveim nagyszerűségét, ragyogását, Szívem gazdagságát és szeretetem  emésztő tüzét.
Csalatkoztál-e valaha bennem? Ellenálltam-e valaha hívásodnak, amikor szükséged volt rám?
Áldott nemzetek, áldott népek, áldott teremtés! Hogyan lehet, hogy ellenálltok szeretetemnek, és elkóboroltatok, hogy a Sátán könnyű prédájává váljatok? Honnan vettétek a bátorságot, hogy ok nélkül kiejtsétek Nevemet?
Az a lélek, aki benned van, nemzedék, az lázadó lélek, arra csábít téged, hogy élj érzékies életet, céltalan életet, istentelen életet, és cseréld a szentséget romlottságra. 
  Ó nemzedék!
  Hova lett a minket összekötő jel?
  Mit tettél vele?
  Hova lett belém vetett hited?
  Hogyan jutottál odáig, hogy feladj engem?
Nem hallottad még, hogy amennyivel közelebb jössz hozzám, én is annyival közeledem hozzád? Szegezd rám tekintetedet anélkül, hogy balra vagy jobbra néznél!
Hadd mondjam majd egyszer: Gyermekem, szívesen látlak Atyád házában, békéltető illat voltál számomra, megtartottad törvényemet, szentül éltél, gyümölcsöt hoztál, tápláltad a szegényeket. Jöjj hát, gyermekem, siess Atyád karjaiba, és élj mindörökkön örökké az én Szívemben!” 

Szeretetláng Creative Commons License 3 napja 0 0 7760

„Az Én Békémet adom neked, gyermekem. Azért hívtalak el, és azért formáltalak, hogy hatalommal hirdesd Szavam és emlékeztesd ezt a nemzedéket, hogy Nélkülem a Sátán céltáblái. Ő köztudottan hiú és megtévesztő, mégis milyen sokan követik őt vakon!

 

….. , Én Szív vagyok teljesen! Add tovább Szavaimat ennek az egész nemzedéknek, és ne szomorkodj, amikor azok, akik hitetlenségükben nem akarnak meghallgatni téged, hátat fordítanak neked… Te légy buzgó, és maradj az Én Békémben.

 

Szívem gyermeke, leld mindig gyönyörűségedet Jelenlétemben, ezzel megtisztelsz és megdicsőítesz Engem!

 

„Én vagyok a Reménység Kapuja ott, ahol kétségbeesés van. Az Öröm Kapuja ott, ahol szomorúság van. A Vigasztalás Kapuja ott, ahol szenvedés van. Az Élet Kapuja ott, ahol halál van. A szívükhöz szólok és kivezetem őket a pusztaságból, és nagy gyengédséggel fogok gondoskodni bárányaimról. Nem fogok keményen bánni velük és meg fogom hallgatni az alázatosakat, amikor bocsánatomat kérik.

 

Valójában közületek sokan elfelejtették az Én tanításomat, és elfelejtettek Engem, de Én sohasem felejtelek el Titeket, bár ó, közületek sokan vétkeztek Ellenem... Jöjjetek Hozzám és tudjátok meg, hogy Én vagyok a Jó Pásztor. Én vagyok a ti hatalmas védelmezőtök, a ti erős támaszotok, aki feléleszti lelketeket és megvilágosítja tekinteteteket. Gyógyulást, életet és áldást adok. Én vagyok Minden.

 

Jöjjetek Hozzám és szóljatok Hozzám a szívetekből, és Én meghallgatlak. Változtassátok életeteket szüntelen imává, és szerezzetek Nekem örömet. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és járjatok egyenes úton. Tisztuljatok meg a bűnbánat által, és ne fecséreljétek napjaitokat többé földi dolgokra, amelyek elmúlnak, inkább fordítsátok tekinteteteket az Én Gazdagságomra, amely életet ad. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy szentül éljetek és békességben legyetek mindenkivel. Legyetek tökéletesek, amint Mennyei Atyátok tökéletes, és bűneitek nem fogják többé uralni az életeteket. A kegyelem által éljétek Igaz Életet Énbennem, a ti Istenetekben és Én enyhíteni fogom szomjúságotokat. Én Jézus Krisztus mindegyikőtöket megáldom. ic”

 

Őrizz Engem a szívedben, ….. , és tedd széppé Házamat! Keltsd életre és egyesítsd! Engedd, hogy ezen az úton vezesselek az Én Dicsőségemért. Én Vagyok mindig veled van, leányom. Ic”

Szeretetláng Creative Commons License 4 napja 0 0 7759

„ÉN VAGYOK. Csupán békét kérek tőletek. Vigyetek békét és szeretetet oda, ahol széthúzás van! Kérjétek világosságomat, ahol zavar keletkezik! Kérjetek! Kérjetek, és adni fogok. Tiszteljétek egymást, és ne engedjétek, hogy szívetek megkeményedjen! Ne adjatok teret a Sátánnak! Legyetek nyugodtak, és ajánljátok fel nekem imátokat! Mennyi imát hallok? Imádkozzatok és böjtöljetek, hogy eltávozzék tőletek a gonosz lélek! Többet imádkozzatok! Maradjatok bennem! Tőlem függjetek, miként a gyermekek. Imádkozzatok! A szívetekkel  imádkozzatok!

Az én útjaim nem a ti útjaitok. Ezért ne kövessétek saját gondolataitokat! Keveset tudtok arról, hogy miképpen munkálkodom. Vessetek, ahol csak lehetséges! Ismerem képességeiteket, és tudom, hová küldelek benneteket. Boldogok vagytok, ha miattam megrágalmaznak és nevetségessé tesznek! Mondom nektek, meghallgatlak benneteket, ha Nevemet szólítjátok. Béke! Imádkozzatok és támaszkodjatok rám! Az Ecclesia új életre kel! „ 

Szeretetláng Creative Commons License 6 napja 0 0 7758

„Béke veletek!... Szent Istenetek vagyok, aki a magasból figyel rátok. Legyetek összeszedettek, és érezzétek jelenlétemet! Érezzétek jelenlétemet, érezzétek rajtatok  nyugvó tekintetemet! Bizony mondom nektek, hogy embernek nincs nagyobb szeretete az enyémnél. Én vagyok az, aki a legjobban szeret benneteket, az élő Isten. Szeretteim, nemzetetek ma sötétségben él, de végtelen irgalmamban leszállok, hogy helyreállítsam házamat, és visszahozzalak benneteket magamhoz. Valóban kiárasztom Lelkemet az egész emberiségre, hogy Szavammal tápláljam az éhező nemzeteket, és arra emlékeztesselek benneteket, hogy Szent vagyok. Azért jövök, hogy a jóra bátorítsalak, és megakadályozzalak rossz törekvéseitekben. Ajtód előtt állok, lélek, és zörgetek. Én vagyok az, akit kerestek. Én vagyok az, aki felemeli lelketeket, és ujjongásra készteti. Bizony mondom nektek, hogy a Szeretet már visszatérőben  van. Hamarosan eljövök. Imádkozzatok a lelkek megtéréséért, imádkozzatok értük, hogy még eljövetelem előtt megtérjenek! Buzgón imádkozz, hogy ebben a pusztaságban elérjen hozzájuk kiáltásom, és áttörje süketségüket! Imádkozz az Atyához, nehogy túlcsorduljon igazságosságának kelyhe, mielőtt megtérnél, nemzedék! Kiálts hozzám, és meghallgatlak!

Ó nemzedék, nemzedék, nincs kifejezés gyalázatodra! Leírhatatlanul tisztátalan vagy. Bűnöd öl meg téged! Romlottságod és hűtlenséged, nemzedék, megrendítette az örökkévalóságot, és megrázta az ég oszlopait. Gonoszságotok megfosztotta lelketeket minden bölcsességtől. Ha tudnátok, hogy angyalaim mennyire remegnek attól, ami rátok vár! Remegnek attól, hogy látniuk kell a Földet, amelyen a ti véretek folyik majd hitehagyástok miatt, azt a Földet, amely angyalaim szeme láttára tép darabokra benneteket! Ha felfognátok, milyen rémület vár rátok, nem pazarolnátok lélegzeteteket üres szavakra és istentelenségre, ahogy most teszitek.

Én, az Úr, kiárasztom Lelkemet, hogy felkészítselek benneteket, és tanítást adjak nektek a mennyről, hogy bűnbánatra és megtérésre szólítsalak. Az irgalom Istene vagyok, aki a kegyelem e napjaiban egészen lehajol hozzátok, hogy megmentsen benneteket. Hallgassatok aggódó kiáltásomra! Szeretteim, azért jövök, hogy felébresszelek benneteket! Nem fáradok bele, hogy kéréseimet megismételjem. Ajkam soha nem fárad bele, hogy hívjon benneteket, pedig azalatt is szenvedek, amíg veletek beszélek... pedig közel van hozzátok a világosság, hogy elűzze sötétségeteket, nemzedék...

Nyissátok ki szemeteket, és megláttok ragyogásomban ! Kész vagyok világosságot adni szemeteknek, hogy lássatok, nehogy halálos álomba merüljetek. Nemzedéketek cselekedetei romlottak és gonoszak. Nemzedéketek messze van attól, hogy képmásom legyen, messze a szeretettől, messze a szentségtől . Szent Istenetek vagyok, de ti minden percben újból keresztre feszítetek engem. Én vagyok az, aki ma oly nagy szeretettel ölellek két karomba, és gyengéden táplállak benneteket Szavammal, hogy visszaadjam istenségeteket, gyenge nemzedék. Azért jövök, hogy megszabadítsalak a bűntől. Nem azért jövök, hogy fenyegesselek, hanem azért, hogy végtelen irgalmamban figyelmeztesselek. Szívem vágyódik arra, hogy birtokába vehessen, hogy enyéim lehessetek az örökkévalóságra, és ragyogó fehér ruhába öltöztessen titeket. Szívem elszántan igyekszik elvonni benneteket utálatos cselekedeteitektől. Hívlak benneteket, de ma sokan nem akartok válaszolni nekem. Gyenge eszközök által szólok, de sokan vannak, akik nem akarnak rájuk hallgatni. Ezek csalóként kezelik küldötteimet. Legszívesebben azt tennék, ami nekem legkevésbé tetszik: kioltanák életüket. Azt gondolják, hogy szent szolgálatot tesznek nekem. Lelkük sötétségben van, és most éppúgy nem ismerik fel kegyelmem Szentlelkét, mint ahogy annak idején a zsidók sem ismerték fel, hogy én vagyok a Messiás.

Nem ujjonganak nekem, hanem megsértenek. Tövisekkel és tüskés bozóttal torlaszolják el utamat, tisztátalanságot és szabad szerelmet terjesztenek ebben az istentelen és érzéketlen nemzedékben. Érezd fájdalmamat, érezd bánatomat! Szemem könnybe lábad és megdagad a sírástól. Nagy szeretettel jövök hozzátok, hogy felajánljam nektek szeretetem ajándékát, és istenségem ajándékát. Azért jövök, hogy emlékeztesselek szentségemre. Ti, akiket Szentséges Szívem annyira szeret, és akikért Szívem dobog, mondjátok, hadd halljam, mikor hagyjátok el ezt a pusztaságot? Térjetek vissza hozzám, hogy ne kelljen tovább gyötrődnöm arra várva, hogy meghallom-e léptetek neszét.  Nem teszek nektek szemrehányást, nem, csupán hagyom majd, hogy keblemre vessétek magatokat, és örömkönnyek közt foglak ringatni benneteket, gyermekem. Elárasztalak szeretetemmel, és lelketeket eltöltöm békémmel... Vigyázni fogok rátok, hiszen én vagyok Pásztorotok! Értsétek meg, hogy a nektek megígért napok kezdetét élitek át. Azt mondtam, hogy kegyelmem Lelke rálehel halottaitokra. Az a szándékom, hogy felkeltselek benneteket sírotokból, és saját birtokotokra vezesselek benneteket az én Szentséges Szívembe! És eltöltelek Lelkemmel, meggyógyítalak benneteket, és ti elismertek engem Isteneteknek. Nyissátok ki szíveteket és szemeteket! Hagyatkozzatok rám! Adjátok át nekem akaratotokat, és én magam teszem meg a többit . Ne feledkezzetek meg szent jelenlétemről! Legyetek világosságom edényei, hordozzátok Szavamat, és terjesszétek üzeneteimet!

Én az Úr megáldalak benneteket, szeretetem leheletét hagyom homlokotokon. Legyetek egyek!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.10 0 0 7757

„Én vagyok. Imádkozz Egyházam megújulásáért, imádkozz azokért a lelkekért, akik szembehelyezkednek Péterrel! Imádkozz azokért, akik megpróbálják elhallgattatni Pétert. A napok meg vannak számlálva, és lelkem elmerül a szomorúságban. Szent Szívemet keserűség tölti el. Lelkem arra vágyik, hogy lássák be tévedésüket. Aki Péterrel szembehelyezkedik, Egyházammal, törvényemmel helyezkedik szembe; velem, Urával és Istenével helyezkedik szembe. Elítélik bárányaim Péterét, így elítélik törvényemet. Hiúságuk elvakítja őket; nem látják világosan, hogy ha Pétert elítélik, nem a törvényt követik, hanem az én törvényem bírájává válnak! Ó hallgassátok, mit mond a Lélek az egyházaknak!

Térj vissza, jöjj vissza szeretett gyermekem! Én, az Úr választottam Pétert. Pétert, aki ma a II. János Pál nevet viseli. Azt mondom neked szeretett gyermekem , hogy Szent Szívem választotta őt. Jöjj vissza, engesztelődj ki a kedvemért kedvesem! Én, az Úr, megbocsátom bűneidet és megtisztítalak.

TÉRJ VISSZA! Térjen vissza mindenki közületek Péterhez, mert én, a ti Istenetek választottam őt. Én adtam neki a tanítvány küldetését, és általam képes válaszolni a megfáradtnak. Ó teremtés, kiveszett belőled minden bölcsesség? Teremtés, nem értékeled többé irántad való végtelen Szeretetemet? Ennek ellenére azt felelem mindenkinek, aki engem hív:

Veletek vagyok, ha bajba kerültök, én vagyok a ti menedéketek!

Én az Úr, ma még egy parancsot adok. Írd! "Hajoljatok meg! Hajoljatok meg, hogy képesek legyetek kiengesztelődni és egyesülni, alázzátok meg magatokat az egyesülésért!"
 

 

Gyermekem!

Az én békémet adom neked. Légy engedelmes! Engedd meg, hogy úgy vegyelek igénybe, ahogy akarlak. Bízzál bennem! Atyád kezében  vagy.

Ne feledkezz meg jelenlétemről! Veled vagyok. Mi ketten?

 


Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.08 0 0 7756

„Én, az Úr, szeretlek. Én vagyok életed alapja, és maradjon is így, mert én vagyok .
Maradj világosságomban! Azzal adj nekem elégtételt, hogy lelkeket hozol hozzám
! Dédelgess gyermeki szavaiddal! Soha ne hagyd abba az imádságot; légy mindig jelenlétem tudatában! Viselkedj előttem úgy, mint egy király előtt! Kínáld fel nekem a szeretet virágfüzéreit! Olyan imákat ajánlj fel nekem, amelyek tömjénfüstként érnek fel az égbe. Ajánlj fel nekem lelkeket, hogy megmentsem őket! Ajánld fel nekem őket, hogy Szentséges Szívem tüzébe merítsem őket! A szeretet tűzhelyének élő fáklyáivá akarom őket tenni. Tisztelj engem, és hirdesd az Evangéliumot, szeretettel a Szeretetért ! Jöjj, dicsérj engem!

Belőlem táplálkozz, jöjj! Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.06 0 0 7755

„Az Én békémet adom neked.

 

Emlékezz Szavaimra: Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.

 

Tudtam, hogy mindig meg fogsz hallani engem, amikor hívlak, és hogy kegyelmem által dicsőíteni fogsz, miképpen Atyámat is dicsőíteni fogod. Ma ismét üldözőbe veszik az Utat, még akkor is, amikor hátrahagyom illatomat ott, ahol vannak. Farkasokként szaggatják Testemet. A nevemben tett csodák már nem számítanak nekik. Semmibe veszik őket. De mondom neked ….. : ne bátortalanodj el, mert a neked adományozott ajándéknak mindig is meg volt és meg is lesz a célja és eredménye. Maradj hűséges, és emlékeztesd a világot arra, hogy mindenkinek joga és lehetősége van, hogy ha akarja, közel legyen a Szívemhez, élvezze barátságomat, bizalmas kapcsolatban éljen velem.

 

Te, akinek kedveztem, megismerted a bensőségesség értékét. Szívem belsejébe vontalak, megízlelted édességemet és valamennyi lélek iránt érzett mámorosító és kimondhatatlan szeretetemet. Egy tőlem kapott látomásban láttad, miként választott ki téged sokak közül Szentlelkem, hogy visszhangom és Egyházam építője legyél.

 

Mindez idő alatt a közeledben voltam. Másképpen hogyan is tudtad volna hordozni Keresztemet? Bensőséges bizalommal ruháztalak fel, amely nélkül összetört volna az Egységkeresztem súlya és elbátortalanított volna a folytatástól! Érted, galambom? Folyamatosan kiáradt rád az isteni kegyelem, hogy megerősítsen a folytatáshoz a sok szembenállás ellenére.

 

Örvendezett a Szívem, amikor azt mondtad: „Isten mindent uralma alatt tart, ne essetek hát kétségbe!” Én valóban uralmam alatt tartok minden helyzetet. Egyes lelkek azonban ezt nem így gondolják, amikor ellenük fordulnak a körülmények, mert oktalanul a saját erejükben és a saját győzelmükben bíznak. Előbb-utóbb azonban hervadni kezd a gyümölcsük és egyre jobban elhalványul bennük az összes természetfölötti fény. Az irántam érzett szeretetük is alábbhagy mértékben és értékben. A bűnös hajlamok kezdenek növekedni, a tőlem kapott energiák viszont kezdenek veszedelmesen csökkeni bennük. Már nem olyan elmélyültek, mint azelőtt voltak. Kezdi legyőzni őket a test, és a világ befolyása alatt álló lelkük egyre jobban visszahúzza őket régi szenvedélyeikhez.  

 

Ha azonban bennem marad egy lélek, és nem hanyagolja el a lelki és szentségi életet és mindazt, amit a Lélek tanított neki, és aki megengedi Lelkemnek, hogy birtokba vegye üldözés idején és nehéz helyzetekben, az a lélek rám hagyatkozik és bizalommal mondja:   „Az Úr velünk, ki lehet ellenünk?” Sohase mondjátok, hogy „elhagyott minket az Úr… " vagy „elfelejtett engem az Úr.”

 

Leányom, add nekem az idődet és én örülni fogok, ne tagadd meg tőlem a társaságodat! Béke legyen veled. Mi ketten? Szeretlek! ic”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.05 0 0 7754

„….. , fogadd békémet! Jöjj, tetszésemre van, hogy igyekszel megérteni engem, annak ellenére, hogy nehéz körülmények közé helyeztelek. Kedves, szereteteddel enyhítsd fájdalmamat! Mutasd meg Istenednek gyermeki hitedet! Így szerezz nekem örömet, és teljesen tőlem függj!

Ivadékom, légy mindig tetszésemre, légy az én örömöm! Én vagyok a te Abbád.
  Ivadékom, virágozz, szépülj, és táplálj sokakat gyümölcsöddel! Tervemet már jóval születésed előtt kigondoltam, mert én vagyok a hatalom. Az emberek hajlamosak könnyen elfelejteni, hogy Egyházam vezetése fölülről történik és nem alulról. Hajlamosak elfelejteni, hogy minden hatalom fölülről való. Azt mondom tehát nektek, hogy egyetlen hatalom, egyetlen földi királyság sem marad fenn, amely beszivárgott Egyházamba. Összetöröm és porhalmazzá teszem. Ti ezt már előre tudtátok, de nem figyeltetek rám és nem engedelmeskedtetek nekem. Kizártatok engem, de én minden ajtót, és ablakot kinyitok, hogy Lelkem szabadon lélegezhessen tulajdonomban. Nincs az a hatalom, amely eltorlaszolhatja azt az utat, amelyet megnyitok. Újból emlékeztetni fogom őket arra, hogy én vagyok az Alfa és az Omega, a Szentek Szentje, a Szentháromság, mindhárom az Egyben, a Hatalom. Hamarosan veletek leszek. Szívembe fogadom mindazokat, akik szeretnek engem. Az én Szívem lesz az ő új otthonuk. Fölülről jövök és fölülről száll alá a ti új otthonotok is. Ez lesz az én ajándékom; és újból visszaadom nektek az én új Szent Nevemet, szeretteim. Jöjjetek hát és dicsérjetek engem; jöjjetek és magasztaljatok, jöjjetek és kössetek velem békét, kinyitom nektek házamat és mint enyéimet üdvözöllek benneteket. Jöjjetek hozzám!  Igen, de most én, az Úr szeretlek téged, légy áldott gyermekem!  Mi ketten?Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.03 0 0 7753

„….. , látod ezeket a lelkeket? Felsorakozva  várnak.

 

Én vagyok. Igen, lelkek voltak.

 

Igen, …..  ők várakoztak!

 

Arra vártak, hogy növekedjél.   

 

Igen, tudták.  Vártam rád, hogy szeress engem, és engesztelj. Azzal, hogy forrón szeretsz, engesztelsz engem, és így a tisztítóhelyen lévő lelkek meggyógyulnak, számukra kialszik a tűz. Kiragadtam őket a megtisztító tűzből és végre hozzám jöhetnek. ….. , Tudod-e, hogy mennyire szenvednek a tisztítóhelyen, hogy mennyire vágynak engem látni, és hogy képtelenek rá? Mennyire függnek tőled! Ó ….. , segítesz rajtuk?

 

Fogadd békémet, én, az Úr, megmutatom neked, hogyan segíthetsz rajtuk. Mindig keress engem, áldozd fel magad és sohase panaszkodj! Segítek neked, hogy kívánságaimat megtedd. Kedves, szeress engem, mert a te szereteted meggyógyítja őket.

 

 Tudatni fogom.  

 

Engedd, hogy odaadják neked mindazt, amit akarnak! Fogadd őket velem  együtt! Majd megérted, miért küldtem őket hozzád.  Támaszkodj rám, kedves!

 

Hadd mondjam el most rögtön, hogy elviszlek, és az enyéim közé helyezlek. Leányom, ha egyet is megérdemeltél volna kegyelmeim közül, megmutattam volna neked, miként vezet téged úgy a Szeretet, hogy elkerüld a nehézségeket és minden rád nyitható "ajtót".

 

Azt jelenti, hogy nem érdemelted meg azokat a kegyelmeket, amelyeket neked adtam, és csak végtelen jóságom miatt tekintettem nyomorúságodra.  Mostantól kezdve még jobban vágyakozz utánam, mint valaha! Minden egyes kegyelmet kiérdemelhetsz, ha a szeretet  cselekedeteit felajánlod nekem. A szeretet cselekedetei fogják helyrehozni mindazt, amit elrontottál.

 

Minden jó dolgot, amit neked adtam, és amit te rosszá tettél.  Tisztelj engem, szeretlek.

 

Segítelek.  Ne feledd, mindazt, amit neked adtam, neked is ingyen kell tovább adnod.  Azt akarom, hogy oltárom tiszta  legyen.

 

Én vagyok.

 

Légy világosságomban, és maradj meg benne!

 

 Mindig megengedem neked.

 

Jöjj Atyád karjaiba!  

 

Légy velem egy! Fordulj felém, légy a tükörképem, és engedd, hogy beszéljek veled!

 

Kicsim, vigasztalód leszek, jöjj, érezz meg, igazodj hozzám, légy egy velem! Semmisülj meg bennem, engedd, hogy teljesen birtokomba vegyelek és uralkodjam feletted! Engedd, hogy Szívembe  helyezzelek! Jöjj közelebb, légy bennem, és hadd legyek én tebenned. Mennyire szeretlek, leányom!

 

Légy velem most, maradj!   

 

Ne tagadj meg tőlem semmit, ….. ! Hangosan kiáltok. Kiáltásomtól visszhangzik az egész menny és beléremeg. Kiáltásomat hallania kellett volna sok léleknek, akik szeretnek engem. Meg kellett volna hallaniuk engem. Mondd meg nekik, hogy nem csak képzelték, hanem valóban én vagyok az,  Jézus, Isten szeretett Fia. Azt akarom, hogy egyesüljenek, és egységet, békét és szeretetet terjesszenek. Azt akarom, hogy olyanok legyenek, mint az üdvösség hadserege, amely jóvátesz mindent, amit mások elrontottak és elferdítettek.  Kiáltásom megsebzett Lelkem  mélyéről fakad. Áldj engem, leányom!

 

 Maradj hűséges hozzám! Merülj el Testemben, ragaszkodj hozzám!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.02 0 0 7752

„….. , hadd énekeljem el neked szeretet-himnuszom hátralévő részét, hadd hosszabbítsam meg szeretet-himnuszomat azok kedvéért, akik még nem készültek fel meghallgatására.

….. , el fogok jönni egy olyan néphez, amely sohasem gondolt rám, sohasem gondolt arra, hogy mit tettem azért, hogy megváltsam őket. Igazolni fogom Izajás jövendölését:

 

"Hagytam, hogy közeledjenek,
akik azelőtt nem kérdeztek;
hogy megtaláljanak,
akik nem kerestek"

 

És a halál völgyeit halottaival és hamujával együtt a mi két Szent Szívünknek fogják felajánlani. Légy békében! Jöjj és mondd utánam e szavakat:

 

Jézusom, légy az én támaszom!
Nélküled semmi vagyok,
nélküled
üres az asztalom,
nélküled legyőznek engem.
Ihless meg és tölts be!
Légy Menedékem és Erőm!
Szeretlek,
és akaratom a Tied.
Így legyen!
Amen.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.01 0 0 7751

„….. , kedvesem, ajkam az Igazságot, csakis az Igazságot hirdeti. Amikor erre a munkára jelöltelek, nem töltöttem-e meg a szádat felkenő olajjal? Nem töltöttem-e meg a világot gyümölccsel?  Nem támasztottam fel a halottat?

 

Azt mondtam: „Feltámasztom a holttesteket és a kísértetek földje új életre kel bennem. Ne törődj vele, hogy dühödten és igazságtalanul rontanak rád. Szétesőben van már a föld és a föld valamennyi lakója drágán megfizet majd bűneiért.  A szenvedés és nyomorúság, ami a keletre vár, fel fogja emészteni büszkeségüket és bűneiket. Egy hurrikán erejű heves szélroham el fogja égetni ezeket. Meg fognak lakolni minden egyes bűnükért és megtanulnak egységben élni.

 

Én támasztom fel a szeleket és én kavarom fel a tengereket úgy, hogy vizük hatalmas morajló hullámokat verjen. ….. , hadd mondjak neked valamit: Te az én gyönyörűségem és áldozatom vagy, mert kiszolgáltattalak azoknak, akik nagy hangon beszélnek ugyan a doxológiákról, de ezeket nem veszik komolyan. Palotáikból, ahol élnek, könyörtelen ítélet hallatszott, nem ragyog az igazság fénye sem a szemükben, sem a szívükben. De eljön az a nap, amikor olyan bűntudat fogja gyötörni őket, amilyet születésüktől fogva nem tapasztaltak még.

 

Azt hiszed, gyermekem, nem voltam ott, amikor határtalan gőggel és ijesztően szikrázó szemekkel lerombolták bő gyümölcstermést hozó szőlőmet? És az ajándékomat, melyet én magam formáltam és bíztam meg? Önteltség! Romlott és haragba belebetegedett nemzedék! Milyen találóan beszélt a Szentlélek, amikor Izaiás által azt mondta:

 

 „Menj, és mondd ennek a népnek ’Hallván halljatok, de ne értsetek, és látván lássatok, de ne ismerjetek! Tedd hájassá e nép szívét, fülét tedd süketté, és szemét ragaszd le, hogy ne lásson szemével, és szívével ne értsen, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon!’”

 

Értsd meg hát, hogy a megváltás, mely tőlem származik, az egyszerű szívűekre, a nyomorultakra, a társadalom által megvetettekre, az alázatosakra árad ki, hogy megbüntessem a hatalmasokat és a büszkéket. A te vádlóid az én vádlóim! A te támadóid az én támadóim!

 

….. , ne nyugtalankodj magad miatt. Szent Édesanyád ma jobban melletted van, mint valaha! Szedd össze a bátorságodat, mert boldog ember az, aki elveszíti életét miattam! Boldog vagy te kedves lélek, mert megízlelted kínszenvedésemet, töviseimet, szögeimet és főleg a lándzsát! A gonosz munkások, akik el akarnak űzni téged, szenvedni fognak, amikor felismerik, kit vettek üldözőbe, és reszketni fognak azon a napon! Folyamként ontják ők a véremet.

 

Maradj elkötelezett, ….. ! Ékesítsd Fejemet a szeretet és a hódolat díszeivel, és nyugtasd meg a kételkedőket! Én vagyok az Úr, aki meg fogja büntetni vádlóidat. Mi ketten? ic

 

Én vagyok. Minden, ami nagy, és ami kicsi, az Én Hatalmam és uralmam alatt áll. Ezért hát, gyermek, sohase félj, mert én mindig melletted vagyok! Szeress engem! Én, Jézus, megáldalak. Én vagyok.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.31 0 0 7750

„Írd! Mondd meg nekik, hogy én igen gyengéd Apa vagyok.

Mondd meg nekik, mennyire lehajolok most, hogy elérjem őket!
  A Szeretet és a Hűség száll most le, hogy átöleljen titeket, hogy megújítson, életre keltsen és kiemeljen a fásultságból, amely e Földet betakarja. Ne mondjátok, hogy túl messze vagyok ahhoz, hogy elérjetek engem, hogy nyomorúságotok nem indít meg és nem válaszolok hívásotokra. Ha lángba borulnak országaitok és tűz pusztítja el a Föld népeit, az mind a ti nagy hitehagyástoknak tulajdonítható, ami egymás után vette birtokba a nemzeteket, és behatolt törvényem szívébe. Ez a hitehagyás tett koldussá benneteket és hitette el veletek, hogy apátlanok vagytok... mennyire sajnállak benneteket!

  Ó nemzedék, még meddig kell várnom? Figyelmeztetéseimet és felszólításaimat visszhangozza a Föld, és bár nagy az én bánatom, és túlcsordul igazságosságom, még meg tudok engesztelődni és el tudom fogadni hódolatodat, ha felajánlod nekem. Fiam kiontott Vére és áldozata árán kész vagyok megbocsátani, ha megszívleled Szavaimat. Én, aki szeretetből teremtettelek, megkérdezlek


Fogom-e hallani bűnbánatod kiáltását?...


Leányom, dicsőíts engem és szeretettel fedd fel Szent Arcomat minden ember előtt!
Megáldalak téged és mindenkit, aki kíséretedben van.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.30 0 0 7749

„….. , hívtalak téged gyermek! Mindig veled vagyok. Dicsőíts Engem minden egyes nap, mert Én állok előtted. Életre keltettelek téged, a Bennem való életre. Nagyon sokan olvassák a Bibliát, de még mindig nem élik. Sokan prédikálnak a gyülekezeteimben, de még mindig olyan dolgokról prédikálnak, amit ők nem tesznek. Egyházam szolgálója lettél, Egyházam hű szolgája, aki elviszi az üzeneteimet a békéről, a kiengesztelődésről és az egységről, és átadja a híveimnek. A célom az volt, hogy felfedd a világ előtt az Irgalmasságomat, és hogy mennyire aggódom az üdvösségükért. Mennyire nyugtalanít a megosztottságuk. Ah, leányom, bárcsak tudnád, amit én tudok, bárcsak látnád és hallanád, amit én látok és hallok a pásztoraimtól, és amit ők egymás között mondanak, megértenéd ennek a kehelynek a keserűségét. Igaz?

 

Az alázat sokakból hiányzik. A testem épsége megsérült. Ha a test elválik a fejtől, a test meghal. A pusztítás terjed, hogy pusztasággá, sivataggá tegyék Házamat.

 

Folytasd az összejöveteleket és találkozókat, ahogyan most teszed, ne fáradj bele, Galambom, mindig melletted állok. Nem vetted észre?

 

Megmutatom Magamat az arcodon jelként, hogy felbátorodj. Ne félj az árnyaktól! Én vagyok a te erős védelmed. Bízz Bennem!

 

Ami azokat a pásztorokat illeti, akik elhanyagolják a nyájamról való gondoskodást, és a legeltetést, ők olyanok, mint ahogyan az Írás mondja: „Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik legelőm juhait - Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele.” (Jer. 23,1.) – Habár egykor nagyszerűen csinálták, de feladták, és világi elveket követnek, megengedik maguknak a liberalizmust, és megfeledkeznek arról, hogy az első fogadalmuk szerint éljék az életüket.

 

Arra kértem őket, hogy verjenek gyökeret Bennem, és Rám építsenek, és maradjanak meg szilárdan a hitben, ahogy tanulták. Ha megtartották volna a Nekem tett első szerelmes ígéretüket, és nem hagyták volna, hogy földi, mulandó dolgok elcsábítsák őket, akkor ma az Házam dicsőségben tündökölne, és a nyájam nem széledt volna szét.

 

Az Igaz Élet Istenben az Én üzenetem. Ez nem emberi dogmákon vagy emberi szabályokon alapul. A szeretetemen alapszik, az Igazságon alapszik, igaz elven alapszik, erényekben gazdag, hogy a megistenülésre vezessen benneteket, és akaratomat teljes mértékben kinyilvánítsa ennek a generációnak.

 

Az emberiségnek adott tanításaim bizánci tanítások, fogadjátok Tőlem úgy, mint egy új keresztelési csókot, mely felemeli a halottakat egy új életre, és megmutatja nekik, hogy az igazság a Szentlélekben van.

 

A Lélek előre figyelmeztetett benneteket, hogy az utolsó napokban lesznek, akik elhagyják a hitet, és olyan tanokat választanak, melyek a démonoktól jönnek. Semmivel sem büszkélkedhetnek. Fájdalom és szenvedés jött sok nemzetre, és a Szavam még mindig nem hatotta meg őket. Megmutattam a szeretetemet az egész emberiségnek, hogy lássák könyörületességem. Néhányan azt kérdezik: „hogyan mutathatod meg a szeretetedet, mikor annyi sok nemzetet folyamatosan kardélre hánynak, és küszöbön áll az éhínség?”

 

Mégis megmutattam szeretetemet, hiszen folyamatosan emlékeztettelek benneteket és szüntelenül óvtalak titeket, leszálltam trónomról ilyen módon, hogy helyreállítsam életeteket, melyre démonok leselkedtek. A jóságom soha nem szűnik meg. De ti nem vártatok Rám, soha nem kerestetek Engem. Hívtalak benneteket, de ti inkább nem figyeltetek Rám. Megmutattam nektek irgalmamat, és áldásommal hintettelek meg benneteket, de soha nem értékeltétek. Tehát hogy mondhatja bárki is, hogy az Úr nem mutatta meg az Ő szeretetét?

 

- a ti istentelenségetek miatt, a keresztem visszautasítása miatt, melyen szívesen szenvedtem értetek, és különösen a Szentlélek elleni gyalázatért, amiért kiárasztotta rátok a kegyelmet, hogy megújítson benneteket, azt mondom nektek, nemzedék, nemzet nemzet ellen fog fordulni, vér fog folyni mindenütt. Az olajfa megszűnik majd teremni, és a föld majd megadja magát. Romlás és pusztulás jön sok városra, nagyobb, mint valaha, az idők folyamatosan változnak majd, mert az emberek elpusztítják a földet a saját bűneik és istentelenségük által. És mint ordító oroszlán, lángnyelveim lecsapnak a mennyből, féktelen tűzzel. A föld egyik sarkától a másikig lángra gyújtom a szakadékokat, a hegyeket, a völgyeket, a városokat, és elpusztítom a föld lakosságának nagy részét.

 

Miközben azok, akik megesküdtek Egyházam elpusztítására, keresztemet lefelé fordítják, ezek a pokolban fognak égni! Kétségbeesett özvegyek meztelenül fognak rohangálni, és mindazok, akik esküt tettek, hogy háborút indítanak prófétáim ellen és a szent dolgok ellen, mindnyájan keresztülmennek azokon, mit megérdemelnek. Most még biztonságban ülnek a trónjukon, de már nem sokáig. Eljövök hozzájuk bíróként, és szigorúan megítélem majd őket. Én fogom eltávolítani őket trónjukról. Habár most még álarc mögé rejtőznek, hamarosan megkeresem és leleplezem őket. Vigyázzatok! Megszégyenítem mindazokat, akik szégyenfoltok a házamban. Megengedem nekik, hogy megalázkodjanak, mivel megszegték parancsaimat. Tiszta edényt hozok azután házamba, és a szívetek örvendezni fog, és a kezemet kiterjesztem efelé az edény felé, mely a fényem által fog munkálkodni.

 

Szükségem van edényekre, tisztákra, akik becsületesek és készek az önátadásra. Minden emberhez kedvesek, alkalmasak arra, hogy a fiatalokat tanítsák szelídségre, engedelmességre, és az Úrban örvendezzenek.

 

- a lándzsa hegye még mindig a szívemben van, gyermekem, ah! De az idő hamarosan itt van, közelebb van, mint valaha, mikor majd bíróként megjelenek azoknak, akik a Testemet tapossák, félrevezetik a hívőket a bűnbánat és az egység útjáról, szétszélesztik a nyájamat, és szándékosan figyelmen kívül hagynak. Megtöröm hatalmukat, mikor eljön az idő, soha nem fogják kétségbe vonni.

 

Gyertek, csak a szeretetre van szükségem tőletek! IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.29 0 0 7748

„Ne légy zavarban! Én vagyok az ég és a Föld Ura. Mondom neked, a semmit is oltárrá tehetem, és minden kincsemet is rárakhatom. Mondd, honnan kaptad a tudást, az erőt és a buzgóságot az evangélizálásra?

Igen. Szentlelkem  hatalma által. Készíts helyet most Szentlelkem számára, hogy elhintse benned a mennyei magokat! Engedd, hogy Szentlelkem megművelje talajodat és földi édent készítsen benned! Engedd meg, kedvesem, hogy Szentlelkem elégessen minden elszáradt növényt benned, hogy égi palántákra és zsenge szőlőskertekre cserélje! Engedd, hogy Szentlelkem Paradicsommá tegye lelkedet, ahol mi megérezhetjük, hogy alázat, béke, szeretet és öröm vesz körül minket! Igen, engedd, hogy Szentlelkem gyökeret verjen lelked közepében, és második Paradicsommá változtassa! Így készíts helyet most Szentlelkemnek, hogy benned éljen és továbbra is tanítson téged, hogy igaz életet élj bennünk! Most mondd e szavakat:

 

Uram add nekünk országodat,
hogy elnyerjük a romlatlanságot és az istenséget
és örök életünk legyen!
Amen.

 

Tanuld meg, hogy csak azok a magok hozhatnak benned bőséges gyümölcsöt, amelyeket Szentlelkem hint el! Ezek nélkül az isteni magok nélkül lelked megműveletlen sivatag és a szárazság földje marad! Ezért leányom, ne jöjj zavarba Szentlelkem cselekedeteit látva... Jöjj tanítványom, evangélizálj gyülekezeteimben!  IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.28 0 0 7747

„Béke legyen veled! Kérlek, hogy ismételjétek Utánam ezt az imát:

 

Mennyei Atya,
taníts minket, hogy vigyük a békét
és hirdessük a nemzeteknek a megváltást,
a megváltást az égből.

 

Ne bánj velünk keményen
bűneink miatt,
de add, hogy a Te szemeddel lássuk bűneinket,
hogy alázattal kérhessük megbocsátásodat.

 

Tedd eggyé szíveinket a Tietekkel.
Szerelmes Atyám,

 

a Te szerelmed irántam annyira nagy,
mindig hűséges.
Add meg nekem az erőt, hogy szilárdan meggyökerezzek
mindabban, amivel megbíztál engem. Ámen.

 

….. , hadd énekeljek így neked, ezek a találkozások megörvendeztetnek Engem, ezek a végsőkig fognak tartani. IC” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.28 0 0 7746

Nem minden gondolathoz szükséges a válasz, mert az igazi válasz belülről fakad

Az szükséges,  a szükségünk, hogy megfogalmazódjon bennünk a kérdés

Nekünk a kérdés fontos, a választ meg megkapjuk

 

Törölt nick Creative Commons License 2018.10.27 0 0 7745

megbántottál hogy kitörölted magad, ide csak mijattad jártam.

gondolj valami másra, mint akkor amikor kitörölted magad. 

Előzmény: Törölt nick (7732)
Törölt nick Creative Commons License 2018.10.27 0 0 7744

....újabb üzenet pont  Az eddigi üzeneteim vegyétek semmisnek. Változáss állt be. Hajnali merewedés leküzdése után küldöm mélyreható gondolat.

Amikor a reggelit készítitek, söpörjétek le az asztalt. Fogadjátok el, amit elakartok. Amit nem, azzal meg saját belátásotok szerint döntsetek. Soha ne hagyjátok, hogy mindig mások mongyák meg a wéleményeteket. Legyenek saját gondolataitok, akkor is ha ez nagyon-nagyon nehéz. Ha nem megy elsőre, akkor kérjetek mástól és kaptok. Rengeteget. Össze-vissza kolduljatok véleményeket, gondolatokat, mindent.

Lehet, hogy a reggeli nem fog ízleni, de ne csüggedjetek el, inkább koncentráljatok az ebédre. Hogy legalább az ehető legyen.

A hűtőben találtok ezt-azt, de ha nem vagytok éhesek, ne is foglalkozzatok azzal mit találtatok.

Soksok ölelés és pusszantás. Az ökumené csókja álljon belétek. Jók legyetek. Ne rosszak.  Tarcsatok ki, mert holnap is lesz nap. Jó étvágyat

Előzmény: Szeretetláng (7743)
Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.27 0 0 7743

„….. , íme itt az üzenetem.

Fogadd békémet!
  Szívem gyermekei, Isten közöttetek van, és országa közel van hozzátok. Ha van szemetek, észre fogjátok venni.
  Drága gyermekeim, figyeljetek Isten hangjára e böjti napokban! Figyeljetek Isten hangjára! Váljatok kicsinnyé, hogy Isten növekedhessen bennetek! Húzódjatok a háttérbe, hogy az ő Lelke váljék láthatóvá bennetek! Haljatok meg önmagatok számára, hogy Isten élhessen bennetek! Váljatok semmivé, hogy ő lehessen minden! Így engedjétek meg Neki, hogy teljesen birtokba vehessen benneteket, és saját birtokává tehessen benneteket! Ezért mondom nektek Szívem gyermekei: ameddig azért küzdötök, hogy valamivé váljatok, elfojtjátok a szentség Lelkét, aki bennetek akar élni.
  Ne engedjétek, hogy saját lelketek legyen Isten vetélytársa! Váljatok kicsivé, hogy ő növekedhessen! Engedjétek meg, hogy Lelke ily módon vezessen benneteket a szentség útjára. Jegyezzétek meg, hogy az alázat, az engedelmesség és az önzetlenség Istennek tetsző kulcserények, általuk váltok lélekben szegénnyé és így feddhetetlenné. Jézus olyan alázatos volt, hogy még a halált is elfogadta.
  Soha ne mondjátok: Mindenem megvan, mindent tudok, és nincs szükségem senki tanácsára!
  Maradjatok szegények! Legyetek szegények, hogy Isten uralkodhasson és ő lehessen a Király a ti szegénységetekben! Ne engedjétek, hogy az önteltség hatalmába kerítsen! Azért imádkozom, hogy a ti szentségetek növekedjék Őbenne, aki titeket teremtett, és hogy egymás iránti szeretetetek erősödjék, árassza el és tisztítsa meg ezt a világot gonoszságától és hitehagyásától!
  Ne hagyjátok abba a rózsafüzér imádságot! Örömmel jöjjetek, és mondjátok a rózsafüzért!
  A gazdag nem válaszol, de a szegény eljön hozzám rózsafüzérével szegénységében. Meghallgatom, amint ezt az egyszerű imát mondja. Mert mindaz, ami szegény és egyszerű, az halálos veszély a Sátánnak, aki maga a hiúság. Ez az egyik fő oka annak, amiért a Sátán gyűlöli a rózsafüzért. A Sátán hatalmas, és ma megrostál mindenkit, mint a búzát, mivel ez az ő órája. Ez a sötétség uralma. Maradjatok hűségesek Isten házához! Tartsátok meg a hagyományokat, amelyekre tanítottalak benneteket, és figyeljetek Fiam szeretett és áldott helyettesére!
  Minden pap kegyelmet kapott Istentől arra, hogy cselekedjék és képviselje Fiamat. Így imádkozom azokért, akik még nem vetették alá magukat alázatosan az Egyház helytartójának, hogy tegyék meg és legyenek készségesek. Jézus hűséges és igaz. Kövessétek Isteneteket, aki maga a Tökéletesség.
Legyetek ti is tökéletesek, kövessétek Őt alázatában, alárendeltségében, engedelmességében és készségességében, hogy ti is megkapjátok a szenvedés és a megalázottság nagyobb adományait. Ezek vezetnek titeket a szentségre és az ő Szentséges Szívébe: a ti lakóhelyetekre.
  Papjaim, legyetek olyanok, mint a föld, amelyet jól megöntözött a gyakori eső, és zöld legelői odahívják Jézus bárányait, akik táplálékot találnak rajtuk. Egyetlen bárányt sem vonz a bogáncs és a tüskés bokor.
  Engedjétek, hogy újjáépítsem templomaitokat, és Istennek tetszővé tegyem. Boldogok a fülek, amelyek meghallják és megértik, amit mondok, mert mondom nektek, nem írták bele minden ember nevét az Áldozati Bárány
 életkönyvébe.


  Imádkozzatok azokért, akik nem értenek meg és nem akarnak megnyílni, hogy ők is kapják meg Isten kegyelmét, hogy halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel, térjenek meg, és lássák meg Isten dicsőségét!
 Külön-külön megáldalak benneteket drága gyermekeim.  Szeretlek titeket.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.27 0 0 7742

Mindenben a saját arcmásomat keresem, a hasonlót keresem

És örvendek, amikor megtalálom a hasonlót, és széppé festem a hasonlót, még ha rút is

Ha jót keresem, akkor jól járok, ha a gonoszt keresem, akkor rám telepszik

És segítesz, hogy a hasonlóban meglássam az arcomat, felismerve magamat, megismerve magamat

Nem a végén kezded, hanem az elején, a lehető legszelídebben

Ha pedig Téged talállak, akkor a mérhetetlen különbséget fedezem fel Benned, a különbséget a por, és a Fény között

És segítesz, de nem helyettem, hanem velem közösen segítesz nekem

Belevonsz, hogy cselekedjek, és tanuljam a tisztát

És eljön az ideje, hogy felébredjen az égi napom, az ébredésemben, hogy rám bocsáthassa a fényét

Mindenki annyit tud adni, amennyivel bír, ha Hozzád megyek, akkor kapom a legtöbbet

És annyit adsz, amennyit befogadok

Ha kevéssel is megelégszem, keveset kapok

Ha türelmetlen vagyok a jóra, nincs mit nekem adnod

Ha sokat akarok, nem megy az egyszerre

Ha elértem az egyik magaslatra, majd onnét léphetek feljebb

A végén nem kezdhetem, végig kell járnom, mert út közben van, amivel meg akarsz ajándékozni

Ha a végén kezdeném, üres maradna a markom

Ha valakit hamar visszahívsz, akkor neki csak annyi kellett, hogy elérjen a végéhez

Nekem is van utam, neked is van utad, mindkettő a tökéleteset adja

Itt is panaszkodhatom, és ott is nevethetek, a könnyűben is panaszkodhatok, és a nehézben is nevethetek

Magam választom, hogy nevetve, vagy borúsan

Addig nem jársz velem, amíg borúsan akarom

Ha velem jársz, a könnyűben járok, akkor is ha, ha a lábam a nehezet tapossa

Ha egyedül járok, a hosszú utat keresem, ha Veled, akkor a rövidet

Egyedül a kis fájdalmam is nagy fájdalmam, Veled járva sokszor észre sem veszem a fájdalmakat

Belemerítkeztem az örömödbe

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.26 0 0 7741

„Én vagyok! Jelenlétem veled van. ….. , meggyógyítom sebeidet. Kiválasztottalak téged az emberek közül, hogy hirdesd Szavamat ennek a generációnak. Nem szabad elcsüggedned! Segítségedre jövök.

 

Próbára tesznek Engem! Bátorság gyermekem… Ezt mondom az egyházaknak:

 

Ugyanúgy visszautasítja a te korod és korszakod a Szentlélek ajándékait, amint a múltban tették, pedig az egyház előnyére válna, és fejlődését szolgálná. A ti visszautasításotok utálatos a szememben. Ez egyfajta lelki halál, mely belétek lopódzott. A hitehagyás az, ami felbosszantja Szentlelkemet. Ők azok, akik szellemi restségbe és eretnekségbe estek. Érted? Hogyan tudna megmaradni bennük a Szentlélek, mikor tele vannak nemtörődömséggel és más vétkekkel? Hogyan lennének képesek bármikor is Szentlelkem világosságával látni, mikor a szívükben ellenségeskedést, és oly sok bűnt hordoznak?

 

Mondom neked, ez csakis Szentlelkem kegyelmének köszönhető, hogy az igazságot felfedjük előttük. Nagy bánatom, mikor oly sok papom nem keres Engem. Még ennél is rosszabb az, amikor látják, hogy az isteni szeretet lángra gyújt egy lelket Irántam, aki Bennem leli örömét és nem a világban, jobban szeret Engem minden evilági hiúság felett, és szerelmes a jelenlétembe – ezt papjaim még nehezebben viselik. Az általam választott lelkeket, akiket megajándékozok, azokat eltapossák szellemi irigységgel vagy racionális indokokkal. Nem fogadják el a nyelvet, melyen tanítalak benneteket, mert az ő testi nyelvük csak a testit érti, miközben én lelki témákról beszélek nekik lelkileg. Ahogyan az Írás mondja róluk: „A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered. Balgaságnak tartja, s nem képes megérteni, mert lelkileg kellene megítélnie.” A lelki vakság soha nem engedi majd meghalni az egójukat, hogy megértsék a legmagasztosabb erényt, ami a könyörületesség. A könyörületesség, mely a legnagyobb erény, és melynek mércéjével mindnyájan megmérettek az idők végén.

 

….. , helyes az a nézet, hogy amikor tanúságot teszel a Nevemben, minden hit és remény egyetlen erényben összpontosul, a jócselekedetekben. Akik jószívűek, szeretnek, irgalmasok és alázatos szívűek, meglátják majd az Istent, és ők öröklik a királyságom. Másszóval: a tisztaszívűek. Igen. Isten szava megváltás, megment titeket. Isten ismerete csak azoknak adatik meg, akik birtokolnak Minket. Ami igazán Isten szava, az a szeretet. És a szeretet miatt lettem emberré, a szeretet miatt hordoztam a keresztet. Sokaknak elhomályosult a tekintete, mikor látták, hogy feltámadtam.

 

- a könyörületesség szent, ez az Én valódiságom szimbóluma, és mindaz, amit képviselek.

 

- a jótékonyság több, mint a jólét. Igen.

 

- a könyörületesség sokkal ragyogóbb, mint a nap, mert átsüt minden erényen fényesség tekintetében,

 

- a könyörületesség egy kimeríthetetlen kincsestára az emberiségnek, mert sokkal több örömet szeret adni, mint kapni,

 

- a könyörületben nincs önérdek, csak az önátadás az egész emberiség számára.

 

Mindenki, aki ennek az erénynek a birtokában van, Velem kormányoz. Ezt az isteni hatalmat Én adom nektek a könyörületességetek mértéke szerint. Elmélkedjetek azon, hogy mi jó és mi rossz, és találjatok okokat. Találjátok meg annak az okát, hogy miért vonakodtok meghalni magatoknak, hiszen ekkor könyörületet nyertek, és ha megszereztétek ennek a koronáját, elvezetlek majd benneteket az örökké tartó legyőzhetetlen szentségre, mert az örökkévalóságig győzedelmeskedtek.

 

Tehát ne fertőzzétek meg elméteket zülléssel és rosszakarattal, ne leljétek kedveteket a gonosz tettekben. Mondom nektek, éljetek tisztán, hogy Szentlelkem által megragadhassam lelketeket, akit ti a láthatatlan Egynek hívtok. Nem vethettek szilárd alapot, sem mély gyökeret Bennem, hacsak nem vagytok könyörületesek.

 

- a könyörületesség olyan, mint a hajó kormányrúdja, mely a cél felé irányít. Enélkül bármely áramlat elsodor benneteket, és elvesztek.

 

- a könyörület az igazi célotok felé fog vezetni, és az Én vagyok. Képessé tesz arra, hogy felismerjetek Engem az embertársatokban, és szeressétek őt. Mit használ nektek, ha nincs bennetek szeretet a szomszédotok iránt és buzgalom az egyházam iránt? Gyertek tehát, lélegezzetek be Engem, és fogadjátok el ajándékaimat és ezeket az erényeket.

 

Generáció, szükségem van a teljes elköteleződésetekre, és napról napra növekedni fogok bennetek, miközben saját magatok, az akaratotok egyre kisebb lesz. Így foglak kiemelni titeket ebből a korrupt világból, hogy beléphessetek a Szívembe. Legyetek mindnyájan áldottak, akik most hajlandóak vagytok engedelmeskedni törvényeimnek! IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.25 0 0 7740

„Béke legyen veled gyermekem! Folytatni fogom költeményem írását, és miként az eső friss füvet növel a domboldalon, úgy adok lelki táplálékot az éhezőnek és a szegénynek. Te pedig légy az én hárfám, hogy a hívők egész gyülekezete csatlakozzék énekemhez! Örvendj ezért Alkotódnak! Áldott gyermekem, mennyire kedvemre van gyengeséged... Fogd meg a kezem, és jöjj velem! Segíteni fogok neked, hogy előbbre juss és betöltsd küldetésedet. Erőt és még több bátorítást adok neked. Azért adom neked ezeket a kegyelmeket, hogy félelem nélkül tanítsd mindazt, amit adtam neked. és rajtad keresztül fog elterjedni minden nemzetben az én tanításom illata! én vagyok a Kezdet és a Vég, és mindent én mérek meg.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.24 0 0 7739

„Tégy tanúságot gyermekem az Én nevemben, beszélj és mondd el ennek a nemzedéknek:

 

Ne hallgassatok tovább a hamis prófétákra, akik folyamatosan hízelegnek nektek, és azt mondják, hogy minden rendben van és javultatok, pedig ti, bár keresztényeknek hívjátok magatokat, nem viselkedtek keresztények módjára, mert szinte sohasem váltjátok tettekre az Evangéliumokban megőrzött Szavaimat. Bizony mondom nektek, ha keresztény létetekre erényeitek nem gyökereznek mélyebben, mint az istenteleneké, Atyám soha nem fogja megengedni, hogy belépjetek Országunkba, mivel nem fog Engem felismerni bennetek! Atyám haragja rátok fog szabadulni. Nem tanultátok meg, hogy szigorúságom épp oly hatalmas, mint Irgalmam? Ti, akik jó kereszténynek állítjátok be magatokat mások előtt – de éppen az ellenkezői vagytok, és így hamis színben tüntetitek fel a kereszténységet – le fogtok lepleződni bűneitekkel együtt. És ti, ti kiknek nyelve soha nem szűnt meg igazságtalanul ítélkezni, a ti bűneitek visszahullnak majd saját fejetekre. Haragom kiárad rátok és a hozzátok hasonlókra, és megítéllek titeket viselkedésetek szerint, ahogyan megérdemlitek.

 

Nektek, akik nem tudjátok mások bűneit elengedni és megbocsátani úgy, ahogyan Én megbocsátok és elengedek, nektek Atyám is meg fogja tartani bűneiteket! Jahve közel van, sietve jön, mondjátok meg tehát Nekem, hová fogtok majd elbújni? Bűnös életet élni annyit jelent, mint az ördöghöz tartozni. Ti már tudjátok, hogyan lesztek megítélve, ha nem vagytok hajlandóak kibékülni azzal, akire nehezteltek. Mondom nektek, mivel vonakodtok kibékülni azzal, akit felelősnek tartotok, keserűen meg fogtok érte fizetni az utolsó fillérig. Nem mondtam-e meg, hogy szeressétek felebarátaitokat, mint saját magatokat, sőt, hogy tanuljátok meg szeretni ellenségeiteket is? Mit látnak mégis az Én Szemeim? Egy kicsiny maradékot, akik őszintén követik az Én útjaimat, de a többség bűnben van, és a Sátán cselekedeteit viszi végbe. Ne csapjátok be magatokat, mert ezekben a napokban a pusztulás felé tartotok, amiért nem követitek az Én Igémet. Aki még mindig visszautasítja, hogy engedelmeskedjen az Én törvényeimnek, annak Atyám sem fogja megadni mennyei lakóhelyét. És ti, akik felvettétek Nevemet, de tetteitek erőszakosak, haragosak és büszkék, titeket saját bűneitek fognak elítélni, és ugyanazokat a korbácsütéseket fogjátok elszenvedni, amit éles nyelvetekkel ti mértetek testvéreitekre. És ti, akik még mindig alusztok fásultságotokban és közönyötökben, ne gondoljátok, hogy titeket nem figyeltelek. Ti a pogányok közé lesztek besorolva, és amit vetettetek, azt fogjátok learatni.

 

Ami a hitehagyottakat illeti, ők meg fogják ízlelni a pokol tüzét! Atyám haragja fellángolt e gonosz és hitehagyott nemzedék ellen. Hogyan tarthatnám vissza tovább az Ő Karját attól, hogy lesújtson rátok? Forduljatok vissza gonosz útjaitokról, ez volt a Mi állandó mondandónk, de sem a jók, sem a rosszak nem voltak hajlandók elhagyni útjaikat. A jók azzal, hogy nem vették komolyan ezekben az üzenetekben kimondott Szavaimat, és nem cselekedtek azok szerint; a rosszak pedig azzal, hogy nem akarták, hogy megmentsem őket. Visszautasították Irgalmamat, visszautasították Kezemet. Mondd meg Nekem, mit fogsz tenni, mikor azon a Napon fölismered, hogy puszta test vagy, és ez a test az Én Jelenlétem nélkül semmi más, csak por?

A katasztrófa már itt van a küszöbön, és a lomb el fog száradni. Javítsátok meg mindnyájan viselkedéseteket és tetteiteket! Ne engedjétek, hogy a romlás legyőzzön benneteket! Válasszátok a jó utat, és hagyjátok el utálatosságaitokat és a romlottságotokat! Helyezzétek szíveteket Belém, a ti Uratokba, mert ha nem, porrá lesztek, mint a leégett város.

 

Ha most elszomorítottalak titeket, akár csak egy pillanatra is, ez az irántatok érzett nagy szeretetemben tettem. Bűnbánatra akarlak vezetni benneteket, és meg akarlak menteni. Azt akarom, hogy tiszta ajkak hívják segítségül Szent Nevemet, különösen ezekben a napokban, amikor Szent Nevemet megszentségtelenítik, és Szent Nevem sokak számára semmit sem jelent, miközben születésemet ünneplik anélkül, hogy tisztelnének és dicsőítenének. Tartsatok bűnbánatot mindnyájan és figyeljetek Rám. És imádkozzatok, hogy ennek a nemzedéknek a bűnössége ne legyen a pusztulásotok okozója. Máskülönben az Atya haragjában fel fog kiáltani: elég! És az Ő lángoló haragja sok nemzetet fog beborítani, és a világ darabjaira hullik. Boldog az az ember, aki most hallgat Rám, és megtisztítja magát. Segíteni fogom őt.

 

Én vagyok Jézus Krisztus, és Én vagyok a Szerzője ezeknek az Üzeneteknek. És Engem úgy ismernek, hogy gyengéden vezetlek benneteket. Engem úgy ismernek, hogy felvirágoztatlak titeket, ha engeditek, és ha szükséges, Könnyeimmel öntözlek benneteket. Engem úgy ismernek, mint a Jó Pásztort, aki sohasem hagyja el bárányait. Zöldellő legelőkre vezetlek benneteket, de hallgathatok-e, amikor a megállapodásokat felrúgják, követeimet pedig semmibe veszik és elutasítják? Maradhatok-e tétlen, amikor tudom, hogy végzetes pusztulás felé tartotok? Az Atya haragjának Napján azok, akik megfeledkeztek Rólam, emlékezni fognak Rám, és ennek megfelelő bánásmódban lesz részük.

 

Sokan kérdezik, hogy milyen bűnökről van szó: azokról a bűnökről, amiket már említettem, továbbá Szentlelkem ellen elkövetett istenkáromlásotokról, lázadásotok és megosztottságotok bűnéről, fajtalanságotok bűneiről, amelyek utálatosak Szememben, az előítélet bűnéről, a lenézés, a romlottság, a fennhéjázás, a büszkeség bűneiről, a személy lezüllesztésének bűnéről, és a fásultság bűnéről. A világot beszennyezte a bűn. Értsétek meg most, hogy mennyire megbántjátok az Én Szentséges Szívemet, és ez mennyire fáj. Uralkodjatok gondolataitokon, és ne vétkezzetek többé. Soha ne feledkezz el Rólam ….. , és hozd népem tudomására figyelmeztetéseimet. Én itt vagyok. IC

 

 

 

Kövesd és írd le mindazt, amit Fiam adott neked. Soha se félj.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.23 0 0 7738

„Leányom, őrizz a szívedben mindenkor, hogy olyan legyek szívedben, mint a dicsérő ének! Látod, mennyire rajtad tartom tekintetemet? Királyi udvaromban folytatom a tanítást tudásomról, mindig megmutatom, melyik úton haladj. Mivel Tanácsadód és Tanítód is vagyok, mosolyogj, derüljön fel arcod, mert a kegyelem eláraszt téged. Palotámban és országom királyi udvarában felzeng dicsőségem, és itt mindenki "dicsőséget" kiált. Én, aki mindenható, király és uralkodó vagyok, abban a megtiszteltetésben részesítettelek, hogy zafírokon járhatsz vörösen izzó szén helyett.

Én vezettelek téged, és rajtad keresztül másokat az egység és a kiengesztelődés útján, de csupán ezen irgalmas cselekedetem miatt hamis tanúk keltek fel ellenem és kegyetlenül megtámadták Szavamat és benne mindazt, ami a lelkeket élteti.

Ne aggódj azonban, mert engem úgy ismernek, hogy megdöntöm a székeket, az érveket és a hatalmat. E napokban felfedem az egész világ előtt, hogy mit mondtam egyes pásztoraitok vakságáról.

E pásztorok áldozatomat magasztalva felém emelik kezüket a szentélyben, de nem tartják féken lelkükben a haragot és a büszkeséget, amikor félelmetes szikrák pattannak ki szemükből. Becsületesnek és igaznak mondják magukat, de valójában lábon járó holttestek. Fölényesen hangoztatják becsületességüket és hűségüket előttem, pedig nem félnek ellene mondani egész Evangéliumomnak mennybéli szentjeim és angyalaim előtt.

Parancsolataim a hűségről szólnak, és az ő ajkuknak a szent bölcsességet kellene hirdetniük, ám tőlük csak kérkedést hallok, ami egyre csak növeli képeimen omló könnyeim árját. Amikor egy pásztor ily mélyre süllyed, újból el kellene sajátítania, miként tanítsa módszereim, előírásaim és szeretetem törvényének alapelveit. Hiszen mondottam:

"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből,
felebarátodat pedig, mint önmagadat!"

 Nem tanulták, hogy az ítélet napján a Földön tanúsított szeretetük mértéke szerint lesznek megítélve? Miképpen hihetik, hogy énbennem élnek és belém vannak gyökerezve, amikor az ördög hatalmában vannak? A durva beszéd, a kegyetlen szív ellentétben áll az én Szívemmel. Ők nem fordulnak teljes figyelmükkel a szentség, a hit, a szeretet és a béke felé, ahogy a Szentírás tanítja nektek. Vajon miért nem olvasták: "Az Úr szolgájának nem szabad részt vennie a perlekedésekben, hanem jóságosnak kell lennie mindenkihez."

Egykor így szóltam: "Egyházam szétmorzsolódik, mint a korhadt fa, és csupán ezt hallom tőlük: "Talán szárazság van?"" Rettenetes vádakkal illetik hűséges testvérüket és ezzel halálos bűnt követnek el. Így saját ajkukról, oszlásnak indult testükből jönnek elő a férgek, mert helyet adtak szívükben a kétkedésnek és az elbizakodottságnak. Mennyi sértést kell még eltűrnöm részükről?

Kiléptem képeimből, hogy figyelmeztessem őket, de jelemet saját javukra használták ki, és még nagyobb ellenségességgel fordultak felém. Szóltam hozzájuk, de nem hallgattak meg. Zokogtam előttük, mint a furulya hangja, de úgy tettek, mintha nem látták volna véres könnyeimet. Tiltakoztam haragjuk miatt, amit szívükben táplálnak testvérük ellen, de nem válaszoltak rá. Arra kényszerültem, hogy koldusként kérleljem őket, mert Szívemben elviselhetetlenné vált a fájdalom, de gondosan elkerültek engem. Kiáltottam utánuk, sírtam, hogy letérítsem őket a halál ösvényéről, de nem figyeltek rám.

Amikor majd Bíróként jövök hozzájuk, főúri méltóságban, és bűneik miatt fogom vádolni őket, mert valóban bűnök azok, akkor nagy hatalommal megmutatom nekik, miképpen csonkították meg Misztikus Testemet.
Akkor majd hova mennek? Hova mennek, hogy elmeneküljenek előlem? Hova futnak el jelenlétemből? A dombra? Az utakra? A keresztutakra? A szentélybe vagy annak kapujába?
Én ott leszek.
Ti határozottan tagadjátok a Szentírásban leírt kijelentéseimet, ám ha valóban olvastátok volna, akkor tudnátok, hogy

"ne vessétek meg az embert öreg korában"

hanem nyújtsátok feléje kezeteket! Ha ti, akik magatokat szentnek és igaznak mondjátok, haragot tápláltok valaki ellen, hogyan kérhettek könyörületet tőlem? Bocsássam meg bűneiteket, amikor haraggal gondoltok bátyátokra?

Mit tegyek nap mint nap elmondott "Kyrie eleison" könyörgésetekkel? Mit tegyek sok-sok áldozatotokkal és tömjénfüstötökkel? Ezek nem eszközlik ki bocsánatomat bűneitekért.

Figyelj rám! Sírtam bűneid miatt, testvér, de Szívem tele van szeretettel és irgalommal. Én vagyok az, aki új életet ad lelkednek és megtisztítja szemedet. Gyógyulást, életet és áldást adok. Ha hízelgő szavakat hallanál, azokat nem tőlem hallanád. Felsoroltam bűneidet, hogy bűnbánó szívvel térj vissza hozzám, és én meggyógyítalak. Szentjeim és angyalaim a mennyben most látják szégyenletes ruhátlanságodat.

Felfedted magad testvér, nemcsak a nemzetek, hanem az egész menny előtt. Elvisellek azonban félelmetes ruhátlanságod ellenére is és újból felruházlak magammal, ha megalázod magad, bűnbánatot tartasz és megszívleled, amit mondtam. Hajts térdet, Görögország, és kérj Nevemben bocsánatot! Kelj fel, támadj fel halálodból, és engedd meg Édesanyámnak, hogy vezesse léptedet, mint gyermeke lépteit a zafírok ösvényén a szentségbe. Fordulj hozzá, és engedd meg Szent Édesanyádnak, hogy kigyógyítson holt cselekedeteidből, és királyivá váljon előttem szolgálatod, amikor tiszta szívvel végzed. Engedd meg Boldogságos Anyádnak, hogy helyreállítsa szentségedet, és segítsen neked újból megmenekülni.

Fohászkodj a szentekhez, hogy mutassák meg neked az utat a világosság otthonába, akkor szavaid nem lesznek többé üresek, hanem a béke dallamává válnak, és vissza fogod vonni mindazt, amit ellenem beszéltél, és bűnbánatot tartasz porban és hamuban.

Mikor fogja Kelet háza szent csókkal üdvözölni Nyugat házát? IC
Leányom, nézz azokra a mély sebekre, amelyeket szájuk ejtett Testemen!
Áldott leányom, ne hajolj le azért, hogy engem keress! Feletted és melletted vagyok. Jöjj, lépj be Urad örömébe és békéjébe! Előre nézz, ne hátra és maradj belém oltva! IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.22 0 0 7737

„Hűséges jegyesem, engedd, hogy kiárasszam rád édes illatomat, és ne feledd, hogy én, Jézus Krisztus, Isten Igéje, mindig gondodat viselem. Sok a hibád, de tudtam róluk, mielőtt üzenetemet jeleztem volna neked.  Irántad való felmérhetetlen szeretetemben helyet adtam neked magamban, hogy azon a kiváltságos helyen olyan tökéletessé tegyem lelkedet, ahogy azt szentjeimtől elvárom.
  Ó ….. , én vagyok a túláradó könyörület, a végtelen szeretet, és te még mindig oly kevéssé ismersz engem, galambom! Miért vannak ily sötét gondolataid rólam? Minden a tied, amim van, és mindörökre a tied.
  Légy azért vidám és kímélj meg engem ettől a felesleges kehelytől! Ingyen kaptad az Élet szavát, ezért te is ingyen add tovább másoknak! Művemben van egy bizonyos módszer, ahogy látod, s én azt akarom, hogy tartsd be, amit tőlem tanultál, és tedd meg az én Nevemben, amit neked tanítottam! Senkitől ne félj, amikor összegyűltök az én Nevemben, hogy kereszténnyé tedd ezt a kereszténységét feledő nemzedéket! Mindaz, amit teszel, az én tiszteletemre és dicsőségemre lesz. Én most éppen építek. Én vagyok, aki az építést elvégzem, és jaj annak, aki azért nyújtja ki kezét, hogy lerombolja, amit én építettem! Szenteld magad most az én ügyeimnek és ne feledd, hogy közted és köztem nincs határ. Mindig veled vagyok, kedvesem. Megáldalak. IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.21 0 0 7736

"Nem csak a Szerzője vagyok ennek a nagyszerű műnek, de ma arra vezetlek téged, hogy felékesítsd Egyházamat. Ezekben a napokban meg akarom tölteni az értelmedet, a szívedet és az egész lényedet az Én teljességemmel, azért, hogy fejlődni tudjál az Én isteni szeretetemben. Ami a szenvedéseket illeti, melyeket a Nevemért kiálltál, és mindazt, és amiken keresztül mentél Értem, Atyám el fogja felejteni az irántam tanúsított minden közömbösségedet, Én pedig betöltöm mindazt, ami hiányzik belőled. Légy áldott nemes szeretet cselekedeteidért, maradj egységben és légy az egység tökéletes jelképe! És… amint tudod, az Én erőm a gyengeségben rejlik. Örülj és örvendezz, és mosolyogj mindazokra, akiket neked adtam! Légy világosság ebben a sötétségben, és tartsd ébren az Én szent szívemből kiáradó tüzet. Nagyon szeresd a keresztemet, hogy a láng ki ne aludjon benned. Légy Atyám tökéletes képe. Az irgalmam végtelen, és mindnyájatokra kiárad. Legyetek egyek az Én nevemben.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.20 0 0 7735

„Szólásra nyitottam ajkamat és beszéltem, győződjetek meg róla... de a világ ma nem gondol Alkotójára, szívében nincs hely Teremtője számára... a világ hűtlensége azonban nem fogja kioltani az én hűségemet.


Lelkem hatalmával megújítom a rászorulót, ezért mindazt, amit háromszorosan Szent Lelkemben tesznek az emberek, azt dicsőítésünkre fogják tenni. Továbbra is kiárasztom rátok kegyelmeimet, hogy ámulatba ejtsem a ti időtök bölcseit és tudósait. Egyetlen ember sem képes igazán értékelni és teljesen megérteni Szentlelkemet.


Lelkem különféle módon munkálkodik, de mindig a jó érdekében.
Éppen ezért igyekezz áldást adni Szentlelkem nevében! Lelkiismereted legyen teljes egységben Szentlelkemmel, hogy amit teszel, azt a Szentlélek által jusson kifejezésre. Engedd, hogy Szentlelkem átjárja lelkedet, de ennek érdekében meg kell halnod önmagad számára! Minél alázatosabb leszel, annál könnyebben fog utat találni benned Szentlelkem.
Mi ketten? IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.19 0 0 7734

„….. , ne aggódj, hogy kevéssé ismered Szívemet. Hadd növeljem szeretetedet Bennem! Választott leányom, virágoztasd fel Egyházamat! Vedd az örökké tartó békét és mutass fel Engem minden Egyháznak! Mutasd meg nekik Műveim nagyszerűségét! Mondd meg, hogy mennyire kész vagyok megbocsátani nekik! Imádkozzák minden reggel ezt az imát, és hívjanak Engem:

 

„Uram, Jézus Krisztus,
küldd le Fényedet rám,  
hogy megszabaduljak minden bűntől. 
Mutasd meg nekem az utat,  
az ösvényt, melyen járnom kell.
Itt vagyok, mint egy gyermek,  
akinek anyja védő karjaira van szüksége.
Irányítsd lépteimet az Igazság felé. 
Te vagy az Igazság. 
Add Áldásodat, hogy meggyógyuljak,
gyógyíts a Te Szereteteddel és Gyengédségeddel.
Ó, Uram, halld meg sóhajom,  
és töltsd meg lelkemet, vezesd lelkemet
az Élet vizéhez.” Amen

 

- és az Én válaszom ez lesz:

 

„kövess Engem, mert Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Kövess Engem!”

 

De békülj ki az Atyával, és lakjál Bennem. Szeretet-cselekedeteid által tükrözd vissza Dicsőségemet ma, amint elkezded a napod, a gonoszságért szeretettel fizess vissza, békülj ki azokkal, akikkel még mindig haragban vagy, teremts békét, add tovább a békét, ne vétkezz többé és szüntelenül imádkozzál. Fogadd be, és váltsd valóra a Szentírás minden szavát! Légy a vezetője a vakoknak, és légy a fényük, senkit ne ítélj meg! Légy mintája Bölcsességemnek és Igazságomnak, amint az testet öltött Törvényemben a tanulatlanok számára, de nem keményszívűséggel. Ne késlekedj Hozzám jönni bármikor Tanácsért! A Szeretet mindig veled van. IC”

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!