Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 8 órája 0 0 7597

„Kis gyermekem, Jahve vagyok, a te örök Atyád. Magasra emeltelek a felbolydult tömeg fölé, hogy jelen légy udvaromban. Légy kitartó munkádban, és ajánld fel nekem elnyomóidat! Mondd:

 

"Atyám,
szabadíts meg igazságosságodban
a hazug nyelvtől!
Jöjj sietve, Istenem,
nagy szeretetedben!
Adj választ nekem, Jahve!"

 

És most ezt mondom neked:
  Gyermekem, gyermekem, még ha tízezreket állítana is ellened ellenségem, ne félj! Melletted vagyok, hogy megvédjelek. Jelenlétem a te pajzsod, ki olyan, mint én? Kihez hasonlíthatsz engem? Kihez mérhetsz engem? Ragyogás és fenség vagyok. Senki ne nyomjon el téged! Te vagy az, gyermekem, aki szentélyeimet helyre fogod állítani részemre. Nem saját dicsőségedre választottalak, hanem hogy áldd Nevemet. Nem a te dicsőségedre támasztottalak fel, hanem az én dicsőségemre. A tanítvány nyelvét adtam neked, hogy nap mint nap hirdesd üdvözítő tervemet.

Állj munkába, ivadékom, és veled leszek! Olyan lángot adtam neked, amelyet senki sem tud eloltani. Növelni fogom benned csodáimat. Kincstáramban még sok csoda van. Csodáimat annak arányában adom, hogy hány ütést kapsz ellenségeidtől. Fiam képmása által fog megjelenni helyedben, és felfedi magát társadalmatok előtt. Ki állítja, hogy megfosztom őket a jelektől? mondhatja-e bárki, hogy nem én magam igyekszem megóvni és meggyógyítani benneteket? Panaszkodhatóe bárki, hogy elrejtve tartom jobb kezemet? Ki az, aki királyi lakomát ad ebben a pusztaságban, ha nem én?

Ki tudja megrepeszteni a sziklát a pusztaságban, és ki oltja szomjatokat bőséges vízzel, ha nem én? Nyisd ki szemedet, nemzedék, és figyeld csodáimat! És te, leányom, mivel megszabadítottalak, vezesd népemet házamba! Egyesítsd népemet házamban, ahol ők is elnyerik szabadságukat! Egyesítsd egy szívben népemet! Kövesd a parancsot: Ajkad tegyen tanúságot kegyelmeimről, éleszd fel ezt a pislákoló lángot, folytasd oltáraim és házam felépítését! Senki sem fogja megostromolni sátramat. A gonosz lelkek dühödt légiója rejtőzik más sátrak alatt, hogy kiírtsák a reményt, amelyet én adtam nektek, és félelmet keltsenek benneteket. De betegség fogja felemészteni testüket, és férgek fogják betakarni őket... Fogadd békémet, és szüntelenül könyörögjél a meg nem tértekért!

Gyermekem, fáj a Szívem, mert tekintetem bejárja a Földet, és amit látok, nem felel meg Szívem vágyainak... Atyátok minden felett uralkodik, de szabadságotok felett nem... és az ember megrontotta szabadságát... Kedvesem, imádkozz, hogy a haldoklóknak elég idejük legyen ahhoz, hogy rendbehozzák lelküket. A szeretet minden cseppje az ő üdvösségükre szolgál. Sokan lélegeznek még azok közül, akik a kőhalom alatt vannak. Imádkozz értük, hogy felfrissítsd lelküket! Ne feledd, hogy téged azért szabadítottalak meg, hogy te viszont megszabadítsd azokat, akik a kövek alatt vannak!


  Jöjj, én, Jahve, szeretlek! Megáldalak.”

Szeretetláng Creative Commons License 30 órája 0 0 7596

„Szent Mihály:
Dicsőség legyen Istennek!

Szűz Mária:
Dicsértessék a mi Urunk!

 

 


 Az én békémet adom neked. Jöjj!
Én, az Úr mondom nekik. Megáldom őket. Mindazokat megáldom, akik segítenek isteni üzenetem terjesztésében, különösen azokat, akik szabad idejüket áldozzák nekem.  Felszólításom nem lesz hiábavaló. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket! Terjesszétek üzenetemet, még azok között is, akik kigúnyolnak benneteket. Imádkozzatok megvilágosításáért! Egyformán bánjatok egymással! Szeretteim, én szüntelenül jelen vagyok. Én, Jézus, örökké tartó szeretettel  szeretlek titeket. Jöjj hozzám ….. , mutasd meg nekik Szentséges Szívemet! Én, az Úr, megtanítom őket arra, hogyan járjanak velem, megmutatom nekik mit jelent Az igaz élet Istenben!

Megértetem velük, hogy mindannyian az én ivadékaim, és hozzám tartoznak. Megmutatom nekik, mennyire megtévesztette őket a Sátán, és hogy milyen álnok. Újból és újból el akarom nekik mondani, hogy a Sátán létezik, ő a gonosz lélek, ő az, aki kezdettől fogva megtévesztett benneteket, de végül legyőzik és eltiporják. Imádkozzatok szeretteim, hallgatlak benneteket, imádkozzatok és beszélgessetek velem! Jelen vagyok, én vagyok Szent Társatok, mindig közöttetek vagyok. Higgyetek jelenlétem misztériumában, irántatok való szeretetem örökké tart. Mélységét és teljességét csak a mennyben fogjátok felfogni. Érezzétek jelenlétemet... érezzétek jelenlétemet... megáldalak benneteket.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2 napja 0 0 7595

„….. , figyelj és írd: az ördög és az Ő angyalai elszántan mesterkednek azon, hogy véghezvigyék veszélyes tervüket, és mindabból a jóból, amit én küldök nektek, veszélyes utakat készítsenek. Aggodalommal tekintek a Földre, mert sokan nem veszik figyelembe a tanításokat, amelyeket adok, és sok házba behatol a halál. Ennek ellenére sokan nem akarják megérteni, hogy a gonoszság gonoszságot vonz magához. Gyermekem, a világ saját magát pusztítja el hitehagyásában.

ÉN VAGYOK. Igen, bízzál bennem! Add át szíved terhét, és mondd el! Figyelek.

Igen, ez az én adományom részedre, te pedig az én adományom vagy mindenki számára. Így szóltam egykor Mártához:

 

„Márta! Sok mindennel törődöl, sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha.”

 

Ezt mondom neki és azoknak is, akik meg akarják tiltani, hogy lábamhoz jöjj, mint most, hogy figyelj rám, írj és folyamatosan velem légy.

 

Sok mindennel törődtök, és sok minden nyugtalanít benneteket, amire nekem nincs szükségem! Valójában ma egyetlen dolgot kérek:

 

szívből fakadó őszinte beszélgetést,
szüntelen imádságot,
és imádást lábamnál.

 

Egyesítsétek szíveteket az enyémmel! Ez a jobbik rész!

És te, leányom, örvendezz, mert ingyen adtam neked ezt az adományt, és nem fogod elveszíteni.” 

Szeretetláng Creative Commons License 3 napja 0 0 7594

„Igen, leányom. Sohasem parancsoltam neked, hogy vétkezz. Ismerd fel, ki szól hozzád és kinek jelenlétében vagy! Megmutattam Szívemet neked és mindannyiatoknak. Eljövök, hogy kigyomláljam, amit a világ vetett, megtévesztést megtévesztés után, a hamisság vetését! A halál bekúszik ajtótok alatt, csendben utat készít magának szobátokba, és szeretteimet holttestekké alakítja, megrostálja őket, mint a kalászokat, amelyeket otthagyott az arató, és amelyeket  senki sem szed fel.

A világ bűnei mindennap megostorozzák Testemet. Kis követem, a te Urad, aki most veled beszél, mondja neked: Szeretetre
 szomjazom! Szeress és vigasztald meg e Szívet, amelyet oly kevéssé szeretnek és annyira félreértenek! Imádkozz a bűnösökért!

….. , senki sem jó, csak az Isten.

Újjá fogtok épülni! Gyermekem, akit nagyon kedvelek, téged fenyegetéssé tettelek ellenségeim számára. Ezek az ültetők elültették, amit akartak, saját gyümölcsüket fogják leszedni és megenni... Beszélj!

Rájuk is ki fogom árasztani Lelkemet, ….. . A lázadóból hűséges szolga lesz, arra fog vágyódni, hogy szolgáljon és imádjon engem. Minden szívnek meg fogom mutatni szentségemet és édes mannámmal
 fogom táplálni őket. Jöjj, élj szentül, mert én Szent vagyok.


  Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 5 napja 0 0 7593

 „Én vagyok. ….. , kitartásod gyengíti az ördögöt, csökken a gonoszság. Tanuld meg a szent rózsafüzért, tedd széppé Egyházamat!

Igén, ….. . A Szeretet növekedni fog, a gonoszság pedig megtörik.
 Azoknak, akik azzal érvelnek, hogy ezt nem én mondtam, meg fogom mutatni, milyen jelentéktelenek ezek az érvek. Félrevezették őket és nem látják tisztán igazságosságomat. Csupán saját gondolataikat hirdetik, legszívesebben kisajátítanának engem. Meglepődnek azon a szerény eszközön, amelyet azért választottam, hogy kinyilvánítsam magam. Tagadni fogják, hogy tőlem jössz. Elfeledték, hogy mit mond az Írás. Azt mondja: "Hagytam, hogy közeledjenek, akik azelőtt nem kérdeztek, hogy megtaláljanak, akik nem kerestek."  Én, az Úr mondom nektek ezt. A szíveteket nyissátok ki, ne az elméteket!

Szentséges Szívem ….. , hallottad, mit súgtam füledbe Meg akarok neked mutatni mindent a Timóteushoz írt első és második levélben, amit korszakotok utolsó napjaira jövendöltek. Teremtésem elkorcsosult és mélyebbre süllyedt, mint a szodomiták. Sötétség borul rájuk, mint egy halálos fátyol, amelyet a Sátán küldött. A Sátán sok hamis tanítót küldött, hamis prófétákkal, akik ma filozófusként mutatkoznak be, olyan dogmákat tanítanak, amelyek nem tőlem származnak, nem a ti Uratoktól. Gyermekeim pedig tudatlanságuk miatt beleesnek a Sátán csapdáiba.

Azt akarom, hogy nyilvánosan olvassák fel a Timóteushoz szóló levélből figyelmeztetésként a következő részeket: 1Tim 4,1-6; 1Tim 6,20-21 és 2Tim 2,14-26. Ezek a jövendölések kifejezetten a ti időtökre
 vonatkoznak. Azután 2Tim 3,1-17 részben a ti korszakotok állapotáról szól a jövendölés, arról, amilyennek most mutatkozik, mert ezek az utolsó napok az idők vége előtt.  Komolyan kérlek benneteket, hogy kétszerezzétek meg imáitokat a "visszatérésért." Szent Szívem nyitva áll minden lélek számára, aki bűnbánatot akar tartani és vissza akar térni hozzám . Virágom, kérd mindig az igazság és a megkülönböztetés lelkét, mielőtt velem írsz. A Szeretet szeret és vezet téged . Jöjj, pihenj meg Szent Szívemben, sohasem feledkezem meg rólad . Mi ketten?”  

Szeretetláng Creative Commons License 6 napja 0 0 7592

„Leányom, terméketlen fa voltál, de én virágba borítottalak, és gyümölcsöt hoztál. Ellenséges pogány voltál, de én buzgó imádóvá tettelek, közönyös voltál, de én lelkesedést öntöttem beléd irántam, a te Istened iránt. Jöjj, maradj meg jóindulatomban, és légy velem egy!

Én, az Úr adom követeimnek üzeneteimet. Nézd, ma szabaddá tettem kezed. Érezd szabadnak magad!... Ha velem akarsz jönni, és osztozni akarsz velem. keresztemben, a béke és a szeretet keresztjében, akkor jöjj! Gondodat viselem, érezd magad szabadnak! ... Jól tudod, hogy elég vagyok önmagamban, én vagyok a Magasságbeli . Szeretem ártatlanságodat, és nem veszem el tőled jeleimet. Megadom a szegényeknek és a szűkölködőknek, hogy dicsérhessék Nevemet. A szív tisztaságában jöjj hozzám, mert szeretnék segíteni neked, hogy haladhass. Jöjj, magasztalj és imádj engem, mert Szent vagyok . A Szeretet örökké szeret téged, jöjj!

Én vagyok, imádkozz, és szeretném hallani imádat, amelyet neked diktáltam!

Maradj kicsiny, és csak az én Lelkemben  növekedj! Sohasem leszel elhagyatott.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.13 0 0 7591

„Béke legyen veled! Leányom, ma a következőket kérem tőled:

- Hosszabb időn keresztül tagadd meg magadtól az élelmet!
- Pihenj, amikor szükséges, és ne halaszd éjfélre rózsafüzéredet!
- Gyakrabban menj gyónni!

Ne mondd, hogy igen, és azután nem teszed meg. Mondd, hogy „Igyekszem örömet szerezni, Uramnak!” Királyod ismeri képességeidet, mélységes nyomorúságodat és elképesztő gyengeségedet. Tanítvány, Tanítód nem vonja meg tőled világosságát. Elegendő világosságot fog adni, hogy növekedj és kövesd Tanítód lábnyomát. Ami a Tanítóra várt, az vár a tanítványra is. Mondottam, hogy „Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány, ha olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan, mint ura. Ha a családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább a háza népét”?

Ha enyéim is azt gondolták, hogy elvesztettem eszemet, ne csodálkozz azon, amit azoktól hallasz, akik csak barátaid! Jöjj! Öleld át keresztemet, és tanulj Mesteredtől! Örül a Lelkem, valahányszor imádat  
hallom.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.12 0 0 7590

  „Én vagyok az Úr. Virágaim, legyetek békében, mivel én, a ti Uratok vagyok a Béke. Szeretett teremtésem, mennyire szeretlek! Drága vagy nekem! Ti, akiket virágnak nevezlek, növekedjetek, növekedjetek isteni világosságomban! Imádkozzatok testvéreitekért, akik még nem látták meg világosságomat,  imádkozzatok megtérésükért! Virágaim! Szeretnélek megöntözni benneteket, igen! Patakom folyóvá növekszik, és folyóm a béke és a szeretet óceánjává szélesedik. Megmondtam, hogy elküldöm világosságomat közelre és távolra, és "prófétai szózatként osztom szét tanításom, örökségül a késői nemzedékek számára".

Én vagyok Vigasztalótok és én szeretlek legjobban benneteket. Virágaim, tudom, hogy a sötétség idejét élitek, és ez a sötétség csak szenvedést, bajt és szárazságot hoz. Megjövendölték, hogy ezekben az időkben sokan elveszítik érzéküket az isteni iránt, saját elképzelésük szerint élnek, és nem tudják megkülönböztetni a jót a gonosztól. Virágaim, aki materializmussal töltekezik, és ahhoz ragaszkodik, amit a világ tud neki nyújtani, egészen eltelik a sötétséggel. Így nem marad benne hely a szentség számára. Nem marad hely Szentlelkem számára, hogy növekedjék benne. Nem marad hely az Igazság számára, és Világosságom
 számára, hanem sötétségben él. Ez az oka annak, hogy e fiatal nemzedék többségéből hiányzik a lelkiség, nem akarják hallani Szavamat és nem akarnak engem, mint Istent elismerni. Lealacsonyító szenvedélyek rabjai, mivel elhagyták az isteni Igazságot és az anyagiak után futnak. Tudom, virágaim, hogy sokan szenvedtek attól, hogy tieitek között is vannak, akik ebben a sötétségben járnak, és folytonos mély álomban vannak. De én azt mondom nektek, hogy én, az Úr, ajtajuk előtt állok, ott is maradok, és mindaddig zörgetek, míg meghallanak engem. Sohasem fáradok bele a zörgetésbe, és sohasem hagyom el őket! Örökké tartó szeretettel szeretlek titeket, ezzel az annyira félreértett szeretettel! Jöjjetek hozzám minden nehézségetekkel, ajánljátok fel nekem, és pihenjetek meg! Jöjjetek, és támaszkodjatok rám, én vagyok Vigasztalótok és megvigasztallak benneteket. Az én békémet adom nektek. Jöjjetek szelíd Szabadítótokhoz, és én meggyógyítom sebeiteket. Soha ne fáradjatok bele, hogy hozzám fohászkodjatok és hozzám imádkozzatok. Mindig veletek vagyok. Szeretlek benneteket és megáldalak benneteket, megáldom egész családotokat. Gyermekeim, közeledjetek Jézushoz, keresztjéről hív benneteket. Szerezzetek örömet Jézusnak azáltal, hogy szeretitek egymást, ahogy Ő szeret benneteket, mert egyetlen parancsolat foglalja össze az egész törvényt: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!"   Az Ő Szívében találjatok rá a békére és a szeretetre, vegyétek az Ő békéjét és szeretetét, és árasszátok ki magatok kerül! Árasszátok el az egész világot az Ő isteni Szeretetével! Töltsétek meg lelketeket azzal az örömmel, amelyet Fiam kínál fel nektek ! Kicsinyeim, imádkozzatok, imádkozzatok és beszélgessetek Istennel! Tartsatok állandó kapcsolatot mennyei Atyátokkal ! Buzgón imádkozzatok, hogy imátok elérje Őt! Szeretettel imádkozzatok, hogy megérezze imátokat! Ó gyermekeim, mennyire szeretlek benneteket! Mindig veletek vagyok. Itt vagyok most veletek, és akkor is veletek leszek, ha elmentek erről a helyről. Veletek leszek, amikor beléptek otthonotokba.  Mi mindig jelen vagyunk, és mindig is jelen leszünk. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!   Mi ketten.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.11 0 0 7589

„Én illatom, támaszkodj rám! Hallgass meg! Kiálts! Félelem nélkül kiálts a nemzeteknek! Bánjátok meg bűneiteket, mert az irgalom ideje majdnem lejárt! Változtassátok meg életeteket, és éljetek szentül! Hozzatok áldozatokat, és javítsátok meg életeteket az Úr eljövetele előtt! Imádkozzatok azokért, akik egységről beszélnek ugyan, de hálót feszítenek azok útjába, akik megvalósítják! Számadást kérek tőlük majd az ítélet napján, mert hívtam őket, de nem akartak válaszolni. Nyíltan beszéltem, de senki sem figyelt. Lebontják azt a házat, amelyet szent vértanúim vére árán építek újjá. Imádkozz házam békéjéért, a testvérek közötti békéért, szívbéli őszinteségért, alázatért és szeretetért, akkor... kivirágzik minden szívben az egység... és szent városom, Jeruzsálem egységes egészként fog dicsőíteni engem.

Ó ….. , semmi sincs hiába! Művem, mely ébren tart téged késő éjjeleken, nem vész el. Szavam eljut a világ minden részébe. Légy bizonyos benne, gyermekem! Én, Jézus Krisztus és a te Édesanyád, a szentek és az őrangyalok, mind melletted vannak. Ne félj, Abbád a te erőd és védelmeződ. Nagyon drága vagy nekem, gyermekem.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.10 0 0 7588

 „….. , gyermekeim miatt sírok, akik szétszéledtek.  

Leszállt hozzátok most a Szeretet és az Irgalom, hogy újból a tisztaság és a szentség kenyerével tápláljon titeket. Leszáll a Szeretet, hogy reményt és békét hozzon nektek. Szeretlek benneteket, ….. .
 

Eljössz-e hozzám torinói templomomba? Látogass meg gyakran ott, leteszed-e hűségfogadalmadat?
 Leányom, Fiam menyasszonya, felajánlod-e nekem hűségfogadalmadat?

Továbbra is légy Fiam tetszésére, ajánld fel neki Szeplőtelen Szívem iránti teljes szeretetedet és hűségedet. Továbbra is légy Fiam tetszésére, ajánlj fel neki lelkeket, hogy mentse meg őket. Légy az én tetszésemre, és ajánld fel nekem hűségfogadalmadat. Ezt Jézus követésével teljesítheted, légy az Ő tükörképe!
 Légy hűséges Hozzá, ….. ! Imádkozni fogok érted, közbenjárok érted. Jézus menyasszonya, Szívünket töviskoszorú veszi körül. Nem vették figyelembe garabandali üzenetemet. Jöjjön hozzám szeretett fiam, János Pál, és érezze Szeplőtelen Szívemet és Jézus Isteni Szívét! Tudasd vele, hogy megszakad a Szívünk, és sok a seb rajtuk. Szívünk egyetlen nagy seb. Megszaggatták Istenük Szívét és megszaggatták az Édesanya Szeplőtelen Szívét is. Azt akarom, hogy imádkozz azokért, akik vissza fognak téged utasítani!  Gyermekem, mennyire fogsz szenvedni!

Ne felejtsd el, hogy Jézus és én veled vagyunk, meg fogunk téged vigasztalni, virágom.
 Most azt mondom neked, nem kell személyesen továbbítanod Jézus üzenetét az egyházi tekintélyviselőkhöz. Jézus tanúkat adott neked, akiknek tanúskodniuk kell melletted, igen, ….. . Olvastasd el barátaiddal Jézus üzeneteit, hogy megtérjenek, de ne igyekezz személyesen elmenni, és bármely egyházi tekintélyviselőnek bemutatkozni. Ezt a munkát két tanúdra kell hagynod. Jézus megvilágosította őket, hogy megértsék, miként munkálkodik. Mindig velük leszek.

 ….. , melyik a legnagyobb csoda, amelyik üzenetemet hitelesíti?

 Igen, ….. , papom most te is tudod leányom, hogy legnagyobb csodám, a megtérés.  Végül a mi két Szívünk fog győzni .

Leányom!

Jöjj el hozzám torinói templomomba, leteszed-e akkor fogadalmadat?

Örülök, ha ott látlak. Mondd meg …..  is! Vidd magaddal barátaidat is! Őket is
 meg akarom áldani. Ő legyen az első!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.09 0 0 7587

„Gyermekem, a Felkent a te Pásztorod, és Ő legelted téged, Ő nyit neked utat. Áldásaimba öltöztettelek. Most csupán azt kérem tőled, hogy add át a nemzeteknek azt a szeretetet, amelyet tőlem kaptál. Engedd meg, hogy igénybe vegyelek, kicsiny lélek!
  Abba tart téged karjai között.


  Én vagyok veled van.


Nézz rám, mit meg nem tennék érted... és te, te ki tudod-e mondani ugyanezeket a szavakat?

Akkor most kelj fel, és folytasd a tanúságtételt! Futásodnak még nincs vége, de ne veszítsd el bátorságodat, melletted vagyok, hogy bátorítsam kicsi szívedet. Bokád az enyémhez van kötve, ajkam a füledre tapad, hogy megsúgjam és emlékeztesselek rá: nem vagy nagyobb isteni Mesterednél! Rád, aki csak tanítványom vagy, nem fogják-e ugyanazokat a jeleket nyomni, mint Mesteredre, az első vértanúra? Leányom, szeress engem, és én továbbra is kiárasztom rád Szentséges Szívem gazdagságát, mindazt a kincset, amit a ti időtökre  tartottam fenn. Azt mondtam egyszer, hogy a végső időkben olyan műveket hozok létre, mint eddig még sohasem, olyan műveket, amelyek csodálkozásra késztetnek benneteket, és megmutatják Szentséges Szívem ragyogó dicsőségét. Megígértem, hogy teljesen és őszintén elétek tárom Szentséges Szívemet, hogy magamhoz édesgessem szíveteket, mert szavaim édesebbek a méznél. 

Időben meg fog történni minden. Bízz bennem! Ne hagyd, hogy félrevezessenek, gyermekem! Adományom már kiállta a próbát. Megáldalak. A Bölcsesség folytatni fogja veled jó műveit.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.08 0 0 7586

„Ne bánkódj miattuk, veled vagyok! Az én békémet és az én szeretetemet adom neked.
  Kelj fel, gyermekem, Szívem gyermeke! Lelked az enyém, ne ess el!
  Nem vetted számba győzelmeimet?
  Az én dicsőségem hatja át ezeket az üzeneteket. Maradj őszinte hozzám, légy imádságos, maradj a háttérben, bárhova mész!
  Ily módon haladhatunk előre egyik kezedben keresztemmel, a másikban szavammal, ami lámpásod lesz, míg én, a te Királyod, fenségesen járok melletted és győzelmesen, dicsőségesen gyűjtöm össze diadalaimat a te hűségedben. Kezemben lévő dicsőséges jogarom irányítja lépteidet, hogy arra tartsanak, amerre én kívánom, hogy Nevemben elmenj.
 Most még mélyebbre megyünk, hogy számba vegyük azokat, akik a bűn gonosz mélységeiben vannak, hogy megbocsátást, jóságot, irgalmat, szeretetet, hitet és reményt tanítsak nekik.
  És le fogok hajolni dicsőségem magasságából a haldoklókhoz, akiket mégis oly nagyon szeretek... hogy meggyógyítsam, megvigasztaljam őket és megmondjam, mily kedvesek számomra ők.
  Minden elmúlik egy napon és elhasználódik, mint a ruha, de irántuk való szeretetem változatlan marad...
  Drágám, hajolj Szentséges Szívemre, hogy szívdobbanásaim gyógyító olajként kenjék fel lelkedet és megújítsanak, felfrissítsenek téged! És amíg királyi Szívemre hajolsz, élő vizet fogsz inni Szívem duzzadó folyamából, mely forrássá válik benned és kiárad az örök életre.
  Légy szilárd szívedben, mert én vagyok Megmenekülésed.
  Háromszor áldalak meg téged háromságos Szentségemben.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.07 0 0 7585

 „Ne sírj ….. , megmondtam, hogy feltámasztom.

 Szeresd úgy, ahogy én szeretem őt, ő is az én leányom - a te nővéred.

 Elmegyek hozzá, feltámasztom és házamba viszem. Azt akarom, hogy minden gyermekem szeresse - szeretettel fogjuk őt körülvenni mindannyian.

Folytatom. Amikor földje terméketlensége miatt Oroszország a Sátán alattvalója lett, a Sátán halált hozó gyümölcsöt kínált fel neki, amelyet azok számára tartogat, akiket szeretek. Ez a gyümölcs fokozatosan öl. Minél többet esznek belőle, annál jobban kívánják. Lassan öl - halált hoz.
 Ezzel a gyümölccsel táplálta és ölte meg őt a Sátán. Úgy halt meg, hogy ezt a gyümölcsöt tartotta kezében.  ….. , bízzál bennem, fel fogom támasztani.  Leányom, nyugodj meg, ne aggódj, engedd, hogy szabadon cselekedjek, és be fogom fejezni műveimet.

Mondd meg most!

 ….. , veled együtt viselem, megosztom veled keresztemet. ….. , megbocsátok . Tanúkat is adtam neked, akik ugyanazt a keresztet hordozzák - elfelejted, hogy én, az Úr vagyok az, aki mindezt megteszem, nem pedig te. Neked szeretned kell engem, és belőlem táplálkoznod.  Jöjj, füledbe súgom szeretetemet. Örülj leányom, mert elérkezett az idő.  Úgy szeress, ahogyan én szeretlek. Jézus Krisztus, Isten szeretett Fia vagyok, a Megváltó.  Rajzold le jelemet!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.06 0 0 7584

„….. , törékeny kis teremtményem, tudod-e, hogy hány tövist húztál ki Szívemből?

Elég sokat ahhoz, hogy pihenést nyújts nekem, gyermekem. A te megteremtésed célja is az volt, hogy pihenést nyújts nekem. Én teremtettelek, és bár por és hamu vagy, nyugalmas pihenést találok benned. Fogadj el engem! Fogadd el, hogy keresztem van rajtad. Légy hálás érte! Gyermek, nézz ajkamra, és gondosan figyelj! Higgy, higgy és bízzál bennem!

Ismerem kimondhatatlan gyengeségedet, és tudom, hogy nélkülem nem tudod felemelni kisujjadat sem. Ezért választottalak téged. A gyengeséget választottam, hogy megmutassam a világnak erőmet. Van okom rá, hogy ilyen állapotodban választottalak téged.
Bennem bízzál, és belőlem merítsd erődet! Emlékeztetni foglak, mennyire gyűlöl a Sátán téged. Ma érezted is karmait magadon. Igen! Hogyha hagytam volna, darabokra tépett volna téged. De te isteni védelmem alatt állsz. A Sátán minden percét arra fordítja, hogy célba vegyen téged és többi választott lelkemet.
Mondom neked: semmiséged és szegénységed által, törékeny teremtésem, tönkreteszed a Sátán munkáját. Öltésről öltésre felfejted hímzését. Féregnek nevezett, amikor megtudta, hogy választottam vagy. Igen, légy olyan mint a féreg, és őröld fel, tedd tönkre terveit. Érted? Én még férgeket is fel tudok használni műveimhez... Igen, mint a féreg, őröld fel, tedd tönkre terveit. Megengedtem, hogy érezd gyűlöletét. Azért gyűlöl téged, mert az Atya szeret téged irántam való szeretetedért. Ez elképzelhetetlenül dühíti.

Boldog az az ember, aki nem veszíti el belém vetett hitét. Légy gyönyörűségemre lélek, és tölts el örömmel azáltal, hogy semmi maradsz!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.05 0 0 7583

„Én vagyok. Érezd, milyen az én Szentséges Szívem!

Szeretet vagyok, én vagyok a szeretet igazi Forrása, ne szegüljetek tehát ellenem, jöjjetek hozzám, merüljetek el bennem, mert a gyengédség és a béke Óceánja vagyok. Merítsetek mindannyian Szentséges Szívemből, hogy megtöltsétek vele saját szíveteket. Széppé teszlek, tökéletesítelek benneteket. Jöjjetek, egyetek belőlem, és örökké fogtok élni, mert én vagyok az élő Kenyér és az élet Kenyere! Szeretteim, ne kételkedjetek Gondviselésem felszólításaiban! Én mindig közöttetek vagyok, részt veszek találkozóitokon, segítek nektek, és jelen vagyok. Érezzétek jelenlétemet! Én vagyok a Főpap, aki szívetekben beszél, és arra bátorít titeket, hogy közeledjetek hozzám. Mennyire igyekszem, hogy közel hozzalak benneteket magamhoz! Ó, mennyire vágyom arra, hogy karjaimba vegyelek és gyengéden megöleljelek benneteket! Mennyire vágyom arra, hogy közeledjetek hozzám és bensőséges kapcsolatba kerüljetek velem! Én vagyok Főpapotok és a Szent, Testvéretek, Társatok, Jegyesetek. Én vagyok a ti Teremtőtök, és ti mindannyian az én ivadékaim vagytok... ….. , jelen vagyok és mindig is jelen leszek ezeken a találkozókon; a te szavaid tőlem, az én ajkamról jönnek majd. Hiszen megmondtam, hogy meg fogom öntözni gyümölcsömet és meglocsolom kertem! Úgy fogok leszállni rátok, mint a reggeli pára, rajtatok hagyom a béke és a szeretet harmatát. Ne szegüljetek tehát ellenem! Szándékomban van megújítani téged, teremtés! Áldottak mindazok, akik megnyílnak előttem, és megengedik, hogy a béke és a szeretet harmata rájuk hulljon. Áldottak mindazok, akik hűségesek hozzám és szeretnek engem, mert még közelebb vonom őket magamhoz, és betakarom őket szeretetemmel.
 

Képmásomra vagytok teremtve, és arra vagytok hivatva, hogy magatokra öltsétek ezt a képmást, amelyet sokan elfelejtettek. De én, a Főpap, emlékeztetni foglak benneteket istenségemre és szentségemre. Emlékeztetni foglak arra, hogy Szent vagyok.


 

 

 

Virágom, fogadd békémet, légy óvatos, légy engedelmes és akkor semmitől sem kell félned. Ó, ….. , Jézus határtalanul szeret téged, Ő vigyáz rád. Te és Ő osztoztok keresztjében. Jézus sohasem fog elhagyni téged.

 

 


Igen, én vagyok. Jöjj és pihend ki magad! Veled vagyok.  Mi ketten?

Én vagyok.

Emlékeztetni foglak titeket arra, hogy szent vagyok, azért hogy szentül éljetek. Szeretet vagyok, és végtelen szeretetemben figyelmeztetéseket és jeleket adok nektek a földkerekség különböző helyein. Hiszen megmondtam nektek, hogy a Szószóló, a Szentlélek, akit az Atya elküld az én nevemben, megtanít benneteket mindenre, és emlékeztet mindarra, amit nektek mondtam!

 

Én vagyok.

Lelkem gyermekei, Szívem szerettei, én vagyok a ti Uratok, a megfeszített. A Szeretet nagyon szenved. Értsétek meg, úgy érzem magam, mint akit elhagytak, elfelejtettek és övéi
 elárultak. Keresztemen függök és második kínszenvedésemet  élem át. A Föld szárazabb, mint valaha, és ti, szeretteim, ennek következményeitől szenvedtek, ti vagytok az áldozatok. Sokan éheznek, másokat meg szüntelenül megtéveszt a gonosz lélek. Mennyire szánlak benneteket! Szívem vérzik, mert mindezt látom keresztemről, szemem megtelt véres könnyel. Olyan sok jelet adok nektek, de igen kevesen törődtök vele ! Jöjjetek hozzám imádságaitokban, én jelen vagyok és figyelek rátok! Jöjjetek Üdvözítőtök karjaiba, adjátok nekem hibáitokat! Én megtisztítalak, meggyógyítalak és magamhoz hasonlóvá teszlek benneteket, mert én vagyok az Istenség, és tökéletessé akarlak tenni benneteket. Jöjjetek hozzám úgy, amilyenek vagytok, ne féljetek tőlem! Szerető Isten vagyok, tele irgalommal a nyomorultak iránt. Könyörületes Isten vagyok. Imádkozzatok hozzám, beszéljetek velem, ne habozzatok! Várva várlak benneteket... Szeretetem irántatok olyan, hogy én, aki a Szentek Szentje, az Örök Egy, és egész teremtésem uralkodója vagyok, egészen lehajolok hozzátok, hogy el tudjalak érni benneteket, és meg tudjam gyógyítani betegségeteket. Köztetek vagyok mindig és mindvégig... Áldottak azok, akik terjesztik üzenetemet, a "Béke és szeretet" üzenetét! Áldottak azok, akik eljönnek hozzám és megvigasztalnak. Legyetek velem eggyé, maradjatok meg mindörökre szeretetemben!
Szeretett gyermekeim, én vagyok a ti Szent Édesanyátok, az egész emberiség Édesanyja. Szeretteim, Jézus annyira szenved, hogy azt emberi szavakkal nem lehet kifejezni. Ma éli át második kínszenvedését! Érezzétek meg, hogy Szívünk mennyire szenved... Nagy küzdelem folyik. A Sátán vadul támad, és Szent Mihály Isten angyalaival együtt küzd ellene. A Föld megérzi e nagy küzdelem rengéseit. Szükségem van imátokra kedveseim. Soha ne hagyjátok abba az imádkozást! Imádkozzatok kedveseim, legyetek olyanok ebben a sötétségben, mint a világosság fénylő angyalai! Imádkozzatok a lelkek megmeneküléséért, imádkozzatok kedveseim a lelkek megtéréséért! Mindenkire számítok... Kérlek, értsétek meg, mit érez egy anya, ha azt látja, hogy gyermekei az örök tűz felé tartanak, és hogy szerettei ebbe az örök tűzbe kerülnek!
Elmélkedjetek ezen, és jobban
 meg fogtok engem érteni. Üzenetemet befejezve megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek  nevében. Jöjjetek és vigasztaljátok Jézust!...

 


Én vagyok. Mindig boldog vagyok, amikor látom, hogy igyekszel tetszésemre lenni, és újból átéled misztériumaimat, mialatt a rózsafüzért imádkozod. Áldott gyermek, taníts meg rá másokat is, hogy lassabban mondják a rózsafüzért! Mit sem használ, ha csupán gyorsan elimádkozzátok. Minden imának a szívből kellene fakadnia. Éreznetek kell azt, amit kimondotok. Szánjátok rá az időt, minden titkot elmélkedjétek át!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.04 0 0 7582

„Leányom, légy békében! Szeretet vagyok. Kicsim, veled vagyok, hogy segítsek neked megszentelni életedet. Ezeken az üzeneteken és rajtad  keresztül szólok minden lélekhez. Kenyeremmel tápláltalak, felneveltelek és enyémmé tettelek. Voltam-e szigorú hozzád ez idő alatt? Megbüntettelek-e? Ezért soha ne kételkedj szeretetemben! Hajtsd rám a fejedet, és pihenj meg! Pihentesd meg bennem elmédet! Ne gondolj semmi másra, csak énrám! Én szeretlek téged a legjobban. Mindössze szeretetet kérek tőled!


 Szeress, imádj, gondolj rám! Engedd meg, hogy mindenkor jelen legyek szívedben és lelkedben. Felkeltettelek álmodból, hogy meglásd szépségemet, és velem élj! Vérem minden cseppje enyémmé tett téged. Drága Véremet ontottam üdvösségedért, fizetségül adtam lelkedért. Szeretettel szenvedtem el érted minden kínt, mert tudtam, hogy áldozatom megment téged.


  Mindent, amit tettem, a te üdvösségedért tettem. Leányom, váljék ez világossá előtted!
Szeretet vagyok, és a Szeretet folytatja megváltó munkáját, amelyet nem hagytam abba (keresztemen), továbbra is hívlak titeket az üdvösségre. Továbbra is követem a bűnöst. Ezért legyetek készen, mert hamarosan eljövök, és magammal viszlek benneteket. Én, az Úr, szenvedélyesen szeretlek benneteket!


  Szeress és dicsérj engem! Légy szent! Érezz engem! Ne feledkezz meg jelenlétemről! Jöjj!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.03 0 0 7581

„Béke legyen veled!... Hallasd hangomat a Föld határáig! Hallja meg és tudja meg mindenki, hogy gyengéd és könyörületes Isten vagyok!
  Én népem, én tulajdonom, keress egész szíveddel és fordítsd el szemedet a világról! Emeld fel hozzám és nézz Teremtődre!
  Én mondom, a ti Teremtőtök, aki nagyon szeret titeket: A békét háromszorosan Szent Lelkemben fogjátok megtalálni. Hozzátok szóló szereteténekem az én ajándékom, hogy ezáltal több tudást adjak nektek, magamhoz vonzzalak benneteket, és megismerjetek mint Atyátokat.
  Szívem áldott gyermeke! Maradj hűséges hozzám, és élni fogsz.
  Ki az, aki utánam vágyódik? Jöjjön hozzám, én leszek az ő öröme, ő meg az én örömöm, kertem és mennyországom lesz.
  Legyetek áldottak, akik az én Nevemben jöttetek erre a találkozóra és legyetek egyek a mi Egységünkben!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.02 0 0 7580

„Ízleld meg még jobban titkaimat, gyermekem! Engedelmeskedj törvényemnek! Halkítsd le most még jobban hangodat, hogy csak az enyémet halljad! Hajtsd le fejedet, hogy az enyémet lássák! Válj kicsivé, hogy magamhoz tudjalak emelni!
Gyakran keresed Szentséges Szívem titkait saját világosságoddal, pedig csupán kérned kell engem, gyermekem, és elárasztom szemedet természetfeletti világosságommal, ami be fogja tölteni egész lelkedet. Értsd meg gyermekem, hogy a benned lévő világosság tőlem való. Majd akkor, de csak akkor fogod megérteni, én papom, hogy műveim magasztosak, dicsőségesek és fenségesek. Csak akkor fogod megérteni, én tanítványom, úgy, ahogy én akarom, miért engedte meg az Alázat, hogy kegyvesztett legyen, hogy eléktelenítsék, megvessék és keresztül szúrják, és miért adta oda életét váltságdíjul sokakért.

Eljöttem, hogy felszítsam és felébresszem szeretetedet. Ezért ne védd meg testedet a fájdalomtól és a megaláztatástól! Engedd, hogy Megváltód pecsétje legyen testeden és lelkeden is, hogy teljes legyen benned az átalakulás. Akkor MINDAZ, amit természeted elutasított, aminek ellenállt és amit megvetéssel szemlélt, isteninek  fog látszani előtted.

Teljesen add át nekem lelkedet, és gondolkozz törvényemen, még mielőtt utolér! Ne feledkezz meg arról, miképpen tett téged saját természeted sivataggá és vigasztalanná!
  Ha megengeded, megszabadítalak emberi gondolataidtól és saját gondolataimra cserélem, hogy megdicsőíts engem. Bátor szívet adok neked, kicsim, hogy képes légy ellenfeleim szemébe nézni és szembeszegülni állításaikkal. Ékesszólást, kitartást és ellenállást adok neked üldözőid fenyegetéseivel szemben, akik az én üldözőim is. Bátorságot öntök beléd, hogy bizalommal tarts ki. Te az én ivadékom vagy, és mivel a termés beérett és készen áll az aratásra, nem késlekedem, amint látod. Szüntelenül aratok, hogy sokakat tápláljak, akik halálukon vannak. Ezért, kedvesem:

 

"Lendítsd meg a sarlódat, és arass! Itt az aratás ideje, már érett a vetés a földön."

 

Engedd meg, hogy növeljem szíved befogadóképességét, mert most Hódítód fog eltölteni téged tudásával és bizalmas közléseivel. Csupán arra várok, hogy bebizonyíthassam előttetek jóságomat és felfedhessem gazdagságomat, nagylelkűségemet és szeretetemet.

Azért mondom el nektek ma mindezt, hogy Szavam nemzedékről nemzedékre szálljon, és ti, akik most tanultok, majd gyermekeiteket  taníthassátok. Ha figyelnek és megteszik, amit mondok, boldogságban érnek véget napjaik. Ezért forduljatok felém, és dicsérjétek műveimet! Elmélkedjetek csodáimon!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.01 0 0 7579

 „….. , hallgass rám és írj!

Én vagyok az Ige, az Alfa és az Omega, én vagyok az életadó Ital, a Szeretet Forrása és tőlem származik mindaz, ami létezik.
 Testet öltöttem és leszálltam a Földre, hogy megváltsalak benneteket.  Leányom, Egyházamban olyan sok félreértés támadt kereszten elhangzott szavaim nyomán, amelyeket Jánosnak és Édesanyámnak mondtam! Hadd emlékeztesselek benneteket másra is, mindenekelőtt arra, hogy miként koronáztam meg én, az Úr, Édesanyámat, a Mennyország Királynőjét.

 Igen, ….. ?

 Mennyire örülök leányom, nem tanítottalak hiába, elégedett vagyok, hogy megértetted műveimet. Igyekezz folytatni a tanulást! Imádkozz ezért a tudásért. Megadom neked a felfogóképességet, ha kéred, ….. . Figyelj rám ismét, azt akarom, hogy Szavaim váljanak ismertté!  Én, az Isten, Anyám méhében növekedtem. Ő táplálta Isteneteket, teremtés! Belőle  táplálkoztam. Én, az Ige szeretem és tisztelem őt ! ….. , még egészen az elején elmondtam neked keresztre feszítésem történetét. Emlékezz vissza arra, amikor azt mondtam: "Tekintetem Anyámra esett. Ránéztem, és megszólalt a Szívünk: Neked adom szeretett gyermekeimet, hogy legyenek a Te gyermekeid is, légy Te az Édesanyjuk!"

Pedig ….. , az Írás sohasem hazudik. A Szentírás ezt írja: "Uram Anyja". Erzsébet mondta ezeket a szavakat, amikor eltöltötte a Szentlélek. Írd: "Áldottabb vagy te minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uram Anyja jön hozzám?" Azok a szavak, amelyeket keresztemen mondtam, olyan mélyek, hogy közületek sokan talán nem is értik. Tiszteljétek Édesanyámat, aki a ti Szent Édesanyátok is.
 Pihenj meg Szívemben most! Szerezz örömet nekem azzal, hogy megemlékezel jelenlétemről. Tisztelj engem ….. !”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.31 0 0 7578

„Szent Mihály:
Dicsőség Istennek!

Szűz Mánia:
Dicsőség Istennek!


 Én vagyok, várva vártam erre a pillanatra.

Hallgass meg ….. , jöjj, és érintsd meg Szentséges Szívemet, érezd Sebeit! Szentséges Szívemet fájdalom gyötri, és már nem lehet felismerni a sok seb miatt. A lelkek nem hallanak engem... százával esnek a Sátán hálójába..:

Nem hagylak el téged, kicsim. 
 Figyelj és írd: A nagy megpróbáltatás után, amelyen Egyházam átesik, nagy jelet fogtok látni az égen, és mindazok, akik szeretnek engem, örülni fognak és dicsérni fognak engem, de akik bemocskolták Szent Nevemet, még mélyebb sötétségbe és teljes tudatlanságba merülnek. Jelem áldás lesz mindazok számára, akik megtartották parancsolataimat. Mivel megtartották Szavamat, tiszteltek és dicsőítettek, ők voltak, és ma is ők Egyházam arany oszlopai, ők a szilárd alap és az Egyház testének erős építménye. Belsejében ők a tisztító tömjén. Ezeket a lelkeket, én, az Úr fogom felmagasztalni és mindörökre  új Jeruzsálemembe helyezem őket. Föntről kapnak új lakóhelyet, mert föntről kapják meg új Nevemet, ők és én egy leszünk. Én népem, az én új Nevemmel már nem fognak téged istentelennek nevezni, mert visszaadom neked Nevemet. Amikor az én napom eljön, minden gonoszt elviszek és bezárok.  Én, a Szeretet Ura, a Szeretet magjait fogom szárba szökkenteni ezen a Földön. Megnyitom a földet, és még a sziklákból is új forrásokat fakasztok. Virágba borítom kertemet . A ti kedvetekért megengedem szent angyalaimnak, hogy leszálljanak hozzátok, és tápláljanak benneteket. Megengedem szentjeimnek, hogy ők legyenek a ti tanítóitok, az én szent Szavamra tanítsanak, és barátként vezessenek benneteket. Szeretet fog uralkodni minden szívben, és az erényt koronaként fogják viselni népeim az én új Földemen. Már régesrég megígértem nektek ezt az új Földet, és én megtartom ígéretemet. Mindez hamarosan be fog teljesedni. Előbb azonban még eljövök, hogy megtisztítsalak benneteket. Úgy tisztítalak meg, miként tűzben az aranyat. Ebben a tűzben minden tisztátalanság felemésztődik. Mindezt meg kell tennem, hogy lemossak minden tisztátalanságot, amely kéregként takarja be ezt a Földet. Bizony mondom nektek, hogy mindaz, ami már megtörtént és ami meg fog történni, szó szerint le van írva tekercsemben, abban a tekercsben, amelyet fel fognak nyitni, el fognak olvasni és le fognak nyelni. Én, az Úr saját Véremmel tisztítottam meg tekercsemet, tehát fogyasszátok el; olvassatok engem!

 Imádkozz, teremtés, hogy leszálljon rátok a Bölcsesség, hogy tápláljon benneteket, és tegyen képessé arra, hogy felfedjétek azokat az igazságokat és misztériumokat, amelyek még el vannak rejtve Bölcsességem könyvében! Imádkozz a felismerésért! Tarts gyakran bűnbánatot, és én mindig megbocsátok neked.  Leányom, fogadd békémet, szeretlek, mert megengeded nekem, hogy használjam kis kezedet. Mai üzenetemet így fejezem be: "Akinek füle van, hallja meg!" Jöjj, megáldalak. Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.30 0 0 7577

 „Én vagyok.

Valahányszor látsz engem, mosolyodj rám! Igen, virágom, maradj Szabadítód mellett.

 

Jöjj, imádkozzunk az Atyához:

 

     Tekints le Uram arra, ami szemed előtt áll.
     A nyomorúságot látod, bocsáss meg nekem Atyám, mert nem vagyok méltó    

     kegyelmeidre.
     Semmit sem érdemlek, mert semmi vagyok.
     Végtelen jóságodban engedd meg ennek a semminek,
     hogy Rád támaszkodhassék. Nyomorúságom és semmiségem ellenére is szeretlek,

     jóságos Atyám.
     Szükségem van erődre, hogy tudjak dolgozni, és mindent megtegyek,
     amit kegyelmeddel meg kell tennem. Amen. 

 

Ó ….. , keresd és kövesd erényeimet, és növekedj bennük! - Én, az Úr, semmiséged ellenére is szeretlek.  Mindig támaszkodj rám, mindenben segítek neked, bízzál bennem és engedd meg, hogy mindvégig mint vakot vezesselek! Időnként válladra teszem keresztemet, hogy hordozd. Én és te, te és én. Én megpihenek benned, te meg énbennem. Én vagyok a Hűség, és sohasem hagylak el! Szerezz nekem több örömet azzal, hogy lelkedet teljesen az én műveimnek szenteled. Hűségesnek kell lenned fogadalmadhoz, a hűség fogadalmához, igen Ó mennyire vártam tőled ezeket a szavakat, mennyire vágytam hallani tőled ezeket a szavakat!

Ne félj. Mindig emlékeztetni foglak, mivel ismerem kimondhatatlan gyengeségedet. Törékeny vagy, de erőmmel megszüntetem gyengeségedet. Emlékezz jelenlétemre, mi ketten, mindenkor és mindörökké. Szeress, remélj és higgy! Én, az Úr Jézus Krisztus sohasem hagylak el.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.30 0 0 7576

Hogy az ujjaddal ébresztesz fel, vagy a vállamra teszed a kezedet, vagy egyszerűen azt mondod, ébredj, az attól függ, mennyi segítségre van szükségem az ébredésemhez

 

Gyermeked nem halt meg, csak alszik, és ez a nemzedékünk

 

Ha annyit alszok, amennyi a kipihenésem, az jó

Ha annál többet alszok, abban nincs köszönet

 

Sokakat ébresztettél, és sokakat ébresztesz, és fel akarsz ébreszteni minket

Igaz, többnyire nem szeretjük, a magunk nyomorúságában az ébredésünket

De még nem haltam meg, hanem alszom, mint ahogy a kurtizán beteg, beteg szűz, és alszik

Ha felébredek, akkor az alvásom az előnyömre válik, ha nem ébredek, akkor a halálommá válik

 

Amikor alszom, magamért alszok, ha felébredek, Érted ébredek

 

Ha felébredtem, azt mondom, ébressz fel engem, ha alszom, nem kérek az ébredésből

 

Alvásomban meglátom azokat, akik mélyebben alszanak

Azokat is láthatnám, akik ébren vannak

 

Aki alszik, álmot lát, aki ébren van, az a valóságot

Az álmodó védi az álmát, a valóság pedig csodálatos

Hogy egy betegnek azt mond, gyógyulj meg, ahhoz szükséges a hit

Akkor vagyok ébren, ha hitem van

A hit kegyelem, de a hithez magam adom az utat

 

Ha fel akarsz ébreszteni engem, akkor a szükségem, hogy lecsendesítsd mellettem a zajokat

Éppen nem bezársz a csendbe, hanem kinyitsz, hogy befogadjam a csendet

A csendbe erő szükséges, hogy abba belépjek, és hogy ott maradjak, hogy aludjak, az az erőtlen állapotom

 

Az erőm abból lesz, hogy lenézek a szívembe, és a szívemből kiemelem az akaratodat

 

Gyermeked nem halt meg, hanem alszik, szelídségedben ébressz fel engem

Először van a feleszmélés, utána jönnek a szavak

Ha feleszmélek, akkor nálam van a kegyelem, az ujjaddal érintettél meg engem

 

Ha feleszméltem, akkor nálam van a kegyelem, most jön a valódi ébredésem a vállalkozásomban

Amikor eldöntve lépek, az igazság befogadásába lépek

 

Először van a kegyelem, a rágódásom az igazságon

Sok fájdalomra van szükségem, hogy rágódjak?

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.30 0 0 7575

Hogy az ujjaddal ébresztesz fel, vagy a vállamra teszed a kezedet, vagy egyszerűen azt mondod, ébredj, az attól függ, mennyi segítségre van székségem az ébredésemhez

 

Gyermeked nem halt meg, csak alszik, és ez a nemzedékünk

 

Ha annyit alszok, amennyi a kipihenésem, az jó

Ha annál többet alszok, abban nincs köszönet

 

Sokakat ébresztettél, és sokakat ébresztesz, és fel akarsz ébreszteni minket

Igaz, többnyire nem szeretjük, a magunk nyomorúságában az ébredésünket

De még nem haltam meg, hanem alszom, mint ahogy a kurtizán beteg, beteg szűz, és alszik

Ha felébredek, akkor az alvásom az előnyömre válik, ha nem ébredek, akkor a halálommá válik

 

Amikor alszom, magamért alszok, ha felébredek, Érted ébredek

 

Ha felébredtem, azt mondom, ébressz fel engem, ha alszom, nem kérek az ébredésből

 

Alvásomban meglátom azokat, akik mélyebben alszanak

Azokat is láthatnám, akik ébren vannak

 

Aki alszik, álmot lát, aki ébren van, az a valóságot

Az álmodó védi az álmát, a valóság pedig csodálatos

Hogy egy betegnek azt mond, gyógyulj meg, ahhoz szükséges a hit

Akkor vagyok ébren, ha hitem van

A hit kegyelem, de a hithez magam adom az utat

 

Ha fel akarsz ébreszteni engem, akkor a szükségem, hogy lecsendesítsd mellettem a zajokat

Éppen nem bezársz a csendbe, hanem kinyitsz, hogy befogadjam a csendet

A csendbe erő szükséges, hogy abba belépjek, és hogy ott maradjak, hogy aludjak, az az erőtlen állapotom

 

Az erőm abból lesz, hogy lenézek a szívembe, és a szívemből kiemelem az akaratodat

 

Gyermeked nem halt meg, hanem alszik, szelídségedben ébressz fel engem

Először van a feleszmélés, utána jönnek a szavak

Ha feleszmélek, akkor nálam van a kegyelem, az ujjaddal érintettél meg engem

 

Ha feleszméltem, akkor nálam van a kegyelem, most jön a valódi ébredésem a vállalkozásomban

Amikor eldöntve lépek, az igazság befogadásába lépek

 

Először van a kegyelem, a rágódásom az igazságon

Sok fájdalomra van szükségem, hogy rágódjak?

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.29 0 0 7574

„Gyermekem, támaszkodj rám! Hadd érezzem irántam  való szereteted ízét! Ó leányom, csupán szeretetet kérek tőled, méltányold szeretetemet! Imádságod legyen olyan, mint a tömjén! Szíved alakuljon tömjéntartóvá! Légy örömömre, mérsékeld igazságosságomat, és hozz enyhülést Sebeimre, amelyeket legjobb barátaim ütöttek rajtam. Érezd irántatok való szeretetemet, gyermeki hittel higgy! Soha ne akarj racionalizálni engem, mert ha így teszel, a gyermekség fátylát veszed le szemedről. Misztériumaimat misztériumként kell tisztelni, és jelenlétem, amellyel ily módon megajándékoztalak, szintén misztérium . Az a kívánságom, hogy add nekem szíved szeretetének minden cseppjét, és viszonzásul saját Szívemből  töltöm meg szívedet. Viseld most keresztemet egy kicsit! Engedd, hogy megpihenjek! Szeretném, ha gyermekeim tudnák, hogy érzékeik és testük megsanyargatását mennyei műveim javára fordítom, arra használom áldozataitokat, hogy lelkeket szabadítsak ki a tisztítótűzből. Lelkeket melegítek fel a Földön, hogy megtérjenek. Megtisztítom lelketeket. Amit nekem felajánlotok, azt jóvátételre fordítom. Ez tartja vissza igazságosságomat attól, hogy fellángoljon és megbüntessen benneteket, mert felajánlásotok kiengesztel engem, kiengesztel... Nagy az én irgalmam!

Ne félj! Én, az Úr veled vagyok. Egyetlen pillanatra sem hagylak magadra. Természetes, hogy dühöng az ördög. Ha tudnád, mennyire gyűlöli azokat, akiket különlegesen szeretek. Értsd meg hát gyermekem, miért támad téged! Köpenyem alatt azonban megvédelek, nem engedem, hogy valaha is hozzád érjen. Alattomosan behatol azokba a lelkekbe, akik hallgatnak rá, majd áldozatait utadba állítja, hogy üldözzenek, zaklassanak és elnémítsanak téged. A Sátán fegyverként használja ezeket az embereket, és eltökélte, hogy elhallgattat téged, mivel olyan vagy, mint a háztetőről szóló trombita, hangosan hirdeted az igazságot, amit teljes tekintélyemmel együtt adtam neked. Gyermekem kiálts! Teljes erődből kiálts! Légy az én visszhangom, mert hangod az én hangom, az én ajkammal szólsz. Továbbra is kiálts, az igazságot kiáltsd a nemzeteknek! Nem kell félned!
 Minden ellenségemet szétrebbentem, mert valójában az én ellenségeim ők, nem a tieid.
A hamisság üldözi az igazságot, a sötétség a világosságot, de végül én, az Úr fogok győzni!

Maradj közelemben, kicsim! Add át magad nekem! Engedd, hogy mindig benned lélegezzek, légy az én fejtámaszom! Fogadd békémet! Növeld hitedet, az örömet szerez nekem
. Jöjj! Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.28 0 0 7573

„Béke legyen veled! A következő üzenet az egyik legnemesebb a rólam szóló üzenetek között. Felfedem előtted most tartalmát az Egyház dicsőségére és javára, melyet Jézus saját Vére árán váltott meg. Szükséges, hogy kinyilvánítsam e gazdagságot testvéreiteknek, hogy ők is táplálkozzanak e kimeríthetetlen kincsből, mely bőségesen kiárad az Egyház megsegítésére.


  Fordítsd teljesen felém gondolataidat és figyelmedet! Engedd, hogy értelmedbe hatoljak és a megértés kifinomult világosságát adjam neked ahhoz a nemes üzenethez, melyet isteni módon fogok felfedni előtted!


  Leszállok jóindulatomban, és nemcsak hozzád szólok, hanem az egész emberiséghez, hogy a csodálatos Isten saját maga tárja tudását elétek. Íme, a Vőlegény lép hozzátok, hogy átadja nektek az Élet szavait, melyek királyi bíborral ékesítenek benneteket. Ha kinyitod a szíved, szent kegyelmeket kapsz tőlem, melyek megerősítik lelkedet és a tökéletességre vezetnek téged.


  Akik az Élet szavait felkészületlenül és nem az igazságban fogadják, képtelenségnek fogják tartani, mert megszokták, hogy meddően éljenek és nem érinti meg őket. De azokra, akik a szív egyszerűségében keresik a Paradicsomot és nem tesznek próbára engem, kiárasztom világosságomat és sugaraimat. Megvilágosítom őket. Utat nyitok bennük és megtisztítom őket. És amikor remegve jönnek, hogy elszámoljanak tisztátalanságukkal és bűneikkel, felsóhajtanak majd, ahogy az újszülött sír fel életében először, és új életre születnek bennem. Megadják magukat a féltékeny Szeretetnek. Miután szentségben meghódítottam, éltető folyóként elárasztom őket.


  Nem marad nyom nélkül bennük éltető átvonulásom. Nem leszek olyan, mint a hajó, mely keresztültöri magát a háborgó hullámokon anélkül, hogy nyomot hagyna, és nem leszek olyan, mint a madár, mely elrepül és nem hagy bizonyítékot vagy jelet arról, hogy arra járt. Eljövök hozzájuk, egybekelek velük, és Krisztusba öltöztetem őket. Édenné változtatom lelküket, mert lámpásként fogják magukban hordozni Istent.


  Ez lesz a jel, melyet legyőzhetetlen szentségemben adok nekik. Bennük maradok, és vigyázok rájuk, magam ékesítem fel őket jegyesi ruhával. Megkoronázom őket istenségemmel, a ragyogó királyi koronával, a Szentháromság kezéből való szépséges diadémmal.
  Senki sem méltó ilyen kegyre, de kimondhatatlan szeretetemben így szóltam: "Az éjszaka forduljon nappalra, a bűn pedig erényre!" Úgy munkálkodom lelkükben, hogy mértékletesség, okosság, igazságosság és erősség legyen a gazdagságuk.


  Ó, ….. , megmunkálom nemzedékedet és megértetem vele, hogy halhatatlanságának alapja az, hogy rokoni kapcsolatban van velünk, a Háromságos Istennel.


  Mi jelent nagyobb gazdagságot, mint az irgalmasságnak ez a műve, melyet én, az Isten hozok létre bennük?


  Majd miután életet leheltem e lelkekbe, elküldöm a dicsőség trónjáról a Bölcsességet, hogy tegyen csodát velük. Isteni jóakaratomban akkor mindazokat újból életre keltem és felvirágoztatom, akik készek rá és akik a Föld meddősége miatt az elmúlt években hamuvá váltak. Mondom neked, nemzedék, hogy világosságom meleg sugaraitól termékennyé válva megisteniesülsz és isteni leszel a Háromságos Istenben.


  ….. , ma minden ember úgy lát, ahogyan látni képes, de ha majd átvonulok közöttetek, nem lesz többé korlátozott a látástok és nem úgy fogtok látni, ahogy most, hanem kimondhatatlan és isteni módon, az én világosságommal, behatolva még Isten rejtett dolgaiba is, mert az én ragyogásomban látjátok majd a dolgokat. Egész testetek ragyogó világossággal fog fényleni. Én leszek testetek lámpása, és megtöltelek országunk ragyogásával: igazsággal, szelídséggel, szeretettel, irgalommal, örömmel, békével, türelemmel, igazságossággal, jósággal és kedvességgel.


  Kezdettől fogva saját természetünk hasonlóságára teremtettünk titeket. Így szóltunk: "Teremtsünk embert a mi képünkre, igen a mi hasonlatosságunkra!" Az ördög irigysége azonban halálba vitt benneteket. A Föld most felnyög fájdalmában, önmagát bünteti, sóhajtozik és sír, sajnálja, hogy megszűnt lenni, könnyezik és fuldokolva kapkod levegőért, megolvad és feloszlik belsejében. Igen, megszűntél létezni ... Jöjj, ….. , most ennyi elég lesz. Légy velem egy!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.27 0 0 7572

„Az én békémet adom neked. Én vagyok az Úr, és szívesen ellátlak mennyei táplálékkal. Írd galambom, írd le a következő szavakat a Szentírásból:

 

"Ha bennem maradtok,
és tanításom tibennetek,
kérjetek, bármit akartok: megkapjátok!"

 

Figyelj és írd: Irgalmamban megkönyörültem rajtatok és azért vagyok itt, hogy tanítsam a tanulatlant, és törvényemet adjam a törvényszegőnek. Továbbra is táplálni fogom e nemzedéket mennyei Atyám örökségével. A magasságból jön a Kenyér, amely meggyógyít benneteket. A tanítás Kenyere a mennyből száll alá, Atyám tartalékaiból. Senki sem mondhatja, hogy "Nincs mit ennem". Íme felkínálom nektek, nehogy kísértésbe essetek, és azt egyétek, ami rossz és halálos, ami a világ gyökeréből való. Lelkem életet és békét kínál fel nektek, Virágom által írom e néhány szót számotokra.

Tudom, de nem olvasták? ...elpusztult ivadékaik virága... Ezeknek mondom: "Nyissátok ki szíveteket, megkapjátok a világosságot, és hinni fogtok." Most olyanok, mint a szánalomraméltó sokaság, amint árnyékban és sötétségben bolyong. Irgalmamban nem tekintek vétkükre, hogy időt adjak a bűnbánatra! Jöjj, barátom, nem felejtettem el, amit azon a napon felajánlottál nekem. Közeledik az a pillanat, amikor hasznát tudom venni felajánlásodnak. Addig felkészítelek. Továbbra is megjelenek képmásommal helyedben, hogy bátorítsalak. Ó gyermekem, mit meg nem tennék érted? Utadat zafírokkal borította be gyengéd szeretetében Atyám, a Király, aki mégis oly anyai; a Bíró, aki mégis gyengéd és szeretetteljes; az Alfa és az Omega, aki mégis oly szelíd. Jöjj! én és te? Mi ketten?

Beszélj Nevemben, ez örömet szerez és tiszteletet nyújt nekem.

én is gyönyörűségemet lelem abban, ha ily módon beszélek veled.

Igen! Az Atya és én kínáltuk fel neked ezt. Ó ….. , egy napon velem együtt fogsz megjelenni Atyám udvarában. Mindaddig azonban nem szakítom le virágomat, míg tervem be nem teljesedik veled. Addig továbbra is idd Véremet és edd Testemet! A Szent Isten veled van.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.26 0 0 7571

„….. , úgy legyen! Legyen úgy, ahogy kéred! Elfogadom áldozatodat. Gyermekem, légy áldott! Nem egyedül könnyezek, a te Szent Édesanyád is sír.
Jöjj hozzánk, ily módon és osztozz velünk!
Ez a vihar is le fog csendesedni,
 az Atya mindent lát. Gyermekem, egész völgyeket fogok felforgatni, és hegyeket fogok alapjaikból kiemelni, ha veszélyt jelentenek szeretet-költeményeim számára, amelyek megtérésre szólítanak titeket.
Szeretet-üzenetem tovább fog terjedni. A Sátán szorítása meg fog gyengülni, szájkosarat teszek rá.
 A Szeretet mindig a közeledben van, és időnként benéz a szobájába, hogy minden rendben van-e ott, ahol pihenni szokott.  Jahve vagyok. Virágom, Szent Béda van melletted.

Jahve szeret téged.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.25 0 0 7570

„Miért?

Kedves, szeretlek!


Várj!

Nem, nem múlja felül értelmedet, már nem. Kedves! Sebeim közül öt teljesen nyitva van. Vérem ömlik, szenvedek. - Istened szenved. Nem akarod megdicsőíteni Testemet? Öt Sebem felszakadt, hogy lásd, milyen szomorúságot okoz nekem teremtésem. Gonoszságotok ellenére, tévedésetek ellenére, kételyeitek ellenére, bűneitek ellenére, tagadástok ellenére, hitetlenkedéstek ellenére és Testem  iránti kétszínűségetek ellenére is szeretlek benneteket.

Még mindig nem értitek? Miért zártátok be előttem mindörökre szíveteket? Miért hagyott el engem a többség? Miért tértek más ösvényre követőim? Miért hanyagolták el kertemet? Miért nem öntözték virágaimat? Miért? Hol vannak bárányaim, Péter? Kérlek, segíts megkeresni és egyesíteni őket!  Jöjj, segítek, hogy megtaláld őket. Élelmet hozok nekik, és táplálni fogom őket.

Nem, Péter, nem találsz már semmit ebben a pusztaságban, itt semmi sem maradt. Az a kevés, amit meghagytak, kiszáradt és elpusztult, ameddig a szem ellát, nincs más, csak pusztaság. De, én, az Úr előveszem Kenyeremet éléstáramból, és az én terményemmel töltöm meg kamrátokat. Én fogom táplálni bárányaimat.  Én öntözöm meg ezt a pusztaságot. Bízzál bennem kedves, bízzál bennem, és újból egyesítelek titeket.  Együtt ….. , virágom, nem akarom látni, hogy rád tapossanak. Az a szándékom, hogy szolgálatodat Testem dicsőségére vegyem igénybe. Én, az Isten szeretlek.”  

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.24 0 0 7569

„Dicsérjük az Urat! Béke legyen veletek! Isten magához hív benneteket. Elmélkedjetek ezen! Isten azóta hív benneteket, amióta megszülettetek.


 Neki születtetek.
 Arra születtetek, hogy szeressétek Őt.
 Arra születtetek, hogy örömet szerezzetek Neki.
 Arra születtetek, hogy visszatérjetek Hozzá!


 Válaszoljatok hívására!


 Megpróbáltalak szeretettel visszahozni benneteket üdvösségetek érdekében, üzenetemen keresztül itt és a világ más tájain is az igaz életre Istenben.
 Kicsinyeim, igen, kicsinek nevezlek benneteket, mert az Úr előttetek fedte fel Arcát, és nem a tanultak, nem az ügyesek előtt. Gondoljátok meg azt is, hogy nem test és vér nyilatkoztatta ki előttetek ezeknek az üzeneteknek az igazságait, közeli bekövetkezését és kegyelmeit, melyeket a ti korszakotok kapott megmeneküléstekre. Nem test és vér fogadtatja el veletek az üzeneteket, hanem maga az Atya, és az ő kegyelme van rajtatok.


 Ezért imádkozzatok, ha testvéretek még nem kapta meg a kegyelem Szentlelkének pecsétjét, hogy ő is megkapja, megtérjen és bejusson Isten
 országába! Isten minden embert hív magához! Próbáljátok megérteni Isten békefelhívását! Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a békéért!

 

Buzgón dolgozzatok a békéért!
 

Áldott gyermekeim, hadd mondjam el újból, hogy szükségem van békét kérő imátokra!
  Kezembe veszem és tavaszi virágcsokorként ajánlom fel őket a Mindenhatónak
. Nem vész kárba imátok, hanem Isten dicsőségére szolgál mint szeretetek  bizonyítéka.
 A Sátán igen hatalmas, és engesztelhetetlen haragjában üldözi az Úr "első gyümölcseit", azokat, akik tanúságot tesznek Jézus mellett. Jézus már értésetekre adta régebbi üzeneteiben, hogy miképpen próbálja a Sátán kioltani a kicsi lángot, ami megmaradt e világban, hogy megvonja tőletek a világosságot és a boldogságot. Irgalom nélkül káromolja Isten hatalmát.
  A ti békét kérő buzgó imátok nélkül a Föld valóban meg fogja érezni a Sátán torkából kilövelt vízsugarat, amellyel el akar oltani minden kicsi világosságot, ami még bennetek maradt.
 Szomorúságomra nincs kifejezés!


 Imádkoztam értetek, és mindig imádkozni fogok. Gyermekeim, kérlek benneteket, hogy elmélkedjetek üzeneteinken! Éljétek szó szerint üzeneteinket! Én, a ti áldott Édesanyátok megáldalak benneteket
.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.23 0 0 7568

„….. , én vagyok az, Jézus. Ne engedd a megtévesztőnek, hogy rászedjen téged! Mindaz, amit neked adtam, az enyém.

Miért hallgatsz rá? Megedzettem hallásodat, felnyitottam szemedet, hogy láss engem, miért kételkedsz? Sok szolgámnak adtam meg ugyanazt a kegyelmet, mint neked, miért kételkedsz? ….. , báránykám, én vagyok a te jó Pásztorod, aki zöld mezőkre vezet téged, hogy megpihenj. Karjaimban oltalmazlak, Szívemben megpihentetlek, mindig rajtad van tekintetem, miért kételkedsz műveimben?

Tudom, de engedd, hogy tökéletesítselek
. Látod? Szeretet vagyok. Most együtt, én és te, a te kezed az enyémben. Nem engedem el kezed, nehogy megfeledkezz jelenlétemről. Jöjj, mi ketten?

Akkor szeretném hallani! 

 

Végül a mi Szívünk fog győzni.Én vagyok. Engedd meg, hogy leírjam azt, amit fent a kis szobában mondtam. Azt mondtam, hogy "Vigyél ki engem innen!"
Mennyire örülnék, ha Fiam velem lenne, ….. , menj és látogasd meg, hívott téged!
Jöjj és segítelek minden  kötelezettségedben. Az én Lelkem van rajtad, ….. . Szeress engem, taníts szeretettel, mi ketten?”

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!