Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 9 órája 0 0 7696

„Szeretett gyermekeim! Szívetek még igen messze van tőlünk, mert még nem értettétek meg megnyilvánulásaink értelmét és üzeneteinkben elhangzó szavainkat. Még nem fogtátok fel a béke, a szeretet és az egység jelentőségét. Ha felfogtátok volna, országotok ma nem állna lángban. Ha megértettétek volna üzeneteinket, Jézusnak következő szavait is megértettétek és megvalósítottátok volna: „Aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a rabszolgátok”, mert Jézus sem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és váltságdíjul adja életét sokakért.
  Tudjátok, hogy a mennyország mindenkié, de nem mindenki látja meg és nem mindenki jut be oda. Ne lepődjetek meg, ha azt látjátok, hogy más kapja meg helyettetek!

Isten most mindenkihez eljön, de közületek sokan nem hiszik. Ezért nincs béke közöttetek. Isten kiválaszthatja az utolsóként érkezőt is és gazdaggá teheti dicsőségével éppúgy, ahogyan az elsőt gazdaggá tette. Hiszen joga van ahhoz, hogy úgy tegyen, ahogy Neki tetszik. Jézus megmondta: a szél ott fú, ahol akar. Imádkozzatok, hogy legyen béke a szívetekben! Úgy éljetek, mintha ez lenne utolsó napotok a Földön!

Gondoskodni fogok arról, hogy amikor már nem jelenek meg többé, mindannyiatoknak legyen lehetősége arra, hogy emlékezetébe idézze üzeneteinket és tanításainkat a megpróbáltatás
napjaiban. Én már nem túl hosszú ideig jelenek meg, mert Isten jelenlétének magasztos dicsősége hirtelen közöttetek lesz. Ezért kaptok mindannyian meghívást ugyanabba a nyájba, az Úr Jézus Krisztus nyájába, és az Ő misztériumába. 
  Isten dicsősége hamarabb lesz nyilvánvaló előttetek, mint várnátok.

Igyekezzetek megérteni, hogy a Földön minden ember a mi szeretett gyermekünk, ezért ne beszéljetek durván egymással! Isten jóvátételt fog adni ítéletével azoknak, akiket ti megítéltek. Az eljövendő tűzkeresztségben ugyanis Isten lángoló tűzben jön el, hogy kitépje a földből és gyökerestül elégesse a világnak minden bűnbe merült gonoszságát.

Továbbra is hirdessétek az egész világon Isten országát, és hirdessétek, hogy üzeneteinket azért kapjátok, hogy bűnbánatra indítson benneteket.
Én, a ti Szent Édesanyátok, megáldalak titeket.” 

Szeretetláng Creative Commons License 1 napja 0 0 7695

„Én vagyok. Az én tanításom igaz, ne aggódj! Inkább azok miatt aggódj, akik a jót rosszal cserélik fel, és úgy tesznek, mintha jót tennének, pedig a valóságban gonoszat tesznek. Aggódj az Egyházamban lévő szétszóródás és megosztottság miatt! Azok miatt aggódj, akik semmibe veszik a Szentlélek műveit, mert az ilyenekre kiöntöm haragom, Ők okozzák gyermekeim bukását. 

 

Imádkozz, és adj elégtételt! Engesztelj a korszak bűneiért, és gonoszságaiért! Áldozatos lelkekre van szükségem, éleszd fel szeretettel ezt a halott korszakot! Bár semmi vagy, csillapíthatod haragomat, ha szeretsz. Szereteteddel dicsőíts meg engem!  Ne feledd, miképpen vezetem lelkedet a szentség felé. Kedves, jöjj hozzám! Miért tekintenél másfelé? Légy óvatos leányom, a szavakkal, a híreszteléssel, a megjegyzésekkel! Helyette maradj inkább csendben, az én csendességemben!”

Sono co te, Padre Pio.  Recordatelo sempre!”

Szeretetláng Creative Commons License 1 napja 0 0 7694

Istenen kívül ott kezdődik a káosz, azaz a milliónyi cikázó gondolat

Egy sincs megtartva, így egyikről sem derül ki a tartalma

Mintha tartalma lenne, de rögtön jön a másik ugyanúgy

Egy madár énekében sokkal több az ismeret, hiszen abból énekel

Magunk meg többek vagyunk egy madárnál

Építkezni meg csak úgy lehet, az alappal kezdve

Ha meg úgy kezdem az építkezést, cserepet veszek, és elfoglalja a helyét a többi építőanyagnak, soha nem fogom befejezni az építkezésemet 

Előzmény: árnyékvölgy (7693)
árnyékvölgy Creative Commons License 2 napja 0 0 7693

Szia. nagyon merészek a szavaid

Hát igen, sivataggá változott, de én változtattam azzá, csak irni kellett hozzá. Ezt nem én döntöm el, random alakul ki (de mindenkinek egyszerre). Kb ilyesmi dolgot tapasztalnak a halálban levők, te hogy vered le? Nem fogok dogákat iratni meg semmi, de elvileg felette állsz ennek. Hogy békited ki a káoszistent? Megfagysz, ha csak a közelébe kerülsz.. Akkor mit csinálj? Én megparancsolom neki hogy téged ne bántson, soha ne láss rémálmokat, és ne legyen rád veszéllyel ez. Nagyon merészek a szavaid, de te vagy az egyetlen aki igy szol hozzá, persze elég hülye vagy de nekem 8 nem ismerlek stb.

Magyarázkodok még egy kicsit. A videoban szereplő avatár azok a főhivők. A lány a tüzben az a királynő. A zöldruhás lány az tuljutott, isten, nem evilági, aki hirtelen megjelenik és nem lehet legyőzni. (Vannak rokoni kapcsolatai) Aki a sziklába szorul bele, az egy másik hivő. Aki a jégen áll, az az ellenség, aki ural minket. A meteor az a kert pusztulását jelzi, egyetlen irás elég hogy elégesse elejétöl a végéig az egészet, bármilyen nagy is. Ez a video csak világi másolat... (nem az enyém)

amugy a pop zene elüzi, de az irást direkt pop zenére irtam meg, igy beszorult a világba és nem lehet kiszedni onnan

nézd végig nyugodtan, akkor is, ha félsz tőle. Sokszor én is félek tőle, ha megnézem, onnan tudom hogy állok hozzá. Részletesen, több százszor is akár, mert nincs jobb most ennél, tehát a leginkább úgy néznek ki a dolgok benne, ahogyan, meg stb.

Ne félj, én veled vagyok, én is szeretlek. De nem tudom ki vagy, igy nehéz, a hülyeség miatt nehéz velem találkozni és nem mind1 mikor, absolute rejtett stb. én vagyok az aki élettel tölti meg a dolgokat

https://indavideo.hu/video/vlc_2018-09-19_06-45-37-42avi

Előzmény: Szeretetláng (7692)
Szeretetláng Creative Commons License 2 napja 0 0 7692

„Béke legyen veled!

Kinyilatkoztatásom kezdetétől fogva mondom neked, hogy Egyházam romokban hever, ezekbe a romokba viperák fészkelték be magukat, és belsejében készítettek otthont maguknak. Ó ….. ! Mennyire szenvedek...! El kell jönnöm, le kell tekernem azokat a kígyókat, amelyek Szentségeim Legszentebbjét fonják körül, és el kell távolítanom őket az Egyházból. Ezután egészen újjá kell építenem Egyházamat... Gyermekem, nehéz és ijesztő ennek a letarolt pusztaságnak a közepén élni, de én közel vagyok mindazokhoz, akik szeretnek engem, és szeretettel tisztelik Szent Nevemet. Emlékeztetni akarom azokat, akik mennyei műveimre taposnak, hogy én végtelenül gazdag vagyok. Valahányszor fellázadt teremtésem, követeket küldtem, akik Szavamat hordozták. Mert a lázadás pusztasággá  változtatja azt a földet, ahol éltek. Bár a ti őseitek is lázadtak, az ő kételyeik sohasem voltak olyan súlyosak, mint a ti nemzedéketeké, amely még azt is kétségbe vonja, hogy üzenetekben  szólhatok kiválasztott angyalaimhoz. Gyermekem, Egyházamban vannak olyan szolgáim, akik azt állítják, hogy hisznek bennem, de visszautasítják isteni műveimet, amelyeket ma ajánlok fel nektek, és amelyek a Szentlélektől valók. Szárazságuk ítéli el őket, és az ítélet napján pedig én fogom őket megítélni! Ezeknek az embereknek vissza kellene fordulniuk a Szentíráshoz, és el kellene olvasniuk, hogyan munkálkodik Lelkem, és hogyan áldom meg azokat az adományokat, amelyeket választottjaimnak adok. Mind tőlem való. Gyermekem, te és én, én és te, együtt megyünk keresztül ezen a pusztaságon. Ezt a halált hozó pusztaságot a racionalizmus, a hit hiánya, a szeretet hiánya, a szabad szerelem, a vágyak minden áron való kielégítése, a hiúság és a Szentlélek művei iránti harag teremtette meg. Makacs süketségük ítéli el őket. Aki visszautasítja a Szentlélek műveit, engem utasít vissza, mert a Szentlélek és én Egy és ugyanaz vagyunk!... Ezek az emberek kiterjesztik a sivatagot, és őrködnek, hogy semmi se nőjön benne. Ha meglátnak egy virágot, vagy rátaposnak, vagy szándékosan magára hagyják és sohasem öntözik, hadd száradjon el, és így szabadulnak meg tőle... Igazságosságom kelyhe túlcsordul, és már érzik igazságosságom első csöppjeit magukon. Mindössze annyit kérek ezektől az emberektől, különösen azoktól, akik nekem szolgálnak, de visszautasítják a Szentlélek műveit, hogy imádkozzanak, imádkozzanak, imádkozzanak megvilágosodásért és erősebb hitért! Jöjj gyermekem, szerezz nekem mindig örömet azzal, hogy megemlékezel szent jelenlétemről!

Szeretlek, igen, mi ketten.

Mi ketten.”

Szeretetláng Creative Commons License 3 napja 0 0 7691

„Érezd meg jelenlétemet!

 

Itt van otthonod... Egyenesen Szívem közepében.  Leányom, dicsőíts engem, vezesd hozzám a lelkeket!

 

 Szeretem bárányaimat, egyesítsd bárányaimat. Aki olvassa üzenetemet, enni fog Kenyeremből,  az, aki jelet kap tőlem, azt meg akarom világosítani kegyelmemmel.
 Rajzold le jelemet! 

 

….. , kezdd összegezni az üzeneteket és írd le újra! Vezetni foglak, megvilágosítalak,  minden ismétlés nevelésedre történt, szükséged volt rá.  Üzenetemet a "Béke és szeretet üzeneté"-nek kell nevezni.

 

Kedves, Jahve vagyok, add nekem gyengeségedet, engedd, hogy erőm megsemmisítse!

 Gyermekem, az emberek mindig is emberi módon ítéltek.  Irgalommal és szeretettel teljes Isten vagyok, akit azonban oly kevéssé értenek meg.

 

Te is leányom vagy, még a legméltatlanabbat is szeretem.

 

Ne feledd, keresztre feszítésem órákig tartott. Órákon át szenvedtem. Minden Vérem kiontatott. Szeretlek, jöjj, és vigasztalj meg szereteteddel.”

Szeretetláng Creative Commons License 4 napja 0 0 7690

„Én vagyok. Én vagyok az, Jahve, a te Abbád.

Virágom, én, Jahve, a te Istened, végtelenül irgalmas vagyok. Az irgalom, a könyörület és a gyengédség  végtelen óceánja vagyok. Nektek adtam törvényemet, de nem elég csupán hangoztatni, hogy ismeritek törvényemet, meg is kell valósítanotok! Nem elég mondani, hogy hisztek abban, hogy Én vagyok, azt kívánom, hogy szeressetek és imádjatok!
  A gonosz lelkek is hiszik, hogy Én vagyok, csakhogy ők nem szeretnek és nem imádnak engem. Figyelnek hangomra, de nem szeretnek engem.
  Legyetek hűségesek hozzám, és ti, akik az én ivadékaim vagytok, jöjjetek hozzám, a ti Abbátokhoz, és vigasztaljatok! Fáradt vagyok, és ti, akik meg tudtok vigasztalni engem, csupán kis maradék vagytok. Ti vagytok a nyájban a legkisebbek, és rajtatok nyugszik tekintetem. A ti Abbátok mondja nektek trónjáról: örök szeretettel szeretlek benneteket! Legyetek áldottak!

Ezt akarom hallani minden ajakról ….. : "Jézusom szeretlek, mentsd meg lelkemet, és mentsd meg mások lelkét is!" 
  Így imádkozz e szegény lelkek megtéréséért! Mondj kilencedeket, és meg foglak hallgatni. Meg tudom szelídíteni a konokságot. Ezért imádkozz Szentséges Szívemhez, és a többit  én magam teszem meg.”

 

 

 

Szeretetláng Creative Commons License 5 napja 0 0 7689

„….. , soha ne veszítsd el bátorságodat! Melletted vagyok. Térj be Jézus Sebeibe, térj be Fájdalmas Szívembe, és érezd fájdalmamat! Érezd, mennyire sírok! Sokakhoz elmegyek, megmutatom nekik Szívemet, jeleket adok képmásaim könnyhullatásával. Megjelenek különböző helyeken, de gyermekeim szívét vastag kéreg takarja, a hitetlenség kérge. Nevetségessé teszik azokat, akik hisznek. Isten Szava semmit sem jelent számukra, Isten felszólításait semmibe veszik, kevés figyelmet szentelnek figyelmeztetéseinknek. Senki sem akar azokra a kinyilatkoztatásokra figyelni, amelyeket maga az Isten ad. A ti korszakotok hite semmivé vált, elsöpörte az összeférhetetlenség, a romlottság, a kegyetlenség és az aljasság. Mennyire fáj Szeplőtelen Szívem! Kezem már nem tudja tovább tartani Isten karját, hogy le ne sújtson rátok. Az Ecclesiát új életre kell kelteni, és tisztulásának ideje szinte betelt . A Szentlélek száll le rátok, reménységet, szeretetet és hitet ad nektek; megújítja hiteteket, táplálja lelketeket. Ez lesz a nagy visszatérés, az örökké tartó forrásfakadás; a virágok kivirágzása.  Az Ecclesia tisztulása készít fel arra, hogy meglássátok az új Eget és az új Földet. Arra készít fel, hogy meglássátok Isteneteket! Értsétek meg irántatok való mély szeretetemet!


 Mi ketten?

 Jöjj!”

Szeretetláng Creative Commons License 6 napja 0 0 7688

„….. , többet imádkozz! Soha ne kételkedj szeretetemben! Mindig tiszteld törvényemet! Készíts helyet Édesanyám részére, vedd karjaidba őt! Édesanyám házában várok rád, abban a szobában, ahol engem  fogant. Lankadatlan erővel és határozott lélekkel dolgozz értem! Szeretettel dolgozz a Szeretetnek! Engem imádj, a te Istenedet, és engedd, hogy akkor is neveljelek, ha ez szenvedést jelent. Felkínálom neked szenvedésemet. Ajkadnak csak szentséget és igazságot szabad szólnia! Kedvesem, az én kedvemért ékesíts engem szívből jövő szavakkal! Díszítsd keresztemet a szeretet koszorúival, az én keresztemet díszítsd minden csepp szereteteddel!  Igyekezz, és légy tetszésemre, oly sokat adtam neked! Én legyek számodra az első!  Hadd érezzem lelkesedésedet és buzgóságodat, mert az örömet szerez nekem! Én vagyok Tanítód, és tőlem fogsz tanulni.   ….. , imádkozz és kérd erőmet! Ne hagyd, hogy a Sátán kihasználja gyengeségedet és megkísértsen ! Ne fáradj bele az írásba, ne feledkezz meg tanításaimról, hanem kövesd! Jöjj, megvilágosítalak nehézségeidben, amelyek lelkedet nyugtalanítják. Hiszen én vagyok lelki vezetőd. Higgy bennem! Még félelmetes gyengeséged ellenére is be tudom fejezni ezt a kinyilatkoztatást . Értsd meg, gyermekem, hogy Szent Nevem még jobban megdicsőül azáltal, hogy szegénységedben és gyengeségedben téged választottalak.


 Megáldalak. Jöjj, szeress engem !

Én vagyok. Angyalom, ne félj, csak várj, és nézd, miképpen munkálkodom! Én, Jézus szeretlek.  

"Add meg újra üdvösséged örömét,
erősíts meg a készséges lelkületben!
Akkor utat mutatok majd a tévelygőknek,
és megtérnek Hozzád a bűnösök."

 

Virágom, fogadd békémet!  Imádkozz ….. , nehogy alva találjon a gonosz lélek! Szüntelenül imádkozz!

Mennyire sajnállak... Engem szeretni annyit jelent, hogy mindent nekem adsz. Mindent szeretnék megkapni, ami a tiéd.

Készen vagy-e több áldozatot hozni értem?

Ó ….. , azt akarom, hogy önként cselekedj! Szeretlek.

Engedd meg akkor... ne szegülj ellenem, add át magad nekem, és ne félj! Béke, gyermekem! A gonosz lélek gyűlöl, és kitartóan támad téged. Ne engedj el engem, kapaszkodj belém!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.14 0 0 7687

„Dicsértessék az Úr!

Dicsőség Istennek!  

Virágom, higgy bennem! Imádkozz, ….. ! Imádkozz, …..  azért, hogy a világ lásson szemével és halljon fülével. Az igazságosság fog uralkodni. Megromlott teremtés! Még Szodoma bűne is kisebb mint a tied. Nagy volt az ő bűnük, de a tied az egekig hatol. Garabandalt nem fogják eltemetni, Garabandal kegyelmei újraélednek!

Jöjj, én, Jézus, sohasem hagytalak el téged. Fogadd el ezeket a megpróbáltatásokat! Mindez tőlem
 származik. Dávid és X, legyetek erősek, amikor megpróbáltatások jönnek. Nem hagylak el benneteket. Nem azért vezettelek titeket idáig, hogy elhagyjalak.   ….. , a Sátán üldöz téged, ne aludj hát! Az alvás kísértéshez vezet. Könnyű zsákmánya leszel a Sátánnak, ha ennek nem vagy tudatában. Légy tehát éber, és őrködj! Ha ezt tudod, megérzed jelenlétemet. Ne feledkezz meg jelenlétemről!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.13 0 0 7686

„Szívem virága, figyelj Szavamra! Hiszed-e, ami a Szentírásban van?

Hiszed-e, hogy Isten szólhat az emberhez?

Házamban ma sokan emelik kardjukat ellenem. Felfuvalkodott szívvel így beszélnek: "Istenek vagyunk." Azt állítják, hogy sokkal nagyobbak annál, amit az emberek "istennek" neveznek, sokkal nagyobbak annál, amit imádnak. Szentélyemben akarnak trónra lépni és ezért azt állítják, hogy istenek. Szavaimat elvetik, de a nagy tűz készen áll arra, hogy eleméssze őket... Azt állítják, hogy megértették az én misztériumomat.
Van egy Közvetítő, aki arra figyelmezteti az embert, hogy mi a kötelessége. Könyörületében imádkozik az emberek helyett, hogy meggyógyuljanak és megmeneküljenek a kelepcétől.
Mindezt újból és újból megteszem az emberekért, megmentem lelküket az örök tűztől és felragyogtatom felettük az élet világosságát...
Azok, akik nap mint nap a magasba emelnek engem, sötét tervük megpecsételésére meg akarják dönteni Péter székét, el akarják hallgattatni Egyházam helytartóját és mindazokat, akik előtt felfedtem terveiket, és akik leleplezik hitehagyásukat. Azt tervezik a sötétben, hogy elhallgattatnak engem. Így beszélnek: "Ki lát minket?" "Ki ismer fel minket?" Pedig az alázatos örül, amikor meghallja és felismeri hangomat. A legszegényebb ujjong jelenlétemben. Nekem bemutatott áldozatuk csupán megtévesztés. Udvaromnak valóságos szégyene lettek. Ezek a házamban lévő gonosztevők azon mesterkednek, hogy elhallgattassák hangomat. Megpróbálnak rászedni benneteket egy rendelettel, hogy ítéljétek el a Bölcsesség fenséges műveit, mert ez a mű fenséges zászlóként emelkedik a magasba és feltárja gonoszságukat. Ez lett első számú céltáblájuk. Olyan lett legszebb örökségem, mint a szerelmesét megcsaló asszony...
És neked, akinek kinyitottam fülét, hogy hallj engem és tanítványom légy, azt mondom: Ne félj! Vágyakozz utánam, mint eddig még sohasem, hogy ez a vágy legyen édes mámorítód, mert édesebb a bornál. Kövess engem, hogy végül megismerd Istent és az Ő bölcsességét. Szívedből óhajts engem, ahogy az árva óhajtja szüleit. Teljes szívedből óhajts engem! Semmi másban ne leld örömödet sem égen, sem földön, mint a mi háromságos jelenlétünkben! Az legyen boldogságod, hogy közel vagy hozzánk, mert eljegyeztünk téged Szentségünknek a mi dicsőségünkre, de a te megszentelődésedre is.


Teljesítem ígéretemet, véget fog érni nyomorúságotok és aggodalmatok. Mondd meg ezért fiaimnak és leányaimnak, hogy hamarosan mennydörgésként fog hallatszani hangom a magasságokból és megrendül a hegyek alapja.
 Az Egyházamban lévő kufárok most körülveszik azt, akit Péter székébe helyeztem, és semmi mással nem törődnek, csak azzal, hogy megdöntsék őt. Olyanok, mint az oroszlán, mely szét akarja tépni áldozatát. Olyanok, mint a fiatal oroszlán, mely barlangjában lapul.
Figyelem azokat, akik el akarják hallgattatni hangomat. Intézkedéseik undort keltenek bennem.
Figyelem hűséges szolgámat, amint ajka szüntelenül áldást mond üldözőire. Figyelem, mit mond, mialatt hátára ütéseket mérnek:

 

 

"Nagy szeretetedben hallgasd meg kérésemet, Megváltóm! Kegyetlen üldözőim körülvesznek engem, és milyen messze vannak törvényedtől! Itt vagyok előtted, hajnal előtt felkeltem, hogy segítségedet kérjem: Üdvözlégy, Királynőnk, jöjj segítségünkre, szánj meg minket... jöjj segítségünkre! Istennek Anyja, a Szentlélek Mátkája, bárcsak elérne Hozzád kiáltásom, és megindítaná anyai Szívedet! Ó tiszta Szűz, akit az Atya, a Fiú és a Szentlélek emelt mennyei trónjára, vedd pártfogásba ügyemet és hozz nekünk egyetemes békét!... könyörülj rajtunk... könyörülj gyermekeiden... Reménykedve nyitom ki számat, mert Te palástod alá veszed a szenvedőt, a nyomorúságost, a szegényt és az elveszettet. Védelmünkre a világosság és a remény sugarait árasztod ránk, és akkor alábbhagy aggodalmam. Nálad biztonságban vagyok, mint anyja mellett a kisded. Nálad oltalomra találok, mint anyja mellett a kisded és beléd helyezem reményemet, Szentháromságnak égi trónja! Minden kegyelem közvetítője, védj meg minket a bűn viharos áradatától! Sokasítsd meg kegyelmeidet! Fordítsd a szülők szívét gyermekeik felé, és a gyermekek szívét szüleik felé!

Ó, isteni szeretet Anyja, királynői Szívedet kérem, mely tele van kegyességgel és jósággal, emlékezz meg rólam az Atyánál! Nem magamban bízom, hanem Benned, Te vagy Pártfogóm, aki szerető gyengédségedben megmentetted életemet azon a napon, hogy tovább legeltessem a rám bízott juhokat. Szűz Mária erényekben gazdag Szíve, könyörülj gyermekeiden, nyisd ki Szíved kapuját a száműzöttek előtt és áraszd ki fényedet ránk! Tanítványok Édesanyja, diadalmas Anya, a felbecsülhetetlen értékű megváltás Anyja, próféták és karizmák Anyja, az igazi Szőlőtő Anyja, bárcsak megérintené anyai Szívedet könyörgésem! Szeretetedben hallgass kiáltásomra!

Istenem, lelkek Őrzője, Beléd helyezem reményemet... Ó, Istenem, mily nagyon szeretem törvényedet! Ámen."

 

 

Eljön a hajnal e végtelenül hosszú éjszaka után, ….. , barátom, és felragyog háromságos Szentségünk dicsősége!

És én, a te Szent Édesanyád is szólok hozzád. ….. , igen, a mi Szívünk hajnalként kel fel, hogy bevilágítsa a sötétségben lévő Földet. Diadalmas Szívünk fényesebben fog felragyogni az emberiség felett, mint a csillagok együttes fénye. Ragyogóbb lesz ezernyi Napnál, és az emberek, akik éveken keresztül sötétségben jártak, nagy fényességet fognak látni az égen.
Fény fog felragyogni azok felett, akik a sötétség országában éltek.
Sokan várnak közületek, kis gyermekeim, külső jelekre és külső csodákra.
Sokan fordítják tekintetüket felfelé az eget kutatva, pedig Fiam, Jézus figyelmeztetett titeket, hogy ne keressetek külső jeleket, hanem arra figyeljetek inkább, amit Isten kegyelme művel bennetek 
.
Közületek sokan olvassák és újra elolvassák ezt a prófétai kinyilatkoztatást, de szemetek látván nem lát, mert csak az érdekel benneteket, hogy rendkívüli jeleket vagy csodákra való utalást találjatok benne ahelyett, hogy segítségül hívnátok a Szentlelket. Ő felruházhat benneteket a megkülönböztetés és megértés lelkével, hogy inkább Krisztus misztériuma és megváltásának misztériuma felé forduljatok. A Szentlélek képessé tehet benneteket arra, hogy lelkiekben gazdagodva elérjétek az igazak földjét..
Ha továbbra is a csodavárás lesz szívetek és elmétek vágya, szegény gyermekeim, akkor azon a napon, amikor majd Teremtőtökkel találkoztok, üres kézzel fogtok trónja előtt állni, mert lelketek nem lesz más, mint pusztaság, kiszáradt föld és sivatag.
Ha azonban tiszta szívvel fogadjátok azokat a misztériumokat, amelyeket ezekben az üzenetekben felfedünk előttetek, meg fogjátok érteni, hogy Isten tettei tele vannak dicsőséggel és fenséggel;

 mert valahányszor látjátok, hogy Isten miként ékesít fel fenségével egy lelket és miként változtatja meg, hogy az beléphessen országába és a mennybe, vissza fogtok emlékezni arra a csodára, mert felismeritek benne az Ő dicsőségét;

mert valahányszor látjátok, hogy Isten miként lakatja jól égi eledellel az éhezőket és azokat, akik félik Őt, hogy azok is örökölhessenek és országának örököseivé válhassanak, mert hűségbe és őszinteségbe öltöztek, meg fogtok emlékezni arról a csodálatos eseményről is, mert fel fogjátok ismerni benne az Ő áldását. Úgy fogjátok nyakatok körül viselni azt az áldást, ahogy a gyöngysort viseli az ember;
mert valahányszor a Bölcsesség műve, amely olyan, mint a végtelen tenger és úgy világít, mint ezernyi Nap, fényesen megvilágítja lelketeket, megsokasodik ajkatokon a gyümölcs és olyan lesz szavatok, mint az emésztő tűz, ami megtisztítja ezt a Földet.
  Azon a napon és éjszakán szüntelenül himnuszokat fogtok énekelni az Ámennek túláradó jóságáért, türelméért és megértéséért, amit irántatok tanúsított pusztaságotok évei alatt.
  Azokra a csodákra, csodálatos eseményekre és jelekre életetek minden napján vissza fog emlékezni lelketek.
  Ezért mondom gyermekeim, hogy csak megtérésetekben fogjátok valóban felismerni a bennetek lakó és felragyogó Isten igazi dicsőségét.
  Vegyétek le szemetekről a fátyolt, akkor meglátjátok, hogy Teremtőtök bennetek is él és szeretetében átölel benneteket. Teremtőtök a ti Jegyesetek is, mert Ő minden teremtmény Feje.

  Gyermekeim, imádkozzatok azokért, akiknek szíve távol van Istentől! Sokan mondják közülük:

 

"Együnk, igyunk,
mert holnap úgyis meghalunk!"(Iz 22,13)

 

Jöjjetek ünnepeljünk, amíg élünk! Életünk eltűnik, mint a felhőfoszlány, igen, napjaink meg vannak számlálva, és elillannak, mint az árnyék. Vigadozzunk hát!
  És továbbra is szégyent hoznak magukra és Isten képmására, egyre mélyebbre süllyednek a bűnben, és nem tudják, hogy már inkább holtak, mint élők...
  Ó mily sokat vezetett félre közülük saját vakmerőségük, és a romlott nézetek mennyire megfertőzték gondolataikat...
 Fiamnak, Jézus Krisztusnak, az emberiség Megváltójának hatalma van arra, hogy mindenkit megmentsen, mert az Atya, a ti Teremtőtök hatalmat adott Neki az egész emberiség fölött.
  Ma olyan jeleket és csodákat tesz, amilyeneket még nem tett a történelem folyamán.
  Isten lehajol hozzátok a mennyből, gyermekeim.
  Királyotok, Jézus Krisztus levette koronáját és leszállt dicsőséges trónjáról, hogy eljöjjön hozzátok. Az a Király, aki királyi trónján ült félelmetes ragyogásba öltözve, dicsőségében jobban tündökölve, mint az arany vagy a drágakövek, kegyességgel felemelte Arcát és fenséggel az Őt körülvevő angyalseregre tekintett. Szentjeire és az egész mennyei udvarra tekintett, majd így szólt Szívében lángoló szeretettel:

 

 

Elhatároztam, hogy megnyitom mennyei tartalékomat, és kiárasztom e vakmerő nemzedékre rejtett mannámat, azt a kincset, amit félretett a mostani időkre, amikor a világ hideggé válik és szívének hidegsége miatt elfordul Isten szeretetétől.
  Tudja meg mindenki, hogy e tartalékból fognak táplálékot kapni az istentelenek.
  Mert én magam megyek el hozzájuk vigasztaló szavakkal és megnyugtatom a nyomorúságost. Megmutatom nagy szeretetemet a nyomorúságosságnak és meggyógyítom sebeiket.
  Én magam fogok velük beszélni és megmondom, hogy Testvérük és isteni Barátjuk vagyok, aki vissza tudja adni istenségüket.
  Rabszolgaságuk keserűségében sorra megkérdezik: "Hogyan gondolhatom, hogy a Magasságbeli gyermekének számítok én, aki a férgek férge vagyok, aki féreg vagyok a férgek között? Miképpen tekinthet rám kétszer a dicsőséges Isten, és miképpen jelölhet ki nekem helyet szentjei között? Miképpen kelhet fel felettünk és ragyoghat ránk is e dicsőséges Nap?"
  Nem fogsz meghalni, te kis féreg, Királyod nem engedi, hogy meghalj. Saját kezemmel mentelek meg, kis féreg, és segítségedre jövök, hogy te is megjelenhess egy napon udvaromban
.
  Utálatosságodat ünnepre fordítom, mert Királyod most közel van hozzád, és ünnepedet Paradicsommá, dicsőséges mennyországgá teszem, hogy dicsérhess és megdicsőíthess engem Fenségemben.
  Ebben a mennyországban engem fogsz segítségül hívni és attól fogva az én utaimat fogod keresni, hogy életed legyen. Mindenható leheletem fogja rád árasztani illatomat.
  Senki sem ismeri a menny csodáit és azt sem, hogyan teszem ismertté akaratomat a Földön ugyanúgy, mint a mennyben.
 Kinyitom ajkamat, hogy felemeljelek téged, kis féreg. Akár jelentős vagy jelentéktelen, gazdag vagy szegény vagy, szájamból kiöntöm rád különleges kenetemet, és felkenlek téged.
  Igen, eljövök és megszabadítom őket. Felbátorításukra megmutatom nekik csodálatos műveimet, emlékeztetem őket örökségükre és felkínálom nekik országomat...
 Végtelen könyörületemben lehajolok az égből és arany jogarommal felemelem azokat, aki éppen hogy megszülettek, hogy kövessék nyomaimat. Sokan fogják csodálkozva nézni választásomat nem értvén, hogy azok is nyerhettek kegyelmet és irgalmat, akik egyszer megszűntek létezni. Le fogok jönni hozzájuk, elmegyek a távoli országokba és velük leszek. A bornál is jobban fogják dicsérni Nevemet:

"Milyen jó Téged szeretni, mindenség Ura!"Jézus akkor kegyesen felemelte jobb kezét, és megáldotta a Földet.
  Te pedig, leányom, tedd meg, amit Isten parancsolt neked! Lásd, mennyivel tisztább a szemed most, hogy ettél a mézből!
Végy szájadba olajat és menj áldásommal! Veled vagyok.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.12 0 0 7685

„Béke legyen veled! Kedvesem, e szavakat mondd nekem ünnepemen :

 

"Vigyél engem, én Kedvesem, a Te lábad nyomaiba,
melyek édes mirha illatot árasztanak!
Kézen fogva vezess, Királyom, a szobádba,
ahol meghallom királyi hangod a magányban!
Derítsd fel arcomat mosolyoddal,
emberiség Szerelmese!
Vesd rám szerető, gyengéd tekinteted,
minden értelmet felülmúló, drága pillantásod!
Ha csalódást okoztam Neked
vagy törékenységem miatt
akár egyetlen pillanatra is
össze kellett vonnod szemöldöködet,
esedezve kérlek, Szentséges Szív,
légy könyörületes hozzám!
Hatalmad van élet és halál felett,
ezért most Hozzád jövök,
hogy menedékre leljek Szentséges Szívedben,
ahol élet és örök nyugalom van ."

 

Íme, ez az a Szív, amely Vérét ontotta érted és az egész emberiségért. Ez a vigasztalás és az irgalmasság Szíve. Ez az a Szív, mely téged megkedvelt. Aki ezt a Szívet imádja, azt be fogja takarni a bölcsesség fátyola. Ez a Szív széppé teszi lelkedet, hogy így felékesítve hasonlóvá válj hozzám.
Meg tudod mondani, leányom, hogy hol születtél?

Igen! Te az én Szentséges Szívemben születtél. Akik hozzám tartoznak, azok mind az én Szívemben születtek. Nem olvastad?

"Fel fog kiáltani hozzám:
"Te vagy az én Atyám, az Istenem,
Te vagy az én sziklám, a menedékem!"
Elsőszülöttemmé teszem őt,
elsővé a földi királyok között."

Mert nemessége a királyok Királyától való, és mert a magasságokban fog élni azok között, akiket istenségemmel átisteniesítettem.
A földi királyok a földi feladatokkal foglalkoznak, de akik tőlem születtek, azoknak a mennyben lesz nagyobb hatalmuk.

"Az átlagos ember csupán olyan,
mint a szélfuvallat.
A fontos emberek csalfák,
a mérlegen gyorsan emelkednek,
együtt is könnyebbek, mint a fuvallat".

Ezért ezt mondjátok lelketeknek, szeretteim: "Egyedül Istenben pihenj meg, mert egyedül Ő a te reménységed forrása!" Ujjongjon a szívetek, és újuljon meg a lelketek, mert ezekben az időkben oly mértékben árasztom kegyelmeimet az emberiségre, mint azelőtt sohasem a történelem folyamán. IC” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.11 0 0 7684

„Béke legyen veled!  Imádkozz azokért, akik az éj leple alatt akarják tönkretenni szőlőmet! Imádkozz ….. , hogy megenyhüljön haragom e lelkek  iránt! Sebeim láttán felgerjed Atyám igazságossága e nemzedék  bűnei miatt. Amikor látja, miként bánnak engesztelő áldozatommal, és mennyire összeverik, megostorozzák és szétszaggatják Testemet, úgy érzi, hogy szét kell szórnia a nemzeteket, és porrá kell törnie őket. Még angyalaim is remegnek attól, ami a Földdel történhetne. Abbám már csak azért a néhány lélekért engesztelődik meg, akik feláldozzák magukat, és szeretnek engem.

Ó, ….. ! Nagy az én fájdalmam! Kicsi lélek, szenvedélyesen szeretlek! Kifinomítom és megtisztítom a készséges lelkeket, akik szívesen adnak elégtételt, és engesztelnek mások helyett. Áldozatot vállaló lelkekre van szükségem, akik a szeretet áldozatává, szenvedésem áldozatává válnak, akik meghalnak önmaguk számára, akik hajlandók megosztani velem keresztemet. Készséges lelkekre van szükségem, akik megengedik, hogy saját kezemmel alakítsam őket élő feszületté. Másképpen hogyan tudnám visszatartani Atyám kezét, hogy le ne sújtson rátok? Meg kell változnia, meg kell térnie, és szentül kell élnie a világnak! Nem engedem, hogy továbbra is megszentségtelenítsék Szent Nevemet
! Szenvedésem kiújul misztikus Testemben, és annyira szenvedek, mint kínszenvedésem idején. Leányom, ismét a Kálvária útját járom, minden órában újból keresztre feszítenek engem, aki Szeretet vagyok. Ezt érdemlem?

Gyermekem!
 Szereteteddel könnyíthetsz rajtam! Szeress, és engesztelj, böjtölj és hozz áldozatot! Ez tartja vissza Atyám haragját. ….. , engedd meg, hogy betöltsem lelkedet, engedd, hogy igénybe vegyelek! Ó leányom... könnyeid megvigasztalnak. Virágom, az én könnyeimben oldd fel a tieidet, hogy eggyé váljanak. Atyám megengesztelődik, ha meglátja könnyeimben a te könnyeidet.  Én, Jézus, megáldalak benneteket, megáldom azokat a kegytárgyakat is, amelyek otthonotokban vannak.   

 

Ismételd meg!

Ó, ….. , már azzal is vigasztalsz, ha vágyakozol arra, hogy megvigasztalj. Arra teremtettelek, hogy megpihentess, hogy szeress engem, és megoszd velem szenvedésemet.
 Ne feledd, nemsokára veled leszek!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.10 0 0 7683

„….. , méltatlanságod ellenére is általad fogok szólni a nemzetekhez, hogy nemzedékedet dicséretemre indítsd.

 

- Nemzedék, én fogok gondoskodni rólad! –

 

Leányom, valahányszor hívsz, leszállok trónomról, jövök, hogy találkozzak veled. Bár nyomorúságos vagy, foglyul ejtetted végtelen szeretetemet. Örvendezz! Örvendj, mert Királyod mindig meghall téged, amikor Szentlelkemet hívod segítségül! Hívd segítségül Nevemet gyermekem, és a Szeretet egészen be fog árnyékolni, és veled marad.  Légy most Királyod gyönyörűségére, hadd hallja szegénységgel sújtott gyermeke fogadalmát újból! 

Szentséges Szívem ….. , elfogadom felajánlásodat, Szívem örült áldozatodnak. Nyújts tiszteletet nekem, a te Uradnak azáltal, hogy őszinte és hűséges maradsz hozzám, aki Jutalmazód vagyok!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.09 0 0 7682

„Én, "i Panayia" vagyok veletek. Engedd, hogy Jézus olyan képmássá alakítson téged, amilyennek szeretne. Ha felajánlod akaratodat Fiamnak, Jézus Krisztusnak, és ha teljesen felajánlod magadat, az igazán tetszik Neki, és akkor az ő akarata teljesedik benned. Ne félj! Lelkesen dolgozz, és keltsd újból életre Egyházát! Ismerje fel teremtése, hogy az Ige él és fáradhatatlanul munkálkodik. Mint Édesanyátok mindig bátorítani foglak benneteket, hogy emeljétek fel a keresztet, amelyet Jézus bízott rátok. Írd most, leányom:

Ezekben a napokban több üzenetet adtam, mint bármikor, hogy felélesszem hiteteket és a mennyei dolgokra emlékeztesselek benneteket. Szüntelenül békére szólítottalak, és üzeneteket adtam a testvérek közötti egység és kiengesztelődés érdekében. Mély aggodalomban és könnyezve jöttem a mennyből, hogy megmondjam, milyen messze vagytok Istentől. Azért jöttem hozzátok, hogy megkérjelek, engesztelődjetek ki Istennel és egymással, és ne tegyetek továbbra is különbséget egymás között, mert: "Senki szégyent nem vall, aki hisz benne." Soha senkit nem hagytam el. Békeszándékkal jöttem még a legkisebbhez is, hogy Isten békéjét hirdessem, és arra kértem e nemzedéket, hogy emelje fel szemét, keresse Istent, és ajánljon fel áldozatokat Istennek. Azért jöttem el napjaitokban, mert közületek nagyon sokan eltértek az Istennek tetsző élettől. Azért jöttem, hogy emlékeztesselek titeket: Isten igazi apostola megteszi Isten akaratát, mivel:

Szeretni annyi, mint megtenni Isten akaratát.


….. , Isten azért küldött engem, hogy sokakat meggyógyítsak közületek, de nem becsültétek meg és nem értékeltétek felhívásaimat. Azért küldött a Magasságbeli, hogy sokakat összegyűjtsek, és megtanítsam nektek, hogy a törvény lényege a szeretet. Leányom, szomorú a lelkem, mert a mai napig sem veszik figyelembe az ég áldásait. Az emberek mind a mai napig nem ismerik fel az üzenetek igazságát és lényegét, amely Istentől származik, és saját gondolataikat helyezik előtérbe. Ily módon ügyesen elhallgattatták a Szót, és az ember keze elrejtette lábnyomaimat, mivel féltek a világ szájától. Bárcsak reméltek és bíztak volna bennem! Milyen sok jó fakadhatna azok megtéréséből, akiket nap mint nap visszautasítanak!

...Munkálkodj az Úrnak, kicsim! Engedd meg, hogy egész tervét beléd vésse! Eljönnek azok a napok, amikor ezeket a kérdéseket teszi föl mindegyikteknek az Úr:


  "Úgy szeretted felebarátodat, mint önmagadat? Hogyan lehetséges, hogy még nem ismerted fel Isten akaratát? Mindent megtettél a béke megőrzéséért? Amikor ellenséged éhes volt, megkínáltad-e, hogy egyen asztalodnál? Amikor szomjas volt, adtál-e neki inni? Hogyan lehetséges, hogy szeretet nélkül adod, amit adsz?"


  Imádságot kértem tőletek. Sokan imádkoznak közületek, de szeretet nélkül. Sokan böjtölnek, de szeretet nélkül. Oly sokan beszélnek üzeneteimről, de nagyon kevesen követik, mert hiányzik szívetekből a szeretet. Mélyen meghajoltok és követitek a törvény betűjét, de nem értitek meg a törvény szívét. Sokan beszélnek közületek az egységről, de elsőként ítélitek el azokat, akik meg is valósítják, mert nincs bennetek szeretet. Ha mindazt, amit kértem tőletek, szeretet nélkül teszitek, akkor még sötétségben vagytok. Ti még a háború pártján álltok és nem a béke oldalán. Azt hiszitek, hogy mindent tudtok, a valóságban azonban semmit sem tudtok. Amikor kiengesztelődésre szólítottalak titeket, mivel mindannyian egymás részei vagytok, nem hallgattatok meg. Mind a mai napig azt mondom nektek, hogy

éljetek üzeneteim szerint!


Újuljatok meg Istenben, az Ő szeretetében, és tanuljátok meg egymást szeretni! Legyetek jók és szentek! Ne hazudjatok magatoknak, és ne kövessetek csalfa vágyakat!


  SZERETNI annyi, mint igazságban élni. Nem olvastátok: "Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem"? Nem értettétek meg, hogy ha egyet közületek megbántanak, akkor Krisztus Testének valamennyi részét megbántják, és valamennyi együtt szenved az eggyel? Ha megbántod felebarátodat, akkor Krisztus Testét bántod, nem felebarátodat! Mondhatod-e: "Tisztelettel, őszintén és szeretettel jöttem Istenhez"? "Mikor?" - kérdezi majd Jézus - "Mikor jöttél tisztelettel, őszintén és szeretettel hozzám? Megcsonkítottad Testemet, megítéltél, sértésekkel illettél, megrágalmaztál és hazugsággal elárultál. Megvetettél és visszautasítottál, ajkad igen tiszteletlenül beszélt rólam. Mikor jöttél hát tisztelettel, őszintén és szeretettel hozzám? Azt kérem, hogy add kézzelfogható jelét irántam való szeretetednek!"

Gyermekeim, ismerjétek föl, hogy miért húzott hasznot a Sátán a ti gyengeségetekből és miért bujtott fel háborúra! Krisztus éhesen jött hozzátok, és ti nem adtatok Neki enni. Szomjasan jött hozzátok és nem adtatok Neki inni. Úgy jött hozzátok, mint az idegen, és nem fogadtátok szívesen, hanem úgy bántatok Vele, ahogyan nektek tetszett.


  Gyermekeim, ne csupán ajkatokról elhangzó szó legyen a ti szeretetetek, hanem fakadjon a szívetekből! Szeretetetek legyen élő és cselekvő! Veletek vagyok, hogy segítsek nektek.


  Megáldalak benneteket, és azt mondom, hogy a szívetekkel, szeretetben
tegyétek mindazt, amit tesztek!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.08 0 0 7681

„Engedd, virágom, hogy tanítsalak! Ahová én megyek, oda mész te is, amerre én járok, arra jársz te is. Én és te, együtt, egyesülve, összekötve mindörökre. Megáldalak, amiért felfeded Szent Arcomat gyermekeim előtt! Segíteni fogok neked. Meg foglak erősíteni, és rajtad keresztül érezni és látni fogják, hogy jelen vagyok, benned fogják látni Arcomat. Fogadd békémet! Én, az Isten, szeretlek.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.07 0 0 7680

„Én vagyok.

Szeretlek leányom a hitért, amit nekem adsz. Ne aggódj, támaszkodj rám, és figyelj Szívemre, erre a Szívre, amely keres és szeret titeket, amelyet azonban sokan elítélnek! Leányom, gyakran imádkozz hozzám, hogy erőt adjak neked! Mindig megadom neked erőmet. Imádkozd velem ezt az imát,
 az eljövetelemért való imát:

 

"Jöjj Uram! Térj vissza hozzánk,
hallgasd meg fájdalmas kiáltásunkat ebből a pusztaságból!
Érezd szomjúságunkat,
és légy irgalommal irántunk!
Térj vissza hozzánk,
jöjj, törölj el minden gonoszságot,
és adj helyette szeretetet! Amen."

 

Az ima után hallani fogjátok, amint azt válaszolom, hogy én, aki a Szeretet vagyok, Szeretetként térek vissza hozzátok. Még egy kis ideig legyetek türelmesek szeretteim, és visszatérek hozzátok.  Legyetek éberek, vigyázzatok, mert eljövetelem váratlan lesz! Ezért készüljetek fel rá, tartsatok bűnbánatot! Tiszta szívvel nézzetek rám, a ti Uratokra, és akkor nem ijesztenek meg benneteket a földi árnyékok, és a sötétség órája sem rettent meg. A halálos csönd órájában sem fogtok kínt vagy aggodalmat érezni. Figyeljetek hát rám, figyeljetek szavaimra, amelyek vigasztalást nyújtanak nektek, amikor a sötétség órája leszáll egész teremtésemre. Bizony mondom nektek, hogy ez az óra már közel van. Én, aki Szeretet vagyok, mindazokat magamhoz vonom, akik szeretnek engem, és enyhíteni fogom félelmüket. Betakarom őket szeretetem fátylával, megvigasztalom őket Szívemmel, és oltalmat találnak bennem . Jaj azoknak, akik nem készültek fel, és sohasem szerettek engem! Saját gonoszságukba halnak majd bele, és saját bűnük súlya alatt fulladozva feküsznek majd a porban. Mert bemocskolták Szent Nevemet a második sárkány segítségével, aki fekete ruhát visel, aki a Világosság ellentéte. Ó teremtés! Ó érzékelten lelkű teremtés! Mennyire sajnállak! Csak egyetlen szerető tekintetet vess rám, és megszabadítalak!  Születésed napja óta tudom, hogy istentelen vagy, mégis hajlandó vagyok ezt megbocsátani, és újból megszólítalak. Köldökzsinórod még hozzám köt; ezért ha azt mondod nekem, hogy "félrevezettek", és abbahagyod a vétkezést, ha csupán ennyit mondasz nekem, akkor én, aki Szeretet vagyok, megmentelek téged, gyermekem. Előre megígérem, hogy megbocsátok, csak ne hívd ki haragomat többé! Jöjj vissza hozzám, és az én békémet adom neked.  Jöjj leányom! Megáldalak, mert megengeded, hogy használjam kezedet. Mennyire szeretlek! Ó leányom, elégedett vagyok veled, hívj mindig! Dédelgess szereteteddel, szerezz nekem örömet, enyhítsd fájdalmamat! Szeress, mert azzal kioltod haragom. Virágom, semmiségedért engedem, hogy csarnokomban légy, maradj tehát semmi! Az én békémet adom neked. Mi ketten?

Az én jelenlétem szent.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.06 0 0 7679

„Én vagyok. Támaszkodj rám! Szentséges Szívemben találd meg a békét, amit neked  adok. Ne feledd, hogy veled vagyok! Leányom, ne hagyj egyetlen követ sem a helyén anélkül, hogy megfordítanád, nehogy egy napon az Atya és én így szóljunk hozzád: "Nem tettél meg mindent a legjobb tudásod szerint!" Azokat szeresd mindenek felett, akiknek szíve olyan messze van tőlem, mint Föld az égtől. Fogd meg hatalmas kezemet, és ne félj! Mindenki hallani fog, aki hallani akar. Jöjj! IC Imádkozz, imádkozz, imádkozz! Imádkozni nem nehéz. ….. , mondd: "Krisztus föltámadt!"

Igen! Mondd most! ... igen, feltámadtam. Légy gyönyörűségemre, és dicsérj engem! Virágom, Egyházam leánya, a te Krisztusod valóban feltámadt. Jöjj, megáldalak és veled együtt mindazokat, akiket kiválasztottam, hogy elkísérjenek téged. Végül majd megkapják jutalmukat. Atyám és én megáldjuk azokat a szíveket, és mondom nekik: terjesszék üzeneteinket, mert lelkeket mentenek...”

 

Vagány0616 Creative Commons License 2018.09.05 0 1 7678

"Egység és ökumené vastag szeretetben úszva. Ha ezek után hánytál mosd fel és szellőztess ki. Csupi-bubi szeretet. Csússzunk jobbra-balra. Mindenki mindenhol mindig ugyanaz és minden rendben van. Ez legyen benned meg őbenne is. Ne halogasd, vegyél be egy szem Daedalon-t meg a MagneB6 is segít. Ússz-ússz lubickolj, ha csobbansz vigyázz ne csapd fel másokra a meleg szeretet. Ez a szeretetegyház, végy egy ostyát és húzd meg a borosüveget. Jézus meg József és Mária. Meg Dávid és Salamon és Jónás. Dezső és Béla meg Gergő. Ha elmentek kapcsoljátok le a villanyt meg a gáztűzhelyet is.

 

Szentek szomszédja vastagközössége"

Előzmény: Szeretetláng (7677)
Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.05 0 0 7677

„Én vagyok. Béke legyen veled! Sokféleképpen megmutattam neked mindenhatóságomat. Nem fosztottalak meg világosságomtól és irgalmamtól ezekben az években. Mindössze szeretetet akarok tőled, nővérem. Szeretetet szeretetért, szívet szívért. Ez az én jelmondatom számodra.

 - Továbbra is haladj előre az egység útján, és frissítsen fel téged újból az én csókom! Engedd meg, hogy emlékeztesselek: légy olyan mezőmön, mint a liliom! Légy szabad minden gondtól és aggodalomtól!

 - Haladj előre az egység útján, amelyen együtt jársz velem, és váljék ez az út egyre szélesebbé az én dicsőségemre!

 - Atyai csókom vigasztalja meg szívedet és töltse el lelkedet házamért való buzgósággal!
 - Az én Szívemben pihenjen meg édesdeden minden tagod, hogy erőt, kitartást kapj, és élvezd az elégedettség belső örömét!

 - Fáradozásod legyen gyümölcsöző és Nevemben végzett munkálkodásod legyen felkenve az élet Forrásának olajával!

 - Légy a szomorú szívek vigasztalója, légy gyengéd és jóságos a megtört emberekhez!

 - Maradjak számodra drágább bárkinél és bárminél, ami ezen a Földön létezik, és én lemondásod érdeme által eltekintek az emberek gonoszságától, hogy bűnbánatot tartsanak.

 - Elnyomóid vétkei hulljanak vissza a fejükre, mert beképzeltségben és gőgben uralkodnak, igazságos ítélőképesség hiányában irgalom nélkül vádolnak téged és megrágalmazzák adományaimat, amelyeket én adtam neked.

 - Engedd, hogy növekedjek benned, hogy amikor barátaid rád néznek, engem lássanak helyetted, és ezért szeressenek téged.

 - Továbbra is egyre többet fogok adni magamból neked, amíg megengeded, hogy isteni akaratom benned maradjon, megbízol akaratomban és lemondasz a sajátodról az enyém javára.

 - Légy áldott, amiért elszakadtál mindentől, ami ehhez a világhoz kötött, és előnyben részesítetted az isteni édesség Forrását!

  - Lelked váljon egyre buzgóbbá házam dicsősége érdekében! A szeretet kötelékeivel vond lelki egységre házamat, isteni képmásom akkor valóban bele lesz vésve, és én újból felragyogtatom felette világosságomat.

  - Légy az egység tökéletes képmása! Vezess jóságosan rá mindenkit arra, hogy éljen igaz életet bennem! A szeretetnek ezzel a királyi tettével megkapom az egység királyi koronáját.

 - A mi áldásunk szálljon az emberek erőszakos cselekedetei és gyűlölete helyére! Ezeknek a pusztítóknak felelniük kell nekem az ítélet napján!

 - Értem éljen szíved minden rostja, és lelkesítsen, hogy értem dolgozz. Miként a rabszolga, aki nem követel bért, te sem fogsz sohasem bért kérni, hanem odaadod szívedet-lelkedet a mennyek országáért.

Hallgass meg, téged egyedül e nemes mű számára teremtettelek és ezért helyeztelek a Földre. Csont az én csontomból, test az én testemből, maradj egységben és légy egy lélek velem! Gondolkozz el azon, hogy mily ruházatot kaptál tőlem annak érdekében, hogy szabad ki- és bejárást biztosítsak neked udvaraimban. Ez valóban olyan félelmetes, szent titok, ami felülmúlja teremtésem nagy részének tudását és értelmét. Én, a mennyei Mester, azonban rád vetettem tekintetemet és kezemet ráhelyeztem a tiédre, hogy veled együtt hímezzek arany rózsákat, és életre keltsem őket, hogy illatozzanak, és ne csak az Egyházra árasszák ki illatukat, hanem az egész világmindenségre. Koldus maradtál volna e tőlem kapott isteni kegyelem nélkül. Most azonban az isteni kegyelem által teljesen a Szívembe zártalak. Így tettünk téged nemessé, azután hogy hozzánk csatlakoztál. Magasztos világosságunkkal eltelve és ragyogásban felemeltük jogarunkat. Megjelöltünk a Nevünkkel, hogy szolgáld házunkat és szólítsd meg szeretet-himnuszunkkal az egész világot.

 - Nyelved legyen kész, miként a szorgalmas írnok tolla, és soha, még lángok között se fáradj bele a tanúságtételbe!

Én, Jézus megáldalak téged. IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.04 0 0 7676

„Ó ….. , légy vigasztalóm! Én, Jézus megáldalak téged. Ne félj gyermekem! Én vagyok a Hűséges, és melletted vagyok. Gyermekem, szeretetemben megvizsgáltam hitedet, és dicsőítést kaptam. Nem vagyok idegen már neked, engedd meg ezért, hogy ismét Sebeimbe vigyelek! Ne félj! Általad fogom dicsőségemet kinyilvánítani, és az emberek megtudják, mennyire szenvedtem. Jöjj, közeledj hozzám! Szeretetem tüze kitör Szentséges Szívemből, és ha megengeded, meglátogatlak ily módon és élő fáklyává teszlek.


  Te arra vagy hivatva, hogy tisztelj engem és vezess lelkeket hozzám, hogy magamba fogadhassam őket. A világosság edényeivé teszem őket, tündöklő lánggá, amely soha meg nem szűnik, el nem gyengül, és amelyet soha sem lehet eloltani. Ó kicsim, Szívem minden rostja szeretetért, békéért, egységért kiált.


  Én vagyok a te Szent Társad, teremtés, a te leghűségesebb Barátod, aki nappal és éjjel hív asztalomhoz. Szüntelenül barátságodért könyörgök, hogy megmentselek...


  Atyám tüzet tart készen e nemzedék bűnei miatt, és mint vihar hirtelen fog rátok törni. Az emberek így beszélnek: "Békét kötünk", de szívük háborút akar ellenem és a menny erői ellen. Szélviharként jövök, hogy ítéletet tartsak ez istentelen nemzedék felett. Hurrikánként fújok rátok és szétszórlak, mint a pelyvát.

Tedd mérlegre őket! Nézd meg, melyik rész nehezebb a kettő közül! Mind a mai napig sokan vannak, akik nem ismernek sem bűnbánatot, sem félelmet. Kész vagyok mindannyiatoknak irgalmat adni igazságosságom előtt. Kész vagyok mindenkinek olyan szívet adni, amelyben a szeretet lelke lakik, de még több áldozatot vállaló lélek-re van szükségem, áldozatot vállaló szeretetre van szükségem! Hányan készek áldozatot vállalni? Hányan készek felajánlani magukat nekem, hogy feszületté tegyem őket? Ki hallja meg kérlelésemet? Hányan készek békeszeretővé válni és olyan magokat szórni, amelyek a tisztaságban teremnek gyümölcsöt? Ki tud visszatérésemig tisztán megmaradni ebben a világban? Ki siet hozzám, hogy meghallgasson? Jóságos vagyok és könyörületes, de igen kevesen akarnak egységben lenni velem. Ki adná fel indítékait az én indítékaimért? Ki lenne kész lemondani érdekeiről értem? Ki keresi azt, amit legkevésbé keresnek ebben a világban? Ki viselné szeretettel

 

keresztemet,

 

és ki lenne kész azt keresni, amit legkevésbé keresnek közöttetek, ki keresi a Szeretetet?


  Jöjj, imádkozz a világ  
megtéréséért!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.04 0 0 7675

Azt gondolom, vizsgálod a tetteinket, hiszen a tetteink alapján vagy nálunk

És amint teszek, aszerint kérhetek, és megcselekszed akkor a kéréseket

És ha már a kérésünkben cselekszel, akkor bizton tudhatjuk, hitünk van, a hitünk élővé változott

De mégis, nem teljes a gondolatunk

Mert nem cselekedeteinkkel kezdődik a hitünk, hanem a gondolatainkkal

Mint ahogyan majd az ítéletünk nem a cselekedeteinkkel kezdődik, hanem a gondolatainkkal

És amint a parázna gondolatunk már paráznaság a szemedben, úgy a tiszta gondolatunk is már tisztaság a szemeidben

Mert sem a beszédünk, sem a tetteink nem magányosak, hanem a gondolataink a társuk

Sőt, amit megteszünk, azt már megtettük a gondolatainkkal

És semmi sincs, amit megcselekszünk, azt már ne tettük volna meg a gondolatainkkal

Sem tisztát, sem vétkest

Hogy hagyom csapongani a gondolataimat, és majd tisztákká tartom a tetteimet, az nem történik meg

És ha megtisztítom a gondolatimat, akkor nem marad tér a gonoszságnak a tetteimben

Amikor előtted állok, akkor a gondolataimat teszed elém

Ahány ember, annyiféle gondolat

És mindegyik tudja a gondolatait

És tehet azokkal a tetszése szerint

Ha szabad a gondolatom a bűntől, akkor szabad vagyok magam is minden lekötözöttségtől, és mentes vagyok az elmúlástól

És ha tiszta a gondolatom, akkor jelen lehetsz nálam

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.03 0 0 7674

„ÉN VAGYOK. Királyod az Ő békéjét adja neked. Szeress!... ízleld meg könnyeim keserűségét! Engedd meg, kedvesem, hogy megpihenjek szívedben! Ó, mennyire szeretem ezt a helyet! Vigasztalj meg te, aki enyém vagy, vigasztalj leányom!...

Figyelj Szívemre, és értsd meg, miért ontok könnyeket. Fogsz-e imádni engem ma éjjel is? Jöjj, gyermekem, Jézus itt van a szobádban... Azért sírok, mert Szent Istenedet súlyosan megbántják... Koldusként állok minden ajtó előtt szeretetet koldulva, de nem kapok választ, ó... olyan kevesen figyelnek... jöjj, és imádj, jöjj, és gyógyítsd be Sebeimet szereteteddel!... Érezd jelenlétemet!... Jesuah melletted áll, és te vagy az, gyermekem, akire rábíztam érdekeimet. Ne félj! Mindig szelíd vagyok. Állítsd helyre házamat, ó szeretetem gyermeke, maradékom, ivadékom...

„Hiszen ki olyan a felhők közt,
mint az Úr,
az Isten fiai közül
ki hasonlít Hozzá?”

 

Most légy olyan, mint a lámpás, és fényt árasztva dicsőíts engem! Kelj fel, és védd meg ügyemet! Ó ….. , meg fogom mondani neked mindazt, amit meg kell tenned, és te nagy bátran meg fogod tenni. Senki sem fog bántani, és tudni fogják, hogy ÉN VAGYOK jár veled. Keresztem szentségre vezet téged. Félelem nélkül beszélj! Mindaz tőlem való, amit adni fogok neked, légy ezért szorgalmas, és szolgálj engem most kicsim, aki igen értékes vagy számomra... Lakj bennem, és ne félj! Én, én sohasem foglak elhagyni téged. Prédikálj, oly módon, ahogyan én prédikáltam neked! Kelts életre ugyanúgy másokat, ahogyan én keltettelek téged életre, és tedd őket az Igazság tanítványaivá!... Az Ecclesia újból életre kel. Béke! Imádkozz és dicsérj engem! Mi ketten?

Én, Jézus megáldalak munkádban tanúsított állhatatosságodért. JC

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.02 0 0 7673

 „Fogadd békémet, szeretlek. Azt akarom, hogy tisztán ismerj fel. Ismerj fel engem!  Igen, közeledben ülök.  Most, hogy tudod, hol vagyok, emeld fel ajkamhoz azt az érmet és a feszületet, amelyet Yannula adott neked. Megcsókolom és megáldom. Tedd, amit mondtam, várok rád! Igen.   ….. , ne kételkedj, írd: Én mondom nektek ezt: aki azt szeretné, hogy megáldjam keresztjét és érmét, én az Úr, szívesen megteszem. Jöjj, ne kételkedj!

Egyszerűen csak higgy, légy egyszerű, mint a gyermek! Szeretlek.

  ….. , egyedül is fel tudom virágoztatni kertemet, igen, magam is meg tudom újítani Egyházamat, önmagamban elég vagyok, mindenható vagyok. Tőled csupán szeretetet kérek! Szeress és engedd meg, hogy mindent megosszak veled!

 Virágom, nem érted? Nem látod? Jöjj, elmondom neked: az idők kezdete óta megmutatkoztam különböző helyeken, különböző népeknek, különböző korszakokban. ….. , hogyan lehetséges, hogy a te korszakod már nem képes észrevenni jeleimet? Mondtam-e valaha azt, hogy többé nem jelenek meg, és nem adok jeleket? A te korszakod halott, és önkezével tette tönkre önmagát. Az Urak Ura vagyok, az élő Isten, miért akarjátok, hogy hallgassak? Miért akarjátok, hogy halott legyek? ….. , már megmutattam, és most ismét megmutatom neked, mivé lett teremtésem. Értsd meg, hogy mivel hozzám vagy kötve, velem jársz; magammal viszlek e pusztaságon át; rámutatok mindenre, ami volt, amivé lett és ami megmaradt.

 Megritkítom a bozótot, és kivágom a töviseket, hogy meg ne sértsenek téged. Mert, ha hozzád érnének, megszúrnának, megszaggatnának és darabokra tépnének téged, gyermekem.  Veled vagyok. Megnyitom és megtisztítom utadat. Határtalanul szeretlek, és nem akarom, hogy közös utunkon ezek a tövisek belédakaszkodjanak, megszúrjanak, és halálra sebezzenek! Tudom, hogy puszta közeledésük is nagy félelmet kelt benned. Mindezt látom ….. , és mélyen megsebzi Szívemet, de kedvesem, egyetlen áldozatod sem lesz hiábavaló.  Ó mennyire szeretlek téged, lélek! Aki keres, MEGTALÁL engem.  ZÖRGESS és ajtót NYITOK. Jöjj, emlékeztetlek jelenlétemre!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.09.01 0 0 7672

„Leányom, amit leginkább kérek tőled, az a szeretet. Azt akarom, hogy szeress, szeress, szeress engem! Dicsérj engem, és érezd jelenlétemet! Ez az, amit tőled kérek, ….. !

Meg foglak tanítani benneteket a kegyelem által, ahogy atyáitok tudományára is megtanítalak. Megadom nektek azt, amire leginkább szükségetek van: a lelki táplálékot. Szeretetet és szentséget öntök belétek. Nem késlekedem ígéretem beváltásával. Hamarosan bekövetkezik mindaz, amit mondtam nektek, és az, aki ezekben az években rátok taposott, el fogja veszíteni uralmát. Szeretetet  vetek el mindenütt! Nem lesz több botorkálás az éjszakában. Jöjj leányom! Mi ketten?

Szeress engem! Ne félj tőlem! Szeress! Ne hanyagolj el! Szeress! Ne feledkezz meg rólam! Csupán ennyit kérek tőled, lélek!”  

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.31 0 0 7671

„Kicsim, mindhalálig védelmezd bátran az igazságot! Továbbra is add át magadat nekem, a te Istenednek, és szenteld nappalaidat és éjszakáidat az imádságnak, az áldozatnak és a bűnbánatnak! Ajánld fel nekem akaratodat, és az ellenségnek nem lesz alkalma arra, hogy megközelítsen téged. Őrizd meg az igaz tanítást, amit tőlem tanultál, és ne bánkódj, amikor vádlóid megrágalmaznak! Keresztemről egységre szólítalak benneteket, ezért ne veszítsétek el bizalmatokat, mert én, a Feltámadott hívok mindenkit. Nem te hívod őket, hanem én, Krisztus, a te Megváltód hívom szétszéledt juhaimat. ….. , légy szelíd és türelmes vádlóiddal, mert nem tudják, mit tesznek.
  Ha úgy szereted őket, ahogyan én szeretlek téged, gyermekem, és ha áldozatként adod oda magad, akkor örömet szerzel nekem. A te áldozatod árán fogom helyreállítani házamat, és sok lelket fogok visszahozni magamhoz.
 Keresztemet, az egység keresztjét bíztam rád, aki kisebb vagy legkisebb gyermekeimnél. Az egység keresztje nehéz, de szeretettel és türelemmel kell viselned! Légy visszhangom, és hirdesd mindenkinek Szentséges Szívem  végtelen gazdagságát. Hirdetned kell, hogy az egység csak a szeretetre és az alázatra épülhet. Maradj hűséges hozzám, a te Uradhoz, és ne feledd, hogy Atyám kifejezetten arra teremtett téged, hogy dicsőíts minket . Állj helyt, és ne sodródj el a viharral! Melletted vagyok. Ne félj! Az igazság hangja erősödni fog. Igen, hűséges segítőm, mindazt meg fogod kapni Lelkemtől, amit el kell mondanom. Szavaim olyanok lesznek, mint a lámpás, mely a szent lámpatartón világít. Szavaim olyanok lesznek szájadban, mint a kard. Kinyitom szájadat, hogy félelem nélkül szólj. Légy bátor, gyermekem, én magam veszem kezembe ügyedet. Figyelj, vádlóid ma homályban vannak, de meg fogsz menekülni kardjuktól. Ez ... ez a te menedéked! Érted? Itt vagy te... Én vagyok a te Erőd, a te Erősséged. Bár szüntelenül veri hátadat a korbács, ne veszítsd el bátorságodat! Ne feledd, hogy én önként, zokszó nélkül adtam oda hátamat a ti üdvösségetekért. Te vagy az, papom, akit a világ vissza fog utasítani, mert azt az igazságot tanítod, amit én adtam neked.  Te nem magadtól beszélsz, nem, a leírt szavak az enyémek, a te Abbád szavai. Benned élek, és te énbennem. Te az én templomom vagy, és tebenned élek. Most hogy felöltöztettelek, még egyszer emlékeztetlek: Egyik szolga sem nagyobb Mesterénél! Ha a világ nem ismert fel engem, aki Mestere és Istene vagyok, és saját népem sem fogadott el, bár saját birtokomra jöttem, vajon felismerne-e és elfogadna-e a világ ma bárkit, akit én küldök? Nem fogadná el! Azért mondtam el neked, gyermekem mindezt, hogy emlékeztesselek, ha a világ üldözött engem, üldözni fog téged is. Ha rajtam sebet ütöttek, rajtad is sebet fognak ütni. Ha kigúnyolták és nevetségessé tették Királyukat, akkor egész háza népén is gúnyolódni és nevetni fognak. Ha engem, az ő Istenüket keresztre feszítettek, titeket is fel fognak vinni a Kálváriára és keresztre fognak feszíteni.

  ….. , a te futásod még nem ért véget... Ajánld fel nekem életedet, mint egy jó katona, mivel szolgálatomba vettelek és elküldelek ebbe a szent ütközetbe, hogy küzdj a tévedés ellen, és kelts félelmet a Sátánban és egész birodalmában. Ne félj a rád törő szenvedésektől! Légy bátor a megpróbáltatásokban! Légy olyan türelmes, amilyen én vagyok. A Sátán ma sokakat megtéveszt közületek. Közöttetek van a megtévesztés embere, aki tévedéseit terjeszti az emberek tudatlan és álmos sokaságában, mert jobban szerették saját kedvteléseiket, mint engem, Istenüket. Egyesek a vallásosság külső látszatát keltik, de elvetették belső erejét, Szentlelkemet. Aki az én szolgám és az én házam népéhez tartozik, biztos lehet abban, hogy megtámadják, de hűséges segítőm, hamarosan hazaviszlek mennyországomba. Imádkozz és hozz áldozatot, imádkozz és hozz áldozatot! Olykor tekints nyomorúságosságodra, hogy ne ess kísértésbe! Soha ne légy elégedett önmagaddal! Tekints nyomorúságodra, hogy ébren maradj és vigyázz! Vesd meg és alázd meg magadat, hogy mindig fel tudjalak magamhoz emelni és tökéletesíteni tudjalak. A Sátán hatalmas, de már nem sokáig. Remélj ….. , dicsérj és dicsőíts engem! Én, Krisztus vagyok az, aki benned beszél.”  

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.30 0 0 7670

„Én vagyok.

 

Virágom, támaszkodj rám! Én még a legméltatlanabbaknak is adok. Irgalmasságom végtelen, de szomorúságomra sokan elfeledték, hogy milyen vagyok valójában. Igazságos vagyok, nem vagyok részrehajló, és még a legrosszabbnak is adok.  Szerezz örömet Szent Szívemnek! Add nekem szeretetedet, még ha néha langyos is, én elfogadom. Add nekem szeretetedet, és én tökéletesítem istenségemben. Úgy jöjj hozzám, mint most, önérdek nélkül, és ajánld fel nekem szeretetedet! Ne várj arra, hogy tökéletes légy, és majd akkor ajánld fel nekem szeretetedet! Ne várj arra, hogy szent légy, és majd akkor ajánld fel szeretetedet! Úgy jöjj kis lélek, amilyen vagy, minden hibáddal együtt, és én tiszta szeretetté alakítom szeretetedet felülről visszasugározva rád, kis lélek.


Mindent széppé teszek, amit nekem felajánlasz, ezért úgy jöjj hozzám, amilyen vagy, ajánld fel nekem szeretetedet, azt a szeretet, ami nagyon sok emberből hiányzik! Lélek! Ha tudnád, hogy milyen sok lélek szenved a tisztítótűzben... Szabadítsd ki őket a tisztítóhelyről, hogy hozzám jöhessenek. Arra vágyakoznak, hogy velem lehessenek, de képtelenek rá a lelkükön lévő foltok miatt. Szabadítsd ki őket imával és áldozattal, szabadítsd meg őket azáltal, hogy szeretsz engem, hogy imádsz engem! Szabadítsd meg őket azáltal, hogy hozzám és keresztemhez láncolod magad! Szabadítsd meg őket a szeretet cselekedeteivel, szabadítsd meg őket azzal, hogy osztozol szenvedésemben!
 ….. , ezek a lelkek epekednek értem, hogy újból és mindörökre egyesülhessenek velem. Először azonban meg kell tisztulniuk, hogy jelenlétemben lehessenek.

Amikor kiszabadítottam lelküket a testükből, egyetlen pillanatra megmutattam nekik Szent Arcomat, és ugyanabban a pillanatban lehullott szemükről a fátyol. Szemembe néztek, és az én tisztaságomban és világosságomban azonnal meglátták a leplezetlen igazságot, és felismerték, hogy lelkük milyen mocskos a bűntől. Égő vágyuk ellenére, hogy kitárt karjaimba siessenek és kövessenek, megértették, hogy ez lehetetlen, mielőtt meg nem tisztul a lelkük. Így visszahullanak a szomorúság gyötrő fájdalmával, és felkészülnek tisztulásukra. Kimondhatatlanul bántja és égeti őket, hogy nem láthatnak engem. Távollétem az, ami égeti őket, és a tisztítóhelyen legnagyobb szenvedésük oka az én távollétem
. Másfajta szenvedéseken is átesnek tűz által, bűneiktől függően.  Készítsd fel lelkedet előre, teremtés! Ne várj addig, amíg a halál rád veti árnyékát! Tartsd tisztán és folt nélkül lelkedet! Táplálkozz Testemmel, idd Véremet, amilyen gyakran csak lehet! Gyakran tarts bűnbánatot, készülj fel erre a napra! Böjtölj! A böjt segít. Figyelj szavamra és úgy készítsd fel lelkedet, mintha találkozásunk éppen a mai napon következne be. Ne várj! A várakozás alvást jelent, a várakozás annyi, mint olaj nélkül hagyni lámpásodat. Légy készen arra, hogy találkozol Megváltóddal! Kimondhatatlanul szeretlek benneteket. Értsd meg, hogy végtelen irgalmamból mindenkit  fel akarok készíteni! Fogadd békémet!  Én vagyok a te Anyukád. Igen ….. , én tettem. Könnyeim és könyörgéseim az Atyához megmentették gyermekedet. Szeresd az Atyát, mert igen könyörületes.

Gyermekem; bízd magad Őrá, add át magad gyakran, ez nagyon tetszik Neki. Bízzál Benne, mert az Ő kezében vagy! Az én békémet adom neked.
 Azzal dicsőítsd Istent, hogy engedelmeskedsz Neki.

 Megáldalak téged és családodat.

….. , szeretném elmondani neked, hogy hamarosan bekövetkezik sok minden, amit Fatimában megjövendöltem. Tele vagyok kegyelemmel, és kész vagyok gyermekeimre kiárasztani ettől az évtől kezdve. Közel az idő, és a hátralévő idő rövidsége miatt, én, a ti Szent Édesanyátok közelebb leszek hozzátok, mint valaha. Sokakat
 eltöltök kegyelmeimmel, hogy szebbé tegyelek és közelebb vigyelek benneteket Jézushoz, aki rettenetesen  szenved. Ó leányom... valahányszor egy lélek visszatér hozzánk, egy tövist húz ki szívünkből! Valahányszor azt kiáltják felénk, hogy "szeretlek!", tövist húznak ki és virágot tesznek helyébe. Béke veled, leányom.

Igen, mi ketten.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.29 0 0 7669

  „Az én békém van veletek . Az Ecclesia új életre kel. Jöjjetek, szerezzetek örömet Uratoknak, és naponta ajánljátok fel Neki magatokat! Engedjétek, hogy hűséges gyermekekké alakítson benneteket, a világosság  gyermekeivé!


Változtassátok meg életeteket, szakadjatok el a világi dolgoktól, mert kicsinyeim, ti csupán keresztülhaladtok ezen a világon. Állandóan emlékeztetlek benneteket, hogy lelketek örökké él, újból és újból figyelmeztetlek, hogy változtassátok meg életeteket! Mit kér Isten tőletek? És mit kell tennetek, hogy helyesen cselekedjetek? Isten azt akarja, hogy mindennap adjátok át magatokat Neki! Teljes odaadást kér, hogy tökéletes lénnyé
 formálhasson benneteket. Az a legfontosabb feladat, hogy engedelmeskedjetek Isten akaratának, és ajánljátok föl Neki akaratotokat! Keressétek Őt, keressétek mindazt, ami Ő. Kérlek benneteket, ne figyeljetek a gonosz lélek suttogására, emeljétek fel lelketeket szüntelen imában!


Szeretlek benneteket gyermekeim, és tekintetemet egyetlen pillanatra sem veszem le rólatok. Üzeneteinkből tanuljatok meg jót tenni, hadd táplálja üzenetünk szegény lelketeket, és vezessen vissza benneteket a tudáshoz; vezessen a Szent Bibliához, az igazsághoz és az élethez!
Meg akarlak menteni benneteket az ördög hálójából. Az imádság magasabb szintjére szeretném emelni lelketeket!


Gyermekeim, ma este egészen különleges módon fogok közbenjárni az Atyánál értetek. Tudnotok kell, hogy jósága által sok kegyelmet kaphattok, tudnotok kell, hogy milyen végtelenül gazdag kegyelmekben.
Vágyakozzatok az Úr után, éhezzetek Rá mindig! Gondjaitokat tegyétek le, és ajánljátok fel Neki! Bízzatok Benne!
 Isten és testvéreitek iránti szeretetetekkel terjesszétek ki országát! Viszonozzátok szeretettel a gonoszságot, a szeretet legyen az első életetekben, legyen a szeretet a ti gyökeretek!
Tartsátok féken gondolataitokat, ne ítéljétek meg egymást, mivel a ti utatok NEM az Úr útja. Igyekezzetek az Úr tetszésére lenni azzal, hogy alázatosak vagytok, és nem ítéltek el másokat. Isten még a legkisebbeknek is kinyilvánította szeretetét.


Menjetek békével szeretteim, de bennünket se hagyjatok itt, vigyetek haza magatokkal! Tanuljátok meg megérezni szent jelenlétünket! Tanuljátok meg az "én" helyett a "mi" szót használni! Megáldalak benneteket. Legyetek egyek, ahogy az Úr kívánja! Ne legyetek megosztottak, mert a mennyben mindannyian egyek lesztek!


 Legyetek békében, és éljetek békében!”  

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.28 0 0 7668

 „….. , mi ketten együtt vagyunk, gyermekem. Virágom, amikor a te időd eljön, én, aki a te aratód vagyok, foglak és átültetlek gyönyörűségem kertjébe. ….. , amit láttál, az a valóságnak csak tükörképe volt. Jöjj most és bánd meg bűneidet, kedves, hallgatom.

Mindent megbocsátok. Őszinteségre foglak tanítani, és hogy miképpen élj szentül. Ne vétkezz többet
.

 

 


Igen …..  Szeresd Istenedet teljes lelkedből, teljes elmédből és egész erődből! Ő határtalanul szeret benneteket. Igen gyermekem, ne feledkezz meg arról, miképpen szabadított meg téged a gonosztól. Ő sohasem pihen, Szívével kezében jár ajtóról ajtóra, azt remélve, arra vágyakozva, hogy meghallják a lelkek. Jaj, de kevesen hallják... ….. , tudod-e miképpen munkálkodom?

Imádkozom, imádkozom, a lelkek üdvösségéért. Megvédelek a gonosztól. Én vagyok a te pajzsod. A többi anyához hasonlóan, akik meg akarják védeni gyermeküket a bántalmazástól, én is megvédelek a Sátántól és ravasz hálóitól. ….. , imádkozom a lelkekért, hogy térjenek vissza Jézushoz. Összegyűjtöm és megáldom őket. Igaz hogy nem látnak engem, de sokan éreznek.

 Ó ….. ! Olyan módon igyekezz nekem örömet szerezni, hogy  engedelmeskedsz ! Engedelmeskedj Isten akaratának!

Ne akard megérteni, miért jött Isten üzenetével hozzád, és nem másokhoz. Fogadd el, engedelmeskedj neki gyermekem, ha kér tőled valamit. Szoktad-e mondani azokat az imákat, amelyeket kért, hogy imádkozd el, mielőtt írni kezdesz?


Segítek neked ….. .

 ….. , nem, nem haragszik, mert tudja, hogy ki mondhatatlanul gyenge és méltatlan vagy. Ne keseredj el! Jézus tanított téged, és te örömet szerzel neki. Szerezz Neki örömet a továbbiakban is, engedelmeskedj kéréseinek! Emlékezz arra, hogy Jézus sohasem kér tőled olyasmit, ami árthatna neked. Jézus a te üdvösséged, Jézus szabadítót jelent.

Mindig meg foglak védeni, ….. . Jöjj hozzám ismét, szeretlek leányom.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.27 0 0 7667

„….. , béke legyen veled! Nem ezt jövendöltem neked kezdettől fogva, hogy tudd? Ne érezz kísértést arra, hogy megvédd magadat! Tanúid fognak megvédeni. Támadásuk semmiség. Bízzál bennem! Hamarosan el kell távoznod... ami pedig a falat illeti, amelyet befalazásodra építenek, azt Lelkem lehelete ledönti, és általad mutatom meg dicsőségemet, ha hűséges maradsz hozzám.

Most így beszélnek: "Ó... végre legyőztük!" Nem ismerik azonban és nem is figyelik meg bölcsességemet. Te pedig gyermekem, maradj mindenkor fegyelmezett Egyházammal szemben, és kegyeimnek fogsz örvendeni. E napokban felfedem általad Egyházam előtt az ördög terveit. A Sátán, a világ fejedelme, perzselő dühében azon van, hogy legyőzze minden művemet. Kezdettől fogva gyilkos ő, és különösen papi lelkeimet veszi célba. Körbejár, hogy elrabolja és kárhozatra vesse azokat, akik igazán az enyémek...

Ahogy tudod, hatalmam van arra, hogy változtassak helyzeteden, ….. , de miként tudod, a szolga nem lehet nagyobb uránál. Én vagyok a te Mestered, és mivel az elöljárók üldözték Mesteredet, megengedem nekik, hogy üldözzenek téged is. De "lo tedhal!" Veled vagyok. Én leszek italod, ételed, nyugalmad, békéd és örömöd. Látod? Imádkozz, és imádj engem! Imádkozz és kövess engem! IC”

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!