Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 17 órája 0 0 7539

„….. , nekem nincs anyagi testem - lélek vagyok. Mivel lélek vagyok, nem érzek fizikai fájdalmat, de Lelkem elviselhetetlenül szenved, ugyanúgy, mint Szent Édesanyámé, amikor azt látjuk, hogy gyermekeink egyenesen fejest ugranak a Sátán kelepcéjébe.

 Ha hamisan vádolnak, akkor mindkettőért szenvedek - a vádlóért és a vádlottért. Az igazságtalanság a Sátántól ered, és mivel tőle ered, ez azt jelenti, hogy a vádlót a Sátán befolyásolta. A vádlottért viszont, mint áldozatért  szenved Szívem. Szavaimat a Szent Bibliában igazolom. Megdicsőültem, de mivel egyesültem veletek, mindazt én is érzem, amit ti.” 

Szeretetláng Creative Commons License 1 napja 0 0 7538

„Dicsőség legyen Istennek! Akarsz-e Jézussal dolgozni?

 Megteszem. Igyekezz engedelmeskedni, gyermekem! Fogadd békémet! A Bölcsesség fog tanítani téged.  Tégy mindent az Ő kezébe, Ő nem hagy el. Itt van Jézus .

 Ne feledd, ezek a kötelékek örökké tartanak. Mindig melletted vagyok. Jöjj, imádkozz a lelkek megmeneküléséért! Azt kívánom, hogy elmélkedj szenvedésemről! Ezen a héten feszítettek keresztre. Soha ne kételkedj  mirhám, ékesítsd Egyházamat! Ne engedd, hogy bárki elvegye tőled azt az adományt, amit tőlem kaptál. Lámpásodat sohasem hagyom olaj nélkül, mindig fel fogom tölteni. Az Ecclesiának szüksége van rád. Házam romokban hever.

….. ! Nektek kell régi alapításomat újjáépítenetek, meg kell újítanotok falait; újítsátok meg szentélyemet! Én vagyok az Úr, és az én erőmmel fogjátok a régi romokat újjáépíteni, és régi alapításomat felékesíteni. Újítsátok meg falait, és én életre keltek minden halottat. Felébresztem a tetemeket, életre keltem őket újra. Ez lesz a nagy visszatérés, az életbe
 való visszatérés, mert ragyogó harmatom szépít meg téged, teremtés! Kiterjesztem országomat, és örvendezni fog az egész mennyország! Elhanyagoltátok kertemet, de én, az Úr, aki őrzője vagyok, szenvedélyesen szeretlek benneteket, és nem tudom elviselni, hogy kevés megmaradt virágomat tövis és tüskés bokor fojtsa el. Elérkezett az idő, hogy megtisztítsam és kiirtsam a töviseket és a tüskés bokrokat, hogy bimbóim virágba szökkenhessenek, és széppé tegyék kertemet . Az igazságosság fog uralkodni. Én, az Úr, felszólítom őket, hogy kössenek velem békét; akik nyitottak, azok visszatérnek hozzám és bűnbánatot tartanak. Ti mindannyian, akik kerestek engem, és arra vágyakoztok, hogy megismerjétek szeretetem útjait, jöjjetek és meg fogjátok hallani kiáltásomat a kereszten. Szeretetre, szeretetre, szeretetre van szükségem! Teremtés, nyisd ki szívedet és én meggyógyítalak és megvigasztallak.

Péter, gyűjtsd össze a nemzeteket, helyezd őket Szívembe! Keresztemről szólítalak: "Tápláld minden bárányomat Péter!" Újra megkérdezlek Péter: jobban szeretsz-e, mint ezek? Ha igen, ne hagyd, hogy a káinok meggyőzzenek, maradj állhatatos! Olyan törvényeket kérnek majd tőled, amelyek igazságosnak látszanak, azért, hogy minden lélekkel tetszésük szerint bánhassanak. Ezek a törvények emberektől származnak. Ne engedd, hogy rábeszéljenek! Emlékezz arra, hogy milyen vagyok én, az Úr. Szelíd és alázatos vagyok. Légy a tükörképem!
 Ha közelségemre vágyakoznak, miért nem figyelnek hangomra? Ajtójuk előtt állok, és zörgetek. Miért nem akarnak meghallani? Közelségemre vágyakoznak, és mégsem hallanak engem. Ez hitehagyásuk miatt van, amely olyan áthatolhatatlanná vált, mint az iszap. Itt vagyok, várom, hogy megnyissák szívüket, de félretolnak, elnyomnak engem. Emeljétek fel tekinteteteket és meglátjátok Megváltótokat. Ismerjetek fel! Ne tapossatok rá Gondviselésem műveire! Ha nem kínáltok békét gyermekeimnek, senki sem követ benneteket. Az én békémet adjátok gyermekeimnek! Ne lepődjetek meg azon, hogy milyen gyenge eszközöket használok fel arra, hogy rajtuk keresztül nyilvánuljak meg. Én; az Isten azt választom, aki nekem tetszik.  Leányom, hagyatkozz rám, bízzál bennem! Mi ketten?

Jöjj!”
 

Szeretetláng Creative Commons License 2 napja 0 0 7537

"Ha az ember jogait megcsorbítják
a Magasságbeli színe előtt;
ha valakit megcsalnak pörében,
talán nem látja az Úr?"
(Siralmak 3,35-36.)„….. , a te hányattatásod megörvendeztet engem!

Ó nem, nem, nem! Miért engedném meg, hogy saját értetlenséged miatt elveszítsd a hűség koronáját, amit számodra készítettem és még sok mást is, amit félretettem számodra a mennyben. Ilyen szeretetet tanúsítottam minden választottam iránt. Felhagynál végre alaptalan gondolataiddal? ... Jöjj, bolondos kisgyermek, maradj egységben velem, a Fejjel, és megkapod az erőt, hogy örömmel viselj el mindent. Sohasem foglak elhanyagolni. Viseld szeretettel keresztjeidet, különösen a legnemesebbet, amelyet átadtam neked, és amely a legfélelmetesebb a Sátán számára, az egység keresztjét! Ne ijedj meg, ha a hányattatás miatt szenvedsz! Végül is mindez az én dicsőségemért van!

Szent György, aki vértanúként halt meg, oltalmazni fog téged minden gonoszságtól. Melletted van, és őriz téged. Imádkozni fog érted, hogy gondolataid a mennyei dolgokra irányuljanak.
  Ezért, gyönyörűségem, ne légy oktalan és ne utasítsd vissza szögeimet és töviskoronámat, amelyeket szeretetem indíttatására kínáltam föl neked. Rózsának rózsája, ékszereimmel koronáztalak. Sok mindent elnézek, de ezeket az ékszereket nem engedem továbbadni! Soha!
  Jöjj! Jöjj hozzám és ízleld meg a szájamból folyó édességet, ez biztosít arról, hogy az örökkévalóságtól kezdve az enyém vagy és én a tiéd ... Most a magam útját járom, drágám, de csak rövid ideig, hogy folytathasd munkádat.”  

Szeretetláng Creative Commons License 5 napja 0 0 7536

„Leányom, emlékeztesd a világot jelenlétemre! Hirdesd üzenetemet a Föld határáig!  Imádkozz! Hallgatom...
Segítek neked:

 

Atyám, kérlek nyilvánítsd ki nekem szeretetedet,
mert ha kinyilvánítod szereteted,
akkor Szent Arcodat nyilvánítod ki.
Ragyogj rám, ne engedd, hogy megtévesszenek!
Légy Vezérem, Mesterem, Nevelőm,
hadd tanuljak ajkadról bölcsességet!
Amen.

 

Látod? Csupán kérd segítségemet, és nem várok a válasszal. Jöjj! Még csak tanulsz, de maradj közelemben! Ne feledkezz meg jelenlétemről! Annyira szeretném, ha ezt mindenki megtanulná. Jelenlétem is misztérium.  Ne hanyagolj el, akkor én sem hanyagollak el téged. Még beszélek... ... hadd legyek vigasztalód! Én, az Úr foglak téged mindvégig vezetni, még ha nem is ismered fel teljesen, hogy mit adok neked kegyelemként. Végtelen irgalmamban szüntelenül eltöltelek Lelkemmel, beléd öntöm Szavaimat és törvényemet, és magamhoz emellek.  Én, az urak Ura, rajtad tartom tekintetemet. Fogadd békémet és szeretetemet! Mindenkit megáldok közületek. Légy jó!”

Szeretetláng Creative Commons License 6 napja 0 0 7535

„Ó ….. ... Végül majd egyenessé válnak e nemzedék ösvényei, és az embereket hűségre és igazságosságra fogják tanítani. Csak várj, és látni fogsz... amíg csak élsz és lélegzet van testedben, addig én gondoskodom rólad. Továbbra is bölcsességem teljességére tanítalak. Megóvlak az elbotlástól. Én, a Magasságbeli kedvedben jártam. Légy boldog lélek, légy boldog! Figyelj most, és értsd meg: A lélek számára nincs erősebb méreg, mint a Szentlelkem elleni káromkodás. Nem nyer bocsánatot, aki Szentlelkemet káromolja. Vigyázzatok, nehogy úgy találjam, hogy Szentlelkemet káromoljátok! Ezért mondja nektek a Bölcsesség: Vigyázzatok, nehogy elhagyjátok a hitet és visszautasítsátok az igazság Szentlelkét, aki e napokban leszáll hozzátok, hogy életre keltsen fásultságotokból.

Engem ok nélkül gyűlöltek földi életemben, a kereszten mégis azt kértem mennyei Atyámtól, hogy bocsásson meg nekik. A világ, amely ma visszautasítja, kigúnyolja, rossznak és nevetségesnek tartja a kegyelem Szentlelkét, nem fog bűnbánatot érezni, amikor eljön az én napom. Ti, akik egykor már részesültetek Szentlelkemben, el fogjátok veszíteni a kegyelmet és nem fogtok másodszor megújulni, hiszen nem tudtok bűnbánatot tartani szívetekkel, és amikor eljövök, bánat nélkül, kőkemény szívvel, szárazon és gyümölcstelenül talállak benneteket...

Ki kell majd vágnom és tűzre kell vetnem benneteket, hogy elégjetek.

Ezért, a teljes igazságban mondom nektek, hogy nyissátok ki szíveteket és értsétek meg, hogy Szentlelkem ott fú, ahol Neki tetszik, és szabadon lélegzik küldötteimben.
 Ismerjétek föl őket gyümölcseikről, és ne legyetek saját elgondolástok  rabszolgái! Tudnia kellene minden léleknek, hogy a gúnyolódás, a féltékenység, az elmarasztaló kritika, az elítélés és a rágalmazás ellentétben áll az igazság Szentlelkével. Ébren kellene lennetek, és imádkoznotok kellene, nehogy próbára legyetek téve! Ma ezt mondom nektek: Ha ajkatok visz bűnre, böjtöljetek ajkatokkal, nehogy ítéletet hozzon rátok ajkatok és lelketeket szenvedéssel égesse meg. Úgy szeressétek felebarátotokat, mint saját magatokat! Most azt mondjátok: Hiszen már megadtad nekünk ezt a parancsolatot. Igen, megadtam, de követtétek-e? Imádkozzatok, és kérjétek Szentlelkemet, hogy jöjjön, és pihenjen meg bennetek!

….. , az én Szent Nevem legyen mindig ajkadon és szívedben! Én vagyok a te Nevelőd, jót akarok neked. Vigasztalj meg, és legyen szíved az én mennyországom! Fontold meg, ki vagyok én!
 Örömmel imádkozz, és kedvedben fogok járni. Dicsérj engem, és el nem múló világosságomba merítelek. Áldj engem, és adj elégtételt Szívemnek! Én magam fogok eljönni hozzád, átemellek küszöbömön és házamba viszlek. Igen, éppen úgy, ahogy a Vőlegény emeli át menyasszonyát a küszöbön, én is vigyázva, nagy gyengédséggel és szeretettel viszlek, és megmutatom neked dicsőséges trónomat. Elküldtem hozzád Szentlelkemet a magasból, hogy megpihenjen benned, és olyan dolgokat tanítson neked, amelyekről sohasem hallottál, és hogy megmentsem veled együtt az embermilliókat. Maradj közelemben, édes tanítványom! Utunknak még nincs vége! Még meg kell tennünk egy mérföldet, hogy többi gyermekemet is megtanítsam a szent dolgok ismeretére.

Szent Nevem tiszteletére elküldelek sok nemzethez, és rád lesz írva tanításom. Megadom neked, hogy úgy beszélj, ahogy én szeretném.
 Most örvendezzen a szíved és értékeld azt, amit mondtam. Soha ne hagyj el! Szeress, és merülj el bennem! Szeretet  vagyok.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.19 0 0 7534

„ÉN VAGYOK. ….. , tanulj a szentektől! Engem nem nehéz megérteni, és nem is vagyok messze. Nem rejtem el Arcomat, és senkit sem hagyok sötétben. Jelenlétem világosság! Sokan kérik közületek: "Uram, hozz valami újat nekünk!"... Ez az Antikrisztus lelke, és ez a Lélek elterjedt a világban. Semmi újat nem hozok nektek. Meghaltam, feltámadtam, én vagyok az Első és az Utolsó. Aki bennem bízik, annak örök élete lesz. Örökké élek, dicsőségben élek, és kezemben tartom a halál és a Hades kulcsait. Vannak még dolgok, amelyeknek be kell következniük, de minden le van írva az idők  végezetéig. Azért jövök, hogy Szentlelkemmel helyreállítsam látástokat, és hogy véghezvigyem, amit megmondtam... hogy végül én fogok diadalt aratni.

Földem ma még megosztott, szétszakított. Házam táján adnak és vesznek. A prófétáknak, akiket hozzájuk küldök, azt mondják: "Ne prófétálj!" Elérkezett az az idő, amelyről korábban elmondtam, hogy bíborosok lesznek bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen. A megosztó hatalma füstként szivárgott be házamba, hogy tönkretegye földemet. Romboló munkája erős, és kedvenc céltáblái az én felszentelt lelkeim. Gondolataikat úgy fordítja, hogy kövessék szívük szenvedélyeit, átkot hagy maga után a lázadó, amerre jár. Megesküdött, hogy egymás ellen uszít benneteket. Megesküdött dühében, hogy megrostál benneteket, de különösen felszentelt lelkeimet és kifosztja őket. Megesküdött, hogy játékszeréül fog használni mindannyiatokat.

Mondom neked: akinek szíve nem becsületes, az elbukik, de a becsületes hűsége jutalmául élve marad. Légy erős ….. !
Én, Jézus, megáldalak téged és bajtársaidat. Ne ítélj! Mi ketten? Szeretlek! Béke. IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.18 0 0 7533

„Kedvesem, érezd, hogy szeretlek! Ne vétkezz többé, ismerd fel mindannak értékét, amit tőlem tanultál! Bátorság leányom! Ne feledd, hogy melletted vagyok, és bizony mondom neked, hogy Szavam, amelyet neked adtam, úgy elterjed, mint a reggeli pára. Engedd meg, hogy mindennap szolgálatomba vegyelek! Engedd meg, hogy elárasszalak égő kívánságaimmal. Azt akarom, hogy oltárom szüntelenül értem, a Te Istenedért lángoljon. Hozzám vagy kötve, többé már nem leszel szabad.  Soha semmit sem erőltettem rád, kezdettől fogva mindig tiszteletben tartottam szabadságodat. Emlékezz, hogyan vezettelek lépésről lépésre mindennap közelebb magamhoz! Imádkozz ….. ! Megadom neked erőmet és olyan akaratot, hogy állhatatos maradj, mivel az én vállaim belefáradtak keresztem hordozásába. Szeretetemnek készséges, áldozatot vállaló lelkekre van szüksége, hogy megpihentessenek és osztozzanak velem keresztemben. Felfoghatatlanul szeretlek benneteket, és nem akarom, hogy egy is elvesszen közületek. Arra van szükségem, hogy jóságos lelkekkel megoszthassam szenvedésemet.   Megértesz most már ….. ? A hozzám vezető út keskeny és nehéz. Sokkal több áldozatot fog tőled követelni, mint amennyi áldozatot most értem hozol, de segítek neked. Ne félj! A megszentelődés felé vezetlek. Egész idő alatt veled leszek. Ne ellenkezz, add át magad nekem, ne feledd, miként ment meg  szeretetem! Engem óhajts, és engem helyezz az első helyre! Soha ne hagyd abba az imádkozást, ne adj talpalatnyi helyet se az ördögnek, hogy megkísérthessen téged. Hagyj fel a kételkedéssel! Meddig akarsz még kételkedni? Virágom, tudom, hogy törékeny és gyenge vagy, de hidd el nekem, hogy én magam hordozom vállamon gyengeségedet, és én viszlek téged végig az egész úton házamba. Én, a te Istened örökbe fogadtalak téged. Elhagynám-e fogadott gyermekemet csupán azért, mert nincs elég ereje, és még segítségre szorul? Soha!  Azért fogadtalak örökbe, hogy enyém legyél, és most valóban az enyém vagy. Érezd örömömet! Gyengéden keltettelek életre, és elfogadtalak olyannak, amilyen vagy, minden bűnöddel, gyengeségeddel és hibáddal, hogy általad mutassam meg az egész világnak, miképpen terjed ki irgalmam korszakról korszakra, és hogy bűneitek meg tökéletlenségetek ellenére teljesen megbocsátok nektek. Kész vagyok örökbe fogadni benneteket, hogy osztozhassatok velem mennyei királyságomban. Szeretetem mindörökké kiterjed minden nemzedékre. Fogjátok meg kezemet, és engedjétek, hogy házamba vezesselek benneteket! Jöjjetek hozzám úgy, amilyenek vagytok, szeretettel vállamra veszlek, és úgy viszlek benneteket házamba.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.17 0 0 7532

  „Gyermekem, ismét valaki, akinek meg kell tanulnia hinni végtelen irgalmamban és végtelen gazdagságomban.  Írd le üzenetemet számára : "Miért taposol virágomra? Nem adtam-e neked szemet, hogy láss, és fület, hogy hallj? Nem érted? Én, az Úr Jézus Krisztus vagyok, Isten szeretett Fia, én vagyok az, én vagyok az, aki megnyesi a magas fákat, és én vagyok, aki az alacsonyakat megnövelem.  Ápold mai műveimet, higgy Gondviselésem műveiben! Azért adtam neked gyermekemet, hogy megvilágosítsalak műveimmel.

Én, az Úr vagyok a végtelen gazdagság. Ne félj! Hogy nézhetném végig, hogy bárányaim szétszóródjanak? Azért jöttem, hogy megkeressem és tápláljam őket. Azért jöttem, hogy széppé tegyem kertemet, azért jöttem, hogy megöntözzem ezt a pusztaságot. Ne taposs rá virágomra!
 Jöjj hozzám és tarts bűnbánatot, ne hallgass a Sátán hangjára! Végtelenül szeretlek és azért jöttem el, hogy mindannyiotokat egyesítselek; teremtés!  Járj velem, Isteneddel, ne mozdítsd el, és ne is dobd félre tégláimat, amelyek házamat építik újjá, azt a házat, amely ma romokban hever. Ne kételkedj soha abban, hogy én vagyok az, az Úr!" …..  támaszkodj rám, légy közelemben, hadd szorítsam meg kezedet, én, az Úr, szeretlek.  Mi ketten?

Jöjj hát!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.16 0 0 7531

„….. , fogadd békémet! Mondom neked, akit annyira szeretek és akit Atyám annyira kedvel, hogy én, a názáreti Jézus szabadítottalak meg téged. Én szabadítottalak meg mindannyiatokat. Dicsérjetek engem, és imádkozzatok azokért, akiknek szíve még távol van az enyémtől és a világ foglyai. Ünnepélyesen mondom nektek: A napok meg vannak számlálva, és az, akit vártatok, hirtelen jön el közétek! Ezért legyetek felkészülve... és úgy éljetek mindennap, mintha az lenne utolsó napotok a Földön!

Én megdicsőítettem Atyámat, ti nem fogtok engem megdicsőíteni? Valóban én, a ti Megváltótok hoztalak ide titeket, hogy nyomaimat kövessétek. Mondom nektek, aki engem szolgál, engem kövessen mindvégig! Aki hallgat hangomra és szavamra, panasz nélkül fogja elviselni a megpróbáltatásokat. Törvényemet nem nehéz követni, ha igazán szerettek engem. A szeretet hódít, a szeretet megnyilatkozik, a szeretet türelmesen elvisel mindent. Ezért jöjjetek, és ne vonjatok meg tőlem semmit! Ne féljetek! Az én Szívem a Szeretet tárháza. Kis barátaim, teljes Szívemből megáldalak benneteket.

 

 

Béke legyen veled! Mondd utánam e szavakat:

 

Jézus, világosságom, Jézus, Vezetőm,
szeretlek, mert megmutattad nekem az utat.
Szentlélek, Szent Társam és Barátom,
szeretlek Téged, aki fülembe súgod
a tanácsot, a bölcsességet és a vigaszt,
szeretlek, mert megengedted,
hogy lássak és halljak.
Imádlak Téged, mert feltámasztottál engem,
és Te, édes égi Manna
lettél az én mindennapi Kenyerem.
Megvigasztaltad
szomorú és nyomorúságos lelkemet.
Gondoskodsz rólam ebben a sivatagban,
és számon tartod, mire van szükségem.
A Szentháromság dicsőségére
lobogó lánggá éleszted
az emberiségnek szánt adományaidat.
Add meg mindannyiunknak a kegyelmet,
hogy törvényed követésére szenteljük magunkat
és törvényed legyen gyönyörűségünk! Amen.

 

Jól van. Szeretlek és megáldalak.  A te Kedvesed. IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.15 0 0 7530

„Gyermekem! Én vagyok az egész emberiség egyedüli Édesanyja, minden ember az én gyermekem.

Végül minden lélek el fogja fogadni ezt az igazságot. Akik most őszintén szeretik Istent, azok el fogják fogadni.
  Gyermekem, soha ne hagyd abba az imádkozást a világ megtéréséért! Értsd meg, hogy minél több imát kapok, annál kevesebb gonoszság terjed. Sohasem hiábavaló az imádság! Felajánlom az Atyának, akinek közel van igazságossága.
  Imádkozzatok, hogy elnyerjétek Isten irgalmát! Nem tudjátok, hogy Isten mit tart készen e gonosz nemzedék számára, de emlékezzetek arra, hogy lázadás idején hogyan sújtott le keze a bűnös emberekre. És ami akkor volt, az csak egy része annak, amit most tart készenlétben számotokra. E nemzedék bűneihez mérten fog válaszolni szent lakóhelyéről igazságossága. Tűzzel, mennydörgéssel, hurrikánnal és a pusztító tűz lángjával jön el, hogy felégesse a világ bűneit. Nem, ti nem tudjátok, mit tart készen a Mindenható az emberiség megtisztítására!
  A jelek körülvesznek benneteket, de kevesen látják vagy veszik tudomásul. Fiaim és leányaim ártatlan vérét ontják, hogy odaadják a Sátánnak. Ezt az ártatlan vért mint áldozatot ajánlják fel a gonosz léleknek. A Sátánnak az a terve, hogy kiszakítsa ezt a világot a teremtés keretéből, mindannyiatokat megsemmisítsen és elégessen a lángokban. Egyetlen nagy áldozattá akar tenni benneteket.
  Kiáltok és sírok, véres könnyeket ontok, de kevesen szentelnek figyelmet neki. Isten el fog jönni hozzátok, de nem tudjátok, hogy mily módon.

A ti imátok meg tudja változtatni a világot, a ti imátok el tudja nyerni Isten kegyelmét a bűnösök megtérésére. És minél több a megtérés, annál több ima száll fel és nyer meghallgatást mások megtéréséért. Érted? Az imának hatalma van! Ezért tartok ki amellett, hogy ne hagyjátok abba imátokat és áldozataitokat, mert ma nagyobb szükség van a hűségesekre, mint valaha. Isten emlékszik minden áldozatotokra, drága gyermekeim! Imádjátok és dicsőítsétek Őt!  Az Ecclesia teljes dicsőségében  fog életre kelni! 

 

 

ÉN VAGYOK. Légy gyönyörűségemre, és ne hagyd abba az igazság hirdetését! Megáldottam küldetésedet. Sziklád és oltalmad vagyok. Ha te kicsivé válsz, akkor válik láthatóvá az én jelenlétem teljes ragyogásában. Imádkozni fogsz, hallgatom.

 

Uram, bocsásd meg bűneinket,
gonoszságunkat, mulasztásunkat, türelmetlenségünket,
szeretetlenségünket!
Bocsásd meg szeretetünk hiányát
és érzékenységünket!
Térítsd meg
a gonoszt, a konokot, a közömböst,
az istentagadót,
és alakítsd át őket a világosság edényeivé,
hogy dicsőítsenek Téged!
Alázd meg a büszkét, tedd kicsivé a nagyot,
hajlítsd meg a merevet!
Változtass át minket is úgy,
ahogyan a Te színeváltozásodban történt!
Amen.


Ha majd Szentlelkem megostromol benneteket, mindannyian át fogtok változni. Mindig készen állok arra, hogy megbocsássak nektek.
Szeretlek kicsim.
Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.14 0 0 7529

„Veled vagyok, gyermek. Kövesd azt a tervet, amelyet számodra készítek! Imádkozz, hogy mindig leszálljon rád a felismerés és az igazság Lelke! Légy állhatatos még akkor is, ha üldöznek! Hívj segítségül engem és Szent Édesanyádat! ….. , ragaszkodj mindahhoz, amit neked adtam! Nem te vagy az első próféta, akit enyéim elítélnek és akivel igazságtalanul bánnak. Legjobb barátaim ütik rajtam a legmélyebb sebeket. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nyugtalan a szívük. Az a tény nyugtalanítja őket, hogy téged választottalak, gyermekem. Amiatt nyugtalanok, hogy leszállok a nyomorúsághoz, és még szeretem is. Nem értették meg Szívemet, amely tele van irgalommal. Sokan bosszúállók közülük. Amikor mindennapi imájukat mondják az Atyához, vajon tiszta lelkiismerettel fordulnak-e Hozzá, kérve Őt, hogy úgy bocsásson meg nekik, ahogyan ők megbocsátanak másoknak? Hogyan kérhetik az Atyától, hogy bocsásson meg nekik, ha ők még mindig nem bocsátottak meg neked, és nyugodtan elítélnek téged? Békéért kiáltanak, de nincs béke. Egyikük sem bánja meg gonoszságát. Hol van béke iránti lelkesedésetek, hol van egység utáni vágyatok? Azért vagytok megosztottak, mert gonoszok vagytok és lelketek nem tud megbocsátani.  Hol van szeretet? Maradt-e benned még egy kis szeretet, teremtés? Maradt-e benned némi bölcsesség? Én, az Úr, azt mondtam, hogy még az utolsónak is adok, és hogy más nyelven beszélő emberek és idegenek ajka által fogok szólni azokhoz a nemzetekhez, akik továbbra sem akarnak engem  meghallgatni. ….. , ne nyugtalankodj! Mindig lesznek üldözések. Kedvesem, kapaszkodj abba, amit adtam neked! Te most az én leányom vagy, mert az én Szentlelkem lelkesít téged. Kapaszkodj tehát belém! Légy erős! Sohasem hagylak el.  

Legyen bizalmad, Abbád karjaiban
 vagy! Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.13 0 0 7528

„….. , segítek neked.  Dicsőség legyen Istennek, mert megszabadított téged a gonosztól. Mindazokat, akik kételkednek és mindenféle rágalommal illetnek téged, emlékeztesd Szentírásban leírt szavaimra: "A jó fa jó gyümölcsöt terem".

Béke, ….. ! Örvendezz, amikor az emberek rosszul bánnak veled és üldöznek, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Kedves, azoktól akik azt állítják, hogy ezek a művek nem tőlem, az Úrtól valók, hanem spiritizmus és okkultizmus révén jöttek létre, ezt kérdezem: Szembefordulhat-e önmagával a Sátán? Ha szembefordul önmagával, hogyan állhat fenn országa? Kegyelmem veled van, gyermekem, de ők nem értették meg.


Mert fülük ugyan van, de nem hallanak. ….. , az idők kezdete óta mindig küldtem prófétákat, de sokat megöltek és üldöztek. Az emberek nem változtak. Én, az Úr mondom ezt: Ha valaki nyilvánosan tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, én magam is tanúságot fogok tenni mellette Isten angyalai előtt. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is meg fogom őt tagadni angyalaim
 előtt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, szétszór. Valamennyi nemzedéknek kijelentem, hogy műveim soha nem érnek véget. Az én Lelkem valóban közöttetek  van. Örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket, és ezért a nagy szeretetért nem akarja Szentséges Szívem, hogy elessetek.  Ismerjétek fel műveimet! Különböztessétek meg a lelkeket! Az Írás azt mondja: Az, aki prófétál, az emberek épülésére, buzdítására és vigasztalására beszél.

Szent Szívem, amelyet annyira félreértettek, tele van szeretettel és irgalommal. A ti korszakotok halott, de én, aki a Feltámadás vagyok; újból életre fogom kelteni. Imádkozz azokért a papokért, akiknek fülük van, de hallani nem akarnak. Irántuk való szeretetem nagy, de éppen olyan nagy a szenvedés és a bánat is; amit nekem okoznak... Oszd meg velem keresztemet, gyermekem! A küzdelem még nem múlt el. Én, az Úr, veled vagyok mindvégig.
 Mi?

Ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.12 0 0 7527

„Légy békében! Mondd meg tanácsadódnak: "Örömmel tölt el, hogy végre kivirágoznak ajkadon Szentséges Szívemről való elmélkedéseid!
  Tudom, hogy Szívemet mindig mennyországnak tekintetted, de nem volt ennyi alkalmad Szívemről beszélni, mint most.
  Az Egyház elhanyagolta Szentséges Szívem tiszteletét. Kedves volt tőled, hogy egyik alkalommal osztoztál szomorúságomban és fájdalmamban.

  Nagyra tartom igyekezetedet, amit Szívem megdicsőítése érdekében fejtesz ki. Ahogy tudod, elég vagyok önmagamban, de téged választottalak és ….. , hogy felkínáljátok a világnak mindazt, amit csak tudtok azért, hogy rábírjátok e Szív fogadására, amely szereti az embereket. Áldozataitok tetszenek nekem. Gondoskodom arról, hogy Szívem gazdagságával betöltsem minden szükségeteket.   Ahogy már észrevettétek, nektek adtam három angyalomat, hogy kísérjenek benneteket. Igen... beleértve három arkangyalomat is.
  Ne félj hát! Az egész mennyország veled van. Sok az olyan hívő, aki segíteni fog neked. Légy bátor!
  Veled vagyok. IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.11 0 0 7526

„Én vagyok. Kicsim, egyetlen kedves pillantásod, egyetlen kis mosolyod is örömmel tölti el Szívemet!

…..  áldj és dicsérj engem! Virágom, boldog vagy-e, hogy velem lehetsz? Tudj róla, hogy Nevemet ismét dicsőíteni fogják!

Akkor, gyermekem, hirdesd az egész Földön Nevemet, hadd tudja meg mindenki, hogy az én Nevem: SZERETET!
 

Ezt a zsoltárt választottam, hogy felolvasd nekem. Olvasd ….. , és tekints rám! Hallgatom.


Jöjj, imádkozz, böjtölj, olvasd Szavamat, fogadj be a szentáldozásban, imádkozd a rózsafüzért, imádj engem! Mi ketten?

Igen, pihenjünk meg, de csak egy feltétellel, hogy én a te szívedben pihenek, és te az én Szentséges Szívemben.
 

Megáldalak, virágom.
 Jöjj!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.11 0 0 7525

„Én vagyok. Kicsim, egyetlen kedves pillantásod, egyetlen kis mosolyod is örömmel tölti el Szívemet!

…..  áldj és dicsérj engem! Virágom, boldog vagy-e, hogy velem lehetsz? Tudj róla, hogy Nevemet ismét dicsőíteni fogják!

Akkor, gyermekem, hirdesd az egész Földön Nevemet, hadd tudja meg mindenki, hogy az én Nevem: SZERETET!
12345

Ezt a zsoltárt választottam, hogy felolvasd nekem. Olvasd ….. , és tekints rám! Hallgatom.
12345

Jöjj, imádkozz, böjtölj, olvasd Szavamat, fogadj be a szentáldozásban, imádkozd a rózsafüzért, imádj engem! Mi ketten?

Igen, pihenjünk meg, de csak egy feltétellel, hogy én a te szívedben pihenek, és te az én Szentséges Szívemben.
12345

Megáldalak, virágom.
12345 Jöjj!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.10 0 0 7524

„Kedvesem, jöjj és tanulj! Ki magasztalt fel engem leginkább? Megmondom neked: az új Éva magasztalt fel leginkább! Igen! Az Asszony, kinek öltözete a Nap, lába alatt a Hold, és fején tizenkét csillagból korona. Mert én, aki megteremtettem az eget és a benne lévőket, a Földet és a rajta élőket, a tengert és a benne élőket mindezek fölé helyeztem Őt. A mennyország Királynője mindenkor a Magasságbeli trónja előtt áll. Nem kisebb az Ő nevének nagysága, mint a menny magassága a Föld fölött. Az Ő neve: világosságba öltözött. Hajtsa meg térdét az egész világ előtte, aki

 

Isten Anyjának

 

szent nevét viseli! Megdicsőített, amikor szeplőtelen méhébe fogadott engem, a tiszta Bárányt, és szentélyt készített a Szentély számára. Jöjj és énekelj új éneket az ő tiszteletére! Tisztelje minden ember a Földön az ő Szeplőtelen Szívét, az oltárt, amelyben fogantattam és Istenemberré is váltam. Senki sem dicsőített meg engem annyira, mint a Napba öltözött Asszony. Igen! Szépsége olyan fenséges az ő tökéletes szeretete miatt, hogy amerre jár, meghajolnak előtte a szigetek, a hegyek, a dombok, a völgyek és a források.
Ma is éppen úgy van, mint tegnap, hogy amikor a legtisztább szeretet keresztülhalad a Földön angyalaim kíséretében, akiknek szeme, Atyám remekművének szépségén álmélkodva szüntelenül csodálja a csodálatost, a szüzek közül a legszentebbet, ő szeretettel közbenjár értetek és válaszol kéréseitekre.

Hadd mondjam meg: Szentséges Szívem a ti mennyországotok, teremtés. Szentséges Szívem, amelyet közületek oly sokan megtagadnak és visszautasítanak, a ti Mennyországotok, a ti Paradicsomotok, a ti Országotok, a ti örökségetek, Pihenőhelyetek az örökkévalóságra. Közeledjetek hát ehhez a Szívhez, amely ennyire szeret benneteket, és Szívemből mérhetetlenül sok áldást árasztok szívetekbe, hogy lelketeket olyan széppé tegyem, mint a tavasz, hogy elefántcsonttoronnyá, mennyországgá tegyem lelketeket egyedül a magam számára. Hogyan kételkedhet az én szeretetemben bárki? Ó kedvesem, valahányszor szeretetemben kételkedsz, szomorúságomban elsötétül a Nap... Nagy szeretetemben ma Édesanyám Szívét szeretném nektek megmutatni.

"Ó, Atyámnak remekműve!"
Ó, Jahvénak magasztos remekműve!
Szentlelkem jegyese!
Tündöklő tabernákulumom!
A te Szíved,
szeretett leánya a szeretett Istennek,
egy a mi Szívünkkel!
A te Szíved az én körülzárt kertem,
az én lepecsételt forrásom!
A te Szíved forrás,
amely termékennyé teszi a kerteket!
Ó, te tiszteletreméltó Asszony,
a te Szíved az én trónom,
amelyen tiszteletet adtál nekem!
A Szívek Szíve,
amelyet a mi jelenlétünkben
és egész mennyei udvarom előtt megkoronáztam.
Hogyan képes teremtményeim közül
bárki is megtagadni a te Szívedet?
Te, a hatalom bárkája,
aki erényekbe öltözött,
az én új énekem, hárfám, fellegváram,
a te nagyszerűséged
magával ragadta az ég és Föld Teremtőjét!
Te, aki mindenkor jelenlétünkben voltál,
mindig oly közel álltál mindazokhoz,
akik hozzád fordulnak segítségért!
Hogyan süllyedhetett ilyen mélyre az ember,
és hogyan juthatott ilyen megtévesztő útra,
hogy megtagadja a te Szívedet?"

 

Nem hallottad, teremtés, hogy én vagyok az ő Szívének Szíve, az ő lelkének Lelke? Nem hallottad, hogy a mi Szívünk eggyé vált? Szemléld az én megváltó Szívemet, szemléld az ő társmegváltó Szívét! Szemléld Szívem gyönyörűségét, aki hajnalként kelt fel, hogy megvilágítsa a Föld sötétségét! Szemléld a Királynő Szívét, amely ragyogásában fényesebben világít az emberiség felett, mint minden csillag együttvéve! Tündöklőbb ő a Napnál. Egyedüli tökéletességében olyan ragyogó, mint az én dicsőségem. Szemléld Istened tabernákulumát! Szemléld, és nagyon becsüld meg, ahogyan én megbecsülöm trónomat!

Ne kérdezd: "Hogyan lehetséges, hogy a Magasságbeli ilyen magas trónt jelölt ki az Asszony számára mennyei udvarában?" Lásd, nemcsak angyalaim és teremtményeim Királynőjévé tettem őt, hanem őt jelöltem arra, hogy saját trónom legyen. Ő az ég és Föld Királynője, a Királyok Királyának trónja, mert én, a mindenség Ura az első helyet biztosítottam számára Szentséges Szívemben.
Arra született, hogy ragyogásom koronája legyen.
Arra született, hogy hordozó edénye legyen az igazi Világosságnak, aki Dávid házából testesült meg.
  Arra született, hogy becsületem és büszkeségem legyen.

 

A Lélek velem és az Atyával együtt így szólt: "Mária, te kegyelemmel teljes, veled vagyunk. Egyet sem rejtünk el a titkok közül előled. A mi leheletünk lesz a te leheleted, Mária, a mi dicsőségünk tiszta kiáradása, Mária, a mi jóságunk képmása, a mi békénket adjuk a te Szívedbe! Ebben a tökéletes Szívben fogok én, a Fiú diadalt aratni. A mi Szívünk ó az isteni szeretet lángoló kemencéje ó, lesz a te Szíved. A mi Lelkünk lesz te lelked, és magasztos kincs, Paradicsom lesz számunkra. A mi Lelkünk lesz a te lelked. Igen, mert aki hozzánk csatlakozott, annak egy a lelke mivelünk."

 

Ő az, akit oly nagyra becsültünk, akit oly sokan visszautasítanak, pedig ő a ti szemetek kenete, sebeitekre a balzsam, a ti kérésetek meghallgatásáért ő az irgalmas könyörgő az Örök Atya előtt, ő a ti lelketek közbenjárója és szószólója.

Gyenge ember!... Szentlelkem jegyese a templomok temploma, az ígéret földje a gyengék és nyomorúságosak számára, ő örök világosságomnak tükre. Vigasztalótok vigasztalója, fájdalmatok enyhítője... Mit mondjon az ember? Mit mondhat az ember saját sátrában? Miképpen találhat halandó testében mennyeit, amit Atyám mindenható keze adott, amikor a bűn súlya terheli lelkét? Ember, te világosság és értelem nélkül irányítod lelkedet. Nyisd ki szívedet ma, ember, és akkor háromszorosan szent, isteni világosságom felfedi mindazokat a misztériumokat, amelyek felmérhetetlennek tűntek előtted, és meg fogod érteni, hogy kicsoda a Napba öltözött Asszony.

Egész lényed felemelkedik, szíved ujjongani fog és elragadtatásba kerül, amikor szemedről lehull a fátyol, hogy lásd az áldott szíveknek áldott Szívét, a szentek közül a legszentebbet, azt a Szívet, amely semmihez sem hasonlítható, amely határtalan szeretettel, tüzes izzással és fényes ragyogással lángol. Akkor majd megérted barátom, hogy mi az erény, és miképpen lettem én, az Isten, ebben az erényes szűzi Szívben Istenemberré. Meglátod akkor Megváltód Édesanyját, a próféták Anyját, a tanítványok Anyját, a karizmák Anyját, a diadal Anyját, a határtalan kegyelem Anyját, az egyedüli megváltás
 Anyját, az igazi Szőlőtő szőlőskertjét. Meglátod az utak útját, amely mindenkit hozzám vezet, a mennyországnak minden ember számára kitárt kapuját, melyen keresztül belépve mindenki örök életet nyerhet.

Nem vetted észre, hogy Szívem mennyire meghatódik és mennyire kedves mindenkor az ő Szívének? Hogyan tagadhatnék meg bármely kérést e szívtől, amely Királyotokat a világra hozta? áldja minden hívő az ő Szívét! Ha az ő Szívét áldjátok, azáltal engem áldotok. Tiszteletreméltó Királynőként fogtok beszélni róla, ha egyszer megismeritek. Emeld fel szemedet, teremtés, az ő Szívére, és megígérem, hogy szüntelenül növekedni fogsz a ragyogásban. Szíved fel fog emelkedni az ő Szívének kemencéjébe, szíved dobogni fog a gyönyörűségtől és el fog telni vele. úgy fogsz belépni Szívébe, mint aki belemerül a szeretet óceánjába, mivel olyan nagy az ő Szíve gazdagsága, mint a tenger, amely kiárad feléd, te pedig feléje sietsz. Az ő Szívében van az ég és Föld minden gazdagsága, és mind a tiéd lehet!

Mivel még mindig éjszaka borítja lelkedet és szívedet, kelj fel! Kelj fel, és emeld szemedet az ő Szívének ragyogó látványára, amelyet oly sok próféta szeretett volna látni saját életében, de nem látta. Kelj fel, és énekelj új himnuszt a Szentháromság himnuszának! Énekelj, és mondd: "Fivéreim, nővéreim, jöjjetek, hadd takarjon be benneteket a kegyelmek kegyelmének palástja! Jöjjetek, hadd takarjon be benneteket a Királynő világossága! Jöjjetek, hadd árnyékozzon be bennünket ő, akit a Szentlélek árnyékozott be!" Nem hallottad, hogy eljönnek a népek az ő világosságához, és hogy eljönnek a királyok az ő hajnali fényéhez, amikor végül majd diadalt arat az ő Szíve az én Szívemmel együtt? Misztérium ez a szívében gazdagnak, de várva várt áldás a szegénynek és alázatosnak...

Ó jöjjetek még, mielőtt rátok zúdulna a bűn áradata! Jöjjetek ebbe a bárkába, amely meg tud menteni benneteket! Ne legyetek olyanok, mint Noé idejében őseitek, akik nem figyeltek. Jöjjetek a bárkába, és megmenekültök a bűn viharos vizeitől és attól, hogy elpusztuljatok a bűn áradatában. Jöjjetek, és legyetek az iránta tanúsított hűségetek szerint a Közbenjáró megígért gyermekei! Ha hűségesek vagytok hozzá, azzal nekem adjátok át magatokat. Minden tisztelet, amelyet az ő Szívének adtok, kiegészül és felszáll hozzám, mivel olyan teljes a mi egységünk. Az ő Szívét tisztelve, az ő fényében minden rendelkezésemet jobban megértitek, mert az ő Szíve fogja vezetni szíveteket, és kezeteket maga a kegyelem trónja fogja kezében tartani. Mennyire áldottak lesztek, ha újból és újból tiszteletet nyújtotok Szívének. Jöjjetek őhozzá, az áldotthoz, aki azzal nyilvánítja ki anyai szeretetét gyermekei iránt, hogy megmutatja nekik a mennybe vezető utat. Jöjjetek Megváltótok Társmegváltójához, aki felajánlotta, hogy az ő szeretettől égő Szívét is szúrják keresztül értetek. Jöjjetek, és tiszteljétek e Szívet, amely ég mint lámpás és ott világít Szívemben és Szívem mellett.

Ha azt mondjátok: "Nekünk nincs szükségünk az ő Szívére!", tudjátok meg, hogy valójában azt mondjátok: "Nincs szükségünk az Úr Szívére!" Tanuld meg, gyenge ember, hogy Szentséges Szívem annyira egyesült a ti Édesanyátok Szeplőtelen Szívével, hogy tökéletes egységében e két isteni Szív egy Szívvé lett. ünnepélyesen mondom nektek: Ha az ő Szívét elismeritek, akkor nemcsak az én Szívemet ismeritek el, hanem az Atyáét is. Hiszen mondottam, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem. Hogyha én az Atyában vagyok és az Atya énbennem, akkor az én Szívem is az Atyában van, az Ő Szíve pedig az enyémben. Megtagadja Szavamat
, aki azt mondja, hogy nem vagyunk elválaszthatatlanok és Egy.

Ne légy lelked rabja és ne engedd, hogy megnyerjenek a világ érvei! Mondd, melyik teremtmény szíve hasonló Szűz Mária Szívéhez? Nincs Szűz Mária Szívéhez hasonló szív! Ő kezdettől fogva tökéletes, születésétől kezdve szeplőtelen és kegyelemmel teljes, kegyelmében felülmúlja angyalaim kegyelmét. Ezért kérdezték egymást az angyalseregekben: "Ki lehet ez a fátyla mögött?" "Miért hajolnak meg a hegygerincek köszöntvén őt, amikor elhalad előttük?" "Ki ez, akinek nincs folt a Szívén és Isten tetszésére van?" "Láttátok, hogy Isten egész teremtése lesüti szemét, amikor előttük elhalad?" "Kicsoda ő, aki olyan, mint a forrás, és kegyelmével termékennyé teszi a kerteket, kicsoda az élő víznek ez a forrása?" "Kicsoda ő, akinek Szíve ennyire tiszta és telve van isteni szeretettel, éjjel és nappal, nappal és éjjel Isten után sóhajtozik és aki teljes egységben van a Magasságbelivel?" "Ki ez a Szűz, aki erényei és kegyelmei gazdagságában mégis olyan alázatos, hogy a magasságos Isten nem veszi le róla szemét?"
Sok angyalom elnémult csodálkozásában, és nem találtak szavakat...

Ebben a Szívben, a kegyelem mélységében fejtettem ki hatalmamat.
 Az ég és Föld Alkotója, a kegyelem Alkotója meglelte mennyországát a mennyben, kegyelmét a kegyelemben, hogy a rabszolga állapotába kerüljön. A csodálatos alázathoz jöttem, hogy én szolgáljak és ne nekem szolgáljanak. Én, az egész emberiség Megváltója, a megígért Messiás, eljöttem Szentséges Szívem tökéletes képmásához, hogy megosszam vele a bánatot, az örömet, a szenvedést, a vértanúságot, a csodákat, az árulást, a kínszenvedést, az ostorozást, a keresztülszúrást és a keresztre feszítést. Szívünk együtt adott jóvátételt.

Szent Édesanyám földi életének minden pillanata a szeretet, a segítőkészség, az alázat és a tisztaság himnusza volt. Kincs ő az én kincseimből. Ebbe a Szent Szívbe jöttem el, az én Szentséges Szívem képmásába és hasonlatosságába, hogy Istenemberré legyek és kövessem lépteit, majd később ő kövesse az enyémeket. Mondottam, hogy ő és én mindent megosztottunk egymással a keresztig.
A mi egységünk olyan bensőségesen teljes volt, hogy nem volt szükségünk beszédre, mert csupán Szívünkben érintkeztünk. Távollétemben nem kellett eljuttatnom hozzá szavaimat és gondolataimat. Szentlelkem egyedülálló hatalmában minden ismertté vált előtte. Szűzi szívében mindenről tudott, mivel Isten az övé volt, ő meg Istené. Ily módon az örök Atya akarata volt az ő mindennapi tápláléka.

Ó teremtés! Lelkem mélységesen aggódik, amikor közületek oly sokan visszautasítják az ő Szívét! És angyalaim reszketnek ama nap miatt, amikor e népet vétkesnek nyilvánítom. De számotokra, akik tisztelitek és szeretitek őt, nyitva áll Szívének ajtaja, hogy rajta keresztül a mennybe jussatok. És azt fogom mondani neked, aki szereted és tiszteled őt: "Jöjj! A Földön oly nagy volt szereteted iránta, hogy ma lakóhelyedre jöhetsz, és leborulhatsz szent templomom elé". Teremtés, ez a nagy jel az égen a Napba öltözött asszony, aki félelemben tartja a gonosz lelkeket, ez a nagy jel, amely megvilágítja az eget elűzve a sötétséget nem más, mint az én Anyám. A sötétséggel szemben emeltem fel a Szent Szüzet, hogy lépteiteket vezetve, lángoló tűzoszlop legyen előttetek éjszaka, nappal pedig Napotok legyen, hogy megvilágítsa ijesztő sötétségeteket.

Azon a napon, amikor a Szentlélek által Szűzi Méhében fogantam, minden gonosz lélek megbénult félelmében, ugyanakkor a mennyei seregek sokasága énekelve dicsérte Istent:

 

"Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség a jóakaratú embereknek!"

 

Leszálltam tehát a mennyből a mennybe, trónomról a trónomra... Igen, oda, ahol virágjában állt minden erény, és ahová magával ragadta Szentséges Szívemet tökéletes szeretetének illatával. A tökéletesnek Szíve páratlanul szeretetreméltó... Az ő Szíve, szeplőtelen fogantatásától kezdve szüntelen imádság, a jóvátétel tömjéne, folytonos imádás volt Isten előtt. Ez az én szőlőskertem, akit Atyám erős keze művelt meg, hogy meggyökeresedjen talajában az igazi Szőlőtő.

Jöjjetek áldott Édesanyátok Szívéhez, amely fényes, mint a nappal! Jöjjetek, és fogadjátok végtelen sok kegyelmét, ami sugarakban árad kezéből. Az én Szívem, amely telve van kegyelemmel és igazsággal, az ő kegyelemmel és igazsággal telt Szívében öltött testet. És most a mi eggyé vált két Szívünk le fogja győzni a keserves csapást, éspedig nem fizikai erővel, nem is a fegyverek erejével, hanem szeretettel és áldozattal
.

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.09 0 0 7523

„Megáldalak, gyermekem! Christos anessti!

Az Ecclesia újból életre kel! Bátorság! A Sátán állíthat ugyan akadályokat utadba, de én a közeledben vagyok, és félreállítom azokat. Ha valaki Isten mellett dönt, mindent el kellene hagynia és őt követnie. Nem hiábavaló az, amit teszel. ….. , keresztség van készülőben, és milyen nagy keresztség lesz az!

 

Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a Földet!

 

Mindaddig még megjelenek. Most van a bűnbánat ideje, most van a kiengesztelődés ideje. Mondom nektek, drága gyermekeim, ma azt az áldozatot kéri tőletek Isten, hogy változtassátok meg életeteket és éljetek szentül! Isten minden lélektől azt kéri, hogy tartson bűnbánatot. Ne mondjátok, hogy túlságosan bűnösök vagytok ahhoz, hogy Isten megbocsásson nektek, és hogy a Magasságbeli nem lesz többé könyörületes. Isten mindannyiatokhoz jön, még a legbűnösebbhez is. Térjetek vissza Istenhez, és Ő is visszatér hozzátok. Jöjjetek, és vegyetek szállást az Ő Szívében, és Ő is szállást vesz nálatok.

Ismerjétek fel, hogy komoly ima nélkül nem lesztek képesek arra, hogy meglássátok Isten országát. Igen közel van az Ő földi uralma. Ne feledjétek, hogy Isten ma a szívetek  megváltozását kívánja tőletek. Ne féljetek bevallani bűneiteket! Vegyétek igénybe a gyónás szentségét! Gyermekeim, megáldalak benneteket.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.08 0 0 7522

„Ragaszkodj hozzám, béke, béke! Gyermekem, ne vonj meg tőlem semmit! Mindketten veled vagyunk. Ne feledd, ez a Sátán füstje, és hidd el, a füst nem tart soká, elpárolog és eltűnik.  ….. , én, a te Istened, olyan szeretettel szeretlek, amelyet csak a mennyben fogsz megérteni. Légy áldott gyermekem, mindazért a rágalomért, amit rólad mondtak, és mindazért a hamis vádért, amellyel téged illetnek.  Légy boldog, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Elhiszed nekem? Hányszor mondtam, hogy téged is éppúgy üldözni fognak, ahogy engem üldöztek? Üzenetem megnyeri a szíveket, de néhányan mégis ellened fordulnak. Nem tudják, hogy ha üzeneteimet elítélik, engem ítélnek el. Hiszen megmondtam, hogy hibát keresnek benned; kiforgatnak, ahogy másokkal is megtették, akiket én küldtem! Áldd meg üldözőidet! Imádkozz vádlóidért, teljes szívből bocsáss meg nekik! Tanuld meg ….. , hogy Szeretet  vagyok! Szeress engem! Szükségem van erre a szeretetre, hogy tovább adjam másoknak. Úgy szeresd testvéreidet, ahogy én szeretlek téged!

Bízzál bennem kicsim! Felragyogok felettük, és világosságommal sokakat megvilágítok. Lelkem áldottjai, elfeledkeztetek szenvedésemről? Szeretetből szenvedtem, légy egy velem! Én engedtem, hogy mindez így történjék, hogy te is megízleld ugyanazt a kelyhet, amelyet én ittam ki szenvedésem alatt. Szeretlek, és ezért engedtem meg gyermekem, hogy igyál kelyhemből.
 Kis lelkeket emelek magamhoz, átalakítom őket, és szenvedésem  kis képmásává teszem őket. Boldog vagy, mert felajánlottad nekem szívedet és lelkedet, hogy isteni kezemmel egy másik kis feszületté alakítsam. Örvendezz lélek! Örvendezz, és légy boldog ajándékommal!  De ne feledkezz meg arról kicsim, hogy ugyanezen ég alatt, ahol élsz, báránybőrbe bújt ragadozó farkasok is vannak. Ők azok a hamis próféták, akiktől már óvtalak téged.

Kedves, ne félj, előtted vagyok. Légy boldog, amiért mindenféle rágalmat szórnak rád. Szemem figyeli ezeket az embereket, hallom szavukat és érzem szívüket.

Bátorság! Az én erőmet adom neked, hogy folytathasd
. Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.07 0 0 7521

„Én vagyok, miért kételkedtél?

Ó mindössze szeretetet kérek tőled, szeress és megenyhül szomjúságom! Szeress, és begyógyulnak Sebeim! Szeress, és Lelkem ujjongani fog benned! Szeress, és le fogod győzni ellenségeimet! Az én Lelkem van rajtad, gyermekem.
Mi ketten?

 


Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.06 0 0 7520

„Emlékeztetnem kell-e téged, hogy ne hagyd "szabadjára" kezedet? Azt akarom, hogy figyelj rám! Közeledben vagyok, de lelked távol van tőlem. Hallgass meg! Én, az Úr akarom, hogy hallgass meg. Egyesülj velem, légy velem egy, én és te, te és én, akkor egyként tudunk dolgozni. Mi ketten. Érted? Légy óvatos, ….. ! Egyesülten MI ketten együttműködhetnénk a munkában.

Ne félj! Vágyva vártam erre a pillanatra, hogy együtt lehessek veled, ezért soha ne hidd, hogy kizárlak. Egyszerűen csak felszólítottalak a küzdelemre, hogy kiemeljelek fásultságodból, de mindvégig
 együtt fogok veled dolgozni.
Ujjongjon szíved jelenlétemben!
Még sok mondanivalóm lenne, de nem lennél képes mindent leírni. Törékeny vagy, és tudom, hogy gyenge is. Jöjj, nem szükséges szavakba foglalnod, hogy szeretsz. A szíveddel szólj! Ha vágyakozol utánam, ha szeretsz, ha elmélkedsz rólam, akkor akaratomat teljesíted, mert azt akarom, hogy szeress és imádj! Ha ezt megteszed, akkor szavak nélkül is megtettél mindent.
 Ajánld fel nekem akaratodat! Mindent ajánlj fel, amid csak van, akaratodat, önmagadat, örömeidet, mindent!

Viszonzásul akarod-e még a béke és a szeretet keresztjét?

Leányom, a béke és a szeretet keresztje sok gyermekemet meg fogja szentelni. Hadd térjek be, és hadd pihenjek meg szívedben! Én, az Úr megáldalak téged. Kedves, várj, és látni fogsz!
   

Tudom, kicsim,
 mi ketten?Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.05 0 0 7519

„Én vagyok. Béke veletek, drága lelkek, érezzetek engem, érezzétek jelenlétemet, közöttetek  vagyok. Jöjjetek, és vegyétek le ezt a fátylat, amely szemetekre nehezedik, és szemléljetek engem dicsőségemben! Tudom, hogy milyen gyengék vagytok, megrázkódtat és lever benneteket még a legkisebb vihar is, amelyet ellenségem támaszt, de ne keseredjetek el ebben a lázadó időben, mert én, az Úr, aki menedéketek és vigasztalótok vagyok, mindig igen közel vagyok hozzátok. Én vagyok a szűkölködők és az elkeseredettek menedéke, oltalomhely a viharokban, melyeket ellenségem támaszt, ki nem apadó forrás a szomjazóknak, árnyék, amely megvéd titeket a tikkasztó széltől ebben a pusztaságban, ahol most éltek. Szentséges Szívem tárva-nyitva áll, hogy fogadjon és megpihentessen benneteket . Én vagyok a Szeretet, aki minden lelket megkeres szeretetével és vigasztalásával. Én vagyok a Szeretet, aki örökké szeret benneteket , értitek? Leszállok égi trónomról, leereszkedem hozzátok, hogy magamhoz emeljelek benneteket, és közvetlenül mennyei éléstáramból tápláljam lelketeket. Eljövök hozzátok, éhező bárányaim, eljövök hogy két karom  melegségébe gyűjtselek össze titeket. A ti kedvetekért megsokszorozom nektek adott kegyelmeimet, és szeretetem  égő lángjával keltem életre halottaitokat. Eljövök, kezemben hozom Szentséges Szívemet, és felkínálom nektek. Elfogadjátok? Kedveseim, közel van már az a nap, amikor minden látomás beigazolódik. Hamarosan beteljesedik minden látomás, még a ti életetek folyamán. Ezért tehát nyissátok ki szíveteket, és próbáljátok megérteni, hogy miért árad kegyelmem Lelke oly bőségesen erre a nemzedékre. Közeledik az a nap, amikor egyetlen pásztor alatt, egy szent tabernákulum körül lesz eggyé ez a nemzedék. És én, az Úr leszek közöttük az egyetlen Úr. Imádkozzatok tehát szeretteim, imádkozzatok ezért az egységért, amelynek előkészítésén  én, az Úr már munkálkodom. Most szétszórtak benneteket, és legelőitek kopárak. Az egész menny hallotta pásztorom jajveszékelését, mert a káinok darabokra törték, pásztorbotját, darabokra törték az egységet, hogy megtörjék közöttük a testvériséget. Közel van már azonban Testem dicsőséges napja, és mekkora öröm lesz az! A csodák napja lesz, és begyógyulnak  Sebeim, amelyeket legjobb barátom házában kaptam. Szentséges Szívem ma tiszta szeretetet kér, mindössze arra van szükségem, hogy viszonozzátok a szeretetet. Vajon nem szeretetből ajánlottam-e föl magamat, mint illatáldozatot és áldozati adományt? Túl sokat kérek, ha azt mondom, hogy adjátok át magatokat nekem? Túl sok, ha egy kevés hálát, és szeretetem viszonzását kérem? A Szeretet szeretetet kér, a Szeretet szeretetre szomjúhozik, a Szeretet azt kéri, hogy viszonozzátok szeretetét! Ne lázadjatok törvényem ellen, amely a Szeretet törvénye. Ó kedveseim, mennyire szeretlek benneteket! Miért hagytok fel annyian imádásommal? Arra emlékeztetlek benneteket, hogy jelen vagyok ebben a szent órában. Angyalaim és kerubjaim körében állok csendben előttetek. Én, a Szentek Szentje adtam nektek ezt a nevet: szeretteim. Megbocsátottam nektek, bár vétkeztetek ellenem. Az én ivadékaim vagytok! Vajon ott látlak-e majd benneteket a meghirdetett szentségimádáson, szeretett gyermekeim? Vajon felkeltek-e és eljöttök-e hozzám, aki tabernákulumban várok rátok? Jöjjetek hozzám, jöjjetek hozzám!... Ne utasítsátok vissza, amit a Lélek kínál nektek e napokban! Maradjatok meg az én szeretetemben, és fogadjátok el irgalmamat ! Gondoljatok arra, hogy minden elmúlik, hogy semmi sem marad meg, és egy napon minden elenyészik, de a ti lelketek örökké él. Én, az Úr minden jelenlévőt megáldok, az én békémet adom nektek, hogy ti is továbbadjátok másoknak!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.04 0 0 7518

„Egész idő alatt előtted állok. Végül én fogok diadalmaskodni, ezért ne félj! Azért neveltelek, azért támasztottalak fel, hogy dicsőítsd Nevemet. A béke embere meg fogja érteni békeüzenetemet. Üzeneteimben vannak olyan szakaszok, amelyek gondosan le vannak pecsételve és nehéz megérteni. Azokhoz szólnak, akikről Izajás próféta beszélt: Hallván hallotok, de nem értitek, látván láttok, de nem fogjátok föl. Ezek az emberek lakatlanok. Ők is elferdítik a Szentírást. Emlékeztess mindenkit, hogy nem szolgálhatnak két úrnak, a világ urának és nekem, aki a menny Ura vagyok. Emlékeztesd őket, hogy meg kellene valósítaniuk azt, amit tanítottam nekik. Ne szeressétek jobban saját kedvteléseteket, mint Istent! Szent vagyok, és azt akarom, hogy szentül éljetek! Legyetek állhatatosak mindenkor és ne csak időnként... Az ördög körülöttetek portyázik és megesküdött, hogy mindannyiatokat megtéveszt!

Imádkozzatok papjaitokért, akik gyengébbek, mint valaha. Látnak, de nem fogják föl, hallanak, de nem értik meg. Ebben az állapotban meg vannak fosztva értelmüktől és ezért vannak megfosztva az üzenettől. Ne csodálkozzatok, hogy bizalmatlanok irántatok és vitatkoznak Szavaimon. Ők éppen olyan kedvesek számomra, mint ti, és éppen annyira szeretem őket, mint benneteket. Tiszteljétek őket, és imádkozzatok értük!

Azzal fejezem be, hogy figyelmeztetlek titeket: Tartsátok meg szent szabályaimat és maradjatok távol azoktól a dolgoktól, amit a világ kínál nektek! Ne adjatok lehetőséget az ellenségnek! Ne táplálkozzatok olyan dolgokkal, amelyek nem szentek! Ez második figyelmeztetésem. Az első figyelmeztetést annak száján keresztül kaptátok, aki lejegyzi szeretetóhimnuszomat... Legyetek becsületesek és vizsgáljátok meg magatokat, hogy kegyeimben maradjatok! Követésemnek ezek a feltételei. Ne kényszerítsetek arra, hogy egy napon így kelljen hozzátok szólnom: "Nem voltál becsületes!" Most jól ismeritek feltételeimet. Ha nekem szolgáltok, engem kövessetek! Ne rontsátok el soha azt a művet, amelyet másoknak adtam! Tartsatok bűnbánatot, és keressétek az igazságot! Bizony mondom nektek: Meg fogják kapni a magukét, akik nemcsak hogy úgy viselkednek, mint a pogányok, hanem tapsolnak is azoknak, akik a pogányokhoz csatlakoznak. Ha én, aki szeretlek, nem dorgállak meg benneteket, akkor ki teszi meg? Azért adtam nektek ezeket a tanításokat, hogy felfrissítsem emlékezeteket és figyelmeztesselek arra, hogy ÉN VAGYOK Szent! IC”  

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.04 0 0 7517

Egyszerre nem szolgálhattok két úrnak, egyszerre ne szolgáljatok a világnak, és ne szolgáljátok az Istent

És a Tanítás igaz

A világban szolgálhatom az Istent, ha betartom a parancsolatait

A világnak akkor szolgálok, ha mindent annak veszem, nekem szolgáljon, kiszolgáljon engem

Tegye kényelmessé az életem

És mindenben ott a különbség, aszerint kit szolgálok, az Istent, vagy a magam kényelmét

Ha magamért szolgálok, a világot szolgálom

A sötétség és a világosság nagy elválasztóvonala, kit szolgálok

nilnocere Creative Commons License 2018.04.03 0 0 7516

 

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak,

a mi Istenünknek, alleluja!

 

 

 

Áldott húsvéti ünnepet kívánok Neked szeretettel!

A Feltámadt Krisztus ereje táplálja továbbra is szívedet és lelkedet!

 

 

 

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.03 0 0 7515

„ÉN VAGYOK. Melletted vagyok, ne félj gyermekem! Engedd meg, hogy folytassam üzenetemet, és véghezvigyem benned tervemet! Boldog vagy, hogy ily módon lehetsz velem?

Kedvesem, Lelkem kedvese, fogadd békémet! A megpróbáltatást, amit hátadon hordozol, azért kaptad, hogy elégtételt adj mindazért a jóért, amit nem kapok meg e nemzedéktől. Áldozatot vállaló lelkekre van szükségem, akik elégtételt adnak, és gyermekem, te nagylelkűen megadtad beleegyezésedet...

Kezemben vagy, ezért semmitől sem kell félned. Szabadon fel foglak használni terveimhez, és megnyitom előtted az utat. én és te együtt, a szeretet kötelékeivel összekötve haladunk előre, hogy meghódítsunk egy vallástalan népet.  A kegyelem ott lesz romániai találkozódon. Drága kicsim, egy valamiről soha ne feledkezz meg: én, Jézus veled vagyok. Szeretlek, tulajdonom, maradékom. A Szeretet mindenkor melletted van. Megáldalak. Jöjj!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.02 0 0 7514

„Én vagyok. Virágom, csillapítsd szomjúságodat az én jelenlétemmel! Teljes Szívemből, igen, teljes Szívemből mondom: szeresd azt, aki a legjobban szeret, és sohasem hagy el téged! Tiszteld szeretetemet és tisztelj engem! Növekedj szeretetemben és a mi egységünkben!
  ….. ! Szólítani foglak később, hogy leírd sóhajaimat, melyek a nap minden percében feltörnek Szívemből.
  Saját lelkének árt az, aki engem megbánt. Senkit sem akarok elveszíteni közületek! Ezért sóhajtozik lelkem bánatában, és szomorúságomat az ember fel nem foghatja. Nálam van a bőség és a tartós gazdagság, és alig várom, hogy megoszthassam veletek! De jaj, közületek sokan a közömbösség álmába merültek! Kérjétek, hogy bocsássam meg korábbi rosszakaratotokat, rossz tetteiteket, és én fényoszlopot adok, hogy megvilágítsa félelmetes éjszakátokat.
  És te, ….. , maradj velem, és ne engedd, hogy az ellenség megtévesszen és kifárasszon, hanem légy továbbra is az én hangom visszhangja, mely a hegyek szakadékaiból verődik vissza! Mivel megízlelted Kenyeremet, lelked mindig vágyakozni fog utána. Drága lelkem, ne sajnáld a fáradságot és tégy jót küldetésedben!
  Az áldozat, az éjjeli virrasztás, a testi szenvedés vagy más, tiszteletemre végzett dicséretes cselekedetek sem szereznek nekem oly örömet, mint amikor a lélek odajön hozzám kezében a szívével, és felajánlja nekem kimutatva ezzel irántam való szeretetét, mégha az gyermekinek tűnik is....
  Aki megtalál engem, megtalálja az életet.
  Boldog az az ember, aki felfedez és ismertté tesz engem!
  Most az Élet Kenyerét adtam neked, hogy azon a napon, amikor trónom elé állsz, jó gyümölcsökkel legyen tele a kezed, és felkínáld áldozatodat nekünk.
  Ismertess meg minket a világgal, és emlékeztesd az embereket arra, hogy Isten Szava él és eleven!
  Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindenképpen és mindenekfelett az első, aki azért jön el napjaitokban, hogy emlékeztessen titeket a reménységre és az ígéretre!
  Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindig jelen van, közöttetek van, de bennetek is van, aki gazdag a kegyelemben, és akit nagyobb megbecsülés illet, mint a jogarokat és a trónokat. Az Ő istenségében olyan hatalom van, aminek tisztasága semmihez sem fogható, mentes minden folttól, mindenható és szeretettel van az ember iránt. Ismertesd meg őket a bennem rejlő misztériumokkal, amelyeket felfedek a lélekben szegények és azok előtt, akik tiszta szívvel közelednek hozzám! Szentlelkem nyilatkoztatja ki mindazt, amit felfedek előttetek, hogy az emberek megismerjenek bennünket mint háromszorosan Szentet a Szentlélekben.


  Drága lélek! Használd fel példabeszédeimet és kövess engem! Én, Jézus Krisztus, szeretlek és megáldalak.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.04.01 0 0 7513

„Szentséges Szívem leánya! Szeretném, ha írnál! Hallgasd meg hangomat  a mennyből! Nem hallgatták meg kiengesztelődésre, békére és egységre hívó szavaimat, és nem is méltányolták. Egyszer már szóltam, és nem fogok ismét szólni. Nem fogok semmi újat hozzátenni.

Azt akarom, hogy ez alkalommal januárban olyan legyen a hangod, mint a mennydörgés! Azt akarom, hogy hangod olyan hangos legyen, mint még sohasem! Az én Nevemben fogsz beszélni. Az egész világ hallja meg: A napok meg vannak számlálva, nincs sok idő hátra, hirtelenül és teljesen váratlanul fog véget érni az a kegyelem, amely az emberiséget betakarta... Ez úgy fog megtörténni, hogy felismerje a világ, milyen nagy volt az én irgalmam és jóságom, amely a magasból áradt ki évről-évre...

Mondd meg azoknak, akik az egységért dolgoznak, hogy nézzenek fel az égre! Látják-e milyen messze esik a Földtől? Szívük is ilyen messze van testvérük szívétől! Ilyen messzire  kerültek egymástól! Mikor bocsátanak ki végre egyhangú határozatot arról, hogy mindnyájan ugyanazon a napon ünneplik a húsvétot? Belefáradtam fennkölt stílusuk hallgatásába. Lehet, hogy számukra megfelelő és választékos, de számomra csak olyan, mint a gongütés, mert kong az ürességtől. Először azért szóltam, hogy gondjukat viseljem, majd könyörületből, de a mai napig sem halkította le egyikük sem a hangját azért, hogy az enyémet meghallja. Jaj nektek, akik azt mondjátok, hogy engem szolgáltok, és közben megakadályozzátok, hogy országom egységre jusson és megszilárduljon! De nem ti fogjátok egyesíteni országomat... mert ti semmit sem értetek és nem is fogtok érteni... Ha ti az én égi felszólításaim ellenére sem tudtátok felmérni Szívem mélységeit, hogyan tudnátok felfogni érveimet, hogyan tudnátok megérteni Szívem gazdagságát? Nem példabeszédekben és nem talányokban szóltam hozzátok. Érthető szavakat használtam, hogy szóljak hozzátok.

Megfeddtem a felelőseket, és összehívtam őket, hogy szóljak hozzájuk, de figyelembe vették-e Szívem buzdításait? Az volt a feladatuk, hogy adjanak hivatalos felszólítást. Megfeddtem a tekintélyviselőket, azon a napon azonban nem azért jöttem, hogy támadjam őket, hanem hogy olajat kínáljak lámpásuk feltöltésére, nehogy további kárt okozzanak Egyházamnak. Közülük hányan nyújtották az ég felé kezüket engem szólítva? Felfogják-e, hogy Véremet kétszer ontják ki, mintha csak víz lenne? Bárcsak meghallanák sóhajtásaimat ez alkalommal!

Amit jobb kezem ültetett, azt szétválasztották előbb két, majd három részre, azután felaprították. Hol van az egész szőlőtő, amit elültettem? Volt egyszer egy szőlőtő. Azt reméltem, hogy minden évben szőlőt terem. Betöltötte a völgyeket, a hegyeket, és elterjedt túl a tengereken, mert az én birtokomon, az én örökségemben vert gyökeret. Megnyújtottam indáit, hogy elérje a Föld négy sarkát, és ellássa gyümölccsel a világot. De ahelyett, hogy gondozták volna, elhanyagolták, és hagyták, hogy tövis és tüskés bozót növekedjen körülötte, és az sorra megfojtsa vesszőit és hajtásait. Egyenlővé tették a földdel ezt a választott növényt, amelyet jobb kezem ültetett, és romlott gyümölcsként hullik le most a szépség, a dicsőség és a gyümölcs, amit termett. Hiábavaló ezért felfuvalkodni a büszkeségben! Ne legyen önhittség szemetekben, amikor hibáitok sokasodnak és tetteitek visszahullanak saját fejetekre.

Azért jöttem, hogy olajjal töltsem fel és meggyújtsam lámpástokat, hogy lássátok, merre jártok. Aki most nem akarja meggyújtani lámpását, és nem használja, attól el fogják venni, és másnak adják. E szavakkal imádkozzanak:

 

Ó Uram, ki felettünk állsz,
viseld gondunkat!
Helyezd királyi trónodat
szőlőd közepébe
és rendelkezz velünk!
Ó minden szentség Szent Ura,
tisztíts meg minket,
hogy megőrizzük házad és szőlőd
tisztaságát!
Szeretettel lépj közbe
és oltalmazd,
mit jobb kezed megművelt!
Elhagytunk Téged,
de tudjuk,
hisszük
és bízunk benne,
hogy kitárod kapudat,
és az élet folyóját
szőlődre engeded.
Vesszők erednek újból belőle,
gyümölcsöt hoznak
és királyi bort,
mindnél nemesebbet,
mert Szentlelked,
az Életadó
fogja beárnyékozni. 
Amen.

 

És téged, ….. , szenvedéseid majd megtanítanak arra, hogy türelmes légy. Nem hallottad, hogy a türelem állhatatossá tesz, és az állhatatosság reményt ad? És ezen a reményen, ezen a reményen fog felépülni országom. Dicsőíts most engem egész valóddal!

Szentlelkem megjelölt téged pecsétemmel, ezért ne félj! Lelkipásztorok, papok, tanítók, püspökök és bíborosok fogják felismerni a Pásztor hívását. Meg fogom újítani elméjüket, hogy régi énjük megsemmisüljön, és valóban fel fogják ismerni, hogy már visszafelé tartok hozzájuk, hogy egész teremtésemet átváltoztassam

 

az Igazság

jóságában és szentségében. 


Jöjj, leányom, drágám, ÉN VAGYOK van veled.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.31 0 0 7512

„Milyen hosszú?

Két nap, ….. ? És én, aki évekig vártam rád, mit mondjak?

Jöjj, megbocsátok neked. Mindössze annyit kérek kedves lelkeimtől, hogy adják át szívüket nekem, csupán néhány pillanatra, és engedjék, hogy beléjük öntsem túláradó szeretetemet!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.30 0 0 7511

„….. , jelen voltam templomomban. Keresztem előtt jártam. Néhány pillanatig megálltam előtted.  Leányom, vártam rád ezekben az években, hogy itt légy hőn szeretett templomomban! 

 

Keresztem előtt maradtam, és sorban mindenkit megáldottam, aki eljött, hogy imádjon engem.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.29 0 0 7510

„Szeretett gyermekem! Szentséges Szívem remeg a meghatottságtól. Mennyire vágytam erre, hogy ivadékom egy napon e szavakkal forduljon hozzám! Szavaid az örökkévalóságtól kezdve Szívembe voltak írva és én türelmesen vártam. Ó, mindig türelmesen vártam, hogy végre kimondd e szavakat!
  Örvendj most jelenlétemnek igyál belőlem és egyél belőlem!... Nem hiába munkálkodtam benned, hogy felneveljelek.
  Örvendj e kimeríthetetlen gazdagságnak, amelyet a ti időtökre tettem félre és mutasd meg a világnak, ennek a világnak, amely hideggé vált és nem tud szeretni. Mutasd meg kimeríthetetlen kincsemet minden nemzetnek, és mondd meg nekik, hogy Szentséges Szívemnél nagyobb ajándékot nem kaphatnak.
  És te, maradékom, áldd meg Nevemben gyermekeimet, azokat, akik elkísértek téged, mert nekem adták idejüket. Igen! Szívem a könnyekig elérzékenyült. Szeretlek benneteket, teljes Szívemből szeretlek... IC”

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!