Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 17 órája 0 0 4950

Ha imádkozom, akkor körbeveszel engem, és a gyűlölet, és a szolgái nem találnak fogást rajtam

Ha imádkozol, akkor Isten szeretete körbevesz téged, és a gyűlölet, és a szolgái nem találnak fogást rajtad

Ha a gyűlölet szolgái nem találnak maguknak ellenséget, akkor egymást fogják gyűlölni

Ha egymást gyűlölik, akkor a kígyó a saját farkába harap

 

Örvendezhetek, ha elér a szenvedés és a fájdalom, mert az azt jelenti, valami nagyobb szenvedéstől óvtál meg engem

És örvendezhetek, mert akkor lerövidítetted a szenvedésem napjait

És örvendezhetek, mert abban ott van a jóvátétel, anélkül, hogy viselném a bűnbánat szenvedéseit

Ha le akarom rövidíteni a szenvedésem idejét, és meg akarok gyógyulni, akkor fel kell vállalnom a jóvátételt, a bűnbánatban elmerülésemmel

Hogy nem ismerem a bűneim - nem ismerem el a bűneimet, ezért nem ismerem a bűneimet

A lényegében sértődött vagyok, azaz, ápolom a gőgömet

Ha a nagyságomat választom, nincs abban bűnbánat, ha azon kesergek, ami jogos rajtam

Az van rajtam, amit adtam, nem néztem a másikat, ezért nem tudom mit adtam

Abban a sértődöttségemben, hogy jó vagyok, főhetek, de nem történik semmi rajtam, ami kihúzhatna engem a mélységemből

Ha sértődött vagyok abban, hogy jó vagyok, maradjon még rajtam a szenvedés, van mit rajtam puhítania

A szentek nem sértődnek meg, hanem megalázzák magukat a semmiségükben

És felemeled őket a nagyságodba

Éppen mentegetik a bűnöst, és magukban megfojtják a bűn csíráit

Imádkoznak a gyűlölködőkért, ezért nemigen mernek hozzájuk érni a gyűlölködők

Hiszen ha hozzájuk érnének, világosságot kapnának, és megkapnák a bűnbánat kegyelmeit

És mennyivel többet tehetek magamért, ha a magam jószántából merülök el a bűnbánatban

Igen, aki rohan, az nem lát, aki siet nem hallja meg a szenvedőket

És nem ismeri fel, amint szétszór

Van miért bűnbánatot tartanom, van miért megállnom az utamon

Hogy meglássam azt, amit nem akarok meglátni

És meglássam magamat a valómban

Megállok, hogy meglássalak Téged, és akkor meglátom magamat a valómban

Ezer jaj azoknak, akik elutasítják a szenvedést, ezer jajt kapnak a saját akaratukban

Maguk mérik magukra

És ezer áldás azokra, akik felvállalják, hogy bűnbánatot tartsanak

Az Irgalom menti ki őket a halálból

És bevonja őket az édesbe

 

Szeretetláng Creative Commons License 1 napja 0 0 4949

Ha nem engesztelek, attól még megláthatom az engesztelőket

Nem úgy, mint ahogy többnyire másokat nézve, hanem elgondolkozva

Egymás mellé téve az időmet, és az idejüket

Megdöbbenve azon

Mennyi erőt fejtenek ki, hogy szemléljék az arczodat

Nem magukat nézve, hanem Hozzád igyekezve másokért

És a másokban én is ott vagyok a félelmeimben

Amikor úgy akarok hatalmat, hogy félelmet keltek, hiszen abból indulok ki, ami vagyok, a félelem gyermeke vagyok

És a sértődés gyermeke vagyok, amikor megsértik a nagyságra törekvéseimet

Nem is tudom, mennyire makacson ragaszkodom az akaratomhoz, a vakhoz

Előttem a választás, vagy meglátom mások munkájában, mit és mért tesznek, és elgondolkozok, majd döntök, vagy a magam munkája után részesülök

Az akaratomban részesülök, amit kiadtam magamból

Ha félelmet keltettem, meglett az alapja, hogy jó okkal féljek

Mert vagy úgy van, vagy az Irgalomban, vagy magamban, abban, ami vagyok

Ha nem akarom meghajlítani magam a jóra, azaz nem fogadom be a lényedet a lényembe, akkor a lényemben

Ha pedig a lényemben, akkor megvalósul az írás bennem, ha nem akarok hallani, ne halljak

Ha nem akarom a rövid, és egyenes úton, a könnyűben, akkor marad a szenvedtetésem útja, amikor a kezemmel készítem, és faragom díszesre magamnak a szenvedést

Az engesztelők az egyenes és könnyű utat választották, hátukon az izzadtság

Hiszen a kaptatón mennek, a meredek ösvényt választották, ami egyenesen felvezet

Ha pedig megtudom az akaratomat, akkor megtudom, az engesztelők a könnyűt választották az akaratod követésében

És gondolnám meg akarnak engem ijeszteni

Én gondolnám ezt a félelem gyermeke, azokról, akikben nincs félelem

Ó, félelmemben mennyire ellene mondanak egymásnak a gondolataim

Ó reménykedem benne, gyorsan aláássa a nagyságom a nagyságomat

Hogy végre kiszakíthassam magam a félelmeimből

Hogy végre felujjonghasson a lelkem a Lelkedben

Elmerülve a békédben

Szeretetláng Creative Commons License 2 napja 0 0 4948

Mikor a szántóvető kaszával arat, két kézzel arat

Mikor ültet, mintha egy kézzel szórná a magot, de mellette a másik keze segíti az ültetve szórót

Engedjétek meg, hogy avval a maggal, ami a földemre esett, biztassalak benneteket

Amit eltervezett az Úr, azt végigviszi, amit ültet, az kikel

Ha kikel, akkor virágot hoz, és a virágból termést

És aki ültet, annak várakoznia is kell, és öntözni és gondozni az ültetvényét, amikor meg eljön az érés ideje, arathat

És van, akit arra hívtál, szórjon szét magokat, és akkor azt is megadod, hogy kikeljen

Ha pedig érett termést találok, és arra biztat a gazda, kóstoljam, akkor megkóstolom

És amikor feltűnik az esthajnak csillag, az lesz a biztatás

Ha pedig ízlik, amit kóstoltam, akkor még kérek

Tükröt teszel elénk, és még ha fáj is, amit látok, nem azért teszed, hogy elhagyjál minket

Sokkal inkább azért, hogy részesüljek a gyümölcsökben

Időt adsz az ültetésre, és időt hagysz a kóstolásnak

Még olyan este nem volt, amit ne követett volna a hajnal

Aki akarja, megláthatja a napot

Kétszeresen boldogok, aki elé mennek a kínálásnak

És kitartanak az ízek mellett, amivel kínáltál

Szeretetláng Creative Commons License 3 napja 0 0 4947

Amikor Isten beszél, vagy cselekszik, nem úgy beszél, és nem úgy cselekszik, mint az emberek

Mert úgy teszi, hogy helyre vonatkoztatva, és a végtelenben nagy léptékben, és mindenre vonatkoztatva, hogy mindenki azt vehesse, ami a szüksége

Esküvőre hívtad az emberiséget, és az egyént

Megnyitottad az ég kapuit, hogy aki befogadja a Tanításaidat, felöltözve beléphessen

És vonatkoztathatom a meghívottakat, és vonatkoztathatom a vonakodókat a környezetemre

De alapvetően a vízözön előtti, és utáni időkre

Ahogyan a vízözön előtti nemzedékek, istenfélelem nélkül eltávolodtak az igazságtól

Majd a vízözön utáni nemzedékek betértek az istenfélelemben az igazságba

Senki sem léphet be az égbe félelemtől hajtva az ég kapuin

Hanem egyes egyedül szeretettől hajtva

És akit megnevezel, mint meghívottat, de ünneplő ruhába nem öltözöttet, az a Sátán

És nem lehetek olyan vak, hogy meg ne értsem, én is a Sátánhoz leszek hasonló, ha nem öltözök a tisztaság ruhájába, a szentek ruhájába

És akkor rám lesz vonatkoztatva, vessétek ki a sötétségbe

A vízözön az emberiség akaratából történt, és mint ilyet, hatalommal nem állíthattad meg

Így előttünk áll a fenyegetése, amit magunk teszünk magunknak

Hogy megtaláljuk az istenfélelmet a felismerésben, végesek, és méltatlanok vagyunk

Ez a felismerés nincs meg magunkban, hanem a kegyelemben értjük meg

Amikor egymás mellett meglátjuk a mélységet, és a magasságot

Mindenki meghívott, aki akaratába veszi a tisztát, és mindenki az ég kapuján belépő, aki felhasználja a segítségedet

A félelem, meg állítsa meg a félelemkeltőt

Hogy aki akar, az ébredjen

Aki meg aludni akar, aludjon

Jó társammá válva a félelem, a felismerésekben, és igen jó társammá, amikor elutasítom

Az elsőben tartva tőle, a másodikban meg semminek véve, megszabadulva a rabláncától

A felismerésben megállít a félelem a mélységektől

A szeretet meg a magasságba emel

A félelem a mélységé, a szeretet a magasságé

Ha félek, magam miatt félek, ha istenfélelemben félek, akkor másokért félek és aggódok 

Szeretetláng Creative Commons License 4 napja 0 0 4946

Igen, Nélküled a Sátán céltáblái vagytok

Kielégítve a Sátán értelmének a vágyait, a vezetésetekben

Kit gonoszság felé vezetve, kit a harmadik irányba

De a gonoszság az olyan, hogy úgy jár, mint a gyorsvizű patakba dobott, éles és sarkos szikladarab

És a harmadik irányba vezettek is ugyanúgy járnak, lassan lekerekednek az éleik

A megvezettek nem fárasztanak, a harmadik irányba vezettek fárasztanak, mint ahogyan fárasztom a szenteket magam is

Aki világ felé halad, azt kielégíti a világ, aki keres, az a harmadik irányban keveset, és gyenge érintéseket talál, aki imádkozik, az markánsan megtalálja az igazságot

Aki a világban keres, az azt gondolja talált, aki a harmadik irányba megy, kutat, és lassan rádöbben, nem talált, aki az Igazságban keres, az az imádságban boldog

Egyik más irány sem tudja azt a boldogságot, az imádság boldogságát, és nemigen tud avval mit kezdeni, mert nem ismeri

Ha azt gondolom, ismerem az igazságot, de nem az imádságban találom a boldogságot, jó céltábla voltam, és elérte a megtévesztés bennem a célját

Fárasztó kilépnem az imádságból, de imádsággá teszek minden egyebet

Éppen nem menekülve a fáradtságtól

Ami a világnak az öröme, jól elfáraszt, de imádsággá lesz a szemedben, ha felajánlom

Nem a célnál vagyok, hanem az úton vagyok, de mit ér az a futam, amikor a többiek a startnál tanakodnak, induljunk, vagy maradjunk?

Vannak, akik háttal vannak, és vannak, akik srégen

Aki imát kezd az ráfordul a jó irányba

Az első imám nehezebb, mint az összes többi

Ha kaviccsal szegélyezett patak kavicsába markolok, felbuzdul egy jóízű forrás

Ha megkóstolom, máskor is úgy iszom, félrehúzom a kavicsokat

 

Szeretetláng Creative Commons License 5 napja 0 0 4945

Mikor vétek a Tízparancsolat ellen, magam ellen, és mások ellen vétek, és az fájdalmas a Szívednek

Többnyire úgy kezdem, nem is tudom, mit teszek, nem ismerem a következményeit

Teret engedek a sötétségnek, és ahogy egyet vétkeztem, úgy a más bűnök is megközelíthetnek, olyanok, amiket nem gondoltam, hogy elkövethetem

Ha egyben megsértem a Tízparancsolatot, akkor könnyen jön, hogy másban is megsértem

Különösen a bujaság az, amit nem is igen tartok bűnnek, ami egészen könnyen hozzám jön, várom az alkalmat, és az alkalom elérkezik, hiszen várom

Nem tudom mit teszek, mennyi fájdalmat adok, és abból mennyi fájdalom jön hozzám

A bűn a lelkem betegsége, rámutat a beteg lelkemre

A beteg léleknek meg megbetegszik a teste

Az akaratommal követelem ki, legyen beteg a testem

Ha látnám, hogy a bujaság a betegségek közül mennyi, és milyen súlyos betegséget okoz, akkor megállnék az utamon a megdöbbenésemben

A testem betegségeivel orvoshoz fordulok

Ha a lelkem beteg, akkor a lelkem Orvosához forduljak

Ha meggyógyul a testem, de a lelkem beteg marad, továbbra is megbetegítem a testemet

Ha meggyógyul a lelkem, akkor a testem is kezd meggyógyulni, segíti a testem gyógyulását a lelkem egészsége

 

És amint a bűn bűnt vonz, az egyik hozza a másikat, úgy a tisztulás az erényekben erényeket vonz

Ha megragadok egy erényt, és azt megtartom, elkezdődik a tisztulásom, és lassan elnyerem az erényeket

Nem is úgy haladok, hogy egy pillanat alatt szent leszek, hanem kimunkálom bennem a szentséget lépésről lépésre, verejtékcseppről verejtékcseppre

Legyőzve a természetemet, aki földből is magának akarna

Az eget akarva, a tisztulásomban

De nem az égért, hanem egyszerűen a szeretetért

 

A bűnben a következményeiben tanulok, és alakulok

És az erényekben is a következményeiben alakulok

Az elsőtől elfordulok, a másodikhoz meg közelítek

Amikor megismerem a lényegüket, abból indulva

Ha égő parazsat veszek a kezembe, akkor megéget, és felhólyagosodik a bőröm, ha vízbe merülök, akkor megtisztulok és fellélegzik a bőröm

Ha beteg a lelkem, akkor vágyódik, ha vágya van, és nem tudom megfogalmazni, és nem tudom kielégíteni, akkor az azért van, mert betegségben tartom

Ha egészséges a lelkem, akkor boldog, és békés, és a vágya kielégítésre kerül az erényekben, a következményeikben

Ha pedig úgy gondolom, megtisztultam, de még nem tapasztalok, akkor még mindig magam vagyok magamnak a fontosabb, és miattam nem látok

A fától nem látom az erdőt

Szeretetláng Creative Commons License 6 napja 0 0 4944

Az égben annyi boldogságban lesz részem, amennyire a Földön megtettem az Isten akaratát bennem

És az én, te vagyok

Hogy felmérd a könnyűt az igazságban, és a kegyelmet a Kegyelemben

Hogy kinek milyen széles a válla a Szeretetben, a könnyűben aszerint hordozhassa mások keresztjét, abban a magáét hordva

Aki nem emel, a vélt szabadságáért nem emel

Aki emel, szabadságban emel

Szabadságban a bűnre, lekötözve, vagy szabadságban, megszabadulva a bűn rabságából

A Földön szabadságom van a bűnre, és lehetőségem, hogy megszabaduljak a bűn rabszolga kötelékeiből

Magam döntöm el a sorsomat, hogy a bűnt választom, vagy elutasítom

Hogy a bűnre azt mondom, nem bűn, attól az marad

Boldogságot keresek a bűnben, de minél jobban megismerem, annál jobban rádöbbenek, a bűnben nincs boldogság

És nehogy nincs benne boldogság, hanem tele van fájdalommal

Így minél jobban elsüllyedek a bűnben, annál több hála ébred bennem, amikor megszabadítasz a bűntől

Mert akkor ismerem fel a bűnt bűnnek, amikor elém teszed a felismerést

Mert magamtól arra sem lennék képes, hogy felismerjek

Mert magamtól csak azt akarom, ami vagyok

És amikor megismerem magamat, rádöbbenek, rest vagyok a jóra

És amikor megismerem a bűnt, akkor ellököm magamtól, mert amit hordoz, amit nekem ad, az fájdalmas

És amikor lassan, és vonakodva megteszem a tisztát, amikor másokért cselekszem, akkor sietve hozzám jössz, és adsz magadból

És amint a bűn fájdalmas, akkor is, ha még nem ismertem meg a fájdalmában, úgy ami tiszta, az boldogító a lényedben

A bűnben azt ismerem meg, ami magamtól vagyok, a tisztaságban azt is merem meg, amivé Benned válok

És amivé Benned válok, az az akaratod, hogy az valósuljon meg bennem, nem rám kényszerítve, hanem önként vállalva a tisztát

A bűn eredménye a törvények, hogy megvédjem magam a bűntől, a fájdalmától, ahol sok a törvény, ott kiáradt a bűn

Ahol nincs sok törvény, ott a szeretet egyszerű törvénye a cselekvő

Ha sok törvény között találom magamat, annak az okozói között magam is ott vagyok

Igen, ki akarom magam vonni a szeretet egyszerű törvénye alól, és ezért ezrével írom a törvényeket, akik tanúskodnak rólam, tanúskodnak, áldozata lettem a bűnnek

Kitettem az ablakba a törvényekkel, ki vagyok, hogy magam alkalmatlan vagyok a jóra

A törvényekkel, mint csalánnal verve a saját hátamat

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.11 0 0 4943

Egy lélek nagyságát az méri meg, mennyire szereti az Isten, és mennyire alázatos

A lényegben a papi és a szerzetesi lelkek feláldozzák az életüket másokért, és ez a szeretetük tündöklővé teszi őket az égben

Az könnyen jön, hogy a felismerésben sokat akarok, de nem abban tudom a sokat, amit én akarok, hanem az a sok, és az az elég, amit az Isten vár tőlem

Ha nem bírom el a nehezet, akkor a szerzetesi életet sem bírom el

Tudásomban is csak az juthat nekem, amit elbírok

Minél kevésbé szeretem az Istent, annál többet akarok

Minél jobban szeretem az Istent, annál jobban, az Ő akaratát keresem a sorsomban

Akik közel kerülnek az Istenhez, azok nem akarnak eltávolodni Tőle, akik távol vannak, azok tartani akarják a távolságukat

Először elém jön a kegyelem, és amilyen közel engedtem magamhoz, attól már nem akarok eltávolodni

Az a jobb nekem, ha kegyelem vonzásában lépek a kegyelembe, és nem a fájdalomtól menekülésem vezet a kegyelembe

A fájdalom sem azt akarja, hogy miatta, hanem hogy elhozza a felismerést, és a vágyamban

Ha az akaratomat tartom elsődlegesnek az akaratomban, azt szeretném tegye a kegyelem, és ne én is tegyem

Ha az akaratodat veszem az akaratomba, akkor megelőzöm a kegyelmet a vágyammal

Ha közel lépek Hozzád, akkor közel lépsz hozzám

Ha tisztuló gondolataimat nem követik a megtisztuló tetteim, azzal még nem léptem Hozzád közelebb

Szeretném, ha pontról pontra leírnád felém az akaratodat, de azt adod, hogy bányásszam ki a szívemből, úgy, hogy folyik a hátamon az izzadtság

A szívem akkor is tudja a válaszokat, ha nem kérdezem, de csak akkor adja oda, ha elmerülök a figyelmében

Igen, a lelkem temploma a testem, és a lelkemnek a szellemem tanítója, aki a szívemben székel

Mindent tud, mert Tőled való

De csak azt adja, ami az előnyöm

Ha nagyságomban sokat akarok tudni, nem ad semmit, mert akkor az az előnyöm, hogy azzal szembesülök, aki magam vagyok

Igen, a szégyeneim a jó tanítóim

Hogy erőt merítve a semmiségemből, megalázva magamat, oda forduljak, hogy kapjak

Az alázat kap mert kér, a nagyság magát kapja, mert nem kér

A nagyság követel, követeljen nyugodtan, majd megkapja, amit nem kér

Maga szeretne, ezért magát kapja, hogy mindenben magát lássa

Aki nem akarja alázatban, maradjon süket, és maradjon vak

Ha nem akarta világosban, kapja meg a sötétben

Rajta van a kegyelem, ha felismeri önmagát

Neki ajándékozza a világosság, hogy meglássa a sötétséget

Hogy a sötétségben felismerje a sötétséget

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.10 0 0 4942

Hogy azt mondod, hogy megbocsátom a bűneidet, vagy azt mondod, gyógyulj meg, az ugyanaz

Mert a betegség gyökere a bűn

Ha pedig egy nemzedék süllyed az elszakadás, és az abból fakadó bűn mocsarába, akkor az Egyházadnak adod, legyél száj, és kérj, és kapni fogsz

És nem hagyod tudatlanul, mert kiárasztod a Szavadat

És abban még nem ismerek fel, hogy vizsgálódok, mert az nem mélyed el, hanem abban ismerek fel, hogy az áldozatot kérő Szavadat teljesítem, és abban eggyé válok az akaratodban

Mert akkor jelen leszel nálam, és a jelenléted lesz az a Tanú, aki önmaga tanúsít

Kevesebb tanút nem fogadhatok el, nem én vagyok, aki felismerek, hanem a bennem életre kelő Tanú ismertet fel

Vizsgálódhatok, sőt bólogathatok, de az semmi, egészen addig, amíg magam nem teszem meg az akaratodat

Vizsgálódnom kell, az az első lépés ahhoz, hogy oda lépjek, ahol felismerek, az akaratodba lépjek

Hiszen legyetek szentek, mert szent vagyok

A szent felismeri a Szentet

És ha visszahőkölök a megszentelődéstől az én vagyok, de van szám, hogy kérjek, és van fülem, hogy felismerjem a válaszodat

És a döntésem az enyém, hogy megszilárdítsam az akaratodban az akaratomat

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.09 0 0 4941

Igazából szeretnénk megtudni mi van az első két paranccsal, megérteni, és nem úgy elfogadni, hogy az mindenek felett kötelező

Hanem magunk eldönteni, tartjuk, vagy nem tartjuk

 

Ha az Isten oldaláról vizsgálom, ha úgy vizsgálom az Atya várja a gyermekét, akkor jogos

 

Ha úgy vizsgálom, a magam szemszögéből, akkor arra akar rábeszélni, éppen arról, és azokról mondjak le, ami nekem kellemes

 

Ha azt nézem, hogyan növünk, és hogyan változunk az évek alatt, akkor azt látom, a kamaszkor lázadó, hiszen elkezdi kibontani a saját akaratát, és kezdi azt megtartani

Elszakítva magát a szülői akarattól

És ha azt nézem, melyik család a boldogabb, akkor csak azt találom, az a boldogabb, ahol a kamasz visszatér a család békéjébe

Saját akaratát egyengetve a tisztaságban, nem lesz békétlen a kapcsolatuk

És nemhogy nem lesz kellemetlen, hanem olyan lesz a számára, mint egy sziget, ahol minden körülmények között meghúzódhat

 

A második törvénnyel úgy vagyunk, avval rendben vagyunk

Pedig az úgy van, ha rendben vagyunk a második törvénnyel, akkor rendben leszünk az elsővel

 

Igazából az elsőben tanuljuk meg a másodikat

Ha pedig az elsőből tanuljuk a másodikat, akkor csakis az első az, amit jobban körül kell járnunk, hiszen abból fakad minden

Igen minden abból fakad, beleértve az időt is

 

Mit teszünk a gyermekünkkel?

Próbáljuk az akaratunkban vezetni, és majd ez vezet el a kamaszkor lázadásához

És mit tesz az Isten, megpróbál minket az akaratunkban vezetni, úgy, hogy mindig meglássuk az akaratunk következményeit

 

És az első törvény megismerő lényege abban van, ismerd fel az akaratomat, és tedd az akaratomat az akaratoddal, azaz akard az akaratomat, ami egyszerű, tedd a tisztát a tisztaságért

 

És ha megteszed, megismersz engem

És a megismerésben a vágyad leszek, a tapasztalásokból születve

Egy úgy életre születve, amiben nincs halál, és nincs elmúlás

Eggyé válsz az első törvényben, és megtudod, könnyű az a törvény, hiszen vágyadat teljesíti

 

Ami megállít, hogy megismerjem az első törvényt, hogy szellemben, és igazságban ismerjem meg, azok a testem vágyai, amik ragaszkodnak az elmúláshoz

Értelmem akár követné is a tisztát

 

A testem a földé, és az akarata a földé

Isten akarata, hogy felismerjem, több vagyok, mint test, ami elenyészik

Úgy gondolom, győzhetek magam is, de mindig azt tapasztalom, elesek magamban, a földi énemben

Mondod, és rá kell döbbenjek így van, kérnem kell a segítségedet

 

Még visszatart az első törvény, mert benne van, és érzem, hogy lemondásban

De csak az van velem is, mint a kamasszal, vagy betérek a család békéjébe, vagy fővök a békétlenségemben

 

Persze egyszerűbb megoldás lenne a részemről számomra eltörölni az első törvényt, hogy ne kelljen magammal szembenéznem

És azzal csak úgy vagyok, mint a színekkel, hiába mondom a szivárványra, hogy egyszínű

A családom tagjai részvéttel néznek rám, amikor lázadok, látják szenvedek, önmagamért szenvedek

 

És Isten részvéttel néz rám, amikor látja, magányosan járok, magam miatt szenvedek

 

Aki nem akar, ne lásson

Aki a béke boldogságában akar, az töprengjen az első két törvényen

És fogadja el az igazságot, mert a szentek arra bólintanak, a második törvény az első törvényben teljesedik

 

És az első törvény egészen könnyen teljesedik, amikor megismerem az Istent, mert szabadon döntve, elkezdem követni az akaratát

És rácsodálkozom az aránytalanságra, milyen keveset adok, és mennyit kapok

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.08 0 0 4940

Egykor betű szerint vették a hetedik napot, és abban megakadva, nem jutottak el a hetedik nap üdvösségére

Ma pedig egy órásnak veszik a hetedik napot, és avval úgy veszik, letudták, amit kért

Az első nem élet, és a második nagyon nem élet, amikor a hetedik nap céljának a szórakozást, és tobzódást veszik

Vagy munkásnak veszik a vagyonért

Az is annak veszi, aki abból gazdagszik, és az is annak veszi, aki a másiknak dolgozik, de mégis csak a maga boldogulásáért dolgozik

Majd meghajlítod a tölgyeket, és megtudják a hetedik napot, mi sokat vétkeztek a hetedik napon

A hetedik nap nem a vagyonnak szól, és nem a tobzódásnak szól, hanem hogy keressük a szellemit, és az a szellemi, amit tartogat a hetedik nap, az beragyogja az egész hetet

És a hat nap elég gazdagsággal szolgálja ki a hét napot, ha megáldod a hetedikben a hatot

És a hetedik nap szolgálatának elutasításában ott a követelés, nem akarom áldásban, ha pedig nem akarom áldásban, akkor a magam áldásában, ami szenvedés

Olyan az, mint az a házasság, amiben mind a ketten azon vannak, magukért

Ha nem akarták friss, és jóízű kenyérben, akkor marad nekik a száraz, és penészes

Igen tedd szabaddá a hetedik napot a haszonszerzés munkáitól, ami pedig szolgál, azt vedd fel a hetedik napon

Hogy örömöd és békéd legyen a hétben

Ha keresed a szellemit a hetedikben, örömben lesz részed, örömöket adsz, és örömöket kapsz, és kiárad rád a bőség

A hetedik nap huszonnégy óra, és az a jó kovásza a hétnek

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.07 0 0 4939

Ha egy éppen Földet megjárt üdvözült lelket visszakényszerítenének a földi testébe, akkor lényegében alkalmatlanná válna a földi életre, hiszen belebetegedne a vágyakozásba, azért amit tapasztalt, és amit kénytelen volt otthagyni

Jézus nagyon vigyázott azokra, akiket feltámasztott a földi életében

Minden egyes feltámasztásában lelki üzenetet hagyott

Egyrészt a holtaknak, a lelki halottaknak, és egyrészt az élőknek, akik a Földön kezdték élni az örök életet

Aki él, aki lélekben él, az Jézusban él, és alkot

Aki él, az alkot, azaz vonzza a holtakat

Aki holtan jár a testében, az a lényegben koporsóban fekszik

És Jézus az Ő gyermekeiben vonzza őket az életbe

És akik felismerik Jézust az Ő gyermekeiben, azokat megszólította a felismerésükben

Mert a felismerésük a Lélektől jön, és nem maguktól

Ha a holtak, vagy a holtakat kísérőkből valaki megkéri Jézust, támaszd fel a fiamat, akkor Jézus feltámassza a holtat

Aki él, az kérhet, kérheti a holtak feltámadását az életre

Ha szellemben és igazságban kérek, azaz bizalomban kérek, akkor Jézus cselekvő

És a halálom nem tarthat a halálomban, ha bizalommal könyörgök Jézushoz az életemért

Ha bízok, akkor elnyerem a kérésemet

Onnét tudom meg, hogy élek, hogy elnyerem Jézus szeretetét, ami eláraszt, és onnét, hogy elmúlik belőlem minden félelem, mert a tűzben, elnyertem a bizalmat, és a követésben megtartottam

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.06 0 0 4938

Aki mindenek felett Úr, Ő mindenek felett kegyelmes és irgalmas

Annak adja a kegyelmét, és az irgalmát, akinek az az akarata

Aki nem kér, aki nem vágyakozik, – aki  kér, az kimond, aki vágyakozik, az szavak nélkül kér – az  nem akarja

Ha belegondolok, a gőgös nem kér, aki gőgös, az nem vágyakozik

Ha megvizsgálom magamat, megtudom, mért nem kérek

Gondolnám kényelemből, de ha belegondolok, ráfogom a kényelmemre

Még rosszabb, még mélyebb az állapotom a sötétben, ha Téged hibáztatlak, amiért nem kérek

És még mélyebben is lehetek, ha egyszerűen azt gondolom, nem kell kérnem, hanem adj nekem

Eladtam az akaratomat fillérekért

Mintha valami szörnyűség lenne kérni, pedig nem szörnyűség, hanem a kiemelkedésem a nagyságomból

És tehetem, azaz az ígéreted, azaz a jogom, hogy elfordulva magamtól, a magam emelte tróntól, amibe magamat ültettem, élek a jogommal, és kérek, megkérlek

A szülő is arra tanítja a gyermekét, kérj, és kapni fogsz

És minden kapcsolatban az az egyenes, ha abból merítkezik, hogy kérve

Barátunk a kérés, és a társunk, a jó társunk a kérés, aki a mosollyal szeret, a tiszta mosolyt adja

Igen, mindenki előtt a lehetőség, hogy kérjen, és megkapjon Téged

Aki követel, annak önmaga az akarata, így a követelése nem jogos, mert mást mond, mint amit a valójában akar

Igen tehetem, és teheted, hogy Jézus Szívéhez közelítsünk, és a kérésünkre teszi, hogy bevon a Szívébe

Ha a Szívébe von, a barátságába von, akit pedig barátjának fogad, azt barátjaként kezeli

A mindenség Ura, Aki Úr minden felett, az borít be a barátságával, elárasztva a kegyelmeivel, ha rászánom magam, kérjek

Igen, ha kérek, lemondok magamról, mert az alázat egy a másikban

Igen, bizalmas viszonyba kerülhetek Jézusban az Atyával, Aki eláraszt a szeretetével

És ez a kiáradása ébreszt rá a szeretetre, - amit eddig gondoltam, rádöbbenek, nem ismertem

És ahogyan a barátommal szeretek, és keresem a társaságát, úgy amikor megismerem Jézust, Jézusnak is keresem a társaságát, mindenek felett a társaságát keresem 

Megszeretem a szeretetéért, amivel eláraszt

És megszeretem mindazért, amit cselekszik 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.05 0 0 4937

Mikor egy öngyilkos lélek átmegy a másvilágra, akkor nemcsak ruhátlan, hanem a húsát is elvesztette a csontjairól

Amivel indult, azt elvesztette, és amit szerzett hozzá, azt elveszítette

Amit vállalt, annak mondott ellen, ellene mondott a céljának

Sem az Isten, sem az angyalai nem adnak olyan gondolatot, ami elveszejti az életet

Ott adhatnak a gonosz szellemek gonosz gondolatokat, ahova nem engedik be az Istent

Ha Istent beengedem a gondolataimba, akkor előbb utóbb magam is befogadom a szívembe

Ha valakinek gonoszak a gondolatai, akkor a gonosz lelkek hagyják a gonoszságában

Ha valaki elindul a tisztulásának az irányába, akkor támadják le a gonosz lelkek

Praktikákhoz folyamodnak, ki ne tudódjék a jelenlétük

A gőgöst, és a nagyravágyót könnyen megvezetik, az alázatossal nem boldogulnak, mert felismer

Ha az öngyilkosság gondolatával kezdek foglalkozni, most lettem megvezetve

Semmi annyi fájdalmat nem hagy hátra, maga után, mint az öngyilkosság

Az öngyilkosság gondolatát legyőzhetem az imával, különösen a Szent Mihály arkangyalt segítségül hívó imával

Ha addig mondom, amíg a kísértés rajtam, akkor addig mondom

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.04 0 0 4936

Az egyik cselekszi, a másik azon töpreng, cselekedjen?

Szeretnék tapasztalni, de az hozzá van ahhoz kötve, hogy cselekedjek

Hiába merülök el a bölcsességben, mert nem a bölcsesség adja a tapasztalást, hanem bevezet a cselekvésbe, ahol a tapasztalás

Ha imádkozom, akkor cselekszem, ha úgy imádkozom, a gondolatom és a vágyam is viszi az imámat, az erőteljes cselekvésem

Annál nem tudok jobbat tenni, ha a másikért imádkozom, ő tapasztal az imámban

És ha elkezd értem imádkozni, én is tapasztalok

Szeretném egyszerűbben, de lehetne egyszerűbben?

A bűnnek súlya van, és az imámnak is súlya van

A bűn súlya lehúz a mélységbe, az ima súlya felemel az égbe

Amennyi súlyt vállalok az imámban, annyira emelkedek

Az nagy erő, ha azt imádkozom, amire mondod, imádkozzam

Mértékét veszem, mit mondok Tőled, és mit rakok mellé magamtól

Egyiket sem hagyom el

Jánosban elénk raktad az „Élő Isten pecsétjét”, és az angyalodban ide tetted

És mellé tetted a jó kéréseket

A bölcsesség szenved, mert azon tanakszik, felvállaljam, aki meg felvállalja, az tapasztal Téged

Aki felvállalja, a lényegben a Szeretetlángodat vállalja fel a szívébe

Az angyalodon morfondírozom, hiszen sokat tettél rája, miközben Benned megnyugodhatok, Szívedre téve az imámat

Nem mással harcolok, hanem a nagyságommal küzdök, amikor megkérdőjelezem az imáidat

A tartalmán nincs fogás, a nagyságomon van a fogás

Ha a nagyságommal küzdök, a szomorúságom akar engem

Pedig mosolyt szeretnék az arcomra, tiszta mosolyt, ami Tőled jön, ami a szívemből szakad fel az arcomra

A Szeretetláng mindig maga tanúsít, így igen könnyű a választásom a Lángodban

Mert amit adok, abból kapok, többet kapva, mint amit szétosztottam

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.03 0 0 4935

Mikor tapasztaltad, mikor éppen érezhetően tapasztaltad Jézust, akkor valóban tapasztaltad

Annyit ad, ami éppen elég, hogy kiegészíthesd, amit adott

Jézus Lélek

Amikor Tábor hegyén megmutatta a dicsőségét, ahhoz, hogy a tanítványi megláthassák, megnyitotta lelki szemeiknek a látását

Amikor tapasztaltad, akkor megnyitotta a lelki szemeidet, olyan mértékben, ami még nem befolyásolja az akaratodat

Cselekedett, hogy legyen erőd

Megerősítve téged

Legyen erőd megállni, viharok, és zivatar közepette

Ha magából adott, akkor eljön a szükség, amihez adott

Ha kaptam, akkor veszem helyesen, ha úgy fogadom, másokért kaptam

Soha nem ad céltalanul

Hogy ne a fillérekben, ne csak a fillérekben, hanem a forintban is adjam a szolgálatomat

Megerősödve a tudattól, hogy legyen erőm, elmerülni a Szívedben, vagyonokat merítve Belőled

Hozzám lép a tapasztalásban, hogy Hozzá tudjak lépni a szükségemben

És a szükségem minden pillanat, hogy hozzá lépve elmerüljek a bőségben

Nem úgy, mint a tudatlan, aki száját tátva várja a falatot

Minden pillanat nyújtja a szükségét, és kínálja a bőséget

Ha nem ingok meg az elbizonytalanodásban, hanem kitartok a hitemben, elnyerem a bőséget, lelkem tapasztalásait a Lelkedben, és a további segítségeidet

És imával, és lemondással táplálom a lelkemet, hogy amikor meglátom a szükséget, akkor oda tudjak lépni

Hogy abból indulva újra tapasztalhassalak

Ha elhagyom, hogy tápláljam a lelkemet, könnyen jön, hogy nem ismerek fel, hiába van nálam az emléked

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.02 0 0 4934

Az emberiségnek közel a fele azért jött a testébe, hogy szolgáljon, a másik fele azért, hogy magát szolgálja

És mindenki, aki megtalálja a szolgálatát a másikban, a másikat szolgálva, az részben elérte a célját

Aki pedig megtalálja Jézus szolgálatát, és egyesül abban, az elérte a célját

Nem olyan egyszerű, hogy elkezdjek másokban szolgálni, amikor a testem abba von, hogy magamat szolgáljam

A természet élőlényei az ösztönüknél fogva vezettek, és ahogyan fejlődnek, egyre több szabadságot kapnak, hogy szabadon szolgálhassanak

Az ember meg eldönti, kinek szolgál

Nem az a szolgálat, amit a test annak gondol

Hiszen nagy szolgálatot tettél az embernek, amikor Bábelnél összezavartad a nyelveket

És küldheted az angyalaidat úgy is a Földre, kellemetlen tulajdonságokkal, hogy mások magukba nézhessenek

Az nem szolgálat, ha valakinek biztosítom a kényelmét, és abban eléri a tespedtséget

Hanem az a jó szolgálat, ami szolgálatba vonz

Az a jó tevékenység, ami tevékenységbe vonz

A gyermekben sem az a jó nevelés, a mindent megengedő, és a gyermeket mindenben kiszolgáló

Aki elkényezteti a gyermekét, és nem tanítja tevékenységre, az megtapasztalja, kit nevelt, a bánatára

És ostorral sem lehet gyermeket nevelni

Ha ostorral próbálkozom, megkapom, hogy rajtam csattanjon az ostor

Ha szeretettel megyek, szeretetet kapok

A testnek az a szeretet, ha simogat, a léleknek az a szeretet, ha a szeretetben fejlődik

Szép szavakkal is tudok simogatni, és szép szavakkal ugyanúgy tudok gyűlölni

Ha magamat szeretem, a szavaimban sem lesz szeretet, hiába formásak

Ha Jézusban egy vagyok, egyáltalán nem biztos, hogy a szavaim szépségre formáznak

De az biztos, hogy a szavaimban nincs bántó

Ha valaki megsértődik, önmagáért sértődik meg, hatalmas önszeretete érzi bántva magát

Lassan tanulok, mert a tanulásomhoz hozzá jár a tapasztalás

Tapasztalás, és a döntés

És a döntésem következményeinek a tapasztalása

Nem dicsekedhetek avval, de igen sokat tanulok a rossz döntéseimből

Szeretetláng Creative Commons License 2018.11.01 0 0 4933

Az természetes, hogy amikor keresem az útjaidat, akkor megmutatod magadat, és az erődben ujjongok, és ujjongva, és könnyűszerrel haladok

Ha áldozatban, akkor áldozatban, a könnyűben

Belőled lélegezve

Ha ujjongva haladok, az erőd tart engem a haladásomban, a haladásom ott van az erődben

 

Már tudom az erődben, és meg kell Neked mutatnom, hogy az erőmben, a belőled töltekezésem eredményeként

Így eltakarod magadat, hogy a szemem tőlem elszakadjon, mintha elszakadna Tőled

Mintha elmentél volna tőlem, de mit nekem az a távolság, hiszen tudom, mellettem állsz

A szívemmel a Szívedbe lépek, nem tarthat vissza, hogy szemem mást akar nekem mondani

Ó leányoknak ez nagy teher

Ha szikla maradok a bizalmamban, és nem terhellek meg a nyomorúságommal, ahogy jött, elmegy a próba

Sokkal inkább az ujjongásomban is tudom, nyomorult vagyok, és sokkal inkább a szegénységemben is tudok, Belőled venni

 

Ha nem engedem meg magamnak, hogy az ujjongásomban azt gondoljam magamról, ami nem vagyok

És ha szomorú helyzetemben, amikor szemem más úton jár, tudjam, rész vagyok a Testedből, és megragadjam azt magamnak, akkor sem az ujjongásom nem fog elveszejteni engem, és a szomorúságom nem késztet majd a halálba

 

Hiszen életre keltettél, és nem hogy meghaljak, hanem hogy éljek

Erőszakot veszek magamon, a nyomorúságomon, az ujjongásban, és az ínségben

Nem elszakadok a benttől, hanem éppen visszakényszerítem magam a bentre

És amikor visszalépek Melléd, attól kezdve a Szavad is megint magadat nyújtja

 

És nyugodt lehetek, mert ahogyan kitelik a gonoszság ideje, úgy a jóság ideje is kitelik

Ha legyőzöm magam ösztönzéseit a magányra, megtettem a legtisztább szeretet ormon járó lépteit

 

Attól befogadva, aki visszaadja a békémet, Aki megosztja velem a békéjét

Legyőzve a kétségbeeséseimet

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.31 0 0 4932

Hogy azt gondold, hogy azt tedd, amit mondok, alapvetően nem a célom

Kivéve, hogy nézz a szívedbe

Mert ha a szívedbe nézel, akkor elindul benned egy önálló akarat

Félve elkezdesz mondani egy imádságot, és felismered, mi szakad fel benned

És körbeveszed, és azt találod, jó

 

Igen, nem az hív titeket, aki idegen

Hanem az hív titeket, aki már örömkönnyei között a kezében tartott

Igen, Aki a gyengéd, Aki gyengéd Atya, gyengéd Apa, azt találjátok meg a szívetek egyszerű útjain

Őt találjátok meg, Aki nincs távol, hanem egészen közel, és Akit a szív útján tapasztalhattok

És ha a szívetek útján tapasztaljátok, akkor az értelmetek útján is megtapasztalhatjátok, amint cselekszik

És nem azért szólít meg titeket, mint Aki távol akar tőletek lenni

Hanem azért szólít meg titeket, hogy ott legyetek, ahol van

Mert az szólít meg titeket, Aki Lélek, a legtisztább Lélek, Aki cselekvő

 

És persze zavart vagyok, amikor megértem, mert azt gondolom, jó helyen vagyok, és mindenre befolyásomat gyakorolhatom

 

Igen, befolyásomat gyakorolhatom, de magam, mint lélek a Lélek nélkül elveszett vagyok a jóra

Nem akarom elhinni

 

Most még ott állsz az akaratom előtt, és részben megállítod a következményeit, meg ne haljak

Mert ha nem állnál ott, akkor elveszejteném magamat

Persze nem értem, azért nem értem, mert a szívemben nem találom meg az Igazat

Mert ha megtalálom az igazat, akkor látom meg a valómat, és abban felismerem, nem lehetek büszke magamra

 

Ezért jössz, és ezért szólítasz meg százszor, és ezerszer, mindennap százszor és ezerszer, mindenben és mindenhol

És ezért formálod meg az értelmem felé a hívásodat

 

Nem értem, mért nem lépsz mellém a nagyságodban, mért jössz felém kicsinységben, megalázva magadat

Ha közel kerülnék Hozzád, amikor nem takarod el a fényedet, összeroskadnék a megrettenéstől

Amit nem a fényed okoz, hanem a sötétségem, amit fényemnek gondolok

 

Felkínálod a szelídségedet, hogy megtaláljalak, bárhol állok, bármilyen állapotomban állok, mégis képes legyek a kegyelmedben

 

És intesz, most hívlak, de majd megengedem, hogy találkozz magaddal

Ha tudnám annak a fájdalmát, akkor tudom, nem késlekednék a szívembe nézni, és megszólítani Téged

 

Nehéz  döntésem, mert ahhoz le kell győznöm magamat, nehéz addig eljutnom, hogy a szívembe nézzek

 

Ha a segítségedet kérem, akkor megsegítesz engem, ehhez a lépéshez

 

És ha elhiszlek, de nem tapasztallak, akkor ugyanez a gondolat neked is szól

Nem, nem könnyű a szívembe néznem, nem könnyű legyőzni a nagyságra törekvésemet

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.30 0 0 4931

Ha összehívnak mindnyájunkat, akik úgy gondoljuk, hogy hiszünk, hányan maradnak abból állva, ha Te mutatsz rá a hitünkre

Folyamatosan tanítasz minket, hogy megtaláljuk magunkban az élő hitet

És hányszor megrendülünk a bizalmunkban, amikor igencsak megkérdőjelezhető, van hitünk?

Mi az a hit?

Ha megrendülő bizalmunkban összeomlik a hitünk, akkor nem az a hit, hogy hiszlek, hogy a személyedben hiszek, hanem csakis az, hogy cselekszel, és a cselekedeteidet hiszem

Ha pedig hiszem, hogy cselekszel, akkor akkor is cselekszel, - és bízom abban, - amikor összeomlik a világ körülöttem

És ha hiszem, hogy cselekszel, akkor azt is hiszem, hogy megosztod velem az uralmadat

Nem úgy hiszem, hogy abban én leszek a cselekvő, hanem én leszek a kiesdő

És akkor omlanak össze a hegyek, az uralkodók

Cselekvővé válok, mert cselekvővé teszel a cselekedeteidben

Részt adsz, a vágyad a részem nekem nyújtása

És nem úgy, ahogy a világ kér, hanem úgy, amint Tanítasz, hogy kérjek

Ha pedig imádságot adsz, és elutasítom, hogy mondjam, akkor a cselekvésemet utasítom el, azaz ellene mondok a hitemnek

Van formája a hitemnek, mert az a békédben mosolygó

De nem magamból, hanem Belőled merítve

Meghalva a világnak, felvállalva a lemondásokat, a felajánlott áldozatokban

Nem magamtól kifundálva, hanem Tőled befogadva

Az élő hit hiszi, és tapasztalja, cselekszel

Nem úgy, ahogyan a világ meg akart koronázni

Hanem felvállalva a keresztedet

És ha cselekszel a kérésemben, akkor megmutattad az arcodat

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.29 0 0 4930

Az égben mindenki egyformán törekszik a tökéletesedésére, ezért az egymáshoz képesti helyzetek változatlanok

A Földön tudok gyorsan, mértéken túl tökéletesedni, az engedelmességben

És mint ahogyan a kenyér kovászát szelíd melegítéssel segíthetem, és abban egy kicsit gyorsíthatom, úgy magam is az engedelmességem mértékével befolyásolhatom a megszentelődésemet

Mindenki megkapja ugyanazokat a kérdéseket, de nem mindenki ismeri fel, hogy kérdés

Vagy panaszkodom azokra, elutasítva a megszentelődésemet, vagy kihasználom őket, a Hozzád igazodásommal

Igen, aki újjászületett annak minden jó, aki meg ragaszkodik a régihez, annak semmi sem válik az előnyére

A bűnbánatomban a bűneim is az előnyömre válnak, legközelebb felismerve, és elutasítva azokat

Dőreségemben menekülök, nehogy helyzetek jöjjenek

Okosságomban Hozzád igazodom

Csak a vak gondolja, hogy látványos a megszentelődése

Politikus akkor ad esélyt a megszentelődésére, ha a kezedbe helyezi az akaratát

És a lényegben mindenki ugyanúgy

Gondolhatnám, hogy a kezem erejében van a sorsom, pedig az engedelmességemben

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.28 0 0 4929

Oly sokszor, és minden nemzedék rácsodálkozik a természet törvényeire, halálára, és újjászületésére

A látszólagos halálára télben, és felébredésére tavasszal

Ahogyan virágba borul, majd a termésének a növekedésére, édesedésére

Rácsodálkozva a mustra, ahogyan a szőlő halálából élet születik a borban

És különösen a búzában, majd a kenyérben rácsodálkozva a csodákra, az igazi csodákra

Ahogyan az érett búzát aratva, a lényegben megölik a búzát

És felfedezzük a búzaszemekben az életet, ha elültetjük, meglátjuk, benne van az élet

Majd malomba visszük, és még egyszer megöljük

És nem azt teszi, hogy már tényleg nem lesz benne élet, hanem amikor vízzel összekeverjük, hagyjuk kovászolódni, meglátjuk benne, ott születik meg benne az élet

És akkor megszaporítjuk benne az életet az idővel, majd megsütjük, kenyeret sütünk belőle

Ha sarkosan nézzük, látjuk, megint megöljük a tűzben

Ha nézzük a kovászát, akkor még íztelen, ha viszont a kenyerét nézzük, akkor ízes

Ha hagyom benne a kovászt, hogy életre keltsem, és nem siettetem, hanem hagyom, ahogy adtad, olyan íze lesz, hogy leköröz minden más ételt

Háromszor megöltem, és mégis amikor ízlelem, érzem, benne az élet, nem is lehet másnak nevezni a kenyeret, mint életnek

És benne ott kérdés, annyira az emberi szükségre igazodik, a búzát igazítottad az emberhez, vagy embert a búzához, pedig nyilván a kettőt a másikhoz

Különösen, hogy felismerjük a hírt, amit hozott

 

És ha siettetem a kenyér érését a sütéshez, elveszem az ízét, és elveszti az üzenetét, amit hordoz

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.27 0 0 4928

Medjugorje, 2018. október 25.

 

“Kedves gyermekeim! Nagy kegyelemben van részetek, hogy új életre vagytok meghívva a nektek adott üzeneteim által. Gyermekeim, ez kegyelmi idő, idő és meghívás a megtérésre nektek és a jövendő nemzedéknek. Ezért gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy többet imádkozzatok és nyissátok meg szíveteket Fiam, Jézus számára. Veletek vagyok és mindnyájatokat szeretlek és megáldalak édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.26 0 0 4927

Isten Szava, Szó a mindenségben, és egyetlen betű sem veszik el belőle, ahogy Isten örök öröktől, a Szava is örök az egész mindenségben

Isten mindenhol vonz, és mindenhol teremt, ugyanúgy a Földön is vonz, és a Földön is teremt

Akik befogadják a Földön, meghívást kapnak a mindenségbe a teremtésbe, a részesedésben

Isten lényege a szeretet, és önmaga Lélek

A Földön a lelket vonzza

És amit mond, a léleknek mondja a lélek útjain

A szeretet lényege ott van az első két törvényben, az egy törvényben

A szeretet mindig mozgás, és mindig teremtés

Ahol nincs szeretet, ott megszűnik a mozgás, és a rezgés

A szeretet alkot, ha nem lenne szeretet, akkor nem lenne teremtés, és Isten sem lehetne

Ha azon polemizálok, mi lenne, ha nem lenne szeretet, akkor a pokolban vagyok, és a pokol gondolataival foglalkozom

Ha megérint a Szeretet, akkor mozgásba vonz

Szabadságban vonz, mert az az értékes a mindenségben

Ha megérint a Szeretet, megmozdulok, használva a szeretetet

Ha az önszeretet alkotásai látványosak az elmúlóban, mennyivel inkább több a tiszta szeretet az el nem múlóban

Aki a Földön jár, az a kicsiben alkothat, ha akarja, az örök életre alkothat

Az Isten lényege a szeretet, és rész vagyunk Istenből

Tökéletesből tökéletesre alkotva, minden megfogható lényege a tökéletlenségünk

A tökéletes alkotás az, ami a szabad akaratában is tökéletes

Az elmúlás tökéletlenség, és kikeményedés

Ami tökéletes az örök

Aki a tökéletlenséget szolgája, az szolgája lesz az időnek

Az idő a szolgája a tökéletesnek

A szeretet mindig teremt, és hozzá tesz

Az első törvény tökéletes megtartása a második törvény megtartása

Akkor tudom a második törvényt, ha az első törvényben szeretek

Ha az egyik hibádzik nálam, a másik is hibádzik nálam

Ha az egyik hiányos nálam, a másik is hiányos nálam

Ha az egyiket tökéletesre tudom, a másik tökéletességében tudom

Ha az egyiket elhagyom, hogy a másikat tökéletesítsem, a másikat is elhagytam

Ha elzárom magam az egyik lehetőségétől, elzárom magam a másik lehetőségétől

Aki nem tudja a kicsiben, az egyáltalán nem tudja a nagyban

Ha tudom az első két törvényt az Isten szeretetében, akkor még meg kell tanulnom a szeretetemben

Ha megtanultam a szeretetemben a szeretetét, akkor kész vagyok az Isten országára

Amennyit tudok a szeretetemben a szeretetéből, annyit alkothat bennem

Ha meghalok a magam szeretetére a szeretetéért

Amikor meghalok az elmúló szeretetére

Tökéletesből nem tudok tökéletességre jutni, mert akkor hiányzik a döntésem

Tökéletlenségből tudok eljutni Isten tökéletességére, az Isten tökéletességében, mellette döntve

Elhagyva tökéletlenségemet, aki magamnak akar

A tökéletes szeretet nem ölelés

A második törvény nem az, hogy mindenáron adok

A bölcsesség sokszor mondja, hogy nem, ahhoz, hogy megtartsa az igenét

Ha a tökéletlenség mindent megkapna, amit kér, az biztosan elvinné az elmúlásba

Abban is tanulom a tökéletességet, mit adsz meg a kérésemben

Abban is tanulok a tökéletlenségemben, mi az, ami jó, hogy adok, hogy továbbadjam a tökéletességet

A töredékességemben a Tökéletesben tudok a Tökéleteshez vonzani

Töredékességem is képes befogadni, és tovább adni, tudva, töredékes vagyok

Ha a Tökéletesben, a töredékességemet nem tartod tökéletesnek, kiszabadít az a tökéletlenségedből

A második törvényben a töredékes szolgálva a töredékest

Az első törvényben vágyakozva a Tökéletességre

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.25 0 0 4926

Mikor vallástalanságomban megkérdezem, mikortól kezdődött a vallást, azt a kérdést kapom vissza, mikor kezdődött a vallástalanság?

És ez a két kérdés egyáltalán nem olyan, mint a tyúk és a tojás kérdése

És nemcsak korszakokról beszélünk, hanem az életemről

Mert a gyermekben ott szunnyad az ismeret, a felnőtt meg ott van, ahova elment

Ugyan az újszülöttnek minden új, mégis a szívében ott van a folytatás

És abban az ébredése

Ugyan hallomásból kapom, de a szívemből folytatom, amit a szívem előbb tudott

Az értelmem a lassú, neki van szüksége a vizsgálódásra

És amikor lehet mondani, tagadva kérdezek, az már a szívemből induló fájdalom eredménye, aki ösztönöz, hogy keressem, és találjam meg az igazat

Ha közömbös vagyok, és nem kezdek vizsgálódni, és ezért nem tagadok, becsuktam a fülem a jóra, akkor is, ha passzív vagyok a rosszra

Ugyan az a jó nekem, ha az arany középúton járok, ami valódi arany, de az sem nem közömbösség, sem nem passzivitás

Mert az a bátrak, és a felvállalók útja, akik levetik a közömbösségüket, és állást foglalnak, és vizsgálják, jó helyen vagyok?

Vallástalanságomban kilépek az ítélkezésbe, és most küzdök, hogy legyőzzem

Ha keres az igazságot, akkor megtalálom, és akkor az ítélkezéseimet is legyőzöm

Az igazság pedig azért elrejtett, mert aki sötétben jár, az nem lát, hiába szemlél

Az kezd el látni, aki leveti azt, hogy azt lássam, amit látni akarok

És mindenhol ott vannak a fények, ott világítanak, ahol él a vallás az ő hitében

És aki él a hitében, az mindenben lát, és mindenben szemlél

És minden ugyanazt mondja, dicsőít, és hálás a sorsában

A hitemet meg akkor kapom, amikor a szívem tanúsít az egyszerűségében

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.24 0 0 4925

Mikor a hitetlenek gúnyolódnak rajtatok, amikor azt látják, ugyanazt teszitek, ugyanúgy beszéltek, és ugyanúgy gondolkodtok, valóban gúnyolódhatnak rajtatok

Mikor abban bíztok, és abban nyugodtak vagytok, Jézus kiontotta értetek a Vérét, Ő megtette, és megelégszem azzal

Mikor amit a világ az egyiknek jelent, azt megkövetelitek magatoknak

És éppen nem akartok a másiktól különbözni

Jogos a gúny rajtatok

Jobb a gúny rajtatok, a jogos szégyeneteken, minthogy kényelmesen besétáljatok a halálba

Azt gondoljátok ellene mondotok a gonosznak

De az csak olyan, hogy fél szelet kenyérrel nem lehet jóllakni

Mert nem a sötétségben haladva kell a sötétséget legyőzni, hanem a világosságban kell kitiltani magunkból a sötétséget

És máshol nincs világosságom, egyes egyedül Jézusban

És ha világosságom van Jézusban, akkor már ellene is mondtam a sötétségnek, és győztem felette, legyőztem, és kitiltottam az életteremből

Azaz törekednem kell a jóra, amihez hozzá tartozik az áldozat, és a lemondás

És akkor eltöltesz vággyal a testvéremért, aki még sötétségben halad

És ha a Jézus vágya a vágyam, a testvérem már nem gúnyolódhat az igazságban

És nemhogy nem fog sokáig gúnyolódni, hanem majd elgondolkozik az igazságon, az Igazságban

És majd amikor eljön a gyümölcs beérések az ideje, és megcselekszi érted az áldozatot, majd részesül abból, ami a részem, és ami képessé tesz mosolyognom a szívem derűjében

 

Éppen nem békés a hitetlenségem

És éppen az az a hely, ahol valójában nem szeretek

Még azért szeretek abban, mert még nem tapasztaltam meg a szívem békés derűjét a jelenlétedben

És még gúnyolódom azokon, akik mást mondanak, és mást tartanak, akik nem tartanak, de mondanak

És hogy megértsem, nem szükségesek tömegek, csak egy szükséges, akiben jelen vagy, mert az már a megértésem

 

És amikor megtudom, csak egy szükséges az egyben, és az nem én vagyok, most igazán szégyenkezhetek a választásomon, és a kitartásomon a választásomban

Amikor szám mond Téged, és mégis magamat választom, amikor éppen választhatnálak Téged

 

Persze könnyű azzal takaróznom, hogy nem találkoztam legalább eggyel, aki magában hordott Téged

 

És nekem is könnyű takaróznom azzal, nem én vagyok az az egy, de nem is tudtam, hogy egy legyek, egy legyek Benned, ahogy egy vagy az Atyában

Idáig dicsérő szavakat kaptam, de kitől is?

Láttam a lába nyomán a vérét serkenni, amikor másokért küzdött az áldozatban?

A vérét serkenni, ami annyit tesz, magáról lemondva másokért cselekedni

 

Szavad azt mondja, kövessem lábad nyomát, ahol vércsöppek vannak

Keresztülszúrva, a szép, és kerek, dicsérő szavakat

Lemondva a kényelmemről a teljesen elégő áldozatokban

Megtalálva az egyet magamban

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.23 0 0 4924

 

Az nagy hiányosságunk, hogy elvették Mózes illetve Áron utolsó könyveit

Amelyben szemlélhető a mindenséget felemelő Irgalom

A módok, és az eszközök, a visszatalálásban az igazságba

A pokolban amitől rettegnek a pokoli lelkek, az az ítélet

Ami megállítja a további zuhanásukat

De nemcsak megállítja, hanem a kezükbe teszi abban a felemelkedést

Lehet mondani, lekötözöd a pokoli lélek szubsztanciákat a kőbe

Teheted, mert a lélek jellemzője, a szubsztanciális tartalma

És ahogyan szétosztod az elemeire, abban, amiben tisztul, újra egyesül

És amikor esik az eső, az nem csak a földi értelmezésben eső, hanem a lélek értelmezésében is áldása a lekötözöttnek

És nem gondolhatom, hogy az egyszerű, mert ha ránézek az égitestekre, és belegondolok korukba, akkor szembetűnő, hogy nem egyszerű

Mégis ami lekötözött, az kiszabadul, mert amit Isten elkezd, azt bevégzi

Így minden, ami még nem kapta meg a szabad akaratot, az törekszik Isten felé

A helyzete kényszerében, de nem kényszerítve

Abban fejlődik, és az meglesz, és megtörténik

És amihez az Isten hozzáadja az akaratát, az tökéletes

Ha szemlélem a természetet, akkor a tökéletest szemlélem

És amikor belemélyedek egy szegmensébe, akkor felismerem a tökéletességét, és a végességemet

Minden, amiben a gőg az úr, az lassul, egészen addig lassulhat, amíg olyan nem lesz, mint a kő, ha pedig olyan lesz, sóhajtasz egyet a fájdalmadban, majd kimondod, legyen meg az akaratod a kőben

És amint emelkedik a lélek szubsztancia, egyre jobban szabadabb helyzetbe emelkedhet

Rácsodálkozhatok, hogy természet minden teremtménye tökéletességre törekszik a helyzetében, egyedül az ember az, aki még ragaszkodik a kőhöz

Nem a formájához, hanem a tartalmához a gőgben, a büszkeségben, az ítélkezésben, és az uralom vágyában

Habzsolva, minél jobban kikeményedjen

Hogy ne keljen mozdulni a jóra

Aki nem tud, azt a tudatlanságában nem lehet megítélni

Ha ezért ítéletet nem kap, mást sem ért el a Földön

Aki pedig tud, de nem cselekszi a tisztát, az elítélhető, ha gőgöt vet, megkapja a lassulását, hiszen az a vágya

Ha pedig eljut a Tanítás hozzám, akkor már nem mehetek vissza a tudatlanságba, felelősséget hozott hozzám a Tanításod

De véletlen nincsen, csak meg nem értett helyzetek

Ha elér hozzám az intelmed, az azt jelenti, felkészültem a fogadására

Rajtam áll, mit teszek

A szeretet nemcsak az, hogy tisztán szeretek, hanem éppen elutasítom a lassulásom abban, hogy kivetem magamból a gőgöt

Ha gőg van bennem, a kérésem is gőgös, ha megemelném magam a kérésbe, akkor azt kérem abban, amit nem hallgatsz meg

Gondolnám a szeretetem határoz meg előtted, de sokkal inkább az alázatom

Mert ha még keményebb is lennék a legkeményebb kőnél, de ha alázatban fordulok Feléd, lehullik rólam a keménység, és feltöltesz engem magadból

Így könnyen megy, hogy olyanokkal találkozhatok a pokolban, akik sokra voltak hivatva, de nem engedték el a gőgöt, tudtak, és értettek, mégis ragaszkodtak a gőghöz

A mennyországban pedig mást nem találok, csak, és egyedül alázatos lelkeket

Tevékeny lelkeket

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.22 0 0 4923

Ugyan mitől van az, hogy egyszer elfogadunk, máskor meg nem

Ha tapasztalunk, akkor tudunk, akkor már nem kérdés a kérdése

És mitől van az, ha egyszer bemutatnak, akkor elfordulunk, máskor meg azonnal befogadunk

Persze, ha még a bemutatkozásom előtt vagyok, nem foglalkozok ezekkel a kérdésekkel

Ha valaki Veled jár, és látom, könnyem megy, hogy magam is befogadlak

Ha pedig valaki ontja magából a mérget, a gyűlölet mérgét, és nem akarok abban részes lenni, akkor is befogadlak, az ellenpólusodban, annak ellen mondva

Az elsőben, az örömödben, a másodikban, a bánatodban

Te tudod azt a pontot, amikor megnyílok

És nem tudatlanul nyílok meg

Hanem vizsgálva nyílok meg, vizsgálódom, amint felkelt az érdeklődésem, és egyre több igazolást találok

Hogy ég az égből, föld a földből

Égen tapasztalom az eget, és a föld nem tud elszakadni a gyűlöletétől

Magam meg megállnék az ég és a föld között a kényelemben

De az egy labilis pont

Ott a súlypont mindig kívül esik az egyensúly pontjától, így az eredménye mindig szenvedés

Hiszen a föld látja rajtam, az eget keresem, de nincs, Aki körbevegyen, és megvédjen a földtől

A földtől, aki önmagával van betelve

Nem bizonyosságban kezdem, de bizonyosságra juthatok, a hitben egészen biztos bizonyosságra jutok

Olyanban, amit a föld nem él, nem tapasztal, ezért sejtelme sincs róla, a kapcsolatról

Az Isten, és teremtménye közötti szoros szeretet kapcsolatról

Hiszen az a hit, hogy cselekszel, úgy cselekszel, hogy tudjam, Te vagy a cselekvő

És amíg nem élem a hitemet, nem tudhatom, ha akarnám, akkor tudnám

Ha meg nem akarom, nem tudhatom

Szeretném a csodáidban, de a legkevesebb, ami félrevisz az is több a soknál, mert attól kezdve arra számítanék, Te viszel és nem a lábaim

Ha látok valakit, aki Veled jár, azt látom, és láthatom

Igazából az is egy bizonyosság, de az nem kényszerít

Most már csak a tudás kell, az élet, és a halál tudása, hogy mi az, ami életbe visz, és mi az, ami a halálba

És a felelősség felismerése

És a felismerés, semmi sem történik, aminek ne lenne folytatása

És amilyen a történés, olyan a folytatás

Megváltottál minket a halálból, ha elfogadom, akkor az az életem

Ha meg a halálba akarok menni, nem akadályozod meg, mert az a szabad akaratom

Ha valakiben meglátlak Téged az igaz

És ha igaz, akkor dönthetek

És nem azt látom, védtelen, hanem éppen Tőled segített

 

Még mindig azon vagyok, amikor másban meglátlak, szeretném kényelemben

De ez az a pont, ami nem mehet, éppen a kényelmemben nem mehet

Hanem az erődben mehet, kitartva a Hozzád igazított akaratomban

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.21 0 0 4922

A gonoszság nyíltan használja, hogy dicsér, mintha jót cselekedne

Magam meg elhiszem, amikor elhitetnek, hogy jót teszek

A gonoszság támogatja a büszkeségemet, hogy amikor”jogos”, akkor nyugodtan sértődjek meg

Hogy meg ne bocsássam, véletlenül se mondjam ki a megbocsátás, a kiengesztelődés szavait

Hogy ne engedjek másokat tükörbe nézni, és meg ne történjen, hogy véletlenül tükörbe nézek

Igen, felelősség Istennel járni, és igen, mindig megmutatja a nyomorúságomat

Nem azt a nyomorúságot mutatja bennem, ami nincs bennem, hanem azt, amit elrejtek magam elől ugyanúgy

Azt mondhatom, a félszemű a bénák között a császár, magam meg nyomorék, és teljesen vak vagyok

Nyomorék vagyok a jóra, és büszkeségemben, és sértődöttségeimben teljesen vak vagyok

Persze, hogy menekülök a világosság elöl, hiszen rámutat a tehetetlen lábamra, és rámutat a szememre, amikor körbenézek a sötétben

Gyere, tanulj meg járni, gyere, nézz körbe, lásd meg azt, amit mutatok

Segíteni fogok neked

Nézz a szívedbe, és meg fogod találni a segítségemet

Szeretetláng Creative Commons License 2018.10.20 0 0 4921

Mikor ránézek a keresztedre, akkor nem értem, mégis, olyanná válik, amin keresztül elindulhat felém egy kis patak

Még éppenhogy csak csörgedezik, még nem is tudom, hogy elért hozzám a kegyelem

Az apostolok sem igen értették, egészen addig, amíg a feltámadásod nem hozta el számukra a világosságodat

Pedig nyíltan elmondtad, mi fog történni

És magam sem igen értem, egészen addig, amíg nem kényszerülök választás elé

Olyanná válik, mint egy messziről látható irányfény a hegyormon

És amint van személyes tartalma, úgy van egy általános tartalma a nemzedékeknek

És van egy igen személyes tartalma a nemzedékünknek

Olyan az, ami keretbe fogadja a Tanítást

És olyan az, ami felemeli, messziről látható legyen

Szentjeid felujjongtak a keresztben

És a nemzedékünk is felujjong a keresztben, amikor a rá váró szenvedés elszakítja a világtól

Kiszakítva a nemzedékünk gondolatait a földből

Ha megkérdezzük a nemzedékünket, nem kér a szenvedésből, de majd olyat tesz, mint a fiú, aki megköszöni az apjának a fenyítését, ami visszarántotta a mélységből

Áldva a rásújtó kezét, az ébresztésért

Majd a nemezékünkben is felébred a hála, amikor felismeri a szenvedés értékét, aki kirántotta a morajló örvényből

Ha nemzedékünk nem vállalja fel, hogy Veled beszéljen, nem lesz több ok arra, hogy megkíméld a szenvedéstől, attól, amit magának okoz, amit magunknak okozunk

Mert olyan a bűn, mint egy bumeráng, és ha megüti az eldobóját, ki más felelhet érte, ha nem az eldobója

A bumeráng a lendületét veszti, mire visszatár, a bűn pedig erősödve tér vissza, és belém mar

A kereszted nem a szenvedést dicsőíti, hanem a feltámadást

Mint ahogy magunk is feltámadunk a bűn halálából a tisztaság életébe, örök életébe, ha lemondunk a  föld uralmáról, ránk telepedő uralmáról

Ha pedig élünk, akkor Benned élünk

Ha elvetem a keresztedet, becsukom magam a sötétbe

Ha megragadom, felvállalva, követem a Tanításodat, ha megtartom, akkor öröm forrásává válik

Egyetlen fájdalom, és szenvedés sincs ok nélkül

Szomorú lehetek, amiért kaptam, és örvendhetek, mert kirántott a szomorúságának az okából

Az ébredésemben már ellene mondva, hogy szomorúságot okozzak

Nem azt üzeni a kereszted, hogy szenvedj, hanem azt üzeni, mond le az elmúlóról

És vállalj fel az életért 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!