Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 7 órája 0 0 4786

Aggodalommal tölt el az, amit látsz, amikor ránk nézel

Amikor a természet többi életére nézel, akkor a szemedben nincs aggodalom

Mienk a döntés, szabadságban, vagy lekötözöttségben

Máshol nincs szabadság, egyedül Jézusban

És amíg nem mondok igent Jézusnak, a vélt szabadságom miatt nem mondom

Mert abból indulok ki, aki vagyok

De nem ismerem magamat

Mert ha ismerném magamat, akkor rohannék, hogy kiszabaduljak a rabságomból

Szabadságomért maradok a rabságomban, mint ahogy a szeretetemért utasítom el a Szeretetet

Gondolataim addig látnak, amíg a szeretetem elér

Szabadságomba meg úgy megyek, ahogy, ameddig tart az alázatom

Látásomat majd megadod, mint ahogy a szeretetedet is megadod, amikor megjön az ideje

Persze, ha a kőhöz hasonlítom a szeretetemet, akkor büszke vagyok a szeretetemre

Mint ahogy a keserű leves is édes, amíg nem kóstolom meg az édeset

Amikor elutasítok, azt utasítom el, amiről nincs fogalmam

Te pedig aggodalommal szemléled, mikor veszek a jóízűből

Mikor veszek már magamhoz egy falatnyit

Olyan vagyok, mint a gyermek, aki elutasít egy ételt, anélkül, hogy ízlelné

A gondolataimmal is így járok, nem engedem be magamhoz az igazságot

Nem is mérlegelem, hiszen benne van a belépésben a lemondás, attól meg rettegek

Ragaszkodok az elmúláshoz, pedig a gyökereim örök földbe, az életbe gyökereznek

Amíg meg a rabságomat tartom szabadságomnak, addig aggódva figyeled, mit teszek

Nedves, és hideg barlangban tartom magamat, és nem vagyok hajlandó kimenni a tiszta és egészséges levegőre

Pedig kintről hallom, a hívásokat

Valóban kintről szólítanak, gyere ki az árnyékból, gyere be 

Szeretetláng Creative Commons License 1 napja 0 0 4785

Mikor kenyérrel eszek, csak úgy használom a kenyeret, ahogy használom, mint egy asztalt használom, hogy szolgáljon a feltétnek

És mikor megkóstolom azt a kenyeret, aminek megvolt a módja, megkapta az idejét, és törődését a készítésének, akkor megfordul a helyzet

Majd inkább a feltétet használom az asztalnak, és nem tudok betelni a kenyér ízétől

Összeborítok két szeletet, mi van köztük, annyira mindegy

És eltölti a számat, eltölti egész bensőmet a fenséges íze, mert fenséges, nem igazán találok olyan feltétet, ami olyannyira méltó

 

Ahol állok, úgy gondolom, jó helyen vagyok

Látom az asztalt, de nem terítem

Ha meg nem terítem, nem is ülhetek mellé

Mindennél többre tartod, hogy - magam - terítsem

Ha megterítem, megadod az ízeit

És akkor úgy járok, mint a valódi kenyérrel

Valódi kenyérrel, amire mindenki azt gondolja, ismeri, de mégis kevesen ízlelik

 

Látom az asztalt, és azt hallom, Szeretet

És azt gondolom, ismerem a szeretetet, hát gondolok, amit gondolok a Szeretetről

Nem terítettem, mibe merjek?

Faragd ki a tányérodat és telemerem

 

Előttem egy tányér, de nem méltó, nem méltó az ízes kenyérhez

Ha megízlelem az ízes kenyeret, felismerem, a méltót, és a fáj a méltatlan

Magam teszem a méltatlant, honnét vegyem a méltót

 

Bocsásd meg bennem a méltatlant, és add meg nekem a méltót

És mint a reggeli harmatnál, áttöri a párát a fényed

Meg van terítve már az asztal rákerült a méltó

 

Ó igen, és igen, az őszinteség le fogja győzni a gonoszt, az alázat meggyengíti az ördögöt, a szeretet leleplezi a Sátánt

És akkor már nem kívánom a Sátán kenyerét

 

Hanem kívánom a tisztaság kenyerét, és bensőm megtelik ízekkel

 

És már egészen mást gondolok a szeretetről, megízlelve a Szeretetet

Szeretetláng Creative Commons License 2 napja 0 0 4784

Igen, amit akarsz, az úgy lesz veled

Magam meg Hozzád megyek, estve, és reggel

És Rád nézek estve, és reggel

És Veled járom az utamat

Hitemben vezetsz

És a hitemben Rád nézek

És látom az Arcodat

És látom a mosolyodat, és a mosolygásaitokat

Szeretetláng Creative Commons License 3 napja 0 0 4783

Ha felébredtem, akkor felismerhetem a tűt, amin át kell mennem

Felismernem a fokát

Ahol Jézus általment

Felébredek, mert az akaratod, hogy ébredjek

És most jöhetek, az erőszakommal, hogy legyőzzek magamban mindent, ami nem Te vagy

Hogy legyőzzek minden földhöz ragaszkodásomat

Legyőzve a nagyságomat

Minden megkülönböztetést legyőzve magamban

Felvállalva mindenben, és mindenhol a bűnbánatot

A másik elé törtetésemet felismerve, és visszafogva magamat

Nem a magasságom számít, hanem az, hogy ne nézzek el a másik felett

Onnét indulok, hogy elnézek

Még az ébredésemben, átnézek

Igen, hogy kisebbé váljak

Hogy Te lehessél bennem minden

Átadva a nagyságom helyét bennem

Mindig Téged találva

A gyengében is Téged látva

Meghallva a hangodat

Keresve, amit mondani akarsz nekem

A hitemben találva, és a hitemben lelve

Felébresztve a szívemet, a jelenléted ösztönzéseiben

Nem rápakolva magamat másra, hanem emelve a másikban

Szolgálva, és szeretve

A békédben, békédből részesülve, és szétosztva

Megalázva magamat

Semminek véve magamat

Ha megtalállak Téged, megtalálom, ki vagyok

Meglátom a port a sárban

Meglátok mindent bennem, ami ragaszkodik a sárhoz

Ha elfordulok, ha feláldozom a földhöz ragaszkodásomat, akkor helyet veszel bennem

Az ébredésem a kegyelmed, és nem az érdemem

Ha kiharcolom a jelenlétedet, akkor az már az alázatom

Aki nem vagyok, majd kiegészíted

Aki vagyok, arról lemondok

Minden lehet a ragaszkodásom a földhöz, és minden lehet a ragaszkodásom az éghez

Aszerint, kit tolok magam elé

Ébresztesz, még magam tolom magamat magam elé, ezért szükséges a kegyelmed

Amilyen mértékben bennem a fájdalom a jelenlétedben, az bennem a föld

A ragaszkodásaim a fájdalmaim a jelenlétedben

Te nem adsz fájdalmat

A szeretetedet adod

Nem egyszerre hagyom el a fájdalmaimat, hanem egyesével, felismerve, és elrúgva magamtól azokat

Erőszakkal leszakítva rólam

Magam leszakítva magamról

Veszek egy Tanításodat, és megadod hozzá a helyzetet

És helyzetben felismerem, Te adtad, Te engedted

Mintha nem lenne megoldása a helyzetnek, de a megoldása a helyzetnek, adod, ha követem, amit tanítasz

Mintha mélység lenne alattam, és valóban mélység van alattam, acsarkodó farkascsorda

Magamat felismerve bennük

Elutasítva magamat

Áthaladva a tű fokán

Ébresztve az acsarkodókat

Még maguknak akarnak, az az acsarkodásuk

Abból ered a fájdalmuk

Minden fájdalmukban megtalálhatják a ragaszkodásukat magukhoz

Hogy ismerek, vagy nem ismerek, hogy ismerek, az nem ment meg engem a fájdalomtól

Hanem ha lemondok magamról

Úgy, ahogyan adtad a Tanításaidban

Nem nélkülözhetem a Tanításaidat, hogy majd megoldom

Hanem a szükségem a felismerések

Hogy azért legyek hálás, hogy én kaptam – a másikért kaptam

Hogy azért legyek hálás, hogy a másik kapott, azért hálás lehetek

Abból ébredek, aki kapott, az lemondott magáról

És akkor magamban is Téged talállak

A hálámban is lemondva a megkülönböztetésről

És a kéréseimben is lemondva

 

Szeretetláng Creative Commons License 4 napja 0 0 4782

Nyílj meg!

 

Mint egy lelki térben állok a Földön, már részben kiszakítva magam az ítéletből, már részben a szabadság boldogító ölelésében

Már nem a mélyben, de még a mélybe tekintve, és még nem a magasba, felfelé pillantva

Egy nap a földi élet, az ébredésem ott kezdődik, ahol a látásom

Ha se nem hallok, és se nem beszélek, akkor még nem látok

Amikor meghallom a Szavadat, akár Tőled, akár a szolgádtól, akkor megnyílik a hallásom

Ha megnyílik a hallásom, akkor megnyílik a beszédem

Ha testem nem hall, és a szám nem beszél, az az előképe az állapotomnak

Ami kép az időkre van hagyva

Hogy felismerjem a képben az időnket

Ami végén ott van, lezárom azt az időt, és ébresztek egy újat

Megérinted a fülemet, megnyitod, hogy halljak

És akkor megérinted a nyelvemet, hogy beszéljek

És micsoda kincs van a hallásban, és ugyanolyan kincs van a beszédben

Igen a beszédem ugyanúgy megörvendeztet, ha megörvendeztet a hallásom

Nem abból beszélve, aki vagyok, hanem abból véve, aki nem vagyok, attól, ahol a bőség

 

Nyílj meg, engedd, hogy megnyissam a füledet

Szeretetláng Creative Commons License 5 napja 0 0 4781

Amikor a szeretetedről akarok tovább adni szavakkal, a materiális szavak elég gyöngécskék, hogy leírják a szeretetedet

Hanem akkor, amikor befogadod a szeretetét, kinyílnak a szavak

És amikor az értelmemmel akarom befogadni a Szívedet, és az értelmem azon bolyong, hogyan tudsz befogadni a Szívedbe, akkor megtántorodok a Szíved tisztelete előtt

És az könnyen megy, hogy inkább megállok, ahelyett, hogy belépnék

És az is könnyen megy, könnyen mehet, hogy ha a Szívedet hallom, hogy a szeretetedet értsem

Abban nem tévedek el

De mégis több van abban, mint ahogy jelen vagy az Eucharisztiában, több van abban, mint amit az értelmem megfoghat

És amikor befogadlak a szívembe, tudom azt, megmagyarázni nem tudom, hanem minden porcikám tanúja a jelenlétednek

És ha a véges szívem képes befogadni a Lelket, a Végtelent, mennyivel inkább képes vagy befogadni a Szívedbe

És tanúságot teszek a Szívedről, hiszen tapasztalom, anélkül, hogy azt át tudná ölelni a megértésem

Lélek vagy, magam meg hozzá vagyok kötve a testemhez

És nemcsak hozzá vagyok kötve, hanem célomért enyém a testem vaksága

De hiába vak a testem, ha a szívembe költözöl

És ha rábólintok az akaratodra, akkor magam is tanúja válok a Szívednek

És tanúja leszek, hogy jó Benne, és éppen nem kijjebb akarok jönni, hanem még jobban elmerülni Benne

És ha már egyszer elmerültem Benne, akkor már nem lesz akkora bennem a világ csábítása, mert minden, ami a világé, az sekélyessé válik a szememben az összehasonlításban

Szeretetláng Creative Commons License 6 napja 0 0 4780

A Hozzád vezető út, keskeny és egyenes

A tisztaság útja a keskeny

De a tisztaság az terület, széles és virágzó mező, végtelenbe tűnő horizonttal

Ha nem vagyok a keskeny ösvényen, akkor a mezőn sem vagyok

A mezőn kívül van a nyomorúság

Megtűzdelve betegséggel

És ki ne akarna meggyógyulni?

És mégis, hogy a mezőre lépjek, nem olyan egyszerű nekem

Elhozzák nekem a hírt a békéről

A gyógyuláson keresztül vezet az út, a keskeny ösvényen a békémbe

Gondolnám, aki hozza a hírt, az meggyógyíthat, csak kis igazságom van abban a gondolatban

Mert az tud meggyógyítani, aki küldte a hírhozót

Várnám, hogy rám tegye a kezét a hírhozó, hogy meggyógyuljak, de azt mondja, tegye rád a kezét a hírküldő

A hírküldő meg azt mondja, higgyem el a hírt, amit nekem küld

Ha nekem kel elhinni, a hírt, ami hozza az örömöt, akkor a lényegben a saját sorsom felett döntök

A keskeny ösvényre lépek, ami mezőre visz, és elhiszem az örömhírt, és meggyógyulok

Abban a folyóban mosdok meg, ami a keskeny ösvényre mentemben vezet

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.17 0 0 4779

Ha a hűség és a barátság mezsgyéjén járok, akkor eljutok Hozzád

Ha a természetet figyelve, a természetben élek, eljutok Hozzád

Ha valóban keresem az igazságot, akkor eljutok Hozzád

Ha keresem a Bölcsesség Tanításait, akkor eljutok Hozzád

Ha megtartom a Tanításaidat, akkor eljutottam Hozzád

 

Hogy megtudlak, vagy Veled vagyok, az kettő

Hogy a magam útján járok, vagy követlek Téged, az kettő

Ha mögötted járok, akkor előtted is járok

Ha előtted járok, éppen követlek Téged

 

Ha különbözőségeket keresek, a különbségekben hasonlóságokat találok

Ha megosztanak, akkor vágyom az egységre

Ha a mélység belém mar, kikívánkozok a világosságra

Semmi sem tud Tőled távol tartani, ha Hozzád tartok

A távolmaradásom fájdalom, majd rájövök

 

Ha egyben megközelítelek, mindenben megközelítelek

Isten végtelen, a gondolatai is végtelenek

Ha elkezdem számolni, kiről gondoskodik, nem jutok el a számolásom végére

A mélységnek az imádkozás felesleges, és fárasztó, és időrabló

A magasságnak a tápláléka az imádkozás, és részévé válik, azzá válik, ahol szeretek

Az imádkozás nem kényszer, ha imádkozok, akkor az azt jelenti, ott szeretek

Nem a világot fájlalom, amikor imádkozok, hogy elpocsékoltam az idejét, hanem az imádkozást fájlalom, amikor túl sok időt rabol a világ magának, mert szeretnék többet a Veledlétből

Ha úgy lenne, hogy a fiatalság imádkozna többet, akkor az megkérdőjelezné az igazságot

Ha igazsággal körbevéve születek, teljesen természetes, hogy imádkozok

Ha nem ott születek, az igazság akkor is természetes, majd eljön az ideje, amikor megértem

Meghallom az igazságot, majd rádöbbenek az igazságra, magamhoz veszem, és nem tudok vele betelni

Az igazság hűségbe, és barátságba vezet

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.16 0 0 4778

Az első két parancs értelmével látszólag, és viszonylag jól elvagyok

Még ha nem is tartom be őket, nem lehet idegennek nevezni őket

Hogy szeressem az Istenemet - és Ő hogyan szeret engem, azon a kérdésen túl, hogy nem tudom felmérni a mértékét

Ő mindenek előtt úgy szeret engem, azaz téged, hogy értsem, engem, hogy azon az úton akar elvezetni oda, ahol örök boldogság vár engem, több, mint amit testem szerint érezhetek, hogy a szabadságomban vezet, a Tanításaiban vezet, felmérhetem a lehetőségeket, a különbségeket, és a következményeket

Akkor tud úgy szeretni engem, azaz téged, hogy cselekvő Társamként lesz nálam jelen, társam, és testvérem, nővérem lesz, és befogad a gyermekségbe

És elkezdem szeretni a testvéremet, úgy, mint magamat, akkor a lényegében, a jelenlétében szeretek

A Tanításainak a szellemében szeretek

És hogyan szeressem magamat?

Isten úgy szeret engem, hogy mértékkel

Ha teljes szeretetével úgy szeretne, ami felemelne engem az égbe, akkor megsérülne az akarata, mert az nem szeretet, ha az a szeretet kényszer

Sokszor mondja az akaratomra, nem, ha abban a káromat látja

Sőt sokszor olyan körülményekbe vezet, ami megengedi, hogy szenvedjek

Magam sem szerethetek, mindenen túl, mert az káros lenne arra, akit szeretek

Hanem csakis a jó mértékében

Adakozni sem adakozhatok, és ne adakozzak a mértéken túl, mert az káros

Káros az adóra, és káros az ajándékozottra

És ahogyan mértékkel szeressek, mértékkel gyűlöljek

Nem avval a gyűlölettel, ami a halálom

Mert mindent jogosan gyűlölhetek, ami a halálhordozója

Nem azt a beteget gyűlölöm, aki hozza, hanem azt a szellemiséget, ami elment a mértékétől

És szeretnem kell a testemet is a mértékében, és szeretnem kell a lelkemet is mértékével

Mind mérték alatt, és mind felette, és minden túlzások károsak rám nézve

Belénk helyezted az életösztönt, hogy ne ártsunk a testünknek

Belénk helyezted, hogy keressük az igazságot, és keressük a rövidebb utakat

Az állatokat ösztönnel vezeted, és abból nem léphetnek ki, bennünket meg megfontolásokban vezetsz

És ami nekem jó, és kellemes, az a testvéremnél is ugyanaz

És ami fáj nekem, és kellemetlen, az a testvéremnek is ugyanaz

Így ha a testvéremet magamból indulva szemlélem, akkor jól szemlélem

Először megkeresem az önszeretetem helyes mértékét, és akkor megtudom a testvérszeretetem helyes mértékét

A szeretet az mindig szemlél, elmélkedik és eldöntve szeret

Nem hallgat, amikor beszélnie kell, és nem beszél, amikor hallgatnia kell

Ráfigyel, hozzá tesz, és magához vesz a tapasztalásokban

Annál többet nem árthatok, ha mindig bólogatok, főleg, ha mérték nélkül dicsérek

Különösen a dicsérettel tudok a halál gyűlöletével gyűlölni

Nincs abban bennem sem ráfigyelés, sem elmélkedés

A dicséretnek is van jó mértéke, az alázat annyit kaphat, ami nem rengeti meg az alázatot

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.15 0 0 4777

Nem történik semmi, ami már ne történt volna meg

És valamit már elhagytam, de még nem értem el a célomat

Akkor érem el a célomat, amikor lejár a Földre kitűzött időm, és magadhoz ölelsz, mint visszatértet, megkerült gyermekedet

Nincs megírva, mit teszek, hanem az történik, ami az akaratom

Ha elmondod, mi történik velem, az nem az akaratom befolyásolása, hanem közlöd a tényét, és az a segítségem

Egy égi nap a földi éveim, akkor kel fel az égi napom, amikor megérinthet a kegyelmed

És arra építkezem

Mindig vannak mögöttem, és mindig vannak előttem

A mélységemben is adhatok világosságot, akkor is, ha az csak pislákol

És akkor is vehetek világosságot, ha fényoszlopot emelek keleten

Az alázat, és az engedelmesség győz a mélység sötétsége felett

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.14 0 0 4776

Azt könnyen adhatod, hogy nálam, nálad legyen a kegyelem

És az könnyen jön, hogy a Kegyelem jelenlétében felemelkedem

És akkor kettő a választásom

 

Az elsőben biztos vagyok magamban

A másodikban átérzem, bűnös vagyok, esetlen, és méltatlan vagyok

 

Az elsőben felemelt a kegyelem, és magabiztos vagyok, és az vagyok

És nem hála van bennem, hanem ha belegondolok, méltatlankodok, hogy segíteni kellett nekem

 

A másodikban felemelt a kegyelem, magához ölelt a kegyelem, és a semmiségemet érzem, és a hálát érzem

És rohanok megköszönni Neked

 

Az elsőben enyém az önösség, bár olyan biztosan magabiztos vagyok, élek

A másodikban enyém az alázat, és a hálában befogadtam a szeretetet a Szeretetben

 

Két esemény bennem

Látszatra ugyanaz az esemény

Ugyanabban a kezdetben

Az elsőben a gyűlölet a társam, a másodikban a Szeretetet

És ha akkor beszélhetnék veled, akkor az elsőben azt mondod, nem ismerlek Téged, míg a másodikban megölelsz

 

Hogy eljön hozzám a Kegyelem, és bemutatkozik nekem a szeretetében, az még nem az életem

 

Hanem az lesz az életem, ha elmegyek Hozzá, és bemutatom Neki magamat, a köszönetben

És ahogy közelebb kerülök Hozzád az akaratodban, az engedelmességben, úgy kisebbedek

És érzem, és mondom, itt a Te hűtlen és rest szolgád Uram

 

Önmagában a hit semmi

Hanem a jelenlévő Kegyelem befogadásában, és cselekedeteiben lesz valami, lesz az életem

Tudva, és átérezve, Te vagy a cselekvő

 

És az nem véletlen, ha megadod a kegyelmedet, akkor megengeded a mélységnek, keressen fogást rajtam

És akkor eldöntöm, megtartom a kegyelmedet, vagy eltolom magamtól

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.13 0 0 4775

A többes szám első személyének a takarásában jól el tudok bújni, hogy ne vegyem magamra az első szám első személyében

És az egyes szám első személye a második személy, aki az első személye

 

Szükségem van arra, hogy tornásztassam az elmémet, mert az igazság keresésében szükségem van az elmémre

 

Amilyen mértékben hozzám érhet a Sátán, akár fizikailag is szenvedve, olyan gyenge a hitem

Minden kísértése provokáció rajtam, hogy megküzdjünk

Ha megküzdünk, győzött

Sokkal inkább legyőzöm Jézus Szent Nevével

Minden támadása, amit úgy ad, hogy felismerjem, ha a 666-ban támad, félelemkeltése bennem, azaz benned

Mért nem mosolygok azon?

Hiszen hatalmat kaptam a segítségül hívásában, Jézus segítségében

Így hatalmam van visszafordítani a 666-as számot a megszentelődésre

És hatalmam van mindenkit elragadni, akit elragadott, és felhasznál ellenem, azaz ellened

Ha Jézusban vagyok, hatalomban vagyok, Jézus hatalmában

És minden hiányosságom, és gyengeségem, minden hiányzó képességeim az erősségeim, mert azokban könnyen lépek be a tökéletességbe

Segítik az alázatomat

Ha nem bújok el abban, hogy másnak mondod, hanem úgy veszem, nekem mondod, akkor az úgy van

Ha magamra veszem, cselekedj, és cselekszem, legyőztem a Sátánt, hogy fizikailag nekem árthasson

Ha ellenem küld megtévesztetteket, megtartom őket, az imádság karjába veszem őket

Amiben ígéretet adtál, és azt, amikor ígéretnek veszem, az ígéretté válik

A megváltásom a megváltásommá válik, amikor megteszem az akaratodat

Az akaratomban kivetem, eldobom tőlem az egyes szám első személyét, és az akaratodba helyezem

Megcserélem a föld sorrendjét, aki mindig ijesztget

Ha visszahelyezem a sorrendet, az eredeti állapotába, nem marad a világnak ereje az ijesztgetésre

Ha meghalok az önös akaratomnak, akkor meghaltam a halálnak, és abban nemcsak feltámadtam, hanem hatalomra jutok

Amíg akarom a hatalmat, nincs részem benne, ha részese leszek, az enyém lesz

Részesedésben vagyok részese a hatalomnak

Azon vagyok, hogy felismerjem a hiányosságaimat, a számosakat

És azon vagyok, kiegészíts engem

Jézusban van a győzelmem, és a gyűlölet megsemmisül

A tökéletlenségemben, és a töredékességemben haladok a Tökéletes irányába

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.12 0 0 4774

Mikor azt gondolom, magamnak szerzek, a világ szerez bennem, eladtam magam a világnak

Amikor elveszek, ugyanúgy gondolkozva magamért, ugyanúgy eladtam magam a világnak

Mikor azért veszek el, hogy elvegyek a másiktól, bennem szeret a gyűlölet, a halál szeret bennem, eladtam magam a halálnak

 

Mikor próbálok jó lenni, de úgy akarok jó lenni, hogy magamért akarok jó lenni, akkor is a világnak vagyok eladva, mert a jószándékom mögött az igazi akaratom magam vagyok

 

Ha keresem az akaratod, és különösen a kicsiben keresem az akaratod, és a jót egyszerűen azért teszem, hogy tegyem a jót, megvetve magamat, akkor eljött hozzám az Isten országa

 

Ha valaki elvesz tőlem, és imádkozva érte, keresem az akaratod, lemondva a gyűlöletről, nem lesz károm

Látszatra elvesznek, de Te megtartasz, hiszen imádkoztam a másikért

Ami a szükségem, az meglesz, mert abban megsegítesz engem

 

Ha egy olyan nemzetet kihasználnak, aki szeret Téged, és teszi az akaratodat, hiába jönnek hozzá furmánnyal, Te vagy az ország forrása

Ha felismeri a kihasználót, és az imádságába veszi, nem lesz kára az országnak, sőt

 

Szemem takart, mert előtte a testem, nem látom az értékeset, és nem látom az értéktelent

És nem látom mi lesz az előnyöm, és a hátrányom

 

Ha a szívembe veszem az első két parancsot az egyben, akkor nem tévedek el, minden hátrányomat az előnyömmé teszed

 

Előnyömmé teszed lélekben, de ami a lelken, a lelkemen, az kikívánkozik a napvilágra

Hogy az elveszett rádöbbenjen, eltévedt

Mert ott van az igazság, ahol a béke

Ha megtalálom a békémet, megtaláltam az igazságot, ami az első két törvényből emelkedik

 

Nem olyan könnyű lemondanom a világ kínálta hajszolásról

Ha pedig megtaláltam a békémet a békédben, nem akarok arról lemondani

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.11 0 0 4773

Az nagyon érdekes, hogy amikor távol vagyok Tőled, egyáltalán nem érzem, hogy tökéletlen vagyok

Sőt inkább azt érzem, hogy alapvetően jó vagyok

És amikor könnyedén meg tudom nevezni a bűneimet, akkor sem igazán érzem magam bűnösnek

És evvel ellenben, ellentétben, amikor megismerlek Téged, és amilyen mértékben ismerlek Téged, olyan mértékben érzem a kicsinységemet, alkalmatlanságomat, és érzem bűnnek, már a bűn gondolatait ugyanúgy

Ha tehát Téged látlak, akkor magamat is látom

És amilyen mértékben szemléllek, olyan mértékben látom a valómat

 

Hogy azt mondjam, tartsatok bűnbánatot, azt olyan komolyan veszitek, amennyire távol vagytok a bűntől

És hogy megrengesselek téged, aki nem érzed bűnösnek magadat, ahhoz meg kell rajtad repesztenem a burkot, ami nem engedi át, hogy lássál

Ez a burok pedig az, hogy mindenben magadat látod

Lásd meg az Istened műveit, hogy meglásd az Istenedet

Az Istenedet, Aki az Istenem

Ha meglátod az Istened, akkor meglátod magadat annak, aki valóban vagy

Nézz körbe, és keresd a Tanításait, mert ha megtalálod a Tanításait, nem kevesebbet találsz meg, mint azt, Aki adta

És ezek nem kevésbé kemény szavak, mint azok, tarts bűnbánatot

Igen, szakítanom kell a bűneimmel, hogy megtaláljam az igazságot

Az igazság mindig adja magát, én nem teszem magam az igazsághoz

Minden porcikám vágya teljesedek be, és beteljesedik a békém, ha megtalálom az igazságot

Az alkalmatlanságomhoz jön az Irgalom

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.10 0 0 4772

Az igazi megtérésem az, amikor felajánlom Neked az akaratomat

Abból csodálatosan ki tud virágozni, hogy felajánlom magamat a Szűzanyának

Azzal is jól el tudok lenni, hogy tudlak, de nem ajánlom fel az akaratomat, aszerint tudsz bennem tenni, vagy nem tenni

Nem úgy cselekszel bennem, hogy nincs a hátamon izzadság

Sokkal inkább akkor, amikor izzad a hátam

Tenném csodákban, a kényelmemben, de azt várod, az izzadságomban

Befelé hallgatva, hallgatózva igazodva, az elmémben kutatva a Tanításaidat

A szívemben, és elmémben, törekedve a csendre, hogy észre tudjam venni az akaratodat

És akkor mindenben közölsz, és akkor mindenben értek

Sokkal inkább egészen finom érintésekben

És ha ugyan tudok, de nem merülök el a csenden, és ha nem tudok, de nem is akarok tudni, nem akarlak megismerni, akkor a fájdalmad a Szívedben, és a fájdalma a Szűzanyának, a szülő fájdalma a gyermeke után, aki önként rohan a halálba

És mondhatnám, akkor mért nem állítasz meg az utamon

Éppen azt teszed, de erőszakkal nem teszed, hanem csakis az akaratomban teszed, ha elfogadom az akaratodat

És amikor olyan helyzet jön, ami a látszatra megoldhatatlan

Akkor is azt várod, ismét és ismét ajánljam fel az akaratomat, hogy cselekvő lehess bennem, amikor lecsöppennek a homlokomról az izzadságcseppek

Ha türelmetlen vagyok, nem cselekedhetsz, mert a cselekvésed feltétele a bizalmam

Amikor cselekszel, alakulok

A hitet öltöm magamra, amikor felajánlom az akaratomat

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.09 0 0 4771

Ha kelet felé fordulok, akkor a hátam a másik irányba néz

Nem tehetem, hogy egyszerre két irányba fordítsam az arcomat

És nem tehetem a világban, hogy egyszerre két irányba adjam az akaratomat

Hogy hol járok, az önmagában semmi, hogy milyenek a körülményeim, azok is semmik

Az akaratom a meghatározója, merre tekintek

Amerre tekintek, azaz, amin töprengek, aszerint vagy nem történik velem semmi, vagy éppen, az ég felhői közé emelkedek, ahol talállak

Vagy töprengek a Tanításaidon, és avval élve a pillanatot, vagy elodázom a pillanatot a világért

Vagy a világ felett járok, jól használva a világot, vagy elmerülve a világban, lesüllyedve a sötét mélységbe

Ha töprengek a Tanításaidon, akkor már ki is emelkedtem a világból, akkor is, ha ezerszer nem érdemlem meg a magasságot

Hogy eldobjak mindent, ami a mélységbe húz, azaz a fájdalmak okozásait, azt tehetem

Ha nem töprengek a vezetéseden, nem találom meg a mélység engem lehúzó köveit

Ha azt gondolom, méltó vagyok a magasságra, de nem vagy nálam, akkor tévedtem

Hozzá vagyok kötve az ítélethez, és más nem oldozhat el, egyedül a kegyelmed

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.08 0 0 4770

Erre is egy halottas menet, arra is egy halottas menet, és közben jól elbeszélgetnek a halottak egymással

És amikor meghallják az élet hangjait, nem értik

Magam is mikor haldoklok, nem tudok, és amikor haldokolsz te sem ismersz

Majd amikor feltámasztasz, rádöbbenek sanyarú sorsomra, önként vállalt sorsomra

Engem sem más öl meg, és téged sem más öl meg, még akkor sem, ha azt szeretnénk magunkkal elhitetni

Erre is jár valaki, és arra is jár valaki, aki életet ültet

Előtted járnak, és jársz utánuk, kezedben az élet vizével

Vízzel hintesz, és bort ízlelnek, bort ízlelek, mikor vizeddel meghintesz

Tékozoltam, és habzsoltam, de ezt a bort még nem ízleltem

Megízlelem, és eltölti a bensőmet

A tékozlást elrúgom, a habzsolást nem kérem, a borhoz nyújtom a serlegemet, kérek még

Engemet is feltámasztasz, és téged is feltámasztasz, ha nyújtod a serlegedet töltésre

Halott voltam és nem hallottam, és felébredtem, és meghallottam mellettem a halotti énekeket

Néztem, és nem láttam, hova tettem, ami hírt nekem üzentél

Megüzented, hogy megváltottál, megszólítottál, lépj ki a halálból

Amit kértél, megtettem, és megérintettél a tüzeddel

Vizet nyújtottál, és tűz fakadt a szívemben

Előttem két serleg, az egyikből nem kérek, a Tiedből kérek még

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.07 0 0 4769

Az könnyen megy, hogy ömlik belőlem a szó, és a gondolat, és lényegben mégsem mondok semmit

A nagyságom szavai jönnek akkor belőlem, anélkül, hogy meglátszana a nagyságom

Nem fordulok a szívembe, egyedül az értelmem tekereg maga körül

 

Szívesen elkalandozom, holott otthon kellene járnom, hogy betérj a kertembe

Ha nálam vagy, a szavaim sem lesznek olyanok, amiket könnyen elsodorhat a szél

 

A magam életéről döntök

Mert döntök, ha nem döntök, az egy kemény döntésem

Az életem, és a halálom felett döntök

Vagy üres szavakban, vagy megtöltve tartalommal

 

A Szavadat úgy adtad, ha akarom, nem ismerem fel azokat

Vagy testi kérdésekkel foglalkozok, és nem küzdök meg a lelki kérdésekért, és nem is távolítom el magam a haláltól

Vagy elvetem a testem kényelmét, aki heverészne a földön, és felvállalom a kérdések kutatásait

Kérdéseket, amik választ hoznak

Ha helyet veszel nálam, akkor a beszédemben is ott lesz a tartalom, akkor is, ha szinte az együgyű beszéd

Mint mikor egy szakács nem foglalkozik az ízekkel, és csak szépségre törekszik, vagy éppen arra törekszik, ami ízeket összehoz

 

És nem egyszerűen arról van szó, hogy azt egyem, ami ízlik, hanem arról van szó, örök életet nyerek az életedben, vagy az örök halált magamtól

Hogy az értelmem kutat Téged, arra nem lehet azt mondani, hogy semmi, de ha a tetteim kutatnak Téged, arra lehet mondani, az valami

Jó, ha az értelmem kutat, de az igazán jó az, ha a tetteim követik a kutatásaimat

Elvetve a kényelmemet

Mert a föld halált hozó lehelete a kényelmem

Mert az nem akar

Lehet, hogy a rosszat sem akarja, de mégsem cselekszi az igazat

Kevésbé tévedek el, kevés szavakkal

Inkább ösztönözzél, hogy beszéljek

Először megvárod, hogy meghaljak a halálnak, és életet lehelsz belém a szereteted tüzével

Majd megérteted velem, hogy amit kaptam, nem magamért kaptam

Ha tovább adom, attól kezdve az enyém lesz

Ha a mélységben járok, egyedül járok, és az mindegy mennyien vannak mellettem

Ha a magasságban járok, nem vagyok egyedül, akkor sem, ha nem látsz senkit mellettem

Olyan hegyre tartok, amihez magam hordom össze a magasságot

Amit adok, abból kapom

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.06 0 0 4768

Az üdvösségre vezető út két pontot köt össze, a láthatatlan híd összeköti

Ahonnét elrugaszkodhatom, ahol a hídra léphetek, onnét nem láthatom a hidat, mert onnét nem látható

Ha látnám a hidat, nem ismernék meg

A másik pont, ahova tartok, onnét jól láthatom a hidat, és bólintok arra, hogy a másik pontról nem látható, és örülök, és hálás vagyok, hogy abból a pontból nem látható

És azt mondod, az első pontot lerombolod

A hidat meghagyod

Hogy a fájdalmaimban, a nélkülözéseimben, a kényszerű helyzeteimben kinyíljon a szemem

És ha kinyílt, ha akarom, rálépek, ha akarom, nem lépek arra a hídra

Nem akartam felismerni az első pontot, ezért nem ismertem fel

És abban rád kényszerítem, hogy megengedd magamat rajtam

Egy korszakot lezársz, lezárod a két pont, a két part korszakát

Hogy kivezesd azt a szenvedést, amit az első pont kiönt

És minden megváltozik, és minden átalakul

Az első korszakból nem lehet átvinni az első pontot, de az elérhető, hogy ne essek saját magam saját magamra

A Jeruzsálemi templomnak adtál még negyven évet, hogy elutasítsa az első pontot

Az első pont következményei a következményeink

Ki az a bolond, aki azért választ kerülő utat, hogy betérjen a mocsárba, sőt, hogy éjszaka kellős közepén lábaljon át a mocsáron, amikor van rövid, és egyenes, és száraz lábbal járható, igaz, keskeny ösvény

A két pont között keskeny az ösvény, a hit és bizalom hídja van közöttük

Ha előre nézek, nem ingok meg a mélység félelmes kinézetétől

A túlsó partról bólintanak, és integetnek, hogy legyen bizalmam az első lépéshez

És ha már léptem, lesz összehasonlítási alapom, és a következő lépésem abból az összehasonlításból indul, és erőteljesebb lesz, mint az első lépésem

És a két pont között elemzek, és az az elemzésem az utam sava és borsa

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.05 0 0 4767

Ha veszem a Szavadat, a lelkembe ülteted a magodat

És ha egyszerűséget veszek, és elmélkedést veszek, kiindulva a magodból, akkor megöntözöd

Úgy öntözöd meg, hogy találkozom elfelejtett Neveddel

Pecsétet teszel a szívemre, és pecsétet teszel a homlokomra, az élet pecsétjét, és megtudom, nem vagyok sem árva, és se nem vagyok egyedül

És akkor kezdődik a földi napom hajnalkeltéje

És mindent máshogy látok, más összefüggésekkel látok, és mindenben eredményt látok, látom, honnét indul, és merre tart

És meglátok gondolatokat, a szépeket, és a tévelygőket

És amikor meglátom a szükséget, mert meglátom, mert akarod, hogy meglássam, megadom hozzá az enyhet, amikor imát formálok

És a Lelked megadja az ütemet, majd amikor szükséges, siettet, de alapvetően arra tanít, megformált gondolatokban, erővel, hogy erő áradjon ki az imámból

És meglátom, ahogyan a kiáradó világosságod elkezdi ültetni a magokat, és a segítségedet, ahogyan rá teszed a pecsétedet

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.04 0 0 4766

Mikor feláldozzuk a bikák és kosok vérét az oltáron, igen, mikor feláldozzuk a bennünk zajló, jégtáblákban bennünk zajló világot

Mikor elfogadjuk az áldozatodat, és felvállaljuk a teljesen elégő áldozatot

Igen, mikor felvállaljuk a figyelmet, győzve a pillanatot, legyőzve az időt

Megtörténik bennünk a legtöbb, ami történhet, amiért testet vettünk, mert testet vettünk, hogy legyőzzük a testet

Magunkban dúló háborúban

Mert vagy a jeges sodrással megyünk, és visz minket, vagy megállunk a sodrással szemben, és kitartunk

Ha megállunk a sodrással szemben érdeket sértünk, a sodrással tartók érdekeit

Ők nem sértik az érdekeinket

Saját érdekeiket sértik

Feláldoztad értünk a Testedet, és a Véredet, ha ebből a Testedből, és Véredből fogyasztunk, legyőztük a világot

Nem erőszakot véve a világon, hanem erőszakot véve magunkon, kiöklendezzük a bensőnkből a világot, minden vágyával, és képmutatásával

És többet nem adhat az élet, minthogy fehéren és feketén elénk teszi az igazat

Meggyötörve engem, az igazság utáni vágyamban

Ha teszem az igazat, akkor felismerem az igazat, ha csak addig jutok, beszélek róla, akkor még nem jutattam el semerre

Vagy kötődök a végességhez, vagy feláldozom a bikák és a kosok vérét, feláldozva bennem a világhoz kötődő gondolatokat

Ha keresem az igazat a Szavad lenyelésében, bizony keserű lesz, és majd abból édes

És ha megízleltem az édeset, majd abból mosolygok, úgy mosolygok, mint aki tud valamit

Mért ne irritáljam a sodrással haladókat?

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.03 0 0 4765

Felmegyek a város fölé, hogy lenézhessek a városra, a felhők fölé emelkedve

Elmegyek az Isten Anyjának az édesanyjához, hogy megszülethessen bennem az Isten Anyja, elhozva nekem a Gyermekét

A Gyermekét, Aki atyai

Senki sem megy fel a város fölé, aki nem akar felmenni

Aki fel akar menni, az könnyen felmegy

Aki felmegy, az legyőzi a világot, és ott lesz a lábainál a város

Ahol egy a Lélek, és a Lélekben egy a gondolat

A felhők közé emelkedve

A rétre, ahol kápolna emelkedik

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.02 0 0 4764

Építsd fel a Szent Anna réti kápolnát

 

Sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem jelenvalók, sem jövendők,
sem magasság, sem mélység,
sem hatalmasságok,
sem egyéb teremtmény
el nem szakíthat minket a Te szerelmedtől

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.01 0 0 4763

Világnak mondjuk a gonoszságot, mert a világból származik a gonoszság

A világ eredete a bukás a megtévesztésben, és az eltévedésben

Minden látható lekötött, a muszájba van kötve

Az Irgalom kötötte a muszájba, hogy feleszméljen

És befogadja az igazságot, hogy befogadja Tanításokban az igazságot

Beletéve az ösztönzéseket a jóra

A növény és állatvilágot a szelleme vezeti az ösztönökben

Az embert a lelkiismerete vezeti, a lelkiismeretében szólal meg a szelleme

Majd az ébredésben a találkozásban

Nem múlik el semmi, csak átalakul, az akaratának a tükrében

A Föld után jön a kevés lehetőségben a sok megméretés

A Földön van a sok lehetőség, a segített lehetőség

A világmindenségben a világmindenségnek a szívének a Föld a szív idege

Kihasználhatom, mert arra adatott, hogy kihasználjam

Minden világ meghatározza a saját sorsát a Földön, majd azt követően

Az azt követően az nagy meglepetés azoknak, akik nem használtak, akik nem éltek a lehetőségekkel

Kiárasztod a Tanításokat, akik akarják, azok felcsipegetik

Az első két törvényen nyugszik az egész mindenség

Minden más törvény nem más, mint az első kettő formája

Aki a kettőből egyet vesz, az nem jut el a tökéletességre, magában fő, olyan, mint a zöldség nélküli kőleves

A két első törvény összetartozik, egy, és örök

Ha megsértem az egyiket, akkor megsértem a másikat

Ha a szívemből átölelem az egyiket, akkor elvezet a másikhoz

Ha nem jutok el az Istenhez, azért nem jutok el, mert nem jutottam el a testvéremhez

A gonosz is szeret, de mazsolázva

A tiszta megkülönböztetés nélkül szeret

Ha befogadom a szívembe az Istent, akkor kivetem a gyomromból a megkülönböztetéseket

Ugyan szenvedésekben, de mégsem abban a nyomorúságban szentelődök meg, mint a tudatlanul meghaltak

Hanem Isten békéjében, és segítségében, a legrövidebb úton, és folyamatos segítő Tanításaiban

A béke szigetét teszi a szívembe, és egyre növekszik

Túlhaladva rajtam, hozzám visszatérve

Örvendezve, és ujjongva

Paradicsommá téve a földet a jelenléteddel

Dúskálva a kincsekben, kincsekben, amik odaát is kincsek

Aki tudatlanul hal meg a halálban, az hasonlatos a kőhöz

És lehetek a legkeményebb kő, ha engedem a napnak, hogy melegítsen, felmelegít 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.31 0 0 4762

A Szavad olyan szikla, amire nyugodtan építkezhetek

És a kötőanyag hozzá a csend, a szívem csendje

Az elmélyülésem a Szavadban

 

Ha megszenvedtet a Sátán, az nem az ő hatalma, hanem a gyengeségem

Mert ha jelen vagy nálam, nem tud megszenvedtetni

A Szavadból építem fel, hogy jelen legyél nálam

Felépítem a hitemet, adod, és befogadom

 

Többnyire olyan vagyok, hogy szép időben nem gondolok a borús időre

Ha pedig vihar jön, akkor fejvesztve védett helyre menekülök

Tehetném, hogy a vihar ne árthasson nekem

 

Addig könnyen és kétségek nélkül hihetek, amíg nincs nehézségem

Ha pedig nehézségek jönnek, akkor megingok, a legkisebb rezdülésére a szélnek megingok, ezt teszem

 

Ha könnyűben nem foglalkozok a hitemmel, és ha nehézségekben Neked állok, segítségedért könyörögve, ingatag vagyok

Ha a nehézségeken kívül is építem a hitemet, kérek, és adok, akkor a nehézségekben sem ingok meg a bizalomban, a beléd gyökerezett reményemmel

Ha azt mondom, bármennyire megversz, akkor is szeretlek, együtt vagyok Veled, és nem veszítem el a reményemet, akkor sem, ha minden össze is omlik körülöttem

 

Amennyi a bizalmam a nehézségekben, annyi lesz a segítséged azokban

 

És ha mindenhol, és minden helyzetekben bízom Benned, akkor mindenhol, és minden helyzetekben megsegítesz engem

 

Ha nem úgy vagyok, hogy szükségben azonnal rohanok Téged keresni, hanem minden pillanatban azzal érlek el, hogy a szívembe fordulok, akkor cselekvő leszel bennem

 

És nem várom meg a szükséget, hanem felhasználom a pillanatot, függetlenül attól, hogy éppen jól, vagy rosszul megy a sorsom

 

A külsőségek csodáit nemigen engeded már az időnkben

Hanem a bent csendjében kiesdekelt tartalmi csodákat szereted

 

Majd a külsőségekben is alakítod a sorsokat, ha a bent csendjében megragadjuk a bizalmunkat

 

Ledőlnek akkor a félelmek mindent takaró hegyei

 

Nagy jel íródik az égre, a felhőkbe emelkedettek szívéből

 

Ha még a nehézségekben kétségbeesek, van még útszakasz, amit megjárjak

 

Onnét indulok, hogy ínségemben kérek, és oda jutok, bizalmamban kérek

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.31 0 0 4761

A Szavad olyan szikla, amire nyugodtan építkezhetek

És a kötőanyag hozzá a csend, a szívem csendje

Az elmélyülésem a Szavadban

 

Ha megszenvedtet a Sátán, az nem az ő hatalma, hanem a gyengeségem

Mert ha jelen vagy nálam, nem tud megszenvedtetni

A Szavadból építem fel, hogy jelen legyél nálam

Felépítem a hitemet, adod, és befogadom

 

Többnyire olyan vagyok, hogy szép időben nem gondolok a borús időre

Ha pedig vihar jön, akkor fejvesztve védett helyre menekülök

Tehetném, hogy a vihar ne árthasson nekem

 

Addig könnyen és kétségek nélkül hihetek, amíg nincs nehézségem

Ha pedig nehézségek jönnek, akkor megingok, a legkisebb rezdülésére a szélnek megingok, ezt teszem

 

Ha könnyűben nem foglalkozok a hitemmel, és ha nehézségekben Neked állok, segítségedért könyörögve, ingatag vagyok

Ha a nehézségeken kívül is építem a hitemet, kérek, és adok, akkor a nehézségekben sem ingok meg a bizalomban, a beléd gyökerezett reményemmel

Ha azt mondom, bármennyire megversz, akkor is szeretlek, együtt vagyok Veled, és nem veszítem el a reményemet, akkor sem, ha minden össze is ömlik körülöttem

 

Amennyi a bizalmam a nehézségekben, annyi lesz a segítséged azokban

 

És ha mindenhol, és minden helyzetekben bízom Benned, akkor mindenhol, és minden helyzetekben megsegítesz engem

 

Ha nem úgy vagyok, hogy szükségben azonnal rohanok Téged keresni, hanem minden pillanatban azzal érlek el, hogy a szívembe fordulok, akkor cselekvő leszel bennem

 

És nem várom meg a szükséget, hanem felhasználom a pillanatot, függetlenül attól, hogy éppen jól, vagy rosszul megy a sorsom

 

A külsőségek csodáit nemigen engeded már az időnkben

Hanem a bent csendjében kiesdekelt tartalmi csodákat szereted

 

Majd a külsőségekben is alakítod a sorsokat, ha a bent csendjében megragadjuk a bizalmunkat

 

Ledőlnek akkor a félelmek mindent takaró hegyei

 

Nagy jel íródik az égre, a felhőkbe emelkedettek szívéből

 

Ha még a nehézségekben kétségbeesek, van még útszakasz, amit megjárjak

 

Onnét indulok, hogy ínségemben kérek, és oda jutok, bizalmamban kérek

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.30 0 0 4760

Medjugorje, 2018. május 25.

 

"Drága gyermekek! Ebben a békétlen időben arra hívlak benneteket, hogy legyen több bizalmatok Istenben, aki a ti Atyátok, aki a mennyekben van, és aki engem küldött, hogy Hozzá vezesselek titeket.

 

Nyissátok meg szíveteket az ajándékokra, amelyeket Ő szeretne adni nektek és szívetek csendjében imádjátok Fiamat, Jézust, aki életét adta azért, hogy örök életetek legyen, ahová el szeretne vezetni benneteket. A ti reményetek a Magasságbelivel való találkozás öröme legyen a mindennapi életben. Ezért hívlak benneteket: ne hanyagoljátok el az imát, mert az ima csodákat művel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.29 0 0 4759

Igen, meg kell engedned értem, hogy a Sátán dühöngjön

Igen, jól értetted, érted kell megengedned

Hogy akik még nem találtak meg Téged, felismerjenek szelídségedről, szeretetedről, és békédről

Hogy Rád tekintsenek, és felismerjenek Téged

Felismerjenek, és megérezzék a szívükben Szent Szívedet

Jogot adtál a Sátánnak a félelemkeltésre, hogy akik a félelem gyermekei, azok felismerjék a félelmüket

Ó mennyire szeretnéd ezt elkerülni!

Igen, velünk vagy, és kiállunk a pusztába, szemünk az eget keresi, lábunk megáll a földön

Jogunk van lelkeket életre rabolni, kimenteni őket a rabságukból

Ha felismerem a félelmemet, tudjam, rab vagyok

De nem rabságra születtem, hanem életre, az örök, és boldog életre

Van Valaki, Aki vár rám, és a türelmetlenség a vágya értem, ezért felövezi a türelmet

Lehelyezi a béke szigeteit a földre, hogy a békétlenségben olyan legyen, vonz engem, hogy vonzzon engem a béke

Igen, megszólított téged, hogy vesd a szemed az égre, és keresd a Bölcsesség tanításait

És akkor felismered, és felismerem, hol szeretek

Ahol mindennél jobban szeretek, a Szívedben szeretek

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.28 0 0 4758

Az legteljesebben természetes, hogy onnét indulok, hogy nem ismerlek Téged

És még az is valamennyire természetes, hogy ezért tagadlak Téged

És abban is valamennyi természetesség, hogy mivel tagadlak, ezért ellened állok, támadva Téged

Féltve a vagyonaimat

 

És vagy hasonlatos maradok a növény és állatvilághoz, ragaszkodva a világhoz

Vagy kiemelkedek a világból, és megszentelődök Benned

 

Részben rossz a hasonlat a növény és az állatvilággal, mert a növény és állatvilágnak van egy közös célja, a megszentelődésben a feljebb lépése

Ezért van, hogy sokszor érezzük, rosszabbak vagyunk az állatoknál

 

Mondhatnám, nem akartam testbe születni, de ez csak a természet többi tagjára igaz

Magamban az az igaz belőle, nem emlékszem

Hogy megvalósulhasson bennem a kegyelem

Hogy a magam akarata szerint alakuljak

 

Onnét indulok, hogy nem ismerek

És elém teszed a Tanításaidat, mindenki elé oda teszed valamilyen formában

Ha nem ismerem fel a formát, de előttem a tartalma

 

Ha felfogom a Szavadat, akkor az helyet vesz bennem, a Szavadban Te vagy nálam, még ha nem érzékellek, akkor is Te jössz, hogy vezess engem, közvetlen, és személyes utakon

 

És ha addig jutok, hogy elkezdem igazítani magam a Szavadhoz, ahhoz, amit tanítasz, akkor beköszönt hozzám a békéd

 

Szívemben van az igazság keresése, a csontom része, és a szívemben van a béke vágya, a húsom része

 

Egy darabig eltart, hogy felérjem, az igazságban, és a békében szeretek

És az is egy ideig megtart, hogy felérjem, hogy a lényegben a békédben szeretek

És az is egy ideig megtart, hogy felismerjem, ha békém van, a békédben vagyok

Ha békém van, akkor a Tanításaidban vagyok, akkor is, ha még nem jutottam el a felismerésére

Semmilyen világi jólét, és semmilyen tobzódás, és semmilyen szerek nem hozhatnak nekem békét

 

Sok butaságomat kell elszenvednem, amíg elfogadom az igazságot, és beköszönthet hozzám az a béke, ahol szeretek, ahol minden világi helynél jobban szeretek

 

Nem olyan az Isten, amilyennek gondolom, mert minden képzeletemnél szelídebb

Nem olyan, mint amilyennek elgondolom, mert képzeletemet felülmúló módon szeret engem, és minden cselekedetét ebbe helyezi

 

Értem teszi, hogy úgy születek a testembe, hogy nem ismerek

És ha akarom, akkor életre keltem

És ha akarom, nem keltem életre

Ha tisztán szeretek, akkor életre keltem

Ha magamat szeretem mindenek előtt, nem kel életre bennem

Ha életre keltem, akkor az élőt teszem élővé

Úgy keltem életre, hogy az életem találkozik az élővel

A lényegben, magam válok élővé, ezért találkozok az élettel

Szeretetláng Creative Commons License 2018.05.27 0 0 4757

Vegyétek tőlem Illés köpenyét, a hit, a remény, és a bizalom köpenyét, és öltöztessétek be a szíveteket

Kérjétek, amit kérek tőletek, hogy kérjétek tőlem, és megadom, amit kértek

És azon túl kérjétek tőlem, a vágyam, hogy sokat kérjetek

Legyetek élők, hogy életet adhassak

Válasszátok ketté a vizeket, hogy felismerjék az igazságot

Vegyétek az igazságot, és adjatok belőle

Kérésetekhez tegyétek hozzá, legyen meg az akaratod

Ajánljátok fel az akaratotokat nekem, hogy szabadon cselekedhessek bennetek

Legyetek kicsik, hogy felismerhessenek engem bennetek

Ha felismernek bennetek engem, akkor megtörténik a nagy csoda

Imádkozzatok a papjaitokért, hogy kaphassák meg a kegyelmeimet

Hogy megvalósulhasson az egység

Vegyétek szavamat, minden benne van, ami átvezet benneteket a sivatagon

Veletek vagyok

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!