Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 14 órája 0 0 4691

A Szűzanya 1981. június 24-től 1982. november 25-ig jelent meg minden nap Mirjana Dragićević-Soldonak Medjugorjéban. Az utolsó minden napos jelenésekor a Szűzanya rábízta a tízedik titkot is és azt mondta, hogy ezután évente csak egy alkalommal fog megjelenni neki, március 18-án. Így volt ez az elmúlt években is. Több ezer hívő gyűlt össze rózsafüzér imára. A jelenés 13:38-kor kezdődött és 13:42-ig tartott.

 

"Drága gyermekek! Földi életem egyszerű volt. Szerettem és örültem a kicsi dolgoknak. Szerettem az életet, Isten ajándékát, bár fájdalom és szenvedés járta át a szívemet. Gyermekeim, a hit erejével és Isten szeretetébe vetett határtalan bizalomban éltem. Mindazok, akik a hit erejével rendelkeznek erősebbek. A hitből fakad az, hogy a jóért élsz és akkor Isten szeretetének fénye mindig a kellő pillanatban érkezik. Ez olyan erő, amely megtart a fájdalomban és a szenvedésben. Gyermekeim, imádkozzatok a hit erejéért és bízzatok a Mennyei Atyában, ne féljetek. Tudnotok kell, hogy Isten egyetlen teremtménye sem fog elveszni, hanem örökké fog élni. Minden fájdalom véget ér és akkor kezdődik a szabadságban való élet ott, ahová minden gyermekem megérkezik, ahová mindenki visszatér. Gyermekeim, a ti harcotok nehéz. Még nehezebb lesz, de kövessétek a példámat. Imádkozzatok a hit erejéért, bízzatok a Mennyei Atya szeretetében. Veletek vagyok, megnyilvánulok számotokra, bátorítalak benneteket. Mérhetetlen édesanyai szeretetemmel simogatom lelketeket. Köszönöm nektek."

Szeretetláng Creative Commons License 1 napja 0 0 4690

Egyáltalán nem biztos, hogy a tanítók tanítójának kell engem tanítania, és rátok ugyanez vonatkozik

Sokkal inkább attól fogadok el igaz szavakat, akik közel állnak hozzám

És lehetek bármennyire tüskés szívű, akkor is az van, aki vonzódik hozzám, és engem hallgat szívesen

És az élet hierarchikus felépítésében hallgatok az előttem állókra, és a mögöttem állók is meghallgatnak engem

És a családban a gyermek hallgat a szüleire

És ha hallgatnak rám, és rád, akkor nálunk áll a felelősség

És a jog

És ez természetszerűen, és bántás nélkül működik

A gyermekem is abból indul, amit tőlem hallott, és majd a gyerekei tőle indulnak

És épülök a Tanításodban, és amit építettem, abból adhatok

És jó ha adok azokból

És ez papság, lehetek férfi, vagy nő, ebben a papságban nincs különbség közöttünk

Minden, amiben hitben épültem, jó arra, hogy tovább adjam

És magam is csak úgy vagyok, szívesebben hallgatom azt, aki nincs messze tőlem, aki éppen csak többet tapasztalt

És nem lehet olyan kevés a tudásom, hogy ne adhatnék a mellettem állóknak, sőt, többet tudok adni, mert bíznak bennem

A hasonlóságban indul a bizalmuk

Így a haladás is zökkenőmentes

A tanulásom is olyan, a növekedésem is olyan, lassan emelkedő

Igaz, amikor megérint a Szeretet Tüze, az mérföldekkel emel

És ebbe a tanításba mindenkit meghívtál, és ha Belőled merítek, ha a szívembe nézve merítek a Tanításaidból, akkor amit adok, az jó mértékkel következik, és azt szívesen veszik

Nem kell mindent adnom, hanem annyit, hogy Belőled kiegészülhessen

Ma lehet, hogy én adok, holnap meg majd tőled kapok, szép ez az épület

Szeretetláng Creative Commons License 2 napja 0 0 4689

Az Úr jó, mert Ő tanít engem. Őt arról ismerik, hogy tanítja és oktatja a szegényt és a nyomorúságost…

 

Ki az, ki előjön a felhők magasságából?

Ki az, Aki úgy közelít, azt mondja, szeretlek?

Ki az, Aki kibontja az igazságot?

Az jön, Akinek a jelenléte tanúsít

Aki jön, megy, és mégis marad

Aki sarlót lendítve jön

Aki először szól, figyelmeztet, és int, és átölel

Aki nem haraggal jön, erejében jön, mégsem erővel

Aki szelíden jön, Aki azokhoz is szelídségében jön, akik nem fogadják

Aki éveket hagy a pillanat felismeréséhez

Aki befesti a tengereket

Aki himnuszokban és ódákban jön

Aki virággal jön, és nyújtja

A Szeretetláng lép közénk

Aki befogadja, annak tanúsít, aki nem fogadja be, az önmagát tanúsítja

Aki viseli a saját könnyeit

Aki értünk ejt könnyet

Könnyet ejt, és kezdi elölről, megszólít, és adakozz

Ha egyet adsz, százat adok

Próbálj engem megismerni abban, hogy irgalmas vagy, a szívedből adakozz, a szíved felismerésében adakozz

 

Szeretetláng Creative Commons License 3 napja 0 0 4688

Itt van a mi Istenünk, az egyetlen Isten

Elénk rakja a Szavat, nem vesz el belőle, és nem toldja

Hanem kitakarja a betakartat

Hogy rácsodálkozzunk a Bölcsességre a bölcsességben

Hogy aki rácsodálkozik, és magába veszi, az ne vegyen kevesebbet magához, mint a Tökéletes Istent

És aki magába veszi, felismerje azt, aki keresi az elveszettet

És ki tudjuk mondani, itt van a te elveszett, és hűtlen szolgád Uram

És ebben a felismerésben odaadja önmagát a teljességben, nem részben, és nem töredékben, hanem teljességben

És ebben a felismerésben felvidámodik a lelkünk

Olyan békét nyerünk, ami a vágyunk

Kimondom, itt a Te hűtlen, és rest szolgád Uram, és válaszolsz, itt vagyok

Szeretetláng Creative Commons License 4 napja 0 0 4687

A hitben van a győzelem

Ott van a hit, ahol a jelenléted, és ahol a jelenlétedben felébreszted az élő hitet, a tapasztalásaidban

Ott van a jelenléted, ahol megragadják, és megtartják az engedelmességet, ahol törekednek a tisztaságra

Nem önmagában ott, ahol a tisztaság, hanem ahol akarják a tisztát

Akarlak, vágyom a szeretetedre, ezért jelen lehetsz

Akarlak, ezért felismerlek a testvéreimben

És segítségül hívom Szent Nevedet

És segítségül hívom az angyalok seregeit

Ebben van a teljesség, a töredékességemben, és a kiegészülésemben

 

Segítségül hívom szent Mihály arkangyalt, és segít

 

Ha nem hívom segítségül, egyedül a Szent Nevedet, a nagyságom foglya vagyok, nincs szükség arra, hogy tapasztaljam a kísértéséket, anélkül is elveszett vagyok

Ha segítségül hívom az angyalok seregeit, de nem hívom segítségül Szent nevedet, fogoly vagyok, a nagyságom fogja, nincs szükségem a kísértésekre, hiszen győzelmet ülnek rajtam

 

Ha rajtam vannak a kísértések, védekezhetek a segítségetekben ellenük

Ha nem érzékelem a kísértéseket, annál inkább segítségül Hívom szent Nevedet, és segítségül hívom az angyalok seregeinek a segítségét, különösen, szent Mihály arkangyal segítségét

 

Egyetlen szent hely sem fog megvédeni engemet, sőt, a kísértésekben csodálkozom azokon, hogy a helyek önmagukban semmik, egyetlen megfogható sem védelmező

Hanem egyedül a töredékességem tudata tudja a győzelmet, a segítségeitekben

 

És segíthetsz az imáidban nekem, és segíthetek neked, de a mások imáinak a segítsége, nem önmagában segítség, hanem abban, hogy ha imádkozol értem, akkor erőt és világosságot kapok ahhoz, hogy magam is imádkozzak segítségért

 

Ha egyáltalán nem érzek kísértést, akkor nincs nálam a hit, amit el akarjanak tőlem rabolni

A kísértésnek nincs arca, hanem tárgya van, a gyengeségem

 

Az önmagamban való hitemben, az erőmben, persze, hogy nem érzékelek kísértéseket, hiszen az volt az angyalok bukásának az első lépcsője

Igaz, megelőzte az elhitetés, higgy a magad erejében, az alma erejében

 

És enyém lesz a győzelem, ha hiszek az erődben, és az angyali seregek segítségében

 

És nem oda megyek, ahol a kísértés, hanem megtisztulok, és akkor elém lép

Magam meg nyugodtan szemlélem, hiszen az erőm lettél

Bár nem akarja a kísértés, de maga is tanúvá válik

 

Szeretetláng Creative Commons License 5 napja 0 0 4686

Amikor az ifjút eléri a szerelem, letesz mindent kezéből, és sietve megy a kedveséhez, és nincs akadály, és nincs nehézség, ami képes lenne megállítani

Amikor egy anya veszélyben érzi a gyermekét, anyaoroszlánná válik, és nem nézi sem a hatalmat, és nem nézi az erőt, amit le kell győznie, hanem egyszerűen legyőzi a hatalmat és az erőt

Amikor meglátlak, a szívemet eltölti a Szeretet, és megteszem a legtöbbet a szerelmemért

Legyőzöm magamat, legyőzöm az erőszakot, ami ural engem, és képes vagyok, hogy önként szelíd legyek, és alázatos

Őrt állítok a beszédemhez, őrt állítok minden gondolataim mellé

És ahogyan legyőzöm magamban az erőszakot, úgy leszel nálam a szelídségedben

Egy leszek Benned, és egy leszel bennem

Felébreszted bennem a hitet, a szereteteddel

Virágot ültetsz, és nevelsz bennem

Te vagy bennem a mag, és Te vagy bennem a termés

Szeretetláng Creative Commons License 6 napja 0 0 4685

Testünkben nagyon szűken látunk

Egy hálóban állunk, mindenki a hálójával kötözött

Minden mozgásom, minden emelkedésem a hálómnak is az emelkedése, süllyedése

És a hálóm mozgása magával ragad engem is

Le vagyunk kötve az időbe, az ég meg a független az időtől

Máshogyan nem emelkedhetek az égbe, csak ha viszem a hálómat

Ha valaki lemarad, nem tehetek mást, megvárom

Ha lemaradok, megvárnak

Azt mondja a nemzedékem az ifjúságra, nem olyan, mint a korában

Pedig egyre több fény gyermek születik a testébe

És egyre nagyobb ugyanakkor a távolság az igazságtól

És ez a távolság emészti az ifjúságot

Nem alkalmatlan az ifjúság, hanem megkísértett

És nem vagyunk függetlenek az ifjúságtól, nagyon nem

Az ifjúság bukása döngöli az elődöket

Honnét származik a bukás, a tudatlanságból

Az ifjúság nevelése, világossága az ősök érdeke, mint ahogy az ifjúság érdeke a saját világossága

Nem gondolkozhatok pontokban, és nem gondolkozhatok síkokban, amikor tér vesz körbe

Hogy tanítást kapjon az ifjúság az nem elég, mint ahogy a korszaknak sem elég, hogy előtte állnak a Tanítások

Tanítás, és jó példák, és imádság a jó hármas

Oktatni az ifjúságot, nagy érték, példát mutatni nagy érték, imádkozni értük az az ifjúság világossága

Hogy az őket ölelő világosságból ébredjenek a világosságra

Több az ifjúságban a lehetőség, mint a megelőző korszakokban, és sokkal több a kísértésük

Kísértésük a nemzedékünk távolsága a világosságtól

Az imádság értük jó zászló, és magasan tartott zászló, a felirat rajta kövessetek

Ha meglátják a Fényt, akkor felismerik

Ha megtapasztalják a világosságot, akkor többet nem lehet őket elhitetni a sötétséggel

A sötétségem ragaszkodik hozzám, a világosság meg mellém áll, kit választok 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.15 0 0 4684

Ha kértek engem, akkor megállítom azokat az eseményeket, amelyeknek be kellene következnie

Nem miattam kellene bekövetkeznie, hanem miattatok

Nem kívánom ezeket az eseményeket

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.14 0 0 4683

Milyen irányba fordulok, fordulsz, fordulunk

Ahova fordulok, az leszek

Nem leszek több, és nem leszek kevesebb

A lelkem alapja a testem

Tövises bozótba visz, ha elmegyek testemmel az övéihez

Ha a lelkemet szellememhez emelem, akkor kivisz a tövisből, a nyílt terepre, ahol elér a Fény

Mi a lelkem, és mi a szellemem, mi a különbség közöttük

A lelkem alapja a testem, a szellemem alapja az Isten, személyes alapja a szellememnek

Lelkemnek is van hét fokozata, és a szellememnek is van hét fokozata

Szellemem temploma a lelkem, ha egyesülnek, elérem az igazságot

Ha a szellemem egy lesz Benned, akkor egy a lelkem a Lelkedben

Nem kezdhetem a végén, és nem folytathatom leülve

Sokkal inkább folyik a hátamon az izzadság, minthogy részem legyen a kényelemben

A kincs a magasságban van elásva

Jó szerszámom az imádság, és a könyörület

El nem űzhetem tőlem a szellememet, de elaltathatom, kövekkel takarhatom

Nincs az a szikla, ami távol tudná tartani tőlem, ha felébresztem

Lelkem fogantatásom pillanatától áll a testemben, tehetem, hogy álljon

Szellemem a születésem pillanatától a sajátom, az ajándékod

A lelkem tevékenykedik a testén, mielőtt megszületne

Ha nem akadályozzák a lelkemet, akkor egészséges testet alkot

Ha egészséges a lelkem, akkor egy a szellememben, és egészséges a testem

Ha beteg a lelkem, akkor testem egészségével foglalkozom, és nem törődök a lelkem egységével a szellememben

Ha egészséges a lelkem, mert egy a szellememben, kívánkozik az égbe, és a testem egészséges

Ha  nem tudom mit akarok, akkor szükségem az ínség

Ha eltévedtem, akkor a szükségem a betegség

Lelkemnek is más az alapja, és a szellememnek is más az alapja, átszellemesítem a testemet, hogy azonos alapra kerüljön a szellememmel

Tehetem, felnézzek, és ne a mélységet keressem

Ha szellemit keresek, akkor szellemit találok, és ez nem kevesebb, mint a törvény

Ha a törvényt keresem, akkor törvényt fognak ülni rajtam

Ha a szeretetet keresem, akkor az irgalom fogad

Ha irgalmat gyakorolok, akkor megtaláltam a szellemit

T_Ilona Creative Commons License 2018.03.14 0 0 4682

Ámen!

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.13 0 0 4681

Az áldásodat kérem, Jézus áldását kérem

Felemelem Szent Nevedet áldásodért, szívemből kérem, ezért adod

Kérem, hát adod

Nem úgy, mint a holt, aki mond, de nem gondol

Nem hiába veszem Szent Nevedet

Jézus áldása szálljon rátok az értelemben

Jézus áldása szálljon rátok, a találkozásban, és ha találkozásban, akkor Jézus örömében

Jézus áldása szálljon rátok a buzgalomban, olyan legyen a buzgalmatok, mint a szerelmes öröm éneke

Jézusom, áldásod csurogjon túl, az örömötökben

Jézus áldása foglaljon helyet a szívetekben

Ó, és mondjátok, Jézus áldása szálljon rátok

Fogalmazzátok meg az áldást, Jézusom, álld meg őket, az áldás örömével

Ó, Szent Neved indul, és tanúsít, megy, és marad, és minél jobban áld, annál jobban marad

Egyet adok, kettő marad nálam

Százat adok, és nem bírom elrakni

Ó, áldj meg minket a bőségeddel, úgy, ahogy akarod

Áld meg minket a túláradó örömöddel

Áld meg minket, a Szavad tanúságában, szívem örömében, és áldásod szálljon fel, és terítse be nemzetünket, és terítse be nemzeteket, ébressz minket irgalmadban, ébressz minket szelídségedben, légy könyörületes, és türelmes, járj utánunk, és ne hagyd abba, tedd a szívünkre a pecsétedet, nyelvünkre a dicséretedet

Áldj meg minket, hogy elég kicsik legyünk a szemedben

Hogy minden lehessél bennünk, hogy túláradó örömöd ne maradjon csak bennünk

És ne legyen csak bennük

Hanem egymásban találjuk meg az örömödet

Hogy az örömödet megtaláljam a testvéremben, és megoszd velem az örömét Benned

És az örömöm Benned, az öröme legyen

Áld meg minket örömmel, áld meg minket boldogsággal

És áldj meg minket abból fakadóan, egészséggel, és bőséggel

Bőséggel a lelkünkben, és bőséggel a testünkben

Ó, hogy ébredjen minden nép, minden ínségében szenvedő

Ó, áld meg a magyart, barátsággal, és hűséggel

Áld meg minket a gyűjtéssel, a szétosztás örömében

Ó, és áld meg minden nemzetet, hogy ki tudják mondani, Jézusom, áld meg nemzetünket

Ó, hogy elvesszen az átok, ne legyen, és ne is keressem

Ó tedd a nyelvünkre az áldás szavait, Szent Neved áradjon, túláradjon, áldjon

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.12 0 0 4680

Mikor elér a gonoszság kegyetlensége, akkor azt gondolod, igazságtalanság történik

Pedig annyi történt, nem álltál az igazságtalanságaim elé, hanem hagytad, hogy olyanok legyenek, mint az ostor, amikor visszacsap

Mert kényelemből, és nagyravágyásból elfelejtettelek Téged, szándékosan elfelejtettelek Téged

Tehetném, hogy biztonságban legyek, Szent Véred oltalmában, de ahhoz meg kellene hajolnom

Ha nem hajolok meg, majd meghajlít az ostorom, megpattintottam, és nem figyelem, mi történik

Annyit kellene tennem, hogy szeresselek Téged, ó, milyen könnyű feladat

Nem is feladat, a lényegében a vágyam a feladatom

Ha annyit tennék, abból szemlélnék, ami nem én vagyok, a testvéremben szemlélve, akarva a jósorsát

Ha annyit tennék, megtalálnál engem, mert a lényegében Téged figyellek, akkor is, ha a tudatom nem tudja

Ez a jóság

A gonoszság magából indul ki, aki meg tudva akarja a gonoszságot, újra a másikból indul ki, a rossz sorsáért

Ott kezdődik a gonoszságom, hogy nem tudom a gonoszságot, a magam előnyét keresve

Minden gondolatom, minden beszédem, és minden tetteim, és tetteitek, bumerángok

Ha nem dűlök egyre a gyermekemmel jó szóban, akkor hagyom, megessen rajta a saját akarata

Elléptél a gonoszságaim elől, hogy visszacsapjanak az indítóra, magamra

Nagyságom tiltakozik, tiltakozzon, hiába tiltakozik

Amíg nem Belőled szemlélek, csak annyit látok, ami az árnyékom

Ha valakit szeretek, és a Véred oltalmába helyezem minden nap, akkor megtudom cselekvő vagy, és vért vagy, és páncél vagy

Ha az ellenségeimért imádkozom, hiába tekerednek a lábam között kígyók, ha marnak, egymást marják meg

Mindig így történt, és mindig így fog történni

Ha Benned bízok, kitartok, és lehetsz a vértem

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.11 0 0 4679

A szenvedéseim megszentelnek az igazságra, hogy felismerjem az igazságban a szeretetet, és megragadjam

Nem a célom a szenvedés, hanem jó eszköz az az igazsághoz

A legjobb eszközöm a befogadott szeretet

Különösen jó eszközeim a szentek

Különösen az Írásaik, amik az Írásaid, a jelenlétedben

A jelenlétedben lehetek szent

Jelenléted nélkül legfeljebb azt gondolhatom, jó vagyok, azt gondolhatom a tévedésemben

Senki sem jó, egyedül az Isten, és ha részt kapok belőle, teljességét kapom a jóságának

És abban megszentelődhetek, ha megragadom az akaratát

Előbb utóbb érett leszek, hogy befogadjam a szentek Írásaiban, és a szent Írásaidban az igazságot

Az igazság a szeretet

Ha angyalok segítenek, akkor úgy segítenek, mint akik nem segítenek, mert arra segítenek, legyek a részes a jelenlétedben, és Te lehessél bennem minden

Magam meg azt szeretném hallani, melyik a könnyebb út

Van egy könnyebb út, az az egyenes, ott, ahol a legmeredekebb az emelkedő

A szeretet útja, az önmagát feláldozó szeretet útja

És az meredek emelkedő, mégis lankás a jelenlétedben

Ugyan mi lehet túlzott áldozat egy anyának a gyermekéért?

Mint ahogyan egy anyának nem tűnik túlzottnak egyetlen áldozat sem a gyermekéért, úgy Veled lesz könnyű a kaptató

Amíg nem érintesz meg, a valójában nem értek, akkor értek meg, amikor a szívembe helyezed a szeretetedet

Ha olvasom a szentek Írásait, sok ajtót kinyitnak előttem, amiket nem is látok

Ha akarom, tehetem, hogy megérints a szívemben

Odaadtad ahhoz az ígéretedet

Annak nem, aki elvárja, hanem annak, aki elkéri, és követi

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.10 0 0 4678

Hol kezdődik a világosság, nem bólintásban kezdődik

Hanem ott kezdődik, és ott folytatódik, amikor a testvéremben Téged szemléllek, és Benned testvéremet szemlélem

És ebből a szemlélésből úgy indulok, mintha Te lennék, nem a nagyságomban, hanem az alázatomban lehetek egy Benned

Kutatva magamat, és a testvéremet a gondolataidban, a Tanításaidban, és a Lelked ösztönzéseiben

Megalázva magamat, mert máshogy nem láthatok Tőled

És ha világosságodba vagyok mi változik, minden megváltozik

Abortuszt sem követhetek el a világosságodban, mert a magzatban is Téged szemléllek

És a magzat is szemlél engem

Egy háború rettenetes, de azt követően mégis minden megváltozik, az abortusz és hasonlók, meg betonba ágyaznak engem, magabiztosságba ágyaznak engem, mint a farkast, aki avval védekezik, hogy támad, sarokba szorítom magamba az abortusszal, ahonnét mindig kifelé harapok

Ha Istenben szemlélek minden megváltozik, és nemcsak abban, hogy megváltozok, hanem abban, amit akkor cselekszik

És mit cselekszik a világosságomban, mindent megtesz értem, többet, mint amit felfoghatok

Várja a világosságomat, hogy cselekedhessen bennem

Világosságom Isten akarata bennem, így cselekvő lesz az akaratomban

A nagyságnak nagy kihívás Isten akarata, és a nagy háborúja

A kicsinek a békéje az Isten akarata, és beteljesülő reménye

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.09 0 0 4677

Lélek vagy, és lélek vagyok, és lélek vagy

A test testtel és vízzel táplálkozik, a lélek szellemmel

A szellemem szeretettel

Lelked táplálja szellememet, hogy lelkem tápláléka lehess

Ha lelkem tápláléka vagy, akkor a Lelked tápláléka vagyok

Ha nem táplálkozom szeretettel, nem lehetek az ételed, és nem lehetek az italod

És akkor az lesz, fáj a Szíved a szeretet hiánya miatt, miattam fáj a Szíved

Ha testem éhezik, és megkapja a táplálékát, elmúlik az éhsége

Ha lelkem szomjazik a szeretet hiányától, akkor az egész lényem gyötrődik, ha pedig befogad a Szeretet, akkor a lelkem lángol, el nem égő, örök lánggal

Ha éhes vagyok, ételt fogok, és megeszem

Ha lelkem beteg a szeretet hiányától, nem vehetem el a szeretetet, hanem adhatom, és akkor megkapom

Ha adhatod a szeretetedet, akkor ettél és ittál

Ha szeretetet adok, akkor elmerülök a szeretetben

Ha nem adok szeretetet, akkor nélkülözöm a szeretetet

Senki erőszakkal nem veheti el a szeretetemet, hanem adhatom

Ételt elvehetek az asztalról, a szeretet meg adom, hogy elérjem

Ha kielégítem a testemet minden igényével, attól még a lelkemben ott ég a szeretet hiánya

És addig nem lesz a hiánya betöltve, amíg a sajátomat meg nem osztom, azaz nem adok szeretetet

Ha már bennem az akarat, akkor megelőzöd a vágyamat

Szemedben az, amit akarok, az már elvégeztetett

Kvázi nem akarhatok, mert az gonosz akarat

Ha nem állok meg a testemmel, nem találok meg a lelkemmel

A lelkem keres, a szellememben keresne

Ha szeretetet adok, az ébreszti a szellememet

Ha ébren van a szellemem, akkor nem szomjazol

És magam sem szomjazok

Most meg fáj a Szíved, a szeretet hiánya miatt

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.08 0 0 4676

Sokat panaszkodnál, mért hagy magára az Úr téged

Magára hagy téged?

Szükséged, hogy érezzed a távolságot, hogy legyőzhesd a távolságot

Amikor legyőzöd a távolságot, akkor is a nagyobb lépést Ő teszi feléd

A valóságban elhagyod, mert a világgal foglalkozik a gondolatod

És amilyen mértékben elhagyod a gondolataidban, olyan messze kénytelen tőled ellépni

Elvárnád, hogy Ő lépjen feléd, megfosztva téged az érdemektől

Pedig csak szívedre kéne venned, a hozzá esdeklő imádságot, a jó imát, ami a szívedből indul

Nincsenek varázsszavak, hanem egyedül a szív tisztasága, és őszintesége

Az akarat, ami keres Téged, az talál meg Téged

Jajongsz, és keseregsz, a világ ütéseitől, pedig csak azt kellene tenned, hogy Hozzád lépjél, és elmerülj a Szívében

És a jelenléte enyhülés a szívednek

És Benne visszakapod a békéd

A világ hatalmasnak akar mutatkozni, de csak a világ szemében hatalmas

Ha elérem a jelenlétedet, akkor por látszik a világból

Igen, ha minden elé, és minden fölé helyezlek, akkor nyugodt a szívem a jelenlétedben

És a jelenléted cselekvő és segítő, a jelenléted a békém

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.07 0 0 4675

Imádkozz, és böjtölj, hogy érdemeket szerezz a Földön

Hogy életet nyerj abban, hogy életet adsz

Böjtölj a gondolataiddal, és a beszédeddel, hogy a cselekedeteid is követhessenek Téged

Elfordulva a világ zajától

És máshogyan nem tudsz jól böjtölni, hanem a figyelmedet az ég felé fordítva, segítve avval, testedet legyőzve a böjtben

Nem a testi böjt a cél, eszköz az a kezedben

Hogy az ég felé fordítsd a gondolataidat, az az igazi böjt

És ha égben keresel, akkor az imád az égbe emel, ne hagyd az elveszettet magára

Emeld, és küzdj érte, hogy elnyerhessék a kegyelmeidet az életre

Hogy felnyíljon a szemük az égre

Hogy kiléphessenek a halál kapuján, belépve az életbe, hogy hagyják magára a halált haldokolni

Hogy senkinek a szívében ne maradjon részvét, haldoklását látva

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.06 0 0 4674

Az Úr a pokol felett is Úr, és a sötétség minden szolgája felett is Úr

És ti, akiket Isten Szíve kiválasztott, legyetek nyugodtak

A pokol és a szolgáinak a fegyvere a félelemkeltés

Elmenekülni előlük nem lehet, és nem érdemes

Ha legyőzitek a félelmet, a poklot győzitek le

Az alázatban és a szeretetben van a győzelem, aki bírja a szív imáit

Ha imádkozol, veled van, és veled van a védelme

Segítségül hívjuk Szent Nevét, és megroggyan a pokol minden szolgájának a térde

Félelemre nincs okom, akkor sem, ha minden félelmetesnek látszik

Sokkal inkább mienk a bizalom

És ha mienk a bizalom, mienk a segítsége

És nem elvárok, hanem cselekszem, és mellém szegődik az Úr

És megadja az ínségünket

Megadja testben, és megadja lélekben

Ínségben nem lehet nagyot alkotni, és most döntjük le a hegyeket

Legyen a pokol ínsége a rettegés, hogy látja, ahogyan rengenek a hegyek

Belőlünk meg hiányozzon a félelem

Velünk van az Úr, és bólint, velünk van a segítsége

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.05 0 0 4673

A Szűzanya 2018. március 2-i üzenete Mirjana Soldo által

 

"Drága gyermekek, hatalmas dolgot tett velem a Mennyei Atya, ahogyan teszi ezt mindazokkal, akik gyengéden szeretik, hűségesek hozzá és odaadóan szolgálják Őt. Gyermekeim, a Mennyei Atya szeret benneteket, az Ő szeretete által vagyok itt veletek. Szól hozzátok, miért nem akarjátok meglátni a jeleket?!

Mellette minden könnyebb. A Vele megélt fájdalom is könnyebb, mert van hit. A hit segít a fájdalomban, hit nélkül pedig a fájdalom kétségbeeséshez vezet. A megélt és Istennek felajánlott fájdalom felemel. A Fiam talán nem fájdalmas áldozatával váltotta meg a világot? Én édesanyjaként vele voltam a fájdalomban és a szenvedésben úgy, ahogyan mindnyájatokkal vagyok. Gyermekeim, veletek vagyok az életben, a fájdalomban, a szenvedésben, az örömben és a szeretetben. Ezért reméljetek. A remény megérteti, hogy itt élet van. Gyermekeim, szólok hozzátok, hangom lelketekhez beszél, szívem szívetekhez szól. Szeretetem apostolai, ó mennyire szeret benneteket édesanyai szívem. Mily sok dologra szeretnélek megtanítani titeket! Édesanyai szívem, mennyire szeretné, hogy teljesek legyetek, de csak akkor lehettek azok, amikor egységben lesz bennetek a lélek, a test és a szeretet. Mint gyermekeimet kérlek benneteket, sokat imádkozzatok az Egyházért és szolgáiért - pásztoraitokért, hogy az Egyház olyan legyen, amilyennek Fiam szeretné, tiszta, mint a forrásvíz és telve szeretettel. Köszönöm nektek."

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.05 0 0 4672

Előbb utóbb eljutok oda, hogy elismerjem a legfontosabb a szeretet

Hogy a szeretetet a lényegében, a formájában, az alakjában a mikéntjében ismerjem fel, az több idő

Ha megérint az Isten szeretete, azonnal felismerem a szeretet lényegét

Hogy akkor letérdelek, az természetes

Szeretem a szeretet érzését

Ez a természetem

És keresem az igazságot, ez is a természetem, a pecséted rajtam

Hogy felismerjem, úgy kapok szeretetet, hogy adok, az a keserű levesem addig, amíg nemigen adok

Pedig könnyű adnom, ha belekóstolok, majd legközelebb is könnyen belekóstolok

Annyi keserűt kell lenyelnem, amennyi édeset nem adok

Előbb utóbb megtalálod nekem azt a formát, hogy adjak, és attól kezdve könnyebbé teszi az utamat az, amit adok

Addig meg marad a keserű abban, amit nem adok, marad az elvárásom, holott nem kötöttem üzletet

És addig csak üzletnek nevezem, amíg nem ittuk meg az áldásunkat

Majd megkapja a természetes közegét, ha felébredtem a nyújtásra

Addig meg gyötröm a gondolataidat, a gyötrődésedben, a gyötrődésem nélkül

Amíg nem egészülsz ki a teljesben, addig megmarad a gyötrődésed

Hogy be akarod bizonyítani, nem gyötrődsz, minél jobban bizonyítod, annál többet szenvedsz

Szereted, ha szeretetet érzel

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.04 0 0 4671

Azt egyáltalán nem hihetem, hogy szenvedések nélkül meg tudok szentelődni

Hogy fel tudjak találni a magasságba, ahhoz meg kell ismernem a mélység fájdalmait

Hogy semmilyen vágyam ne maradjon a mélységben, a mélységbe húzva engemet

Sok a vágyam a mélységben, sok terhet hordozok magamon

A fájdalmak megmutatják testem vágyainak a következményeit

Földi testem földi lényege az ítélet

Származásom az ég

Az égben az angyalok kifundálnak egy eszmét, behelyezik Istenbe, és Istenben meglesz

A töredékes voltomban, Istengyermekségem elfogadásában, elfogadom a tisztaság eszméjét, megtartom az Istenben, és megtisztulok

Ha megtisztulok, akkor az Istenben szemlélek, azaz kiléptem a síkból a térbe, kiléptem az időből, kiléptem a térből, igen, kiléptem a síkból a térbe, és evvel kiléptem a térből – azaz minden lekötözöttségből kiléptem

Keresztülvágom a sötétséget, és már nem ad sötétséget, ha Istenben szemlélek

Minden társamban és testvéremben Istent szemlélem

Ha Istenben szemlélem a testvéremet, akkor Istenben látom

Ha még magából szemlél engem, a nagy segítségem számára, hogy Istenben látom, segítek neki felmérni a töredéket

Istenben van a teljesség, magam meg annyit bírok, amennyi a közelségem Istenben

Nem minden tudásom jó, az égben majd azzá válik, ha befogadtam a Földön a teljességét

A túlzott tudásom visszadobna a mélybe

Nem a tudás miatt, hanem miattam, amiatt, ami bennem még a ragaszkodás a mélységhez

Gyötrődésem az a fájdalomban, hogy a szükségem a fájdalom, azaz mutatja a töredékességemet a fájdalom

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.03 0 0 4670

Ugyan kezdhetek a gondolataimmal, vagy járnak, ahogyan akarnak?

Alapvetően arra járnak, ahol jár az akaratom

És ugyan olyan a gondolat, hogy nincs következménye?

Nem olyan, hanem éppen következményeket vonz

És nálam járnak, és elülnek, vagy nálam járnak, és nem állnak meg nálam?

Nem állnak meg nálam, és mások gondolata is bejár engem

Ha gonoszat gondolok, a gonosz megy tőlem tovább, ha tisztát gondolok, a tiszta megy tőlem tovább

És mozgatnak a gondolataim, ha tisztát gondolok, angyalok jönnek hozzám, segíteni

Ha gonoszat gondolok, gonosz démonok és szellemek próbálják a gonosz gondolatikat nekem adni

És tehetem, hogy megnézem a gondolataimat, és szűröm őket?

Könnyen tehetem

Ha figyelem a beszédemet, akkor magam előtt is kiderülnek a gondolataim, előtted meg ott vannak a tetteim, elárulják ők ugyanúgy gondolataimat

És ha még nem tettem semmit, és még nem mondtam semmit, akkor is adok, a gondolataim szerint vagy vonzok, vagy szétszórok

Ha ébredezek, akkor elkezdem figyelni a gondolataimat

Ha Veled foglalkozik a gondolatom, akkor elkezdesz velem foglalkozni

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.02 0 0 4669

A régmúlt időkben, a kezdetekben, minden elvezetett Istenhez, minden szelíden tanított az Isten felé vivő úton

Aki befogadott mindenben, az befogadta az Istent, és megszentelődött

A végidőkben nem úgy van, sokkal inkább a pokol fogad be, ha követem az áramlatokat, holott minden bírja az Isten kegyelmét

 

Ha nem ismerlek, akkor mi az a kérdés, ami jobban taszít engem, amikor rám olvassák, amit tettem, és amit nem tettem, vagy ha elém teszik a szeretetet kérdését?

Ha elém teszik a szeretet kérdését, az a legkevesebb, hogy nem akarom hallani, és az is lehet, hogy fellépek támadólag a sarokból

 

A szeretet kérdése, az alapom kérdése

És amilyen az alapom, olyanná válok

Hiszen az akaratom választja ki az alapom

 

Amit az ember gondol a szeretetről, az abból indul ki, amit érez, beleértve a testi érzéseit

Holott a szeretet, az az Isten

És Isten szeretete ott van a keresztfán, az áldozatban

Ha követem az áldozatban másokért, nem másokat terhelve, hanem könnyítve, akkor megtaláltam a szeretet lényegét

Istenen kívül nem találhatom meg a szeretetet, mert a szeretet az az Isten

Így a tiszta szeretetemben jelen van nálam az Isten

És mondhatom, hogy az Isten, itt, vagy amott van?

Csak akkor mondhatom, ha valakiben jelen van, és mint templomban, vele van az Isten

Így magam is, ha találkozni akarok az Istennel, akkor templomává válok, és befogadom, és akkor jelen van nálam

És ez az ígérete

A világ a szeretete tévedéseiben bárhogyan bűvölhet, csábíthat, és fenyegethet, de nincs hatalma a felett, hogy meghozzam az áldozatot, és elmerüljek a szívemben, belépve a csendbe

Egykor minden elvezetett az igazságba, ma a szívemből tudom kifogni az igazságot

És a szeretetről alkotott fogalmaimnak a tévedéseiben, csak Jézus lehet a megmentőm

Aki megtette értem a jóvátételt

Ha elfogadom, azzal már elnyertem

Ha nem fogadom el, nem lehet az enyém, nem történhet meg az akaratom ellenére

A szeretet lényegét Jézusban találom, szemlélhetem, és aktívan kérdezhetem, és aktívan válaszol nekem

Az új alapom Jézus szeretete, azon az alapon ébred az új ember, azon az alapon kezdődik az élet

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.01 0 0 4668

Keresem a Szavad értelmét, mert keresem

Ha távol vagyok Tőled, akkor is keresem

Akkor félve keresem, a félreértéseimből félve

Hiszen félek, hogy adnom kell, valóban adnom kell, de nem a félelmem szerint

Ha pedig azt gondolom, méltó a munkás a bérére, és ezért azt gondolom, dolgozzon más helyettem, magam csak a lélekkel törődök, az ugyanolyan félreértésem, mint az első

Ha azt gondolom, adnom kell ha Veled vagyok, és ezért tartom távol magam Tőled

Valóban adnom kell, de úgy nem adhatok, hogy másokra rakjam a terhemet

Hogy hogyan adjak, vagy hogyan vagyok méltó a béremre, mint Dávid, úgy legyen

Vagy sötétségben állok, vagy világosságban állok, akkor állok világosságban, ha velem vagy, és megajándékozol

Minden templom a templomod

És egyetlen külsőség önmagában nem a világosságom

Bármelyik templomodban állok, lehetek sötétben, és bárhol állok, lehetek világosságban

Mint ahogyan könnyen jön a tévedésem

A sötétségből jön a tévedésem, ami abból indul ki, aki vagyok

A világosság abból indul, ami nem vagyok, és Aki vagy

A jelenléted a világosságom, és hordhatok papi köntöst is, ha nem harcolom ki a magamról lemondásomban a jelenlétedet, még nem vagyok világosságban

És ha valaki nem hallott Rólad, de úgy él, ahogyan tanítod, az a jelenléted nála, akkor is, ha nem tudja, és az élete

És mindent tudhatok, sőt mindent meg is érthetek, és bölcsen is szólhatok, az önmagában nem a világosságom, mert a világosságom, amikor cselekszem a Tanításodat, és az a jelenléted

És jobban járok tudva, mint tudatlan, és magad is azon vagy, hogy tudjak, és abból döntsek

Tanításod nélkül is eljuthatok a világosságba, igen sok szenvedésemen keresztül

A Tanításod szeretet, a rövid és egyenes út, a szűk ösvény, ami mégis terület, a terület, ahol a világosságodban szeretek

Terület, ami hegyre vezet, ahova felkísérsz, ahova egyes egyedül, csak Te tudsz felvezetni

Mért ne mondjak le a sok butaságaimról, azaz a következményeiről

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.28 0 0 4667

Merre jár az én lelkem

Közelben és távolban, és távolságokban

És ugyanígy vagyok Veled is, a közeledben, és a távolságodban

És akkor is, amikor meghajtom a fejemet előtted, amikor elfogadom az igazságot, akkor is a lelkem hol erre, hol arra bolyong

És mégha imádságban kezdem a reggelt, és imádsággal zárom a napot, akkor is hol jár az én lelkem?

És ne gondoljam, hogyha elfordítom a fejedet Tőled, minden gondolatom távol van Tőled, és ezzel elhajtom a lelkemet a távolba, és csak a távolba

Lelkem csatangol, követve a gondolataimat

Lelkem meg követi a szívemet

A szívem az akaratomat követi

Az akaratom meg vagy megfontolt, vagy csapongó

És ne gondoljam, egy helyre akarod kötni a lelkemet, hanem sokkal inkább velem akarsz járni

A nagy tévedésem, hogy lekötözöl engem, pedig nem lekötözöl, hanem felszabadítasz

Ha erre is jár a lelkem, és arra is, és nem követem nyomait, sőt nem előzöm meg a nyomait, mindenféle áramlatok taszigálnak engem

Veled nem közösködöm, hát a lelkem csak úgy jár, amerre kerül

Ez nem a szabadságom, nem követem az akaratom, illetve az akaratom, vigyen a víz

Arra gondolok, Hozzád menjek, és ne járjak semerre?

Éppen nem azt akarod

Hanem sokkal inkább ragadjalak magamhoz

Minden vagy mindenben, és amerre járok, ha velem vagy megszentelsz mindent

Ha jelen vagy nálam, a lelkemmel, amerre járok, az áldásodat hozom, és viszem

És akkor kiszabadultam az áramlatoktól, amelyeket a hőfokuk vezet

Jelenléted világosság, ha jelen vagy, világosságot gyújtasz a lelkemnek

Beleértve a méltatlan pillanatokat

Nincs pillanat, amit ne áldhatnál meg

És nincs pillanat, ami ne válhatna a lelkem előnyére

A lelkem legnagyobb nyeresége a jelenléted, hiszen megosztod magadat a lelkemmel

Szabadságban járok, és szabadon adsz, és szabadon járhatok a Rendedben

Szűk ösvényen járok, mégis területet járok a Rendben, szabadságomban

A Rendedben járok, ha megtartom a törvényedet

Ha pedig jelen vagy nálam, akkor az első törvényt tartom, és avval beteljesítem a törvény minden betűjét

Ha nem tejesítem be, akkor kiléptem a szabadságból, beléptem az áramlatok közé

Ha jelen vagy nálam, akkor értem meg az áramlatokat, mint ahogyan magamat is csak akkor ismerem meg, amikor Téged felismerlek a lényegedben

És amikor megszentelsz, hozzám jössz, és magadhoz vonzol

És a szükségem a sötétségem percei, hogy megtanuljam, ne csak Hozzád menjek, hanem magammal vigyelek

És attól kezdve, már csak az alázatom szüksége, hogy tudjam, ki vagyok magamtól

Por vagyok, és Te kiemeltél a mocsárból

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.27 0 0 4666

Se nem a gonoszság egysíkú, sem nem a jóság egysíkú

Hanem mértéke van

Amilyen a távolságom Istentől, annyi lesz a gonoszságom

És amilyen a közelségem Istenben, annyi a jóságom

És minden megtörtént már az ég alatt, csak magam vagyok a tudatlan

Olyan a tudatlanságom, amilyen a magamba vetett bizalmam

Képes vagyok elveszni a magam istenítésében

Ha távol vagyok az Istentől, akkor másokat akarok uralni

És ha távol vagyok az Istentől, akkor mások akarnak engem uralni, és az sikerül is nekik

Úgy akarok uralni, hogy az láthatatlanná váljon, és úgy akarnak engem uralni, hogy az láthatatlan legyen

A Sátán is kevesek előtt fedi fel néhány lapjait, azt könnyebb uralni, aki tudatlan, aki a maga nagyságában bízik

Isten mindent felfed a gyermekei előtt

Semmi nincs, ami ne kerülne a toronyra

Úgy kerülök közelebb az Istenhez, hogy megtölt bölcsességgel

Alázatra hív, az alázat képes befogadni a bölcsességet

Minél több a bizalmam az Istenben, annál inkább cselekvő lesz bennem

Teheted, ha cselekvő benned, cselekvővé teszed bennem

És akkor felismerem, ki vagyok

Ahogyan felismerem az igazságot, úgy kérem az áldásodat

Segítségeket kérek az angyaloktól

És akkor segítséget adnak az angyalok

Mint ahogyan az áldásodat kérem, és az áldásodat adod

Jó és a jó között is van különbség

Ha azt kérem, áldj meg a jelenléteddel, az minden áldásnál több

A jelenléted a legnagyobb áldás, ami engem érhet

Ha megformált áldásodat kérem, a megformált áldásodat adod, a jelenléted meg mindent megáld, anélkül, hogy felérném

Jelenlétedet kérem, és az áldásaidat kérem, és kiárad a bőség

Elöl megy világosság, követője a bőség 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.26 0 0 4665

A Föld a mindenség szív idege, az ébredések által

Amikor egymás mellett megél a magasság, és maghal a mélység

Amikor megengeded a gaznak, hogy az értékes búza között nőjön

És amikor ráébredek a gonoszságaimra, akkor rádöbbenjek a gonoszság keserű gyümölcseire

Hogy megegyem, amit főztem

És az úgy van, megeszem

Nem akarom, mert másnak főzöm a gonoszságaimat

De mellettem áll a Kegyelem

És megkóstoltatja a sorsomban, a jó és rossz sorsomban

És azzal válik a sorsom jóra, hogy megeszem a rossz sorsokat

Megízlelve, és kiöklendezve

Lezárod azt a korszakot, hogy majd ne gonoszságaimban, hanem a szeretetedben ébredjek

A földi jó sorsom elaltat engem

A keserű sorsom az ébreszt

És a keserű sorsom egyetlen perce sem véletlen, majd amikor legördül a függöny, megértem

Addig meg marad a töredék

És marad a Lelked, aki ki akarja nyilvánítani a miérteket

És elém rakod a megmenekülés ösvényét

Arra van, ha arra mész megmenekülsz, ha megfogadod a tanácsaimat, felemellek 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.25 0 0 4664

Ha visszanézek a történelemben, mindenhol, és mindenkor periodicitást látok

Persze azonnal meg tudom válaszolni, valahogyan, pedig akkor fogom megérteni a teljes igazságot, amikor magam is a periódusomba lépek

Amikor a sötétségből világosságba lépek

Mindig azt gondolom, hogy az állapotom világosság, mert a sötétségem olyan, mint a világosság, amíg nem jön hozzám a Világosság

És nem úgy van, ahogyan gondolom a nemzetek jó és rossz sorsáról

Mert hosszantűrő vagy, a rossz, és a jó sorsomban

Ha szenzációt akarok, akkor ez a szenzáció

Hogy az Isten leküldi a Szavát földre, az nem szenzáció, sokkal inkább lehetne az a szomorúságom magamról, hogy miattam át kellett lépni Istennek az ég kapuit

Hiszen bennem a lehetőség, hogy viseljem a keresztjét

Ha viszem a részemet, ha viszem a részemet a keresztből, nem a szükségem, hogy elhozza a Szavát hozzám, mint újat

Szava nem új, hanem megerősítés

Hogy megerősödhessek Benne

Szava a segítségem, hogy felvállaljam a keresztemet, a keresztje segítségében

Ha eljön hozzám a Szava, az nem véletlen, hanem az a szükségem, ha elém jön, és megkeres a Szavában, akkor az ínségem hívja

Ha azt gondolom másnak mond, az a menekülésem a felelősségemtől

Pedig sokkal inkább személyesen a magamé

Ha hozzád ér, a magadé, de attól, még az enyém

Ha tied, és az enyém, akkor az az ínségünk, hogy hol a gyógyulásom, a jelenlétében

Ha enyém a Szava, akkor arra ösztönöz, életre keltsem a bensőmben

Ha életre keltem, akkor megtisztít az ínségemtől

Ha nem lennék sötétben, nem lenne szükségem a "jelenlétére," hiszen nem kellene kétszer hozzám jönnie, hiszen már jelen van 

Ha jelen van nálam, mért mondaná, vegyél magadhoz, sokkal inkább azt mondja, maradj meg bennem

Ha jelen van nálam, azt mondja, vigyem, és osszam meg a birtokom

Birtokom a kincsei

Ha azt mondja vegyél magadhoz a Testemben, és Véremben, az növekedésem Benne

És ha azt mondja, vegyél magadhoz a Testemben, és a Véremben, abban azt is mondja, vedd magadhoz a Szavamat, és cselekedd

Ha a szívemben jelen vagy, akkor az a szükségem, hogy vegyelek Testedben, és Véredben, és vegyelek a Szavadban, és cselekedjem a Szavadat

Ha élővé teszem a Szavadat abban, amit teszek, az a jelenléted

És ha megcselekedem a Szavadat, akkor megértem a bölcsességet 

Akkor válok egészséges  szűzzé, amikor megszűzesítem magamat abban, amit cselekszem, amikor a Szavadat cselekszem 

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.24 0 0 4663

Ki az, aki ne lélegezne a tavaszba, amikor jön a tavasz, a tavasz mámorító illatába?

Ó, mikor a tél utolsó ölelésébe már beleszólnak a madarak

Még melegbe burkolom magamat, de a szívemet már átöleli a megújulás

Már magától jön a mosoly, a tavasz mosolya az arcomra

Ó, ha figyelek, megakad a figyelmem, nem akadályba akad, hanem kinyíló térbe

Már fülelek, és elérnek hozzám, a közeledő hangok, a nevetések hangjai

Már kinyílok kérni, és megkapom, kapni

Már lassan elkezdek nyújtani, és felém is nyújtó kezek érnek

Már lassan elkezdek ölelni, és tétova kezek nyúlnak felém, megölelni engemet

Kifordulok a befordulásból, a magamba fordulásból, befordulok Hozzád, és kifordulok, befogadni

Rettegtem, az érintéstől, és most más érint meg engem

Féltem, hogy megérintenek, és elkezdem várni, hogy megérints engemet

Az első érintés elmúlik, és jön a lelkem érintése

Megérintesz a Lelkeddel, és már a kezem érintésében is ott van a lelkem érintése

Még visszatartom magam, nehogy félreértsél, majd amikor visszafogod magad, majd legyőzöm a visszafogottságod

Az első elmúlik, és marad az élet

Az elmúlás elmarad, nem kérek belőle

Dalolnak a madarak, mert itt van, a kérek

Mert itt van, válaszolok, kérdezz, és válaszolok neked

Szívembe veszem a kérésem, és megtalálom a válaszodat mindenben 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.23 0 0 4662

Nézzétek a ti Isteneteket

Halljátok meg a ti Isteneteket,

Szemléljétek a ti Isteneteket

Ha magammal viszem az Istenemet, akkor mindenben megtalálom, és mindenben lesz minden

Ha nem viszem magammal, hiába tartok Felé, nem találom, segítségül hívom a Nevét, hangoson mondva, Uram, Uram, és mégsem találom

Itt van a ti Istenetek, a szív egyszerűségében

Mindenben minden, és mégis, ha nincs nálam, mindenben csak nem találom

Nekem mondja, és ha nem keltem életre a szívemben, nem lesz ott, ahol vagyok, és hiába megyek mérföldeket, nem jutok Hozzá

Itt van, és ha megtaláltam, nálam van, és itt van, ha elüldöztem, nem lesz nálam

Lemondok az elsőségemről, és megtalálom a fenségét

Dacosan tartom a fejemet, és csak magamat látom

Alázat és szeretet, megtöröm magam az alázattal, és megtöltesz a szereteteddel

Ez a sorrend, és jelen leszel nálam, és minden leszel nekem mindenben

Itt van a ti Istenetek

Aki meghajtja magát, itt találja, és megtalálja mindenben

Nézz az Arcára, vesd le a szemedet az arcodról, és nézz az Arcára, ne mond, hogy tegyem?

A szív egyszerűségében nézek az Arcára, amikor megszólít engem, hiszen megszólított az Istened

A szívemből szemlélve, a szívem egyszerűségében

Győzelmem az magam felett, ha az Arcára nézek, és ha legyőztem magamat, legyőztem a világot

Már nem a világ uralkodik bennem, hanem mondhatom, Tied vagyok

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!