Keresés

Részletes keresés

diamandula Creative Commons License 14 órája 0 0 21252 3. Saulus-Paulus

Ezért kapta a mûvelt és tehetséges Saulus azt a feladatot, hogy felderítse és a római rendõrségnek kiszolgáltassa a birodalom érdekeit veszélyeztetõ illegális, földalatti úgynevezett keresztény csoportokat, szektákat. Ezek különféle és egymástól független csoportok voltak, és egy-egy messiásnak nevezett személye, vagy annak alárendeltje körül csoportosuló hívekbõl álltak. Saulusnak áttekintése volt ezen csoportok erejérõl, létszámáról és eszméik terjedésérõl, ami a római császárság ellen is irányult.
Vagy saját indíttatására, még inkább valószínû, hogy a titkosrendõrség utasítására, arra törekedett, hogy a mozgalom élére állva, a keresztény csoportokat egy egységes és új ideológiával úgy átszervezze, hogy az ne fenyegesse a római uralmat. Ügyes csellel beférkõzött az eddig általa üldözött keresztény szekták bizalmába, majd mindinkább a vezetésre törekedett és meg is valósította azt.
Ennek érdekében ténykedése arra irányult, mivel a zsidóságban nem nagy visszhangra talált a kereszténység, általánossá tegye a nemzsidók körében.(Róma.10.f.12.sor)
A híveket a hatalmi rendszerhez loyálisságra nevelje.(Róma.13.f. és több más levélben.)
 Részletesen meghatározza a papság szerepét és anyagi ellátását. A férfiak és nõk viszonyát a társadalomban.(I.Korinthusi levél.9.és11.f.
Holott egyik evangéliumban sem szerepel, Pál terjeszt olyan legendát, hogy a „feltámadt” Jézus több, mint 500 atyafiának megjelent.(mint fenn:15.f.)
Proklamálja a feltámadást.(I.Thessaloniki levél.4.f).
A püspökök és a diakónusok egy-feleségûek legyenek.(I.Timotheus.3.f.). (Többnejûség egyébként.megengedett??)
Pál apostol intellektuális és szervezõ képességével, a "Jézus-Megváltó' személyi kultusz kialakításával, a keresztény vallás megalapítójának tekinthetõ és tekintendõ. Denis Diderot (1713 - 1784):”
Elveszitek egy keresztény rettegését a pokoltól, elveszitek a hitét.” Gaius Iulius Cäsar (100 - 47 v. Chr.):”
Az emberek szívesen elhiszik azt, amit kívánnak.

http://file1.npage.de/001876/61/html/alf18.html

silverman1 Creative Commons License 20 órája 0 0 21251

Így van.

 

:)

 

hálistennek

Előzmény: Kód 001 (21250)
Kód 001 Creative Commons License 3 napja -1 0 21250

- te legalább meghaladtad...:))

Előzmény: silverman1 (21249)
silverman1 Creative Commons License 3 napja 0 0 21249

Igen, a Biblia káros, ahogyan a vallások is.

 

Saját életemből is tudnék példákat mondani, hogy mennyire, abból az időből mikor még keresztény voltam.

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21248)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 3 napja 0 0 21248

"a Föld túlnépesedése problémát, a munkanélküliség problémáját csökkenti, ha fogy a Föld népessége."

 

 

A túlnépesedés problémát úgy is meglehetne oldani, hogy egyeseknek ne 8-10 gyereke legyen, hanem csak 1-2.

Persze egy vallásos keresztény az összes terhességét megszüli, mert nem a Föld problémája érdekli, hanem a Bibliának akar megfelelni.

Nem a gyerek szeretete vezeti őket, hanem a Biblia szeretete.

Előzmény: silverman1 (21246)
silverman1 Creative Commons License 3 napja 0 0 21247

nézzük miért nem jó a jános ev.

 

János evangélista Jézus prófétai színre lépését Mózestől való próféciából eredezteti, teszi ezt úgy, hogy Mózest Jézus mellé állítja, illetve a szöveg szerint maga Jézus áll Mózes pártján szemben a farizeusokkal:


„Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van a ki vádol titeket, Mózes, a kiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?” János 5:45-47


 „Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!” V. Mózes 18:15


 „Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.” V. Mózes 18:18

silverman1 Creative Commons License 3 napja 0 0 21246

"És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben; de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Siriából való Naámán."

 

Azaz, a Föld túlnépesedése problémát, a munkanélküliség problémáját csökkenti, ha fogy a Föld népessége.

 

Sok embernek nem is való gyerek.

 

 

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21245)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 2017.10.05 0 0 21245

   

Még annyit, hogy mit jelent Jézusnak ez a kijelentése a mai korban, például a mesterséges megtermékenyítésről folyó vitában?

 

Mi itt a farizeusi kérdés?

Szabad- e mesterségesen megtermékenyíteni azt, akinek máshogyan nem lehet gyereke?

A farizeusi válasz, hogy nem.

Jézus az eredményt nézi. Az eredmény pedig jó, mert élet születik ott ahol máshogy nem lehetne.

Szabadulást hoz a lesújtottaknak.

 

Elkeserítő, hogy a katolikusok mennyire nem értik a jézusi szabadítást, és ennyire a farizeusi értelmezést tekintik jónak                

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21244)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 2017.10.05 0 0 21244

"elítélt bűnösként sétáltassák végig Jeruzsálem utcáin és kivégeztessék, bizonyítékként arra, hogy az ő istene nem szabadítja meg, tehát hamis prófétának lásson."

 

 

Jézus mint szabadító jelenik meg, de mitől szabadít meg?

A  rossz döntésektől, amelyek a törvény hibás értelmezéséből fakadtak.

Itt a szabad, vagy nem szabad kérdése körül folyik a vita.

Lásd a szombat értelmezése körüli vitát.

 

„Látván pedig ezt a farizeusok, mondának néki: Ímé a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni.” Mt 12,2     

 

„És ímé, vala ott egy elszáradt kezű ember. És megkérdék őt, mondván: Ha szabad-é szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák őt.” Mt 12,10

 

Jézus értelmezése szerint mindent szabad, ha jó az eredménye,  a farizeusok értelmezése a nem szabadra koncentrál.

Jézus ebben az értelemben jelenik meg mint szabadító.

 

„Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,” Lk 4,18       

Lássuk hogyan halt meg Jézus?

 

„És ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!” Mt 27,40

 

Hol történik az értelmezési hiba?

A zsidó nép egy isteni  csodás szabadítást akart látni (Mint Mózesé volt).

Viszont Jézus már az életében végig szabad volt, mert az igazságot követte, szemben a farizeusok követőivel.

 

„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” Jn 8,32             

 

Nem Isten, nem a csoda, hanem az igazság keresése teszi szabaddá az embert.

A feltámadás mese, pont azt bizonyítja, hogy még a tanítványai sem értették meg, hogy mitől lesz szabad az ember.

Előzmény: takarito (21243)
takarito Creative Commons License 2017.10.05 0 0 21243

Azért mert sokan követnek valakit még nem akarják megölni.

 

Hatalmi féltékenység bonyolultabb eset, mivel mögötte már a hatalmi erőket fenntartó szellemiség bukása látszik feltűnni, ez azonban csak akkor lehetséges, ha Jézus tényleg komolyan bírálta a Mózesi hagyományt. Különben nem veszélyeztette volna a vallási hatalmat, hiszen ellenkező esetben akár erősíthette is volna, és így külön jutalmazták volna a vallási vezetők, hogy erősíti a mundért a papokon.

Tehát ha Jézus nem bírálta volna a Mózesi hagyományt, hatalmi féltékenységről szó nem lehetett volna, hiszen semmilyen támadás alá  nem esett volna.

 

Jézus nem nevezte Istennek önmagát. Istent Atyjának tekintette, ez persze borzolhatta a kedélyeket, de akkoriban még szó nem volt arról, hogy azért mert szűznemzéssel tőle eredeztették volna. A Mária sztori jóval későbbi keletkezésű, Jézus életében senki nem tudott arról, hogy fizikailag is Istentől eredeztetnék Jézust.

De Atyának mások is tekintették az Istent, annak révén indokolt is lehetett, hogy az írásokban Izrael az Úr fiainak volt nevezve több helyen.

 

A lényeg, hogy az evangéliumi szövegekből jól kiolvasható, hogy Jézus igenis tanított a mózesi hagyománnyal szemben, annak helyébe a saját beszédeit és annak teljesítését helyezte, így igen erőteljesen lépett fel a korabeli vallási hatalom szellemi alapjával szemben. EZ persze már komoly ok volt arra, hogy ne kövessék, hogy ne tanítson, hogy mielőbb lerombolják a nép előtt a hitelességét, aminek egyáltalán nem volt jobb lehetőség annál, mint hogy elítélt bűnösként sétáltassák végig Jeruzsálem utcáin és kivégeztessék, bizonyítékként arra, hogy az ő istene nem szabadítja meg, tehát hamis prófétának lásson.

 

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21219)
takarito Creative Commons License 2017.10.05 0 0 21242

"A sorrendiseg, amire utalsz, reszlet kerdes, ugyanigy, az, hogy a kakas 2x vagy 1x szolal meg, is reszletkerdes."

 

Egyáltalán nem részletkérdés, mivel bizonyítékok arra nézve, hogy tévedések, elírások, hibák vannak a szövegekben. Ha te ezt mellőzni akarod, az azzal jár, hogy az ezeknél a hibáknál komolyabb hibák mellett is hajlandó vagy elmenni, azaz nem is érdekel az igazság.

 

Pedig Jézus szerint az igazság szabaddá tesz.

 

De aki nem keresi az igazságot biztos lehetsz benne hogy nem is találja meg.

 

 

 

Előzmény: isabellee (21213)
takarito Creative Commons License 2017.10.05 0 0 21241

Pálnál az "írások szerint" való hivatkozás kifejezetten a próféták, a Tóra és egyéb ószövetségi anyagok emlegetését jelentette. Nem az evangéliumokat, azok akkor még nem voltak leírva, Jakab és Péter Jeruzsálemben szóbeli hagyományt fektetett le.

 

Az Apostolok Cselekedete szövegének alapján nem kérdőjelezhető meg Pál leveleinek szövege, mivel az sokkal később, Pált és a történeteit nem közvetlenül ismerő írótól származnak. Maga az anyag is összetett, több szerkesztője van, mint azt első olvasatra láthatnánk.

Ez például azzal alátámasztható, hogy Pál jelenésének története kétszer szerepel az Apostolok Cselekedetében, de egymástól eltérően, ellentétben azzal, mikor egy írótól származna.

 

ApCsel 9, 4. És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? 
  5. És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. 
  6. Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. 
  7. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. 

 

ezzel szemben:

 

ApCsel 26,14. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely én hozzám szól és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. 
  15. Én pedig mondék: Kicsoda vagy, Uram? És az monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz. 
  16. De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, a miket láttál, mint azokban, a mikre nézve meg fogok néked jelenni; 
  17. Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, 
  18. Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. 

Előzmény: RELP (21212)
silverman1 Creative Commons License 2017.10.04 0 0 21240

legyen főnév.

:)

 

akkor sem tulajdonnév.

 

 

Előzmény: magyarpityu (21239)
magyarpityu Creative Commons License 2017.10.04 0 0 21239

A ''felkent'' szó abban az értelemben, ahogyan az ószövetségi időben a papokra, királyokra, prófétákra értették, inkább főnév, mint jelző! Hasonlóan a ''megbízott'', vagy ''felhatalmazott'' szavak is bizonyos szövegkörnyezetben lehetnek bár jelzők, de attól még főnevek, amikor nem tulajdonságot jelölnek, hanem konkrét tisztséget, megbízatást betöltő személyt!

Előzmény: silverman1 (21238)
silverman1 Creative Commons License 2017.10.04 0 0 21238

krisztus nem tanító, nem is személy, hanem egy jelző. a mossiah héber szó fordítása görögre a szó jelentése felkent.

 

tehát egy jelző.

 

egy jelző nem tud tanítani.

Előzmény: lacid2 (21236)
Kód 001 Creative Commons License 2017.10.03 -1 0 21237

Nem, a Béla a tafko...

Előzmény: silverman1 (21235)
lacid2 Creative Commons License 2017.10.03 0 0 21236

"mintha Jézus úgy beszélne az anyjával, mint egy idegen nővel, az viszont nem derül ki, hogy miért tenne ilyet."

"3. A földi élet egyik legfájóbb, legáldottabb, de egyben a legkegyetlenebb köteléke a vérkötelék. Mindenkinek meg kell vívnia azt a szabadságharcot, amelynek legnagyobb akadálya a vérkötelék. Még nekem, Jézusnak is, keményen meg kellett vívnom e harcomat (Márk 3:33), s bizony, e harcomnak ugyancsak szenvedő alanya volt anyám, Mária!"

http://web-hang.hu/hangdb/index.php?p=kereso&kotet=29,30&hol=ckv&mit=veerkoeteleek&id=2918#lev

 

"Jézus eljátssza a tanítványoknak, hogy milyenek is ők valójában, ugyanúgy amikor a „nem küldettem, csak Izraelhez” mondat elhangzik, így szembesíti a tanítványokat a saját gőgös magatartásukkal, "

 Jézus nem játszik a tanítványokkal, sem senki mással! Mindenütt és mindig példát mutatott vagy példázatokban beszélt, hiszen a megrepedt nádat nem töri el!

" 1.Jn 4,9Monda azért néki a samáriai asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, a ki samáriaiasszony vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoznaa samáriaiakkal.

 

 10. Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet."

 

" Ugyancsak nem derül ki az sem, hogy Jézus miért gondolta, hogy ő maga tisztesség nélkül lenne a saját rokonainál, amit a Márk mellett a Máté (13:57) is megemlít:"

 "Ne fogadjatok el senkit tanítótoknak magán-kinyilatkoztatás alapján! Egy a ti tanítótok: a KRISZTUS! Mert jönnek hamis krisztusok és hamis próféták, s ha lehet, még a választottakat is megpróbálják tévedésekbe vinni. Ti maradjatok az evangéliumaimban rátok hagyományozott tanításom talaján! Ha ezt teszitek, akkor feltétlenül nyugalmat találtok lelketeknek akkor is, ha emiatt üldöztetés, gúny, bántás is ér titeket."

http://web-hang.hu/hangdb/index.php?p=kereso&kotet=29,30&hol=ckv&mit=titeket&id=3025#lev

 

"Mt 13,54És hazájába érve, tanítja vala őket az ő zsinagógájukban, annyira, hogy álmélkodnak és ezt mondják vala: Honnét van ebben ez a bölcseség és az erők?

 55. Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak?

56. És az ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek?57. És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig monda nékik: Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában.

58. Nem is tőn ott sok csodát, az ő hitetlenségök miatt."

"37. Némelyek pedig mondának közülök: Nem megtehette volna-é ez, a ki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne haljon meg?

38. Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz. Az pedig egy üreg vala, és kő feküvék rajta.

39. Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nőtestvére, Mártha: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos.

40. Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét?"

A családi kötelék és ismeret akadájozza a hit fel- és elismerését!

 

"lehetséges a víz borrá változtatása....."

Ha ezt nem hiszed, akkor mit hiszel egyáltalán Jézusról?

 

 

Előzmény: silverman1 (21229)
silverman1 Creative Commons License 2017.10.02 0 0 21235

tafko birgut?

 

az isabella?

Előzmény: Kód 001 (21230)
silverman1 Creative Commons License 2017.10.02 0 0 21234

azt hitted csak egy katolikus fordítás van?

több ezer van.

abból van a legtöbb eltérő szöveg.

Előzmény: isabellee (21232)
silverman1 Creative Commons License 2017.10.02 0 0 21233
Előzmény: isabellee (21232)
isabellee Creative Commons License 2017.09.29 0 0 21232

"Asszony, a te gondod az én gondom.” Katolikus

 

Ez hol van a bibliaban?

 

A kanai menyegzon ez van a katolikus bibliban (Szent Istvan tarsulat):

 

4Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.”

Előzmény: silverman1 (21224)
isabellee Creative Commons License 2017.09.29 0 0 21231

Nem hagyja abba a tanítást, amikor az anyja és a testvérei kihívják, vagyis inkább vállal közösséget a tanítványokkal és a tanítással, mint a vér szerinti rokonaival.

 

Meg jo, hogy egy 30 eves ferfi nem az anyja szoknyajan csung, hanem teszi a dolgat.

Előzmény: silverman1 (21229)
Kód 001 Creative Commons License 2017.09.29 -1 0 21230

Tafko mesternek hiába nyomod.... őt nem rendited meg saját kiválasztottságába vetett hitében....

 

 

:))

Előzmény: silverman1 (21228)
silverman1 Creative Commons License 2017.09.29 0 0 21229

A katolikus fordítás pont az ellenkezőjét fejezi ki a másik háromnak, a Csia féle fordítás többes számba teszi a mondatot, utalva rá, hogy Jézus a tanítványai nevében beszél. Az első kettő egyértelműen elutasítás személyesen Jézustól. Egyedül az asszony kifejezés ugyanaz mindegyikben, mintha Jézus úgy beszélne az anyjával, mint egy idegen nővel, az viszont nem derül ki, hogy miért tenne ilyet. A Márk harmadik fejezetében Jézus elutasítja rokonait, mert nem cselekszik Isten akaratát. Nem hagyja abba a tanítást, amikor az anyja és a testvérei kihívják, vagyis inkább vállal közösséget a tanítványokkal és a tanítással, mint a vér szerinti rokonaival. A borszaporítás történetében ellenben, mégiscsak közösséget vállal anyjával, hiszen csodát tesz. Ez a magatartás kettősséget mutat, szavakban kemény elutasítás, cselekedetekben pedig jóság.

Egervári Oszkár szerint, Jézus eljátssza a tanítványoknak, hogy milyenek is ők valójában, ugyanúgy amikor a „nem küldettem, csak Izraelhez” mondat elhangzik, így szembesíti a tanítványokat a saját gőgös magatartásukkal, viszont a cselekedetek pedig a jóságról beszélnek. Amennyiben csak a fenti idézetekből álló elutasítás fogalmazódott volna meg Jézustól, a csodatétel leírása nélkül, csak akkor lehetett volna szeretetlenséggel vádolni Jézust. Ugyancsak nem derül ki az sem, hogy Jézus miért gondolta, hogy ő maga tisztesség nélkül lenne a saját rokonainál, amit a Márk mellett a Máté (13:57) is megemlít:

 

„Nincsen próféta gyalázatban, csak szülőhelyén, rokonainál és családjában.”

 

Ez egyébként ószövetségi idézet, mint általában a Jézusnak tulajdonított beszédek túlnyomó többsége. Mind a Máté (13:58), mind a Márk (6:5) egybehangzó állítása szerint, Jézus nem volt képes ott csodát tenni, ahol hiányzott a belé vetett bizalom. A szinoptikusokban kétféleképpen található ez a rész, miszerint nem képes csodát tenni.

Megint más lapra tartozik az, hogy vki elhiszi-e egyáltalán, hogy lehetséges a víz borrá változtatása.....

Előzmény: asamprajnata (21226)
silverman1 Creative Commons License 2017.09.29 0 0 21228

Az attól függ, milyen felekezetű, van-e Mária kultusz nála, hiszi-e hogy a biblia Isten kijelentése stbstb...

Előzmény: Eklatáns Béla (21225)
magyarpityu Creative Commons License 2017.09.29 0 0 21227

Aki az újszövetséget az eredeti nyelvében tanulmányozza, leginkább a Nestle-Aland 28. kiadást tekinti megbízható forrásnak. De persze, ahogyan látod, ez sem az eredeti szöveg.

Előzmény: asamprajnata (21226)
asamprajnata Creative Commons License 2017.09.29 0 0 21226

nem kell nyelvésznek lenni hozzá, hogy értelmezni lehessen, hogy a négy fordítás még jelentésében is eltér!

 

Igazából nem is értem, a tudományos világ, egyetemek miért is nem adtak ki egy akadémikus bibliát, amely fordításához semmilyen vallási irányzati kétség nem fér? Vagy van ilyen?

Előzmény: Eklatáns Béla (21225)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.09.29 0 0 21225

"arra már nem emléxem."

 

 

Aha, értem.

 

 

„Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony?” Károli

 

"Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony?” Protestáns

 

"Asszony, a te gondod az én gondom.” Katolikus

 

„Mi közünk ehhez, óh asszony?” Csia

 

 

És ezek mennyiben érintik egy hívő életét...?

Előzmény: silverman1 (21224)
silverman1 Creative Commons License 2017.09.29 0 0 21224

arra már nem emléxem.

Bruce MetzgerAz ​Újszövetség szövege

 

de ebben olvastam.

 

de tudok fordításbeli különbséget magyar bibliákból:

 

„Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony?” Károli

 

"Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony?” Protestáns

 

"Asszony, a te gondod az én gondom.” Katolikus

 

„Mi közünk ehhez, óh asszony?” Csia

Előzmény: Eklatáns Béla (21223)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.09.29 0 0 21223

Mikben állanak eme különbözőségek...?

Előzmény: silverman1 (21222)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!