Keresés

Részletes keresés

rutichun Creative Commons License 2007.04.10 0 0 34

Szia I'm Hungarian!

 

A tanul szó tuedit v. tuedet ezen a kései hun nyelven. A tanulgat tueditat v. tuedetat. Itt az -at a -gat, -get.

A mondatban elrontottad a számnevet, mert nem kell az -en a tiz végére. Amúgy jó.

 

Sajnos ezt a nyelvjárást nem sokan tanulják. Ha minden igaz nemsokára megjelenik egy könyv a hunnu nyelvvel kapcsolatban.

 

Üdv!

rutichun 

Előzmény: I'm Hungarian (33)
I'm Hungarian Creative Commons License 2007.03.12 0 0 33
Hej Chunkh aj inekh!

Hát tanulgatom a Hun nyelvet, de egyes szavakat, vagy kifejezéseket nem találok, amit alkalmazni akartam volna... Pl itt...
Ejn tizen hen hütü vojgum pigu.

Hogy vagy az Hunul, h. Hogy? ...Tanul? (gat)-->tanulgat ... meg jól írtam a hun mondatom?
I'm Hungarian Creative Commons License 2007.03.11 0 0 32
Sziasztok chunkh és inekh!

Azért szólok ehhez a Fórumhoz, mert szeretnék megtanulni Hunnul, s itt gyakorolni is...
Ha lehetséges.. habár ahogy láttam, mostanában nem annyira látogaták ezt a fórumot, de remélem, majd visszatérnek...

tizer Creative Commons License 2006.07.29 0 0 31

"Hamarosan hun múzeum nyitja meg kapuit Kínában, pontosabban az ázsiai országhoz tartozó autonóm tartományban, Belső-Mongóliában. Magyar kutatók augusztusban Észak-Kínába utaznak, és felkeresnek egy a hazai történeti irodalomban kevéssé ismert hun várost is. "

 

http://index.hu/tech/tortenelem/hunokobr6238/

 

lassan mar eszak-kinaban is tobbet foglalkozank a hunokkal mint itthon ):

kalaapax Creative Commons License 2006.07.14 0 0 30
Zun mánasz göm unkidün kanta.
kalaapax Creative Commons License 2006.07.04 0 0 29
Hani gede vogtuk???
kalaapax Creative Commons License 2006.06.26 0 0 28
Szenlészen öttömöz kikte.
lmrck Creative Commons License 2006.06.26 0 0 27
Hova tűntél, azaz: Hun vagy methadönci? :DDDDD
Előzmény: methadon (15)
kalaapax Creative Commons License 2006.06.26 0 0 26
Hujj iléru, Hajj elode !!
rutichun Creative Commons License 2006.05.21 0 0 25

Szia Murgovita!

 

Azt az oldalt már ismertem!

Egyénként van egy újabb tanulmány is...

 

Surim!

Üdv!

 

 

Előzmény: murgovita (24)
murgovita Creative Commons License 2006.04.05 0 0 24
Mondottam, edződj:

A testrészek neveiajge agy, velő //M Még megvan a tővéghangzó, a XVI. sz-ig. Természetesen – a magyar nyelvben, és ha nem szerepel külön a hivatkozás, mindig a hun és magyar nyelv viszonyáról van szó. Az ősmagyar korban nincs még gy hang.

alje áll //M A „fej alja”; véghangzóval. Megmaradt az alj szónk is.

bana láb //M Talányos a bánya (ahol bányászat folyik), és a bánya (szláv „fürdő”) egybeesése. Valósznű azért, mert a hegy lábánál bukkan ki mindkettő: a fürdő és a bánya tehát egyaránt a hegy lába. E!

[*buka boka //M A *csillaggal jelölt szavak feltételesen szereplő, ún. kikövetkeztetett szóalakok. Ebbe a csoportba csak néhány nyilvánvalóan, szinte biztosan meglévő szó jutott be. A buka a tivi (tű) szónál fokot jelent, akkor a boka nem más, mint a lábszár foka.A szóeleji b, p, f gyakran átmegy a szomszéd hangba. ] E!

gheir kar //M Hangtani eltérése a magyartól csekély. Nincs már meg a tővéghangzó! A „r” - képző. A karolás: kerítés, „ker” tő keresendő, íme, itt van. A szó igei alakja:*gheirin lehetett, ez a kér magyar szó. Feltételezem a *gheize ~ kéz szó létét is. E!

girze arc //Mr Valószínű, hogy a körző, „száj körüli” a jelentése. Ősi szónak kell lennie. „Mai „arc”-unk orca volt: orr + száj, ez más szó.

hije íny //M A régi heu, heju, híje szavakkal kapcsolatos, amelyek a padlást jelentették, a „híját” a háznak. Tehát itt: szájpadlás, majd értelembővüléssel minden ínyt kifejezett. A hiátus: híja van, hiány van valamiből. Nehezen védhető a más nyelvből való eredeztetése. E!

[*ini ín //M A len ősi neve, az erős rostú növényrőlkapta nevét az ínszalag.] E!

iri ér, vérér //M Ez a hun-kori szó alapja az ered, erő, iram, ér, stb. magyar- kori szavaknak. E!

jata hát //M Sok szóeleji j változott h – ra. Meglehet, a játi szó („elefánt”) ennek a képzett melléknévi alakja. Akkor háti, hátas lenne, ami nem számítana csodának, hisz az elefánt ősi személy- és teherhordó állat. Háti, hátasállat.

kezi kéz //M A tővéghangzó lekopásával rendszerint megnyúlik a tő magánhangzója.Feltételezem, hogy volt gheize v. gaize, kaize alakja is a szónak, egy más nyelvjárásban. Igei alakja gaizin v. keizin lehetett, ami gaizni – keizni: hangrendi elkülönüléssel és ol, el képzővel a gázolni és a kezelni szavakat eredményezte.

[*kuna könyök //M Esztergom régi neve: asarkuna utótagja. (Papp Váry Árpád: Magyarország története térképekben (Arab világtérkép…,1154.) A második „k” a magyar szóban már képző. Ugyanez a szó a könyv is, a „v” utólagos elem, hiátustöltő. A névátvitelt az azonos működés: nyíló-záródó mozgás sugallta. A kultúra fontos hordozó eszköze a könyv! A Világkönyök név is elgondolkodtat Buda közelében, a Dobogókőtől nem messze, északra. A „világ szíve dobogásától” nem messze. (V. ö.: a Dalai Láma ezért látogatott el Dobogókőre, az akkori nyilatkozata szerint!)]

levil tenyér //M A levilin ige azt jelenti, hogy szétterülni. A hun szóalak itt is „megfejti” a magyar szó titkát. A falevél is szétterül, levélként. Különösen egyes fajtái hasonlítanak a tenyérre. Ez tehát a mai levél szavunk, de a tenyér szó is a szétterjedéssel kapcsolatos. V. ö: Kisterenye. A névátvitel miatt elfelejtődött a zezi, zize (levél) hangszó. E!

{lezu nyelv (elvont) //T? A szó a török nyelvben is megvan.}

oi szem //Mr V.ö.: tetőnyílás; og, ig, eg, ok gyökök. Az oroszban ma többes számban használatos: „Ocsi csornüje…”: fekete szemek…

ontágh ondó //M Ontó volt előbb, a „t” zöngésedett. Íme, folyamatos melléknévi igenév, mint a szamtagh ~ szántó.

Onteszer hímvessző //M „Nemzőszerv.” A /pusz/ szó szinonímájaként más a stílusértéke - a szóelemek jelentéséből is következően.

ore, orem orr, orom //M Nem jó, ha valami ormótlan. Az Orum az Ararát orma.

phe, fé fej //M Halld: fékető!

pige fog //M „Foggal fog”, most már higgyük el.

puge, pugekh fogazat //M Kár tagadni. (A német kézzel-karommal fog.) E!

{pugin fogni //M Szinte nincsen „azonos alakú szó”! A megfogás, megragadás igéje az állati fogazatra emlékeztet, amellyel történik a művelet, ti.a „fogazás”. A latinban és latin nyelvekben is megvan, tőrrel, ököllel vívott harc fogalomkörét adja. A léthez szorosan kötődő fogalmak ősiek, e hun szavak latin nyelvből való származtatásának a gondolata is hibás. Mindamellett a hun – latin nyelvi párhuzamokkal számolnunk kell. Közvetlenül a hunok Kárpát-medencei tartózkodásától, vagy a szkíták ittléte óta, ami az idő távolába mutat, amikor a latin még nem volt. De – az etruszkok időt átívelő közvetítése révén - sok közös hun-latin szó kerülhet elő a jövőben.}

pusz fasz //M Túlélő szóalak: van vér a pucában, puszi… A p>f -hangváltozás szó elején általános.az „ősmagyar korig”. Behisztúni v. perszepoliszi feliraton: Visztászpahja pusza ~ Hüsztaszpész fia. Mint ez: apja fia, azaz az óperzsának tudott kifejezés magyar birtokos viszonynak felel meg. A pusz szó itt vkinek a fia – jelentésű. Nyilvánvaló összefüggést látok a hun és az óperzsa- és feltehetően szkíta - jelentés között.

su kézfej //M A /subir/ hun szó alapja is: kézszövetség, vagy maga a vérszerződés. A sumír nyelvben is kézfej a jelentése. A megszentelést is e kezekkel végzi a pap. A /su/ és /chü/ (hű) összetétele: /suchü/~szent, örök. Ebből ered a sújt szavunk is: a sújtó kéz büntet, az áldó szentel, örökít. Az Úr, a Próféta kezét műalkotások sora örökíti meg: az örökítőt! Ez a szó adta az alapját a kézi munkálkodások kifejezésének is. E!

sujekh kézfejek //M A sulyok, sulykol kapcsolata a hun szóval nehezen tagadható. (Névátvitel.) V. ö. még a súrol, sutykol, suhint, sőt a hun /suchü/,/suchütin/ szavakkal!

{súr, surim köszönet, köszönöm //M A kézfejjel végzi a kézfogást: ez a köszönet módja hun elődeinknél. Egyúttal ez az érintés, érintkezés névigéje (név és ige). A súrlódás és súrolás szava is, amit átvettek a legyőzött és szövetségessé tett gótok is. A német nyelv is őrzi szavunkat (scheuern).

szá(h?) száj //M Iszák, iszákos, száj… A „j” és „h” hunban, magyarban egyazon hiátustöltő volt.

szerti szív //M Szer-v! Néha ezt is szer-elni kell… A szer szó a magyarban nagy burjánzású ősi szó. A szlávban is megvan, de nincs ily nagy családja: cepgye (szerce) cepge??o (szirgyésna).

{szertild szeretet //M A szer és szir tő gazdag, rokon szócsaládok táplálója. Ma szívnek hangzik az egyik, de megmaradt a jelentése. A legbensőségesebb tartalmak hordozói.}

{szirünesen szívtelen //M A magyarban már nincs meg ez a fosztóképző. Az in, en a latinnal átment más európai nyelvekbe: intoleráns (nem tűrő).}

{szirünesí szeretnivaló, szíves //M A si melléknévképző továbbélése: Barátosi, Kénosi (családnév); alvégesi, felvégesi: a felvégből jött – Perkupán, volt Torna vármegyében.}

{szirüni szerelmes //M A későbbi lm képzőpár még hiányzik, az ld a leggyakoribb.}

{szirünild szerelmes //M Íme. (Az érzés nem szünetelt, szavunk is volt rá mindig.)}

{szkálta sánta //M? Ez szoroson nem tartozik a testrészek fogalomkörébe. Érdekes, hogy nem a mássalhangzóiban azonos a magyarral. (Máshol majd visszatérünk rá.)}

szöm, szüm szem //M A szlávok is átvették. Némely nyelvjárás és nyelvjárás-sziget szóalakja ma is a magyarban.

talba talp //M A tővéghangzó lekopásával a könnyebb képzésű, zöngétlen p maradt meg.

til nyelv //Mr, T /*Tilin/: nyelvelni: a zenészek is teszik. A török nyelvben dil az alakja. A dilinkós ember össze-vissza nyelvel. A tilinkó és a dilinkós szavunk megőrizte a /til/ – t. Gyerekkoromban sokat tilolt anyukám. A tilo nyelvét sűrűn emelgetni kellett, a kender pazdernyáját kellett összetörni vele. A til még ma is él… E!

veri vér //M Mint a kezi, iri szavak. Nagy szócsaládja van a hun korban is. Már megvan a vereni, verseny és vörheny jelentés, ebből lesz a pegüveri (fegyver), stb.

Előzmény: lmrck (23)
lmrck Creative Commons License 2006.03.24 0 0 23
Sewash Methadon!

Eshme kor rafashag (kilencszer csavart)
Előzmény: methadon (15)
turtur Creative Commons License 2006.03.23 0 0 22
Edződj itt:

http://hunnyelv.uw.hu/
Előzmény: rutichun (21)
rutichun Creative Commons License 2006.01.19 0 0 21

Na, haiwra!

 

Menimunk! Nen tonitukh szavan? Hen diorirelbin! Szömsit, hen hagh idzsi kücsüt diori volam?! Na, bar ejen! Szömum taretukh. Bar volaj? Hm?

 

Surim!  

rutichun Creative Commons License 2006.01.18 0 0 20

Bocs hőgutát nyáron lehet kapni...

Ennek a két kifejezésnek semmi köze egymáshoz!!!!!

 

 

Whetimne baljitukh, bű lejnin. Cha idzsiszegh vatahwhet szavitukh o chunekh lezujerül. Ojsz idzsesi asarhen o madürelb chundet o chunekhje. Tikh o ejn chunditukhrül szavitukh vatahwhet. Ojszet kenájum szavütükhne rülje vatahwhet!

 

 

Bar ichel!

Jüviszömesiwra!

Surim! 

zalagyöngye2 Creative Commons License 2006.01.17 0 0 19
heguttát nyáron lehet kapni
Előzmény: rutichun (18)
rutichun Creative Commons License 2006.01.16 0 0 18

Hegutta zalagyöngye2!

 

Hehe...Idzsesildwra!

 

 

Jüviszömesiwra!

Surim!(Jelentése:köszönöm)

zalagyöngye2 Creative Commons License 2006.01.16 0 0 17
a kutyám surim-szálán eltűnt
rutichun Creative Commons License 2006.01.16 0 0 16

Én csak a Detre által kiadott szótárt ismerem (abból se sokat).

 

Egy kis múlt idő:

Kutha pugutta martit-A kutya(ugye mennyire hasonló) megfogta a madarat

Táváresi anutta idzsi kücsü init.-A kereskedő adott egy kis lent.

 

A Szíriuszt én "Szuoi"-ként ismerem.

 

Surim!

Előzmény: methadon (15)
methadon Creative Commons License 2006.01.16 0 0 15

Sziasztok, nagyon örülök, hogy végre nem kell bujkálnunk nekünk, akik hunnak érezzük magunkat, talán evvel a topikkal sikerül ráirányítani a magyar társadalom figyelmét az egyre jelentősebb hun kisebbségre, és Atilla nagykirály spirituális támogatásával a közeljövőben remélhetőleg megtörténhet a hun hatalomátvétel is.

 

Engedjétek meg, hogy folytassam a hun nyelvleckét:

 

Bowsd megh o kuwrwa aniadath. (Jelentése: 'a honfoglaló magyarok a Szíriuszról jöttek'.)

 

Jüviszümesiwra!

Surim!

rutichun Creative Commons License 2006.01.16 0 0 14

Vegyük komolyra a szót.

 

 

Kérdezzetek!...

 

Én megpróbálok válaszólni.

 

Szevasztok!

Surim!

 

rutichun Creative Commons License 2006.01.15 0 0 13

A hunológusok ne hunolódjanak hunszerintem!

 

 

Mi aztán hunos hunok vagyunk...

 

Surim!

rutichun Creative Commons License 2006.01.15 0 0 12

Ne szórakozzatok.

 

 

Surim!

zalagyöngye2 Creative Commons License 2006.01.15 0 0 10
Megpróbálok rád hungolódni.
Előzmény: rutichun (9)
rutichun Creative Commons License 2006.01.15 0 0 9

Ezt hogy érted?

 

 

 

Surim!

zalagyöngye2 Creative Commons License 2006.01.15 0 0 8
Huntalan lennél?
rutichun Creative Commons License 2006.01.15 0 0 7

Nem csak egy egyszerű hozzászólás volt amibe a topic szót is beletettem.

Egyébként új szavakat fedeztek fel(pl.Gol-kápolna stb.).

 

 

Jüviszömesiwra!

Surim!

Cida_509 Creative Commons License 2006.01.15 0 0 6

topicwra

 

Topic mint ős-hun szó:) Biztos onnan vette át az angol:)))

 

(Bocs)

Előzmény: rutichun (4)
matchbox Creative Commons License 2006.01.15 0 0 5
Nem jöttél rá:-(
Előzmény: rutichun (3)
rutichun Creative Commons License 2006.01.15 0 0 4

Warum szavadiathakhet ejszwra o topicwra.(Magyarul: várom beszédeiteket erre a topicra)

 

 

Jüviszömesiwra!

Surim!

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!