Keresés

Részletes keresés
Így működik

Bővebben az új keresőről

Keeperv85 szept. 13. Creative Commons License 5898

Hmm... érdekes feltevés lehet, hogy vajon ez volt-e a rendeltetése, vagy csupán a végfelhasználói megoldásként alkalmazták így. itt elvileg volt vízdaru,így akár annak is lehetett szerintem valami vízfelfogó tartálya. Bár hogy őszinte legyek, nem találok semmi információt arról, hogy ide feljött-e bármikor is egy-egy gőzös...

Előzmény: Pályaőr (5897)
Pályaőr szept. 13. Creative Commons License 5897

Hát... nálunk ebből szennyvíztisztítót csináltak a bányának az '50-es években.
Oroszlány, (volt) XVIII-as akna.

 

                                 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

Előzmény: Keeperv85 (5896)
Keeperv85 szept. 10. Creative Commons License 5896

Sziasztok/Tiszteletem a topic olvasóinak!

 

Nem akartam az "Elveszett vágányos" topicot offolni, így átjöttem ide, mivel bánya is, vasút is...

 

Nemrég jártam a pécsi Széchenyi-akna egykori vasúti végállomásán, azaz a kapuban, ameddig most el lehet menni és a másik oldalon meglehetősen nagyméretű beton hengereket találtam lepakolva. Kérdezném a bányászatban jártas olvasókat, akik nem csak rajonganak az ilyen helyekért, mint én, hanem az a kivételes helyzetük is megvan, hogy még értenek is hozzá, hogy vajon ezeket mire használhatták:

 

naox szept. 5. Creative Commons License 5895

Köszi.

Előzmény: ElGreen (5894)
ElGreen szept. 5. Creative Commons License 5894

Bakonyoszlopon az Eoszén. Ahol hol szenet hol bauxitot bànyàsznak.

Felsőpetényen, 

de az csak bànyàcska.

 

Farkaslyukon de az csak kabare sajna.

 

Recsken kutatgatnak.

 

Bàtapàton meg majd bővìtenek.

 

Börzsönyben nem tudok.

 

 

JSz.

 

 

 

Előzmény: naox (5893)
naox szept. 4. Creative Commons License 5893

Urak, részben ezzel a cikkel kapcsolatban is kérdezném, hogy van-e kishazánkban Márkushegyen kívül működő mélyművelésű bánya. Úrkúton van még termelés? Ismerős mondta, hogy valahol hallotta, hogy valahol a Börzsönyben is nyitottak egy kutató vágatot. Ez igaz?

Köszi

bodrostomi szept. 1. Creative Commons License 5892
GaborN01 szept. 1. Creative Commons License 5891

Ez Tokodaltáró Szent Anna vágat. A kép közepén lévő oszlop már  nincs ott, mert már felső vezeték sincs...

Visszalapozol akkor találsz vidót róla.

Előzmény: kristonl (5870)
C50 szept. 1. Creative Commons License 5890

https://www.antikvarium.hu/book.php?ID=185032&oldal=bongeszo&utm_source=ertesito_email&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ertesito_konyv

manitounickfree aug. 26. Creative Commons License 5889

sziasztok!

 

egyszer már vagy 10-15 éve láttam ezt a gépet:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201604247986691&set=a.1739901436015.72542.1793068498&type=1&theater

 

bocsi a Fb.-os linkért, de hirtelen csak ezt találtam!

kérdés, működik még ez a gépezet? ha igen lehet tudni merre jár? vagy hol lehet megcsodálni?

 

válaszokat előre köszönöm!

 

üdv. Zoli

krikori aug. 26. Creative Commons License 5888

Sajna se térkép, se rajz nincsen, helyi nénit kérdeztem meg és mesélte hogy hol vezetett az utolsó pár méter.

Előzmény: daruguru (5887)
daruguru aug. 26. Creative Commons License 5887

A csillét én is láttam párszor, de honnan van ez az infó? Van esetleg valami rajz/térkép is? :)

Előzmény: krikori (5886)
krikori aug. 23. Creative Commons License 5886

Toronyi lignitbánya utolsó kocsija mint muskátlis láda. A bucsui utat keresztezve a mostani temető előtt vezetett a pálya a vasútállomásig.

https://flic.kr/p/ohe4D5

https://flic.kr/p/oyvRMJ

Bányatörp júl. 14. Creative Commons License 5885

Mester, várom a képeket és az információt... :-)

Előzmény: bodrostomi (5883)
Biborka Bibi júl. 12. Creative Commons License 5884
bodrostomi júl. 9. Creative Commons License 5883

Jó kép pedig.

Előzmény: NH3 (5882)
NH3 júl. 9. Creative Commons License 5882

Már nem emlékszem, hogy honnan van. Könyvtárból biztosan nem, szerintem valamilyen újságban lehetett.

Előzmény: bodrostomi (5881)
bodrostomi júl. 8. Creative Commons License 5881

Könyvtárban fotóztad ki?

Előzmény: NH3 (5876)
Pályaőr júl. 8. Creative Commons License 5880

 

Bocsánat, nem úgy ment el, ahogy akartam. Ez az osztályozó maradványa.

 

 És ezt a térképet kellene kijavítani.

 

 

Pályaőr júl. 8. Creative Commons License 5879

                            

 

                        

 

 

 

 

              

 

 

 

                    

 

 

A Környe-Környebánya vasút  nyomvonala ma. A kiágazás körülbelüli helye a tatabányai vonalból, az egyetlen megmaradt betonhíd, és a mezők a pálya helyén. A bánya 1933-ban bezárt, de a második világháború alatt még őriztek angol és orosz hadifoglyokat vagonokban Környebányán, úgyhogy a vasút ekkor még megvolt. Nem tudja valaki, mikor szedték fel?

Ha valaki járatos a kisvasút.hu oldalon, rajzolná már át a csillepálya térképét. Az első térkép van fent, de a csillepálya az osztályozóhoz vezetett, a normál nyomtávú vasúthoz, ahhoz pedig még hozzátartozik a második térképen látható szakasz.

Az előttük levő képeken látható betontömbökön állt az osztályozó. 12 db volt belőlük, 4-4, három sorban, abból két sor ma bent van az azóta létesült kiskertekben.

          

Az utolsó képen a kihúzóvágány helye látható  (illetve nem látható).

 

 

 

 

 

 

Pályaőr júl. 8. Creative Commons License 5878


Egy elfelejtett vasútvonal: Környe-Környebánya

 

 

                                                    ű

 

 

 

                                     

 

 

 

                

Ha régi bányatérképeket nézegetünk, találhatunk rajta egy vasúti kiágazást, és mellette egy feliratot: környebányai iparvágány.
A BÁNYA TÖRTÉNETE

A területen haladt keresztül az akkori Bánhida—Vértessomló községeknek és a velük szemben lévő Környe község közös határvonala, ami egyben a szén­medencében bányászatot folytató Magyar Általános Kőszénbánya Rt. lefoglalt szénjogi területének határa is volt, és a szomszédos Környe községig terjedt. 
Az ezen túl fekvő — jelentéktelennek ítélt — környei te­rület viszont már nem tartozott a szénjogilag lefoglalthoz. 

A Vér­tes hegy­ség egyik nyúl­vá­nya, a Somló-hegy tövétől 500 m-re 1903. feb­ruár 16-tól kezdődően végez­ték az első kutató fúrá­so­kat, ame­lyek már­cius hónap­ban is foly­ta­tód­tak. Elő­ször 44,9 m mély­ség­ben, más­fél méter, majd 78 m mély­ség­ben 0,8 m vas­tag szén­ré­te­get talál­tak. Ezután befe­jez­ték a kuta­tást, mert később sem értek el jobb ered­ményt. Gya­kor­la­ti­lag évekig nem foly­tat­ták a munkát.

1907-ben a magyar állami bányászat figyelmét is felkeltette ez a szénterület, de a 142. sz. fúrólyuknak az addigi ismeretek miatt kétkedéssel fogadott eredmé­nye és az esetleges kisméretű környei beszögellés nem sok reményt adott, ezért nem követte bányanyitás.

Végül 1910-ben a bécsi Hauser Lipót nagykereske­dő cég megbízásából Zsigmondy Béla mélyfúró vállal­kozása — az említett tatabányai fúrástól nem nagy távolságra, de már környei területen — ismételten megfúrta a széntelepet (5 m vastagságban, kiváló minő­ségben). 

A szakmai körökben most már beigazolt és éppen ezért meglepetést keltő eredményt a Környe községre kiterjedő külön szénjog megszerzése, majd gyors bányanyitás követte, aminek révén a "Hungária Kőszénbányászat, Hauser Lipót és Társa Rt." nevű vállalat 1911-ben megindította a szénterme­lést:

1911. feb­ruár 9-én Kör­nye hatá­rá­ban 2–3 m mély­ség­ben a fel­színtől jó minő­ségű bar­nakő­sze­net talál­tak. Az első csille sze­net feb­ruár 19-én ter­mel­ték ki. Május­ban kül­színi műve­lés­sel indult meg a ter­me­lés. 

Még ebben az évben meg­kezd­ték a Lipót akna mélyí­té­sét, amely 99,19 m mély­ségű lett. Ez lett a szál­lító akna.

1913 ápri­li­sá­tól decem­ber 06-ig meg­épí­tet­ték a 81,44 mély­ségű Ferenc aknát, ez volt a bánya lég­ak­nája. 1913. július 03-án a bánya­te­lek-ado­má­nyo­zási bánya­ha­tó­sági vég­tár­gya­lá­son egy lakó­te­lep meg­épí­té­sét tet­ték lehetővé a kiszol­gáló léte­sít­mé­nyek­kel együtt. 

A mélymű­ve­lésű bánya­tér­ség kiépí­tése 1914–1915-ben tör­tént meg.

A részvények 50%-át 1924-ben Freud Béla szénnagykereskedő vette át, aki egyébként is már egyedáru­sítója volt a környebányai szénnek. 1911-től az 1930. évi beszüntetésig, illetve kimerülésig összesen 1 395 kilotonnát hoztak a felszínre.

Az aknaszállítás lebonyolítását a 13,5 m tengely­magasságú, vasszerkezetű aknatoronnyal bíró Lipót aknában egy fekvő 2 hengeres, 150 lóerős, alacsony nyomású gőzgép végezte, 1800 mm átmérőjű, 2 dobos szállítógép segítségével. A kötélsebesség 2,5 illetve 4,5 m/perc volt személy, illetve teherszállításnál. A gép a csehországi Breitfeld, Danek és Schlan cég gyártmánya volt, mely leszerelés után a jogutód pilisszentiváni Ist­ván aknán újra felszerelve 1969-ig üzemelt. 

A Ferenc akna (ugyancsak 13,5 m magasságú vasszerkezetű toronnyal felszerelve) kisméretű szállí­tást eleinte egy kis gőzvitla, 1923-tól 80 lóerős, villamos meghajtású, 1600 mm átmérőjű 2 dobos szállítógép bonyolította le 2,5 m/perc sebességgel. 

A bányatelep energiaellátását saját villamoserőmű végezte (sűrített levegőt nem alkalmaztak).1924-től min­den lakás­ban volt vil­lany. A telep­nek saját áram­ter­melő dina­mója, és a bányá­nak nagy tel­je­sít­ményű gőz­gépe volt. A kör­nyező paraszt­há­zak­hoz képest az itteni laká­sok kor­szerűek vol­tak. 

A bányaüzem jól felszerelt külszíni javítómű­hellyel rendelkezett (kovács, lakatos, forgácsoló, villa­mos, ács és asztalos). Gatterrel és kör­fűrésszel felszerelt fatelepük is volt.

1923-ban állítottak fel — hatósági előírásra — bá­nyamentőállomást, melynek felszereléséhez tartozott: 9 db 1920-as Dräger 2 órás mentőkészülék, 1db Pulmotor, 1 db oxigéntöltő szivattyú, 1 db gyakorlatozó mun­kagép, 12 db kézi villanylámpa, 1 db gyakorlótáró. Az állomás kiképzett legénysége 15 főből állt, és egy pa­rancsnokból, illetve helyettesből. 

A földalatti és külszíni építkezésekhez egy kisebb teljesítményű téglagyártó üzemet is fenntartottak. Az önálló vállalatot képviselő bányaüzem a ma­ga idejében megfelelő szociális létesítményekkel is bírt. Így a valamennyi dolgozót felölelő bányatárs­pénztár kezdettől fogva fennállt, saját orvossal és rendelővel. 

3 tantermes iskolájuk volt, 3 fős tantestülettel. Az első világháborút követően munkásotthon létesült, munkás kantinnal, táncteremmel, alkalmazotti étkez­dével, gondnoki lakással. Önálló bányászzenekaruk is volt. Aktív sportélet alakult ki a telepen, labdarúgás­sal, kugli- és teniszjátékkal.

A kedvező gazdasági körülmények közt folyó bányászkodásnak 1930-ban részben a szénvagyon kimerülése ve­tett véget. A Tata­bá­nyai MÁK Rt. 1934-ben meg­vá­sá­rolta az összes léte­sít­ményt, a lakó­há­za­kat, a bányát. 

Újra pró­bál­ták indí­tani a ter­me­lést, de a futó­ho­mok miatt fel­hagy­tak vele, és vég­leg befe­jez­ték a bányamű­ve­lést. A tele­pü­lés laká­sait a benne lakók­nak elad­ták, ked­vez­mé­nyes hitelre. A mun­ká­sok más kör­nyék­beli bányák­ban álltak munkába. A gépe­ket lesze­rel­ték, egy részét Pusz­ta­vá­mon, a töb­bit a pilisi bányák­ban helyez­ték el.

(A környebányai adatok nagy részét dr. Ajtay Zol­tán okl. bányamérnök szolgáltatta, aki a vállalat alkal­mazásában állt több éven át.) 

http://kornye.hu/kornyerol/kornye-tortenete-jelene/kornyebanya-tortenete

http://www.jamk.hu/ek/public/08031101/a_tatabanyai_szenbanyaszat_tortenete.pdf


Pályaőr júl. 8. Creative Commons License 5877

Köszi szépen. Valaki kitette a Facebookra, hogy Oroszlány, de nagyon nem hasonlít a környéke.

 

 

Ez Oroszlány, napjainkban.

Előzmény: NH3 (5876)
NH3 júl. 8. Creative Commons License 5876

Berente, ahogyan az előttem hozzászóló is írja.

A képeim között találtam ezt, már nem tudom honnan van.

 

 

Előzmény: Pályaőr (5872)
bodrostomi júl. 7. Creative Commons License 5875

Érzésem szerint Berente. Jobbra a szénosztályozó épülete látszik a csillepályával, a középen látható silók ma is állnak.

Előzmény: Pályaőr (5872)
C50 júl. 6. Creative Commons License 5874

Majdnem, csak az időhatározó nem stimmel: már elbontották.

Előzmény: lassújel (5873)
lassújel júl. 6. Creative Commons License 5873

Jól láttam, hogy Felsőpetényben bontják a bánki felszíni szakaszt??

Pályaőr júl. 4. Creative Commons License 5872

 

Ezt a képet felismeri-e valaki, hol készült? Rákattintva nagyítható, de úgy se sokkal jobb...

siófoki35 júl. 1. Creative Commons License 5871

a háttérben lévő épület tényleg gyanúsan hasonlít.

Előzmény: kristonl (5870)
kristonl jún. 30. Creative Commons License 5870

Ebből a képből gondolom, nem tudom ki készítette de köszönöm Neki!

Előzmény: C50 (5868)
bodrostomi jún. 30. Creative Commons License 5869

Azért van ott még kirakodóvásár...

 

Előzmény: Bányatörp (5864)