Keresés

Részletes keresés

pejgeroj Creative Commons License 2017.11.18 0 0 376

A római katolikus hittérítőkkel bajor lovagok is jöttek a kereszténnyé lett Avariába, akik 825-ben Jámbor Lajos irányítása mellett Győr, Rákos, Kunágota, Szöged, Oszora, Keszthely, Moson, Diósgyőr, Szolgagyőr és Hunivár kincseit rabolták el. Amit nem sikerült a földbe elásni, az mind a nyugati kincstárakba került.

________________

 

Jámbor Lajos életében a 825-ös év sötét folt

mindössze annyit lehet tudni, h abban az évben adja át fiának Avariát

 

817-ben kiadott Ordinatio Imperii („A birodalom rendezése”) című művében fiai között különböző területekre osztja a császárságot. Az avarok (Avaros) Bajorországgal, Karantániával, a cseh törzsekkel (Bohemias) és a szlávokkal (Sclaves) együtt Lajos fiához kerültek.

 

825-ben Jámbor Lajos Bajorország és a hozzá tartozó Oriens (Kelet) élére állította harmadik fiát, Német Lajost

 

 

és letöri az ellene lázadó szláv törzseket 

825 Emperor Louis the Pious begins a military campaign against the Wends and Sorbs. Duke Tunglo surrenders his son as hostage, and submits to Frankish rule (approximate date).

 

..............................

a bolgárok szerepe nem tisztázott a történetben

In 824 several Slav tribes in the north-western parts of Bulgaria acknowledged Louis's suzerainty and after he was reluctant to settle the matter peacefully with the Bulgarian ruler Omurtag, in 827 the Bulgarians attacked the Franks in Pannonia and regained their lands.

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_the_Pious

827 Summer – Omurtag, ruler (khan) of the Bulgarian Empire, launches an attack to the West, and penetrates into Pannonia. He expels the local chiefs, and installs Bulgar governors over the Slavic tribes to control them. Omurtag conquers the cities of Beograd, Braničevo, Sirmium, and most of eastern Slavonia.[3]

..............................

 

de nem is Jámbor Lajos, hanem a fia vezette a szorbok és a vendek ellen hadsereget

 

In 825 he became involved in wars with the Wends and Sorbs on his eastern frontier

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_the_German

 

és ugyanaz történt mint 791-ben

 

He was active as ruler of Italy and worked to expand the Frankish empire. In 791 , he marched a Lombard army into the Drava valley and ravaged Pannonia , while his father marched along the Danube into Avar territory. Charlemagne left the campaigning to deal with a Saxon revolt in 792 . Pepin and Duke Eric of Friuli continued, however, to assault the Avars' ring-shaped strongholds. The great Ring of the Avars, their capital fortress, was taken twice. The booty was sent to Charlemagne in Aachen and redistributed to all his followers and even to foreign rulers, including King Offa of Mercia.

 

azaz valószinűleg 2 hadsereggel támadtak

a fia délen, az apa északon

 

pejgeroj Creative Commons License 2017.11.18 0 0 375

Bolgárok két törzse északon, 1 törzse a Volga alsó részén a magyariak szomszédságában sátorozott.

________________

 

§ 22. Discourse on the Majgharī Country
East of it is a mountain; south of it, [2] a tribe of Christians (tarsāyān) called V.n.nd.r; west and north of (the Majgharī) are the districts (nawāḥi) of the Rūs. This country has some 20,000 men who take the field with their king (bā malikashān bar-nishīnand). The king of this country is called *Jula

pejgeroj Creative Commons License 2017.11.13 0 0 374

Alboin, a bárdok királya szövetségre lépett az avarokkal 

________________

 

As a precautionary move Alboin strengthened his alliance with the Avars, signing what Paul calls a foedus perpetuum ("perpetual treaty") and what is referred to in the 9th-century Historia Langobardorum codicis Gothani as a pactum et foedus amicitiae ("pact and treaty of friendship"), adding that the treaty was put down on paper. By the conditions accepted in the treaty, the Avars were to take possession of Pannonia and the Lombards were promised military support in Italy should the need arise; also, for a period of 200 years the Lombards were to maintain the right to reclaim their former territories if the plan to conquer Italy failed, ...

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alboin

Előzmény: pejgeroj (373)
pejgeroj Creative Commons License 2017.11.13 0 0 373

http://mek.oszk.hu/12700/12704/12704.pdf

(122 - 123 old.)

" Az is bizonyos, hogy Alboin annak idejében a különféle idegen népségek közül, a melyeket vagy az előbbeni királyok hódítottak meg, vagy ő maga, nagyon sokat hozott be Itáliába s még manapság is róluk nevezzük azokat a helységeket, a melyeket ezek laknak : a gepidák, a bolgárok, a szarmaták, a pannonok, a svábok, a noricumiak falvainak és még más ilyenféle nevűeknek."

 

________________

 

a keleti avarok 500 körül a nyugatiakat is magukkal ragadták, és a Bugáttól Káspivárig terjedő részen telepedtek le. Itt érte őket az altáji törökök támadása. Ez aztán az ugorok alapította Kazár birodalomba üldözte őket. 550 táján azonban kivonultak a kazárok fővárosából, Bakárból és nyugatra vonulva, Bizánc közelébe kerültek. 558-ban velük szövetségre léptek a Bolgár-Ogur birodalom ellen, ...

 

562-563-ban megtámadták a frankokat, úgy, hogy azok kénytelenek voltak Bizánctól segítséget kérni. Alboin, a bárdok királya szövetségre lépett az avarokkal a gyepidákok ellen. A gyepidákok legyőzése után a bárdok (longobárdok) elhagyták a Pannonföldet és nyugatra vonultak.

pejgeroj Creative Commons License 2017.11.13 0 0 372

Mátyás nem feledkezett meg a Kürt fejedelemnek tett ígéretéről. Amikor Mátyás megérkezett a győztes csatából, csupa rossz hír fogadta: az olasz udvaroncok gyilkossága, meg Ogurdás beszámolója arról, hogy Hipolit és Bonfini gyanús kapcsolatban áll az osztrák származású pápával.

 

________________


(Állítólag az ara nem érintetlenül ment a házasságba, ugyanis a hirtelen haragú hercegnőnek tartott Beatrix úgy tűnik gyilkosságot követett el, még mielőtt Mátyás felesége lett volna: megfojtotta szeretőjét, egy nápolyi fiatal udvaroncot.)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aragóniai_Beatrix_magyar_királyné

pejgeroj Creative Commons License 2017.11.13 0 0 371

1220 Aleppo

„A mi hazánk Konstantinápolyon
túl van egy nép országában, mely a frankok közt
lakik s melyet magyarnak neveznek."

„Mi a magyarok nyelvét beszéljük,
ugy öltözködünk mint ők,..."

 

Kérdezvén őt, miként vehették fel a baskírok
az izlamot, holott mindenfelől keresztényektől kör-
nyeztetnek ? — ekképen folytatá: „véneink közöl többektől
hallottam, hogy hajdan hét mozlem férfiú jött Bolgárországból
a mi vidékünkre, kik köztünk megtelepedtek."

 

________________

 

A felsoroltak közül egyszerre halt meg Csaba nádor és Aba Sámuel a ménfői csatában; később II. Lebed és Kipcsák is a baskir-mohamedánok ellen vívott szablyás ütközetben.


II. Lebed 1015-1063
Kipcsák 1001-1063


Szakszinban kiképzett Bene sámán volt előbb II. István, majd II. Béla jobb keze és hírszerzője. Végigjárta a suomi, viroláj, sambe, lett, csud, vepsze, vót, zsór és liv népek lakta részeket. Utána felkereste a mescser, moksa, és merja mordvinokat, csuvaszokat, marikat, komikat és udmurtokat, a baskir magyarokat és a manysikat.

 

Erős Csák leszármazottai közül Szilassal találkozott és kifogásolta, hogy I. László király megszüntette a magyarkai uruki püspökséget és János püspök személyében római katholikus új püspököt küldött oda. Ezzel szerinte megsértette a beavatottakat. Szilas azzal érvelt, hogy az arab világ már Baskiriában is elterjesztette az iszlámot,...

pejgeroj Creative Commons License 2017.11.09 0 0 370

Az augsburgi csata utáni időszakban Taksony fejedelem uralkodása alatt jelentősebb besenyő népesség telepedett le Magyarországon. Anonymus szerint Taksony fejedelem „a kunok földjéről” hozott feleséget (azaz valójában besenyő földről, hiszen a kunok akkor még nem laktak Európában), ekkor jön be Tonuzoba vezetésével a Talmács törzshöz tartozó csoport. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Besenyők

 

 

Taksony, az ifjú fejedelem addig Jutas fiának, Fajsz tárkányfejedelemnek a tervei szerint vett részt a kalandozásokban, de most Derencsény főtáltos javaslatára követségbe ment a Kapgán besenyőkhöz. Ott ismerkedett meg Ibolya rimalánnyal, Tohuzaba besenyő vezér egy szem leányával. Feleségül vette és ...

 

Az Ibos-Marót-Kalágé vonalán, vagyis a második vonalban felvonultatott besenyő tömény élére pedig Taksony feleségét, Ibolyát rendelte, Tonuzaba besenyő vezér parancsnoksága alatt. 

 

Ordoszból ezidőtájt kunok menekültek errefelé, s Derencsény Etelközbe telepítette le őket. Taksony a Derencsény nagyfejedelem távolabbi terveinek megfelelően, még kisfejedelem korában Tanuzaba lányát, Ibolyát vette feleségül, ezzel végképp a keleti irányzat híve lett. Kisfiát, Décsát, vagy ahogy Budavárott nevezték, Gelyzát is már születésétől kezdve erős szálak kezdték fűzni a besenyő-kun szövetséghez.

pejgeroj Creative Commons License 2017.11.04 0 0 369

680: a griffes-indás kultúra megjelenése a kárpát-medencében

 

Az írásos források elégtelensége miatt nem világos, mi történt 670 táján az avar birodalomban. A régészet álláspontja azonban ma már elég világos: új „régészeti kultúra" azaz viselet, fegyverzet, szokások és velük együtt művészet árasztja el a Kárpát-medencét. Ez az átalakulás egybeesik a bolgárok honfoglalásával, ami újabb néphullámot gerjesztett és ez érintette az avarok földjét is.

http://epa.oszk.hu/01500/01577/00019/pdf/bmmk_1995_387-404.pdf

 

A késő avar korban, tehát a 8. század második negyedétől új technika jelenik meg a bronzművességben, az öntés. Ez lehetővé tette olyan motívumok tömeges alkalmazását, amit korábban a préseléssel nehezebben tudtak megvalósítani.

 

 

A 7. század utolsó harmadában változások figyelhetők meg az avar leletanyagban

 

http://www.latvanyraktar.hu/10avar/avarkor.html

 

 

A legnagyobb uruki-mani vándorlást Tudval magyarkai püspök idézte elő, aki 670-680 között a legnagyobb uruki-mani keresztény tömeget a Lébény-győri területre irányította, igaz, hogy ekkor is nagy mohamedán nyomás nehezedett a magyarkai uruki-mani püspökségre.

 

Igaza lett Alpárnak, hogy kár volt a németek által kiűzött szerbeket és horvátokat átengedni a Pannonföldön. Bizánc ezzel megszabadult az avarok közelségétől és lehetővé tette, hogy 680-ban a kazárok elől menekülő bolgárokkal megalapítsák a bolgár államot. Ez ellen egy avar küldöttség hiába tiltakozott Bizáncban. Ettől eltekintve 678 után az avarok nem szorgalmazták az államkapcsolatok fenntartását Bizáncban. 670 táján a magyarkai uruki-mani hívők is elhagyták az Ogur-bolgár államszövetséget, és ezzel a keleti avarok Égi birodalmában is többségbe kerültek. 

 

Kubrat fought with the Khazars in the east but after his demise Old Great Bulgaria disintegrated under strong Khazar pressure in 668[43] and his five sons parted with their followers.

 

 Viszont akik felvették az uruki-püspökség mani-keresztény vallását, 680-ban Tudval püspök utódait vallották szellemi vezetőjüknek és Pannóniába vándoroltak. A beavatott-központ előre megmondta a kazárok hatalmaskodását is, és azt is, hogy Samó a nyugati kereszténység érdekében árulója lesz az Égi birodalomnak. A 700-as Nagyszala megtartását Szavárd-Alpár-II. Csaba rendelte el.

 

A kazár szövetséget dél felől az arab világ veszélyeztette, ezért a kazárok a magyarokat a magyar törzs vezetésével a kaukázusi Magyarkára telepítették. 680-ban foglalták el Káspivár-Magyarka-Sárhely vonalát. (Bodor rovósámán hősi énekben énekelte meg a magyar törzsszövetség megalakulását.) Oposur, aki 720-tól 758-ig uralkodott a magyariak, a magyarok és a kabarok fölött, 740-ben megütközött Marván arab hódító vezérrel.

pejgeroj Creative Commons License 2017.10.25 0 0 368

az arvisurában emlegetettt Numi Tórem

 

egy obi-ugor (egész pontosan manshi - vogul) mitológiai főalak

https://hu.wikipedia.org/wiki/Numi-Tórem

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Num-Torum

 

más nyelvekben:


Mansi – numi-torem
Ostyak – num-torum
Samoyed – inmar
Nenets – num
Selkup – nom

http://svarga-bulletin.blogspot.com/2009/06/bear-cult-in-siberia-uralistic.html

pejgeroj Creative Commons License 2017.10.25 0 0 367

az Arvisura tud Paulinusról és Alkuinról is. (Arnóról természetesen)

 

 

Paulinus aquileiai érseknek erről a Duna mellett tartott tanácskozásról készült feljegyzését,
ún. dictatiisáX a bécsi Nemzeti Könyvtár (ÖNB) 548 sz. kódexe „Dictcitus Paulini
patriarchae" lemmával őrizte meg (i79r-i86r)7 A kódexre a könyvtörténeti kutatás tartalma,
kötése, iniciáléja alapján korán felfigyelt.8


a. Paulinusnak az avar hadjáratokban játszott szerepére egyébként még a 16. században is élénken emlékeztek a térségben.

Paulinust a 791-es avaro k elleni hadjáratta l is kapcsolatba hozzák, noha csak annyit tudunk , hogy egy püspök is a sereggel tartott.

http://acta.bibl.u-szeged.hu/41173/1/aetas_2004_002_053-071.pdf

 

 

Amikor Liutgarda királynő a győri egyházi kincsek óriási tömegét odaküldte Paulinus patriarkának és Burgund kolostorának, minden egyházfi kedvet kapott az uruki hitről a római hitre való térítgetésre.

Károly a győri kurgán-kincsek szétosztása után 796-ban a pápa egyetértésével megbízta Paulinus pátriárkát, hogy Avar-Tudun birodalmát térítse meg. Ez abból állott, hogy püspökbottal a kezükben, gyalogosan besétáltak Bécsbe, azután kötelező szekér-szolgáltatás igénybevételével bevonultak Pannonföldre, és “térítő útjukon” kirabolták az uruki keresztények templomait, Kötelező fuvarral Szombathelynél hagyták el Pannonföldet, jól meggazdagodva.

Paulinus pátriárka minden uruki egy-házközséget megfosztott az avar aranyművesek templomi kézművesremekeitől, pedig ezek nem tized-szedés eredményei voltak, hanem mindenki a fölöslegéből adta, önként, az élelmiszer-adományokkal együtt. Egyre többen jönnek fegyveres kísérettel, és keresztes-hadjárat címén kezdik kirabolni Pannon-földet.

Ajiló comesi rangot kapott és visszakapta összes birtokait, annak jutalmául, hogy Paulinus patriarka vezetésével az uruki kereszténység javarészét a római hitre térítették. Erik a megtért avar harcosokat a Győr-Régensburgi út őrzésére rendelte ki, hogy a “pogány” avar ötvösök által készített templomi ékszereket biztonságosan tudják kimenekíteni, még a várható juguros támadások előtt.

 

 

 

_______________

 

a 796. év késő nyarán, Alkuin és Arn (Arno) salzburgi püspökök leveleiből kikövetkeztethetően május és augusztus között valahol a Duna partján gyűltek egybe, hogy az avarok térítésének gyakorlatát és részleteit módolják ki.


Alkuinnak egy levele alapján a salzburgi püspök, Arn (Arno) jelenléte is biztosra vehető23, de a szakirodalomban a passaui püspök részvételére is gondolnak.
Alkuinnal később is levelezést folytat, jóllehet Alkuinnak Paulinus útitársa, Arn a legkedvesebb levelező partnere, s Nagy Károly után hozzá intézte legtöbb írását.

http://acta.bibl.u-szeged.hu/41173/1/aetas_2004_002_053-071.pdf

 

Alcuin 15 szekér aranyról írt Fekete Arnó salzburgi püspöknek. A szekereket 44 ökör vontatta.

pejgeroj Creative Commons License 2017.02.18 0 0 366

az Argyas nevű kun fejedelmi ifjúhoz ment feleségül, aki Béla birodalmának megsegítésére a mongol törzsszövetség támogató csapatait képezte ki.  András herceg az Argyas húgát, Derzsikét vette el.


?
https://en.wikipedia.org/wiki/Arghun
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._András_magyar_király

pejgeroj Creative Commons License 2017.02.18 0 0 365

 Nagyhuralban kiharcolták Dörögme régensségét. Tőle Güjük vette át a hatalmat, majd az ő korai halála után Ogulkajnis lett a régens. Toluj részeges volt, ezért nagykánnak nem jöhetett számításba, így legnagyobb fia, Mönge lett a nagykán. Mönge után Toluj legkedvesebb fia, Kubiláj lett a mongol törzsszövetség első nagy császára.

Dörögme régens, Güjük főkán, Ogulkájnis régens, Möngge főkán és Kubiláj császár ...


Güyük Khan died prematurely in 1248, possibly by poison, but more likely from bad health due to alcoholism, which apparently ran in the family. Möngke Khan served as the Fourth Great Khan. Möngke Khan was the son of Genghis’ fourth son, Tolui [making him Genghis’ grandson]. As the Seventh Crusade headed east in 1250, Möngke Khan, his brother Hulagu Khan, and their general Kitbuqa(1) were leading the Mongolians westwar

pejgeroj Creative Commons License 2017.02.17 0 0 364

*latinul

Előzmény: pejgeroj (363)
pejgeroj Creative Commons License 2017.02.17 0 0 363

nem érdekes, h Szakszin-ról tud az arvisura

 

miközben arról csak egy 13.századi lengyel ferendesrendi szerzetes irt ó-keletiszláv nyelven

és 2003-ban volt orosz régészek által kiásva

https://en.wikipedia.org/wiki/Saqsin

 

http://www.lechaim.ru/ARHIV/174/VZR/a02.htm

 

He accompanied Giovanni da Pian del Carpine in his journey as delegate of Pope Innocent IV to the Great Khan Güyük of the Mongol Empire in 1245-1247.

 

pejgeroj Creative Commons License 2017.02.17 0 0 362

vajon az arvisurában miért keveredik V.István és V.László neve

 

az arvisura jól tudja, kun fejedelem lányát vette el

 

1258. március 15-én Budavárában a királyi tanács Ungika-Szojorgaktani levele alapján örömmel vette tudomásul, hogy a mongol törzsszövetségben lemondtak arról, hogy Magyarország is részt vegyen az új Égi birodalom hadjárataiban. Megtudták Ungikától azt is, hogy Magyarországot többé nem támadják, hanem inkább Dél-Kinában terjeszkednek. A királyi tanács tudomásul vette, hogy V. László a szakszini kun király lányát, Csépát vette feleségül, aki Magyarországra jövet Jászvásáron megkeresztelkedett a királyi családdal együtt. Csépát Magyarországon Erzsébetnek hívták.

(arvisura)

 

Apja már gyermekként megkoronáztatta. Még szintén gyermekként politikai érdekből, a kunokkal kötött szövetség jegyében, az országba visszatelepült kun fejedelemnek Szejhánnak[m 1] Erzsébet nevű lányát jegyezték el vele. Házasságukból később öt leány és két fiúgyermek született. 1246-ban már mint megkoronázott királyt és Szlavónia hercegét említik.[2]

 

(wiki)

 

1262-ben viszont már fegyverrel fordultak egymással szembe, a későbbi oklevelek szerint ekkor valóságos háború (guerra) tört ki IV. Béla és István között.   apa és fia között

pejgeroj Creative Commons License 2017.02.15 0 0 361

ellenőrizhető és igazolt tények.

 

több állításról is bebizonyosodott, hogy igaz.

nem kéne elhinni minden hazugságot!

Előzmény: BéDéKá (360)
BéDéKá Creative Commons License 2017.02.13 0 0 360

Paál Zoltán megálmodja a múltat, vagyis az egyes fejetekben regéket, a mű egészében pedig egy olyasfajta mítoszt alkot, amely bizonyos vonatkozásokban akár Homérosz munkáihoz is hasonlítható. legalábbis annyiban, hogy ellenőrizhetően történelmi tények és alakok ellenőrizhetetlen események sodrába kerülnek.

http://arvisura-seo.blog.hu/2017/02/13/az_arvisura-mitosz

BéDéKá Creative Commons License 2017.02.10 0 0 359

Eredeti dokumentumok, csillagászati, történelmi, régészeti, nyelvi, hebralisztikai és homeopata bizonyítékok a magyar ősi kozmikus eredetére, Anyahita Boldogasszony Földre érkezésére, az Ateisz tengersziget-őshaza létezésére, a hun-magyar közös eredetre és a 24 törzsszövetségre. Más bizonyítékok: http://arvisura.balla.biz/

Napur Creative Commons License 2016.07.21 0 0 358

Az Arvisura szerintem igaz akinek nem tetszik próbálja megcáfolni.

BéDéKá Creative Commons License 2016.05.28 -1 0 357

Az okostelefon mint Arvisura-pacemaker

A mibiltelefonok megfelelő Arvisura-beállítással pacemakerként működhetnek Brit tudósok hosszas kutatás után megállapították, hogy a mobiltelefonok nemhogy nem károsak az egészségre, hanem egészségügyi segédeszközként is szolgálhatnak. Ehhez azonban le kell tölteni az[...] Bővebben! Tovább »

forrás: Blog.hu

rhénai Creative Commons License 2016.03.24 0 0 356

kampány ? Ugyan minek ?!

Előzmény: BéDéKá (355)
BéDéKá Creative Commons License 2016.03.05 -1 0 355

SMS-tömegkampány - Arvisura-csoport

A nemzetközi viszonylatban is tömeges hírnévre szert tett Arvisura-csoport SMS-kampányt hirdet abból a célból, hogy az információk átadásával kiküszöbölje a Google 2015-ös algoritmus-frissítései révén várhatóan keletkező SEO-károkat, illetve enyhíteni igyekszik azokat[...] Bővebben! Tovább »

forrás: Blog.hu

BéDéKá Creative Commons License 2015.11.20 -1 0 354
BéDéKá Creative Commons License 2015.07.03 -1 0 353

Arvisura letöltés - Tsúszó

Posztumusz Arvisura letöltésre ítélte a SEO-kúria Tsúszó Sándort szerverfeltörés bűntette miatt. Az idős korában Svédországban elhunyt költőt és gondolkodót egy fiatalkori ballépése miatt ítélték ténylegesen letöltendő Arvisurára. Történt, hogy az akkor éppen egy[...] Bővebben! Tovább »

forrás: Blog.hu

BéDéKá Creative Commons License 2015.05.12 -1 0 352

Keleti egzisztencialista filozófia

Tudvalevő, hogy az arvisura-típusú keresőoptimalizálás elméleti alapjai a keleti egzisztencializmusra támaszkodnak, pontosabban a bengáli-maláj bölcselő, Cecil M. Joepardy tételeire, amelyeket a Nagy Traktátumában fogalmazott meg. De mi is ennek a metafizikai tanításnak a[...] Bővebben! Tovább »

forrás: Blog.hu

babaji Creative Commons License 2012.03.22 0 0 351

Két nyafogásomat előadom illő tisztelettel :

Az Arvisura elképesztően terjedelmes illetve hiányoznak belőle az állitásai bizonyitékai.

Ámbátor ha keresztényként megnézem a Bibliát több mint ezer oldal vagy mondjuk az utóbb századok  Szentmáriás látományok és közlemények SOKEZER oldalnyi özönét....hát az égiek ennyire bőbeszédüek lennének ? :)))

és hol a határ a hit és hiszékenység között ?

mociga Creative Commons License 2011.08.15 0 0 350

Hát. Ezzel alapvetően egyetértek. De nem ártana komolyabban venni mindkét közös emberi emlékünket. Mind az ATVISURÁT, mind a BIBLIÁT.

Pl. az Arvisúra, úgy híjja Jézust, mint aki hirdette a szeretet vallását. Ebben is van lényeglátó igazság.

 

Ugyanis ilyeneket mondott. ~~~ (Saját szavaimmal) "Könnyű azt szeretni, aki téged is szeret. Szeresd azt is, aki téged gyűlöl. És szeresd felebarátodat, miképpen önmagadat!"

"Mester! Melyik a legfontosabb parancsolat a tíz közül?"

A szeretet parancsa. Ahol megszűnik a szeretet ott kivész, megszűnik az élet. Ahol nincs élet, a szeretet sem élhet. S hol szeretet támad fel, ott megteremtődik az élet. Mert két dolog van a világon mi kifogyhatatlan bővülhet korlátlan. Az egyik a szeretet, a másik a tudás. ÉS a szeretet, megismerő erő.

Ámen. :-))

 

Ui:

Tudom nem val(l)ók az ilyenek ide, és mégis........... kényszeresen ki kell mondanom a ......................... (mit is!?!?) :-)))

Előzmény: Törölt nick (346)
zerge48 Creative Commons License 2011.08.15 0 0 349

Nem véletlenül Fridrich Klárára gondolsz, a gúnyirattal kapcsolatban?

 

Angolul is már lehet információkat gyűjtenie azoknak kiket érdekelné az Arvisura.

 

http://ishtarsgate.com/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=1135

 

szoffya Creative Commons License 2011.08.14 0 0 347

Ha volna kéznél egy rövid leírásod én szívesen venném ha küldenél (zofy@citromail.hu). A történetet a partizánokról, meg a medvetorról, valamint az aranylemezek "lefordítását" és megküldését az ózdi kohásznak - ismerem. Ha erről van szó, akkor ne fáradj, köszönöm.

 

Olyan "megérzésem" nekem is van, hogy ez csupán egy gúnyirat épp a magyarok ellen - ezt jelzőt úgy olvastam, sajnos nem emlékszem ki írta. Talán Bunyevácz Zsuzsa? Lehet, hogy tévedek. Mindenesetre az aki rászánja magát az olvasására, nehezen állja meg nevetés nélkül. 

 

A Bibliával azért nem lehet összehasonlítani, mert az legalább nem mulatságos. A kiválasztott nép profitált belőle. Viszont velünk magyarokkal jól kitoltak az Arvisurával. Abban még reménykedem, hogy nem fordítják le angolra, mert akkor aztán rajtunk röhög a világ.

Előzmény: Törölt nick (343)
mociga Creative Commons License 2011.08.14 0 0 345

Mivel én egy roppant érdeklődő, amolyan gyermeki típus vagyok, a következő véleményem alakult ki az "arraviszuráról".

Ez egy rejtélyes "száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul, szájra" őstörténeti leírás, a jégkorszakot követő időkről. Szerintem. Ez csak olyan megérzés féleség.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!