Keresés

Részletes keresés

Munchausen Creative Commons License 2011.03.21 0 0 483

Most kapott egy Kunot. :-)

Előzmény: Hector Servadac (482)
Hector Servadac Creative Commons License 2008.05.13 0 0 482
Mi a helyzet Krakus ügyben?
profitorientált ujszülött Creative Commons License 2007.04.26 0 0 481
Majd kiderül, hogy ő is csak baráti útibeszámolókat irt
a fideszkomancs
Vittorio Dolomitano Creative Commons License 2006.09.17 0 0 480
Nagyon nagy a csend Krakus Péter elvtárs viselt dolgai körül...
Törölt nick Creative Commons License 2006.03.22 0 0 479
Jobb ma egy Krakus mint holnap egy Dalos.
sura Creative Commons License 2005.09.09 0 0 478
Mit gondoltok, nem azért van csend, hogy Krakus még véletlenül se vonuljon vissza, hanem jelöltesse magát?
stansfield Creative Commons License 2005.08.23 0 0 477
Én meg már azt hittem, szétperel mindenkit.
Előzmény: Törölt nick (476)
stansfield Creative Commons License 2005.08.23 0 0 475
Szomorúan látom, hogy mindenki megfeledkezett a krakusvári James Bondról.
stansfield Creative Commons License 2005.07.04 0 0 474
A végső ütőkártyát mindig elő lehet húzni, bár csak a legfanatikusabbak szopják be: "A komonisták meghamisították a papírokat!"
Előzmény: Lactarius Curtis (473)
Lactarius Curtis Creative Commons License 2005.07.04 0 0 473
No, mikor lép a Jel, ahogy az MTV 1-en ígérte? Vagy... netalántán... lehet ilyen??? ...hazudott? :DDD
Előzmény: stansfield (472)
stansfield Creative Commons License 2005.07.04 0 0 472

Rossz "Krakus" nem vész el - csak átalakul.

 

 

Nem javított kiadás - adalékok Szita Károly életrajzához

 

Ungváry Krisztián, 2005. július 4. 06:00   // 12x11 document.write('');   Szita Károlyról hónapokkal ezelőtt láttak napvilágot állambiztonsági múltját sejtető információk. Februárban a Nemzetbiztonsági Hivatal átadta a Történeti Hivatalnak "Krakus Péter" hálózati személy dossziéját, és az az ügynökazonosítást szolgáló úgynevezett 6-os karton is nyilvánosságra került, amely szerint Krakus Péter és Szita Károly azonos személy.

A kaposvári polgármester tagadja, hogy ő lenne Krakus Péter, és tagadja azt is, hogy bármi köze lett volna az állambiztonsághoz. Javasoltam a jogi képviselőjének, hogy tegyen feljelentést azért, mert ismeretlen elkövető a Nemzetbiztonsági Hivatalban meghamisította a rá vonatkozó dokumentumokat, de erre nem volt hajlandó. Javasoltam azt is, hogy szólítsák fel "Krakus Péter" tartótisztjeit jogi érvényű nyilatkozatra arról, hogy "Krakus" és Szita nem azonos. Ezt sem vállalta.

A Fidesz és vele együtt Szita Károly is a saját maga által ásott verembe esett. Kijelentették, köztük nem lehetnek volt ügynökök, és ami nem lehet, az nincs is. Ezért Szita sem vallhatja be, hogy az volt. De ha nem lett volna ügynök, akkor jogi lépéseket tehetett volna azok ellen, akik ebben az esetben rágalmazók. Beperelhette volna az iratok meghamisításáért az érintetteket, de elsősorban a Nemzetbiztonsági Hivatalt. De az irategyüttes, amelyből kétséget kizáróan kiderül Krakus és Szita azonossága, igen összetett, hamisítása gyakorlatilag lehetetlen.

A H-65897 számon archivált "Krakus munkadosszié" tartalomjegyzékében 131 különféle irat és összesen 158 lap szerepel. Mindegyik iraton több aláírás: Krakusé, tartótisztjéé, valamint a Somogy Megyei III/II osztály vezetőjéé. Mivel a dosszié lapjai számozottak, és az elején szereplő tartalomjegyzék és névmutató a lapokkal teljes mértékben egybevág, az összefűzés pedig sértetlen, nyilvánvaló, hogy a dosszién belül egyes lapok hamisítása sem történhetett meg. "Krakus" aláírását pedig írásszakértő összevetheti Szitáéval. Mi a továbbiakban nem tehetünk mást, mint elfogadjuk e dokumentumok hitelességét, és a Nemzetbiztonsági Hivatalban őrzött akták alapján azonosnak vesszük Krakus Pétert és Szita Károlyt.

Szita Károly politikus és ezzel együtt közéleti személyiség. A magyar választópolgárok ezért joggal kíváncsiak arra, miből is állt 1980 és 1989 között az állambiztonsági tevékenysége.

A dosszié 11. oldalán szereplő szöveg adalékokkal szolgál arra, Szita hogyan állt hozzá a Kádár-rendszer elnyomó szerveihez. A szöveget az eredeti helyesírással idézzük:

"Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

III/II. osztály

Szigorúan titkos!

Tárgy: Találkozóról-

J E L E N T É S

Kaposvár, 1980 julius 5-én.

"KRAKUS PÉTER"

f[edő]n[evű]. hálózati személlyel a beszervezést követő első találkozót 1980 julius 4-én megtartottam. A találkozón a tmb. [titkos megbízott] pontosan megjelent.

...A találkozón a hálózati személy... kijelentette, hogy örül annak, hogy segíteni tudja munkánkat... Feladataként az idegenforgalmi szezonban a laktanyák környezetébe beutazott nyugati állampolgárok tevékenységének figyelemmel kísérését, vizuális felderítő magatartások kiszűrését illetve a környezetében élő, és nyugati áp-okat fogadó magyar áp-k. személyének, kapcsolatainak felderítését határoztuk meg.

Következő találkozót 1980. július 28-án tartunk.

A találkozón részt vett dr. Szegfy László r. szds. osztályvezetőhelyettes elvtárs.

Kert Sándor r. őrnagy, osztályvezető, Fenesi Lajos r. főhadnagy."

Szita Károly tehát már három tanút is megjelölhetne arra, hogy igazolják, a "Tulipán" fedőnevű T-lakásban nem vele találkoztak. Arra is megkérhetné ezeket a tanúkat, hogy tanúsítsák: nem igaz, ami az alábbi, 1980. július 28-i jelentésben áll:

"Ujjolag [sic] kijelentette, megtisztelőnek tartja magára nézve a közöttünk kialakult kapcsolatot. (...) Megállapítottam, hogy a tmb. feladatát kedvvel, tőle telhető legjobb akaratával végezte. Az általa elmondottak igaztartamuak [sic] voltak, másoldalról [sic] ellenőrzött adatokat közölt...

Köv.tal. 1980. augusztus 11.

Fenesi Lajos r. fhgy."

Tartótisztjei hamarosan meg is határozták, mit várnak el tőle. Fenesi Lajos főhadnagy (jelenleg nyugalmazott alezredes) az augusztus 11-i jelentés szerint: "A találkozón folytattam a hálózati személy állandó ill. későbbi konkrét feladataira való kiképzését, felkészítését. Számtalan példa illusztrálásával világítva meg azokat a módszereket amelyekkel feladatait végre tudja hajtani, illetve példákkal magyarázva az ellenséges tevékenység felismerhetőségét. A tmb. által felvetett kérdéseket elmagyaráztam.

Konkrét feladatként adatgyűjtést határoztam meg részére KIRÁLY JÓZSEF ny. örgy. Kaposvár Kőszeg u. 12 sz. alatti lakos személyi és egyéb körülményeire vonatkozóan, különösen a nyaralója kapcsán kialakult nyugati ismeretségeinek felderítésére."

"Krakus Péter" azonban nemcsak a kapott feladatokban járt el, hanem önszorgalmúan is besúgott. 1980. november 13-i jelentés, amelynek fejlécén enynyi áll, hogy "hely: szabadban. Vette: Fenesi L. r. fhdgy.", a következőket jelentette: "Barátom elmondta [minden jelentése így kezdődik, konspiratív okokból, a tartótiszt utasítására úgy állítja be, hogy az általa elmondottak nem az ő megfigyelései, hanem ?barátjától? hallotta], hogy Magyarfi László Rippl Rónai utca 1. szám alatti lakos többször hívta őt [azaz Szita Károlyt], hogy szökjenek együtt külföldre. Legutóbb ez év nyár végén hozakodott elő ilyen ötlettel. Magyarfi 27 év körüli fiatalember nyáron a balatoni hajózásnál dolgozott."

Krakus minden jel szerint lelkesen, sőt túlbuzgóan látta el önkéntes feladatait:

"Barátom elmondta, hogy a Drink Bárban egyik ismerősével általános katonai témákról (sorkatonai élményekről) beszélgettek. Úgy vették észre, hogy az asztaltársaságban levő Henrich Kruscha NSZK állampolgár feltűnő érdeklődéssel figyelte beszélgetésünket. Kruscha keveset beszél magyarul, de mindent megért. Általában beszélgetéseinket figyelemmel hallgatja. Kruscha a Húskombinátnál dolgozik. Több mint egy éve van Magyarországon.

Intézkedés: A jelentésből készített kivonatot átadom a népgazd. vonalnak."

A jelentés azonban folytatódik, mintegy új irányt szabva a lelkes fiatalember tevékenységének.

"Feladat: feladatként határoztam meg, hogy mérje fel azokat az arab áp.-ságú fiatalembereket, akik a városban tanulnak, és akikkel közelebbi viszonyt alakított ki. A keletkezett adatokra az idegenforgalmi vonalon folyó op. adatgyűjtéshez van szükség.

Következő találkozó 1981 márc. 24.

Kert Sándor osztályvezető, Fenesi Lajos főhadnagy."

Az újabb találkozón "Barátom elmondta, hogy a Kaposváron tanuló arab diákok közül néhánnyal megismerkedett a Drink bárban. Így többek között jó beszélgető viszonyt alakított ki egy Ali keresztnevű fiúval. Beszélgetéseik témái: kinti körülmények, iskolai problémái, nőügyek, stb. Ali egy alkalommal említette, hogy apja Algériában nagyon magas rangú katonatiszt. Barátom elmondta, hogy kb. egy hónapja sem Ali, sem más arab diákok sem látogatják a Drink bárt. Szokatlan távolmaradásuk oka ismeretlen. Barátom említette, hogy 1981. május 2-án Kovács Miklós, akiről korábban beszélt meglátogatta a Drink bárt. Egyedül volt, elfogyasztott egy üdítőitalt, s távozott. Barátomnak szórakozóhelyen való tartózkodása feltűnt, mert előtte még nem látta.

Értékelés: (...) A külföldiek közül kiemelten foglalkozik Ali keresztnevű ismerősével, akivel közelebbi kapcsolatot sikerült kialakítania (...)

Intézkedés: Az arab diákokról jelentéskivonatot készítek és átadom további felhasználás céljára Bujdosó örgy. et.-nak az idegenforgalmi vonalra.

(...)

Feladat: Adatgyűjtést határoztam meg részére Bognár Nándor, Kaposvár Füredi u. 138. sz. alatti lakos személyi és egyéb körülményeire vonatkozóan, különösen nyugati kapcsolataira, politikai, vallási beállítottságára. Az adatokra nevezett körülményeinek megismerése céljából van szükség.

Kert Sándor r. örgyFenesi Lajos r. fhdgy."

Ebben az időben Szita Károly mellett egy újabb tartótiszt, Szalai János alhadnagy is feltűnt. Szita előtte öntötte ki szívét arról, hogy mennyire aggasztónak tartja a lengyelországi helyzetet: "barátom elmondta, hogy munkatársai közt egyre több szó esik a lengyel eseményekről. Véleményük általában megegyezik. Elítélik a lengyel nép hozzáállását az ottani nehéz viszonyokhoz. E rendkívül nehéz helyzetben dolgozniuk kéne, hogy kitudjanak [sic] lábalni a nehézségekből. Aggodalmukat fejezik ki, hogy nehogy következménye legyen a lengyel eseményeknek a magyar nép szempontjából sem [sic]."

Minden jel szerint Szita maximálisan egyetértett a kemény kéz politikájával. "Barátom elmondta, hogy munkahelyén a Növényvédő állomáson a lengyel eseményekről naponta beszélnek. A véleménye mindenkinek az, hogy azt a ?kemény? állapotot (a szükségállapot bevezetését) már régen meg kellett volna tenni, és hogy a lengyelek önmaguk fogják megoldani saját problémájukat."

Krakus jelentései hézagosak, mert az akta szerint 1982. január 4-23. között tartalékos kiképzésen volt a Füredi I. laktanyában, 12-21. között összekovácsoló gyakorlaton volt a Bakonyban. 1982. május 27-i találkozón nem jelent meg, mert Keszthelyen vizsgázott.

Jelentéseiben beszámol saját rokonságáról is. 1982. július 27-én például "Barátom - tehát Szita - elmondta, hogy az NSZK-ban élő unokanővére - tehát Szita saját unokanővére - a múlt hét folyamán férjével megérkezett, s most Fonyódligeten nyaralnak. Hassloch-ban élnek, unokanővére foglalkozása adminisztrátor a Siemens gyárban, a férje foglalkozása technológus. Évente 1-2 alkalommal rendszeresen haza látogatnak." 1983. augusztus 22-én ugyanígy arról számolt be, hogy "Barátom elmesélte, hogy 1983. július 31-én a húga esküvőjére megérkeztek NSZK-ból a rokonai. A német vendégek csak az esküvő idején tartózkodtak Kaposváron, a többi napot a Balatonon töltötték. Barátom unokanővérének apósa most már nyugdíjas, de régebben a [Nyugatnémet] belügynél dolgozott.

Értékelés:

A hálózati személy jelentésének első részében az NSZK-ban élő rokonai megérkezéséről tájékoztat, akik húga esküvőjére érkeztek. A jelentésből megtudhatjuk, hogy nevezett személy korábban a ny-német rendőrségnél szolgált, jelenleg nyugdíjas."

A tartótiszt ezek után megpróbálta "lepriorálni" az unokanővér apósát, de a BM nem rendelkezett információval.

Krakus Péter 1984. január 25-i jelentése érdekes példája annak, hogyan képzeli el egy túlbuzgó elme az imperialista kémek elhárítását: "Barátom elmondta, hogy munkahelyén a Somogy megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomáson 1984. január 19-én egy megyei rendezvényen nyugatnémet előadó is szerepelt, Robert Peichl a SÜD Cheime München kereskedelmi igazgatója. A kötetlen beszélgetés során, ahol részt vett Gärtnerné Bánfalvi Ágota, Elek Éva (a MÉM képviseletében), Markó András állomási főmérnök és barátom. A német vendég az alábbi kérdéseket tette fel.

- Hogy élünk?

- Hogy nyerhető el a Növ. Védő Áll. igazgatói helye, kell e hozzá pályázat, vagy végig kell járni a ranglétrát?

- Milyenek a lakáskörülményeink?

Értékelés: (...) A jelentés operatív értékkel bíró információ, mert Robert Peichl által feltett kérdések hírszerzésre is utalhatnak.

Intézkedés: Robert Peichl szem. adatainak megállapítása, kutató lapjának lekérése E.G.P.R-rel."

1984. február 16-án Krakus elköltözött szüleitől, új lakása Honvéd u. 28. Hite a szocializmusban minden jel szerint ekkor is töretlen. Tolmácsolásában még rokonsága is Kádár János lelkes híve. "Elmondták, hogy az NSZK-ban attól tartanak, hogy Kádár elvtárs halála után rosszabbodni fog az országban élő emberek helyzete, nehezebb lesz a megélhetés. Ők attól tartanak, hogy Magyarországon is hasonló visszaesés lesz, mint Lengyelországban vagy Jugoszláviában."

1985. január 18. és február 6. között tartalékos katonai szolgálatot teljesített. A "Livia" fedőnevű T lakásban 1985. március 15-én beszámolt arról a belbiztonsági szempontból abban az időben nyilván hallatlanul jelentős tényről, hogy "ismerőseim elmondták, hogy a kaposvári pártértekezlet idején néhány fiatalembert láttak a Kossuth L. utcában, akik megjegyzéseket tettek az értekezletre és a kommunistákra".

1986 tavaszán vizsgaidőszak van a gödöllői egyetemen, jelentései ezért szűkszavúak. Minden jel szerint sok információ csak szóban hangzott el, az iratok csak utalnak rá, hogy Krakust - azaz Szitát - kifejezetten III/III-as, azaz belügyi elhárítási feladatokra is használták, mint például a "Mérnök" fedőnevű célszemély körébe tartozó kapcsolatok felderítésére.

Krakus 1986. október 21-én azt jelenti, hogy a HM tart. állományából áthelyezték a BM tart. állományába. Előreláthatóan november 10-20. között Szombathelyen fog megjelenni szolgálatra. "Feladat: Az 1956-os ellenforradalom évfordulójából rá háruló feladatok végzésére eligazítva." Szerencsére e feladatnak szenvedő alanyai nem voltak.

1987. január 18-án régi tartójától átveszi Farkas László rendőr százados. 1987. március 12-én jelenti, hogy munkahelyet változtat, valószínűleg a dunántúli részleg felügyelője lesz. 1987 júliusában a GATE mezőgazdasági környezetvédelmi szakán szakmérnöki diplomát szerzett, valószínűleg kinevezik a Somogy megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás biológiai laboratóriumának vezetőjévé. Emellett talál időt arra, hogy a március 15-i ünnepélyeken megfigyelje az esetleges "elhajló" tevékenységeket.

"1988. 03. 16. (...) 2. Barátom az ünnepekkel kapcsolatban semmi rendkívülit sem észlelt.

3. Ismerősöm [azaz Szita] körülményei az utóbbi évben megváltoztak, új beosztásba került (laborvezető). Ez a beosztás irodához kötött és így keveset tud a területen mozogni. Családi körülményei is változtak, 1987. június 21-én Nikoletta nevű kislánya született. Távlati terve a doktori cím megszerzése, melyhez szükséges egy középfokú nyelvvizsga barátom ezért intenzív angol nyelvtanfolyamra jár heti 16 órában."

A Kádár-rendszer kimúlásának évében Krakus-Szitát egy év "pihentetésre" javasolják, mivel operatív lehetőségei "beszűkültek" - de lehet, hogy azért, mert a semmitmondó besúgások értelmetlenségét a körülmények hatalmára a kémelhárítósok is belátták. Krakus besúgókarrierje 1989. március 14-én véget ért.

"Barátom elmondta, hogy 1988. július 17-e óta a Somogy megyei Tanácson dolgozik, mint környezet és területvédelmi főmérnök. (...) Az alternatív szervezetekkel barátomnak eddig nem volt kapcsolata. Barátom személyi körülményei is változtak. Az Eger utcában építési telket vásárolt, ahol elkezdett építeni. Ez a munka minden szabadidejét leköti.

A fenti körülményekre való tekintettel a katonai objektumok védelmével összefüggő lehetőségei meglehetősen korlátozottak, ez irányban újabb információk szerzésére lehetősége nem volt. Ez a jövőre nézve is fennáll, a megváltozott körülmények miatt. A belpolitikai helyzettel összefüggő változások kapcsán az ellenséges megnyilvánulások felderítésére úgyis, mint BM tartalékos TS is oda fog figyelni."

Másnap, azaz 1989. március 15-én javasolják megbízatásának megszüntetését, dossziéját 1989. április 1-jén lezárták. A magyar demokrácia nagyobb dicsőségére ezt a jelentéktelen besúgásokat tartalmazó dossziét először 2060-ig (!), majd 2029. XII. 31-ig titkosították. Ha valakik nem rakták volna fel az internetre Szita Károly ügynökmúltjának adatait, akkor az akta még most is a Nemzetbiztonsági Hivatalban pihenne. Ott, ahol a többi politikus, főpap és közéleti személyiség tevékenységének dokumentumait most is rejtegetik a diktatúra áldozatai elől.

A történetben azonban nem ez a legszomorúbb. Szita Károly jelentéseivel végül is nem okozott különösebb kárt senkinek. Mondhatnánk, borítsunk fátylat a múltra.

Csakugyan nem az az érdekes, hogy mit írt vagy jelentett Szita Károly 25 évvel ezelőtt, hanem az, hogy mit gondol erről most. Eddig nagy nyilvánosság előtt mindig tagadta, hogy ügynök lett volna. Vagy a Nemzetbiztonsági Hivatal hamisít iratokat, vagy Szita Károly hazudik. Az első eset akkora botrány, hogy a magyar demokrácia eminens érdeke az azonnali vizsgálat, a felelősök példásan szigorú felelősségre vonása. A második eset se kevésbé fontos. A legnagyobb ellenzéki párt megteheti, hogy vezető személyiségei között olyan személyt szerepeltessen, aki becsapja elvtársait és a magyar szavazópolgár arcába hazudik? Három hónappal az eset napvilágra kerülése után sem történt még semmi, azon túlmenően, hogy a Fidesz elszabotálta az ügynöktörvény megszavazását, és ezzel mentőövet dobott Szita Károlynak is.

 

A szerző történész

 

Szita ismét a Fidesz tagozatelnöke

 

A Fidesz Önkormányzati Tagozata megtartotta a párt kongresszusa utáni első, tisztújító ülését szombat délelőtt. A tagozat országos tanácsa újraválasztotta az Önkormányzati Tagozat elnökének Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét, aki a tagozat alapítása óta tölti be a tisztet. Az Önkormányzati Tagozatnak közel kétezer polgármester és önkormányzati képviselő tagja van.

(MTI - 2005. 07. 02.)

stansfield Creative Commons License 2005.06.14 0 0 471
Krakus eltűnt, mint szürke szamár a ködben. Így kell megúszni egy balhét.
Tecs Creative Commons License 2005.05.31 0 0 470

Kezdeményezem, hogy Krakus legyen a köztársasági elnök. Az első forduló után, amely nyilvánvalóan sikertelen lesz, lehet még új embereket jelölni. Ha megválasztják, fel kell adnia inkognitóját, hogy beiktathassák magas hivatalába.

 

Krakust elnöknek!

stansfield Creative Commons License 2005.05.19 0 0 469
Két Krakus nem fér meg egy ügyosztályon.
Előzmény: Tecs (466)
liberálmensevik Creative Commons License 2005.05.17 0 0 467

 

TMNT

 

"While surveying the military Base where the FLUX TRANSFORMER is being housed, knowing that it can warp time and space, the Turtles ponder as to what Titanus would want with it.

 

Suddenly, they notice assorted military personnel loading it onto a truck and leaving the base. The Turtles need to know where it is going in order to prevent Titanus from getting his hands on it, so April elects to follow it while the Turtles opt to rid the streets of the H.A.V.O.C. mutants. That is until KRAKUS, a cop from the future, arrives and thinking that the Turtles are in league with Titanus, shakes them down for information.

"

http://www.ninjaturtles.com/cartoon/guide/cart176.htm

 

Tehát nindzsa teknőc is volt- vagy lesz a jövőben.. :)

Tecs Creative Commons License 2005.05.17 0 0 466

"Részlet V. I. Lenin apokrif jóslataiból."

 

Ív Béla és Hatodik Lenin után új tétellel gazdagodott a rendőrvizsga anyaga: Ikrakussal, avagy Első Krakussal.

 

Előzmény: stansfield (465)
stansfield Creative Commons License 2005.05.09 0 0 465

"Krakus jelentett, Krakus jelent, Krakus jelenteni fog."

 

Részlet V. I. Lenin apokrif jóslataiból.

Előzmény: Tecs (464)
Tecs Creative Commons License 2005.05.06 0 0 464

Készül már a Magyar értelmező kéziszótár új kiadása.

 

a krákog és a krall közé bekerül a krakus címszó.

 

krakus fn biz 1. olyan titkosügynök, aki pénzügyi ellenszolgáltatásért és egyéb előnyökért erkölcsi vagy politikai szempontból kompromittáló anyagokat gyűjt rokonairól és ismerőseiről, hogy megbízóinak továbbítsa. 2. olyan ember, aki sáros múltját nyilvánvaló és egyértelmű bizonyítékok ellenére is tagadja.

stansfield Creative Commons License 2005.05.05 0 0 463
Lásd még: a te ügynököd rossz ügynök, az én ügynököm jó ügynök.
Előzmény: Törölt nick (462)
Törölt nick Creative Commons License 2005.05.05 0 0 462

"Krakusság, mint új szó vonul be a nyelvünkbe. Azt jelenti: "ügynök voltam, letagadtam, belebuktam"...

 

Szvsz. azt jelenti: ügynök voltam, letagadtam, sumák vagyok...

A belebuktam, eddig még szóba sem jött az úrnál.

Előzmény: Törölt nick (459)
stansfield Creative Commons License 2005.05.05 0 0 460

A vadkapitalizmusban szép új kifejezéseket, mértékegységeket tanulhattunk meg:

krakusság

1 tocsik=804 millió

1 dokumentáció=10 millió

Előzmény: Törölt nick (459)
Tecs Creative Commons License 2005.05.05 0 0 458

"Zarándok

Egyes szám első személyben:-)"

 

Többes szám alanyesetben :o)

 

 

 

 

Előzmény: beowolf (455)
fakalap99 Creative Commons License 2005.05.04 0 0 457
Tudom haver!! Gyurcsiròl! Egyem a sziveteket!
Előzmény: beowolf (456)
beowolf Creative Commons License 2005.05.04 0 0 456

Ilaberek nàdakerek,

parlamentben kiszkàderek!

Offtpopic vagy pajtás, ez a topic nem Orbánról szól.

Előzmény: fakalap99 (453)
beowolf Creative Commons License 2005.05.04 0 0 455

Zarándok

Egyes szám első személyben:-)

Előzmény: Tecs (454)
Tecs Creative Commons License 2005.05.04 0 0 454

"Zarándi"

 

Zarándok.

 

Előzmény: wizes (447)
fakalap99 Creative Commons License 2005.05.04 0 0 453

Ilaberek nàdakerek,

parlamentben kiszkàderek!

 

stansfield Creative Commons License 2005.05.04 0 0 452

Besúgó leszel, s megbízott,

Jelentést körmölő Krakus.

Konfederátka Creative Commons License 2005.05.04 0 0 451
Nem zörög a krakus, ha nem fújja a gazda.
stansfield Creative Commons License 2005.05.03 0 0 450
A másik szemében a D-209-est is észreveszi, a magáéban a Krakust se.
Előzmény: Törölt nick (439)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!