Keresés

Részletes keresés

Afrikaans8 Creative Commons License 2010.01.08 0 0 260

Miből gondolod, hogy nem olvastam el?

Előzmény: odovaker (259)
odovaker Creative Commons License 2010.01.08 0 0 259
Jó hogy beteszed, de miért nem olvasod el?
Előzmény: segédnikk (257)
segédnikk Creative Commons License 2010.01.05 0 0 258

Odoaker salzburgi feliratát közli még:

 

Frances Milton Trollope

Wien und die Oesterreicher, sammt Reisebildern aus Schwaben, Baiern, Tyrol und Salzburg

I. köt., Georg Wigand, Lipcse, 1838, 143.

PDF

Előzmény: segédnikk (257)
segédnikk Creative Commons License 2010.01.05 0 0 257

Odoaker salzburgi feliratán viszont, melyet egy katakomba falán fedeztek fel a XVIII. században, s amelyet 477-ben véstek a falra, nem szerepelnek sem a szkírek, sem a turcilingek. A lista a következő népneveket tartalmazza: rugiak, gepidák, gótok, ungarok és herulok2.

 

 

Mátyás Flórián: Hun, avar és ungár nevezetek váltakozó használata

In: Egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról Németországban és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről = Értekezések a történeti tudományok köréből XVII/8 (1898), 20. (PDF)

Előzmény: Epstein dr. (169)
Afrikaans8 Creative Commons License 2009.11.05 0 0 256

"Szent István apjának Gézának a székhelye valameddig"

 

Forrás?

Előzmény: odovaker (254)
odovaker Creative Commons License 2009.11.05 0 0 255

a majority in the later Mamluk period in Egypt came from the Caucasus; they were never Arabs "

 

Magyarosan ma cserkeszeknek nevezzük őket...

Előzmény: Afrikaans8 (253)
odovaker Creative Commons License 2009.11.05 0 0 254

Vö. Tulln (an der Donau) Bécstől északnyugatra. It is one of the oldest towns in Austria. "

 

Meg Szent István apjának Gézának a székhelye valameddig.

Sőt a Níbelung Atillájának is a fővárosa....

Előzmény: Afrikaans8 (253)
Afrikaans8 Creative Commons License 2009.11.05 0 0 253

Odoaker fiáról, Telanról hallottál már? Ő az, akit a források egy része csak Oklanként emleget, így például Antiokhiai János. Neve beszélő név, török és mongol nyelven ugyanis az oğlan annyit tesz: 'fiú', illetve 'fiatal'... (Lengyel közvetítéssel innen az ulánus szó...) Reynolds és Lopez mindenesetre azt írják a tanulmányukban, hogy ez az elnevezés feltűnően hasonlít az 587–600 körül uralkodó köktürk Dulan/Tülan kagánéra (都蘭可汗, 雍虞閭)... Felhívom a figyelmedet arra, hogy Odoaker fia Telannak a kora már közvetlenül a Baján előtti generáció, vagyis ekkoriban Atilla hunjai még itt kóboroltak Közép-Európában.

 

-----------------------------------------------------

 

 

"The word mamluk is based on a root which means 'owned' and is often translated 'slave soldier', but although Mamluks were indeed purchased as children, they spent their lives as free, powerful and privileged men. They were trained as horse archers ... they became Muslims and were freed at the age of eighteen ... most of Egypt's Mamluks were Kipchak Turks .. The great mamluk Sultan, Baybars, was a Kipchak ... Some were Kurds or Slavs; a majority in the later Mamluk period in Egypt came from the Caucasus; they were never Arabs ... (Christian Georgia also employed slave soldiers of Turkish origin). They were first employed on a large scale by the Abbasids in the ninth century. We have noted the career of ibn Tulun, the Turk who founded a short-lived dynasty in Egypt; his father had been sent as a slave to Damascus"

 

Elizabeth Allo Isichei

A History of African Societies to 1870

Cambridge University Press, 1997, 192–3.

 

Vö. Tulln (an der Donau) Bécstől északnyugatra. It is one of the oldest towns in Austria.

Előzmény: segédnick (188)
Epstein dr. Creative Commons License 2009.04.28 0 0 252

"Attila (sic!) hunjainak"

 

A Ladó-féle utónévkönyv 1971. évi kiadása szerint az Atilla változat is elfogadható (egy t-vel), az Eteléhez hasonlóan

Előzmény: Törölt nick (191)
odovaker Creative Commons License 2009.01.30 0 0 248

Érdekes egybeesés, hogy az egyre inkább királyi szerepben, királyi jelvényekkel tetszelgő, a királyi titulussal nyíltan is kacérkodó Iulius Caesart és a magát királynak címző Odoakert ugyanúgy március idusán gyilkolták meg."

 

Azért nem fantasztikus, hogy egy évvel a naptár bevezetése után, az új rendszerben megnevezett dátum örökre fennmaradt...

Előzmény: Epstein dr. (246)
Epstein dr. Creative Commons License 2009.01.22 0 0 246
Érdekes egybeesés, hogy az egyre inkább királyi szerepben, királyi jelvényekkel tetszelgő, a királyi titulussal nyíltan is kacérkodó Iulius Caesart és a magát királynak címző Odoakert ugyanúgy március idusán gyilkolták meg. Elképzelhető, hogy Theodorik nem véletlenül választotta ki ezt a napot a leszámolásra? A gót vezér vagy tanácsadói tudván tudhatták, hogy a rómaiak mennyire idegenkedtek a királyság nyilvános visszahozatalától, és hogy annak idején Caesar erre vonatkozó célzásait is mennyire idegenkedve fogadták. (Caesar halála után Octavianus nyíltan már nem is mert egyeduralkodói címet felvenni, névleg a szenátus első embere maradt, és azok maradtak utódai is – a dominatus korának császárait beleértve.)
Előzmény: Törölt nick (191)
Epstein dr. Creative Commons License 2009.01.22 0 0 245

A bajszos Odoaker

 

Eredeti ábrázolása az egyik pénzéről

 

 

 

Heftalita drachma ugyanebből az időből (Kr. u. 475–576)

 

A hephthalita-hun uralkodók a pénzeiken gyakorlatilag minden esetben bajusszal ábrázoltatták magukat, nyilván azért, mert ez volt az általános divat a hunoknál, legalábbis a vezetők körében

Előzmény: Törölt nick (195)
Afrikaans8 Creative Commons License 2009.01.22 0 0 227

Edeka (Ügyek?, Edekon) talán avar volt...

 

Edecon: an Iberian chief, called Edesco by Livy. He came to Scipio at Tarraco, in b. c. 209, and offered to surrender himself " to the faith of the Romans," requesting, at the same time, that his wife and children, who were among the hostages that had fallen into Scipio's hands at the capture of New Carthage, might be restored to him. Scipio granted his prayer, and thereby greatly increased the Roman influence in Spain.

 

Edecon was the first chief who, after the retreat of Hasdrubal to the Pyrenees, saluted Scipio as king, – a homage which the latter knew better than to accept. (Polyb. x. 34, 35, 40; Liv. xxvii. 17, 19.)

 

Nemcsak Ibéria, de Karthágó őslakói is elő-ázsiai származékok. Ahogy végső soron a hunok is. Ennek lehet talán késői lenyomata a XIV. századi, részben francia, részben latin nyelvű regényes itáliai elbeszélésekben Osdrubal hungarus király neve: ő volt az, aki a lányát egy magas toronyba záratta volna. A lány a toronyszobába egy fiatal agarat vitt magával, s ettől született volna Atilla nagykirály. „Az olasz feldolgozások feltehetően gyalázkodó célzatúak, de úgy tűnik, hogy valamilyen ismeretlen forrás alapján régi mondát dolgoztak fel” – állapítja meg Demény István Pál. Számos ismert karthágói személyt hívtak Hasdrubalnak.

Előzmény: Törölt nick (202)
Afrikaans8 Creative Commons License 2009.01.22 0 0 225

Neked legyen csicseriborsó (még nem is fogsz nagyot tévedni)...

 

Folytatva a saját vonatkozó szövegeim átmásolását:

 

Vagyis nézetem szerint a két birodalomrész egyesült ugyan 480-ban az uralkodó személye révén, de megmaradt a különállás is államjogi értelemben: a keleti és a nyugati résznek egyaránt volt saját szenátusa, voltak saját magistratusai, és az arany- és ezüstpénzt a császár, a rézpénzt pedig "az atyák" nevében ugyan, de nyugaton is önállóan verették.

 

A Nyugatrómai Birodalom csak 497-ben szűnik meg létezni az osztrogótok és a hettiták (szkíták, géták vagy "vizigótok") támadásai következtében. Zénón ugyanis az előbbiektől úgy szeretett volna megszabadulni, hogy Itália visszafoglalására biztatta őket, nekik ígérve azt a harmadrészt, amelyet korábban Odoaker heruljainak adott (tertia hospitalitas). A gótok kaptak a lehetőségen, és 489. augusztus 30-án átkeltek Itália határfolyóján, az Isonzón, miután a hun fővezért visszaszorították. A gót uralkodó Paviánál nehéz helyzetbe került, mert a Odoaker körülzárta őt, a "vizigótok" azonban hamarosan kiszabadították. Theodorik ezután egész Itáliát meghódította: most ő zárta körül Ravennában Odoakert. 493 februárjában szerződésre léptek, amely szerint közösen uralkodott a hun főparancsnok és a gót vezér. Theodorik azonban 493-ban orvul meggyilkoltatta vetélytársát... 497-ben Theodorik elutasítja a számára felajánlott császári hatalmat, ekkor bukik el tehát a Nyugatrómai Birodalom.

Előzmény: odovaker (224)
Afrikaans8 Creative Commons License 2009.01.22 0 0 223

Nos, idemásolok még egyet a saját bejegyzéseim közül a parthus rovatból:

 

 

Odoaker magister militum Zénón császár nevében veretett solidusa

 

Romulus Augustus lemondatása után Odoaker elküldte a császári jelvényeket Konstantinápolyba, ezzel a Római Birodalom államjogi egysége hosszú idő után helyreállt. A közigazgatás Odoaker idején alig-alig változik, működnek a magistratusok, továbbél a jogrend, és a szenátus együttműködik a nyugaton ténylegesen uralkodó hun patríciussal. 487-ben Odoaker elküldi Zénónhoz a Noricumban legyőzött rugok kincseinek egy részét, a császár pedig 480-ban kinevezi a consuljelöltjét. Egyenes folytatása ez annak a gyakorlatnak, amikor a hatalom birtokosai Itáliában a magister militumok (Ricimer, Gundobad stb.) voltak, most azonban nincsenek bábcsászárok. Van egy igazi császár, de annak hatalma csak szimbolikusan terjed ki a jogilag egységesült birodalom nyugati részére.

Előzmény: odovaker (218)
odovaker Creative Commons License 2009.01.22 0 0 220
Arra gondoltam, hogy nem Rómában verték a belinkelt érmedet, de tévedtem...
Előzmény: Afrikaans8 (215)
Afrikaans8 Creative Commons License 2009.01.22 0 0 219

Idemásolok pár hozzászólást a parthus topikból:

 

T. Horváth Ágnes

Egy történelmi toposz: „476-ban megbukott a Nyugatrómai Birodalom”

In: Antik Tanulmányok XXXIX/1–2 (1995), 109–14.

 

Hogy nem Romulus volt az utolsó nyugatrómai imperátor, azt mutatja, hogy riválisa ugyanúgy pénzt veretett, mint ő. A "barbárt" ráadásul nemcsak a Kelet (a keleti birodalomfél) nem ismerte el, hanem Itália sem, sőt 475-ben Gallia is Iulius Nepos mellé állt, ami sokat nyomott a latban akkortájt. A fiatal hun császárnak egyetlen aduász maradt csak a kezében: az ütőképesebb haderő. Ezt pedig a jelek szerint kizárólag úgy lehetett ellensúlyozni, ha az ellenfél kerített egy másik nagyszerű stratégát a hasonló kvalitású törtető, Odoaker személyében. Aki megint csak a hun arisztokráciából származott, hiszen Edekának (= Ügyeknek?) a fia volt...

 

Így zajlott tehát a nyugati birodalomrész agóniája. A nemrég még az Óxosz melléki parthusokat hódoltató, egymással is vetélkedő hun vezérek kényükre-kedvükre gázolták végig az európai tartományokat és magát Itáliát, végül aztán egyiküket kénytelen volt királynak elismerni a mindvégig a Birodalom hivatalos székhelyeként működő Róma városa és a félsziget vonatkozásában Zénón császár. Ami ugyanakkor biztos, hogy mindenfajta katonai gyengeségétől függetlenül Nepos uralma egészen 480. május 9-én bekövetkezett haláláig a nyugati területek fölött de iure töretlen. Erre mutat, hogy amikor 476-ban Odoaker kiüti a nyeregből Romulust, és a keleti augustustól, Zénóntól patríciusi kinevezést kér, az még mindig Neposhoz mint a Nyugatrómai Birodalom császárához irányítja őt...

 

Romulus' father Orestes was originally from Pannonia, who had served as a secretary and diplomat for Attila the Hun and later rose through the ranks of the Roman Army. The future emperor was named Romulus after his maternal grandfather, a nobleman from Poetovio in Noricum. Many historians have noted the irony that the last western emperor bore the names of the legendary founder of Rome and its first emperor, but this is a coincidence.

 

Talán nem is annyira véletlen: elképzelhető, hogy tudatosan használta ki az egyezést, erre mutat, hogy a mondabeli alapító mellett az első imperatornak, Augustusnak a nevét is személynévként vette fel. A törvényes augustusszal, Nepos császárral szemben atyja így akarta legitimálni őt. Programként szolgáló neve egyúttal jelezte az újabb hun birodalom felépítésének, egy újfajta uralom megvalósításának a szándékát. Ezt a kísérletet fojtja el majd csírájában a Keletróma által támogatott másik hun szerencsevadász, Odoaker.

 

Az imperator itt természetesen modern (ang., fr., ol., sp., rom.) értelemben értendő... Az igazság az, hogy a császár szóval sem lehet visszaadni, sem a princepsszel, sem a dominus et deusszal...

 

Mindenesetre a reneszánsz időkig nem fogják kicsinyítőleg Augustulusnak emlegetni a hun ellencsászárt: he ruled officially as Romulus Augustus. Pénzein is az AUGUSTUS ROMULUS forma szerepel.

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Ralph W. Mathisen (University of South Carolina):

 

By the year 475, the western Roman empire was on its last legs. Its geographical holdings had shrunk to Italy and a toehold in southern Gaul. The reigning western emperor, Julius Nepos (474-475) had been appointed by the eastern emperors Leo (457-474) and Zeno (474-491), but had little tangible support either in the east or the west. In 475, Nepos replaced the Patrician and Master of Soldiers in the west, the Gaul Ecdicius, with Orestes, whose primary claim to fame had been service as the notarius (secretary) of Attila the Hun. Orestes responded by marching on Ravenna. The sixth-century Gothic historian Jordanes tells the tale:

 

"This Orestes, having taken charge of the army and having departed from Rome against the enemies, arrived at Ravenna, and remaining there he made his son Augustulus emperor. When he learned this, Nepos fled to Dalmatia" ("qui Orestes suscepto exercitu et contra hostes egrediens a Roma Ravenna pervenit ibique remoratus Augustulum filimum suum imperatorem efficit. quo conperto Nepus fugit Dalmatias...": Jordanes, Getica 241).

 

The Anonymous Valesianus indicates that Nepos arrived at Ravenna with Orestes in hot pursuit: "Soon Nepos arrived at Ravenna, pursued by the Patrician Orestes and his army. Fearing the arrival of Orestes, Nepos boarded a ship and fled to Salona" ("mox veniens Ravennam, quem persequens Orestes patricius cum exercitu, metuens Nepos adventum Orestis, ascendens navem fugam petit ad Salonam": 7.36 s.a.474). The Auctuarii Hauniensis ordo prior provides some additional insights:

"While Nepos was in the city, the Patrician Orestes was sent against him with the main force of the army. But because Nepos dared not undertake the business of resisting in such desperate conditions, he fled to Dalmatia in his ships. When Nepos had fled Italy and departed from the city, Orestes assumed the primacy and all the authority for himself and made his son Augustulus emperor at Ravenna" ("Nepote apud urbem residente Orestes patricius cum robore exercitus contra eum mittitur. sed cum desperatae rei negotium resistendo sumere non auderet, ad Dalmatias navigiis fugit. cum Nepos fugiens Italiam ac urbem reliquisset, Orestes primatum omnemque sibi vindicans dignitatem Augustulum filium suum apud Ravennam positum imperatorem facit, ipse vero omnem curam externorum praesidiorum gerit": s.a.475; cf. Auctarii Hauniensis ordo posterior: "Nepos cum ab Oreste patricio cum exercitu persequeretur, fugiens ad Dalmatias usque navigavit": s.a.475).

 

Other, briefer, sources provide a little clarification. The Fasti vindobonenses priores, for example, confirm that Nepos took flight from Ravenna after the arrival of Orestes: "In this year, on 28 August, the Patrician Orestes entered Ravenna with his army and the emperor Nepos fled to Dalmatia" ("his cons. introivit Ravennam patricius Orestes cum exercitu et fugavit imp. Nepos ad Dalmatias V kl. Septemb.": no.615. s.a.475). Jordanes says simply, "In the western empire, Orestes put the emperor Nepos to flight and established his own son Augustulus on the throne" ("parte vero Hesperia Nepotem imperatorem Orestes fugatum Augustulum suum filium in imperium conlocavit": Jordanes, Romana 344); and Count Marcellinus likewise recalled, "As soon as Nepos had been put to flight Orestes set his son Augustulus on the throne" ("Nepote Orestes protinus effugato Augustulum filium suum in imperium conlocavit": Chron. s.a.475).

 

Orestes then seems to have temporized for over two months, perhaps waiting for some response from the east. Finally, on 31 October 475, Orestes named his young son Romulus, perhaps fourteen years of age, as western Roman emperor. Given that Nepos, who had been nominated by the eastern emperor Leo (457-474), still reigned, albeit in exile, there was no question of Romulus ever receiving recognition from the east. The report by the chronicler Victor of Tonnena that Orestes' son was named Herculanus, and made an abortive attempt to seize power after the death of Anthemius, seems to be an erroneous reference to Romulus.

Előzmény: odovaker (212)
Afrikaans8 Creative Commons License 2009.01.22 0 0 215

Íme Atilla titkárának fia, aki persze valójában nem biztos, hogy az utolsó nyugatrómai császár

 

Érméjének felirata: D N ROMVLVS AVGVSTVS P F AVG

Előzmény: odovaker (212)
segédnick Creative Commons License 2009.01.22 0 0 210
Teljesen jogosan írta Jordanes, hogy a hun arisztokrácia képviselői nem kímélték egymást. Persze ez nem volt sajátosan hun jelenség.
Előzmény: segédnick (209)
segédnick Creative Commons License 2009.01.22 0 0 209

Tudod-e, hogy ki volt Augustus Romulus?

Meglehet, hogy az apja vér szerint nem volt hun, mindenesetre Atilla jegyzője- avagy titkáraként ismert... Odoaker majd anyjával, Barbariával együtt a nápolyi Castellum Lucullanumba száműzi, ahol a századfordulón még jómódban élnek...

Előzmény: Törölt nick (202)
segédnick Creative Commons License 2009.01.22 0 0 208
Mármint Simonyiéra gondolsz?
Előzmény: odovaker (207)
odovaker Creative Commons License 2009.01.22 0 0 207
Na és megnézted a vitatott helyet?
Előzmény: Epstein dr. (204)
odovaker Creative Commons License 2009.01.22 0 0 206
Tévedésben élsz. apám, anyám, hun volt.)
Előzmény: Törölt nick (195)
Epstein dr. Creative Commons License 2009.01.22 0 0 205

"nem jönnél mindig ezzel a 'hunok márpedig azonosak az avarokkal'"

 

Ki állított ilyet? :D

Megtanítsalak olvasni?

Előzmény: Törölt nick (202)
Epstein dr. Creative Commons License 2009.01.22 0 0 204

"mindenki arról tud, hogy a hunok e vereség után fokozatosan ... kénytelenek voltak kivonulni Európából"

 

Először is: a hunok, illetve a nekik alávetettek egy része verték meg a másik hun csoportosulást a Nedao mellett a 450-es évek első felében. Nem "a hunok" szenvedtek tehát vereséget vagy ha igen, akkor "a hunok" ugyanúgy győztek is az említett összecsapásban.

 

488 után, amikor a keleti-gót Theodorik elvágta az itáliai király, Odoaker, valamint ennek fivére, Hunwulf között az összeköttetést, a hunok közé tartozó szkírek herul, szadag, szarmata, illetve szvéb (sváb) alattvalóiknak társaságában az Enns, Isar és a Lech folyók mellékére húzódtak. Több oldalról valószínűsítik, hogy a Hunwulf által északnyugatra vezetett népesség alkotta a későbbi bajuwar-bajor etnikum magvát. Nem sokkal előbb azonban valószínűleg utánpótlás érkezett az itteni hunokhoz keletről, A pannóniai bolgárok és a magyarság kialakulása c. tanulmányában1 legalábbis Simonyi Dezső több onogur (hunugur, azaz hun-avar) betelepedési hullámot különít el hazánk területén. A 475 körüli betelepülés talán éppen Hunwulf kezdeményezésére történt. Ez egyáltalán nem tűnik fantasztikus elképzelésnek, ha tekintetbe vesszük, miszerint Haussig, Altheim és más neves kutatók véleménye szerint a Türkménisztán keleti területein élő avarokat a IV. század első felében hódoltatta a qun nép egyik ága.

 

1 Csavdar Dobrev, Juhász Péter, Petar Mijatev szerk.: Tanulmányok a bolgár–magyar kapcsolatok köréből – A bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára; Akadémiai, Bp., 1981

Előzmény: Törölt nick (202)
Epstein dr. Creative Commons License 2009.01.22 0 0 203

No és mi a bizonyíték arra, hogy a szkírek germánok lettek volna, ha szabad kérdeznem?

Epstein dr. Creative Commons License 2009.01.21 0 0 200

Hun szupremácia Itáliában kb. negyedszázaddal a Nedao menti csata után.

A Nedaót egyébként a Nedavával, a Száva egyik mellékfolyójával azonosítják.

Előzmény: Epstein dr. (199)
Epstein dr. Creative Commons License 2009.01.21 0 0 199
Afrikaans8 Creative Commons License 2009.01.20 0 0 198

„Amikor az avarok bejöttek a KM-be, a hunok már nem voltak ott. Vagyis hallottál a Nedao melletti csatáról? Ott Ardarich győzött Ellák felett. (És utána a hunok keletre menekültek.)”

 

Amikor a Nedao folyónál csatára sor került, a hun vezetőréteg tagjai már súlyos viszályban álltak egymással, ahogy az a Nedao menti csata előzményeiről Jordanesnél (L, 259–61) is olvasható:

 

„... Attila örökösei között versengés támadt a királyságért, és miközben meggondolatlanul mind uralkodni vágytak, valamennyien egyszerre veszítették el hatalmukat … Mert Attila fiai, akik apjuk kéjvágya miatt csaknem egy egész nemzetet alkottak, a törzseket egyenlően akarták maguk között elosztani úgy, hogy a harcias királyokat népeikkel együtt, miként a rabszolgákat, sorsolásra bocsátják … Tehát a kölcsönös felszabadulásra felfegyverkeztek, és háborúba bocsátkoztak Pannóniában egy folyó mellett, melynek a neve Nedao. Itt csaptak össze mindazok a különféle nemzetek, melyeket Attila az uralma alatt tartott. Felosztották a királyságokat népeikkel együtt, és az egy test különböző testrészekre szakadt, amelyek már nem együtt szenvedik egynek a szenvedését, hanem a fejtől megfosztva egymás ellen kegyetlenkednek. A legbátrabb nemzetek, melyek eddig soha nem találkoztak szembe méltó ellenféllel, most saját maguk semmisítették meg magukat, kölcsönös sebekkel egymást megsebesítve.”

 

Nincsen szó arról, hogy „a hunok” kompakt tömbben ide-oda vándoroltak volna.

Az említett csata egyébként a gepida Ardarik lázadásaként van számon tartva, s abban a legszorosabb értelemben vett hunokon és gepidákon kívül alánok, herulok, svábok (szvévek), gótok, valamint rugiak is részt vettek. A gepidákat a régészek erősen kevert etnikumnak tartják, igen jelentős keleti elemekkel.

 

Edekon utódai talán egyáltalán nem is jártak a Nedaónál, mert ők már nyugatabbra voltak érdekelve.

Előzmény: Törölt nick (195)
Afrikaans8 Creative Commons License 2009.01.20 0 0 197

"Ettől még Odoaker valószínűleg szkír volt, szkír apától (Edekon)"

 

Ki vitatta?

A kérdés az, hogy ezek a szkírek a hunok vagy a germánok közé tartoztak-e.

 

 

Útbaigazítanak minket a források, amelyekből Reynolds és Lopez is idéz (i. m 48.):

 

„As for Edicon, the »Hun by race« who was so high in Attila's service, we do not hear of him after the return of his mission to Constantinople. But within a few years we find Edicon the »Scirian,« father of Odoacer and Hunoulphus, leading a bitter attack upon the Ostrogoths who had betrayed their allegiance to the heirs of Attila. While there is no positive proof that the two Edicons are identical, nothing seems more probable. It is more or less taken for granted by all who have touched the problem. If so, Odoacer was the son of a »Hun by race, excellentin fight.«”40

 

40 Approving the identification of the Edicons are, among others, Wietersheim-Dahn, Förstemann, Hodgkin, Bury, Nagl. Only A. Juris, "Über das Reich des Odovakar," Gymnasium Program (Kreuznach, 1883) is definitely against the identification because of Priscus' statement that Edicon was a Scythian. He gives no other reason. The French historiographer of the seventeenth century, Henri de Valois (Valesius), recognized Edicon, who was a Hun (Priscus), as Odovacar's father; and in the eighteenth century Tillemont agreed with this opinion. Le Nain de Tillemont, Histoire des empereurs et des autres princes qui ont regné durant les six premiers siècles (Brussels, 1740), VI, 178–79.

 

Ha Edekon szkír volt, egyszersmind pedig a "fajtájára" nézve hun, ebből magától értetődően következik, hogy a szkírek hunok voltak.

Előzmény: Törölt nick (195)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!