Keresés

Részletes keresés

H. Bernát Creative Commons License 4 órája 0 0 116760

115191 alatt hoztam:  pl. Somogyban, ahol 100 avar kori lelőhelyre 950-től indulóan csak 25 honfoglaló hely van, a földrajzi nevek pedig magyarok.

 

???

Ezt már László Gyula is "hozta", meg is kapta érte a választ: nem (568-tól induló) "avarkori lelőhelyet" HANEM 9. század második felére vonatkozó avarkori lelőhelyeket kell hozni, MERT csak ezekkel lehetne igazolni, hogy megérték ezek az avarok a honfoglalókat. KÖZÖMBÖS, hogy a 6 - 7- 8. századokból hány trillió avar lelőhelyünk van, MERT CSAK a 9. sz. második feléből származóak játszanak. NOS, ilyen térképet kellett volna produkálnia László Gyulának, ahol a két nép EGYIDEJŰSÉGÉRE utaló adatok együtt vannak. De ő -- gyakorló régészként !! -- ilyet nem produkált.

Előzmény: altercator2 (116744)
H. Bernát Creative Commons License 4 órája 0 0 116759

Mintha nem tartalmazná a "dilettáns" és egyéb beleerőltetett jelzőidet.

 

Mármint a latin szótári alak? Az nem is, mert az általunk itt használatos "alter" terminus MÁR magyar szó: rövidült az "alternatív"-ból - és viseli azt a konnotációt, amit nagy eufémizmussal neki megadtam. (Lehettem volna kevésbé illedelmes is ...)

 

 

A 'másik' értelemszerűen miben különbözik a 'más'-tól? (Azon kívül, hogy ugyanazt jelenti?)

 

Harmadszor már nem magyarázom el most hajnalban.

Előzmény: altercator2 (116745)
H. Bernát Creative Commons License 4 órája 0 0 116758

Finály:

 

alter, era, erum, (saj. e. szabályszerüleg: alterius, néha alterius), mn.

1) az egyik, a másik (kettő közül, vesd ö. alius). Gyakran a cselekvő alannyal ellentétben a legközelebbi, bármelyik más;

 

Előbb már kifejtettem ec-pecc-nek, továbbá ezt hoztad:

 

 

NINCS a latinban "más" jelentése az "alter" szónak

---------------

Vicc... Hoztam neked Finály-t, de itt egy másik is: (bepötyögteted a keresőbe: alter)

 

alter, altera, alterum másik, második  m sing. nom.

 

És ahogy mondod: "másik" = egyik a kettő közül, DE éppen ezért "másik" =/= "más", mert ez utóbbi jelentése: "más" = nem az, mit az eddigi(ek)

 

Csak megérted.

Előzmény: altercator2 (116746)
H. Bernát Creative Commons License 4 órája 0 0 116757

És persze mi lesz szegény Pribinával és Kocellal? Mehetnek vissza Moosburgba... Kac... kac...

 

???

 

Istenkém, hát ha még az alapok sem tiszták ...Bestye szlávjai NEM a Kelet-Dunántúlon sertepertéltek, hanem bizony Zalaváron és környékén.

 

Előzmény: altercator2 (116747)
H. Bernát Creative Commons License 4 órája 0 0 116756

Állítottad, hogy a honfoglalók a földrajzi neveket a szlávoktól vették volna át. (S nem a "kihalt" avaroknak nevezettektől.)

 

Látod, ez a bajod: mindig "tolsz" egyet a dolgon. MONDTAM Kniezsa után: a nagy (valszeg PEI eredetű) FOLYÓK neveit a magyarok a szlávos formában vették át. (És -- szintén Kniezsa nyomán -- bemutattam, hogy a kicsiket meg nem, azokat mindig az illető aktuálisan ott lakó nép nevezi el a saját nyelvén, ezért vannak román nevű kisebb vizek is Erdélyben, HOLOTT a románok a legkésőbben odaérkezettek, de ezen víznevek korábbi magyar/szláv nevei elfelejtődtek, mert eltűnt a magyar/szláv lakosság, és helyére telepedett a román.)

 

 

Tehát innentől kezdve érdektelen dolgokat modogatsz, mert fel sem fogtad, mit mondtam (pontosabban: hoztam másoktól)

 

 

115191 alatt hoztam:  pl. Somogyban, ahol 100 avar kori lelőhelyre 950-től indulóan csak 25 honfoglaló hely van, a földrajzi nevek pedig magyarok.

 

mert a helyneveket a magyarok adták (ahogyan lakták be a területet), az avarokat (érdemben) nem találtak már ott

 

 

115674. sz. alatt kötötted az ebet a karóhoz: "Hogy a honfoglaló magyarok az itt élő népektől történt nyelvi átvétele csak 1 népet, a szlávot érinti, ez egy igen előrehaladt szlávosodási folyamatot jelez a KM-ben."

 

a NAGY folyóneveket érintően ahogyan azt már előzetesen is kifejtettem 

 

 

És ugye:

"... Határozottan elutasította ugyanakkor KRISTÓ GYULA azon nézetét, mely szerint a fontosabb települések, tavak nevét a magyarok a szlávoktól vették volna át, akik a vizsgált térség (esetünkben a Délkelet-Dunántúl) alaplakosságát alkották volna. Régészként ehhez két dolgot szeretnék hozzáfűzni: az érintett területről teljes mértékben hiányzik a 9–10. századból bármely olyan régészeti lelethorizont, amelyet a Kárpát-medence más részeiről egyébként jól ismert szláv leletekkel rokoníthatnánk,..."

 

 

Hogy Kristó mit mondott, rá tartozik. Mindenesetre engem nem kontráz -- és te sem teszed ezt őt iderángatva. Megint olyasmit olvasol ki Révész hallatlanul fontos igazolásából, ami immár érdektelen.

 

 

Plusz a bemutatott Tihanyi alapítólevél helyein levő avar sírok, amit tagadtál.

 

??

 

KÖZÖMBÖS, hogy hol, mennyi avar sír van a 7-8 századokból, HA a 9. második feléből meg  semmi. Nézd csak hogyan rágja a szádba Madaras (az Alföld vonatkozásában, de általános érvénnyel, tekintve a 9. századi avar sír deficitet):

 

Itt: http://www.academia.edu/9278014/A_V%C3%A1mb%C3%A9ry_csal%C3%A1di_arch%C3%ADvum_%C3%BAjrafelfedez%C3%A9se_az_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamokban_-_El%C5%91zetes_jelent%C3%A9s_The_Rediscovery_of_the_V%C3%A1mb%C3%A9ry_Family_Archive_in_the_United_States_-_A_Preliminary_Report_Eur%C3%B3p%C3%A1b%C3%B3l_%C3%81zsi%C3%A1ba_%C3%A9s_vissza_ism%C3%A9t_XI._Nemzetk%C3%B6zi_V%C3%A1mb%C3%A9ry_Konferencia_szerk._Keller_L._Dunaszerdahely_2014._31-60

 

174. oldal:

 

Madaras László

 

PROBLÉMÁK  ÉS LEHETŐSÉGEK  A K ÁRPÁT-MEDENCE 9.SZÁZADI TÖRTÉNETÉVEL KAPCSOLATBAN

(Vázlat)

 

"A fenti három jelentős emberveszteséggel járó esemény már elégséges alapnak tűnik annak kimondásához, hogy az Alföld korábbi, – 8. századi lakossága – igencsak megfogyatkozhatott a 9. század első évtizedeire. Arra az időre, amikor még vannak griffes-indás sírok a temetők szélein. Ugyanakkor azt is világosan kell látni, hogy mindazon temetőkben, melyekben a régészek 9. századi sírokat említenek, a két időszak sírjainak aránya elké-pesztő. Jó, ha minden ötven-száz 8. századi sírra jut egy-egy 9. századi."

 

[Ami, ugye, 1 - 2%-os továbbélést jelez az Alföldön.]

 

"Szentpéteri József az új ADAM lelőhelyeinek elemzése során jó néhány grafikont készített, melyek közül az egyiken a lelőhelyek időrendi besorolását ábrázolta.Erről világosan leolvasható az, hogy mennyire lecsökkent a lelőhelyek száma a 9. század első harmadában. (4. kép) Külön ki kell hangsúlyoznunk, hogy a század első harmadában, mert a század további második két harmadára régészeti adatunk nincs, vagy ami van (?) az nem támasztja alá a griffes-indás kultúra népességének tömeges továbbélését. Az Alföldön bizonyosan nem!

 

[Ezért is írta Szentpéteri szintén 2014-es közleményében, hogy az avar-magyar asszimiláció nem igazolható. Azaz hogy az avarok tömegesen megélték volna a honfoglalást.]

 

"Abból a tényből, hogy a 8. században jelentős népesség él az Alföld központi vidékén értelmetlen bármiféle következtetést levonni a terület 9. századi történetét illetően. Azért, mert korábban sokan éltek itt, miért is nem fordulhat elő a következő évszázadban jelentős népesség csökkenés? Akár igen, akár nem a válasz erre kérdésre, a végeredmény tudományosan abszurd, értelmetlen. Egyébiránt az emberiség történetében volt példa egy-egy nép teljes megsemmisítésére, sajnos nem is egy esetben."

 

[Eképpen teljességgel közömbös a továbbélésre nézvést, hogy a "100.000 -et közelítik" az avarkori sírszámok, HA egyszer a 9. sz. végéről mindösszesen néhány tucat sír került feltárásra.]

 

"Az pedig tételesen nem igaz, hogy gyarapszik azon temetők száma, amelyek az Alföldön megélik a magyar honfoglalást, esetleg még az Árpád-korban is használják azokat.Magam, aki immáron a negyedik évtizede kuta-tom ezt a korszakot és ezt a területet, egyetlen egy ilyen temetőt, vagy telepet sem ismerek."

 

És mit is mond Révész a Dunántúl 9.- századi leletanyagáról:

 

 

"

"Révész László szerint a Dunántúl Oriens néven a frank birodalomhoz tartozott, de valamire való régészeti anyag csak a Zalavár környéki karoling településen került elő. Savariában találtak még régészeti hagyatékot ebből a korból, illetve a Kisalföldön élő keverék népesség nyomait. A Kaposvár– Veszprém–Komárom vonaltól keletre nincs 9. századi régészeti emlék."

 

 http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/oseink-fenyes-harcosok-voltak-nem-vademberek-534437

És, ugye, éppen e területről (is)  való az a honfoglalói leletanyag, mondja máshol Révész, amelyet érintően megjelennek a magyar szavak a Tihanyi alapítólevélben. EZ EGZAKT, kétoldali igazolása a honfoglalók hozta magyar nyelvnek, mert a honfoglalókat megelőzően NEM élt ott nevet adható lakosság.

Cáfolva lett ugye, de nem tudsz elegánsan retirálni. Most azzal jössz, hogy de a széleken ott voltak a szlávok? 

És? Átkiabáltak a magyarok fölött?

 

Neked még a fórumon sohasem sikerült megcáfolnod engem, mert én a (legújabb) tudományos megállapítások eredményeit hozom, míg te leragadtál Hunfalvynál -- ha egyáltalán szakanyagot próbálsz az általam hozottakkal szembe állítani ...

 

 

 

 

 

 

Előzmény: altercator2 (116744)
H. Bernát Creative Commons License 5 órája 0 0 116755

"másik" =/= "más".

 

"másik" = kettő közül az egyik ("egyik - másik")

 

"más" = nem az, mit az eddigi(ek)

 

Remélem, legalább neked tiszta.

Előzmény: Ec pec kimehecc a (116754)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 8 órája 0 0 116754

Audiatur et altera pars

(Latinul: „halljuk a másik oldalt is”)

 

Előzmény: H. Bernát (116727)
dzsaffar3 Creative Commons License 11 órája 0 0 116753

rögtön küldöm.

 

Safi

Előzmény: szakor (116752)
szakor Creative Commons License 11 órája 0 0 116752

Mi a probléma?

Előzmény: szakor (116751)
szakor Creative Commons License 11 órája 0 0 116751

"a dzsungár kapu a tenshanra nyit utat, a torgaj kapu meg etelközre."

Előzmény: pejgeroj (116749)
szakor Creative Commons License 11 órája 0 0 116750

Teljesen ki is ment a fejemből, idén még nem néztem föl, lejárt...

Előzmény: dzsaffar3 (116739)
pejgeroj Creative Commons License 13 órája 0 0 116749

a dzsungár kapu a tenshanra nyit utat, a torgaj kapu meg etelközre.

Előzmény: szakor (116721)
pejgeroj Creative Commons License 13 órája 0 0 116748

"A szargatkai egységet az i. e. 5-4. században erős szauromata, szarmata, szaka hatás érte. Az i. e. 3-2. századtól kapcsolatba került az ősszamojéd Kulaj kultúrával. Ugyanebben az időben hun hatás is érte. A szargatkaiak a hunoktól vették át a reflexíj használatát. A szargatkai népesség kevert europid-mongoloid jellegű volt, a kultúra különböző csoportjai antropológiai vonásaikban is eltértek egymástól. A szargatkai kultúra élete az i. sz. 3-4. századig tartott."

 

mivel Hunor és Magor testvérek voltak, igy utódaik is nem azonosak voltak, de nem is voltak különbözőek.

 

a "szargatkai" népesség közvetlen szomszédságában keletre a keleti hunok voltak, délre meg a nyugati a hunok.

 

nem ez volt a szkiták keleti a vége, ahogy már korábban betetettem a térképet scythia intra imaum és scythia extra imaum-ról... a szkiták szibériában is ott voltak.

http://www.origo.hu/tudomany/20180116-egy-futballpalya-mereteit-is-meghaladja-az-egykori-szkita-fejedelmi-sir.html

Előzmény: netuddkivogymuk (116718)
altercator2 Creative Commons License 13 órája 0 0 116747

És persze mi lesz szegény Pribinával és Kocellal? Mehetnek vissza Moosburgba... Kac... kac...

Előzmény: altercator2 (116744)
altercator2 Creative Commons License 13 órája 0 0 116746

Finály:

 

alter, era, erum, (saj. e. szabályszerüleg: alterius, néha alterius), mn.

1) az egyik, a másik (kettő közül, vesd ö. alius). Gyakran a cselekvő alannyal ellentétben a legközelebbi, bármelyik más;

Előzmény: H. Bernát (116743)
altercator2 Creative Commons License 13 órája 0 0 116745

Mintha nem tartalmazná a "dilettáns" és egyéb beleerőltetett jelzőidet.

De amúgy mi a gondod? A 'másik' értelemszerűen miben különbözik a 'más'-tól? (Azon kívül, hogy ugyanazt jelenti?)

Előzmény: H. Bernát (116743)
altercator2 Creative Commons License 13 órája 0 0 116744

Menjünk már vissza a kályhához!

Állítottad, hogy a honfoglalók a földrajzi neveket a szlávoktól vették volna át. (S nem a "kihalt" avaroknak nevezettektől.)

 

115191 alatt hoztam:  pl. Somogyban, ahol 100 avar kori lelőhelyre 950-től indulóan csak 25 honfoglaló hely van, a földrajzi nevek pedig magyarok.

 

115674. sz. alatt kötötted az ebet a karóhoz: "Hogy a honfoglaló magyarok az itt élő népektől történt nyelvi átvétele csak 1 népet, a szlávot érinti, ez egy igen előrehaladt szlávosodási folyamatot jelez a KM-ben."

 

És ugye:

"... Határozottan elutasította ugyanakkor KRISTÓ GYULA azon nézetét, mely szerint a fontosabb települések, tavak nevét a magyarok a szlávoktól vették volna át, akik a vizsgált térség (esetünkben a Délkelet-Dunántúl) alaplakosságát alkották volna. Régészként ehhez két dolgot szeretnék hozzáfűzni: az érintett területről teljes mértékben hiányzik a 9–10. századból bármely olyan régészeti lelethorizont, amelyet a Kárpát-medence más részeiről egyébként jól ismert szláv leletekkel rokoníthatnánk,..."

 

Plusz a bemutatott Tihanyi alapítólevél helyein levő avar sírok, amit tagadtál.

(Persze tudjuk: a szlávok, akiknek se híre, se hamva [szó szerint is!], ugyanolyan körülmények között nem pusztultak ki...)

-----------------

Cáfolva lett ugye, de nem tudsz elegánsan retirálni. Most azzal jössz, hogy de a széleken ott voltak a szlávok? 

És? Átkiabáltak a magyarok fölött?

 

 

 

Előzmény: H. Bernát (116731)
H. Bernát Creative Commons License 14 órája 0 0 116743

alter, altera, alterum másik, második  m sing. nom.

 

Ami, ugye. NEM "más". 

 

 

Van még a csillagos ég is, amit tagadhatsz...

 

Miért, mit tagadtam???

Előzmény: altercator2 (116742)
altercator2 Creative Commons License 14 órája 0 0 116742

NINCS a latinban "más" jelentése az "alter" szónak

---------------

Vicc... Hoztam neked Finály-t, de itt egy másik is: (bepötyögteted a keresőbe: alter)

 

alter, altera, alterum másik, második  m sing. nom.

 

http://www.tintakiado.hu/cgi-bin/e-szotar/lat/search.cgi

--------------------

Van még a csillagos ég is, amit tagadhatsz...

Előzmény: H. Bernát (116727)
H. Bernát Creative Commons License 14 órája 0 0 116741

Már megkezdődött.

 

Forr a régészet.

 

Te már csak a III. Világháború kitörésében reménykedhetsz ...

Előzmény: dzsaffar3 (116738)
H. Bernát Creative Commons License 14 órája 0 0 116740

 Mert össze fogják vetni az avarkort az Árpád kori köznéppel, és akkor majd kezdődik rendesen a fejvakargatás.

 

Valóban lesz nagy fejvakarás, hiszen az, ugye, nem lehetséges, hogy az avarok 150 évig nem haltak meg, majd hirtelen a 10. sz. közepén megnyitották a nagy soros temetőket.

 

Amire, persze, bőven van magyarázat. (Ami nem az avar "továbbélés", természetesen.)

 

Előzmény: BeNZiN (116737)
dzsaffar3 Creative Commons License 14 órája 0 0 116739

Küldemény ment neked.

Talán még letöltheted.

Ha nem megírod és megismétlem.

 

Safi

 

Előzmény: szakor (116696)
dzsaffar3 Creative Commons License 14 órája 0 0 116738

Még! Mert össze fogják vetni az avarkort az Árpád kori köznéppel, és akkor majd kezdődik rendesen a fejvakargatás.

----------

 

:-))

Már megkezdődött.

 

Forr a régészet.

 

Safi

Előzmény: BeNZiN (116737)
BeNZiN Creative Commons License 14 órája 0 0 116737

NEM lehet véletlen, hogy Török és csapata ÉPPEN a köznépi honfoglalók vizsgálatába kezdett, nyert erre pályázati támogatást (azt hiszem, két éves futamidővel).

 DE: mindez még mindig semmitmondó nyelvi oldalról


Még! Mert össze fogják vetni az avarkort az Árpád kori köznéppel, és akkor majd kezdődik rendesen a fejvakargatás.

 

Előzmény: H. Bernát (116736)
H. Bernát Creative Commons License 14 órája 0 0 116736

102 mintát említett N., ez. ugye, csak 14%-kal több, mint a doktori szerinti 89, ÉS még a klasszikus honfoglalóknak is (kb. 1000 sír) csak a 10%-a.

 

NEM lehet véletlen, hogy Török és csapata ÉPPEN a köznépi honfoglalók vizsgálatába kezdett, nyert erre pályázati támogatást (azt hiszem, két éves futamidővel).

 

DE: mindez még mindig semmitmondó nyelvi oldalról: arról az imént hozott Révész-féle adatolás tájékoztat minket, idehozom ismét:

 

 

""HOFFMANN ISTVÁN a Tihanyi alapítólevél anyaga alapján elemezhető csaknem száz helynév kapcsán kimutatta, hogy közülük mindössze kettő olyan található, amelyek keletkezését nem a magyarból, hanem valamely más nyelvből magyarázhatjuk meg (2010: 230–231). Határozottan elutasította ugyanakkor KRISTÓ GYULA azon nézetét, mely szerint a fontosabb települések, tavak nevét a magyarok a szlávoktól vették volna át, akik a vizsgált térség (esetünkben a Délkelet-Dunántúl) alaplakosságát alkották volna. Régészként ehhez két dolgot szeretnék hozzáfűzni: az érintett területről teljes mértékben hiányzik a 9–10. századból bármely olyan régészeti lelethorizont, amelyet a Kárpát-medence más részeiről egyébként jól ismert szláv leletekkel rokoníthatnánk, kimutatható viszont a jellegzetes 10. századi keleti gyökerű régészeti hagyaték. "

Előzmény: BeNZiN (116734)
H. Bernát Creative Commons License 15 órája 0 0 116735

1.

Jelenség              Kor            Leírás         Forrás

csontvázas sír - avar kor - késő avar - Jelentés leletmentésről - Balatonfüred, Száka-domb

 

http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/49599

 

Érdektelen -- hiszen a "késő avar kort" a régészet tudománya 830-ig jegyzi.

 

És, ugye, nem Révész kompetenciáját/szakmai tisztességét akarod amúgy megkérdőjelezni ilyen nem kapcsolódó szövegek bemásolgatásával?

Előzmény: altercator2 (116704)
BeNZiN Creative Commons License 15 órája 0 0 116734

Továbbá a 89 vizsgált mintából 83 karosi, akikről tudjuk, hogy "különlegesek" még a klasszikus honfoglalók között is.

 

Végighallgattad te azt az előadást ? Azóta 100 fölött van a mintaszám, és nem csak karosiakat vizsgáltak, nincs eltérés a mintákban sehol a kárpát medencében, azaz a karosiak semmiben nem különlegesek, csak nagyobb a temető.

Előzmény: H. Bernát (116732)
H. Bernát Creative Commons License 15 órája 0 0 116733

" ...a Tihanyi alapítólevél magyar szavai azokat a területeket fedik le, ahol KIZÁRÓLAGOSAN 9. századi honfoglalói hagyaték található csak."

 

Ezt, ugye, javítottam 10. századira a következő posztomban:

 

H. Bernát  2018.01.10    0 0 116671

jav.: ahol KIZÁRÓLAGOSAN 9.  10. századi honfoglalói hagyaték

Előzmény: H. Bernát (116669)

 

 

Így a 9. század elejére átnyúló zamárdi temető érdektelen Révész adatolása ellenében.

 

És generálisan: ÉRDEKTELEN, hogy a 6 - 8. századokból kb. 70.000 avar(kori) sír ismeretes, AMIKOR a 9.századból meg néhány tucat csak, a 10. századból meg "00". A régészet igazolása szerint szimplán nem élt a (nyelvileg/népileg amúgy is széttagolt) KM-ben akkora népesség, amely viharos gyorsasággal (150 év) átadhatta volna a "magyar nyelvet" a létszámukat  többszörösen meghaladó (régészet !), HÓDÍTÓ, "türk nyelvű" elit népességnek.

 

 

Előzmény: altercator2 (116702)
H. Bernát Creative Commons License 15 órája 0 0 116732

Pl. a "skandináv- germán" egy (parányi) részhalmaza csak a(z) (IE) szkítának (ha egyáltalán...), azaz N. éppen az "egyediből" táncolt vissza az "általános"-hoz, holott éppen hogy a fordított specifikáció a tudományosan elvárt.

 

Továbbá a 89 vizsgált mintából 83 karosi, akikről tudjuk, hogy "különlegesek" még a klasszikus honfoglalók között is.

Előzmény: BeNZiN (116728)
H. Bernát Creative Commons License 15 órája 0 0 116731

"... Határozottan elutasította ugyanakkor KRISTÓ GYULA azon nézetét, mely szerint a fontosabb települések, tavak nevét a magyarok a szlávoktól vették volna át, akik a vizsgált térség (esetünkben a Délkelet-Dunántúl) alaplakosságát alkották volna. Régészként ehhez két dolgot szeretnék hozzáfűzni: az érintett területről teljes mértékben hiányzik a 9–10. századból bármely olyan régészeti lelethorizont, amelyet a Kárpát-medence más részeiről egyébként jól ismert szláv leletekkel rokoníthatnánk,..."

 

No látod! Te is tudsz tanulni...

 

??

Ugye, nem azt óhajtod kihallani Révész megállapításából, ami nincs benne: a "szláv lelethorizont"  KM-i hiánya a 9-10 századból? Mert pontosan az ellenkezőjét igazolja, a régészet eredményeire támaszkodva: ez a KM más tájain amúgy jelenlévő szláv régészeti hagyaték éppen csak a DK Dunántúlon hiányzik.

 

Viszont ott van helyette a honfoglalóké, Révész szavaival:

 

"...kimutatható viszont a jellegzetes 10. századi keleti gyökerű régészeti hagyaték. "

 

 

a vidék másfél évszázaddal későbbi magyar helyneveivel együtt (1055 Tihanyi alapítólevél), amely egzakt igazolása (az eddigieken túl): jelenlegi adatolásunk mellett a magyar nyelv a KM-ben kizárólag a honfoglalókhoz köthető. 

 

Előzmény: altercator2 (116683)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!