Keresés

Részletes keresés

nyakfogom Creative Commons License 29 órája 0 1 8245

Csak a 12000 baumag károsult halálos ellensége,a sötétben bujkáló lopcsikmarci írogat itt százféle név alatt.

Még magával sem átall e fórumon beszélgetni.

Gyáva emberforma vagy te.

A pesti végelszámolás után elégedj meg azzal a 8 millióval,amit az egyesület tagjainak pénzéből

oroztál el.

 

Erről a fórumról pedig éppen most vonulsz vissza huszadszor.

 

És most mi van? Creative Commons License 1 napja 0 0 8244

Olvassa el még egyszer Fábiánné hozzászólását!

 

Fábiánné egy szóval sem állította, hogy kamatot kapott a pénzére. Ezt az állította, aki kifogást talált az aláírás gyűjtési szándékában, de az illetőt nem nevesítette Fábiánné.

 

Tehát, amivel  Ön vádolja Fábiánnét, az a nagyfokú badarság.

 

Úgyhogy mielőtt nekiáll itt zagyvaságokat összehordani, olvassa el pontosan a bejegyzéseket és azután rontson neki valakinek.

Maga szégyellje magát.

Inkább gyűjtsön aláírásokat, mint itt hülyeségeket írogat és másokat baszogat alaptanul, maga nagy okos.

Kivagyunk aztán a vízből magával, meg a dumájával, mert még olvasni, és szöveget értelmezni is képtelen.

Ha nem tetszik az aláírásgyűjtés, találjon ki valami mást, és írja le itt, hogyan kívánja a maga által leírtakat a gyakorlatban érvényesíteni.

 

Tökéletesen igaza volt Fábiánnénak abban is, hogy a magyar embernél aljasabb nincs. Osztom véleményét, ahogyan látom a maga  és más megmondók hozzászólásait.

 

Előzmény: B.L.Mária (8243)
B.L.Mária Creative Commons License 1 napja -1 0 8243

Tisztelt Befektetni szándékozok!

 

Már többször elhangzott, hogy azért nem válhattunk befektetőövé, mert aki a semmit veszi meg az mindig csak szándékozó marad. Ebből kiindulva Fábián Magdika tájékoztatójára egy kis kiigazítás.  Ha Önnek adásvételi szerződés van a kezében, akkor még egyszer, vagy többször figyelmesen olvassa el annak tartalmát, és mindjárt rájön arra, hogy bizony bizony nincs benne kamatkifejezés, így amit Ön állít az nagy fokú badarság.Kamatról beszélni csakis tagi kölcsön esetében lehetséges. Bizonyíthatóan 1996. január 1-töl a bűnszövetkezetnél nem volt tagi kölcsön felvétel, ezt maga a nagyon kedves Balázs László jelentette ki, egy eltitkolt felügyeleti jegyzőkönyvi vallomásában. Tehát az Ön kezében csakis üzletrész adásvételi szerződés lehet, és mivel Ön is a semmit vette meg, ahogy a többi szerencsétlen ügyfél, a csalás áldozatává vált.Azt viszont fontos megjegyezni, hogy nem az adásvételi szerződésben rögzített visszavásárlási kötelezettség megtagadásakor következett be a kára, hanem amikor a fiktív üzletrészek vételárát megfizette, mivel itt azonnal a vagyonában értékcsökkenés következett be.Ezzel szemben egy kölcsön ügyletben éppen ellenkezőleg van, mivel a kölcsönadás  esetében a szerződésben vállalt visszafizetés megtagadásakor következik be a kára. Ha pedig ilyen zagyvaságokkal riogatja a már eddig is meghülyített megvezetett károsultakat akkor nagyon szégyellje magát. Gondoljon csak bele egy kölcsönt önszántából adja az ügyfél itt nincs megtévesztés, tévedésbe ejtés, tartás a fikció megvásárlását  pedig ki az a hülye aki önszántából szándékosan teszi, na itt beszélünk csalásról.jogász aki Pöttyös kendős Creative Commons License 1 napja 0 0 8242

Tisztelt GondolkodóX, és Mindenki akit az ellopott BAUMAG pénz érdekel!

 

Az Ítélőtábla, és a KÚRIA ítélete a Dunaprofit ügyben a 2007-ban hozott jogegységi határozaton alapszik, és a mai napig következetes.

Nevezetesen: Akit közület (cég) részéről kár, sérelem ér (t) köteles érdekeit jogi úton érvényesíteni. Rendőrségi feljelentés (esetleg polgárjogi igény biztosítása mellett), és bejelentkezés a felszámolás hatálya alá kerülő cég felszámolójához (1%) befizetéssel) a kihirdetést követő 40 nap, de legkésőbb egy éven belül.

Aki ebből bármit elmulaszt. úgy minden jogkövetkezményből saját magát kizárja. (ld azbeszt per)

Amennyiben a felszámolás jogerősen nem fejeződik be, bármely per indítása idő előtti. (ld Dunaprofit, és egyéni BAUMAG perek)

 

Ma hol tart a BAUMAG ügy?

A BAUMAG Holding felszámolása a +.Fpk.1379/2007/64 számon 2017.június 6.+ a Budapest Környéki Törvényszék végzésével JOGERŐSEN befejeződött, és lezárult. Aki tehát a Csabaholding felszámoló hatálya alatt BAUMAG Holding károsult, eredménnyel indíthat pert, az állam károkozó szervével szemben. Alperes a MNB (egykori PSZÁF jogutódja) és az egykori Pénzügyminisztérium (ma NGM, NFM) ne legyen, mert őket már a Kúria (DUNAPROFIT ügyben) jogerősen ítéettel felmentette. A Cégbíróság, APEH, Versenyhivatal stb.( 2003-2004 a kár keletkezése) az 5 év eltelte okán elévült. A Rendőrség,  nem önálló közjogi szerv, nem perelhető, csak annak a nyomozás törvényességét hivatott felügyeleti szervezete. A nyugvási idő a jogerős ítéletet követő egy év 2018 június 6. A Holding károsultak minden követelési (perlési) jogosultsága ezután elévül.

 

BAUMAG Stratégia felszámolója (Mátraholding Zrt) a Balázs családdal szemben kártérítési igény érvényesítési polgári perben áll, az 1880 személy részére polgárjogi igénnyel zárolt vagyon megszerzése érdekében. Nem vagyunk sértettek, (Ítélőtábla és KÚRIA büntető ítélet) ezért a lefoglalt és zárolt Balázs vagyonra a magánszemélyek nem, csak a BAUMAG Stratégia cég felszámolója jogosult.

Aki BAUMAG Stratégia Szöv. károsult ( "Mátraholding Zrt felszámolásba bejelentkezett), és pert kíván bárki ellen (állam) indítani, a saját pénze visszaszerzése érdekében javasolom ne tegye, mert a fent leírt okok miatt idő  előttiségre hivatkozással  a pert rövid úton  el fogja bukni.

Be kell várni, a felszámolás jogerős befejezését.

A felszámolási eljárásból térülő pénz (akár 0,5%, vagy semmi) és a BAUMAG-ba  befizetett pénz különbsége lehet egy kártérítési per jogalapja.

 

Hozzászólásom nem a politikai célzattal készült,, hanem a 10/2012. számú polgári elvi határozat,(Kúria Pfv.I.21.408/2011.) és a 1/2007. számú PJE határozat a Legfelsőbb Bíróság (2007. február 22.) kőbe vésett ítéleteinek mindenki részére történő érthető fordítása. Segítségnek, szántam, a felesleges kiadások elkerülése érdekében.

Hajrá Holdingosok (38 fő)  induljanak, ameddig tehetik 2018. június 6.

Előzmény: GondolkodóX (8239)
GondolkodóX Creative Commons License 1 napja -1 0 8241

És most mi van? Nyakfogom!

 

Sényi Miklós Úr kizárólag provokatív célból kiragat az összefüggéseiből egy-egy általa céltáblának alkalmasnak vélt hozzászólást, vagy annak egy-egy részletét, és azzal kapcsolatban tesz kijelentést, vagy kérdést.

 

Már kifejtettem, hogy meggyőződésem szerint a baumag-károsultak pénzvisszaszerzési lehetőségeinek jogi hajója véglegesen eluszott, BAUmagnélküli hangos gondolkodása pedig ha követőkre találna, az bűntetendő önbíráskodás lenne. 

 

Egyedül az aláírásgyűjtés maradt gyenge kísérletként, melyhez én személy szerint semmilyen sikert nem látok társíthatónak, de akik ebben hisznek, azok megérdemelnék, hogy az aláírásgyűjtés állásáról folyamatosan kapjanak tájékoztatást, és hogy tíz hónap után megismerhessék végre a petíció piszkozatban elkészült változatát. 

 

Sényi Úr kérdésére tehát kijelentem, hogy az általam leggyengébb láncszemnek tartott aláírásgyűjtést sem tudom semmivel űberelni.

 

Talán az egyéni perekben gondolkodók tudnának oroszlánbajusz kérdésére, illetve kérésére válaszolni, ők azonban a megoldás kulcsát titkos helyen tartják. 

 

Én hosszas önmarcangolás után kb. egy éve végleg lemondtam a BAUMAGban veszett pénzemről, de a baumag-károsultak baráti társasága természetesen akár személyesen egy halotti toron, akár ezen a fórumon hangot adhat fanyalgásának, elveszett reményeinek, és egymás vállára borulva kisírhatják a lelküket is. 

 

ETTŐL A POLITIKAI VEZETÉSTŐL EGY FILLÉRT NEM FOGNAK TUDNAK KICSIKARNI AZ ISMERETLEN SZÖVEGŰ PETÍCIOÓVAL SEM!

 

És mivel nincs semmilyen elremutató gondolatom, Sényi Miklós Úr legnagyobb sajnálata ellenére -korábbi ígéretemnek megfelelően- véglegesen visszavonulok, és ne is szólítson meg hát senki, még akkor sem, ha ezt a senkit Sényi Miklósnak hívják.

És most mi van? Creative Commons License 2 napja 0 0 8240

GondolkodóX!

 

RUKKOLJON VÉGRE ELŐ AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉST ÜBERELŐ, SIKERRE VEZETŐ ÖTLETÉVEL!

INNI FOGJUK SZAVAIT MIND,  AZ ÉLETBEN MARADOTTAK!!!!!

Előzmény: GondolkodóX (8239)
GondolkodóX Creative Commons License 3 napja 0 0 8239

Tegnap olvastam a szomorú hírt, hogy az azbeszt miatt súlyos egészszségromlást szenvedett (időközben elhunyt) egyik károsult jogutódja jogerősen elveszítette a kártérítési pert  a Fővárosi Ítélőtáblán.

Az ítélet szerint az Állam mögöttes felelőssége nem is vizsgálható, mert a jogutód kft. felszámolása 2005-ben kezdődött, és mivel akkor a kártérítési igény bejelentését elmulasztották, az igény elévült. 

 

Mindezt csak azért ajánlanám az egyéni perekben gondolkodók figyelmébe, hogy a bíróságok nem csupán a Dunaprofit esetében zárták ki az állam felelősségét, hanem a jelek szerint tendenciára kell felkészülni. 

Ha az állam a jogot gúzsba köti, úgy mire alapítva remélhető egy petíció pozitív elbírálása?

És most mi van? Creative Commons License 6 napja 0 0 8238

Maga is tökéletesen tudja, csak teszi itt a hülyét, hogy a süket duma titulus csak a magához, és a magához hasonló, semmit nem tevő, csak okoskodó alakokra vonatkoztatható.

 

Pofáznak bele az éterbe, de semmit nem tesznek azért, hogy történjen is valami mindenki érdekében.

 

Hol van a maga szerint konszolidált diszkurzus, amibe Fábián Magdika maga szerint belepiszkított?

Minek minősíthető, ha nem fölösleges szájtépésnek, itt sok szereplő, többek között a maga, a maguk űber okoskodása cselekvés nélkül?

 

Maga, és a magához hasonlók járnak ide piszkoskodni, és mindenkit kikezdenek, aki próbál cselekedni.

 

Ha majd letettek valamit a közös asztalra, majd akkor követeljenek bármit is viszonzás képen, addig csak ugassák a holdat, és álmodozzanak otthon a pénzükről, és legfőképpen szórakozzanak azzal, ami magukkal egy idős.

 

Ha a Baumagosok hajója elúszott, többek közt az ilyen alakoknak is köszönhető, mint maga.

 

Keresse meg Demetert a saját neve alatt a kérdéseivel és a javaslataival, tudja, hol találja.

 

Eddig senki nem volt olyan tökös az itt hőbőrgők közül, hogy bejelentkezzenek nála a mondandójukkal és a mondandójukat alátámasztó bizonyítékaikkal.

Vagy nehezére esne valódi neve alatt kifejteni a véleményét azon a helyen, ahol kell?

 

Könnyebb itt kevergetni minden felelősség nélkül a szart, ugye?

 

 

 

 

Előzmény: Papa-pia (8237)
Papa-pia Creative Commons License 6 napja 0 0 8237

Én is azt kérdezem, hogy most mi van?

 

Ez az írás hasonlít egy korábbi kéretlenül hozzászólogató gondolatmenetéhez, és stílusához, de hogy mankót adjak az értelemhiány kiküszöböléséhez, szíves figyelmébe ajánlanám, hogy Fábiánné Magdika erős egy konszolidált formában zajló diskurzusba piszkított bele azzal, hogy többek között az aláírásgyűjtést szervezeő Demeter Úr nyilatkozatára is kiterjedően sok süket dumának, és felesleges szájtépésnek minősítette a fórumon megjelent írásokat. Vagy talán a Baumag-cégtörténet és ezen belül a hatóságok, hivatalos szervek közötti megmagyarázhatatlan kapcsolat felvázolását tartotta volna felesleges szájtépéssel előadott sok süket dumának? 

 

Utaltam rá, hogy szerintem a baumagosok hajója elúszott, és egyetértek GondolkodóX konklúziójával, hogy számunkra már nincs jogi igény előterjesztésére lehetőség, de  csipkerózsika álmát legalább dédelgessük.

 

Nem fanyalgok, nem piszkálok senkit, nem vagyok sem hivatalból gáncsoskodó, sem önös magánérdekből követelőző. Részemről is dícséret illeti az aláírásgyűjtőket, és természetesen elismerem Fábiánné Magdika erős jogát is a szabad véleménynyilvánításhoz. 

 

Csupán költői kérdésnek szántam, és a jelek szerint érdemi válasz nélkül is marad, hogy a közelmultban kitől származott a sok süket duma, és ki tépte feleslegesen a száját, mely írások Fábiánné Magdika erőst az általa megfogalmazott kritika közzétételére ösztökélte.

 

Kéretlen reagálásának üzenete eljutott a tudatomig. Mivel már nincs építő jellegű, előremutató mondandóm, visszatérek a korábbi helyemre, és onnan szemlézem az értelmetlen küzdelmet a semmiért. 

 

Ez természetesen nem zárja ki, hogy az aláírásgyűjtés állásának közzétételére legalább havonta egy alkalommal külön bejelentett igény nélkül sort kellene keríteni, mint ahogyan a petíció piszkozata sem lehet titok.

 

A legszerencsésebb természetesen az lenne, ha Demeter Úr regálna, mert úgy nem kényszerülne ismét husszú és megmagyarázhatatlan késlekedése miatt újra elnézést kérni a tagságtól, és azoktól akiket reménybeli tagoknak tekint.  

És most mi van? Creative Commons License 6 napja 0 0 8236

Papa-pia!

Ha van építő jellegű mondandója, azzal álljon elő maga is!!!!!

A saját megállapítása saját magára is vonatkozik!!!!!!!!!!!! Ne azt piszkálja, aki eddig összegyűjtött pár száz aláírást. Úgy látszik a papában sok a pia, azért firkálgat ide ilyen badarságokat. Fábiánnénak joga van a saját tapasztalatait és a véleményét itt közzé tenni.

 

A hivatalból vagy Isten tudja milyen érdekből fanyalgókra, gáncsoskodókra, továbbra sincs szükség! Majd akkor követelőzzenek itt bármivel is kapcsolatban, ha letettek valamit is a köz, azaz a mi érdekünkben az asztalra! Eljut ez a gondolat az Ön, és az Önhöz hasonló trollkodók füléhez? A hallgatása a maga előnyére is vált volna!

Előzmény: Papa-pia (8235)
Papa-pia Creative Commons License 6 napja 0 0 8235

Kedves Fábiánné Magdika erős!

 

Volt itt korábban egy hosszan visszhangzó, és sokak fülét, érzését sértő alpári hang, mely a fórumozók szerencséjére elhalkult, megszűnt.

Most Ön az utóbbi két hónap nyugalmas posztolgatása után kihegyezte a nyelvét, és sok süket dumának, felesleges szájtépésnek minősítette orrlövész, BAUmagnélküli, GondolkodóX, iskolai tanár, shang5 és tüskéskaktusz, de nem utolsó sorban Demeter István elnök, az aláírásgyűjtés szervezőjének nyilatkozatait, vagy a felsoroltak közül többekét.

Nem tudom, mit akarhatott elérni ezekkel a negatívan hangsúlyos jelzőkkel, de ha csak jelezni kívánta volna hogy létezik, úgy hallgatása előnyére vált volna.

 

Ön a szabad véleménynyilvánítás jogát aljas magyar emberi tulajdonságnak titulálja csak azért, mert az Ön által megkeresett polgárok némelyike vonakodott aláírni az eléjük tárt aláíró íveket. (Joguk van hozzá!)

 

Valamenmnyi baumag-károsult saját maga tapasztalhatta 2003 óta, hogy a bajba jutásunkon sokan örömködtek, és nem szimpatizáltak velünk, még azt is megkockáztatom, hogy talán merő irigységből. (Joguk van hozzá!)

 

Ezt a társadalmi megítélésünket semmilyen módon nem sikerült megváltoztatnmi, sőt az utóbbi idők hozzánk hasonló kárvallottjainak új ügyei még el is halványították a baumagosokra esett, már kezdettől fogva is szürke fényt. (Sajnos ilyen az élet! A régi ügyek előbb utóbb feledésbe merülnek.)

 

A questorosok, devizások, iskolaszövetkezetesek ügyei egész más jogalappal bírnak, más a politikai megítélésük is, így nem lehet összehasonlítást tenni közöttünk, mint ahogyan nem lehet összehasonlítani a krumplit, a lisztet és a kalmopirint sem, pedig bizonyos értelemben mindhárom napi fogyasztási cikk. 

 

Én pedig úgy gondolom, hogy az Ön posztjához ennél több kommentárt nem szükséges fűzni, és üres dumának, felesleges szájtépésnek tűnne az Ön füléig el nem jutó bármilyen észérv.

Ha van építő jellegű mondandója, azzal álljon elő, a múltunkon már hiába rágódunk. A mi hajónk sajnos elúszott. Az aláírásgyűjtést pedig Csipkerózsika álmának tekintem, de legalább ezt az álomszerű reményt ne hagyjuk elveszni. 

 

 

Fábiánné Magdika erős Creative Commons License 2017.11.15 0 0 8234

Nem értem, hogy ennek a sok süket dumának mi haszna van.

A sok felesleges szájtépés helyett inkább próbáltatok volna aláírást gyűjteni,i

sajnos az aláírásgyűjtés alkalmával jöttem rá, hogy a magyar embereknél

aljasabb talán nem is létezik. Volt, akitől megkaptam, hogy mit akarunk mi, amikor kamatot is

kaptunk a pénzünkre és most az államtól várjuk a segítséget?

Az utolsó szövetkezeti záró taggyűlésen legalább öt alkalommal jártam

körbe a helyiséget, és kértem, hogy mindenki írja alá. De sokszor süket

fülekre találtam. Pl. a házaspárok közül csak az írta alá, akinek a nevén

van a Baumag pénz.

Úgy gondolom, hogy ehhez kommentár sem kell és sok duma sem.

BAUmagnélküli Creative Commons License 2017.11.15 0 0 8233
Papa-pia Creative Commons License 2017.11.15 0 0 8232

Eddig nem volt mondanivalóm, a mocskolódásokban pedig még véleménynyilvánítási célból sem kívántam részt venni.

 

Most viszont hogy hosszú hallgatás után végre megszólalt az aláírás szervezője, az Ő írása felvet néhány gondolatot:

 

Én  elhiszem, hogy sokat foglalkoztak eddig is az aláírásgyűjtéssel, de mivel annak eredmény nem titok, mégsem kaptunk választ arra, hogy miért nem lehetett az állást közzétenni akár csak havonta is. Ezután vajon sor fog erre kerülni, vagy kéjesen élvezkednek majd egyesek ezután is az újabb és vadabbnál vadabb pletykákon?

 

A petició nyers szövege az ügyvédnél van, finomításra vár....A "finomításra" a fórumozók egy része maga tartana igényt, de ismeretek hiányában nem tud mit finomítani egy ügyvéd fiókjában meglapuló iraton. Vagy a nyers petíció is titkos talán, mint az eredmények aktuális állásának közzététele?

 

Ha mégsem jönne össze a 10.000 aláírás 2018 februárjáig, úgy tovább folytatják annak gyűjtését? Egyáltalán: van végső határidő betervezve a gyűjtésre?

 

A százhalombattai Egyesület Alapszabályát hol lehet megismerni azoknak, akik elszánnák magukat, hogy oda belépjenek? Remélem, az Alapszabály nem titkos.

Az Alapszabályt javasolom legalább itt, a fórumon közzétenni.

 

Az Egyesület fő célja az aláírásgyűjtés. Van egyáltalán még más célja is, ami a károsultak javát szolgálná?

Ha más cél nincs, úgy miért kellene egy hallgatásba, inkognitóba menekült szervezetbe belépni évi 3.500.Ft. ellenében  csak azért hogy a tagok (is) aláírásokat gyűjthessenek?

 

Okos felvetésnek tartom viszont, hogy a megszünt pesti Egyesület végelszámolásakor a tagság döntsön az elveszített sérelemperben utólag felmerült perköltség akár részleges, akár teljes kompenzálásáról -természetesen a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek határán belül. 

 

Tudtommal lesz még egy közgyűlés, melynek idejét a törvényszék fogja kitűzni. A megszünt Egyesület tagsága ott dönthet erről.

 

Gondolkodó X véglegesen eltemette a károsultak valamennyi igényérvényesítő lehetőségét, és álláspontját eléggé alá is támasztotta, eddig legalábbis senki nem cáfolta azt meg.

 

Mi erről a véleménye azoknak a károsultaknak, akik egyéni, vagy zárt csoportos formában továbbra is bíznak bármilyen megtérítés, megtérülés lehetőségében? És nekik milyen érveik vannak a céljaik elérése, magvalósulása mellett?

E gy e s ü l e t Creative Commons License 2017.11.13 0 0 8231

Tisztelt Fórumozók, Károsultak, A Viktor Hugó utcai Egyesület volt tagjai, és pártoló tagjaink !

 

Először is elnézést szeretnék kérni, hogy ez ideig nem szóltam hozzátok kedves címzettek.

 

Azonban ne higgyétek azt, hogy az eltelt időszakban sem dolgoztunk, sőt annál inkább a fő célunkban, az aláírásgyűjtés folyamatában minden erőnkkel és kapacitásunkkal ténykedtünk.

 

Sokan kérdezték, hogy hol áll az aláírásgyűjtés, sőt már sok fórumozó meg is kérdőjelezte ennek tényét. (megszakadt, meghiúsult). Ezeknek válaszolom, hogy ez egyáltalán nem igaz, ezek a félrevezető pletykák, híresztelések, mert az aláírásgyűjtés folyamata rendben zajlik. Itt szeretném megköszönni, az aktív tagoknak, szimpatizánsoknak, akik már több száz aláírást gyűjtöttek. (Fábiánné Magdika, Kopp Gabi, Sényi Miklós, stb.)

 

Az utóbbi időben beszállt és aktívan részt vesz az interneten lévő Facebook csoport is. Nem győzzük kérésükre az aláírásgyűjtő íveket kiküldeni. Nekik is köszönjük a munkájukat. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy aki olvassa az adja tovább, azt az információt, hogy az aláírásgyűjtő íveket (ha nincs is tele) akkor is minél előbb küldjétek vissza, hiszen mi ezt rendszeresen összesítjük. Ha szükséges még akkor lehet kérni újabb aláírásgyűjtő ívet.

 

A petíció szövegét is sokan kérdezték, hogy miért nem tesszük fel a főrumra. Erre azt válaszolom, hogy a petíció nyers változata elkészült, az ügyvédünknél van, finomításra vár.

 

Egyéb témában is szeretnék szólni a Tisztelt címzettekhez.

 

Nagyon sokan megkeresnek telefonon, emailen, levélben,  a másik megszűnt budapesti Viktor Hugó Egyesület volt tagjai közül több kérdésben.

Aki az aláírásgyűjtésben szeretne részt venni, illetve tagként akar hozzánk belépni, azt szívesen várjuk soraink közé.

 

Azonban aki olyan problémával jelentkezik, hogy a másik egyesület vezetősége beszervezte az állam elleni perben, melyet minden szinten elvesztettek és kijött az összes próbaperben szereplő kisnyugdíjasoknak 66.000.- Ft-os perköltség (illeték), ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. Nagyon sajnáljuk őket, mert segítség nélkül maradtak. Az a megoldás járható lenne ez ügyben, hogy a másik egyesület maradék pénzéből a felszámolás során kártalanítsa ezen volt tagjait. 

 

Az aláírásgyűjtéshez visszatérve, több fórumozó kérésére, tájékoztatás céljából közöljük, hogy a mai napig 532 aláírásgyűjtő ívet osztottunk ki, mely 5320 aláírást tartalmaz.

 

A vezetőség terve 10000 aláírás összegyűjtése, ez várhatóan 2018. februárjáig (választásokig) összejöhet.

 

Befejezésül, még egyszer kérünk mindenkit, aki a fő célunkat az aláírásgyűjtést támogatni szeretné, az jelentkezzen nálunk elérhetőségeinken, mert mi csak ezt az egyetlen kiutat látjuk, hogy felfigyeljenek ránk és esetleg kárunk egy része megtérülhessen. Lásd Questor, illetve iskolaszövetkezet példáját. Továbbá várunk minden olyan volt Viktor Hugó utcai károsultat, illetve egyéb károsult társainkat, akik szeretnének hozzánk belépni, jelentkezzenek ők is a lenti címen, szívesen várjuk tagjaink közé. Éves tagdíjunk: 3500.- Ft/év

 

Elérhetőségeink:

Szövetkezeti Befektetők Érdekvédelmi Egyesülete

Cím: 2440 Százhalombatta, Borostyán u. 26.

email: szbeegy@gmail.com

Telefon: 06-23/350-921, 06-30/868-4963

 

 

Az Egyesület Elnöke: Demeter István

 

GondolkodóX Creative Commons License 2017.11.05 0 0 8230

Orrlövésznek a baumag cégtörténet valamennyi állításával nem csak hogy egyet értek, de azokat meg is erősítem.

A felelős és illetékes állami szervek már-már szervezettnek látszó jogsértő működésén minden hangoztatott alkalommal valamennyien felháborodhatunk, ezzel azonban nem jutunk a pénzünkhöz.

A cégbíróságok, a PSZÁF és más szervezetek jogsértő működését az arra jogosult és illetékes bűnüldöző szervezetek arra irányuló és elegendő szándék hiányában csak az ismert eredményességgel tárták fel, és a feltárt cselekményekben hozott jögerős ítéletek kizárják azt, hogy ugyanazon cselekmény miatt ugyanazon felek között újabb per induljon.

Egy új per megindításának vádinditvány hiányában akadálya az is, hogy pl. csalás címen elévülés miatt még akkor sem lehetne pert indítani, ha pl. Balázs személyesen tárná fel, hogy mely módon, mekkora és milyen ellenszolgáltatásért sikerült az állami szervek alkalmazottjainak a figyelmét elterelni a jogsértő eljárás eredménye céljából.

 

Ezeknek, az örrlövész által már korábban is feltárt megalapozott, de mindvégig figyelmen kívül hagyott felróható magatartásoknak csak olyan felháborodást, és legfeljebb együttérzést kiváltó hatása lehet ma, mint apáink-nagyapáink első-és második világháborús emlékeinek a felidézése. Azok is minden bizonnyal megtörténtek, de a háboruk az érintett politikai hatalmak súlyuknak megfelelő érdekérvényesítési lehetőségei szerint fejeződtek be.

 

Orrlövész tehát (sajnos) a birtokában lévő bizonyítékok ellenére az 1996-2003 között (némely esetben ezt követően) elkövetett jogsértések miatt még teljes körű beismerés esetén sem kezdeményezhetne már új eljárást.

 

Arról nem is beszélve, hogy jogerős bírósági döntés állapította meg, hogy a baumag-károsultak nem sértettjei a baumag-ügynek.

 

Tetszik, nem tetszik, a baumag-károsultak pénzvisszaszerzési lehetőségei baumagnélküli utalásával szemben határozottan kijelenthető, hogy végérvényesen kútba estek.

 

A baumag-károsultak a sérelmeiket egymás között, mint egy baráti kör tagjai háborús emlékekként elmesélhetik, de ez a háború kizárólag a baumag-károsultak megsemmisítő veszteségével véglegesen befejeződött.

 

A baumagnélküli burkolt célzása, ha követőre találna, az viszont már bűntetendő önbíráskodás lenne pénzvisszaszerzés nélkül, mint ahogy a sérelemper elvesztése okán a NAV jogosan követeli az eddig le nem rótt perilleték összegét. 

 

Egy vas marad csupán a tűzben, mégpedig az aláírásgyűjtés...

 

Ugyancsak baumagnélküli ismerte fel a napokban, hogy a politikai szándék hiánya vezetett eddig oda, ahová jutottunk, én  pedig ezt a politikai szándék-hiányt kiterjesztem az aláírásokkal támogatott petícióra is. 

A PETÍCIÓ-tól nem remélek semmilyen sikert, de ha már valakik elkezdték, tisztességgel fejezzék is be legább ebben az évben, és ne titkolózzanak sem az eredménnyel, sem az eredménytelenséggel. 

 

BAUmagnélküli Creative Commons License 2017.11.04 0 1 8229

A 2003. októbere óta eltelt több mint 14 év alatt sok mindent megértettünk. A pénzügyekben szerzett tanulságokkal azonban nem tudtunk élni, hiszen kisnyugdíjasként már közel annyi pénzt sem tudtunk összekuporgatni, mint amennyit a BAUMAG csaló vezetése és súgóik aljas, alattomos módon, minket átverve elloptak tőlünk. A sok tanulság közül kiemelném, hogy egy állami jóváhagyás mellett szervezett pénzügyi maffia ellen bírósághoz fordulni nagyfokú naivitás, tájékozatlanság, hiszen a nyerés esélye zéró. Ezt minden maffia jól tudja. Egy szóban forgó vitát a közel egyenlő erőviszonyokkal bíró maffiák a bíróságokat (az állami jogszolgáltatás minden lehetséges formáját) messze elkerülve törvényeken kívül, fegyveresen, erőszakos úton rendezik, oldják meg. Az állam által is támogatott pénzügyi maffiák, a pártkasszákba csorgatott korrupciós pénzekkel, és a megvezetett választók támogatásával összehasonlíthatatlanul erősebbek, mint néhány ezer kisnyugdíjas (és az ügy súlyos betegei, halottai), ezért az ellopott pénzeink visszaszerzésére indított bármilyen próbálkozás eleve halálra van ítélve. Sőt, ha nem tapsolunk annak, hogy megloptak bennünket, akkor további büntetésekre számíthatunk. A fent leírtakat tökéletesen megalapozza, hogy most egy bizonyos per miatt 66 000 forintos fizetési felszólítást kaptunk a NAV-tól, minden indoklás nélkül (külön nyomozás kellet ahhoz, hogy kiderítsük, a háttérben a BAUMAG ügy áll!)...és ha 30 napon belül nem fizetünk akkor letiltják a nyugdíjunkat, ha az kevésnek bizonyul a fizetési kötelezettségeink teljesítéséhez, akkor jelzálogot tesznek a lakásunkra, a végrehajtó által kinyomozott vagyontárgyainkra (és nemfizetés esetén azok töredék áron történő értékesítéséből szerezhetnek további elégtételt maguknak)...jó hogy nincs kis hazánkban Amerikához hasonlóan széleskörű szabad fegyverviselés, mert a hasonló ügyek miatt bekattant polgárok már sok felelőst eltettek volna láb alól, mint ahogy ez a banánköztársaságokban szokás...annyit hoznék fel csupán a védelmükre, hogy ők különbek a terroristáknál, mert nem véletlenszerűen kiválasztott ártatatlan gyermekeket, gyanútlan, védtelen embereket gyilkolnak meg, hanem azokat az államilag védett bűnözőket iktatnák ki a társadalomból, akik ellen a jogi út teljesen reménytelen...írom ezt pont ma, amikor 61 éve estünk áldozatul a második világháború győzteseinek megállapodása alapján, az ezerszeres túlerőben lévő szovjet tankok ellenünk indított inváziójának!!...                     

Előzmény: orrlovesz (8228)
orrlovesz Creative Commons License 2017.11.03 0 0 8228

Tisztelt Károsultak!

Utoljára közlöm Önökkel, hogy mindenki megértse!

Az eleve csalásra alapított szövetkezeti bűnbandákat bejegyző, velejéig korrupt cégbírók, kivétel nélkül végig tetették a hülyét, mert úgy tettek, mintha, nem értenék a nagyon is jól értelmezhető jogszabályi passzust, miszerint a cég elnevezésének a cég alapvető tevékenységét és tényleges formáját kell tükröznie, és nem kelthet olyan látszatot, amely ezekkel ellentétes. És jól figyeljenek, erre vonatkozóan, a Pest-megyei cégíróság 2004-ben, egy eltitkolt állásfoglalásában saját magát buktatta meg, ami minden bejegyzést, korruptan elkövető cégbíróságra terhelő bizonyíték. Azzal, hogy ennek ellenére, a bűnbandákat aljas szándékkal jogsértően mégis bejegyezték, lehetőséget adtak arra, hogy megkezdhessék, a fiktív üzletrészek, célrészjegyek értékesítését. Ezáltal, a cégbírók maguk is a csalás bűnrészeseivé váltak. Ezt már senki sem tudja kimagyarázni, de még ezen a csalásokban is érdekből összefonódó korrupt MSZP-FIDESZ koalíció sem. Ez volt az éppen hatalmon lévő, korrupt politikai elit elvárása. Mi más lenne mindennek a kiindulási pontja, ha nem maga a korrupt cégbejegyzés. Tehát, a csalás kezdete minden esetben a jogsértő cégbejegyzés időpontja, ami visszavezethetően mindannyiunk kárát okozta. A törvény írott szövege szerint, semelyik szövetkezeti bűnbanda alapítása nem volt bejegyezhető, mert ezt, jogszabály nem tette lehetővé. De ne feledkezzünk meg, Simicska Lajos barátunk szerepéről sem, akit, a valaha élt humoristának tekinthető Hofi Géza, egyszerűen csak Simliskának nevezett el, és aki az APEH elnökeként, targoncával tolta a jogosulatlanul befizetett adók összegét a FIDESZ pártkasszácskájába. Mindkét hatalmon lévő párt, nyakig benne volt a csalásokban, ennek ellenére a mai napig is, gusztustalanul egymásra mutogatnak, és próbálják elhagyni, mint a patkányok a süllyedő hajót.  Ugyan ez vonatkozik a Quaestor vérlázító csalássorozatára is. A pénz mindenre gyógyír, még a bűntudatot is elmulasztja, persze ha van nekik. Ez lenne a tiszta, keresztény politika üzenete? Önök szerint? Örömmel töltene el, ha értelmes hozzászólásokat olvashatnék, de különösen Barabás úré.

Üdvözlettel.

BAUmagnélküli Creative Commons License 2017.11.03 0 0 8227

A megszűnt Egyesület tagjai kaptak egy fizetési felszólítást 66 000 forintról a NAV-tól, 30 napos befizetési határidővel. Aki nem fizet, annak letiltják a nyugdíjából... Csak azért, hogy a BAUMAG ügy napirenden maradjon, ne merüljön feledésbe...

GondolkodóX Creative Commons License 2017.11.01 0 0 8226

Azok a károsultak, akik bármikor is hittek a magyar igazságszolgáltatásban, meg fognak lepődni, ha elolvassák egy törvényszéki bíró reagálását egy joghallgató írására a BÚFELEJTŐ blog tegnapi bejegyzéseként. (Egy bíró válasza a joghallgató írására cím alatt.)

Az írás lényege számukra az, hogy a politika eluralta a rendőrséget, az ügyészséget és a bíróságot.

Ahogyan azt néhányan már jelezék: a magyar bíróságtól semmit sem lehet remélni, legfeljebb az Európai Bíróságtól. De addig el is kellene jutni, és addig a perköltségeket is vállalni kell.

Most lehet sajnálni igazán, hogy megszünt az az egyesület, amelyiknek célja lett volna akár Strasbourgig is elmenni. 

 

Kiváncsi lennék, hogy a BAUMAG csalássorozatot alaposan és szinte teljes körűen feltáró, és mindenre felkészült  károsultak milyen megalapozott keresetet tudnának előterjeszteni, és ki ellen, ha a csalássorozat 2003 októberében befejeződött, és azóta valamennyi felróható magatartás elleni eljárás elévülés okán eleve meg lenne tagadva. És ez a magyar jog szerint még törvényes is lenne. 

 

Arról nem is beszélve, hogy jogerős bírósági ítélet szól arról, hogy a tényleges károsultak nem is sértettjei a csalássorozatnak. 

 

Az is a magyar jogrend egyik furcsasága, és még a bírák, ügyészek is szolgalelkűen kalapot emeltek előtte, hogy a BAUMAG csalássorozat értelmi szerzője, I.r. vádlottja Balázs László, míg a csalássorozat sértettjei többnyire a Balázs László által képviselt, és a károsultak befizetéseiből gründolt BAUMAG satelit cégek.

 

 

A károsultak pedig "sirathatják a semmit, a másét, a gróf szabadulása után talán agarászni fog...." (Ady Endre után szabadon.)

 

A nagy VARÁZSLÓ Balázs tehát saját magát csapta be, így nincs itt semmi néznivaló, tessék tovább sétálni....

 

Természetesen örülnék, ha a reménykedőknek mégis sikerülne bármilyen eredményt elérni.

 

Ebben a reménytelen helyzetben értékelődik fel az aláírásgyűjtés, mint utolsó reménysugár, és éppen ezért érthetetlen annak agyonhallgatása.  

 

GondolkodóX Creative Commons License 2017.10.31 0 0 8225

BAUmagnélkülinek és másoknak a figyelmébe.

 

A ORIGO online hozta le a szenzációs és felháborító hírt, miszerint az MSZP-s Czeglédi Csaba mintegy 1000 diák közel 100.000.000.forintját nyúlta le.

A FIDESZ -amikor szóban átvállalta volna a diákokat ért veszteséget- jól tudhatta, hogy az érintett diákok száma csupán 11. fő, és a kár is csak 802.822. ft.volt. (Természetesen az érintettek számára a 10-100-vagy 1000. forintos kár is kár!)

A korrigált és valódi adatok sajtóhelyreigazításban jelentek meg.

Tehát a FIDESZ kimondottan kampánycélból keltette az a látszatot, hogy mekkora értékben vállalná át a diákok kárát, melyek még a valótlan 100M/Ft. esetén sem közelítik meg a BAUMAGosok több miliárd forontos veszteségét. 

Arról nem is beszélve, hogy eddig egyetlen kormánypártnak sem állt szándékában a szövetkezeti károsultak kisegítése, és a Dunaprofit esete bizonyítja, hogy bíróságok révén azt is el tudta érni a kormány, hogy az Állam felelősségét is kizárják.

 

Arra azért kiváncsi lennék, hogy a novemberi nyugdíjasoknak hivatalból járó "többletpénz" -a harminc ezüst- hatására mégis hány szövetkezeti károsult fog mégis a FIDESZre szavazni?

 

A pesti egyesület megszűnése után és a budaörsi egyesület hallgatását figyelembe véve Orrlövész milyen egyéni harcot képzel el a kártérítés érdekében?

 

Mi oka lehet annak, hogy a májusban indult aláírásgyűjtés közbülső (napi) eredményét, állását hétpecsétes titokként őrzik azok, akik korábban naponta hoztak nyilvánosságra a valósággal köszönő viszonyban nem lévő több ezres létszám adatokat?

 

Egyáltalán folyik-e még az aláírásgyűjtés, és azt mikor kívánják a szervezők véglegesen lezárni? 

Bár én nem tartottam fontosnak a petíció szövegét előre közzétenni, de ha már annyian ennek ismeretétől tették függővé a támogatásukat, úgy már csak dacból is lehoztam volna egy akármilyen petíciós szöveget, hogy azt ki-ki kedvére kiegészíthesse, módosíthassa. 

Arra azért vigyázzanak, hogy a petíció lehetőleg ne legyen több egy gépelt oldalnál a címzéssel, a dátummal és a beküldő szervezet aláírásával együtt!

Ezt különösen  azok figyelmébe ajánlom, akik módosítani szeretnék majd a remélt irományt. 

iskolai tanár Creative Commons License 2017.10.30 0 0 8224

Tisztelt orrlövész!

 

Csak gratulálni, tudok Önnek az áldozatos munkájához, amit kifejtett a Baumag ügyben. Minden elismerésem az Öné, olyan mint egy oknyomozó. Világosan érthetően leírta, hogy lopták el  a pénzünket, megtakarításainkat. Gondolom ehhez a bizonyítékai is megvannak, másképp nem merte volna a nyilvánosság elé tárni a dolgokat. Ahogy olvasom és értelmezem a Baumag volt az első. A puding próbája az evés, majd mind az éhez disznók mikor a vályúhoz mennek, úgy rohanták le a többi szövetkezetet is a Baumag mintájára. ( Duna-Profit, Verticál-Invest, Pilis-Invest, Quaestor stb.). Sajnálatos, hogy egy gazember kitalálja a módszert, és hagyják hogy a sok szerencsétlen embernek amiért meggürizett, lenyúlják a pénzét. Ezek a gazemberek meg élik világukat, mások nyomorán. Milyen jogállamba élünk? - ahol a csalókat védik. 

Előzmény: orrlovesz (8223)
orrlovesz Creative Commons License 2017.10.26 0 0 8223

                                                      Tisztelt Károsultak!

Külön örülök, Barabás úr hozzászólásához, mert értelmezésében felfedezni véltem, hogy használja a józan paraszti eszét, amit sajnálatosan, eddig még nem sokan tettek meg, ezért is azonosulok minden szavával.

Még egyszer közlöm Önökkel, hogy mindenki megértse:

A jogalkotó nem ösmeri, szövetkezeti cégformában az ingatlanbefektetési elnevezést, ami már önmagában utal, a tervezett TEAOR számon megjelölt, eleve jogsértő tevékenység végzésre, ennek okán, ilyen jogi személyt alapítani sem lehet, és ez egyben kizárja a cégbejegyzést is. Ezt már csak a Jóisten tudja megcáfolni, a korrumpálható trógerek nem. Az adott cégbírók elhitették Önökkel, hogy a szövetkezeti bűnbandák cégbejegyzései jogszerűek voltak, amivel lehetőséget adtak a csalássorozat megkezdéséhez, azaz a fiktív üzletrészek, fiktív célrészjegyek értékesítéséhez. Ez volt az előre megtervezett stratégia alapelve. Amíg a bíróságokon ilyen bírók garázdálkodnak, addig a szövetkezeti, illetve a Quaestor károsultaknak nem kell ellenség. A korrupt politikai elit duplán volt haszonélvezője a csalásoknak, mert egyfelől a stróman szövetkezeti elnökök, a Quaestor vezér folyamatosan tömte a zsebüket, másfelől a jogosulatlanul befizetett adókat is, zsebre rakatták velük. Ahogyan egy nagyon hiteles volt ellenzéki vezér, kétszer is elhadarta, a korrupcióból származó pénzek a pártkasszákba, onnan pedig a magánzsebekbe vándoroltak. Milyen igaza volt! Az hogyan történhetett meg egy jogállamban, hogy a fiktív üzletrészek, célrészjegyek, Quaestor vállalati kötvények nyereség adójára az adóhatóság folyamatosan igényt tartott, vagyis itt a semmi adójáról beszélhetünk, amit Balázs László elítélt elemző közgazdász, az ügyészségnek irt panaszlevelében is megkifogásolt. De igazándiból erről, a volt MSZP-s pénzügyminiszterek, államtitkárok, valamint Simicskának, Járainak, Szásznak, és Vargának elnevezett alakok tudnának hosszasan regélni. Az MSZP-t korrupcióval vádolt, Czeglédi ügyben a Fidesz úgy gondolja, hogy kötelessége a választások előtt rendeznie a becsapott diákok ellopott bérét. Ez nagyon dicséretes, remek gesztus, le a kalappal előttük, én is így gondolom, de ez egyben azt is jelenti, hogy mások szutykáért próbál most helytállni, nem pedig az, aki elkövette a bűncselekményt. Van egy kis bibi a dologban, korábban mi is tudtunk hivatkozni az MSZP korrupciójára, nevezetesen a Baumag cégbejegyzésére. Talán először ezt kellett volna rendbe rakniuk, ha már mutogatnak a tolvaj MSZP-s Czeglédire. De, erröl a Fideszben hallani sem akarnak, pedig ez a korrupció közös múltra tekint vissza, nem beszélve a többi ingatlanbefektetési szövetkezet korrupt cégbejegyzéséről, ami a Fidesz négy éves regnálása alatt történt meg. Így először a saját szutykát kellene rendeznie. A migráns ügyben is szintén le a kalappal az Fidesz előtt, remekül kezelik ezt a kérdést, mert nem kell ide több ingyen élő patkány, van itt ép elég, hanem itt kéne a korrupt tolvajokat tömlöcbe zárni, majd utána kipaterolni az országból. Véresszájú Fideszesként ki kellett mondanom az igazat, mert az igazságérzetem a Fidesznél is előbbre való.

Kérek, mindenkit harcoljon az igazáért, attól nem kell félni, mert az nem rágalom. Álljanak ki a nyilvánosság elé, ahogyan azt teszik a Quaestorosok több éve. Üdvözlettel a jóakaró.

shang5 Creative Commons License 2017.10.22 0 0 8222

Valószínű igazad van a kampány része de, a hogyan is fontos, mert az adófizetők pénze érv felhasználható.

A Baumag 2006 választási év a kormány döntött nincs szükség a károsultakra a kampányban az ügyészség, bíróság a média támogatásával megoldja.

És az adófizetők pénze jogos v. hazug érv?

Előzmény: BAUmagnélküli (8221)
BAUmagnélküli Creative Commons License 2017.10.19 0 0 8221

Kösz a biztatást. Nagyon aljas dolognak tartom, hogy diákok 2-3 havi munkája után járó bért ellopják, de miért nem ugyanaz a kormánypárti elbírálás kisnyugdíjasok 20-30 évi munkája eredményeként összekuporgatott megtakarítása lenyúlásának?... Vagy ez is csupán a kampány része?...  

Előzmény: orrlövész 01 (8216)
tüskéskaktusz Creative Commons License 2017.10.15 0 0 8220

Törd az utat, csak utánad. "Ne fosszad meg értékes ötleteidtől, javaslataidtól az alkotókat."

Előzmény: X Y és Z (8218)
X Y és Z Creative Commons License 2017.10.15 0 0 8219

Az aláírásgyűjtést lebonyolító és a petíciót megfogalmazó Egyesület elérhetőségei:

 

 

Szövetkezeti Befektetők Érdekvédelmi Egyesülete 

2440 Százhalombatta, Borostyán u. 26. Pf. 21.

e-mail: szbeegy@gmail.com

Elnök: Demeter István

 

Telefon:
06-23/350-921 (munkanapokon: 9 órától 14 óráig)
06-30/868-4963 (munkanapokon: 9 órától 14 óráig)
06-30/991-2559 (ha fenti két számon nem sikerül elérni minket, akkor ezt a számot hívja)

 

A megadott elérhetőségeken lehet érdeklődni, és részt venni konstruktívan a petíció elkészítésben is. Kérjük, hogy ott jelentkezzen, ha valóban tenni akar valamit, nem csak az üres szócséplők, provokátorok és kárörvendő ellendrukkerek népes táborát kívánja itt gyarapítani. Ott meg van a cselekvés lehetősége mindenki számára. Ha szeretné elolvasni, és véleményezni a petíció szövegét, bizonyára meg van az elképzelése arról is, hogy ennek a petíciónak mit kellene tartalmaznia. Ne fossza meg értékes ötleteitől, javaslataitól az alkotókat.

Előzmény: iskolai tanár (8217)
X Y és Z Creative Commons License 2017.10.15 0 0 8218

Az aláírásgyűjtést lebonyolító és a petíciót megfogalmazó Egyesület elérhetőségei:

 

 

Szövetkezeti Befektetők Érdekvédelmi Egyesülete 

2440 Százhalombatta, Borostyán u. 26. Pf. 21.

e-mail: szbeegy@gmail.com

Elnök: Demeter István

 

Telefon:
06-23/350-921 (munkanapokon: 9 órától 14 óráig)
06-30/868-4963 (munkanapokon: 9 órától 14 óráig)
06-30/991-2559 (ha fenti két számon nem sikerül elérni minket, akkor ezt a számot hívja)

A megadott elérhetőségeken lehet érdeklődni, és részt venni konstruktívan a petíció elkészítésben is. Kérjük, hogy ott jelentkezzen, ha valóban tenni akar valamit, nem csak az üres szócséplők, provokátorok és kárörvendő ellendrukkerek népes táborát kívánja itt gyarapítani. Ott meg van a cselekvés lehetősége mindenki számára. Ha szeretné elolvasni, és véleményezni a petíció szövegét, bizonyára meg van az elképzelése arról is, hogy ennek a petíciónak mit kellene tartalmaznia. Ne fossza meg értékes ötleteitől, javaslataitól az alkotókat.

Előzmény: tüskéskaktusz (8215)
iskolai tanár Creative Commons License 2017.10.14 0 0 8217

Nagy oda figyeléssel olvastam az orrlövész 8212 beírását. Nem semmi amit leírt. Számokkal tényekkel alátámasztva, amit bárki ellenőrizhet. Elgondolkoztam, azon, ha már itt teljes egészébe kivesézve lett a Baumag ügy, hogyan is tüntették el a károsultak pénzét, akkor e beírásból nyugodtan meg lehet írni a petíció szövegét. Miért is megy az olyan nyögve nyelősen, hisz szeptember már elmúlt. A télapó puttonyából, vagy a karácsonyi ajándék csomagból elő lehetne húzni a jól megszerkesztett petíciót, ami  taglalja, hogy az egész Baumag működése  a csaláson alapult. Megvettük a nem létező üzletrészeket. Ez nem más mint nagyfokú csalás.A károsultakat a fiktív üzletrészekkel becsapták.

orrlövész 01 Creative Commons License 2017.10.14 0 0 8216

Tisztelt Baumagnélküli!

Köszönöm a hozzászólását. Látom, hogy nagyon is érti és jól látja a dolgokat. Csak annyit meg fogunk küzdeni az akadályokkal.

Előzmény: BAUmagnélküli (8213)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!