Keresés

Részletes keresés

Dr.jogász Creative Commons License 5 órája 0 0 7565

Szerencsére semelyik csaló befektetési szövetkezet károsultja,nem lettem de olvasva a hozzá szólásokat Márton Lipcsik, és Sényi Miklós urak fogadjanak el egy jó tanácsot ne egymással foglalkozzanak, mert ez nem vezet eredményre inkább olvassák el figyelmesen és ha tudják  értelmezzék  az orlövész01 7522 számú  nagyon ütős remek figyelem felkeltő tájékoztatóját, ami egy állam elleni pert jól megalapozhat.

sztella vagyok Creative Commons License 19 órája 0 0 7564

Pár mondattal szeretnék reagálni 7560 Márton Lipcsik beírására. Úgy érzem Ön a Viktor utcai egyesület szóvivője. Már korábban is leszögeztem, hogy nem vagyok egyesületi tag, nem is leszek. Én  nem hagyom magam megvezetni, mivel komoly ténykedést előre jutást nem láttam az egyesület munkájába. Kifejtettem korábban, hogy nem egyesülünk az egyesülettel. Nem lesz az, hogy fogjátok és vigyétek. Mi megmondtuk, nekünk is meg van. Kérdem mi van meg? a semmi? Ugyan az a semmi, amit megvettünk köztük én is a 12000 károsulttal a Baumagtól?

A ködösítésből nem kérünk, nálunk a köd felszállt. De ha az egyesületnek meg vannak azok a papírjai amire hivatkozott az orrlövész01 7522 alatt, vagy a 7108 beirásba. Tessék tegyék ki az oldalra. Van Önöknek szkennelőjük. Mind két beírás alatt neves emberektől idézve is van. De ha az egyesületnek minden papírja meg van akkor tessék ide kirakni. Had lássák a károsultak. Megjegyzem nem érdekel az egyesület semmilyen formába, csak az dühít, hogy bármit felrakunk, mást sem csápolnak: nekünk is meg van, tudtunk róla. Akkor miért nem tettek ellene? Önöknek semmi nincs a meg ezekből a bizonyítékokból. Személyesen néztem utána. Blöff az egész. Felhívnám szíves figyelmét, hogy az állam elleni perhez nem kell várni. Bármikor be lehet adni. Van Önöknek egy jó ügyvédjük, meg tud szerkeszteni egy kereset levelet, ehhez nem kell a mi kicsi csapatunk.

nyakfogom Creative Commons License 3 napja 0 0 7563

Hajrá!

A lelkiismeretedbe ez is belefér?

Így legalább nagyobb nyilvánosságot adsz a gazemberségnek.

Előzmény: Márton Lipcsik (7562)


Márton Lipcsik Creative Commons License 3 napja 0 0 7562

Rendkívül sajnálom, nyakfogom.

Alaptalan vádjaihoz gyűjtse tovább a hamis érveit, mert egy Ön ellen folyó büntető eljárásban szüksége lesz rá.

Ezennel betelt a pohár!

Feljelentem nagy nyílvánosság előtt folytatólagosan  elkövetett rágalmazás bűntette miatt.

 

Lipcsik Márton

nyakfogom Creative Commons License 3 napja 0 0 7561

Mi nem tarháljuk a károsultakat úgy mint ti a tagdíjjal,miközben a teljesítményetek 00. Egyetlen cselekedetetek az időhúzás,és a fejési idő (perzisztáció) kinyújtása a károsultak haláláig.Ezen idő alatt (legalább még 10 évig) az 5.5 milliós baumag károdat  te lipcsik kamatostól bezsebeled ,és bezsebelitek mind a hatan.Ez alatt mi meg csak némán nyelünk egyet.Minden fillért elraboltál lipcsik Budaörsről,a jogászok pedig sehol nem dolgoznak ingyen  senkinek.te egymagad elintézted a tagok hamis pestre történt átcsalogatásával azt,hogy Budaörsnek ne maradjon egy fillérje se az aláírás gyűjtéssel kapcsolatos jogászi költségek finanszírozására!!!!!!!!!!!!!!
Most ez a létező legnagyobb bűn amit ember elkövethet a 12000 idős károsult ellen.Ezt a bűnt te szemrebbenés nélkül el merted követni,de csak azért,mert ott áll melletted a másik 5 bűnöző.Egyedül te gyenge vagy mint a lisztharmat.A kerítés mögül mersz csak ugatni.

Előzmény: Márton Lipcsik (7560)
Márton Lipcsik Creative Commons License 4 napja 0 0 7560

Áttekintés után kivonatosan rávilágítanék a Victor Hugo utcai egyesület elleni lúd-sereg messzehangzó gágosára.

 

7530 sorszámon kérdezte az egyik érdeklődő, hogy mi a helyzet az aláírásgyűjtéssel?

7531 sorszámon jött a válasz nyakfogomtól, hogy "Almás rétes pesti egyesület." De hiszen az aláírásgyűjtést egy éven keresztül nyakfogom szorgalmazta, és a nyakfogomot az elnökségbe beválasztó budaörsi egyesület vállalta fel annak megszervezését, és kivitelezését. Miért lenne felelős a pesti egyesület a felelőtlen vállalást tevő nyakfogom, valamint a budaörsi egyesület (egérke) kellő anyagi fedezet és a jogi háttér hiányáért?

(Jóval korábban arra is rávilágítottam, hogy az aláírásgyűjtés során milyen szerteágazó és kógens feltételeknek kell megfelenie a gyűjtést szervező "titokgazdának". Emiatt a figyelemfelhívó, felvilágosító írásom miatt tett közém és Balázs közé egyenlőségjelet nyakfogom, majd nevezett baumag-károsult ellenesnek, holott éppen az írásaim hatására lett tele a nadrágja, mert rádöbbenhetett, hogy vállalása meghaladhatja a képességeit, lehetőségeit.)

 

7534 sorszámon tüskéskaktusz -bizonyítva dícséretes felkészültségét, és áldozatkészségét- ismételten közzétett egy részletes, és megalapozott, a Baumag cégcsoport törvénytelen működését bizonyító összefoglalót, mely a közzététel idején már azért nem rendelkezett jogi revelanciával, mert az abban  foglaltak a Balázsék elleni büntető per ítéletében, valamint a felaszámoló által kezdeményezett polgári per ítéletében többnyire szerepelnek, és az Állam ellen tervezett kártérítési perben is csak a bírósági ítéleteket lehet majd érvként felhozni.

 

 

Némelyek hiányolták a tüskéskaktusz írásának visszahangtalanságát, strucoknak minősítve "nevesítetlen" személyeket, és erre reagáltam akkor, amikor utaltam arra, hogy a tüskéskaktusz által felsorolt bizonyítékok egy része már néhai Bakó János idején is rendelkezésére állt a budaörsi egyesületnek, és az ott 2016.április 24-én elnökségi taggá választott nyakfogom minden bizonnyal el fogja érni, hogy egyesülete ne viselkedjen strucként. 

 

7539 sorszámon a szelektív gondolkodású és emiatt következetlen érdeklődők tájékoztatására írtam, hogy a felszámolási eljárás jogerős befejezése előtt senkinek semmilyen jogi lehetősége nincs semmilyen érdemi lépésre.

Ezt az állításomat erősítette meg sztella vagyok a 7541 sorszámon megjelenő írásában, amikor azt rögzítette: ..."csöndben vagyunk, és lépni fogunk a megfelelő időben." 

 

(Érdekes módon a látszólagos semmittevést és hallgatást senki nem rótta fel eddig sem stella vagyok-nak, sem tüstéskaktsusznak, sem a budaörsi egyesületnek, csupán a Victor Hugó utcainak!?) 

 

Ezért érthetetlen a 7544 sorszámon megjelent írás kérdése, hogy miért hagyták félresíklani az ügyet, ha mindenki tudott mindenről? A Baumag cégcsoportok törvénytelen működésére  a bizonyítékokat ugyanis a károsultak csak autólag és éveken keresztül ismerhették meg (szerezhették be), de az egyéni perek kezdeményezésén túl más jogi lehetősége senkinek nem volt. Ezt az állításomat támasztja alá -igaz, más megvilágosításban- a 7551 sorszámon megjelent lidérclidi írása, miszerint felesleges közzétenni bármilyen információt.

 

Miután csak a Victor Hugo utcai egyesületet, valamint engem értek a támadások a valamennyiünk által elkövetett "semmittevés" miatt, a 7553 sorszámú bejegyzésemben "NEM VÁDLÓ CÉLLAL" megkérdeztem: sztella vagyok és tüskéskaktusz vajon miért nem lépnek, hiszen ők is rendelkeznek ugyanazokkal a bizonyítékokkal, amivel  az egyesületek?

 

Kérdésemet szögesdeszka és sztella vagyok csipőből visszautasította, azt állítván, hogy nekem ilyen számonkéréshez nincs jogom velük szemben. Én nem is kértem számon senkitől semmit, csupán az egyenlő elbírálás érdekében tettem fel a költői kérdésemet, amelyet sztella vagyok tulajdonképpen már megválaszolt a 7541-es sorszám alatt, csak időközben elfeledkezett róla. 

 

Ami egyeztetésre pedig az Állam elleni keresetlevél megfogalmazása kapcsán utaltam, az elsősorban a tüskéskaktusz és a sztella vagyok által képviselt, valamint más kisebb csoportok érdekében történt. A Victor Hugo utcai egyesület ugyanis alaposan körbejárta, hogy a régi, vagy az új Ptk.-ra alapítva szerencsés-e a keresetet előterjeszteni. Különös súlyt kell fektetni ugyanis az elévülés megváltozott rendelkezéseire, mert bizony itt nagyon sok a buktató. Arról nem is beszélve, hogy ki legyen az Állam elleni kereset alperese, meg más nem elhanyagolható körülmény. (Pl. a pénzügyi felügyeletek jogutódlási kérdései.)

Ezekben lehet jóvátehetetlen alaki és tartalmi hibákat véteni. Az egyesületünk felállt a startvonalhoz és én tulajdonképpen a 12 ezer károsult érdekében a saját szakállamra vetettem fel, hogy szerencsés lenne az együttműködés az egyesületek és a csoportok között.

 

Érdekes módon szögeszkeszka, sztella vagyok lidérclidi és tüskéskaktusz azok, akik az általam javasolt együttműködést ellenzik, miközben a Victor Hugo utcai egyesületet vádolják elkülönüléssel.

Nem lenne szerencsés mégis felülvizsgálni az álláspontjukat? Továbbra is csak a zsigerekből jövő szembenállás fog dominálni? Ez esetben már az sem érdekes, ha a 12 ezer károsult egyesületen kívüli tagjai esetleg éppen szögesdeszka, tüskéskaktusz, lidérclidi vagy sztella vagyok önzése, makacssága miatt válik vesztessé? nyakfogom káros "munkásságáról" már nem is beszélve.

A jelen írásomban kiragadott ellentmondások közzételét a 7553 sorszámú előző nyilatkozatomban felhozott visszavonulásom ellenére a 12 ezer károsult érdekében szükségesnek tartottam, de a továbbiakban csak a személyes e-mail címemen állom bárki rendelkezésére.

Lipcsik Márton

hunapénz Creative Commons License 6 napja 0 0 7559

Az alkotmánybírósági döntés már el van kapálva?

nyakfogom Creative Commons License 6 napja 0 1 7558

te baumag károsult ellenes lipcsik(az vagy mert saját zsebed tömése érdekében meghiusítottad az országos aláírás gyűjtést) , ezt írtad a 7553-ban:

 

Én csak azt javasoltam, hogy szerencsés lenne az egyes csoportok csapatok, és az egyesületek egyeztetése egy olyan keresetlevél megfogalmazása érdekében, amelyet a bíróság nem utasíthat el csupán alaki, formai okok miatt.

Akkor miért fizettétek ki a 840.000 Ft ügyvédi díjat,ha még az alaki ,formai

feladatokat sem tudjátok megoldani? 

Előzmény: Márton Lipcsik (7553)
sztella vagyok Creative Commons License 6 napja 0 0 7557

Lidérclidinek, nahogyisvanez tejesen igaza van egyet értek Önnel. A nyári egyetemi oktatás ezennel befejeződött. Minek ide posztolni az igazságot, amikor pár ember fujjog a többi meg nem érti.Próbáltam észt, világosságot a fejekbe pumpálni, de továbbra is a sötétség maradt. Szajkózzák, amit az egyesület is szajkózz a jogosulatlan pénzügyi befektetést. Emberek ébresztő. Nem ez volt ha nem csalás, amit a bíróság szépen átugrott. Olvassák el az alábbi beirásokat. Márton Lipcsik tőlem milyen alapon kér számon valamit? Nem vagyok egyesületi tag.Nem részesültem a tagdíjakból. Számon lehet kérni az egyesületektől, hogy a tagságot miért vezette félre. Először én is megettem, ezt a maszlagot, majd egyre mélyebbre ástam, és megvilágosodtam. Ezt a tudásomat osztottam meg Önökkel, de többet nem énekelek, mert nem látom értelmét.

nyakfogom Creative Commons License 2016.09.17 0 0 7556

Az évi 3.230.000 Ft tagdíj bevétellel szemben az egyesület 2.784.908 Ft kiadást szerencsétlenkedett össze.Még arra sem képesek,hogy a saját trágyájukat eltávolítsák maguk alól,és eltüntessék a bűnjeleket.

 

Ha lennének is bizonylatok a kiadásra-saját bevallásotok szerint- miért fizettetek ki:

   

irodaszerekre        138.926.Ft.-ot .Ebből az egész országot el lehet látni,nem egy bűnbandát.

   

ügyvédi díj:          840.000.Ft.????????????????????????????????????????????????????????????????

   

könyvelési díj:      180.000.Ft. Ez  egy nagy vállalatnál is sok lenne.A pénzt könyvelitek le ennyiért?

   

postaköltség:       245.473.Ft. Ha az USÁBA kellett volna írogatni,akkor is sok, elfogadhatatlan.

 

irodabérletí díj:    813.790.Ft. Nem kell palota a ti nulla munkátokhoz.Melegedjetek otthon.

                                            Hazudozni saját lakásotokból is tudtok.

telefonköltség:      26.567.Ft.  A szexre,és a tagtoborzásra biztos sok duma kell.

   

egyéb költség:     385.372.Ft. Ez a szemétgyűjtő ládátok.Na ezt még részletezzétek még egy      kicsit. Kíváncsian várjuk a hazudozást erre vonatkozóan is.

 

bankköltség:        154.780.Ft. Ugyan mire? A lopott pénzt csak fel kellett markolnotok.Nem kellett                                                   ehhez pluszba még egy bankot is igénybe vennetek.

 

Mi történt a 445.092 tagdíjjal,amiről még elszámolni sem todtok.

 

Előzmény: nahogyisvanez (7550)
nyakfogom Creative Commons License 2016.09.17 0 0 7555

Az "egyéni vállalkozóink" nem tarhálják a károsult társaikat,nem rakják zsebre azok megmaradt pénzét.

Szögesdeszka Creative Commons License 2016.09.17 0 0 7554

Szó sincs alaptalan rágalmazásról, meg "zsigerből gyűlölésről", bár ez utóbbit nem is tudjuk, hogyan kellene értelmezni.

 

Van egy pár ember, aki Önökön kívül is tud olvasni, és képes arra, hogy 13 év történéseit értelmezze és levonja azokból a következtetést, meg az önmagáért beszélő eredményt: a semmit.

 

Hogy miért jutott ide az ügyünk, azért mert az állítólag az egyesületi tagokat képviselő egyesületi vezetés vagy születésénél fogva ostoba, és ebből kifolyólag képtelen egy ilyen horderejű ügyet megfelelően képviselni, vagy csak eljátsza az ostobát, és különböző manőverekkel hagyja hogy kimúljon az ügy magától,  nem avatkozik közbe sehol eredményesen.

A károsultak szempontjából mindegy, mert egy a végeredmény: elbukják a pénzüket.

 

Szívesen adózna mindenki elismerő szavakkal az egyesületi munka felé, ha lenne mit dicsérni, de nincs.

 

Látjuk, amit látunk, és nagyon nem tetszik!!!!!!!!!!!

 

Önnek semmi joga nincs az ügyüket saját kezükbe vevő, tenni akaró embereken bármit is számon kérni, a beszámolási kötelezettség kizárólag Önöket terheli a tagságuk felé, és minden károsult felé is!

 

Egyeztetni akar? Miről, amikor Önök mindent tudnak!?

 

Csak azt szeretnék tudni, hogy ki-kicsoda ebben a mozaikban, hogy aztán a maguk kis "fondorlatos" eszközeikkel megpróbálják kikezdeni, lejáratni, megfenyegetni.

 

Nem az itt fórumozók járatták le magukat, hanem maguk saját magukat, elég elolvasni Szabados András megnyilvánulásait, meg az itt közzétett teljesen megtévesztő állításaikat.

 

Közszájon forognak viselt dolgaik, ne legyen illúziója, lejáratták már magukat kellő képen, és senki nem hisz már maguknak kivéve egy-két idős megtévesztett embert, akikkel azt fogadtatnak el, amit csak akarnak.

 

Ezért ne is csodálkozzanak azon, ha visszautasítják az Önökkel való együttműködést, az eddig nyújtott teljesítményük és megnyilvánulásaikkal alaposan rászolgáltak erre.

 

A "szeressük egymást gyerekek" könnyfakasztó slágert meg énekeljék el szerencsétlen, megvezethető tagságuknak a jövő évi közgyűlésükön a József Attila színház színpadán. Talán még tapsot is kapnak érte.

 

Előzmény: Márton Lipcsik (7553)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2016.09.17 0 0 7553

Tisztelt Fórumozok!

 

Korábban már leírtam, hogy én nem képviselem az Egyesületet, csupán egyesületi tagként fejtettem ki a saját véleményemet.

Nem kívánok részt venni egy óvodás "ki tud nagyobban mondani" játékban, de megismétlem: az Állam elleni kártérítési per szempontjából ma már teljesen érdektelen, hogy kik milyen bizonyítékokkal rendelkeznek a Baumag cégcsoportok jogszerűtlen működésével kapcsolatban.

Azokat a polgári és a büntető bíróságok már megítélték.

Ezektől függetlenül mindenkinek szíve-joga, hogy az Egyesületet  -de csak az egyiket (?!) impotensnek tekintse, és akár kellő jogi ismeret hiányából fakadó téves meggyőződésből, vagy akár csak zsigerből gyűlölje, szapulja azt.

 

Egyhez nincs joga, hogy alaptalanul rágalmazza annak vezetőségét!

 

A "józanabbul gondolkodók" figyelmébe ajánlom azt a kettős mércét, amellyel szembe kívánják állítani az Egyesület tevékenységét, látszólagos tétlenségét a tüskéskaktusz, a sztella vagyok, valamint az orrlövész által dícséretes módon beszerzett, rendszerbe állított és nyilvánosságra hozott tényanyagokhoz fűződő jogi lehetőségek kihasználása terén.

 

Továbbra is határozottan állítom, hogy az Állam elleni per szemponjából ezeknek szinte már semmi jelentősége nincs, azokat a bírósági ítéletek tartalmazzák. Ami nincs az ítéletben, az jogilag nem létezik.

Hiába is erőlködne bárki, hogy a Baumag tevékenysége már a kezdetekben is csalásra épült, ha azt az ügyészség nem tette vád tárgyává, és emiatt a bíróság sem foglalhatta az ítéletébe.

 

Arra is utaltam, hogy a Baumag elleni felszámolási eljárás folyamatába csak minimális, a büntető és polgári perekbe pedig a tényleges károsultaknak  -és így az egyesületeknek is-  semmilyen ráhatásuk nem volt sem az ügyek menetére, sem irányára, sem pedig azok időt rabló voltára.

Azok az események csak sajnálatos módon megtörténtek velünk.

 

Az Egyesületet kritizálókkal szemben -a kettős mérce kizárása érdekében- nem vádló céllal megkérdem: orrlövész, tüskéskaktusz valamint sztella vagyok vajon miért nem csapott már évekkel, vagy hónapokkal ezelőtt a lovak közé, és miért nem élt az Állammal szembeni kártérítési igényével?

Az Ő kivárásuk nem ugyanazon  tőről fakad, mint az Egyesületnek felrótt tétlenség? Vagy csak az Egyesület kényszerű "tétlensége" a megbocsáthatatlan, és az Ő tétlenségük mögött egy tudatos praktikum húzódik?

Tüskéskaktusz, orrlövész és sztella vagyok is nagyon jól tudják, amit az Egyesület: még nem jött el a jogi ideje az Állam elleni kártérítési keresetlevél benyújtásának.

 

Hátrébb tehát az agyarakkal! A károsultak szempontjából rendkívül fájó 13 év ugyanúgy nem róható fel az egyesületeknek, mint a fentebb említett és hasonló, vagy ugyanolyan bizonyítékokkal rendelkező vádlóknak.

Soha nem kértem, hogy orrlövész, tüskéskaktusz, vagy sztella vagyok egy nyári egyetem keretében osszák meg bitzonyítékaikat az Egyesülettel. Én csak azt javasoltam, hogy szerencsés lenne az egyes csoportok csapatok, és az egyesületek egyeztetése egy olyan keresetlevél megfogalmazása érdekében, amelyet a bíróság nem utasíthat el csupán alaki, formai okok miatt.

De utalnék itt az új Ptk.-nak a követelés elévülésére vonatkozó megváltozott rendelkezéseire is.

A kártérítési felelősség megállapítása szempontjából kizárólag a bírósági ítéletek indokolásában felhozott érvek, valamint a Baumag működését lehetővé tevő állami szervek, szervezetek figyelmetlen, felelőtlen, nem jogkövető magatartása, eljárási gyakorlata esik latba. Ezek rendszerbe foglalása érdekében javasoltam én az egyeztetést.

 

Miután úgy látom, hogy egyesek a legjobb szándékkal megfogalmazott nyilatkozataimban is tudatos félrevezetési, hátrányt okozó szándékot vizionálnak, és arra alapítva rajtam keresztül az Egyesületen kívánnak bosszút állni, ezennel kiszállok a véleménynyílvánítók közül. 

Akit mégis érdekelne az én álláspontom, annak e-mail címemen szívesen állok rendelkezésére, de semmilyen sárdobálásban nem leszek partner.

Lipcsik Márton

nyakfogom Creative Commons License 2016.09.16 0 0 7552

Mivel az egyesület tagdíj bevétele közismert ( 850 fő X 3800=3.230.000 Ft/év),ezért itt jól láthatóan kilóg a lóláb.

Ez a téma kézzel fogható,napnál világosabb,és jobban a látókörünkben van,mint az egyéb gazemberkedéseik,amit egyébként el tudok képzelni én is.

A fenti bevétellel szemben az egyesület korábban tételesen ugyan habratyolt bizonyos költségekről ezen a fórumon,de azt ők maguk sem hiszik el,ez a takarójuk erősen likas.

 

Ezért toborozzák folyamatosan a tagokat,és ezért csábítottak át legutóbb Budaőrsröl 150 tagot.

 

 

 

 

Előzmény: nahogyisvanez (7548)
Lidérclidi Creative Commons License 2016.09.16 0 0 7551

Én eddig is azon az állásponton voltam, hogy teljesen fölösleges itt közzétenni ezeket az anyagokat, fölösleges ingyenes nyári egyetemet szervezni ezekkel az egyesület vezetőségének.

 

Előre azt is megmondtam, hogy úgyis mindenre azt fogják mondani, hogy ezt ők eddig is tudták.

Hát nem úgy lett?

nahogyisvanez Creative Commons License 2016.09.16 0 0 7550

Majd ezt is kimagyarázzák, ahogy eddig is mindent a nagy tudós egyesületi vezetők.

Csak felmutatni nem tudnak semmi eredményt.

Azért kell a vezetőséget állandóan bővíteni, mert aki rájött, mi is folyik egyesületesdi címén, azt be kell venni a buliba, nehogy köpjön a tagság, meg a többi károsult felé.

 

Leben und leben lassen...Vagy kéz kezet mos...stb.

 

Ennek a kis játéknak a károsultak fizetik meg az árát, itt konkrétan az egyesületi tagok közvetlenül, közvetetten meg minden károsult.

Az olcsó egyesület összességében nagyon drágának bizonyul nekünk. 43 milliárdot veszejtenek el, ha hagyjuk, a saját, pár milliós hasznuk fejében.

Ez a bűnösöknek is jó üzlet.

 

Lipcsik Márton azt írta egyik bölcseletében itt, hogy az egyesület soha nem ígérte, hogy vissza is szerzi a károsultak pénzét, és jó úton is haladnak ezen az úton, azt meg kell hagyni.

Tudomásul vettük ezt a hazugságot is, de azért érdemes lenne tanulmányoznia az alapszabályt.

Előzmény: sztella vagyok (7549)
sztella vagyok Creative Commons License 2016.09.16 0 1 7549

Mindenki figyelmében amit Márton Lipcsik állít az mind valótlanság, mint blöff ugyan is sem a Budaörsi képviselet, sem Viktor Hugó u. egyesület birtokában nincs meg  az  1995-ben a fiktív adókedvezmények igénybevételének céljából kibocsájtott fiktív szövetkezeti üzletrész adás-vételi szerződés. Valójában a nem létező szövetkezet adószám hiányában, már itt elkövette a csalás bűncselekményét, amikor is az  befejezetté vált. Ugyanis,1995-ben a szövetkezeti üzletrész vásárlókat már megtévesztették azzal, hogy létező piacképes terméknek tüntették fel a szövetkezeti üzletrészeket amit, értékesítettek számukra, ezzel szemben értékkel nem bíró üzletrészeket adtak el. Ugyanis, a vételár megfizetésével a kár ténylegesen bekövetkezett. 13 éven keresztül hamis, hibbant jogértelmezéssel hülyítették a károsultakat azért, mert jogosulatlan pénzügyi tevékenységről beszéltek, nem pedig a csalás elkövetéséről, ami 1995. márc. 22-én, azaz első szövetkezeti üzletrész megfizetésével befejezetté vált.Gondoljunk csak bele, hogy egy fiktív értékkel nem bíró befektetési terméket 1995-ben 100eFt, 10eFt, 5eFt, 1996. január 1.-től,  2003. októberéig  1.-Ft névértéken értékesítette a szövetkezeti bűnbanda.  Hivatkozással Lipcsik Úr gondolatához, ha tudtak régóta ezekről a releváns bizonyítékokról, akkor miért nem tájékoztatták a befektetőket korábban. Úgy tűnik, hogy az orrlövész által kibuktatott bizonyítékokat, és a  7108 alatt megjelent tájékoztatót magukénak akarják tudni. Na ez a megtévesztés az egyesületek részéről a befektetők felé.

Előzmény: Márton Lipcsik (7543)
nahogyisvanez Creative Commons License 2016.09.16 0 0 7548

Nem biztos, hogy a tagdíjakat nyúlják le, az talán túl átlátszó lenne.

Lehet, hogy máshonnan kapnak pénzt azért, hogy elaltassák a Baumag ügyet. Ez a verzió valószínűbbnek látszik. ez megmagyarázza az összes elbaltázott megmozdulásukat, meg azt, hogy miért nem lehet sem őket, sem az ügyvédjüket látni, hallani sehol sem, egyetlen fórumon sem, ahol kiállnának nyilvánosan legalább a saját tagságukért, ha már a többi károsulttal nem is törődnek.

Úgy csinálnak, mintha a károsultak érdekét védenék, de közben arra nagyon vigyáznak, hogy semmit ne érjenek el, csak húzzák az egész ügyet, mint a rétestésztát, mert addig csorog nekik a méz.

Előzmény: nyakfogom (7545)
Lidérclidi Creative Commons License 2016.09.15 0 0 7547

Az okos ember alakítja a körülményeit, a buta meg siránkozik miattuk.

Előzmény: nahogyisvanez (7544)
nyakfogom Creative Commons License 2016.09.15 0 0 7546

Közülünk a jogi lehetőségeket a nullától Strassburgig személyesen megjárt, legtapasztaltabb,legokosabb baumag károsult , bizonyos S.G. esete fényes bizonyítéka a jogi vonal 100-%-os csődjének.

A jogi vonal csak egy jó takaró a tagdíjakat zsebrevágó 5-6 személynek.

nyakfogom Creative Commons License 2016.09.15 0 0 7545

Mert most a törvényes utat favorizálók a felszámolás végétől várják a megoldást.Addig persze szabad a vásár számukra a tagdíjak lenyúlása terén,akik évi 5 milliót 5-6 fő tűz közeli között szétosztják.Ezért is jó lenne,ha a felszámolásnak már vége lenne.Érthető?

Előzmény: sztella vagyok (7542)
nahogyisvanez Creative Commons License 2016.09.15 0 0 7544

Láthatóan senki nem  rivalizál senkivel, csak egyes, a pénzük után futó egyesületen kívüli civil megpróbál tenni valamit a pénzének visszaszerzése érdekében az egyesület HELYETT.

Tudomásul kellett vennünk, hogy az egyesület tevékenysége eredmény szempontjából a nullával egyenlő, ezért is léptünk ki belőle, ezt már írtam is régebben.

Amíg az egyesület csak siránkozik folyamatosan, a nincs politikai akarat, meg ez nincs, meg az nincs, bezzeg mennyi negatív körülmény hátráltat bennünket etc, etc, miközben a kínálkozó lehetőségeket sorozatosan hagyja elmenni a Baumag ügy mellett, és egyik égbe kiáltó hibát követi el a másik után, úgy látszik, néhány élelemes és értelmes, tenni akaró ember összeállt, látván ezt a mérhetetlen impotenciát.

Elhisszük, hogy az egyesület mindent tud, mi mást is írhatnának ide (!?), de akkor miért hagyták az ügyet félresiklatni 13 éven keresztül?

Nem nagyon bízhatnak az alkotmánybírósági beadványuk eredményességében sem, ha már az állam elleni perről beszélnek.

 

"Ma már semmi jelentősége nincs annak, hogy az egyesületek és egyes tagi csoportok külön-külön milyen bizonyítékokkal rendelkeznek, elsősorban arra kell koncentrálni, hogy magát a kereseti kérelmet ne utasíthassák el eljárási szabálytalanságokra hivatkozva."

Az egyesület rendelkezésére áll a tagdíjakból finanszírozott ügyvéd, legyen az ő gondja, hogy megfelelő keresetlevelet szerkesszen, mert azt is volt szerencsénk látni, hogy ez nem mindig sikerült neki.

Maguk mindig megtalálják az éppen aktuális indokot arra, hogy a rendelkezésükre álló erőforrások ellenére  miért nem jutnak soha egyről a kettőre, miközben minden kívülről jövő kezdeményezést következetesen lehurrognak, aztán, ha már nem tudnak mást kitalálni, jön a barátkozzunk duma. Folyamatosan a reménytelenséget, a belenyugvást mantrázzák. Nem csoda, hogy ebből pár embernek elege lett és mi őket támogatjuk, mert nekünk nincs újabb 13 évünk kivárni, amíg eredmény lesz.

Előzmény: Márton Lipcsik (7543)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2016.09.15 0 0 7543

A felszámolók tevékenységén -még ha az a károsultak idegeivel való játszadozást is láttatja-, nagyon  nehéz lenne  számukra felróható és jogilag értékelhető csomót találni...

"sztella vagyok" nagyon jól tudhatja, hogy a kezdeti időkben Ő és csapata is milyen személyes kapcsolatrendszeren, néha konspiratív úton juthattak hozzá akkor még nem publikus hírmorzsákhoz, jegyzőkönyvekhez, dokumentumokhoz, nyilatkozatokhoz, stb., amelyek ma már bárki jogosult által elérhetők.

Dícséretes, hogy ezeket két fórumozó rendszerbe állította és a csőd bejelentését követően 13 évvel nyilvánosságra hozta. 

A Budaörs-i Egyesület volt elnökségi tagjaként az addig elérhető bizonyítékok ismeretében már 2005-ben kijelentettem, hogy a felszámolási eljárás bármilyen eredményét követően az Állam felelősségét csak az ombuszmani jelentés birtokában is meg lehetne állapítani, és ahhoz megvannak a szükséges jogszabályi körülmények is. 

Kétséget bennem ennek sikerével szemben egyedül a politikai akarat hiánya ébresztett, és ez a kétség az elmúlt 13 év alatt csak erősödött minden politikai széljárás irányából.

A kétség nem azt jelenti, hogy bizonytalan lennék a céljaink eredményét illetően, hanem azt, hogy Magyarországon belül a károsultak nem remélhetnek könnyű és egyértelmű állami felelősséget megállapító ítéletet, de mint írtam korábban, Strasbourgot nem érdeklik a politikai tényezők szándékai, ott kizárólag az érvényben volt és lévő jogszabályoknak való megfelelősséget fogják vizsgálni.

Ebből következik, hogy a károsultak pereskedése esetleg csak Strasbourgban fog befejeződni, de addig a költségeket a károsultaknak kell megelőlegezniük.

Egy normálisan, tisztességesen működő jogállamban az állami szerveknek felróható, és a közelmúltban itt is közzétett eljárási szabálytalanságoknak a törekdéke is elegendő lenne ahhoz, hogy egy romániaihoz hasonlóan működő ügyészség hivatalból rendeljen el vizsgálatot az Állam felelősségének megállapítása érdekében..

Ma már semmi jelentősége nincs annak, hogy az egyesületek és egyes tagi csoportok külön-külön milyen bizonyítékokkal rendelkeznek, elsősorban arra kell koncentrálni, hogy magát a kereseti kérelmet ne utasíthassák el eljárási szabálytalanságokra hivatkozva.

Ennek kizárhatósága érdekében szerencsés lenne, ha "sztella vagyok" és csapata, "tüskéskaktusz" és csapata, a Bárándy-és más ügyvédi irodák, nem köztudott más érdekvédelmi csoportok, valamint az Egyesületek közösen fogalmaznák meg a minden szempontból klikfogástalan keresetlevelet az általuk képviseletek érdekében.

Sajnálatos lenne, ha az egyes csoportok, vagy az egyesületek abban lennének érdekeltek, hogy a rajtuk kívül esők elbukjanak. A bíróságok által támadhatatlan keresetlevél alapján ugyanis valamennyi, a kártérítési igényét bejelentő és annak anyagi ódiumát is vállaló károsult egy időben ér célba, vagy lesz elutasítva.

Rá kellene mindenkinek ébrednie, hogy ma már mindenféle rivalizálás indokolatlan, sőt kész öngyilkosság!

Éppen ezért javasolni fogom, hogy a Victor Hugó utcai Egyesület a honlapján a benyújtással egy időben iránymutatásul tegye majd közzé az általa megfogalmazott kártérítés iránti keresetlevelet.

sztella vagyok Creative Commons License 2016.09.15 0 0 7542

Minek rálépni? Üres a kassza.Miklós ha nagyon akar lépjen rá. Vigyázzon  el ne csúszón, és ha elég hosszú még orrba is vághatja.

Előzmény: nyakfogom (7540)
sztella vagyok Creative Commons License 2016.09.15 0 0 7541

A gombócot nem kell lenyomni a torkunkon.  a port sem  kell a szemünkbe szórni. Nevezett  dokumentációk nincsenek meg az egyesületnek. Utána néztünk. Nekünk meg van, csöndbe vagyunk és lépni fogunk a megfelelő időben. 

Előzmény: Márton Lipcsik (7537)
nyakfogom Creative Commons License 2016.09.14 0 0 7540

KINEK VAN LEHETŐSÉGE RÁLÉPNI A FELSZÁMOLÓK FARKÁRA?

Márton Lipcsik Creative Commons License 2016.09.14 0 0 7539

Úgy látszik, sokaknak nehezen jut el a tudatukig, hogy az Állam elleni per indítványának még mindíg nem jött el az ideje, és az nem az egyes tagokon, és nem is az egyesületeken múlik.

A kártérítési igény mértékét meg kell határozni a keresetlevélben, mert annak hiányában a keresetet elutasítják.

A kártérítés mértéke pedig attól függ, hogy milyen mártékű (összegű) kártérítésben részesülnek az egyes tagok a felszámolási eljárás során. 

Ez pedig csak a felszámolási eljárás jogerős befejezése után válik nyilvánvalóvá. Erről okiratot a felszámoló állit ki.

Csak a felszámolási eljárásban meg nem térült összeg és annak járulékai követelhetők a bíróságon.

A "hunapénz" által említett adatok egyébként bárki által elérhetők, akik veszik a fáradságot, hogy a bíróság több tízezer oldalnyi periratát áttanulmányozzák, és azokból kimazsolázzák a legfontosabbakat, az ügydöntőeket.

Lipcsik Márton

 

hunapénz Creative Commons License 2016.09.14 0 0 7538

Hej de jó is tunni hogy mindenki tudott mindent, oszt mégis ott tartunk ahol!

 

Előzmény: Márton Lipcsik (7537)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2016.09.13 0 0 7537

appfeltrudle 7535-es bejegyzésére közlöm, hogy tüskéskaktusznak a 7108-as, valamint orrlövésznek a 7522-es sorszámon megjelent, az állami szervek büntetőjogi felelősségét bizonyító megállapításai, valamint tüskéskaktusznak a 7534-es sorszámon közölt, a Baumag cégcsoportok jogsértő működését felvázoló összessítése már  néhai Bakó János, a Budaörsi Egyesület alapító elnöke előtt is ismert volt. Ezek a tények és dokumentumok az Egyesület iratai között megtalálhatók. Hogy Demeter István mit kívánt tenni jogi képviselő hiányában velük, azt nem tudhatom. Vélhetően semmit, ha április 23-án jogutód nélküli megszűnésre készült az "utolsó" közgyűlésen, ahol Sényi Miklóst, --nyakfogomot-elnökségki taggá is választották, és a továbbműködő (?) Egyesület legfontosabb napirendi pontjai közé emelték az országos aláírásgyűjtés megszervezését.

Elnökségi tagként Sényi Miklós is megismerhette ezeket a dokumentumokat (ha vette rá a fáradaságot), és vélhetően ő nem fogja hagyni az elnököt stuccként viselkedni.

Arról is tudomásom van, hogy ezekkel a dokumentumokkal a Victor Hugo utcai Egyesület is rendelkezik, amely csak arra vár, hogy megnyíljon az Állam elleni büntető feljelentés időpontja.

Ez utóbbi Egyesület elnöke korábban kijelentette, hogy az Egyesület által fontosnak vélt dolgokról nem a jelen fórumon, hanem az Egyesület saját honlapján tartja a kapcsolatot tagjaival, mely információkhoz a nem tagok is hozzáférhetnek. 

Nem hivatalos információim szerint a kértérítési igény-bejelentésre a közeljövőben fog sor kerülni.

Lipcsik Márton

sztella vagyok Creative Commons License 2016.09.12 0 0 7536

Ne várj véleményt, mert mindenki vár a sült galambra.Majd tálcán viszik felkínálva, hogy szíveskedjenek elfogadni, az ellopott pénzüket. No ezért nem megy a Baumag szekere. A Baumagosokat meghülyítették, és elhúzták a függönyt ellőtűk. Most meg nem tudnak olvasni, értelmezni amit az orrlövész leírt. Pedig ez a tiszta valóság. A srtusszok bedugták a fejüket a homokba, csak a hátsójuk látszik.Gázt eregetnek, de véleményük tenni akarásuk nincs.

Előzmény: appfeltrudle (7535)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!