Keresés

Részletes keresés

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2 napja 0 0 1603

Mindig áldott és építő együtt gondolkodni Isten igéjéről. Ebben volt részünk az alábbi két vers 

tanulmányozásánál is: 


"Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szentségre, 

 amely nélkül senki sem látja meg az Urat. 

 

 Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, 

 hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, 

 és sokakat meg ne fertőzzön." (Zsidókhoz írt levél 12:14-15) 

 

Az első vers fő üzenete számunkra, hogy a "látás" egyrészt vonatkozik földi vándorutunkra, 

ahol már itt és most a belső, újjászületett életünk szemeivel szemléljük az Urat. Másrészt 

az örökkévalóságra, amikor majd színről színre látjuk Őt. De mindkét "közegben" való látás 

feltétele a békességre és szentségre való törekvés, mely szentségnek forrása maga az Úr 

Krisztus, aki szentségül adatott az övéinek (1 Kor. 1.30).  


A második versé pedig, hogy kizárólag a kegyelemben való megmaradás védi a hívő embert 

a keserűségek növekedésétől. Ugyanis őt, Urához hasonlóan, itt ellenséges légkör veszi körül, 

mivel idegen és vándor, hazája pedig a menny. Ezért keserűség nélkül csak úgy tud haladni, 

ha a kegyelembe marad. Ettől elhajolva életében a keserűség azonnal növekedni kezd és fertőz.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 4 napja 0 0 1602

Most látom a Híradóban, hogy kampányt indít az agrártárca a méz fogyasztásáért. A magam szerény 

lehetőségével én is támogatom ezt a kampányt. Tapasztalataim igazolják, az emberi szervezet nagy -

szerűen profitál belőle. Évek óta mellőzöm a fehér cukrot és csak mézet fogyasztok, ezért jótékony

hatásáról hitelesen tudok bizonyságot tenni. Érdekes, hogy még a mára ajánlott igeszakasz egyik verse is erre buzdít: 

 

"Ha mézet találsz, egyél, amennyi jólesik, de túl sokat ne egyél, mert kihányod!"

 (Példabeszédek 25:16) 

 

Habár napjainkban az ember nem talál csak úgy mézet, viszont megtudja vásárolni. Időnként környe- 

zetemben felhívom az emberek figyelmét erre a "csodára", de a válasz általában a következő :

- Óh, hát az nagyon drága, ki tudja azt megfizetni! 

Ugyanakkor az italt, kávét, cigarettát és egyéb károsa dolgokat minden további nélkül megveszik.

 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 4 napja 0 0 1601

"Meggyőződésem, történelmi korokon átívelő üzenete van az annak a kijelentésnek is, amit 

 Jeremiás próféta közvetített Júda királyának Cidkijjának, és a hozzá érkező királyoknak:"

 

Pontatlan voltam, ezért a föntebbi mondatom javítom: 

 

"Meggyőződésem, történelmi korokon átívelő üzenete van annak a kijelentésnek is, amit  

 Jeremiás próféta közvetített a Júda királyához, Cidkíjjához érkező királyok követeinek:" 

 

Az ezt követő idézet elejéről pedig egy fontos mondat maradt le: 

 

""Én alkottam nagy erővel és kinyújtott karral a földet ...................................................""

 

Kiegészítve: 

 

"Így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Mondjátok meg uratoknak: 

 Én alkottam nagy erővel és kinyújtott karral a földet meg a földön élő embereket és állatokat, 

 és annak adom, akinek én jónak látom. Most szolgámnak, Nebukadneccar babilóniai királynak 

 a kezébe adom mindezeket az országokat. .............................. Őt, fiát és unokáját szolgálja 

 majd minden nép, amíg el nem érkezik az az idő, amikor az ő országa is szolgálni fog hatalmas 

 népeknek és nagy királyoknak." (Jeremiás 27:5-7) 

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1600)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 4 napja 0 1 1600

Meggyőződésem, történelmi korokon átívelő üzenete van az annak a kijelentésnek is, amit 

Jeremiás próféta közvetített Júda királyának Cidkijjának, és a hozzá érkező királyoknak:

 

 

"Én alkottam nagy erővel és kinyújtott karral a földet meg a földön élő embereket és állatokat,

 és annak adom, akinek én jónak látom.  Most szolgámnak, Nebukadneccar babilóniai királynak

 a kezébe adom mindezeket az országokat. .............................. Őt, fiát és unokáját szolgálja 

 majd minden nép, amíg el nem érkezik az az idő, amikor az ő országa is szolgálni fog hatalmas

 népeknek és nagy királyoknak." (Jeremiás 27:5-7) 

 

 

 Ezen versek informálnak arról, Isten a történelem Ura. Ő ad hatalmat királyoknak, vezetőknek, 

 és Ő vet véget uralmuknak, politikai pályafutásuknak. Mivel a kijelentés minden korban érvényes, 

 így annak tudomásulvétele a mindenkori jelenben Isten népét sok hiábavaló aggodalomtól, elége -

 detlenkedéstől őrzi meg, ami napjainkban is érvényes. Feladatul pedig e nép az alábbit kapta: 

 

 

"Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadásokat

 minden emberért, királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes

 istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt,"

 (1 Timótheus 2:1-3) 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.10 0 0 1599

A múlt napokban olvastam az alábbi verseket, és azóta figyelmeztetése újból - újból visszatér. 

"Elcsendesedem" mert egyértelműen tudnom kell, Atyám szerint hol vagyok "felforgatók" között: 

 

"Féljed, fiam, az URat és a királyt, és felforgatók közé ne keveredj! 

 Mert hirtelen támad rájuk a veszedelem; és ki tudja: kettőjüktől milyen pusztulás jön?

 (Példabeszédek 24:21-22) 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1597)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.08 0 0 1598

Isten ember felőli tervébe, gondolataiba enged bepillantást az alábbi vers: 

 

"Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. 

 A királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják."

 (Példabeszédek 25:2)  


melyből arra következtetek, az ember (és nem csak a királyok) tudás,

kutatóvágyát, kreativitását Istentől kapta, mely hajtóerőként működik

az emberiség történelmében. Egy erre való biztatást ismerek fel a kö - 

vetkező versekben: 


"Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, 

 ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, 

 bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy 

 keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, 

 akkor megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret."  

(Példabeszédek 2:1-5)

továbbá egy megállapítást: 


"Véget vet az ember a sötétségnek, sorra végigkutatja a sűrű homályban

 és sötétségben levő köveket." (Jób 28:3) 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.07 0 0 1597

Számomra a Biblia üzenete többek között azért örök érvényű és mindig friss, mert általa 

a mindenkori  jelenben olyannak láthatom magam, mint amilyennek Atyám lát. De van, 

amit egy adott időben még nem tud megmutatni, mert vagy elkerüli a figyelmem, vagy 

pedig nem vagyok kész arra, hogy azokkal szembesíthessen. Viszont az Ige biztosít arról: 

 

"Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága,

 mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.

 (Példabeszédek 4:18)  

 

és az idő haladtával ehhez az egyre növekvő világossághoz "hozzáedződöm", ami egyúttal 

egyre több mindent tesz láthatóvá, amitől Atyám tisztítani akar. Az egyik ilyen "tükör" az 

alábbi vers is: 

 

"Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a

 Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel.

 (Kolossébeliekhez írt levél 3:1-2) 


mely arra ösztönöz, hogy megvizsgáljam, itt és most mik azok, amik "földiek", és elvonják

figyelmem az "odafenn valókkal való törődésről". Mivel Krisztussal együtt meghaltam és 

feltámadtam, az új életem pedig el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. (Kol. 3:3-4) 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.05 0 0 1596

Örömmel és haszonnal olvasom Isten igéjéből a gyakorlati tanácsokat is. Az alábbi egy közülük: 

 

"Lásd el kinti tennivalódat, és végezd el mezei munkádat, azután építsd házadat!"

 (Példabeszédek 24:27)  

 

Mivel kertes házban lakom, mindig van kinti tennivaló, a ház pedig folyamatos odafigyelést (építést)

igényel. Ha időben észreveszem ami javításra szorul és nem halogatom, olcsóbb és kevesebb energi - 

val helyre hozható. Szeretem ahogy Isten arra tanít, gondos gazdája legyek a rám bízott dolgoknak. 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.05 0 0 1595

"Ismét szeretnénk végighallgatni az R.C.Sproul: Isten szentsége c. sorozatot, ezért előre hozom.

 

Sikerült megtalálnom Mihalik Angelika csatornáján: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iiWIVOCvn_Y&index=24&list=UUcFb2E-DVpNWKplNDNdQ4Lw 

 

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1594)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.05 0 0 1594

Ismét szeretnénk végighallgatni az R.C.Sproul: Isten szentsége c. sorozatot, ezért előre hozom. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcFb2E-DVpNWKplNDNdQ4Lw 

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1451)
kari333 Creative Commons License 2018.10.04 0 0 1593

Hallgass oly' zenét, melyet szeretsz - jó dolog! 😃

Előzmény: árnyékvölgy (1589)
árnyékvölgy Creative Commons License 2018.10.04 0 0 1592

Szia köszi, ez volt az utolso, azért összefoglaló a neve, dogát meg majd mindenki ir (pár hónap alatt) amig visszatérek. Addig keress olyanokat, akik a vers többi részét megértik (értenék), bár őket roppant nehéz megközeliteni, tetszetősek, leginkább ezekről ismered fel őket. Bár az nem valós, de reménykedni azért lehet, én meg csak probálkoztam (ez volt az utolso nap belőle) ergo nem számit ha nem érted stb.

na szia

Előzmény: magyarpityu (1591)
magyarpityu Creative Commons License 2018.10.04 0 0 1591

Szia!


Megtisztelsz a gondolataiddal! Nem állítom, hogy mindent megértettem, amit talán mégis, azzal meg nem értek egyet, de mindenesetre köszönöm a bizalmadat!


Együttérzésem a tegnapi rossz napod miatt, kívánom, a mai jobb legyen!


Nem tudom, mi lehet ez a ''kint'' (mihez képest, vagy hol kint), és nem is biztos, hogy ez ránk (mármint a fórum nyilvánosságára) tartozik, mérlegeld is, mit osztasz meg velünk, de ha valamiről szeretnél beszélni, mert úgy gondolod, kaphatsz innen segítséget, abban mégis bátorítalak, ám legyél óvatos és átgondolt!

Előzmény: árnyékvölgy (1589)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.04 0 0 1590

Elkészült R.C.Sproul: Mi a református teológia? 12 részes fordítása is: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTGhTVs6ZWM&t=0s&list=PLfs7jC9iVSHvcAG6Tj8viBvGVf6bKLfiw&index=13 

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1451)
árnyékvölgy Creative Commons License 2018.10.04 0 0 1589

Most irok még egy rövid összefoglalót. Ez egy elég rossz nap volt, sosem győztem tegnap. Én odáig jutottam az életben hogy csak ebben bizhatok, vagy valodi lesz vagy nem, tehát kb a hajléktalanszállotol 1 lépésre kb. Ez a dolog kint nem működik, csak akkor ha azt csinálhatok, amit akarok. Akkör rövid ideig, de az igazán sok pénzzel (vagyon felett) egyre inkább állandoan fenntarthatóvá válik az a kedv.

Tudod miért hatalmas a Buddha? mert varázsereje van, tehát valami olyan magas erény, a bódhiszattváknak elérhető limited verzióban, az ami neki van. Miért? Egy Buddha csinálhat csak Buddha földet (ami nem romlik el) vagyis egy Buddha nemcsak varázsol, de mindenkit varázsolni végül megtanit, és csak ugy varázsol. Másik világban lehet varázsolni is, Buddha világában nem. Egy nagy (mahaszattva) bodhiszattva arra is képes hogy limited verzioban mindenkit varázsolni tanitson, igazán nagy erény ha leszületve ezt megteszi, mert égböl könnyebb stb.

Van egy szörnyü veszedelem, amit egy Terminator okoz. Szürkésfekete auráju, megöli a Bódhiszattvákat, de rám figyel és nyugtalan, ennek azt kell mondani hogy maximum 20 emberrel ér fel az ereje. Ez a legmagasabb őr, és ha megvéded, akkor kevésbé romlik el a tanitás, de igyis rossz lesz elötte. Ezek a tanitások tehát a nagyjo után szinte automatikusan megölik az embert.

A majomelme az ami megtámadja ezt az egészet a tanitás után, mindenféle kétséges dolgot állit fel vele szemben (ami minimum szólva is baljós), eltorzitja a tanitást és nem létezővé teszi azt, teljesen megváltozik utána a légkör, mindenkinek ráadásul, ahogy nekem is . (Mert lejárt az ideje)

Az ihletettség rögtön elüzi, de az nem tart 1 hétnél tovább (csak beavatásnál, az út első fele tele van velük valojában) és amig az ihletettség tart, egészen a végéig, nem romlik el semmi, mivel folyamatban van valami. A legendás (láthatatlan) varázserő az ami ezt ujra és ujra előhozza, Buddha pedig olyan (erős), hogy mindenkinek megtanitja ezt, de a bodhiszattvák is képesek rá mindig limitált verzioban, ez nem tul távoli jövö tehát. Mert a Buddha nagyon ritka, és olyan emberek jönnek hozzá, akik közel állnak hozzá, akik képesek rátalálni (valojában öregek) stb.

Sziasztok, én még nem vagyok Buddha (tehát), csak közel állok hozzá. Az is lehet hogy a valósághoz viszonyitva 50 évig is tarthat a megváltás (elképzelhető de nem biztos, 26 vagyok) De mindig tudok ilyeneket irni, és van tovább is ezen a sikon. Tehát mondtam hogy amig az nem lesz folyton eltünik (majd) az ihletettség, mintha nem is létezett volna, ezért kell a lotto is. Az egy nagyon nagy baj hogy Buddha korábban mondott olyat h a tökéletes végső megvilágosodából a legkisebb haszon se származik, ez eddig igaz is volt de most vészhelyzet van, mivan ha nem létezik és most sem lesz semmi? Ma már nem lehet koldulásból megélni. bár azt is mondták hogy az válik valora amit mások kivánnak neked, de ilyet kivánni nameg a tökéletes megvilágosodásnak nincs maradéka igy nem hagynak kivánnivalót maguk után (más örök akik megakadályozzák a halut [is) nemtudom már mi lesz

és nagyon de nagyon utálom az egészet (ami most van), jo lenne ha ez megszüne mert megszünhetne

kisfa krisztic (volt a neve is) azért 20 milliárd az mert egy szint tizszer erősebb mint azt megelözö, és az elhivásnál már kétszeres az erő. (van tovább is)

Előzmény: magyarpityu (1587)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.04 0 0 1588

Az alábbit "szendre65" írja az egyik topikban, melyet miután megértettem tetszik és egyetértek vele: 

 

 

".............................................................

Az eredendő Teremtő Értelem általi értelem teremtés sokkal inkább igazolható, mint hogy az értelmet 

az eredendő értelmetlenség mindenféle külső irányítás nélkül, pusztán a kaotikus véletlenek temérdek 

sorával "alkotta" volna."

magyarpityu Creative Commons License 2018.10.03 0 0 1587

Ez tényleg nagyon nagy ajándék! Keressük Isten országát, és ráadásként (mintegy bónusznak az igazán fontos mellett) minden megadatik számunkra! Ha nem így tapasztalod, akkor azt kell Jézus Krisztusnak elmondanod, és abban szükséges világosságot kérned tőle, hiszen vele van vitád, vele kell tisztázd a kértségedet!


Egy másik topicon is feldobtál egy nagyon jó és továbbgondolásra érdemes felvetést (a bűn fogalmával kapcsolatban az ember cselekedeteiről), talán majd ott is megírom, amit erről gondolok (oda nem szívesen írok, mert ott valamiért nem nagyon tud párbeszéd kialakulni). Most csak azért hozom fel, mert ott szerintem ugyanaz van felvetésed a háttérben, mint itt. Ott a bűn fogalmának relativizálása a probléma, hogy Jézus Krisztus szavával szemben az ember mindenkori értékítéletéhez és kulturális, vagy bármiféle hátteréhez kötöd, mi bűn, és mi nem bűn. Ugyanezt látom itt is bajnak, mikor az imádságban az ember áll a középpontban, az ember kérése, kívánsága, amit Isten köteles teljesíteni (mármint emberi elvárás szerint). Nem! Az imádságban Isten áll a középpontban, nem a mi kéréseink, ezért tudunk úgy kérni, hogy megkapjuk azt. Ha meg nem kapjuk meg, akkor nem Istenben van a hiba.


Jézus Krisztus nem szűkíti le, hogy mi ''mindent'' kérhetünk tőle, sőt, bátorít, hogy valóban mindent hozzunk elé, amire szükségünk van, vagy amiről úgy gondoljuk, szükséges nekünk, mert ő tudja, mielőtt kérnénk, mire van valóban szükségünk, és azon felül is bőségesen megad mindent, mint ahogyan azt mi kérni tudnánk! Szóval ez a minden, ez valóban minden, még ha olykor csalódunk is az imádságban, mert előbb-utóbb mégis kiderül, hogy nem Istenben, hanem az elvárásainkban csalódunk, és úgy a legjobb nekünk, hogy Isten akaratát keressük az életünkben.

Előzmény: kari333 (1586)
kari333 Creative Commons License 2018.10.03 0 0 1586

De jó, hogy bármit kérhetsz és megadja neked. Bárcsak így lenne! 😞 

Előzmény: magyarpityu (1585)
magyarpityu Creative Commons License 2018.10.03 0 0 1585

Az ember lelke tehát a vers szerint olyan forrás, amiből hol édes, hol meg keserű fakad, attól függően, ki merít belőle? A hang is, csak olyan kétféle fajta? Az igen, az hol igen, hol meg nem, a nem pedig hol nem, hol pedig igen, attól függően, kinek mondod? Tőled függ embertársam, ki kezében vagy? Jézus Krisztus mást mondott: Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.

Előzmény: kari333 (1584)
kari333 Creative Commons License 2018.10.03 0 0 1584

"lépésről lépésre dönthetek, melyiknek engedek teret"

 

Erről eszembe jut:

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=114931332&t=9036842

Előzmény: Gergely Erzsébet (1583)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.02 0 0 1583

Az egyik topikban olvasom: 

 

 ".......................... szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség,

mértékletesség. .........................  Ezek.. ............, Krisztus erkölcsi képét ábrázolják, ...............

 

 

Emlékszem, hitéletem megindulása előtt ezek a tulajdonságok inkább irritáltak. Ezekre így reagáltam: 

 

"szeretet" -> többnyire zavart, nem igényeltem 

"öröm" -> mit vigyorog, örömködik ez itt  

"béketűrés" -> olyan mint a birka 

"szívesség" -> de nyálas 

"hűség" -> Nincs ennek szeme?! A másik mennyivel szebb, okosabb, különb férjénél, barátjánál. 

"mértékletesség" -> miért játssza meg a fejét 

 

Vonzóvá újjászületésem után váltak. Forradalmi volt a felismerés, hogy ezek Krisztus által bennem 

vannak, én pedig lépésről lépésre dönthetek, melyiknek engedek teret. Az ó emberemnek, vagy azt 

hit által megfeszítve tartva, a bennem élő Krisztusnak, Aki ha megnyilvánulhat, azt nevezi Isten igéje 

a Lélek gyümölcsének. Kegyelem, hogy ma már ennek a gyümölcsnek a megnyilvánulása nem irritál,

viszont ó emberem térnyerése nagy fájdalmat okoz, mely az alábbiakban manifesztálódik: 

 

"......... paráznaság, erkölcstelenség, szexuális bűnök, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés,   civakodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság, irigykedés, részegeskedés, vad 

 mulatozás és ezekhez hasonlók." (Galáciabeliekhez írt levél 5:19-21)

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.02 0 1 1582

Az egyik topikban olvasom: 

 

"............................................................................................................. 

 Jézusnak nem kellett volna meghalnia. Nem volt elrendelve a kereszthalála. ... 

 .............................................................................................................

 

A Bibliában pedig az alábbit: 

 

"Isten már a világ teremtése előtt elrendelte Krisztust, .................................. 

 ....... Sőt, a halálból is feltámasztotta ....................... és dicsőséget adott neki.

 (1 Péter 1:20-21 verseiből)

 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.02 0 0 1581

Habár az univerzum az ember kutatása számára végtelennek tűnik és  egészében megismerhetetlen, 

földünk pedig mindehhez képest oly parányi és sok ember számára jelentéktelen a rajta élő emberi - 

séggel együtt, számomra azonban jelentősége nagy. Ugyanis Isten igéjéből olyan információk birto - 

kában vagyok, melyek arról biztosítanak, hogy ennek az óriási, megismerhetetlen univerzumnak van

alkotója, aki számára földünk fontos szerepet tölt be. Az egyik ilyen információ az alábbi: 

 

"Ezt mondja az ÚR:

 A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya, ................ mindent az én kezem alkotott,

 (Ézsaiás 66:1-2 verseiből)  

 

Számomra ez perdöntő, mert biztos védelem a különböző elméleti áramlatok ellen, melyek folyton

változnak és nem képesek stabil alapot nyújtani. Ugyanakkor nagyszerű, hogy ebből a "védelemből" 

kísérhetem figyelemmel a különböző kutatások eredményeit, melyek az ember kreatív nagyszerűsé - 

géről tesznek bizonyságot. 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.10.01 0 0 1580

Számomra hasznos egymás mellé állítani az alábbi két tanácsot: 

 

"Ne haragudj a gonosztevőkre, ne irigyeld a bűnösöket!                     "Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, 

  Mert nincs jövője a gonosznak, .............................."                       mert a jövendő a béke emberéé."

  (Példabeszédek 24:19-20/a)                                                            (Zsoltár 37:37)   

(Remélem úgy jelenik meg, ahogy kicsinyítve megszerkesztettem. Így fért el egymás mellett.)                  

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.09.30 0 0 1579

Az egyik topikban olvastam az alábbi mondatot, mely frappáns, ugyanakkor iránymutatás is lehet 

azoknak, akik azt felismerik. Csupán a "Vicces" szó helyett a "Tragédia" kifejezést használtam volna. 

 

"................................................................................................................................. 

 Vicces lett volna ha Mózes a pusztai vándorlás alatt azzal foglalkozott volna, hogy mi történik 

 Egyiptomban. ............................................................................................................." 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.09.27 0 0 1578

"Köszönöm, ................................................." 

 


Örömmel. 

Előzmény: fügeíz (1577)
fügeíz Creative Commons License 2018.09.26 0 0 1577

Kedves Erzsébet, alig hiszek a szememnek... hogy kérdeztem az Úrtól jó ideje dolgokat, ma este is... és hogy pont itt, pont itt a válasz... nem mesélem el, hogy ez a három vers mit jelent az életemben, de hidd el, nem keveset, olykor mindent... és nem jutott eszembe, pedig ismét ez az a válasz, amire szükségem volt:)

Köszönöm, hogy nem nyugodtál, míg le nem írtad:)

Előzmény: Gergely Erzsébet (1576)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.09.26 0 0 1576

"Viszont Krisztus követését tanulva a "nyomorúság idején" olyan forrást ismerek meg, mely Isten 

 bennem élő Krisztusában van. Ezért az erő kimeríthetetlen, .................................................."  

 

Miután elküldtem az alábbi hsz.-ot, újból és újból az alábbi jól ismert igeszakasz lüktet szívemben, amit tapasztalataim szintén igazolnak. Úgy érzem nem tudnék elaludni, míg meg nem osztom itt:

 

"Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében.  

 Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső. 

 Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon." (Zsoltár 84:6-8)

Előzmény: Gergely Erzsébet (1575)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.09.26 0 1 1575

Evidens az alábbi megállapítás: 

 

"Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd." (Példabeszédek 24:10) 

 

ugyanis az ember "nyomorúság idején" nem erőtől duzzadó, hanem erőtlen. Ilyen időszak lehet 

betegség, nélkülözés, mellőzöttség, céltévesztés, tetteink következménye, amiket Isten bűnnek 

tulajdonít, stb.. Ám ezen időszakban képesek vagyunk olyan tartalékot mozgósítani, amiről nem 

is gondoltuk, hogy bennünk van.

 

Hitem szerint ezeket Isten kódolta belénk, melyek segítik az emberiséget krízisek túlélésében. 

Mégis, ezen tartalékok végesek, nem mindenki képes alkalmas időben mozgósítani, ha pedig igen, 

akkor a sikert sok esetben magának tulajdonítja, magát dicsőíti vele.  

 

Viszont Krisztus követését tanulva a "nyomorúság idején" olyan forrást ismerek meg, mely Isten 

bennem élő Krisztusában van. Ezért az erő kimeríthetetlen, nem magamnak tulajdonítom, és az  

Atyát dicsőítem vele.  

 

Néhány erre vonatkozó biztatás Isten igéjéből: 

 

"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.

 (Zsoltár 50:15)  

"De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, ................................................................" 

 (Ézsaiás 40:31/a) 

"Ó, URam, én erőm és mentsváram, menedékem a nyomorúság idején!

 (Jeremiás 16:19) 

 

Egy pedig a hűtlenek (hitetlenek) bizakodásáról: 

 

"Mint a rossz fog és a tántorgó láb, olyan lesz a hűtlenek bizakodása a nyomorúság idején.

 (Példabeszédek 25:19) 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.09.23 0 0 1574

"A hazaszeretetről eszembe fénylik az UNIVERZUM !

 

 

:)

Előzmény: polária (1573)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!