Keresés

Részletes keresés

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.13 0 0 1532

Köszönöm. 

 

Előzmény: magyarpityu (1531)
magyarpityu Creative Commons License 2018.07.12 0 0 1531

Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek. (Példabeszédek 22,9)

 

Valóban nem arra hív Atyánk, hogy méricskéljük, a bajba jutott miért került oda, ahol van, és nem arra buzdít, hogy ítélkezzünk egymás felett, csak ennyi, ha észreveszed a szükséget szenvedőt, és tudsz, adjál a rászorulónak. Nem mellesleg, az ilyen életszemlélet áldássá válik Isten ígérete szerint. Egyszerűbb adni, mint azt latolgatni, megérdemli-e a rászoruló. Mi is annyi mindent kaptunk már érdemtelenül!

Előzmény: polária (1527)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.12 0 0 1530

"Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve."

 (Példabeszédek 19:3)  

 

 Úgy emlékszem itt is megosztottam néhány találkozásom olyan emberekkel, akik

messze voltak azon szándéktól, hogy megismerjék Istent, de nehézségek idején

ellen fordulva vádolták Őt, hogyan engedheti meg ezeket? A fönt idézett mondat

választ ad arra, kik viselkednek így. Akiknek bolondságuktól félrevezetett szíve van.

polária Creative Commons License 2018.07.11 0 0 1529

Ez egészen biztos ? :))

Előzmény: Gergely Erzsébet (1528)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.11 0 0 1528

Elolvastam. 

 

Előzmény: polária (1527)
polária Creative Commons License 2018.07.11 0 0 1527

Komoly hiányosságot észlelek a szentkönyvek és szentemberek jótanácsi kinálatában  :

Nem határozzák szét a szegény a lump és a pazarlo fogalmakat ami pedig az eszes józan segedelem előfeltétele ám !

Előzmény: Gergely Erzsébet (1525)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.11 0 0 1526

"Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és a gyors lábú félreléphet.

 (Példabeszédek 19:2) 


Több, kudarcban végződő utam köszönhetem az ismeret hiányának, melynek következménye 

a befektetett energiák céltévesztése is. Fájdalmas, hogy ezt nem csak én, hanem a környeze - 

temben élők is megszenvedték. Szeretném, ha ennek felismerése nem megbénítana, hanem 

változtatásra sarkalna. Öröm, hogy még úton vagyok, és változhatom. Útmutatást Isten igéje 

ad, mely a legfontosabb ismeretszerzésre hívja fel figyelmem: 

 

"A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség."

 (Példabeszédek 9:10)  


A Szent Isten végzése, hogy teremtményei valódi bölcsességhez és eszességhez az által jutnak, 

ha egyre jobban megismerik Őt. Ezen az úton kívánok tovább haladni, mely megvéd a hiábavaló 

igyekezettől és a félrelépéstől. Ha mégis megtörténik, segít a felismerésben, annak korrigálásában.

 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.10 0 0 1525

"Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol."  

(Példabeszédek 18:23) 

 

Számtalanszor ismétlődő szituáció. Könyörögve szól a szegény, de a gazdag reakciója kemény. 

És nem csak az anyagilag gazdagokra jellemző ez a mentalitás. Sok terület van, ahol valaki va -

lamiben gazdag lehet. El akarom kerülni ezt a csapdát, ezért Istentől tanulok, aki bár a minden -

ség alkotója és ura, ugyanakkor: 

 

".... nem veti meg és nem utálja meg a szegény nyomorúságát;

és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja."

(Zsoltár 22:25)  

 

Dávid király tapasztalata: 

"Tudom, hogy az ÚR felkarolja a szegények ügyét, a nyomorultaknak jogát."

(Zsoltár 140:13) 

Dániel az alábbit tanácsolja Babilónia királyának Nabukodonozornak: 

"......................................................... vétkeidtől igazság által szabadulj

és a te hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. ..................

(Dániel 4:24) 

 

A hamisságból, keménységből van szabadulás.

Mégpedig a szegényekhez való irgalmasság által.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.09 0 0 1524

Felüdítenek az alábbi mondat által kiváltott emlékképek: 


"Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát."

 (Példabeszédek 18:22) 


Olyan házastársak jutnak eszembe, kiknek életén az Úr jóakarata egyértelműen látszik.

Van, hogy elég csak rájuk nézni és ízelítőt kapok a "kincsből". Szövetségesei egymásnak, 

amit szavaik, gesztusaik csak még mélyebben tükröznek. Kapcsolatukat az évek múlásával

egyre erősödő kohézió tartja össze. Jó, hogy ismerhetek ilyen házasságokat.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.08 0 0 1523

Ismét a vetés, aratás törvényszerűségére hívják fel figyelmem a mára ajánlott igeszakasz

utolsó versei:


"Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem,

 azzal kell jóllaknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak 

 a gyümölcsét eszi." (Példabeszédek 18:20 - 21) 

 

Félelmetes volt a felismerés, hogy amit gondolok, mondok és teszek, annak következménye, 

gyümölcstermése, aratása van. Van amikor egyértelmű az összefüggés, de van, hogy oly sok 

idő telik a kettő között, hogy a jelen fájdalmas eseményeiben nem ismerem fel a régi tetteim

törvényszerű keserű gyümölcsét. Ilyenkor nem magamat, hanem a körülményt, vagy mást 

hibáztatok.  

 

A világosság közege szükséges az összefüggések meglátásához, továbbá Isten szabadító kegyel - 

me a gyógyulás folyamatához. Tapasztalatom, hogy e két nevelőeszköz (szembesítés-szabadítás) 

kéz a kézben járnak. Isten soha nem hagy magamra a bűn fel és beismerésekor, hanem azonnal

kegyelmét ragyogtatja fel számomra. Ha nem így volna, már nem élnék a bűn súlyossága miatt. 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.04 0 0 1522

:) 

Előzmény: magyarpityu (1521)
magyarpityu Creative Commons License 2018.07.04 0 0 1521

Számomra minden Isten áldásáról üzen felém, aki megáldja azt a munkát, amivel megbízza az övéit.

 

Olyan jó ilyeneket olvasni, megélni! Az ilyen gondolatok, szemléletmódok, és megtapasztalások miatt szeretek fórumozni! Köszönet érte és érted, dicsőség Istennek!

Előzmény: Gergely Erzsébet (1520)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.04 0 0 1520

"...................... Védőfelszerelést, vegyszereket vásároltam és akcióba léptem. ..............

 

Emlékszem hazatérésemkor  mennyi bátorító üzenete volt számomra az alábbi igeversnek. 

Istentő rám bízott feladatként fogadtam az ajándékba kapott otthont és a kertészkedést: 

 

"Az ország haszna pedig mindenekfelett a földmívelést kedvelő király." (Prédikátor 5:9)  

 

Arra gondoltam, valószínű nem csak a király esetében és országos szinten van ez így. 

 

Jelenleg három színfoltja van a kertnek, ami különösen szembetűnő. Ha lenne megfelelő

eszközöm és szeretnék fotózni, biztosan megosztanám képekben is. 


Az egyik a gyümölcstől roskadozó fekete szeder lugas, amely már kezd színesedni. Élmény 

bejönni alatta a kaputól. Virágzáskor is gyönyörű volt, de a mostani látvány fölülmúlja azt. 

 

A másik a virágzó patisszontövek. Hatalmas levelek között virítanak a sárga tölcséres virágok, 

a levelek takarásában megbújva pedig a fehér, zsenge patisszonok. Szívesen fogyasztjuk csak 

úgy natúrban is. 


A harmadik a babkordonok. Igen hatékonynak bizonyult a permetezés. A levelek üde zöldek,

a piros és fehér virágözönön pedig szolgalmas méhecskék döngicsélnek. 

 

Miközben ezt írom, kinézve az ablakon zöld fák és tuják nyugtatják a szemem. Számomra

minden Isten áldásáról üzen felém, aki megáldja azt a munkát, amivel megbízza az övéit. 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1514)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.02 0 0 1519

"Erős torony az ÚR neve, oda fut az igaz, és védelmet talál.

 (Példabeszédek 18:10) 

 

E föntebbi ige abban erősít meg, hogy bizony az Úr Krisztusban megigazult, és így igazzá 

tett ember életében is jönnek nehézségek, amikor segítségre, védelemre van szüksége. 

Tudja, ezek lehetőségek, hogy újból és újból megtapasztalja az Úr segítő erejét, védelmét. 

Hálás vagyok, hogy azok közé tartozhatom, akinek számtalan tapasztalata van erről. 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.06.29 0 0 1518

Számomra oly kedves az alábbi mondat, mert mindig emlékeztet arra, 

mivel tudok mennyei Atyámnak kedvében járni, Neki örömet szerezni: 

 

"Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.

(Zsoltár 147:11)  

 

Habár a jelen korszakban Isten szeretete árad Krisztus által minden ember felé, 

de ez személyes tapasztalattá kizárólag a Benne való bizalom által lesz a miénk.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.06.26 0 0 1517

:) 

Előzmény: polária (1516)
polária Creative Commons License 2018.06.26 0 0 1516

Jó idő ha CSAPADÉKOS ! nem a Rózsadombon sétálgató bárónő érdeke határozza meg milyen az idő minősitése ha nem kell esernyőt vinnie akkor szép :)))hanem az élő természet szükséglete !

Előzmény: Gergely Erzsébet (1510)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.06.25 -1 1 1515

Említést érdemel még két gyümölcs, amik messze meghaladták a hozzájuk fűzött reményeket. 

A málna és a fekete szeder. Az első már leértett, amiből olyan bőséges termés lett, hogy sokak 

megízlelhették.  A málna ezen a vidéken nem nagyon jellemző. A fekete szeder még kevésbé. 

Pedig élettani hatása meghaladja a málnáét. Ezután fog érni, de termése hasonlóan bőségesnek 

ígérkezik. Remélem ebből is jut sokaknak!  

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1514)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.06.25 -1 1 1514

"Bármennyire is nehéz tudomásul venni, a barackfák virágai bizony elfagytak. 

............................................................................................................

 

Április közepén valóban úgy tűnt, minden barackfa virág elfagyott. Meglepődtem, mikor 

előtűntek a levelek között a sárguló gyümölcsök. Igaz, közel nem volt annyi mint tavaly, 

de kóstolásra, fagyasztóba tételre néhány zacskóval mégis termett, ami a napfény színét,

ízét fogja felidézni téli napok. 

 

Ötödik éve vagyok itthon, de ez évig vegyszerrel nem permeteztem. Lányomnak is sze - 

rettem volna vegyszermentes gyümölcsöket, zöldségeket adni, ha Angliából haza jön. 

Idén viszont olyan helyzet állt elő, hogy bármennyire nem akartam, meg kellett tennem. 

A cseresznye, nektarin, szilva, ribizli és bab tetvesek lettek. A meggyet, naspolyát, fügét,

zöldségeket ez ideig nem támadta meg semmi. Védőfelszerelést, vegyszereket vásárol - 

tam és akcióba léptem. Most pedig megnyugtató látni a növények regenerálódását. Mivel 

egyenlőre van vitalitás, erőnlét, nem okoz nehézséget a kertészkedéssel együtt járó feladat. 

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1484)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.06.25 0 0 1513

Mihalik Angelika egy újabb sorozatot fordít le R. C. Sproul testvér 12 részes igeszolgálatából. 

Jelenleg a 9. - nél tart, amit ide is bemásolok. Az adott helyen a többit is meglehet hallgatni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rlAQIb7E0fo 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.06.24 0 1 1512

Komoly, és tapasztalataim által megerősített üzenete van az alábbi mondatnak, mely ismét 

látóterembe került: 


"Az értelmes ember előtt ott van a bölcsesség, de az ostoba szeme a föld végén kalandozik."

(Példabeszédek 17:24) 

 

Többször, több területen felismertem már Isten azon módszerét, hogy a megoldás a közelben, 

az épp kéznél lévő dolgokban van. Lehet, régen ez magától értetődő volt, de manapság, mikor 

a technika jóvoltából idő és távolság pillanatok alatt áthidalható, elkerülheti figyelmünket ez. 

Így túlbonyolítjuk, vagy elérhetetlenné tesszük az előttünk lévő "bölcsességet", a megoldást. 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.05.16 0 0 1511

Ismét szembesített az ige a szívem csalárdságával:  


"Egyszer így szólt Saul Dávidhoz: Nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat, 

 Mérabot, csak légy az én vitézem, és harcold az ÚR harcait! Mert így gondolkozott 

 Saul: ne én pusztítsam el, hanem a filiszteusok." (1 Sámuel 18:17)  

 

Időnként magamban is felismerek hasonló kettősséget. Miközben imádságban Isten 

szentséges jelenlétében hordozok embereket, felidéződnek sérelmek, mulasztások, 

egyebek, és indulataim oly könnyen elvinnének hasonló irányba mint Sault. Ébernek 

kell lennem, hogy ezeknek ne adjak teret. Segítségemre van ebben a Szent Szellem is, 

aki, ha őszintén akarom, visszatereli indulataim a megbocsátás és az irgalom medrébe.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.05.10 0 0 1510

"...................................................................................................Többször

 előfordul, hogy a környező településeken van eső, de itt csak a felhőkből kapunk."  

 

Ritka esemény.

Esik az eső! 

És ez az illat!

Előzmény: Gergely Erzsébet (1490)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.05.10 0 1 1509

Tapasztalatból ismerem, milyen rombolásokat képesek végezni az ember lelkében az indulatok. 

Ha gyökeret tudnak ereszteni akkor növekednek és átveszik az uralmat az ember élete felett. 

Sok fajtája van, de mechanizmusa mindegyikre jellemző. Kárt okoz és fertőz. Táptalajjá akkor 

válik számukra a szív, ha az Isten kegyelmétől elhajlik. Hasznos tanács a Zsidó 12:15 verse: 

 

"Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere  

 felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.


Ellenszere a kegyelemben való megállás és a szelíd szív. Erről a Példabeszédek 14:30 verse ír:  

 

"A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat."


 A szelídséget pedig drága Uramtól tanulhatom a Máté 11:29 versének útmutatását követve: 

 

"Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos

 szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek."  

 

Foglalkoztam lovakkal és tudom, a feltétele annak, hogy hasznosak és taníthatók legyenek, az 

az igába fogás. Amikor pedig megismeri az állat annak hatékonyságát, már nem rugódozik ellene, 

hanem készségesen hajtja fejét a hámba.

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.05.02 0 0 1508

Emberekkel beszélgetve tapasztalom, mennyire különböző dolgok tudnak keserűséget,

vagy örömet okozni. Van, hogy a másik érzését becsmérlik, és indulatosan fakadnak ki:

- Hogy lehet ennek örülni?! 

vagy: 

- Mit keseregsz ezen, hisz semmiség az egész?! 

 

De az érzését befolyásolni nem tudják. A keserűség megmarad, az öröm sem változik.

A Példabeszédek 14:10 versének is ez az üzenete: 

"A szív ismeri a maga keserűségét, és örömébe sem avatkozhat idegen.

 

Egyvalakinek van hatalma beavatkozni a szív indulataiba. Ez pedig az Isten. Ő képes a

keserűségre gyógyírt adni, és az örömet olyan mederbe terelni, ahol olyan víz folyik,

melynek Ő a forrása. Sok igevers tanúskodik erről. Többek között a Zsoltár 7:10/b is:

"...................................: mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket.

 

Áldott lehetőség naponta, önként, szabad akaratból annak az Istennek uralma alá helyezni 

szívem vizsgálatra, akinek kizárólagos joga van hozzá.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.30 0 0 1507

""......... Ha pedig majd itt is vízkorlátozások lépnek fel, akkor le kell mondani a szép kert 

  örömeiről. Jóbhoz hasonlóan fogom mondani:

 

"Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!""               (Jób 1:21) 

 

 

Időközben rájöttem, nem a fönti jóbi idézetet kellett volna ide írnom. Nem releváns. 

Bár Jób azt gondolja, Isten volt az aki megfosztotta őt mindenétől, de a Sátán volt az,

aki ezt tette. Bölcsebb, egy másik jóbi idézetet mondani veszteségeknél: 

 

 

"............... Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. ...............

 (Jób 2:10)

Előzmény: Gergely Erzsébet (1490)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.29 0 0 1506

Öröm számomra, hogy egyenlőre még kicsi falumban időről időre felzenghet az örök evangélium: 

 

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,

 hanem örök élete legyen." (János 3 :16) 


A mai igeszolgálat utolsó verse pedig olyan perspektívát mutat Isten megváltottai számára, ami 

értelmet ad e földi létnek. Hisz itt formálódunk át az Úr hasonlóságára dicsőségről dicsőségre: 

 

"Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, 

 ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre." (2 Kor. 3 :18) 

 

De ez a dicsőség kizárólag Isten és az övéi számára az. A világ közömbösen, vagy gyűlölettel 

szemléli ezt a dicsőséges átformálódást úgy, mint az Úr Krisztus megváltói tettét, ahol az Atya

neve dicsőült meg: 

 

"Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből: Meg is dicsőítettem, és újra     megdicsőítem." (János 12:28)

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.27 0 0 1505

Keserű tapasztalatok ismertették meg velem a Példabeszédek 14:2 versében

rejlő örök igazságot. Néhány fordítás: 


"A ki igazságában jár, fél az Urat, de aki perverz az ő útjain, gyűlöli Őt.


"Aki egyenes úton jár, féli az Urat, de aki letéved útjairól, az megveti őt.


"A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az ő utaiban, megutálja őt."  


Nagy változás következik be az ember személyiségben, ha letér az egyenes

útról. Ez nem csak a hívő ember életére igaz. Emlékszem hitetlen életem visz -

szásságaira. Ha hazugság, lopás, vagy más bűnöknek engedtem, milyen torzu -

lás következett be jellememben. Gyűlöltem magam és azokat is, akik szembe -

sítettek ezekkel. 


Másként jelentkezik mindez, ha hívőként vesz erőt a bűn. Ilyenkor Istennel

fordul szembe az ember, és a gyűlölet, megvetés, utálat az Úr ellen irányulhat,

mely állapotot kizárólag a bűn felismerése, beismerése és megvallása oldja fel. 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.26 0 0 1504

Fájdalom hasít szívembe, ugyanakkor mély hódolat, miközben a Lukács 22. fejezetében 

Jézus elfogása utáni eseményeket olvasom. Drága személye sokféle indulatot vált ki az 

emberekből . Tagadás, hazugság, bántalmazás, gúny. Gyilkos indulatok feszülnek szembe 

a szelíd méltósággal.  

 

Az uraknak Ura és királyoknak Királya állt véresen, csendesen vádolói előtt. Mivel bizonyos 

volt abban, hogy Ő király, épp azért tudta méltósággal viselni mindezt. Tudta honnan jött és 

hova megy. 

 

Nagy tanulság ez számomra. Bár egyenlőre béke és biztonság vesz körül, de Isten a tudója,

mikor fordul meg ez az élethelyzet, és támadások, gúnyolódások között tehetek bizonyságot 

hitem valódiságáról. 

 

Isten igéje a forrás, melyből a bizonyosságnak békessége táplálkozik. Tudom, Ő készít fel hű - 

ségre, bátor hitvallásra a nehéz körülmények között is. Sőt! Épp ekkor ragyog fel teljes szép - 

ségében az Istennel való személyes kapcsolat hitelessége, hasonlóan az Úr Jézus Krisztushoz. 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.24 0 0 1503

Véleményem szerint is annyira színvonalas és szuggesztív a videósorozat, 

hogy egy párszor előre fogom hozni. Ezzel is tisztelegve alkotója munkája előtt.

 

http://divinity.szabadosadam.hu/?p=20265#more-20265 

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1500)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!