Keresés

Részletes keresés

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.08.10 0 0 1542

"Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja."

 (Példabeszédek 21:1) 

 

E földi létre vonatkozó igazságot vélek felismerni a föntebbi mondatban. 

 
Nagy felelősséggel jár a földi hatalom, de Istenben bízó emberként megnyugtató tudni, hogy fölöttük 

egy még nagyobb Úr uralkodik. A Biblia alapján olyan emberek ők, akiket Isten felhasznál terve meg -

valósításában.

 

Van, hogy ítélet eszközei. Van, hogy egy távlati munkában kapnak részfeladatot. Van, hogy a jólét,

biztonság fenntartásában van szerepük. Mivel Isten szuverén, ezt megteheti, ugyanakkor nem hagy - 

ja figyelmen kívül, ha egy uralkodónak az események sodrában szíve meglágyul (2 Kir. 22:19), 

mely megváltoztathatja az események alakulását. 

 

Azon hívőknek pedig, akikre nincs ilyen nagy volumenű felelősség bízva, feladatuk az, hogy imádkoz - 

zanak a vezetőkért, függetlenül attól, milyen a politikája a regnáló hatalomnak (1 Timótheus 2:1-3). 

Hiszen ez alapfeltétele a csendes, nyugodt életnek, mely így istenfélelemmel és tisztességgel teljes.

 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.08.10 0 0 1541

"Isten kegyelméből a mai napom és áldottan indult, és folytatódik.

 

Javítás: 

 

Isten kegyelméből a mai napom is áldottan indult és folytatódik. 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1540)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.08.10 0 0 1540

Isten kegyelméből a mai napom és áldottan indult, és folytatódik. 


Hajnalban locsoltam,

majd paprikát, paradicsomot, hagymát, patisszont szedtem, amiből lecsót készítettem,

most az árnyas teraszon fejtem a sok színben pompázó babot,

miközben a kertből szedett nektarint és fekete szedret eszem. 

 

Minden okom megvan a hálaadásra. 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.08.08 0 0 1539

Az egyik topikban olvasom: 


"Személyesen imádkozni, de hogyan?


Mivel Isten kegyelméből vannak tapasztalataim, jólesik néhányat itt és most megosztani. 

 

Áldott felismerés, mely az idő haladtával egyre gazdagodik, mélyül, hogy a bennem lévő új, 

krisztusi életnek az a természete, hogy a "belső szobában" (Máté 6:6) folyamatosan (éjjel és

nappal) kapcsolatban van, beszélget az Atyával. Tevékenységeim között, vagy ha épp alszom.

Ezért tanácsolhatja Pál apostol, hogy "szüntelen imádkozzak" (1 Thess. 5:17). Mert amikor

esetleg "nem tudom mit és hogyan mondjak, akkor a Szentlélek teszi ezt bennem, ki sem fe -

jezhető szavakkal" (Róma 8:26). Habár az Úr Krisztus gyakorlatát követve én is rendszeresen 

"megyek a hegyre imádkozni" (Máté 14:23), amely többnyire az otthonomban van, de dicső -

ségesen szent, hogy bármikor tudatosan beléphetek a "belső szobába", és egész valóm szink -

ronban lehet a Szentlélekkel. 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.08.05 0 0 1538

Köszönjük a megosztott linket. 

Előzmény: ferrreee (1537)
ferrreee Creative Commons License 2018.08.05 0 0 1537

ide is berakom, ez most nagyon jól esett nekem, hogy rátaláltam. egy református előadás az ökumené hamisságáról:

https://youtu.be/Yj-GyCzcTds

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.08.04 0 0 1536

Komoly figyelmeztetés az egyik mára ajánlott emlékeztető 

ige, melynek útmutatását maradéktalanul követni akarom: 

 

 

"Tanácsadás erősíti meg a terveket, és irányítás kell a hadviseléshez.

 (Példabeszédek 20:18) 

 

 

Tanulva Krisztus követését folyamatosan ismerem fel, hadviselésben 

állok. Van, hogy erre fájdalmas vereségek figyelmeztetnek. Világos 

lett számomra, az ellenség tőlem "fényévekkel" erősebb és okosabb.  

 

 

De azt is tapasztalom, mennyei Atyám folyamatosan azon munkálkodik, 

hogy megóvjon a totális vereségtől. Hisz minden rendelkezésemre áll, 

melyek ebben segítenek. Tanácsadása, irányítása, szellemi fegyverek. 

Megtanít ezek használatára, győzelemre segítő hatékonyságukat pedig

hadviselés közben ismerem meg.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.08.03 0 0 1535

"Ez a nagy meleg nem kedvez a fekete szedernek sem. .................................................."

 

 

Általában a kertészkedéssel kapcsolatos eredményeim és kudarcaim megosztom személyes 

beszélgetés keretében, vagy virtuálisan. De vannak akik ezekről nem szívesen beszélnek. Ha 

kérdezem az eredményesség okát, semmi konkrétumot nem mondanak. 

 

A napokban is ezzel szembesültem, mikor a piacon fekete szeder termesztőktől érdeklődtem.

 

Csupán egy valaki volt, aki őszintén beszélt arról, miért marad gyümölcse egészséges ebben 

a hőségben. 


Azt tudtam, hogy szereti a vizet, ezért hajnalonta jól belocsoltam. Az viszont új információ, 

hogy ilyen időjárási körülmények között ez kevés. Az ő szedertövei hőségben egész nap szinte 

"vízben állnak". Ezt a növényt nem lehet túllocsolni. 

 

Azóta én is így teszek, és már látom a módszer jótékony hatását. Bár a szemek itt - ott sérültek,

de van ami beérik és nem a teljes termést kell komposztálni. Ismét tanultam valami hasznosat! 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1534)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.08.01 0 0 1534

"................................................................................................................................ 

 Jelenleg három színfoltja van a kertnek, ........................................................................ 

 Az egyik a gyümölcstől roskadozó fekete szeder lugas, amely már kezd színesedni. ............

 

 

Ez a nagy meleg nem kedvez a fekete szedernek sem. A lugason fönn és oldalt fürtökben lóg 

a majdnem érett gyümölcs, de érése megállt és elkezdett fonnyadni, sárgulni. Szinte "megsül" 

a hőségben. Rossz látni az időjárás okozta veszteséget, viszont tudom komposztálni, és ilyen 

formában segíti jövőre a növények fejlődését. Hálaadással elfogadom, hogy most így jártam

és reménykedem, ha Isten éltet jövőre beérik és élvezni fogjuk jótékony élettani hatásait.

Előzmény: Gergely Erzsébet (1520)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.28 0 0 1533

 

Bekukkantottam az "Isten létezésének bizonyítékai?" c. topikba is, és a kérdő mondatra mint 

vulkánból a láva törtek fel legfrissebb tapasztalataim, melyek számomra itt és most Isten léte - 

zését bizonyítják. A számtalanból az alábbit osztom meg: 


Nehezen viselem a kövér emberek közelségét, ennek ellenére az imént jó hangulatú, áldott órákat 

tölthettem együtt egy ilyen fiatallal. Előtte mennyei Atyám segítségét kértem, hogy hit által háttér - 

be (halálba) tudjam hagyni ellenszenvem és az Ő bennem is jelen lévő szeretetének engedjek teret. 

 

Dohányos és más szenvedélyek rabjai közelségében is hasonló a helyzet. Ó emberem agresszív

reakciójának hit általi halálban tartása, és a bennem lévő új, krisztusi élet megnyilvánulása. Ilyen 

élethelyzetek azok, melyek perdöntően bizonyítják Isten feltámadott Életének halált legyőző erejét.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.13 0 0 1532

Köszönöm. 

 

Előzmény: magyarpityu (1531)
magyarpityu Creative Commons License 2018.07.12 0 0 1531

Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek. (Példabeszédek 22,9)

 

Valóban nem arra hív Atyánk, hogy méricskéljük, a bajba jutott miért került oda, ahol van, és nem arra buzdít, hogy ítélkezzünk egymás felett, csak ennyi, ha észreveszed a szükséget szenvedőt, és tudsz, adjál a rászorulónak. Nem mellesleg, az ilyen életszemlélet áldássá válik Isten ígérete szerint. Egyszerűbb adni, mint azt latolgatni, megérdemli-e a rászoruló. Mi is annyi mindent kaptunk már érdemtelenül!

Előzmény: polária (1527)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.12 0 0 1530

"Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve."

 (Példabeszédek 19:3)  

 

 Úgy emlékszem itt is megosztottam néhány találkozásom olyan emberekkel, akik

messze voltak azon szándéktól, hogy megismerjék Istent, de nehézségek idején

ellen fordulva vádolták Őt, hogyan engedheti meg ezeket? A fönt idézett mondat

választ ad arra, kik viselkednek így. Akiknek bolondságuktól félrevezetett szíve van.

polária Creative Commons License 2018.07.11 0 0 1529

Ez egészen biztos ? :))

Előzmény: Gergely Erzsébet (1528)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.11 0 0 1528

Elolvastam. 

 

Előzmény: polária (1527)
polária Creative Commons License 2018.07.11 0 0 1527

Komoly hiányosságot észlelek a szentkönyvek és szentemberek jótanácsi kinálatában  :

Nem határozzák szét a szegény a lump és a pazarlo fogalmakat ami pedig az eszes józan segedelem előfeltétele ám !

Előzmény: Gergely Erzsébet (1525)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.11 0 0 1526

"Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és a gyors lábú félreléphet.

 (Példabeszédek 19:2) 


Több, kudarcban végződő utam köszönhetem az ismeret hiányának, melynek következménye 

a befektetett energiák céltévesztése is. Fájdalmas, hogy ezt nem csak én, hanem a környeze - 

temben élők is megszenvedték. Szeretném, ha ennek felismerése nem megbénítana, hanem 

változtatásra sarkalna. Öröm, hogy még úton vagyok, és változhatom. Útmutatást Isten igéje 

ad, mely a legfontosabb ismeretszerzésre hívja fel figyelmem: 

 

"A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség."

 (Példabeszédek 9:10)  


A Szent Isten végzése, hogy teremtményei valódi bölcsességhez és eszességhez az által jutnak, 

ha egyre jobban megismerik Őt. Ezen az úton kívánok tovább haladni, mely megvéd a hiábavaló 

igyekezettől és a félrelépéstől. Ha mégis megtörténik, segít a felismerésben, annak korrigálásában.

 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.10 0 0 1525

"Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol."  

(Példabeszédek 18:23) 

 

Számtalanszor ismétlődő szituáció. Könyörögve szól a szegény, de a gazdag reakciója kemény. 

És nem csak az anyagilag gazdagokra jellemző ez a mentalitás. Sok terület van, ahol valaki va -

lamiben gazdag lehet. El akarom kerülni ezt a csapdát, ezért Istentől tanulok, aki bár a minden -

ség alkotója és ura, ugyanakkor: 

 

".... nem veti meg és nem utálja meg a szegény nyomorúságát;

és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja."

(Zsoltár 22:25)  

 

Dávid király tapasztalata: 

"Tudom, hogy az ÚR felkarolja a szegények ügyét, a nyomorultaknak jogát."

(Zsoltár 140:13) 

Dániel az alábbit tanácsolja Babilónia királyának Nabukodonozornak: 

"......................................................... vétkeidtől igazság által szabadulj

és a te hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. ..................

(Dániel 4:24) 

 

A hamisságból, keménységből van szabadulás.

Mégpedig a szegényekhez való irgalmasság által.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.09 0 0 1524

Felüdítenek az alábbi mondat által kiváltott emlékképek: 


"Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát."

 (Példabeszédek 18:22) 


Olyan házastársak jutnak eszembe, kiknek életén az Úr jóakarata egyértelműen látszik.

Van, hogy elég csak rájuk nézni és ízelítőt kapok a "kincsből". Szövetségesei egymásnak, 

amit szavaik, gesztusaik csak még mélyebben tükröznek. Kapcsolatukat az évek múlásával

egyre erősödő kohézió tartja össze. Jó, hogy ismerhetek ilyen házasságokat.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.08 0 0 1523

Ismét a vetés, aratás törvényszerűségére hívják fel figyelmem a mára ajánlott igeszakasz

utolsó versei:


"Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem,

 azzal kell jóllaknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak 

 a gyümölcsét eszi." (Példabeszédek 18:20 - 21) 

 

Félelmetes volt a felismerés, hogy amit gondolok, mondok és teszek, annak következménye, 

gyümölcstermése, aratása van. Van amikor egyértelmű az összefüggés, de van, hogy oly sok 

idő telik a kettő között, hogy a jelen fájdalmas eseményeiben nem ismerem fel a régi tetteim

törvényszerű keserű gyümölcsét. Ilyenkor nem magamat, hanem a körülményt, vagy mást 

hibáztatok.  

 

A világosság közege szükséges az összefüggések meglátásához, továbbá Isten szabadító kegyel - 

me a gyógyulás folyamatához. Tapasztalatom, hogy e két nevelőeszköz (szembesítés-szabadítás) 

kéz a kézben járnak. Isten soha nem hagy magamra a bűn fel és beismerésekor, hanem azonnal

kegyelmét ragyogtatja fel számomra. Ha nem így volna, már nem élnék a bűn súlyossága miatt. 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.04 0 0 1522

:) 

Előzmény: magyarpityu (1521)
magyarpityu Creative Commons License 2018.07.04 0 0 1521

Számomra minden Isten áldásáról üzen felém, aki megáldja azt a munkát, amivel megbízza az övéit.

 

Olyan jó ilyeneket olvasni, megélni! Az ilyen gondolatok, szemléletmódok, és megtapasztalások miatt szeretek fórumozni! Köszönet érte és érted, dicsőség Istennek!

Előzmény: Gergely Erzsébet (1520)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.04 0 0 1520

"...................... Védőfelszerelést, vegyszereket vásároltam és akcióba léptem. ..............

 

Emlékszem hazatérésemkor  mennyi bátorító üzenete volt számomra az alábbi igeversnek. 

Istentő rám bízott feladatként fogadtam az ajándékba kapott otthont és a kertészkedést: 

 

"Az ország haszna pedig mindenekfelett a földmívelést kedvelő király." (Prédikátor 5:9)  

 

Arra gondoltam, valószínű nem csak a király esetében és országos szinten van ez így. 

 

Jelenleg három színfoltja van a kertnek, ami különösen szembetűnő. Ha lenne megfelelő

eszközöm és szeretnék fotózni, biztosan megosztanám képekben is. 


Az egyik a gyümölcstől roskadozó fekete szeder lugas, amely már kezd színesedni. Élmény 

bejönni alatta a kaputól. Virágzáskor is gyönyörű volt, de a mostani látvány fölülmúlja azt. 

 

A másik a virágzó patisszontövek. Hatalmas levelek között virítanak a sárga tölcséres virágok, 

a levelek takarásában megbújva pedig a fehér, zsenge patisszonok. Szívesen fogyasztjuk csak 

úgy natúrban is. 


A harmadik a babkordonok. Igen hatékonynak bizonyult a permetezés. A levelek üde zöldek,

a piros és fehér virágözönön pedig szolgalmas méhecskék döngicsélnek. 

 

Miközben ezt írom, kinézve az ablakon zöld fák és tuják nyugtatják a szemem. Számomra

minden Isten áldásáról üzen felém, aki megáldja azt a munkát, amivel megbízza az övéit. 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1514)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.07.02 0 0 1519

"Erős torony az ÚR neve, oda fut az igaz, és védelmet talál.

 (Példabeszédek 18:10) 

 

E föntebbi ige abban erősít meg, hogy bizony az Úr Krisztusban megigazult, és így igazzá 

tett ember életében is jönnek nehézségek, amikor segítségre, védelemre van szüksége. 

Tudja, ezek lehetőségek, hogy újból és újból megtapasztalja az Úr segítő erejét, védelmét. 

Hálás vagyok, hogy azok közé tartozhatom, akinek számtalan tapasztalata van erről. 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.06.29 0 0 1518

Számomra oly kedves az alábbi mondat, mert mindig emlékeztet arra, 

mivel tudok mennyei Atyámnak kedvében járni, Neki örömet szerezni: 

 

"Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.

(Zsoltár 147:11)  

 

Habár a jelen korszakban Isten szeretete árad Krisztus által minden ember felé, 

de ez személyes tapasztalattá kizárólag a Benne való bizalom által lesz a miénk.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.06.26 0 0 1517

:) 

Előzmény: polária (1516)
polária Creative Commons License 2018.06.26 0 0 1516

Jó idő ha CSAPADÉKOS ! nem a Rózsadombon sétálgató bárónő érdeke határozza meg milyen az idő minősitése ha nem kell esernyőt vinnie akkor szép :)))hanem az élő természet szükséglete !

Előzmény: Gergely Erzsébet (1510)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.06.25 -1 1 1515

Említést érdemel még két gyümölcs, amik messze meghaladták a hozzájuk fűzött reményeket. 

A málna és a fekete szeder. Az első már leértett, amiből olyan bőséges termés lett, hogy sokak 

megízlelhették.  A málna ezen a vidéken nem nagyon jellemző. A fekete szeder még kevésbé. 

Pedig élettani hatása meghaladja a málnáét. Ezután fog érni, de termése hasonlóan bőségesnek 

ígérkezik. Remélem ebből is jut sokaknak!  

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1514)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.06.25 -1 1 1514

"Bármennyire is nehéz tudomásul venni, a barackfák virágai bizony elfagytak. 

............................................................................................................

 

Április közepén valóban úgy tűnt, minden barackfa virág elfagyott. Meglepődtem, mikor 

előtűntek a levelek között a sárguló gyümölcsök. Igaz, közel nem volt annyi mint tavaly, 

de kóstolásra, fagyasztóba tételre néhány zacskóval mégis termett, ami a napfény színét,

ízét fogja felidézni téli napok. 

 

Ötödik éve vagyok itthon, de ez évig vegyszerrel nem permeteztem. Lányomnak is sze - 

rettem volna vegyszermentes gyümölcsöket, zöldségeket adni, ha Angliából haza jön. 

Idén viszont olyan helyzet állt elő, hogy bármennyire nem akartam, meg kellett tennem. 

A cseresznye, nektarin, szilva, ribizli és bab tetvesek lettek. A meggyet, naspolyát, fügét,

zöldségeket ez ideig nem támadta meg semmi. Védőfelszerelést, vegyszereket vásárol - 

tam és akcióba léptem. Most pedig megnyugtató látni a növények regenerálódását. Mivel 

egyenlőre van vitalitás, erőnlét, nem okoz nehézséget a kertészkedéssel együtt járó feladat. 

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1484)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.06.25 0 0 1513

Mihalik Angelika egy újabb sorozatot fordít le R. C. Sproul testvér 12 részes igeszolgálatából. 

Jelenleg a 9. - nél tart, amit ide is bemásolok. Az adott helyen a többit is meglehet hallgatni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rlAQIb7E0fo 

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!