Keresés

Részletes keresés

dave6847 Creative Commons License 2015.04.13 0 0 517

Isten szerény.

A sátán a hiu.

Persze hogy bálhéznak !

 

.

Előzmény: Törölt nick (513)
spirituálisok Creative Commons License 2015.04.13 0 0 516

Spirituális rendezvényekre keresünk leinformálható: sámánokat, asztrológusokat, grafológusokat, természetgyógyászokat és egyéb spirituális/ezoterikus témában jártas előadókat/közreműködőket pl.: feng-shui Egyéb ötleteket is szívesen elfogadunk, ami a témához kapcsolható! Jelentkezni telefonon vagy e-mailben!spiritualisok@gmail.com  +36207751936

Törölt nick Creative Commons License 2011.10.30 0 0 515

Ha a családi kötelékeid megsínylik a váratlan önbizalmadat, ne aggódj, már időszerű volt, hogy lazábbak legyenek. Ha a baráti kapcsolataid nem élik túl a fejlődésedet, ne aggódj, már időszerű volt, hogy véget érjenek. 

Előzmény: A nevem: nick. (514)
A nevem: nick. Creative Commons License 2011.10.30 0 0 514

A droidok riadtan tapasztják be a fülüket: még hogy boldogságban élni!

 

Ez istenkáromlás!

 

Kedves gyerekek! Ne éljetek boldogan, legyetek droidok, tagadjátok a tényeket, és egy helyre vessétek figyelemetek: a Bibliára. Ott aztán olyan okosságok vannak, hogy ma se érti senki.

 

Ám jutalmul olyank lehetettek , mintr propur bácsi, és ha ez tetszik nektek, mormoljatok igéket, sorvadjon kellően az agyatok...

 

haleluja!

 

haleluja!

 

:)

Előzmény: Törölt nick (505)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.30 0 0 513

A sátán mint vádló = Tehát személy!

Előzmény: Paleokrites (512)
Paleokrites Creative Commons License 2011.10.30 0 0 512

 "Jób nem volt zsidó, nem volt Ábrahám rokona, sem leszármazotta, mint Melkisédek pogánykirálypap sem!

 

Amilyen istent ők képviseltek, nem más, mint a palesztiíniai hellenista zatyulanti istenek, kirí Jób könyvéből a többistencsalád kekere!

 

istenfiak?

 

Köztük egy sátán nicknevű gyerkőc?

 

ez lenne a keresztények megszemélyesített főgonosza?

 

Tiszta röhejes!

 

A tudatos nagybetűs írást valószínű a köznevűség tiszteletére alkotatott meg, mert a " ha satan " szólat nem más, mint " a vádoló "-t jelenti!

 

Zakariás nem volt keresztény, de a keresztények kiforgatták zakariási szavakat, mint szinte minden ószövetségi író szavát!

 

" És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez? " 

 

apokrif irodalmakat idézel te is, a septuagintai áthatásból?

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1t%C3%A1n

A sátán az Ószövetségben [szerkesztés] A sátán mint vádló [szerkesztés]

Jób könyvének első két fejezetében ő az egyik főszereplő. Az eredeti héber szövegben a neve itt nem személynévként, hanem köznévként szerepel, mint „a vádló” (ha-szátán). A többi angyallal együtt ő is a mennyei kar tagja, Isten szolgája, és egyben tanácsadója és kéme az emberek között, aki „szerte bolyong a földön”. Istennel polemizálva azt a lehetőséget kapja, hogy többször is megkísértse, és ezzel próbára tegye Jóbot. Jób könyvében a sátánnak nincs független hatalma, Istentől kap fölhatalmazást a próbák végrehajtására.

A sátán ugyanebben a vádló szerepben a Biblia még egy helyén megjelenik. Zakariás könyvében (Zak. 3:1-2) a mennyei ítélőszék előtt a megvizsgálandó Józsué főpap jobb oldalán áll, hogy vádbeszédet mondjon ellene, de az Úr angyala megparancsolja neki, hogy hallgasson. "

 

http://biblia.viczian.hu/jbooks%5CZak.%201.htm

A 3. rész nem tartozik a látomások sorába, formailag is eltér azoktól. A látomások felépítése ugyanis az, hogy először megjelenik egy szimbolikus kép, azután a magyarázó angyal (esetleg némi párbeszéd után) több-kevesebb realitással megfejti a látomás értelmét. Ebben a részben a magyarázó angyal nem szerepel, a leírás középpontjában pedig egy történeti személy áll: Jósua főpap. Igaz, itt is szerepel egy angyal, jelen van a Sátán, történik jelképes cselekedet is: Jósua tiszta ruhába öltöztetése a bűnbocsánat, vagy még inkább az ártatlanná nyilvánítás kifejezése. Mindez azonban csak Zakariás próféta nyelvezetéhez tartozó ábrázolásmód. Az pedig, hogy az Úr angyala az Úr nevében dorgálja a Sátánt és kijelentést közöl Jósuával, azt szemlélteti, hogy az itt tárgyalt bírósági ügy „isteni szinten” (is) elintézést nyert. (Szövegkritikai megjegyzés, hogy a 2. v. elején be kell toldani az „angyal” szót, különben az lenne az értelem, hogy maga az Úr mondja, hogy az Úr dorgálja meg a Sátánt.)

A bemutatott kép egy bírósági tárgyalás képe. Az Úr angyala mint bíró szerepel (vagy legalábbis mint az Igaz Bíró képviselője). Vele szemben ott áll Jósua piszkos, sáros ruhában, ami azt jelképezi, hogy vádakat szórtak rá, bűnösségét akarják bizonyítani. Jobb keze felől, mint a vád képviselője, ott áll a Sátán. A személyes Sátán ismert Jób történetéből, vagy az 1Krón 21:1 toldásából. Egyébként azonban nevének eredeti jelentése: ellenség, ellenfél (pl. Num 22:22; 1Kir 11:14 stb.), a jogi életben pedig azt jelenti, hogy vádló, ügyész, aki – úgy látszik – a bírói tárgyalás során a vádlottól jobbra állt (vö. Zsolt 109:6). Vádoló szerepe van ebben a jelképes leírásban is.

A 2–5. v. a bírósági eljárás befejező mozzanata: a piszkos ruhában álló Jósua főpapot új, tiszta ruhába öltöztetik, annak jelképeként, hogy a vád alól fölmentést nyert (szó szerint: „elvettem rólad bűnödet”), és folytathatja főpapi tevékenységét. Ezzel együtt a vádoló Sátánt is elhallgattatja a bírói szó. (A „dorgáljon meg téged az Úr…” kifejezés előfordul az ÚSZ-ben is: Júd 9. v., de a „Mózes mennybemenetele” c. kései irat közvetítésével.)

Kétséges lehet a magyarázat szempontjából, hogy a 2. v.-ben levő bűntől megtisztítás és igaznak nyilvánítás csak Jósua személyére vonatkozik-e, vagy a főpap itt egész népének a képviselője. A magyarázók egy része az utóbbit érzi ki a próféciából: a tűzből kikapott üszkös fadarab (vö. Ám 4:11) eszerint a fogságból hazatért Júda népe volna – s ezt támogatni látszik a megelőző mondatban Jeruzsálem kiválasztásának az említése. Ellene szól viszont az, hogy a 7. v.-ben körülírt főpapi szolgálat és kiváltság egészen személyes vonatkozású és csak Jósuára érthető; a kollektív értelmezés itt törést szenved. Egy másik kérdés, hogy mi értelme van a bocsánathirdetésnek, a múlt bűnei alól történő feloldozásnak – jó 18 évvel a fogságból való első hazatérés óta? Ha viszont egyénileg értelmezzük a leírást, miért kellett Jósuát megerősíteni főpapi tisztében, hiszen kezdettől fogva a gyülekezet vezetőjének, főpapjának mondja a Biblia? (Ezsd 3:2; Hag 1:1 stb.)

Kézenfekvőnek látszik, ha ismét arra a történeti háttérre gondolunk, amely Zakariás próféciái mögött általában ott áll, nevezetesen az 521/20-as évek eseményeire, a Perzsa Birodalmat megrázó belső háborúkra, amelyek Júdában is nagy reményeket kelthettek. Az ott elkezdett szervezkedési kísérletek miatt Zerubbábel történeti szereplése véget is ért. A szervezkedéshez pedig lehetett némi köze Jósuának is, ellenségei mindenesetre bevádolhatták a perzsa hatóságnál. A „Sátán”, mint vádló, alakja mögött valóságos személyek vádaskodása állhat. Végül azonban a főpapnak sikerült tisztáznia magát. Ezt tükrözi az egész látomásszerű bírósági tárgyalás és felmentő ítélet.

A 6–7. v.-ben a felmentéshez kapcsolódó „figyelmeztetés” olvasható. Voltaképpen isteni biztatás ez egy feltételhez kötve: Ha Jósua hűségesen végzi a templomban és a gyülekezetben rábízott teendőket, akkor ítélkezhet, irányíthat az Úr házában. Az utolsó mondatot (járhatsz-kelhetsz az „itt állók” között) egyesek némi túlzással egyenesen Jósua mennybe jutására és az angyalok közti járás-kelésre értelmezik. Látnivaló azonban, hogy az egész 1–7. v. leírásának színhelye nem a menny. A 7. v. is csupán a templomról és annak az udvarairól beszél, s az ott levőkre van tekintettel; az ígéret így csupán Jósua főpapi tisztének más szavakkal történő megerősítése. – Ez persze nem zárja ki azt, hogy ne gondolhassunk Isten üdvözítő kegyelmére e hű szolgájával kapcsolatban, a kijelentés elsődleges értelme azonban történeti. "

Előzmény: Törölt nick (511)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.30 0 0 511

 ha maga a sátán személye keresztény alkotás.....!

 

Jób keresztény volt?

 

:7És monda az Úr a Sátánnak: Honnét jösz? És felele a Sátán az Úrnak és monda: Körülkerültem és át meg át jártam a földet.8És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő

 

És Zakariás keresztény volt?

 

2És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?

Előzmény: Paleokrites (510)
Paleokrites Creative Commons License 2011.10.29 0 0 510

igen, és ez hazugság, még akkor is visszaélés mások nevével, ha maga a sátán személye keresztény alkotás.....!

 

Én a helyedben szégyelném magam, hisz bűnt követtél el!

Előzmény: Törölt nick (509)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.29 0 0 509

 Tartalma és hatása miatt neveztem Sátán levelének.

Előzmény: Paleokrites (508)
Paleokrites Creative Commons License 2011.10.29 0 0 508

Ja értelek, már a sátán helyébe léptél egy egyházisa demagógiával, és azt hiszed így is van?

 

Barátom, ti nem csak isteneket hamisítotok, hanem a sátánokat, démonokat és az ördögöket is....., ezt kapásból, hitből és jó szociális önkéntes jótetként teszed, hogy hazudsz mások nevében, akiket te sem ismeersz!

 

A kereszténységben is az a baj, hogy megalkották isteneiket, akikhez szólnak, majd válaszolnak is ezek a képzelt istenek, nem semmi, és már az megy a sátán nevű keresztény kabalafigurával is?  :)))))

Előzmény: Törölt nick (507)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.29 0 0 507

Én neveztem el így:  Sátán levele a mai fiatalokhoz ( Tartajma és hatása miatt)

 

Eredeti címe:   CSAK AZ SZÁMIT, HOGY TE MIT GONDOLSZ MAGADRÓL!

Előzmény: Paleokrites (506)
Paleokrites Creative Commons License 2011.10.29 0 0 506

Hulladékirodalom, látszik, sem Istent nem ismertek, sem sátánt, démonokat sem, ördögöd van é?

 

 

Már sátánod is levelleket írogat, mint az újszövetségi írók, ez is apostol lenne, a sátáni apostol?

 

Ez a szöveg nem hogy nem a valóságot nem tükrözi, hanem aljas módon manipuláló egyházisa propaganda!

Előzmény: Törölt nick (505)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.29 0 0 505

Sátán levele a mai fiatalokhoz:

 

Amikor valamire vágysz, valamit szeretnél megvalósítani, elérni az életedben, higgy benne, hogy a Magasabb Intelligencia ösztönöz erre. Téged választott erre a feladatra, mert tudja, hogy képes vagy rá, célja van veled és a terveiddel. Soha ne fojtsd el magadban ezt a vágyat, főleg akkor nem, ha mások nem hisznek benne, hogy meg tudod csinálni, esetleg (többnyire a hátad mögött) gúnyolódnak, bírálnak vagy elítélnek miatta. 

Ne hagyd, hogy győzzön a „mit mondanak majd az emberek”, vagy a „családom ezt sohasem értené meg”, vagy „a barátaim elfordulnának tőlem”. Csak az számít, hogy te hogyan érzel az adott dologgal kapcsolatban. Ha izgatottság fog el, amikor rá gondolsz, lelkes vagy, amikor azzal foglalkozol, újabb és újabb ötletek állnak sorban a fejedben, amikor azt a dolgot tervezed, akkor ne hagyd, hogy bárki visszahúzzon! Csak csináld! Biztos, hogy képes vagy rá! Minden terv, amiben rendületlenül és pozitív töltettel hiszel, megvalósul és sikert hoz! A legvadabb terved is.

Az ember csak akkor lehet maradéktalanul boldog, ha ott él, ahol igazán szeretne, ha úgy él, ahogy igazán szeretne, ha azzal él, akivel igazán szeretne, ha azt csinálja, amit igazán szeretne. A te vágyaid a tieid, nem másoké. Ne hagyd, hogy mások irányítsák az életed, hogy a racionalitásra hivatkozva mások döntsenek helyetted. Ha nem tesz boldoggá a munkád, lépned kell. Ha nem tesz boldoggá a kapcsolatod, lépned kell. Rajtad kívül senki sem tud változtatni a helyzeteden. Amint a jó érzéseidet kezded követni, rohamos mértékben válik jobbá az életed, szinte meseszerű lesz a köréd épülő új világ.

Ha a családi kötelékeid megsínylik a váratlan önbizalmadat, ne aggódj, már időszerű volt, hogy lazábbak legyenek. Ha a baráti kapcsolataid nem élik túl a fejlődésedet, ne aggódj, már időszerű volt, hogy véget érjenek. 

Napoleon Hill így ír erről: „A legtöbb ember megengedi rokonainak, barátainak és másoknak, hogy olyan mértékben befolyásolják, hogy már képtelen élni a saját életét. Mindez csak azért lehetséges, mert félnek a bírálatoktól. Sokan rosszul házasodnak, kitartanak döntésük mellett, és szerencsétlenül élik le az életüket, mert félnek a bírálattól, ami akkor érheti őket, ha kijavítják a tévedésüket. (Mindazok, akik engednek ennek a félelmüknek, tudják, milyen jóvátehetetlen pusztítást eredményez, lerombolva az ambíciók és az eredmények elérésének vágyát.) Milliók és milliók nem mennek felnőtt korukban tanulni, mert félnek a bírálattól, vagy hogy esetleg megmosolyogják őket. Számtalan nő és férfi, fiatalok és öregek, kötelességtudatból megengedik rokonaiknak, hogy tönkretegyék az életüket, mert félnek a bírálattól. (A kötelesség egyetlen embertől sem követeli azt, hogy hagyja szétrombolni személyes ambícióit és azt a jogát, hogy a saját életét élhesse.) Az emberek nem mernek kockázatot vállalni az üzleti életben, mert félnek a bírálattól, amiben kudarc esetén részük lehet. A bírálattól való félelem ilyenkor erősebb, mint a siker utáni vágy.”

Azt nem tudod megakadályozni, hogy mások véleményt alkossanak rólad, a külsődről, a gondolataidról, a kapcsolataidról, a tanulási vagy munkamorálodról, a gyereknevelési módszereidről, a karrierépítési technikáidról, a vállalkozó szellemedről, a vágyaidról… egyszóval az életedről, de azt igenis meg tudod akadályozni, hogy hatással legyenek rád. Meg tudod tenni, hogy ne foglalkozz velük. És ha boldogan akarsz élni, tedd is meg!

vándorlós Creative Commons License 2011.10.27 0 0 504

Most ezt nem neked idézem  be kedves Paleokrites, hanem csak úgy általában mindenkinek, mert én is hasonlóképen gondolkodom.

 

 

 

 

"Maguk a hitetlenek sem tudják pontosan megmondani, hogy miért nem hisznek. Azért nem tudják, mert nem akarják!

Azért nem akarják, mert nem hajlandók mélyebbre ásni, nehogy magatartásuk homokalapját be kelljen ismerniük. Az emberek tehát menekülőben vannak a problémák elől, menekülőben vannak önmaguk elől, egymás elől, s mindez azért van, mert menekülőben vannak Előlem! Nem hiszik el, hogy Én vagyok a legjobb számukra! Nem hiszik el, hogy boldogságuk elől menekülnek, amikor Előlem menekülnek! Nem hiszik el, hogy Én vagyok az ÉLET! Nem hiszik el, hogy a mulandóság föláldozása az örök élet érdekében a legjobb, amit ember megtehet a földön! Nem hiszik el, hogy mindenki pontosan azért jött le a földre, hogy ezt megtegye!
És mert nem hisznek, ezért nincs boldogság, csak bódultság, nincs öröm, csak üröm, igazság helyett a gazság uralkodik, s az önszeretetet teljesen leváltja, felváltja az önzés!" (Jézus; Hang: 15/1420)

 

http://web-hang.hu/

Paleokrites Creative Commons License 2011.10.27 0 0 503

Kedves barátom, hidd azt, hogy akarattal lehet hinni, bár az inkább izomerőkifejtés, tudatos gondolati hatásvadászatság, varázslás igékre és hadovákra, mint kisajtolni is képesség a hitből teremteni is bármit!

 

A hit szó eredetileg is filozófiai elképzelést tükröz az emberi tulajdonságok magyarázkodására!

 

de nyitott vagyok arra, hogy kifejtsd nekem hogyan is zajlik a hited céltudatos elmélkedéseid eredményére jutva!

Előzmény: vándorlós (502)
vándorlós Creative Commons License 2011.10.27 0 0 502

Nem bunkózom magam, (bár igazad van, ez közelebb van a valósághoz, mint az, hogy beképzelt majom vagyok), hanem megpróbáltam megvilágítani a valóságot.

 

Szerintem meg olyan nincs is, hogy valaki ember és közben nem hisz. Ez fából vaskarika lenne, mert az Isten olyannak teremtette az embert, hogy van hite. Minden emberben benne van a hit, mindenki hisz valamiben. Te valószínűleg abban hiszel, hogy nem hiszel semmiben. Ez is egyfajta hit, de akkor is hit, és szerintem az érzelemhez kevés köze van.

 

Igen az akarathoz sokkal több köze van, mint az érzelemhez.

 

A hitet lehet erősíteni, lehet „élővé” tenni. Egy kicsit hasonlóan ahhoz, mint amikor az izmainkat erősítjük. Ha nem használjuk az izmainkat, akkor elsatnyulnak, „halottá” válnak. Ellenben ha használjuk a hitünket, akkor erősbödik, „élővé” válik.

 

A természetes emberi reakcióhoz hozzá tartozik a hit. Ha valaki használja a hitét, és az JÓ-ra irányul (eszének használatával JÓ-ra irányítja), akkor mondhatjuk azt, hogy emberi, természetes. Ha nem használja a hitét, vagy rosszra irányul a hite, akkor az nem emberi hanem embertelen.

Előzmény: Paleokrites (501)
Paleokrites Creative Commons License 2011.10.27 0 0 501

Barátom, te is értékes tagja vagy a társadalomnak, ne bunkózd magad, és ne sértsd meg az emberiséget ilyen lejáratásokkal, ahogyanm a keresztények is tartják a testet, mint akárminek!

 

Valójában nem iggazán kell kidomborítani, hogy élő hit, avagy hit, netán éppen hit, nem kell fokozni, hogy halott hit, éledező hit, valódi hit, hamis hit, meg ilyenek, mert ha létezik akármelyik formában az élő és azért mert te élsz, avagy az akiben a " hit " van!

 

A hit egy érzelmi tőltet, egyféle (utolsó) reményféleségben...., valójában pusztán ez a fogalom, hogy hit, nem is takarja azt az emberi tulajdonságot, amit megmagyarázni is nehéz lenne, mert a hit nem uniformis, minden emberben az ( előérzet ) másképpen, más reagensként aktíválódik, alakul, fejlődik és éri el a csúcspontot!

 

A hit nem tesz boldoggá, nem az a feladata, valójában tudatos egyházilag meghatározható hit nem más, mint elmei vezérlet egy pszichótikus tudatalatti elképzeltetés tényező!

 

Miért nem akarok hinni?

 

Mond, a hit akarati tényező, akarni kell és máris megvan a hit a miben? Jézusban, megváltásban, vallási demagóg hitételekben?

 

Maradjunk a természetes emberi reakcióknál, ne állítsunk mesterséges képzeteket, és ne nyomjuk el azt egy hiedelmi kultusz filozófiai eszméiért!

 

 

Előzmény: vándorlós (500)
vándorlós Creative Commons License 2011.10.27 0 0 500

 

"Barátom, mutasd be az élő hitedet, ne csak szóba hőskölteményeld!"

 

 

Most remélem nem azt kéred, hogy vágjam fel a mellkasomat és mutassam meg a szívemet… :))

Egyébként meg, azt kell mondanom, hogy tökre igazad van, ha a különböző hamis Istenképekben, a vallásosságban nem hiszel. Ha hinnél ezekben, akkor az csak is azért lenne lehetséges, mert bolond vagy.

 

 

 

Viszont ha elhiszed, ha nem én egy akkorra beképzelt majom vagyok, egy koszos kis disznó, hogy másik ekkorát még nem hordott a hátán a föld.

Mégis tudok jó lenni, tudok szeretni, és örömöt okoz az, ha jó tudok lenni (annak ellenére, hogy semmi anyagi érdekem ehhez a jóhoz nem fűződik) és boldog vagyok, boldog.

Ha elhiszed, ha nem, igazából nem is az a lényeg számomra, hogy milyen vagyok, hanem az, hogy KIÉ vagyok.

 

Tehát nem tudom sem bizonyítani, sem körbe írni, hogy mi az-az élő hit. Vagy szerinted hogyan írjam azt le, vagy hogyan mutassam be, hogy boldog vagyok… Talán féllábon ugráljam körbe az utcát és közben kiabáljam, hogy boldog vagyok és van élő hitem?  Az ember vagy belülről érzi (boldog), vagy ha kívülről akarja ezt a boldgságot megszerezni, akkor drogokba fog menekülni (a pia is a drognak egy fajtája).

 

 

 

 

 

Valamit azért én is hagy kérdezzek meg, miért nem akarsz hinni, nem akarsz boldog lenni?

 

Előzmény: Paleokrites (499)
Paleokrites Creative Commons License 2011.10.27 0 0 499

Ne haragudj, demagóg és hitreményszeretetben nem hiszekedek egy vallásidealista formáció alapján!

 

30 évig elég is volt a hamisságokból és a hazug egyházak és vallások teológiai demagógiáiból, akik sohasem ismertek egyetlen istent sem, nem hogy feltámadottakat és Jézust!

 

Barátom, mutasd be az élő hitedet, ne csak szóba hőskölteményeld!

 

Mi az az élő hit?

 

Most már egyre kívbáncsibbá tettél!

 

mutasd be, írd körbe, avagy tapins rá!

Előzmény: vándorlós (498)
vándorlós Creative Commons License 2011.10.27 0 0 498

"de Istent, meg a halott Jézust nem hinném, a feltámadotról meg semmi hír, te tudsz valamit?"

 

 

Nagyon is sok hír van Jézusról. Ha esetleg vidéken jársz, egy-egy kisebb keskenyebb göröngyös úton, a keresztek tövében, friss virágokat, néhány mécsest láthatsz. Bizonyítva, hogy Jézus nem hagyott magára bennünket, mert benne él Ő a szívünkben és mi –ahogy tudunk- hálát adunk érte.

 

Egyébként meg te is láthatnád, persze ahhoz ki kellene nyitni a szemedet… :))

 

Az élő HIT=nyitott szem.

Az élő TAGADÁS=csukott szem.

 

Na, szép napot neked!

 

 

 

 

Előzmény: Paleokrites (497)
Paleokrites Creative Commons License 2011.10.26 0 0 497

Szerintem sem Jézust, sem az evangéliumok lényegét nem ismered, sokan mondják uram, de ettől még a levegőbe hajkonyálják a szavakat, ami mögött puszta teológiai parafrazált szellemi értelmezés lézeng bibliai áthatások alapján öltve testet.... :)

 

na ezt ismered, de Istent, meg a halott Jézust nem hinném, a feltámadotról meg semmi hír, te tudsz valamit?

Előzmény: vándorlós (496)
vándorlós Creative Commons License 2011.10.26 0 0 496

Szia Rozálka!

 

Remélem tudod, hogy én még mindig szeretlek! De ez nem akadályoz meg abban, hogy ha tévedsz, akkor erre felhívjam a figyelmedet.

 

Itt van pld. mindjárt a beidézett linked…

 

Júhászné Arankát nem ismerem, Jézust viszont ismerem, az Evangéliumokat ismerem, ezért kezemben van az a mérce, hogy megtudjam mérni, mi az ami Jézustól (Istentől) jön az Aranka írásából, és mi az ami nem.

 

Arankán pld. látszik, hogy a Bibliában nem tud rangsorolni. Jézus szavait egyenértékűnek veszi, a Biblia más részeivel, ezáltal Jézust félre állítja.

 

Szerintem, aki a Bibliában nem képes rangsorolni, annak nem lehet „rend” a fejében. Nem lehet Jézus szavait, tanítását egyenértékűnek venni a próféták tanításával. Nem, mert Jézus Isten, a próféták pedig emberek. Nem lehet egyenlőség jelet tenni az emberek szavai/tanítása és Jézus tanítása között. A próféták tanítását/szavait helyesen csak Jézus tanítása szerint lehet helyesen értelmezni, és nem fordítva.

 

Talán ezért is lehet az, hogy Aranka szinte mindent be tud bizonyítani a Bibliából, meg annak az ellenkezőjét is –önmagának, meg azoknak, akik a fejüket nem nagyon használják gondolkodásra.

Azok viszont akik a fejüket is használják, és Jézus tanítását a józan eszük használatával úgy értelmezik, ahogy azt Jézus elmondta, azok a fundik szemében mindig is egy rohadékok lesznek. Semmi baj, nem az a fontos, hogy pld. engem szeressen mindenki, hanem az a fontos, hogy én tudjak mindenkit szeretni.

 

 

Üdvözlettel: Rohadék Józsi

Törölt nick Creative Commons License 2011.10.25 0 0 495

Sajnos ebben nincs válasz==  Sajnálom ha nem érted.

Előzmény: A nevem: nick. (486)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.25 0 0 494
vándorlós Creative Commons License 2011.10.25 0 0 493

Egyházamat, akár katolikus, akár más jelzővel ellátott, soha se szidjátok, de az egyháziak hibáit szeretetből, a javítás szándékával, ki kell tudni mondani, mert ilyen értelemben feleltek egymásért, vagy inkább így mondom: feleltek magatokért.

 

Vigyáznotok kell, nehogy bűnrészesek legyetek hallgatásotok által. De arra is vigyáznotok kell, nehogy vétkezzetek beszéddel szeretetlenségetek által.

 

Sokszor és sok mindenben nem könnyű világosan látni. Ez főleg papoknak nehéz. Neveltetésük nem erre készítette fel őket. Ti ne várjátok el mindenkitől, hogy gyorsan és örömmel lásson úgy Engem, mint ti láttok. Nagyon kevés embernek adatott olyan lehetőség, mint nektek e téren. Főleg papoknak nem adatott. Nekem is főleg papok és főpapok voltak elítélőim, s közülük legtöbb valóban nem tudta, hogy mit tesz.

 

 

Bizony meg kell tanulnotok várakozni. Nem megalkudni! Várakozni! Akár évezredekig is. Aki tudja, hogy örökké él, annak ez korántsem kibírhatatlan.

SZERETNI nem jelenti azt, hogy föl kell adnotok azt, amit jónak láttok, hanem azt jelenti, hogy mások, ha jó szándékúak, akkor le tudják olvasni rólatok életem, szeretetem boldogító hatását.

 

Nem lehet a szeretet határát illetően szempont az, hogy hol térnek el mások az Én tanításomtól. Szempont az, hogy mennyire tudjátok rugalmassá, simulékonnyá tenni a Tőlem kapott tanítást.

A szempont az, hogy boldogítóan tudd alkalmazni magad és mások számára a Tőlem hallottakat. Ezért mondtam el azokat! (Jézus;HANG, 33)

 

http://web-hang.hu/hangdb/?p=kereso&hol=ckv&mit=katolikus&id=33#lev

Sikambria Creative Commons License 2011.10.15 0 0 492

"a vitát részemről lezártam."

Ez okos gondolat☺

 

Nem haragszom.

 

Téged is!

Előzmény: vándorlós (491)
vándorlós Creative Commons License 2011.10.15 0 0 491

Nem ezt mondtam és kérlek, ne személyeskedj.

 

Jézus mondta ezt:

Lukács13.3. nem, mondom nektek, hanem ha gondolkozást nem változtattok (észre nem tértek), mindnyájan hasonlóképpen elvesztek,

 

Tehát nem a dokihoz, hanem Jézushoz kellene „benézned”.

 

Nincs értelme veled vitatkozni, ezért a vitát részemről lezártam. Ha pedig úgy érzed, hogy valamivel megbántottalak... ne haragudj rám!

 

Isten áldjon!

Előzmény: Sikambria (489)
A nevem: nick. Creative Commons License 2011.10.15 0 0 490

sok igazságod vagyon....:)

Előzmény: vándorlós (488)
Sikambria Creative Commons License 2011.10.15 0 0 489

Lehet, h. Te annak szántad, de én nem tudok Jézus és Dombi atya között párhuzamot vonni.

 

Azt akarod mondani, h. aki nem helyesli Dombi atya atya nézeteit, az zavaros gondolkodású , és téves Istenképpel rendelkezik. Ahogy gondolod. A gondolkodásommal ez ideig semmi problémám nem volt, a munkám során napi szinten kemény agymunkát végzek. Azt hiszem még nem vizsgáltatom meg, mert Rajtad kívül még senki nem jelezte, h. zavaros.

Ha majd többen is jelzik, elnézek egy dokihoz☺

 

Az Istenképem helyességérôl éppen a napokban gyôzôdtem meg, ui. részt veszek egy Szent Lélek szemináriumon, ahol pont az Istenkép-Egyházkép-énkép volt a téma.

Többen is kifejezésre juttatták, h. nincs gond vele☺ Sajnos, így nem tudok azonosulni a  Véleményeddel.

Ez a mondatod különösen érdekes, h. milyen agyi tevékenység, következtetés után jutottál arra, h. ezt gondolom Istenrôl!

"Mert hiszen az Isten az istenképed szerint: vagy gonosz, vagy hülye."

 

A reinkarnációról valóban a HANG-könyvekben lehet olvasni Dombi atyánál, meg Bulányi atyánál, a többinél meg nem. A töredék százalékot képviselik, akik keresztényként hisznek a reinkarnációban , én meg katolikus vagyok  és nem hiszek, oszt ennyi. Meggyôzni nem tudsz, ne fáradj☺

 

Azt hiszem  különbséget kell tennünk inkarnáció és reinkarnáció között.

 

"Tehát Jézus szó szerint beszélt a reinkarnációról, valamint a tanításából egyértelműen kiderül, hogy az emberi lélek, már a testbe születés előtt is van."

 

Ez a mondatod nem a reinkarnációról, hanem az inkarnációról szól.

Előzmény: vándorlós (488)
vándorlós Creative Commons License 2011.10.15 0 0 488

Ha nem tűnt volna fel, akkor nem a Dombi Ferenccel kapcsolatos negatív megjegyzéseid miatt (lelked rajta) figyelmeztettelek, hanem Jézus tanításával szöges ellentétes nézetidet miatt -bár számomra ez inkább egyfajta zavaros gondolkodási módot jelent, téves istenképpel, semmint tudatos ellenszegülést a jézusi tanításoknak.  

 

Ez legjobban a téves istenképedben tükröződik, ezt a téves istenképedet a reinkarnációval kapcsolatban rögtön fülön is lehet fogni.

 

Mert hiszen az Isten az istenképed szerint: vagy gonosz, vagy hülye.

Az istenképed szerint hülye azért: mert teremt olyan embereket, akikről nem tudta előre, hogy gonoszak lesznek, az-az hülye volt.

 

Vagy gonosz az istenképed szerint az Isten: mert ha tudta azt, hogy gonoszak is lesznek majd a gyermekei közül jónehányan, akkor azért is megteremtette őket, hogy hagy szenvedjenek örökkön örökké a pokolban, az-az szadista lenne az Isten.

 

 

 

Hogy mekkora butaság ez a fajta istenkép, az Jézus tanítása, élete, halála, és feltámadása, a tökéletes cáfolat, hiszen Jézus a reinkarnációról szó szerint beszélt:

 

Máté17.12. de mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel őt, hanem azt tették vele, amit akartak, így az Emberfia is szenvedni fog tőlük.

Máté17.13. Ekkor megértették a tanítványok, hogy (baptista) Bemerítő Jánosról mondta ezt (beszélt) nekik,

 

Tehát Jézus szó szerint beszélt a reinkarnációról, valamint a tanításából egyértelműen kiderül, hogy az emberi lélek, már a testbe születés előtt is van.

 

Tehát a helyes Isten-képhez a reinkarnáció megértése alapvető, hiszen az Isten nem gonosz és nem hülye, hanem mindig mindenkinek megbocsát, mindig mindenkinek segít, és mindig tud olyan feltételeket teremteni tékozló gyermekeinek, - akik egykor elhagyták- olyan feltételeket ahol kiköszörülhetik a csorbát.

 

A földön ezért sohasem lesz mennyország, mert itt olyan emberek élnek, akiknek pld. a hamis istenképektől is tudniuk kellene megszabadulniuk, nem pedig „fikázni” azokat, akik erre hitelesen az életüket is rátették.

Előzmény: Sikambria (458)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!