Keresés

Részletes keresés

grálizidor Creative Commons License 2017.08.03 0 0 11951

Netán 300-ból kivonni a 200-at majd négyzetre emelni?

Előzmény: cartwright (11949)
grálizidor Creative Commons License 2017.08.03 0 0 11950

Összeadni és elosztani kettővel?

Előzmény: cartwright (11949)
cartwright Creative Commons License 2017.08.03 0 0 11949

Ha nem csak a Hunnivári-Skoda féle Hungár Naptárt nyomnád, akkor láthatnád, hogy két csúsztatás történt, egy kb. 300 éves (nem ott ahol Illig gondolta) és egy kb. 150-200 éves, amit Hunnivári emleget. Így mindkét szerzőnek részben lehet igaza, de a kettőt együtt kell alkalmazni a megoldáshoz.

köszi

Előzmény: grálizidor (11948)
grálizidor Creative Commons License 2017.07.30 0 0 11948

 Talán így elérhető;  http://hungariancalendar.eu/hu2.html p. 41

Előzmény: grálizidor (11946)
Gojira Creative Commons License 2017.07.25 0 0 11947

Ők nem voltak annyira hülyék, hogy úgy gondolják, át tudják verni Istent.

Előzmény: grálizidor (11945)
grálizidor Creative Commons License 2017.07.24 0 0 11946
Előzmény: grálizidor (11945)
grálizidor Creative Commons License 2017.07.24 0 0 11945

Már nem érdemes... 

 

"Kaiszareiai Euszebiosz új időszámításának a lényege az, hogy a maradék világtartamot meghosszabította 300 évvel. hogy az idők vége a 800. évre essék. Krisztus születését eltolta a hatodik világnapon belül 5500-ról 5200-ra!

 

www.hungariancalendar.eu/hu2.html  41. old.

Előzmény: Gojira (11940)
grálizidor Creative Commons License 2017.07.24 0 0 11944

Toursi Gergely nap- és holdfogyatkozásai a 190 éves időcsúszást bizonyítják; 

 

The year of CE 753 (Traditional AD = CE 563)    

“Once on the first day of October, the sun was in eclipse, so that less than a quarter of it continued to shine, and the rest was so dark and discoloured that you would have said that it was made of sackcloth. Then a star, which some call a comet, appeared over the region for a whole year, with a tail like a sword, and the whole sky seemed to burn and many other portents were seen”(Gregory of Tours, The history of Francs, IV, 31. Penguin classics, London) (Ginzel 73)   

“563 Oct 3 E,F. Reference: Gregory of Tours, which says in Chapter 4.31: ‘… on the calends of October the sun was so obscured that not a fourth part of it remained shining, but it appeared hideous and discolored like some sort of bag.’ This appears in the chapter that Gregory devoted to signs near this time, and the year is not given exactly. However there does not seem to be any question about the identification of the eclipse, even though the day of the year is wrong by 2. The eclipse was in Gregory’s time, but this does not sound like a strictly contemporaneous account and I shall give it reliability of only 0.5. Since he says ‘not a fourth part’, I shall take the magnitude to be 0.8 (leaving 1/5 uneclipsed), with a standard deviation of 0.1 Place: Tours, path assumed north of Tours.” (Newton 1972 MCRE p.322)

“S.563 Oct.3  PARTIAL SOLAR IN FRANCE 

Gregory of Tours: ‘But once on the kalends of October the Sun appeared so obscured that not even a quarter remained shining; it seemed hideous and discoloured, and looked like a sack. And a star, which some call a comet [AD 565 DJS], having a ray like a sword, appeared over that region for a whole year, and the sky was seen to burn, and many other signs appeared.’

Following Struyck 1740, 113, the passage is generally accepted as referring to the annular eclipse of 563 Oct.3, not quite on the kalends of October. The comet is that of 565. The track of annularity runs from near Iceland to Russia and China, so that the eclipse was not very large in France. Thin cloud or haze must have made the observation possible.” (Schove p.100) 

This solar eclipse really happened on January 9 in CE 753, not in CE 563 October 3. (JD ~ 1996100

Előzmény: grálizidor (11943)
grálizidor Creative Commons License 2017.07.24 0 0 11943

Kr. 622 a Toursi Gergely féle idővel számolva (5184) a Ter. 5806-os számot hozza ki." 

 

Mint írtam volt...5500 a helyes szám.)

Előzmény: cartwright (11939)
grálizidor Creative Commons License 2017.07.24 0 0 11942

A Világ teremtésére vonatkozóan 200 nézet létezik... 

 

Itt a legfontosabbak angolul; 

 

 

“The date of creation of the world”

 

The year of BC 6984 or BC 6484

Alfonso of Castile commissioned the Alfonsine tables, composed of astronomical data based on observation, from which the date of the creation has been calculated to be either 6984 BC or 6484 BC  

 

The year of BC 5969

“The date of the creation of the world,” – according to Theophilos of Antioch.  

The year of BC 5592 

“The date of the creation of the world”, - according to Clement of Alexandria. 

The year of BC 5529

“The date of the creation of the world”, - according to Theophilos of Antioch.

 

The year of BC 5509

“The date of the creation of the world”, - according to Byzantine era.

 

The year of BC 5500

“The date of the creation of the world”, - according to Hippolytus of Rome, Gregory of Tours. 

 

The year of BC 5493

“The date of the creation of the world”, - according to Panodorus of Alexandria, Maximus the Confessor.

 

The year of BC 5228

“The date of the creation of the world”, - according to The Chronicon of Eusebius. 

The year of BC 5199

“The date of the creation of the world”, - according to Jerome.   

 

The year of BCE 4713 = -4712

Julian day (JD) is the continuous count of days since the beginning of the Julian Period used primarily by astronomers. 

The Julian Day Number (JDN) is the integer assigned to a whole solar day in the Julian day count starting from noon Greenwich Mean Time, with Julian day number 0 assigned to the day starting at noon on January 1, 4713 BC.

The Julian day number is based on the Julian Period proposed by Joseph Scaliger in 1583 at the time of the Gregorian calendar reform.  

 

The year of BC 4004

Among the Masoretic creation, estimates or calculations for the date of creation using Archbishop Ussher’s specific chronology dates the creation to 4004 BC.  This became the most accepted and popular mainly because the date was attached to the King James Bible.  

 

The year of BC 4000

“The date of the creation of the world”, - according Isaac Newton.  

 

The year of BC 3961

“The date of the creation of the world”, - according Martin Luther. 

 

 

The year of BC 3952

Bede in his work De Temporibus dated the creation to 18 March 3952 BC.

 

 

The year of BC 3761

The Hebrew Calendar has traditionally, since the 4th century AD by Hillel II, dated the creation to 3761 BC.  

Előzmény: cartwright (11939)
grálizidor Creative Commons License 2017.07.24 0 0 11941

És datáltak is? Rájuk van írva, hogy Kr. u. vagy i.sz. valamennyi?

Előzmény: Asttning (11938)
Gojira Creative Commons License 2017.07.16 0 0 11940

Tehát korai keresztények a világ keletkezéséhez számolva az időt, magát a keretet, miszerint a teremtés 1 napja egyenlő 1000 évvel, változatlanul hagyva, viszont az eljövendő világvégétől való félelmükben, Krisztus születési idejét a 6. világnapon belül 5500-ról eltolták 300 évvel, így megnövelvén a végítéletig hátralévő éveket.

 

Ezen azért még gondolkozzál egy keveset.

Előzmény: cartwright (11939)
cartwright Creative Commons License 2017.07.14 0 0 11939

A következő sorok többsége a Történelmi rétestészta - újragyúrva írásból valók.

 

Amiben Illig tévedett. Illig azzal az elképzelésével ment félre, hogy kitalációként értelezte az idő eltérést, és a 614-917 közötti eseményeket törölni gondolta, mert szerinte azok hamisítványok, fantázia termékek. Ugyanakkor még Ő is leírta, hogy a kitalált időszakot többnyire valós eseményekkel és személyekkel töltötték fel csak azok vagy előbb, vagy később történtek vagy éltek.

 

Most pár szóban vázolnám az ókor és középkor időszámításait.

Censorius: A születésnap

„E szerint a számítás szerint – ha nem tévedek – ez az év, amelynek mintegy a hivatalos megjelölése az, hogy viri clarissimi Pius és Pontianus consuli éve, az első olümpiasz-tól az 1014. év, természetesen anyári napoktól kezdve, amikor az olimpiai játékokat megülték, Róma alapításától pedig a 991. év, mégpedig a Parillától számítva, ahonnan a Város éveit kezdik. Azon évek sorában pedig, amelyeknek Julianus a neve, ez a 283. év, mégpedig január Kalendae-jától indulóan, ahova Julius Caesar az általa jóváhagyott év kezdetét tette. Azoknak azonban, akik az Augustusokról nevezik el az éveket, ez a mostani a 265. év, és éppúgy január Kalendae-jától indulóan, jóllehet február Kalendae-ja előtt 16 nappal L. Munatius Plancus javaslatára és a többi római polgár akaratából az imperator Caesar divi filius-t a senatus Augustusnak nevezte el a magy hetedik és M. Vipsanius Agrippa harmadik consulsága idején. Egyiptomban azonban, minthogy az már két évvel azelőtt a római nép hatalma és fennhatósága alá került, az Augustusok évét 267.-nek számolják. Ugyanis ahogy nálunk, ugyanúgy az egyiptomiaknál is bizonyos időszámítás szerepel a hivatalos levelekben, s ezt a Nabonnaszarosz évének nevezik, mert az ő uralkodásának első évétől kezdődik. Ezen évek közül ez a mostani a 986. év. Ugyanígy Philipposz évétől kezdve, amelyet valójában Nagy Sándor halálától számítanak, 562 év telt egészen a mostani időpontig.”

 

Bíborbanszületett Konstantin időszámítása

 „A szaracénok kijövetele Herákliosz uralkodásának tizenkettedik évében, a világ teremtésének 6130. évében, a ciklus tizedik évében, szeptember havának 3. napján következett be.”

 „Amióta Szalónából átköltöztek Ragusába, annak 500 éve a mai napig, amely a ciklus 7. éve, s a 6457. év.”

Biborbanszületett Konstantin „948-51”-ben írhatta ezeket a sorokat. 6457-948=5509, tehát Konstantín a bizánci időszámítás szerint, az 5500-as születési idővel dolgozott.

Bizánci időszámítás kezdete  i. e. 5509. szeptember 1.

Alexandriai időszámítás kezdete  i. e. 5493. augusztus 29.

 

Hieronymus (Jeromos) időszámítása

Jeromos szerint, a krónikája záróéveként feltüntetett 378. évig – a római birodalom összeomlásának kezdetét jelentő hadrianopoliszi csata évéig – pontosan 5579 év telt el. Ezt is nézzük meg pontosan, 5579-378=5201.

 

Toursi Gergely időszámítása a következő

A kezdetektől a vízözönig 2242 év, a vízözöntől a Vörös-tengeren történő átkelésig 1404 év, az átkeléstől az Úr feltámadásáig 1538 év, a feltámadástól Szent Márton haláláig 412 év, Szent Márton halálától a legutóbb emlegetett évig, azaz beiktatásom huszonegyedik évéig, amely a római Gergely pápa uralkodásának ötödik, Gonthran király harmincegyedik, az ifjabb Childebertnek tizenkilencedik éve, összesen 197 év telt el.

Akkor adjuk össze az éveket, 2242+1404+1538=5184 +412+197 = 5793 és Krisztus születése az 5184-es dátumot mutatja, vagyis itt már 5200-as rendszer látjuk. Ha az 5793-t a bizánci időszámításban értelmezzük, akkor 284-ben vagyunk. Mikor is? Dioclecianus uralomra jutásának évében. Vagy nem is, mert 609-ben vagyunk Phókasz uralkodásának 7. évében, és 610-ben veszi át a hatalmat Herákliosz, Hérakleiosz, Heraclius.

 

Pár idézet még Illigtől a Teremtés szerint időszámításról:

 „Alighanem Hippolytus beszél először a Jézus Krisztusra vonatkoztatott datálásról. Mivel Ádám a teremtés 6. napján lett megalkotva, Krisztus emberré válását analóg módon a 6. világnap közepére, Ter. u. 5500-ra teszi. A születés „Augusztus uralmának 42. évében, 5500 évvel Ádám után történet. […] Krisztus születésére még 500 évet kell számolni, hogy 6000-ig jussunk, és akkor lesz a világnak vége.” ”

„Mivel Hippolytus a „203-204. évben”írt, akkoriban még maradt 297 év a világvégéig – pontosan az az időtáv, mely ismételten oly lényeges szerepet játszik.”

 

„Ekkor jött el a két nagy kora keresztény történetíró ideje, akik mindamellett jelentősen különböztek számolási módszerükben. Míg Sextus Julius Africanus 221 körül Krisztus Ter. u. 5500-as születéséből indult ki, Kaiszereiai Euszébiosz 303-ban új számítást állít össze: a maradék világtartamot meghosszabbította 300 évvel, hogy „az idők vége a 800. évre essék”. Ezt könnyű volt megtenni, Krisztus születését kellett csak eltolni a 6. világnapon belül.”

Carozzi, Claude: Weltuntergang und Seelenheil (1996)

 

 „Szent Jeromos (347-419 k.) hasonló, szintén biblikus irányultságú számítást készített: „Ádámtól az özönvízig 2242 év, az özönvíztől Ábrahámig 942 év, Ábrahámtól Krisztus születéséig 2015 év.” Ebből az következik – anélkül, hogy Jeromos explicit módon kijelentette volna - , hogy a teremtés és Krisztus születése közti időtartam 5198 év.”

Borst, Arno: Die karolingische Kalenderreform (1998)

 

Tehát korai keresztények a világ keletkezéséhez számolva az időt, magát a keretet, miszerint a teremtés 1 napja egyenlő 1000 évvel, változatlanul hagyva, viszont az eljövendő világvégétől való félelmükben, Krisztus születési idejét a 6. világnapon belül 5500-ról eltolták 300 évvel, így megnövelvén a végítéletig hátralévő éveket. Később pedig a „Jézus születése szerinti” időszámítás 5201-ről 5001-re tolta el az Üdvözítő születését, vagyis a 6. világnap kezdetére.

 

A Teremtés utáni időszámolás, a 6. világnap közepére 5500-ra beállított Krisztusi születéssel kezdődött. Ter. 5803-ban Krisztus születése után vagyunk 303 évvel, és mondjuk, ekkortájt kitalálják (a közelgő világvége miatt), hogy Krisztusnak inkább 5200 körül kellett születnie, és a Ter. 5803 már Krisztus után a 603. évet is jelentheti. Továbbhaladva az időben, mondjuk Ter. 5895 egyaránt jelenhet 395 vagy 695 évet Krisztus után (attól függően, hogy mikorra számolták a születés évét), majd miután megtörtént a Ter. 5000-re rögzítése a születés dátumának, akkor egyszer csak Krisztus születése után 895-ben találjuk magunk.

 

A Teremtés utáni első kb. 300 éves csökkentést Dionysius Exiguus hajtotta végre. Vagyis Dionysius valóban készített húsvéti táblázatot, és egy meglévő időszámításról tér át a Krisztus szerinti számolásra. Ez az időszámítás, amit Dionysius felhasznált a rómaiak időszámítása volt, mégpedig vagy Julius vagy az Augusztus császároktól induló időszámítás 247. éve. Ezek 28 vagy 44 évvel nagyobbak a Krisztusi időszámítás számainál. Így Dionysius a 3. században élhetett, és tudunk is egy Alexandriai Szent Dionysiusról, aki jómodú pogány családban született Kr. u. 190-ben és 264. március 8-án hunyt el. A másik Dionysius, akihez a változást kötjük 470 körül született szintén pogány szkíta szülőktől Dobrudzsában, és 544 körül halt meg, minő véletlen épp 74 évig élt ő is.

 

Nézzük meg, hogy néz ki ez a lépés példával.

Krisztus születése = Ter. 5500, ahogy azt először feltételezték.

Ter. 5732 körül, azaz kb. Kr. u. 232-ben Dionysius meglépi a Krisztus szerinti időszámítás lépését, és Ter. 5200-ra vagy 5184-re tolja vissza az időpontot.

Ter. 5732 így megváltozik, Kr. 532 vagy Kr. 548 lesz belőle.

Így lesz egy duplikációnk, amivel a 3. sz. közepe hirtelen a 6. sz. közepére kerül és mindkét dátum Krisztus születése szerinti lesz. Így duplázódik meg a 3. sz-i pestisjárvány, és a római-perzsa háború is.

Etiópiát jelöli meg a pestis forrásául I. Alexiosz Komnénosz bizánci császár kancellárja, Ioannesz Zoarasz, aki Epitome historión c. világkrónikájában főként Cassius Dio utolsó, elveszett könyvére támaszkodva számol be a pestisről, amely Trebonianus Gallus (Kr. u. 251–253) császársága alatt Rómát is elérve pusztított. Más forrás szerint Európában az első nagy pestisjárvány Kr. u. 540 után dúlt, miután egy kb. 535-ben bekövetkezett globális éghajlatváltozás miatt a pestisbaktériummal fertőzött rágcsálók Kelet-Afrikából (Etiópia) északra vándoroltak.

 

 Így lesznek a 3. századi gótok a 6. sz-i longobárdok, akik a gepidákkal vívnak harcokat, és Itáliába mennek a szarmata-hunok vagy avar-hunok elől. Így lesznek a Kr. sz. 255-270 körül érkező szarmaták (valójában a hunok) a Kr. sz. 555-570 után érkező bizánci avarok (szintén a hunok), így lesz Attila hun király halála 72 év múlva 260-270 + 72 = 332-342-ben, duplikációként 560-570 + 72 = 632-642-ben.

A hunok után 100 évvel érkező magyarok így 430-445-ben vagy 730-745-ben érkeznek. Krónikáink szerint 745-ben. Ugyanezen krónikáink szerint a 745-ben érkező magyarok története (Álmos és Árpád vezetésével) már később Árpád fia Zoltán, Zoltán fia Taksony, és Taksony fia Géza, már 950 körül dátummal folytatódik, és Szent István születését 969-re teszik, vagyis 200 évvel későbbre.

Ter. 5877-5893 az egyszer lehet Kr. sz. 377-393, ha a születést Ter. 5500-ben számolták, de lehetett Kr. sz. 677 vagy Kr. sz. 693 vagy Kr. sz. 709, ha Krisztus születésének a Ter. 5200 vagy 5184-t veszik, és a legvége miután Ter. 5000-re állapították meg és helyezték át Krisztus születési idejét, Kr. sz. 877 vagy Kr. sz. 893.

 

Így kerülnek a helyükre a magyar krónikák „téves” évszámai, miután Krisztus születési idejét elcsúsztatták. Viszont nem érinti a csúsztatás pl. a mohamedánok Hidzsra időszámítását, mert annak az indulását mindig a Kr. u. 622-hez kötötték, viszont a Teremtés utáni számokban ez okozhatott problémát, mert nem mindegy ott melyik születési idővel számolták át krisztusira. Pl.:

Kr. 622 a bizánci idővel számolva (5509) Ter. 6131 számot adja.

Kr. 622 a Toursi Gergely féle idővel számolva (5184) a Ter. 5806-os számot hozza ki.

Ha viszont ezekből a Ter. számokból számolnak vissza és megcserélik a születés idejét, akkor a következő számok állnak elő.

Ter. 5806-ból levonjuk a bizánci időpontot (5509) és Kr. sz. 297-t kapunk.

Ter. 6131-ból levonjuk a Gergely féle időpontot (5184) és Kr. sz. 947-t kapunk. (Az Illig féle kitaláció 614-911 között)

 

Ilyen szemmel vessünk egy pillantást, a mai történelemtanítás szerinti nagyobb népvándorlásokra, ami a Kárpát-medencébe vezetett Krisztus születése után, az első a gótok, utánuk a szarmaták, majd a hunok, a korai és késői avarok és végül a magyarok. Kiindulópontunk legyen a Kézai Simon gestájában leírt két szám, miszerint a magyarok első és a második bejövetele között 172 esztendő telt el, ami dátumok nélkül is megállja a helyét (72 év Attila haláláig, 100 évvel Attila halála után), plusz az a ráadás, hogy krónikáink nem tudnak semmiféle avarokról, és a gótokat sem nagyon emlegetik.

Egyszerű számolással, tegyük fel, hogy először 300 évet korrigáltak, majd később még 200-at. A szarmata harcokból Kr. sz. 260, avar harcok válnak Kr. sz. 560, majd az avarok eltűnnek, és ahogy elérünk a késői avarokhoz Kr. sz. 677-ben, az már a magyarok honfoglalása Kr. sz. 872-895 között. Persze az első 300 év után a második 200 már csak igazítás volt a Krisztusi számításon, de a dátumokat ez a szám vitte fel a VIII. századról a X. századig.

220  gótok

260  szarmaták /hunok/

370?  gótok

373  hunok ( visszaszámolásból keletkezett - 373)*

520  longobardok

560  korai avarok /hunok/

745  késői avarok /magyarok/

895  magyarok

A szarmaták és hunok előtt idegen nyelvű gótok jöttek Pannoniaba, a korai avarok előtt a longobárdok, ezek is egy népet jelentenek, és a gepidákkal való csatáik után meghódították Itáliát.

* a visszaszámolás úgy keletkezett, hogy az avarok /magyarok/ előtt jöttek a hunok kb. 200 évvel, ezért az első avar kor elé helyezték utólag őket, az ott keletkezett időlyukba.

 

Még egy pár idézet régészek munkáiból.

László Gyula – Múltunkról utódainknak I-II

„A hunok – mármint az ázsiai hunok – időszámításunk előtt 71-ben döntő vereséget szenvedtek a kínai hadseregtől, és Nyugatra vonultak; a római történetírók leírásaiból is általában mongolos jellegük bontakozik ki. Nyugaton viszont csak 375-ben tűntek fel, amikor átlépték a Volgát, bár az antik földrajzi írók már a II. században – a Kaukázusban – említést tesznek hun népességről. Akárhogyan is van, jó néhány száz esztendő telt el az ázsiai hunok letűnése és az európai hunok megjelenése között. A történelemtudomány még a mai napig sem tudta meggyőzően áthidalni ezt az időbeli és távolsági szakadékot.”

 

Mócsy András –  Pannónia a késői császárkorban

„Csábító lenne a szarmata síkságon húzódó ún. Ördög- vagy Csörszárkot is ezekre az évekre keltezni. Ez az árok épp azt a területet ölelte körül, amelyet a szarmaták a 3. században és a 4. század elején laktak. Már állnak bizonyos támpontok rendelkezésünkre datáláshoz, amennyiben 3. századi településnyomokat vág, ezért legkorábban a 3. század végén készülhetett. Más leletek azt bizonyítják, hogy feltétlen a 9. század előtt épült. Az ároknak erődítési szempontból alig volt jelentősége, de mint látható határ az alföld peremén élő népekkel (vandálok, gepidák és gótok) szemben bizonyos szerepet játszhatott, ha ezt a demarkációs vonalat egy harmadik hatalom valamiképpen garantálni tudta. Amíg azonban nem lehet pontosan keltezni a sáncot, jobb, ha a kérdést nyitva hagyjuk.”

Asttning Creative Commons License 2017.07.11 -1 0 11938

Hogy lehet ha a kozépkor kitalàlt és mégis vannak régi pénzek ebbol az idobol nem is kevés....

Törölt nick Creative Commons License 2017.02.23 0 0 11937

Több dolgok vannak a földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes. (Hamlet)

Előzmény: grálizidor (11936)
grálizidor Creative Commons License 2017.02.23 0 0 11936

Mihez (Kihez) képest?

Előzmény: Törölt nick (11935)
Törölt nick Creative Commons License 2017.02.22 0 0 11935

és neki se volt igaza

Előzmény: grálizidor (11933)
grálizidor Creative Commons License 2017.02.22 0 0 11934

Azért látszik, hogy nem vagy teljesen képben...

Előzmény: Gojira (11932)
grálizidor Creative Commons License 2017.02.22 0 0 11933

Mennyi volt az a több? 

 

Emlékeim szerint Illig mindig 297/300 évről írt...

Előzmény: honiipar (11931)
Gojira Creative Commons License 2017.02.21 0 1 11932

Azóta megtalálta őket, és már jobban vigyáz rájuk.

Előzmény: honiipar (11931)
honiipar Creative Commons License 2017.02.20 0 0 11931

A multkor még sokkal több " hiányzott".

Előzmény: grálizidor (11930)
grálizidor Creative Commons License 2017.02.20 0 0 11930
Ebola..... Creative Commons License 2016.10.15 0 0 11929

De tudom valakik írnak középsőről is akit beszorítottak egy völgybe és átverve kivégezték. 

Ebola..... Creative Commons License 2016.10.15 0 0 11928

Ja. tudom. De ha minden forrást egybeveszünk és valóság tartalmát nem kérdőjelezzük meg hanem meghagyjuk akkor pl a Nibelung-ének-ben volt, hogy Attila legidősebb fiának levágták a fejét. és ha van több gyerek és a legidősebbet megölik akkor már a második lesz a legidősebb :) nem? de!. Szóval minden passzol mert később a legöregebb még ugyan úgy Aladár lehet.  

NevemTeve Creative Commons License 2016.10.04 0 0 11927

Tényleg kell még rajta dolgoznod, hogy ilyenek ne maradjanak benne:

Giesmos Legidossebb
Akinek levágják a fejét.

Előzmény: Ebola..... (11926)
Ebola..... Creative Commons License 2016.09.29 0 0 11926

Mostanában rengeteg könyvet elolvastam a témával kapcsolatban és kialakult egy elég normális kép. Ezt szeretném megosztani.  Igaz ez még csak kezdetleges és dátumilag nagyon nem állja meg a helyét de azt szinte lehetetlen kibogozni, és most azon dolgozom. de megpróbálom.  

 

íme:

https://drive.google.com/open?id=0B20BZzU-cI6iTzZSX2tOUjJ4Z2s

Ebola..... Creative Commons License 2016.09.29 0 0 11925
Ebola..... Creative Commons License 2016.09.29 0 1 11924

Sziasztok

Hát ez nem újdonság, de megosztom, hogy így átláthatóbb legyen a dolog amit Tóth Gyula próbált elmagyarázni a Maghreb blogján. + Az én adalékom is. 

Nem tokéletes de azért elgondolkodtató. 


Idorend

grálizidor Creative Commons License 2015.10.07 0 0 11923

Mondjuk Jézus születése nem változott a két dolgozatban; i.sz. 194!

de ha az ókori csillagászati visszaszámolás érdekel az itt van:

http://www.seleucidcode.com/  

Előzmény: Engem ez érdekel (11922)
Engem ez érdekel Creative Commons License 2015.10.07 0 0 11922

Nekem más változatban van meg ( http://www.osservatorioletterario.net/hungarnaptar.pdf )

Hogy 200 vagy 198 nem mindegy ha csillagászati visszaszámolásról van szó, ráadásul bizonyítottnak tekintett alapként hivatkozik erre az eredményre későbbi gondolatmenetek során... 

 

De végülis az, hogy az én változatomban téves a gondolatmenet még nem zárja ki, hogy ráérzett valamire és az újraírt változat már jobban összeállt. Elolvasom, kösz a linket 

Előzmény: grálizidor (11921)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!