Keresés

Részletes keresés

makhandi Creative Commons License 25 órája 0 0 14002

Sziasztok!

 

A Makhándi/Machandi  családnévvel kapcsolatban kérnék segítséget. Előre is köszönöm!

sTarrrz Creative Commons License 3 napja 0 0 14001

Sziasztok!

A Zsehrantsik családnév eredete érdekelne.

Így szerepel az anyakönyvben a név,nem tudom,hogy elírás történt-e,de így van leírva a név:

https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Ajoannes~%20%2Bsurname%3Atyndira~%20%2Bbirth_place%3A%22spisske%20vlachy%22~%20%2Bbirth_year%3A1786-1830~%20%2Brecord_country%3ASlovakia

Július 11.-i bejegyzés

DoriPlev. Creative Commons License 4 napja 0 0 14000

Sziasztok!

 

Segítséget szeretnék kérni a Pelyvás,illetve a Gyuricska nevek eredetéről,származásáról! 

 

Előre is köszönöm!:)

2xkiss Creative Commons License 6 napja 0 0 13999

Valamiért "boszniai, vlah eredetűnek" tartják itt a Fellai nevet. 

 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/sporttortenet/labdarugas/Somogyorszag_labdarugasa_1993_2003/pages/079_Taska.htm

 

Bár ez nem Bosznia, de az olasz-osztrák-szlovén hármas határ környékén vagy egy tájegység,

a Fella-völgy. A Fella folyó völgye. Vélhetőleg ez nem nagyon jöhet számításba, de megemlítem.

Előzmény: Nostra (13995)
keltomán Creative Commons License 2015.07.23 0 0 13998

Köszönöm a választ!

 

Szeretnék még rákérdezni az alábbi nevekre:

 

Goró (a nevet viselő ismerős székelyudvarhelyi születésű)

 

Gúr (rövidsége miatt nem tudtam rákeresni)

 

Homor (a homorú szóhoz van köze? esetleg a "hamar" szó zártabb, vagy idegenajkú ejtése?)

 

Kicsák

 

Putics

Előzmény: LvT (13988)
Mene9 Creative Commons License 2015.07.23 0 0 13997

Kedves LvT!

 

A következő családnevek eredete felől szeretnék érdeklődni:

Peszlen, Vesztergom, Burbucs, Dragodán. 

 

Köszönöm!

LvT Creative Commons License 2015.07.23 0 0 13996

A régi magyar Fele személynévre én is gondoltam, de aztán elvetettem. Az antiharmonikus kicsinyítő képzővel alakultak személynevek, de ez a képzés szerintem elég hamar kiavult, amelyben elég jelentős szerepet játszhatott, hogy az antiharmonia meglehetősen jelzett, pl. emocionális szereppel bír. vagy – mint a mai nyelvben is előfordulva igéken, vö. csekkol – az idegenséget jelzi. Ahogy ezek a mai igék nem találnak utat a köznyelvbe, úgy az antiharmonikus személynevek sem találtak utat a településnévi, apanévi rögzüléshez. 

 

A fenti elvi jellegű megfontoláson túlmenően a névtani érvelés elég erősen hagyatkozik az analógiára. Tehát találni kellene egy hasonló (hely- vagy családnévi) példát, amelyet biztosan megőrzött régi antiharmonikus képzős személynévnek lehet tartani.

 

Ui. Az, hogy van Feled település, még nem indokolja azt, hogy konkrét adat nélkül alappal feltételezzük, bármely e tővel képzett személynévből is lett településnév. Így a *Fela helynév nem indokolható. Tehát, ha össze kívánjul kapcsolni a valóban adatolható Árpád-kori Fela személynevet a mai Fellai családnévvel, akkor az leginkább csak apanévi motiváció lehet, azaz a Fellai < Felai < Feláé ’Fela nevű személy leszármazotta’. De a fentebb mondottak miatt ezt elvetettem.

Előzmény: Nostra (13995)
Nostra Creative Commons License 2015.07.23 0 0 13995

Kedves Ltv!

 

A Fellai az 1700-as évek elején Felai volt. Szerintem a Feled régi magyar név kicsinyített változata a Fela. Ez a név érdekes módon egymás mellett szerepel egy 1211-es oklevélben: Fela és neje, Feled és neje szolgák.

 

Talán valamelyik olyan településnév állhat  a név mögött, amelyben a Fele név bújik meg valahol.

Előzmény: LvT (13986)
vadász2 Creative Commons License 2015.07.22 0 0 13994

Nagyon köszönöm!

Előzmény: LvT (13992)
LvT Creative Commons License 2015.07.21 0 1 13993

Schranko: A név mögött a jelenkori előfordulások esetén elsősorban a szlovák Šranko családnév áll: a hasonló cseh Šranko és a lengyel Szranko nevek másodlagosnak tűnnek. Ennek több etimológiája is lehet:

- a régi, ill. nyelvjárási szlovák šramka, šrank ’rúd, karó, cölöp, léc’, illetve az ebből származó šramky, šranky ’korlát, cölöpkerítés; sorompó’ szó –o végű személynévi alakja;

- a szlovák šramot ’zaj, zsivaj, lárma, zörgés, csörömpölés’ szó tövének –ko kicsinyítő személynévképzős formája;

- a német Schram(m) személynév átvételének –ko kicsinyítő képzős származéka; az alapnév a német Schramme ’karcolás, vágás, sebhely’ szóból lett ragadványnév;

- a fenti német szó átvételéből (vö. cseh šrám ’karcolás, karmolás; hosszúkás sebhely, heg’, lengyel szrama ’forradás, heg, sebhely’) szláv alapon lett –ko képzős személynév.

 

A Sch- írásmód német nyelvű anyakönyvező, vagy már az elnémetesedés eredménye.

Előzmény: Mezőbándi (13981)
LvT Creative Commons License 2015.07.21 0 0 13992

Kompolt településnév: A kompót közszó a XIX. sz.-ban jelenik meg a magyar írott forrásokban a francia compote ’(gyömölcs)befőtt,  párolthús’ szó átvételeként, így semmi esetre sem lehet összekötni a településnévvel. A település első említése 1280-ból való mint Kompold. Úgy tartják, puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Az alapszemélynevet ugyanabból a korból lehet kimutatni: 1255: Compolch [olv. Compolth], 1264/1294: Compolth. Úgy vélem, ez a német Gumbold(t) személy-(majd család-) név délnémet ejtésváltozatának átvétele. Ez utóbbi a régebbi Gundbald alakból egyszerűsödött, amely az ógermán *gunþiz ’harc, csata’ és *balþaz ’merész, bátor’ elemekből álló kéttagú germán személynév.

 

* A kompót, csakúgy mint a komposzt, a latin compositus ’összeállított, összerakott; eltett, lefektetett, eltemetett; stb.’ igenév compostus formájának nőnemű composta alakjából ered. A magánhangzó és mássalhangzó közti -s- kiesése jellegzetes középfrancia jelenség, vö. francia hôtel ’szálloda, palota’ < ófrancia hostel < latin hospitale ’vendégház, vendégszoba’. A komposzt esetén az ófrancia, még s-es alakot vitték át a normannok Britanniába, majd a franciák ezt kölcsönözték vissza. Hasonló kettősséghez vö. angol hotel : hostel.

 

Az ide tartozó harmadik magyar szó, a káposzta, szláv közvetítésű. A szlávok a latin composta ’(savanyítani) eltett káposzta’ és az ófelnémet chapuʒ, középfelnémet kappûʒ ’fejeskáposzta’ (< latin caputium ’ua.’ <: caput ’fej’) szavakat keverték össze a kapusta alakban.

Előzmény: vadász2 (13978)
LvT Creative Commons License 2015.07.21 0 0 13991

Zelenák: Vö. szlovák Zelenák, cseh-morva Zelenák, illetve szerb Zelenak, horvát Zelenak családnév. A délszláv előfordulások az elterjedés mintázata alapján a délre költözött szlovákoknak tudható be.

 

A név a szlovák-morva-cseh zelený ’zöld’ melléknév –ák nagyító-rosszalló személynévképzős származéka. Utalhat az elsőnek elnevezett beteges, sárgászöld bőrszínére, a kedvenc-jellegzetes ruházat, ill. a lakóház színére vagy a zöld növényt fogyasztó, termelő, ill. áruló személyre.

Előzmény: sTarrrz (13979)
DaisyBabe Creative Commons License 2015.07.21 0 0 13990

Köszönet!

Előzmény: LvT (13987)
LvT Creative Commons License 2015.07.20 0 0 13989

Sovák: A környező szláv nyelvekben cseh-szlovák Sovák, szerb-horvát-szlovén Sovak, lengyel Sowak, ukrán Совак alakban írt névnek világos az etimológiája, de ezek /sz/-szel ejtődnek. Ez a név a szláv sova ’bagoly; mogorva, kellemetlen ember’ közszó –ák (–ak) nagyító képzős származéka.

 

Ez azonban nehezen magyarázza meg a Somogyban gyakori /s/ hanggal kezdődő magyar Sovák nevet. Mindenesetre további lehetőséget nem találtam, így talán valamiféle betűejtéses származékkal van dolgunk a fenti szláv névből.

Előzmény: Nostra (13976)
LvT Creative Commons License 2015.07.20 0 0 13988

Czipóth: Szerintem a köznémet Ziebold név délnémet formája lehet. Ez a német Siebold < régi Sigibald (< ógermán *segaz ’győzelem’ + *balþaz ’merész, bátor’) személynév alakváltozata, ilyenformán képzőtlen apanévről van szó.

 

 

Krénusz: Magyarországon Somogyban gyakori, de a Krenus név a horvát határ túloldalán is ismert. A vegyes hangrendűség miatt a magyar etimológia kizárható, így vélhetően idegen eredettel kell számolni, de ennek részletei nem világosak. Ha latinosított német névnek véljük, akkor a német Kren ’retek’ személy-, ill. családnév sejlik fel. A név előfordulási helye ugyanakkor adná a horvát etimológiát: így talán a krenuti ’(el)indít, (meg)mozdít’ ige, vagy esetleg a kren ’albán falusi elöljáró, bíró’ származéka lehet.

 

 

Pauza: Adódik a német Pause név magyarosodása, amely a Duden szerint (1) a szászországi Pausa településnévre utaló képzőtlen lakosnév, vagy (2) ragadványnév a középfelnémet pūse ’szünet, pihető’ szóból. — Ez utóbbi a latin pausa ’megszűnés, megállás szünet’ szó átvétele, így elvben a név ugyanilyen alapon a magyarban is kialakulhatott volna. Azonban történeti magyar névalakulásnál egyrészt az au nem maradt volna meg (vö. a nemrég említett Paulus > Pál, Saulus > Sál, Sávoly), másrészt a latin s /sz/ nem /z/-ként, hanem /zs/-ként jelentkezne (vö. Josephus > József).

Előzmény: keltomán (13974)
LvT Creative Commons License 2015.07.20 0 0 13987

Csuhai: Valóban úgy tűnik, hogy magyar –i képzővel keletkezett településnévből, azonban *Csuha települést nem találni. Ezért Kázmér Miklós úgy véli, hogy a név a Csohaj (utóbb Berettyócsohaj, ma Ciuhoi, Románia) településnévből képződött Csohaji ~ Csohai lakosnév alakváltozata lehet.

 

Ugyanakkor kisebb számban az –i képző apanevet is alkot. Így az is lehet, hogy az utóbb családnévvé is lett Csuha személynév származékáról van szó: egy ilyen nevű felmenő leszármazottait jelölve. Ez a személynév az elsőnek elnevezett jellegzetes ruhadarabjára utal: csuha ’felsőruha, szűr, köpönyeg, dolmány, zeke’ (a ’szerzetesi ruha’ jelentésre csak a XIX. sz.-ra van adat).

Előzmény: DaisyBabe (13967)
LvT Creative Commons License 2015.07.20 0 0 13986

Fellai: Adódik, hogy –i képzős magyar lakosnév legyen, amely egy *Fella nevű településre utalna. Azonban ilyen települést nem tudtam találni. Ugyanakkor más lehetőséget sem látok. Ezért talán valamilyen más név alakult át. Egyelőre itt sem jutottam tovább a Felkai alaknál. Ez a szepességi Felka (ma Veľká, Szlovákia) településről való elszármazást (az oda való kapcsolatokat, az ottani birtokot) jelöli. Azonban a lk > ll változás lehetősége nem túl nagy.

Előzmény: Nostra (13965)
LvT Creative Commons License 2015.07.20 0 0 13985

Vukovics: Mint voszi már előre jelezte, ez valóban szerb-horvát név, amely a személynévként használt szerb-horvát vuk ’farkas’ szóvól lett –ović apanévképzővel. Tehát egy Vuk személynevű felmenő leszármazottairól van szó.

 

 

Levius: Ma a legnagyobb számban Szlovákiában található meg. A XVI–XVIII. sz.-ban az akkori humanista értelmiség körében gyakori volt az, hogy latin szövegkörnyezetben adaptálták a nevüket: vagy lefordították, vagy latinos végződéssel látták el. L. például Comenius, aki a KomenskýKomňa településre való’ vezetéknevét latinosította; vagy Szenczi Molnár Albert apjának a családneve még Molitoris volt, amely a latin molitor foglalkozásnév birtokos esetű alakja, és jelentése az újkorban ’molnár’ (a klasszikus latinban pedig ’építő[mester], tervező’). — Ezt a latinosított formával aztán sokuk leváltotta az eredeti vezetéknevét. Ez a szokás nálunk a „szász” népesség körében kezdődött, de utóbb átterjedt a velük élő más nációkra is. Ez a korabeli globalizáció egyik jelensége volt, s mint ilyen az egyik célja is az volt, hogy a népi kötődés helyett az európai közműveltségbe emelje az illetőt, így éppen nem tudható, hogy a felmenő német, magyar, szlovák, román stb. volt-e.

 

A kérdezett nevet én ilyen latinosított, humanista névnek gondolom. A német Wulf  ~ Wolf ’farkas’ családnévnek ismert a Wulfius formája, így lehet, hogy a Levius mögött a szláv Lev ’oroszlán’ személy- és vezetéknév (vagy annak származéka) áll. Ha a latin nevet Laevius formában írjuk (az ae > e egyszerűsítés gyakori középkori pongyolaság), akkor ez lehet a latin laevus ’bal (oldali); balga, ügyetlen’ melléknév származéka, így szóba jöhetnek az olyan ’bal kezes’ értelmű családnevek fordításai mint a német Link(e), a magyar Balog(h) vagy a szlovák Levák. Sőt ez utóbbi az ae > e egyszerűsödést is megmagyarázná.

Előzmény: shuggy (13963)
raymond aron Creative Commons License 2015.07.19 0 0 13984

Köszönöm!

 

És a Skrionya névről mit lehet tudni?

Előzmény: LvT (13972)
voszi Creative Commons License 2015.07.19 0 0 13983

Szuper, köszönöm az értelmezéseket!

Néztem a familysearch-ön, és nekem úgy tűnik, hogy a Buckay az valójában Butkay / Butkai. Butka nevű település létezik is. 

Előzmény: LvT (13975)
fulco Creative Commons License 2015.07.19 0 0 13982

Szia,

gondolom hogy az SCH ugyan nemet befolyas alatt alakult , de Szranko Lengyelorszagban is elöfordul es az -n- k elött ugyancsak egy elnemetesedett mk kombinacio lehetett , ugy hogy az eredeti nev esetleg Szramko volt. De Csehorszagban meg több van http://www.kdejsme.cz/prijmeni/%C5%A0ramko/hustota/

Šramko formaban. (> Šram = Karcolas,heg,serüles)  Kivancsi vagyok mar LvT szakszerü magyarazatara mert nem vagyok nyelvesz.  Minden jot mindjajatoknak ebben az örült hösegben 

 

Fulco

Előzmény: Mezőbándi (13981)
Mezőbándi Creative Commons License 2015.07.19 0 0 13981

Schrankó

 

Az sch egyértelműen német lenne, ahogy a sima Schrank is, de ez az -ó valahogy megkavarja az egészet. Nem áll össze a fejemben a kép.

fulco Creative Commons License 2015.07.18 0 0 13980

Köszönöm szepen!

Előzmény: LvT (13971)
sTarrrz Creative Commons License 2015.07.18 0 0 13979

Sziasztok!

A Zelenák családnév jelentésére lennék kíváncsi.

köszönöm!

vadász2 Creative Commons License 2015.07.17 0 0 13978

Ide kapcsolnám kérdésként, bár nem családnév: Kompolt helynevet (illetve a befőtt értelmű kompót szót)

Köszönettel.

Előzmény: LvT (13971)
Mene9 Creative Commons License 2015.07.17 0 0 13977

Szia!

Engem a Peszlen családnév eredete érdekelne. Előre is köszi az információt!

Nostra Creative Commons License 2015.07.17 0 0 13976

A Sovák névnek vajon mi lehet az alapja?

LvT Creative Commons License 2015.07.16 0 0 13975

> a Petrech, mint vezetéknév miféle motiváció alapján alakul ki?

 

A Petrech név a Petr- tőre és az –ech képzőre bontható. A tő a Peter személynév kötött töve, amely a Petrovič-ban is szerepel. Hasonlóan alakult a szlovák Adamech <: Adam, Ďurech <: Ďuro, Ferech <: Fero, Magdech <: Magda, Jakubech <: Jakub stb.

 

A mai –ech magyarázata kettős lehet: számolhatunk egyrészt a –ch kicsinyítő képző zárt névtövek utáni alakjával (szemben a nyitott tövek utáni puszta –ch-val: Peter > Pe- :> Pech). Illetve lehet az –oviech apanévképző rövidült formája, amely az –ovič~ -ič, -ovský ~ -ský képzőpárok mintájára mehetett végbe. — Az –oviech egyébként az –ovia (nyj. –ovie) ’-ék’ családi többes birtokos esetű alakja, azaz a Jan Petr(ovi)ech etimológiailag annyit tehet, hogy ’Péterék Jánosa’.

 

Lehet azonban, mint korábban írtam, hogy a –ch az egyik régi magyar helyesírási gyakorlatnak megfelelően –c-t jelent. Ekkor az így kapott Petrec névben –ec kicsinyítő képző, mint pl. az Adamec <: Adam, Ďurec <: Ďuro stb. — Ha arra gondolunk, hogy a második e lejegyzési hiba i helyett, akkor a Petric formát kapjuk. Az ebben lévő –ic képző az eredeti nyugati szláv apanévképző, amely helyett utóbb a keleti és déli szláv nyelvekből megjelent az –(ov)ič.

 

Vagyis egy Petrech ~ Petrec ~ Petric > Petrovič alakulás képzőcserét jelent, a régebbi forma cserélődött újabbra. — NB. Mindhárom alak, a Petrech, a Petrec és a Petric is adatolható a jelenkori Szlovákiában is.

 

 

Kamhall: Ez elsőre németnek tűnik, de később járok utána.

 

 

Pastoralis: Humanista latinosítással alkotott név, amely a latin pastor ’pásztor’ foglalkozásnév melléknévi származékának birtokos esetű alakja. Ilyenformán az előzménye bármelyik környékbeli nyelv ’pásztor’, ’juhász’ értelmű foglalkozásneve lehetett (pl. német Hirt, Schäfer, szlovák Pastier, Bača, Valach).

 

 

Buckay: Magyar -i (-y) képzős lakosnévnek tűnik egy Bucka ’lankás kis halom’ helynévhez. Ezt nem tudtam adatolni, de a mai Szigetszentmiklósnak van ilyen városrésze, így elképzelhető, hogy másutt is előfordul(t) legalábbis külterületi névként.

Előzmény: voszi (13962)
keltomán Creative Commons License 2015.07.16 0 0 13974

A Czipóth, Krénusz és Pauza családnevek eredete felől szeretnék érdeklődni, mindhárom a Somogy megyei Háromfáról.

skoumi Creative Commons License 2015.07.16 0 0 13973

Köszönöm a kimerítő információt

Előzmény: LvT (13968)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!