Keresés

Részletes keresés
Így működik

Bővebben az új keresőről

LvT Creative Commons License 19 órája 0 0 13760

Kalasnyikov: Az orosz Калашников családnév –ов (–ov) apanévképzős származék, azaz egy Калашник (Kalasnyik) nevű személy leszármazottai kapták megkülönböztető névül. Az alap valójában az orosz калачник (kalacsnyik) foglalkozásnév ejtésváltozata: ez ’kalácskészítő, kalácsárus’ jelentésű (’kalács’ alatt adott esetben fehér búzakenyeret, ill. más jó minőségű péksüteményt is érthetünk).

Előzmény: pemm (13757)
LvT Creative Commons License 20 órája 0 0 13759

Perczián: A RadixIndex.com Besztercebányáról és környékéről, Selmecbányáról, valamint Vácról adatolja (»). A Percian a ma Besztercebányáról is kimutatható.  Úgy vélem, ez a német Berthold személynév Bertz becézője délnémet Pertz változata kerülhetett szlovák környezetbe, és ott kaphatta meg az –ian kicsinyítő képzőt. — A Perc alapnév további származékaihoz vö. szlovák Perciun, lengyel Percik, Perc(i)ak, Percula. A szlovák-ruszin –ian (–jan) > magyar –ián változáshoz pedig Kóczián, Viczián.

 

NB. A újkori magyar történelemből ismert Perczel vezetéknév etimológiája is hasonló, csak a fenti Per(t)z alapnévhez a német –(e)l kicsinyítő képző járult. Vö. még 367-es hozzászólás.

Előzmény: sTarrrz (13756)
LvT Creative Commons License 20 órája 0 0 13758

Medgyaszay: Historizáló helyesírású, -i (-y) képzős magyar lakosnév a Zemplén vármegyei Megyaszó településnévből: innen történt elszármazást, ide való kapcsolatokat, itteni birtokot jelöl. A történeti –ó / -ő végződés az -i képző előtt -a / -e tőváltozatban jelentkezik, vö. Makó > Makai, mező > mezei.

 

Ui. A településnevet a meggy növénynév és a kiavult aszó ’időszakos vízfolyás, szárazpatak’ szavak összetételeként értelmezik.

 

 

Ambrosy: Vö. német Ambrosy (No., Svc.), Ambrosi (No., Au., Svc.), esetleg olasz Ambrosi. Ezek a latin Ambrosius [< Ἀμβρόσιος (Ambrosziosz) ’isteni; hallhatatlan] egyházi személynév apanévi származékai.

Előzmény: sTarrrz (13756)
pemm Creative Commons License 20 órája 0 0 13757

Orosz vagy ukrán családnév: Kalasnyikov. Mit lehet róla elmondani? (Mostanában öltek meg egy ilyen nevű embert. Meg hát egy másik Kalasnyikov géppisztolynak adott nevet).

sTarrrz Creative Commons License 22 órája 0 0 13756

Sziasztok!

Az alábbi családnevek eredete érdekelne:

Perczián,Medgyaszay,Ambrosy

köszönöm!

ShaeLynn Creative Commons License 24 órája 0 0 13755

Ez nagyon érdekes levezetés. Köszönet érte! 

Előzmény: LvT (13753)
LvT Creative Commons License 25 órája 0 0 13754

Csisztu: A RadixIndex.com az ország észak-keleti részéből adatolja, a vélhetően másodlagos Debrecenen kívül a nyírségi Bujról és Nyírmártonfalváról. Csisztu Mihály festő-grafikus innen nem messze Timáron született. Mind Bujon, mind Timáron van görög katolikus közösség, sőt Timárról a Wikipedia is írja, hogy a török után ruszinokkal telepítették be.

 

A fentiek miatt én ezt a nevet szlávnak vélem, különösen miután a névvégi –u miatt perspektivikusnak tetsző román vonalon nem találtam semmit. A végző –u ugyan a szláv etimológia ellen szól, de ha feltesszük, hogy eredetileg –uh végű volt, és a –h már magyar környezetben kopott le (vö. magyar lapu < szerb-horvát lopuh, szlovák lopúch, orosz лопух növénynév), akkor forrásként már szóba jöhet az Ukrajnából jelenleg is kimutatható Чистух (Csisztuh) vezetéknév.

 

Ennek a névnek az alapja valóban a közszláv čistъ ’tiszta melléknév’, amelyhez az –uchъ képző járult, amelynek személynév-, illetve kicsinyítő képzői funkciói vanna, pl. szlovák Paľo ’Pali’ >  Paľuch ~ Paľúch (l. korábban a 11023-asban Paluska alatt), ill. mladý ’fiatal’ > mladúch ’fiatatember, legény’.

Előzmény: keltomán (13728)
LvT Creative Commons License 27 órája 0 0 13753

Ad Kolip: Az előzményül általam vélelmezett Kolop vezetéknév közvetlen motivációjához találtam egy új megfontolást. A korábbiakban az volt a [legerősebb] feltételezésem, hogy a keleti szláv a keleti szláv холоп (holop) ’jobbágy, szolga, paraszt’ szóból lett név magyarosodott (németesedett?) volna – párhuzamként a szintén előforduló Holop változat mellett.

 

Emellé találtam azt, hogy magyar nyelvjárásokba is bekerült a fenti kelti szláv szó, vagy annak. annak lengyel chłóp, keleti-szlovák chlop megfelelője, köznévként kolop ’felső (kártyalap), filkó; fickó, ostoba fiatalember’ formában. Ennek első magyar előfordulása a XVII. sz. közepi, de ha feltesszük, hogy a beszélt nyelvben ennél kicsit korábban is megjelent, akkor akár magyar családnév is kialakulhatott belőle.

 

Ui. Helynévi használatához vö. a ma Tiszasüly részét képező Kolopfürdő helynevet. Ez utóbbi egyébként a XIII. sz. óta adatolt Holop(i) névváltozat helyébe lépett a fenti kolop közszó hatására. Hasonló alakkeveredés a kérdezett név esetén sem zárható ki.

Előzmény: LvT (13736)
LvT Creative Commons License 28 órája 0 0 13752

Kontextus nélkül az sem világos, hogy magyarul van leírva. Nálam – nyilván, mert nemcsak magyar kultúrkörben szocializálódtam – ez az opció fel sem merült.

Előzmény: vadász2 (13751)
vadász2 Creative Commons License 1 napja 0 0 13751

Mit tegyek, ha eredetileg magyarul volt leírva? ;-)

A válaszokat köszönve.

Előzmény: LvT (13750)
LvT Creative Commons License 1 napja 0 0 13750

> Az én "Spacek"-om semmiféle ékezettel nem rendelkezett.  

 

Hát ez az: így a válaszadóra van bízva, hogy mit válaszol meg.

 

 

> Látom a Špaček/Szpaczek (nyilván az egyszerű közszói eredet miatt is) tömegesebb a Spaček/Spaczek-nál.

 

Viszont a mai szlovák nyelvérzék inkább a spaček  szót ismeri fel névalapként, ezért is kaptál tőlem erre választ. A špaček szlovákul nyelvjárási, illetve archaikus*. Mi a škorec szót használjuk rá, amely a madár közszláv elnevezése. — * Illetve van még a špaček szlengszó, amelynek értelme ’csikk, cigarettavég’. De mivel ebből nem lesz családnév, ez elő sem hívta ezt a szóalakot bennem.

 

 ---------

 

Paszternák: Lengyel-ukrán-orosz vezetéknév (Pasternak ~ Пастернак), amely mögött az adott nyelv pasternak ~ пастернакpasztinák, paszternák, Pastinaca sativa’ növényneve áll. Vagy metonimikus ragadványnév, vagy a fő termesztett növényre utaló, parasztot jelző foglalkozásnév.

 

 

Pasztircsák: Vö. szlovák Pastyrčák, ritkább lengyel Pastyrczak vezetéknév. Ez szláv összetett –čák (–czak) kicsinyítő képzős alakulat egy ’pásztor’ jelentésű foglalkozásnévből. Alapként (az eltérő második magánhangzó miatt) a közvetlenül szlovák pastier és a lengyel pasterz nem valószínű, a cseh pastýř pedig a cseh előfordulás hiánya miatt esik ki. A legvalószínűbben a kárpátukrán пастырь ~ pastyŕ alak lehet a forrás.

Előzmény: vadász2 (13749)
vadász2 Creative Commons License 1 napja 0 0 13749

Az én "Spacek"-om semmiféle ékezettel nem rendelkezett. Látom a Špaček/Szpaczek (nyilván az egyszerű közszói eredet miatt is) tömegesebb a Spaček/Spaczek-nál.

A választ/okat köszönöm.

 

Közben eszembe jutott erről egy (két) másik név:
Paszernák

Pasztircsák

Előzmény: LvT (13747)
LvT Creative Commons License 1 napja 0 0 13748

> Mivel a név jórészt német környezetben fordul elő, - ahogy írtad is, -  nem lehet Németországból hozott családnév?

 

Német előfordulást és etimológiát nem sikerült találnom. Eleve a szóvégi –p gyengévé teszi ezt a felvetést (hacsak nem valódi szász, azaz alnémet forráshoz lehet kötni).

Előzmény: 2xkiss (13741)
LvT Creative Commons License 1 napja 0 0 13747

Hát aki annak a névnek az eredetére kíváncsi, amelyet kérdez, írja ki az ékezeteket. Az imént megadtam Spaček gyakorlatilag hiányzik Cseh- és Morvaországból, ami van, az is szlovák. (Mondjuk Morvaország kelet része annak északi szegélyét leszámítva eleve a szlovák nyelvjárásterület részét képezi.) — Morva vonatkozása egy másik névnek lehet (magyarul sem mindegy, hogy szár vagy sár.)

 

 

Špaček: Vö. morva-cseh Špaček, szlovák Špaček, lengyel Szpaczek családnév. Ez a cseh-szlovák špaček ~ špak, ill.- lengyel szpak ~ szpaczek ’seregély’ madárnávből lett ragadványnév. 

Előzmény: dzsonivir. (13745)
LvT Creative Commons License 1 napja 0 0 13746

A Pakó a román Pacu-nál említett szláv alapnév magyarosodott változata. 

Előzmény: dzsonivir. (13743)
dzsonivir. Creative Commons License 2 napja 0 0 13745

Sissy  Spacek amerikai színésznőnél azt írja a wiki,hogy az apja(Spacek) csehországi(morva).

Előzmény: LvT (13735)
dzsonivir. Creative Commons License 2 napja 0 0 13744

köszi:)

Előzmény: keltomán (13739)
dzsonivir. Creative Commons License 2 napja 0 0 13743

Erdélyben nagyon gyakori a Pakó név.

Előzmény: LvT (13742)
LvT Creative Commons License 2 napja 0 0 13742

Paku: Szerintem ez a román Pacu név magyaros lejegyzése lehet. Ez utóbbi a jelenkori névtárakból már hiányzó, hátravetett névelős Pacul formából rövidülhetett, amelyről azt írja Constantinescu, hogy a román Pac személynév származéka. Az alapszemélynév a Pako- (< ószláv pakъ ’erős, egészséges’) kezdetű szláv nevek (pl. Pakoslav) önállósult rövidülésének átvétele.

Előzmény: keltomán (13728)
2xkiss Creative Commons License 2 napja 0 0 13741

Mivel a név jórészt német környezetben fordul elő, - ahogy írtad is, -  nem lehet Németországból hozott családnév?

Előzmény: LvT (13736)
keltomán Creative Commons License 2 napja 0 0 13740

Köszönöm szépen, hát ez nem egyszerű eset.

Előzmény: LvT (13732)
keltomán Creative Commons License 2 napja 0 0 13739

Minden bizonnyal nincs. A Kilián név Szt. Kilián VII. sz-i ír misszionárius nyomán terjedt el, neve ír (kelta) eredetű.

A kérdéses magyar családnév Kilincsányi, csak LvT elírta. Szerinte ez végső soron a szláv klin (ék) szóra megy vissza.

Előzmény: dzsonivir. (13738)
dzsonivir. Creative Commons License 2 napja 0 0 13738

Kilicsánynak van  köze a Kiliánhoz?

Előzmény: LvT (13732)
ShaeLynn Creative Commons License 2 napja 0 0 13737

Férjem nagyanyja és családja viselte ezt a családnevet. Jelenleg is használják a leszármazottak.

Amit biztosan tudok, hogy a család kb. az 1900-as évek elejétől Somogyban él.

 

Köszönöm a gyors választ!

Előzmény: LvT (13736)
LvT Creative Commons License 2 napja 0 0 13736

Kolip: Ez a név úgy tűnik, csak Mohács környékén fordul elő horvát-német vegyes környezetben. Úgy vélem, itt alakulhatott ki, talán a másutt előforduló Kolop névből o : o > o : i  elhasonulással.

 

Az alapnévről sem mondhatok sokat. Ötlet szintjén szóba jöhet a magyar kalap szó, ill. az ebből lett név idegen ajkon létrejött változata. Ha fordított úton gondolkodunk, akkor ch > k hanghelyettesítéssel, akkor a szláv chalupa ~ halupa ’kunyhó, viskó’ szó, még inkább a keleti szláv холоп (holop) ’jobbágy, szolga, paraszt’ szó adódna. Az azonban nem világos, hogy a keleti szláv forrás honnan jönne. A Vajdaságba betelepültek ugyan ruszinok, de ott ez a név nem jelentkezik.

Előzmény: ShaeLynn (13733)
LvT Creative Commons License 2 napja 0 0 13735

Spaček: Vö. szlovák Spaček, ill. lengyel Spaczek családnév. Ez ragadványnév a szlovák spáč ’alvó; álomszuszék, hétalvó’ szó –ek kicsinyítő képzős származékából.  

Előzmény: vadász2 (13734)
vadász2 Creative Commons License 2 napja 0 0 13734

A Spacek névről kérdeznélek. Köszönettel.

Előzmény: LvT (13732)
ShaeLynn Creative Commons License 2 napja 0 0 13733

Köszönöm az eddigi kérdéseimre a részletes válaszokat!!

 

A Kolip vezetéknév eredete is nagyon érdekelne.

Előzmény: LvT (13732)
LvT Creative Commons License 2 napja 0 0 13732

Kilicsányi: A szláv –čan /csan/ férfi lakosnevek képzője, és többes számú –čani ~ –čany ~ –čane alakban településnévképző is lett. Ha ezek bekerültek a magyarba, akkor mind lakosnévi, mind településnévi esetben –csány lesz belőle.

 

Arra gondoltam, hogy egy település szláv nevéből lett lakosnév pl. a fenti –čan képzőhöz továbbjáruló –ský toldalékkal, ez aztán magyarosodott, de csak a felismerhető –ský cserélődött a magyar –i megfelelőjére, az ez előtt lévő szláv képző megmaradt. Azt is vélelmeztem, hogy emellett az eredeti szláv szókezdő Kl- mássalhangzó oldódott fel a magyarosodás során Kil-lé.

 

A fentiek alapján elsősorban az Árva vármegyei Klin (> Klinčan ’klini férfi lakos’ > klinčanský ’klini’), illetve a Zágráb vármegyei Klinča Sela jöhetne szóba. De akár helyi dűlőnév is lehet, mert ezek a megnevezések a közszláv klin ’ék, cövek szeg; ék alakú földsáv, parcella’ szóval, illetve ennek klinec ~ klinac kicsinyítésével függnek össze. Ez megfelel a magyar szeg ~ szög toponimának, így a kérdéses szláv lakosnév a magyar Szegi ~ Szögi családnév párhuzama lehetne.

 

Itt tartottam, amikor rátaláltam az igen ritka horvát Kilinčanin vezetéknévre, amely a szerémségi Újlak (horvátul Ilok) településen fordul elő. Ebből könnyen előállhat magyar ajkon a Kilicsányi alak. A fenti elképzeléshez képest az az eltérés, hogy a szókezdő torlódás már a szláv alakban feloldódott. Mivel azonban Kilin- kezdetre nem találtam etimológiát, azt feltételezem, hogy a szláv-magyar együttélés folytán a magyarosodás esetleg visszahatott.

 

Mivel a várt névalak nagyobb körben nem fordul elő, így a fenti településnevekkel való összefüggést kizárnám, így inkább egy helyi Klin(ac) ~ Kilin(ac) ’szeg(let)’ dűlőnévre utalhat a kérdezet családnév. 

Előzmény: keltomán (13728)
dzsonivir. Creative Commons License 3 napja 0 0 13731

írtad is:))

Előzmény: dzsonivir. (13730)