Keresés

Részletes keresés

Pistike Creative Commons License 2012.04.22 0 0 60

Májustól újra lesz a Pistikében és a Viccözönben is, júniustól pedig helyre áll a ,,rend".

ragyás Creative Commons License 2003.09.21 0 0 41
Két szerelem

Julika, a régi szerelmem pár évvel volt idősebb nálam, de nem zavart. A szomszéd házban lakott, így már nyolcéves koromtól volt lehetőségem, de ami a fő, olyan dús bájakkal áldotta meg a sors, hogy volt értelme is leskelődni utána. A padlásunkról egy elhúzott cserép jóvoltából ragyogó belátás nyílt a szobájára, ahol gyakran szaladgált néhány csepp kölnivízbe öltözködve. Mivel elég messze volt, apám távcsövét loptam el, hogy élvezhetővé váljon a látvány. S ahogy telt az idő, egyre többet láttam, már csak annak okán is, hogy bájai tovább gyarapodtak. Elhatároztam, Julika enyém lesz... Mit az enyém!? Feleségemmé, gyermekeim anyjává teszem!
Más nővel el sem tudtam képzelni a szerelmet. Egy-kettővel megpróbáltam, de mindegyik taszított. Mindig csak Julikám után vágyakoztam. Még az sem vette el a kedvem, hogy egy időben igen gyakran láttam a padlás rejtekéből más fiúk társaságában szaladgálni meztelenül a szobában. Szüntelen terebélyesedése folytán azonban ellenfeleim elkoptak mellőle. De nekem szép volt, hiszen az a kép maradt meg róla, amit tizenöt éves kora óta őrizgettem magamban. Hatalmas keble – amely akkoriban még igen távol állt a köldökétől – és gyermekek szülésére termett, gömbölyű csípeje váltotta ki elsőként ugyanis azt a késztetést bennem, ami a fiúknál a pubertás legférfiasabbnak tartott és legkedveltebb elfoglaltságát jelentette.
Tizennyolc éves voltam, amikor szokásos leskelődésem közepette integetni kezdett felém. Kénytelen voltam felfedni magam. Később elmondta: évek óta tudta, mit csinálok a padláson, de meghagyta ezt a kis örömöt nekem. De nemcsak integetett, át is hívott! Gondolom, nem szükséges ecsetelni, mit éreztem, amikor bekopogtam hozzá. Már pongyola volt rajta, de nem sokáig. Rövidesen enyém lett Julika. Na jó, inkább én lettem az övé! Ahogy hatalmas testével fölém tornyosult és vakolatrepesztő sóhajokkal vonaglott felettem, az a beteljesülés csúcsát jelentette! Amint véget ért erotikus vágtája, hatalmas melleit eltolva mélyen a szemébe néztem, és még ott melegében megkértem a kezét! Egyáltalán nem tántorított el vinnyogásszerű röhögése, amit majd negyedórán keresztül hallatott. Attól kezdve át-átugorhattam hozzá, persze minden alkalommal könyörögtem neki, hogy jöjjön hozzám. S ahogy teltek a hónapok, úgy vált mind határozatlanabbá az elutasítása.
Utolsó találkozásunkkor pedig túlméretezett Julikám csak annyit mondott búgó, mély hangján szomorúan: „Hogy te milyen kitartó vagy, Zolika!" Ilyen előzmények után minden esélyem megvolt rá, hogy igent mondjon. Csakhogy hetekig hiába figyeltem az ablakát, hogy végre megjelenjen és intsen felém, az istennek sem bukkant elő, sőt a bezárt ablak mögött a függöny sem rezdült, mintegy megvonva a legparányibb reménykedés lehetőségét is.
Egy nap aztán nem bírtam tovább, és átrohantam hozzá. Addig dörömböltem, amíg elő nem jött a szomszéd. Tőle tudtam meg: Julikáék elköltöztek, lezárták a lakást, és az ürge úgy tudta, rövidesen el is adják.
Azt hittem, belehalok a fájdalomba. Nélküle semmi az életem, sőt, férfi sem vagyok.
Hónapokig kóvályogtam a városban, remélve rátalálok, de hiába.
Eközben a keserűség döntő elhatározást érlelt meg bennem. Egy este apám elé álltam. Szegény öregem hebegett, habogott, de látta, hogy hajthatatlan vagyok. Anyám először sírt, könyörgött, de végül ő is beadta a derekát. Majd fél évig tartott a műtétsorozat, de amikor a tükör elé álltam, egy új ember állt előttem. Nem voltak ugyan olyan nagy melleim, a fenekem sem volt olyan kerek, mint az övé, de többé nem kellett attól félnem, hogy egy nő miatt eszemet vesztem. A keresztségben a Júlia nevet vettem fel. Ez az emlékem maradt róla, no meg az, hogy ettől kezdve én rohangáltam meztelenül a szobámban, és néha fájó szívvel bámultam az ablakát.
Aztán egy szép napon a szemközti ablakban elhúzták a függönyt. Megtermett, szemüveges srác bámult rám az ablakból, még a meztelenségemről is elfeledkeztem egy pillanatra. Attól kezdve gyakran láttam a fiút, mi több, azt is észrevettem, hogy a vastag függöny mögül leselkedik utánam.
Kezdetben zavart a dolog, de végül hozzászoktam, később egyenesen rosszul esett, ha nem lebbent meg a függöny, hogy az ismeretlen meglesse bájaimat. Nagy magányomban egyre közelebb éreztem a srácot magamhoz. Nem mondom, hogy belészerettem, ám egy este, amikor rágondoltam, kísértetiesen hasonló izgalom vett rajtam erőt, mint amit tizenévesen éreztem Julikámat kukkolva.
Másnap folyton a szemközti ablakot lestem. Végre meglebbent a függöny, és amikor meggyőződtem róla, hogy a fiú mögötte van, integetni kezdtem... Nekem nem kellett olyan sokat várnom, mint Julinak annak idején. A srác gyorsan előbújt rejtekéből. Jeleztem neki: jöjjön át. Bólintott...
Pár perc múlva csöngettek, én pongyolában nyitottam ajtót. És ott állt előttem az én Julikám – fiúnak operálva. Zolinak hívták. Ahogy hatalmas testével fölém tornyosult és vakolatrepesztő sóhajokkal vonaglott felettem, az a beteljesülés csúcsát jelentette! Azon melegében megkérte a kezem. Néhány napja volt az esküvőnk, a pap mit sem sejtve sűrű gyermekáldást kívánva áldotta meg frigyünket.

Törölt nick Creative Commons License 2002.11.21 0 0 40
Lakásavató

Létai Andor elérte azt, amiről a hasonló korú fiatalok csak álmodnak. Huszonkét éves múlt, és vett egy lakást. Megdolgozott érte, spórolt rá, hitelt vett fel, és a sok fáradság meghozta eredményét. Szüleitől nem kérhetett segítséget, mert szegények voltak, az ő kitaníttatása is nagy anyagi terhet jelentett számukra. Szerette és megértette őket, igyekezett, hogy tanulmányai eredményeivel se okozzon csalódást nekik. Nem úgy, mint barátnője!
Polgár Éva egy jómódú család szemtelen, gimnazista lánya, aki a tizenhét évesek lendületével szerette Andort. A srác a maga romantikusabb módján viszonozta is ezt, de zavarta, hogy sosem lehetnek igazán kettesben. Ezért is vette ezt az ötödik emeleti, négyszobás fészket. Bútorokra ugyan nem futotta, csak egy nagy rozoga ágy és a szüleitől hozott székeke, asztalok álltak az amúgy is üres lakásban. Tudta, hogy barátnője nem jön ki jól a szüleivel, ezért titkon abban reménykedett, hogy egy újabb hangos veszekedés után a lány besokall és hozzáköltözik.
Egy délután megszólalt a csengő, és Éva jelent meg az ajtóban. Szégyenkezett, nem mert a srác szemébe nézni.
– Az utóbbi időben egyre többet veszekedtünk, és nem bírtam tovább! – panaszolta Andor ösztökélésére. – Már nemcsak velem veszekednek, hanem egymással is! Összecuccoltam és eljöttem otthonról.
– Mikor volt ez? – kérdezte a srác.
Éva leszegte a fejét és bátortalanul felelt:
– Kilenc körül.
Andor egy kósza pillantást vetett az órájára.
– Mindjárt négy óra! Hol kóboroltál, butuskám?
– Nem akartam a terhedre lenni. Féltem, hogy azt hiszed, ki akarlak használni most, hogy lakásod van. Néhány barátnőmnél próbáltam szállást kérni. Az egyik már tizenkilenc, és albérlete van.
– Miért nem jöttél rögtön ide? Tudhatnád, hogy rám mindig számíthatsz! Kicsit bánt, hogy nem én jutottam először az eszedbe – korholta játékosan Andor a lányt.
Miután Éva megnyugodott és kipakolta bőröndjéből a septiben beléhányt cuccait, lementek a két sarokra lévő talponállóba és megvacsoráztak. Alkonyodott, de a naplementét nem látták a körülöttük terpeszkedő tízemeletes lakóházaktól. Csak az egyre sötétedő égbolt és a hideg szél jelezte, hogy lement a nap. Hazaindultak, a házban pedig sietve szedték a lépcsőfokokat az ötödikig. Éva egy kisebb balesetet szenvedett és felhorzsolta a térdét. A srác ölben vitte be, majd az ágyba fektette. Éva levetette a nadrágját, előtűnt sötétvörös tangája. Andor az ágy szélén ülve gondosan, és a lehető legfinomabb mozdulatokkal fertőtlenítette és ápolta le a kissé mély sebet. Tekintete akaratlanul, de többször is a csöpp tangára tévedt, és érezte, hogy férfiassága egyre keményebbé válik. Mikor végzett teendőivel, gyengéden végigcirógatta a lány sérült lábát. Előbb a térdhajlatát kényeztette, majd rátért a combjára. Kiöltötte nyelvét és hosszasan nyaldosta a kecses lábakat, közben oda-odapillantott a kéjtől mámoros lány arcára. Éva egyetlen mozdulattal sem jelezte, hogy véget akar vetni az előjátéknak, sőt, kifejezetten élvezte a dolgot, és ezt kéjes nyögésekkel, sóhajokkal adta a fiúja tudtára. Míg Andor a combja belső oldalát harapdálta, vetkőztetni kezdte. Előbb a póló került le, majd a nadrágszíj kapcsolódott ki. Éva akcióján felbátorodva a srác is vetkőztetésbe fogott. Pillanatokon belül szabaddá váltak a tizenhét éves kort meghazudtoló méretű és alakú keblek. A két fiatal anyaszült meztelen csókolózott a szoba jótékony félhomályában.
Andor az ágyra teperte kedvesét és beletúrt hajába, erősen megmarkolta és tincseinél fogva hátrahúzta a fejét. Gyengéden, de határozottan harapdálta és nyálazta Éva torkát. Ezután következtek a hamvas vállacskák, végül megragadta a lány simogató jobb kezét és kezet csókolt neki. Egyre lejjebb és lejjebb haladt Éva testén, a mellbimbók szopogatása és szívogatása után következett a has és a köldök. A lány remegett a gyönyörtől, nem győzte befogadni az egyre intenzívebb élvezetet. Érezte, ahogy nedvedző puncija egyre erőszakosabban lüktet, csiklója legalább olyan merev volt, mint Andor méretes szerszáma. Közben a srác ahhoz a lyukhoz ért, amely a lány köldökénél is kívánatosabb volt számára. Beletúrt a selymes, sötétbarna szőrzetbe, és ujjaival kitágította a kiéhezett nedves rést.
Mikor úgy érezte, elég tág, kihúzta ujjait és lenyalogatta róluk az áttetsző váladékot, mindezt úgy tette, hogy barátnője jól láthassa. Éva nem bírta tovább, és remegő testtel ugyan, de sikerült felülnie, majd rávetette magát Andor ujjaira. Szinte önkívületi állapotban nyalta és szopta őket. A fiú gyönyörködve nézte, és élvezte a műveletet, tudta, hogy ne lesz nehéz rávennie Évát arra, hogy leszopja a farkát is. Puszit nyomott a homlokára és az arcára, majd bal kezével megnyugtatóan simogatni kezdte a lány izmos hátát. Éva abbahagyta a nyelvmunkát, Andor pedig megcsókolta, hogy tudassa vele, nem kell szégyenkeznie az előbbi fellángolás miatt. Éva az ágy támlájának dőlt, és úgy élvezte, ahogy a fiú nyelvével ingerelte szeméremajkait és csiklóját. Andor mindent megtett, hogy kedvesének tökéletes orgazmust okozzon, nyelvével nyolcasok tucatjait írta barátnője pinájába, állandóan változtatva a sebességet. Kezei a lány háta és feneke közt ingáztak. Éva pedig a fiú tarkóját és nyakát vette pártfogásba. A srác nemcsak nyelvezte Éva legérzékenyebb pontját, hanem jókora adagokat szívott hüvelye váladékából is. Éva érezte, hogy közel az orgazmusa, fejét hátrafeszítette, egész teste ívben meghajlott, tudta, hogy már nincs visszaút. Elélvezett. Elpilledve roskadt görcsös tartásából az ágyra, teljesen ellazult. Andor tudta, hogy elérte, amit akart, a csaj már attól élvezett, hogy csókokkal, simogatásokkal és persze nyalással ingerelte erogén pontjait. Ő viszont még nem elégült ki, így akcióba lendült.
Ismét csókokkal borította el a lány testét, és egyre feljebb haladt rajta. Összeölelkeztek, és úgy fordultak, hogy Andor került alulra. Éva bekapta a srác fülkagylóját és érzékien szopogatni kezdte. Időnként finomat bele is harapott. Közben a tarkóját cirógatta, majd megindult lefelé. Fejét a rekeszizomhoz tette, sokat sejtetőn a srác szemébe nézett, kiöltötte nyelvét és lassan végignyálazta szőrös mellkasát. Andor szerette volna hátrahajtani a fejét és behunyt szemmel élvezni a lány nyelvmunkáját, de nem tette, mert Éva nyálazás közben mindvégig kacérkodva és nagyon csábítóan nézte őt. A lány odahajolt a srác füléhez és szinte alig hallhatóan, lágyan belesúgott:
– Nyújtsd ki a nyelved!
Andor engedelmeskedett, és kiöltötte a nyelvét. Éva a fiú állához hajolt és nyelve alsó részét kezdte nyalni. Néhány pillanattal később már be is kapott belőle egy jó darabot. Andor érezte, hogy hamarosan orgazmusa lesz, de megpróbálta késleltetni. Kedvese abbahagyta a műveletet és a srác hasához csúszott. Kéjesen belenyalt köldökébe, majd rátért az ágyékra. Két ujjal fogta meg a sötétvörös fejű, reszkető hímtagot, majd lassan hajolt hozzá. Közeledés közben nyugodtan hunyta le szemeit, halványvörös ajkai megérintették a fejet, majd szétnyíltak és elnyelték. Éva tovább nyomta rá magát, míg azt nem érezte, hogy a dákó elérte a szájüreg és a garat közös határát. Kíváncsian nyitotta ki sötétbarna szemeit, hogy lássa, meddig tudta bekapni szerelmese legféltettebb testrészét. Meglepődött, amint látta, hogy a rúd több mint fele még kint van. A lány előre hátra kezdett mozogni a méretes példányon, kiderült, hogy körülbelül nyolc-kilenc centi van a szájában. Megpróbált egy kicsit többet magába fogadni a faszból, de egy-két centinél tovább nem sikerült. A törzset visszaengedte a szabadba, a duzzadt fejet viszont marasztalta még. Nyálában fürdette, ide-oda mozgatta, nyelvével simogatta, fogait hol durvábban, hol gyengédebben használta. Szemeit néha Andor arcára függesztette, gyakorta pedig a hímtag vörös és kék, sűrű erezetére. Tudta, hogy ez volt, sőt még van is a szájában, mégsem undorodott tőle, inkább valami furcsa szeretetet érzett iránta. Egyszerre valami nekicsapódott munkálkodó nyelvének, és megváltozott a szájíze. Egymás után sült el az ondóágyú, egy adag a nyelvére, egy másik a szájpadlására, és Éva tudta, mi a kötelessége ilyenkor. Abbahagyta a fej simogatását és mohón szívni kezdte szerelmese kincset érő nedűjét. Mikor a lövések abbamaradtak, erősebben szopott, hogy az ondóvezetékben rekedt tejet is megszerezze, majd nyaldosta a fejet, hátha maradt rajta valami. Mikor meggyőződött, hogy teljesen kiszipolyozta, szabadon engedte, és felmászott Andor szájához. A fiú beletúrt hajába és megszólalt:
– Köszönöm, szerelmem! Csodálatos volt.
Majd – nem törődve azzal, hogy egy perce Éva még szopott neki – szenvedélyesen megcsókolta.Törölt nick Creative Commons License 2001.08.14 0 0 39
Veszélyes játék az érzelmekkel

Balázs, akivel néhány levélváltás után személyesen is találkoztam, igen
furcsa, már-már hihetetlen történetet mesél el. Talán ha nem látnám
tekintetében és mozdulataiban az őszinte átélést, nem érezném szavaiban
a szerelmes ember csalódottságát, magam sem hinném el, hogy mindez így
megtörtént. Bevallja, kicsit fél, hogy elítélem vagy kinevetem őt, mégis
megosztja velem titkát. Nem magamutogatásból teszi, hanem azért, hogy
abból okulva mások ne kerüljenek olyan lehetetlen érzelmi csapdába, mint
ő, aki őrülten és reménytelenül beleszeretett - egy nem létező lányba.

Balázs, Te sohasem találkoztál Helgával, nem érintetted, még a hangját
sem hallottad. Mondd, tényleg szerelem volt ez? Biztos vagy benne?

Hidd el, olyan mélyen felkavaró érzéseket éltem át, amit utoljára kamasz
koromban. Beköltözött az életembe. Megváltoztatott mindent. Felborította
a megszokott kis világom, újra elkezdtem magammal törődni, megnőtt az
életkedvem, rendszeresen eljártam kondi terembe, discoba, 10 kilót
leadtam! Faltam az üzeneteit, hajnalban keltem minden nap, hogy
válaszolni tudjak. Több, mint 100 levelet kaptam tőle, és én ennek a
dupláját írtam! Lélekben készültem a nagy találkozásra. Szenvedélyes
volt a kapcsolatunk, törődtünk egymással minden téren, ne nevess ki,
többször szeretkeztünk is email által.

Hogyan kezdődött a kapcsolatotok és meddig tartott ez az egész?

Hirdetést adtam fel az Interneten egy népszerű magyar társkeresőben,
melyre többek között válaszolt Helga is, Németországból. Levelezésünk a
szokásos ismerkedéssel kezdődött, majd egyre intenzívebbé, meghittebbé
vált. Úgy éreztem része lettem az életének, hiszen minden rezdülését
ismertem, nem volt olyan, amit ne beszéltünk volna meg egymással, a
legapróbb részletekig. Igaz szerelem ébredt mindkettőnkben, legalábbis
én bolond, ezt éreztem. Ma már tudom, hogy csak egy színjáték áldozata
lettem.

Mi volt az, ami először felkeltette benned a gyanút?

- Volt egy rejtélyes zenés üzenet a telefonomon, ami elgondolkodtatott,
majd a Helga önmagáról küldött képei ültették el bennem a kétkedést.
Valahogy túl beállítottnak tűntek, a környezetből semmit nem árultak el.
Gyönyörű volt rajta, de nem úgy állt a fényképezőgép elé, mint egy
kedves lány, akiről amatőr kép készül. Más szándék érződött a fotókon.
Az IK-ban olvasott Love Story is arra ösztökélt, hogy utána kell járnom,
ki van a háttérben.

És akkor elkezdtél nyomozni. Ezt hogyan csináltad?

Különböző keresőkkel próbáltam a lányról addig tudott információk, majd
a fényképe után kutatni. Először nem találtam semmit, de hatalmas
megdöbbenésemre egy napon rábukkantam a weben egy oldalra, ahonnan Helga
mosolygott vissza rám, csakhogy egész más néven. Őrülten vetettem magam
a honlap tanulmányozásába. Az oldal intim fotókat tartalmazott egy
Claudia nevű modellről, akire vonatkozóan semmi érdemleges információt
nem árult el. A weblapon megadott címre írva megpróbáltam vele felvenni
a kapcsolatot, sikertelenül.

Ez már bizonyíték volt számodra arra, hogy levelezőpartnered hazudik
neked. Mi történt ezután?

Egy rejtelmes levélben tudattam vele, hogy megtaláltam Claudiát, ami
alaposan felbolygatta a kapcsolatunkat. Hatalmas viharok után aztán
mégis folytattuk, mert nem bírtam volna elviselni, hogy vége legyen.
Imádtam Helgát, és azt az érzést ami miatta körüllengett.

Gondolom, a gyanakvásod azért nem múlt el nyomtalanul. Nem kerestél
bizonyosságot?

De igen, méghozzá megszállottan. Új néven új postafiókot nyitottam, és
úgy adtam fel hirdetést a társkeresőben. Ahogy számítottam, hamarosan
horogra akadt a "kedvesem". Sőt, több levelet is kaptam, más-más lányok
nevében, melyek stílusából, ismerős szövegrészekből az én Helgámra
ismertem. Azaz.... Akkor már kezdett tudatosodni bennem a felismerés,
hogy egy sokakat bolondító szélhámossal állok szemben, aki elhitette
velem hazugságait, és érzelmileg bizony igencsak padlóra tett. De nem én
voltam az egyedüli áldozat. Konkrétam 5 nevet tudok, ami alatt
hirdetéseket jelentetett meg, kiterjedt levelezést folytatott, hazudott,
szédített és hódított gátlástalanul.

Hogyan jellemeznéd őt? Milyennek képzeled azt az embert, aki a rád nagy
hatással levő leveleket megfogalmazta?

Nagy valószínűség szerint az illető egy magyar férfi, aki nyilván
rendkívül élénk fantáziával rendelkezik. Ezt bizonyítja a levelek
stílusa, az, hogy egyszerre több személyt tudott hibátlanul
megtestesíteni, és azok az abszurd történetek, melyeket időközben
kitalált, hogy színezze a viszonyunkat. Képes volt például arra, hogy
elhitesse velem, egy ideig nem tud írni, mivel Hamburgba kell utaznia.
Pár napra rá barátnője, Kriszti nevében vette fel velem a kapcsolatot,
mondván ő jár Helga lakásába virágokat locsolni és a papagájt etetni,
amíg ő távol volt. Kriszti úgymond kikezdett velem, én pedig kapható
voltam a flörtre, majd miután visszatért Helga lelkiismeret furdalást
keltett bennem a hűtlenségem miatt. Hihetetlen képessége volt arra, hogy
élethűvé varázsolja mindazt, amit kitalált.

Mit gondolsz, mi motiválta őt?

Ezen magam is gondolkodtam, de nem tudom a választ. Talán csak sport
volt számára az egész, bár ezt a történtek után nagyon nagyon nehéz
elhinnem.

Tudod-e így utólag, milyen hibákat követtél el a kapcsolat során?

Nem lett volna szabad a hotmail címről írt válaszokat ennyire komolyan
vennem. Ma már tudom, hogy az ingyenes web alapú levelező szolgáltatások
segítségével bárki létrehozhat magának akárhány email címet, kreálhat
bármilyen idegen személyiséget, következmények nélkül. E mögé elrejtőzve
már csak a fantáziája szab határt, hogy kinek mit hazudik, hány szerepet
játszik el egyszerre.

Azt hiszem, valamit még el kellene mondanod, hogy teljes legyen a
sztori. Miért kellett neked is egy hotmail cím mögé bújni, hiszen van
fizetős hozzáférésed is, leinformálható email címmel.

Nem vethetek senkire követ, hiszen én sem voltam különb annál, aki így
megszédített. Tudod, a fantáziámat már régóta mozgatta két lány erotikus
kapcsolata, ezért a társkereső hirdetést egy Klára nevű leszbikus lány
nevében adtam fel, majd így kerültem kapcsolatba Helgával. Az már
tényleg bizarrá teszi a történetet, hogy az érzékivé vált kapcsolat
során előbújt belőlem a férfi, és én tényleg halálosan és szenvedélyesen
beleszerettem Helgába. Helgába, aki nem létezik, mert a róla küldött
képek a titokzatos Claudiát ábrázolják, állítólagos leveleit pedig egy
idegen szélhámos írogatta, talán puszta szórakozásból.

Miért szeretted volna a nyilvánosság elé tárni a történetedet?

Bolond voltam és vak, biztos sokan elítélnek, nem értik, hogyan jutottam
el idáig. Viszont tanultam a történtekből, és azt hiszem, ezért talán
mások számára sem érdektelen. Főleg azokat intem óvatosságra, akik
hozzám hasonlóan naív lelkesedéssel vetik be magukat a Világháló
társasági életébe, és úgy hiszik, az Internet által megszerzett
anonimitás biztonságot jelent, ezért mindent szabad! Mások érzelmeivel
játszani - nem, azt soha semmilyen körülmények között nem lenne szabad!

Törölt nick Creative Commons License 2001.08.13 0 0 38
Halálos távszerelem

Amikor a PC-lehallgató hálózatán keresztül riadóztatott rendőrség
kiszállt a Hollywood Boulevard-on levő régi lakásba, már késő volt. A
férfi, virtuális valóságú öltözékben a legutolsó generációs Macintosh
Quadra billentyűzetén hevert - holtan.

John Malone tíz éve élt New Yorkban, de már öt éve nem lépett ki Soho
-beli, Spring Street-i manzárdszobájából. Mindent, amire szüksége volt,
az America On Line (AOL) nyilvános számítógép hálózaton keresztül
rendelt meg és szállíttatott házhoz 100 millió más amerikaihoz
hasonlóan. "Bejelentkező neve" SIRIUS álom volt. Piacelemzéssel
foglalkozott, s egy modemen keresztül küldte el naponta a felméréseit
cégének, a Tennessee állambeli Memphisbe. Szakmai és magánjellegű
kapcsolatait jó ideje az IBM-jéhez kapcsolt nagy felbontóképességű
képernyőn keresztül létesítette. Hála a számítógépnek, Amerika szerte
sok barátra tett így szert. Már nem kellett bárokba vagy a környék
kávézóiba járnia, megszerette a kibertér szalonjait és folyosóit.

Körülbelül egy évvel ezelőtt John Malone megismerkedett Candi 2000-rel,
az AOL virtuális találkozásokra szolgáló egyik szalonjában tartott
ünnepségen. Candi 20 éves, zöldszemű szőkeség volt, akiben John főként
az Angyalok Városának lányait jellemző érzékiséget és
fesztelenséget szerette. Candi minden jel szerint alig ismerte Los
Angelest, mint ahogy John is szinte elfelejtette már New Yorkot, de
mindez nem számított: a kibertérben a városok már nem városok, hanem
ideák.

Candi azokra a lányokra emlékeztette Johnt, akiket Kaliforniában látott,
mielőtt még véglegesen letelepedett a virtuális világban. A régi időkre
már csak úgy emlékezett, mint egy álomra, melynek képei puszta plátói
reminiszcenciákként tűntek elő olykor...

Candi 2000 az igazi Candi által kreált, elragadó kép volt a számítógép
képernyőjén. John is maga készítette az önmagáról alkotott képet, amely
Candinál jelent meg a monitoron. Egész éjszakákat töltöttek
beszélgetésekkel, dalokat küldve egymásnak, amelyeket az AOL szerverének
numerikus felvételkészletéből választottak, s számítógépük sztereo
rendszerén keresztül hallgattak.

De nem érték be a szavakkal. Felvették azt a ruhájukat, amelyben a test
érzékeny pontjainál elektronikus szimulátorok voltak beépítve, és amikor
a partnerük a kontinens másik végén rákattintott a képernyőn megjelenő
ábra megfelelő pontjára vezetett kurzorra, simogatást éreztek.

John egyre jobban kötődött Candihoz. De ahogy nőtt a szenvedélye, mind
gyanakvóbbá vált. Úgy tűnt neki, hogy a virtuális világban, az
informatika szuper sztrádáján a hűség a korábbinál is fontosabb érték
lett. Számos jelből viszont azt gyanította, hogy a szép leány az AOL más
tagjaival is kapcsolatot tart fenn. Úgy határozott tehát, hogy nyomozni
kezd.

Adott magának egy második bejelentkező nevet: immár D Juan 007 néven
igyekezett találkozni Candi 2000-rel, és elcsábítani őt. D Juan 007-nek
egy másik testet kreált, amely nem volt szebb, mint SIRIUSálom-é - ez
ugyanis lehetetlen lett volna -, viszont jobban megfelelt Candi korábban
kinyilvánított preferenciáinak.

Egy éjszaka azután Candi 2000 virtuálisan szeretkezett D Juan-nal. John
úgy érezte, elárulta önmagát, s ezért gyűlölet támadt a szívében Candi

iránt. Azonnal döntött: megsemmisíti a lányt. A következő randevún
SIRIUSálom arra kérte Candit, vegye fel a különleges érzékelő ruháját. Ő
megtette, abban a hitben, hogy a fiú is így tesz. Tévedett. Az általa
szenvedélyesen küldött lágy elektromos szerelmi sokkok elhaltak John
fogasra akasztott kosztümjében. Eközben John szorgalmasan, megállás
nélkül küldte az impulzusokat Candi képére, egészen addig, amíg a
partnere önkívületi állapotba nem került. A lány elélvezett egyszer,
kétszer, tízszer, de SIRIS álom nem állt meg. Klikk, klikk, klikk. Candi
a billentyűkre borult, kimerülten, de SIRIUS álom folytatta a
lövöldözést, klikk, klikk, klikk, kliiiiikk, mindaddig, amíg Candi bele
nem pusztult az áramütésekbe.

A Los Angeles-i rendőrség a megégett testet a hullaházba vitette. A
gyilkos öltözékben egy 50 év körüli férfit találtak. Mivel azonban a
valóságos világban senki sem jött azonosítani, hirdetést tettek közzé az
AOL-ban: a hálózaton ez a férfi a Candi 2000 bejelentkező nevet
használta.

Törölt nick Creative Commons License 2001.08.09 0 0 37
A beavatás

Donna hozzásimult néger férjéhez és gondosan masszírozni kezdte a vállizmát.
- Mi a véleményed Rachel-ről? – kérdezte Donna.
- Ki az a Rachel?
- Hát a szomszédunk!
- A vörös hajú? – kérdezte Charles.
- Nem vörös, hanem barna.
- Pedig vörös – vitatkozott Charles.
- Nem a haja a fontos. Mit gondolsz róla?
- Szép lány.
- Azt gondolod, hogy szép?
Charles gondolkodott és végül is kibökte.
- Igen szép. De téged szeretlek. És különben is van férje.
- Nem boldog – mondta Donna.
- Mi? – kérdezte Charles. – Miért érdekelne engem, hogy boldog - e vagy sem?
- A férjének kicsi a farka.
- Ezt honnan a pokolból tudod?
- Ő mondta nekem.
- Ő mondta, hogy a férjének kicsi a farka? – nevetett Charles. – Mikor mondta ezt neked?
- Néha át szokott jönni. Kérdeztem a házasságáról, erre azt válaszolta, hogy boldogtalan. Megkérdeztem miért, és akkor mondta , hogy kicsi a férje farka és a szexuális életük csapnivaló.
- Ilyen dolgokról beszéltek? Francba és elmondtad neki, hogy nekem mekkora van?
- Persze. Tréfálkozott Donna. Megmondtam, hogy a tied 29 centis. És simogatni kezdte Charles ágyékát.
- Huszonnyolc és fél! Javította ki Charles.
- Huszonnyolc és fél vagy huszonkilenc mi a különbség?
- Csúnya lány vagy. Nevetett Charles miután megcsókolta feleségét.
- Ezért vettél el feleségül. Én voltam az egyetlen lány a főiskolán akibe az egészet bele tudtad rakni.
- Emlékszel az elsőre? Kérdezte Charles , és erősebben rányomta Donna kezét a lassan keményedő farkára. – Mikor beléd raktam azt hittem , hogy az egész várost felvered a jajgatásoddal.
- Sajnálom, de egyből elélveztem. De sohasem éreztem magamban előtte ilyen hatalmasat
- Mindenesetre nem mondtad, hogy nagy. És mikor visszahívtalak az ajtóból nem is igazán akartál elmenni.
- Akartam. Mosolygott Donna - De mégsem tudtam. - Nem akarod feleleveníteni az élményeket?
- Bármikor. Válaszolta Charles és lassan elkezdte kigombolni a nadrágját.
- Tényleg meg akarsz dugni egy félénk fehér lányt. aki még sohasem látott 29 centis faszt előtte?
- Mire gondolsz? Kérdezte Charles miközben befejezte a gombolkozást és rányomta felesége kezét a arra a kemény duzzanatra ami a alsógatyáján keresztül domborodott.
- Rachel. Mondta Donna és dörzsölni kezdte a hatalmas fekete rudat az alsógatyán keresztül. - Nem szeretnéd megdugni Rachel-t?
- A nőt a szomszédban? Nagy szart. Mit gondolsz te lány?
- Tényleg nem akarod, ez nekem túl magas! Mondta Donna és kihúzta férje farkát a gatyájából és meglegyintette fehér ujjaival. - Nem akarod nézni ezt a csodálatos fekete faszt ahogy benyomódik egy másik nő szűk fehér pinájába és látni , ahogy Ő elélvez rajta?
- Szart nem. Nyögött Charles és nézte , hogy felesége hogyan beszél az óriás rúdhoz.
- Ha megdugod. Súgta Donna miközben megcsókolta az óriási fasz csúcsát. Ha megdugod akkor mindennap leszopom a farkadat ebben a hónapban.
- Nem túl sok az egy kicsit ? Vitatkozott Charles.
- Ha megdugod akkor mindennap leszoplak. Mondta Donna , miközben letérdelt Charles elé és bemutatásul bevette a szájába férje duzzadt farkát.
- Úristen, ez fantasztikus ! Nyögött Charles és nézte , hogy felesége kis szép szája csúszkál fel és le az farkán.
- Dugd meg. Súgta Donna. - Dugd meg és már most leszoplak.
- Oh drágám. Nyögött Charles miközben félresimította felesége barna haját. - Hogy is vitatkozhatnék veled?
Charles nézte, hogy felesége szája hogyan csúszkál farkán. Egyre jobban dagadt Charles farka Donna szájában , ezt érezvén Donna szívni kezdte aminek meg is lett az eredménye :
- Mindjárt elélvezek! – nyögte Charles - Úristen te tényleg komolyan mondtad ezt a szopÁÁÁÁÁST!
Donna érezte az első spriccelést a szájában, de nem hagyta abba, hanem az összes kipumpálódó nedvet beszívta a szájába.
- Ó! Ó! Ó DRÁGÁM! NAGYON JÓÓÓÓ!
Donna lassabban kezdett szopni és minden nedvet leengedett a torkán és a végén még a száját is körbenyalta.
- Komolyan gondoltad, hogy megdugom azt a kurvát? – kérdezte Charles miközben berakta farkát a nadrágjába.
- Meg vagyok győződve, hogy ő is akarná a farkadat magában érezni. De miközben dugod én nézni foglak titeket.
Tényleg akarod ?
- Ha még egyszer leszopsz akkor bármit kívánhatsz tőlem.

- Szia Donna. Mondta Rachel mikor kinyitotta az ajtót és behívta barátnőjét.
- Milyen volt a tegnap esti sex? – kérdezte Donna.
- Semmi érdekes. Mondta Rachel, miközben lesütötte a szemét. - Túl kicsi, túl rövid... És a tiéd?
- Amit én tényleg nem mondhatok, hogy túl kicsi – válaszolta Donna.
- Tényleg? – nevetett Rachel. - Ez vicces.
- Ez az igazság. Kuncogott Donna.
- Donna rettenetes vagy. Csapta össze Rachel a kezét.
- Ez az igazság – mondta Donna.
- Mond csak mekkora van a férjednek ?
- Ez magánügy, még sohasem mondtam meg senkinek mekkora. Rachel leült a fotelba és igencsak elvörösödött.
- Igazad lehet. Vitatkozott Donna. Mond meg mekkora, és én megmondom milyen nagy Charles-é.
- Ez olyan kellemetlen. Nem tudom.
- Gyerünk! Ösztökélte Donna - 15 centi, 18?
- Bárcsak ilyen nagy lenne!
- Nincs 15 centi? – csodálkozott Donna. - Talán 14?
- 13 és fél centi – pirult el ismét Rachel, és zavarodottan beletemette piros arcát tenyereibe.
- 13 és fél , ó drágám – nevetett Donna. – Charles kerülete nagyobb mint a te férjed hossza.
- A férjednek nagyobb a kerülete, mint 13 és fél centi? – csodálkozott Rachel.
- 15 és fél centi a kerülete – vigyorodott el Donna fültől fülig.
- TIZENÖT? Ez lehetetlen. És milyen hosszú?
- 29 – mondta Donna.
- A férjednek huszonkilenc centis farka van? – tágultak ki Rachel szemei.
- 29 centi tiszta fekete szerelem – mosolygott Donna. - És minden éjjel megkapom.
- ISTENEM! – zilált Rachel. – Nem is férne belém.
- Nem férne beléd ? Én is ezt gondoltam először. De higgy nekem tényleg megéri.
- Szemérmetlen vagy. Pirult el Rachel.
- Igen az vagyok, de talán te nem?
- Még mindig nem tudom elhinni, hogy 29 centis.
- Nem hiszed? Bebizonyítsam?
- Hogyan?
- A férjem és én készítettünk egypár házi videó felvételt. Átmehetnénk hozzánk és megnézhetnénk egyet.
- Amin te és a férjed csináljátok? - kiáltott fel Rachel.
- Persze. Mosolyodott el Donna. Heccből szeretném megmutatni valakinek, és szeretném ha te lennél az a valaki.
- Meg akarod mutatni valakinek, hogy te és a férjed hogyan keféltek?
- Akár most is mehetnénk megnézni, akarnád?
- Nem tudom - mondta Rachel.
- Tudod mit? Áthozom és egyedül hagylak? Ráérsz megnézni, nekünk van több példány belőle.
- Talán - füllentett Rachel, pedig nagyon is akarta látni.
- Rendben mindjárt jövök!
Donna átszaladt a kazettáért és nemsokára vissza is tért.
- Ráérsz visszaadni - mondta Donna. - Egy ideig nem lesz szükségünk rá.
- Valószínűleg nem fogom megnézni - hazudott Rachel.
Rachel alig várta , hogy Donna elmenjen azonnal becsukta az ajtót és rögtön berakta a kazettát a lejátszóba.
- 29 centi a seggemben - gúnyolódott Rachel a kazetta borítóját olvasva.
A videó vibrált de utána bejött a kép amin Donna térdel és lassan kigombolja a férje nadrágját , közben mosolyog.
Rachel leült a kanapéra de kinézett az ablakon , hogy megbizonyosodjon , hogy senki sem látja mit is néz a tévében.
Donna lassan lehúzza a férje sliccét és kihúzta az alsónadrágból férje farkát.
- Te jó isten! Rachelt mintha áramütés érte volna miközben a képernyőre meredt ahol a egész 29 centis fasz Donna kezében nyugodott.
- Te jó isten! Ismételte magát Rachel miközben arra gondolt hogy a duzzadt farok úgy néz ki mint egy feketére festett baseball-ütő.
Donna kinyitotta a száját és körkörös nyalásokkal megnedvesítette Charles faszát és 10 centit be is kapott belőle.
- Szopjad kedves - nyögte Charles.
- Ó Jézus. Hüppögött Rachel miközben nézte, ahogy barátnője férjének óriási fekete faszát szopja. Hogy képes erre?
- Akarom a nagy farkadat a pinámban - mondta Donna miközben kezével férje heréit kezdte masszírozni.
- Te jó isten - gondolta Rachel miközben nézte, hogy barátai felállnak és teljesen levetkőznek. - Hogyan akarod ezt mind magadba fogadni, gondolta Rachel.
Rachel nézte, hogy Charles farkával a kezében közelebb sétál Donnához miközben lassan masszírozza azt.
- Istenem én miért nem ilyen nagyfarkú férfihez mentem feleségül? - gondolta Rachel , és közben kezét lecsúsztatta a bugyijához.
Donna már teljesen meztelenül állt, lassan masszírozta melleit és körkörösen dörzsölte szőke punciját tökéletesen ugyanúgy ahogy Rachel is csinálta.
- Akarom a farkadat magamban érezni - hajolt rá Donna a székre miközben széttette lábait.
- Istenem, zilált - Rachel miközben letolta bugyiját a bokájára és kilépett belőle. - Rakd be. Kérlek Charles rakd be!
Ezután Charles megkerülte feleségét és megállt Donna fehér combjai mögött. Rachel letérdelt és ujjait benyomta a forró puncijába és nézte hogyan illeszti Charles a farka fejét Donna szőke pinájához.
- Ó Charles - sóhajtott Rachel és látta, hogy a fekte férfi hogyan dugja be hatalmas farkát fehér felesége pináját
- Ó CHARLES RAKD BELÉM! RAKD BELÉM!
Rachel ujjai egyre mélyebben nyomultak be pinájába, közben Charles is egyre gyorsabban kefélte farkával Donnát.
- Ó istenem akarom! - kiáltott fel Rachel és ujjai egyre gyorsabban kezdte masszírozni pináját. - Istenem kérlek tedd meg , hogy ez a nagyfarkú fekete férfi megdugjon.
Charles átsétált felesége másik oldalára és farkát ami még Donna pinájától volt nedves benyomta a szájába. Lassan kihúzta Donna szájából farkát és ismét megkerülte őt.
- Rakd belém. Gyerünk, basszál meg a nagy fekete farkaddal.
- Mindjárt elélvezek - sóhajtott fel Rachel és lenézett pinájára miben megállás nélkül munkálkodott két ujja.
Rachel ujjai lázadás dolgoztak, másik kezével pedig a csiklóját kezdte masszírozni ugyanolyan sebességgel ahogy Charles ismét kefélte feleségét. - Élvezek. El akarok élvezni erre a farokra. Bárcsak rá tudnák élvezni.
Donna is élvezett , megszorította a fotel karfáját amibe kapaszkodott és nyögdécselt - Oh , uh , oh , oh istenem. Rachel az élvezése előtt nekidőlt a széknek és miközben még mindig térdelt ujjait lassan mozgatni kezdte ki és be.
- Oh, élvezek! - sikoltott Rachel.
Rachel kimerülten borult a padlóra , és élvezettel nézte , ahogy Charles tovább nyomkodja óriási farkát a kis fehér nyílásba. Amikor élvezett kihúzta farkát Donnából és felállva ráverte a felesége hátára.
Csöngött a telefon, Rachel felvette a kagylót de előtte a távirányítóval kikapcsolta a tévét.
- Igen
- Szia drágám. A férje volt.
- Szia. Hogy megy a munka?
- Remekül. Van egy kis szünetem gondoltam felhívlak.
- De édes vagy - mondta Rachel miközben egyik lábát átrakta a másikon.
- Na nemsokára indulok haza.
- Nagyszerű.
- Szeretlek.
- Én is.
Miután letette a kagylót hátradőlt és ismét lassan simogatni csiklóját.
- Egyszer ... , egyszer bennem is lesz ilyen hatalmas fasz. Gondolta Rachel nem is sejtve milyen közel is van az az egyszer.

Rachel éppen mosogatott amikor újból megszólalt a telefon.
- Igen tessék - szólt bele a kagylóba.
- Megnézted a filmet? - kérdezte Donna.
- Jópárszor - válaszolta Rachel
- És tetszett?
- Egyszerűen hihetetlen - mondta Rachel
- Emlékszel mondtam, hogy egy nőnek egyszer mindenképpen kell éreznie egy ilyen nagy faszt.
- Igen emlékszem.
Donna várt egy kicsit és megkérdezte: – És készen állsz rá?
- Készen, mire? - kezdett el dobogni Rachel szíve.
- Akarsz dugni a férjemmel?
- MICSODA? - kiáltott fel Rachel.
- Akarsz dugni a férjemmel? - ismételte a kérdést Donna.
- Donna , én ... - pirult el Rachel miközben leült egy székre.
- Gyere át most és Charles megvalósítja amire vágytál videózás közben, mert ugye vágytál rá?
- Hát én... Szabadkozott Rachel - miközben a puncija nedvesedni kezdett.
- Na ne szabadkozz, gyere át - unszolta Donna.
- De Donna ő a férjed.
- Ezért fogon én közben nézni - mosolyodott el Donna a telefon másik oldalán.
- Én nem tudom, hogy tudom-e csinálni ha közben néz valaki.
- Nézd, én megengedem, hogy dugjál a férjemmel. De cserébe azt kérem, hogy nézhessem amikor beléd rakja a farkát.
- Hát nem is tudom. Szabadkozott Rachel, pedig puncija igencsak követelőzően lüktetett.
- Nos akkor átjössz?
Rachel gondolkozott, felnézett az égre és azt mondta: - Igen
Rachel letette a kagylót, elmosolyodott. - Köszönöm istenem, hogy meghallgattad a kérésemet. Felállt a székről, megigazította a ruháját, összegumizta a haját mielőtt elhagyta volna a lakást.

- Szia Rachel - nyitott ajtót Donna. - Gyere beljebb.
Rachel belépett , de amint meglátta Charles-t lesütötte a szemét és elpirult.
- Nos Rachel engedd meg, hogy bemutassam a férjemet. Ő Charles, ő most a tiéd, dugd meg, amit csak akarsz megcsinálhatsz ő a tiéd.
- Ez olyan kellemetlen - pirult el még jobban Rachel.
- Gyere ülj ide mellém - mosolygott Charles. Felszabadítom a gátlásaidat.
- Jól van - mondta Rachel és leült a kanapé másik sarkába kissé távol Charles-tól.
- Oké. Mondta Charles , megfogta Rachel kezét közelebb húzta magához és a lány kezét rányomta a nadrágjára pont ahol a farka dudorodott. - Akarod ezt?
- Nem tudom. Mondta Rachel, és zavartan ránézett Donnára.
- Bízzál bennem. Ajánlotta Donna. Első alkalommal könnyebb a hagyományos „misszionárius" póz.
- Jól van. Egyezett bele Rachel.
- Vedd ki a farkam. Utasította Charles. Akarom látni a fekete farkamat a kis fehér kezedben. Rachel megint beleegyezésért rátekintett Donnára.
- Gyerünk. Mondta ő. Nem harap.
Rachel kinyújtotta kezét és elkezdte kigombolni barátnője férjének a nadrágját.
- Vigyázz. Figyelmeztette Donna Rachelt. Ha egyszer Charles elkezdi akkor nem tudja abbahagyni csak akkor ha már elélvezett.
- Tényleg nem? - kérdezte Rachel miközben Charles alsónadrágjáról nem tudta levenni a szemét , hiszen ott dudorodott vágyainak beteljesülése.
- Ha akarod a farkamat akkor a tiéd. De ugye akarod?
- Persze - mondta Rachel, miközben lehámozta Charles alsónadrágját. Rachel letolta az alsónadrágot Charles bokájáig és fehér ujjaival simogatni kezdte az óriási fekete dorongot.
- Tudja a férjed hol vagy most? - kérdezte Charles miközben kezével beletúrt Rachel időközben szétbontott hajába.
- Persze hogy nem - pirult el ismét Rachel és tovább simogatta Charles farkát.
- Rendben van. Tudtam , hogy lotyó vagy. Az vagy ugye? Mert azt akarod, hogy a fekete farkam a te kis fehér pinádba kerüljön, igaz?
- Igen - válaszolt Rachel.
- Akkor meg akarod csalni a férjedet, igaz? Akarod, hogy megdögönyözzem a kis pinádat?
- Igen. IGEN - lihegte Rachel.
- Fogd a farkam a másik kezedbe. Akarom látni, hogy a karikagyűrűd amit a férjedtől kaptál hozzáér a farkamhoz.
Neked tetszik, ahogy a gyűrűd hozzáér a farkamhoz?
- Igen. Ó istenem igen. És Rachel nekinyomta gyűrűjét a felágaskodó hatalmas fekete faszhoz.
- Nos, ha dugni akarsz akkor látni akarom ahogy a golyóimat fogdosod. Fogd meg a golyóimat és érintsd hozzájuk a gyűrűdet, és felejtsd el, hogy házas vagy.
- Akarom - mondta Rachel, és mindent úgy csinált ahogy azt Charles mondta.
- Rachel még sohasem láttalak ilyen szemérmetlennek! - örvendezett Donna.
- Sajnálom… - pirult el Rachel.
- Ne sajnáld, ezt szeretem. Dugni akarsz a férjemmel ugye? Én pedig akarom látni, ahogy elélveztek.
- Rendben van – egyezett bele Rachel.
- Vedd le minden ruhádat - utasította Rachelt Charles.
Rachel és gyorsan kigombolta a nadrágját lehúzta a cipzárt és mikor lecsúszott a bokájára egyszerűen kilépett belőle. Charles is levette az alsónadrágját, és várakozóan tekintett Rachelre. Aki ezt látván letolta a bugyiját és felfedte vörösesbarna szőrzetét.
- Szép punci - jegyezte meg Charles. - De szebben fog kinézni, ha már a farkam benned lesz.
- Akarom a farkadat – mondta vágyakozva Rachel, és közben megdörzsölte vágyakozó punciját és szétterpesztette a lábait.
- Tudom, hogy akarod. Vedd le a pólódat, látni akarom a melleidet dugás közben.
- Nem értetted akarom a farkada , most! - követelőzött a lány.
- Jól van, tied lehet az egész 29 centi, de előtte mutasd a melledet!
Rachel levette a pólóját és ledobta a melltartóját és megmutatta Charles-nak nagy melleit és közelebb lépett a férfihez.
- Szép melleid vannak - így Charles és kinyújtva kezeit körkörös mozdulatokkal masszírozni kezdte Rachel mellbimbóit.
- Dugj meg Charles - könyörgött Rachel. - Kérlek!
- Jó itt a kanapén?
Rachel ismét megdörzsölte pináját és széttárta a lábait.
- KÉRLEK!
- Nézd már micsoda kurva - mosolygott Charles, és lefektette Rachelt a kanapéra és széttárt lábai közé térdelt.
Farkát ráfektette Rachel hasára és gúnyolódva megkérdezte: - Hová akarod?
- A pinámba, kérlek rakd a pinámba most!
- De szeretném hallani mit szólna hozzá a férjed…Charles és farkának fejét hozzáérintette Rachel szeméremajkaihoz.
- Ó!! - sírta el magát Rachel, ahogy az óriási farok hozzápréselődött csiklójához. – Ó, dugj meg!
Charles óvatosan benyomta farkának fejét a nő rózsaszín nyílásába.
- ÓÓÓÓ - ragadta meg két kézzel Rachel a kanapé szélét. - Ó ISTENEM. TÚL NAGY!
- Tovább? - kérdezte meg Charles mielőtt folytatta volna.
- Ne, állj! Lassabban. Ó, ISTENEM! Kicsit fáj. Lassabban.
- Ha meggondoltad volna magad akkor szólj.
- Nem, nem. Akarom! - sikoltotta Rachel és letekintett a lábai között lévő rettenetesen hosszú faszra, illetve arra ami még látszott belőle.
- Csináld - lihegte Rachel. - ÓÓÓÓ! ISTENEM! UUUH! Lassabban! Ne siess!
- Várjunk egy kicsit – kérte Charles és nézte ahogy felesége levetkőzik és erőteljesen dörzsölni kezdi pináját. Pár perc elteltével folytatódott a „társasjáték". Charles megint beljebb nyomta farkát Rachelbe amíg az megint nem szólt hogy álljon meg.
- Nézd már benned van 14 centi. Ha akarod akkor csak ennyire rakom be.
- NEM - ellenkezett Rachel. - Azt akarom, hogy teljes egészében rakd belém. Nyomd belém mind a 29 centit.
- Te kis kurva! - mosolygott Charles. - Jól van, ha készen állsz akkor olyant nyújtok neked amilyet a férjed sohasem.
- KÉRLEK - könyörgött Rachel. - Az egészet. Kérlek Charles rakd belém az egészet…
- Akarod drágám? - kérdezte Donna miközben ujjazta saját magát. - Szereted ezt az érzést?
- Ó Istenem imádom ezt a faszt - lihegett Rachel. - Imádom a férjed hatalmas fekete faszát.
Charles ismét beljebb nyomta farkát pár centivel az igencsak szoros nőbe és érdeklődve nézte az arcát
- NEM! - sikoltott fel. - Ó Istenem túl nagy! Sokkal nagyobb, mint amit valaha is éreztem. Istenem ez nagyon jó.
Én Ó ISTENEM... ÉN ÉLVEZEK!!!
- Igen - sikoltott Donna is, és még mélyebbre nyomta ujjait pinájába. - Élvezz. Élvezz a férjem faszán. Élvezz ezen a hatalmas fekete faszon.
- ÉN. ÉN - zihált Rachel. - Nem tudom megállítani Ó ISTENEM. Nem tudom megállítani hogy élvezzek. Dugjál !
Nyomd teljesen belém Charles MOST!
Charles nem akart várni még egy ilyen jó alkalomra és egyelten óriási lökéssel farkának a még a maradékát is benyomta Rachelbe.
Rachel sikoltott a fájdalomtól megragadta a kanapé szélét és megpróbálta magát távolabbra tolni - Ó ISTENEM ! TÚL NAGY! FÁJ! ISTENEM! Ó ISTENEM!
Charles megragadta Rachel vállát és gyorsan dugni kezdte őt. Farkából 14-16 centit húzott ki és nyomott be .
- Ó ISTENEM - sikoltozott Rachel. - Ó ISTENEM! Ó, ISTENEM! MEGIGÉREM? HOGY TÖBBÉ NEM ISZOK!
ISTENEM! NEM DOHÁNYZOK! Ó, EZ FANTASZTIKUS! BASSZÁL!
- Nézd már a kis kurvát - morgott Charles és tovább nyomkodta kemény fekete farkát a fehér pinába.
- Élvezek ! Rachel megragadta alkalmi szeretője karját és megszorította. Élvezek ! ÚRISTEN ÉLVEZEK !!!!
Charles céltudatosan nyomkodta a farkát Rachel közelgő orgazmusa felé. Miután Rachel elélvezett Charles mozgása is lelassult, kihúzta farkát Rachel csöpögő pinájából és letette a kanapéra.
- NE! - könyörgött Rachel. - Rakd vissza! Rakd vissza belém!
- Gyerünk a földre - utasított Charles a lányt. - Állj négykézlábra.
- Jól van – egyezett bele Rachel, lecsúszott a kanapéról letérdelt és Donnához fordult. - Imádom a férjed farkát.
Miután Rachel négykézlábra állt Donna megkerülte őt és dörzsölni kezdte a csiklóját.
- Nézni ahogy dugsz a férjemmel ez nagyon felizgatott. Charles gyere dugd meg a te kis feleségedet!
- Nem akarok várni - panaszkodott Rachel.
- Nem lesz hosszú – próbálta meggyőzni Donna.
- Jól van - mondta Rachel. - Akkor beleegyezek, hogy dugjál a férjeddel.
- Ma te döntesz - Donna mosolygott és ő is négykézlábra ereszkedett Rachel mellé. - Mondtam, hogy ma a férjem a tiéd. Örülök, hogy kölcsönadod.
Charles odacsúszott a felesége mögé és hosszú fekete ujjait becsúsztatta annak pinájába. Rachel elragadtatással nézte, hogyan ujjazzák barátnőjét. Charles hosszú rúdját megmarkolva közelíteni kezdte a már eléggé benedvesedett pinához. És lassan fokozatosan benyomta.

- Ó IGEN! - domborított de Donna. - Basszál meg Charles, rakd belém az egész farkadat.
- Két lyuk egy napon - mosolygott Charles. - Még sohasem történt velem ilyen jó dolog.
Donna lassan nyomni kezdte fenekét hátrafelé és szinte ráhúzta magát a hatalmas fekete faszra.
- Elég szoros Charles? - kérdezte Donna mikor a farok félig már benne volt.
- Nála úgy éreztem mintha le akarna szakadni a farkam – válaszolta Charles és ujjazni kezdte hosszú fekete ujjaival Rachel vöröslő punciját.
- Szereted a szűk pinákat? Ó CHARLES! Szereted kitágítani a szűk pinákat?
- Igen - mosolygott Charles és hatalmas lökésekkel dugni kezdte feleségét.
- Szeretnéd, ha beleélvezne szűk pinádba? - kérdezte Donna Racheltől.
- Ó - lihegett Rachel miközben arra gondolt milyen is lenne, ha Charles 29 centis farka telepumpálná sóvárgó pináját örömcseppjeivel.
- Akarod vagy nem? - érdeklődött Donna. - Akarod, hogy a férjem beléd élvezzen?
- Ó Istenem, hát persze. Akarom, hogy belém élvezz Charles. Akarom, hogy beleélvezz a pinámba.
- Figyelj drágám. Mit szólnál ahhoz, ha Charles seggbebaszna? - kérdezte Donna Racheltől.
- Engem még sohasem dugott seggbe senki! - ellenkezett Rachel.
- Hidd el jó muri lesz – győzködte Donna, és rátekintett férjére. - Seggbe akarod baszni?
- Ha ő is akarja akkor igen - válaszolta mosolyogva Charles és miközben tovább ujjazta Rachelt másik kezének mutatóujjával a feljebb található nyílást kezdte masszírozni. Mivel az előbbi dugás folyamán elég sok nedvesség ráfolyt Rachel segglyukára Charles ujja hamar benedvesedett és óvatosan kicsit beljebb is nyomta ujját. Átküzdötte magát a záróizmon és ujját forgatva belül is benedvesítette Rachel szűz seggét.
- Ez fantasztikus - sóhajtott Rachel és igen mondott. - Igen akarom hogy megbassza a szűk seggemet.
Ezt hallva Charles kihúzta feleségéből farkát odalépett Rachel mögé és az ő pinájába is bedugta hatalmas farkát, ami mostmár az előző tágítás következtében elég hamar befogadta az óriási fekete faszt. Donna síkosító krémet vett elő a szekrényből és így szólt. - Ezzel talán könnyebb lesz! Charles kihúzta farkát és a krémmel bekente azt. Ujjaival krémet kent Rachel segglyukához és két ujjával benyúlva belül is benedvesítette a szűz segget.
- Rakd belém - sóhajtozott Rachel, aki majdnem elélvezett attól ahogy Charles bent nyúlkált a seggében. Donna előre ment Rachel fejéhez és lenyomta őt úgy, hogy a könyököljön, közelebb húzódott hozzá és úgy helyezkedett el, hogy combjait nekinyomta Rachel vállainak. Rachel először nem tudta miért csinálja ezt Donna, de csak később jött rá, hogy a „menekülési" útvonalat állta el. Miután Charles úgy vélte, hogy már elég nedves Rachel belülről, farkát hozzáérintette a lány seggéhez és megkérdezte: - Tényleg akarod?
- Hát persze, mindennél jobban vágyok rá - könyörgött Rachel.
- Akkor jó, lazíts – figyelmeztette Charles és farkának fejét ami a krémtől elég síkos volt becsúsztatta Rachel sóvárgó seggébe.
- ÁÁÁÁÁ - kiáltott Rachel. - TÚL NAGY!!! - és menekülni próbált de Donna aki ott térdelt előtte elállta az útját.
- Lazíts drágám, és fantasztikus fogod magad érezni, hatalmas élvezetben lesz részed - súgta neki Donna.
- DE ÉN NEM AKAROM MAGAM FANTASZTIKUSAN ÉREZNI! - sikoltozott Rachel.
- Drágám talán tényleg hagyni kellene - mondta Charles Donnának.
- Nem ő akarta akkor most tűrje is. Csináld!
Charles megfogta a rángatózó Rachel derekát és beljebb nyomta 5-6 centivel óriási farkát a lányba.
- ÁÁÁÁÁÁ. HAGYD ABBA! - ordított Rachel és ezután ráébredve, hogy szabadulni úgysem tud abbahagyta a rángatózást és félig önkívületlenül engedte át magát ennek a vad erotikus játéknak. Charles a lány testének lenyugvásán felbuzdulva tovább nyomta belé a farkát kb. 20 centit nyomhatott Rachel mostmár cseppet sem szűk seggébe, amikor felesége a vállára tette a kezét.
- Elég lesz, még valami baja történik.
- Rendben van - mondta Charles és lassú mozdulatokkal kefélni kezdte Rachel seggét.
Rachel már az őrjítő fájdalomtól semmit sem érzett, illetve csak annyit, hogy nem nyomódik beljebb a fasz a testébe. Ezen kicsit fellélegezve megpróbált úgy csinálni ahogy egy pornófilmen látta és kezével lábai között hátranyúlva masszírozni kezdte csiklóját és egész mélyen benyúlt pinájába. Charles érezte, ahogy a lány ellenállása pillanatról pillanatra csökken ezért nagyobb sebességre kapcsolt és egyre erőteljesebb mozdultatokkal kefélte Rachel seggét.
- Ó - szakadt ki Rachelből egy kiálltás ahogy érezte, hogy egyre közelít az orgazmus felé. Charles is közel járhatott mert még jobban gyorsított a tempón vad és nagy döfésekkel nyomkodta farkát Rachelbe. Egyszerre élveztek el mégpedig úgy, hogy mikor Charles élvezett farkát teljes egészében benyomta a lány testébe aki a fájdalomtól illetve a élvezetektől ahogy pinájában nyúlkált már nyögni sem tudott. Azt még érezte ahogy Charles farka lüktet kis seggében és pumpálja belé fekte farkából gecijét , de másra már nem tudott visszaemlékezni mert az orgazmusának csúcspontján elájult.

Rachel arra ébredt, hogy Charles és Donna aggódó tekintettel figyelik ahogy ő a kanapén fekszik.
- Jól vagyok - mondta és mosolyogni próbált.
- De megijesztettél, már éppen a mentőket akartuk hívni - aggódott Donna.
- Nincs semmi bajom, ilyen fantasztikus érzésben még sohasem volt részem - mosolygott a lány. Ezt bizonyítva felült és masszírozva sajgó fenekét így szólt Charleshoz: - Te aztán jól elintézted a seggemet. Nem is ebben állapodtunk meg hanem , hogy a pinámba élvezel, emlékszel?
- Igen - sóhajtott fel Charles megkönnyebbülve. - Majd arra is kerítünk sort. Mondta most már nevetve.

Törölt nick Creative Commons License 2001.07.04 0 0 36
Ha nem untatom az olvasótábort, akkor szeretném megosztani önökkel egyik szép emlékemet. Szexuális téren mindig tanulok valami újat, nem tagadom, elég szorgalmas vagyok. Az első két „tanárnőmmel” a mai napig tartom a kapcsolatot. Mellettük volt lehetőségem, hogy ezen a téren a legtöbb tapasztalatra tegyek szert.
Körülbelül öt éve egy nagyon nehéz záróvizsga előtt álltam, de a munka meghozta a gyümölcsét, ugyanis jó eredménnyel végeztem.
A szünetbe egy ismerős hölgy hívott meg magukhoz nyaralni és segíteni a kertben. Elvált asszony, s egyedül nevelte a tinédzser lányát. Erre a meghívásra nem mondhattam nemet, hiszen nemcsak az asszony, de a lánya is fantasztikus. A lehető leghamarabb utaztam a kis faluba. Meglepetést okoztam érkezésemmel, mert levelet vártak először. Örömmel üdvözöltek.
– Mit szólsz az én arany virágszálamhoz? – kérdezte az anyuka, s a felcseperedett lányára mutatott.
– Hadd nézem meg jobban – mondtam huncut mosollyal, s alaposan végigmértem a „kislány” formás alakját.
A pár év alatt – mióta nem találkoztunk – gyönyörű nő lett a rút kiskacsából.
– Menj, öltözz át, addig készítek valami harapnivalót! – szólt az anyuka.
Perceken belül már ott is voltam a konyhába átöltözve. Természetesen nem kellett kínálgatni, nagyon megéheztem a hosszú úton. Amikor végeztem az evéssel, az anyuka az ölembe ült, és beszélni kezdett:
– Az én kis arany virágszálam felment átöltözni, ha lejön, menjetek el a szőlőbe körülnézni.
Közben hozzátette, már elvesztette a kis drága az ártatlanságát. Többet várt az első alkalomtól, így egy kicsit csalódott. Megígértem, hogy jó fiú leszek, s egy forró csókkal fejeztük be beszélgetésünket. Sietős léptekkel megérkezett a kislány is.
– Mehetünk! – szólt.
Nem is zavartatta magát, hiába látta cseppet sem félreérthető helyzetünket az anyukájával.
– Ebédre várlak haza! – kiáltott utánunk az anyuka.
A leányzót magam elé engedtem, hogy szabadon figyelhessem kerek fenekét. Szűk, rövid farmernadrág volt rajta. Egyszer csak megállt előttem, s megvárt, majd amikor utolértem, belém karolt, s így mentünk tovább. A szőlőbe érve a szája számra tapadt, egyre közelebb húzott magához, a melle a mellkasomat égette. Hevesebben csókolt, amikor a kezemet a feneke alá csúsztattam. Finoman simogattam és masszíroztam. Melltartó nem volt apró pólója alatt, mint a félénk kisfiú, alábújtam, s a nyelvemmel kényeztettem mellbimbóit. Majd amikor előbújtam, a nadrágját kezdte gombolni.
– Ne siess úgy, mindent szép sorjában – szóltam.
– De, de, én nem akarok szopni – válaszolt zavartan.
– Nem erőszak a disznótor.
Még mielőtt szólt volna, egy szenvedélyes csókkal elhallgattattam. A fának támaszkodott, én pedig elé térdeltem, pillanatokon belül lekerült róla a nadrág és a bugyi. Becézve simogattam dús szőrzetét. Egyik lábát a vállamra tette, én széthúztam pináját, s csókokkal illettem. Hangos sikolyokkal adta tudtomra, hogy élvezi a játékot.
– Menjünk a pincébe! – szóltam hirtelen.
Felsegítettem rá a bugyit, s kéz a kézben tettük meg az ötven méteres távolságot. Az ajtót bezárva újra egymásnak estünk, alig vártam már, hogy egyre keményedő faszom is részesüljön abból a csodából, amiből azelőtt nyelvem. Sietve vetkőztettem le. Fenekét a lábam közé húztam, már csak a szerszámomat kellett elővenni, de ő ebben megelőzött. A nadrágom és a gatyám észrevétlenül csúszott a térdem alá. A szeme acélos keménységű faszomra tapadt. A hordó tetejére feküdt széles terpeszben, s farkamat nedves lyukához vezette. Kezem a feneke alá tettem, s lassan kefélni kezdtem, átvéve a ritmust, ő is keverni kezdett. Egyre hevesebben tettem magamévá. A melleit simogattam közben, ő pedig a lábait a derekamra kulcsolta. Nyögve, kiabálva élvezte a rohamot. Eljött az időpont, mint a gejzír tört elő belőle az élvezet. A hátrányt nem tudtam behozni. Egy hirtelen mozdulattal kicsusszant a faszom a pinájából. Egy huncut mosoly kíséretében a kezébe vette lüktető férfiasságom, és visszatette, de már egy lyukkal lejjebb. Nem volt szükség biztatásra, erőteljesen hatoltam bele. Ordított, sikongatott, harapott, ahol ért. Mint a satu szorította segge majd szétdurranó faszom. Kért, hogy ne hagyjam abba, erre én tövig hatoltam. Nem ért kudarc, néhány lökés után csúcsra jutottam. A fenekébe folyt élvezetem nedve. A pihenés után hazaindultunk. Az estét már hármasba töltöttük az anyukával. A nyaralásom minden napján tanultam valamit a két új „tanárnőmtől”.
Törölt nick Creative Commons License 2001.07.04 0 0 35
Egy átlagos nap.....

Még csak hajnali fél hat, de a stáb már javában
készül a Reggelire.
Világítás és hangpróba, ez már rutin. Robi
megpillantja Pannát amint
épp kijön a sminkestől. Most csak beugrott, nem ő a
soros, de a nő
látványa máris meggyőzi hogy megérte. Piros
pulóver, hatalmas mellek,
érzéki ajkak, mosolygós szem... egyetlen pillanat alatt
érzi a nő
auráját, és mint mindig, most is ugyanúgy reagál.
Idétlen vigyor,
lent sátor. Egyre nagyobb.... "Kit érdekel?" -gondolja, most
úgyse
megyek a kamerák elé.
- Jóó regggelt.
- Jó reggelt. Ma nem a Stohl Buci van? -kérdi Panna.
- De igen, csak beugrottam. Hogy aludtáál?
- Jól, egy kicsit fájt a fejem, de már elmúlt.
Ekkor Robinak bevillan az ÖTLET...
- Most rohanok, de majd taalálkozunk -mondja, és elsiet.
- Szia ! -feleli Panna, majd gyorsan becserkészi Stohl András,
az ő
Bucija öltözőjét. Mikor benyit -kopogás nélkül-
András épp egy tiszta
inget készül felvenni, felsőteste meztelen. Panna gyorsan
végigméri a
látványt, amit akár napokig is elnézne, de
merengéséből András szavai
riasztják fel:
- Jó reggelt. -köszönti András, egy mosollyal az
arcán. Hiába jó ha
kedves barátok közé jöhet valaki dolgozni minden nap...
- Szia ! - köszön Panna, és gyorsan megpuszilja
Andrást. Bár
mindketten távol állnak egymástól és úgy hajolnak
össze a pusziért,
Panna melle mégis nekinyomódik András mellkasának.
Ennél a méretnél
ez elkerülhetetlen, pláne most, hogy Panna a legkiemelőbb
push-up
melltartóját vette föl reggel -természetesen Buci miatt-,
így az
amúgy is méretes mellei lehengerlő méretűek. Panna
szíve máris egy
kicsit gyorsabban ver, hiszen ha csak egy pillanatra is, de karjaiban
van a férfi, akit ő akar. Bár szívesen maradna az
ölelésben, de nem
teheti, ő biztos nem akarná.
Eközben András azon gondolkozik, hogy ezért hagyta ott a
színházat,
ha nem is végleg. Itt boldog, hiszen álmai nője itt van,
és ha mást
nem is, de legalább ilyen öleléseket kaphat tőle.
Legszívesebben nem
engedné el a nőt, akit a karjaiban tart, de muszály. Ő
biztos így
akarja.
Átnézik eggyütt a mostani reggeli terveit, megbeszélnek
pár
részletet, majd egy bögre tea után mennek is, hogy
ébresszék a
világot. Vagy legalábbis a magyar felét.
.................
Már javában tart a reggeli műsor, eközben egy sötét
alak, sötét
szándékkal beoson Panna öltözőjébe...... Nem ő
az első a mai
nap..............és nem is az utolsó.....
...............
A 8.30. -as sztárvendég egy régi motoros, aki most már a
konkurencia
sorait erősíti: Szily Nóra.
Vidám hangú beszélgetés, de hamar vége. Kifelé
jövet összefut
Robival, a volt szeretőjével.
Bár kapcsolatuk már a múlté, de néha még
összejönnek, szigorúan csak
azért, hogy szexuális vágyaikat kiélhessék, ennél
több nincs köztük.
Mikor megpillantja Robi ágaskodó férfiasságát, azon
hiszemben hogy ez
az ő tiszteletére szól, máris érzi hogy a hormonok
elszabadultak
testében. Félreérthetetlen arckifejezéssel vonja
magához Robit,
eközben a vékony pólója alatt mellbimbói
megkeményednek, és máris a
pólónak feszülnek. Robit sem kell tovább bíztatni, ha
nem jön össze a
prímással, a másodhegedűs is jó lesz.
Sietve félrehúzódnak egy raktárba, ekkorra Nóra már
végképp fel van
aljzva. Szinte letépi Robiról a ruhát, és pillanatok
alatt eljutnak a
megszokott pózba: Nóra lábai Robi vállain pihennek, Robi
pedig mint a
duracellnyuszi.... Újra és újra behatol férfiassága
Nóra legintimebb
részébe, olyan mélyen, mint még tán
soha......Nórának még sose esett
ilyen jól... vajon a környezet miatt?....testén egyre
újabb és újabb
hullámokban fut szét a gyönyör........nem
bírja.....halkan nyőgni
kezd, Robi próbálja csitítani, bár a tempóból ő
se vesz
vissza.......Nóra egyre hangosabban nyőg, mintha szivarral
edzett
hangszálai ezen hosszú, mély nyőgésekre lettek volna
kitalálva........legalábbis most úgy érzi..........egyre
hangosabb....egyre HANGOSABB... már Robi is
nyőg.....aaaaa....AAAA.....AAAAAÁÁÁÁÁÁÁ
mindkettejük orgazmusa hatalmas, legalább egy percig remegnek
az
élvezettől......
Miután felöltöztek elsőként Robi távozik, de
épphogy kilép az
ajtón egy techikus lép hozzá:
- Legközelebb halkabban haver, majdnem behallatszott a
stúdióba...... ! -ezzel elsiet. Robi megvárja míg a
folyosó kiürül
teljesen, majd int Nórának, jöhet.
............
Vége a Reggelinek, a Delelőig még sok idő. András
felajánlja
Pannának, hogy menjenek el ebédelni, amit Panna nem is
utasít el,
csak átöltözik elötte. Amíg András Pannára
vár az öltözője előtt egy
sminkes lány besiet Pannához, így András egy pillanatra
megpillantja
amint Panna meztelen felsőtesttel ül a tükör előtt,
és a sminkjét
igazítja. Formás mellei csak egy pillanatra látszódnak,
amint enyhén
ringanak, az ajtó máris bezárul. Bár örülnie
kéne, mégis inkább dühös
a látottak miatt, hiszen így csak még rosszabb, még
nehezebb másra
gondolnia.... épp ezen rágódik, amikor kinyílik az
ajtó, és Panna lép
ki, napszemüvegben, válltáskával. De nem ez az, ami miatt
még a
lélegzete is elakad.... hanem Panna mellei, amik tőle fél
méternyire
lebegnek, ringanak ide-oda, és amiket tökéletesen látni a
hártyavékony, fekete, tökéletesen áttetsző blúz
alatt. Nem tud
megszólalni, tudja ha kéne hangja biztos cserbenhagyná.....
Megunta, hogy mindig csak egy gyors ölelés, egy puszi, egy
baráti pillantás jut neki. "Ez nekem nem elég.... NEM és
NEM". Egy
hirtelen mozdulattal ledobja magáról a pulóvert, és
leveszi a
melltartót is. "Most majd MEGMUTATOM neki...." nekiáll
kisminkelni
magát, közben bejön egy sminkes lány, és segít
neki. Mikor végez a
ruhákhoz lép, egy csábítót keres, olyat amitől a
pasas kifekszik...
nincs többé félénk lány, ideje a tettek mezejére
lépni. Aztán meg is
találja amit keresett: egy teljesen áttetsző fekete blúz,
amit
trikóra szoktak felvenni, de ő most a meztelen testére veszi
fel. A
pihekönnyű blúzt nem is érzi, el is felejthetné hogy
nem tökéletesen
meztelen, ha nem csiklandozná meg időnként a
mellbimbóját a fekete
blúz. Ahogy a tükörbe pillant egy pillanatra megretten,
hiszen soha
életében nem viselkedett még így. Kiszáradt torkára
iszik egy kis
teát, kiissza az utolsó cseppig. Most fogyott el a
bögréből az a tea,
amit az adás utánra készítettek ki neki. Ismét
megjön az önbizalma,
és a saját tükörképe láttán máris
megkeményednek mellbimbói, ráadásul
így még jobban csiklandozza a blúz. Nagy levegő, és
kilép az ajtón.
Ahogy Buci felpillant tudja, most már nincs visszaút.......
- Indulhatunk..... szerinted nem túl kihívó ? - kérdi,
és karjait
vállmagasságig felemelve körbeforog /a mellei enyhén
megemelkednek a
karjaival eggyütt, és ahogy körbeforog mellei szépen
kidomborodnak,
szinte várva az érintést, simogatást/ majd a férfi
arckifejezése
láttán nevetni kezd.... /mellei őrjítő, vad
remegésbe kezdenek, amit
nem sok minden tudna megállítani.... esetleg két erős
férfikéz..../...
- Nos?
Stohl Andris csak a fejét tudja megrázni, hang nem jön ki a
torkán.....
Miközben elmennek a parkolóhoz, András megpróbálja
összeszedni magát,
de mikor beszállnak Panna kocsijában rádöbben, nincs
kegyelem: végig
Panna fog vezetni, és ő nem fog tudni ellenállni a
bámulás
csábításának .... Annak a két mellnek a
csábításának, amik minden
kanyarnál összesimulnak mind két jóbarát, amik minden
zökkenőnél
fellibbennek, és olyan erővel esnek vissza hogy szinte már
fáj még
látni is, nem beszélve a testnek csattanó mellek
hangjáról, amitől
férfiassága olyan meredté és keménnyé változott,
amiről soha nem
hitte volna hogy lehetséges...
Egy pizzázónál állnak meg, ami úgy tűnik most
épp csendes, alig van
vendég. Az árnyékos, hűs helyiségben csak a
pincérek láthatják azt,
amit Andrásnak, és csak neki látnia kell. Evés közben
mindketten a
másikra gondolnak, a pizza hamar elfogy. Eközben a tulaj fia
hátul
beállítja a bizonsági kamerát... nem túl jó a
kép, de a semminél
több. Remegő kézzel veszi fel őket, de látja hogy
félig takarásban
vannak, és nemsokára végeznek.... Hirtelen öltet:
bekapcsolja az öreg
magnót, a kazetta végén kell lennie....... tekerj már
tedög....egy
lassúbb számot indít el.... mit veszíthet... és
szerencséje van: a
pár nem távozik, hanem táncolni kezd. A kamera követi
őket, de ők
csak egymást látják, mást nem. Bezzeg a kamera Panna
mellének minden
rezdülését követi... Panna minden forgásakor
kilengő mellei
félelmetes látványt nyújtanak... már a
dákóját masszírozza a
látványtól, ezt nem lehet megállni....
Ekkor lejár a szám és a következő egy rock! ilyedten
nézi, hogy
mindjárt elmennek.............DE NEM ! Elkezdenek rokizni!
Ettől
Panna mellei minden eddiginél vadabb táncba kezdenek.... mellei
számára nics többé lent vagy fent, bal jobb, esetleg
közép, s mintha
összevesznének mellei most már nem egyfelé szállnak
hanem a szélrózsa
minden irányába röpködnek, és néha olyan erővel
csattanak össze, hogy
már-már kipirosodnak, mintha egy tenyér csattogna
rajtuk..... Egyre
hevesebb csattogás, de már nem csak Panna felől.... és
mire a kazetta
lejár és kimennek, bizony sok pincér és vendég ül
elpilledve,
kiszáradt torokkal, összegyűrt zsebkendőt szorongatva.....
Hamar a Campónába érnek, a stábnak saját parkolója
van, onnan
elég hamar a stúdióba lehet érni...... de mégsem
eléggé, egy rajongó
rájuk talál... a fiú alig 14, és bár autogrammért
jött, egy
életreszóló látvánnyal térhet haza.... A
stúdióban nem találkoznak
senkivel az öltözőbe menet, és ahogy belépnek
tekintetük
találkozik... Panna egy gyors mozdulattal elfordítja a kulcsot
a
zárban, ekkor András magához vonja, és megcsókolja...
életük
legszenvedélyesebb, legerősebb pillanata ez, és a csókban
mindez
benne is van. András inge egy pillanat alatt a földre kerül,
Panna
blúza viszont már szakad.... a nadrág makacsul tartja
magát a meredt
dákón, de végül feladja a matató kezek alatt, és a
földre esik....
már nincs idő arra se, hogy kilépjen belőle: MEG KELL
TÖRTÉNNIE !
MOST ! Néhány piperecucc a földre esik amint Pannát
ráülteti a
sminkasztalra, Panna szenvedélyesen átöleli derekát
lábaival, még egy
csók /közben Panna bugyija elpattan/, és máris behatol
férfiassága
Pannába.... Soha ennyire nem kívánt nőt, soha ennyire nem
meredezett,
és most hogy érzi a nedves melegséget, ami várja őt
végképp elveszti
a kontrollt... szinte pillanatok alatt mindketten a csúcson
vannak.... nem bírja tovább.... élete leghevesebb orgazmusa
kiséretében olyan mennyiségű sperma lövődik
szeretett Pannájába, hogy
az túl sok a kicsiny nőnek, és a farka mentén
visszacsurog... még
mindkettejüket rázza a görcs miközben András keze
Panna mellére
simul, és azt markolássza még az orgazmus után is, mitha
nem tudná
abbahagyni.... Lihegve a fizikai megterheléstől mindketten a
másikat
nézik, tekintetük egymáséba fúródik....Első
félig tudatos gondolata
Andrásnak az, hogy még mindig feláll szerszáma, bár
sejti hogy Panna
közelében soha sem fog teljesen ellankadni... mielőtt
azonban
megszólalhatna egy hang szól rájuk:
- MÉG ÖT PERC !
Riadt öltözködés, pakolás.... erre fél óra is
kevés lenne... spermás
meredező farkát kénytelen visszaerőltetni a nadrágba,
Panna eközben 3
másodperces sminkelést tart, és az első kezébe eső
/normális/ blúzt
magára kapja.... a szoknya még használható, de nincs
tartalék
fehérnemű.... ezt a Delelőt bugyi nélkül fogja
levezetni... Harisnya
fent, Buci a piperecuccokat felszórja az asztalra, a szakadt és
spermás ruhák a fiókba kerülnek..... Bizony rohanniuk
kell a kamerák
elé, csak remélhetik hogy nem látszik minden rajtuk... A
stáb egyik
tagja int a kezével 5....4...3....haj igazít .....2 ....1..
derékszíj
igazít...
- Köszöntjük önöket, önök az RTLKlub Delelő
adását látják, ma június
14.-e van,........................
....................
A Delelő végeztével szorosan egymás mellett sietnek ki az
öltözők
felé, amikor András felesége jön szembe velük. "Persze
! A megbeszélt
koncert!" fut át András agyán, eközben a távolság
jó lépésnyire nő
közte és Panna közt. Sietve elköszönnek
egymástól, és Panna egyedül
lép öltözőjébe. Fáradtan -vagy csalódottan ?-
bezárja az ajtót, és
csendben rendet rak. Miután lemossa a sminket egy vattával, a
spermával átitatott, szakadt bugyiját a fiókból a
táskájába teszi....
illetve csak tenné, mert ELTÜNT. Riadtan néz körül, de
sehol sincs
nyoma a bugyinak...... HOVA LETT??
Riadtan mindent tűvé tesz az öltözőben, de SEHOL SINCS.
Idegesen hagyja el a stúdiót, és tudja, valami nagyon nincs
rendben..... Andrásnak nem szólhat, túl veszélyes
lenne.... De akkor
vajon mit tehet?? Ki vitte el ?? Szokásos fejfájása újult
erővel tör
rá, és az éjjeliszekrényre kirakott f
ejfájáscsillapítóból dupla
adagot bevéve elterül az ágyon...most mi
lesz....mi.....lesz..................az álom olyan hirtelen
jön, mint
egy zuhanó tégla. Panna pillanatok alatt mély álomba
merül..

"Na végre !" - mormolja Robi, amint belép Panna
hálószobájának
ajtaján. Reggel Panna teájába szexuális
gerjeszőszereket rakott,
remélve hogy összejön a dolog.. De az a rohadt kurva
besétált az adás
alatt Panna öltözőjébe, és megitta a teát.... "Mi a
faszt keresett
ott?"...Mikor ismét előkészítettem a második teát,
kifelé menet pont
összefutottam vele..... a hülye kurva úgy beindult a
szertől, hogy
majdnem lebuktunk a raktárban..... majdnem minden kudarcba
fulladt,
még jó hogy lemásoltam Panna lakáskulcsát.... és
most hogy magától
bevette az altatókat, amiket fejfájáscsillapítónak
hitt, végre
megtehetem amire vágytam...... ezzel leveszi a nadrágját,
ingét,
gatyáját, és egy pár zokniban nekilát "kibontani" a
karácsonyi
ajándékot..... ahogy Panna ringó mellei kiszabadulnak,
máris két éhes
kéz várja őket. Panna melleinek markolászásától
végképp beindul,
farka kemény mint a kő. Hamar végez a vetkőztetéssel,
és szerszámát
az alvó Panna pinájába dugva ütemes munkához
lát......kezeivel Panna
mellét markolássza, közben próbálja Panna lábát
széttárva, megfelelő
szögeben tartani........

- Kicsit nehéz úgy vonaglani egy nőn, hogy az meg se mozdul.
-hallja
Robi, és ütemes "vonaglása" azonnal megszakad. Riadtan
néz oldalra,
ki az aki rajtakapta élete legszorultabb, mégis
legélvezetesebb
pillanatában....

folyt köv.
előzetes : Bochkor Gábor a Kész átverés shownak
különleges anyagot
gyűjtött be.... 1 -es 2-es kamera: amint Robi mérgez,
Nóra turkál,
Panna öltözik, Robi újra mérgez, Panna blúzt vesz fel
1-es és 2-es kamera új helyszín: Panna vadul szeretkezik
Andrással;
végül 4-es kamera Panna hálószobájában: Panna
elalszik Robi miatt, és
Robi ráveti magát....
Vajon mit kezd vele ? Beszáll Robi mellé /ki tud Panna
testének
ellenállni/
Megzsarolja Robit ? /Hozz össze Szily Nórával, vagy
lebuktatlak!/
És mihez kezd az elrakott szakadt, spermás bugyival ? /Panna
sokmindent megadna érte... NAGYON SOKAT....és
SOKSZOR...../...Nóra
mit keresett Panna öltözőjében?.....

Törölt nick Creative Commons License 2001.06.28 0 0 34
Banki ,,munka”

Az a feladatom, hogy a dolgozóknak segítsek a bankokban elkészíteni a negyedévi összesítéseket számítógépen. Nagyon sokat tréfálkozunk a bankokban dolgozó fiatal lányok szexuális étvágyáról, bár még egyikünknek sem volt ilyen skalp a tarsolyába. De a többi lány nagyon bukik az öltönyös bankárokra, így szinte majdnem mindennap van egy kis kalandunk, persze csak akkor, ha időnk, és kedvünk is van hozzá. A legnagyobb vágyunk mégis csak az, hogy egy „bankos csajt” kipróbáljunk. Azt se gondoltam volna, hogy a haverok közül nekem lesz először ilyen szerencsém. De még milyen szerencse, hiszen nem is egy jutott nekem, hanem egyenesen négy.
Egy szép napon a központból kiküldtek egy manhattani bankba, segítsek elkészíteni egy jelentést, munkaerőhiány miatt. Maga az épület is szimpatikus volt. Amikor beléptem, áthaladtam az előtéren, mire találtam egy biztonsági őrt, aki útba igazit. Eléggé meglepődve nézett rám, ahogy megmutattam neki a papírt, amire az iroda száma volt felírva. Közölte velem, abba az irodába csak azok mennek be, akik amúgy is ott dolgoznak, soha nem megy oda szinte senki. Az ott dolgozók mindig panaszkodnak, unalmas. A kísérőm azt is elmondta, hogy postázási munkát végeznek itt általában, kevés a munkájuk. Majd az ajtóhoz érve elköszönt.
Halk kopogtatás után beléptem a terembe, meglepődtem. Négy fiatal hölgy tekintete szegeződött rám. Bemutatkoztam, és elmondtam, miért is jöttem. Ők is egyenként bemutatkoztak, meglehetősen szívélyesen fogadtak egy idegen férfit.
Vanessa egy magas, szőke hölgy, láthatólag a legidősebb (kb. 25 éves), és a legmagasabb beosztása volt az irodában.
Vicky valószínűleg indai származású, nagyon közvetlennek bizonyult.
Michellenek fekete haja volt. Csak egy laza „helló”-val köszöntött.
A legutolsó asztalnál ült Sheryl.
A munkát Vicky gépén kezdtem, a lány segített kiigazodni a bonyolult programon. Amikor hozzám szólt, felé fordultam, és finoman a vállammal végigsimítottam a mellét. A mellei félig kilátszottak az apró felsőrészből, de ő nem tett semmit, hogy eltakarja. Igazából nem is bántam, csodás darab volt. A szeme ragyogott, ahogy cinkosan rám mosolygott. Majd megérintette a vállamat, amikor megköszönte a segítséget. A huncut mosolya és gyönyörű teste felkeltett az érdeklődésemet. De folytatni kellett a munkám, ezért átültem Michelle gépéhez, egy hasonló műveletet elvégezni. Csak most néztem meg tüzetesebben ezt a hölgyeményt. Fantasztikusan jól nézett ki. Merész ruhadarabjai teljesen kiadták karcsú alakját, szinte meztelen volt, csak a legkényesebb részeket takarták az apró ruhaneműk.
A gép előtt ült, amíg beállítottam a programot. Felette áthajolva, teljesen beláttam mellei közé. Már a hálószobája lebegett képzeletben előttem, amikor csábosan rám nézve megköszönte a segítséget.
Hallottam, hogy ez egy „barátságos iroda”, de azt nem gondoltam volna, ennyire.
Egy kis időre leültünk beszélgetni az étkezőbe, a lányok rögtön pletykálkodni kezdtek.
Vicky és Michelle felvilágosult hölgyek, szórakoztató volt hallgatni történeteiket. Lassan közeledett az ebédidő, ezért Vanessa mindenkinek kínai ételt rendelt ebédre. De akármilyen éhesek is voltunk az ebéd csak nem érkezett meg. Vickyt elküldte egy a nyomtatóhoz szükséges kazettáért a raktárba. Kis idő múlva a lány hívott segíteni.
- Nem érem el!
A kazetta a szekrény tetején volt, ő a guruló lépcsőn állt, és akárhogy nyújtotta ki vékonyka karját, akkor sem érte el. Mellé álltam, egyszerű mozdulattal levettem. Mélyen nézett a szemembe.
- Éhesnek látszol – jegyezte meg huncut mosoly kíséretében.
- Valóban az vagyok, egész nap nem ettem semmit.
A combjával a kezemhez dörgölőzött.
- Szegénykém – mondta szánalommal. - Pedig az étterem, ahonnan rendeltünk, a közelben van.
Közben egyesével lépett le a létráról, és felcsúszott a szoknyája annyira, hogy a bugyija is láthatóvá vált. Ezt a csábítást nem lehetett visszautasítani, eszembe se jutott volna.
Ezek után már csak arra tudtam gondolni, hogy a szoknyája alá kerül a kezem, hosszasan dolgozom a lüktető csiklóján, és a köldöke alatt csókokkal árasztom el. A combját erre szétterpeszti, én elé térdelek, a nyelvem pedig lassan levándorol a lába közé. Az örömtől nyögdécsel, kigombolja az ingem.
Hirtelen megszakítjuk az álmodozásunkat (valószínűleg már ő is erre gondolt), mert halk kuncogásokat hallottunk a szomszéd irodában. Természetesen a kolléganők hallgatóztak, ugyanis nagyon csendbe voltunk, ők pedig azt találgatták, vajon mit csinálunk. Vickyt ez nem zavarta, engem annál inkább. – Bár már nem sokáig.

- Úristen Vicky, hol voltál eddig? – Kérdezte félig mosolyogva, félig komolyan Vanessa.
- Segítenie kellet levenni kazettát, mert magasan volt. - magyarázkodott, elpirulva.

Vanessa felém fordult:

- Pár hónappal ezelőtt dolgozott itt egy helyes puerto-ricoi srác…
- És hol van? – Érdeklődtem.
- Haza költözött. Addig ő hozott ki mindent a raktárból. Mindannyiunkkal összemelegedett, kivéve Sherylt.- Mutatott a félénknek látszó lány felé az iroda túlsó végébe. – Csak ő egyedül köztünk ilyen visszahúzódó.
A lány felemelte a tekintetét, tudta, hogy róla beszélünk, de nem tudta, miről van szó.
- Nem tudom elképzelni, hogy bír ilyen életet élni?! – Kommentálta Michelle.
- Biztos még nincs itt az ideje- gúnyolódott Vicky. Leült, férfiasan a lába közé tette a kezét, majd ironikusan folytatta: - És az idő most van itt!
- Miért most? – Kérdeztem meglepetten. Furcsa volt az, amiket mondtak, de nyilvánvalóan más férfivel is ezt csinálták volna. Mindenesetre ezek a nők tényleg élvezték az ebédidőt.
- Eleinte egy fehér bőrű férfi javította a nyomtatónkat, Sheryl akkor azt mondta, hogy az a fazon nem elég magas. Azután jött egy magas olasz, akkor már szőke kellett neki, aztán még volt itt egy másik- a legszebb példány-, akkor pedig azt mondta, neki magas fehér bőrű pasas kell, fénylő, szőke hajjal.- magyarázta Vicky.
- Ja, és zöld szemekkel – tette hozzá Michelle.
Egy kissé zavarba jöttem, de szerencsére nekem is zöld szemem van.
- Akkor rendben van-, mondtam. Nagyon örültem a szerencsémnek, hiszen amikor ma reggel besétáltam az irodába, nem gondoltam, hogy ilyen élményekben lesz részem.
Sherylnek szegeztem a cseppet sem természetes kérdést:
- Velem megelégedne?
- Szerintem Vicky mindent elintéz – mondta ridegen.
- De én önt is meg akarom ismerni – kötöttem az ebet a karóhoz.
Több féle módszerrel is próbálkoztam, de egy sem járt sikerrel a kis hölgynél. Vicky beindult, és ezt nem is leplezte. Elém lépett, megcsókolt, megölelt, és melleit a mellkasomhoz nyomta, a mennyekben éreztem magam. Michelle is beszállt, letérdelt a padlóra, és lehúzta a sliccemet. Én kigomboltam néhány gombot Vicky blúzán, kikapcsoltam a melltartóját, mellei szó szoros értelmében kiszabadultak a „csipke börtönből”. Édesen nyögdécselni kezdett, amikor a mellbibóit körül nyalogattam, majd a számba nyomta a mellét. Erősen szívni kezdtem mindkettőt, Vicky hatalmasakat visongatott. Lejjebb csúsztam, és a hasát árasztottam el csókokkal, majd amikor felhúzta a szoknyáját, a lába közt is megismételtem a támadást. Michellere néztem, aki láthatólag élvezte a látványt. Lehúzta az alsónadrágom, és a meleg száját a férfiasságomon éreztem. Vanessa kihámozta magát a ruhájából, és a hátam mögé állva, átnyúlt a vállamon, majd a kezével segített be Michellenek. Kigombolta az ingem, és nyalogatni kezdte érzékeny mellbimbóimat. Így szórakoztatott három szenvedélyes nő, nem lehetett csillapítani szex éhségüket. Játszadozásunk közben Sherylt figyeltem, ahogy minket nézve a szája szélét nyalogatja. Intettem a fejemmel, hogy jöjjön, kapcsolódjon be ő is, de csak nemlegesen a fejét rázta.
- Még ne! – Vágott közbe Vicky.
Erre felállítottam Vickyt az ölemből, és Vanessával lefeküdtünk egymás mellé, majd utasítottam Vickyt:
- Gyere, ülj az arcomra!
Nem volt szükség több biztatásra, ő gyakorlatilag elárasztott nedves csiklójával. Vanessa és Michelle mellém térdelt, és mindketten a kígyómat bűvöltél, kezükkel, szájukkal felvátva. Hirtelen abba hagyták csodás kínzásomat. Vanessa átment Michelle mellé, és most már ismét mindkettőjük száját éreztem kőkemény dorongomon, majd Vanessa lejjebb csúszott, és a golyóimon folytatta a játékot.
Michelle fantasztikus módszert alkalmazott, lassú és érzéki volt. A nyelve különleges dolgokat művelt rajtam, hosszasan dolgozott, a szájával fel s alá.
Mindeközben Vicky lihegett, és ahogy az orgazmusa közeledett kiabált is:
- Mindjárt itt lesz! – És a szám felett élvezett el.
A kezemet a feneke alá csúsztatta, és az egyik ujjamat a hüvelyébe, éreztem nedvességét. Remegett az élvezettől.
Michelle kivette a szájából a férfiasságom, és már csak a kezével kényeztette, egyre hevesebben. Rövid időn belül elmentem. Ahogy az élvezettől kinyúlva elterültem a földön a lányok elindultak az asztalukhoz. Először nem tudtam, mire véljem, de hamar megértettem.
Sheryl meztelenül indult felém, és megállt előttem szétterpesztett lábbal. Csak bámultam gyönyörű testét, amit a ruha még csak nem is sejtetett. Megcsókolt, majd a fülcimpámat nyalogatta, harapdálta. Ettől aztán igazán be tudok gerjedni. Finoman megérintette a péniszemet, de nem találta elég keménynek, nagyon keményet akart. Ezért eltökélten kezelésbe vette a szerszámomat. A melleit a hasamhoz dörzsölte. Neki nem volt olyan nagy, mint Vickynek, inkább keményebb volt. Az ujjaival tovább játszott a férfiasságomon, bizonyára már megelégedett a keménységével, mert kezeimet a lába közé vezette, és közösen ingereltük legintimebb részét. A többi lány megdöbbenten figyelt.
- Ezt nem gondoltam volna – jegyezte meg Vanessa.
Hihetetlen volt, ahogy Sheryl megbabonázott, mégis Vanessa szavai biztattak cselekedetre.
Most én térdeltem Sheryl mögé és nedves nyílásába bele hatoltam, éreztem, ahogy fokozatosan elnyeli a hüvelye a férfiasságomat. Lassú lökések következtek, majd egyre mélyebbre hatoltam, ő pedig kiabált a gyönyörtől:
- Uhhhh, ohhhh, igen!
Michelle a hátunk mögé térdelt.
- Tedd szét még jobban a lábad!- Utasított engem, és teljesítettem a kérését. A kezével hátulról a golyóimat vette kezelésbe.
Michelle Sheryl barna szőrzetéhez nyomott, a csípőjében megkapaszkodtam, és a fenekét masszíroztam, olyan hévvel, ahogy egyre jobban élveztem ezt a társasjátékot. Sheryl egyre hangosabb hangot adott gyönyörének. Ekkor Michelle elengedte büszkeségem, és Sheryl csiklóját izgatta tovább. Sheryl őrült dolgokat művelt, amikor elment, és érezte, közeledik az én orgazmusom is, kezébe vette az irányítást. A zárkózott lányból egy vadmacska lett. A péniszemet kezdte nyalogatni, miközben Michelle lenyalta róla nedveket. Sheryl a finom szájával jutatott végül a csúcsra.
Vanessa oda lépett hozzánk, mellém feküdt, és együtt néztük Sheryl kiélt testét
Most Vanessa követelőzött, hiszen őt még nem elégítettem ki, viszont ő már eljutatott a csúcsra engem. Nem lehetett nemet mondani, bár eddig nem is voltam ilyen helyzetben.
- Te, jó ég!- Gondoltam.- Ezeknek semmi sem elég.
Haboztam, de hölgy a saját kezébe vette a dolgot, nem ellenkezhettem, szinte megerőszakolt, kellemes erőszak volt. Rögtön a tárgyra tért, a péniszemet a helyére vezette. Újra felizgultam, de főleg attól, amit az iroda túlsó sarkában láttam és hallottam. Michelle, aki eddig csak csendes szemlélője volt Vanessával való játékunknak, most a sarokban simogatta saját testét, és közben kiabált. Amikor észrevette, hogy figyeljük, oda sietett, és simogatni kezdte Vanessa csiklóját, én pedig játszadoztam az övével.
Az orgazmust mindhárman egyszerre éltük át, a lányok úgy ordítottak, mint akiket gyilkolnak. Csoda, hogy nem hallotta meg, és nem zavarta meg senki az orgiánkat.
Michelle ismét a golyóimra szentelte a legtöbb figyelmet, majd három ujjamat a csiklójába tette. Közben Vicky a saját testét kényeztette, lihegett.
- Ohhh, ohhh!
Hamarosan átélte a gyönyört ő is, és mi is Michellevel.
Csak most kitisztult fejjel néztem körül a helységben. Vicky egy széken ült elterpeszkedve, szoknyája a derekáig felhúzva. Vanessa oldalról kábultan figyelt engem, Michelle a lábam között hevert lehunyt szemmel. Sheryl hason fekve hevert a padlón, formás feneke lassan mozgott, ahogy a „tulajdonosa” levegőt vett, először gyorsan kapkodott, majd fokozatosan lassult a légzése.
Soha nem hittem volna, hogy ilyen sok a szexuális energiám lehet, ilyen rövid idő alatt, 45 perc mindössze.
Mindnyájan felöltöztünk gyorsan, és mintha mi sem történt volna, a hűtőhöz rohantuk, hogy bármilyen ételt vagy innivalót találjunk, mert már csak tíz perc maradt az ebédidőből.

Még egy másik napot is töltöttem ott, de a következő ebédidőben már csak ettünk. Michellevel találkozgattam még egy ideig (a többieknek barátjuk van). Nem voltunk túl jó páros, csak az ágyban jöttünk ki egymással.
De az a délután a raktárba, fantasztikus élmény volt. A haverok már nem viccelődnek, csak irigykednek rám, én pedig rettentő büszke vagyok magamra.

Törölt nick Creative Commons License 2001.06.28 0 0 33
Az én nevem John, és 23 éves vagyok. A feleségem, Susan majdnem 19. A 18. születésnapján házasodtunk össze, és a nászéjszakánkon vesztette el a szüzességét. Sue egy gyönyörű nő. Vállig érő szőke haja, és hosszú, karcsú combja van. Szerencsésnek mondhatom magam, mert ő az enyém.
Körülbelül hét hónapos házasok voltunk, amikor egy éjszaka felém fordult, és ezt mondta nekem:
- Valami nincs rendben nálam. A munkahelyen minden lány arról mesél, hány orgazmusuk volt. Én nem tudom, milyen érzés. Linda mindig a férje, Bob fantasztikus teljesítményéről beszél.
Linda és Bob már régóta házasok, a szomszéd házban laknak, így gyakran szervezünk közös programokat.
Javasoltam Suenak, beszéljen Lindával, hátha ő tud segíteni. Jó ötletnek tartotta, és még aznap este átment a szomszédba. Meglehetősen későn ért haza, én már az ágyban voltam, félálomba.
Furcsa kérdéssel rukkolt elő: megkérdezte, hány centi férfiasságom. Nem igazán örültem a kérdésnek, hiszen eddig soha nem volt gond a méreteimmel.
- Először a méretekben kell keresni a hibát…- mondta, és rögtön kiugrott az ágyból.
Kis idő múlva egy mérőszalaggal tért vissza. Lefektetett az ágyba. Ahogy hozzáért a féltett büszkeségemhez, azon nyomban megkeményedett. Óvatosan megmérte a hosszát, és a szélességét. Nem volt megnyugtató az arckifejezése, amikor befejezte.
- Nagyon rossz?-Kérdeztem. Most már én is aggódtam.
- Inkább aggasztó.-Válaszolt őszintén.
- Miért?
- Linda elmondta Bob méreteit, és azok kétszer akkorák, mint a te méreteid, mind szélességben, mind hosszúságban.
- Linda rosszul mondja, a méret nem számít.- Próbáltam védeni magam.
- Nem! – Erősködött.- Linda azt is elmondta, hogy a férje méretei miatt olyan nagyszerű a nemi életük. Egyébként is miért hazudna nekem?
Gondolkoztam a válaszon egy ideig, de egyetlen indokom sem lett volna ésszerű. Linda tényleg nem hazudna nekünk. Elővettem egy óvszert, és felhúztam. Hamar neki láttunk a házas életünk feljavításához. Úgy döntöttem, addig meg sem állunk, amíg szeretett feleségem nem éli át azt a csodás érzést.
Sue beszélt közben, egyáltalán nem figyelt rám. Csak a Lindával folytatott beszélgetéséről mesélt, nagyon dühös lettem.
- Miért nem próbálod meg Bobbal? –Kérdeztem. – Linda nem tud veled versenyezni külsőség terén, hiszen húsz évvel idősebb nálad.
Beszélgetésünket az zavarta meg, hogy idő közben elmentem. Lehúztam a gumit, és már aludtam is. Az éjszaka kellős közepén a feleségem hangjára eszméltem. A testével játszott. Felültem, néztem, közben nyögdécselt:
- Bob, oh Bob!
Végül megborzongott, és csendben aludt tovább. Én már nem tudtam vissza aludni, egész éjjel Susan „akcióján” gondolkodtam. Még így, gondolkodás szintjén is kirázott a hideg, ha eszembe jutott, egyszer szeretkzni kell látnom a feleségemet a szomszédommal. Annyira szeretem a hitvesemet, ezért eldöntöttem, mindent megteszek, hogy kipróbálja Bob fantasztikus teljesítményét. Hetekig kerestem az alkalmat, sikertelenül. Ám egy nap, épp amikor már feladtam a reményt, remek lehetőség kínálkozott. Linda megkért minket, hogy figyeljünk Bobra, mert ő elutazik három hétre a lányához, akinek a napokban született kisbabája. Készségesen felajánlottam a segítségünket, persze a feleségem semmit nem tudott. Azt sem meséltem el neki, amit akkor éjszaka látta, hallottam, és a döntésemet is titokban tartottam. Amikor haza ért a munkából, közöltem vele Linda kérését, valamint azt, hogy természetesen „igen”-t mondtam az ő nevében is. Egyáltalán nem sérelmezte, hogy nélküle hoztam meg egy döntést.
Bob este átjött hozzánk, de már akkor nem volt józan.
- Igyunk valamit, ünnepeljük meg, hogy nagyapa lettem! Tudjátok mit, menjünk el egy étterembe vacsorázni.
Mi is helyeseltük a javaslatot, így a hálószobába mentünk ketten Sueval átöltözni.
Végig néztem, ahogy ruhát cserél. Ott állt előttem egy parányi bugyogóban. Megkértem, vegye fel azt a ruháját, ami annyira tetszik nekem. Görög stílusú, térdig érő, két oldalt felskiccelve.
Ehhez a ruhához egy aranyszínű szandált vett fel. Harisnyát és melltartót szinte soha nem hordott. Mellei kemények, feszesek.
Sue csábítóan nézett ki, erre Bob is célozni akart, amikor visszatértünk a nappaliba.
- Wow!- Kedves barátunk csak ennyit tudott mondani az ámulattól.
Egész este csak a feleségem karcsú combjait nézte, egyenesen bámulta.
Amikor éjszaka haza értünk- kissé részegen-, Susan a konyhába ment kávét főzni, észrevétlenül követtem, majd megálltam a háta mögött. Megöleltem, a kezem a ruhája hasítékába csúszott, onnan a lába közé. Felnyögött. Éreztem bugyiján keresztül a nedvességet. Elérkezettnek láttam az időt.
- Miért nem próbálod ki Bobot ma éjszaka, drágám?
- Te valóban azt akarod?- kérdezte.
- Nem egészen, de megoldhatjuk úgy, hogy én nézlek közben titeket, és csak velem csókolózol.
- Ebbe Bob nem fog beleegyezni.- akadékoskodott.
- Majd kitalálunk valamit.-Biztattam.
Visszamentünk a nappaliba, az agyam pörgött, hogyan is mondjam el Bobnak, azt akarom, feküdjön a feleségemmel, de hadd nézzem őket! De Bob segített elkezdeni nem szokványos mondanivalómat.
- Szerencsés ember vagy, Öregem! Egy ilyen gyönyörű nő szeret, mint Sue. Nagyon irigyellek.
- Akarod őt ma éjszakára, mert ő kíván téged!- Nyögtem ki hirtelen.
- Biztos vagy te ebben?-Kérdezte meghökkenve.
Susan a kávét elé vitte, és megerősítette az állításomat.
- ÉN tisztában vagyok azzal, mit akarok!- Válaszolt, és mélyen Bob szemébe nézett.

Miután megittuk a kávét, a hálószobába mentünk. Susan előre sietett.
Mire odaértünk, a feleségem már ruhátlanul feküdt a hitvesi ágyon. Már csak bugyi volt rajta, mellbimbója hegyesedett. Mi is leöltöztünk, közben Bobot figyeltem. A pénisze körül volt metélve, ezelőtt soha nem láttam ilyet. Nem volt még teljesen izgalmi állapotban, de így is nagyobb, és keményebb volt az enyémnél. Ebben az állapotban a hasáig ért.
Sue is figyelte, és ámulatában a szája is tátva maradt. Nem éreztem magam valami felszabadultan. A feleségemhez léptem, és ujjamat behajlítva ingereltem a csiklóját. Bob mellénk lépett, lefektette Susant az ágyra, csókolgatni kezdte a mellét. Mindezt az ágy végétől figyeltem. Amikor láttam rajtuk, hogy átadták magukat a testi vágynak, 2 gumit halásztam elő. Az egyiket felhúztam magamnak, a másikat Suenak adtam, hogy húzza fel újdonsült alkalmi partnerének. Bobra kicsi volt, de a feleségem nem erőltette, mérgesen a padlóra dobták.
Bob a feleségem lába közé férkőzött, és játszadozni kezdett a nyelvével. Sue nagyon élvezte, amikor a csiklójához ért Bob nyelve, és hosszasan el is időzött ott. A feleségem négykézláb állva tolatott felém a fenekét az ágyékomhoz dörzsölte. De én csak mozdulatlanul figyeltem őket.
Megölelték egymást, és azt a méreten felüli rudat a helyére illesztették. Sue lihegve biztatta a férfit:
-Gyerünk Bob, csináld!
Amikor bele akart hatolni, az ujjammal széthúztam a hüvely száját. Bob ütemre mozgott Sueban. A feleségem nem elégedett meg azzal az ingerléssel, amit nyújtottam neki.
- Kérlek Bob, erősebben!- Mondta, inkább parancsolva.
Erre én megfogtam Bob férfiasságát, és mélyebbre nyomtam. Nem igazán tetszett neki segítőkézségem.
- Köszönöm John!-Mondta arrogánsan.
Értettem a célzást, elvettem a kezem, és így akadálytalanul csúszhatott még mélyebbre.
Sue kiabált a gyönyörtől, ahogy kedves ismerősünk egyre hevesebben tette magáévá. Furcsán éreztem magam, hiszen ismeretlen volt számomra feleségem ilyen fajta sikoltása.
Bob egyre határozottabb volt, golyói Sue fenekét dörzsölték. Valóban élvezték a légyottot.
Nyilvánvalóan életében most először élte át először az orgazmust. Ilyet az előtt soha nem érzett velem. Mivel, Bob nem tudta felhúzni a gumit, ezért még egy új tapasztalatot szerzett drága hitvesem. Soha nem tudhatott eddig magában csupasz péniszt.
Megkértem őket, fejezzék be, és felre hívtam a szomszédunkat.
- Bob, kérlek, húzzál fel egy gumit!
Sue rögtön tudta, miről beszélünk. Felém hajította a szandálját. A száját szívta, nyafogott, majd megragadta Bob vállát, és könyörgött neki
- Folytassuk!
Megpróbáltam meg csókolni, de ő rám ordított:
- Hagyjál!
Visszamentek az ágyba.
Sue zihált, és dobálta csípőjét minden egyes lökésnél. Ismét egyre gyorsabban mozogtak. A feleségem a lábaival körül ölelte alkalmi partnerét, és szavakkal ingerelte.
- Tegyél magadévá, kedvesem! Csodálatos vagy! Imádom, amit velem teszel!
Azt gondoltam, Bob hamar elmegy, de nem így történt. Látszott mindkettőjükön az elégedettség. Életemben most először voltam féltékeny, bár tudtam, én akartam. Nagyon jó volt neki Bobbal.
Amikor átélték a gyönyört, ölelték, csókolták egymást, amíg férfiassága Sueban lüktetett. Csak sokára szakították meg egységüket, erre vártam, de abban a pillanatban Sue hüvelye hangot adott ki. Mindketten kuncogni kezdtek, majd újra megölelték egymást. A felségem egy nagyot sóhajtott, megkönnyebbült.
Én pedig csak magamat nyugtatgattam. Bobnak sokkal nagyobb tapasztalata van, és nagyobb szerszáma is. Csodálom, mert 30 évvel idősebb az asszonytól, és olyan gyönyörhöz jutatta, amilyenhez én eddig még soha. Elfogott a bizonyítási kényszer, de már nagyon kívántam Susant.
- Most én jövök.- Jelentettem ki.
- Mit akarsz? – Ellenkezett a feleségem.
Szétterpesztette a lábát, és méreten aluli férfiasságomat a helyére tette. Mosolyogva nézett rám, majd lehúzta a gumit rólam. Először félénken a lába közé hajoltam, gyengéden puszilgatni kezdtem. Nem éreztem semmiféle reakciót, ezért meg álltam, ránéztem.
- Nyalj ki!- Utasított.
Szót fogadtam neki, egyre hevesebben tettem eleget kérésének, néha gyengéden harapdáltam is. Élvezetének végre hangot is adott:
- Ez az, csináld!
Megragadta a fejem, és a lába közé nyomta. Teljesen önzetlenül akartam neki örömet szerezni, tudatta velem, hogy megtaláltam G pontját, és utána már csak azt izgattam a nyelvemmel. Mindketten egyformán élveztük a dolgot. Bob mellettünk állt, és onnan figyelt minket. Újra a feleségem testét akarta. Ezt közölte is velem. Suera néztem kérdőn, de ő is azt akarta. Helyet cseréltünk Bobbal, Susan még szélesebb terpeszt „produkált”, a hüvelye szoros volt.
Ismét eggyéforrt a testük. Először lassan, majd egyre hevesebben mozogtak. Tovább tartott, mint az első menet. Sue újra átélte az orgazmust Bobbal. Miközben egymáson feküdtek, a férfi bókolt neki:
- Drágám, ez nagyon jó volt!
Megszakítás nélkül tovább csókolóztak. Elhanyagoltnak éreztem magam. Ezt a feleségem is látta rajtam. Hanyatt feküdt, a mutató ujjamat a csiklójához vezette. Értettem, mit akar. Megtettem neki, bár én többet akartam. Felült, és megcsókolt.
- Nagyon büdös a leheleted.- Szidott le.
- Bocs!- Szégyenkeztem.
- Ez az utolsó éjszakánk? – Tette fel a kérdést, de helyettem ő válaszolt.- Remélem nem, de szeretnénk Bobbal minden nap szeretkezni, amíg Linda nem jön haza.
- Ha így boldog leszel…-Törődtem bele.- De egy kikötésem van: csak gumival.
- Természetesen.-Nyugtatott.- De a nélkül sokkal jobb, most éreztem először ilyet.
Erre nem mondani semmit. Bob hazament. Végre kettesben maradtunk. Megöleltük egymást. Sue a férfiasságom simogatta, majd a szájába vette, és a tetejét lágyan csókolgatta. Ettől a művelettől, s talán a meglepettségtől – mert eddig ilyenre nem lett volna hajlandó-, kőkemény lett a büszkeségem. Ráült, a csípőjét lágyan ringatta. Én végig csókoltam a nyakától a melléig számtalanszor. Most már csak egymással voltunk elfoglalva. Talán ez segített abban, hogy most nekem is sikerült eljuttatni a csúcsra. Együtt éltük át azt a várva várt érzést. Elismerően nézett rám, végre megnyugodtam.
Elmondta, hogy fantasztikus volt Bobbal szeretkezni, de már nincs többé rá szüksége.
Ez még csak a kezdett volt, minden este éjszakába nyúlóan szeretkeztünk, Reggelenként kimerülten mentünk munkába. Most már az én pici feleségem is mesélhetett orgazmusai számáról, mert mindig érezte, ha szeretkeztünk. Azt mondta, hogy többé nem akar más férfit az ágyunkban látni, díjaztam ezt a kikötését.

Törölt nick Creative Commons License 2001.05.10 0 0 32
na, ezt most ferdítettem

Anatómia lecke

Anatómiát tanítok orvosoknak és nővéreknek. Gyakran elképzelem, hogy egy –, vagy több diákommal szeretkezem.
A következő történem is a képzeletem szüleménye.
Hallom, hogy kopogtatnak az irodám ajtaján. Kinyitom az ajtót, és örömmel látom két érzéki tanítványomat, Tinát és Lindát. Tina egy barna nő, hatalmas, sötét, csábító szemekkel. Karcsú alakja, kicsi, formás mellei vannak, pici dereka, és formás feneke van.
Linda szőke. Gyönyörű arca, csinos alakja és hosszú szőke haja van. Karcsú dereka és kifejlett, kerek feneke remek látvány.
Mindketten elsőéves nővérhallgatók, és egy osztályba járnak.
Sajnos nem állnak túl jól anatómiából, de szerencsére jelen vannak az előadásokon. Általában rövid pólót viselnek. Az órák egy adott teremben vannak, ahol a padok lépcsőzetesen, körvonalasan vannak elhelyezve, ezért lehetőségem van arra, hogy a padok alatt tisztán lássam mindkettőjük lábát és lábközét. Róluk szoktam álmodozni, de sajnos semmi lehetőség nem adódott eddig.
– Hello, Tina és Linda! Miben segíthetek?
– Professzor, tudja mi nem állunk túl jól bonctanból. Hogyan tudnánk javítani? Esetleg adhatna valamilyen különleges feladatot nekünk.
– Oké Tina! Gondolkodom a különleges feladaton?
Addig is behívom és leültetem őket az irodámban. Még van időm a következő órámig. Elmagyarázom a lányoknak, be kell jönniük 1 héten kétszer külön órára, hogy fel tudjanak zárkózni a többiekhez. Ők is egyetértenek a javaslatommal. Elkezdek kérdezősködni, hogy megtörjem a jeget:
– Hány éves vagy?
– 18– Válaszol Tina.
– Én is – teszi hozzá Linda.
– Sok ideig tart még otthonról beértek az iskolába?
– Nem.
– Nem.
– Tisztában vagyok vele, hogy nehéz beszélnetek velem az otthoni dolgokról, ezért inkább beszéljünk az emberi testről!
– Hogy érti ezt? –kérdi Linda
– Zavarba jössz, ha testről kell beszélned?
– Nem.
– És a test látványa zavar?
– Néha.
– Engem soha – teszi hozzá Tina.
– Inkább a saját testedről beszélnél?
– Nem szoktam róla beszélni –válaszol Linda.
– Linda, szereted a testedet a tükörben nézni?
– Természetesen igen, mint mindenki más.
– És hogyan?
– Mindig véletlenül –mosolyog
– Szokta vizsgálni a testét? Cirógatni a mellét a tükör előtt? Milyen gyakran játszik a testével?
– Ezek a kérdések zavarba ejtenek.
Tina folytatja:
– Én minden éjszaka játszom a testemmel, de csak, ha egyedül vagyok.
– Tina, ön egész tapasztalt, mikor vesztette el a szüzességét?
– 13 évesen feküdtem le először fiúval. Azóta fontos, 1 nap legalább egyszer szeretkezzem valakivel.
– Linda, ön vesztette el az ártatlanságát?
– Még nem jutottam senkivel sem odáig.
– Jól halad a lecke, így felszínesen megismertük egymást. Tina elfogja ilyenkor valamilyen érzés?
– Igen!
Engem rögtön bizsergés fog el ettől a sexi nőtől. A szemem a csípőjén pihen, amint elsétál előttem, és tovább izgatja a fantáziám. Az egyik gomb kigombolódik az egyenruháján, és a gomb leesik a padlóra, amikor lehajol érte, látom, hogy nincs rajta melltartó. Pici, kemény mellei láthatóak voltak. A mellkasfala krém fehér, a mellbimbói rózsaszínek és kemények. Odaléptem hozzá, és megérintettem a bugyiját. Tanga volt rajta, és ahogy elmozdítottam, éreztem a legintimebb testrészének minden centijét.
– Mit tesz? –kérdi Linda. – Miért van erre szükség az anatómia tanulmányozásához?
– Tinának nincs kifogása.
– Nekem jól esik – szól Tina.
– Linda elfogja önt valamilyen érzés, ahogy Tinát tapogatom?
Linda hozzánk lép, én megfogom a kezét, s a Tina melléhez érintem, segítek neki dédelgetni őket. A mozgatástól mindkét mell kibújik a ruhából. Gyengéden elkezdem csipkedni a mellbimbóit, majd elindulok a hasán keresztül a fenekéhez. Végül el kezdem simogatni elől is, és Tina benedvesedik. Linda ettől megrémül.
– Ebbe semmi rossz nincsen– biztosítom Lindát.– Ez a test természetes reakciója, ha izgatod Tinát.
– Igen, de más előtt kell tennem.
– De nekem tetszik – szól Tina
Én elkezdem kigombolni Linda ruháját, miközben Tina lefejti rólam az ingem és a nadrágom.
– Muszáj önnek ruha nélkül lenni? – kérdi Linda
– Ez a tanuláshoz szükséges, meg kell nézni a férfi és a női test különbségeit! –válaszolom
Tina lassan leveszi rólam az alsónadrágomat is, a férfiasságom már kemény.
– Nézd, a professor is felizgult!–kiált Tina
Linda lihegve reagál:
– Én még soha nem láttam péniszt izgalmi állapotban
Linda most minden ruháját ledobja a padlóra. Én kikapcsolom a melltartóját, és meglátom gyönyörű melleit. Leveszem a bugyiját, és felfedezem, hogy valóban szőke. Tina érti a szorgalmi munka természetét, és megfogja a büszkeségemet, majd elkezd vele játszadozni, először kézzel, aztán a nyelvével is. Néhány percig elidőzik a legérzrékenyebb pontján. Linda közben végignézi, hogy Tina, mit csinál velem, majd megszólal:
– Nem tudom, ön most mit csinál.
Megmagyarázom neki, hogy gyakorlatban könnyebben lehet tanulni, mint elméletben. Majd lefektetem Lindát a díványra, és elkezdem tanulmányozni részletesen a testét. Mivel tudom, hogy még érintetlen, ezért gyengéden kényeztetem. Először nyelvemmel izgatom, miközben Tina ugyanezt teszi velem. Amikor ránézek, hihetelen látvány tárul elém, a péniszemet a szájába veszi, ami mennyei érzéssel tölt el. Aztán ráül, és elkezd mozogni. Közben én linda csiklóját tovább ingerlem, kis megszakításokkal a száját csókolgatom, majd a mellei következnek.
Amikor belehatoltam Tinába, egy kissé szűk volt, de annál élvezetesebb. Linda ismét figyelte kettőnk játszadozását, és még jobban felizgult. Tina egyre hevesebben mozgott, és én annál mélyebbre jutottam nyelvemmel Lindában. Hamarosan eljutottam a csúcsra a lányokkal együtt.
Szükségem volt egy kis időre a folytatáshoz, addig az ujjaimmal szórakoztattam Tinát, ekkor Linda is bekapcsolódott.
Ismét izgalmi állapotba kerültem, és most Lindába hatoltam, miközben a melleit simogattam. Megöleltük egymást, és gyorsan mozogtunk, aztán hirtelen mozdulatlanul feküdt, és még mélyebbre hatolhattam. Hosszasan szerelmeskedtünk, lassan, majd egyre gyorsabban. Látszott, hogy ezt, leckét hamar megtanulta.
Tina ezalatt a saját testével játszott. Ő ezt szereti, tesz én, pedig nézni közben. Ez alatt egyre hevesebben, és egyre gyorsabban tett magamévá Lindát. Ismét átéltem az orgazmust. A lányok sikítottak, ordítoztak. Miután ők is átélték úgy an azt az örömöt, leültünk pihenni.
Néhány perc beszélgetés után felöltöztünk, mert nekik órára kellett menniük, nekem pedig előadást kellett tartanom.

Ez a mese nem erkölcstelen, ha valamit kipróbálsz attól még nem leszel furcsa.
A világban mindenki ki szeretné próbálni azt, amiről álmodozik. Nekem sokára lesz erre lehetőségem.
LEHET SOHA!


SunciMókus Creative Commons License 2001.05.10 0 0 31
Nincs új történet?
Törölt nick Creative Commons License 2001.03.11 0 0 30

AMATŐR FILMKÉSZÍTÉS

--------------------------------------------------------------------------------

Prológus
Soha nem hittem volna, hogy a pornófilmek gyártásából milliomosnak lehet lenni, de ez van. Kínnal-keservvel, de sikerült. Hogyan? Ezt szeretném elmesélni. Az egész valamikor december közepén kezdődött.

--------------------------------------------------------------------------------

1. fejezet: Egy jó hír
- Jó reggelt, szépfiú! - szólt a főnöknőm ezen a szépnek ígérkező reggelen. - Gyere be hozzám, légyszíves!
- Hmm, milyen kedves ma reggel. Furcsa! Valami baj van? - gondoltam magamban és bementem hozzá az irodába.
- Nos, ülj le! Van egy jó hírem, meg egy rossz!
- Tényleg?
- Melyiket akarod hallani először?
- Nekem mindegy!
- Akkor először a jót! Kapsz egy nagyobb összeget készpénzben. Tudom, hogy nem túl sok, de ennél többet nem tudok adni.
- Ha ez a jó hír, akkor a rossz már nem számít.
- De igen! Ugyanis ezt a pénzt végkielégítésül kapod. A mai nappal elbocsájtalak az állásodból.
- Hogyan? Ezt nem értem!
- Pedig egyszerű! Az utolsó pár hónapban drasztikus létszámleépítéseket kellett végrehajtanunk, mint ezt te is tudod. Sajnos eljött a te időd, tőled is meg kell válnunk. Lásd be végre, hogy nem értesz a kereskedelemhez. Nem vagy jó szervező! Alig 6 %-kal nőtt a piaci forgalmad, ami szinte semmi.
- De hát a cégátlag 5,8 %.
- Ezt honnan tudod?
- Mert mint minden részvényes, így én is megkapom a rendszeres beszámolókat. 2,5 %-os tulajdonos vagyok.
- Sajnálom. Ettől nem változik meg a döntésem! Tessék tudomásul venni: a mai nappal ki vagy rúgva! És ha elfogadsz egy jótanácsot: soha ne menj a kereskedelem közelébe se!

--------------------------------------------------------------------------------

2. fejezet: Ahogy teltek a napok...
Teljesen összetörtem. Erre nem számítottam. A cég alapításakor én is beleadtam a kevéske spórolt pénzemet, mint tőkét, így azt hittem, hogy a helyem bombabiztos. Hát itt álltam 25 évesen és állástalanul. Ahogy teltek a napok, úgy kezdtem egyre jobban belezuhanni valami különös apátiába. Egyre jobban nem érdekelt semmi, egyre inkább magam alatt voltam. Jó, eladtam a cégbeli részemet, persze mélyen ára alatt, és kaptam is érte 270 ezer forintot, valamint megkaptam a végkielégítésemet, 130 ezret. A semminél több, ez tény, de erre nem lehet alapozni a jövőt! Nekem pedig egy egész életet kellett leélnem. Semmi ötletem nem volt. Nézegettem az újságok álláshirdetéseit, de nem találtam semmit. Persze eleve kereskedő voltam, most pedig éppen kereskedői alkalmatlanságom miatt rúgtak ki. De akkor is meg fogom mutatni annak a kis kurvának, hogy alkalmas vagyok kereskedőnek, csak hogyan? Ismétlem: semmi értelmes ötletem sem volt. Aztán eljött a szilveszter este. Néhány régebbi barátommal voltunk együtt, fiúk és lányok vegyesen. Semmi komoly nem volt! Mi fiúk hallgatólagosan megállapodtunk, hogy egymás nőihez nem nyúlunk. Ezt szigorúan betartottuk mindig! Ennek ellenére már jócskán este volt, amikor egyik fiú betett egy pornófilmet. Persze mindannyian fanyalogtunk, mert mi újat tud mondani egy pornófilm. De csakhamar kiderült, hogy ez egy fél órás amatőr pornófilm, azaz a szereplők nem profik. Élveztük! Kifejezetten jó volt! Egészen más volt, mint a hagyományos. Innen támadt egy ötletem. Összegondoltam a dolgokat és pontban éjfélkor megszületett az ÖTLET: pornófilmeket fogok forgatni és forgalmazni.

--------------------------------------------------------------------------------

3. fejezet: Első felvétel
Január 2-án bementem a Polgármesteri Hivatalba, az adóhivatalba, meg az összes többi hatósághoz és elintéztem mindent. Másnap kezdhettem a működést. Cégem neve: TJ-Movies KFT. volt. Még aznap, szerdán feladtam pár jeligés hirdetést szereplőválogatásra. Persze, meglehetősen szolídakat. Például:
"Erotikus filmek forgatásához keresek fiatal, szexis hölgyeket és urakat. Nagyon jó kereseti lehetőség! Fényképet és címet a hirdetőbe kérem TJ-Movies 26/950102 jeligére"
Hirdetésem először pénteken jelent meg, aztán a másik három napilapban szombaton. Férfiaktól legalább 200 választ kaptam, de ennél jobban aggasztott, hogy nők mindössze 5-en válaszoltak. Persze mind az öt nőt visszahívtam azonnal. Hétfőre hárommal meg is tudtam állapodni. Szóval az egyik 9-re jött, a másik délután 2-re, míg a harmadik este 6-ra. Eleve volt egy egész jó videókamerám, amit nemrég vettem a volt cégem egy régebbi jutalmából meg egy videómagnóm. Még pénteken vettem egy tucat kazettát és az otthoni számítógépemmel megcsináltam egy pár szerződés-tervezetet. Alig vártam már a hétfő reggelt. Kíváncsi voltam, hogy milyenek lesznek a lányok. Fiatalok vagy kicsit érettebbek? Nagy a mellük, vagy kicsi? És ami a lényeg, hogyan szeretkeznek a kamera előtt? Nem tudtam még semmi, hiszen kezdő voltam.
Szóval hétfő reggel már hétkor kint voltam az ágyból. Egyenlőre nem akartam más helyet bérelni, meg az előkészületek alaposan elvitték pénzemet. Nem akartam további pénzt kiadni, így a nappalimat neveztem ki ideiglenesen stúdióvá. Kilenc előtt pár perccel bejött egy kb. 160 centi magas, gesztenyebarna, piros miniszoknyás lány. Egész jól ki volt festve. Úgy 25 lehetett.
- Szia! - mondta- Vámos Éva vagyok !
- Szia! Tóth János. Üdvözöllek a TJ-Movies KFT. nevében !
- Szóval itt lesz a szereplő-válogatás?
- Igen.
- És milyen fiilmekről van szó?- kérdezte.
- Azt te is olvastad a hirdetésben, hogy erotikus filmekről van szó. De ahogy írtad, szívesen szerepelnél pornófilmben. Nos, itt az alkalom. Ez pornófilm lesz, ha minden klappol.
- OK, remek. Mit kellene csinálni, ha beválok és mennyiért?
- Hát egyfolytában dugni a kamera előtt.
- Kivel? - érdeklődött.
- Az még nem dőlt el. Először a lányokat szeretném megnézni, és csak azután a fiúkat.
- Hmmm, jó ötlet. De én is szeretnék kérdezni.
- Parancsolj!
- Eddig milyen filmeket csináltál és hol? - keresztkérdés, de volt már kigondolt válaszom.
- Hát már több filmben is segítettem, de ez lenne az első önálló filmem. - ez szerintem jó ötlet volt. Nem igaz, de jól hangzott.
- Rendben! Mennyit kapok?
- Minden nap ötezret tisztán. Hivatalosan minimálbérért fogsz dolgozni, a többi köztünk marad.
- Napi nyolcezer és legfeljebb 5 órát vagyok hajlandó forgatni.
- Ha minden klappol, akkor benne vagyok a nyolcezerben, persze csak a forgatási napokon, de azt a napi 5 órát meglátjuk. Ha minden klappol ...
- És miért ne lenne rendben minden?
- Mert igaz, hogy fényképet küldtél, de még nem láttalak levetkőzve.
- Máris le akarsz vetkőztetni?
- Igen. Szeretnélek megnézni meztelenül.
- Ne kerteljünk! Le akarsz fektetni?
- Nem! Csak szeretnék egy komplett sztriptízt látni. Tudsz táncolni?
- Persze. Van valami lágy zenéd?
- Igen. De mielőtt elkezdenéd van kifogásod az ellen, hogy felvegyem videóra?
- Semmi, ha kifizeted. Egy ezrest kérek! Előre!
- Megállapodtunk. Itt a szerződés. Ird alá és itt a pénz is. - őszintén meglepődtem, hogy ilyen olcsón megúsztam. Ezt a felvételt már fel is használhatom, ha akarom. Hiszen a szerződésben benne van, hogy a felvételt bárhová felhasználhatom. Amint megszólalt a zene, Éva elkezdett mozogni. Egész tűrhetően mozgott. Aztán először levette a blúzát, majd lassan kioldotta a szoknyáját és a kamera felé dobta. Fogott egy széket és szépen lassan lehúzta a harisnyanadrágját. Kifejezetten jó alakja volt. Persze a fehérneműje is piros volt. Egy kifejezetten átlátszó melltartó és egy hasonló anyagból készült tangabugyi volt rajta. Először a melltartót oldotta ki. A melle jó alakú volt. Nem túl kicsi, sem túl nagy, de elég hegyes. Aztán a bugyija ledobása után láttam, hogy a puciszőrzete is szép volt. Alakra volt igazítva. Nemrég igazíttathatta meg.
- Na, csináljam tovább? - kérdezte cinkosan kacsontva. Jeleztem, hogy nyugodtan. Erre a kistáskájából elővett egy műfarkat. Egy pillanatra elakadt a lélegzetem. Éva hanyatt feküdt az ágyon és elkezdett a műtaggal kéjelegni. Először nyalta, majd a mellén körözgetett vele, aztán a punciját széttárva dugta meg magát. Ez a lány vagy hihetetlen buja volt, vagy nagyon jól alakította. Mindenesetre egyre gyorsabban körözött puncijában a műfarokkal és egyre nagyobbakat sóhajtott. Alig két perc múlva már el is ment. Aztán megszólalt: - Most pedig téged akarlak! - közeledett a kamera felé, én persze vettem a lapot és a széthúzott puncija képével zártam le a felvételt. Amint kikapcsoltam a kamerát, újra megszólalt:
- Látom, a farkad nem nagyon fér bele a nadrágodba! Ennyire tetszett?
- Hát mi tagadás! Igencsak jó volt. Vedd úgy, hogy szerződtetve vagy!
- Köszönöm! Letusolhatok?
- Persze! Ott a fürdő, arra! Használd csak. Addig én visszanézem a felvételt.
- OK. - Ezzel ellibegett mellettem egy szál semmiben. A felvétel különben kifejezetten jól sikerült. Éva remekül mutatott. Maga a felvétel különben 14 perc hosszú volt. Amikor kijött a fürdőből egyből megadtam a telefonszámomat azzal, hogy pénteken hívjon újra. 11-kor lépett ki az ajtómon. Túl voltam az első felvételen!

--------------------------------------------------------------------------------

4. fejezet: Szereplők válogatása
Délután kettő után 10 perccel jött Béres Anett, aki alig fél órát volt nálam. Ő nem vállalt pornót. Sztriptízt szívesen, le is vetkőzött, de azon túl mást nem. Igaz, hogy ingyen is engedte magát videózni. Amúgy kb. 165 cm magas, alig 50 kilós, festett szőke hajú volt. Alakja elég jó.
Este 6-ra jött Kabai Magdi, aki 172 cm magas, 70 kilós volt és háta közepéig ért a hosszú, fekete haja. Most már "rutinosan" tárgyaltam vele. Igaz, hogy nem volt hajlandó normális sztriptízt bemutatni, de alaposan megujjazta magát. Csak 2.000 Ft-ot kért az egészért.
Este már azon morfondíroztam, hogy miként lehetne az első filmet piacra dobni? Volt három csajom, összesen kb. 40 percnyi anyag és mind egyedül produkálták magukat. Az egész kiadható, ha valamivel hosszabb lenne. Másnapra behívtam azt a 4 fiút, aki a fényképen tűrhetően nézett ki a két lányon kívül, hogy bőven legyen választékom. Talán holnapután már lehetne tényleges dugásokat is filmre venni. Elképzelhető. Az már igazán sikeresen lenne forgalmazható!
Szóval kedden 10-re jött Szalay Ivett, egy alig 160 centis barna angyalka. Annyira fiatalnak látszott, hogy elkértem a személyijét. Csak így hittem el, hogy tényleg 23 éves. Azt mondta, hogy nincs valami nagy tehetsége, se kedve semmihez, de kefélni azt nagyon szeret. Így csöppent be hozzám, a pornófilmek szereplőinek válogatására. 2.000 forintért mutatott be egy egész jó sztriptízt és ráadásul alaposan meg is ujjazta magát. Ez a csaj is nagyon tetszett! Megkérdeztem, hogy vállalna-e leszbikus műsort is? Azt mondta, hogy még soha sem próbálta, de szívesen kipróbálná. Erre végighívtam a hétfői lányokat. Anett természetesen elzárkózott előle. Magdi szintén csak kipróbálná, mivel még ő sem volt nővel soha. Ellenben az első ügyfelem, Éva, ugyancsak örült az ötletnek. Már másnap reggelre meg is beszéltünk egy próbafelvételt. Éva, állítása szerint gyakorlott biszex volt. Majd meglátjuk! - gondoltam.
Kedd délután 2-re jött Horváth Zsuzsa. Ő szintén csak sztriptízt vállalt, de kifejezetten gyönyörű teste volt. Teljesen jogosan kért ezért a látványért 5.000 forintot! Kár ezért a testért! Szívesen rávettem volna egy kis "magán" szexre, vagy egy kis kamerák előtti leszbizésre. De nem, ő kötötte az ebet a karóhoz! Ő csak és kizárólag vetkőzik. Végül is nem erőltettem, de a reményt nem adtam fel. Egyszer csak sikerül meggyőzni őt!
Este 6-ra jöttek a fiúk. Addig kölcsönkértem egy videómagnót barátaimtól másolási céllal. Egyből be is tettem a lányok kazettáját. De még eléje szerkesztettem számítógéppel egy főcímet. Így lett az első filmem címe: Sztriptíz és maszti. Hossza 63 perc. Teljes ára: 1.500 Ft. Csak ehhez a filmhez vettem 10 db 90 perces kazettákat, darabját 1.000 Ft-ért, majd elkezdtem másolni. Persze ahhoz, hogy menjen a bolt, hirdetni is kellett. Nosza! A helyi újságban feldobtam a következő hirdetést:
"URAK, figyelem! Házi készítésű erotikus filmek eladók jó áron! Hívjon: 22/951-951"
10 napig adtam fel, összesen 12.000 Ft-ért, reméltem, hogy megéri! Első megjelenés 11-én, csütörtökön lesz.
Szóval este 6-ra jöttek a fiúk. Kovács János és József testvérek voltak. Mindkettőjükre a szép, kisportolt test, kb. 180 centi magasság és 70 kiló súly volt jellemző. 24 és 28 évesek. Gazda Béla magas, 192 centis volt, de csak 71 kiló, a farka bár vékony volt, de 20 centi hosszú. 32 éves. A negyedik fiú kissé kövérebb volt, így őt nem vettem be a buliba!
Sztriptízt persze nem mutattak be, ellenben becsülettel felállították a farkukat, majd alaposan el is élveztek. Nekik nem fizettem semmit, igaz, hogy fel sem vettem őket videóra.

--------------------------------------------------------------------------------

5. fejezet: Az első igazi pornófilm
Másnap reggel 8-kor keltem. Fél kilencre készen álltam mindennel. Pár perccel utána állított be Éva, és rögtön utána Ivett is. Elsőnek elmondtam, hogy egy Ivettről szóló teljes filmet szeretnék csinálni. Első jelenetben Ivett álmodozik és maszturbál, a másodikban Éva és Ivett bemutatnak egy leszbi show, a harmadikban Ivett Bélával kefél, míg a negyedikben mindhárman együtt kefélnek. Béla 10-re jön, úgyhogy addig a csak lányokat igénylő jelentekkel végezni kell.
Szóval Ivett kezdte el elsőnek a maszturbációt. Nagyon jó volt, ezúttal három ujjal egyszerre (is) izgatta magát, így okozva még nagyobb gyönyört magának, meg a film leendő nézőjének. Évával sokáig néztük, aztán mikor láthatóan túljutott a csúcsponton, akkor kezdtük csitítani - persze némán, hogy a kamera ne érzékelje. Utána Éva pontosan értékelte, hogy szerinte milyen volt a bemutatott maszti' show. Ivett elég durcásan fogadta a (szerintem) jogtalan bírálatot. Igy feldúlva kezdtek neki a leszbinek, ahol a történet szerint Ivettnak elege van a magányból és felhívja lakására egy barátnőjét. Ő persze kapva kap az alkalmon, mert már rég meg akarta hódítani Ivettet, csak Ivett nem akarta a leszbi szexet. Eddig a történet magva. A megvalósulás:
Éva bekopogtat Ivetthez. Rövid, egyszerű kis bundában van, alatta persze megfelelően kivágott ruha. Ivett csak póló-nadrág szerelésben. Isznak egy kis szeszt. Persze a férfiakról beszélnek. Szidva a férfiak erőszakosságát. Ivett panaszkodik, hogy egy ideje már nem tud elélvezni barátjával, mert ő, a barátja kezd csak magára figyelni. Éva megértően hallgatja és elkezdi simogatni először a kezét, majd az arcát. Ivettnek ez a cirógatás láthatóan nagyon jól esik. Aztán Ivett teste jön. Éva most már minden porcikáját simogatja, persze főleg a mellét és a fenekét. Ivett nem hisz a testének, de ez a leszbi egyre jobban esik neki. Csakhamar óvatosan puszilkodnak, majd mivel rájöttek a dolog ízére, így egyre erőteljesebben csókolóznak. Éva kibontja haját, majd lehúzza Ivett pólóját. A póló alatt persze nincs semmi. Ezer csókkal halmozza el a női szájtól még érintetlen kebleket. Ivett egyre jobban belemelegszik és már ő veti le Éva ruháit. Közben végigpuszilja partnernője testét. Semmit sem hagy rajta csókolatlanul. Egyre jobban belemelegszenek. Éva óvatosan lehúzza Ivett nadrágját, majd sokszor megsimogatja bugyin keresztül a punciját. Ivett már nyöszörög a kéjtől. Csak ekkor kerül le a bugyi. Most már mindketten meztelenek. Éva végigcsókolja Ivett testét, majd a punciját széthúzva kinyalja. Soha nem hittem, hogy ilyen profin is lehet nyalni. Ivett már a nyaláskor elélvezett, de Éva utána még alaposan meg is ujjazta. Elképesztő profizmussal adták elő a szeretkezést, mintha több hónapig csak ezt gyakorolták volna. Ivett sorozatosan elélvezett, majd ő ujjazta Évát. Nyalni sajnos nem nyalta ki, csak milliónyi puszit nyomott az egész testére ujjazás közben. Éva is tisztességgel elélvezett, majd fáradtan kifeküdtek. Egymás karjaiban pihegték ki a fáradalmakat.
A nyitástól a záróképig minden csodálatosan sikeredett. Nagyszerű anyag lett!
10 előtt pár perccel megjött Béla. Egyedül jól csinálta, kíváncsi voltam rá Ivettel párban is! Bevezető alig volt, szinte azonnal a lényegre tértek. Ez nem volt olyan jó, mint amikor a két lány kettesben csinálta, de azért ez is egész tűrhető volt. Először levetkőztették egymást, pontosabban ledobálták a ruháikat, majd Ivett szopással felállította Béla farkát. Béla mindezt egy kényelmes fotelben élvezte végig, akárcsak azt is, hogy Ivett szembenézbe lovagol a farkán. Ezt nem látta valami jól a kamera, így megkértem Ivettet, hogy forduljon meg a kamera felé. Ez már sokkal jobb volt - látványra! Hamarosan Ivett négykézlábra ereszkedett és Béla hátulról hágta meg a punciját. Még az elélvezés előtt sikerült kihúznia a farkát, így a teljes apatejet a hanyatt feküdt Ivett arcára ürítette.
Már 11 óra volt, Béla pedig egy darabig harcképtelen lett. 1 órás ebédszünetet rendeltem el, azalatt csak összeszedik magukat mindahányan! Közben megszerveztem a délutáni műsort!
12 után pár perccel álltunk neki a 2+1-es jelenetnek. A lányok most nem leszbivel nyitottak, hanem Béla farkának kettesben való felállításával. Jó volt látni, ahogy mindkét lány ugyanazon farok felállításán tüsténkedik. De csak nem akart harcképessé lenni a farok. Én már-már azt hittem, hogy el kell dobni az egész anyagot, amikor Évának lett egy kiváló ötlete: előbb ő mutatott be sztriptízt, majd Ivett, végül pedig Béla. Persze a két lányé sokkal jobb volt, de a fiúé sem volt megvetendő! Utána már nem kellett erőlködni, hogy Béla farka felálljon. Egyből meghágta a hanyatt fekvő Évát a legklasszikusabb pózban, közben Ivett csókolgatta mindkettőjük testét. Hármasban adtak nyelves puszikat egymásnak, majd Béla váltott a hasonlóan fekvő Ivettre. Tényleg hosszú farka volt. Éva közben meg-megnyalta a ki-be járó dákót, illetve Ivett punciját. Más pózt már nem tudtak bemutatni, hiszen Béla újfent az elsülés határán volt. Azért mielőtt elsült volna, felültették, majd a két lány felváltva cumizott. Mikor Éva kapta be a dákó végét, akkor Ivett nyalta az oldalát, majd fordítva. Bélának persze több se kellett, igen hamar elélvezett. Szerencsére a dolgot úgy irányították, hogy mindkét lány arcára bőven ment a geciből. Aztán a lányok nagy lelkesen lenyalogatták egymásról a folyadékot.
Alig háromnegyed óra alatt végeztünk is! Szerintem nem kellett ide már más. Az így elkészült 2. filmem az "Yvett szerelmei" címet kapta. Teljes hossza 85 perc lett. Ára ugyancsak 1.500 Ft. Reméltem, hogy holnaptól már lesznek vevőim!

--------------------------------------------------------------------------------

6. fejezet: Forgatások
Délután 1-re jött a váltás, azaz Magdi és a két fiútestvér: János és József. Az első jelenet kedvéért lementünk az utcára, ahol Magdinak megtetszik a két fiú és felhívja őket a lakására. Persze már menet közben félreérthetetlen utalásokat tesz, hogy mi fog következni. A lakásba érve letérdel eléjük és egyből előveszi a farkukat, majd párosan szopja őket. A fiúk igencsak belelkesedtek erre. Magdi négykézlábra ereszkedett és hagyta, hogy János hátulról hágja meg a punciját, míg József előlről szopassa tovább. Pár perc nyüstölés után a két fiú helyet cserélt.
Egy kis szünetet tartottunk, mert láttam, hogy Magdi kezd fáradni. Persze a fiúk ezalatt lekonyultak, így újra fel kellett állítani őket, de ezt a cselekményt már újra vettem. Amikor Magdi felállította mindkét fiút, akkor hanyatt vágta magát és János farkát beletette a puncijába, majd Józsefet szopta. 5-6 perc elteltével helycserét mutogattam. János kiszállt Magdiból, átadva helyét az ugyancsak türelmetlen Józsefnek, míg ő maga nem szopatta tovább Magdit, hanem Magdi mellét nyomkodta a farkával, magyarul mellbe kúrta. Magdi persze nem hagyta annyiban a dolgot, amikor csak elérte szájával János farkát, akkor meg-megnyalta a csemegét. Pár perc után a fiúk megint újítani akartak. Sikerült is, hiszen János feküdt alulra, Magdi pedig beleült a farkába. Azért nem táncolhatott teljesen szabadon, hiszen közben Józsi farkát szopogatta, mint valami csemegét. Pár perc a fiúk nem bírták tovább, a Magdit szopató Józsi élvezett el először Magdi arcára, majd János is szólt, hogy ő sem bírja tovább. Így Magdi kiszállt belőle és alig nyalta meg párszor Józsi farkát, ő is elélvezett Magdi arcára és hajára. Záróképnek Magdit csókolgató és simogató fiúkat vettem fel. Jó jelenet volt, Magdinak 2.000, a fiúknak egyenként 1-1 ezer forintot adtam érte.
Amíg zuhanyoztak, addig megszerveztem a holnapi napot. Közben a fiúk szóltak pár ismerősüknek, hogy itt kaphatók jó minőségű házi pornófilmek, így este 7-től már jöttek is vevőim! Persze a felvételek közben zavartalanul folytak az előző filmek másolásai. Visszanéztem a másolt kazettákat, hála a profi kamerának és a jó minőségű videómagnóknak, egész jók lettek a másolatok is.
Ez után még egy jelenetet fel akartam venni, de a fiúk nem igazán lelkesedtek érte, így hagytam a fenébe az egészet. Magdi azért még egyszer bemutatott egy sztriptízt és egy műfarkat előkapva maszturbált is, ettől Jánosnak felállt a dákója és beszállt. Szerencse, hogy az egészet vettem, mert így egész jó kis jelenet lett belőle. János szétnyalta Magdi pináját, majd Magdi jött, hogy szopjon. Utána egy érdekes műsor jött: pár nyomás a műfarokkal, majd pár János valódi farkával, aztán újra a műfarok és így tovább. Magdi alig kapott levegőt, úgy élvezte a szokatlan helyzetet. A jelenet egy alapos franciázással folytatódott, majd miután lucskossá nyalták egymást, János tövig belenyomta dákóját a hanyatt fekvő Magdi pinájába. Néhány lökés után Magdi lábával átölelte kanja derekát, majd hamarosan feltette a lábát János vállára. Így élvezkedtek elég sokáig, míg a fiú jelzett, hogy mindjárt eldurran. Ekkor előkapta az addig puncit szorlalmasan nyüstölő dákót és egy hatalmasat Magdi mellére élvezett. Újabb zuhany, majd mindenki hazament. Éreztem, hogy ez a film sem lesz rossz!.
Még a boltok zárása előtt leugrottam újabb 20 kazettáért, így volt bőven tartalékom. Hamarosan megjöttek páran az esetleges vevők közül. Szerencsém volt, mert a Sztriptíz és masztiból 3, az Yvett szerelmeiből 5 db ment el. A sikeren fellelkesedve láttam neki az újabb másolásoknak. Egész éjszaka, majd egész nappal mentek a másológépek.
Reggel 9-kor felhívott az egyik vevőm. Már azt hittem, hogy valami baj van a felvétellel, de mint kiderült szó sincs erről. Pontosan, hogy nagyon is elégedett volt. A vevőm, mint mondta egy éjszakai lokál tulajdonosa és oda szeretné szerződtetni Zsuzsát, ezért kérte a telefonszámát. Én nem akartam ebből kimaradni, ezért azt mondtam, hogy a szerződés csak rajtam keresztül lehetséges. Nem tiltakozott. Az alapok megtárgyalása után megígértem, hogy visszahívom. Amint befejeztük a megbeszélést, rögtön hívtam Horváth Zsuzsát. Én azzal kezdtem, hogy a menedzsere szeretnék lenni és már van is egy ajánlatom az ő számára. Egyből megértette, hogy ha nem fogad el, mint menedzsert, akkor az ajánlatból semmi sem lesz. Megígérte, hogy még ma délelőtt fel fog jönni hozzám megbeszélni a részleteket.
Fél tízre jött a mai első szereplői csapat, nevezetesen Magdi, Ivett és a Kovács testvérek, Józsi és János. Elsőnek Józsi kefélte Magdit. A történet szerint egy végigmulatott házibuli után ébrednek és egyszerre mennek ki a konyhába kicsit józanodni. Itt egyből megkívánják egymást és kezdődik a szex. Magdi szopással felállítja Józsi farkát, aki erre kinyalja, majd alaposan a konyhaasztalra fektetve alaposan megdugja. Nem akartam egy hosszú jelenetet, így pár percnyi nyüstölés után Józsi már ki verhette a farkát Magdi mellére. Ez után Magdi felébreszti a mindeddig alvó Ivettet és elkezdi simogatni. Hamarosan az ágyban találják magukat és vadul egymásnak esnek. Szerelem-éhségükben össze-vissza csókolják egymást, főleg a melleiket és a nyakukat. Ivett alaposan megujjazza Magdit, majd ki is nyalja. Válaszul Magdi nyalja ki Ivettet, majd a mellét csókolgatva ujjazza meg. Végül puncijukat összedörzsölve elégülnek ki mindketten.
A felvétel közben jött meg Zsuzsa, hogy kitárgyaljuk sztriptíz-szerződésének részleteit. Persze ha már ott volt, ő is megnézte az éppen zajló leszbikus jelenetet. Láttam, ahogy többször is élvezettel megnyalta a száját és nagyokat lélegzett. A felvétel végeztével huncut fény csillog a szemében. Van rá remény, hogy ő is szeretkezzen a kamerák előtt! Negyed óra pihenőt adtam mindenkinek, mi meg elkezdtünk tárgyalni.
- Nos, Zsuzsa, van számodra egy ajánlatom.
- Milyen?
- Sztriptíztáncosi egy éjszakai lokálban.
- Hol?
- Ezt egyenlőre nem mondhatom el, de a biztosíthatlak, hogy a nem kell messzire menni.
- OK. Mit kérsz cserébe?
- Hogy én legyek a menedzsered!
- Azaz?
- Én tárgyalok helyetted mindenkivel, én szerzem meg az ajánlatokat.
- És te is markolod fel a dohány nagy részét.
- Nem, csak 25 százalékot kérek!
- Nem sok az egy kicsit?
- Hidd el, hogy nem az! Egész jó arány ahhoz képest, hogy Te mennyit kasszírozhatsz vele.
- 15 százalék.
- Legyen húsz, és nem kézbe, hanem átutalásra. Rendben van, Zsuzsa?
- Ám legyen. Mit kell pontosan csinálnom és mikor?
- A Blue Erotic Dreams nevű lokálban kell fellépned, egy éjszaka kétszer. Először úgy este fél 10 felé, másodjára pedig éjfél körül. Ezért éjszakánként kapsz bruttó 6.000 Ft-ot, valamint oda-vissza szállít a lokál kocsija. Megfelel?
- Csak 6.000-et?
- Igen. És már ma este kezdhetsz! A műsor teljesen rád van bízva! Csak annyi kérésük van, hogy alkalmanként 10-15 percet legyél a színpadon.
- Ez igen! Köszönöm! Hol írjam alá?
- Egy perc, csak kinyomtatom. - azt persze nem mondtam el neki, hogy én esténként 9.000-et kapok érte. Igaz, hogy ezért én fizetem a közterheket is, de oda se neki.
Mielőtt elment, elkaptam egy szóra: -Zsuzsa, egy pillanat.
- Igen?
- Volna kedved holnap 11-re bejönni egy próbafelvételre?
- Milyen témában?
- Szeretném megnézni hogyan nézel ki te és Éva együtt a kamerában.
- Mint most ez a két lány? Leszbikus szeretkezést kell csinálnom?
- Semmi kényszer. Csak megkérlek, hogy gyere be és nézd meg magadat, jó?
- OK. Megbeszéltük!

11-kor folytattuk a felvételt. Magdi és Ivett egymást karjaban feküdnek boldogan és kielégülten, enyhén simogatják és csókolgatják egymást. Ekkor jönnek be a Kovács testvérek, János és József. Persze egyből beszállnak. Magdi Józsit szopja, míg Ivett Jánost kapta szájvégre. Aztán Magdi beleül Józsi farkába és nagyon nagyokat élvez. Józsi ezalatt alaposan megmasszírozza a neki háttal ülő Magdi melleit, illetve simogatja a punciszőrzetét. A másik párosnál a hanyatt fekvő Ivettbe nyomul bele János. Ki-be húzogatja farkát, majd egy hirtelen tempóváltással belegyorsít. Pár perc után Magdi feláll Józsi farkáról és kihúzza Ivettből János farkát. Lehajol, szétterpeszti a lábait, majd hátulról alaposan megbaszatja magát Jánossal. Ezalatt Ivett ül bele Józsi meredek farkába. A két pár oly közel van egymáshoz, hogy a lányok időnként meg tudják simogatni egymás száját és mellét. Újabb felállás-váltás. Ivett felül az ágy végébe és szétterpesztett lábai közé szorítja Józsi fejét, aki szorgalmasan kezdi nyalni az eddig általa nyüstölt punci. Józsi oldalt fekszik, hogy a farkát Magdi tudja szopogatni, míg őt János nyalja. Ez a felállás nagyon tetszett. Elég sokáig vettem. Aztán a fiúk jelezték, hogy lassan nem bírják visszatartani a gecijüket, de én még nem akartam, így két perc szünet után -immáron kissé lankadtan, újra kezdtük a disznólkodást. János állt, a két lány előtte térdelve szopta őt, míg Józsi felváltva dugta seggbe a lányokat. Pár löket Magdi puncijába, majd szintén pár löket Ivettébe. Közben a lányok alaposan megdolgozták János farkát, de közben sokszor összeért a nyelvük. Egy újabb képváltással János és Józsi egymás mellett állva átölelték egymást, míg a lányok szoptak mindkettőjüknek. Ekkor már elengedtem őket. Józsi valamivel több folyadékot termelt, mint János, pedig neki ma már volt egy felvétele. Végül mind a négyen fáradtan lepihentek.
Ezzel a gruppival lett teljes a haradik filmem, címnek a "Mániákus pina"-t választottam. Ez elég hangzatos, ugyanakkor elég semmitmondó. Teljes hossza 109 perc lett.

Délután kettőre jött Éva és Ivett. Egy leszbikus filmet szerettem volna forgatni, így kértem kettőjüket. Meglepetésemre hatan állítottak be, mivel elhozták négy barátnőjüket is! Csalla Csilla és Anna ikrek voltak. Szerencsére más színűre volt festve a hajuk, de mindketten gyönyörű barnára égették magukat a szoláriumban. Soós Ibolya 165 centijével és 75 kilójával kicsit ducibb volt az eddigieknél, de eredeti boszorkány-vörös volt a haja és tiszta szeplős volt az egész teste, meg az arca. Zách Ági pedig egy mindenben átlagos lány volt. Az ikrek 27 évesek voltak, míg a másik két újonc alig múlt 30. Nagyon megörültem ennyi új puncinak. Egyből belevágtunk a közepébe. Mindenkitől kértem egy sztriptízt és maszturbációt. Annával kezdtem, majd a rutinos Éva jött, aztán sorra Ivett, Csilla, Ibolya és Ágnes. Végül az ikrektől kértem egy különlegességet: egy páros sztriptízt és maszturbációt. Sikerült! Belementek! Ez az anyag éppen 89 perc lett, így pont megvolt a Sztriptíz és maszti c. filmem folytatása. Cím ugyanaz, csak 2. sorszámmal.
Utána Évával és Ivettel felvettem egy újabb leszbikus jelenetet. Ezúttal már sokkal gyakorlottabban ment a dolog. A sztori szerint Éva és Ivett két kollégiusta lány, akik nagyon éhesek a szerelemre. Persze a kolesba fiúk nem mehetnek be, így kénytelenek maszturbációval vagy egymással megelégedni. Egy szép délután Ivett egy szál punciban napozik a koles egy ablaka mögött, mikor rányit szobatársnője, Éva. Ivett már előtte morfindírozott, hogy milyen jó is lenne egy kicsit szeretkezni végre valakivel. Mikor éppen magához akart nyúlni, akkor lép be Éva. Nem csodálkozik Ivett szex-hiányán, hiszen már nála is krónikus szex-elvonási tünetek jelentkeznek. Amint ledobja kiskabátját, egyből leül szobatársnője mellé és elkezdi simogatni. Előbb persze a kezét, majd az arcát, a nyakát, és csak ekkor tér rá a mellére. Ivett láthatólag nagyon élvezi a dolgot., hiszen a mell simogatásakor már ő húzza Éva száját a mellére, hogy ellephesse azt csókokkal. Nagyon hosszan csak a mellét csókolgatja, mialatt keze felderíti a Ivett testének többi tájékát. Éva ujját éppen csak párszor mártja bele Ivett puncijába, mikor hasra fordítja őt. Tiltakozni akartam, hogy mégis miért csinálja ezt, de mikor láttam, hogy minden eddiginél gyorsabban és erősebben száguld Éva nyelve Ivett hátán, akkor belémragadt a szó. Végigcsókolta Ivett hátának minden négyzetcentijét, majd négykézlábra állítva a fenekénél folytatta. előbb a fenekét csókolta körbe, majd a segglyukát is. Széthúzta Ivett lábát, majd jobb keze középső ujját Ivett puncijában eltüntette. Miközben ujjazott, azalatt tovább nyalta Ivett fenekét. Ivett már nagyon oda volt gyönyörében, mikor Éva hirtelen kihúzta ujját a punciból, majd óvatosan széthúzva Ivett fenekét, az eddig a punciban járó ujjat beledugta a segglyukba. Ivett felsikoltott. Lehet, hogy először fájt neki, de amikor a Éva tovább nyalta a fenekét és ki-be húzkodta ujját, akkor már láthatóan jobban esett neki. Lassan, de biztosan elernyedt. Sikerült elélveznie. Most Éva vágta magát hanyatt és hagyta, hogy Ivett levetkőztesse. Hosszasan csókolóztak. Közben Éva szeretője kezét odahúzta puncijához és jelezte, hogy jól esne egy kis ujjazás. Ivettnek több sem kellett. Kicsit lejjebb csúszott, hogy nyogodtan tudja nyalni Éva mellét, mialatt megujjazza. Elsőnek a középső ujja tűnt el Éva puncijában, majd mellé tette a mutatót is, nem sok idő kellett a gyűrűsujjhoz és a kisujjhoz sem, majd egy elég erős sóhaj kíséretében Évában eltűnt Ivett hüvelykujja is. Mind az öt ujja benn volt Éva puncijában és így szinte pillanatok alatt a mennyekbe röpítette Évát. Nem is tudtuk sokáig folytatni a felvételt, hiszen mindketten ugyancsak kipurcantak.
Tíz percnyi forgatási szünet után lépett be a történet szerinti kollégiumi szobába Ibolya, a tanárnő. Éva és Ivett egymás karjaiban pihente ki a szex fáradalmait, nem kellett semmit sem magyarázni a tanárnőnek. A helyzet félreérthetetlen volt.
- Hogy képzelitek, -rivallt rájuk Ibolya "néni"- micsoda dolog ez?
- Ez egy nagyon jó dolog. Csodaszép! - válaszolta Éva.
- Mi? Ezt ne mondjátok nekem! Csak férfival tudom elképzelni a szexet!
- Pedig nővel is nagyon jó! - mondta Ivett.
- Érdemes kipróbálni! - ajánlotta Éva.
- Tényleg, nem száll be? - kérdezte Ivett.
- Én? Szó sem lehet róla! - tiltakozott Ibolya.
- De legalább tessék leülni ide közénk. Hadd magyarázzuk meg a dolgot!
- Rendben, ez még nem sok. De semmi többet. - persze ez megbeszélt jelenet volt.
- Csak még annyit kérünk, hogy csukja be a szemét!
- Megtörtént. És most mi lesz? - kérdezte a tanárnő.
- Semmi különös. Csak simogatjuk a kezét, meg a nyakát. Csak élvezze és ne gondoljon semmire! Csak élvezze nyugodtan!
Tényleg először a kezét simogatták, aztán a nyakát és az arcát cirógatták, majd a blúzát simították meg többszörösen is - kerülve a mellét. Ibolya teste eleinte tiltakozott, de csakhamar elfelejtette hogy lányok simogatják és egyre jobban élvezte a dolgot. Ahogy egyre izgatottabb lett, úgy lettek mind vörösebbek a szeplői. Éva óvatosan benyúlt a blúza alá és megsimogatta a Ibolya hasát és mellét. Láthatóan nagyon jól esett neki. Erre Ivett lehúzta a blúzt. Nem sok kellett és a szoknya is lekerült, rögtön utána a melltartó is, majd a bugyi. Ibolya kifeküdt az ágyon és élvezte, hogyan csókolja össze a két lány. Rögtön a bugyi lekerülése után Éva foglalkozott Ibolya melleivel és arcával, míg Ivett csókolgatta a punciszőrzetét, meg a lábait. Ibolya hamarosan szétnyitotta lábait, így Ivett nyalhatta a méretes puncit. A tanárnő már lihegett a kéjtől, amidőn Éva tulajdon melleivel dörzsölgette Ibolya melleit. Ez annyira jól esett Ibolyának, hogy szó nélkül fogta Évát és feljebb húzva körbecsókolta a melleit. Erre Ivett is feljebb jött egy kicsit és most már Ibolya meleit puszilgatta, miközben ujjaival jócskán bent járt a Ibolya puncijában. Pár szenvedélyes perc után Ibolya abbahagyta Éva melleinek csókolgatását és hanyatt döntötte az eddig őt szolgalmasan nyaldosó Ivettet és szenvedélyes csókolózásba fogtak. Hamarosan már egymás mellett fekve falták a másik mellét. Ezalatt Éva sem pihent, hanem megfordult és a két puncit nyalta felváltva. Amikor aztán kezét bedugva élveztette Ibolyát, akinek különben Éva nyalta a mellét, Ibolya már nem bírta tovább és elélvezett. Az élvezkedés percei után Ibolya Évát ölelte maga mellé és a közben szintén elélvezett Ivett nyalta-ujjazta mindkettőjüket. Nem kellett sok idő és mindahányan elélveztek.
A forgatás aznapra befejeződött, majd holnap folytatjuk!
Este a hirdetés hatására sok vevőm volt. Még szerencse, hogy délben vettem 30 kazettát, így lesz mit eladnom a hét végén is!

--------------------------------------------------------------------------------

7. fejezet: Hosszú hétvége
Péntek reggel fél kilencre jött 4 új fiú, sorra felállították a farkukat, majd eldurrantak. Mindannyian megfeleltek! Imrét egyből ott is tartottam, hiszen fél 10-re jött a tegnapi filmet folytatni Ivett.A tegnapi két leszbi jelenet után ma pár hagyományos páros is fel akartam venni. A sztori az, hogy Ivettet meglátogatja egy régebbi diáktársa, akivel felelevenítik az élményeiket és oly' annyira belemelegszenek a régiek taglalásába, hogy az ágyban találják magukat kefélés közben. Először Ivett mellét nyalogatja Imre, majd a puncijára is sort kerít. Aztán Ivett merevre szopja fiúja farkát, majd a leghagyományosabb pózban dugnak. Egyre jobban belemelegednek a mókázásba, amikor Imre kihúzza nedves farkát Ivettből, majd négykézlábra állítja a lányt. A lány teljes meglepetésére nem a punciját veszi célba, hanem egyre hevesebb dörzsölgetések után a fenekét. Hamarosan eltűnik a fél arka az egyre jobban táguló, de még mindig szűk popsiban. Imre persze nem bírja sokáig a menetet, hanem gyorsan Ivett fenekére élvez.
A jelenet vége után Ivett bevallotta, hogy nem ezt beszélték meg előre, de ez a testépítő fiú olyan jól nézett ki, hogy nem bánt meg semmit sem.
11-re jött a váltás: Éva és Zsuzsa. Éva már gyakorlott biszex volt, míg Zsuzsa soha nem volt nővel. Ráadásul kiváló teste volt, mint ezt a sztriptízlokál tulaja is megerősítette. Persze vettem ezt a jelenetet is, remélve, hogy Zsuzsa nem száll ki menet közben, bár kikötötte, hogy ha valami nem tetszik neki, akkor bármikor kiszállhat! A sztori a következő volt: Zsuzsa bánatos, mivel elhagyta a fiúja. Bánatában sír is, ekkor lép be szobájába Éva, aki megpróbálja megvígasztalni. Először persze csak simogatja, de látván, hogy ez nagyon jól esik a búbánat könnyeiben fürdő Zsuzsának, lassan és óvatosan harapdálni kezdi a fülcimpáit, majd végigcsókolja őket. Közben már a testét simogatja. Óvatosan a pólója alá nyúl. Zsuzsa összerezzen, amikor egy idegen női kéz hozzáér fedetlen testéhez és a mellét simogatja, de nem szól, mivel láthatóan nagyon is jól esik neki. Hamarosan leveti a pólóját és hanyatt dobja magát. Zsuzsa immár teljesen odavan az élvezettől. Ő maga teszi Éva kezét a puncijához, hogy azzal is kezdjen valamit. Éva persze rutinos, mivel először csak a kisnadrágon keresztül simogatja és csak utána kerül le eme ruhadarab. Csókolóznak - hossz, szenvedélyes nyelves csókokat váltanak az ágyon végighemperegve. Éva pillanatok alatt megszabadul ruháitól, majd visszabújik szeretője ölelő karjaiba. Zsuzsa kezét óvatosan ráteszi saját mellére, majd hagyja, hogy simogassa őt. Alig egy perc múlván már Zsuzsa csókolja körbe Éva mellét, ám mielőtt tovább menne lefelé, Éva hasra fordítja Zsuzsát és elkezdi masszírozni a hátát. Kiderül, hogy Éva sok jó tulajdonsága mellett még kiváló (szex)masszőr is. Miközben minden porcikáját megdörzsöli és végigcsókolja, valahogy lekerül Zsuzsáról az utolsó ruhadarab, a bugyi is. Zsuzsa visszafordul a hátára és Éva fejét puncijához irányítja. Éva nem habozik, tudja, hogy Zsuzsi ki akarja nyalatni magát amúgy rendesen! Zsuzsát felülteti a kanapé szélére, míg ő elétérdelve nyal. Zsuzsa hatalmasakat sóhajt, különösen mikor Éva meg is ujjazza. Hamarosan nagy sikongatások közepette elélvez. Egy kiadós búcsúcsókkal köszöni meg a kapott kéjt.
Ibolya, Ivett és Imre fél 12-kor jöttek vissza, hogy be tudjuk fejezni a filmet. A zárójelenetben Imre éppen szopatja Ivettet, amikor barátnője, Éva és Ibolya "néni" belépnek. Persze azonnal beszállnak. Őszintén szólva nagyon irigyeltem Imrét, hogy három csaj is kényezteti egyszerre!
Szóval Imre hanyatt dobja magát, mire Ibolya a szájára ülve nyalatja magát, miközben Éva és Ivett tandemben szopják Imrét. Aztán Imre megdugja Ibolyát, mialatt gyönyörködik Éva és Ivett leszbi játékaiban, majd Ibolya és Éva helyet cserél. Ekkor sajnos Imre elélvezett, ráadásul pont benne volt Évában, így kamerával látni sem lehetett. Kár, mert a jelenet egész jónak ígérkezett. De sebaj, hiszen 3 lány újra felállította Imre farkát, így folytatódhatott a digi-dugi ott, ahol abbamaradt. Nem számoltam a felállásokat, de mindegyik lány játszott mindegyikkel, illetve Imre sorra megdugott mindenkit. Volt, akit többször is! Végül Ibolya arcára élvezett rá óriási hörgések közepette. Ezeket a cseppeket a másik két lány szorgalmasan lenyalta, mialatt Ibolya gondoskodott az esetleg fennragadt néhány csepp lenyalásáról.
Nagyon jó jelenet volt, a "Kollégista csajok" c. filmem utolsó részének tettem be.
Ebéd után elkezdtem a következő filmet, amely címében már benne is van a tartalma: "Szopós csajok". A képlet roppant egyszerű: a csajok leszopnak mindenkit, akit csak elérnek. Első párban Éva és Béla jött, aztán Magdi és János, majd Ibolya és József. Utána változtattam a felálláson, mivel egy jelenetben szopta Éva Jánost és Magdi Bélát.
A lankadt farkak pótlására behívtam három új fiút: Lacit, Gyulát és Attilát. Meglepetésemre kiderült, hogy ők mindent vállalnak, mivel mindhárman aktív biszexek. De most csak a csajok szoptak tovább: Ibolya elkapta Lacit, Éva Gyulát, míg Magdi Attilát.
Az utolsó "jelenetben" Éva szopta egyszerre Lacit és Gyulát, míg a kezével kiverte Attila farkát. De közben persze cseréltek, így bőven jutott mindenkinek Éva kezéből és szájából is.A film készen is volt, talán lesz érdeklődés iránta, hamár belekerült 17 ezer forintomba.
Este jöttek a vevők, szerepcsére egyre többen. Legnagyobb meglepetésemre beállított az egyik profi videóforgalmazó cég menedzsere is, hogy tárgyaljon egyes filmjeim megvételéről. Nevezetesen az Yvett szerelmeit és a Mániákus pinát nézte ki magának. Darabonként 100.000 Ft-ot kínált a filmek mesterkópiáiért, de ennyiért persze nem adtam őket. Némi alkudozás után megállapodtunk darabonként 150.000 Ft-ban. Megállapodásunkban még annyi volt, hogy többet ezen filmeket nem forgalmazhatom, csak az eddig lemásolt példányokat adhatom el. Úgy érzem hogy sikerült! Megfogtam az isten lábát! Ráadásul megígérte, hogy hamarosan jön vissza további filmekért! Ezenkívül persze eladtam jópár kazettát, de az volt akkor számomra a kevésbé lényeges!

Másnap reggel felderítettem egy igen olcsó nagykereskedelmi videókazetta-boltot, ahol 100 db üres 100 perces kazettát vettem, darabját mindössze 880 Ft-ért. Valamint, ha már ott voltam, akkor vettem két újabb magnót, valamint megfelelő kábeleket, így sokkal eredményesebben tudtam másolni!
Aznap délelőtt már nem dolgoztam többet, mivel egy esküvőre hívtak videózni. Az esküvőt magát megszámítottam 10.000 Ft-ért. A lakodalom elég korán kezdett kifulladni, persze nem volt menyasszonytánc, csak egy csendes jazz-zenekar játszott. Úgy este 6 felé aztán elhívott egy csendes sarokba az ifjú pár.
- Mennyire vagy fáradt, hogy bírod a strapát?
- Kösz, egész jól.
- Mit, gondolsz, tudnál még egy ideig videózni?
- Persze, de ha jól látom, a násznép hamarosan elmegy, mivel már most sokan elszállíngóztak.
- Igaz, de nem is itt gondoltuk.
- Hanem?
- Ugye nem vagy szemérmes? Felveszel bármit?
- Igen. De miért? - volt egy alapos gyanúm.
- Azért, mert szeretnénk megkérni, hogy vedd fel a nászéjszakánkat.
- Tényleg? - bejött a gyanúm! Ezek aztán nem szívbajosak!
- Igen, halál komoly! - bólongattak mindketten.
- De hát ez... - tiltakoztam.
- Ne törődj vele! Megfizetjük, mégpedig igen jól! - mondták. Láttam a felhajtásból, hogy ezt így is gondolják.
- No jó, de ti nem vagytok szemérmesek? - kérdeztem beleegyezőleg.
- Mi? - kérdezett vissza a fiú. - Egy nagy gruppenszex-partin ismertük meg egymást, azóta is köztünk mindent szabad. Igencsak gyakorlottak vagyunk a szeretkezésben. Mindketten biszexek vagyunk, úgyhogy bárkivel bármikor lefekszünk!
- Rendben. Mennyi?
- 30 ezer elég lesz? - kérdezte a lány?
- Semmit sem kérek,csak a kazettát további forgalmazásra. Minden eladott példány után fizetem a haszon 10 %-át.
- Nem. 35 ezer és a szalagot kérjük!
- Biztos? Gondoljátok meg!
- Meggondoltuk! 35 ezer és a szalagot kérjük!
- OK. Megegyeztünk! Mikor megyünk?
- Elbúcsúzunk és már indulhatunk is! - így is lett. A nászéjszakában semmi különös nem volt, egy teljesen hagyományos szeretkezés, annyi különbséggel, hogy rengeteget színészkedtek a kamerának... Untam, de ha már elvállaltam,...
Ellenben lett egy jó ötletem valamelyik eljövendő filmemre...

Törölt nick Creative Commons License 2001.03.11 0 0 29
Férfimentes éjszaka lesz Bogotában

Bogota polgármestere e hét péntekére hirdetett meg férfimentes nagyvárosi éjszakai életet A hölgyek szózakozóhelyeken mulatozhatnak, a férfiak viszont otthon mosogathatnak.

"A férfiak felkéretnek, hogy tegyék rendbe a háztartást" - mondta Antanas Mockus, a kolumbiai fôváros polgármestere. A péntekre meghirdetett férfiúi kimenôtilalom este fél kilenctôl hajnali egy óráig lenne érvényben. Az akció azonban csupán önkéntes alapú. A rendôrség megnyugtatta a férfiakat, hogy egyiküket sem fogják letartóztatni.

Törölt nick Creative Commons License 2001.03.11 0 0 28
Esküvő hármasban

Két "legyet" ütött egy csapásra egy maláj férfi: egyszerre vezette oltár elé mindkét barátnőjét.

Két "legyet" ütött egy csapásra egy maláj férfi: egyszerre vezette oltár elé mindkét barátnőjét. A 41 éves Abdul Muin Hamid kezdetben külön-külön találkozgatott 23 és 25 éves szerelmeivel, de már akkoriban is igen igazságos volt hozzájuk: mindkettőt minden reggel elvitte munkahelyükre az autóján. Egy ido után a két hölgy tudomást szerzett egymásról, ám a férfinak sikerült megbarátkoztatnia oket a "kettosséggel". Mivel az iszlám törvényei szerint egy férfinak akár négy felesége is lehet - amíg megfeleloen képes gondoskodni róluk és gyermekeikrol -, nem volt jogi akadálya, hogy mindkét szerelmét elvegye feleségül. Praktikus megfontolásból azután egyetlen - két arás, egy volegényes - esküvot rendezett. Egyelore közös fedél alatt laknak, amíg fel nem épül egy másik otthonuk is. A férj azt ígérte feleségeinek, hogy váltórendszerben lesz náluk: egyik napon egyiküknél, a másikon másikuknál teszi tiszteletét. A két feleséget munkába vinnie már nem kell, mivel mindketto otthagyta munkahelyét, hogy minden idejét félférjének és a háztartásnak szentelhesse - jelentette a Reuters.


Törölt nick Creative Commons License 2001.03.11 0 0 27
Börtön légi tapizásért

Egy évre börtönbe zártak egy szingapúri férfit, mert molesztálta repülőgépen mellette ülő hölgyet.

Szingapúr - Egy évre börtönbe zártak egy szingapúri férfit, mert molesztálta repülőgépen mellette ülő hölgyet. Az ítélőbíró a bezárás mellett még meg is botoztatta a 27 éves Swarup Das-t, aki a vád szerint felemelte a szomszéd ülésen ülő 32 éves nő szoknyáját. Das azzal védekezett, hogy álmában forgolódva ért véletlenül szomszédjához, de ezt Hoo Sheau Peng bíró nem hitte el.

Forrás: The Straits Times, január 31.

Törölt nick Creative Commons License 2001.03.11 0 0 26
Koppenhágában kizárólag nők számára berendezett szexklub nyitotta meg a kapuit

Koppenhágában kizárólag nők számára berendezett szexklub nyitotta meg a kapuit. A személyzet tagjai között megannyi férfi áll folytonos készenlétben, hogy a klubtagok minden kívánságát kielégítse.

A többi között a nők választhatnak a különböző „fokozatú” és „mélységű” masszázsok közül, de akár kiköthetnek az „egyszerű” szex mellett is. A szolgáltatásokhoz tartozik étterem, szauna és divatbemutató is.


Törölt nick Creative Commons License 2001.03.11 0 0 25
Csak semmi szexet, kérem, mi még csak tizenévesek vagyunk!

Újabb érdekes tanulmány született az érdekes tanulmányok országában, az Amerikai Egyesült Államokban. 90000 tinédzsert kérdeztek ki szexuális szokásaikról valamint az USA-ban olyan divatos nyilvános szüzességi fogadalom megtartásáról.

Megdöbbentő eredményeket hozott a kutatás a fogadalom visszatartó erejéről, ugyanis nagyon sokan képesek voltak ellenállni a kísértésnek, átlagosan 18 hónappal idősebben kezdtek szexuális életet élni ezek a fiatalok, mint a fogadalmat nem tévők. Természetesen meglehetősen nagy volt a szórás az eredményekben, leginkább az iskolatípus, illetve az életkor határozta meg, hogy ki mennyire volt szavataró. Leginkább a 16-17 évesek körében számított szentnek a megfogadott szüzesség, az idősebbek inkább csak viccnek fogták fel, míg a fiatalabbaknál leginkább az számított, hogy az iskolában mennyien tettek ígéretet maguknak illetve szüleiknek. Ott, ahol a többség nem vett részt a dologban, ott erősebb volt a kitartás a fiatalokban, sokan ugyanis ezzel is különlegesebbnek érezték magukat, azáltal hogy a kisebbséghez tartoznak. Megfigyelték azt is, hogy a fogadalmat tévők többsége vallásos neveltetést kapott, valamivel kevésbé fejlettek testileg, mint kortársaik és sokkal jobban vágynak a romantikus kapcsolatra. Meglepően sok volt közöttük az ázsiai származású diák is.

Forrás: Nahát!


Törölt nick Creative Commons License 2001.03.11 0 0 24
A floridai Pinellas megye iskolatanácsa megtiltotta, hogy a diákok közszemlére tegyék fehérneműjüket

A floridai Pinellas megye iskolatanácsa megtiltotta, hogy a diákok közszemlére tegyék fehérneműjüket.

A döntés a tanárok panaszai nyomán született, melyekben azt kifogásolták, hogy a lányok ruha alól kilógó melltartópántja, és a fiúk nadrág fölött kihajtott boxer-alsója elvonja az osztálytársak figyelmét, és nem tudnak kellőképpen tanulmányaikra koncentrálni. A rendelet szerint a széles körben elterjedt divat követői először csak figyelmeztetést kapnak, de a következő alkalommal az iskola már súlyos fegyelmi vétségként bírálhatja el a kivillanó fehérneműt.


Törölt nick Creative Commons License 2001.01.01 0 0 23
Pénteken este leborotváltam a puncim, sűrűbben kéne, de lusta vagyok..
Viszont késő volt, álmosak voltunk, ezért elaludtunk. Sejtettem, hogy a
reggel nem marad unalmas. Ébredeztünk, de a párom gyorsan rárepül a
puncimra, és addig nyalta, amíg teljesen megőrjített. Aztán robbanás.
Még utána sem hagyott éledezni, hanem tovább simogatott, a
mozgásképtelenségig. /<> Nem tehetek róla, annyira csábítóak voltak az
"ajkai"/
Nevetve otthagyott, egész délelőtt tocsogott a bugyim.
Dél felé betett egy szex filmet, ami engem inkább idegesített, a pornót
jobban szeretem(ott nem csak imitálják). De csak felizgultunk, és most
én lettem tevékeny, kiszabadítottam a meredező fütyköst a nadrágjából,
és már nyalogattam is. Mondhatnám, teljes sikerrel, mert kicsit később
heves mozgással rásegítve a számba élvezett. /<> Annyira elszívta az
erőmet, hogy a nedves lyukat már ki sem tudtam használni../
Délután vettünk egy pornólapot, hogy ne legyen unalmas az esténk, de nem
volt rá szükség, mert ő jobbat talált ki. Gyertyákkal rakta körbe a
kádat, lekapcsolta a villanyt. Mindig együtt fürdünk, de most a
szokásosnál is hevesebbek voltunk, isteni csókolózni vele. Simogattuk
egymást, és megkértem, hogy szappanozza meg a mellem. A mézes-tejes tus
tökéletes a simogatáshoz. Teljesen felhúzott. Folytatásként újabb adag
tust öntöttem a kezébe és elé térdeltem, álltam, hogy jól simogathasson.
Ettől bevadultunk, és azt mondta, hogy szívesen megdugna, bár a kád
kicsi, de ráhelyezkedtem. Mámorító volt... Csak a kád győzött, túl szűk
lett a hely, ezért gyorsan kiszálltunk. Ledőltem az ágyra, az erotikus
selyemágyneműre és vártam. Nemsokára megjelent, és végre heves
lökésekkel a magáévá tett. Imádom, mikor kicsit elveszti a fejét....
Még megnéztük a pornólapot, de végül elaludtunk.
Reggel ébredni orgazmussal jó, ezért felsimogatott álmomból, hiába
tiltakoztam, főként mert nagyon éhes voltam. De nemsokára az éhséget a
vágy vette át, és már nagyon is akartam. Őrületes, hogy tud simogatni!
Kicsit én is kényeztettem, majd fölé helyezkedtem, és táncolni kezdtem.
Ilyenkor elég önző vagyok, mert a saját örömömért mozgok, de szerencsére
ez nem baj, mert utána megfordultunk, mögém térdelt, és pár lökés után
elszállt.
Törölt nick Creative Commons License 2000.12.31 0 0 22
Ez három éve történt szilveszter előtt,hogy aktuális legyek.Münchenben
voltunk hatan.
Egy első osztályú szállodában,hajnal egy órakor a bárban szórakoztunk.
Fények,sexi lányok,szép fiúk erotikus táncai sztriptíz,nem sorolom
tovább,hiszen tudja mindenki,hogy mi zajlik az ilyen éjszakában.egy
oszlopos tükrös táncosnő,váltáskor pofátlanul le ült közénk,és elkezdett
dumálni,én barom meg fordítottam minden egyes szavát.Mivel a barátaim
nem tudtak Németül.
Most azt is el árulom,hogy négy nyelven beszélek igaz nem
tökéletesen,még a Magyart sem,de ez teljesen lényegtelen.
Vissza térve,a saját barátomnak fordítottam,te tetszel nekem gyere ha
akarsz valami jót.
Küld a francba fordítás után.én pedig azt mondtam néki jó vagy nála de ő
pénzért nem megy,csak ha én is benne vagyok.Ő elment és ketten jöttek
vissza.oke mondta 500 márka.figyelj csillag táncolj csak tovább.
Én még külön beszélgettem vele,tudod nekem ehhez nem kell fizetnem,hogy
jó legyen de te ha akarsz valamit a barátomtól és én nem megyek bele rá
fázol.megint elmentek.Jött a tulaj én elő adtam sérelmeimet és azt
mondta bocsánat félre értéstörtént,a csajszi továbbra is táncolt és az
aztalunkhoz vicsorított.Tetszik ez a kurva kérdeztem a barátomat?Igen
kicsit,de közel sem jöhet hozzád.
Táncolj te,igencsak benne voltunk az időben,a tulaj belement,na most nem
magam akarom dicsérni de olyat tettem amire én sem számítottam,ezek
kifutóak voltak az én tudásom mellet.
Láttam a főnők arcát az szinte elvolt képedve,tovább,tovább,erre én
leléptem a oszlopról hozzá mentem és ezt mondtam pofátlanul,figyelj
ennél az asztalnál van egy barna férfi,most csatlakozott hozzánk,van
pénze,nélküled is eljönne velem,de hogy a forgalmad megnöveljem,küld fel
a barnát és elosszuk.
Rendben örült a barom,én pedig tíz perc múlva a szobámba voltam a
barátommal,jött is a csaj de a srác már el aludt totál volt.így velem
osztotta meg örömeit,nagyon élvezte,nem bocsájtkozok részletekbe
tudjátok mi lehetett.Távozáskor a főnők mikor kifizettük a számlát ő
vissza adott 200 Márkát.
Törölt nick Creative Commons License 2000.12.20 0 0 21

1999.Karácsony reggelén első utam szüleim sírjához vezetett,vittem
virágot gyertyát nyújtottam,és sírtam,sírtam,hogy miért hagytak itt
ilyen korán,hiszen még nagyon fiatalok voltak mikor elköltöztek az
úrhoz.Ezt most nagyon röviden írom de három óráig álltam ott és
emlékeimet próbáltam feleleveníteni.
Utána haza mentem nem akartam,hogy lássák kivörösödött szemeimet.
Én Legtöbbször a karácsonyt ismerősöknél,barátaimmal töltöttem,ez ekkor
sem volt máskép.
Egy házaspárnál voltunk két gyermekük volt nagyon aranyosak voltak,hogy
azok mennyire tudtak örülni,szinte megható volt.
Megvacsoráztunk nem akartuk sokáig zavarni a meghitt pillanatokat,mi el
is jöttünk.
Felmentünk barátnőmhöz,ő díszített fát is.iszogattunk.
Viki a fa alatt van számodra valami,légyszi bontsd ki.
Ez egy gusztusos csomagolású kis dobozka volt ,ki bontottam,bár
resteltem de én is vettem néki valamit csak nem hoztam el mivel nem
gondoltam,hogy így alakulnak a dolgok.A dobozban egy sima autó
riasztónak a szerkezete volt.Mi ez ? csak nyomd meg.Megnyomtam villogott
és semmi,te tiszta hülye vagy mondtam én.két perc nem telt el és
csengettek.Ki a fene lehet ilyenkor?A barátnőm ajtót nyitott és két szép
férfi jelent meg az ajtóban.Végül is kiderült,hogy egy szolgáltatásokat
nyújtó cégtől rendelte a Betty,csak azt tudnám,hogy miért volt ennyire
biztos magában,hogy így össze jönnek a dolgok.
Ez az én ajándékom karácsonyra néked,mondta.Na ne én ezt így nem
akarom,fizesd ki őket és menjenek a francba.De ahogy ezt kimondtam
láttam a megrökönyödést mindenki arcán. Nem ez így nem működik.Az egyik
fiú olyan lányos arcú volt oda lépett és azt mondta bocsánat kedves
hölgyem,nem akartuk megsérteni kérem szíves elnézését.Annyira hűen adta
magát,hogy már én éreztem kínos helyzetben magamat.Várjatok azért
igyatok velünk valamit mondtam én.
Végül is oldódott a hangulat.A fiú oda lépet hozzám akkor mi mennénk is
és megcsókolt,de annyira tüzesen,hogy nem akartam,hogy már elmenjen.Ti
oszt ki vagytok képezve mondtam én és megint belém fojtotta a szót.Betty
fel állt és levette felső ruháimat a srác melleimet nyaldosta a másik
fiú szoknyám húzta lefelé.teljesen kikapcsoltam,Betty visszaült a
fotelba levetkőzőt és minket figyelt miközben ő a puncikáját
simogatta.Rá néztem láttam élvezi,hogy mit csinálnak velem a fiúk.
Törölt nick Creative Commons License 2000.12.08 0 0 20
Szombat reggelente, a hazunkban mindig voltak pillanatok, amiket nagyon
vartam miota a szueleim es mindket batyam elmennek otthonrol par orara.
Szombatonkent minden az enyem volt a hazban, keson keltem fel,
nyujtozkodtam orakig, irogattam a naplomat. A reggeli zuhanyozas utan
gyakran nem oeltoeztem fel, hanem puceron tornaztam es neha a hazimunkat
is puceron csinaltam. Csak azt tudom mondani, hogy nagyszeru
szabadsagerzetet adott es asszem egy kis tizeneves kihivast is.
Azon az emlekezetes reggelen epp a konyhaban voltam, egy kis reggelit
csinaltam magamnak, mig csak egy viragmintas koeteny volt rajtam (hogy
ne froeccsenjen ram a forro zsir) mikor bejoett Wuzzy es bedugta az
orrat a labam koze. Majdnem felugrottam a tuzhelyre mikor az a hideg,
nedves dolog belem doefodoett, de aztan rajoettem, hogy ez csak Wuzzy
volt a labradorunk, akinek a toerzskoenyveben egesz mas nev van, de mi
csak igy hivjuk. Megfordultam es mondtam neki, hogy takarodjon, es
megprobaltam ellokdosni onnan. OE meg lihegett es fujtatott, dugta a
nagy orrat a koentoes ala, szagolta, orraval simogatta a puncimat. Noshat... furcsa
erzes volt. Ijeszto es izgalmas egyszerre. Noha akkor mar jatszottam
magammal es megcsokoltam egy par fiut, valahogy nagyon gyermeteg voltam
abban az idoben. Ugy ereztem meg kene allitanom ot, de nem latszott
rossznak, hagyni - hadd szaglasszon meg egy kicsit.
Aztan elkezdett nyalni es akkor elvesztettem a fejem. Nagy, finom nyelve
volt, ami nagyon nedves is volt, de elvezetes volt magamon erezni.
Izegtem-mozogtam, cirogattam a fejet es mondogattam neki 'jo kutya' es
'okos Wuzzy' mig o forgatta a fejet es nyaldosott. Meghuztam a koeteny
pantjat es hagytam leesni magamrol. Kuncogva gondolok arra mi lett volna
ha bejoennek a szueleim es ott talalnak feszkelodve a kutyannkal amint
epp nyal a labaim koezoett, de egyebkent elveztem. Tudtam, barmikor meg
tudnam alitani Wuzzyt, hogyha nagyon akarnam. Nem ugy mintha randiznal
egy fiuval es nem tudnad, hogy le tudnad-e allitani, ki tudja mit mondana.
Ezalatt Wuzzy nagyon felizgulhatott, mert abbagyta a nyalast es
elkezdett ugralni ram. Megmarkoltam, reszben azert, hogy nehogy
eldoljuenk, es azert, mert jo erzes volt ahogy az a kemeny szoroes teste
doergoelozoett a csupasz boroemhoez. Hagytam, hogy nyalja az arcomat
mikoezben atkaroltam es tettem vele egy uegyetlen koert a konyhaban,
doerzsoelve a hasamat es a puncimat hozza, amig meg nem ereztem a meleg,
botszeru testreszet a labaim koeruel. Szegeny Wuzzy meg volt oruelve,
urgralt a labamra vagy a levegobe ahogy mozogtunk koerbe, de egy kicsit
megalltam es neztem azt a nagy, eres kutyafaszt ahogy csillog.
Mikor az egyik kezemmel elengedtem es megerintettem a faszat Wuzzy
teljesen meghuelyuelt es en gyorsan elhatraltam tole, hagyva hogy ujra
negylabon alljon. Mindketten elegge zihaltunk es a gyomrom is
oesszeszorult. Wuzzy tovabb csovalta a farkat. Majd utanam uegetett es
megprobalt ujra felugrani ram, atkarolta a derekamat, a hideg orrat
pedig a puncimnak nyomta. Ficankoltam egy kicsit, mert nagyon hideg volt
az orra, es mert nehez volt ot a csipomoen tartani.
Valahol ettol a pillanattol mar nem gondolkodtam, hanem elkezdtem
erezni. Szoval a mosogatohoz mentem, ahol egy szonyeg volt a padlon,
negykezlabra ereszkedtem es pucsitottam, mint ahogy a kurvak csinaljak.
Mozgatnom kellett a csipomet es csalogatni Wuzzyt, mielott o ront nekem
es ugrik foel a hatamra. Izegtem-mozogtam, forron es csalodottan
hatranyultam, hogy megmarkoljam ot, es oda helyezzem a seggem ele. De
Wuzzy meg mindig oessze-vissza ugralt, lobalva azt a nagy, forro faszat
a kiprobalatlan pinam koeruel, de nem sikeruelt bedugnia. Ekoezben
mindenfele dolgok jartak a fejemben, hogy le kene allni meg ilyenek, de
ekkor a hegyes vegu farka megtalalta a pinamat. Loekoett egyet rajta, en
sikkantottam egyet es egy pillanat mulva mar nem voltam toebbe szuz. Azt
hiszem, lemerevedtem akkor egy teljes percre, megprobalva hozzaszokni a
hirtelen, de inkabb fajdalmas kitoemoettseghez, mig Wuzzy csipojevel
gyorsan, eroteljesen loekdoesoett es oesszeszoritotta a mancsait a
csipomoen, hogy szorosan tartson.
Sokkal eroteljesebb es izgalmasabb volt, mint ahogy vartam, ha nem is
annyira finoman, szeretoen romantikus. Ott bujkalt a gondolat a
fejemben, hogy mi lenne, ha a szueleim besetalnanak es megtalalnanak a
kutyaval a hatamon, amint epp baszunk a konyha padlojan, de a
fontosabbak voltak az uj erzesek amiket ereztem. A szor doerzsoelese az
izzado hatamon, a kemeny karmok amint a csipomet szoritjak es mindaz a
nedves telitettseg-erzes lent a labaim koezoett. Tenyleg az a
majdnem-szetszakadok-erzes volt, amit azthiszem nem ereztem azota,
kiveve, mikor a ponilovakkal jatszottam. (Huh! - IVY) Wuzzy nagyon hamar
elment es en meg mindig eleg szuk voltam, ugyhogy tenyleg minden loekest
ereztem, doerzsoelte a csiklomat meg minden. Nemsokara en is
kikeszueltem, zihalva, nyoegve, nyomva a testemet Wuzzy hasahoz. Ha egy
kicsit toebbet tudtam volna a sexrol, ellazultam volna de akkor meg nem tudtam
a goercsrol, amig Wuzzy egy jo eroset loekoett rajtam es teljesen
kitoeltoett! Ha epp nem az a csodalatos kutyafasz van bennen, egesz
biztos, hogy felordibalom a hazat - elegge fajt es egy pillanatig azt
hittem tenyleg szetszakadok.
Wuzzy abbahagyta a pumpalast es csak ugy megallt a hatamon, lihegve egy
kicsit, ahogy en is lenyugodtam. Lenn a hasamnal erezrem ezt a forro-
meleg erzest, aztan rajoettem, hogy Wuzzy belem elvezett, mint a batyaim
amikor kiverik. (Marmint nem belem. Nekem annal jobb izlesem van).
(Egen??? - IVY) Ezutan a meglehetosen durva, szetzihalt elso baszas
utan, az a meleg kutyaondo jo erzes volt ott fenn bennem, de egy kicsit
aggodni is kezdtem, hogy Wuzzy es en oesszeragadunk addig, amig a
szueleim haza nem ernek es rank nem talalnak.
Miutan lazitottam es lenyugodtam Wuzzy leszallt rolam es egy kis ideig
segg-a-segghez tapadva alltunk, erezve a meleg segget a seggemenek
nyomodva es a szoroes farkat a hatamon. Aztan elkezdtem gyengeden
elorefele mozogni es egy par sikertelen start utan a nagy fasza kijoett
belolem egy szuros fajdalommal kiserve. Eleg okos voltam, hogy
letoeroeljem Wuzzy faszat egy konyharuhaval mielott foelszaladok
letusolni.
Ezek utan mindig elore vartam a napokat amikor egyeduel lehettem otthon
Wuzzyval. A mulatsagos resze az a dolognak, hogy apu azert vette Wuzzyt,
hogy megvedje a csaladot. Nos, az biztos, hogy engem megvedett a
tini-sex oesszes problemajatol, mert nem is kefeltem ferfiakkal egeszen
egyetemista koromig. Meg azutan is, es ma is ugy talalom, hogy sokkal
koennyebben tudok ellazulni es elvezni a sexet egy kutyaval. Csak egy
alapveto, elemi baszas a fizikai gyoenyoerert es mar nincs is mas amit
akarok.
Törölt nick Creative Commons License 2000.12.07 0 0 19
Újabb sztori érkezett.

Szeretnék nektek egy történetet elmesélni [...] én csak egy rövid ideig
voltam a kollégiumba, de volt ott egy nő aki tökéletes fizikai jellemmel
és hosszú szőke hajjal rendelkezett. Nagyon vágytam rá, mikor is meg
mertem tőle kérdezni hogy nem e találkozhatunk?. Erre megbeszéltünk egy
időpontot. ..Később.. Elmentünk vacsorázni, utána felhívtam hozzám.
Néztük a tv-t de semmi érdemleges nem ment benne. Mondtam magamba
gyerünk itt a soha vissza nem térő alkalom, és már nyúltam is felé,
megcsókoltam. Nagyot csodálkoztam hogy ő is viszonozta a csókjaim.
Elkezdtem simogatni a bal mellét (elég bátortalanul) miközben vadul
smároltunk. Ő sem tétovázott benyúlt a nadrágomba és vadul simogatni,
markolászni kezdte a már már keményre megduzzadó farkamat. Egy kicsit
később már kihámoztuk egymás a ruháinkból, Niki ott ált egy szál
melltartóba attól is megszabadítottam és rávetettem magam kemény
mellbimbóira. Addig ő még mindig a farkamat becézgette simogatta, de már
mind a két keze járásban volt. Lefektetett a díványra én nem tétováztam
elkezdtem szívogatni, nyaldosni forró kis punciát (Hmm még mindig érzem
az izét a számba) Már annyira felizgult hogy ordibálta hogy basszam meg!
Nekem több se kelet, egy finom mozdulattal belecsusszantam a már
rendesen benedvesedett punciba kemény farkam és gyors mozdulatokkal
löktem és löktem
ő meg nagyokat sikított, azt hittem hogy megsüketülök de már éreztem
hogy nem sokáig bírom a remegés lett rajtam úrrá Niki sem bírta tovább,
beleélveztem a forró kéjnedvemet. Hát ennyi volt Vikivel a
történetem.Egyszer felhívtam hogy mikor találkozhatnánk újra, erre ő
azt mondta hogy már házas és kiköltöznek Kaliforniába! Puf neki. Hé de
még mindig emlékszik rám.

hujenick Creative Commons License 2000.12.06 0 0 18
Hat hogy ezek mennyire igenytelen tortenetek...
Ha nem is a tartalmuk miatt, hanem mert tele vannak nyelvtani hibaval...! Nem vagyok altalaban erre ideges, de mire a legutobbi sztorit vegigolvastam, felment bennem a pumpa... ki irja ezeket? Az altalanos iskola 4. osztalynal megragadt az IQ?
Előzmény: Törölt nick (17)
Törölt nick Creative Commons License 2000.12.06 0 0 17
Egy újabb kis szösszenet.

Zuhanyozok. Épp arra gondolok, milyen jó lenne ha most a zuhany alatt
dughatnánk egy jót. Nagy melleim simogatom, a bimbómat gyengéden
megszorítom, már-már majdnem a csiklómra téved a kezem, amikor mellém
lép, szinte észre sem veszem, csak azt, hogy végigcsókol a hátam, a
nyakam. Megfordulok, elkezdünk csókolózni, szívjuk egymás nyelvét.
Átölel, a seggemet markolász, először gyengéden, majd durvábban, már a
csókolózás is durvul. Nyalogat a nyakamat, a fülemet is kinyal, eközben
nagy melleimet fogdos, gyúrja, bimbóimat gyengéden masszíroz, csipked. A
nyelvével elindul a nyakam mentén lefelé, és a mellemhez ér. Ekkor a kéj
már igen a tetőfokán van. Nyalogat óriási melleim (imád a nagy
melleket...), a bimbómhoz ér és elkezd nyalni. Először csak a nyelv
hegyével ér hozzá, a bimbóm ekkor már merev, akárcsak a fasza. Elkezd
szívni, harapni a bimbóimat, keze közben egyfolytában masszíroz a
melleim. Lefelé indul nyelvével, nyal a köldököm, már térdel előttem..
Odaér teljesen kiborotvált puncimhoz, egyik lábam felemelem, gyönyörű
csiklómat megpillant, és megnyal, eközben melleimet is gyúrja még, majd
a seggemet, aztán keze is a puncimhoz ér, amit széthúzza, és nyalogat.
Úgy döntünk, hogy átmegyünk a hálóba, ágyra, így felizgulva,
csuromvizesen.
Úgy csináljuk, hogy élvezek el először. Így szeretne. Hanyatt fekszem az
ágyon, ő az ágy előtt térdel, lábaim szétteszem, a szája pontosan a
pinámhoz kerül. Nyalogat bársonyos combjaim, majd a puncim is, egyre
vadabbul csókolózz Velem. Egyre jobban akar, hogy elélvezem, és nagyon
gyönyörűen élvezem el. Belém nyúl gyengéden, egy újjal. Nagyon jó Nekem.
Elkezd a csiklómat izgatni a kezével, néha belém nyúl egy újjal, két
újjal, ha jó Nekem.
Aztán ő hanyattfekszik, ráülök a fejére, úgy, hogy előre nézek, nem a
farka felé, és elkezd nyalni megint a pinám, úgy igazítom magamnak a
helyzetemet, hogy a legjobb legyen Nekem.
Sokáig nyal így, én meg csak élvezem egyfolytában. Ez neki is nagyon jó
érzés.
Feltérdelem négykézláb az ágyra, és ő hátulról is kinyal. Tudja, hogy
nem szeretem az anális szexet, de néha gyengéden belenyal finom
segglyukamba is, de csak úgy, hogy izgassa. A pinámat megint vadul nyal,
majd hirtelen a már majdnem szétdurranó, vastag, nagyon kemény farkaját
Belém ver. Baszunk, mint az állat, nagyon jót. Én ekkor elélvezem, egy
gyönyörű, nagyot élvezem.
Hanyatt fekszik, elkezdem szopni. Először csak nyalogatom a kemény
makkját, majd beveszem, egyre mélyebbre veszem a számba, és szívom,
szopom. Nyalogatom a heréjét is, harapdálom gyengéden, a szopás közben
hajamat húzza, ezt nagyon élvezzük. Most én fekszem hanyatt, ő a fejem
mellé térdel, és én verem a farkaját, ő a számban nyúlkál, majd ő ver
tovább, én pedig elkezdem magamban nyúlkálni, hogy újra felizguljak,
erre ő rám élvezze. Jön a forró geci az arcomra, én szétkenem, a számba
teszem az ujjammal. Nagyon jót basztunk, aztán, ha úgy gondoljuk,
kezdhetjük elölről...

Törölt nick Creative Commons License 2000.12.06 0 0 16
Sziasztok, a mai napi adag.

Ez sem mostanában történt,de leírom.
Feladtam egy hirdetést,keresek csinos fiatal felszolgálónőt,stb,stb...
Volt is rengeteg jelentkező kb 25-30.
Viszont volt köztük egy olyan aki egyből szimpatikus lett
számomra,nagyon jól nézett ki,gyönyörű teste volt,okos,értelmes,és a
kisugárzása fantasztikus volt,gondoltam ő lesz az én emberem,még
meghallgattam egy pár lányt de ő volt a No1.
Felhívtam telefonon jöjjön be holnap de.11.-re.
Pontos volt,beszélgettünk.Mondja nem akarta elhinni,hogy én is tulaj
vagyok,eddig azt hitte csak én rám van bízva a szelektálás.Az irodába
behozattam italt és az ebédet.Kezdett oldódni,kissé már kapatosnak is
tűnt,na ez,hogy fog majd dolgozni nekem,ha ennyire nem bírja gondoltam
magamba.
Én sem vagyok kutya de ezzel indított,főnök asszony te tetszel nekem,ezt
meg,hogy érted?kérdeztem.
Úgy hogy nagyon szép vagy és Kívánatos.Tényleg?Te is csodálatos
vagy.Megfogtam kezét és lágyan megszorítottam,vette a lapot mert ő
egyből felállt a fotelből,odalépett hozzám megsimította hajamat és
megcsókolt.Viszonoztam én is.Várj.Kiszóltam,ha valaki keres el kellet
mennem,ne zavarjon senki.Ajtó be,mobil ki.Mire ezeket elintéztem a friss
munkaerő már ledobálta ruháit csak a melltartója és a tangája maradt
rajta.Hoppá de gyors vagy mondtam néki,ő csak mosolygott és felém lépve
megint megcsókolt.
Éreztem forrósodik a helyzet,gyorsan én is ledobáltam magamról a
felesleget.Ekkor elétérdeltem és lassan lehúztam tangáját nagyon szép
pinácskája volt,fejem oda húzta nyaltam a tüzes kis peckét majd ő is
letérdelt levette melltartómat,én pedig az övét,simogattuk egymás kemény
bimbóját,lefeküdtünk a szőnyegre jött az a bizonyos klasszikus alapállás
69 és kényeztettük egymás puncikáját,ő már annyira volt,hogy ujjait
belém mélyesztette,még a fenekemet sem hagyta ki.De én sem voltam ám
tétlen csináltam én is néki.Nagyokat sóhajtozva élveztük
egymást.Fantasztikus volt amit át éltünk,egyre jobban felizgatott,ahogy
ő is átadja magát a gyönyörnek kéjesen lihegett.Méééghhh,Méééghhh..
Nincs valami szerkentyűd,van de nem itt,válaszoltam pedig jó lenne
most,szétnéztem mit lehetne bevetni,hirtelen eszembe jutott a táskámban
van egy Nívea desodor ez jó lesz,kérdeztem jó csak finoman.Hanyatt
fektettem ujjaimmal tágítottam őt szép sorban beledugdostam már háromnál
tartottam,csináld,csináld..
A flakon kissé hideg volt de lassan bele nyomtam óhh.. de jó,kezemmel a
peckét dörzsölgettem,élvezte a kis bestia az új helyzetet,a flakon
majdnem el tűnt benne,és volt vagy 4 cm-es vastagságú.Nagyokat
sóhajtozva ismét el élvezett,akarod te is édesem?igen,ez még nem volt
bennem csináld,ő is eljátszotta velem ugyan ezt,csak ő még a két újat is
a fenekembe dugta nyelvével pedig a csiklómat nyalta teljesen szétáztam
már az ájulás szélén tartottam mikor totálisan elélveztem,remegett
testem minden porcikája az élvezettől.Átkaroltuk egymás testét és
csendben elernyedve pihentünk egy keveset.
Felöltöztünk,beszélgettünk még,megcsináltuk a szerződést,felvettem.Csak
volt egy kikötése,ha lehetne egy hét múlva állna csak be,nem gond
várlak.
Azóta is nálam dolgozik fantasztikus egy munkaerő.A történtek után még
eljátszadoztunk egymással,hol nála,hol nálam,mivel az irodában már
gyanús lett volna..

Törölt nick Creative Commons License 2000.12.05 0 0 15
NEM saját kútfőből!

Kirándulni indultuk a barátommal,a kocsit letettük és gyalog indultunk
tovább.Nyár volt,de 9 óra síri csend,csak a madarak csiripelését
hallottuk,többször megálltunk megcsókoltuk egymást,de mind a kettőnk
szeméből áradt az egymásiránti szeretet.
Végre egy eldugott helyre értünk,leterítettük a magunkkal hozott kis
plédet a ki picnik kosárkát.
Martínit bontottunk,és beszélgettünk.
Bátorítani kellett,szájon csókoltam,nadrágján keresztül simogattam.de
éreztem már nagyon dagad,na erre ő is beindult melleim simogatta
nyakamat szívta,gyorsan ledobtuk ruháinkat.Ő nekem akart esni,de én már
ismertem az e féle gyors rohamokat úgy,hogy gyorsan
váltottam.Megfordultam rá ültem a szájara nyaljál édesem,pár perc után
egymást nyaltuk,nagy élvezettel,annyira felizgult,hogy azt hittem már el
is élvezet,de csak az izgalmi váladéka volt amit a számban éreztem,nem
beszélve arról,hogy a kis puncikám már erősen levedzett,de nyalta
kitartóan a legnagyobb megelégédesemre.
Gyere dugjál meg nagyon kívánlak,érezni akarom a farkad magamban,erre ő
lábaim nyakába vette és belém hatolt,a lökések egyre erőteljesebbel
lettek,nagyokat sóhajtozott,de én még nem voltam a csúcson,kihúztam
magam tőle és simogattam testét,ne má miért teszed ezt velem?A farkát
számba vettem éreztem rajta saját testem illatát,nyelvemmel nagyköröket
leírva izgattam a farkát,próbáltam elhúzni a dolgot de nagyon felvolt
izgulva makkját elszorítottam hogy ne löveljen még,ez már ugyanis
sokszor bevált,de ez nem jött össze sajnos nála,arcomra lövellte forró
váladékát.Láttam azt az örömöt az arcán ahogy elélvezett,ez még jobban
fel izgatott,na akkor most te jössz édesem még a mámorban úszott a
szájára ültem és rendesen beledörzsöltem magamat,ő pedig esze vesztetten
nyalt és nyalt,majd én is elterültem az élvezettől.Egy kis idő után
magunkhoz tértünk meg ittuk a maradék Martínit összepakoltunk és vissza
sétáltunk a Kocsihoz.A barátom nagy gázzal el indult combomra tette a
kezét és azt mondta imádlak,fantasztikus voltál,te is mondtam én,és
vezetés közben simogattam a farkát ami megint csak harcra kész lett
volna,de meg érkeztünk és felmentünk hozzám.
De ez már megint egy Új történet lenne,Így be is fejezem.

Törölt nick Creative Commons License 2000.11.10 0 0 14
Jó kis sztori. Az elmúlt egy hónapban végig olvastam az összes levlistán. Így terjednek a virusok. Valami agyas megírta és a többi észlény tovább küldte, vajon pénzt kaptak érte?
Előzmény: SunciMókus (13)
SunciMókus Creative Commons License 2000.10.14 0 0 13
Egy (kis)fiú naplójából

Délután felhívott KisJoe, hogy este lesz egy buli, nem-e lenne kedvem elmenni. Azt is mondta, hogy lesz pia meg nők. Nem értettem, hogy miért hangsúlyozta ki ezeket annyira, de nem érdekes. Mondtam, hogy meg kell kérdeznem a nagymamát, hogy mit szól hozzá. Megbeszéltük, hogy feljön értem, és ha mehetek, akkor megyünk. A nagymama nem nagyon örült a dolognak, kérdezte, hogy a házigazda szülei otthon lesznek-e, mondtam,
hogy biztosan, miért mennének el, és különben is akkor ki csinálná a szendvicseket, meg a kakaót. A nagymama a lelkemre kötötte, hogy ne igyak sok kakaót, mert akkor szorulásom lesz vagy (hasmenésem?). És azt is, hogy ne maradjak sokáig. A nagymama kivasalta a sötétkék Dzsörzé nadrágomat, és a rózsaszínű (valamikor fehér volt) úttörőingemet, azt vettem fel, meg világoskék kötött kardigánt, a barna szandállal. Fél hétkor feljött KisJoe csak röhögött, mikor ajtót nyitottam neki. A nagymama neki is megmondta, hogy együtt jöjjünk haza, és ne későn. Meg a kakaót is említette. KisJoe csak röhögött, és biztosította a nagymamát, hogy haza fog kísérni. Elindultunk. KisJoe hátba vágott, és azt mondta, hogy nagyon aggódik az öreglány. Biztos valamelyik nagyobb lányra gondolt a buliban, aki nem tudja, hogy mi van velünk, ezért mondtam neki, hogy siessünk. Azt mondta, oké, de előbb menjünk fel hozzá, mert abban a ruhában nem mehetek el a bulira, amit a nagyi rám adott.
Kérdeztem, hogy miért, de megint csak röhögött. Adott egy pár sportcipőt, és egy "Pumpiron" feliratú, sárga pólót, hogy vegyem fel őket. Azt mondta, hogy a másik ruhámra vigyázni kell, mert ha összepiszkolom, akkor a nagymama nem fog örülni. Ebben igaza volt. Mikor a Dzsörzé nadrágot lehúztam, KisJoe szemei kigúvadtak, majd elkezdett a könny patakzani belőlük. Furcsa sivító hangokat adott, mint aki nem nagyon kap levegőt. Megijedtem, hogy esetleg meg fog fulladni, de a végén hangosan röhögni kezdett. Mikor egy kicsit magához tért, lihegve megkérdezte, hogy mi a franc van rajtam. Nem tudom, hogy mit láthatott, amitől ennyire kell röhögni, hiszen a világoskék harisnyanadrágomon kívül nem volt semmi rajtam. Azt mondta, hogy azt feltétlenül le kell vennem, mert ha azt valamelyik csaj meglátja, akkor hatalmas kabaré lesz. Nem tudom, miért kellene meglátnia bárkinek is a harisnyámat, de levettem. Felvettem KisJoe által adott ruhákat, de a nedrág el volt a térdénél szakadva. Azt mondta, hogy nem számít, direkt ilyen. Szegény nagyi, ha ezt látná...
Odaértünk a Buli helyszínére. (Valahol nagyon hangosan hallgatott valaki, valami borzalmas zenét, mert már az utcán hallottuk.) KisJoe becsöngetett egy ajtón. Mikor kinyitották, a zene iszonyúan felhangosodott, kiderült, hogy onnan üvöltött az zene. A srác aki beengedett minket, kicsit furcsán nézett, szerintem egy kicsit fáradt volt, mert alig állt kicsit dölöngélt. Abban a szobában ahonnan üvöltött a zene, elég sötét volt, mondtam is KisJoe-nak, hogy fel kellene kapcsolni a villanyt. Erre ő azt mondta, hogy na, csak az kellene. Kivonszolt a konyhába, ahol három lány ült az asztalnál, egy srác pedig alatta feküdt. Biztos nem bírta a hangos zenét, ezért lepihent egy kicsit itt kint. KisJoe bemutatott a lányoknak, majd beszélgetni kezdett velük. Az egyik, egy piros hajú, megkérdezte, hogy kérek-e valamit inni. Mondtam, hogy jöhet a kakaó, erre jót nevetett, és azt mondta, eredeti vagyok, és hozott a szobából egy poharat tele valamilyen teával. Gondoltam ez is jó lesz, és jó nagyot kortyoltam belőle. Egy részét sikerült lenyelni, csak a maradékot köptem a padlóra. Nagyon rossz tea volt, olyan, mint a nagymama cseresznyebefőttje, mikor kinnt maradt a nyáron, a napon egy hétig. A lányok nevettek, KisJoe pedig leszidott, hogy hogyan lehet a legjobb mákteát kiköpni.
Kezdett nagyon meleg lenni, és a szék is imbolygott. Nem nagyon mozogtam, mert féltem, hogy esetleg leszakad. KisJoe a lányokkal beszélt valamit, majd odaült és bizalmasan a fülembe súgta, hogy jó vagyok a piros hajú lánynál, és kapjam el mert teljesen be van indulva rám. Nem egészen értettem, hogy mit akar ezzel. Talán fogócskázni akar velem? Azt mondta, hogy ne izguljak, tiszta ügy, csak kérjem fel egy lassúra, a többi magától megy.
Közben bent váltott a zene, KisJoe egészen izgatott lett, odatuszkolt a lányhoz, aki már felállt a székről. Menjetek, mondta, erre a lány megfogta a kezemet és berángatott egy szobába. A küszöbben is elbotlottam, majd valószínűleg egy fotelon is átestem. Lehet, hogy volt benne valaki, de erre már nem emlékszem. A szobában még mindig sötét volt, meg is kértem a lányt, hogy kapcsoljuk villanyt, mert így megint el fogok esni, de ő nem szólt. Most a fülébe kiabáltam, de ez sem hatott rá, csak a karjait a nyakamba tette, és éreztem, hogy nekem nyomta
magát. Elkezdett ringatózni ide-oda. Valamit mondott, de nem értettem. Megkértem kiabálva, hogy mondja még egyszer, erre a fülemhez hajolt, és azt kérdezte, hogy miért nem táncolok. Erre én visszakérdeztem, hogy
miért táncoljak. Nevetett majd megnyalta a fülemet. Eléggé rossz érzés volt, főleg mert utána a nyála miatt fázott a fülem. Addig addig húzogatott ide-oda amíg én is kénytelen voltam ritmusra mozogni. Így tekeregtünk a sötétben, csak az ajtót láttam néha, ha arra fordultunk. egyszerre csak megláttam KisJoe-t, ahogyan integet az ajtóból és valamit kiabál. Nem értettem, ezért odakiáltottam neki, hogy mit akar. Erre azt kiabálta vissza, hogy marha vagyok, meg hogy kapjam már le. Hogy őszinte legyek nem értettem, mire gondol. Sapka nincs rajtam, akkor meg mi a fenét kapjak le? Pár perc múlva bejött KisJoe az egyik lánnyal a konyhából, és ők is elkezdtek tekeregni körbe-körbe. Mikor úgy fordultunk éppen, hogy KisJoe-val láttuk egymást, mutogatott a lány háta mögött. Hogy miért nem mondta el értelmesen, mit akar?
Szóval tekeregtünk, már kezdtem egy kicsit unni, mikor egyszer csak a lány valami nedves vacakot rakott a számra. Elrántottam a fejem, mire azt mondta, hogy nnnnnnnaaaaaa, engedd!, de hogy mit azt nem mondta. de
mikor a nyelvét bedugta a számba... Miután megunta nyelvdugdosást, abbahagytuk a tekergést (végre), és kifelé húzott a szobából. KisJoe nagyon vigyorgott, és az ökölbe szorított jobb kezét úgy tartotta, hogy a középső ujja felfelé állt ki belőle. Hogy mit mutatott nekem.....?
Bementünk egy másik szobába, ahol szintén sötét volt, de végre csend, a lány elengedte a kezemet, valami suhogásokat hallottam, meg mintha valaki cipzárt (zippzár-t) húzott volna le, de hogy ki lehetett, azt nem
tudom, mert rajtunk kívül senki nem volt ott, legalább is bent szólt amikor bementünk. Már kezdte a szemem megszokni a sötétet, amikor a lány megfogta a kezemet és az ágyhoz húzott. Mondtam is neki, hogy nem
alhatok itt, mert a nagymama vár otthon és a macimat sem hoztam el, de csak nevetett. Azt mondta, hogy nagyon jópofa vagyok, meg hogy ,,gyereeeee már ééédes". Itt ma mindenki megbolondult? Leültem az ágyra,
erre a kezét megint a nyakamba tette, a fülembe lihegett. (Hogy ez milyen hülye szokás- de ezt nem mertem neki elmondani, mert féltem, hogy nem fog kakaót hozni) Lerántott... és ami ez után jött azt nem tudom leírni! Ilyet még soha sem tapasztaltam.
Nem tudom mennyi idő telte el, de mikor magamhoz tértem, nagyon furcsán éreztem magam. Mintha egészen hazáig futottam volna, annyira el voltam fáradva, és pisilnem is kellett. Valaki szuszogott mellettem. Megnéztem, a lány a piros hajú lány volt az. Akkor vettem észre, hogy valaki levetkőztetett. gyorsan fogtam a ruháimat és magamra akaszgattam, nem voltam benne biztos, hogy mindent jó helyre veszek-e, de nagyon siettem. Kimentem a szobából és KisJoe-t kerestem. Bementem abba szobába ahonnan a zene üvöltött végre kitapogattam a kapcsolót, és felkapcsoltam a villany. KisJoe egy fotelben ült, ölében a lány akivel bejött a szobába. Valamit keresett a
lány trikója alatt (nem tudom mit kereshett ott, de most nem is volt fontos), és mikor felkapcsoltam a villanyt azt mondta: ,,marhaállat". Mondtam neki, hogy mennünk kellett, mert a nagymama idegeskedni fog, erre a lány felnevetett. kisJoe sóhajtva visszahúzta a kezét és azt mondta a lánynak, hogy ,,debarom", erre a lány mégjobban nevetett (hogy beszél ez a lányokkal!) Elindultunk haza.
kisJoe kérdezte, hogy: ,,namivolt?", de erre nem tudtam mit mondani. Ez meg csak röhögött, és azt mondta, hogy mostantól kezdve felnőtt vagyok.
Hogy miből gondolta ezt....?

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!